Město v bitvě právníků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město v bitvě právníků"

Transkript

1 Uvnitř si přečtete: Rozhovor s hudebníkem Martinem Červenkou Služby v tíživých životních situacích Na Šumavě ožívá jaro Kreslený humor Unikátní historie Výsledky mladých šumavských lyžařů Jarní část fotbalové sezóny se blíží MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIV BŘEZEN 2014 ZDARMA Město v bitvě právníků Letecký pohled na centrum Železné Rudy, Foto Radek John Po několik měsíců chodím, jak mi to práce dovoluje, na zasedání zastupitelstva, abych se dozvěděl o novotách v našem městečku. Jednou nemilou stránkou těchto zasedání je neúčast veřejnosti, ale stesk nad nezájmem lidí o dění v našem městě není to, o čem zde budu psát. Hlavní věc, proč jsem se rozhodl napsat o soudní při, kterou město vede s pojišťovnou, je to, aby se o tomto jejím chování dozvěděla právě co nejširší veřejnost a znala důvody celého sporu a nedokončených prací. Psal se tedy 16. červnový den roku 2010 a pět minut po deváté hodině dopoledne se ulicí Pancířská řítí neovladatelný nákladní automobil, který naráží do starého kamenného mostu, vedoucího nad železniční tratí. Velkým štěstím bylo, že se nakonec nikomu nic vážného nestalo, kromě škody na majetku. Na železniční trati musela být zastavena doprava kvůli kamení z kamenné římsy, které po nárazu popadalo až na koleje, a byla vážně narušena statika mostu. Dle požadavků zástupců SŽDC s. o. a ve spolupráci s odbornou firmou byla provedena opatření, která zajistila obnovení provozu na této mezinárodní trati alespoň v omezené míře a rychlosti. Most byl před havárií v provozuschopném stavu se zatížitelností 5t, která je stejná jako nyní. Zásadní rekonstrukce plánována nebyla a byla prováděna běžná údržba. V důsledku havárie byl omezen provoz a dostupnost této lokality nad mostem a v přilehlých částech. Město zde umístilo kovové oplocenky, betonové city bloky a dřevěné zábradlí tak, aby se zde mohli pohybovat alespoň pěší a na základě těchto opatření byl provoz na trati, byť s omezením, obnoven. Vzhledem k blížící se zimě bylo snahou všech zúčastněných most co nejdříve zpřístupnit i pro automobilový provoz. Při přípravách oprav byla vybrána varianta, která byla nejlevnější a nejrychleji realizovatelná. A ač se nám nemusí líbit, odpovídá současně platným normám, tedy odbourání kamenných prvků nad klenbou, její zpevnění, přebetonování železobetonovou deskou, vytvoření vyvýšených Most bezprostředně po havárii chodníků, které na starém mostě chyběly, a osazení kovovým zábradlím namísto kamenného. Vše bylo odsouhlaseno pojišťovnou viníka nehody, tedy Českou pojišťovnou, která po vyhotovení veškeré potřebné dokumentace dala souhlas s opravou mostu. Byla tedy zahájena oprava havarijního stavu mostu specializovanou firmou Firesta Fišer. Na základě proinvestovaných prostředků Česká pojišťovna zaslala městu zálohu, jakožto majiteli mostu, která byla přeposlána stavební firmě. Následně ale pojišťovna celou věc přehodnotila a řekla, že neproplatí víc, než byla cena mostu před nehodou, což dle jejich posudku bylo tisíc Kč. Upozorňuji, že před samotným zahájením stavebních prací Česká pojišťovna vše odsouhlasila a během kontrolních dnů na stavbě neměla žádných námitek! Nyní tedy Česká pojišťovna po městu žádá svou zálohu ve výši 6 milionů Kč nazpět a žaluje město. Druhou hrozbou je další možná žaloba na zbytek ceny díla, tedy 7 milionů Kč, ze strany stavební firmy. Nyní tedy bude záviset na rozhodnutí soudu, jak se k věci postaví. Jednoduše závěrem řečeno, město se bude ještě minimálně po několik měsíců potýkat v soudních přích, kdy bylo jednoznačně Českou pojišťovnou uvedeno v omyl, a to tím, že bylo nejdříve vše odsouhlaseno, oprava provedena a následně si pojišťovna vše rozmyslela. Text a foto: Filip Brož

2 ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ STRANA 2 Okénko z radnice Zastupitelé města rozebírali most v Pancířské ulici Hra čísel a numerologie jsou někdy opravdu zvláštní. Železnorudští zastupitelé se v počtu deseti (tři se omluvili) sešli na svém 24. zasedání Hlavním bodem jednání byl most v Pancířské ulici v Železné Rudě, konkrétněji soudní spor s Českou pojišťovnou a.s. a dohoda o úhradě dluhu společnosti Firesta a.s. Otázka financování opravy zborceného mostu byla již v předstihu zastupiteli projednána na mimořádné poradě dne Ke zborcení mostní klenby došlo poté, co do mostu v plné rychlosti narazil nákladní automobil. Pomyslným jablkem sváru je fakt, že pojišťovna odmítla úhradu škody. Zastupitelstvo města (dále ZM) schválilo znovuprojednání a opakované hlasování bodu č. 3 z programu veřejného zasedání ZM, neboť při 1. hlasování nebylo přijato usnesení. ZM projednalo návrh společnosti FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem v Brně, na uzavření dohody o úhradě dluhu, jejímž předmětem je mimo jiné: - uznání dluhu města Železná Ruda vůči uvedené společnosti v celkové výši ,- Kč s přísl. vzniklého na základě smlouvy o dílo č.7/2010 uzavřené dne mezi městem Železná Ruda jako objednavatelem a společností FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. jako zhotovitelem, jejímž předmětem bylo odstranění havarijního stavu nadjezdu v Pancířské ulici, trati Železná Ruda Plzeň (dále jen Dluh ) - dohoda o úhradě Dluhu v pravidelných měsíčních splátkách ve výši ,- Kč - dohoda o úhradě příslušenství Dluhu - dohoda o zaplacení smluvní pokuty dle čl shora uvedené smlouvy o dílo, závazek města Železná Ruda - závazek města Železná Ruda uzavřít se společností FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. formou notářského zápisu dohodu podle 71b notářského řádu s prohlášením města Železná Ruda o svolení k přímé exekuční vykonatelnosti veškerých závazků města Železná Ruda vzešlých z dohody o úhradě Dluhu. Vzhledem k rozsahu a charakteru závazků města Železná Ruda obsažených v návrhu dohody o úhradě dluhu a jejich možným dopadům do majetkové sféry města Železná Ruda ZM Železná Ruda ukládá starostovi projednat jednotlivé aspekty návrhu dohody o úhradě dluhu předložené společností FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. právním zastoupením města Železná Ruda za účelem stanovení dalšího postupu při řešení dluhů vzešlých ze smlouvy o dílo č. 7/2010 uzavřené dne mezi městem Železná Ruda a společností FIRESTA- Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. ZM bere na vědomí předloženou Příkazní smlouvu o poskytnutí služeb s příkazníkem Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček a spol., a požaduje, aby advokátní kancelář vedla dál kroky ve věci probíhajících soudních sporů a požaduje vysvětlení Příkazní smlouvy. Ve věci majetkových záležitostí se dále probíraly prodeje pozemků, bytu a žádosti o převody pozemků, inventury majetku města a ostatní majetkové úkony. Co se ekonomických záležitostí týče, dobrou zprávou je, že ZM projednalo a schválilo s platností od cenu vodného a stočného pro rok 2014, a to v položkové a cenové úrovni roku Cena vodného pro letošní rok činí 22,59 Kč/m 3 a cena stočného 24,74 Kč/m 3, obojí bez DPH. ZM řeklo stop další žádosti o provozování výherních hracích automatů na Klatovské třídě. V oblasti stavebních záležitostí ZM schválilo i neschválilo několik povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti. Zelenou dalo v různých částech Železnorudska zejména přístavbám a stavbám rodinných domů či vybudování malé vodní elektrárny MVE Černý potok. ZM vzalo na vědomí zprávu předloženou Informačním a turistickým centrem Železná Ruda a Osadním výborem Hojsova Stráž. A ve dnech se uskuteční návštěva z partnerského města Zernez. Více informací najdete na webu MÚ Železná Ruda. LCK Předání pozemků v Alžbětíně. Dne proběhlo předání pozemků v k.ú. Debrník, před nádražím až po bývalou pilu. Město Železná Ruda zakoupilo pozemek o rozloze m 2 od Českých drah a.s. Železnorudský ochotnický spolek Vás zve na divadelní komedii Ryba ve čtyřech Divadelní představení bude odehráno v aule ZŠ Železná Ruda dne 4. 4., a vždy od hodin. Předprodej vstupenek od v ITC Železná Ruda a Nehtovém studiu Lada. Srdečně zvou: Rudolf Josef Podlešák Karolína Radka Andrejčíková Klementýna Helena Skřivanová Daniela Matušová Cecílie Lada Zvěřinová Hudba: Martin Červenka Doprovodné slovo: Vladimír Váca

3 ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ STRANA 3 PRODEJ BYTU výzva k podání nabídek Město Železná Ruda oznamuje, na základě usnesení zastupitelstva města Železná Ruda č. 27/450 ze dne , svůj záměr PRO- DAT v Železné Rudě bytovou jednotku 361/4, v čp. 361, ulice Sklářská, o velikosti 3 + 1, o celkové výměře 70,84 m 2, a to včetně příslušenství (lodžie, sklepní kóje, podíl na společných prostorách a pozemku pod budovou). Bytová jednotka se nachází ve druhém nadzemním podlaží výše uvedeného panelového domu. Objekt byl kolaudován v roce V roce 2007 prošel revitalizací zateplení fasády, výměna oken za plastová. Objekt je vytápěn z centrální plynové kotelny včetně dodávky teplé vody. Napojení na veřejný vodovod i kanalizaci je samozřejmostí. PRODEJ formou obálkové metody, nejvyšší nabídce. Cenové nabídky zasílejte na adresu Města Železná Ruda, nebo je předejte osobně v podatelně Městského úřadu. Nabídka musí být doručena nejpozději do , do hod. v zalepené obálce označené nápisem Nerozlepovat cenová nabídka prodej bytové jednotky 361/4. Nabídka musí obsahovat identifikační údaje zájemce, tj. jméno, příjmení, datum narození, kontaktní adresu a dále určitou a závaznou nabídku kupní ceny. K rozlepení obálek a k vyhodnocení nabídek přistoupí komise jmenovaná starostou města dne Na nejbližším následujícím zasedání zastupitelstva konaném po vyhodnocení doručených nabídek bude zastupitelům navrženo schválení prodeje ve prospěch nejvyšší nabídky. Základní nabídková cena je stanovena na ,- Kč. Bližší informace: Zdeněk Cyránek, tel , mob , Jakub Frenzl, tel , mob , Po předchozí domluvě je pochopitelně možná osobní prohlídka bytu. V Železné Rudě Ing. Michal Šnebergr starosta Město Železná Ruda Služby, které nám pomáhají v tíživých životních situacích Naše město se v květnu 2013 zapojilo do projektu mapujícího služby, které nám pomáhají v těžkých životních situacích. Co je tím myšleno? Např. situace seniorů, kteří žijí sami a již se nedokáží bez cizí pomoci plně postarat o sebe nebo o domácnost. S mnoha problémy se potýkají také rodiny, které celodenně pečují o svého seniora či zdravotně postiženého člena rodiny nemohou docházet do zaměstnání, nemají čas na vyřízení potřebných záležitostí a na potřebný odpočinek. Přibývá bohužel i problémů spojených se zadlužováním rodin a jednotlivců vč. seniorů, s neschopností své dluhy splácet, s hrozícími exekucemi a ztrátou bydlení. V těchto a mnoha dalších situacích pomáhají SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Projekt pod názvem 2.etapa komunitního plánování sociálních služeb na Klatovsku bude trvat do června letošního roku a je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR (reg. č. CZ.1.04/3.1.03/ ). V současné době probíhá na Železnorudsku průzkum zájmu o pečovatelskou službu. Hlavním cílem průzkumu je získat odpověď na otázku, zda mají senioři, osoby se zdravotním postižením a osoby pečující o seniora či zdravotně postiženého člena rodiny v regionu zájem o placenou pečovatelskou službu. Pokud ano, za jakých podmínek, pokud ne, z jakého důvodu. Záměrem je také zmapovat, s jakými problémy se senioři a pečující osoby potýkají, jak tyto situace nyní řeší a zda postrádají v okolí nějaké služby, které by jim mohly pomoci. Výstupy z průzkumu budou podkladem pro případný rozvoj pečovatelských služeb seniorům, osobám se zdravotním postižením a pečujícím osobám v regionu. Průzkum probíhá prostřednictvím dotazníkového šetření, které v současné době provádí paní Markéta Otrubová. Ta navštěvuje respondenty v jejich domácnosti. Protože není v silách tazatelky oslovit všechny seniory, občany se zdravotním postižením či osoby pečující o seniora nebo zdravotně postiženého člena rodiny, mohou se tito k danému tématu vyjádřit přímo na Městském úřadu v Železné Rudě. Zde budou v prostoru chodbičky u Správního odboru k dispozici vytištěné dotazníky, které mohou zájemci anonymně vyplnit a vhodit do připravené schránky. Dotazník A je určen pro seniory a občany se zdravotním postižením, dotazník B pro občany pečující o člena rodiny. Dotazníky je možné vyplňovat do ! Závěry z dotazníkového šetření budou také jedním z podkladů pro zpracování komunitního plánu sociálních služeb. Ten stanoví cestu zkvalitňování sociálních služeb v klatovském regionu na období Dokument bude představen na závěrečném veřejném setkání v Klatovech, které je plánováno na jaro Bližší informace o průběhu projektu je možno najít na webových stránkách Městského úřadu Klatovy (odkaz Komunitní plánování, 2. etapa kpss). Na jakékoliv dotazy také ráda odpoví koordinátorka projektu p. Šárka Fremrová (tel , z Centra pro komunitní práci západní Čechy.

4 ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ STRANA 4 Záhada kříže u kostela odhalena Několik týdnů před Vánocemi 2013 si někteří občané všimli, že kříž u kostela chybí. Vznikaly různé dohady: kdo ho mohl ukradnout a následně prodat, nebo že to byla práce vandalů apod. Ovšem bylo tomu jinak. Šrouby, které upevňovaly masivní litinový kříž na podstavci, jednoduše po čase zrezivěly. V posledních asi 10 letech spadl kříž podruhé, ale tentokrát se při pádu na kámen rozlomil na tři části. Pak nějaký čas čekal na opravu uložený v kostele a konečně po opravě v dílnách našich technických služeb (díky Janu Zelenkovi a Vlastimilu Vidlákovi) je už měsíc na svém místě. K jeho úplnosti však ještě scházejí dvě věci: obnovit zlatý nátěr Kristova těla a do horní části svislého břevna umístit tabulku se zkratkou latinského nápisu INRI (Ježíš Nazaretský, král židovský). Tabulku s nápisem je nutno nejdříve vyrobit, protože na kříži (podle starších fotografií) už pěkných pár let není. Lidmila Kovácsová Trocha historie nikoho nezabije První mezinárodní armádní lyžařské závody na Železnorudsku v roce 1924 Letos ve dnech února uplynulo již 90 let od konání 1. mezinárodních lyžařských závodů v Železné Rudě a okolí. Jejich pořadatelem bylo ministerstvo národní obrany. První ročník lyžařských závodů nejlepších příslušníků československé branné moci se běžel již v roce 1923, o rok později, v roce 1924, se přidaly také vojenské hlídky z Polska, Rumunska a Francie, čímž se závody staly mezinárodními. Soutěžilo se v běhu na lyžích tříčlenných družstev na 30 km se střelbou a ve sdruženém závodě běh na lyžích na 17 km, překážkový závod na 7 km a skok na lyžích. Českoslovenští sportovci obsadili ve všech závodech první příčky. Díky vojenským kameramanům bylo z této unikátní akce natočeno hned několik svitků filmu. Zůstaly archivovány v nesestříhané podobě. Němou černobílou ukázku, jež přináší výběr těch nejzajímavějších záběrů, můžete zhlédnout na webových stránkách Vojenského historického ústavu Praha na: -red- I Marek Jícha ml. ze Železné Rudy loni v prosinci kříž u kostela marně hledal, Foto LCK Železnorudský kostel tenkrát a teď, Foto fb Opravený kříž u železnorudského kostela, Foto LCK Do betléma přibyli anděl a lyžař Poslední únorovou neděli přivezl velhartický řezbář Karel Tittl ještě dvě postavy (anděla nad betlém a lyžaře). V současnosti dokončuje zmenšeninu našeho kostela, na jehož střechu nalepí asi miniaturních šindelíčků. Pak přijdou na řadu tři řemeslníci. Ti budou představovat některá stará šumavská řemesla. Upřímný dík za vaši stálou podporu, milí spoluobčané! Varhanní koncerty na pomoc betlému Rodina Tvrdkových z Prahy po dvě soboty ( a 1. 3.) koncertovala v našem kostele a výtěžek z hudební produkce 1.710,- Kč věnovala na sbírku pro nový betlém v Železné Rudě. Skladby J. S. Bacha, A. Vivaldiho, G. Gershwina a dalších autorů zahráli na varhany pan Petr Tvrdek st. a paní Iveta Tvrdková, na flétnu hrál Petr Tvrdek ml. Obou koncertů se zúčastnilo na 40 posluchačů. Srdečně jim děkujeme a přejeme mnoho dobrého! Lidmila Kovácsová

5 ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ STRANA 5 Ze školy i za školou Ze školy i za školou Obyčejná lidskost Před Vánocemi loňského roku se v Klatovském deníku objevil článek o malé Tereze Kodýdkové. Pětiletá Terezka z Hradešic má vrozenou těžkou srdeční vadu. Funguje jí, a ještě špatně, jen polovina srdce. Holčička nesmí chodit mezi ostatní děti do školky, ani na pískoviště, protože riziko infekce je veliké. Aby mohla vůbec chodit do přírody, potřebuje speciální kočárek. Od zdravotní pojišťovny podle nových pravidel nedostala žádný příspěvek, neboť má zdravé nohy. Rodiče požádali veřejnost o sbírku. Zajistili si firmu, která vykoupí uzávěry od PET lahví získaných od dárců. Tato informace také doputovala do železnorudské školy. U nás ve škole se víčka dlouhodobě sbírají. Pan učitel Eugen Scheinherr plánoval ze shromážděných víček postavit model našeho kostela. Víček už měl od žáků skoro kusů. Rozhodnutí podpořit nemocnou Terezku bylo okamžité! Zajistili jsme přepravu víček do Hradešic, silní žáci všechny krabice s nashromážděnými víčky nanosili do přepravního kontejneru. Ten se naplnil, jak se říká, k prasknutí. Kontejner přepravil řidič firmy Viléma (Vildy) Mezsárose. Terezčini rodiče víčka prodali firmě zpracovávající plastový odpad. Konečně mohli koupit potřebný kočárek. Všichni věříme, že zdravotní stav Terezky se zlepší natolik, že si užije jarní přírody co nejvíce. Ctirad Drahorád Kontejner se rychle zaplnil pod dohledem zástupce ředitele Eugena Scheinherra, Foto Ctirad Drahorád Rádi čtou, píší, počítají, ale nejraději žáci první třídy cvičí v tělocvičně, Foto Markéta Topková, 9. třída Mé setkání s terapií, zvláště se skupinovou terapií CVČ nabízí kromě různých kroužků také podpůrné poradenství. To mám jako vystudovaný psychoterapeut ve směru C. Rogerse a speciální pedagog na starosti já. Dlouhodobá skupinová terapie existuje od 40. let minulého století a jistě shromáždila množství vědomostí. Já jsem se s ní však začal intenzivně seznamovat až v posledních deseti letech. Při skupinových setkáních jsem začal zjišťovat, že jde o komplexní proces, který se děje skrze vnitřní souhru lidských zážitků. Možná proto, že jsem se setkal se skupinami vedenými ve stylu C. Rogerse, jsem dospěl k tomu, že aby tato atmosféra lidských zážitků skutečně podporovala osobnostní růst zúčastněných, musí být splněny tři základní podmínky, které platí stejně tak ve vztahu mezi terapeutem a klientem, rodičem a dítětem, vedoucím a skupinou, učitelem a žákem či nadřízeným a podřízeným.tyto podmínky je skutečně možné aplikovat na jakoukoli situaci, jejímž cílem je rozvoj osobnosti. První podmínkou je autentičnost, opravdovost. Druhou důležitou podmínkou vytvoření atmosféry změny je akceptace, zájem či důvěra bezpodmínečným pozitivním přijetím.třetím aspektem vzájemného vztahu je empatické porozumění.ve skupinách dochází jistě k interpersonálnímu učení v oblastech významu mezilidských vztahů a korekce emoční zkušenosti. Skupina působí také jako sociální mikrosvět, kde je mnohé dovoleno si vyzkoušet. Prostě klientovi na skupině záleží. Skupinu lze opustit z mnoha důvodů, ale jeví se mi, že nikdy ne pro nezájem. Sláva Kulich, Centrum volného času

6 ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ STRANA 6 Malí čtenáři v knihovně nezaháleli a vyrobili si pro své přátele, kamarády a rodiče krásná valentýnská přáníčka. Ještě před prázdninami, konkrétně , přišli do knihovny nejprve žáci druhé třídy, kteří vyráběli trošku jednodušší, krásně barevné valentýnky, než jejich kamarádi ze čtvrté třídy, kteří přišli den po nich a už mají přece jen trošku šikovnější prstíky pak navštívili knihovnu i prvňáčkové, kteří si v knihovně zahráli pexeso. A protože v první třídě jde hlavně o poznávání písmenek, měli k dispozici speciální pexeso, kde dvojice tvořil vždy nějaký obrázek a počáteční písmeno tohoto obrázku. Jen pro zasmání jednu dvojici tvořil obrázek dědečka s velmi viditelným knírkem a písmeno D. A jedna šikovná holčička povídá: Jé, hele, babička! Tak doufám, že se jim hra líbila. Na konci ještě dostali sladkou odměnu a spokojeně odcházeli zpět do třídy. V nejbližších dnech si tuto hru zopakují i předškoláci z mateřské školky. Od do se také budou měnit knihy v akci nazvané Měsíc s... Tentokrát se bude konat Měsíc s Jonathanem Kellermanem. Březen patří čtenářům a Jonathanovi Kellermanovi Jonathan Kellerman, špičkový americký autor napínavé četby s psychologicky laděnou zápletkou a současně jeden z trvale nejprodávanějších na světě, vyměnil své původní povolání psychoterapeuta se zaměřením na dětské pacienty za psaní na plný úvazek. Je autorem dvanáctidílného cyklu příběhů, v němž jako ústřední postava vystupuje Alex Delaware, dále pak thrilleru Řezníkovo divadlo, dvou svazků o psychologii a dvou knížek pro děti. V knihovně naleznete nejen jeho starší knihy, ale několik nových knih, jako např. Posedlost, Krevní test či Impuls. A protože je březen měsícem čtenářů, mohou se velcí i malí čtenáři těšit na spoustu nových knih. Vypisovat je sem nebudu, nechte se překvapit a přijďte se podívat do knihovny, všichni jste zde srdečně vítáni. Ráda bych čtenáře upozornila, že , tedy na Velikonoční pondělí, bude knihovna uzavřena. Celodenní kynologický seminář účastníky nadchl V sobotu se v ZŠ Karla Klostermanna v Železné Rudě konal další odborný kynologický seminář, který tentokráte připravil rozhodčí a figurant 1. třídy Theodor Krajčí. Kynologii se věnuje od roku Ze svých umístění si Krajčí nejvíce považuje 3. místa na Mistrovství ČR v Roudnici nad Labem z roku Čtyři roky působil v Německu, v současnosti pracuje jako instruktor-metodik výcviku psů u Policie ČR. Na semináři, jehož začátek byl stanoven na 9 hodin, se sešlo 23 účastníků. Seminář byl zaměřen na teorii, pachové práce, poslušnost a základy obrany a obratnosti ve sportovní kynologii i s praktickou ukázkou. Někteří účastníci dorazili bez psů. Ti se psy předvedli, jak s nimi cvičí. Od školitele Krajčího se jim následně dostalo odborného komentáře s doporučením, čeho se příště vyvarovat a co změnit, včetně názorného předvedení. Seminář doplnila projektová dokumentace s ukázkami výcviku a chybami, jichž se při něm psovodi obvykle dopouštějí. Na teorii poslušnosti se všichni v hodin přesunuli na venkovní hřiště u základní školy, kde vydrželi až do hodin. Seminář byl oficiálně ukončen o půlhodinu později. Počasí příznivcům nejlepších přátel člověka velmi přálo. Všechny seminář natolik nadchl, že se s Theodorem Krajčím ještě ten den zcela spontánně dohodly letní výcvikové víkendy. Uskuteční se v termínech a Půjde o víkendy s praxí všech třech oddílů. Bude zde provedena teorie, přičemž každý psovod se psem bude natočen a na základě toho se mu přesně vysvětlí jeho chyby. Výcvikové víkendy v červenci a srpnu budou opět určeny i pro širokou veřejnost. Renata Neumannová ve spolupráci s LCK Text a foto: Aneta Šárka Šebelíková Druháci v knihovně Školitel Theodor Krajčí při praktické ukázce výcviku psů, Foto Helena Kučerová

7 ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM STRANA 7 číslo / ročník: 2/9 období: 1. únor březen 2014 Vážení čtenáři, další jarní měsíc je za námi a to se projevilo i na událostech, které se staly. Tentokráte žádné odstraňování ledových či sněhových převisů a celkově jen 4 události. Dvě vážné nehody z počátku měsíce doplnily dvě nehody kuriózní. Události za měsíc únor x dopravní nehoda K dopravní nehodě dvou osobních automobilů jsme vyjeli nad Javornou. Na místě došlo ke vzájemnému střetu při předjíždění a následné havárií obou vozů do lesa. Jeden automobil skončil navíc na střeše a přitom ještě přerazil vzrostlý smrk. Při nehodě došlo ke zranění dvou osob Vážná nehoda autobusu s lyžařským zájezdem se stala v sobotu krátce po půl deváté dopoledne pod Nejvyšším bodem. Téměř plně obsazený autobus po menším kontaktu s protijedoucím sypačem sjel do příkopu a převrátil se na pravý bok. Při nehodě došlo ke zranění 5 osob, které byly převezeny do Klatovské nemocnice, a. s. další dva zranění byli transportováni letecky do Fakultní nemocnice Plzeň. Nehoda si vyžádala lehká zranění dalších 11 dospělých a 28 dětí, které byly následně hasičským autobusem převezeny do klatovské nemocnice. Po dobu šetření nehody a při samotném vyprošťování byla silnice zcela uzavřena Trošku kuriózní nehoda se stala v ulici Klatovská, nad železničním přejezdem ve městě. Zde došlo k samovolnému rozjetí zaparkovaného automobilu, ve kterém v tu chvíli sedělo malé dítě. Vůz přejel oba jízdní pruhy a sjel ze svahu, pod kterým narazil do stromu. Dítě utrpělo menší zranění v oblasti tváře a bylo převezeno k dalšímu vyšetření do nemocnice Další zajímavá nehoda, tentokráte dodávky, se stala v lesích mezi Starým Brunstem a Keplemi. Sem řidiče navedla navigace, která mu tudy ukázala možnou cestu do Sušice. Řidič navigaci uvěřil a vjel do lesních úseků, kde byla na silnici značná ledovka. I my jsme museli posledních několik stovek metrů dojít pěšky. Při couvání řidič uvíznul na ledu a při dalším pohybu hrozilo sklouznutí auta do potoka. Ve spolupráci se členy ISS NP Šumava jsme dodávku vytlačili zpět na silnici. Zpravodaj: Filip Brož

8 ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ STRANA 8 ROZHOVOR Žiji přítomností a raduji se z prožívaného okamžiku S blížícím se jarem začíná ptactvo trylkovat. Příroda se probouzí. V myslích umělců klíčí nové hudební nápady. Nejinak na tom je s invencí železnorudský muzikant, kterého mnozí známe už od jeho školních let. Škála tvůrčí činnosti hudebního pedagoga a sbormistra Martina Červenky ve výsledku dávno přesáhla hranice Šumavy a celé České republiky. V exkluzivním rozhovoru pro Železnorudský zpravodaj vynikající klavírista shrnul nejdůležitější novinky v pracovním i osobním životě. Jak jde čas s Martinem Červenkou? 8. září mi bude třicet. Podle astrologů jsem narozený ve znamení Panny. Astrologii si poslechnu, ale nevěřím jí, nejsem jejím zastáncem. Co tvoje vysokoškolská studia? Dodělal jsem bakalářské studium a měl skoro hotové navazující magisterské, kromě zkoušek ze dvou předmětů a diplomové práce. Cosi se stalo na hudební fakultě. Na katedře vlivem personálních škrtů docela ošklivým způsobem vyhodili mého profesora sbormistrovství a spoustu dalších vyučujících hlavních a uměleckých oborů, s čímž jsem nesouhlasil. Taky už jsem na to neměl tolik času. Udělal jsem to tak, aby můj odchod byl co nejvíc vidět. Měl jsem horkou hlavu v té době, ale i zpětně, když nad tím přemýšlím, bych se tam nevrátil. Všichni mi to vyčítají a říkají, že je to škoda. Osobně teď nemám pocit, že by mi to scházelo. Celkově s tou mojí praxí si už vystačím. Moje filozofie je taková, že lidi s vysokoškolským titulem respektuji, ale daleko důležitějšími faktory jsou pro mě osobnost člověka a jeho intuitivní a praktický přístup k věci. Kam se poděly tvoje dlouhé vlasy stažené do culíku? Začal jsem mít vnitřní pocit, že bych chtěl zase kratší vlasy jednodušší na administrativu. Možná to byla podvědomá revolta, ale nic cíleného. Když člověk pocítí, že chce změnu, má ji udělat. Ještě pokračuješ ve hře na violu? Pozastavena, protože teď díky nové práci v divadle dochází k ještě daleko většímu zápřahu. Samostudium je náročné. V životě jsem na žádný smyčcový nástroj nehrál. Potřeboval bych to ukázat, potřeboval bych lektora. Na smyčcový nástroj se člověk lehce naučí hrát špatně. Podílel ses na hudebních schodech pro plzeňskou Techmanii. Jak to konkrétně probíhalo? To je dva roky zpátky. Tvůrce projektu ode mě potřeboval udělat vizuální stránku toho, co děti uslyší. Na klaviaturu v lidské velikosti se dá hrát, dupat nohama. Na obrazovce se objeví noty, které děti mají zahrát. Vizuální i zvukový materiál jsem dělal v notopiseckém programu.tuto práci už jsem dávno pustil z hlavy, ale jakýkoliv ohlas na ni je příjemný. Nejnovějším počinem je učebnice. Můžeš k ní říci něco bližšího? Je to hudební výchova pro 6. a 7. ročník základních škol nebo nižších ročníků gymnázií (prima a sekunda) od nakladatelství Fraus. Součástí Martin Červenka (zcela vpravo) se svými žáky při třídní přehrávce klavírního oddělení dne učebnice je zpěvník 50 písní, jak lidových, tak umělých, včetně vánočních a populárních, rozpracovaný výběr těch známých třeba od Jaroslava Uhlíře i méně známých písní, rozpracovaných v šíři, s partiturou pro učitele, pro klavír, Orfovy nástroje, s velkou sazbou jednoduše napsaných nástrojů, aby se v hodině mohlo aktivně zapojit co nejvíce dětí. A potom speciálně přidané nástroje, poměrně často zobcová flétna. Každá písnička se vztahuje k určité kapitole knihy, kde se představuje určitý hudební nástroj. Třeba u písně Scarborough Fair, kterou jsem dělal s dětmi z pěveckého sboru, je harfa. Čechomorem zpopularizovaná písnička Mezi horami má jako doprovod ve snadné úpravě housle. Snažil jsem se k tomu přistupovat vlastním stylem a jednoduše, aby to zahráli učitelé v ZŠ, ale zároveň, aby nešlo o další klasický zpěvník na tři akordy. Vše jsem dělal intuitivně a měl jsem dané rozsahové limity. Spíš jsem volil náročnější variantu než tu jednodušší, ochuzenou. Zaměřil jsem se na to, aby rozsahově byly písničky posazeny výš, než je běžné, neboť zpěvní projev u dětí v dnešní době stagnuje. Dříve byl zpěv pro děti, a nejenom pro ně, daleko přirozenější a frekventovanější, jejich hlasivky tudíž ohebnější. Celkově to byla obrovská zkušenost s prací v notopiseckém a grafickém programu. Dostal jsem dotaci na pořízení licence na tento notopisecký program v rámci honoráře za vypracování. Kdokoliv si koupí učebnici, dostane internetový odkaz na elektronický zpěvník. Na učebnici jsem se podílel jako konzultant, na zpěvníku jsem uveden jako autor. Nepohráváš si tím pádem s myšlenkou začít učit ještě hudební výchovu i na základní škole? Ne. Jsem zvyklý na individuální výuku, která mi vyhovuje. Možná bych to i zvládnul, kdybych se dost připravoval, ale já jsem v zásadě dost pohodlný člověk. Působíš v Základní umělecké škole v Nýrsku a její pobočce v Železné Rudě, kde se dělají pravidelné koncerty a přehrávky. Jaký v nich ty osobně spatřuješ smysl? Tím, že jsem byl při sólovém vystoupení sám velký trémista, zjišťuji, že pro děti je důležité hrát pořád. K tomu patří mimo koncerty za každé pololetí třídní přehrávky klavírního oddělení, tedy hra před spolužáky a rodiči. Přehrávky jsou méně oficiální, čímž děti pociťují méně tlaku a zodpovědnosti a buduje to v nich myšlenku, že hraní před lidmi je přirozené. Některé děti se chtějí předvádět. Děti s trémou potřebují dodat sebevědomí a pocit, že vlastně o nic nejde. Pak je tu sociální stránka věci. Když vidí a slyší někoho, kdo zahraje pěkně, nebo někoho, kdo se připravuje na soutěž, může je to motivovat. Plno dětí stihne nacvičit repertoáru víc a při hromadném koncertě mohou z časových důvodů zahrát maximálně dvě věci. Na přehrávkách si zahrají i skladby, které nacvičí mezitím. Zúčastňují se tvoji žáci hudebních soutěží? Abych řekl pravdu, nemám rád soutěžení a porovnávání. Pokud dítě samo projeví iniciativu, že by to chtělo zkusit, tak proč ne. Děti to nutí cvičit a žene dál. Jsou cílevědomější a sebevědomější. Před třemi lety jsem takto připravoval Filipa Najmana, který se umístil na 2. místě v okresním kole. Letos 26. února byla na této soutěži Zuzana Kulhánková. Obsadila 1. místo a postoupila do krajského kola. Na poli výrazu se s ní pracuje velmi dobře. Je vnímavá a respektuje moje připomínky. Novou výzvu představuje čerstvé angažmá v Komorním divadle v Plzni. Jak se člověk dostane k takové práci? Zajímavé pracovní nabídky ke mně přicházejí samy. V divadle chyběl sbormistr.vedení divadla mě oslovilo, zda bych se chtěl podílet na sborových částech (company) doprovodných sborů muzikálů. Kolikrát se dělají muzikály se čtyř- až osmihlasými sbory. Jako teď Polibek pavoučí ženy, Producenti měli premiéru 1. března a chystáme Cats/Kočky. I když jsou vedeny intuitivně a jdou do populáru, některé harmonie vyžadují nácvik. Ten se děje vždy na začátku nastudování daného kusu a probíhá stejně jako u sboru. Sejdeme se ve sborovém sálku a nacvičujeme, nejdřív dělené zkoušky dámy páni. Některé věci by měly být dotažené a musí uzrát, ale bohužel je málo času. Musí se nacvičovat zpaměti už během Pokračování na straně 9

9 ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ STRANA 9 ROZHOVOR Dokončení ze strany 8 Žiji přítomností a raduji se z prožívaného okamžiku aranžérských nácviků. Následuje nácvik na pódiu a s orchestrem.vnitřní motivace a práce s profesionály jsou znát na každém kroku. Když to najednou začne fungovat všechno dohromady, ten pocit je úžasný. Nabízí se otázka, jestli kvůli kariéře v divadle časem neskončíš s prací v ZUŠ? V Plzni mám byt, další sbory a přítelkyni. Přesto se nejvíc doma cítím v Rudě. Cením si důvěry ředitele ZUŠ Luboše Vacka. Dal mi k dispozici plný úvazek, vychází mi vstříc, kdykoliv potřebuji třeba nějaké noty. Když člověk natrefí na takové zaměstnání, musel by být blázen, kdyby ho chtěl opustit. Za osm, devět let praxe jsem si vytvořil k výuce silný vztah. Práce s dětmi mě naplňuje a přináší mi radost. Když vztah učitel žák funguje, vydaná energie se dvojnásobně vrátí. Děti se mění a učitelé se jim přizpůsobují. Dítě učí dospělého mít nadhled nad vlastním egem. Neomezená tvořivost dětí je obrovskou inspirací. V čem se liší práce s dětmi a dospělými třeba ve sboru? Určitě v přístupu k práci. Děti musí zpívat hlavně to, co je baví. Je ale třeba je zároveň nasměrovat na méně populární půdu, jako jsou lidové písně nebo hudba vážná. U dospělých jde o práci přímo na hlasech, složitější, vícehlasou, která postupuje rychleji. Jsi sbormistrem Železnorudského smíšeného sboru. Dočká se i tvůj dětský pěvecký sbor nějakého jména? Uvažujeme o tom. Děti by se chtěly jmenovat podle mě Červenkové, což jsem zamítl(smích). Tak jsem žertem navrhl mezinárodní, anglickou variantu Red Robins, ale samozřejmě bych si přál, aby sbor nesl český název. Uvidíme, časem se jistě něco najde. V Nýrsku mám dívčí pěvecký sbor se staršími, v Železné Rudě všechny dětské věkové kategorie i s kluky. Je fajn spojovat tělesa, která pak mohou zpívat dohromady na společném koncertě. Se Železnorudským smíšeným sborem běžně vystupujete v Čechách, Bavorsku, Itálii, byli jste dokonce v Anglii. Co aktuálně dodáš na jeho adresu? Nastaly nám zlaté časy, neboť máme tři basy a pět tenorů. Většina amatérských sborů trpí jejich nedostatkem. Nemusím dělat v tenorové sekci to, že bych nechal zpívat tenor dámy, a to je obrovská výhoda. Doufám, že nám to takhle vydrží co nejdéle. Je nás kolem pětadvaceti. V květnu určitě bude první jarní koncert, na němž by mělo zaznít Otvírání studánek Bohuslava Martinů. Máme připravený nový, hezký repertoár s populární Bohemian Rhapsody od skupiny Queen. Jsi ochoten při práci naslouchat názorům sboristů? Jsem komunikativní. Je tu dost zpěváků se zkušenostmi se zpíváním ve sboru, zběhlých v hudební teorii, čtení not a pedagogice. Pokud to má hlavu a patu a nezdržuje nás to zbytečně, tak naslouchám. Jak to má Železnorudský smíšený sbor s oblíbenými koncertními místy? Kostely jsou příjemné, protože mají leckdy milosrdnou akustiku a inspirují. Když se zpívá duchovní hudba v kostele, má to svoje kouzlo. Řada umělců dodržuje určité rituály. Potrpíš si na ně i ty? Nejsem pověrčivý a na rituály nejsem. Mám rád, když je uvolněná atmosféra, sboristé jsou v pohodě, mají pocit, že to umí a těší se, až publiku ukážou to, co se předtím dlouho učili. Kdo má na starosti organizační záležitosti? Sboristka a sólistka Libuše Löffelmannová. Liba je úžasná. Strašně si cením, kolik neplaceného času organizačním věcem ve sboru věnuje a dělá to výborně. Mimochodem, v říjnu k nám na oplátku přijedou vystupovat se svým sborem Angličané, takže nás čeká hodně práce. Při koncertech často vystupují tvoji hudební přátelé. Mohou se i oni za určitých okolností proměnit v rivaly? Ne. Možná s Jardou Pletichou, který vede Šumavan, jsme se svého času přátelsky pošťuchovali. Jako každý člověk jsem do určité míry ctižádostivý, ale nejsem žádný kariérista. Na koncertech všichni moji přátelé vystupují zadarmo, maximálně jen za cestu. Dělají to z přátelství, je tu společná láska k hudbě, společný záměr, myšlenka. Rok od roku se produkce zlepšují, vyvíjejí a někam posouvají. Dokud to jde pořád někam dál, je to v pořádku. Co takhle zkomponovat nějakou Ódu na Šumavu? Momentálně vzniká projekt manželů Roštíkových z Plzně, kteří mají vlastní organizaci Svět podle Jakuba. Už jsem s nimi spolupracoval. Dal se dohromady malý konzervatorijní orchestr, který po Čechách prováděl neobarokní suitu, kterou jsme zkomponovali společně s Pavlem Samiecem a Jiřím Vyšatou. Peníze, které jsme získali, se použily na opravu varhan v kostele sv. Barbory v Manětíně. Dalším naším projektem v rámci projektu, kdy město Plzeň dostalo titul Evropské město kultury 2015, je Pět řek. Půjde o pět symfonických skladeb, každá o délce cca 10 minut, každá na jednu z řek na Plzeňsku: Úhlava, Úslava, Mže, Radbuza a na závěr Berounka v podání našeho lektora a učitele skladby Jiřího Bezděka. Já jsem dostal na starost Úhlavu, protože pramení zde na Šumavě. Půjde o velký orchestr z různých konzervatoří včetně plzeňské a hudebních škol z Evropy, Francie, Itálie, z Ameriky a Japonska. Všichni by se měli sejít na provedení s americkým dirigentem v roce 2015 v Plzni jako jeden velký symfonický orchestr. Kdo je pro tebe v životě důležitý? Moji rodiče (Jaroslav a Olga Červenkovi pozn. red.). Děkuji jim za to, že mi dali volnost a svobodu v rozhodování o tom, co chci v životě dělat. Jsem jim za to velmi vděčný. Co děláš ve volném čase? Ve volném čase těžce odpočívám. A mimo hudbu. Nepomýšlíš už občas na založení vlastní rodiny? Věk na to už asi mám. Bylo by rozumné o tom přemýšlet, ale mám pocit, že jsem do rodinného života ještě psychicky nedozrál. Zatím si rodinný život, tím spíš s dětmi, nedokážu představit a když, tak jen vzdáleně. Moje přítelkyně je hodně mladá a emancipovaná (smích) a děti mám tady (opět se smíchem ukáže ke klavíru v hudebně ). Vyhovuje mi, jak to právě teď mám. Až jednou přijdou vlastní děti, když jim ukážu správnou cestu, tak na hudbu určitě budou. A je úplně jedno, jestli profesionálně, nebo zájmově. Určitě se jim budu snažit přiblížit hudbu tak, aby k ní měli přirozený, pozitivní vztah. Jaké máš sny a přání? Martin Červenka je autorem elektronického zpěvníku k této nové učebnici hudební výchovy Žít pořád s hudbou, mít práci, aby se lidská osobnost stále vyvíjela, zlepšovala a zdokonalovala. Učení se a zároveň pohoda a relaxace. A užívat si života. Žít si život tak, aby byl člověk spokojený a dělal to, co chce a co ho baví, což se mi momentálně daří. Člověk se nesmí zaobírat minulostí, ani budoucností. Musí žít přítomností a radovat se z toho, co právě teď prožívá a dělá. Jakmile to tak má, tak je spokojený. Nikdo neví, co bude v budoucnu a trápit se minulostí nemá cenu, protože se to už stalo. Nezměníme to, ale můžeme si z toho vzít poučení. Rozhovor a foto: Lucie Charlotte Kopecká

10 ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ STRANA 10 Železnorudský zpravodaj na čtyřech kontinentech Víte, že elektronickou verzi Železnorudského zpravodaje si kromě obyvatel Železnorudska a celé České republiky čtou také milovníci a návštěvníci Šumavy a hlavně bývalí obyvatelé Železné Rudy, kteří nyní žijí v australském Melbourne, v Jihoafrické republice nebo třeba v kanadském Torontu? Železnorudský zpravodaj tak putuje napříč hned několika kontinenty. Vymoženosti moderní techniky našim někdejším spoluobčanům každý měsíc umožňují získat aktuální přehled o tom, co právě hýbe zdejšími končinami. Podle svých slov si čtením ŽZ zároveň osvěžují vzpomínky na období, které na Železnorudsku sami prožili. Zasíláme pozdravy našim věrným čtenářům do blízka (Evropa) i do veliké dálky a děkujeme za čtenářskou věrnost, které se od nich Železnorudskému zpravodaji dostává. À propos, čtou nás prý i v Parlamentu LCK Zajímavá zákoutí aneb Stojí za povšimnutí Pumpa v zahradě v ulici Jar.Vojty, Foto LCK Typickou šumavskou kůlnu/kolnu lze ještě spatřit u penzionu Valmi v Železné Rudě, Foto LCK V ulici Na svahu po celý rok vystrkuje své růžky šnek, Foto LCK Půjdete-li ulicí K Samotám, můžete se zde dotknout nejen této veliké ruky vyřezané ze dřeva, Foto LCK

11 ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ STRANA 11 Maškarní ples pro děti přilákal na pět desítek masek Maškarní ples pro děti tradičně koncem února pořádá Unie rodičů ve spolupráci se ZŠ a MŠ Karla Klostermanna. I tentokrát zval prostřednictvím pestrobarevných plakátů na bohatou tombolu, soutěže o ceny a výborné občerstvení. A svůj slib organizátoři v aule základní školy opět do puntíku splnili. Děti v maskách, které si chtějí pořádně zatančit, zasoutěžit a zařádit za doprovodu reprodukované hudby už vědí, že právě tady se mohou plně realizovat. Dospělí si jako jejich doprovod spíše rádi posedí, popovídají, občerství se přichystanými nápoji a smlsnou si na jednohubkách, chlebíčcích a několika druzích lákavých zákusků. Každý rok přibývají nové a nové rejdící masky. Při pohledu na ně si člověk nejsnáze uvědomí, jak ten čas letí. Děti, které jsme donedávna vídali v kočárcích, už v převleku za úžasně roztomilé broučky, berušky, motýlky a indiány nebo jako malý montér v kombinéze a princeznička neohroženě vstupují na taneční parket. A koho dalšího jsme tu mohli letos spatřit? Celkem na pět desítek různých masek, všudypřítomné klauny, čaroděje, kovboje a piráty. Objevil se také vodník, Sněhurka a dokonce i modrý rytíř ve zbroji, James Bond, kočkovité šelmy a Pipi Dlouhá punčocha. Velkým osvěžením byly roztleskávačky s třásněmi v jarních barvách a odvážný kluk, který si troufnul dorazit ve velmi slušivém převleku jako dlouhovlasá blondýna. Ti všichni se dobře bavili a v skrytu duše netrpělivě očekávali tombolu - nefalšovaný zlatý hřeb maškarního křepčení. Těšit se z celé atmosféry bylo možné nejen díky pověstné radostné píli členů Unie rodičů, ale také díky vždy vítaným sponzorům, kterými byli Travel Free z Alžbětína, Sport Raith z Bavorské Rudy, z Železné Rudy drogerie Alfa Václava Čapka a manželé Lučanovi ze Ski and Bike Apartments Samoty. Nezklamal ani tradiční vzácný host ze světa českého showbyznysu Marek Ztracený. Přišel a zhruba hodinu se tu zdržel ve společnosti Marcely Skřivánkové a syna Marečka v indiánském oblečku. A samozřejmě na přání ochotně zapózoval před objektivy fotoaparátů. Ti největší králové a královny parketu na maškarním plesu vydrželi od třetí hodiny odpolední až do půl osmé večerní. Zatímco nejmenší masky už začínaly bojovat s únavou, starší vytrvale tančily dál. Růžová princezna s žabím duchem se nakonec jali přičinlivě loupat výzdobu z barevných krepových stuh jako ty pověstné perníčky z perníkové chaloupky. Nikdo se na ně ale nezlobil, protože podobné taškařice ke správnému maškarnímu plesu prostě patří. LCK Na maškarním plesu Unie rodičů děti velmi rády soutěží, Foto LCK OREA Wellness Hotel Horizont Veselé šumavské Velikonoce CENA: Kč / 2 osoby / 3 noci v pokoji Classic Kč / 2 osoby / 3 noci v pokoji Classic Plus Kč / 2 osoby / 3 noci v pokoji Premium Děti do 11,9 let při dvou plně platících osobách mají pobyt zdarma BALÍČEK OBSAHUJE: ubytování v pokoji Classic s příslušenstvím (sprcha, fén), TV-SAT, telefonem a WiFi VIP Treatment na pokoji snídaně formou bohatých buffetových stolů večeře formou buffetových stolů bohatý program pro děti ukázka lidových řemesel dětská show Veselá stonožka se spoustou zábavy pro děti volný vstup do hotelového bazénu, whirlpoolu a fitness v časech od 08:00 do 21:00 hodin neomezené využití Kneippova chodníku neomezené využití sauny a parní lázně v časech od 16:00 do 21:00 hodin volný vstup do fitness centra s cardio zónou 10% sleva na relaxační služby v Relax & Care centru zdarma využití hotelového parkoviště Zpěvák Marek Ztracený se svými fanynkami na maškarním plesu pro děti , zleva Nela Škývarová, Petra Zippererová a Agatha Lily Kopecká, Foto LCK

12 ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ STRANA 12 Šumavo, Šumavěnko milá... Jaro ožívá! Zapojit se můžete i vy Úderem 1. března odstartovalo již popáté pozorování jarního příletu ptáků. Prostřednictvím projektu s názvem Jaro ožívá můžete společně s Českou společností ornitologickou pod hlavičkou největší společnosti na ochranu ptactva BirdLife International sledovat postup jara Evropou na Kampaň sleduje přílet pěti tažných druhů ptáků: vlaštovky, kukačky, rorýse, čápa bílého a vlhy. Výše jmenované společnosti do pozorování zapojí na 50 zemí Evropy, Asie i Afriky. Tisíce lidí zaznamenají svá jarní pozorování. Sledování ptáků pomáhá propojit nadšence z celého světa a přispívá k ochraně a osvětě nejen v Evropě, říká Lucie Hošková z ČSO. Šumava je ptactva plná, takže zapojit se můžete i vy. Není třeba být odborníkem na ornitologii. Postačí naučit se rozeznávat základní druhy ptáků. Akce je primárně určena především dětem, které s dopomocí rodinných příslušníků vyplní údaje do internetového formuláře a zaznamenají svá jarní pozorování. O oblibě projektu svědčí to, že Česká republika již několik let obsazuje 6. místo v celosvětovém celkovém počtu pozorování. Počasí přeje prvním jarním procházkám, které si mohou všechny věkové kategorie od dětí ze školky až po seniory zpestřit pozorováním a určováním opeřenců. Akce se účastní též desítky škol. Na stránkách Jaro ožívá zájemci naleznou kromě jiného mapy s postupem jednotlivých druhů Evropou, informace o tažných ptácích, hlasy ptáků i různé interaktivní hry. Mimoto webové stránky právě učitelům nabízejí speciální část s četnými materiály, sloužícími k představení migrujících druhů ptáků žákům zábavnou formou. Zapomenout nelze ani na čápa. Pro ptáka roku 2014 bude na svátek sv. Řehoře spuštěn speciální čapí web cap.birdlife.cz. Získáte zde velké množství informací a můžete se zapojit do fotosoutěže o užitečný dalekohled Swarovski a další zajímavé ceny, nebo spoluvytvářet atlas čapích hnízd a zjistit, kdy a kde se uskuteční vycházky za čápy. Při cestách autem či autobusem ze Železné Rudy do Klatov se při hledání čápů navíc stačí pozorně podívat na vysoké komíny v Nýrsku, Janovicích nad Úhlavou a v Klatovech. Naše knihovna aneb Šumava ze všech stran a úhlů pohledu Chcete-li si na Internetu konečně na jednom jediném místě pohodlně vyhledat maximum všemožných písemných a obrazových materiálů o Šumavě, včetně videí a televizních pořadů, od února už tu možnost máte.ve zbrusu nové sekci Radka Davida z Vimperka s názvem Naše knihovna se čtenáři dozvědí, co potřebují. Knihovna je průběžně doplňována, a tak tu najdete jak nejaktuálnější materiály, tak ty staršího data. Novinářům a publicistům sekce poslouží při přípravě dalších článků o Šumavě. Odkaz na knihovnu: Přehled událostí v NP Šumava Zajímá-li Vás přehled událostí kolem NP Šumava v letech 2012 a 2013 z pohledu člena Stínové vědecké rady NP Šumava Ing. Karla Matějky, najdete ho na: navazuje na obdobný přehled z roku LCK Sníh slezl a zubří rodinka v bavorském Neuschönau už najde potravu sama Za tajemstvím šumavských lesů Všechno, co jste potřebovali vědět o národním parku, historii lesů a problému kůrovce na Šumavě a báli jste se na to zeptat, zodpoví film Za tajemstvím šumavských lesů, který už je přístupný na: Pro znalce bude určitě zajímavé podívat se na dnes už historické (2002) záběry pralesa Trojmezná, Černé hory a jiných míst národního parku. Nebo na jedno z posledních veřejných vystoupení Ing. Karla Kaňáka. A kdyby se někomu film líbil natolik, že by jej chtěl věnovat jako dárek, pak si může objednat DVD na: Nová hra Čas kůrovce Chtěli byste být na chvíli v kůži člena zásahové jednotky, ekologického aktivisty, starousedlíka, novináře nebo starosty? Stát se Občanem 2.0? V průběhu festivalu Jeden svět máte šanci. Frank Bold zve k účasti na interaktivní hře ve formátu LARP, v níž si můžete vyzkoušet, zda víte, jaká jsou vaše práva, jak dalece pomáhá argumentace a kde nezbývá než jednat podle svého svědomí. Přihlášky na: nebo na Facebooku: Jaromír Bláha

13 ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ STRANA 13 Šumavský koutek zoologa Ježek západní Je jedním z mála živočichů, kterého si ani naprostý laik nesplete s jiným zvířetem. Díky chlupům, které se na zádech přeměnily v bodliny, je i tento celkem běžný živočich opředen mnoha nepravdivými pověrami. Kdo by neznal ilustrace ježka s nabodnutými jablíčky na zádech. Ježek však zoologicky patří mezi hmyzožravce, což znamená, že podstatná část potravy je živočišného původu. S oblibou loví červy a hmyz, ale troufne si i na menší obratlovce a jejich mláďata. Na jaře, po probuzení ze zimního spánku nastává doba rozmnožování. Po zhruba měsíční březosti vrhá samice 2 10 mláďat, která jsou po porodu slepá a úplně holá. Po několika hodinách jim na zádech začnou prorážet světlé a měkké bodliny, po čtrnácti dnech otevírají oči. Kojena jsou ještě další čtyři týdny a i když se stále zdržují okolo matky, postupně přecházejí na přirozenou potravu. Největším nepřítelem ježčí populace je stále se zvyšující automobilový provoz. Na silnicích zahyne každoročně několik tisíc ježků, kteří doplácejí na svůj vrozený reflex stočit se do klubíčka a naježit ostny. Tento obranný mechanizmus je účinný proti přirozeným nepřátelům, ne však několikatunovým vozidlům. V České republice žijí dva druhy ježků, ježek západní a ježek východní. Z knihy Šumava objektivem zoologa od Ivana Lukeše z Muzea Šumavy v Kašperských Horách dodala LCK Samice ježka západního s mláďaty, Foto Ivan Lukeš Výcvik leteckých záchranářů Po dva dny jsme mohli vidět a slyšet létat nad našimi hlavami záchranné vrtulníky W3A- Sokol, letky SAR z Prahy. Probíhal zde tradiční zimní výcvik leteckých záchranářů Plzeňského kraje a právě členů SAR. Kromě záchrany z terénu (např. u pramenů Řezné) probíhal také výcvik záchrany osob uvězněných na stromě (tradičně parašutisté apod.) a v odpoledních hodinách také záchrana osob ze sedačkové lanové dráhy ve Ski & Bike Špičák. fb S ČT4 na vrchol Tak se jmenovala atraktivní akce České televize ve spolupráci se Ski & Bike Špičák, která se konala po 4 dny v právě zmíněném lyžařském středisku. Jedinečnou možnost postoupit do lyžařského kempu a závodit s českou reprezentací tak měli všichni sportovně založení jezdci na lyžích, kteří zde soutěžili v obřím slalomu. Každý den postupovali 3 nejrychlejší muži a 3 nejrychlejší ženy do denního finále, ze kterého vítěz postoupil do semifinále. Semifinálový kemp se bude konat v druhé polovině března ve Špindlerově mlýně a z něj 5 nejlepších mužů a žen postoupí do finále, které se bude konat koncem března v rámci MČR v alpských disciplínách. Vítězi jednotlivých dnů se na Špičáku stali: Tomáš Novák, Michal Křižan, Daniel Egermaier a Filip Budina. fb

14 ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ STRANA 14 Tip na krátké výlety a procházky ze Železné Rudy Po křížové cestě na Belveder Vyjdeme z centra Železné Rudy po modré značce Belvedérskou ulicí nahoru, po 200 m odbočíme vpravo na louku a dále po Křížové cestě ke kapli sv. Anny a na Belveder. Cestou míjíme informační tabule z naučné stezky Utajená obrana železné opony, možno se zastavit u pietního místa, kde býval jeden ze železnorudských hřbitovů. Do Železné Rudy se vrátíme buď po silničce, nebo podejdeme viadukt pod železniční tratí a vrátíme se po třídě 1. máje do výchozího bodu (900 m). Délka: 1,8 km. Určeno pro pěší turisty včetně rodin s dětmi. Utajená obrana železné opony Belvederský okruh Vyjdeme z centra Železné Rudy po modré značce Belvedérskou ulicí nahoru, po modré na křížovou cestu, přejdeme silnici k Belvederu (B1 50 m vlevo, B2 a B2a 50 m vpravo), pokračujeme po křížové cestě, přejdeme parkoviště v lese a nad ním odbočíme z křížové cesty vlevo k B3. Odtud nahoru lesem k B4, podejdeme vlek, přejdeme přes sjezdovku a podél lesa dojdeme dolů k B5. Nad zastavením dojdeme cestou do lesa k B6 (80 m) a odtud zpět k B5. Odtud dolů šikmo loukou do areálu Nad nádražím (B7), kde značení končí. Zpět odejdeme viaduktem pod železniční tratí a vrátíme se po třídě 1. máje do výchozího bodu (900 m). Délka: 1,9 km. Pěší výlet určený i pro rodiny se zvídavými dětmi. Pro průzkum bunkrů se doporučuje vzít s sebou baterky. Debrnickou alejí Z náměstí po zelené a žluté ke hřbitovu a krásnou starou alejí na Debrník, odtud po červené pod viadukt v Alžbětíně a po žluté k nádraží Železná Ruda Alžbětín (3,9 km). Cestou míjíme několik informačních tabulí naučné stezky Sklářská a téměř všechny informační tabule naučné stezky Utajená obrana železné opony Debrnický okruh. Pokud chceme absolvovat Debrnický okruh celý, zajdeme asi 800 m a zpět do Ferdinandova údolí a v Alžbětíně skončíme naproti nádraží na bývalé celnici. Délka: 6 km. Zpět buď vlakem, nebo opět po žluté až do Železné Rudy. Délka: 8,8 km. Trasa pro pěší, cyklisty, rodiny s dětmi včetně těch s kočárky. Grádelský potok Z náměstí po zelené okolo železniční zastávky Železná Ruda centrum přes Samoty a kolem skotačícího Grádelského potoka na Grádl (v hotelu možnost občerstvení a sportovního vyžití na multifunkčním hřišti a v letním období ve venkovním krytém bazénu, nad hotelem možnost procházky mezi skalkami v lese), odtud po silničce k hlavní silnici, kterou jen šikmo přejdeme a pokračujeme naproti po silničce se symbolem skláře kolem hotelu Engadin a přes belvederské sjezdovky zpět do Železné Rudy. Délka: 4 km. Pro pěší, včetně rodin s dětmi. Manželé Ludmila a Pavel Mornštajnovi ze Železné Rudy na každodenní procházce šumavskou přírodou, Foto LCK Kašparův pomníček a památná lípa Po modré značce jdeme prudkým stoupáním ke Kašparovu pomníku, jednomu z prvních ilustrátorů Babičky od Boženy Němcové, odtud po červené do Alžbětína (při cestě u Alžbětína je památná lípa) a po žluté k železničnímu nadjezdu a zpět po silničce a stále žluté značce (mírný provoz) do Železné Rudy. Délka: 5,5 km. Pěší procházka rodinného typu. K pomníčku barabů Od železniční stanice Železná Ruda město jdeme po zelené směr Špičák (částečně s hlavní silnicí). Potom odbočíme po zelené k viaduktu hřbitov barabů a dále po zelené směr Čertův mlýn, kde sejdeme ze zelené doprava a buď A) dobré pro pro pěší, cyklisty, rodiny s dětmi a kočárky se vrátíme po staré a částečně po nové silnici do Železné Rudy. Délka: 3 km. Nebo B1), B2) vhodné pro pěší, rodiny s dětmi a cyklisty část cesty je nutné kolo vést za hlavní silnicí vystoupáme po Sklářské naučné stezce nad sjezdovku TJ Slavoj a odtud překřížíme romantickou louku a buď B1) na konci louky odbočíme po neoznačené cestě doprava a dojdeme od sjezdovky na nádraží a zpět do výchozího bodu (4 km), anebo pokračujeme B2) za loukou ještě kousek po Sklářské naučné stezce a potom doprava po modré sestoupíme na Belveder. Délka: 4,6 km, odtud máme tři možnosti návratu do Železné Rudy viz procházka 1. S využitím turistického průvodce Kletr Železnorudsko, Prášilsko, Bavorský les připravila LCK Martin Malý z Grádlu na cvičné skále nedaleko tohoto hotelu, Foto LCK Památná lípa v Alžbětíně, Foto LCK

15 ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ STRANA 15 Na skok do Bavorska Letošnímu karnevalu v Benátkách sice počasí nepřálo, ale na půvabu moc neubralo. Opět se sjely stovky masek v dobových kostýmech z celé Evropy. Před 40 lety přijela naposled parní lokomotiva na trati Plattling Bavorská Ruda, bylo to Páru nahradily dieselelektrické lokomotivy. Tato železniční trať byla vzata do provozu Na snímku školáci 4. třídy základní školy v Regenu, kteří se této slavnostní jízdy směli zúčastnit. Foto Stangl Ohlédnutí za dvěma závody Šumavského pohárku na Belvederu V prvých dvou únorových dnech se skvěle vydařila krásná akce pro nejmladší sjezdaře. V této neutěšené zimě, v níž se sjezdařské závody po celé republice houfně rušily, se podařil kolektivu vlekařů pod vedením bývalého olympionika Marcela Maxy nevídaný kousek. Během dvou dnů a nocí dokonale připravit sjezdovku, na níž ještě 3 dny před závodem nebyl vůbec žádný sníh. Pořadatelé Slavoj MP Plzeň a Arnika Plzeň, kteří byli již rozhodnuti závody zrušit,mohli uspořádat dva krásné závody Šumavského pohárku. Protože organizace, počasí i atmosféra kolem dvoudenních závodů byly vynikající, užili si nejmenší sjezdaři i jejich trenéři a rodiče krásné sportovní zážitky. Za Superpřípravka dívky - na stupních vítězů: 1. Lebová Kristina, SA Špičák, 2. Hojáková Sylvie, Ski klub Železná Ruda, 3. Tatíčková Laura, neregistrovaná, Foto Václav Červený účasti stovky závodníků z Plzeňského, Českobudějovického kraje a několika dětí závodících za SC Zwiesel dosáhli největšího úspěchu závodníci SA Špičák. Ti získali 4 zlaté, 5 stříbrných a 3 bronzové medaile. Dobře si vedly i další děti z šumavských oddílů. Přinášíme výsledky, v nichž se zaměřujeme na pořadí na medailových místech plus na další dobrá umístění zdejších závodníků: Superpřípravka dívky oba závody: 1. Lebová Kristina, SA Špičák, 2. Hojáková Sylvie, Ski klub Železná Ruda, 3. Tatíčková Laura, Železná Ruda; Superpřípravka hoši oba závody: 1. Janda David, SA Špičák, 2. Schejbal Jan, Ski klub Železná Ruda, 3. Nováček Daniel TJ Slavoj Plzeň, druhý závod 4. Jan Lučan, Železná Ruda; Přípravka dívky oba závody: 1. Zíková Eliška, SC Zwiesel, 2.Zemanová Nicole, SA Špičák, první závod 3. Nováková Laura, TJ Tatran Železná Ruda, druhý závod 3.Jandová Kateřina, SA Špičák; Přípravka hoši první závod: 1. Anděl Jakub, TJ Slavoj Plzeň, 2. Pech Tobiáš, TJ Tatran Železná Ruda, 3. Matěj Jaromír, SK Arnika Plzeň, 4. Ševčík Jiří, SA Špičák, 5. Lučan Antonín, Železná Ruda, 6. Špičák Vojtěch, SA Špičák;Přípravka hoši druhý závod: 1. Maxa Adam, SA Špičák, 2. Ševčík Jiří, SA Špičák, 3. Anděl Jakub, TJ Slavoj Plzeň; Předžactvo dívky první závod: 1.Tolarová Dominika, SK Špičák, 2. Červená Natalie, SK Špičák, druhý závod 2. byla Kroupová Natálie, SK Špičák, Předžactvo hoši první závod 1. Matějovič Filip, SK Špičák, 2 Linhart Adam, Plzeňák v barvách SC Zwiesel, 3.Zítek Michal, SK Špičák, druhý závod: 1. Kroupa Štěpán, SK Písek, 2. Linhart Adam, 3. Matějovič Filip, SK Špičák, 4. Malý Jan, TJ Tatran Železná Ruda; Mladší žákyně dvakrát 1. Marešová Andrea, TJ Tatran Železná Ruda, 2. a 3. na střídačku Kroupová Kateřina, SK Písek a Šormová Michaela, SK Špičák, jednou 3. a jednou 4. Koželuhová Tereza, SA Špičák; Mladší žáci oba závody: 1. a 3. Garba Matyáš TJ Tatran ŽR, 2. a 5. Mařík Lukáš, SK Špičák, 3. a 4. Jiřík David, SA Špičák, 2. Macalík Daniel, Tatran ŽR, Starší žákyně oba závody: dvakrát 1. Brožová Adéla z SK Špičák, 2. Vybíralová Tereza, SK Železná Ruda, Starší žáci 1. Najman Filip, TJ Tatran Železná Ruda. Jarda Frič Špičácký Adam Maxa měl první den smůlu, když mu při závodě v plné rychlosti uletěla lyže (viz foto). Smůlu si ale druhý den vynahradil vítězstvím, Foto Václav Červený

16 ŽELEZNORUDSKÝ ZPRAVODAJ STRANA 16 Železná Ruda stará pošta tenkrát a teď Muži A Okresní přebor Bolešiny A Žel. Ruda A Sobota Žel. Ruda A Luby B Sobota Velký Bor Žel. Ruda A Sobota Sokol Běšiny Žel. Ruda A Neděle Žel. Ruda A TJ Sušice B Sobota Vrhaveč A Žel. Ruda A Sobota Žel. Ruda A Hrádek A Sobota Klatovy B Žel. Ruda A Neděle Žel. Ruda A Janovice A Sobota FC Švihov Žel. Ruda A Sobota Žel. Ruda A Malý Bor Sobota Nezamyslice Žel. Ruda A Sobota Žel. Ruda A Chanovice Sobota Muži B - IV. třída sk. A S. Měčín Žel. Ruda B Neděle S. Dlažov Žel. Ruda B Sobota Dešenice Žel. Ruda B Sobota Žel. Ruda B Neznašovy Sobota Vrhaveč B Žel. Ruda B Neděle Žel. Ruda B Bolešiny B Sobota Bezděkov B Žel. Ruda B Sobota Žel. Ruda B O. Nýrsko B Sobota S. Křenice Žel. Ruda B Sobota Žel. Ruda B Spůle Sobota Měcholupy B Žel. Ruda B Neděle Žel. Ruda B SK Ježovy Sobota Dorost Okresní přebor Nezamyslice Žel. Ruda Neděle Žel. Ruda Nezamyslice Neděle Švihov Žel. Ruda Neděle S. Hradešice Žel. Ruda Neděle Fotbal opět začíná Tak se nám po zimní přestávce opět přiblížila jarní část fotbalové sezóny 2013/2014. Přinášíme vám proto rozpis zápasů pro všechny naše železnorudské týmy. V případě nepříznivého počasí může dojít ke změně termínů zápasů, proto doporučujeme sledovat plakáty na vývěskách ve městě. A také nezbývá než doufat, že jarní část bude pro všechny týmy úspěšnější než ta podzimní Žel. Ruda Nezamyslice Neděle Bolešiny Žel. Ruda Čtvrtek Janovice Žel. Ruda Čtvrtek Švihov Žel. Ruda Neděle Bolešiny Žel. Ruda Neděle Žel. Ruda S. Hradešice Neděle Nezamyslice Žel. Ruda Neděle (nejedná se o chybu termínu, takto je to oficiálně uvedeno na stránkách FAČR) Žel. Ruda Janovice Neděle Žel. Ruda Švihov Neděle fb Bleší trhy v Deggendorfu v roce 2014 Pozor, od dubna změna místa! Z důvodu pořádání zemské zahradnické výstavy musel organizační tým tradičních bleších trhů v bavorském Deggendorfu své trhy přesunout. Od dubna 2014 se bleší trhy přestěhovaly z dosud velmi oblíbeného místa Volksfestplatz do již mnohem známější oblasti deggendorfského přístavu v ulici Josef-Wallner-Str. v Deggenau v Deggendorfu. Jedná se o někdejší parcely, o nichž se uvažovalo jako o přístřešcích pro obytné vozy. Jelikož přesné termíny konání bleších trhů v první polovině letošního roku dosud nejsou známy, budou upřesněny v dubnovém čísle Železnorudského zpravodaje. LCK Železnorudský zpravodaj. Vydává město Železná Ruda, Klostermannovo nám. 295, Železná Ruda. Registrováno Min. kultury pod číslem MK ČRE Elektronická verze: Redakční rada: Lucie Charlotte Kopecká, Filip Brož, fotografie a obrazová redakce: Václav Chabr, záchranný systém: Filip Brož, Michal Janďura; příjem inzerce: Milan Kříž (místostarosta); redakce: Náklad: 1200 výtisků. Uzávěrka 5. každého měsíce. Redakce si vyhrazuje právo na krácení příspěvků.

USNESENÍ. ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda. č.24

USNESENÍ. ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda. č.24 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č.24 Přítomni:pp. Šnebergr,Kříž,Fischer, Chabr, Papež, Roubal, Sekyra, Kořán, Škývara, Navrátilová, Omluveni: pp. Lučan, Horek, Najman Nepřítomni:

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 30 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Kořán, Papež, Roubal, Sekyra, Horek, Škývara, Lučan, Najman Omluveni: pp. Navrátilová, Fischer, Chabr Nepřítomni:

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA Wellness Hotel Horizont *** & OREA Hotel Špičák*** Železná Ruda - Špičák Lokalita OREA Wellness Hotel Horizont *** a OREA Hotel Špičák *** se nacházejí na jižním svahu

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

USNESENÍ. ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda. č.21

USNESENÍ. ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda. č.21 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č.21 Přítomni: pp. Šnebergr,Kříž,Fischer,Chabr,Kořán,Navrátilová,Papež,Roubal,Sekyra,Škývara Omluveni: pp. Najman, Horek Nepřítomni: p. Lučan Místo

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK VYDRA TAJEMNÁ KRÁLOVNA ŘEK Tento program má za cíl seznámit žáky s druhem živočicha, se kterým se v přírodě často nesetkávají vydrou říční. Žáci uvidí vydry naživo, dozví se o hlavních

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Městská část Praha 9 2011

Městská část Praha 9 2011 2011 Vážení přátelé, připravili jsme pro Vás kalendář pro rok 2011, ve kterém jsme se snažili zachytit alespoň část zajímavých míst a okamžiků z naší Městské části. Doufáme, že se Vám kalendář bude líbit,

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

USNESENÍ. ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda. č.19

USNESENÍ. ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda. č.19 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č.19 Přítomni: pp.šnebergr,kříž,horek,chabr,kořán,lučan,najman, Roubal, Sekyra, Škývara Omluveni: pp. Navrátilová,Papež Nepřítomni: p. Fischer Místo

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1 L É T O 2 0 1 1 Park Pravíkov Novinky, aktuální dění, postřehy a plány kolem Parku Pravíkov Máme Park! Podařilo se! orem! Velké díky všem, kteří nám drželi palce! S radostí vám můžeme oznámit, že máme

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list test nebo samostatná práce k uvedenému tématu ČR, kultura Obecné informace k řadě pracovních listů společnosti. Člověk a společnost - Člověk ve Výukové

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Questing. Jak vytvářet hledačky a jak se jimi bavit a učit. Interpretace místního dědictví s využitím znalostí a dovedností místních obyvatel.

Questing. Jak vytvářet hledačky a jak se jimi bavit a učit. Interpretace místního dědictví s využitím znalostí a dovedností místních obyvatel. Questing Jak vytvářet hledačky a jak se jimi bavit a učit. Interpretace místního dědictví s využitím znalostí a dovedností místních obyvatel. Blažena Hušková Kateřina Kočí Actaea společnost pro přírodu

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Udržování pořádku ve škole a jejím okolí Žák: udržuje pořádek - udržování pořádku ve třídě, ve škole - udržování pořádku v okolí školy, na hřišti, na zahradě, v

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Časopis MŠ. Březen 2015

Časopis MŠ. Březen 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Březen 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově www.nova.cz Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Johanu Indrákovou, tel.: 777 886 555 e-mail: johana.indrakova@nova.cz Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově Vem si mě! Dvacet dívek,

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Vyhlašovatel soutěže: Sdružení rodičů ZUŠ Žerotín Olomouc a Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Podpora a doporučení: Ministerstvo

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ za podpory Moravskoslezského kraje DÁDA PATRASOVÁ HOST VELETRHU 2012 Hlavní partneři veletrhu 2012: Partneři veletrhu 2012: AUTOCENTRÁLA PF Mediální partneři

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více