Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne"

Transkript

1 85. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2918/RMOb-MH/1418/ /RMOb-MH/1418/85 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana 1/36

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 2918/RMOb-MH/1418/85 OF/RMOb/0028/18 Rozpočtová opatření 2919/RMOb-MH/1418/85 OSP/RMOb/0009/18 Uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou 2920/RMOb-MH/1418/85 OHC/RMOb/0101/18 Revokace části usnesení 2921/RMOb-MH/1418/85 OHC/RMOb/0102/18 Žádost o náhradu škody na majetku 2922/RMOb-MH/1418/85 OHC/RMOb/0103/18 Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod 2923/RMOb-MH/1418/85 OHC/RMOb/0098/18 Návrh na uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů 2924/RMOb-MH/1418/85 OHC/RMOb/0100/18 Žádost o souhlas s podáním žádosti, přijetím dotace a realizací projektu a s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu 2925/RMOb-MH/1418/85 OHC/RMOb/0099/18 Žádost MŠ U Dvoru, příspěvkové organizace, o změnu adresy 2926/RMOb-MH/1418/85 OHC/RMOb/0104/18 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu Stavební úpravy základní školy na ulici Klicperová, Ostrava-Mariánské Hory 2927/RMOb-MH/1418/85 OHC/RMOb/0105/18 Návrh Smlouvy o vzájemné spolupráci 2928/RMOb-MH/1418/85 OMH/RMOb/0029/18 Návrh na uzavření Dodatku č /RMOb-MH/1418/85 OMH/RMOb/0030/18 Návrh Pravidel zřizování vyhrazených parkovacích míst 2930/RMOb-MH/1418/85 OMH/RMOb/0031/18 Návrh na uzavření Příkazní smlouvy o výkonu zadavatelské činnosti a poradenské činnosti 2931/RMOb-MH/1418/85 OMH/RMOb/0032/18 Návrh na uzavření Dodatku č /RMOb-MH/1418/85 OMH/RMOb/0033/18 Návrh na uzavření Dodatku č /RMOb-MH/1418/85 OMH/RMOb/0034/18 Návrh na uzavření Dodatku č /RMOb-MH/1418/85 OMH/RMOb/0035/18 Návrh na vydání souhlasu s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku 2935/RMOb-MH/1418/85 OM/RMOb/0114/18 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Baarova 2936/RMOb-MH/1418/85 OM/RMOb/0110/18 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Baarova 2937/RMOb-MH/1418/85 OM/RMOb/0111/18 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Baarova Strana 2/36

3 2938/RMOb-MH/1418/85 OM/RMOb/0112/18 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví právnické osoby, lokalita ul. Výstavní-Zelená 2939/RMOb-MH/1418/85 OM/RMOb/0113/18 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Výstavní-Zelená 2940/RMOb-MH/1418/85 OM/RMOb/0107/18 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Emila Filly - A. B. 2941/RMOb-MH/1418/85 OM/RMOb/0074/18 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Slévárenská - Ing. P. R. 2942/RMOb-MH/1418/85 OM/RMOb/0109/18 Návrh na souhlas se vstupem na pozemek v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalia ul. U Nových válcoven 2943/RMOb-MH/1418/85 OM/RMOb/0116/18 Souhlas se vstupem na pozemek a realizací stavby v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita Bedřiška 2944/RMOb-MH/1418/85 OM/RMOb/0118/18 Zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lok. Vršovců PODA a.s. 2945/RMOb-MH/1418/85 OM/RMOb/0119/18 Zřízení věcného břemene k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lok. ul. Baarova ČEZ Distribuce, a. s. 2946/RMOb-MH/1418/85 OM/RMOb/0120/18 Zřízení věcného břemene k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lok. ul. Baarova ČEZ Distribuce, a. s. 2947/RMOb-MH/1418/85 OM/RMOb/0121/18 Stanovisko k bezúplatnému převodu částí pozemků v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Mariánskohorská MSK, SSMSK 2948/RMOb-MH/1418/85 OM/RMOb/0122/18 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita ul. Varšavská Čárka Varšavská s.r.o. 2949/RMOb-MH/1418/85 OM/RMOb/0108/18 Návrh na nabytí pozemků v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita Bedřiška manž. D. 2950/RMOb-MH/1418/85 OM/RMOb/0117/18 Návrh na nabytí pozemků v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Korunní x Baarova I.F. a J. K. 2951/RMOb-MH/1418/85 OM/RMOb/0115/18 Návrh nevyhlásit/vyhlásit záměr prodeje pozemku, jehož součásti je stavba v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Náprstkova 23 manželé F. Strana 3/36

4 2952/RMOb-MH/1418/85 OB/RMOb/0126/18 Žádosti o pronájem bytu 2953/RMOb-MH/1418/85 OB/RMOb/0124/18 Žádosti o pronájem konkrétního bytu - Korunní 2954/RMOb-MH/1418/85 OB/RMOb/0132/18 Žádosti o pronájem konkrétního bytu - Výstavní 2955/RMOb-MH/1418/85 OB/RMOb/0125/18 Návrh na uzavření Nájemní smlouvy na dobu určitou 2956/RMOb-MH/1418/85 OB/RMOb/0131/18 Žádost o vystavení nové Nájemní smlouvy 2957/RMOb-MH/1418/85 OB/RMOb/0130/18 Žádost o vystavení nové Nájemní smlouvy 2958/RMOb-MH/1418/85 OB/RMOb/0129/18 Žádost o vystavení nové Nájemní smlouvy 2959/RMOb-MH/1418/85 OB/RMOb/0134/18 Žádost o vystavení nové Nájemní smlouvy 2960/RMOb-MH/1418/85 OB/RMOb/0127/18 Žádosti o výměnu bytů 2961/RMOb-MH/1418/85 OB/RMOb/0128/18 Žádosti o výměnu bytů 2962/RMOb-MH/1418/85 OB/RMOb/0133/18 Odpis nevymahatelných pohledávek za nájemné, služby spojené s užíváním bytů a příslušenství 2963/RMOb-MH/1418/85 OB/RMOb/0135/18 Návrh na schválení provozovatele plynových kotelen v bytových domech 2964/RMOb-MH/1418/85 OB/RMOb/0136/18 Návrh na odpis pohledávek za bezdůvodné užívání bytu 2965/RMOb-MH/1418/85 OB/RMOb/0137/18 Žádost o vystavení nové Nájemní smlouvy 2966/RMOb-MH/1418/85 VEDENI/RMOb/0013/18 Kronika městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období /RMOb-MH/1418/85 OHC/RMOb/0097/18 Personální záležitosti 2968/RMOb-MH/1418/85 OHC/RMOb/0106/18 Změna termínu zasedání ZMOb Strana 4/36

5 OF/RMOb/0028/18 Rozpočtová opatření číslo: 2918/RMOb-MH/1418/85 1) schvaluje tato rozpočtová opatření: 1. zvýší se základní školy, pol neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, ORJ 4, ORG 345 sníží se nebytové hospodářství, pol drobný hmotný dlouhodobý majetek, ORJ 4 2. zvýší se nebytové hospodářství, pol stroje, přístroje a zařízení, ORJ 4, ORG nebytové hospodářství, pol stroje, přístroje a zařízení, ORJ 4, ORG sníží se nebytové hospodářství, pol drobný hmotný dlouhodobý majetek, ORJ 4 o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč 3. zvýší se převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy, ORG 510, ÚZ 1355 sníží se pol daň z hazardních her 4. zvýší se převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy, ORG 510, ÚZ 6402 sníží se pol změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 5. zvýší se pol neinvestiční přijaté transfery od krajů, ÚZ osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení, pol platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech, ORJ 6, ÚZ o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč Strana 5/36

6 2) ukládá finančnímu odboru realizovat schválená rozpočtová opatření Vyřizuje: Ing. Šárka Janotková, T: pověřená vedením odboru finančního OSP/RMOb/0009/18 Uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou číslo: 2919/RMOb-MH/1418/85 žádost XXXXXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou uzavřít nájemní smlouvu s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 30 v domě s pečovatelskou službou, na ul. Novoveská 1168/14, Ostrava Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného 1.641,60 Kč bytovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OHC/RMOb/0101/18 Revokace části usnesení číslo: 2920/RMOb-MH/1418/85 1) revokuje část usnesení RMOb č. 2719/RMOb-MH/1418/79 ze dne , odstavec 2 rozhodla, bod j) Strana 6/36

7 OHC/RMOb/0102/18 Žádost o náhradu škody na majetku číslo: 2921/RMOb-MH/1418/85 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o náhradu škody na vozidle Peugeot 107, RZ XXXXXXXXX, podanou prostřednictvím XXXXXXXXXXXXXX na základě plné moci 2) konstatuje, že nese za vznik škody odpovědnost odboru hospodářských činností: 1. zaslat oznámení o škodě včetně stanoviska RMOb, prostřednictvím společnosti SATUM CZECH s.r.o., České pojišťovně a.s. 2. informovat poškozeného o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Ing. Tereza Mučková, T: vedoucí odboru hospodářských činností OHC/RMOb/0103/18 Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod číslo: 2922/RMOb-MH/1418/85 návrhy na uzavření Smluv o dodávce vody a o odvádění odpadních vod, a to: a) číslo smlouvy 2955, k odběru č , odběrné místo Mateřská škola Matrosovova, příspěvková organizace detašované pracoviště Mateřské školy Zelená 73/A, příspěvkové organizace, b) číslo smlouvy 18878, k odběru č , odběrné místo Mateřská škola Ostrava Mariánské Hory, Zelená 73/A, příspěvková organizace, c) číslo smlouvy 11497, k odběru č , odběrné místo Klicperova 504/8, Ostrava Mariánské Hory (detašované pracoviště ZŠ Gen. Janka) se společností Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO dle příloh č. 1-3 předloženého materiálu Strana 7/36

8 2) bere na vědomí písemné stanovisko společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO , k požadavkům MOb MHaH na obsah smluv o dodávce vody a o odvádění odpadních vod 3) rozhodla uzavřít se společností Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, Ostrava: a) Smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod, číslo smlouvy 2955, k odběru č , odběrné místo Mateřská škola Matrosovova, příspěvková organizace detašované pracoviště Mateřské školy Zelená 73/A, příspěvkové organizace, b) Smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod, číslo smlouvy 18878, k odběru č , odběrné místo Mateřská škola Ostrava Mariánské Hory, Zelená 73/A, příspěvková organizace, c) Smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod, číslo smlouvy 11497, k odběru č , odběrné místo Klicperova 504/8, Ostrava Mariánské Hory, dle příloh č. 1 3 předloženého materiálu 4) ukládá odboru hospodářských činností připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Tereza Mučková, T: vedoucí odboru hospodářských činností OHC/RMOb/0098/18 Návrh na uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů číslo: 2923/RMOb-MH/1418/85 návrh na uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů se společností Worklife Agency s.r.o., se sídlem Moulíkova 2357/2, Smíchov, Praha 5, IČ uzavřít se společností Worklife Agency s.r.o., se sídlem Moulíkova 2357/2, Smíchov, Praha 5, IČ , Smlouvu o zpracování osobních údajů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru hospodářských činností připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Dana Gojná, T: pověřena vedením úseku školství Strana 8/36

9 OHC/RMOb/0100/18 Žádost o souhlas s podáním žádosti, přijetím dotace a realizací projektu a s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu číslo: 2924/RMOb-MH/1418/85 žádost Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizace, se sídlem Gen. Janka 1208, Mariánské Hory, Ostrava, IČ o souhlas 1. s podáním žádosti, přijetím dotace a realizací projektu Školního poradenského pracoviště 2. s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu k předfinancování platů školního psychologa, speciálního pedagoga a sociálního pedagoga 2) souhlasí 1. s podáním žádosti ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, přijetím dotace a realizací projektu Školní poradenské pracoviště 2. s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu na předfinancování platů školního psychologa, speciálního pedagoga a sociálního pedagoga odboru hospodářských činností informovat žadatele o tomto souhlasu RMOb Vyřizuje: Ing. Dana Gojná, T: pověřena vedením úseku školství OHC/RMOb/0099/18 Žádost MŠ U Dvoru, příspěvkové organizace, o změnu adresy číslo: 2925/RMOb-MH/1418/85 žádost Mateřské školy U Dvoru, příspěvkové organizace, se sídlem U Dvoru 1255/22, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , o změnu adresy této příspěvkové organizace 2) souhlasí se změnou adresy Mateřské školy U Dvoru, příspěvkové organizace, se sídlem U Dvoru 1255/22, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 9/36

10 starostce městského obvodu požádat SMO, ÚMOb MHaH, odbor výstavby o změnu adresy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Vyřizuje: Ing. Dana Gojná, T: pověřena vedením úseku školství OHC/RMOb/0104/18 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu Stavební úpravy základní školy na ulici Klicperová, Ostrava-Mariánské Hory číslo: 2926/RMOb-MH/1418/85 návrh odboru hospodářských činností na uzavření Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu Stavební úpravy základní školy na ulici Klicperová, Ostrava-Mariánské Hory s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, IČ v souladu s návrhem hodnotící komise o uzavření Smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu Stavební úpravy základní školy na ulici Klicperová, Ostrava-Mariánské Hory dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, IČ , za cenu ,50 Kč včetně DPH, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu odboru hospodářských činností připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Dana Gojná, T: pověřena vedením úseku školství Strana 10/36

11 OHC/RMOb/0105/18 Návrh Smlouvy o vzájemné spolupráci číslo: 2927/RMOb-MH/1418/85 návrh odboru hospodářských činností na uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci v rámci 8. ročníku literární soutěže Čertovské pohádky se společností RAMA Interiery s.r.o., se sídlem Gollova 1407/8, Hulváky, Ostrava, IČ uzavřít Smlouvu o vzájemné spolupráci se společností RAMA Interiery s.r.o., se sídlem Gollova 1407/8, Hulváky, Ostrava, IČ , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru hospodářských činností připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Tereza Mučková, T: vedoucí odboru hospodářských činností OMH/RMOb/0029/18 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 číslo: 2928/RMOb-MH/1418/85 návrh odboru místního hospodářství na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, ev. č. S/0070/2017/OMH, uzavřené se společností PROINK, s.r.o. se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, , Ostrava, IČ uzavřít se společností PROINK, s.r.o. se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, , Ostrava, IČ , Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, ev. č. S/0070/2017/OMH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru místního hospodářství připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství Strana 11/36

12 OMH/RMOb/0030/18 Návrh Pravidel zřizování vyhrazených parkovacích míst číslo: 2929/RMOb-MH/1418/85 návrh odboru místního hospodářství na vydání Pravidel zřizování vyhrazených parkovacích míst v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky vydat Pravidla zřizování vyhrazených parkovacích míst v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru místního hospodářství: 1. postupovat při zřizování vyhrazených parkovacích míst podle těchto schválených pravidel 2. zajistit zveřejnění pravidel Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OMH/RMOb/0031/18 Návrh na uzavření Příkazní smlouvy o výkonu zadavatelské činnosti a poradenské činnosti číslo: 2930/RMOb-MH/1418/85 návrh odboru místního hospodářství na uzavření Příkazní smlouvy o výkonu zadavatelské činnosti a poradenské činnosti na veřejnou zakázku Rekonstrukce chodníku a obnovy VO, k. ú. Mariánské Hory, uzavřené se společností Dobrá zakázka s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Hlubinská 1378/36, PSČ 70200, IČ uzavřít se společností Dobrá zakázka s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Hlubinská 1378/36, 70200, IČ , Příkazní smlouvu o výkonu zadavatelské činnosti a poradenské činnosti na veřejnou zakázku Rekonstrukce chodníku a obnovy VO, k. ú. Mariánské Hory, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. Strana 12/36

13 odboru místního hospodářství připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OMH/RMOb/0032/18 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 číslo: 2931/RMOb-MH/1418/85 návrh odboru místního hospodářství na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0044/2018/OMH a Dodatku č. 1 ev. č. S/0044/2018/OMH/1 uzavřených se společností PPS Kania s.r.o., se sídlem Nivnická 665/10, Mariánské Hory, Ostrava, IČ uzavřít se společností PPS Kania s.r.o., se sídlem Nivnická 665/10, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0044/2018/OMH a Dodatku č. 1 ev. č. S/0044/2018/OMH/1, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru místního hospodářství připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OMH/RMOb/0033/18 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 číslo: 2932/RMOb-MH/1418/85 návrh odboru místního hospodářství na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, ev. č. S/0073/2018/OMH, uzavřené se společností PROINK, s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, , Ostrava, IČ uzavřít se společností PROINK, s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, , Ostrava, IČ , Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, ev. č. S/0073/2018/OMH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 13/36

14 odboru místního hospodářství připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OMH/RMOb/0034/18 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 číslo: 2933/RMOb-MH/1418/85 návrh odboru místního hospodářství na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, ev. č. S/0089/2017/OMH, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené se společností PROJEKT 2010, s.r.o., se sídlem Ruská 398/43, Vítkovice, Ostrava, IČ uzavřít se společností PROJEKT 2010, s.r.o., se sídlem Ruská 398/43, Vítkovice, Ostrava, IČ , Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, ev. č. S/0089/2017/OMH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru místního hospodářství připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OMH/RMOb/0035/18 Návrh na vydání souhlasu s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku číslo: 2934/RMOb-MH/1418/85 žádost odboru místního hospodářství o vydání souhlasu s vyřazením dlouhodobého majetku komunikace Slovenská v Ostravě - Mariánských Horách, inv. č z majetkové evidence MOb MHaH 2) souhlasí s vyřazením dlouhodobého majetku komunikace Slovenská v Ostravě - Mariánských Horách z majetkové evidence MOb MHaH Strana 14/36

15 odboru místního hospodářství předat podklady k vyřazení majetku na finanční odbor Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OM/RMOb/0114/18 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Baarova číslo: 2935/RMOb-MH/1418/85 návrh majetkového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava vyhlásit záměr obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0110/18 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Baarova číslo: 2936/RMOb-MH/1418/85 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (st. p. č. 1570) Strana 15/36

16 uzavřít s nájemcem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 800 Kč majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0111/18 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Baarova číslo: 2937/RMOb-MH/1418/85 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (st. p. č. 1571) uzavřít s nájemcem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 800 Kč majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu Strana 16/36

17 OM/RMOb/0112/18 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví právnické osoby, lokalita ul. Výstavní-Zelená číslo: 2938/RMOb-MH/1418/85 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku se společností ADASH spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Hlubinská 1379/32, PSČ 70200, IČO (st. p. č. 3110) uzavřít se společností ADASH spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Hlubinská 1379/32, PSČ 70200, IČO , Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši Kč majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu Strana 17/36

18 OM/RMOb/0113/18 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Výstavní-Zelená číslo: 2939/RMOb-MH/1418/85 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku s manžely XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (st. p. č. 3111) uzavřít s manžely XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 760 Kč majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0107/18 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Emila Filly - A. B. číslo: 2940/RMOb-MH/1418/85 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o pronájem části pozemku p. p. č. 150/24 ostatní plocha, zeleň o výměře 390 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem zřízení a užívání relaxační zóny Strana 18/36

19 uzavřít s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu pozemku, a to části p. p. č. 150/24 ostatní plocha, zeleň o výměře 390 m 2 z celkové výměry 568 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši Kč za účelem zřízení a užívání relaxační zóny, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu podpisem této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0074/18 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Slévárenská - Ing. P. R. číslo: 2941/RMOb-MH/1418/85 návrh majetkového odboru na uzavření Smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku uzavřít s nájemcem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku, a to části st. p. č. 381/2 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 12 m 2 z celkové výměry 814 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši Kč za účelem užívání pozemku pod betonovým schodištěm a rampou zajišťujících přístup do jednotky č. 415/1 vymezené v budově č. p. 415 stojící na pozemku st. p. č. 340 zastavěná plocha a nádvoří, ul. Slévárenská 4, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 19/36

20 majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0109/18 Návrh na souhlas se vstupem na pozemek v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalia ul. U Nových válcoven číslo: 2942/RMOb-MH/1418/85 žádost statutárního města Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČO , o souhlas se vstupem na pozemek st. p. č. 355 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, podanou prostřednictvím společnosti AQD-envitest, s.r.o. 2) souhlasí se vstupem na pozemek st. p. č. 355 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, za účelem likvidace poškozeného monitorovacího vrtu P-49, pro investora statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČO majetkovému odboru informovat žadatele o tomto souhlasu RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0116/18 Souhlas se vstupem na pozemek a realizací stavby v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita Bedřiška číslo: 2943/RMOb-MH/1418/85 žádost statutárního města Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČO , o souhlas se vstupem na pozemek a realizací stavby v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, podanou prostřednictvím společnosti KB projekt Aqua s.r.o. Strana 20/36

21 2) souhlasí 1. se vstupem na pozemek p. p. č. 366/4 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, za účelem zřízení nového monitorovacího vrtu MV17, který bude sloužit pro systematický monitoring podzemní vody a ke sledování možného transportu kontaminace směrem k jímacímu území, a s realizací této stavby pro investora statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČO , za dodržení podmínek uvedených ve stanovisku odboru místního hospodářství 2. s navrhovaným stavebním záměrem zřízení monitorovacích vrtů, kterým budou dotčeny pozemky p. p. č. 364/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 334/3 trvalý travní porost, p. p. č. 330/2 ostatní plocha, jiná plocha, p. p. č. 366/4 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava majetkovému odboru informovat žadatele o tomto souhlasu RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0118/18 Zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lok. Vršovců PODA a.s. číslo: 2944/RMOb-MH/1418/85 1) rozhodla zřídit věcné břemeno služebnost k částem pozemků p. p. č. 762/14 ostatní plocha, zeleň, p. p. č. 762/17 ostatní plocha, zeleň, p. p. č. 762/18 ostatní plocha, zeleň, p. p. č. 762/22 ostatní plocha, jiná plocha a p. p. č. 762/23 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava za účelem zřízení a vedení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v těchto pozemcích v rámci stavby Regenerace sídliště Vršovců IV. etapa, jeho provozování a udržování, a to v rozsahu daném geometrickým plánem č /2018, bezúplatně na dobu neurčitou a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti se společností PODA a.s., se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO , dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 2) ukládá majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 21/36

22 OM/RMOb/0119/18 Zřízení věcného břemene k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lok. ul. Baarova ČEZ Distribuce, a. s. číslo: 2945/RMOb-MH/1418/85 žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČO , o zřízení věcného břemene služebnosti k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, podanou prostřednictvím společnosti ELTOM, s.r.o. zřídit věcné břemeno služebnost k části pozemku p. p. č. 140/8 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem zřízení a vedení podzemního kabelového vedení NN a přípojkové skříně v tomto pozemku, uloženého v rámci stavby Ostrava- Mariánské Hory, Baarova, p. 1192, NNk, jeho provozování a udržování v rozsahu daném geometrickým plánem č IV13963/2018 na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši Kč + DPH v zákonné výši, a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČO , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0120/18 Zřízení věcného břemene k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lok. ul. Baarova ČEZ Distribuce, a. s. číslo: 2946/RMOb-MH/1418/85 žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČO , o zřízení věcného břemene služebnosti k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, podanou prostřednictvím společnosti ELTOM, s.r.o. Strana 22/36

23 zřídit věcné břemeno služebnost k části pozemku p. p. č. 140/8 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem zřízení a vedení podzemního kabelového vedení NN a přípojkové skříně v tomto pozemku, uloženého v rámci stavby Ostrava Mariánské Hory 1201, Vaško, NNk, jeho provozování a udržování v rozsahu daném geometrickým plánem č IV14440/2018 na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši Kč + DPH v zákonné výši, a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČO , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0121/18 Stanovisko k bezúplatnému převodu částí pozemků v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Mariánskohorská MSK, SSMSK číslo: 2947/RMOb-MH/1418/85 žádost statutárního města Ostravy, magistrátu, o stanovisko k bezúplatnému převodu částí pozemků v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, z vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky do vlastnictví Moravskoslezského kraje se svěřením Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, v rámci dokončení stavby Rekonstrukce a modernizace silnice II/647 Ostrava, ul. Mariánskohorská I. a II. etapa 2) souhlasí s bezúplatným převodem částí pozemků p. p. č. 976/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 184 m 2 z celkové výměry 842 m 2 a p. p. č. 976/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2066 m 2 z celkové výměry m 2 z vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky do vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 2771/117, Ostrava, IČO , se svěřením Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, Doručovací číslo: 70223, IČO Strana 23/36

24 3) nesouhlasí s bezúplatným převodem části pozemku p. p. č. 976/22 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 385 m 2 z celkové výměry 3049 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava z vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky do vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 2771/117, Ostrava, IČO , se svěřením Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, Doručovací číslo: 70223, IČO ) ukládá majetkovému odboru informovat žadatele o tomto stanovisku RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0122/18 Návrh na bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita ul. Varšavská Čárka Varšavská s.r.o. číslo: 2948/RMOb-MH/1418/85 1) doporučuje ZMOb bezúplatně nabýt pozemek p. p. č. 388/79 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1005 m 2 v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, z vlastnictví společnosti Čárka Varšavská s.r.o., se sídlem Varšavská 1583/99, Hulváky, Ostrava, IČO , do vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, IČO , ev. č. 10, a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 2) ukládá starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 24/36

25 OM/RMOb/0108/18 Návrh na nabytí pozemků v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita Bedřiška manž. D. číslo: 2949/RMOb-MH/1418/85 1) doporučuje ZMOb požádat RM o vydání souhlasu s nabytím pozemků p. p. č. 380/32 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 227 m 2, p. p. č. 1187/39 ostatní plocha, zeleň o výměře 1537 m 2 a p. p. č. 1187/45 ostatní plocha, zeleň o výměře 208 m 2 v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, včetně součástí a příslušenství, ze společného jmění manželů XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, IČO , ev. č. 10 2) ukládá starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0117/18 Návrh na nabytí pozemků v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Korunní x Baarova I.F. a J. K. číslo: 2950/RMOb-MH/1418/85 1) doporučuje ZMOb požádat RM o vydání souhlasu s nabytím pozemků p. p. č. st. p. č. 1404/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m 2, st. p. č. 1411/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m 2, p. p. č. 140/24 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 442 m 2 a p. p. č. 140/75 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 37 m 2, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, včetně součástí a příslušenství, ze spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, IČO , ev. č. 10 2) ukládá starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 25/36

26 OM/RMOb/0115/18 Návrh nevyhlásit/vyhlásit záměr prodeje pozemku, jehož součásti je stavba v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Náprstkova 23 manželé F. číslo: 2951/RMOb-MH/1418/85 žádost manž. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o prodej pozemku st. p. č. 1012, jehož součástí je dům č. p. 994 ul. Náprstkova 23 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 2) doporučuje ZMOb nevyhlásit záměr obvodu prodat pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 191 m 2, jehož součástí je dům č. p. 944, bydlení ul. Náprstkova 23 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava a pozemek neprodat starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. Renata Kozelská, T: referent majetkové agendy OB/RMOb/0126/18 Žádosti o pronájem bytu číslo: 2952/RMOb-MH/1418/85 žádosti XXXXXXXXXXXXXX, zastoupené opatrovníkem SMO, ÚMOb MHaH, Bc. Kateřinou Slanou, DiS., XXXXXXXXXXXX, zastoupeného opatrovníkem SMO, ÚMOb MHaH, Bc. Janou Měntielovou a XXXXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu o uzavření Nájemní smlouvy s: a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastoupenou opatrovníkem statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava-Mariánské Hory, k bytu č. 4, velikosti 1+1 v domě na ulici Lázeňská 1459/4, Ostrava-Hulváky, na dobu určitou do , výše základního nájemného 2.002,50 Kč Strana 26/36

27 b) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastoupeným opatrovníkem statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava-Mariánské Hory, k bytu č. 2, velikosti 1+1 v domě na ulici Lázeňská 1459/4, Ostrava-Hulváky, na dobu určitou do , výše základního nájemného 2.033,50 Kč c) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 8, velikosti 2+1 v domě na ulici Fráni Šrámka 2509/18, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0124/18 Žádosti o pronájem konkrétního bytu - Korunní číslo: 2953/RMOb-MH/1418/85 žádosti XXXXXXXXX a XXXXXXXXXXX o pronájem bytu č. 10, velikosti 3+1 v domě na ulici Korunní 822/63, Ostrava-Mariánské Hory a) o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 10, velikosti 3+1 v domě na ulici Korunní 822/63, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 27/36

28 OB/RMOb/0132/18 Žádosti o pronájem konkrétního bytu - Výstavní číslo: 2954/RMOb-MH/1418/85 žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu č. 36, velikosti 1+1 v domě na ulici Výstavní 2475/6, Ostrava-Mariánské Hory a) o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 36, velikosti 1+1 v domě na ulici Výstavní 2475/6, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 1.529,50 Kč b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX c) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0125/18 Návrh na uzavření Nájemní smlouvy na dobu určitou číslo: 2955/RMOb-MH/1418/85 návrh bytového odboru na vystavení Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXXXXXXXX o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 11, velikosti 2+1 v domě na ulici Fráni Šrámka 2457/28, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč bytovému odboru informovat žadatelku o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 28/36

29 OB/RMOb/0131/18 Žádost o vystavení nové Nájemní smlouvy číslo: 2956/RMOb-MH/1418/85 1) revokuje usnesení RMOb č. 2905/RMOb-MH/1418/84 ze dne ) projednala žádost XXXXXXXXXXXXXXXX o vystavení Nájemní smlouvy 3) rozhodla o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 2, velikosti 1+1 v domě na ulici Bedřišská 1543/11, Ostrava-Hulváky, na dobu určitou do , výše základního nájemného 1.980,65 Kč 4) ukládá bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0130/18 Žádost o vystavení nové Nájemní smlouvy číslo: 2957/RMOb-MH/1418/85 1) revokuje usnesení RMOb č. 2908/RMOb-MH/1418/84 ze dne ) projednala žádost XXXXXXXXXXXXX o vystavení Nájemní smlouvy 3) rozhodla o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 2, velikosti 1+1 v domě na ulici Jasinkova 1552/10, Ostrava-Hulváky, na dobu určitou do , výše základního nájemného 2.069,90 Kč Strana 29/36

30 4) ukládá bytovému odboru informovat žadatelku o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0129/18 Žádost o vystavení nové Nájemní smlouvy číslo: 2958/RMOb-MH/1418/85 1) revokuje část usnesení RMOb č. 2910/RMOb-MH/1418/84 ze dne , odstavec 1, bod c) 2) projednala žádost XXXXXXXXXXXXXXX o vystavení Nájemní smlouvy 3) rozhodla o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 10, velikosti 1+1 v domě na ulici Šimáčkova 1011/25, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 2.527,65 Kč 4) ukládá bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0134/18 Žádost o vystavení nové Nájemní smlouvy číslo: 2959/RMOb-MH/1418/85 1) revokuje část usnesení RMOb č. 2910/RMOb-MH/1418/84 ze dne , odstavec 1, bod b) 2) projednala žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXX o vystavení Nájemní smlouvy Strana 30/36

31 3) rozhodla o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, velikosti 2+1 v domě na ulici Novoveská 63/34, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč 4) ukládá bytovému odboru informovat žadatelku o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0127/18 Žádosti o výměnu bytů číslo: 2960/RMOb-MH/1418/85 žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, byt č. 3, a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, byt č. 10, o výměnu bytů 2) souhlasí s výměnou bytů dle předloženého materiálu 3) rozhodla o uzavření Nájemní smlouvy s: a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 10, velikosti 2+1 v domě na ulici Zelená 2531/94, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 2.792,50 Kč b) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 3, velikosti 3+1 v domě na ulici Gen. Hrušky 1205/18, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 3.777,50 Kč 4) ukládá bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 31/36

32 OB/RMOb/0128/18 Žádosti o výměnu bytů číslo: 2961/RMOb-MH/1418/85 žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2) souhlasí s výměnou bytů dle předloženého materiálu 3) rozhodla o uzavření Nájemní smlouvy s: a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 8, velikosti 1+1 v domě na ulici Oblá 1068/13, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč b) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 7, velikosti 3+1 v domě na ulici Zelená 2530/92, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 3.581,50 Kč c) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 7, velikosti 2+1 v domě na ulici Emila Filly 1090/2, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 3.123,50 Kč 4) ukládá bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0133/18 Odpis nevymahatelných pohledávek za nájemné, služby spojené s užíváním bytů a příslušenství číslo: 2962/RMOb-MH/1418/85 návrh bytového odboru na odpis nevymahatelných pohledávek za nájemné, služby spojené s užíváním bytů a příslušenství za období od roku 1996 do roku 2017 v celkové výši Kč Strana 32/36

33 odepsat nevymahatelné pohledávky za nájemné, služby spojené s užíváním bytů a příslušenství za období od roku 1996 do roku 2017 v celkové výši Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu bytovému odboru ve spolupráci s finančním odborem provést odpis nevymahatelných pohledávek ve smyslu tohoto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Vyřizuje: Ing. Šárka Janotková, T: pověřená vedením odboru finančního OB/RMOb/0135/18 Návrh na schválení provozovatele plynových kotelen v bytových domech číslo: 2963/RMOb-MH/1418/85 návrh bytového odboru na schválení provozovatele plynových kotelen v bytových domech Boleslavova 990/6, Ludmilina 1082/23, Novoveská 1168/14 a objektu městské policie Bílá 1975/2, Ostrava-Mariánské Hory vstoupit v jednání o uzavření pachtovní smlouvy a smlouvy o dodávce tepla pro plynové kotelny v bytových domech Boleslavova 990/6, Ludmilina 1082/23, Novoveská 1168/14 a objektu městské policie Bílá 1975/2, Ostrava-Mariánské Hory, s budoucím dodavatelem tepla ČEZ Energetické služby, s.r.o., se sídlem Výstavní 1144/103, Vítkovice, Ostrava, IČ bytovému odboru zajistit přípravu a projednání podmínek pro uzavření smlouvy Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 33/36

34 OB/RMOb/0136/18 Návrh na odpis pohledávek za bezdůvodné užívání bytu číslo: 2964/RMOb-MH/1418/85 návrh bytového odboru na odpis pohledávek za bezdůvodné užívání bytu za období 10/2016-1/2017 ve výši Kč odepsat pohledávky za bezdůvodné užívání bytu za období 10/2016-1/2017 ve výši Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu bytovému odboru ve spolupráci s finančním odborem provést odpis pohledávek dle tohoto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Vyřizuje: Ing. Šárka Janotková, T: pověřená vedením odboru finančního OB/RMOb/0137/18 Žádost o vystavení nové Nájemní smlouvy číslo: 2965/RMOb-MH/1418/85 1) revokuje část usnesení RMOb č. 2910/RMOb-MH/1418/84 ze dne , odstavec 1, bod a) 2) projednala žádost XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o vystavení Nájemní smlouvy 3) rozhodla o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 50, velikosti 3+1 v domě na ulici Gen. Hrušky 1216/23, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč Strana 34/36

35 4) ukládá bytovému odboru informovat žadatelku o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového VEDENI/RMOb/0013/18 Kronika městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období 2017 číslo: 2966/RMOb-MH/1418/85 zápis do Kroniky městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období roku ) schvaluje zápis do Kroniky městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období roku 2017 Haně Blinkové zajistit tisk kroniky formou vázané knihy Vyřizuje: Hana Blinková, T: asistentka OHC/RMOb/0097/18 Personální záležitosti číslo: 2967/RMOb-MH/1418/85 1) bere na vědomí Zápis z jednání výběrové komise pro obsazení funkčního místa vedoucí odboru finančního Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne ) jmenuje s účinností od do funkce vedoucího odboru finančního Ing. Jarmilu Ivánkovou Strana 35/36

36 OHC/RMOb/0106/18 Změna termínu zasedání ZMOb číslo: 2968/RMOb-MH/1418/85 1) mění termín konání 27. zasedání ZMOb z (středa) na (středa) 2) stanovuje termín konání 28. zasedání ZMOb na (středa) Strana 36/36

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne 73. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2018 čís. 2517/RMOb-MH/1418/73-2546/RMOb-MH/1418/73 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. Strana 1/24 Přehled usnesení

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 05.03.2018 čís. 2651/RMOb-MH/1418/77-2674/RMOb-MH/1418/77 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 31. schůze rady městského obvodu konané dne 07.03.2016 čís. 0969/RMOb-MH/1418/31-0999/RMOb-MH/1418/31 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne 71. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2017 čís. 2408/RMOb-MH/1418/71-2443/RMOb-MH/1418/71 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne 67. schůze rady městského obvodu konané dne 02.10.2017 čís. 2275/RMOb-MH/1418/67-2292/RMOb-MH/1418/67 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne 52. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2017 čís. 1717/RMOb-MH/1418/52-1736/RMOb-MH/1418/52 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 07.09.2015 čís. 0607/RMOb-MH/1418/19-0624/RMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 14.05.2018 čís. 2814/RMOb-MH/1418/82-2846/RMOb-MH/1418/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne 58. schůze rady městského obvodu konané dne 02.04.2013 čís. 1736/RMOb-MH/1014/58-1752/RMOb-MH/1014/58 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2018 čís. 3253/RMOb-MH/1418/92-3273/RMOb-MH/1418/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 24.02.2014 čís. 2321/RMOb-MH/1014/78-2350/RMOb-MH/1014/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2018 čís. 2780/RMOb-MH/1418/81-2813/RMOb-MH/1418/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne 53. schůze rady městského obvodu konané dne 20.02.2017 čís. 1737/RMOb-MH/1418/53-1768/RMOb-MH/1418/53 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 1647/RMOb-MH/1418/50-1685/RMOb-MH/1418/50 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 19.03.2018 čís. 2675/RMOb-MH/1418/78-2706/RMOb-MH/1418/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne 25. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0770/RMOb-MH/1418/25-0799/RMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne 80. schůze rady městského obvodu konané dne 16.04.2018 čís. 2736/RMOb-MH/1418/80-2774/RMOb-MH/1418/80 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 72. schůze rady městského obvodu konané dne 11.12.2017 čís. 2451/RMOb-MH/1418/72-2493/RMOb-MH/1418/72 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne 34. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2016 čís. 1060/RMOb-MH/1418/34-1085/RMOb-MH/1418/34 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 04.12.2017 čís. 2444/RMObM-MH/1418/45-2450/RMObM-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne 38. schůze rady městského obvodu konané dne 13.06.2016 čís. 1193/RMOb-MH/1418/38-1218/RMOb-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 16.05.2017 čís. 1922/RMOb-MH/1418/59-1950/RMOb-MH/1418/59 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne 61. schůze rady městského obvodu konané dne 12.06.2017 čís. 1992/RMOb-MH/1418/61-2027/RMOb-MH/1418/61 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 75. schůze rady městského obvodu konané dne 05.02.2018 čís. 2596/RMOb-MH/1418/75-2618/RMOb-MH/1418/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 25.07.2017 čís. 2118/RMObM-MH/1418/40-2138/RMObM-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0116/RMOb-MH/1418/6-0149/RMOb-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne 55. schůze rady městského obvodu konané dne 22.03.2017 čís. 1802/RMOb-MH/1418/55-1836/RMOb-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne 79. schůze rady městského obvodu konané dne 10.03.2014 čís. 2351/RMOb-MH/1014/79-2379/RMOb-MH/1014/79 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.09.2018 čís. 0381/ZMOb-MH/1418/28-0399/ZMOb-MH/1418/28 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne 54. schůze rady městského obvodu konané dne 06.03.2017 čís. 1769/RMOb-MH/1418/54-1801/RMOb-MH/1418/54 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne 66. schůze rady městského obvodu konané dne 18.09.2017 čís. 2228/RMOb-MH/1418/66-2274/RMOb-MH/1418/66 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne 23. schůze rady městského obvodu konané dne 02.11.2015 čís. 0728/RMOb-MH/1418/23-0747/RMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 03.04.2019 čís. 0389/RMOb-MH/1822/11-0426/RMOb-MH/1822/11 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 02.06.2014 čís. 2523/RMOb-MH/1014/85-2543/RMOb-MH/1014/85 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2017 čís. 2509/RMObM-MH/1418/47-2516/RMObM-MH/1418/47 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne 27. schůze rady městského obvodu konané dne 11.01.2016 čís. 0860/RMOb-MH/1418/27-0890/RMOb-MH/1418/27 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 31.10.2016 čís. 1498/RMOb-MH/1418/46-1526/RMOb-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne 65. schůze rady městského obvodu konané dne 04.09.2017 čís. 2193/RMOb-MH/1418/65-2227/RMOb-MH/1418/65 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 19.02.2018 čís. 2619/RMOb-MH/1418/76-2650/RMOb-MH/1418/76 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne 57. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2017 čís. 1860/RMOb-MH/1418/57-1887/RMOb-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 43. schůze rady městského obvodu konané dne 19.09.2016 čís. 1384/RMOb-MH/1418/43-1415/RMOb-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne 88. schůze rady městského obvodu konané dne 14.07.2014 čís. 2616/RMOb-MH/1014/88-2638/RMOb-MH/1014/88 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2018 čís. 0380/RMObM-MH/1418/57-3115/RMObM-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne 48. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2012 čís. 1424/RMOb - MH/1014/48-1454/RMOb - MH/1014/48 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2017 čís. 2350/RMObM-MH/1418/43-2361/RMObM-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 23.05.2016 čís. 1157/RMObM-MH/1418/26-1162/RMObM-MH/1418/26 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.08.2018 čís. 3008/RMObM-MH/1418/55-3020/RMObM-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová, MBA místostarostka

Více

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne 33. schůze rady městského obvodu konané dne 06.04.2016 čís. 1033/RMOb-MH/1418/33-1055/RMOb-MH/1418/33 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 23.09.2013 čís. 2042/RMOb-MH/1014/68-2063/RMOb-MH/1014/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 07.04.2014 čís. 2409/RMOb-MH/1014/81-2436/RMOb-MH/1014/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 01.10.2018 čís. 3159/RMOb-MH/1418/90-3192/RMOb-MH/1418/90 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 21.01.2019 čís. 0182/RMOb-MH/1822/6-0208/RMOb-MH/1822/6 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne 35. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 1091/RMOb-MH/1418/35-1111/RMOb-MH/1418/35 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne 83. schůze rady městského obvodu konané dne 05.05.2014 čís. 2461/RMOb-MH/1014/83-2486/RMOb-MH/1014/83 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne 51. schůze rady městského obvodu konané dne 25.01.2017 čís. 1686/RMOb-MH/1418/51-1716/RMOb-MH/1418/51 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2017 čís. 2362/RMOb-MH/1418/70-2395/RMOb-MH/1418/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0308/ZMOb-MH/1418/23-0325/ZMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.10.2015 čís. 0075/ZMOb-MH/1418/8-0093/ZMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne 89. schůze rady městského obvodu konané dne 25.08.2014 čís. 2684/RMOb-MH/1014/89-2727/RMOb-MH/1014/89 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 9. schůze rady městského obvodu konané dne 04.03.2019 čís. 0304/RMOb-MH/1822/9-0338/RMOb-MH/1822/9 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2014 čís. 2438/RMOb-MH/1014/82-2460/RMOb-MH/1014/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne 64. schůze rady městského obvodu konané dne 14.08.2017 čís. 2139/RMOb-MH/1418/64-2189/RMOb-MH/1418/64 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 12. schůze rady městského obvodu konané dne 13.04.2015 čís. 0291/RMOb-MH/1418/12-0326/RMOb-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 7. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2019 čís. 0209/RMOb-MH/1822/7-0259/RMOb-MH/1822/7 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne 74. schůze rady městského obvodu konané dne 23.01.2018 čís. 2549/RMOb-MH/1418/74-2595/RMOb-MH/1418/74 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2018 čís. 0001/RMOb-MH/1822/1-0029/RMOb-MH/1822/1 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne 45. schůze rady městského obvodu konané dne 17.10.2016 čís. 1452/RMOb-MH/1418/45-1497/RMOb-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne 40. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 1263/RMOb-MH/1418/40-1300/RMOb-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 93. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 93. schůze rady městského obvodu konané dne 93. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 2818/RMOb-MH/1014/93-2844/RMOb-MH/1014/93 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 4. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 4. schůze rady městského obvodu konané dne 4. schůze rady městského obvodu konané dne 27.12.2018 čís. 0141/RMOb-MH/1822/4-0153/RMOb-MH/1822/4 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Vladimír Řezáč místostarosta městského obvodu Strana 1/13

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 čís. 0154/RMOb-MH/1418/7-0176/RMOb-MH/1418/7 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne 62. schůze rady městského obvodu konané dne 26.06.2017 čís. 2033/RMOb-MH/1418/62-2072/RMOb-MH/1418/62 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 53. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 53. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 31.05.2018 čís. 2879/RMObM-MH/1418/53-2882/RMObM-MH/1418/53 Ing. arch. Liana Janáčková Jana Pagáčová místo Strana 1/5 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 47. schůze rady městského obvodu konané dne 09.11.2016 čís. 1529/RMOb-MH/1418/47-1557/RMOb-MH/1418/47 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne 39. schůze rady městského obvodu konané dne 24.06.2016 čís. 1219/RMOb-MH/1418/39-1253/RMOb-MH/1418/39 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.04.2013 čís. 1773/RMOb-MH/1014/60-1799/RMOb-MH/1014/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne 32. schůze rady městského obvodu konané dne 21.03.2016 čís. 1000/RMOb-MH/1418/32-1028/RMOb-MH/1418/32 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0252/ZMOb-MH/1418/19-0267/ZMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne 63. schůze rady městského obvodu konané dne 12.07.2017 čís. 2078/RMOb-MH/1418/63-2117/RMOb-MH/1418/63 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne 16. schůze rady městského obvodu konané dne 10.06.2019 čís. 0567/RMOb-MH/1822/16-0603/RMOb-MH/1822/16 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2015 čís. 0854/RMObM-MH/1418/19-0858/RMObM-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 18.12.2017 čís. 2494/RMObM-MH/1418/46-2508/RMObM-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28.12.2015 čís. 0094/ZMOb-MH/1418/10-0114/ZMOb-MH/1418/10 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 čís. 2259/RMOb-MH/1014/75-2285/RMOb-MH/1014/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne 10. schůze rady městského obvodu konané dne 18.03.2019 čís. 0339/RMOb-MH/1822/10-0387/RMOb-MH/1822/10 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.07.2015 čís. 0518/RMObM-MH/1418/12-0546/RMObM-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne 22. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2015 čís. 0698/RMOb-MH/1418/22-0727/RMOb-MH/1418/22 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 10.02.2014 čís. 2297/RMOb-MH/1014/77-2320/RMOb-MH/1014/77 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 8. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 8. schůze rady městského obvodu konané dne 8. schůze rady městského obvodu konané dne 16.02.2015 čís. 0177/RMOb-MH/1418/8-0212/RMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2019 čís. 0514/RMOb-MH/1822/15-0566/RMOb-MH/1822/15 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 08.09.2014 čís. 2728/RMOb-MH/1014/90-2752/RMOb-MH/1014/90 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.04.2016 čís. 0136/ZMOb-MH/1418/12-0158/ZMOb-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2018 čís. 0091/RMObM-MH/1822/2-0094/RMObM-MH/1822/2 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 01.10.2012 čís. 1368/RMOb-MH/1014/46-1388/RMOb- MH/1014/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne 16. schůze rady městského obvodu konané dne 08.06.2015 čís. 0432/RMOb-MH/1418/16-0461/RMOb-MH/1418/16 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.05.2017 čís. 1951/RMOb-MH/1418/60-1990/RMOb-MH/1418/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne 91. schůze rady městského obvodu konané dne 18.10.2018 čís. 3195/RMOb-MH/1418/91-3252/RMOb-MH/1418/91 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více