Výroční zpráva o činnosti za rok Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost"

Transkript

1 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2011

2 Obsah 1 ÚVOD STRUKTURA VŠKV ORGÁNY VŠKV Správní rada Dozorčí rada Akademická rada Redakční rada Pedagogická rada Ústavu pro celoživotní vzdělávání Stipendijní komise ZASTOUPENÍ VŠKV V REPREZENTACI VYSOKÝCH ŠKOL ZASTOUPENÍ ŽEN V AKADEMICKÝCH ORGÁNECH VŠKV KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ AKREDITOVANÝ STUDIJNÍ PROGRAM KREDITOVÝ SYSTÉM STATISTIKA STUDENTŮ STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOST A JEJÍ PŘÍČINY PROGRAMY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÁ SPOLUPRÁCE VŠKV AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI VŠKV VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST VŠKV Publikační činnost VŠKV Ediční činnost VŠKV Vyhodnocení plnění Edičního plánu VŠKV za rok Karlovarská právní revue Vědecko výzkumná a tvůrčí činnost ústavů VŠKV Ústav pro prevenci negativních jevů ve společnosti Ústav kriminalistiky a forenzních disciplín Výzkumné úkoly a granty Programový projekt v rámci resortního výzkumu MVČR Studentská vědecká odborná činnost INFRASTRUKTURA A INVESTIČNÍ AKTIVITY VŠKV Knihovna VŠKV KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA INTERNACIONALIZACE ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH VŠKV SYSTÉM INTERNÍHO HODNOCENÍ SYSTÉM EXTERNÍHO HODNOCENÍ MANAGEMENT JAKOSTI ISO ROZVOJ VYSOKÉ ŠKOLY... 39

3 3/39 Seznam tabulek Tabulka č. 1: Studijní programy a obory uskutečňované VŠKV Tabulka č. 2: Program studia Univerzity třetího věku VŠKV v akademickém roce 2010/ Tabulka č. 3: Program studia Univerzity třetího věku v Rumburku v akademickém roce 2010/ Tabulka č. 4: Přehled počtu vyhotovených znaleckých posudků a znalečného ÚKFD VŠKV Tabulka č. 5: Přehled znaleckých posudků vypracovaných ÚKFD VŠKV v roce Tabulka č. 6: Informační zabezpečení studijního programu VŠKV Tabulka č. 7: Přehled realizovaného individuálního studia k Seznam příl oh Příloha č. 1: Výroční zpráva o činnosti VŠKV za rok 2010 Tabulková část Příloha č. 2: Přehled publikační činnosti akademických pracovníků Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. za rok 2010

4 4/39 1 Úvod Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost je soukromou neuniverzitní vysokou školou. V návaznosti na státní univerzitní systém vzdělávání a především s ohledem na uplatnění absolventů v praxi poskytuje ucelené vysokoškolské bakalářské vzdělání právní specializace. Oficiální název soukromé vysoké školy je Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s., do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, je zapsána v oddíle O, vložka 32, jako obecně prospěšná společnost, pod identifikačním číslem Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. používá zkratku VŠKV a dále logo vysoké školy, shodné s logem umístěným na titulní straně této zprávy. Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. působí na adrese (sídlo VŠKV): Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. T. G. Masaryka 541/ Karlovy Vary Karlovarský kraj Česká republika Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. využívá tato dislokovaná pracoviště mimo její sídlo: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Výukové centrum Praha Střední škola technická Zelený pruh 1294/ Praha 4 Krč Kraj Hlavní město Praha Česká republika Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Výukové centrum Rumburk Matušova Rumburk Ústecký kraj Česká republika Výukové centrum Praha pak dále k výuce využívá následující prostory: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Antala Staška Praha 4 Krč Kraj Hlavní město Praha Česká republika Dům dětí a mládeže Praha 2 Stanice techniků Vyšehrad učebna výpočetní techniky Vratislavova 66/ Praha 2 Kraj Hlavní město Praha Česká republika Odborné učiliště Vyšehrad učebna výpočetní techniky Vratislavova 31/ Praha 2 Kraj Hlavní město Praha Česká republika

5 5/39 Základní kontaktní spojení VŠKV jsou následující: Spojení VŠKV Výukové centrum Karlovy Vary: telefon: fax: e mail: web: Spojení VŠKV Výukové centrum Praha: telefon: fax: e web:www.vskv.cz

6 6/ Struktura VŠKV Nejvyšším představitelem Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. je na akademické úrovni rektor vysoké školy. Na organizačně správní úrovni je to pak správní rada VŠKV v čele s předsedou správní rady, kterým je Ing. Jiří Drábek. Rektorem vysoké školy byl do doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng., kdy jej ve funkci vystřídal prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult. V průběhu roku 2010 se rozeběhla hlubší restrukturalizace školy podpořená postupujícím procesem přípravy certifikace ISO Struktura Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. a její součásti jsou prezentovány také na oficiálních internetových stránkách školy (viz Organizační struktura VŠKV má následující podobu: Rektor prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult. Prorektor pro studium a rozvoj Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Kvestor Kristina Trnková Ředitel Ústavu kriminalistiky a forenzních disciplín doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph. D. Ředitel Ústavu pro prevenci negativních jevů ve společnosti JUDr. Eduard Bruna, Ph.D. Ředitel Ústavu celoživotního vzdělávání Ing. Helena Šuchmanová Vedoucí katedry teorie práva prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. Vedoucí katedry ústavního a mezinárodního práva prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. Vedoucí katedry soukromého práva prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. Vedoucí oddělení občanského práva JUDr. Václav Bednář, Ph.D. Vedoucí oddělení obchodního práva prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. Vedoucí oddělení pracovního práva Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová Vedoucí katedry trestního práva, kriminalistiky a forenzních disciplín prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult. Vedoucí oddělení trestního práva doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. Vedoucí oddělení kriminalistiky doc. Ing. Roman Rak, Ph.D. Vedoucí oddělení forenzních disciplín doc. PhDr. Pavel Prunner, CSc. Vedoucí katedry správního práva a veřejné správy JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. Vedoucí katedry ekonomie Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Zástupce vedoucí katedry ekonomie Ing. Helena Šuchmanová Vedoucí katedry cizích jazyků Mgr. Doris Zelenková Zástupce vedoucí katedry cizích jazyků Mgr. Lucie Hanková

7 7/39 Tajemnice Ústavu kriminalistiky a forenzních disciplín Karlovy Vary Tajemnice Ústavu kriminalistiky a forenzních disciplín Praha Tajemnice Ústavu pro prevenci negativních jevů ve společnosti Tajemnice Ústavu Celoživotního vzdělávání Sekretariát rektora Karlovy Vary Sekretariát rektora Praha Asistentka rozvojových projektů a zahraničních styků Vedoucí knihovny Vedoucí Výukového centra Karlovy Vary Vedoucí Výukového centra Praha Tajemnice pro práci s katedrami Karlovy Vary Tajemnice pro práci s katedrami Praha Michaela Bruštíková Hana Víchová Bc. Ivana Jindrová Marcela Červencová Marcela Červencová Telefon , fax: E mail: Hana Víchová Telefon: , fax: E mail: Jaroslava Witney Telefon: , fax: E mail: Libuše Fuchsová Telefon, fax: E mail: Jana Kubová Telefon , fax: E mail: Bc. Ivana Jindrová Telefon: , fax: E mail: Anna Jandová Telefon: E mail: Ivana Janků Telefon: , fax: E mail:

8 8/39 Studijní oddělení Karlovy Vary Studijní oddělení Praha Podatelna Personalistka Mzdová účetní Správce databází Správce sítí Jana Steiningerová Telefon: , fax: E mail: Radka Kufová Telefon: , fax: E mail: Bc. Daniela Hübschmanová Telefon , fax: studijni Michaela Bruštíková Telefon: E mail: Monika Hájková Telefon: , fax: E mail: Jana Kumičíková Telefon: , fax: E mail: Tereza Kolmanová Telefon: E mail: Petr Juha Telefon: E mail:

9 9/ Orgány VŠKV Správní rada Předseda správní rady Členové správní rady Dozorčí rada Členové dozorčí rady Ing. Jiří Drábek Ing. Jaroslav Fiala, CSc. Ing. Tomáš Vicherek Ing. Peter Gonda Mgr. Barbora Horáková Martin Sedlár Mgr. Magda Rothová Petra Fischerova Ing. Pavel Kottek Akademická rada Ing. Jiří Drábek předseda správní rady VŠKV prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. vedoucí katedry ústavního a mezinárodního práva VŠKV JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D. Právnická fakulta Západočeské university v Plzni Ing. Petr Kulhánek primátor města Karlovy Vary prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. vedoucí katedry teorie práva a právní historie VŠKV Ing. Jana Michková Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult. rektor, vedoucí katedry trestního práva, kriminalistiky a forenzních disciplín VŠKV JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. vedoucí katedry správního práva a veřejné správy VŠKV prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. vedoucí katedry soukromého práva VŠKV Ing. Dana Roubínková, Ph.D. prorektor pro studium a rozvoj, vedoucí katedry ekonomie VŠKV prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc. rektor Vysoké školy evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích Mgr. Doris Zelenková vedoucí katedry cizích jazyků

10 10/ Redakční rada Vedoucí redaktor prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult. Členové z vydávající Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D. doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Externí odborníci mimo VŠKV prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D. Dr. h. c. prof. JUDr. Jozef Madliak, CSc. Dr. h. c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc. prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c. doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng. JUDr. Aleš Čeněk Redakce Tajemnice redakce Hana Víchová Členka redakce Mgr. Doris Zelenková Pedagogická rada Ústavu pro celoživotní vzdělávání Členové z Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. JUDr. Eduard Bruna Ph.D. JUDr. Václav Bednář, Ph.D. doc. PhDr. Soňa Dorotíková, DrSc. prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult. doc. PhDr. Pavel Prunner, CSc. JUDr. Jaroslav Puš Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Mgr. Doris Zelenková Externí členové Naděžda Domecká (Krajský úřad Karlovarského kraje) Helena Payerová (Magistrát města Karlovy Vary) Bc. Marcel Vlasák (Městská policie Karlovy Vary) Stipendijní komise Předseda komise Členové komise Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Kristina Trnková Jana Kubová

11 11/ Zastoupení VŠKV v reprezentaci vysokých škol Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. je zastoupena prostřednictvím svých akademických pracovníků především v České konferenci rektorů (dále jen ČKR ), jejímž členem je rektor VŠKV a v Radě vysokých škol, jejímž členem je prorektor pro studium a rozvoj. Základní přehled členství VŠKV v reprezentaci vysokých škol a v řadě národních i mezinárodních profesních a jiných organizacích je uvedeno v Tabulce č. 1a v Příloze č. 1 této zprávy. 1.4 Zastoupení žen v akademických orgánech VŠKV Zastoupení žen v primárním akademickém orgánu VŠKV: akademické radě, představuje dvacet pět procent z celkového počtu jejích členů. Ženy jsou zastoupeny v nezanedbatelném poměru k mužům i v dalších orgánech školy a podílí se rovněž na řízení VŠKV ve vedoucích funkcích.

12 12/39 2 Kvalita a excelence akademických činností 2.1 Akreditovaný studijní program Vysoké škole Karlovy Vary, o.p.s., byl Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen MŠMT ), ze dne 15. března 2000, č. j / , udělen státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola. Současně jí byla udělena akreditace bakalářského studijního programu B 6804 Právní specializace s prezenční a kombinovanou formou studia ve studijních oborech Právo v podnikání, Sociálně právní činnost, Veřejná správa a Soudní a notářská administrativní činnost. Rozhodnutím MŠMT, ze dne 1. prosince 2005, č. j / /1 pak byla VŠKV prodloužena platnost akreditace do 1. prosince Rozhodnutím MŠMT, ze dne , č. j / /1, byl Vysoké škole Karlovy Vary, o.p.s. akreditován nový studijní program B 6811 Právní specializace kontrolní činnost ve veřejné správě, který není dále členěn na studijní obory. Na jaře roku 2010 Vysoká škola Karlovy Vary v náročném a přísném akreditačním řízení úspěšně obhájila pokračování všech svých studijních programů i oborů a byla jí udělena akreditace do Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s. působí v současnosti na základě Rozhodnutí o prodloužení platnosti akreditace, které vydalo MŠMT dne 11. května 2010 pod č. j. 1219/ /1. Přehled VŠKV uskutečnovaných studijních programů a oborů je uvedeny v následující tabulce: Tabulka č. 1: Studijní programy a obory uskutečňované VŠKV Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru Název studijního oboru Typ studia Forma studia Standardní doba studia B 6804 Právní specializace 6804R012 Právo v podnikání bakalářské prezenční 3 roky kombinovaná B 6804 Právní specializace 6804R015 Sociálně právní činnost bakalářské prezenční 3 roky kombinovaná B 6804 Právní specializace 6804R022 Veřejná správa bakalářské prezenční 3 roky kombinovaná B 6804 Právní specializace 6804R017 B 6811 Právní specializace kontrolní činnost ve veřejné správě Soudní a notářská administrativní činnost bakalářské prezenční kombinovaná 3 roky 6804R000 bez studijního oboru bakalářské prezenční 3 roky Cílem bakalářského studijního programu VŠKV, ve všech jeho oborech, je výchova odborníků pro konkrétní administrativně právní, manažerské a odborně výkonné profese, pro které je zásadní znalostí orientace v právním řádu a schopnost aplikace konkrétních segmentů veřejného nebo soukromého práva. V průběhu studia získávají budoucí absolventi znalosti a dovednosti nejen v oblasti práva, ale rovněž fungování ekonomiky, komunikace a managementu, cizích jazyků, práce s moderními informačními technologiemi a informačními systémy. Tyto multidisciplinární znalosti, podpořené dostatečnou schopností tvořit žádoucí inovace a změny, představují konkurenční výhodu na trhu práce. Přináší tak možnosti uplatnění absolventů VŠKV nejen v neziskovém sektoru ve státní správě

13 13/39 a samosprávě, u soudů, a v dalších veřejných oblastech, ale rovněž a zejména v advokátních a notářských kancelářích, firmách či jiných součástech ziskového sektoru. Působení Vysoké školy Karlovy Vary v průběhu deseti let její existence již trvale uspokojuje nejen potřeby mladých lidí možností absolvování vysokoškolského studia, ale rovněž potřebu doplnit a rozšířit si již nabyté znalosti, schopnosti a dovednosti v rámci celoživotního vzdělávání se, prostřednictvím kombinovaného studia. VŠKV tak naplňuje subjektivní potřeby absolventů studia a současně objektivní interdisciplinární požadavky současného trhu práce. Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. si za dobu svého působení získala solidní respekt uživatelské praxe: jedním z projevů této skutečnosti je i ustálený počet studentů na VŠKV. Tento zájem je zcela prokazatelně výsledkem nejen profilu a koncepce studijního programu a oborů školy, ale rovněž skutečnosti, že studium na VŠKV poskytuje potřebnou alternativní nabídku na trhu právnického vzdělávání v České republice. Základní údaje o vzdělávací činnosti VŠKV za sledované období jsou uvedeny v Tabulce č. 2a. 2.2 Kreditový systém Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. vlastními silami připravila a od akademického roku 2009/2010 zavedla režim ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System Evropský systém přenosu kreditů). Zavedený ECTS systém studia řeší: zjednodušení strukturování celého studijního procesu a jeho promítnutí do studijního plánu, přehlednost a kompatibilitu studijního procesu, a to především na základě odbourání překryvů jednotlivých předmětů a vyloučení určitého zdvojování studijních povinností daného původním systémem zápočtů a zkoušek, zrovnoměrnění studijní zátěže v jednotlivých semestrech a akademických rocích studia jak u prezenčního, tak u kombinovaného studia, rozložení studijní zátěže vázané na rozsah a obsah státních závěrečných zkoušek a jejich provázanost se strukturou studijního plánu s cílem zvýšit kvalitu examinace, jasný kvalitativní rámec prostupnosti studentů mezi studijními programy a obory nejen v rámci VŠKV, ale rovněž v rámci terciárního vzdělávání obecně, důslednější profilace studentů v jednotlivých oborech, avšak společně s možností individuální modifikace studia podle potřeb studenta prostřednictvím oborových a mezioborových bloků povinně volitelných a volitelných předmětů, zabezpečení jednoznačného kvalitativního rámce studenty absolvovaného studia a tím umožnění a zjednodušení převodu kreditů mezi různými formami vzdělávání i studijními program, v souladu s posláním ECTS a cíli Boloňského procesu, vydávání Dodatku k diplomu (Diploma Supplement) obsahujícího kreditovou hodnotu jednotlivých součástí studia a možnost jeho certifikace (Diploma Supplement Label). Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. při přípravě zavedení ECTS do systému studia důsledně sledovala filosofii využití tohoto systému: kreditní jednotka je chápána zejména jako jednotka studijní zátěže průměrného studenta. VŠKV při přidělování numerické hodnoty ECTS kreditů jednotlivým předmětům svého studijního programu důsledně analyzovala, a v Sylabech předmětů zobrazila, celkovou studijní (pracovní) zátěž studenta, spojenou s úspěšným absolvováním studia v jednotlivých předmětech, i studiu jako celku. Celková studijní zátěž ve studijních programech VŠKV za jeden akademický rok odpovídá hodnotě 60 kreditů, studium v bakalářském studijním programu odpovídá hodnotě 180 kreditů za standardní dobu studia (tři roky studia): jeden kredit pak představuje minimálně 25, maximálně 30 hodin studijní zátěže (tj. práce studenta vynaložené jím na splnění příslušných

14 14/39 forem studijních povinností nutných k absolvování předmětu přímé účasti ve výuce, přípravě na výuku, vypracování formálně stanovených studijních povinností, samostudiu atd.). Přímý kontakt studenta se školou, pouze prostřednictvím kontaktních vyučovacích hodin, tak již není jedinou a rozhodující jednotkou pro stanovení rozsahu a struktury studijního plánu. 2.3 Statistika studentů Podmínky přijetí ke studiu na Vysokou školu Karlovy Vary, o.p.s. byly pro akademický rok 2010/2011 následující: 1) vyplněná přihláška ke studiu, 2) ověřená kopie maturitního vysvědčení, 3) doklad o zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení. Každý uchazeč byl nejpozději do 14 dnů po obdržení všech výše uvedených podkladů vyrozuměn o přijetí či nepřijetí ke studiu na VŠKV, o.p.s. Zároveň byl celkový seznam přijatých a nepřijatých studentů vyvěšen a průběžně aktualizován na úřední desce VŠKV. Počet přijímaných studentů nebyl jako u veřejných vysokých škol omezen výší dotací. Výše školného na Vysoké škole Karlovy Vary, o.p.s. byla v roce 2010 za jeden semestr studia v prezenční formě , Kč a , Kč za jeden semestr studia v kombinované formě. Výše školného a podmínky jeho zaplacení jsou upraveny Vnitřním předpisem o poplatcích VŠKV: školné je zde uvedeno pod pojmem poplatek za studium. Statistika studia na VŠKV za rok 2010 (zájem uchazečů o studium, počty studentů a absolventů) je uvedena v Tabulkách č. 3, 4 a 5 v Příloze č. 1 této Zprávy. 2.4 Studijní neúspěšnost a její příčiny Snižování studijní neúspěšnosti představuje systematický proces, opírající se o průběžné hodnocení úrovně studia jednotlivých studentů (formou testů, řešení konkrétních úkolů, odborných diskusí, případových studií apod.) v průběhu semestrů, což se následně promítá do iniciace výrazně individuálního přístupu k řešení studijních problémů konkrétních studentů, prostřednictvím osobních konzultací s vyučujícími. Tomuto systému dále napomáhají konzultační hodiny vedené příslušnými vyučujícími: konzultace jsou realizovány jak prostřednictvím pravidelné osobní přítomnosti vyučujících, tak průběžné elektronické komunikace. O kvalitě samotné výuky navíc svědčí úspěšné pokračování nezanedbatelného počtu nejlepších absolventů VŠKV na školách s magisterským stupněm studia. Základních důvodů k ukončení studia na VŠKV bez úspěšného absolvování je několik: v první řadě je to vysoká náročnost samotného studia, tj. jeho obsahová stránka a rovněž limitní požadavky pedagogů VŠKV na úroveň znalostí při zápočtech, postupových zkouškách i státních závěrečných zkouškách. Kromě ukončení studia na vlastní žádost, jsou studenti v těchto případech vyřazeni ze studia samotnou školou pro soustavné neplnění studijních povinností: jde tedy o nezvládnutí studia ze strany studentů, což představuje neúspěšnost studentů spojenou s jejich vlastními výsledky studia. Určité procento neúspěšnosti studentů představují frekventované důvody jako je přestup na jinou, nejčastěji veřejnou, vysokou školu, kam se studenti původně nedostali, změna pracovního místa, kdy studium na VŠKV o.p.s. bylo předpokladem k udržení si původního pracovního místa, dlouhodobé pracovní vycestování či vycestování na stáž do zahraničí, v neposlední řadě též neschopnost dále platit předepsané školné.

15 15/39 Studijní neúspěšnost řeší VŠKV prostřednictvím již zmíněného řízeného individuálního přístupu k jednotlivým studentům, kteří se dostanou do osobní situace směřující k ukončení studia. Studijní výsledky všech studentů jsou průběžně sledovány studijním oddělením VŠKV ve Výukovém centru v Karlových Varech i v Praze. Vývoj studijních výsledků jednotlivých studentů směrem k neúspěšnosti je tak zaznamenáván s určitým předstihem a příslušní studenti jsou upozorněni na svoji situaci a možnosti a nutnost jejího řešení. Jestliže student není schopen zvládnout situaci sám, jsou mu poskytnuty osobní konzultace, dle potřeby s pracovnicí studijního oddělení, prorektorem pro studium a rozvoj a s konkrétním vyučujícím, kteří společně se studentem hledají v souladu s vnitřními předpisy školy optimální řešení. Mezi řešení jsou standardně zahrnuty: prodloužené zkouškové období, individuální studium či opakování ročníku. Průběh plateb spojených se studiem, jako součásti plnění studijních povinností, je sledován ekonomickým oddělením školy. V případě problémů s platební morálkou upozorní příslušného studenta a vyzve jej k nápravě, popřípadě spolupracuje na řešení se studijním oddělením. VŠKV poskytuje na žádost studenta možnost platit školné formou splátkového kalendáře, v mimořádných a odůvodněných případech i odklad platby školného. 2.5 Programy celoživotního vzdělávání Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s. nabízí v souladu se svým zaměřením soubor krátkodobých a dlouhodobých kurzů v oblasti aplikace práva, veřejné správy, informačních systémů, služeb a technologií, odborného jazykového vzdělávání, psychologie, komunikace, písmoznalectví, managementu a dalších oborů, na něž je VŠKV specializována. 1 Kurzy jsou realizovány prostřednictvím Ústavu pro celoživotní vzdělávání (dále jen ÚCŽV ), který je součástí VŠKV a byl zřízen dne 13. prosince 2004 na základě Zřizovací listiny. V roce 2008 VŠKV reakreditovala rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky vzdělávací program: Moderní manažerské techniky organizace a řízení pro vedoucí úředníky a vedoucí úřadů a Efektivní komunikace a její využití ve správní praxi. Pro zvýšení kvalifikace pracovníků z různých oblastí právní, resp. s právem související praxe, je uskutečňována výuka specializovaných výukových bloků, popřípadě specializovaných výukových programů, zaměřených na různé oblasti jako například: na kontrolní činnost ve veřejné správě, právní a správní problematiku sázek a her, oblast kriminalistické a znalecké činnosti i jiné, v současné době ve vzdělávání mnohdy nepokryté oblasti. ÚCŽV vychází ze současné reality a předpokládaného vývoje vzdělávacích potřeb v právním, ekonomickém a manažerském prostředí podniků, institucí a společností, působících v České republice. Vlastní realizace vzdělávacích programů probíhá ve formě: otevřených kurzů a seminářů pro odbornou veřejnost (prohlubující, specializační, aktualizační), zakázkových kurzů vytvářených podle individuálních vzdělávacích potřeb a představ klienta. Činnost ÚCŽV VŠKV se v rámci tvorby nabídkových vzdělávacích programů rozvíjí na základě působení jednotlivých kateder školy a současně rozvoje vědních oborů a disciplín garantovaných vědeckými ústavy VŠKV. Proces tvorby nabídkových programů celoživotního vzdělávání probíhá kontinuálně, bez časového omezení, podle aktuálních potřeb, žádostí a znalostí žadatelů, včetně iniciativních návrhů kateder a ústavů VŠKV. Tyto kurzy jsou 1 Viz Tabulky č. 2e a 2f v Příloze č. 1 této Zprávy.

16 16/39 zabezpečovány operativně a katedry a ústavy, jejichž odbornost se kurzů a seminářů týká, jsou vždy vyzvány ke zpracování příslušné dokumentace a zajištění odborné garance. Katalog kurzů celoživotního vzdělávání VŠKV obsahoval pro akademický rok následující nabídku: 1) 3x přípravné kurzy k přijímacímu řízení na VŠ 2) 1x přípravný kurz k přijímacímu řízení na VŠ, příprava k maturitní zkoušce 3) 22x jazykové kurzy 4) 11x kurzy garantované katedrou kriminalistiky, trestního práva a forenzních disciplín 5) 15x kurzy garantované katedrou ekonomie 6) 6x kurzy garantované katedrou soukromého práva 7) 1x kurzy garantované katedrou správního práva 8) 2x Ústav celoživotního vzdělávání 9) 1x rekvalifikační kurz 10) 2x Univerzita třetího věku Kompatibilně jsou informace o jednotlivých kurzech obsažených v tištěném katalogu k dispozici také na webových stránkách VŠKV, seřazeny přehledně formou katalogových listů, s možností přímého přihlášení zájemců na webových stránkách VŠKV (viz Celoživotní vzdělávání). Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání, jejich zaměření a počet účastníků těchto kurzů za rok 2010 je uveden v Tabulkách č. 2e a 2f, které jsou součástí Přílohy č. 1 této zprávy. Ústav celoživotního vzdělávání VŠKV pořádal v roce 2010, již tradičně, rovněž zacílené dny otevřených dveří. Součástí jejich programu byly tematicky odborné přednášky pro studenty středních škol i širší veřejnost. Celkem se těchto přednášek zúčastnilo 485 studentů: 1) První české gymnázium Karlovy Vary Zákon o rodině JUDr. D. Mikolášová Trestní právo JUDr. K. Outlá 2) Obchodní akademie Karlovy Vary Prevence kriminality a odpovědnost mládeže za protiprávní činy JUDr. J. Puš Prevence kriminality a odpovědnost mládeže za protiprávní činy JUDr. J. Peroutka 3) Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r.o. Psychologie doc. PhDr. P. Prunner, CSc. 4) Trivis Střední škola veřejno správní Karlovy Vary, s.r.o. Právní argumentace JUDr. T. Sobek, Ph.D. Pracovní právo Mgr. et Bc. I. Kostadinovová VŠKV i nadále buduje tradici Univerzity třetího věku (dále jen UTV ): ta se průběžně těší velkému zájmu široké veřejnosti. V akademickém roce 2009/2010 ukončilo studium 2. ročníku a v akademickém roce 2010/2011 nastoupilo ke studiu třetího závěrečného ročníku UTV 61 posluchačů. Program výuky pro studenty UTV kopíruje organizaci běžného akademického roku. Akademický rok UTV je členěn na jednotlivé semestry, ve kterých vždy probíhá výuka dvou vybraných předmětů. Výuka je zakončena dobrovolně složenou zkouškou. Program výuky realizovaný na UTV v akademickém roce 2010/2011 je uveden v následující tabulce:

17 17/39 Tabulka č. 2: Program studia Univerzity třetího věku VŠKV v akademickém roce 2010/2011 Název předmětu Vyučující Ročník Délka výuky Evropská unie ČR prof. nzw. et doc. JUDr. K. Klíma, CSc., dr. hab hodin Právo životního prostředí Ing. J. Bíba hodin Základy psychologie II. PhDr. H. Helclová hodin Vybrané kapitoly z českých právních dějin PhDr. P. Feigl hodin Slavnostním otevřením UTV zahájil v akademickém roce 2010/2011 svoji činnost Vědecko technický park v Rumburku, při kterém začala působit Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Výukové centrum Rumburk. Za účasti rektora Vysoké školy Karlovy Vary usedlo na podzim do posluchárny prvního ročníku univerzity 40 studentů seniorů. Výuka probíhá ve výukovém centru ve čtyřech hodinách, jednou za čtrnáct dní. Během tří let by frekventanti kurzu měli získat znalosti zejména z oblasti veřejného a soukromého práva. Další přednášky budou z navazujících oborů: psychologie, informatiky i ekonomie, podnikové ekonomiky a ze základů obchodního práva. Program realizovaný v 1. ročníku nového běhu UTV ve Výukovém centru Rumburk, je uveden v Tabulce č. 3: Tabulka č. 3: Program studia Univerzity třetího věku v Rumburku v akademickém roce 2010/2011 Název předmětu Vyučující Ročník Délka výuky Úvod do studia veřejného a soukromého práva JUDr. J. Balda hodin Evropská unie a ČR Mgr. L. Pokorný hodin Základy veřejného zdraví a zdravého životního stylu Mgr. D. Pokorná hodin Základní ekonomické otázky Ing. T. Košumberský hodin 2.6 Odborná spolupráce VŠKV Odborná spolupráce VŠKV je školou naplňována prostřednictvím činností realizovaných v následujících základních oblastech: věda, výzkum, internacionalizace, celoživotní vzdělávání, studentské praxe. Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s. v rámci těchto uvedených oblastí spolupracuje s různými subjekty širokého spektra jak soukromých, tak veřejných institucí, včetně různých odvětví, jako například: Rozhodčí soud Hospodářské komory ČR, Asociace Inovačního podnikání ČR, European Association for Security, Risk Analysis Consultants Computer Forensic Institute Prague, Ústav soudního inženýrství VUT Brno, Ústav súdneho inžinierstva Žilinské univerzity v Žilině, Akademie forenzních věd, Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava, Paneurópska vysoká škola práva v Bratislave, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Univerzita Palackého v Olomouci, Ministerstvo vnitra ČR, Okresní soudy, Krajské soudy, soukromé osoby, Magistrát města Karlovy Vary a další vybrané obecní úřady, Krajský úřad

18 18/39 Karlovy Vary, Úřad práce Karlovy Vary, advokátní kanceláře, firmy. Subjekty, se kterými škola navazuje dvoustrannou spolupráci, zejména pak v oblasti znaleckých posudků, ale rovněž v rámci studentských praxí, jsou vůči škole vždy vázány konkrétním smluvním vztahem. 2.7 Akademičtí pracovníci VŠKV Počet akademických a vědeckých pracovníků školy, zahrnující interní i externí vysokoškolské učitele a další kvalifikované odborníky, činil k celkem 104 pracovníků. Z toho je 100 akademických pracovníků, kteří působí zejména ve výuce ve studijním programu školy a někteří z nich se podílí i na vědecko výzkumných aktivitách školy a 4 pracovníci, kteří se podílí výhradně na vědecko výzkumných aktivitách školy. Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. v souvislosti s personálním zabezpečením studia předložila Akreditační komisi MŠMT obsáhlejší zprávu Personální zabezpečení studijního programu v ak. roce 2010/2011, zpracovanou v září V období září 2010 leden 2011 škola pokračovala ve změnách dokladovaných touto zprávou. Celková struktura akademických pracovníků školy je patrná z Tabulek 7a až 7d obsažených v Příloze č. 1 této Zprávy. V akademickém roce 2010/2011 zahájili doktorské studium dva interní zaměstnanci školy s rozsahem úvazku 100% (katedra ústavního a mezinárodního práva, katedra ekonomie), na zahájení doktorského studia se připravují další dva kmenoví zaměstnanci VŠKV (katedra teorie práva a právní historie, katedra soukromého práva). VŠKV dále sleduje strategii zařazení doktorandů, či již úspěšných absolventů doktorského studijního programu, na jednotlivé katedry: u těchto vyučujících je při naplnění dalšího sebevzdělávání perspektiva převzetí funkce garantů příslušných předmětů a zabezpečení jak růstu odbornosti a koncepce činností jednotlivých kateder, tak i celé školy. VŠKV rozpracovala systém posilování pracovního postavení pedagogických pracovníků působících ve výuce povinných teoretických předmětů. Rozhodujícími kritérii hodnocení perspektivnosti akademického pracovníka pro rozvoj školy je dlouhodobost a stabilita vzájemného pracovního vztahu, spolu s potenciálem odborného a kariérního růstu konkrétního akademického pracovníka. Systém se mimo jiné opírá o Plán odborného a kariérního růstu pracovníků jednotlivých kateder, který vypracovávají jednotliví vedoucí kateder. VŠKV připravuje strukturu podpory odborného vzdělávání akademických pracovníků prokazatelně dlouhodobě působících a se školou identifikovaných. Podpora odborného vzdělávání využívá standardní metody motivace. Soustřeďuje se i na možnost využít v této oblasti filozofii projektů PPP (Public Private Partnerships). Současně je zachován význam lektorů zastoupených ve výuce předmětů povinných praktických a oborově profilujících, zajišťujících synergický efekt teorie a praxe. Vztah lektorů k akademickému prostředí VŠKV je budován prostřednictvím podílení se lektorů na dalších činnostech školy, než pouze výhradně na realizaci výuky. Základním článkem personální stability a práce s rozvojem akademických pracovníků je prostředí kateder. Personální obsazení výuky je v jednotlivých semestrech aktuálního akademického roku navrženo a schváleno příslušnými vedoucími kateder na základě strukturovaného systému zaznamenávajícího obsah a rozsah výukové povinnosti kateder. V roce 2010 proběhly v rámci zvyšování odborné erudice akademických pracovníků odborné semináře a kurzy v oblasti využití a práce s prostředky ICT (práce v systému Moggis, odhalování plagiátů) jazyků (odborná úroveň anglického jazyka) tři odborné semináře vedené: JUDr. V. Bednářem, Ph.D. a JUDr. J. Psutkou, Ph.D., z oblasti navrhované kodifikace

19 19/39 soukromého práva, JUDr. F. Svobodou z oblasti pracovně právních vztahů a paní J. Witney a Ing. J. Šibrou, z oblasti projektů a čerpání finanční podpory na tvůrčí činnosti. Tyto semináře byly organizovány samotnou VŠKV, jednak jako odborně vedené přednášky s náslechem a následnou diskusí a dále jako tradiční kurzy. Účastníci byli primárně tvořeni akademickými pracovníky Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. 2.8 Vědecká, výzkumná a další tvůrčí činnost VŠKV Vývoj činností Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. v oblasti vědecké, výzkumné a jiné tvůrčí v roce 2010 je podrobně hodnocen v samostatné Zprávě o vědecké, vědecko výzkumné, publikační činnosti a jiných odborných aktivitách pracovníků VŠKV, o.p.s. v roce VŠKV pod vedením rektora VŠKV prof. V. Porady, v průběhu podzimu 2010 zpracovala materiál Návrh Institucionálního výzkumného záměru na období , s názvem Identifikace potřeb právní praxe jako teoretický základ pro rozvoj kriminalistických a dalších právních specializací. Materiál byl předmětem jednání na zasedání Akademické rady VŠKV dne 24. ledna Na jeho zpracování se podílely všechny katedry školy, a do jeho realizace je personálně zapojena celá struktura akademických pracovníků jednotlivých kateder, včetně lektorů. Výzkumný záměr má mimo jiné posílit odborné postavení pedagogů ve výuce povinných teoretických, povinných praktických a profilujících předmětů, zajišťujících synergický efekt teorie a praxe. Koncepce výzkumného záměru VŠKV na léta je střednědobým strategickým programem vědecké aktivity školy. Výzkumný záměr formuluje konkrétní kroky v hlavních směrech vědecko výzkumné činnosti školy a zobecňuje postupy, které by měly účinně a adekvátním způsobem dosáhnout stanovených cílů. Výzkumný záměr vychází ze současných trendů, dynamiky a vývoje rizik společenské právní a s ní související praxe, a prohlubuje poznání, z něhož může vycházet stávající a perspektivní zaměření výchovně vzdělávací činnosti VŠKV. Cílem výzkumu VŠKV je identifikace potřeb právní praxe jako teoretického základu pro rozvoj kriminalistických a dalších právních specializací. Předpokládané výsledky a získané syntetizované a strukturované poznatky budou využity jednak v pedagogickém procesu na VŠKV a dále budou v podobě návrhů a doporučení poskytnuty zejména státním orgánům příslušným oborovému zaměření výzkumu (ministerstva, policie). Rovněž se předpokládá, že proces a dílčí výsledky výzkumu podpoří a rozvinou další tvůrčí činnost, jejímž nositelem je VŠKV, v oblasti grantů, projektů a formulaci a řešení nových úkolů. Výzkumný záměr je složen ze dvou integrovaných vědeckých úkolů, které jsou zaměřeny a strukturovány na dílčí cíle Institucionálního výzkumného záměru Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. (integrované úkoly jsou vnitřně rozděleny na další, dílčí, úkoly): I. Rozvoj kriminalistických a právních specializací pro potřeby kriminalistického a právního vzdělávání, bezpečnostní a právní praxe IVÚ I (Odpovědný garant: prof. JUDr. Ing. Viktora Porady, DrSc., dr. h. c. mult.) II. Hospodářství a právo v prostředí globalizované společnosti IVÚ II (Odpovědný garant: prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.) III. Optimalizace systému vzdělávání na Vysoké škole Karlovy Vary, o.p.s. IVÚ III (Odpovědný garant: Ing. Dana Roubínková, Ph.D.).

20 20/39 Doba realizace a časové etapy řešení jsou stanoveny následovně: rok 2011: Teoretická příprava (rešerše, studium odborné literatury a dalších podkladových materiálů), sběr, třídění a analýza podkladových materiálů, organizační a personální zabezpečení výzkumné činnosti, konzultace s odborníky a navázání odborných mezinárodních kontaktů. rok 2012: Realizace výzkumného záměru podle projektů jednotlivých integrovaných výzkumných úkolů a dílčích výzkumných úkolů, průběžné publikace a realizace dílčích výstupů. Dílčí hodnocení výzkumných úkolů bude provedeno koncem každého roku. rok 2013: Průběžné oponentní řízení jednotlivých integrovaných výzkumných úkolů, zpracování získaných údajů, prezentace dosažených výsledků na seminářích, konferencích i v odborném tisku, zpracování závěrečné zprávy a dokumentačních materiálů, konečná oponentura celého výzkumného záměru (do 31. prosince 2013). Každoročně bude prováděna prezentace výsledků výzkumu na Dnech vědy VŠKV (první ročník bude zahájen koncem roku 2011). Předpokládané výstupy výzkumného záměru vycházejí z charakteru integrovaných úkolů a jejich dílčích výzkumných úkolů: - Závěrečné výzkumné zprávy, - Monografie, - Průběžné publikace v odborných recenzovaných časopisech, - Návrhy, doporučení, metodické publikace, metodické opory předmětů, metodiky vyšetřování vybraných druhů trestných činů, aj., - Učební texty pro studenty VŠKV, - Odborné semináře a sborníky ze seminářů, - Mezinárodní konference na VŠKV, v ČR i v zahraničí Publikační činnost VŠKV Sledování a evidence publikační aktivity pracovníků VŠKV je chápáno jako základní nástroj pro hodnocení odborné činnosti vyučujících a přeneseně i celé školy. Přehled publikační činnosti akademických pracovníků VŠKV je obsažen v samostatné Zprávě, která je součástí této Zprávy ve formě Přílohy č Ediční činnost VŠKV Ediční rada VŠKV dne 20. dubna 2011 zhodnotila plnění Edičního plánu VŠKV (dále jen EP )za rok 2010 a zpracovala návrh Edičního plánu VŠKV na rok Vzhledem k tomu, že VŠKV i nadále nemá vlastní redakčně vydavatelské oddělení, které by vlastními silami zajišťovalo redakční a vydavatelské práce, je nezbytné při tvorbě a vydávání výstupů vědecké, vědeckovýzkumné a pedagogické práce akademiků VŠKV, pečlivě zvážit priority vydávání jednotlivých titulů podle objemu finančních prostředků vyčleněných pro tento účel. Akcent byl v roce 2010 kladen na zpracování vlastních učebnic, učebních textů a monografií (výstupů z vlastní vědeckovýzkumné činnosti), které reprezentují VŠKV a současně plní i kritéria stanovená akreditační komisí. Z ekonomického hlediska jsou náklady vždy specifikovány po projednání Edičního plánu s vhodným vydavatelem a následným schválením Správní radou VŠKV. Ediční plán v sobě zahrnuje i plánování publikační činnosti v rámci časopisu Karlovarská právní revue.

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 č. j. VŠPJ/03371/2013 Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 Projednaný ve Správní radě VŠPJ dne 15. října 2013 Schválený v Akademickém senátu VŠPJ dne 21. října 2013 Jihlava,

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 10/2016 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Čl. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

Grantová agentura MU (GA MU)

Grantová agentura MU (GA MU) Směrnice MU č. 6/2012 Grantová agentura MU (GA MU) (ve znění účinném od 12. 9. 2012) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2014 Brno, květen 2013 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_07_002 verze: B Účinnost dokumentu od: 18.5.2012 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Řízená

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 25. 4. 2013 Směrnice děkana č. 3/2013 Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Část první Úvodní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2015. Přerov projednáno a schváleno Akademickou radou

Více

O nás. Univerzita s TRADICÍ založena jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE

O nás. Univerzita s TRADICÍ založena jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE O nás Univerzita s TRADICÍ založena 1999 jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE s řadou významných PARTNERŮ: Apogeo, ČSOB, J&T Banka, Kooperativa pojišťovna, Škoda AUTO, Lidové noviny, Mladá Fronta Dnes, Hospodářské

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2016/2017

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2016/2017 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE :

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : I. EKONOMICKÉ POSLÁNÍ OBORU ARTS-MANAGEMENT Management kultury ve smyslu využití ekonomického potenciálu kulturních statků v oblasti hmotné i živé kultury,

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ

INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ V OPAVĚ PROJEKT OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0178 Doc. PhDr. Dagmar MASTILIAKOVÁ, PhD. RN ÚSTAV 0ŠETŘOVATELSTVÍ, FVP SU V OPAVĚ Školení akademiků

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více