Výroční zpráva o činnosti za rok Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost"

Transkript

1 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2011

2 Obsah 1 ÚVOD STRUKTURA VŠKV ORGÁNY VŠKV Správní rada Dozorčí rada Akademická rada Redakční rada Pedagogická rada Ústavu pro celoživotní vzdělávání Stipendijní komise ZASTOUPENÍ VŠKV V REPREZENTACI VYSOKÝCH ŠKOL ZASTOUPENÍ ŽEN V AKADEMICKÝCH ORGÁNECH VŠKV KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ AKREDITOVANÝ STUDIJNÍ PROGRAM KREDITOVÝ SYSTÉM STATISTIKA STUDENTŮ STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOST A JEJÍ PŘÍČINY PROGRAMY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÁ SPOLUPRÁCE VŠKV AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI VŠKV VĚDECKÁ, VÝZKUMNÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST VŠKV Publikační činnost VŠKV Ediční činnost VŠKV Vyhodnocení plnění Edičního plánu VŠKV za rok Karlovarská právní revue Vědecko výzkumná a tvůrčí činnost ústavů VŠKV Ústav pro prevenci negativních jevů ve společnosti Ústav kriminalistiky a forenzních disciplín Výzkumné úkoly a granty Programový projekt v rámci resortního výzkumu MVČR Studentská vědecká odborná činnost INFRASTRUKTURA A INVESTIČNÍ AKTIVITY VŠKV Knihovna VŠKV KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA INTERNACIONALIZACE ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH VŠKV SYSTÉM INTERNÍHO HODNOCENÍ SYSTÉM EXTERNÍHO HODNOCENÍ MANAGEMENT JAKOSTI ISO ROZVOJ VYSOKÉ ŠKOLY... 39

3 3/39 Seznam tabulek Tabulka č. 1: Studijní programy a obory uskutečňované VŠKV Tabulka č. 2: Program studia Univerzity třetího věku VŠKV v akademickém roce 2010/ Tabulka č. 3: Program studia Univerzity třetího věku v Rumburku v akademickém roce 2010/ Tabulka č. 4: Přehled počtu vyhotovených znaleckých posudků a znalečného ÚKFD VŠKV Tabulka č. 5: Přehled znaleckých posudků vypracovaných ÚKFD VŠKV v roce Tabulka č. 6: Informační zabezpečení studijního programu VŠKV Tabulka č. 7: Přehled realizovaného individuálního studia k Seznam příl oh Příloha č. 1: Výroční zpráva o činnosti VŠKV za rok 2010 Tabulková část Příloha č. 2: Přehled publikační činnosti akademických pracovníků Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. za rok 2010

4 4/39 1 Úvod Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost je soukromou neuniverzitní vysokou školou. V návaznosti na státní univerzitní systém vzdělávání a především s ohledem na uplatnění absolventů v praxi poskytuje ucelené vysokoškolské bakalářské vzdělání právní specializace. Oficiální název soukromé vysoké školy je Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s., do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, je zapsána v oddíle O, vložka 32, jako obecně prospěšná společnost, pod identifikačním číslem Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. používá zkratku VŠKV a dále logo vysoké školy, shodné s logem umístěným na titulní straně této zprávy. Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. působí na adrese (sídlo VŠKV): Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. T. G. Masaryka 541/ Karlovy Vary Karlovarský kraj Česká republika Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. využívá tato dislokovaná pracoviště mimo její sídlo: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Výukové centrum Praha Střední škola technická Zelený pruh 1294/ Praha 4 Krč Kraj Hlavní město Praha Česká republika Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Výukové centrum Rumburk Matušova Rumburk Ústecký kraj Česká republika Výukové centrum Praha pak dále k výuce využívá následující prostory: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Antala Staška Praha 4 Krč Kraj Hlavní město Praha Česká republika Dům dětí a mládeže Praha 2 Stanice techniků Vyšehrad učebna výpočetní techniky Vratislavova 66/ Praha 2 Kraj Hlavní město Praha Česká republika Odborné učiliště Vyšehrad učebna výpočetní techniky Vratislavova 31/ Praha 2 Kraj Hlavní město Praha Česká republika

5 5/39 Základní kontaktní spojení VŠKV jsou následující: Spojení VŠKV Výukové centrum Karlovy Vary: telefon: fax: e mail: web: Spojení VŠKV Výukové centrum Praha: telefon: fax: e web:www.vskv.cz

6 6/ Struktura VŠKV Nejvyšším představitelem Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. je na akademické úrovni rektor vysoké školy. Na organizačně správní úrovni je to pak správní rada VŠKV v čele s předsedou správní rady, kterým je Ing. Jiří Drábek. Rektorem vysoké školy byl do doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng., kdy jej ve funkci vystřídal prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult. V průběhu roku 2010 se rozeběhla hlubší restrukturalizace školy podpořená postupujícím procesem přípravy certifikace ISO Struktura Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. a její součásti jsou prezentovány také na oficiálních internetových stránkách školy (viz Organizační struktura VŠKV má následující podobu: Rektor prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult. Prorektor pro studium a rozvoj Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Kvestor Kristina Trnková Ředitel Ústavu kriminalistiky a forenzních disciplín doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph. D. Ředitel Ústavu pro prevenci negativních jevů ve společnosti JUDr. Eduard Bruna, Ph.D. Ředitel Ústavu celoživotního vzdělávání Ing. Helena Šuchmanová Vedoucí katedry teorie práva prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. Vedoucí katedry ústavního a mezinárodního práva prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. Vedoucí katedry soukromého práva prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. Vedoucí oddělení občanského práva JUDr. Václav Bednář, Ph.D. Vedoucí oddělení obchodního práva prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. Vedoucí oddělení pracovního práva Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová Vedoucí katedry trestního práva, kriminalistiky a forenzních disciplín prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult. Vedoucí oddělení trestního práva doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. Vedoucí oddělení kriminalistiky doc. Ing. Roman Rak, Ph.D. Vedoucí oddělení forenzních disciplín doc. PhDr. Pavel Prunner, CSc. Vedoucí katedry správního práva a veřejné správy JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. Vedoucí katedry ekonomie Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Zástupce vedoucí katedry ekonomie Ing. Helena Šuchmanová Vedoucí katedry cizích jazyků Mgr. Doris Zelenková Zástupce vedoucí katedry cizích jazyků Mgr. Lucie Hanková

7 7/39 Tajemnice Ústavu kriminalistiky a forenzních disciplín Karlovy Vary Tajemnice Ústavu kriminalistiky a forenzních disciplín Praha Tajemnice Ústavu pro prevenci negativních jevů ve společnosti Tajemnice Ústavu Celoživotního vzdělávání Sekretariát rektora Karlovy Vary Sekretariát rektora Praha Asistentka rozvojových projektů a zahraničních styků Vedoucí knihovny Vedoucí Výukového centra Karlovy Vary Vedoucí Výukového centra Praha Tajemnice pro práci s katedrami Karlovy Vary Tajemnice pro práci s katedrami Praha Michaela Bruštíková Hana Víchová Bc. Ivana Jindrová Marcela Červencová Marcela Červencová Telefon , fax: E mail: Hana Víchová Telefon: , fax: E mail: Jaroslava Witney Telefon: , fax: E mail: Libuše Fuchsová Telefon, fax: E mail: Jana Kubová Telefon , fax: E mail: Bc. Ivana Jindrová Telefon: , fax: E mail: Anna Jandová Telefon: E mail: Ivana Janků Telefon: , fax: E mail:

8 8/39 Studijní oddělení Karlovy Vary Studijní oddělení Praha Podatelna Personalistka Mzdová účetní Správce databází Správce sítí Jana Steiningerová Telefon: , fax: E mail: Radka Kufová Telefon: , fax: E mail: Bc. Daniela Hübschmanová Telefon , fax: studijni Michaela Bruštíková Telefon: E mail: Monika Hájková Telefon: , fax: E mail: Jana Kumičíková Telefon: , fax: E mail: Tereza Kolmanová Telefon: E mail: Petr Juha Telefon: E mail:

9 9/ Orgány VŠKV Správní rada Předseda správní rady Členové správní rady Dozorčí rada Členové dozorčí rady Ing. Jiří Drábek Ing. Jaroslav Fiala, CSc. Ing. Tomáš Vicherek Ing. Peter Gonda Mgr. Barbora Horáková Martin Sedlár Mgr. Magda Rothová Petra Fischerova Ing. Pavel Kottek Akademická rada Ing. Jiří Drábek předseda správní rady VŠKV prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. vedoucí katedry ústavního a mezinárodního práva VŠKV JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D. Právnická fakulta Západočeské university v Plzni Ing. Petr Kulhánek primátor města Karlovy Vary prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. vedoucí katedry teorie práva a právní historie VŠKV Ing. Jana Michková Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult. rektor, vedoucí katedry trestního práva, kriminalistiky a forenzních disciplín VŠKV JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. vedoucí katedry správního práva a veřejné správy VŠKV prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. vedoucí katedry soukromého práva VŠKV Ing. Dana Roubínková, Ph.D. prorektor pro studium a rozvoj, vedoucí katedry ekonomie VŠKV prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc. rektor Vysoké školy evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích Mgr. Doris Zelenková vedoucí katedry cizích jazyků

10 10/ Redakční rada Vedoucí redaktor prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult. Členové z vydávající Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D. doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc. Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Externí odborníci mimo VŠKV prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D. Dr. h. c. prof. JUDr. Jozef Madliak, CSc. Dr. h. c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc. prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c. doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng. JUDr. Aleš Čeněk Redakce Tajemnice redakce Hana Víchová Členka redakce Mgr. Doris Zelenková Pedagogická rada Ústavu pro celoživotní vzdělávání Členové z Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. JUDr. Eduard Bruna Ph.D. JUDr. Václav Bednář, Ph.D. doc. PhDr. Soňa Dorotíková, DrSc. prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult. doc. PhDr. Pavel Prunner, CSc. JUDr. Jaroslav Puš Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Mgr. Doris Zelenková Externí členové Naděžda Domecká (Krajský úřad Karlovarského kraje) Helena Payerová (Magistrát města Karlovy Vary) Bc. Marcel Vlasák (Městská policie Karlovy Vary) Stipendijní komise Předseda komise Členové komise Ing. Dana Roubínková, Ph.D. Kristina Trnková Jana Kubová

11 11/ Zastoupení VŠKV v reprezentaci vysokých škol Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. je zastoupena prostřednictvím svých akademických pracovníků především v České konferenci rektorů (dále jen ČKR ), jejímž členem je rektor VŠKV a v Radě vysokých škol, jejímž členem je prorektor pro studium a rozvoj. Základní přehled členství VŠKV v reprezentaci vysokých škol a v řadě národních i mezinárodních profesních a jiných organizacích je uvedeno v Tabulce č. 1a v Příloze č. 1 této zprávy. 1.4 Zastoupení žen v akademických orgánech VŠKV Zastoupení žen v primárním akademickém orgánu VŠKV: akademické radě, představuje dvacet pět procent z celkového počtu jejích členů. Ženy jsou zastoupeny v nezanedbatelném poměru k mužům i v dalších orgánech školy a podílí se rovněž na řízení VŠKV ve vedoucích funkcích.

12 12/39 2 Kvalita a excelence akademických činností 2.1 Akreditovaný studijní program Vysoké škole Karlovy Vary, o.p.s., byl Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen MŠMT ), ze dne 15. března 2000, č. j / , udělen státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola. Současně jí byla udělena akreditace bakalářského studijního programu B 6804 Právní specializace s prezenční a kombinovanou formou studia ve studijních oborech Právo v podnikání, Sociálně právní činnost, Veřejná správa a Soudní a notářská administrativní činnost. Rozhodnutím MŠMT, ze dne 1. prosince 2005, č. j / /1 pak byla VŠKV prodloužena platnost akreditace do 1. prosince Rozhodnutím MŠMT, ze dne , č. j / /1, byl Vysoké škole Karlovy Vary, o.p.s. akreditován nový studijní program B 6811 Právní specializace kontrolní činnost ve veřejné správě, který není dále členěn na studijní obory. Na jaře roku 2010 Vysoká škola Karlovy Vary v náročném a přísném akreditačním řízení úspěšně obhájila pokračování všech svých studijních programů i oborů a byla jí udělena akreditace do Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s. působí v současnosti na základě Rozhodnutí o prodloužení platnosti akreditace, které vydalo MŠMT dne 11. května 2010 pod č. j. 1219/ /1. Přehled VŠKV uskutečnovaných studijních programů a oborů je uvedeny v následující tabulce: Tabulka č. 1: Studijní programy a obory uskutečňované VŠKV Kód studijního programu Název studijního programu Kód studijního oboru Název studijního oboru Typ studia Forma studia Standardní doba studia B 6804 Právní specializace 6804R012 Právo v podnikání bakalářské prezenční 3 roky kombinovaná B 6804 Právní specializace 6804R015 Sociálně právní činnost bakalářské prezenční 3 roky kombinovaná B 6804 Právní specializace 6804R022 Veřejná správa bakalářské prezenční 3 roky kombinovaná B 6804 Právní specializace 6804R017 B 6811 Právní specializace kontrolní činnost ve veřejné správě Soudní a notářská administrativní činnost bakalářské prezenční kombinovaná 3 roky 6804R000 bez studijního oboru bakalářské prezenční 3 roky Cílem bakalářského studijního programu VŠKV, ve všech jeho oborech, je výchova odborníků pro konkrétní administrativně právní, manažerské a odborně výkonné profese, pro které je zásadní znalostí orientace v právním řádu a schopnost aplikace konkrétních segmentů veřejného nebo soukromého práva. V průběhu studia získávají budoucí absolventi znalosti a dovednosti nejen v oblasti práva, ale rovněž fungování ekonomiky, komunikace a managementu, cizích jazyků, práce s moderními informačními technologiemi a informačními systémy. Tyto multidisciplinární znalosti, podpořené dostatečnou schopností tvořit žádoucí inovace a změny, představují konkurenční výhodu na trhu práce. Přináší tak možnosti uplatnění absolventů VŠKV nejen v neziskovém sektoru ve státní správě

13 13/39 a samosprávě, u soudů, a v dalších veřejných oblastech, ale rovněž a zejména v advokátních a notářských kancelářích, firmách či jiných součástech ziskového sektoru. Působení Vysoké školy Karlovy Vary v průběhu deseti let její existence již trvale uspokojuje nejen potřeby mladých lidí možností absolvování vysokoškolského studia, ale rovněž potřebu doplnit a rozšířit si již nabyté znalosti, schopnosti a dovednosti v rámci celoživotního vzdělávání se, prostřednictvím kombinovaného studia. VŠKV tak naplňuje subjektivní potřeby absolventů studia a současně objektivní interdisciplinární požadavky současného trhu práce. Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. si za dobu svého působení získala solidní respekt uživatelské praxe: jedním z projevů této skutečnosti je i ustálený počet studentů na VŠKV. Tento zájem je zcela prokazatelně výsledkem nejen profilu a koncepce studijního programu a oborů školy, ale rovněž skutečnosti, že studium na VŠKV poskytuje potřebnou alternativní nabídku na trhu právnického vzdělávání v České republice. Základní údaje o vzdělávací činnosti VŠKV za sledované období jsou uvedeny v Tabulce č. 2a. 2.2 Kreditový systém Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. vlastními silami připravila a od akademického roku 2009/2010 zavedla režim ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System Evropský systém přenosu kreditů). Zavedený ECTS systém studia řeší: zjednodušení strukturování celého studijního procesu a jeho promítnutí do studijního plánu, přehlednost a kompatibilitu studijního procesu, a to především na základě odbourání překryvů jednotlivých předmětů a vyloučení určitého zdvojování studijních povinností daného původním systémem zápočtů a zkoušek, zrovnoměrnění studijní zátěže v jednotlivých semestrech a akademických rocích studia jak u prezenčního, tak u kombinovaného studia, rozložení studijní zátěže vázané na rozsah a obsah státních závěrečných zkoušek a jejich provázanost se strukturou studijního plánu s cílem zvýšit kvalitu examinace, jasný kvalitativní rámec prostupnosti studentů mezi studijními programy a obory nejen v rámci VŠKV, ale rovněž v rámci terciárního vzdělávání obecně, důslednější profilace studentů v jednotlivých oborech, avšak společně s možností individuální modifikace studia podle potřeb studenta prostřednictvím oborových a mezioborových bloků povinně volitelných a volitelných předmětů, zabezpečení jednoznačného kvalitativního rámce studenty absolvovaného studia a tím umožnění a zjednodušení převodu kreditů mezi různými formami vzdělávání i studijními program, v souladu s posláním ECTS a cíli Boloňského procesu, vydávání Dodatku k diplomu (Diploma Supplement) obsahujícího kreditovou hodnotu jednotlivých součástí studia a možnost jeho certifikace (Diploma Supplement Label). Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. při přípravě zavedení ECTS do systému studia důsledně sledovala filosofii využití tohoto systému: kreditní jednotka je chápána zejména jako jednotka studijní zátěže průměrného studenta. VŠKV při přidělování numerické hodnoty ECTS kreditů jednotlivým předmětům svého studijního programu důsledně analyzovala, a v Sylabech předmětů zobrazila, celkovou studijní (pracovní) zátěž studenta, spojenou s úspěšným absolvováním studia v jednotlivých předmětech, i studiu jako celku. Celková studijní zátěž ve studijních programech VŠKV za jeden akademický rok odpovídá hodnotě 60 kreditů, studium v bakalářském studijním programu odpovídá hodnotě 180 kreditů za standardní dobu studia (tři roky studia): jeden kredit pak představuje minimálně 25, maximálně 30 hodin studijní zátěže (tj. práce studenta vynaložené jím na splnění příslušných

14 14/39 forem studijních povinností nutných k absolvování předmětu přímé účasti ve výuce, přípravě na výuku, vypracování formálně stanovených studijních povinností, samostudiu atd.). Přímý kontakt studenta se školou, pouze prostřednictvím kontaktních vyučovacích hodin, tak již není jedinou a rozhodující jednotkou pro stanovení rozsahu a struktury studijního plánu. 2.3 Statistika studentů Podmínky přijetí ke studiu na Vysokou školu Karlovy Vary, o.p.s. byly pro akademický rok 2010/2011 následující: 1) vyplněná přihláška ke studiu, 2) ověřená kopie maturitního vysvědčení, 3) doklad o zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení. Každý uchazeč byl nejpozději do 14 dnů po obdržení všech výše uvedených podkladů vyrozuměn o přijetí či nepřijetí ke studiu na VŠKV, o.p.s. Zároveň byl celkový seznam přijatých a nepřijatých studentů vyvěšen a průběžně aktualizován na úřední desce VŠKV. Počet přijímaných studentů nebyl jako u veřejných vysokých škol omezen výší dotací. Výše školného na Vysoké škole Karlovy Vary, o.p.s. byla v roce 2010 za jeden semestr studia v prezenční formě , Kč a , Kč za jeden semestr studia v kombinované formě. Výše školného a podmínky jeho zaplacení jsou upraveny Vnitřním předpisem o poplatcích VŠKV: školné je zde uvedeno pod pojmem poplatek za studium. Statistika studia na VŠKV za rok 2010 (zájem uchazečů o studium, počty studentů a absolventů) je uvedena v Tabulkách č. 3, 4 a 5 v Příloze č. 1 této Zprávy. 2.4 Studijní neúspěšnost a její příčiny Snižování studijní neúspěšnosti představuje systematický proces, opírající se o průběžné hodnocení úrovně studia jednotlivých studentů (formou testů, řešení konkrétních úkolů, odborných diskusí, případových studií apod.) v průběhu semestrů, což se následně promítá do iniciace výrazně individuálního přístupu k řešení studijních problémů konkrétních studentů, prostřednictvím osobních konzultací s vyučujícími. Tomuto systému dále napomáhají konzultační hodiny vedené příslušnými vyučujícími: konzultace jsou realizovány jak prostřednictvím pravidelné osobní přítomnosti vyučujících, tak průběžné elektronické komunikace. O kvalitě samotné výuky navíc svědčí úspěšné pokračování nezanedbatelného počtu nejlepších absolventů VŠKV na školách s magisterským stupněm studia. Základních důvodů k ukončení studia na VŠKV bez úspěšného absolvování je několik: v první řadě je to vysoká náročnost samotného studia, tj. jeho obsahová stránka a rovněž limitní požadavky pedagogů VŠKV na úroveň znalostí při zápočtech, postupových zkouškách i státních závěrečných zkouškách. Kromě ukončení studia na vlastní žádost, jsou studenti v těchto případech vyřazeni ze studia samotnou školou pro soustavné neplnění studijních povinností: jde tedy o nezvládnutí studia ze strany studentů, což představuje neúspěšnost studentů spojenou s jejich vlastními výsledky studia. Určité procento neúspěšnosti studentů představují frekventované důvody jako je přestup na jinou, nejčastěji veřejnou, vysokou školu, kam se studenti původně nedostali, změna pracovního místa, kdy studium na VŠKV o.p.s. bylo předpokladem k udržení si původního pracovního místa, dlouhodobé pracovní vycestování či vycestování na stáž do zahraničí, v neposlední řadě též neschopnost dále platit předepsané školné.

15 15/39 Studijní neúspěšnost řeší VŠKV prostřednictvím již zmíněného řízeného individuálního přístupu k jednotlivým studentům, kteří se dostanou do osobní situace směřující k ukončení studia. Studijní výsledky všech studentů jsou průběžně sledovány studijním oddělením VŠKV ve Výukovém centru v Karlových Varech i v Praze. Vývoj studijních výsledků jednotlivých studentů směrem k neúspěšnosti je tak zaznamenáván s určitým předstihem a příslušní studenti jsou upozorněni na svoji situaci a možnosti a nutnost jejího řešení. Jestliže student není schopen zvládnout situaci sám, jsou mu poskytnuty osobní konzultace, dle potřeby s pracovnicí studijního oddělení, prorektorem pro studium a rozvoj a s konkrétním vyučujícím, kteří společně se studentem hledají v souladu s vnitřními předpisy školy optimální řešení. Mezi řešení jsou standardně zahrnuty: prodloužené zkouškové období, individuální studium či opakování ročníku. Průběh plateb spojených se studiem, jako součásti plnění studijních povinností, je sledován ekonomickým oddělením školy. V případě problémů s platební morálkou upozorní příslušného studenta a vyzve jej k nápravě, popřípadě spolupracuje na řešení se studijním oddělením. VŠKV poskytuje na žádost studenta možnost platit školné formou splátkového kalendáře, v mimořádných a odůvodněných případech i odklad platby školného. 2.5 Programy celoživotního vzdělávání Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s. nabízí v souladu se svým zaměřením soubor krátkodobých a dlouhodobých kurzů v oblasti aplikace práva, veřejné správy, informačních systémů, služeb a technologií, odborného jazykového vzdělávání, psychologie, komunikace, písmoznalectví, managementu a dalších oborů, na něž je VŠKV specializována. 1 Kurzy jsou realizovány prostřednictvím Ústavu pro celoživotní vzdělávání (dále jen ÚCŽV ), který je součástí VŠKV a byl zřízen dne 13. prosince 2004 na základě Zřizovací listiny. V roce 2008 VŠKV reakreditovala rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky vzdělávací program: Moderní manažerské techniky organizace a řízení pro vedoucí úředníky a vedoucí úřadů a Efektivní komunikace a její využití ve správní praxi. Pro zvýšení kvalifikace pracovníků z různých oblastí právní, resp. s právem související praxe, je uskutečňována výuka specializovaných výukových bloků, popřípadě specializovaných výukových programů, zaměřených na různé oblasti jako například: na kontrolní činnost ve veřejné správě, právní a správní problematiku sázek a her, oblast kriminalistické a znalecké činnosti i jiné, v současné době ve vzdělávání mnohdy nepokryté oblasti. ÚCŽV vychází ze současné reality a předpokládaného vývoje vzdělávacích potřeb v právním, ekonomickém a manažerském prostředí podniků, institucí a společností, působících v České republice. Vlastní realizace vzdělávacích programů probíhá ve formě: otevřených kurzů a seminářů pro odbornou veřejnost (prohlubující, specializační, aktualizační), zakázkových kurzů vytvářených podle individuálních vzdělávacích potřeb a představ klienta. Činnost ÚCŽV VŠKV se v rámci tvorby nabídkových vzdělávacích programů rozvíjí na základě působení jednotlivých kateder školy a současně rozvoje vědních oborů a disciplín garantovaných vědeckými ústavy VŠKV. Proces tvorby nabídkových programů celoživotního vzdělávání probíhá kontinuálně, bez časového omezení, podle aktuálních potřeb, žádostí a znalostí žadatelů, včetně iniciativních návrhů kateder a ústavů VŠKV. Tyto kurzy jsou 1 Viz Tabulky č. 2e a 2f v Příloze č. 1 této Zprávy.

16 16/39 zabezpečovány operativně a katedry a ústavy, jejichž odbornost se kurzů a seminářů týká, jsou vždy vyzvány ke zpracování příslušné dokumentace a zajištění odborné garance. Katalog kurzů celoživotního vzdělávání VŠKV obsahoval pro akademický rok následující nabídku: 1) 3x přípravné kurzy k přijímacímu řízení na VŠ 2) 1x přípravný kurz k přijímacímu řízení na VŠ, příprava k maturitní zkoušce 3) 22x jazykové kurzy 4) 11x kurzy garantované katedrou kriminalistiky, trestního práva a forenzních disciplín 5) 15x kurzy garantované katedrou ekonomie 6) 6x kurzy garantované katedrou soukromého práva 7) 1x kurzy garantované katedrou správního práva 8) 2x Ústav celoživotního vzdělávání 9) 1x rekvalifikační kurz 10) 2x Univerzita třetího věku Kompatibilně jsou informace o jednotlivých kurzech obsažených v tištěném katalogu k dispozici také na webových stránkách VŠKV, seřazeny přehledně formou katalogových listů, s možností přímého přihlášení zájemců na webových stránkách VŠKV (viz Celoživotní vzdělávání). Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání, jejich zaměření a počet účastníků těchto kurzů za rok 2010 je uveden v Tabulkách č. 2e a 2f, které jsou součástí Přílohy č. 1 této zprávy. Ústav celoživotního vzdělávání VŠKV pořádal v roce 2010, již tradičně, rovněž zacílené dny otevřených dveří. Součástí jejich programu byly tematicky odborné přednášky pro studenty středních škol i širší veřejnost. Celkem se těchto přednášek zúčastnilo 485 studentů: 1) První české gymnázium Karlovy Vary Zákon o rodině JUDr. D. Mikolášová Trestní právo JUDr. K. Outlá 2) Obchodní akademie Karlovy Vary Prevence kriminality a odpovědnost mládeže za protiprávní činy JUDr. J. Puš Prevence kriminality a odpovědnost mládeže za protiprávní činy JUDr. J. Peroutka 3) Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r.o. Psychologie doc. PhDr. P. Prunner, CSc. 4) Trivis Střední škola veřejno správní Karlovy Vary, s.r.o. Právní argumentace JUDr. T. Sobek, Ph.D. Pracovní právo Mgr. et Bc. I. Kostadinovová VŠKV i nadále buduje tradici Univerzity třetího věku (dále jen UTV ): ta se průběžně těší velkému zájmu široké veřejnosti. V akademickém roce 2009/2010 ukončilo studium 2. ročníku a v akademickém roce 2010/2011 nastoupilo ke studiu třetího závěrečného ročníku UTV 61 posluchačů. Program výuky pro studenty UTV kopíruje organizaci běžného akademického roku. Akademický rok UTV je členěn na jednotlivé semestry, ve kterých vždy probíhá výuka dvou vybraných předmětů. Výuka je zakončena dobrovolně složenou zkouškou. Program výuky realizovaný na UTV v akademickém roce 2010/2011 je uveden v následující tabulce:

17 17/39 Tabulka č. 2: Program studia Univerzity třetího věku VŠKV v akademickém roce 2010/2011 Název předmětu Vyučující Ročník Délka výuky Evropská unie ČR prof. nzw. et doc. JUDr. K. Klíma, CSc., dr. hab hodin Právo životního prostředí Ing. J. Bíba hodin Základy psychologie II. PhDr. H. Helclová hodin Vybrané kapitoly z českých právních dějin PhDr. P. Feigl hodin Slavnostním otevřením UTV zahájil v akademickém roce 2010/2011 svoji činnost Vědecko technický park v Rumburku, při kterém začala působit Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Výukové centrum Rumburk. Za účasti rektora Vysoké školy Karlovy Vary usedlo na podzim do posluchárny prvního ročníku univerzity 40 studentů seniorů. Výuka probíhá ve výukovém centru ve čtyřech hodinách, jednou za čtrnáct dní. Během tří let by frekventanti kurzu měli získat znalosti zejména z oblasti veřejného a soukromého práva. Další přednášky budou z navazujících oborů: psychologie, informatiky i ekonomie, podnikové ekonomiky a ze základů obchodního práva. Program realizovaný v 1. ročníku nového běhu UTV ve Výukovém centru Rumburk, je uveden v Tabulce č. 3: Tabulka č. 3: Program studia Univerzity třetího věku v Rumburku v akademickém roce 2010/2011 Název předmětu Vyučující Ročník Délka výuky Úvod do studia veřejného a soukromého práva JUDr. J. Balda hodin Evropská unie a ČR Mgr. L. Pokorný hodin Základy veřejného zdraví a zdravého životního stylu Mgr. D. Pokorná hodin Základní ekonomické otázky Ing. T. Košumberský hodin 2.6 Odborná spolupráce VŠKV Odborná spolupráce VŠKV je školou naplňována prostřednictvím činností realizovaných v následujících základních oblastech: věda, výzkum, internacionalizace, celoživotní vzdělávání, studentské praxe. Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s. v rámci těchto uvedených oblastí spolupracuje s různými subjekty širokého spektra jak soukromých, tak veřejných institucí, včetně různých odvětví, jako například: Rozhodčí soud Hospodářské komory ČR, Asociace Inovačního podnikání ČR, European Association for Security, Risk Analysis Consultants Computer Forensic Institute Prague, Ústav soudního inženýrství VUT Brno, Ústav súdneho inžinierstva Žilinské univerzity v Žilině, Akademie forenzních věd, Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava, Paneurópska vysoká škola práva v Bratislave, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Univerzita Palackého v Olomouci, Ministerstvo vnitra ČR, Okresní soudy, Krajské soudy, soukromé osoby, Magistrát města Karlovy Vary a další vybrané obecní úřady, Krajský úřad

18 18/39 Karlovy Vary, Úřad práce Karlovy Vary, advokátní kanceláře, firmy. Subjekty, se kterými škola navazuje dvoustrannou spolupráci, zejména pak v oblasti znaleckých posudků, ale rovněž v rámci studentských praxí, jsou vůči škole vždy vázány konkrétním smluvním vztahem. 2.7 Akademičtí pracovníci VŠKV Počet akademických a vědeckých pracovníků školy, zahrnující interní i externí vysokoškolské učitele a další kvalifikované odborníky, činil k celkem 104 pracovníků. Z toho je 100 akademických pracovníků, kteří působí zejména ve výuce ve studijním programu školy a někteří z nich se podílí i na vědecko výzkumných aktivitách školy a 4 pracovníci, kteří se podílí výhradně na vědecko výzkumných aktivitách školy. Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. v souvislosti s personálním zabezpečením studia předložila Akreditační komisi MŠMT obsáhlejší zprávu Personální zabezpečení studijního programu v ak. roce 2010/2011, zpracovanou v září V období září 2010 leden 2011 škola pokračovala ve změnách dokladovaných touto zprávou. Celková struktura akademických pracovníků školy je patrná z Tabulek 7a až 7d obsažených v Příloze č. 1 této Zprávy. V akademickém roce 2010/2011 zahájili doktorské studium dva interní zaměstnanci školy s rozsahem úvazku 100% (katedra ústavního a mezinárodního práva, katedra ekonomie), na zahájení doktorského studia se připravují další dva kmenoví zaměstnanci VŠKV (katedra teorie práva a právní historie, katedra soukromého práva). VŠKV dále sleduje strategii zařazení doktorandů, či již úspěšných absolventů doktorského studijního programu, na jednotlivé katedry: u těchto vyučujících je při naplnění dalšího sebevzdělávání perspektiva převzetí funkce garantů příslušných předmětů a zabezpečení jak růstu odbornosti a koncepce činností jednotlivých kateder, tak i celé školy. VŠKV rozpracovala systém posilování pracovního postavení pedagogických pracovníků působících ve výuce povinných teoretických předmětů. Rozhodujícími kritérii hodnocení perspektivnosti akademického pracovníka pro rozvoj školy je dlouhodobost a stabilita vzájemného pracovního vztahu, spolu s potenciálem odborného a kariérního růstu konkrétního akademického pracovníka. Systém se mimo jiné opírá o Plán odborného a kariérního růstu pracovníků jednotlivých kateder, který vypracovávají jednotliví vedoucí kateder. VŠKV připravuje strukturu podpory odborného vzdělávání akademických pracovníků prokazatelně dlouhodobě působících a se školou identifikovaných. Podpora odborného vzdělávání využívá standardní metody motivace. Soustřeďuje se i na možnost využít v této oblasti filozofii projektů PPP (Public Private Partnerships). Současně je zachován význam lektorů zastoupených ve výuce předmětů povinných praktických a oborově profilujících, zajišťujících synergický efekt teorie a praxe. Vztah lektorů k akademickému prostředí VŠKV je budován prostřednictvím podílení se lektorů na dalších činnostech školy, než pouze výhradně na realizaci výuky. Základním článkem personální stability a práce s rozvojem akademických pracovníků je prostředí kateder. Personální obsazení výuky je v jednotlivých semestrech aktuálního akademického roku navrženo a schváleno příslušnými vedoucími kateder na základě strukturovaného systému zaznamenávajícího obsah a rozsah výukové povinnosti kateder. V roce 2010 proběhly v rámci zvyšování odborné erudice akademických pracovníků odborné semináře a kurzy v oblasti využití a práce s prostředky ICT (práce v systému Moggis, odhalování plagiátů) jazyků (odborná úroveň anglického jazyka) tři odborné semináře vedené: JUDr. V. Bednářem, Ph.D. a JUDr. J. Psutkou, Ph.D., z oblasti navrhované kodifikace

19 19/39 soukromého práva, JUDr. F. Svobodou z oblasti pracovně právních vztahů a paní J. Witney a Ing. J. Šibrou, z oblasti projektů a čerpání finanční podpory na tvůrčí činnosti. Tyto semináře byly organizovány samotnou VŠKV, jednak jako odborně vedené přednášky s náslechem a následnou diskusí a dále jako tradiční kurzy. Účastníci byli primárně tvořeni akademickými pracovníky Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. 2.8 Vědecká, výzkumná a další tvůrčí činnost VŠKV Vývoj činností Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. v oblasti vědecké, výzkumné a jiné tvůrčí v roce 2010 je podrobně hodnocen v samostatné Zprávě o vědecké, vědecko výzkumné, publikační činnosti a jiných odborných aktivitách pracovníků VŠKV, o.p.s. v roce VŠKV pod vedením rektora VŠKV prof. V. Porady, v průběhu podzimu 2010 zpracovala materiál Návrh Institucionálního výzkumného záměru na období , s názvem Identifikace potřeb právní praxe jako teoretický základ pro rozvoj kriminalistických a dalších právních specializací. Materiál byl předmětem jednání na zasedání Akademické rady VŠKV dne 24. ledna Na jeho zpracování se podílely všechny katedry školy, a do jeho realizace je personálně zapojena celá struktura akademických pracovníků jednotlivých kateder, včetně lektorů. Výzkumný záměr má mimo jiné posílit odborné postavení pedagogů ve výuce povinných teoretických, povinných praktických a profilujících předmětů, zajišťujících synergický efekt teorie a praxe. Koncepce výzkumného záměru VŠKV na léta je střednědobým strategickým programem vědecké aktivity školy. Výzkumný záměr formuluje konkrétní kroky v hlavních směrech vědecko výzkumné činnosti školy a zobecňuje postupy, které by měly účinně a adekvátním způsobem dosáhnout stanovených cílů. Výzkumný záměr vychází ze současných trendů, dynamiky a vývoje rizik společenské právní a s ní související praxe, a prohlubuje poznání, z něhož může vycházet stávající a perspektivní zaměření výchovně vzdělávací činnosti VŠKV. Cílem výzkumu VŠKV je identifikace potřeb právní praxe jako teoretického základu pro rozvoj kriminalistických a dalších právních specializací. Předpokládané výsledky a získané syntetizované a strukturované poznatky budou využity jednak v pedagogickém procesu na VŠKV a dále budou v podobě návrhů a doporučení poskytnuty zejména státním orgánům příslušným oborovému zaměření výzkumu (ministerstva, policie). Rovněž se předpokládá, že proces a dílčí výsledky výzkumu podpoří a rozvinou další tvůrčí činnost, jejímž nositelem je VŠKV, v oblasti grantů, projektů a formulaci a řešení nových úkolů. Výzkumný záměr je složen ze dvou integrovaných vědeckých úkolů, které jsou zaměřeny a strukturovány na dílčí cíle Institucionálního výzkumného záměru Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. (integrované úkoly jsou vnitřně rozděleny na další, dílčí, úkoly): I. Rozvoj kriminalistických a právních specializací pro potřeby kriminalistického a právního vzdělávání, bezpečnostní a právní praxe IVÚ I (Odpovědný garant: prof. JUDr. Ing. Viktora Porady, DrSc., dr. h. c. mult.) II. Hospodářství a právo v prostředí globalizované společnosti IVÚ II (Odpovědný garant: prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.) III. Optimalizace systému vzdělávání na Vysoké škole Karlovy Vary, o.p.s. IVÚ III (Odpovědný garant: Ing. Dana Roubínková, Ph.D.).

20 20/39 Doba realizace a časové etapy řešení jsou stanoveny následovně: rok 2011: Teoretická příprava (rešerše, studium odborné literatury a dalších podkladových materiálů), sběr, třídění a analýza podkladových materiálů, organizační a personální zabezpečení výzkumné činnosti, konzultace s odborníky a navázání odborných mezinárodních kontaktů. rok 2012: Realizace výzkumného záměru podle projektů jednotlivých integrovaných výzkumných úkolů a dílčích výzkumných úkolů, průběžné publikace a realizace dílčích výstupů. Dílčí hodnocení výzkumných úkolů bude provedeno koncem každého roku. rok 2013: Průběžné oponentní řízení jednotlivých integrovaných výzkumných úkolů, zpracování získaných údajů, prezentace dosažených výsledků na seminářích, konferencích i v odborném tisku, zpracování závěrečné zprávy a dokumentačních materiálů, konečná oponentura celého výzkumného záměru (do 31. prosince 2013). Každoročně bude prováděna prezentace výsledků výzkumu na Dnech vědy VŠKV (první ročník bude zahájen koncem roku 2011). Předpokládané výstupy výzkumného záměru vycházejí z charakteru integrovaných úkolů a jejich dílčích výzkumných úkolů: - Závěrečné výzkumné zprávy, - Monografie, - Průběžné publikace v odborných recenzovaných časopisech, - Návrhy, doporučení, metodické publikace, metodické opory předmětů, metodiky vyšetřování vybraných druhů trestných činů, aj., - Učební texty pro studenty VŠKV, - Odborné semináře a sborníky ze seminářů, - Mezinárodní konference na VŠKV, v ČR i v zahraničí Publikační činnost VŠKV Sledování a evidence publikační aktivity pracovníků VŠKV je chápáno jako základní nástroj pro hodnocení odborné činnosti vyučujících a přeneseně i celé školy. Přehled publikační činnosti akademických pracovníků VŠKV je obsažen v samostatné Zprávě, která je součástí této Zprávy ve formě Přílohy č Ediční činnost VŠKV Ediční rada VŠKV dne 20. dubna 2011 zhodnotila plnění Edičního plánu VŠKV (dále jen EP )za rok 2010 a zpracovala návrh Edičního plánu VŠKV na rok Vzhledem k tomu, že VŠKV i nadále nemá vlastní redakčně vydavatelské oddělení, které by vlastními silami zajišťovalo redakční a vydavatelské práce, je nezbytné při tvorbě a vydávání výstupů vědecké, vědeckovýzkumné a pedagogické práce akademiků VŠKV, pečlivě zvážit priority vydávání jednotlivých titulů podle objemu finančních prostředků vyčleněných pro tento účel. Akcent byl v roce 2010 kladen na zpracování vlastních učebnic, učebních textů a monografií (výstupů z vlastní vědeckovýzkumné činnosti), které reprezentují VŠKV a současně plní i kritéria stanovená akreditační komisí. Z ekonomického hlediska jsou náklady vždy specifikovány po projednání Edičního plánu s vhodným vydavatelem a následným schválením Správní radou VŠKV. Ediční plán v sobě zahrnuje i plánování publikační činnosti v rámci časopisu Karlovarská právní revue.

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 PRAHA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 Předkládá: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor PRAHA

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok Praha, červen 2013 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 5 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 5 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 1 Úvod Výroční zpráva o činnosti Univerzity obrany za rok 2011 (dále jen Výroční zpráva ) je vypracována a zveřejňována v souladu s ustanovením 21

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2004 KVĚTEN 2003 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 475 603 923, +420 475 601 370, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ,

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více