Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2012

2 Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období (dále jen Dlouhodobý záměr ) a jeho Aktualizace na rok 2012 (dále jen Aktualizace ). Osnova výroční zprávy je členěna do 16 kapitol, jejichž součástí jsou příslušné tabulky. Ke každé kapitole, kde je to relevantní, vypracuje vysoká škola stručný komentář, který by měl shrnout zejména naplňování Dlouhodobého záměru a jeho Aktualizaci na rok Tabulky tvoří přílohu výroční zprávy. Oproti rámcové osnově pro rok 2011 došlo jen k minimálním změnám s cílem omezit duplicitní vykazování ve výroční zprávě o činnosti a výroční zprávě o hospodaření. Provedené změny umožňují zachování kontinuity s předchozími lety (zejména v časových řadách). Ve výroční zprávě je vysoké škole dán prostor stručně komentovat a zmínit další relevantní činnosti související s hlavní činností školy. Pro soukromé vysoké školy a také pro umělecké vysoké školy platí, s ohledem na četná specifika těchto sektorů vysokého školství, rámcová osnova výroční zprávy přiměřeně. Informace a údaje v tabulkách jsou požadovány k , pokud není uvedeno jinak. Údaje v tabulkách musí souhlasit s výstupem ze Sdružených informací matrik studentů (SIMS). MŠMT přepokládá, že ve výsledné verzi výroční zprávy budou vysokoškolskými institucemi tabulky dodány MŠMT v elektronické podobě ve formátu Excel a že budou do tištěné verze výroční zprávy přidány, buď jako přílohová část na konec materiálu a bude na ně v textu odkazováno, nebo budou tabulky průběžně zapracovávány v textu. MŠMT využije údaje získané z výročních zpráv vysokých škol k vypracování výroční zprávy za celý sektor vysokých škol v České republice. Podle 21 odst. 1 písm. a) a 42 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, je povinností vysoké školy zveřejnit výroční zprávu o činnosti vysoké školy a výroční zprávu o hospodaření vysoké školy. Vysoké školy odevzdají zpracovanou výroční zprávu o činnosti do 30. června 2013 ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a v elektronické podobě na datovém nosiči (ve formátu MS Word a její tabulková příloha ve formátu MS Excel). Výroční zprávu o činnosti zasílejte na adresu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor vysokých škol, Karmelitská 7, Praha 1.

3 OBSAH 1 Úvod Základní údaje o vysoké škole Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost Studenti Absolventi Zájem o studium Akademičtí pracovníci Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců Infrastruktura Celoživotní vzdělávání Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost (ve smyslu 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) Internacionalizace Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností Národní a mezinárodní excelence vysoké školy Závěr

4 1 Úvod úplný název používaná zkratka názvu školy Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. MUP sídlo společnosti Prokopova 100/16, Praha 3 telefon , fax http datum a č.j. udělení státního souhlasu k působení jako SVŠ 23. května 2001, čj / nejvyšší představitel školy prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc.; rektor Výroční zprávu o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2012 zpracovanou na základě 42 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, projednala Správní rada MUP dne Výroční zprávu o hospodaření Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. za r schválila správní rada dne a tato zpráva byla zaslána na Ministerstvo školství dne Předkládá: prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., rektor Zpracoval: PhDr. Jan Bureš, Ph.D., prorektor pro pedagogickou činnost V Praze dne 25. června 2013 prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc., rektor 4

5 2 Základní údaje o vysoké škole a) Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (MUP), sídlo - Praha 3, Prokopova 100/16 o Další budovy v Praze Praha 10, Dubečská 900/10 Praha 9, Učňovská 1/100 o Univerzitní střediska Plzeň, Koterovská 85 Liberec, Šamánkova 8 Hradec Králové, Štefánikova 566 b) Organizační schéma vysoké školy - viz příloha 1 c) Složení (s uvedením změn v roce 2012) vědecké rady, správní rady, akademického grémia a dalších orgánů dle vnitřních předpisů vysoké školy Vědecká rada složení JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. Mitchell Aaron Belfer, Ph.D. prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. PhDr. Jan Bureš, Ph.D. doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D. Mgr. Petr Grulich, Ph.D. prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. doc. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D. doc. JUDr. Iva Chvátalová, CSc. prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. PhDr. Petr Just, Ph.D. prof. JUDr. Karel Klíma, CSc. Dr. hab. jmenován v roce 2012 prof. PhDr. Michal Klíma, CSc. Ing. Marie Kousalíková Mgr. Ing. Josef Kratochvíl doc. Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D. prof. Ing. Václav Kubišta, CSc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D. doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. jmenován v roce 2012 PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. Ing. Petr Špirhanzl doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. PhDr. Petr Vyhnánek 5

6 Správní rada JUDr. Petr Haluza předseda (členem od ) JUDr. Zdenka Čížková místopředsedkyně prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. člen (členem od ) Mgr. Tomáš Kladívko člen (členem od ) Mgr. Ivana Koutská členka (členkou od ) Bc. Václav Krása člen Mgr. Jefim Fištejn (členem do ) JUDr. Mioslav Dočekal (členem do ) Mgr Martin Sadílek (členem do ) Ing. Libor Tejnil (členem do ) Dozorčí rada JUDr. Pavel Novák předseda Helena Janderková členka (členkou od ) Mgr. Marie Knížová členka JUDr. Petr Haluza (členem do ) Zakladatelka: Ředitel obecně prospěšné společnosti: Ředitelka pro lidské zdroje a strategický rozvoj: Ředitel pro ekonomiku a provoz: Rektor MUP: Prorektor pro vědeckou činnost: Prorektor pro pedagogickou činnost: Prorektor pro studijní záležitosti: Prorektor pro vnější vztahy a rozvoj: Mgr. Anna Benešová JUDr. Marek Beneš Mgr. Anna Benešová Ing. Jan Rett prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. PhDr. Jan Bureš, Ph.D. PhDr. Petr Just, Ph.D. PhDr. Petr Vyhnánek Vedení kateder MUP: Vedoucí katedry anglofonních studií: Vedoucí katedry asijských studií: Vedoucí katedry cizích jazyků: Vedoucí katedry International Relations and European Studies: Vedoucí katedry mezinárodního obchodu: Vedoucí katedry mediálních studií: Vedoucí katedry mezinárodních vztahů a evropských studií: Vedoucí katedry politologie a humanitních studií: Vedoucí katedry právních disciplín a veřejné správy: Vedoucí katedry průmyslového vlastnictví: doc. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D. PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D. Mgr. Romana Vančáková Mitchell A. Belfer, Ph.D. prof. Ing. Václav Kubišta, CSc. prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. PhDr. Jan Bureš, Ph.D. prof. JUDr. Karel Klíma, CSc., Dr. hab. prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. 6

7 Akademické grémium: prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc., prorektor PhDr. Jan Bureš, Ph.D., prorektor PhDr. Petr Just, Ph.D., prorektor PhDr. Petr Vyhnánek, prorektor Mgr. Anna Benešová, zakladatelka Zástupci studentů v Akademickém grémiu: Zuzana Dlouhá (MS_K, Bc. studium) nově zvolena od Mgr. Hana Hlaváčková (MVES, Ph.D. studium) nově zvolena od Bc. Matěj Kocián (IRES, Mgr. studium) Bc. Martin Král (RSMO_K, Mgr. studium) nově zvolen od Eduard Michelčík (AS_K, Bc. studium) mandát uplynul Bc. Jan Starý (ASMV, Mgr. studium) Bc. Michal Urminský (RSMO, Mgr. studium) mandát uplynul Bc. Jiřina Zárubová (POL, Mgr. studium) Disciplinární komise: Předseda: PhDr. Petr Just, Ph.D. (do ) Mgr. Jakub Charvát (od ) Členové prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. (do ) PhDr. Radana Makariusová, Ph.D. (od ) Mgr. Aneta Špeldová (do ) Bc. Petr Vaníček (od ) Bc. Jakub Řezníček Náhradníci: PhDr. Jan Bureš, Ph.D. (do ) PhDr. Martin Lachout, Ph.D. Mgr. Jakub Charvát ( ) PhDr. Petr Just, Ph.D. (od ) Bc. Petr Vaníček (do ) Bc. Barbora Fuksová Bc. Martin Hemza (od ) d) Zastoupení vysoké školy v reprezentaci vysokých škol Rektor MUP je členem České konference rektorů. 7

8 e) Vysoká škola stručně charakterizuje své poslání, vize a strategické cíle Metropolitní univerzita Praha jako soukromá vysoká škola univerzitního typu usiluje dlouhodobě o posilování tohoto statusu, kterého dosáhla během prvních deseti let své existence. Dlouhodobým cílem je pro univerzitu kultivace již vytvořeného a rozvoj kvality poskytovaných činností, díky nimž se MUP stává plně konkurenceschopným univerzitním pracovištěm s vlastním výzkumným zázemím, které je atraktivní nejen pro uchazeče z ČR a zahraničí, ale i pro odbornou veřejnost. Jako soukromá instituce terciárního vzdělávání je MUP předurčena k tomu, aby pružně reagovala na požadavky společnosti v oblasti vysokoškolského vzdělávání a snažila se zaplňovat volná místa, kde je poptávka po vzdělání vyšší než nabídka ostatních, zejména veřejných institucí. Dlouhodobým cílem je vytvářet MUP jako kvalitní univerzitu zaměřenou na oblast společenských věd s výrazným akcentem na oblast mezinárodních teritoriálních studií, politologie, humanitních a mediálních studií, mezinárodního obchodu a právních specializací. V těchto oblastech má MUP ambice rozšiřovat své vědeckovýzkumné aktivity, personální stabilitu a následně rozvíjet kompletní třístupňový model vzdělávání. Významnou dlouhodobou prioritou MUP je mezinárodní rozměr ve vzdělávání, kterého univerzita dosahuje realizací anglicky vyučovaných oborů, otevřeností studentům ze zahraničí, přípravou dalších anglicky vyučovaných oborů a velmi širokou mezinárodní spoluprací na poli výměny studentů, akademických pracovníků, spolupráce na mezinárodních vědeckovýzkumných projektech nebo realizací společných studijních programů. V oblasti zpřístupňování studia znevýhodněným skupinám studentů je dlouhodobým cílem rozvoj sociálního programu Škola bez bariér, který je příspěvkem MUP jako obecně prospěšné společnosti uchazečům a studentům s pohybovým postižením v jejich zájmu o získání vysokoškolského vzdělání. Cílem Metropolitní univerzity Praha je tedy vytvářet soukromou univerzitu, jakožto kvalitní a seriózní vzdělávací instituci bořící v české společnosti zakořeněný mýtus, který uvádí, že soukromé školství musí být méně kvalitní oproti veřejnému, a který staví soukromé školství pouze do role vzdělávacího centra. Na poli vzdělávacím je cílem absolvent, který je připraven pro praxi, je schopen kritického myšlení a který má předpoklady pro další odborný rozvoj. f) Vysoká škola uvede, k jakým změnám došlo v roce 2012 v oblasti vnitřních předpisů 8

9 V roce 2012 došlo k rozsáhlejším novelizacím v registrovaných vnitřních předpisech (Statut, Studijní a zkušební řád, Rigorózní řád, Řád celoživotního vzdělávání, Řád přijímacího řízení, Disciplinární řád, Stipendijní řád), které reagovaly na vývoj v organizaci studia na MUP v předchozích letech. Pravidla, která byla realizována formou rozhodnutí rektora, byla integrována do novelizace registrovaných vnitřních předpisů, aby došlo k zpřehlednění celého systému jak pro studenty, tak i pro akademické pracovníky. g) Poskytování informací podle 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., není povinným subjektem dle 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost a) Akreditované studijní programy Celkový přehled akreditovaných studijních programů je uveden v tabulce 3.1. b) Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce (tabulka 3.2) MUP uskutečňuje v anglickém jazyce studijní program International Territorial Studies se dvěma studijními obory International Relations and European Studies (bakalářský, magisterský, doktorský) a Anglophone Studies (bakalářský, magisterský). V roce 2012 získala MUP akreditaci pro další anglicky vyučovaný studijní program International Economic Relations se studijním oborem International Business. c) Studijní programy tzv. joint/double/multiple degree (tabulka 3.3) MUP má společný Double Degree program s Nottingham Trent University ve Velké Británii v rámci bakalářského studijního oboru International Relations and European Studies. Studenti magisterských oborů Mezinárodní vztahy a evropská studia, International Relations and European Studies a Regionální studia a mezinárodní obchod se mohou zúčastnit Double Degree programu na německé SRH Hochschule Berlin. Počátek spolupráce a výměn studentů předpokládáme od září d) Akreditované studijní programy nebo jejich části, které vysoká škola uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo (mimo odbornou praxi) (tabulka 3.6) 9

10 MUP pokračuje s realizací studijních oborů Mezinárodní vztahy a evropská studia (bakalářský, magisterský), Veřejná správa (bakalářský) a Evropská studia a veřejná správa (magisterský) ve třech univerzitních střediscích Plzni, Liberci a Hradci Králové. e) Vysoká škola uvede, jaký je celkový počet akreditovaných studijních programů popsaných metodikou výstupů z učení v souladu s Národním kvalifikačním rámcem terciárního vzdělávání MUP realizuje akreditované programy v následujících 4 oblastech vzdělávání: o Ekonomické obory o Politické vědy o Právo o Mediální studia f) Vysoká škola stručně charakterizuje svůj kreditní systém studia. Uvede, zda uplatňuje pravidla ECTS. Uvede dále, zda je držitelem Diploma Supplement Label anebo ECTS Label Kredity jsou na MUP přiděleny všem studijním předmětům akreditovaných studijních oborů. Jejich přidělení předmětům je koncipováno tak, že vyjadřuje množství vynaložené práce (studijní zátěž měřenou v čase, vyjádřenou v hodinách prostřednictvím vykonaných činností). Systém kreditů tak vychází ze studijní zátěže průměrného studenta nutné k dosažení cílů daného studijního programu či předmětu, tzn. výstupů z učení a kompetencí získaných jejich absolvováním. Jeden kredit odpovídá hodinám studia. Celkový počet hodin na bakalářský studijní obor je tedy x 180 = hodin, na magisterský obor maximálně x 120 = hodin. Součet kreditové zátěže studijních předmětů zařazených do studijních plánů je roven 60 kreditům v jednom akademickém roce. MUP není držitelem ECTS ani DS Label. g) Vysoká škola stručně charakterizuje, jaké další vzdělávací aktivity (mimo uskutečňování akreditovaných studijních programů) v daném roce realizovala (letní školy, workshopy, semináře, simulace, odborné kurzy pro studenty, přednášky odborníků z praxe/externistů, odborné stáže či praxe, odborné exkurze/studijní cesty ) Studijní cesty: Metropolitní univerzita Praha pořádá jednou ročně pro své studenty studijní cesty do Bruselu a Lucemburku. I v roce 2012 měli studenti možnost navštívit instituce Evropské unie v Bruselu (Radu EU, Evropský parlament, Evropskou komisi, Evropský hospodářský a sociální výbor) a NATO. V Lucemburku navštívili Evropský soudní dvůr, Evropskou investiční banku a Evropský účetní dvůr. Semináře, kulaté stoly a workshopy v roce 2012 pořádané MUP: 10

11 Metropolitní univerzita Praha připravuje kromě konferencí i řadu odborných seminářů, kulatých stolů, workshopů. Studenti tuto formu diskuze velmi vítají, a to zejména proto, že hosty akcí bývají významní experti na danou problematiku. Rovněž je pro ně pozitivním přínosem možnost získat praktické znalosti v oboru jejich studia. Název akce Termín konání Garant Práva k výsledkům výzkumu a jejich využití KPV, hosté: Jana Vaňová, Simona Macková Výchova vojáků v době extremismu Centrum bezpečnostních studií (C4SS), host: M. Mareš Výchova vojáků slovem, písmem a obrazem Centrum bezpečnostních studií (C4SS), host. A. Knížek Energetická bezpečnost Centrum bezpečnostních studií (C4SS), hosté: M. Mareš, P. Kavina Česká tisková kancelář a její perspektivy Katedra politologie a humanitních studií Zakázané myšlenky Katedra politologie a humanitních studií, host: J. Dědeček Islám v Německu, Rakousku a Švýcarsku Centrum pro studium Blízkého východu (CMES), host: M. Klapetek Diskurz EU a Ruska o MUP a ÚMV, host: P. Kratochvíl energetických vztazích Role zahraničního MVES, host: J. Fištejn rozhlasového vysílání v mezinárodních vztazích The NATO Strategy Review IRES, host: Stanley Sloan and Transatlantic Political Relations Post-společnosti: Pokus o MVES, host: Václav Bělohradský diagnózu doby Nová obranná strategie ČR Centrum bezpečnostních studií (C4SS), hosté: P. Štalmach, J. Šedivý, Indonesia Rising: Repositioning of Asia s Third Giant Women s Empowerment in Contemporary India: Myth and Reality Psychologické aspekty zahraničních misí Role světových náboženství v mezinárodních vztazích Millenialism and Apocalyptic Thought in Islam L. Dobrovský Centrum asijsko-pacifických studií (CAPS), host: A. Reid doc. Blanka Knotková-Čapková Host: prof. Somdatta Mandal Centrum bezpečnostních studií (C4SS), hosté: L. Šedivá, J. Smetana Centrum bezpečnostních studií (C4SS), host: T. Halík Centrum pro studium Blízkého východu (CMES), host. B. Ostřanský 11

12 Issues of Regional Security in Asia Soudobé dění v arabském světě a jeho odraz v literatuře Mexiko 2012: Demokracie ve výstavbě? Počátky demokratizace armády po listopadu 1989: Nová role vojáka jako občana v uniformě Otázky bezpečnosti v rámci Centrum asijsko-pacifických studií (CAPS), hosté: F. Kraus, Mai Thi Thu, H. Akbar Centrum pro studium Blízkého východu (CMES), host: Jitka Jeníková Iberoamerické centrum (IAC), host: A. Křičková Centrum bezpečnostních studií (C4SS), hosté: A. Rašek, L. Dobrovský, M. Balabán Centrum bezpečnostních studií (C4SS), host: R. Jungbauer meziamerického systému Primitivní Afrika? KMS, hosté: Jaromír Marek, Ondřej Horký-Hlucháň, Markéta Kutilová, Tereza Hronová Katedra anglofonních studií a Katedra cizích jazyků MUP ve spolupráci se dvěma zahraničními vysokými školami úspěšně završila dvouletý mezinárodní partnerský projekt, realizovaný v rámci programu GRUNDTVIG. Mezinárodní projekt TAMSEF ( Towards a more Specialized European Framework for (Self-)Assessing Language Competencies ) Tento dvouletý projekt byl realizován v rámci programu Grundtvig, který je součástí evropského programu celoživotního učení aktivita Projekt partnerství, a podporuje vzdělávání a zvyšování odbornosti v Evropě. Koordinátorem projektu byla Metropolitní univerzita Praha (Katedra anglofonních studií a Katedra cizích jazyků) ve spolupráci s Technickou univerzitou v Košicích (Slovenská republika) a Academy of Economic Studies v Bukurešti (Rumunsko). Cílem mezinárodního projektu TAMSEF ( Towards a more Specialized European Framework for (Self-)Assessing Language Competencies / Směrem k specializovanějšímu Evropskému referenčnímu rámci a (sebe)hodnocení jazykových kompetencí ), realizovaného v letech , byla snaha poskytnout dospělým studujícím bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů nefilologického směru a účastníkům celoživotního vzdělávání inovační pomůcku odpovídající jejich specifickým potřebám při studiu cizího jazyka. Výstup z projektu zároveň poslouží i praktikujícím učitelům odborného jazyka na vysokých školách. Tento primární cíl nadále předpokládal vytvoření vhodného prostředí pro předávání a výměnu odborných znalostí a rozvinutí spolupráce na úrovni terciárního vzdělávání v celoevropském měřítku. Partnery projektu TAMSEF byly vysokoškolští odborníci lingvisté, kteří se věnují výuce odborného cizího jazyka a jazykovému vzdělávání dospělých. S ohledem na cílovou skupinu projektu bylo hlavní snahou účastníků projektu TAMSEF revize 12

13 a úprava deskriptorů stávajícího Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (angl. CEFR) s cílem umožnit vysokoškolským studentům a zájemcům o celoživotní učení efektivní používání upravených deskriptorů jednak pro sebehodnocení v kontextu odborného cizího jazyka, jednak v rámci mezinárodních mobilit, jakož i pro lepší konkurenceschopnost. V rámci projektu proběhla mezinárodní konference pořádaná Metropolitní univerzitou Praha, nyní se připravuje do tisku monografie věnovaná dané problematice. 4 Studenti a) Studenti v akreditovaných studijních programech (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle typu studia a formy studia) celkový přehled za vysokou školu (tabulka 4.1) MUP v roce 2012 přijala ke studiu celkem přes 2000 studentů, což svědčí o setrvale vysokém zájmu o studium na naší vysoké škole. b) Studenti samoplátci (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle typu studia a formy studia) podle fakult, případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část (tabulka 4.2) Přehled je uveden v tabulce č c) Studenti ve věku nad 30 let (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle typu studia a formy studia) podle fakult, případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část (tabulka 4.3) V případě studentů ve věku nad 30 let se převážně jedná o studenty kombinované formy studia. Přehled je uveden v tabulce č d) Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle typu studia a formy studia) (tabulka 4.4) Mezi neúspěšné studenty se řadí ti, kteří nedokázali absolvovat předepsané studijní povinnosti v souladu s akreditovanými studijními plány a vnitřními předpisy MUP. Do této skupiny se řadí i studenti, kteří ukončili studium z jiných důvodů /zdravotní stav, pracovní povinnosti, studium na jiné VŠ. 13

14 e) Vysoká škola dále stručně uvede, jaká opatření uplatňuje pro snížení studijní neúspěšnosti MUP nevidí důvod pro zavádění speciálních opatření pro snižování studijní neúspěšnosti. Povinností studentů je plnit jejich studijní povinnosti. MUP zkvalitňuje metodologickou stránku výuky, poskytuje studentům řadu studijních pomůcek (studijní opory, bohatá Odborná knihovna Jiřího Hájka, přístup k on-line databázím JSTOR, EBSCO). Pro podporu kombinované formy studia jsou průběžně vytvářeny nové doplňkové e-learningové kurzy k jednotlivým vyučovaným předmětům, které jsou koncipovány jako podpora pro samostudium. 5 Absolventi a) Absolventi akreditovaných studijních programů (počty v jednotlivých skupinách KKOV podle typu studia a formy studia) celkový přehled za vysokou školu (tabulka 5.1) Přehled absolventů je uveden v tabulce č b) Vysoká škola dále stručně uvede, jaký způsobem spolupracuje a udržuje kontakt se svými absolventy MUP udržuje kontakt a komunikaci s absolventy prostřednictvím Klubu absolventů; každoročně také pořádá setkání s absolventy MUP, zve absolventy školy na konference, semináře a workshopy pořádané MUP. c) Vysoká škola uvede, jakým způsobem zjišťuje zaměstnanost a zaměstnatelnost svých absolventů a jaká opatření uplatňuje pro její zvýšení, zda provádí vlastní průzkumy uplatnitelnosti svých absolventů a zjištěná fakta reflektuje např. v obsahu studijních programů MUP si vede evidence pracovních pozic, v nichž se absolventi MUP uplatnili. d) Vysoká škola dále uvede, jakým způsobem spolupracuje s budoucími zaměstnavateli, zda pořádá trhy pracovních příležitostí, atd. MUP zprostředkovává studentům pracovní stáže u řady absolventů, které tyto stáže škole nabízejí. Spolupracuje s celou řadou institucí veřejné správy, včetně soukromého sektoru. 6 Zájem o studium 14

15 a) Zájem o studium na vysoké škole (počet přihlášek do bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů podle fakult, případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část a podle skupin KKOV, počet přijatých, počet zapsaných ke studiu) s uvedením meziroční změny v počtu podaných přihlášek a počtu přijatých (dle tabulky) (tabulka 6.1) V roce 2012 bylo přijato přes 2500 studentů, z nichž bylo zapsáno do studia přes 2000 studentů. Škola tedy udržuje trend vysokého zájmu o studium. b) Vysoká škola dále stručně uvede, jaký charakter mají přijímací zkoušky, zda jsou zajišťovány vlastními zdroji, zda jsou připraveny externími dodavateli, atd. Přijímací zkoušky jsou zajišťovány vlastními zdroji, v bakalářském stupni studia se jedná o test ze světového jazyka, který si uchazeč vybírá při podávání přihlášky (vyšší úroveň jazykové znalosti je vyžadována pro studium v anglických oborech). Pro magisterský studijní obor je požadována přijímací zkouška z vybraného světového jazyka a odborného testu zaměřeného dle konkrétního studijního oboru. Přijímací zkoušky se konají pouze pro prezenční formu studia. Pro doktorské studijní obory zahrnuje přijímací zkouška odbornou rozpravu nad koncepcí předkládané disertační práce a zkoušku z anglického jazyka. Přijímací zkoušky škola kompletně realizuje vlastními odbornými pracovníky. c) Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia, kteří úspěšně absolvovali předchozí typ studia na jiné vysoké škole. Vysoká škola uvede (podle fakult a případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní obor), počet zapsaných studentů do prvního ročníku navazujících magisterských a doktorských studijních programů, kteří přechozí studium absolvovali na jiné vysoké škole (tabulka 6.2) Do navazujícího magisterského studia bylo zapsáno 40 % studentů, kteří absolvovali bakalářské studium na jiné vysoké škole. Do doktorského studia bylo zapsáno 45 % studentů, kteří absolvovali bakalářské studium na jiné vysoké škole. d) Vysoká škola dále uvede, zda v případě informování uchazečů o studium spolupracuje se středními školami Metropolitní univerzita Praha dlouhodobě spolupracuje s vybranými pražskými středními a vyššími odbornými školami. Obdobná spolupráce probíhá také na školách v krajích, kde jsou univerzitní střediska MUP (v Plzni, Hradci Králové i Liberci). Cílem spolupráce je jejich hlubší seznámení s univerzitou a jejími jednotlivými obory a rozšíření nabídky a možností výběru vysokoškolského studia. Forma spolupráce: 15

16 - pravidelné zasílání propagačních materiálů vedoucím pracovníkům školy ovou poštou, případně osobním kontaktem a předáním tištěných materiálů (především výchovným poradcům); - účast na vzdělávacích veletrzích Gaudeamus Praha (leden 2012) a Gaudeamus Brno (září 2012); včetně přednášek akademických pracovníků MUP; - v roce 2012 proběhla úspěšná akce Otevírání dveří na vysokou školu, jejímž cílem bylo nabídnout studentům maturitních ročníků středních škol řadu atraktivních přednášek z různých oborů vyučovaných na MUP. Z nabízených témat jednotlivých kateder si střední školy zvolily téma přednášky a přednášejícího na základě medailonků vybraných pedagogů MUP; - v únoru a březnu 2012 proběhlo celkem 18 přednášek na 16 středních školách přednášek se zúčastnilo cca 900 studentů převážně maturitních ročníků; - projekt se setkal s velmi pozitivním hodnocením vedení škol a především samotných studentů, kteří si na přednáškách vytvořili představu o oboru a vysoce oceňovali kvalitu přednášejících akademiků a možnost přímé diskuze s nimi; - projekt se v menším rozsahu realizoval také na středních školách v Libereckém, Královehradeckém a Plzeňském kraji. V souvislosti se vznikem časopisu MUP TIMES byla studentům středních škol nabídnuta možnost zasílat do něho příspěvky z různých oblastí a přímo se podílet na obsahu časopisu. Na jaře 2012 byla časopisem MUP TIMES pro studenty středních škol vyhlášena soutěž na téma: Olympijské hry současnosti: ideál nebo byznys?, která se setkala s velkým úspěchem (vítězové byli oceněni knižními poukázkami). 7 Akademičtí pracovníci a) Přepočtené počty akademických a vědeckých pracovníků ve struktuře dle vnitřního kvalifikačního řádu vysoké školy (tabulka 7.1) Na MUP působí celkem 100,5 přepočtených akademických pracovníků. V roce 2012 byly výrazně posíleny počty akademických pracovníků na katedrách právních disciplín a veřejné správy, mezinárodního obchodu a mediálních studií. Zároveň škola ukončila spolupráci s celou řadou externistů. Škola tak pokračuje v osvědčeném trendu posilování jádra akademických pracovníků v hlavním pracovním poměru, a to ve všech oborech a na všech katedrách včetně univerzitních středisek. b) Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků s uvedením počtu žen (tabulka 7.2) Na MUP přednášelo v roce 2012 celkem 305 akademických pracovníků. Z tohoto počtu celkem 43 pracovníků do 29 let věku (tvoří 14 % z celkového počtu akademických pracovníků), mezi lety věku celkem 134 pracovníků (tvoří 43,9 % z celkového 16

17 počtu), mezi lety věku celkem 65 pracovníků (21,3 %), mezi lety věku celkem 35 pracovníků (11,47 %), mezi lety věku celkem 20 pracovníků (6,55 %) a ve věku nad 70 let celkem 8 pracovníků (2,62 %). Průměrný věk akademických pracovníků MUP v roce 2012 představoval 41,17 let, což ukazuje na snížení o jeden rok věku oproti roku c) Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace (tabulka 7.3) MUP v roce 2012 dále rozšiřovala především počet pracovníků na hlavní pracovní poměr (v roce 2012 celkem 144 akademických pracovníků, což představuje nárůst o 9 pracovníků oproti roku 2011). Z těchto 144 pracovníků je 15 profesorů (nárůst o jednoho pracovníka oproti roku 2011), 25 docentů (nárůst o jednoho pracovníka oproti roku 2011) a 104 odborných asistentů. d) Počty akademických pracovníků s cizím státním občanstvím (podle fakult, případně jiných součástí uskutečňujících akreditovaný studijní program nebo jeho část) (tabulka 7.4) Cizí státní občanství má celkem 22 akademických pracovníků, kteří jsou v pracovním poměru na MUP. e) Počty docentů a profesorů jmenovaných v roce 2012 s uvedením jejich průměrného věku (tabulka 7.5) Čtyři akademičtí pracovníci v pracovním poměru na MUP byli v roce 2012 jmenováni docenty. Jejich průměrný věk je 37,5 roku. f) Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků vysoké školy (počty kurzů a počty účastníků) (tabulka 7.6) MUP nerealizovala v roce 2012 žádný kurz pro akademické pracovníky. g) Vysoká škola dále stručně uvede, zda má zpracovaný kariérní řád pro své akademické pracovníky a zda přijala motivační nástroje pro odměňování zaměstnanců v závislosti na dosažených výsledcích MUP nemá zpracovaný kariérní řád. V roce 2012 přijala několik rozhodnutí rektora, která vytvářejí systém motivací pro zvyšování odborné kvalifikace, a systém odměn za úspěšné podání grantových projektů a dalších vědeckovýzkumných aktivit. 17

18 8 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců a) Stipendia studentům dle počtu studentů, kteří je obdrželi či pravidelně pobírali v daném roce (dle účelu stipendia) (tabulka 8.1) b) Vysoká škola dále stručně charakterizuje, zda a jaké realizuje vlastní stipendijní programy MUP poskytuje dle Stipendijního řádu ze stipendijního fondu, který je součástí rozpočtu MUP, stipendia pro studenty prezenční formy doktorského studia, jednak ve formě pravidelné měsíční finanční úhrady (po celou standardní dobu studia) a dále pak ve formě prominutí školného pro celou dobu studia. Dále MUP poskytuje stipendia studentům s pohybovým postižením ve formě prominutí školného v bakalářských a magisterských studijních programech. V rámci meziuniverzitní spolupráce na základě uzavřených dohod o spolupráci s univerzitami mimo program Erasmus poskytuje MUP stipendia ve výši školného zahraničním přijíždějícím studentům. c) Vysoká škola dále stručně uvede, jaká je úroveň poradenských služeb poskytovaných na vysoké škole Na MUP je vytvořena pracovní pozice studijní poradkyně, která je pracovníkem MUP v hlavním pracovním poměru. V systému poradenství se MUP zaměřuje zejména na studenty s pohybovým postižením a to na poradenství při výběru studijního oboru a následně i v průběhu celého studia (individuální řešení studijních a dalších pro studium důležitých záležitostí, překonávání problémů v komunikaci s pedagogy, pomoc s řešením sociálních otázek studentů se zdravotním postižením). d) Vysoká škola stručně charakterizuje, jakým způsobem je přistupováno ke studentům se specifickými potřebami Metropolitní univerzita realizuje propracovaný systém podpory vysokoškolského studia studentů s tělesným postižením s ohledem na jejich individuální požadavky dané druhem a mírou postižení. Metropolitní univerzita Praha od roku 2003/2004 realizuje komplexně propracovaný a svým rozsahem ojedinělý sociální program Škola bez bariér, díky kterému poskytuje a nabízí možnost získat vysokoškolské vzdělání také studentům s tělesným postižením. Do konce kalendářního roku 2012 absolvovalo studium na MUP 98 studentů s tělesným postižením (z toho 33 magisterský program). Celkem na MUP studuje a studovalo 18

19 v programu Škola bez bariér cca 200 studentů s tělesným postižením (30 studium nedokončilo zdravotní, rodinné důvody a neprospěch). V akademickém roce 20012/2013 studuje na MUP celkem 75 studentů s tělesným postižením, a to ve všech akreditovaných oborech (51 bakalářské studium, 24 magisterské; 50 studentů je upoutaných na vozíku). Na univerzitních střediscích v Plzni, Hradci Králové a Liberci v současné době studuje celkem 15 studentů s tělesným postižením. Stejně jako v Praze, i ve střediscích Plzeň a Hradec Králové studují studenti pod záštitou primátorů. Podmínkou pro přijetí do programu Škola bez bariér je podání vyplněné přihlášky ke studiu, žádost o udělení stipendia (podle Stipendijního řádu MUP), předložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (bakalářského diplomu), kopie průkazu ZTP/P, ZTP, příp. potvrzení o invaliditě; absolvování přijímacího řízení a splnění podmínek přijímacího řízení podle Rozhodnutí rektora č. 9/2012 (motivační dopis, motivační pohovor, doporučení subjektu nebo instituce zabývající se problematikou osob s pohybovým postižením). Ve všech třech budovách školy v Praze (Dubečská, Žižkov, Jarov) je zajištěn bezbariérový přístup a celkové bezbariérové vybavení (výtahy, plošiny, sociální zařízení, nábytek atd.). Studenti zařazení do programu získali v souladu se stipendijním řádem stipendium na celou dobu studia, bezplatně jsou jim zapůjčeny učební pomůcky (notebooky, diktafony, softwarový program NEWTON Dictate a studijní literatura). Studijní plány a způsob komunikace jsou plně přizpůsobeny jejich možnostem (elektronická komunikace, studijní materiály na internetu, individuální konzultační hodiny pedagogů a další). V rámci programu mezinárodní mobility studentů ERASMUS vyjednala škola s partnerskými univerzitami i studijní pobyty našich studentů s postižením pohybového ústrojí. Celkem již 6 studentů s handicapem využilo mimořádnou příležitost, kterou jim nabízí program ERASMUS, a studovalo v zahraničí, 2 studenti vozíčkáři absolvovali roční pracovní stáže v Německu a ve Francii. MUP v roce 2012 podala žádost o přidělení projektu OPPA Pracovní trénink pro zdravotně postižené v rámci Evropského sociálního fondu, projekt jí byl přidělen. Výsledkem 2 předchozích obdobných projektů bylo pracovní zařazení několika studentů s tělesným postižením do pracovního procesu jednak v rámci MUP, tak i mimo. V rámci komplexnosti celého programu Škola bez bariér jsou od dubna 2010 v Informačním centru MUP zaměstnáváni na trvalý pracovní poměr 2 absolventi vozíčkáři, 1 absolventka pracuje na plný pracovní úvazek na studijním oddělení a dalších 7 studentů ve druhé budově MUP na Jarově (na DPP). Celkem MUP zaměstnává 14 osob se zdravotním postižením. Možnost reálně pracovat vede k tomu, že tito občané budou mít snadnější uplatnění na trhu práce, vede je k samostatnosti a získání důvěry ve své vlastní schopnosti, pomáhá jim lépe se prosadit ve společnosti a naplnit tak touhu po seberealizaci. Na základě rozšíření nabídky studijních oborů, a tím související potřebou zvýšení počtu nových prostor pro výuku, bylo přesunuto Denní centrum MUP (DC) do nových prostor (dříve modrá INFO). Zde je stejně příhodné vzdělávací prostředí pro studenty jako v Denním centru. Bezbariérová studovna je vybavena moderními počítači s připojením na internet, které mohou studenti využívat po celou dobu provozu školy. Další služby jsou 19

20 studentům poskytovány v recepci DC, kde je stálá pracovnice (informační poradenství; skenování, kopírování, tisk materiálů atd.). Také pracovníci informačního centra pomáhají studentům řešit případné problémy. Se studenty s tělesným postižením spolupracuje dlouhodobě studijní poradkyně, která zajišťuje veškerou agendu spojenou s jejich studiem na MUP. Pomáhá jim zabezpečovat průběh studia (řešení studijní i další problematiky atd.). Počty studentů s pohybovým postižením na MUP: Ocenění akademický rok prezenční studium kombinované studium celkem studentů 2012/ Od svého vzniku program Pomoc studentům se zdravotním postižením Škola bez bariér získal řadu ocenění. Dlouhodobě ho oceňuje primátor hlavního města a každoročně mu poskytuje záštitu. Dne obdržela MUP záštitu na akademický rok 2012/2013 a dne na rok 2013/2014. Dne udělil záštitu sociálnímu programu MUP primátor města Plzeň a dne primátor města Hradec Králové. Metropolitní univerzita na základě uzavřených smluv o dlouhodobé spolupráci pravidelně spolupracuje s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR; s Hestií, o.s., a příležitostně s dalšími organizacemi (Nadace Charty 77 Konto Bariéry, Výbor dobré vůle Nadace O. Havlové, Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, nadací BONA). Metropolitní univerzita Praha se pravidelně účastní konferencí na odborná témata související s problematikou zdravotně postižených osob, které pořádá např. NRZP, TU Liberec Vysokoškolské studium bez bariér; Žiju stejně jako ty a další. Někteří studenti s handicapem dosahují vynikajících sportovních výsledků a reprezentují ČR na MS, ME, universiádách (v lukostřelbě, lyžování, plavání, curlingu, florbale a jiných sportech). Dva studenti se zúčastnili paralympijských her Londýn Absolvent MUP D. Drahonínský získal stříbro v lukostřelbě. MUP se každoročně podílí na organizaci různých sportovních turnajů, podporuje formou sponzorských darů, případně personální pomocí řadu projektů NRZP, o.s. Okolo; VDV, Konto Bariéry (MOSTY, Ples na kolečkách, Závod na kolečkách, bowlingové turnaje, florbal na elektrických vozících atd.). Sportovní aktivity na MUP Metropolitní univerzita Praha nabízí svým studentů sportovní vyžití prostřednictvím Sportovního klubu MUP, o.s. (dále jen SK MUP ), který byl založen SK MUP se ve spolupráci s Metropolitní univerzitou Praha zaměřuje na využití volného času studentů, pomáhá rozvíjet jejich sportovní dovednosti a celkový vztah ke sportu. Účastníci sportovních aktivit poznávají tímto způsobem další spolužáky, což přispívá k navazování nových kontaktů a přátelství v rámci univerzity. SK MUP organizuje 20

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO REKTORA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. 2 2. MUP V DATECH 4 3. SÍDLO A BUDOVY ŠKOLY 6 4. UNIVERZITNÍ STŘEDISKA

Více

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s.

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 M e t r o p o l i t n í u n i v e r z i t a P r a h a, o. p. s. Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p.

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 3 Vydáno: DUBEN 2015 Cena: 106 Kč OBSAH Část normativní Prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Výroční zpráva

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoké školy zdravotnické, o. p. s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 1 Úvod Výroční zpráva o činnosti Univerzity obrany za rok 2011 (dále jen Výroční zpráva ) je vypracována a zveřejňována v souladu s ustanovením 21

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok Praha, červen 2013 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 5 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 5 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5 Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 Počet tabulek: 27 V Praze dne 20. května 2009 1 Úvod Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Duškova 7, Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více