Program a bulletin abstraktů regionální konference projektu VYNSPI II v Jihomoravském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program a bulletin abstraktů regionální konference projektu VYNSPI II v Jihomoravském kraji"

Transkript

1 Program a bulletin abstraktů regionální konference projektu VYNSPI II v Jihomoravském kraji "Implementace Minimálních preventivních programů a systémového vzdělávání v prevenci Realizátoři konference: Pedagogicko-psychologická poradna Brno pracoviště Poradenské centrum pro drogové a jiné závislost, Sládkova 45, Brno Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská 4 Termín konání: Místo konání: Hotel International Brno, Husova 200/16 GPS souřadnice: 49 11'41.55"N, 16 36'17.24"E Konference je bez účastnického poplatku, je finančně podpořena Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/

2 Doprava Účastníci, kteří jedou autem: Před hotelem je placené parkoviště, kde se platí 50 Kč/h nebo 350 Kč na den. Lze také parkovat na blízkém veřejném parkovišti v Besední ulici, kde se platí 40 Kč/h. nebo v podzemních garážích u Janáčkova divadla (dva vchody první je z ulice Rooseveltova, druhý pak přímo na Moravském náměstí z ulice Koliště), cena je 1 den (24 hodin) 300 Kč. Zde je seznam ulic v okolí hotelu, kde lze v Brně parkovat zdarma: Jaselská, Pellicova, Slovákova, Jarošova, Údolní, u Obilního trhu, u filozofické fakulty, u brány Starobrna, z části na Kapitána Jaroše, Údolní, Mášova, Gorkého, Arne Nováka, Francouzská, Bratislavská, Stará, Lidická, Veveří. Účastníci, kteří jedou vlakem nebo autobusem: Hotel leží v centru Brna. Z náměstí Svobody stačí projít pasáží Komerční banky a dále postupovat nahoru po schodech. Pokud přijedete vlakem a chcete využít MHD, pak lze u Hlavního nádraží nastoupit na tramvaj číslo 4 směr Masarykova čtvrť. Vystoupíte pak na zastávce náměstí Svobody. Stačí pak projít pasáží Komerční banky. Místo konání: Hotel International Brno, Husova 200/16

3 Program regionální konference projektu VYNSPI II Moderátor konference Bc. Jan Dvořák Registrace účastníků 8:00-9:00 9:00 10:45 Uvítání, zahájení konference, představení hostů Mgr. Radka Heřmánková, oddělení prevence a speciálního vzdělávání MŠMT Mgr. Lenka Možná, krajský metodik prevence a protidrogový koordinátor Mgr. Libor Mikulášek, ředitel PPP Brno PhDr. Lenka Skácelová, vedoucí Poradenské centra Sládkova 45 Představení poslání projektu, jeho význam Mgr. Jaroslav Šejvl, manažer projektu, Klinika adiktologie PhDr. Lenka Skácelová, odborná vedoucí projektu Prezentace klíčové aktivity KA 04 Minimální preventivní program Mgr. Lenka Macková, regionální metodik MPP Mgr. Jana Ferdová, regionální metodik MPP Mgr. Tereza Kaufová, regionální koordinátor MPP Prezentace inovovaných Minimálních preventivních programů Ing. Nesňalová Ilona, ŠMP, ZŠ Horácké nám., Brno Mgr. Fabiánová Ivana, ŠMP, ZŠ Bakalovo nábřeží, Brno Mgr. Žanda Libor, ředitel ZŠ, ZŠ Bílovice nad Svitavou Mgr. Göghová Silvie, ŠMP, ZŠ nám. Svornosti, Brno Mgr. Habánová Veronika, ŠMP, MZŠ Kamenačky, Brno 10:45-11:15 Přestávka, coffee break, tisková konference 11:15-13:00 Zvyšování povědomí o rizicích spojených s užíváním nelegálních drog mezi teenagery: Boys and Girls Plus Mgr. PhDr. Pavlas Martanová Veronika, Ph.D.

4 Prevence rizikového chování jako odraz doby PhDr. Zapletalová Jana Planeta PUF Mgr. Mičánová Lenka Program UNPLUGGED ve školní praxi RNDr. Budíková Jana Klíčové kompetence třídního učitele - "Třídní učitel v roli sociálního manažera" Mgr. Homolová Karolína nprevence: Program všeobecné prevence užívání návykových látek Mgr. Gabrhelík Roman, Ph.D. 13:00-14:00 Oběd v prostorách hotelu restaurace Lucullus 14:00-16:30 Prezentace klíčové aktivity KA 01 Ověření a vyhodnocení jednotného klasifikačního modelu pracovníka v oblasti školské prevence Mgr. Kristýna Hrichová, regionální metodik klasifikačního modelu PhDr. Alena Plšková, regionální metodik klasifikačního modelu Mgr. Michaela Řihánková, regionální koordinátor klasifikačního modelu Prezentace klíčové aktivity KA 02 Realizace vzdělávacích akcí Mgr. Lenka Cupalová, regionální metodik vzdělávání Mgr. Jana Ferdová, regionální koordinátor vzdělávání Mgr. Martin Šťastný, regionální koordinátor vzdělávání Evaluace projektu VYNSPI II Mgr. Martin Šťastný, regionální vedoucí evaluace Mgr. Iva Kubenová, regionální metodik evaluace Závěrečná diskuze, ukončení konference

5 ANOTACE příspěvků (ŘAZENO ABECEDNĚ) EVALUACE PROJEKTU - ANEB ČÍSLA PROMLOUVAJÍ Mgr. Martin Šťastný, Mgr. Ivana Kubenová Pedagogicko psychologická poradna Brno Evaluace projektu probíhala na všech úrovních a ve všech aktivitách. Získaná data jsou kvantitativního i kvalitativního rázu a na jejich základě byly vytvořeny evaluační zprávy popisující situaci v jednotlivých aktivitách projektu v daném čase. Příspěvek bude zaměřen na shrnutí nejdůležitějších zjištění z jednotlivých aktivit. KLÍČOVÉ KOMPETENCE TŘÍDNÍHO UČITELE - " TŘÍDNÍ UČITEL V ROLI SOCIÁLNÍHO MANAŽERA" Mgr. Karolina Homolová Psychologické poradenství a diagnostika Chomutov Příspěvek se bude věnovat kompetencím třídního učitele s ohledem na vedení třídního kolektivu, možnostmi a limity práce třídního učitele, jak vést třídnické hodiny. Pozornost bude věnovaná dalším aktivitám zaměřeným na práci s třídním kolektivem (preventivní a intervenční aktivity), mapování klimatu x sociometrické šetření, práci s rodiči. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Mgr. Lenka Macková, Mgr. Jana Ferdová, Mgr. Tereza Kaufová Pedagogicko psychologická poradna Brno V příspěvku budou prezentovány výsledky obsahové analýzy MPP, která byla zaměřena na zmapování aktuálního stavu MPP na vybraných školách v regionu Brna - města a Brna venkova. Na základě této analýzy byl navržen obsah MPP pro jednotlivé typy rizikového chování a jednotlivé věkové kategorie. Zároveň byla ověřována struktura MPP. Pilotně byly takto inovované MPP implementovány na pěti základních školách. nprevence: PROGRAM VŠEOBECNÉ PREVENCE UŽIVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D. Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze

6 V České republice je školním metodikům prevence doporučován Unplugged program efektivní školní preventivní intervence zaměřená na snížení užívání návykových látek u žáků 6. tříd. Doposud nebyl k dispozici navazující program, který by mohl zachovat v čase nebo dokonce zvýšit preventivní dopad metodiky Unplugged. Proto jsme vytvořili navazující preventivní program nprevence. Cílem příspěvku je představit obsah programu zaměřeného na prevenci užívání alkoholu, tabáku a marihuany a na neuro-prevenci pro žáky 7. tříd. PROCES OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ, DOVEDNOSTÍ A KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ V OBLASTI PRIMÁRNÍ PREVENCE Mgr. Michaela Řihánková, PhDr. Alena Plšková, Mgr. Kristýna Hrichová Pedagogicko psychologická poradna Brno Cílem příspěvku je seznámit účastníky se základními výstupy klíčové aktivity KA 01, která vychází z konceptu Čtyřúrovňového modelu klasifikačních stupňů. Představíme vytvořenou metodiku pro ústní a písemnou část procesu ověřování, samotný průběh pilotního ověření této metodiky, včetně jeho evaluace ze strany účastníků i odborné komise. PLANETA PUF Mgr. Lenka Mičánová ZŠ Merhautova, Brno, školní metodik prevence Jedná se o program proti šikanování pro mateřské školy a první stupeň základních škol (spíše 1. a 2. třída a nultý ročník). Jedná se o pohádkový příběh, rozdělený do sedmi kapitol, který otevírá možnost rozhovoru s dětmi na témata: rozdíl mezi šikanou a škádlením, co vede agresora k šikanování, jak se cítí agresor, jak se cítí oběť, jaké jsou možnosti pomoci šikanovanému, jak pomoci agresorovi. Program obsahuje i stručnou metodiku, jak s těmito tématy pracovat. Celý program je doprovázen ilustrovanými obrázky a možností z obrázků vytvořit omalovánku pro děti. PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ JAKO ODRAZ DOBY PhDr. Jana Zapletalová náměstkyně Sekce pro podporu rovných příležitostí ve vzdělávání, školní a školské poradenské služby, prevenci a institucionální výchovu Národní ústav pro vzdělávání v Praze

7 Zamyšlení nad vývojem preventivních služeb v oblasti prevence rizikového chování ve školním prostředí. Role školy a pedagogicko-psychologických poraden v poskytování preventivních služeb, rizikové chování a poradenské služby. Novela školského zákona a její odraz do preventivních služeb. Vývoj a možnosti prevence rizikového chování, role programů DVPP a pregraduální přípravy. Strategie prevence ve školách a spolupráce s dalšími články systému. Postavení středisek výchovné péče a význam systému adiktologických služeb pro kvalitu prevence rizikového chování. PREZENTACE INOVOVANÉHO MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Mgr. Silvie Göghová, Mgr. Veronika Habánová, Mgr. Ivana Fabiánová, Ing. Ilona Nesňalová, Mr. Libor Žanda školní metodici prevence ZŠ Brno město, Brno - venkov Školní metodici prevence zapojených pěti základních škol ve svém příspěvku seznámí s inovovaným minimálním preventivním programem. Zaměří se především na tu oblast, v rámci struktury minimálního preventivního programu, která je pro danou školu specifická. PROGRAM UNPLUGGED VE ŠKOLNÍ PRAXI RNDr. Jana Budíková ZŠ Pozořice, školní metodik prevence Příspěvek se zaměří na realizaci programu Unplugged na ZŠ a MŠ Pozořice. Budeme mluvit Vše hodně závisí na domluvě s vedením školy a žáky, nicméně jako velmi důležitá je také domluva s vyučujícími, jejichž hodiny pro program využívám. Také kontakt s rodiči žáků je nezbytný. U obou posledních skupin občas narážím na problémy. Zmíním se o jejich řešení. U žáků, kteří programem prošli, můžeme pozorovat určitý posun v chování - řešíme méně případů užívání tabáku ve škole a alkoholu na školních akcích, zakřiknutí žáci se jeví sebejistěji, narušitelé bývají z větší části umravňování třídou. Pro nácvik pravidla - mluví jen jeden - je třeba být velmi důsledný. Program Unplugged v naší škole navazuje na adaptační pobyt žáků šestých tříd. Mohu tedy pracovat s dětmi na konkrétních situacích, které jsme společně zažili.

8 REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Z OBLASTI PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Mgr. Lenka Cupalová, Mgr. Jana Ferdová, Mgr. Martin Šťastný Pedagogicko psychologická poradna Brno Přehled vzdělávacích akcí s ohledem na kvalifikaci preventivního pracovníka v oblasti školské prevence. Nabídka vycházela z analýzy potřeb školních metodiků prevence. Celkem se zrealizovalo 8 seminářů, které se týkaly práce s třídním kolektivem, zvyšování právního vědomí pedagogů, problematiky sekt, novodobých náboženských hnutí a rizik, které s nimi mohou souviset. ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ O RIZICÍCH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM NELEGÁLNÍCH DROG MEZI TEENAGERY: BOYS AND GIRLS PLUS PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D. Pedagogicko - psychologická poradna pro Prahu 6 Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze Katedra psychologie Pedagogické fakulty UK v Praze Příspěvek obsahuje základní seznámení s novou ucelenou preventivní metodikou. Boys and Girls Plus vychází z projektu Boys and Girls : Boys & Girls Plus [Chlapci a Dívky, nepřekládá se] je preventivním programem pro náctileté, cílovou skupinou jsou žáci/studenti ve věku let. Poskytne učiteli a pracovníkům s mládeží sadu inovativních online a offline nástrojů, které mají podpořit zájem náctiletých o zdravý životní styl a zvyšovat povědomí o rizicích spojených s užíváním drog. Program je možné použít též při prevenci nesprávných stravovacích návyků a při prevenci sexuálně rizikového chování. Program kombinuje funkční nespecifickou a specifickou primární prevenci. Lze využít jako program všeobecné primární prevence, ale též v modifikaci jako selektivní program při práci s rizikovou skupinou. Vydání tohoto dokumentu je realizováno v rámci projektu Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/53.001

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Podklady pro výzkum v oblasti primární prevence a péče o ohrožené děti v České republice

Podklady pro výzkum v oblasti primární prevence a péče o ohrožené děti v České republice Podklady pro výzkum v oblasti primární prevence a péče o ohrožené děti v České republice Diakonie ČCE středisko v Plzni Leden duben 2012 Obsah: Legislativní rámec a metodické dokumenty MŠMT, MPSV... 3

Více

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Miroslav Charvát Lucie Jurystová Michal Miovský u č e b n í t e x t y Čtyřúrovňový model kvalifikačních

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Veronika Pavlas Martanová a kol. m o n o g r a f i e Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Praha 2010 OBSAH: Úvod Základní pojmy Pět kroků při tvorbě MPP Krok 1.: Charakterizujte Vaší školu Krok 2.: Analyzujte

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce.

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO - LÉTO 2007 Centrum I. E. S. Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí, Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce (č.j.: 20961/05-25)

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok NÁM. JIŘÍHO BERANA 500, PRAHA 9 ČAKOVICE 196 00 TEL.: 283 932 375, FAX: 283 930 342, MOBIL: +420 603 881 009 E-mail: zscakovice@zscakovice.cz, www.zscakovice.cz IČO: 70918805, Bankovní spojení: 249363309/0800

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY!

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! OBSAH Úvodní slovo 3 Veřejný závazek Laxus o. s. a Semiramis o. s. 4 Základní informace o Laxus o. s. a Semiramis o. s. 5 Centrum primární prevence 6-9 Projekt Vzdělávání

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Závěrečné práce absolventů jednoročního výcviku Primární prevence drogových a jiných závislostí pro školní metodiky a další pracovníky primární protidrogové prevence

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Žižkova 3, Nový Jičín 741 01, tel: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz IČO: 62330381 Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Minimální preventivní program ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana 500 19600 Praha 9 Mgr.

Více

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013 Zpracovaly a PhDr. Světlana Durmeková Obsah: Úvod I. Zpráva o plnění koncepce péče o nadané děti a žáky (2004-2008) a popis současného

Více

OBSAH. Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Týmy Laxus a Semiramis Grafická úprava: www.filipos.cz www.laxus.cz + www.os-semiramis.cz

OBSAH. Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Týmy Laxus a Semiramis Grafická úprava: www.filipos.cz www.laxus.cz + www.os-semiramis.cz Výroční zpráva 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Základní informace o Laxus o. s. / Semiramis o. s. 4-5 Ambulantní centra 6-9 Centrum adiktologických služeb 10-11 Centrum drogových služeb ve vězení 12-14 Projekt

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více