Zjednodušený návrh plnícího systému přeplňovaného vznětového motoru II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zjednodušený návrh plnícího systému přeplňovaného vznětového motoru II"

Transkript

1 Zjdodušý ávrh lícího systéu řlňovaého vzětového otoru II Zadáí: P = 500 kw (ři = 000 /i) D = 35 Z = 60 Výočt: Plicí systé s dvoustuňový stlačováí oocí BD a chladiči licího vzduchu: v jovité ržiu otoru j: i = 6, = 5 Vz = 3,74 d 3 Palivo NM: Hu = 4,5 MJ/kg Lvt = 4,5 kg/kg Barotr.odíky: 0 = 98, kpa 0 = 98 K Mt = 387 N =,83 MPa cs = 0,67 /s MCH = MCH = 5 kpa, v výfukové systéu otoru (za ízkotlakou turbíou N j růtokový odor výf = 4 kpa. Agrgáty licího systéu jsou bz sciálí rgulac DN, DN, MCH MCH S, S b, b F M N N N N N V N N V, V PZP (0/0) cv0/ Staislav Brou

2 Zjdodušý ávrh lícího systéu řlňovaého vzětového otoru II Postu výočtu ro výběr BD: D3V = s = v = 33 K tlota vzduchu za MCH (odhad) d = 0,9 zahruj ohřv l.vzd. v l.otrubí a zbytk.lyy v válci, hydraul.odory v hlavě válců,. Součiitl řbytku vzduchu: =,70 (vč. vt. rolachu v HÚ ři řkrytí vtilů) Měrá sotřba aliva v jovité ržiu = 0 g/kwh Hltost otoru: Plicí tlak: 3600 H P v Lvt Lvt 0,79kg / s r L l vz vt l 5 H u clk d 95, kpa u 0,403 Výstuí tlak z (odhad-viz cv.8): Přdokládá s oužití BD K36 (ro i ) s růěr výstuího hrdla 55 : laková ztráta a filtru řd : odhad F = 5 kpa c v MCH ki 30kPa S Dvýst 3,75c D N 0 F 94kPa Clkový stuň stlačí: Dc ,40 PZP (0/0) cv0/ Staislav Brou

3 Zjdodušý ávrh lícího systéu řlňovaého vzětového otoru II Rozdělí clkového stlačí DC a a : DN DN D N Graf ouz schéaticky zázorňuj zěy stavu stlačovaého vzduchu, skutčá tlota s za MCH bud a úrovi. D MCH DN MCH s MCH S = l S = l MCH Řší úlohy j ostavo a řdokladu, ž růběh olytroické kors v i j shodý ( N = V = =,6 ) tj. is 0,75 Vysvětlt v -s diagrau zobrazí ěré rác a. Vysvětlt fkt dvoustuňové kors (úsoru a korsí ráci ři stlačováí z a ) roti říadu jdostuňového stlačováí z tlaku D a tlak D (s tlotou a koci stlačováí D). D = D = s Clkové stlačí DC j součt stlačí v. (ízkotlaké) stui a v. (vysokotlaké) stui. DC MCH MCH DC PZP (0/0) cv0/3 Staislav Brou

4 PZP (0/0) cv0/4 Staislav Brou Zjdodušý ávrh lícího systéu řlňovaého vzětového otoru II Otiálí rozdělí clkového stuě stlačí a. a. stuň vychází z ožadavku a iiu ěré rác ro stlačí a doravu vzduchu. Měrou ráci ro stlačí a doravu vzduchu. a. stuě vyjadřuj vztah DC N D V D Odhad: = 05 kpa = 38 K, oto 0,985 Výočt dosta: =,76 a =,683 Dtot Dtot c w Pro iiu ěré rác usí latit 0 Dtot Dtot d dw Po úravě dosta Dtot Dtot

5 Zjdodušý ávrh lícího systéu řlňovaého vzětového otoru II Výstuí tlak z : Vstuí tlak do : Výstuí tlota z : DNc D 94,76 04, 5kPa c c 90kPa 399K Výsldk j v vli dobré shodě s ůvodí odhad (výsldk korsoduj s řdchozíi řdoklady - MCH) Výstuí tlota z : 0,375 38, K Výstuí tlak z : 39, 8kPa (výsldk korsoduj s ožadavk a l) Rkaitulac: o = 98, kpa o = 98 K = 94 kpa = 98 K = 04,5 kpa = 399 K P = 7,6 kw = 90 kpa = 38 K = 30 kpa = 399 K P = 5 kw Staovt výočt otřbé říkoy dychadl, výkoy turbí a tlé výkoy zichladičů. PZP (0/0) cv0/5 Staislav Brou

6 Zjdodušý ávrh lícího systéu řlňovaého vzětového otoru II Zázorěí zě stavu vzduchu v dvoustuňové licí systéu v rálé -s digrau vzduchu: -s diagra ro vzduch (odl M. P. Vukalovič) PZP (0/0) cv0/6 Staislav Brou

7 Zjdodušý ávrh lícího systéu řlňovaého vzětového otoru II Výběr D: ro bud (rdukovaé hotostí toky) ro bud 98, 98 0 v / v 0,79 0,757kg / s c 0 98, 38 0 v / v 0,79 0,393kg / s c 0 V řadě dychadl K 36 í vhodý ty (vyhovuj otřbý vysoký hotostí růtok). Pro ( =,683, v/ = 0,393 kg/s) ůž vyhovovat ař. ty 4070MNA. Poloha racovího bodu v jovité ržiu otoru j v oblasti rlativě dobré isotroické účiosti. V ízkotlaké stui bud turbía racovat v rovotlaké ržiu. V. stui (vysokotlaké) bud turbía racovat v iulzí ržiu. PZP (0/0) cv0/7 Staislav Brou

8 Zjdodušý ávrh lícího systéu řlňovaého vzětového otoru II Výběr řdoklady řší: v jovité rovozí ržiu otoru lz řdokládat i oěkud vyšší střdí tlak V ž tlak v = s = 95,5 kpa Odhad střdího tlaku a vstuu do V: V = v + 4,5 kpa = 300 kpa Hotostí tok výfukových lyů: v v 0,748kg / s L V lota (střdí - odhad) a vstuu do V: V = C V Hustota (střdí) a vstuu do V: v r Střdí rychlost výf.lyů a vstuu do V: Clkový tlak a vstuu do V (s zaočtí 5 kpa kitické složky): Paratr hotostího toku V: /,05kg / v V v vv 70 / s S Výko turbíy: j urč ěrou izotroickou rací výf.lyů a, účiostí a hotostí tok výf.lyů (viz 5.ř.PZP) v w c PZP (0/0) cv0/8 Staislav Brou v / V V / V c v V v V c 7,456 is / / v / v c 3 (vstuí růřz do : S = 40 c ) V c V V ki 35kPa v rv = 93 J/kg.K

9 Zjdodušý ávrh lícího systéu řlňovaého vzětového otoru II P v c / v is Pro staoví vstuí tloty využij rovici P v c / v q v ěrá tlá ztráta tla z turbíy (radiací a řstu) do okolí P v c / v c q v / v v v q Pro ozí tlých ztrát z turbíy do okolí s turbíové tělso zakryj tlou isolací, k určitý tlý ztrátá však vždy dochází: odhad ro V i N. q v 0kJ / kg v Výočtový odhad tlot výfukových lyů a výstuu z V a N: c / v,35kj / kg PV qv 5 0 V V K c c 0,748,35,35 v / v / v lotu výfukových lyů a vstuu do N odhad a N 90K PN qv 7,6 0 N N K c c 0,748,35,35 v / v / v PZP (0/0) cv0/9 Staislav Brou

10 Zjdodušý ávrh lícího systéu řlňovaého vzětového otoru II Výočty tlaku výfukových lyů a turbíě N a V: výočt j ostav a odhadu tlaku za ízkotlakou turbíou N (rotilak za N). lak výfukových lyů za N odhaduj a N = 4 kpa, isotroickou a chaickou účiost turbiy odhaduj a Nis 0,70 Vis 0, 65 0, 97 Poto bud N N 06kPa v c / v P N N Nis v v N v c / v V V 30, 5 P V V Vis v v kpa V,05 Výsldk výočtu V j v vli dobré shodě s řdoklad (list č.6). PZP (0/0) cv0/0 Staislav Brou

11 Zjdodušý ávrh lícího systéu řlňovaého vzětového otoru II Paratry ro výběr N a V: N: N c N N/ ki 06 5 kpa Paratry ro výběr N: N/ tot N / stat 4,94 N stat N 4kPa vn 70 N/ tot N 90 95K c 35 0,748 95, / / N tot v N v N/ tot 0,4 V: V c V V / ki kPa V stat V 06kPa Paratry ro výběr V: V/ tot V / stat 37 06,54 vv 70 V / tot V K c 35 0, ,7 / / V tot v V v V/ tot 7,4 Vyočté aratry ro N i V ukazují, ž ro zadaé výkoové aratry otoru í v řadě K36 vhodý ty turbíy (viz charaktristiky a ásldující listu). PZP (0/0) cv0/ Staislav Brou

12 Zjdodušý ávrh lícího systéu řlňovaého vzětového otoru II PZP (0/0) cv0/ Staislav Brou

Zjednodušený návrh plnícího systému přeplňovaného vznětového motoru III

Zjednodušený návrh plnícího systému přeplňovaného vznětového motoru III Zjednodušený návrh lnícího systéu řelňovaného vznětového otoru III Zadání: e = 300 kw (ři n = 000 1/in) D = 115 Z = 135 Výočet: lnicí systé s dvoustuňový stlačování oocí BD a chladiči lnicího vzduchu:

Více

HYDROMECHANICKÉ PROCESY. Doprava tekutin Čerpadla a kompresory (přednáška) Doc. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.

HYDROMECHANICKÉ PROCESY. Doprava tekutin Čerpadla a kompresory (přednáška) Doc. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. HROMECHANICKÉ PROCES orava tekti Čeradla a komresory (ředáška) oc. Ig. Tomáš Jirot, Ph.. (e-mail: Tomas.Jirot@fs.cvt.cz, tel.: 435 68) ČERPALA Základy teorie čeradel Základí rozděleí čeradel Hydrostatická

Více

PŘEPLŇOVÁNÍ PÍSTOVÝCH SPALOVACÍCH MOTORŮ

PŘEPLŇOVÁNÍ PÍSTOVÝCH SPALOVACÍCH MOTORŮ PŘEŇOVÁNÍ PÍSOVÝCH SPALOVACÍCH MOORŮ Účinnou cestou ke zvyšování výkonů PSM je zvyšování středního efektivního tlaku oběhu e oocí řelňování. Současně se tí zravidla zvyšuje i celková účinnost otoru. Zvyšování

Více

PRŮMYSLOVÉ PROCESY. Přenos hybnosti III Doprava tekutin čerpadla a kompresory

PRŮMYSLOVÉ PROCESY. Přenos hybnosti III Doprava tekutin čerpadla a kompresory PRŮMYSLOVÉ PROCESY Přeos hybosti III orava tekti čeradla a komresory Prof. Ig. Tomáš Jirot, Ph.. (e-mail: Tomas.Jirot@fs.cvt.cz, tel.: 435 68) ČERPALA Základy teorie čeradel Základí rozděleí čeradel Hydrostatická

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI ECHNICKÁ UNIERZIA LIBERCI Fakulta trojí Katdra trojů růylové doravy Ig. Ladilav Bartoíčk, CSc. PŘEPLŇOÁNÍ PÍSOÝCH SPALOACÍCH MOORÛ Librc 004 PŘEMLUA Přdkládaá krita jou urča ro tudiu řdětu Protřdky zvyšováí

Více

Hmotnostní tok výfukových plynů turbinou, charakteristika turbiny

Hmotnostní tok výfukových plynů turbinou, charakteristika turbiny Hotnostní tok výfukových lynů tubinou, chaakteistika tubiny c 0 c v v Hotnostní tok tubinou lze osat ovnicí / ED cs /ED je edukovaný ůtokový ůřez celé tubiny Úloha je řešena jako ůtok stlačitelné tekutiny

Více

Výkon motoru je přímo úměrný hmotnostnímu toku paliva do motoru.

Výkon motoru je přímo úměrný hmotnostnímu toku paliva do motoru. Řízní výkonu automobilového PSM Výkon motoru lz měnit (řídit) buď změnou točivého momntu, nbo otáčkami, příp. současnou změnou točivého momntu i otáčk. P M t 2 n 60 10 3 p V Z n p 2 2 V z M t V n Automobilový

Více

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5.

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5. Příklad V komresoru je kontinuálně stlačován objemový tok vzduchu *m 3.s- + o telotě 0 * C+ a tlaku 0, *MPa+ na tlak 0,7 *MPa+. Vyočtěte objemový tok vzduchu vystuujícího z komresoru, jeho telotu a říkon

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 6

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 6 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 6 Entalická bilance výměníků tela Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 013 Tento studijní

Více

Hodnocení tepelné bilance a evapotranspirace travního porostu metodou Bowenova poměru návod do praktika z produkční ekologie PřF JU

Hodnocení tepelné bilance a evapotranspirace travního porostu metodou Bowenova poměru návod do praktika z produkční ekologie PřF JU Hodnocní tlné bilanc a vaotransirac travního orostu mtodou Bownova oměru návod do raktika z rodukční kologi PřF JU Na základě starších i novějších matriálů uravil a řiravil Jakub Brom V Čských Budějovicích,

Více

Způsob určení množství elektřiny z kombinované výroby vázané na výrobu tepelné energie

Způsob určení množství elektřiny z kombinované výroby vázané na výrobu tepelné energie Příloha č. 2 k vyhlášce č. 439/2005 Sb. Zůsob určení množství elektřiny z kombinované výroby vázané na výrobu teelné energie Maximální množství elektřiny z kombinované výroby se stanoví zůsobem odle následujícího

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 2. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ..07/..00/08.000 VZDUCHOTECHNIKA Ig. PAVEL ŽITEK TENTO

Více

Základní parametry PSM

Základní parametry PSM Základní aratry SM 1. KONSTRUKČNÍ a) růěr válc D () b) Zdvh ístu Z () c) očt válců (1) d) Zdvhový obj otoru V z (d 3 ) ) Zdvhový obj válc V z1 (d 3 ) f) Zdvhový oěr (1) g) očt zdvhů na oběh (1) h)střdní

Více

Základní teoretický aparát a další potřebné znalosti pro úspěšné studium na strojní fakultě a k řešení technických problémů

Základní teoretický aparát a další potřebné znalosti pro úspěšné studium na strojní fakultě a k řešení technických problémů Základí teoretický aarát a další otřebé zalosti ro úsěšé studium a strojí fakultě a k řešeí techických roblémů MATEMATIKA: logické uvažováí, matematické ástroje - elemetárí matematika (algebra, geometrie,

Více

1/5. 9. Kompresory a pneumatické motory. Příklad: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.

1/5. 9. Kompresory a pneumatické motory. Příklad: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9. 1/5 9. Kompresory a pneumatické motory Příklad: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17 Příklad 9.1 Dvojčinný vzduchový kompresor bez škodného prostoru,

Více

Regulátor NQR pro nelineární oscilátor s analýzou stability

Regulátor NQR pro nelineární oscilátor s analýzou stability Rulátor NQR ro liárí osilátor s aalýzou stability Pavl Stibaur Mihal Valáš Abstrat: V řísěvu j stručě shruta a řdvší aliováa todoloi ávrhu liárího zětovazbího stavového rulátoru NQR a bhar liárího osilátoru

Více

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 1, 2

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 1, 2 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ AKULTA APLIKOVANÉ INORMATIKY PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení, část Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 03 Tento studijní materiál vznikl za finanční odory Evroského sociálního

Více

ASYNCHRONNÍ STROJE. Obsah

ASYNCHRONNÍ STROJE. Obsah VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechiky a iformatiky Katedra obecé elektrotechiky ASYCHROÍ STROJE Obsah. Výzam a oužití asychroích motorů 2. rici čiosti asychroího motoru 3. Rozděleí asychroích motorů 4.

Více

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok.

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok. 8. Měření růtoků V následující tabulce jsou uvedeny jednotky ro objemový a hmotnostní růtok. Základní vztahy ro stacionární růtok Q M V t S w M V QV ρ ρ S w ρ t t kde V [ m 3 ] - objem t ( s ] - čas, S

Více

Přechod PN. Přechod PN - pásový diagram. Přechod PN strmý, asymetrický. kontakt přechod PN kontakt. (dotace) Rozložení příměsí. N-typ.

Přechod PN. Přechod PN - pásový diagram. Přechod PN strmý, asymetrický. kontakt přechod PN kontakt. (dotace) Rozložení příměsí. N-typ. řchod v trmodyamické rovováz Vzik trmodyamické rovováhy, difúzí otciál ásový diagram Oblast rostorového ábo, růběh aětí a itzity lktrického ol roustá olarizac Ikc mioritích ositlů ábo roud řchodm, Shocklyho

Více

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 10

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 10 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 10 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního

Více

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 2

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 2 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav ozemního stavitelství BH059 Teelná technika budov Konzultace č. 2 Zadání P6 zadáno na 2 konzultaci, P7 bude zadáno Průběh telot v konstrukci Kondenzace

Více

Teplovzdušné motory motory budoucnosti

Teplovzdušné motory motory budoucnosti Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Telovzdušné motory motory budoucnosti Text byl vyracován s odorou rojektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání

Více

VY_32_INOVACE_G 21 01

VY_32_INOVACE_G 21 01 Názv a adra školy: třdní škola růylová a uělcká, Oava, říěvková oranizac, Prakova 99/8, Oava, 7460 Názv oračnío rorau: OP zdělávání ro konkurncconot, oblat odory.5 Ritrační čílo rojktu: CZ..07/.5.00/4.09

Více

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie Metodický postup pro určeí úspor primárí eergie ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 97, BRNO 2 z.č. 2 Obsah abulka hodot vstupujících do výpočtu...4 2 Staoveí možství

Více

UKONČENÍ REKONSTRUKCE ČOV LIBEREC

UKONČENÍ REKONSTRUKCE ČOV LIBEREC UKONČENÍ REKONSTRUKCE ČOV LIBEREC Iveta Žabková1 Abstract Liberec Waste Water Treatent Plant is the biggest WWTP in both the Liberecký and the Ústecký regions. The WWTP is owned by Severočeská vodárenská

Více

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5.

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5. Příklad V kompresoru je kotiuálě stlačová objemový tok vzduchu [m 3.s- ] o teplotě 20 [ C] a tlaku 0, [MPa] a tlak 0,7 [MPa]. Vypočtěte objemový tok vzduchu vystupujícího z kompresoru, jeho teplotu a příko

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava ENERGETIKA U ŘÍZENÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ. 1.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava ENERGETIKA U ŘÍZENÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ. 1. Katedra obecé eletrotechiy Faulta eletrotechiy a iformatiy, VŠB - TU Ostrava EERGETIKA U ŘÍZEÝCH EEKTRICKÝCH POHOŮ Předmět : Rozvody eletricé eergie v dolech a lomech. Úvod: Světový tred z hledisa eletricé

Více

Cirkulační vzduchu bod 5 (C) t 5 = 20 C ϕ 5 = 40% 1) Směšování vzduchu (změna z 4 a 5 na 6): Vstupní stav:

Cirkulační vzduchu bod 5 (C) t 5 = 20 C ϕ 5 = 40% 1) Směšování vzduchu (změna z 4 a 5 na 6): Vstupní stav: CVIČENÍ MOLLIÉRŮV DIAGRAM PŘÍKLAD : Přes chladič proudí /h vzduchu o teplotě 8 C a ěrné entalpii /kg s. v.. Střední povrchová teplota chladiče je 9 C. Vypočítejte potřebný chladící výkon chladiče pro dosažení

Více

Předmět: SM 01 Rovinné příhradové konstrukce

Předmět: SM 01 Rovinné příhradové konstrukce Přdmět: SM 0 Rovié říhrdové kostrukc rof. Ig. Michl POÁK, CSc. Fkult stvbí, ČVUT v Prz Rovié říhrdové kostrukc: Kostrukc j vytvoř z římých rutů, Pruty jsou vzájm osojováy v bodch styčících, Vzájmé sojí

Více

NÁVRH A OVĚŘENÍ BETONOVÉ OPŘENÉ PILOTY ZATÍŽENÉ V HLAVĚ KOMBINACÍ SIL

NÁVRH A OVĚŘENÍ BETONOVÉ OPŘENÉ PILOTY ZATÍŽENÉ V HLAVĚ KOMBINACÍ SIL NÁVRH A OVĚŘENÍ BETONOVÉ OPŘENÉ PILOTY ZATÍŽENÉ V HLAVĚ KOMBINACÍ SIL 1. ZADÁNÍ Navrhněte růměr a výztuž vrtané iloty délky L neosuvně ořené o skalní odloží zatížené v hlavě zadanými vnitřními silami (viz

Více

při obrábění Ing. Petra Cihlářová Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

při obrábění Ing. Petra Cihlářová Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učeí tehiké v Brě Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské tehologie Odbor obráběí Téa: 5. vičeí - Výočet silové a eergetiké áročosti ři obráběí Okruhy: Výočet řezýh sil ro soustružeí a vrtáí

Více

PZP (2011/2012) 3/1 Stanislav Beroun

PZP (2011/2012) 3/1 Stanislav Beroun PZP (0/0) 3/ tanislav Beroun Výměna tela mezi nální válce a stěnami, telotní zatížení vybraných dílů PM elo, které se odvádí z nálně válce, se ředává stěnám ve válci řevážně řestuem, u vznětových motorů

Více

Stabilita prutu, desky a válce vzpěr (osová síla)

Stabilita prutu, desky a válce vzpěr (osová síla) Stabilita rutu, deky a válce vzěr (oová íla) Průběh ro ideálně římý rut (teoretický tav) F δ F KRIT Průběh ro reálně římý rut (reálný tav) 1 - menší očáteční zakřivení - větší očáteční zakřivení F Obr.1

Více

Větrání hromadných garáží

Větrání hromadných garáží ětrání hromadných garáží Domácí ředis: ČSN 73 6058 Hromadné garáže, základní ustanovení, latná od r. 1987 Zahraniční ředisy: ÖNORM H 6003 Lüftungstechnische Anlagen für Garagen. Grundlagen, Planung, Dimensionierung,

Více

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie Metodický postup pro určeí úspor primárí eergie Parí protitlaká turbía ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 97, BRNO 2 z.č. Obsah abulka hodot vstupujících do výpočtu...3

Více

4 Ztráty tlaku v trubce s výplní

4 Ztráty tlaku v trubce s výplní 4 Ztráty tlaku v trubce s výlní Miloslav Ludvík, Milan Jahoda I Základní vztahy a definice Proudění kaaliny či lynu nehybnou vrstvou částic má řadu alikací v chemické technologii. Částice tvořící vrstvu

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Série 100. Oběhová a cirkulační čerpadla 50 Hz 2.1

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Série 100. Oběhová a cirkulační čerpadla 50 Hz 2.1 TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Série. Oběhová a cirkulační čeradla z Obsah Obecné informace strana Výkonový rozsah Výrobní rogram Tyové klíče 7 Použití 8 Otoné systémy 8 Systémy cirkulace telé (užitkové) vody

Více

Č ř ř Ž Í š ř ř Ž ř š ř ž ů ř š ř Ž Í ř ř š Ž ř š ř ř š Č ž ř ř ú Ž Ž ů ř ž Č ř ž ř š ř ž ř ř Ú ř ř Ž ů ž ř ž Á Ž Ž Í ú Ž š Č Ž š Ž Ž ř š š ř š ř Ž ř ř Á Ž ú ů ú Ž Ú Ž ú š ř Í Ž ř Ž ř Ž š š ů Č Ž ř ř Ž

Více

tepelná čerpadla Kombinovaná akumulační nádoba ANK 340 Technické informace příslušenství 09. 2014

tepelná čerpadla Kombinovaná akumulační nádoba ANK 340 Technické informace příslušenství 09. 2014 tepelná čerpadla Kombinovaná akumulační nádoba ANK 340 09. 2014 verze 3.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

Á ě Ě Ň Ý ř ě ř Ř Ě Á Ž ú ř Ž ě Š Ž ě Ž ř ů Ž ř ú ř ř ř ě ě ř ů ř ř ě Ň Ý Ě Á ř ě Ž ř ů ú Ž ř ř Ž Ž ů ř Ž ě ř Ž Í Í Ě Á ě ř Ž ř ž ř ř ž ž Ž Á Í ř ž ř ř ř ř Í Í Ě Á Á ř ř ě ů ěř ě ěř Á Í Ň Ý ř Ý ž ě ě ř

Více

Úloha č. 4 Kapacitní posouzení neřízené průsečné úrovňové křižovatky

Úloha č. 4 Kapacitní posouzení neřízené průsečné úrovňové křižovatky Úloha č. 4 Kaacitní osouzení neřízené růsečné úrovňové křižovatky Pro zjednodušení budeme v úloze očítat s narosto symetrickým zatížením křižovatky, které by v raxi nastalo zřídka. Jelikož zatížení je

Více

VLHKÝ VZDUCH STAVOVÉ VELIČINY

VLHKÝ VZDUCH STAVOVÉ VELIČINY VLHKÝ VZDUCH STAVOVÉ VELIČINY Vlhký vzduch - vlhký vzduch je směsí suchého vzduchu a vodní áry okuující solečný objem - homogenní směs nastává okud je voda ve směsi v lynném stavu - heterogenní směs ve

Více

Deskové výměníky řada - DV193

Deskové výměníky řada - DV193 REGULUS spol. s r.o. tel.: +4 241 764 06 Do Koutů 1897/3 +4 241 762 726 143 00 Praha 4 fax: +4 241 763 976 ČESKÁ REPUBLIKA www.regulus.cz e-mail: obchod@regulus.cz Deskové výměníky řada - DV193 Technický

Více

ŘÍ ó Ý Ň É Ť Í ň ó Ř Í Í Ň ď ď ď Ě Í Á Ý ó Á ó ď ó Í ó Ř Č ó Ř Ř Á Š Ď ď ď Č Ý Ý Í ň Ý ň Ý Ý ň Í Ý Ó Í Ý ň Ň ď ň ó ó ó ď ň Á Á Á Ě Ě ň ň ň Á Á ó ď Í Ě ď Ď ň Ý ď ó ň Š Í Á ÁŠ Ě Š Í Á ď ď ď ď Ý ň ň Í Ž

Více

7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU

7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU 7. Výrobní činnost odniku Ekonomika odniku - 2009 7. VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU 7.1. Produkční funkce teoretický základ ekonomiky výroby 7.2. Výrobní kaacita Výrobní činnost je tou činností odniku, která

Více

Obr. V1.1: Schéma přenosu výkonu hnacího vozidla.

Obr. V1.1: Schéma přenosu výkonu hnacího vozidla. říklad 1 ro dvounáravové hnací kolejové vozidlo motorové trakce s mechanickým řenosem výkonu určené následujícími arametry určete moment hnacích nárav, tažnou sílu na obvodu kol F O. a rychlost ři maximálním

Více

KINETICKÁ TEORIE PLYNŮ

KINETICKÁ TEORIE PLYNŮ KIETICKÁ TEOIE PLYŮ. Cíl a řdoklady - snaží s ysětlit akroskoické choání lynů na základě choání jdnotliých olkul (jjich rychlostí, očtu nárazů na stěnu nádoby, srážk s ostatníi olkulai). Tato tori br úahu

Více

Experimentální ověření modelu dvojčinného pneumomotoru

Experimentální ověření modelu dvojčinného pneumomotoru Exerientální ověření odelu dvojčinného neuootoru vořák, Lukáš Ing., Katedra hydroechaniky a hydraulických zařízení, Fakulta strojní, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 7. listoadu 5, Ostrava

Více

ze dne 2016, Nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínky jejich použití

ze dne 2016, Nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínky jejich použití I I I. N á v r h N A Ř Í Z E N Í V L Á D Y ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách říustného znečištění ovrchových vod a odadních vod, náležitech ovolení k

Více

Á Č ŘÍ ň Í ň ý ě ň ý ň ň ů Í Í ý Í ů Í ě š ě š ě ů š ě Ě Ě Í Í ý š ě Í ý Í ý Í ý š ě š ě Ž ě ý ý ů Ř Í Á Ž ý ó š ý ě š ě š ě š ě š ě ý š ě š ě ě š ě ú ů š ě š ě Í ú ú ě Á Á Í Ě Í Í ÁŘ Í ě ý š ě š ě Ý ý

Více

Výpo ty Výpo et hmotnostní koncentrace zne ující látky ,

Výpo ty Výpo et hmotnostní koncentrace zne ující látky , "Zracováno odle Skácel F. - Tekáč.: Podklady ro Ministerstvo životního rostředí k rovádění Protokolu o PRTR - řehled etod ěření a identifikace látek sledovaných odle Protokolu o registrech úniků a řenosů

Více

VLIV ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITY NA BEZPEČNOST LETOVÉHO PROVOZU INFLUENCE OF THE ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY ON THE AIR TRAFFIC SAFETY

VLIV ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITY NA BEZPEČNOST LETOVÉHO PROVOZU INFLUENCE OF THE ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY ON THE AIR TRAFFIC SAFETY 348 roceedings o the Conerence "Modern Saety Technologies in Transortation - MOSATT 005" VLIV ELETROMAGNETICÉ OMATIBILITY NA BEZEČNOST LETOVÉHO ROVOZU INFLUENCE OF THE ELECTROMAGNETIC COMATIBILITY ON THE

Více

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 8. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 8. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Elektrárny A1M15ENY řednáška č. 8 Jan Šetlík setlij@fel.cvut.cz -v ředmětu emailu ENY Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická, 166 7 Praha 6 První říad bez řihřívání: T = 1 MPa

Více

7.5.13 Rovnice paraboly

7.5.13 Rovnice paraboly 7.5.1 Rovnice arabol Předoklad: 751 Př. 1: Seiš všechn rovnice ro arabol a nakresli k nim odovídající obrázk. Na každém obrázku vznač vzdálenost. = = = = Pedagogická oznámka: Sesání arabol je důležité,

Více

Í Á Ž É Ý Š Á Í ó Ěú Í š ž ř č č š ř Ů š č ř Í ř š ř č Ú č ú ř Í š ř úč Ž ř č ř Ž ř Ž č č ů č Š ú Ž ř Ž č Š ů Ž ř ó Ž ř č Í Ž ř Í Ž Š č ř Ž č č ů ř Ž š ů Ž ř ů ů ř Úč Í č ř š č Ž ří č ř ř Ž Ž ř Í Š ř Ž

Více

03 Návrh pojistného a zabezpečovacího zařízení

03 Návrh pojistného a zabezpečovacího zařízení 03 Návrh ojistného a zabezečovacího zařízení Roman Vavřička ČVUT v raze, Fakulta strojní Ústav techniky rostředí 1/14 htt://ut.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz ojistné zařízení chrání zdroj tela roti

Více

Chemie cvičení 3 Soustavy s chemickou reakcí

Chemie cvičení 3 Soustavy s chemickou reakcí U 8 - Ústav oesí a zaovatelsé tehiy FS ČUT Chemie vičeí 3 Soustavy s hemiou eaí A. Reačí ietia 3/ eatou obíhá eae A + B C. oetae láty A a vstuu do eatou je,3 mol/l a láty B, mol/l. Ja se změí eačí yhlost,

Více

6. Vliv způsobu provozu uzlu transformátoru na zemní poruchy

6. Vliv způsobu provozu uzlu transformátoru na zemní poruchy 6. Vliv zůsobu rovozu uzlu transformátoru na zemní oruchy Zemní oruchou se rozumí sojení jedné nebo více fází se zemí. Zemní orucha může být zůsobena řeskokem na izolátoru, růrazem evné izolace, ádem řetrženého

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický ústav Odbor fluidního inženýrství Victora Kaplana

Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický ústav Odbor fluidního inženýrství Victora Kaplana Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický ústav Odbor fluidního inženýrství Victora Kalana Měření růtokové, účinnostní a říkonové charakteristiky onorného čeradla Vyracovali:

Více

VŠB-TU OSTRAVA 2016/2017 KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ. Teplovodní čerpadlo. Tomáš Blejchař

VŠB-TU OSTRAVA 2016/2017 KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ. Teplovodní čerpadlo. Tomáš Blejchař VŠB-TU OTRAVA 0607 KONTRUKČNÍ CVIČENÍ Teplovodí čerpadlo Tomáš Blejhař .Zadáí: Navrhěte a propočtěte jedostupňové odstředivé radiálí čerpadlo.tehiká data: Průtok Q = 600 dm 3 mi - = 0.0 m 3 s - Výtlačá

Více

Základy teorie vozidel a vozidlových motorů

Základy teorie vozidel a vozidlových motorů Základy teorie vozidel a vozidlových motorů Předmět Základy teorie vozidel a vozidlových motorů (ZM) obsahuje dvě hlavní kaitoly: vozidlové motory a vozidla. Kaitoly o vozidlových motorech ukazují ředevším

Více

Teplo z chladu PARAMETRY ZAŘÍZENÍ. www.echoz.cz

Teplo z chladu PARAMETRY ZAŘÍZENÍ. www.echoz.cz Teplo z chladu PARAMETRY ZAŘÍZENÍ www.echoz.cz Obsah str. 1 LAMELOVÉ VÝMĚNÍKY...2 2 KONTAKTNÍ VÝMĚNÍKY DEFENDER...3 3 LAMELOVÉ CHLADIČE...4 4 OCELOVÉ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE 200-2000L...5 5 NEREZOVÉ AKUMULAČNÍ

Více

Obecné informace. Oběhová čerpadla. Typový identifikační klíč. Výkonové křivky GRUNDFOS ALPHA+ GRUNDFOS ALPHA+ Oběhová čerpadla.

Obecné informace. Oběhová čerpadla. Typový identifikační klíč. Výkonové křivky GRUNDFOS ALPHA+ GRUNDFOS ALPHA+ Oběhová čerpadla. Čeradla ředstavují komletní konstrukční řadu oběhových čeradel s integrovaným systémem řízení odle diferenčního tlaku, který umožňuje řizůsobení výkonu čeradla aktuálním rovozním ožadavkům dané soustavy.

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizoaný na SPŠ Noé Město nad Metují s finanční odorou Oeračním rogramu Vzděláání ro konkurenceschonost Králoéhradeckého kraje ermodynamika Ing. Jan Jemelík Ideální lyn: - ideálně stlačitelná

Více

CVIČENÍ 1 - část 3: PROVOZNÍ STAVY VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY

CVIČENÍ 1 - část 3: PROVOZNÍ STAVY VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY CVIČENÍ 1 - část 3: PROVOZNÍ STAVY VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY Na úvod řehled Jak vyočítat množství řiváděného vzduchu - ouze řiomenutí a ár dolňkových informací Množství řiváděného vzduchu V : Standardně:

Více

ť ť ž ž ž ž ž ž ž Ú ž ž ž ž ž ň ž ž ž ž ť ž ž ž ž ž ž ň ž ť ž ž ž ž ž Á Úž ó ť Ú ŠÍ Š Š ň ž ž ž ž ť ÁŘ Š Ř ž ž ž ž ž ž ň Ě Ř Š Í Ř ž Š ž Š ž ť ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž Ý Š ž ť Ů ž ž ž ž

Více

OPTIMALIZACE PLÁŠTĚ BUDOV

OPTIMALIZACE PLÁŠTĚ BUDOV OPTIMALIZACE PLÁŠTĚ BUDOV Jindřiška Svobodová Úvod Otimalizace je ostu, jímž se snažíme dosět k co nejlešímu řešení uvažovaného konkrétního roblému. Mnohé raktické otimalizace vycházejí z tak jednoduché

Více

Průtoková charakteristika PSM

Průtoková charakteristika PSM Průtoková charakteristika PSM Pro 4dobý přeplňovaný otor je podstatná část průtočného nožství vzduchu oděřována píste v průběhu plnicího zdvihu: V Z 1 p r T n 120 pl propl propl propl s T s v T v 2,4 n

Více

š Í ň ů ď š ů š ů š Ú Í Žď ň ů ú ů š ů š ů Ž ú ú Ž ůž ů Í ú š Ž š Ž š š ů ů Ž ů š ů š ů š Ž ů Ž ů š ů š ů ť ť ů ú ů ů š š ú š š š ú š š ů ů š Ž š š ů š Á ů Ž š ůž ú ů š ů š ů ů š ů ů ůž ů ú š ů š ú š ú

Více

Základní parametry PSM

Základní parametry PSM KAEDRA VOZIDEL A MOORŮ Záladní aramtry PSM #/4 Karl Páv Konstruční Záladní aramtry PSM Průměr válc D mm Zdvih Z mm Poloměr zalomní liy r Z / mm Vyosní ístního ču mm Vyosní liového mchanismu mm Déla ojnic

Více

Příklad 1: Bilance turbíny. Řešení:

Příklad 1: Bilance turbíny. Řešení: Příklad 1: Bilance turbíny Spočítejte, kolik kg páry za sekundu je potřeba pro dosažení výkonu 100 MW po dobu 1 sek. Vstupní teplota a tlak do turbíny jsou 560 C a 16 MPa, výstupní teplota mokré páry za

Více

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny U8 Ústav rocesní a zracovatelské techniky F ČVUT v Praze Aroximativní analytické řešení jednorozměrného roudění newtonské kaaliny Některé říady jednorozměrného roudění newtonské kaaliny lze řešit řibližně

Více

Deskové výměníky řada - DV193, typ E

Deskové výměníky řada - DV193, typ E REGULUS spol. s r.o. tel.: +420 241 764 506 Do Koutů 1897/3 +420 241 762 726 143 00 Praha 4 fax: +420 241 763 976 ČESKÁ REPUBLIKA www.regulus.cz e-mail: obchod@regulus.cz Deskové výměníky řada - DV193,

Více

Příloha č. 1. Přehled nákladů na výtapění při spotřebě tepla 80 GJ

Příloha č. 1. Přehled nákladů na výtapění při spotřebě tepla 80 GJ Příloha č. 1 Přehled nákladů na výtapění při spotřebě tepla 80 GJ Druh paliva Výhřevnost Cena paliva Spalovací zařízení Účinnost Cena tepla Cena tepla (MJ/kg) (Kč) - průměrná (%) (Kč/kWh) (Kč/GJ) hnědé

Více

Deskové výměníky řada - DV285, typ E

Deskové výměníky řada - DV285, typ E REGULUS spol. s r.o. tel.: +420 241 764 506 Do Koutů 1897/3 +420 241 762 726 143 00 Praha 4 fax: +420 241 763 976 ČESKÁ REPUBLIKA www.regulus.cz e-mail: obchod@regulus.cz Deskové výměníky řada - DV285,

Více

TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ

TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ 1 2 TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ 1 Tlakové nádoby stabilní vyrábíme pro všechny druhy pracovních médií a pro zákazníkem požadované tlaky a teploty. Kromě typových výrobků uvedených v katalogu vyrábíme i atypické

Více

TECHNICKÁ EKOLOGIE. Stanovení účinnosti horkovodního roštového kotle

TECHNICKÁ EKOLOGIE. Stanovení účinnosti horkovodního roštového kotle Fakulta elektotechnická Kateda ELEKTROENERGETIKY Technika ochany ovzduší TECHNICKÁ EKOLOGIE úkol: Stanovení účinnoti hokovodního oštového kotle v Plzni dne 14.12.2006 Václav Laxa, E04263 1. Cíl: Stanovení

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Hydro Multi-E. Automatické tlakové stanice se dvěma nebo třemi čerpadly CRE

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Hydro Multi-E. Automatické tlakové stanice se dvěma nebo třemi čerpadly CRE TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Automatické tlakové stanice se dvěma nebo třemi čeradly CRE 19 Obsah Údaje o výrobku Výkonový rozsah 3 4 Provozní odmínky 4 Nátoková výška 4 Výrobní rogram 5 Tyové označování

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

HD 5/15 *EU. Mobilita. Uložení příslušenství

HD 5/15 *EU. Mobilita. Uložení příslušenství Dobře ovladatelný, mobilní, všestranný: vysokotlaký čistič HD 5/15 C Plus bez ohřevu k vertikálnímu i horizontálnímu provozu. S úschovou příslušenství, mosaznou válcovou hlavou a automatickou redukcí tlaku.

Více

É Á ř ř ř ř Ú ř ň ř ř ř Á Á Á Á Ú Ú ří ř ří ř ří ř ř ť ř ř ř ř ř ř ř Í Ú ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř Ř ř ť ř ř ř ř ř ť ň ř Ř ř ť ř Ý ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř Ý ř ř ť Í Á Á Á Á ř ř ř ř ř ř ř Í ř

Více

Á ů Á Á ů Ř Ý ú ř ř ů Ě Á ú ř Ř Ž Ý Ř Ž Á ť ř ů Á Š ú ř ť É Í ř ú ú Á Ě Ý ř ó Ř ú ř ú Ý Í ú Ř ů ú Š ú ř ť ř ř Á ŘÍ ř Ů ú ř ú ú ř Ž ú ú ů ú ř ř ó ř ů ů ř ř ř ř ů ů ř ř ř ů ů Í Ý Ů ů ř ů ř Ř ř ř ú Ý ř ř

Více

ů ž Ř Š Í Ú ů š ů š ů Í Í ů ů ů ů ů Š ú ů ů š ů Š ů ů ů ž ů š ů ů Š Č ů ů š š Í Š Š š ů š ů š ú ž š ů ů ů ů š ů ů ů ú š š ž š š ž ů š ů Š ú Š ů Š š ů š š ú ů ů ů ů ú ů ů š š ú ú Š ů Š ů ů Š ů ů ů š Š ň

Více

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I.

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I. KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Označení...3

Více

11. Tepelné děje v plynech

11. Tepelné děje v plynech 11. eelné děje v lynech 11.1 elotní roztažnost a rozínavost lynů elotní roztažnost obje lynů závisí na telotě ři stálé tlaku. S rostoucí telotou se roztažnost lynů ři stálé tlaku zvětšuje. Součinitel objeové

Více

Předmluva. Předmluva

Předmluva. Předmluva Předmluva Předmluva ermomechaika zaujímá ve vysokoškolském techickém studiu důležité místo a její zalosti dávají teoretický základ moha jiým oborům. Se sižujícími se zásobami fosilích aliv a hledáím alterativích

Více

3.6 TEORETICKÉ PRINCIPY LOPATKOVÝCH STROJŮ

3.6 TEORETICKÉ PRINCIPY LOPATKOVÝCH STROJŮ SŠ a VOŠ KLADNO 3.6 TEORETICKÉ RINCIY LOATKOVÝCH STROJŮ 3.6. Rozdělní a řměny nrií v strojíh STROJ zařízní, v ktrém s sktčňj řnos a řměna nrií E vst STROJ E výst E žitčná E ztrátová Clková účinnost E E

Více

Ď Ť Ů É Š Ť Ť Ů ž Ť Ť ž Ů Ť Ť Ť Ť Ť Ť ž ú Š Š Ť Ť Ť ž Ů Ů ú Ť Ť Ť Ť Ť Š Ť ř Ů Ú Ť Ť Ť ž Ť Ť Š Ů Ť Ú Ť Ť Ť ž ž Ť Ů Ť Ť Ě Ť Ť Ť Ť Ť ž ž ž Ť ň Ť ž Ť Ť Ť Ý Ť Ť Ť Ť ž ď Ť Ď Ť Ť Ť Ť Ť ď Ť Ť Ť Ť ď Ů Ť Č Ý Č Ť

Více

o. elektronickou KOpli aoaatku č. 18, který obsahuje speciální ujednání pro období roku 2016.

o. elektronickou KOpli aoaatku č. 18, který obsahuje speciální ujednání pro období roku 2016. Vážený anena základě žádosti Vaší městské části ze dne 15.04.2016 o oskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném řístuu k informacím, ve znění ozdějších ředisů (dále jen "lnfz"), Vám sdělujeme,

Více

CVIČENÍ 4 - PROVOZNÍ STAVY VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY

CVIČENÍ 4 - PROVOZNÍ STAVY VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY CVIČENÍ 4 - PROVOZNÍ STAVY VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY - ři zracování tohoto cvičení studenti naváží na cvičení č.4 a č.5 - oužijí zejména vstuní údaje ze cvičení č.4, u kterých bude třeba sladit kombinaci

Více

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCELL 100-B typ CVB/CVBB Stacionární zásobníkový

Více

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost Zůsobilost Menu: QExert Zůsobilost Modul očítá na základě dat a zadaných secifikačních mezí hodnoty různých indexů zůsobilosti (caability index, ) a výkonnosti (erformance index, ). Dále jsou vyočítány

Více

VIESMANN VITOCELL 100-V Vertikální zásobníkový ohřívač vody Objem 160 až 1000 litrů

VIESMANN VITOCELL 100-V Vertikální zásobníkový ohřívač vody Objem 160 až 1000 litrů VIESMANN VITOCELL 1-V Vertikální zásoníkový ohřívač vody Ojem 16 až 1 litrů List technických údajů Oj. čísla a ceny: viz ceník VITOCELL 1-V typ CVA/CVAA/CVAA-A Vertikální zásoníkový ohřívač vody z oceli

Více

1 VÝPOČTOVÉ ZATÍŽENÍ. 1.1 Součinitel náročnosti ( 1 ) β = ( 2 ) ( 3 )

1 VÝPOČTOVÉ ZATÍŽENÍ. 1.1 Součinitel náročnosti ( 1 ) β = ( 2 ) ( 3 ) 1 VÝOČOVÉ ZAÍŽENÍ Výočtové zatížeí a z ěho určeý výočtový roud sou základím velčam otřebým ro dmezováí rvků rozvodého zařízeí v ormálích rovozích stavech. ro eho staoveí e ezbyté zát stalovaý výko sotřebčů

Více

Vým na nápln válce PSM

Vým na nápln válce PSM KATEDRA VOZIDEL A MOTOR Výna nápln válce PM #7/4 Karel Páv Výna nápln válce u 4-dobých otor / HÚ VZ 8 O h [] 6 4 Z DÚ VO 9 8 DÚ 7 HÚ 36 45 DÚ 54 63 7 [ KH] Oblast výny nápln válce. Zptný tok pi kopresi

Více

Předpjatý beton Přednáška 6

Předpjatý beton Přednáška 6 Předjatý beton Přednáška 6 Obsah Změny ředětí Okamžitým ružným řetvořením betonu Relaxací ředínací výztuže Přetvořením oěrného zařízení Rozdílem telot ředínací výztuže a oěrného zařízení Otlačením betonu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MĚŘENÍ HMOTNOSTNÍCH PARAMETRŮ VOZIDEL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MĚŘENÍ HMOTNOSTNÍCH PARAMETRŮ VOZIDEL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING MĚŘENÍ HMOTNOSTNÍCH PARAMETRŮ VOZIDEL MEASUREMENT OF THE WEIGHT PARAMETERS OF VEHICLES

Více

Ý Ř ÁŘ Í Ť Č ú š ž é ú ř é é Ň ÁŘ Á Í É Í ú ř ř ř š š é š é ř é ů Ň Ý ť ÁŘ Á Ř ř é ř š ž ů é ř ú ú é ř é ú ů ř ů ř ó ž é ř é ř é ů ř é ž é ó ůž ž ř ř ú ž ř é ž ř é é é ř ž ž é é é š ž é š é ž é š é É š

Více

Áľ Á Á ÁŘ Ý Ř ŕ Ž ř Č Č Č ř ů ú Č Č Ř Ě ř ř ř Ž ř ř ř ř ř ř Ž ř ř ř ř Ž ř š Ž Ž ř ř ř ř ř ř ř ř ř š š ř ů ř ů š ř ř ř ř ůž Ž š ř ř ř Ž ř ř ů š ř Ž ů ř Ž ř ř ř ř ř ř Ž ř ř ř š ř ř ž ř ř Ž ř ń ř š ř ř ř

Více