Domov pro seniory SKALICE, příspěvková organizace. Náš svět. informace z Domova pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, Hostěradice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory SKALICE, příspěvková organizace. Náš svět. informace z Domova pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice"

Transkript

1 Domov pro seniory SKALICE, příspěvková organizace Náš svět informace z Domova pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, Hostěradice III. ročník leden 2015

2 Obsah: strana Úvod 3 Společenská kronika 4 Informace vedení Domova 5 6 Zhodnocení aktivizační činnosti 7-8 Co se událo??? 9 11 Fotky z dění v DpS Z pera kuchaře 14 Vtipy 15 Rady a tipy Horoskop na rok Pro bystré hlavy, závěr 20 2

3 Ú v o d Leden je podle gregoriánského kalendáře první měsíc v roce. Má 31 dní. Český název měsíce pochází od slova led měsíc ledu. Původně byl tento měsíc ve východní Evropě označován jako měsíc vlka. Zpočátku byl leden v římském kalendáři až 11. měsíc v roce. Teprve v roce 153 došlo ke změně začátku roku z 1. března na 1. leden. Leden začíná vždy stejným dnem v týdnu jako květen předcházejícího roku a stejným dnem jako říjen s výjimkou přestupného roku. Tehdy připadá první lednový den na stejný den v týdnu jako první den dubna a července. Astrologicky je na začátku ledna Slunce ve znamení Kozoroha a na konci ve znamení Vodnáře. V astronomických termínech začíná v souhvězdí Střelce a končí v souhvězdí Kozoroha. 6. ledna Tři králové 3

4 Společenská kronika V měsíci lednu oslaví své životní jubileum Paní Holátková Josefa Paní Kašpárková Marie Paní Kočárová Květoslava Paní Molíková Františka Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody! Přivítali jsme mezi námi nové uživatele: Paní Marie Thürová Pan Jan Černý Paní Hana Kučerová Rozloučili jsme se : Paní Anna Pospíšilová Paní Dagmar Dobešová Paní Marie Cidlíková 4

5 Informace vedení Domova STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Standard č. 11 Místní a časové dostupnost Domov poskytuje pobytové sociální služby v souladu se zákonem č.108/2006sb., o sociálních službách, v souladu se vyhláškou č. 505/2006Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Domov vnímá dostupnost služby z hlediska: místního informačního časového Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Domov pro seniory Skalice, p.o. zpřístupňuje veřejnosti informace o poslání, a předmětu činnosti, o cílech a zásadách, o cílové skupině uživatelů využívající služeb Domova. Zprostředkovává další informace, které usnadňují orientaci zájemcům o služby a jiným subjektům, a tím přispívá k větší informovanosti o dostupnosti služeb. Jedná se především o webové stránky, informační brožury, letáky. Domov má zpracován soubor informací o svých službách, který je dostupný veřejnosti, a to ve formě odpovídající potřebám a možnostem cílové skupiny. Informace jsou dostupné na takových místech, aby odpovídaly potřebám cílové skupiny. Standard č.13 Prostředí a podmínky Domov pro seniory Skalice, p.o. je zařízení poskytující celoroční ubytování a péči svým uživatelům v nepřetržitém režimu. Zařízení se nachází v areálu zámeckého parku. Uživatelé jsou ubytováni ve třech pavilonech, bezbariérově řešených, a to v pavilonu Zámku, pavilonu A a pavilonu B, vzájemně propojených spojovacím proskleným průchodem. Součástí pavilonu A je zahradní altán. V pavilonu Zámku se nachází kaple, kterou mohou využívat uživatelé Domova i občané obce Skalice a okolí. 5

6 Podmínky jsou stanoveny s ohledem na cílovou skupinu (viz. standard č. 1) Prostředím odpovídajícím kapacitě služeb je míněna přiměřenost prostředí (vnější i vnitřní vybavení, pomůcek atd.) počtu uživatelů naše služby využívající. Uživatelé mají k dispozici prostory společné i soukromé. Standard č. 14 Nouzové a havarijní situace Domov má písemně stanoveny nouzové a havarijní situace (mimořádné události), způsoby jejich řešení, stanovenou dokumentaci, včetně její evidence. havarijní situace náhlá událost, která vznikla v souvislosti s technickým provozem a může způsobit škody na lidském zdraví, životě, majetku nebo na životním prostředí (např. požár, porucha dodávky vody, elektrické energie atd.) nouzová situace nebezpečná a nepředvídatelná situace, vyžadující neprodlené vyřešení (např. nedostatek personálu, uživatel uvízl ve výtahu, uživatel uzamčený na pokoji, infekční epidemie atd.) Zaměstnanci Domova jsou s pravidly a postupy řešení těchto situací pravidelně seznamováni. Standard č. 15 Zvyšování kvality sociální služby Vedení Domova průběžně kontroluje a hodnotí, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých uživatelů. Do hodnocení kvality poskytovaných sociálních služeb jsou zapojeni uživatelé, rodinní příslušníci, externisti, zaměstnanci prostřednictvím anonymních dotazníků, rozhovorů, schránek důvěry a dalšími způsoby ( em, poštou, telefonicky). Výstupy z analýz dotazníkového šetření jsou zveřejněny na nástěnkách Domova. Ředitelka Domova provádí 2x ročně analýzu přijatých stížností, připomínek, námětů, včetně jejich řešení a následných opatření. Každá přijatá stížnost na kvalitu poskytovaných sociálních služeb je vnímány jako podnět pro rozvoj a zvyšování kvality sociálních služeb. 6

7 Zhodnocení aktivizační činnosti za II. pololetí r Červenec - Návštěva Hospůdky na návsi - Posezení v Kavárně na altánku - Oslava narozenin uživatelů - Miroslavské Meruňkobraní s Jarmarkem u sv. Floriána - Posezení s dechovkou na Selském dvoře ve vsi - Zahradní terapie v parku Srpen - Příprava na Den otevřených dveří (výroba aroma - pytlíků, bižuterie, náramků z barevných gumiček, výroba sušené vazby, dekorace ze slámy, zápichů z hlíny, šití plátěných tašek, pečení perníčků a koláčů aj.) - Oslava narozenin uživatelů - Kroužek vaření (vaření meruňkových a švestkových knedlíků) - Posezení v Cukrárně na altánku Září - Příprava na DOD (výzdoba areálu, úklid parku, okopávání skalky a údržba zeleně aj.) - Kroužek vaření (vaření žampionové praženice) - Oslava narozenin uživatelů - Den otevřených dveří ( ) Country odpoledne v Zámeckém parku - Skalické posvícení u Zámecké kašny se skalickou mládeží a skupinou Skaláci - Canisterapie - Muzikoterapie a taneční terapie Říjen - Kroužek vaření (pečení z listového těsta, smažení palačinek) - Posezení s kandidátem do Senátu za Znojemsko Mgr. Petrem Michkem a hercem Jiřím Krampolem - Společný nákup v místní prodejně ve vsi 7

8 - Posezení v Kavárně na Zámku - Promítání filmů - posezení s bývalými zaměstnanci Dps - večerní Halloween v Selském dvoře - výroba dušičkové dekorace - návštěva hřbitova ve Skalici (uctění Památky Zesnulých) Listopad - návštěva hřbitovů v Horních Dunajovicích, Mramoticích a Ivančicích - společenský ples v Emině Zámku v Hrušovanech n. Jevišovkou - Kroužek vaření (výroba ovocných pohárů, pečení hruškového koláče) - Oslava narozenin uživatelů - Podzimní tvoření s dětmi ZŠ Skalice - Hudební posezení s 30-tými léty v podání manželů Procházkových - Výroba vánočních přání Prosinec - Vánoční výzdoba zařízení - Mikulášská nadílka (obchůzka Mikuláše, Anděla a čertů po zařízení) - Vánoční nákupy v obchodním centru v Brně - Zdobení perníčků - Posezení se skalickými seniory v Sokolovně - Pečení vánočního cukroví - Vánoční besídka žáků ZŠ Skalice - Štědrý den v zařízení - Oslava 100-narozenin uživatelky Od měsíce června vydáváme III.ročník Informačník Náš svět. Poděkování patří především zaměstnankyni J. Rolinkové a všem, kteří se podílejí na jeho tvorbě. Poděkovat chceme i celému personálu při pomoci s aktivizační činností s našimi uživateli. Ve Skalici dne aktivizační pracovnice 8

9 Co se událo??? Vánoční nákupy v Brně V pondělí dne byl mrazivý slunečný zimní den. Vydali jsme se s uživateli na společný vánoční nákup do jednoho ze známých nákupních center v Brně. Kouzelná vánoční atmosféra na nás dýchla už při příchodu do obchoďáku, tisíce bílých i barevných svíček, blikajících světelných řetězů a na stovky lidí vracejících se s plnými košíky rozličného sortimentu zboží. Každý má v tuto roční dobu plné ruce práce s přípravami na nejkrásnější svátky v roce. Naše nákupy probíhaly dle očekávání, po několika hodinách vybírání a zkoušení jsme nakoupili téměř vše, co jsme chtěli. Odpolední čas se nachýlil k našemu odjezdu. Domů jsme dorazili v pořádku přímo na večeři. Uživatelům se líbilo. Posezení se skalickými seniory v Sokolovně Nadešel předvánoční čas. O víkendu zapálíme již třetí svíci na adventním věnci. Páteční odpoledne s datem slibovalo přívětivé počasí. S našimi uživateli jsme přijali milé pozvání na posezení se skalickými seniory v sále místní Sokolovny. Tradičního posezení seniorů se zúčastnila šestice uživatelů Domova. Po velmi srdečném přijetí se uživatelé posadili na přichystaná místa v sále Sokolovny. Na jevišti pronesl slavnostní zahájení starosta obce, s vánočním 9

10 vystoupením vystoupili žáci místní ZŠ za doprovodu učitelů. K poslechu i tanci hrál lidové i dechové písničky pan harmonikář. Uživatelé mohli okusit vínko, dát si pivko, limo nebo kávu. Pochutnali si na bramborovém salátu, řízku i zákusku. Zazpívali si, pobesedovali a plni dojmů z krásného odpoledne se za tmy vrátili zpět. Vánoční besídka žáků ZŠ Skalice Dne zbývalo do Štědrého dne pouhých 6 dní. Zatímco děti se nemohou dočkat, dospělým se času nedostává Jako každoročně, připravili si pro naše uživatele i tentokrát žáci z místní ZŠ Skalice vánoční besídku. Pásmo známých vánočních koled, básní a písní přednesli školáci ročníku v doprovodu svých učitelů. Za zvuku kytar, keyboardu i flétny jsme se přesunuli k závěrečné dojemné básni, kterou přednesla naše uživatelka. Rozloučili jsme s přáním radostných vánočních dní. Děti našim uživatelům rozdaly vyrobená přání s novoročenkou a my jim za jejich příjemně strávené dopoledne dali ochutnat naše společně upečené cukroví. 10

11 Posezení u vánočního stromečku Štědrý den je katolický církevní svátek a připomíná předvečer narození Ježíše Krista. Zároveň je příležitostí k obdarovávání blízkých. Uživatelé Domova se v doprovodu personálu sešli odpoledne v jídelně budovy Zámku při duchovním posezení při Betlémském světle. Vánoční stromeček zářil, na slavnostně prostřených stolech vonělo cukroví, vánoční čaj i káva. Tolik očekávaný svátek jsme si společně připomenuli slovem i písní. A protože zůstává tradicí, že dárky nosí pod stromeček Ježíšek, nadělovalo se i u nás. Všichni přítomní uživatelé byli obdarováni dárkem. Slzičky dojetí a spokojenosti mluvily za vše Naše zařízení navštívili Mikuláš, anděl a čerti 11

12 Fotky z dění v DpS Mikuláš Příprava na vánoce Kroužek pečení a vaření 12

13 čteme Náš svět Posezení v pavilonu A Slavíme narozeniny Rehabilitace 13

14 Z pera kuchaře DOMÁCÍ CHLÉB 1 ½ hrnku vlažné vody 1 ½ lžičky ml.cukru 2 lžičky soli 1 kvasnice 1 lžička drceného kmínu ¾ - 1kg hl. mouky Všechny ingredience v míse smícháme, zformujeme šišku chleba a dáme do varné mísy. Uhladíme vodou a necháme odpočinout minut. Pečeme na 200 C, zakryté víkem minut. Poté dopečeme 15 minut bez víka. Hrnkové knedlíky 1. Na těsto potřebujeme dva žloutky (bílky si necháme stranou), k tomu přisypeme hrnek hrubé mouky a přidáme hrnek mléka. Na závěr osolíme lžičkou soli. 2. Vše dobře promícháme. To, že těsto bude řídké, nevadí. 3. Na malé kostičky si nakrájíme dva rohlíky, které pak přidáme do těsta. 4. Ze zbylých bílků vyšleháme sníh, který rovněž přimícháme do těsta. 5. Do těsta ještě můžeme přidat bylinky, například pažitku nebo petrželku. 6. Hrnky na knedlíky vymažeme sádlem. Následně do nich nandáme zhruba do 3/4 výšky těsto. 7. Hrnky dáme do hrnce s vodou (hladina by měla sahat po spodní část ucha). 8. Necháme vařit 33 minut, poté kastrol odstavíme a hrnky vyndáme z vody. 9. Chvilku necháme knedlíky odstát, vyklopíme je. 1 hrnek hrubé mouky 1 lžička soli 1 hrnek mléka 2 rohlíky 2 vejce bylinky Dobrou chuť přeje J.R. 14

15 Vtipy Proč musí čeští železničáři stávkovat alespoň 12 hodin? Aby každému došlo, že to není zpoždění. Sousedský rozhovor: "Sousede, představte si, dopoledne mi přivezli hnůj na jahody!" "Neříkejte, to my si na ně dáváme šlehačku." Nespokojený host v restauraci: "V tom salátu jsem našel slimáka, umývali jste ho vůbec?" "Ne, nechápu, proč bychom měli umývat slimáka?" Na břehu opuštěného ostrova stojí zarostlý muž v roztrhaných hadrech a ze všech sil mává na loď plující okolo. Kdo je to? Ptá se jeden pasažér kapitána. Nevím, ale vždycky se takhle raduje, když jedeme kolem. Pepa říká v hospodě :,,Chlapi, ta moje stará se pořád dívá do okna. Když prší, když mrzne, nebo když sněží, zkrátka pořád.,,no a co budeš dělat?" Pepa na to:,,asi ji pustím domů!" Do práce nastoupí nový zaměstnanec. Šéf mu říká"jsi tu nový,vem si lopatu,smeták a běž pozametat rampu". Nováček na to odpoví "ale já jsem vysokoškolák!".šéf se zarazí a řekne "aha, no tak pojď se mnou, já ti to ukážu". Povídají si dvě blondýnky a jedna povídá, to bylo strašné, jak vypli tu elektriku, já jsem byla dvě hodiny ve výtahu. A druhá povídá, no to nic není, já jsem strávila pět hodin na jezdících schodech. Manželka policisty telefonuje na služebnu: "Zlato, mám pro Tebe dvě zprávy. Jednu dobrou a jednu špatnou.""pospíchám, řekni mi jen tu dobrou.""airbag funguje. Přijede Pražák na Moravu a hned se ptá: "Tak, ukažte mi, kde se tady pálí slivovice?" Moravák ho vyvede na kopec, odkud je široký výhled do kraje a řekne: "Vidíš támhle tu věžičku toho kostela? Tak jenom tam ne." Sestro je tam ještě někdo? ptá se unaveně psychiatr své sestřičky po celodenní šichtě. Je tam ještě jeden, co naříká, že ho bolí zuby. Já přece nejsem zubař! Když on naříká, že ho moc bolí ty zuby, co má v kapse u saka. 15

16 Rady a tipy 8 JÍDEL, KTERÁ DOMA VAŘÍ SNAD KAŽDÝ. JAK JE VYLEPŠIT? Jsou jídla, která jste vařili snad stokrát, a přesto mohou být ještě lepší. Ale jak? Máme pro vás hned několik tipů, jak vymazlit klasiku, kterou doma běžně vaří snad každý! Ano, můžete uvařit guláš, bramborou kaši nebo třeba podávat řízky. Ale také můžete hostům či rodině naservírovat luxusní guláš, extra jemnou kaši nebo křupavé řízky, které nemají chybu. Jaký je rozdíl mezi první a druhou variantou? Čtěte! 1. Guláš Kližka je samozřejmě základ. Jako vylepšení se hodí ale i kousky vnitřností, třeba jater či srdce. Zkuste ho zahustit strouhanou bramborou rozvaří se a díky obsaženému škrobu bude jemný a hutnější. Gulášovou polévku zase můžete doladit mrkví. 2. Bramborová kaše Do základu kaše lze přidat dýni nebo celer (vždy v poměru 3 díly brambor, 1 díl ostatních surovin). Zjemnit ji nemusíte nutně mlékem a máslem, hodí se i smetana, mascarpone nebo ricotta. Vůbec nejlepší je ale kaše s přidanou cibulkou, kterou jste nakrájeli nadrobno a osmažili na másle. 3. Řízky Přidáváte ze zvyku sůl a pepř do vajíčka? Zkuste to jinak a kořením posypte přímo naklepané řízky. Zvýrazní to jejich chuť. A kdo chce ještě větší pochutnání, může přidat do strouhanky jemný parmezán. Strouhanka je také dobrá kukuřičná anebo vyměněná za nalámané cereální lupínky. 4. Šunkofleky Nekupujte je v obchodech zkuste domácí. Stačí 2 vejce, 50 ml vody a 350 g hrubé mouky. Chutnější budou, pokud je uvaříte ve vodě, ve které jste předtím předvařili uzené maso. A jako třešnička na dortu by neměl na vrchu chybět strouhaný tvrdý sýr. 16

17 5. Bramboračka Pokud do ní dáváte sušené houby, určitě je předem namočte do vlažné vody uvolní se jejich chuť a můžete je pak přidat do vývaru včetně vylouhované tekutiny. Když přidáváte sušenou majoránku, promněte ji mezi prsty, pustí více chuti i vůně. 6. Pečené kuře ZKUSTE BYLINKOVÉ MÁSLO Kuře můžete také potřít bylinkovým máslem. Stačí nasekat rozmarýn, tymián a šalvěj, promíchat s máslem, přisolit a je hotovo. Takové máslo zabalené v lednici vám vydrží déle než týden. Bývá to vaše příliš vysušené, nebo naopak zespoda rozmáčené? Jednoduchá pomoc. Položte kuře přímo na rošt do trouby a pod něj dejte plech s vodou. Během pečení bude šťáva stékat, a vy ho budete jen průběžně přelévat. Šťavnatosti napomohou kousky másla pod kůží nebo jablko či citron s bylinkami uvnitř v dutině. 7. Knedlíčky do vývaru Jsem toho názoru, že když se vaří poctivě, není nutné jídlo vylepšovat. A staročeská kuchyně? Poctivost sama, říká šéfkuchař Grand hotelu Nymburk Petr Hradecký a přidává hned svůj tip na luxusní knedlíčky do polévky. Hovězí, vepřová či kuřecí játra namelte nahrubo s prorostlým bůčkem, poměr je 10 : 1, přidejte vejce, hladkou mouku, strouhanku, sůl, pepř, majoránku, lisovaný česnek, mletý kmín. Umíchejte řídké těsto, knedlíčky tvořte podsypané strouhankou a vařte je přímo ve vývaru, až vyplavou." 8. Tatarák Vybírejte čerstvé maso bez šlach. Když je naškrábané, můžete ho pro lesk potřít trochou oleje. A směs míchejte těstě před podáváním, cibule totiž po čase oxiduje a hořkne. 17

18 Láska, práce, peníze. Víme, co přinese rok 2015 Ilustrační foto. Autor: ČTK/DPA Snad každý by chtěl vědět, si co pro něj rok 2015 přichystal. Podle kartářky a astroložky Nadi Kučerové, nás příští rok bude testovat především po stránce finanční. Častěji budeme nuceni se skutečně starat a nespoléhat na jistoty, které nejenže dávno nejsou, ale už ani nebudou. Zároveň však čekejme možnosti, které se před námi otevřou. Kdo je uvidí a naplno jich využije, má vyhráno. Kozoroh ( ) Pamatujte, že drobné výhry neznamenají ještě konec celé války. Je potřeba vymýšlet další a další strategie, které vás povedou dál. Předčasné usnutí na vavřínech by mohlo znamenat, že toho využije nepřítel a udeří. Znovu se posbírat a pokusit se vyhrávat bude mnohem těžší. Nejspíš kvůli tomu budete muset začít od samého prvopočátku. Trochu akčnější rok vás tedy nenechá moc odpočinout. Můžete však ujít pěkný kus cesty. Ohlédnutí vám přinese velké uspokojení. Vodnář ( ) Pozor na extrémy, ve kterých byste se mohli začít ztrácet. Konkrétním věcem musíte dát konkrétní podobu. Hlavně se je ale musíte naučit pojmenovat. Jedno přísloví říká: Dej věci jméno a ona se stane. Pak se nemůže přihodit, že vystoupáte nahoru jen proto, abyste vzápětí spadli zase dolů. Kráčejte pomalu a přesně tak, jak bude potřeba. Pozor na ty, kteří slibují nesplnitelné. Držte se těch, kteří vás chtějí vést sice pomalu, ale za to jistě. Více dbejte na zdraví, dodržujte pravidla a jasné pokyny. Ryby ( ) Jasné signály chodily dost dlouho, nyní už nejspíš tak jasné nebudou. Budete je muset znovu složitě číst. Život je ale věčná škola, která může skončit naprostým propadákem, ale i samými jedničkami. Můžete sice vyjít i se známkami zcela průměrnými, ale takový jedinec moc zajímavý není. Musíte se tedy učit dál. Poslouchejte výklad opravdu dokonale, vracet se k němu už nikdy nikdo nebude. Máte možnost volby, ostatně tak je to se vším. Ale vyšlapanou cestičku nečekejte. Beran ( ) Musíte si srovnat priority a netrvat na zajetých skutečnostech. Méně pak budete překvapeni, když zjistíte, že něco nějak vypadá a ve skutečnosti to tak i je. Začátek roku sice nebude nejjednodušší, ale záleží hlavně na úhlu pohledu. Zkuste popřemýšlet o situaci, která se kolem vás odehrává. Ale pozor, měli byste se podívat i do svého svědomí. Ne vždy totiž za vše mohou okolnosti nebo jiní lidé. Ve druhé polovině roku čekejte zásadní změny. Otevřou se zajímavé možnosti. 18

19 Býk ( ) Zázemí a oporu najdete hlavně u těch nejbližších, v rodině. Měli byste nyní více odpočívat a nejít dopředu příliš rychle, mohli byste být zastaveni násilím. Času na rozmýšlení, kudy dál, sice také moc není, ale alespoň nějaký si na rozhodování ponechte. Mnohým se dokonce začnou otevírat osudové možnosti, nejen dlouho trvající, ale zároveň i další karmické úkoly, které prostě další odklad nesnesou. Zkuste s tím, co přijde, nebojovat. Prostě to přijměte, pak bude vše podstatně jednodušší. Blíženci ( ) V roce 2015 musíte dořešit hlavně vztahové záležitosti. Nic nenechávejte na později. Pamatujte, že ani vztahy už nebudou tím, čím byly. Závislosti na druhých již nejsou přípustné, a pokud zjistíte, že právě tohle se u vás děje, měli byste to rychle změnit. Navíc, pokud budete umět dát druhému prostor tak, jako si budete umět obhájit i ten svůj, vše ostatní dostane zcela jiný nádech. Nezadaní mají možnost najít osudového partnera, který vydrží do konce života. Zadaní si zase leccos uvědomí. Rak ( ) Je potřeba zjistit, že otřepané klišé o tom, jak peníze nejsou všechno, není až takové klišé. Zkuste si ujasnit, co pro vás právě finance a majetek opravdu znamenají. Zda tomu všemu nepřikládáte přílišnou důležitost. Budete mít totiž možnost zjistit, kde jsou skutečné hodnoty. Pokud právě na tohle budete připraveni, nic vás nepřekvapí a zároveň vás to i posune dál. Soustřeďte se na zdraví. Právě tělo k nám promlouvá narovinu a číst jeho indicie se opravdu velmi vyplatí. Lev ( ) Pokud vás na konci roku potkalo cokoliv, věřte, že vše má důvod a nic se neděje náhodou. Jsme na prahu velkých změn a musíme na ně být připraveni. Každý, kdo nemá vyšlapanou cestičku, ví, že cesta před ním, ať je již trnitá jakkoliv, je schůdná. Jen musíme dobře vědět, kam šlapeme. A pokud jednou zakopnete, víte, že si prostě musíte dávat pozor, abyste neupadli. Tak se dobře dívejte kolem sebe, změny na sebe nenechají dlouho čekat. A i když budou zásadní, jsou velmi pozitivní. Tak vzhůru do života. Panna ( ) Jak praví jedna pohádka, je čas vstávat. Cvičení můžete vynechat, ale stejně se budete muset hýbat. Ovšem jen tak, jak se po vás bude chtít. Od dna vede cesta vždy jen vzhůru, tak se právě toho držte. Můžete si sice trochu odpočinout, ale ne příliš dlouho. Doslova mezi prsty by vám totiž mohly uniknout zásadní věci, které byste pak jen složitě hledali. Vaše velké štěstí spočívá nyní hlavně v tom, že hvězdy jsou vám nakloněny, přejí vám a jejich ochrana skvěle funguje. Jen to konečné zvednutí a cesta za štěstím závisí na vás. S tím už si budete muset v příštím roce poradit sami. Váhy ( ) Neměli byste tolik spoléhat na druhé. Opravdovou jistotu budete mít vždy jen sami v sobě. Nedaří se? Zeptejte se sebe, proč? Daří se? Ujistěte se, že se jedná o trvající záležitost. Dokonale si osvojte přesně to, co děláte dobře, a už to jen rozvíjejte. Máte prostě obrovský potenciál, který zatím není dobře využitý. Ale pokud se zamyslíte a zjistíte, kde přidat nebo ubrat, bude to jedině lepší. Pokud si sami nevíte rady, obraťte se na ty, kteří vám odpověď dají. Sklopit hlavu není ostuda, dost to vypovídá o vnitřní síle. 19

20 Štír ( ) Osudové výzvy patří mezi ty, které nebývají jednoduché, na druhou stranu jsou zřetelné, nelze je minout. Pokud vás ale bude ovládat dokola strach z toho, co kdyby, nejspíš se nehnete z místa. Měli byste se tedy nadechnout, pak vydechnout a následně utíkat tomu, co vám jde do cesty, vstříc tak rychle, jak to jen půjde. Občas musíme udělat krok do tmy. Za námi je sice taky tma, ale riziko zvedá hormon štěstí. Tak ho jen nelechtejte, ale pořádně probuďte. Střelec ( ) Události nového roku vám dají jasně najevo, kudy máte jít a co všechno se před vámi otevírá. Nemohou být jasnější a zřetelnější. Přestaňte se tedy rozmýšlet, protože nic nového prostě nepřijde. I malé věci mohou růst a být většími, tak proč hned myslet na obří kroky a přehnané úspěchy? Pokud budete čekat jen na to, co má podle vás smysl, mohlo by se snadno stát, že budete nuceni jít naopak dolů, abyste se naučili jít po krůčcích nahoru. Pokud si nevíte rady, dočkáte se pomoci. Ale ne vždy takové, jakou byste chtěli. Autor: ČTK, zdroj: internet Pro bystré hlavy Uzávěrka příštího čísla časopisu je Časopis vydává: kolektiv zaměstnanců DPS, kontakt: tel.: , Příspěvky můžete zasílat na 20

21 21

22 22

Domov pro seniory SKALICE, příspěvková organizace. Náš svět informace z Domova pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice

Domov pro seniory SKALICE, příspěvková organizace. Náš svět informace z Domova pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Domov pro seniory SKALICE, příspěvková organizace Náš svět informace z Domova pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice II. ročník leden 2014 Obsah: strana Úvod 3 Společenská kronika 4 Zhodnocení

Více

na návštěvě anna packová rozhovor o školním stravování Relaxace křížovka pošlete recept v zimě zahřeje

na návštěvě anna packová rozhovor o školním stravování Relaxace křížovka pošlete recept v zimě zahřeje 42. číslo zima 2013 magazín ag foods group a. s. křížovka pošlete recept anna packová rozhovor o školním stravování na návštěvě Ve středočeském kraji INSPIRUJTE SE Upečte si vastní chleba Tipy na vánoční

Více

Pozitivní noviny pro západní Čechy. kříž. To byla taková síla, že mi vytryskly slzy Něco takového jsem v životě nezažil!

Pozitivní noviny pro západní Čechy. kříž. To byla taková síla, že mi vytryskly slzy Něco takového jsem v životě nezažil! Pozitivní noviny pro západní Čechy Prosinec 2012 www.ickonoviny.cz ZDARMA Čtěte s námi: Medailon tibetského lékaře Chimita Dorzhi Dugarova Štěpán Rak je v pravdě renesanční osobnost. Je to nadaný a lidsky

Více

ŠTĚDROVEČERNÍ MENU TIP NA POHODOVÉ VAŘENÍ. MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA číslo 12 ročník 2. 8. prosince 2008. SOUTĚŽ O CENY Kdo vyhrál permanentku

ŠTĚDROVEČERNÍ MENU TIP NA POHODOVÉ VAŘENÍ. MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA číslo 12 ročník 2. 8. prosince 2008. SOUTĚŽ O CENY Kdo vyhrál permanentku MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA číslo 12 ročník 2 8. prosince 2008 ŠTĚDROVEČERNÍ MENU TIP NA POHODOVÉ VAŘENÍ více na stranách 7 až 10 Co takhle udělat si Vánoce už v listopadu? Ne, to není otázka na vás,

Více

PŘEDVÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ BUĎTE, LIDÉ, NA SEBE HODNÍ Z REGIONU SPORT ROZHOVOR JESLIČKY. MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA číslo 12 ročník 4

PŘEDVÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ BUĎTE, LIDÉ, NA SEBE HODNÍ Z REGIONU SPORT ROZHOVOR JESLIČKY. MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA číslo 12 ročník 4 MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA číslo 12 ročník 4 ZDARMA prosinec 2010 PŘEDVÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ BUĎTE, LIDÉ, NA SEBE HODNÍ více na str. 8 až 10 Bláhově jsem se těšila, že vám v prosincovém čísle zpravodaje

Více

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Výsledky voleb do Zastupitelstva m sta Zbýova a do Senátu Parlamentu R Jízdní ády 1 Vánoční 2010 Zdena

Více

časopis pro ekogramotnost číslo 6 ročník 9 prosinec 2011

časopis pro ekogramotnost číslo 6 ročník 9 prosinec 2011 časopis pro ekogramotnost číslo 6 ročník 9 prosinec 2011 Vánoce na zámku Adventní čas v málotřídní škole Víte, s čím si hrajete? Vánoce přátelské k životnímu prostředí hlavní téma: vánoce Jak obdarovat

Více

KOBYLNICKÉ. Krásné Vánoce prožité v kruhu Vašich nejbližších a úspěšné vykročení do nového roku 2014. přeje Lubomír Šmíd, starosta obce

KOBYLNICKÉ. Krásné Vánoce prožité v kruhu Vašich nejbližších a úspěšné vykročení do nového roku 2014. přeje Lubomír Šmíd, starosta obce KOBYLNICKÉ L TY Y L II S ST VYCHÁZÍ ČTVRTLETNĚ Č. 4/2013 Krásné Vánoce prožité v kruhu Vašich nejbližších a úspěšné vykročení do nového roku 2014 přeje Lubomír Šmíd, starosta obce Vojta Beneš Vítání dětí

Více

Z REGIONU SPORT ROZHOVOR VÝLET PALIVOVÉ DŘEVO DŘEVĚNÉ BRIKETY. MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA číslo 12 ročník 5. ZDARMA prosinec 2011

Z REGIONU SPORT ROZHOVOR VÝLET PALIVOVÉ DŘEVO DŘEVĚNÉ BRIKETY. MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA číslo 12 ročník 5. ZDARMA prosinec 2011 MĚSÍČNÍK REGIONU DOLNÍ BEROUNKA číslo 12 ročník 5 PALIVOVÉ DŘEVO DŘEVĚNÉ BRIKETY www.prodejpalivovehodreva.eu ZDARMA prosinec 2011 DOBROTY NA VÁNOČNÍ STŮL NABÍZÍME VÁNOČNÍ MENU CHUTNÁ DELIKÁTNĚ! Jako již

Více

OU TUPITELSTVA. e Bzence. ké z ze Bz ky Horké z. té Mirky Hor. tnáctileté Mir. ídou šestnáctile. esba křídou šes. a. Kresba kř Jablka.

OU TUPITELSTVA. e Bzence. ké z ze Bz ky Horké z. té Mirky Hor. tnáctileté Mir. ídou šestnáctile. esba křídou šes. a. Kresba kř Jablka. NA SLOVÍČK VÍČKO S PANEM STAR AROS OSTOU OU,, S PANEM MÍSTOS OSTAR AROS OSTOU OU A SE ZÁSTUPKYNÍ DO MĚSTSKÉHO SKÉHO ZASTUPITELS TUPITELSTVA Na konci rok oku každý člověk tak trochu bilancuje své úspěch

Více

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK 4/2010 NESEM VÁM Y... NOVIN CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK úvodník VÁNOČNÍ PÍSEŇ Jaroslav Seifert Rolničky slyším, slyším hlasy, myslím si:

Více

Vánoční jarmark nabídne desítky nejrůznějších kulturních akcí. Uvnitř najdete. zpravodaj statutárního města opavy 12/2012

Vánoční jarmark nabídne desítky nejrůznějších kulturních akcí. Uvnitř najdete. zpravodaj statutárního města opavy 12/2012 zpravodaj statutárního města opavy 12/2012 11 číslo Uvnitř najdete Vánoce tradiční i moderní na str. 14 a 15 Noc otevřených dveří bude mít reprízu na str. 21 Liga sportu základních škol zná své vítěze

Více

FILIP T.A.K. JE ČESTNÝM OBČANEM MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ

FILIP T.A.K. JE ČESTNÝM OBČANEM MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY PROSINEC 2013 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2

Více

Březolupský zpravodaj

Březolupský zpravodaj Poločas Užívám podobný titulek jako v roce 2000 a 2004. To proto, že zase uplynula polovina funkčního období zastupitelstva a není marné provést jistou rekapitulaci. Jestliže byl rok 2007 označen jako

Více

ČTYŘLÍSTEK OPĚT V DUHÁCH...

ČTYŘLÍSTEK OPĚT V DUHÁCH... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník IV., číslo 4, prosinec 2011 ČTYŘLÍSTEK OPĚT V DUHÁCH... Divadlo Antonína Dvořáka v Ostravě bylo

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Domov pro seniory SKALICE, příspěvková organizace. Náš svět. informace z Domova pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice

Domov pro seniory SKALICE, příspěvková organizace. Náš svět. informace z Domova pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Domov pro seniory SKALICE, příspěvková organizace Náš svět informace z Domova pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice III. ročník červenec 2014 Obsah: strana Úvod 3 Společenská kronika

Více

ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ ŠKOLNÍ BRAVÍČKO

ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ ŠKOLNÍ BRAVÍČKO ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ Prosinec 2013 leden 2014 ŠKOLNÍ BRAVÍČKO Milí čtenáři, kamarádi, přátelé, tak zase po roce máme tu Vánoce. Pokusíme se vás naladit vánočně laděným

Více

zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 12 prosinec 2004

zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 12 prosinec 2004 zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 12 prosinec 2004 www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze školství strana 3 Informace z radnice

Více

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje Č. 122-2/2011 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Pythagoriáda. Dne 26. 01. 2011 se žák 5.A Matej Andar zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, kde ve velké konkurenci

Více

Broskve v hlavní roli

Broskve v hlavní roli 07/11 ČERVENEC 2011 PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY MLéKáreNSKé VÝrOBKy strana 18 es S E Z N A M T E S E PRO VÁŠ ZDRAVÝ STŮL S VÝROBKY KLASA KRAJ VYSOČINA (str. 22) Broskve v hlavní

Více

ČASOPIS ZÁKAZNÍKŮ PRODEJEN COOP 1/2015 ZDARMA RÁDCE

ČASOPIS ZÁKAZNÍKŮ PRODEJEN COOP 1/2015 ZDARMA RÁDCE ČASOPIS ZÁKAZNÍKŮ PRODEJEN COOP 1/2015 ZDARMA RÁDCE Vybíráme z březnové nabídky 9, 90 PODĚBRADKA Citron, Pomeranč, Lesní plody 1,5 l cena za 1 l 6,60 Kč PDB_inz_193x74_TISK.indd 1 21.1.15 9:16 14, 90 Na

Více

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007.

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007. 1 Petřvaldské noviny č. 12 Informace pro občany Z obsahu: - 1. schůze nové Rady města Petřvaldu - Petřvaldské noviny zdarma do každé rodiny - Den přátelství - Dobrovolní hasiči v r. 2006 - Úspěchy šachistů

Více

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO... Otec Alois

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO... Otec Alois OKÉNKO zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín DUCHOVNÍ SLOVO... Otec Alois Prosinec 2014 Opět zde máme předvánoční čas, který se i letos naplňuje dobou adventní. A pak přijdou opět Vánoce.

Více

ČÍSLO 12, ROČNÍK 16 PROSINEC 2010. Vážení spoluobčané,

ČÍSLO 12, ROČNÍK 16 PROSINEC 2010. Vážení spoluobčané, ČÍSLO 12, ROČNÍK 16 PROSINEC 2010 Vážení spoluobčané, čas utíká jako voda a je tu opět konec roku, doba, kdy se většina z nás ohlíží za uplynulým rokem a zamýšlí se nad tím, co se mu podařilo, co ten rok

Více

Klidné prožití důchodu se správným zabezpečením. Financování. Přístup se správnou strategií!

Klidné prožití důchodu se správným zabezpečením. Financování. Přístup se správnou strategií! www.tydeniky.cz 3. prosince 2010 Naďa Urbánková www.msbi.cz Původním jménem Naděžda Balabánová se narodila 30. června 1939 v Podkrkonoší ve znamení Raka. Nejprve se stala diplomovanou zdravotní sestrou,

Více

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.4/2014 Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu, úspěšný vstup do roku 2015, hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje Rada obce

Více

1/2013. časopis zákazníků prodejen coop. zdarma. Rádce. Finty do domácnosti. Kouzlo slovenské kuchyně. Masopustní. veselice

1/2013. časopis zákazníků prodejen coop. zdarma. Rádce. Finty do domácnosti. Kouzlo slovenské kuchyně. Masopustní. veselice časopis zákazníků prodejen coop 1/2013 zdarma Rádce Kouzlo slovenské kuchyně Finty do domácnosti Masopustní veselice Vybíráme z březnové nabídky 8, 90 Špenát listový porce 400 g cena za 100 g 2,23 Kč 17,

Více

LEDEN ÚNOR BŘEZEN. Novoroční turnaj v šipkách. Beseda s p. Liborem Širůčkem o Indii. Beseda s p. Bohuslavem Kudou o historii Letovic

LEDEN ÚNOR BŘEZEN. Novoroční turnaj v šipkách. Beseda s p. Liborem Širůčkem o Indii. Beseda s p. Bohuslavem Kudou o historii Letovic NÁŠ DOMOV č. 29 leden, únor, březen 2013 PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM AKCÍ LEDEN Novoroční turnaj v šipkách Beseda s p. Liborem Širůčkem o Indii Beseda s p. Bohuslavem Kudou o historii Letovic Představení western

Více

Nakupujte u svého pekaře

Nakupujte u svého pekaře Tisk zaměstnanců Pekařství Illík, spol. s r.o. 3 ročník 4 občasník prosinec 2012 Otevírací doba o vánočních svátcích Prodejny Pekařství Illík přivítají své zákazníky 24. prosince v dopoledních hodinách,

Více