Zpráva o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od V. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od V. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, konaného dne 14. 9."

Transkript

1 Zpráva o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od V. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, konaného dne K bodu: schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady konaná dne rozpočtové opatření č napájením světelného signalizačního zařízení křižovatky Žarošická Pálavské nám. návrh na opakované projednání - poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro KVIC - veřejnou zakázku Úklid společných prostor bytových domů m. č. Brno - Vinohrady 2015 zahájení zadávacího řízení - výpověď nájmu bytu na ulici Vlčnovská v Brně panu R. M. a paní S. M. - výpověď nájmu bytu na ulici Mikulovská v Brně panu M. M. - nově podané žádosti o byt - změnu bodů za další rok trvání žádosti žádosti podané v měsíci září - návrh na pronájem bytů: 4+1 č. 7 v domě Vlčnovská 4 a 1 + KK č. 3 v domě Bzenecká 15 - smlouvu na dobu určitou H. Š., Pálavské náměstí - dohodu o vzájemném postoupení nájemních smluv D. S., E. S., Vlčnovská a S. S., Krausova - nebytové prostory v domě Mikulovská 8 zveřejnění záměru - nebytové prostory v domě Vlčnovská 6 zveřejnění záměru - žádost o udělení souhlasu k podnájmu bytu v OC 02 Ing. R. B. - veřejnou zakázku Stavební úpravy objektu stravovacího pavilonu Bzenecká SO 01 víceúčelový sál 1.etapa smlouva o dílo - smlouvu o autorský dozor pro akci Stavební úpravy objektu stravovacího pavilonu Bzenecká 23 SO 01 víceúčelový sál 1.etapa - schválení zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu Projektová příprava a administrace akce Snížení energetické náročnosti tělovýchovného pavilonu Bzenecká 23, Brno Vinohrady - vybudování parkoviště Bzenecká 23, Brno dodatek smlouvy o dílo - pronájem tělocvičny v objektu Bzenecká 23 - sobotní volejbalové turnaje - pronájem tělocvičen v objektu Bzenecká 23 na školní rok 2015/ zapůjčení asfaltové plochy a příslušenství v objektu Bzenecká 23 Soutěž mladých hasičů n e - dodatek ke smlouvě o dílo Stavební úpravy objektu ZŠ Bzenecká 23 výměna zbývajících výplní otvorů sekce A a B - žádost o splátkový kalendář Č. M.

2 b e r e n a v ě d o m í - návrh Zadání změn Územního plánu města Brna celoměstského významu a 42. soubor - veřejnou zakázku Celoroční komplexní údržba ploch v MČ Brno Vinohrady výběr nejvhodnější nabídky - přechod nájmu I. B., Bzenecká s o u h l a s i l a - se zvláštním užíváním komunikace pro zřízené vyhrazeného parkovacího stání pro žadatele: o Ing. V. S., Blatnická, Brno o Ing. E. R. U., Prušánecká, Brno o R. V., Blatnická, Brno o L. P., Prušánecká, Brno o V. K., Vlčnovská, Brno p r o m i n u l a - panu M. S. 50% poplatku a úroku z prodlení z dlužného nájemného a služeb spojené s užíváním bytu domu Prušánecká v Brně z r u š i l a - zrušila Usnesení č. 503/15/7 Rady m. č. Brno Vinohrady s t á h l a - bod Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy nebytových prostor Bzenecká 23, Brno z pořadu zasedání Mimořádná schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady konaná dne výpověď z nájmu nebytových prostor Bzenecká 23, Brno M. Č., IČ a firma FITNESS BODY SLIM s. r. o., IČ výpověď z nájmu nebytových prostor Bzenecká 23, Brno Ing. J. H., Chodov, Trhanov, IČ 15. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady konaná dne rozpočtové opatřená č úpravu dopravního značení na ulici Věstonická

3 - úpravu vodorovného dopravního značení na komunikaci Pálavské náměstí - preference opatření pro cyklistickou dopravu z pohledu Městských částí Statutárního města Brna - poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro KVIC - žádost o povolení výjimky z počtu dětí MŠ Prušánecká 8 - žádost o splátkový kalendář paní M. S., bytem Pálavské nám. v Brně - nově podané žádosti o byt - změnu bodů za další rok trvání žádosti žádosti podané v měsíci říjnu - změnu bodů u doplněné žádosti Ing. P. P. - smlouvu na dobu určitou M. P., Pálavské náměstí - návrh na pronájem bytu 1+KK č. 52 v domě Valtická 17 - rozšíření nájmu bytu Pálavské náměstí 7, byt č rozšíření nájmu bytu Mikulovská 4, byt č rozšíření nájmu bytu Mikulovská 6, byt č žádost o udělení souhlasu k podnájmu bytu v OC 02 R. P. - žádost o udělení souhlasu k podnájmu bytu v OC 02 Bc. G. K. - dohodu o vystoupení ze společného nájmu bytu Mutěnická - nájem bytu č. 20 Pálavské náměstí - nájem bezbariérového bytu č. 55 v domě Mikulovská 9 - výměnu vstupních dveří u objektu Velkopavlovická 25 - zveřejnění záměru pronájmu části nebytových prostor Bzenecká 23, Brno - zveřejnění záměru změny smlouvy nebytových prostor sloužících k podnikání Diecézní charita Brno - žádost o úhrady dluhu formou splátkového kalendáře Ing. J. H. - pronájem tělocvičen v objektu Bzenecká 23 na školní rok 2015/2016 s o u h l a s i l a - s žádostí o zařazení akce Změna využití stávajícího stravovacího pavilonu objektu Bzenecká 23 na víceúčelový kulturní sál, včetně parkoviště I. etapa do kapitálových výdajů města Brna v r s úsekovým měřením rychlosti na ulici Žarošická z r u š i l a - část usnesení RMČ č. 228/15/7 ve znění Požaduje zařazení do realizace rezidentního parkování po předchozím projednání zásad rezidentního parkování - smlouvu o centralizovaném zadání veřejné zakázky na dodávku energií na rok usnesení č. 527/15/7 přijaté Radou m. č. Brno Vinohrady dne dodatek ke smlouvě o dílo Stavební úpravy objektu ZŠ Bzenecká 23 výměna zbývajících výplní otvorů sekce A a B v y l o u č i l a - z další účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky Celoroční komplexní údržba ploch v MČ Brno Vinohrady pro část SEVER i JIH dodavatele ŠIMEK 96, spol. s r. o. a pro část JIH dodavatele PET Group, a.s. - vylučuje z další účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky Úklid společných prostor bytových domů m. č. Brno Vinohrady 2015 uchazeče CENTRUM SLUŽEB, s. r. o.

4 v y b í r á - pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Celoroční komplexní údržba ploch v MČ Brno Vinohrady pro část SEVER jako nejvhodnější nabídku firmy PET Group, a.s. a pro část JIH firmu FALKY, spol. s r. o. n e s o u h l a s i l a - s investičním záměrem firmy FUERTES DEVELOPMENT, s. r. o. Kuřim Multifunkční sportovní centrum při ulici Jedovnická podle předloženého materiálu - s aktualizací přílohy č. 4 Statutu města Brna 16. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady konaná dne rozpočtové opatření č odstranění konstrukcí na sušení prádla a klepání koberců na pozemcích SMB ve správě m. č. Brno Vinohrady - Plán zimní údržby komunikace pro městskou část Brno Vinohrady, na zimní období záměr stavebních úprav v objektu DŮM NADĚJE Brno Vinohrady, ul. Velkopavlovická 4186/13, Brno - podmínky výběrového řízení na místo ředitele Kulturního, vzdělávacího a informačního centra městské části Brno Vinohrady - zásady poskytování dotací z rozpočtu městské části Brno Vinohrady - návrh odměn ředitelkám ZŠ a MŠ - návrh na prominutí nedobytné pohledávky za paní J. L., původně bytem Bořetická, Brno v částce 1 521,- Kč - ponechání paní L. S. v pořadí žadatelů o byt v městské části Brno Vinohrady - nově podané žádosti o byt - změnu bodů u doplněné žádosti M. B., Bzenecká ze 42 na 44 bodů - paní B. I. přidělení 1 bodu za skutečnost, že má dítě ve vlastní péči. Počet bodů se zvýší ze 73 na 74 - pronájem nebytových prostor v domě Mikulovská 8 - pronájem nebytových prostor v domě Vlčnovská 8 - zveřejnění přiloženého záměru na pronájem nebytových prostor Pálavské náměstí 6 - I. N., bytem Bořetická, Brno, krátkodobý pronájem tělocvičen v objektu Bzenecká 23 sobotní volejbalové turnaje d o p o r u č i l a - Zastupitelstvu m. č. Brno Vinohrady doporučit Zastupitelstvu města Brna souhlasit bez připomínek k návrhu obecně závazné vyhlášky města Brna s o u h l a s i l a - se zvláštním užíváním komunikace k umístění vyhrazeného parkovacího stání pro žadatele: J. V., Blatnická, Brno

5 - s kácením 2 stromů břízy na pozemcích školní zahrady MŠ Bořetická 7 za podmínky vysazení 2 kusů dřevin podle dispozic úseku životního prostředí - s použitím nevyčerpaného příspěvku na odlišovací grafické prvky ve výši 9 446,- Kč na doplnění zeleně kolem objektu MŠ Prušánecká 8 v z a l a n a v ě d o m í - výpověď ředitele Kulturního, vzdělávacího a informačního centra městské části Brno Vinohrady, příspěvkové organizace v y b r a l a - na základě doporučení hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu: Projektová příprava a administrace akce Snížení energetické náročnosti tělovýchovného pavilonu Bzenecká 23, Brno Vinohrady jako nejvhodnější nabídku firmy Energy Benefit Centre a. s., Křenová 438/3, Praha - na základě doporučení hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu: Výměna vstupních dveří u objektu Velkopavlovická 25 jako nejvhodnější nabídku firmy OKNOSERVIS s. r. o., Drčkova 2876/17, Brno - jako nejvhodnější ve veřejné zakázce na služby nabídku firmy ESSAT CZ s. r. o., Keramická 602, Ostrava, jejíž nabídka byla podle hodnotícího kritéria vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou j m e n u j e - zástupce zřizovatele m. č. Brno Vinohrady do Školské rady ZŠ Mutěnická na nové tříleté období Mgr. Jiří Karásek, RNDr. Bohumil Pokorný, CSc., Ing. Pavel Surý z a m í t á - námitku stěžovatele CENTRUM SLUŽEB, s. r. o. Všetičkova 31, Brno směřující proti rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze dne ve výběrovém řízení veřejné zakázky Úklid společných prostor bytových domů m. č. Brno Vinohrady 2015 s t á h l a - bod Veřejná zakázka Celoroční komplexní údržba ploch v MČ Brno Vinohrady smlouva o dílo z programu zasedání chybný předložený materiál Mimořádná schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady konaná dne veřejná zakázka Celoroční komplexní údržba ploch MČ Brno Vinohrady smlouva o dílo o s firmou PET Group, a. s., Opálkova 748/4, Brno na plnění veřejné zakázky Celoroční komplexní údržba ploch v MČ Brno Vinohrady, část SEVER podle předloženého materiálu

6 o smlouvu o dílo s firmou FALKY, spol. s r. o., Kaštanová 637/141e Brno na plnění veřejné zakázky Celoroční komplexní údržba ploch v MČ Brno Vinohrady, část JIH podle předloženého materiálu - pronájem nebytových prostor objekt Bzenecká 23, Brno - změnu nájemní smlouvy nebytových prostor objekt Bzenecká 23 uzavřené mezi Diecézní charitou Brno, tř. Kpt. Jaroše 1928/9 a Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno Vinohrady - smlouvu o dílo č mezi Statutárním městem Brno, městskou částí Brno Vinohrady a firmou OKNOSERVIS s. r. o. pro akci Výměna vstupních dveří u objektu Velkopavlovická 25 smlouva o dílo 17. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady konaná dne rozpočtové opatření č dlouhodobý pronájem pro školní rok 2015/2016 Dům dětí, Valtická 23 - úpravu formuláře pro podávání žádostí z rozpočtu městské části Brno Vinohrady - nepodávat žádost o dotace podpory bydlení MMR v roce návrh na prominutí nedobytné pohledávky za pana Zdeňka Pecu původně bytem Blatnická 2, Brno - veřejná zakázka Úklid společných prostor bytových domů m. č. Brno Vinohrady 2015 smlouvu o dílo mezi Městskou částí Brno Vinohrady a firmou ESSAT CZ s. r. o. Keramická 602m Ostrava na realizaci zakázky na služby Úklid společných prostor bytových domů m. č. Brno Vinohrady nově podané žádosti o byt - změnu bodů za další rok trvání žádosti žádosti podané v měsíci listopadu - změnu bodů u doplněné žádosti Ing. K. M. za dítě ve vlastní péči, počet bodů se zvýší z 51 na 52 - změnu bodů u doplněné žádosti H. P. za dítě ve vlastní péči, počet bodů se zvýší z 21 na 22 - smlouvu na dobu určitou Z. K. H., Bzenecká - smlouvu na dobu určitou Ing. K. Ch., Prušánecká - smlouvu na dobu určitou L. N., Mikulovská - smlouvu na dobu určitou O. S., Bzenecká (DPS) - smlouvu na dobu určitou Mgr. M. H. (DPS) - smlouva na dobu určitou J. N., Pálavské náměstí (DPS) - žádost o ponechání v pořadí žadatelů o byt M. H. - žádost o ponechání v pořadí žadatelů o byt D. H. - rozšíření nájmu bytu Bzenecká 17, byt. č dohodu o vzájemném postoupením smluv o nájmu bytu L. R., Pálavské náměstí a J. a E. Z., Vymazalova - žádost o schválení zájemce za členy bytového družstva BD Vinohrady, družstvo Ing. Z. Z. a Ing. A. Z.

7 n e - žádost paní M. P., místopředsedkyně výboru SVJ Bořetická 14, 16 na zpracování nabídky na správu společných částí domu Brno, Bořetická 14 a 16 - žádost o splátkový kalendář Č. M. d o p o r u č i l a - Zastupitelstvu městské části Brno Vinohrady doporučit Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků p. č. 7747/71, 7748/20, 7748/21, 7748/23 a 7748/25 v k. ú. Židenice do vlastnictví Statutárního města Brna - VI. Zastupitelstvu m. č. Brno Vinohrady, konanému dne , vzít na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkové organizace KVIC za I. III. čtvrtletí VI. Zastupitelstvu m. č. Brno Vinohrady, konanému dne , vzít na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkových organizacích m. č. Brno Vinohrady za I. III. čtvrtletí 2015 s o u h l a s i l a - s umístěním a provedením stavby Přípojka vody k zahradní kolonii při ul. Révová, Brno Vinohrady - s umístěním a provedením stavby zázemí pro řidiče MHD vč. veřejného WC na pozemku p. č v k. ú. Židenice podle předloženého materiálu - s návrhem Smlouvy o výpůjčce MIOS č. 14/ se zvláštním užíváním komunikace k umístění vyhrazeného parkovacího stání pro žadatele: o R. M., Bzenecká, Brno o A. R., Bzenecká, Brno o Ing. M. Ž., Bzenecká, Brno - žádost o souhlas se sídlem Sdružení rodičů při MŠ, Velkopavlovická 25 - s udělením souhlasu školám k zapojení do projektů města v oblasti vzdělávání - s přijetím daru od paní A. B., bytem Mikulovská, dle přiloženého materiálu v z a l a n a v ě d o m í - změnu výše platu ředitele KVIC Brno Vinohrady Ing. Liboru Štursovi s účinností od zprávu o hospodaření příspěvkové organizace KVIC za I. III. čtvrtletí rozbory hospodaření ZŠ a MŠ m. č. Brno Vinohrady za I. III. čtvrtletí informaci o vyhlášení výzvy ministryně pro místní rozvoj k podávání žádostí o dotace podpory bydlení MMR v roce 2016 v rámci programu Rozvojové bydlení - úpravu platových tarifů vedoucích odborů m. č. Brno Vinohrady od p o t v r d i l a - Usnesení č. 537/15/7 Mimořádné RMČ Brno Vinohrady konané dne , schválení výpovědi nájmu z prostor sloužícího k podnikání v objektu Bzenecká 23, Brno, paní M. Č. a FITNESS BODY SLIM s. r. o.

8 - Usnesení č. 537/15/7 Mimořádné RMČ Brno Vinohrady konané dne , schválení výpovědi nájmu z prostor sloužícího k podnikání v objektu Bzenecká 23, Brno, paní M. Č. a FITNESS BODY SLIM s. r. o. o d l o ž i l a - žádost o pronájem nebytových prostor objektu Bzenecká 23, Brno Mimořádná schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady konaná dne žádost o pronájem nebytových prostor objektu Bzenecká 23 paní I. B., Prušánecká a paní R. P., Velkopavlovická v z a l a n a v ě d o m í - zápis a doporučení z jednání výběrové komise výběrové řízení ředitele Kulturního, vzdělávacího a informačního centra městské části Brno Vinohrady j m e n u j e - počínaje dnem do funkce ředitele Kulturního, vzdělávacího a informačního centra městské části Brno Vinohrady pana Mgr. Jiřího Huňáčka 18. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady konaná dne rozpočtové opatření č zajištění průjezdnosti v MČ Brno Vinohrady lokalita Blatnická 1 - žádost o splátkový kalendář paní H. K., bytem Vlčnovská v Brně - výpověď nájmu bytu paní K. P. - výpověď nájmu bytu M., Vlčnovská, Brno - nově podané žádosti o byt - změnu bodů za další rok trvání žádosti žádosti podané v měsíci prosinci - změnu bodů u doplněné žádosti P. K. - změna bodů u doplněné žádosti D. H. - pronájem nebytových prostor v domě Pálavské náměstí 6 - nájemní smlouvu na dobu určitou P. K., Vlčnovská - nájemní smlouvu na dobu určitou J. a L. P., Vlčnovská - nájemní smlouvu na dobu určitou D. B., Pálavské náměstí (DPS) - dohodu o vystoupení ze společného nájmu bytu T. C., Valtická - umístění sídla obchodní společnosti Dětský sbor Brno ZUŠ, v. o. s. v bytě č. 37 na adrese Mikulovská 4222/9 - žádost o udělení souhlasu k podnájmu bytu v OC 02 I. K. - zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v domě Valtická 17 - nájem bytu č. 8 v domě Bzenecká 21

9 - nájem bytu č. 10 v domě Pálavské náměstí 1 - žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou - zveřejnění záměru pronajmout část nebytových prostor v objektu Bzenecká 23, Brno - termíny zasedání Rady m. č. Brno Vinohrady pro první polovinu roku program VI. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno Vinohrady konaného dne b e r e n a v ě d o m í - záměr svěření majetku do užívání příspěvkových organizacích m. č. Brno Vinohrady d o p o r u č i l a - Zastupitelstvu m. č. Brno Vinohrady vzít na vědomí plnění rozpočtu m. č. Brno Vinohrady k podle předloženého materiálu - Zastupitelstvu m. č. Brno Vinohrady schválit rozpočtové opatření č Zastupitelstvu m. č. Brno Vinohrady schválit Návrh rozpočtu Městské části Brno- Vinohrady na rok Zastupitelstvu m. č. Brno Vinohrady uložit Radě m. č. Brno Vinohrady jednat s poskytovatelem bankovních služeb o výhodnějších podmínkách úročení finančních prostředků na účtech městské části - Zastupitelstvu m. č. Brno Vinohrady doporučit Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků p. č a p. č oba k. ú. Židenice - Zastupitelstvu m. č. Brno Vinohrady souhlasit s prodejem případně i pronájmem pozemků p. č. 9149/22 a p. č. 9149/41 k. ú Židenice - Zastupitelstvu m. č. Brno Vinohrady nenavrhovat žádné lokality na území m. č. Brno Vinohrady na nichž by bylo možné povolit provozování loterií a jiných podobných her - Zastupitelstvu m. č. Brno Vinohrady udělení souhlasu s předáním majetku do vlastnictví škol - Zastupitelstvu m. č. Brno Vinohrady vzít na vědomí plnění plánu výnosů a nákladů Správy domů m. č. Brno Vinohrady za 3. čtvrtletí roku 2015 podle přiloženého materiálu - Zastupitelstvu m. č. Brno Vinohrady schválit Plán výnosů a nákladů Správy domů m. č. Brno Vinohrady na rok 2016 podle přiloženého materiálu - Zastupitelstvu m. č. Brno Vinohrady prominout nedobytnou pohledávku m. č. Brno Vinohrady za panem I. P. ve výši ,- Kč na dlužném nájemném a ve výši ,- Kč na poplatku z prodlení, vedených v účetnictví - Zastupitelstvu m. č. Brno Vinohrady prominout část pohledávky m. č. Brno Vinohrady za paní M. O. ve výši ,- Kč na poplatku z prodlení, vedeném v účetnictví - Zastupitelstvu m. č. Brno Vinohrady doporučit Zastupitelstvu města Brna předložený návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, se změnou v čl. 2, část I Území města, členění na území městských částí a občané za podmínky zajištění kontroly přesného převedení mapových podkladů do digitální podoby v GIS města Brno před vypuštěním textu : a jsou vyznačeny v mapách Katastru nemovitostí v měřítku 1:1000, uložených na úřadech městských částí a na Magistrátu města Brna. - Zastupitelstvu m. č. Brno Vinohrady schválit termíny zasedání Zastupitelstva m. č. Brno Vinohrady pro rok 2016

10 s o u h l a s i l a - se záměrem výstavby měnírny trakčního vedení MHD - se zvláštním užíváním komunikace k umístění vyhrazeného parkovacího stání pro žadatele: o J. P., Mikulovská, Brno o F. T., Bořetická, Brno o M. S., Blatnická, Brno o Ing. V. K., Mikulovská, Brno o d l o ž i l a - rozhodnutí se zvláštním užíváním komunikace k umístění vyhrazeného parkovacího stání pro žadatele: B. B., Blatnická, Brno

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 16. schůze Rady, konané dne 21. října 2015 v zasedací místnosti

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

15. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

15. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 15. schůze Rady, konané dne 7. října 2015 v zasedací místnosti

Více

14. schůze Rady m. č. Brno - Vinohrady U S N E S E N Í

14. schůze Rady m. č. Brno - Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í Ze 14. schůze Rady, konané dne 16. září 2015 v zasedací místnosti

Více

18. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

18. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 18. schůze Rady, konané dne 2. prosince 2015 v zasedací místnosti

Více

19. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

19. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 19. schůze Rady, konané dne 16. prosince 2015 v zasedací místnosti

Více

VI. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

VI. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Zastupitelstvo Členům Zastupitelstva Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z VI. zasedání Zastupitelstva, konaného dne 14. 12. 2015 v 18:00 hodin v zasedací

Více

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady, konané dne 11. srpna 2016 v zasedací

Více

20. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

20. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 20. schůze Rady, konané dne 13. ledna 2016 v zasedací místnosti

Více

32. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

32. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 32. schůze Rady, konané dne 2. listopadu 2016 v zasedací místnosti

Více

23. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

23. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 23. schůze Rady, konané dne 16. března 2016 v zasedací místnosti

Více

46. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

46. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 46. schůze Rady, konané dne 4. října

Více

10. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

10. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 10. schůze Rady, konané dne 20. května 2015 v zasedací místnosti

Více

XIII. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno-Vinohrady USNESENÍ

XIII. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno-Vinohrady USNESENÍ Zastupitelstvo Členům Zastupitelstva Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů Magistrátu města Brna USNESENÍ z XIII. zasedání Zastupitelstva, konaného dne 11.09.2017 v 18:00 hodin v zasedací místnosti

Více

47. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

47. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 47. schůze Rady, konané dne 25. října

Více

56. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

56. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 56. schůze Rady, konané dne 25. dubna

Více

21. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

21. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 21. schůze Rady, konané dne 3. února 2016 v zasedací místnosti

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Rozpočtové opatření č. 31 písemně Ing. Pekárek 4. Rozpočtové opatření č. 32 dodatečně písemně

U S N E S E N Í. 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Rozpočtové opatření č. 31 písemně Ing. Pekárek 4. Rozpočtové opatření č. 32 dodatečně písemně Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 3. schůze Rady, konané dne 17. prosince 2014 v zasedací místnosti

Více

43. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

43. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 43. schůze Rady, konané dne 28. června

Více

38. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

38. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 38. schůze Rady, konané dne 15. března

Více

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í III. zasedání Zastupitelstva Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací

Více

33. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

33. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 33. schůze Rady, konané dne 23. listopadu 2016 v zasedací místnosti

Více

30. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

30. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 30. schůze Rady, konané dne 21. září 2016 v zasedací místnosti

Více

36. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

36. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 36. schůze Rady, konané dne 1. února 2017 v zasedací místnosti rady,

Více

13. schůze Rady m. č. Brno - Vinohrady U S N E S E N Í

13. schůze Rady m. č. Brno - Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 13. schůze Rady, konané dne 26. srpna 2015 v zasedací místnosti

Více

27. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

27. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 27. schůze Rady, konané dne 6. června 2016 v zasedací místnosti

Více

12. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

12. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 12. schůze Rady, konané dne 1. července 2015 v zasedací místnosti

Více

42. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

42. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 42. schůze Rady, konané dne 7. června

Více

50. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

50. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 50. schůze Rady, konané dne 18. prosince

Více

Zpráva o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od IX. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno- Vinohrady, konaného dne

Zpráva o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od IX. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno- Vinohrady, konaného dne Zpráva o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od IX. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno- Vinohrady, konaného dne 12.09.2016 K bodu: 20 30. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady konaná dne 21.09.2016 schválila

Více

48. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

48. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 48. schůze Rady, konané dne 15. listopadu

Více

55. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

55. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 55. schůze Rady, konané dne 4. dubna

Více

1. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

1. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 1. schůze Rady, konané dne 10. listopadu 2014 v zasedací místnosti

Více

41. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

41. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 41. schůze Rady, konané dne 17. května

Více

28. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

28. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 28. schůze Rady, konané dne 29. června 2016 v zasedací místnosti

Více

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z mimořádné schůze Rady, konané dne 26.

Více

63. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

63. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 63. schůze Rady, konané dne 31. října

Více

11. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

11. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 11. schůze Rady, konané dne 10. června 2015 v zasedací místnosti

Více

X. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

X. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Zastupitelstva Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů Magistrátu města Brna USNESENÍ z X. zasedání Zastupitelstva, konaného dne 12.12.2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Vinohrady,

Více

13. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

13. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 13. schůze Rady, konané dne 2. září

Více

9. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

9. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 9. schůze Rady, konané dne 29. dubna 2015 v zasedací místnosti

Více

60. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

60. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 60. schůze Rady, konané dne 29. srpna

Více

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádná schůze Rady, konané dne 3. září 2014 v zasedací místnosti

Více

9. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

9. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 9. schůze Rady, konané dne 20. května

Více

IX. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

IX. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Zastupitelstvo Členům Zastupitelstva Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z IX. zasedání Zastupitelstva, konaného dne 12. 9. 2016 v 18:00 hodin v zasedací

Více

54. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

54. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 54. schůze Rady, konané dne 14. března

Více

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z mimořádné schůze Rady, konané dne 15.

Více

U S N E S E N Í PROGRAM. Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna

U S N E S E N Í PROGRAM. Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 2. schůze Rady, konané dne 26. listopadu 2014 v zasedací místnosti

Více

U S N E S E N Í. Dále přítomní: JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Ing. Květoslav Pekárek, vedoucí odboru finančního a výstavby

U S N E S E N Í. Dále přítomní: JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Ing. Květoslav Pekárek, vedoucí odboru finančního a výstavby Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 59. schůze Rady, konané dne 8. října 2014 v zasedací místnosti

Více

45. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

45. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 45. schůze Rady, konané dne 13. září

Více

U S N E S E N Í PROGRAM JEDNÁNÍ

U S N E S E N Í PROGRAM JEDNÁNÍ U S N E S E N Í v 17:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25 K bodu 2 - Schválení programu II. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady

Více

XV. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno-Vinohrady USNESENÍ

XV. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno-Vinohrady USNESENÍ Zastupitelstvo Členům Zastupitelstva Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů Magistrátu města Brna USNESENÍ z XV. zasedání Zastupitelstva, konaného dne 12.03.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti

Více

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady, konané dne 13. listopadu 2014 v zasedací

Více

51. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

51. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 51. schůze Rady, konané dne 10. ledna

Více

57. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

57. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 57. schůze Rady, konané dne 16. května

Více

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady, konané dne 27. července 2016 v zasedací

Více

11. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

11. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 11. schůze Rady, konané dne 1. července

Více

6. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

6. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 6. schůze Rady, konané dne 25. února 2015 v zasedací místnosti

Více

8. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

8. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 8. schůze Rady, konané dne 8. dubna 2015 v zasedací místnosti

Více

37. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

37. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 37. schůze Rady, konané dne 22. února 2017 v zasedací místnosti rady, Velkopavlovická 25

Více

44. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

44. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 44. schůze Rady, konané dne 23. srpna

Více

Zpráva o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od VIII. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, konaného dne

Zpráva o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od VIII. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, konaného dne Zpráva o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od VIII. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, konaného dne 13. 6. 2016 K bodu: 15 28. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady konaná dne 29. 6. 2016 - výzvu

Více

40. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

40. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 40. schůze Rady, konané dne 26. dubna

Více

49. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

49. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 49. schůze Rady, konané dne 6. prosince

Více

53. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

53. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 53. schůze Rady, konané dne 21. února

Více

39. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

39. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 39. schůze Rady, konané dne 05. dubna

Více

29. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

29. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 29. schůze Rady, konané dne 31. srpna 2016 v zasedací místnosti

Více

2. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

2. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 2. schůze Rady, konané dne 3. prosince

Více

U S N E S E N Í PROGRAM JEDNÁNÍ

U S N E S E N Í PROGRAM JEDNÁNÍ U S N E S E N Í z I. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, konaného dne 17.12.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25 K bodu 2 - Schválení programu Ustavujícího

Více

24. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

24. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 24. schůze Rady, konané dne 6. dubna 2016 v zasedací místnosti

Více

34. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

34. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 34. schůze Rady, konané dne 14. prosince 2016 v zasedací místnosti

Více

Zápis. Zápis průběhu 3. schůze rady městského obvodu konané dne zasedací místnost. Místo konání:

Zápis. Zápis průběhu 3. schůze rady městského obvodu konané dne zasedací místnost. Místo konání: průběhu 3. schůze rady městského obvodu konané dne 06.12.2018 Místo konání: zasedací místnost Předsedající: Bc. Martin Bednář Přítomno: 8 Omluveno: 1 Neomluveno: 0 Zahájení: 10:00 hod. Ukončení: 10:45

Více

62. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

62. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 62. schůze Rady, konané dne 3. října

Více

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady, konané dne 13. 4. 2016 v zasedací místnosti

Více

10. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

10. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 10. schůze Rady, konané dne 10. června

Více

VIII. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

VIII. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Zastupitelstvo Členům Zastupitelstva Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z VIII. zasedání Zastupitelstva, konaného dne 13. 6. 2016 v 18:00 hodin v zasedací

Více

U S N E S E N Í. Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady

U S N E S E N Í. Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Vinohrady,

Více

Pozvánka na 11. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 11. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 11. schůzi rady městského obvodu konanou dne 23.04.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 4. zasedání zastupitelstva Seznam aktualizovaných materiálů: 01/VED/01 Výsledek

Více

VII. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

VII. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Zastupitelstvo Členům Zastupitelstva Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva, konaného dne 14. 3. 2016 v 18:00 hodin v zasedací

Více

Zpráva o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od X. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno- Vinohrady, konaného dne

Zpráva o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od X. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno- Vinohrady, konaného dne Zpráva o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od X. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno- Vinohrady, konaného dne 12.12.2016 K bodu: 18 34. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady konaná dne 14.12.2016 schválila

Více

XI. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno-Vinohrady USNESENÍ

XI. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno-Vinohrady USNESENÍ Zastupitelstvo Členům Zastupitelstva Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů Magistrátu města Brna USNESENÍ z XI. zasedání Zastupitelstva, konaného dne 13.03.2017 v 18:00 hodin v zasedací místnosti

Více

Rada MČ Brno-Černovice

Rada MČ Brno-Černovice 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 47. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 29. 6. 2016 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 27.11.2013 VI/69/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. r. 2013 RMČ bere na vědomí výsledky rozpočtového

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Pozvánka na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne 30.11.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

5. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

5. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 5. schůze Rady, konané dne 25. února

Více

Zápis. z 18. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. června 2019 v Kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3, Brno

Zápis. z 18. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. června 2019 v Kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3, Brno Zápis z 18. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 20. června 2019 v Kulturním domě Rubín, Makovského nám. 3, Brno Zahájení: Přítomni: 16:30 hodin Mgr. Lucie Pokorná Mgr. Filip Leder Ing.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2016 konané dne 3. února 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2016 konané dne 3. února 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2016 konané dne 3. února 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, p. Lenc, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Petr Svoboda Omluven: Ing.

Více

52. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

52. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 52. schůze Rady, konané dne 31. ledna

Více

Pozvánka na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.10.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 Kontrola

Více

na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.11.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 9:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Pozvánka na 51. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 51. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 51. schůzi rady městského obvodu konanou dne 15.12.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 14. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh

Více

Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 03.12.2012 VI/49/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. 2012 RMČ bere na vědomí výsledky rozpočtového

Více

na 63. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 63. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 63. schůzi rady městského obvodu konanou dne 15.06.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 17. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01

Více

na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne 15.11.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 02/OFR/02 Návrh na vydání

Více

na 39. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 39. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 39. schůzi rady městského obvodu konanou dne 23.06.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Návrh na vydání organizačního

Více

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013 Nění rozpočt ně V Brně dne 20. listopadu 2014 USNESENÍ z 6/75. schůze Rady městské části Brno-sever, která se konala 20. listopadu 2014 od 14:00 v malé zasedací místnosti ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70

Více

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z mimořádné schůze Rady, konané dne 15.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rada MČ Brno-Černovice

Rada MČ Brno-Černovice 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 98. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 23. 5. 2018 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více