Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2015"

Transkript

1 Operační prgram Výzkum, vývj a Harmngram výzev na rk 2015 Identifikační čísl zprávy: 1 Sledvané bdbí d: Sledvané bdbí d: Verze draft 03 Vytvřen v suladu s METODICKÝM POKYNEM PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ verze březen 2015 všechny data jsu pr první verzi SRP evidvána mim MS

2 02_16_ Bude upřesněn p schválení Bude upřesněn p schválení Výzkum a vývj aktivita MŠMT Velké infrastruktury pr VaVaI 02_16_ Bude upřesněn p Bude upřesněn p celá ČR včetně Prahy Výzkum a vývj OP VVV 02_15_ Bude upřesněn p schválení Bude upřesněn p schválení ČR mim Prahu Výzkum a vývj H _15_ Bude upřesněn p Bude upřesněn p celá ČR včetně Prahy 02_16_ Bude upřesněn p Bude upřesněn p dvuklvé _15_008 PO1 SC ČR mim Prahu Čísl výzvy Název výzvy Priritní sa Investiční pririta Specifický cíl Druh výzvy Celkvá alkace Z th příspěvek Unie Z th nárdní splufinancvání Mdel hdncení Plánvané datum vyhlášení Avíza parametrech výzvy Plánvané datum vyhlášení výzvy Plánvané datum zahájení příjmu žádstí pdpru Plánvané datum uknčení příjmu žádstí pdpru Území (míst dpadu) plánvané výzvy Synergie plánvané výzvy Výzvy z hlediska pslupnsti synergické vazby Ppis synergie/ kmplementarity Identifikace a název vazby Prgram Čísl zrcadlvé synergické výzvy Název zrcadlvé synergické výzvy 1 Harmngram výzev v SRP na rk 2015 Priritní sa 1 Identifikace výzvy Základní plánvané údaje výzvě Zacílení výzvy Synergie a kmplementarita výzvy Alkace plánvé výzvy (pdpra) Pdprvané aktivity Cílvé skupiny Typy příjemců Fázvané prjekty Výzva je tevřena pr žadatele, jejichž prjekty, schválené v OP VaVpI ve výzvách 1.1 Evrpská centra excelence a 2.2 Reginální VaV centra OP VaVpI, fázují v suladu s Pkynem Evrpské kmise k uzavření prgramů na bdbí Pracvníci rganizací, studenti vyských škl, výzkumní pracvníci v sukrmém sektru Subjekty splňující definici rganizace pr výzkum a šíření znalstí dle Sdělení Kmise (EU) Rámec pr státní pdpru výzkumu, vývje a invací (2014/C 198/01). Excelentní výzkum PO1 SC1 budvání či mdernizace infrastruktury; rzvj kapacit týmů; prjekty špičkvéh VaV; vytváření strategických partnerství; mezinárdní splupráce; pracvníci rganizací, studenti dktrských studijních prgramů vyských škl Subjekty splňující definici rganizace pr výzkum a šíření znalstí dle Sdělení Kmise (EU) Rámec pr státní pdpru výzkumu, vývje a invací (2014/C 198/01). Pdpra excelentních týmů PO1 SC1 rzvj kapacit týmů, dbudvání, mdernizace či upgrade infrastruktury, rzvj strategických partnerství pracvníci rganizacím, studenti dktrských studijních prgramů na VŠ Subjekty splňující definici rganizace pr výzkum a šíření znalstí dle Sdělení Kmise (EU) Rámec pr státní pdpru výzkumu, vývje a invací (2014/C 198/01). Teaming PO1 SC1 dbudvání, mdernizace a upgrade infrastruktury, aktivity pr implementaci mdernizace (upgradu) centra/center excelence zvyšující jeh/jejich vědecké schpnsti pracvníci rganizací Subjekty splňující definici rganizace pr výzkum a šíření znalstí dle Sdělení Kmise (EU) Rámec pr státní pdpru výzkumu, vývje a invací (2014/C 198/01), které pdaly prjekt d výzvy WIDESPREAD TEAMING a byly uvedeny jak Crdinatr in cuntry v seznamu prjektů k financvání ve Fázi 1 ( Prjects t be funded under Phase 1 f the Hrizn 2020 Teaming call ) Prjekty OP VVV budu kmplementárně pdprvat prjekty, které úspěšně pršly 2. fází Teamingu v H2020 Výzkumné infrastruktury pr vzdělávací účely - budvání či mdernizace PO1 SC3 Výzkumné infrastruktury pr vzdělávací účely - budvání či mdernizace pracvníci rganizací, akademičtí a statní pracvníci VŠ, studenti VŠ Subjekty splňující definici rganizace pr výzkum a šíření znalstí dle Sdělení Kmise (EU) Rámec pr státní pdpru výzkumu, vývje a invací (2014/C 198/01) Výzkumné infrastruktury PO1 SC1 Dbudvání, knstrukce, mdernizace či upgrade infrastruktury včetně ddávek částí infrastruktur či zařízení d infrastruktur d zahraničí - materiálně a technicky mdernizvat výzkumné infrastruktury, pdpra kvalitníh výzkumu s využitím výzkumné infrastruktury. pracvníci rganizací, studenti VŠ, výzkumní pracvníci v sukrmém sektru Subjekty splňující definici rganizace pr výzkum a šíření znalstí dle Rámce pr státní pdpru VaVaI, které jsu hstitelsku neb partnersku institucí výzkumné infrastruktury Aktivita MŠMT na pdpru velkých infrastruktur pr výzkum, experimentální vývj a invace 2

3 02_16_ Kč Výzkum a vývj OP VVV PO1 SC3 02_15_ Kč Výzkum a vývj OP VVV PO1 SC4 02_16_016 IP2 SC Kč Vzdělávání OP VVV SC1, 2, 4 02_16_015 SC1, 2, Kč Vzdělávání OP VVV IP2 SC1, SC4 Čísl výzvy Název výzvy Priritní sa Investiční pririta Specifický cíl Druh výzvy Celkvá alkace Z th příspěvek Unie Z th nárdní splufinancvání Mdel hdncení plánvané datum vyhlášení Avíza parametrech výzvy (teze) Plánvané datum vyhlášení výzvy Plánvané datum zahájení příjmu žádstí pdpru Plánvané datum uknčení příjmu žádstí pdpru Území (míst dpadu) plánvané výzvy Synergie plánvané výzvy Výzvy z hlediska pslupnsti synergické vazby Identifikace a název vazby Prgram Čísl zrcadlvé synergické výzvy Název zrcadlvé synergické výzvy Priritní sa 2 Identifikace výzvy Základní plánvané údaje výzvě Zacílení výzvy Synergie a kmplementarita výzvy Alkace plánvé výzvy (pdpra) Pdprvané aktivity Cílvé skupiny Typy příjemců Ppis synergie ESF výzva pr VŠ Zkvalitnění vzdělávací činnsti VŠ, relevance studijních prgramů pr trh práce, psílení internacinalizace, mdernizace vzdělávací činnsti (mderní výukvé trendy), zvyšvání kvalifikace akademických pracvníků VŠ, splupráce s praxí, bry zaměřené na praxi, stáže studentů, pdpra studentů se specifickými ptřebami, pdpra pradenských center, pdpra kvalifikace pr strategické řízení VŠ (včetně pdpry lidských zdrjů na VŠ), tvrba systémů vnitřníh zajišťvání kvality na VŠ. V rámci pdává jedna VŠ jednu prjektvu žádst. studenti SŠ, VOŠ, VŠ, pracvníci VŠ Vyské škly ERDF výzva pr VŠ Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury, adaptace prstrvých a materiálních pdmínek pr prakticku výuku, zpřístupnění VŠ znevýhdněným skupinám. V rámci IP2 je mžné pdat více prjektvých žádstí za VŠ. studenti SŠ, VOŠ, VŠ, pracvníci VŠ Vyské škly Smart Akcelerátr Rzvj výzkumně zaměřených studijních prgramů Pdpra a rzvj LZ pr implementaci strategie inteligentní specializace na reginální úrvni; příprava a rzvj nvých neb invvaných nástrjů, které pvedu k naplňvání RIS3, pdpra dluhdbé splupráce veřejnéh, akademickéh a aplikačníh sektru příprava prjektvých záměrů přispívajících k cílům RIS3 Tvrba a mdernizace výzkumně zaměřených studijních prgramů a prgramů typu mezinárdních dctrate schls, pdpra Ph.D. studentů pracvníci rganizací a VŠ, studenti VŠ, pracvníci veřejné správy v blasti řízení a implementace VaVaI (státní správy a samsprávy), pracvníci zabývající se výzkumem v sukrmém sektru, žáci ZŠ a SŠ pracvníci rganizací, akademičtí a statní pracvníci VŠ, studenti VŠ územní samsprávný celek, ústřední rgán státní správy, další subjekty zapjené d řízení a implementace RIS 3 Vyské škly pdle zákna č. 111/1998 Sb., vyských šklách a změně a dplnění dalších záknů (zákn vyských šklách), ve znění pzdějších předpisů, které zárveň splňují definici rganizace pr výzkum a šíření znalstí dle Rámce pr státní pdpru VaVaI. POPIS KOMPLEMENTA RITY pdpra krajských RIS3 manažerů a jejich týmů, pdpra aktivit entrepreneurial discvery prcesu na reginální úrvni; nárdní úrveň bude pdpřena ve výzvě Strategické řízení VaVaI na nárdní úrvni 3

4 02_16_ Kč Výzkum a vývj OP PIK, OP PPR Identifikace výzvy Základní plánvané údaje výzvě Zacílení výzvy Synergie a kmplementarita výzvy Budvání expertních kapacit - transfer technlgií Zajištění vyhvujících expertních kapacit a pdmínek pr transfer technlgií z výzkumu d praxe, včetně zvyšvání kvalifikace specializvaných pracvníků. + twinning Pracvníci rganizací a vyských škl, pracvníci zabývající se výzkumem v sukrmém sektru, pracvníci veřejné správy v blasti řízení a implementace VaVaI včetně pracvníků pdílejících se na implementaci RIS3 Subjekty splňující definici rganizace pr výzkum a šíření znalstí dle Sdělení Kmise (EU) Rámec pr státní pdpru výzkumu, vývje a invací (2014/C 198/01) Z OP VVV bude pdpřen rzvj LZ v blasti VaV, z OP PIK/OP PPR bude následně realizván vlastní transfer technlgií. 4

5 02_15_005 TC 10 SC Kč jedn Vzdělávání a celživtní učení IROP 02_15_007 TC9 IP 3 SC Kč jedn priritně bce, na kterých leží sciálně vylučené lkality Sciální začleňvání a bj s chudbu IROP, OP Z Čísl výzvy Priritní sa / pririta Unie Investiční pririta / priritní blast / specifický cíl (ENRF) Specifický cíl Druh výzvy Celkvá alkace Z th příspěvek Unie Z th nárdní splufinancvání Mdel hdncení plánvané datum vyhlášení Avíza parametrech výzvy (teze) Plánvané datum vyhlášení výzvy Plánvané datum zahájení příjmu žádstí pdpru Plánvané datum uknčení příjmu žádstí pdpru Území (míst dpadu) plánvané výzvy Synergie plánvané výzvy Výzvy z hlediska pslupnsti synergické vazby Ppis synergie Identifikace a název vazby Prgram Čísl zrcadlvé synergické výzvy Název zrcadlvé synergické výzvy Priritní sa 3 Identifikace výzvy Základní plánvané údaje výzvě Zacílení výzvy Synergie a kmplementarita výzvy Alkace plánvé výzvy (pdpra) Název výzvy Pdprvané aktivity Cílvé skupiny Typy příjemců Inkluzívní Pdpra nvých týmů a jejich kntaktů v kmunitě u nvě budvaných mateřských škl, případně dětských skupin; - Pdpra inkluzivity, tevřensti a lepší splupráce s rdiči jak předpklad pr kvalitní mateřské škly; - Pdpra alternativních frem předšklníh v důvdněných případech; - Splupráce nízkprahvých frem předšklníh a mateřských škl. - Pdpra pedaggů přípravných tříd běžných základních škl (práce s RVP PV); - Odbrní pracvníci a asistenti pedagga d ZŠ a MŠ - Prgramy zaměřené na prevenci šklní neúspěšnsti sciálně znevýhdněných a rmských dětí ( dbrý start ). - Usnadňvání přechdu mezi stupni vzdělání dětí a žáků. - Rzvj splupráce pedaggických a sciálních služeb a rdiny ve ; - Vzdělávání učitelů v blasti práce s klektivem dětí z dlišných etnických a sciálních skupin; - DVPP - Otevřenst učitelů včetně vedení k práci se scikulturním kntextem, ve kterém se nachází jedntlivé děti, pr celu šklu; - DVPP: zážitkvé učitelů zaměřené na změny pstjů k rmské marginalizvané kmunitě; učitelů v blasti specifik rmských dětí - Osvěta veřejnsti v blasti inkluzívníh ; - Pdpra KPSVL Krdinvaný přístup k sciálně vylučeným lkalitám děti a žáci z marginalizvaných skupin, rdiče dětí a žáků, pedaggičtí pracvníci a veducí pracvníci MŠ, a ZŠ pracvníci dalších předšklních zařízení NNO, VŠ a další subjekty pdílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. Místní akční plány rzvje Cílem tét výzvy je zlepšit kvalitu v mateřských a základních šklách tím, že bude pdpřena splupráce zřizvatelů, škl a statních aktérů ve, t znamená splečné infrmvání, a plánvání partnerských aktivit pr řešení místně specifických prblémů a ptřeb. Tat splupráce pvede k: systémvému zlepšení řízení mateřských a základních škl prstřednictvím začleňvání dluhdbéh plánvání jak nástrje ke kvalitnímu řízení škl, sdílenému przumění cíli: rientace na kvalitní a inkluzivní, pdpře škl se slabšími výsledky a rzvj ptenciálu každéh žáka, dstupnsti kvalitníh každéh dítěte/žáka v inkluzívní škle, zlepšení splupráce v území a využívání místních mimšklních zdrjů pr rzvj dětí a žáků a ke zlepšení splupráce s rdiči. Pdstatu prjektu je pdpra přípravy, realizace a vyhdncvání místních akčních plánů rzvje (MAP), které budu nástrjem implementace vybraných specifických patření Operačníh prgramu Výzkum, vývj, priritně pr blast předšklníh a základníh. Sučástí aktivit může být splečné plánvání investičních akcí, které území bude chtít pdpřit z IROP. Pdpřeny budu i knkrétní aktivity, které již byly naplánvány ve splupráci ve funkčních partnerstvích v území. Pdmínku je splupráce se šklami a zaměření na pdpru žáků hržených šklních neúspěchem a rzvj ptenciálu každéh žáka. Děti a žáci, studenti vyšších dbrných škl, studenti VŠ (buducí pedaggičtí pracvníci), pedaggičtí pracvníci, rdiče dětí a žáků, zaměstnanci veřejné správy a zřizvatelů škl půsbící ve vzdělávací plitice, pracvníci rganizací půsbících ve, výzkumu a pradenství, pracvníci a dbrvlní pracvníci rganizací půsbících v blasti neb asistenčních služeb a v blasti nefrmálníh a zájmvéh dětí a mládeže, pracvníci ppularizující vědu a kurikulární refrmu, veducí pracvníci škl a šklských zařízení, veřejnst Obce s rzšířenu půsbnstí, samstatné městské části (šklské bvdy) na území hlavníh města Praha, dbrvlné svazky bcí, místní akční skupiny. 5

6 02_16_012 TC 9 IP 3 SC Kč jedn _16_011 SC1, SC2, SC Kč jedn na celé území ČR 02_16_010 SC 5, SC 1, SC 2, SC Kč jedn _15_002 SC3/SC Kč jedn květen 2015 (zveřejněn draft výzvy) zveřejněn avíz výzvy kraje Vzdělávání a celživtní učení OP Z, IROP, OP PPR Identifikace výzvy Základní plánvané údaje výzvě Zacílení výzvy Synergie a kmplementarita výzvy Krajské akční plány rzvje (KAP) KAP bude zaměřen na intervence směřující ke zkvalitnění řízení škl a zvýšení kvality ve, začlenění dluhdbéh plánvání jak nástrje ke kvalitnímu řízení škl a zvýšení kvality ve. K tmu směřující vedení škl a zřizvatelů, splupráce v území. Zaměstnanci veřejné správy a zřizvatelů škl půsbící ve vzdělávací plitice Pracvníci rganizací půsbících ve, výzkumu a pradenství Kraje Budvání kapacit pr rzvj škl I: Pdpra vzájemnéh učení škl a pedaggů frmu síťvání- pdpra mateřských a základních škl v rli reginálních center v tématech např. Čtenářská a matematická pre/gramtnst, přírdvědná gramtnst a badatelsky rientvané, pdpra pdnikavsti. Individuální pdpra pedaggů ZŠ a SŠ (příprava a rzvj mentrů, sbnstněsciální rzvj učitelů ZŠ, příprava a realizace DVPP s kvalitativními parametry vhdnými pr kariérní systém); Individuální pdpra pedaggů MŠ - mentring a sbnstně- sciální rzvj pedaggů MŠ (výcvik, rzvj metdiky pr interní mentring a příprava DVPP s kvalitativními parametry pr kariérní systém); Zvyšvání metdických a didaktických kmpetencí pedaggů MŠ v blasti rzvje klíčvých kmpetencí dle RVP PV. Příprava metdických materiálů pr v MŠ (například pdpra kreativity) + DVPP. pedaggičtí pracvníci MŠ, ZŠ, SŠ, studenti VŠ a VOŠ (buducí učitelé)pedaggičtí pracvníci šklských zařízení; děti a žáci; pracvníci ČŠI; pracvníci a dbrvlní pracvníci rganizací půsbících v blasti, včetně nefrmálníh a zájmvéh dětí a mládeže Škly a šklská zařízení v blasti předšklníh, základníh a středníh, zájmvéh, základníh a středníh uměleckéh a vyšších dbrných škl. Veřejné vyské škly a vyšší dbrné škly, které připravují buducí pedaggické pracvníky. Sukrmprávní subjekty vyknávající veřejně prspěšnu činnst (sukrmprávní subjekty, jejichž hlavním účelem činnsti není vytváření zisku a které sučasně vyknávají veřejně prspěšnu činnst v blasti práce s dětmi a mládeží, šklství, vývje a výzkumu, a šklení a světy. Příspěvkvé rganizace, které nejsu zřízené rganizačními slžkami státu. Rzvj klíčvých kmpetencí v rámci brvých didaktik Gramtnsti pdpra splečenství praxe (splupráce mezi vyskými šklami a MŠ/ZŠ/SŠ) v tématech matematická, čtenářská a infrmační gramtnst; sciální a bčanské kmpetence v ZŠ a SŠ;budvání znalstní základny mezi NNO a VŠ; Vzdělávací blast Člvěk a přírda v ZŠ; Didaktika dbrných předmětů pr SŠ; klíčvé kmpetence napříč předměty; předšklní Piltní prjekty s výzkumnu slžku (akční výzkum zaměřený na tvrbu a věřvání efektivních metd učení), jejichž výstupem jsu v praxi věřené metdické nástrje - pr blast pdpry funkčních gramtnstí žáků se SVP na SŠ v brech bez maturitní zkušky - Pdpra vzájemnéh učení škl a pedaggů frmu síťvánípdpra základních škl v rli reginálních center pr pdpru žáků sciálně znevýhdněných v tématu rzvj základních gramtnstí rzvj sciálních a bčanských kmpetencí, pdpra etické výchvy, sbnstní rzvj žáků Reginální centra - Extrakurikulární aktivity ( kružky při šklách a dmvech mládeže) na pdpru základních gramtnstí s akcentem na žáky sciálně znevýhdněné. Výzkumně piltní prjekty s akcentem na sciálně znevýhdněné žáky invativní témata pedaggičtí pracvníci MŠ, ZŠ a SŠ, studenti VŠ a VOŠ (buducí učitelé) a) děti a žáci z marginalizvaných skupin, u kterých splečenské a sbní faktry, jak jsu scieknmický status, etnický půvd neb rdinné a kulturní zázemí, sekundárně pak zdravtní stav, představují překážky pr naplnění jejich ptenciálu v buducím živtě (např. děti ze sciálně vylučených lkalit, ze sciálně znevýhdněných rdin, rmské děti a děti-cizinci), b) děti a žáci, kteří se vzdělávají ve splečném klektivu s dětmi z marginalizvaných neb Partnerské prjekty - vyské škly, NNO, škly a šklská zařízení + pvinné partnerství se šklami Běžné škly hlavníh vzdělávacíh prudu a šklská zařízení v blasti základníh a středníh, zájmvéh, základníh a středníh uměleckéh a vyšší dbrné škly. Další subjekty pdílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. Orgány státní správy a samsprávy, včetně jejich svazků neb sdružení a jimi zřízené a pdřízené rganizace. Vyské škly pdle zákna č. 111/1998 Sb., vyských 6

7 TC 9 IP 2 SC 1 sb se SVP OP VVV TC 9 IP 3 SC1 02_15_ Kč duben 2015 (zveřejněn draft výzvy) zveřejněn avíz výzvy Sciální začleňvání a bj s chudbu OP Z, OP VVV IROP, OP Z, OP VVV SC3 Vzdělávání a celživtní učení OP VVV, IROP TC10 SC2 SC3 CŽU/CŽV OP VVV Identifikace výzvy Základní plánvané údaje výzvě Zacílení výzvy Synergie a kmplementarita výzvy Individuální prjekty systémvé Pr pdpru předšklníh a základníh je při přípravě a realizaci individuálních prjektů systémvých výchdiskem akce KLIMA, která zdůrazňuje nejdůležitější intervence na tyt blasti: Kultura učení (zaměření na výsledky dětí a žáků), Leadership, Inkluze, Mentring a Aktivní způsby učení. Výzva je vyhlášena pr tat témata: A. Pdpra vytváření kmplexníh systému hdncení C. Pdpra zavedení kariérníh systému učitele d praxe E. Pdpra budvání kapacit pr rzvj základních pre/gramtnstí F. Pdpra budvání kapacit pr pedaggický leadership na úrvni škly a území G. Metdická pdpra prcesu tvrby krajských akčních plánů rzvje D. Inkluzivní a kvalitní v územích se sciálně vylučenými lkalitami. H. Prevence a transfrmace systému ústavní neb chranné výchvy hržených skupin c) pedaggičtí pracvníci škl a šklských zařízení d)rdiče dětí a žáků e) studenti VŠ buducí učitelé f) Pracvníci a dbrvlní pracvníci rganizací půsbících v blasti včetně zájmvéh a nefrmálníh Děti a žáci, studenti vyšších dbrných škl, studenti VŠ (buducí pedaggičtí pracvníci), pedaggičtí pracvníci, rdiče dětí a žáků, zaměstnanci veřejné správy a zřizvatelů škl půsbící ve vzdělávací plitice, pracvníci rganizací půsbících ve, výzkumu a pradenství, pracvníci a dbrvlní pracvníci rganizací půsbících v blasti neb asistenčních služeb a v blasti nefrmálníh a zájmvéh dětí a mládeže, pracvníci ppularizující vědu a kurikulární refrmu, veducí pracvníci škl a šklských zařízení, veřejnst. šklách a změně a dplnění dalších záknů (zákn vyských šklách), ve znění pzdějších předpisů, které připravují buducí pedaggické pracvníky. Příspěvkvá rganizace zřízená MŠMT Organizační slžka státu B. Pdpra kvality v systému pradenství 7

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2015

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2015 Dole: cm, Šířka: 42 cm, Výška: 29,7 cm Operační program Výzkum, vývoj a Harmonogram výzev na rok 205 Identifikační číslo zprávy: Sledované období od: 3. 5. 205 Sledované období do: 3. 2. 205 Verze draft

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2018 Sledované období do: 31. 12. 2018 Verze draft 01 1 1 rok 2018 Identifikace

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2018 Sledované období do: 31. 12. 2018 Verze draft 05 1 1 rok 2018 Identifikace

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2017

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2017 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2017 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2017 Sledované období do: 31. 12. 2017 Verze draft 02 1 Prioritní osa

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2018 Sledované období do: 31. 12. 2018 Verze draft 04 1 1 rok 2018 Identifikace

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2018 Sledované období do: 31. 12. 2018 Verze draft 02 1 1 rok 2018 Identifikace

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2017

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2017 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2017 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2017 Sledované období do: 31. 12. 2017 Verze draft 03 1 Prioritní osa

Více

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten Akční plán Jedntlivé pririty a patření akčníh plánu vycházejí z ptřeb zjištěných v řešeném území na základě prvedených analýz (dtazníkvé šetření MŠMT, rzhvry na šklách), strategických a kncepčních dkumentů

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II VE SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Pracvní skupina pr rzvj sciálních a bčanských kmpetencí

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II VE SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Pracvní skupina pr financvání 23. 05. 2018 Dmažlice OBSAH

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2015

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2015 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2015 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 13. 5. 2015 Sledované období do: 31. 12. 2015 Verze 02 Vytvořen v souladu s

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II VE SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Pracvní skupina pr rzvj čtenářské gramtnsti a k rzvji ptenciálu

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Seminář k přípravě projektů OP VK

Seminář k přípravě projektů OP VK Seminář k přípravě prjektů OP VK VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Strukturální fndy EU (ESF) prstředky EU v gesci nárdních rgánů MŠMT (individuální prjekty) resp. Kraje (glbální granty), 2007-2013 Rzvj

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2017

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2017 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2017 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2017 Sledované období do: 31. 12. 2017 Verze draft 01 1 Prioritní osa

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2016

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2016 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2016 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2016 Sledované období do: 31. 12. 2016 Verze 05 Vytvořen v souladu s METODICKÝM

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2016

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2016 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2016 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2016 Sledované období do: 31. 12. 2016 Verze 04 Vytvořen v souladu s METODICKÝM

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2019

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2019 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2019 Identifikační číslo zprávy: Sledované období od: 1. 1. 2019 Sledované období do: 31. 12. 2019 Verze draft 01 1 2 rok 2019 Identifikace

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2015

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2015 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2015 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 13. 5. 2015 Sledované období do: 31. 12. 2015 Verze draft 01 Vytvořen v souladu

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

Indikativní harmonogram výzev OP VVV na rok Prioritní osa 1

Indikativní harmonogram výzev OP VVV na rok Prioritní osa 1 II. Indikativní harmonogram výzev OP VVV na rok 2015 Prioritní osa 1 Název výzvy: Výzkumné infrastruktury, centra excelence a excelentní výzkumné týmy Investiční priorita / specifický cíl: IP1 / SC1 Podporované

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pr reginální rzvj České republiky Setkání zpracvatelů MAP Olmuckéh kraje 28. 11. 2016 Ing. Dana Hutervá Rle Centra v IROP Centrum je státní příspěvkvá rganizace zřízená Záknem č. 248/2000

Více

Interreg V-A Rakousko Česká republika. Interreg Rakousko - ČR/ Oddělení projektové podpory 1

Interreg V-A Rakousko Česká republika. Interreg Rakousko - ČR/ Oddělení projektové podpory 1 Interreg V-A Rakusk Česká republika Interreg Rakusk - ČR/ Oddělení prjektvé pdpry 1 Obecné infrmace Výzva vyhlášena - kntinuální Zejména reginální a místní prjekty s přeshraničním významem Nutn splnit

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Cíl 3.3 x. x x x Cíl Cíl Cíl 5.3 x Cíl 4.1. Typ projektu:

Cíl 3.3 x. x x x Cíl Cíl Cíl 5.3 x Cíl 4.1. Typ projektu: A / Investiční pririty seznam prjektvých záměrů pr investiční intervence v SC 2.4 IROP a pr integrvané nástrje ITI, IPRÚ a CLLD zpracvaný MAP rzvje vzdělávání na území SO ORP Dbruška Identifikace šklskéh

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

Pravidla pro předkládání projektových záměrů

Pravidla pro předkládání projektových záměrů I n stitucinální rzvjv ý p l á n 2012 Jihčeská univerzita v Českých Budějvicích Pravidla pr předkládání prjektvých záměrů verze k 5. 8. 2011 Pdmínky předkládání 1. Předkládání prjektvých záměrů (PZ) a.

Více

Cíl 3.3 x. x x x Cíl Cíl Cíl 5.3 x Cíl 4.1. Typ projektu:

Cíl 3.3 x. x x x Cíl Cíl Cíl 5.3 x Cíl 4.1. Typ projektu: A / Investiční pririty seznam prjektvých záměrů pr investiční intervence v SC 2.4 IROP a pr integrvané nástrje ITI, IPRÚ a CLLD zpracvaný MAP II Dbrušsk Identifikace či dalšíh subjektu Název prjektu: celkvé

Více

Cíl 3.3 x. x x x Cíl Cíl Cíl 5.3 x Cíl 4.1. Typ projektu:

Cíl 3.3 x. x x x Cíl Cíl Cíl 5.3 x Cíl 4.1. Typ projektu: A / Investiční pririty - seznam prjektvých záměrů pr investiční intervence v SC 2.4 IROP a pr integrvané nástrje ITI, IPRÚ a CLLD zpracvaný MAP rzvje vzdělávání na území SO ORP Dbruška Identifikace škly,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

OP VVV - Co už máme za sebou

OP VVV - Co už máme za sebou OP VVV - Co už máme za sebou PO3 - Individuální projekty systémové Druh výzvy: průběžná, komplementární Na webových stránkách: 8. 7. 2015 Vyhlášení a Zahájení příjmu žádostí o podporu: 31. 8.2015 Ukončení

Více

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015 XVIII. celostátní finanční konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015 Základní informace o OP VVV Základní východiska Důraz na Specifická doporučení Rady pro ČR intervence

Více

Aktuální výzvy v OP PIK a OP VVV v roce Rada pro inovace Moravskoslezského kraje,

Aktuální výzvy v OP PIK a OP VVV v roce Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, Aktuální v OP PIK a OP VVV v roce 2015 Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 Název OP PIK aktuální v PO 1 Příjem předběžných žádostí Příjem plných žádostí Potenciál Od 1. 6. do 31. 8. 2015

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Závěrečná prezentace projektu: Strategie efektivního propojení ZSF JU s neziskovým sektorem

Závěrečná prezentace projektu: Strategie efektivního propojení ZSF JU s neziskovým sektorem Závěrečná prezentace prjektu: Strategie efektivníh prpjení ZSF JU s neziskvým sektrem Prgram:č. 4c Prgram na pdpru tevřensti vyských škl Pdprgram: Pdpra splupráce vyských škl s neziskvými rganizacemi Řešitel:

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne Aktualizace dluhdbéh záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývjvé, umělecké a další tvůrčí činnsti Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackéh v Olmuci na bdbí 2012 Prjednán VR FTK UP Olmuc dne 12. 12.

Více

Harmonogram výzev na rok 2016

Harmonogram výzev na rok 2016 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2016 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2016 Sledované období do: 31. 12. 2016 Verze 03 Prioritní osa 1 Identifikace

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM AKČNÍ PLÁN 2019 Prjekt Registrační čísl Nsitel prjektu Místní akční plán II rzvje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008577

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Výzkum, vývoj, vzdělávání Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Výzkum, vývoj, vzdělávání Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Výzkum, vývoj, vzdělávání Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO1 IP1 SC1 Výzkumné infrastruktury, centra

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2019 Střední průmyslvá škla, Obchdní akademie a Jazykvá škla s právem státní jazykvé zkušky Frýdek- Místek, příspěvkvá rganizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211 skla@spsafm.cz

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) Specifický cíl 1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2 Budování kapacit

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2016

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2016 Operační program Výzkum, vývoj a Harmonogram výzev na rok 2016 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2016 Sledované období do: 31. 12. 2016 Verze 02 Vytvořeno v souladu s METODICKÝM

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje CZ /0.0/0.0/15_002/

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje CZ /0.0/0.0/15_002/ Krajský akční plán rzvje vzdělávání Pardubickéh kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Krajský akční plán rzvje vzdělávání Pardubickéh kraje CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000308 Setkání s řediteli SŠ a VOŠ

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Mohelnice Prjekt: Zpracvání Místníh akčníh plánu rzvje vzdělávání na území ORP Mhelnice Registrační čísl prjektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000409 ORP MOHELNICE Místní akční plán rzvje vzdělávání na území ORP Mhelnice

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Indikativní Harmonogram výzev na rok 2015 OP VVV Prioritní osa 1

Indikativní Harmonogram výzev na rok 2015 OP VVV Prioritní osa 1 Indikativní Harmonogram výzev na rok 2015 O VVV rioritní osa 1 Identifikace výzvy Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Synergie a komplementarita výzvy Číslo výzvy Název výzvy rioritní osa Investiční

Více

Místní akční plán vzdělávání na území SO ORP Havlíčkův Brod

Místní akční plán vzdělávání na území SO ORP Havlíčkův Brod 1 Místní akční plán vzdělávání na území SO ORP Havlíčkův Brd Verze 1.0 Platná k 22. 11. 2017 IMPLEMENTAČNÍ ČÁST 2 Obsah 1. Úvd... 3 1.1 Vymezení území MAP... 5 1.2 Ppis struktury MAP... 5 IMPLEMENTAČNÍ

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Červenec 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Červenec 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2016

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2016 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2016 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2016 Sledované období do: 31. 12. 2016 Verze draft 01 Vytvořen v souladu

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ Prioritní osa / priorita unie Investiční priorita / prioritní oblast / specifický cíl (ENRF) Specifický cíl Podporované aktivity

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2016

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2016 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2016 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2016 Sledované období do: 31. 12. 2016 Verze draft 01 Vytvořen v souladu

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 13. června 2018 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 13. června 2018 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 13. června 2018 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj u realizvaných a připravvaných prjektů Zaměstnaný abslvent Predikce trhu práce - KOMPAS D praxe

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Přadvé čísl: 21 1. Název vzdělávacíh prgramu: Jak se měří svět na ZŠ 2. Obsah - pdrbný

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) Specifický cíl 1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2 Budování kapacit

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu 1 Identifikace výzvy Výzva k předkládání žádstí pdpru Ministerstv práce a sciálních věcí Odbr realizace prgramů ESF sciální začleňvání vyhlašuje výzvu k předkládání žádstí pdpru v rámci Operačníh prgramu

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Koncepce rozvoje školy v letech

Koncepce rozvoje školy v letech Kncepce rzvje škly v letech 2017-2019 Základní škla Václava Havla, příspěvkvá rganizace, Revluční 682, Kralupy nad Vltavu Škle chci dát především nvý impuls, více nás infrmvat veřejnst a zapjit rdiče d

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 7. 5. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech

Více

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ Cena Ministerstva vnitra za invaci ve veřejné správě Rčník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ 1. Stručný název řešení: Suběžná implementace mderních metd řízení na Ministerstvu pr místní rzvj. 2. Autr zprávy:

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Evropské strukturální a investiční fondy informace o přípravě nového programového období května 2019

Evropské strukturální a investiční fondy informace o přípravě nového programového období května 2019 Evrpské strukturální a investiční fndy infrmace přípravě nvéh prgramvéh bdbí 2021-2027 17. května 2019 Prgramvé bdbí 2014 2020 Plitika sudružnsti - cílem snižvání rzdílů mezi různými reginy a eliminace

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více