TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY ZDĚNÍ TVAROVEK KB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY ZDĚNÍ TVAROVEK KB"

Transkript

1 TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY ZDĚNÍ TVAROVEK KB 1) Tvarovky KB jsou určeny ke zdění na ložnou a styčnou spáru o tl. 8 10mm. 2) Základním modulovým rozměrem tvarovek systému KB je délka 400mm a výška 200mm (včetně spár). Totéž rozměry platí i při návrhu konstrukcí. Rozměry zdiva včetně stavebních otvorů se snažte volit tak, aby odpovídaly násobku ) Většina tvarovek systému KB-BLOK má provedenou dělící drážku pro potřebu půlení tvarovek ke skladbě zdiva. Pro jiné úpravy rozměrů tvarovek je možné tvarovky řezat nebo vrtat. 4) Zakládání konstrukce se provádí na suchý betonový základ, který musí být izolován od zemní vlhkosti nad úrovní okolního terénu. Pokud je základ pod úrovní terénu, provede se uložení tvarovek na základ bez izolace a odizolování se provede až v první spáře nad úrovní terénu. Pro izolaci lze použít asfaltové pásy nebo hydroizolační nátěry. V případě použití asfaltových pásů se v místě otvorů při vztyku se svislou výztuží použijeme tekutou izolaci. 5) Ke zdění tvarovek KB doporučujeme použít Speciální zdící směs KB-BLOK, tuto zdící směs doporučujeme i ke spárování. Pokud bude použita jiná malta musí splňovat tyto parametry: - Pouze cementová malta s pevností MC Malta by měla mít zrnitost 0-2mm. 6) Spárování tvarovek provádějte průběžně při zdění. Dosáhnete tak nejlepších výsledků a eliminujete nebezpečí znečištění pohledového prvku tvarovek. 7) V případě znečištění povrchu zdící maltou, postižené místo očistěte a opláchněte vodou, malta Vám nesmí na tvarovce zaschnout! 8) Malta se nanáší po obvodu tvarovky, neměla by propadávat do dutin tvarovek. Pro nanášení malty používejte zdící pomůcky, které slouží k přesnému určení tloušťky spár. Nabízíme k prodeji zdící sáňky. 9) Při osazování tvarovek používejte gumovou, nebo dřevěnou paličku. Pro tvarovky barevné doporučujeme paličky bílé. 10) Dodržujte elementární technologické zásady zdění s všeobecnou platností. Jako je zdění a betonování zdiva při minimální teplotě +5 C a minimální teplotě betonové směsi +7 C, přiměřená relativní vlhkost vzduchu při výstavbě, ochrana konstrukce v průběhu výstavby před deštěm, ostrým sluncem. V žádným případě výplňový beton tvarovek při zrání neprolévejte vodou! Teplotní požadavky musí být splněný i během celého procesu tuhnutí a tvrdnutí betonu. 11) Dutiny v tvarovkách nejsou určeny pro vyplnění betonem. Pouze tam, kde je to nezbytně nutné pro výztuž konstrukce na doporučení statika na základě projektové dokumentace.

2 12) Pro vyplnění tvarovek (v případě potřeby) doporučujeme Výplňový beton KB-BLOK systém, který obsahuje optimální poměr složení, plastifikační a jiné chemické příměsi. Bude-li použití jiný beton musí splňovat tyto podmínky: - Pevnostní třída C 16/20, nebo C 20/25. - Kamenivo maximální frakce do 22mm. - X0, XC2 (pro beton C 20/25 stupeň XC3), konzistence S Doporučujeme vložení plastifikačních přísad pro dosažení optimální konzistence betonu s minimálním vložením reakční vody. 13) Čerstvá betonová směs musí být pro vložení do dutin měkké konzistence, nikoli řídké! Vložený beton musí být hutněn, buď tyčovým vibrátorem nebo vpichy tyčí. V případě použití tyčového vibrátoru se vystředí voda v betonu k hornímu povrchu. Betonáž u tvarovek KB provádějte maximálně po 3 vrstvách. Pro snadnější vyplňování dutin betonem doporučujeme použití,,násypky. 14) Betonáž do dutin provádějte k hornímu líci tvarovek a následně zarovnejte do roviny, tak aby nevznikaly na horním líci nerovnosti. Beton může vlivem klimatických změn nabývat o 1 2mm. Toto nabývání betonu eliminuje přilepením zákrytového prvku pomocí mrazuvzdorného flexibilního lepidla. Styčné spáry plotových stříšek utěsníme nejlépe pomocí transparentního silikonu, nebo tmelu bez vápenných přísad. 15) V nejkratším možném termínu plotovou stěnu zakryjte zákrytovými prvky, nebo jinak ochraňte před vniknutím dešťové vody. Tuto ochranu provádějte i během výstavby zdiva. 16) V konstrukci delší než 6m, se musí provádět dilatační spáry z důvodu objemových změn betonu. V případech extrémně namáhaných konstrukcí je nutné dilatační úseky zkrátit na max. po 4m. 17) Dilatační úseky lze prodloužit vložením vodorovné výztuže. Množství výztuže a dimenze určuje statik. 18) Dilatační spáru provádějte v tl. 10mm. Spáru vyplňte trvale pružným materiálem např. EPS, minerální vata, pryž. Dále spáru zatěsněte pomocí stavebního tmelu nebo silikonu a v horní části zakryjte plotovou stříškou. 19) Po výstavbě konstrukce je možné zdivo opatřit hydrofobizačním nátěrem, který zvyšuje vodoodpudivé vlastnosti povrchu tvarovek. Zdivo sníží svoji nasákavost a omezuje tak výskyt výkvětů na povrchu zdiva. V případě znečištění povrchu z okolního provozu lze rovněž znečištění lépe odstranit. 20) Při zdění či betonování věnujte zvýšenou pozornost čistotě zdění, taky aby nedocházelo ke zbytečnému znečištění pohledové strany tvarovek. 21) Montážní video naleznete na tomto odkazu:

3 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 1) Zemní práce se provádějí dle typu zeminy. Základový pas se ve standardních případech provádí šířky 400mm a hloubky 600mm. 2) Základový pás je doporučené podsypat štěrkovým ložem o mocnosti min. 200mm pro lepší odvodnění základové spáry a z důvodů pokrytí objemových změn při promrzání zeminy. U zemin namrzavých a rozbřídavých je nutné, aby základová spára štěrkového lože byla v nezámrzné hloubce (u nás běžně mm). 3) Při plotové stěně se sloupky je důležité před zalitím základu rozměřit sloupky a zeď. 4) Při betonování základů se kotví armatura do hloubky 40-ti násobku průměru výztuže, jak ve vzdálenosti sloupků, tak u stěny průběžně po celé délce. Dále je možné výztuž kotvit dodatečně pomocí chemické kotvy. 5) Při malé únosnosti zeminy je nutné základ rozšířit. Obrázek detailu základu:

4 Plotová zeď průběžná 1) Pro tento typ oplocení doporučujeme uložení na ležatý základ. Minimální hloubka základového pasu je 300mm, který je nutné podsypat zhutněným štěrkovým polštářem frakce 16/32mm o mocnosti min. 200mm 2) Plotová stěna se standardně vyztužuje od výšky nad cca 1,4m. Množství a dimenzi výztuže určuje místně znalý odborník, nebo statik na základě zatížení konstrukce a její výšky. Výztuž lze kotvit i dodatečně pomocí chemických kotev, minimální délku určuje výrobce chemických kotev. 3) Příklady vyztužení oplocení a velikost základu naleznete níže v tabulce. 4) Dodržujte technologické zásady zdění systému KB-BLOK Obrázek ležatého základu:

5 Plotová stěna se sloupky a plotové pole se sloupky a podezdívkou 1) Pro tento typ oplocení doporučujeme založit konstrukci na svislý základ, v případě založení na základ ležatý, je nutné okolní zeminu dostatečně zhutnit, aby mohlo dojít k přenosu sil do základové zeminy. 2) Doporučená osová vzdálenost sloupků je 2,8-3,2m. Vzdálenost sloupků může být samozřejmě i menší. 3) Výztuž sloupků se posuzuje podle jednotlivých případů a návrh zohledňuje: - Výšku a osovou vzdálenost sloupků. - Zavěšení vrat a vrátek. - Hmotnost a rozměr plotové výplně. - Rozměry sloupků. 4) Sloupky 400x400mm se standardně vyztužují svislou armaturou min. čtyř profilů výztuže R10 nebo V10 do každého rohu tvarovky s min. kotevní délkou do základu 400mm. Výztuž lze kotvit i pomocí chemických kotev, délku chemických kotev určuje výrobce kotev. 5) Plotová stěna se standardně vyztužuje od výšky nad cca 1,4m. Množství a dimenzi výztuže určuje místně znalý odborník, nebo statik na základě zatížení konstrukce a její výšky. Výztuž lze kotvit i dodatečně pomocí chemických kotev, minimální délku určuje výrobce chemických kotev 6) Příklady vyztužení oplocení a velikost základu naleznete níže v tabulce. 7) Dodržujte technologické zásady zdění systému KB-BLOK.