DIPLOMOVÉ PRÁCE - AK. ROK 2015/16

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIPLOMOVÉ PRÁCE - AK. ROK 2015/16"

Transkript

1 DIPLOMOVÉ PRÁCE - AK. ROK 2015/16 V níže uvedených tabulkách naleznete přehled nabízených témat a již zadaných diplomových prací jednotlivých pedagogů pro tento akademický rok. Pokud u tématu není uvedeno jméno studenta/tky, téma je stále k dispozici a je možné si jej u daného pedagoga zadat. Mějte prosím na paměti, že každý pedagog má omezenou kapacitu vedených prací a při převisu zájmu vás má právo odkázat na jiné potenciální vedoucí práce, kteří ještě nemají naplněnou kapacitu. Obecný limit je cca 10 diplomových prací na pedagoga s celým pracovním úvazkem na akademický rok (tedy BC i MGR). Můžete přijmout nabízené téma, stejně tak můžete navrhnout pedagogovi své vlastní téma odpovídající vaší profilaci a odborným zájmům (tento proces zabere více času). Součástí procesu zadání diplomové práce je iniciační konzultace tématu s potenciálním vedoucím práce, pokud bude téma schváleno, budete vyzváni k sepsání půl až jednostránkového "projektu. Po odsouhlasení je vaší povinností vložit schválené zadání do IS STAG, exportovat záznam a vytisknout ho ve třech kopiích, nechat podepsat vedoucím diplomové práce a předat na sekretariát. PETR BILÍK (limit: 7 prací) KINO JAKO ROZNĚTKA NENÁVISTI Cílem práce je zmapování průběhu národnostních nepokojů roku 1930, které byly stimulovány příchodem německy mluvených filmů do českých kin. Hlavní pozornost bude věnována regionálním událostem, především dění v Olomouci. FILMOVÉ DOBÝVÁNÍ ZAKARPATÍ Studie má být soustředěna na obraz Ukrajiny v československé kinematografii let 20. století. Dokumentární, stejně jako hrané filmy vytvářely mýtus divoké krajiny Zakarpatí, jež náleželo Československu, a zároveň na jejím příkladu zdůrazňovaly ozdravnou roli práce a příchodu moderní civilizace. Mezi základní tituly patří Píseň o smutné zemi, Extase a Marijka nevěrnice. DO KINA! - zadáno - zadáno Všednodennost a rituály spojené s diváckým chováním ve 20. století. Na příkladu konkrétní lokality a městské společnosti by měla práce vysledovat základní návyky divácké obce v jednotlivých obdobích, popsat praxi filmového představení a nalézt místo filmovědiváckého zážitku v kulturních a společenských návycích zdejší populace. ŠPANĚLSKÁ VESNICE, NEBO ČESKÝ FILM? Cílem práce je zmapovat základní proudy a podoby mediální reflexe současné české kinematografie v zahraničí a to jak u titulů v běžné distribuci, tak i v rámci festivalového okruhu. Jaký zvuk má sousloví český film, používané dodnes v Polsku coby označení nesrozumitelného uměleckého díla, tedy španělské vesnice? A má mimo Střední Evropu vůbec nějaký význam? SITE SPECIFIC CINEMA Nové formy distribuce a uvádění filmů. PRAXE MEZINÁRODNÍCH KOPRODUKCÍ V ČR ZAHRANIČNÍ MISE KARLA ZEMANA Heuristický výzkum týkající se profesního působení Karla Zemana.

2 DO KINA! Všednodennost a rituály spojené s diváckým chováním ve 20. století. Na příkladu konkrétní lokality a městské společnosti by měla práce vysledovat základní návyky divácké obce v jednotlivých obdobích, popsat praxi filmového představení a nalézt místo filmovědiváckého zážitku v kulturních a společenských návycích zdejší populace. ČESKÁ FILMOVÁ PRODUCKE Mapování jednotlivých produkčních modelů v dějinách tuzemské kinematografie. PŘEHLÍDKA ANIMOVANÉHO FILMU Počáteční dějiny filmového festivalu. ANDREA HANÁČKOVÁ (limit: 10 prací) KYCLOVÁ SOUČASNÉ ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ PRO DĚTI VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE KUBÁLKOVÁ ŠIMKOVÁ (Bc. i Mgr.) AUDITIVNÍ DRAMATIZACE LITERÁRNÍCH DĚL V KOMERČNÍCH VYDAVATELSTVÍCH MIMO ČESKÝ ROZHLAS Diplomant zmapuje stále mohutnější produkci dramatizací a adaptací literárních děl, která na různé úrovni probíhá mimo dosavadního monopolního rozhlasového producenta tohoto žánru Český rozhlas. Kvalitativní výzkum vyústí v příkladovou studii vybraného vydavatelství a komparaci jednotlivých prvků inscenací v prostředí veřejnoprávního a soukromého média. DRAMATURGIE ROZHLASOVÉHO DOKUMENTU Za posledních deset let se v Českém rozhlase vyprofilovaly tři výrazné dokumentární cykly, které mají své specifické charakteristiky, drobné žánrové odchylky a především osobité dramaturgy. Diplomová práce zmapuje přehlíženou profesi rozhlasového dramaturga z hlediska jeho funkce pro formování nejen jedné programové řady, ale především pro výběr a konkrétní realizaci témat, která mají být rezonantem současných společenských, politických, sociálních a kulturních témat české společnosti. PARTICIPAČNÍ MODUS V ČESKÉ ROZHLASOVÉ DOKUMENTARISTICE Diplomant prozkoumá roli autorského subjektu v rozhlasových dokumentech vybraných autorů, metodologicky vyjde z publikace Billa Nicholse Úvod do filmového dokumentu. ČEŠI V EBU MASTER SCHOOL České radio dokumenty, zkušenosti a profily tvůrců, kteří prošli nejprestižnější evropskou školou rozhlasové dokumentaristiky. Obraz současné Evropy v auditivních svědectvích generace dnešních třicátníků. ROZHLASOVÝ CYKLUS BBC FROM FACT TO FICTION Analýza cyklu, který z publicistických zpráv vytváří krátké fikční útvary pro rozhlas. Hra je v pondělí dramaturgicky zadána, ve středu napsána, v pátek vysílána. Diplomant prozkoumá dosavadní série a popíše autorské i režijní postupy. Buď jako příkladovou studii, nebo jako kompletní analýzu. Nutná dobrá angličtina.

3 DVOŘÁKOVÁ SMRT, UMÍRÁNÍ A PALIATIVNÍ PÉČE V REFLEXÍCH ROZHLASOVÉHO DOKUMENTU Diplomant popíše stále frekventovanější téma rozhlasových dokumentaristů v českém kontextu s přihlédnutím k rakouskému featuru Franzisky Dorau Life 's Holiday über die Pflege europäischer Demenzkranker in Thailand (vítěz Prix Europa 2013, k dispozici i v anglické verzi). GRIMMOVSKÁ POHÁDKA V SOUČASNÉM ROZHLASE Komparace české a anglické rozhlasové pohádky, nutná angličtina. Rozhlasové postupy, možnosti percepce dětského posluchače, míra experimentu, adaptační postupy. JIŘÍ LEDER A ROZHLAS Rozhlasové působení autora, redaktora, kritika, teoretika a statečného muže, signatáře Charty 77. ROZHLASOVÉ ADAPTACE SHAKESPEAROVÝCH DRAMAT V REŽII MARKÉTY JAHODOVÉ Analýza dramaturgických a adaptačních postupů při úpravě dramatického textu a režijní postupy v auditivním médiu. POSTUPY V ROZHLASOVÉ REŽII NATÁLIE DEÁKOVÉ ROZHLASOVÁ HEREČKA HANA MACIUCHOVÁ NEBO TATJANA MEDVECKÁ VĚRA ŠŤOVÍČKOVÁ - HEROLDOVÁ. PORTRÉT ROZHLASOVÉ DOKUMENTARISTKY. Práce s rozhlasovým archivem, období 60. let a později. MILAN HAIN (limit: 5 prací) ČMOCHOVÁ ZLO VE FILMECH Z PRODUKCE SPOLEČNOSTI MARVEL HAVLÍKOVÁ FILMY BILLYHO WILDERA (téma bude zpřesněno) DOCU-NOIRY HENRYHO HATHAWAYE Stylistická a narativní analýza s ohledem na příklon ke kvazidokumentaristickým postupům; zejména filmy Dům na 92. ulici (The House on 92nd Street, 1945), Volejte Northside 777 (Call Northside 777, 1948) a Fourteen Hours (1951). ŠTAFETOVÁ NARACE VE FILMU Filmy jako Slacker (1991), Twenty Bucks (1993) nebo Krvavé housle (1998) - ale i jejich předchůdci (Hvězdy na čepicích, Tales of Manhattan ad.); vymezení kategorie za pomoci naratologických pojmů užívaných zejm. Davidem Bordwellem, analýza vybraných filmů. NARATIVNÍ ANALÝZA FILMŮ SHANEA CARRUTHA Analýza filmů Vynález (Primer, 2004) a Upstream Color (2013) s ohledem na jejich ozvláštňující narativní a stylistické postupy. KOMPARATIVNÁ ANALÝZA TŘÍ VERZÍ Zrodila se hvězda (A Star Is Born, 1937, 1954 a 1976)

4 KOMPARATIVNÍ ANALÝZA FILMŮ Ninočka (Ninotchka, 1939) a Hedvábné punčochy (Silk Stockings, 1957) NEOFORMALISTICKÁ ANALÝZA FILMU manželkám (A Letter to Three Wives, 1949) Dopis třem RECEPCE SNÍMKU Jih proti Severu (Gone with the Wind, 1939) V ČESKOSLOVENSKÉM A ČESKÉM TISKU A NA INTERNETU ZDENĚK HUDEC (limit: 10 prací) MICHALIČKOVÁ TEORETICKÉ TENDENCE QUEER RECEPCE V APLIKACI NA FILMOVOU A FIKČNÍ TELEVIZNÍ TVORBU: Alexander Doty, Larry Gross, Robert Lang, Sean Griffin, Harry Benshoff NIZOZEMSKÁ FILMOVÁ TVORBA PAULA VERHOEVENA MIKLÓS JANCSÓ V OHLASECH ANGLOAMERICKÉHO FILMOVÉHO TISKU NEREALIZOVANÉ FILMOVÉ PROJEKTY S.M.EJZENŠTEJNA VÁLEČNÁ TRILOGIE ZBYŇKA BRYNYCHA (Transport z ráje, A pátý jezdec je Strach, Já spravedlnost ): KOMPARATIVNÍ STYLOVÁ ANALÝZA S.M. EJZENŠTEJN V OHLASECH PRVOREPUBLIKOVÉHO FILMOVÉHO TISKU: KOMPARATIVNÍ TEXTOVÁ ANALÝZA KOUZELNÝ DŮM (1939) OTAKARA VÁVRY: PSYCHOANALYTICKÁ INTERPRETACE FILMU ČESKÁ "PRIVATIZAČNÍ KOMEDIE" PO ROCE 1989: KOMPARATIVNÍ TEMATICKÁ ANALÝZA JAKUB KORDA (limit: 10 prací) VÁLEK FILMY O BĚHÁNÍ A JEJICH ŽÁNROVÝ KONTEXT: příklad české produkce (Fair Play, Dlouhá míle) LYUBASHENKO SROVNÁNÍ FIKČNÍHO A DOKUMENTÁRNÍHO DISKURZU NA PŘÍKLADĚ OSOBNOSTI ALŽBĚTY II. LUCINKIEWICZ STYLOVÉ PROMĚNY ZPRAVODAJSKÉ RELACE V ČESKÉ TELEVIZNÍ KULTUŘE PO ROCE 1989 ŤULPOVÁ Postava superhrdiny v současném animovaném televizním seriálu NOVÁK ÚVODNÍ TITULKOVÁ SEKVENCE - poetika titulkové sekvence v pořadech současné produkce HBO

5 TVŮRČÍ PRODUCENTSKÁ SKUPINA KAMILY ZLATUŠKOVÉ MORAVČÍKOVÁ TOMŠŮ The Knick - analýza televizní formy téma se připravuje TATJANA LAZORČÁKOVÁ (limit: 10 prací) Současná polská dramatika na českých scénách - Dorota Maslowska Práce směřuje k vysledování zájmu o současné polské drama a jeho inscenování na českých scénách. Možnost výběru konkrétního divadla nebo konkrétního autora a nastudování jeho her na českých jevištích. Adaptace literárních předloh v repertoáru Divadla Tramtarie KUPČÁKOVÁ SKŘEČKOVÁ PROCHÁZKOVÁ ZBORNÍKOVÁ HRBKOVÁ Olomoucké Divadlo Tramtarie udržuje v posledních sezonách dramaturgickou linii zaměřenou na adaptace klasických literárních předloh (např. Krysař, Jana Eyrová, Romance pro křídlovku, Válka s mloky, a za Tracym tygr). Práce se zaměří na vyhodnocení přístupu inscenátorů k literárním textům (postižení adaptačních principů, míra autorství, proměna tematické struktury a vyznění) a na inscenační realizaci. Inscenační tvorba Anny Petrželkové Inscenační postupy Karla Šefrny v Divadle C Svitavy Dvě inscenační podoby Drábkovy hry Jedlíci čokolády BRYXOVÁ JAKUBCOVÁ ŠANCOVÁ MALÍNSKÁ Moravské scény a divadelní kritika 20. století - Olomoucká činohra a kritická reflexe v 60. letech Na základě rešerší z dobového odborného či regionálního tisku se práce zaměřena styl divadelní kritiky a její hodnotící kritéria Práci lze zaměřit na osobnost konkrétního divadelního kritika, na konkrétní časovou etapu, nebo na konkrétní divadlo. Příspěvek k dějinám divadelní kritiky na Moravě. Amatérské divadlo po roce 1989 Na základě konzultace s pedagogem si student volí konkrétní soubor. Práce zaměřená na postižení geneze souboru v dané lokalitě, na vysledování dramaturgické a inscenační linie a jejího zhodnocení v širším divadelním kontextu. Téma založené na heuristickém sběru a vyhodnocení pramenů, případně zhlédnutých inscenacích. Herectví Květy Fialové ve Slováckém divadle Evžen Oněgin - dvě scénické podoby (Klicperovo divadlo a Divadlo Petra v Bezruče)

6 JITKA PAVLIŠOVÁ (limit: 5 prací) Divadlo orgií a mystérií v šedesátých letech 20. století a dnes MACHOVÁ Diplomová práce se zaměří na jeden z nejvýznamnějších happeningových počinů vídeňských akcionistů, který trvale ovlivnil vývoj performativního umění. Formou komparativní analýzy se bude blíže zabývat podobou a významem této akce v šedesátých letech a dále pak jeho novodobou verzí z roku 2005, jež se konala v prostorách vídeňského kamenného Burgtheatru. Taneční konceptualismus Konceptualismus v tanci je poměrně nové, ovšem velmi progresivní a neustále se modifikující směřování v oblasti contemporary dance. Diplomová práce se bude koncentrovat jak na jeho obecné rysy a specifika, tak také na odraz konceptualismu v tvorbě vybraných choreografů a tanečníků (jako jsou Meg Stuart, William Forsythe, Boris Charmatz, Xavier Le Roy, Philipp Gehmacher ad.). Zámecká divadla v 19. století Historicky laděné téma si klade za cíl pojmenovat význam a charakter zámeckých divadel, která ještě také v průběhu 19. století na jednotlivých rezidencích aktivně fungovala. Na jejich organizaci bude nahlížet optikou obecného celospolečenského kontextu tehdejší doby a pokusí se blíže specifikovat typologii tohoto co do výzkumu historických divadel zcela specifického úkazu. ROZTOČILOVÁ ŽENČÍKOVÁ IVÁNKOVÁ Attila Egerházi a jeho baletní choreografie v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Pronikání streetové kultury do současné taneční performance v ČR. Olomouc jako site-specific projekt FEOFILATOVA Labutí jezero revisited pod taktovkou SKUTRu Slavný romantický balet byl v Klicperově divadle v loňské sezóně podroben zásadní revizi a z díla klasického tance se stala činoherní scénická báseň Bakalářská práce se komparativními analytickými postupy zaměří především na motivické a formální proměny tohoto ojedinělého zpracování, stejně jako na zodpovězení otázky, do jaké míry došlo k aktualizaci či dekonstrukci původního pohádkového příběhu a prostřednictvím jakých uměleckých prostředků. Monodrama, stand-up comedy nebo one-man-show? Diplomant ve své práci zacílí na současné podoby toho divadelního tvaru, v němž alfu a omegu celé umělecké výpovědi tvoří jediný aktér. Na vybraných inscenacích pojmenuje charakteristické znaky, stejně jako jednotlivé transfigurace herce a další možné výrazové prostředky napomáhající konečné interpretaci díla. LUBOŠ PTÁČEK (limit: 10 prací) Slovenský poetický film 60. let CHOVANEC RUPOVÁ Proměny amerických trailerů po roce 1990 v kontextu distribučních praktik JANIČATOVÁ Filmová tvorba Františka Vláčila v 80. letech

7 MARKOVÁ Princip puzzle films v trilogii pomsty Park Chan-wook HELENA SPURNÁ (limit: 5 prací) Petr Weigl a jeho filmová vize opery Výsostně interdisciplinární práce na rozmezí mezi divadelní vědou, filmologií a muzikologií. Výběr tématu předpokládá, že diplomant bude práci tvořit v součinnosti s odborníkem filmové sekce katedry (viz též úžeji vymezené téma doc. Suchánka Petr Weigl - Antonín Dvořák: Rusalka (1977). Cílem magisterské diplomové práce bude charakterizovat Weiglovo chápání hudebně dramatického díla a přiblížit jeho specifickou metodu filmové adaptace klasické opery, příp. baletu či jiných druhů a žánrů hudebního divadla. Diplomant vyjde z dostupných záznamů Weiglových děl na DVD. Metodologii práce opře o studium odborných prací k historii a teorii opery a filmu. Reflexe divadelní tvorby E. F. Buriana v zahraničí FLAJZAROVÁ BEZVODOVÁ Diplomant zmapuje veškeré možné ohlasy na Burianovu tvorbu v zahraničí, ať už máme na mysli dobové reflexe hostujících představení Burianova Déčka na evropských scénách či např. odborná pojednání o Burianově inscenační práci. Diplomant bude rovněž sledovat Burianův možný vliv na soudobé divadelníky. Téma předpokládá heuristický přístup a jazykové dispozice (alespoň angličtina a němčina). Výhodou je možnost napojení na Prahu (pozůstalost E. F. Buriana je uložena v Památníku národního písemnictví). Dramatik Miloš Hlávka "Romantická trilogie" v revuální tvorbě Voskovce a Wericha VLADIMÍR SUCHÁNEK (limit: 5 prací) BLOCH STARÉ POVĚSTI ČESKÉ JIŘÍHO TRNKY. (Od pověstí k mýtu ) Tématem magisterské diplomové práce bude neoformalistická analýza proměny literárních pověstí (A.Jirásek) a záznamů kronik (Kosmas) ve filmový mýtický obraz u J.Trnky. Rozdíly v naraci, role výtvarného pojetí, role charakterního herectví loutky, animační stylizace loutky a nezastupitelná role hudby V. Trojana. PRIMUSOVÁ FILMOVÁ DRAMATURGIE POSTNORMALIZAČNÍ KINEMATOGRAFIE Analyticko-historickáMDP. Na základě několika celovečerních vybraných filmů zařazených do časových úseků, se zanalyzuje velmi specifický problém dramaturgických tendencí v českém hraném filmu. Pozornost se soustředí na snímky koprodukované Českou televizí v letech (do vzniku Filmového centra).

8 ENGELOVÁ PETR WEIGL Antonín Dvořák: Rusalka (1977) Cílem magisterské diplomové práce by bylo na základě neoformalistické analýzy specifického použití filmových výrazových prostředků, rozkrýt stylotvornou koncepci práce Petra Weigla při adaptaci klasické opery do filmového obrazu. Možné srovnání s tradiční divadelní inscenací, inscenací na Otočném hledišti v Českém Krumlově nebo jinou filmovou adaptací (např.: Václav Kašlík 1962). IVAN JANDL (Varúj, Poznamenaní a j.) MDP se zaměří na základní historické a filmologické zhodnocení skoro zapomenuté osobnosti československého a světového filmu. Jediného českého herce, který získal Oskara a Zlatý Globus. Základem MDP by měla být rešerše článků v odborném tisku a archivech a odborná recepce ohlasu jeho uznání v odborném tisku. REŽIE: EVA MARIA BERGEROVÁ (* ) (Zlatá brána; Láska, vzdor a smrt; Zdráva buď, muziko spanilá; Její pastorkyňa; Fotograf a muzika ; atd.) Tématem MDP je tvůrčí profil skoro zapomenuté režisérky, která se výrazně zapsala do formování filmového tvaru hudebních děl (E.F.Burian, L.Janáček, folklór), nebo spojení hudby a obrazu (J.Sudek). Základem bude rešeršní a heuristická práce, analýza a zhodnocení její tvorby v kontextu čs. kinematografie. Předpokládané kunzultace u Dr.H. TŘI ZALTÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA (Jan Valášek st. ČSSR 1963) Cílem BDP by bylo na základě neoformalistické analýzy filmových výrazových prostředků mizanscény, rozkrýt výtvarnou koncepci práce režiséra Jana Valáška a výtvarníků Ivana Houfa a Aleše Volemana, při adaptaci klasické české pohádky do vysoce stylizovaného filmového obrazu. Možné srovnání s tradiční divadelní koncepcí japonského divadla kabuki a nó. VLADIMÍR BEJVAL (* ) (Pyšná princezna, Cesta do pravěku, a j.) Tématem bakalářské diplomové práce bude základní historické a filmologické zhodnocení skoro zapomenuté dětské hvězdy československého a světového filmu. Základem BP by měla být rešerše článků v odborném tisku a archivech a odborná studie ohlasu jeho uznání v odborném tisku. MICHAL SÝKORA (limit: 10 prací) Vražda Rogera Ackroyda vztah žánru a narativu. Román Agathy Christie Vražda Rogera Ackroyda jako předmět teoretického uvažování, postavení románu v dějinách žánru, kritická recepce. Možnosti adekvátního filmového převedení. Narativní analýza adaptace. Taggart historie série Britská detektivní TV série Taggart ( ) patřila k nejdéle vysílaným a svého času také k nejpopulárnějším pořadům ve Velké Británii. Práce se zaměří na popsání proměn série v kontextu žánru crime drama. Žánr police procedural v kontextu české detektivky Analýza tuzemské podoby detektivního žánru tzv. policejního procedurálu v české knižní, filmové a televizní detektivce. Postižení specifičnosti podoby žánru v podmínkách kultury socialistického bloku.

9 Literární inspirace Nikity Michalkova Analýza metody, s jakou Nikita Michalkov adaptuje tvorbu ruských klasiků A. P. Čechova (filmy Nedokončená skladba pro mechanické piano, Oči černé) a I. A. Gončarova (film Oblomov). Vliv tvorby ruských klasiků na Michalkovovy autorské filmy (Lazebník sibiřský, Unaveni sluncem). Znalost ruštiny nezbytná. Žánr policejního procedurálu v české televizní tvorbě Britská televizní detektivní produkce - Prime Suspect (analýza moderní klasiky britské TV detektivní tvorby) Britská televizní detektivní produkce - Cracker (postava forenzního psychologa v roli detektiva) Britská televizní detektivní produkce - Waking the Dead (žánr historické detektivky v době moderních forenzních metod) Britská televizní detektivní produkce - Happy Valley (kriminální příběh jako sociální drama) Britská televizní detektivní produkce - The Bletchley Circle (detektivní pátrání jako luštění šifer; legenda o Bletchley Park v žánrové produkci) Britská televizní detektivní produkce - Románová tvorba Ann Cleevesové a její televizní adaptace Britská televizní detektivní produkce - Románová tvorba P. D. Jamesové a její televizní adaptace JIŘÍ ŠTEFANIDES (limit: 10 prací) Český ochotnický spolek Vlastenecká omladina ve Vídni v letech (1942) HRUŠKOVÁ Divadlo Company.cz v Divadle Solidarita a v Divadle Komedie v Praze NOVOTNÁ Ochotnické (amatérské) divadlo Po dohodě je možné zvolit místo (soubor), nejlépe na Moravě nebo ve Slezsku, kde se provozovalo v posledních dvou stoletích neprofesionální divadlo. Práce založená na studiu pramenů přinese původní výsledky. Představení českých divadelních společností na Moravě v letech Ačkoliv české společnosti působily ve všech větších obcích Moravy, jen v málokterých byly tyto aktivity popsány. Po dohodě s vedoucím práce si student vybere místo, kterému se chce věnovat (Prostějov, Kroměříž, Valašské Meziříčí, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm aj.). Práce s divadelními prameny přinese původní výsledky. Dramatická tvorba Henrika Ibsena na scéně Königlich-städtisches Theater Olomouci v letech v Zejména v letech před první světovou válkou vrcholila v Olomouci obliba dramatiky Henrika Ibsena, kterou provázelo i několikeré hostování Henrik-Ibsen-Theater z Berlína. Diplomant může využít databáze představení olomouckého divadla uložené v Dokumentačním centru dramatických umění katedry a německého tisku, dostupného ve Vědecké knihovně v Olomouci. Práce přinese původní výsledky. Dobrá znalost němčiny podmínkou.

10 Zejména v letech před první světovou válkou vrcholila v Olomouci obliba dramatiky Henrika Ibsena, kterou provázelo i několikeré hostování Henrik-Ibsen-Theater z Berlína. Diplomant může využít databáze představení olomouckého divadla uložené v Dokumentačním centru dramatických umění katedry a německého tisku, dostupného ve Vědecké knihovně v Olomouci. Práce přinese původní výsledky. Dobrá znalost němčiny podmínkou. STABILITA INSCENAČNÍHO TVARU Diplomant si vybere současnou inscenaci a pořídí videozáznamy dvou repríz. Při počítačové komparaci ( pitvě ) zjistí, do jaké míry se obě reprízy odlišují, a popíše případné důsledky pro umělecké sdělení. Lze tak porovnat i alternaci v rolích, inscenaci, která využívá improvizovaného herectví, apod. Technika a know how jsou k dispozici. DER SCHÜRFER V Moravské Ostravě vycházel v letech umělecký časopis pro literaturu, hudbu, výtvarné umění a divadlo, o kterém se dnes mnoho neví. Student popíše těchto šest ročníků z hlediska organizačního, obsahového, autorského a zejména z hlediska vztahu časopisu k tehdejšímu divadlu v Ostravě, a to i k českému, i k německému. Pokusí se zhodnotit význam časopisu pro tehdejší ostravskou kulturu a umění. Znalost němčiny nutná. Časopis je dostupný ve Vědecké knihovně v Olomouci a v Archivu města Ostravy. DIVADELNÍ ADAPTACE Diplomant si vybere některou z aktuálních divadelních adaptací literární nebo filmové předlohy a provede komparaci. Pořídí dokumentaci aktuální inscenace a zhodnotí umělecký výsledek. KOMPARACE DVOU INSCENACÍ JEDNOHO DRAMATICKÉHO TEXTU Diplomant si vybere dvě pokud možno současné inscenace téže dramatické předlohy a provede komparaci s cílem popsat rozdíly v dramaturgicko-režijním výkladu a v konečné divadelní realizaci. JEDLIČKOVÁ / ČERNÍK / BÉBAROVÁ / ŘEZNÍČKOVÁ / SÝKOROVÁ (doktorandi nemají povinnost vést práce, limit: max. 2 práce na osobu, pouze BC.) Filmová scenáristika a dramaturgie v Československu (Černík)

Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě

Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě Studie Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a

Více

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010)

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010) JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza

Více

Dějiny českého divadla 2. pol. 20. stole

Dějiny českého divadla 2. pol. 20. stole Dějiny českého divadla 2. pol. 20. stole Studijní text pro kombinované studium T L OLOMOUC 2013 Oponenti: Mgr. Libor Vodička, Ph.D. Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D. PhDr. Eva Klimentová, Ph.D. Zkvalitnění

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 DAMU Akademie múzických umění v Praze, 2014 ISBN 978-80-7331-322-7 Obsah Úvod...5 Divadelní fakulta AMU v Praze...5 Slovo děkanky DAMU...6 Informace o přijímacím

Více

Institut umění Divadelní ústav. Výroční zpráva za rok 2010

Institut umění Divadelní ústav. Výroční zpráva za rok 2010 Institut umění Divadelní ústav Výroční zpráva za rok 2010 Institut umění Divadelní ústav Výroční zpráva za rok 2010 ředitelka: Pavla Petrová adresa: Celetná 17, 110 00 Praha 1 T/ 224 809 111 F/ 224 809

Více

Marketing a propagace HaDivadla. Luděk Žatečka

Marketing a propagace HaDivadla. Luděk Žatečka Marketing a propagace HaDivadla Luděk Žatečka Bakalářská práce 2012/2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu a propagace divadla. Nejprve se věnuje teoretickým poznatkům dané

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

INOVACE UMĚLECKY ZAMĚŘENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY

INOVACE UMĚLECKY ZAMĚŘENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY Umění a multimédia INOVACE UMĚLECKY ZAMĚŘENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY Akademický rok 2007/2008 Nabídka studijních předmětů Projekt č. CZ.04.1.03/3.2.15.3/0428 je spolufinancován

Více

Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky

Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky A. IDENTIFIKACE NAVRHOVANÉHO STATKU 1. Název statku tradiční, lidové kultury

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 1 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4, za školní rok 2008/2009 V souladu

Více

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Dramatická výchova Úloha režiséra při tvorbě inscenace v amatérském divadle BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce:

Více

Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná. Jak si zvolit svou profesi?

Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná. Jak si zvolit svou profesi? Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná, školní psycholožka Gymnázium Jana Palacha příručka vznikla za podpory projektu Příroda, společnost a kultura

Více

Dlouhodobé plány programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje České televize na roky 2011-2015

Dlouhodobé plány programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje České televize na roky 2011-2015 Dlouhodobé plány programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje České televize na roky 2011-2015 Česká televize multimediální galerie pro 21. století Obsah Úvodní slovo generálního ředitele

Více

studie vývoje českého hraného kinematografického českého hraného kinematografického díla státní fond

studie vývoje českého hraného kinematografického českého hraného kinematografického díla státní fond studie vývoje českého hraného kinematografického českého hraného kinematografického díla státní fond státní fond kinematografie 2015 Studie vývoje českého hraného kinematografického díla Petr Szczepanik

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Vliv loutkového divadla na děti mladšího školního věku Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Kateřina Zábršová Vedoucí práce: MgA.

Více

Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK

Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK Čas začátku Místo konání Název programu hosté obsah a doporučení Podmínky Zájem + účasti počet Pondělí 11. listopadu pocta MILOŠ MACOUREK 8:00 nebo 10:00 DK velký sál MACH A ŠEBESTOVÁ divadlo Lampión Kladno

Více

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro šestileté studium 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2. Vybavení školy... 5

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. Proces profesionalizace divadelní scény

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA. Proces profesionalizace divadelní scény MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav hudební vědy Management v kultuře Jaroslava Šimáková Magisterská diplomová práce Proces profesionalizace divadelní scény Vedoucí práce: Mgr. Viktor Pantůček

Více

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie studijní obor: divadelní manažerství Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium čtyřleté všeobecné/živé jazyky Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také užívat. Cicero 1 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 Název školního vzdělávacího programu... 5 Vzdělávací program...

Více

PREZENTACE MAGISTERSKÝCH PROJEKTŮ KATEDRA PRODUKCE. 8 9/5 2013 DAMU, Hallerův sál

PREZENTACE MAGISTERSKÝCH PROJEKTŮ KATEDRA PRODUKCE. 8 9/5 2013 DAMU, Hallerův sál MAGISTERSKÝCH PREZENTACE PROJEKTŮ 8 9/5 2013 DAMU, Hallerův sál KATEDRA PRODUKCE Arts Management & Arts Marketing Divadelní producentství Ekonomika, právo a provozování divadla Divadelní fakulta Akademie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život Hořické gymnázium soukromé čtyřleté gymnázium 2014 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1 Úvodní stránka 1 1.2 Obsah 2 1.3 Základní údaje o škole 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Velikost

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013, únor 2014 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 PRAHA ÚNOR 2014 výroční zpráva

Více

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o.

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. za období 1. 1. 2013 31. 12. 2013 LITERÁRNÍ AKADEMIE 1.

Více

I N F O R M A C E O S T U D I U

I N F O R M A C E O S T U D I U I N F O R M A C E O S T U D I U Obsah přijímací zkoušky pro akademický rok 2004 / 2005 strana Všeobecné informace 1 6 Informace pro zahraniční uchazeče 7 Animovaná a multimediální tvorba 8 9 Dokumentární

Více

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Praha, únor 2009 Obsah 1. Závěry... 3 2. Identifikace

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 A) POSÍLENÍ ROLE UMĚNÍ VE SPOLEČNOSTI 1. Zpracovat postup, podmínky a způsoby kooperativního financování. Zajistí: MK

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více