DIPLOMOVÉ PRÁCE - AK. ROK 2015/16

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIPLOMOVÉ PRÁCE - AK. ROK 2015/16"

Transkript

1 DIPLOMOVÉ PRÁCE - AK. ROK 2015/16 V níže uvedených tabulkách naleznete přehled nabízených témat a již zadaných diplomových prací jednotlivých pedagogů pro tento akademický rok. Pokud u tématu není uvedeno jméno studenta/tky, téma je stále k dispozici a je možné si jej u daného pedagoga zadat. Mějte prosím na paměti, že každý pedagog má omezenou kapacitu vedených prací a při převisu zájmu vás má právo odkázat na jiné potenciální vedoucí práce, kteří ještě nemají naplněnou kapacitu. Obecný limit je cca 10 diplomových prací na pedagoga s celým pracovním úvazkem na akademický rok (tedy BC i MGR). Můžete přijmout nabízené téma, stejně tak můžete navrhnout pedagogovi své vlastní téma odpovídající vaší profilaci a odborným zájmům (tento proces zabere více času). Součástí procesu zadání diplomové práce je iniciační konzultace tématu s potenciálním vedoucím práce, pokud bude téma schváleno, budete vyzváni k sepsání půl až jednostránkového "projektu. Po odsouhlasení je vaší povinností vložit schválené zadání do IS STAG, exportovat záznam a vytisknout ho ve třech kopiích, nechat podepsat vedoucím diplomové práce a předat na sekretariát. PETR BILÍK (limit: 7 prací) KINO JAKO ROZNĚTKA NENÁVISTI Cílem práce je zmapování průběhu národnostních nepokojů roku 1930, které byly stimulovány příchodem německy mluvených filmů do českých kin. Hlavní pozornost bude věnována regionálním událostem, především dění v Olomouci. FILMOVÉ DOBÝVÁNÍ ZAKARPATÍ Studie má být soustředěna na obraz Ukrajiny v československé kinematografii let 20. století. Dokumentární, stejně jako hrané filmy vytvářely mýtus divoké krajiny Zakarpatí, jež náleželo Československu, a zároveň na jejím příkladu zdůrazňovaly ozdravnou roli práce a příchodu moderní civilizace. Mezi základní tituly patří Píseň o smutné zemi, Extase a Marijka nevěrnice. DO KINA! - zadáno - zadáno Všednodennost a rituály spojené s diváckým chováním ve 20. století. Na příkladu konkrétní lokality a městské společnosti by měla práce vysledovat základní návyky divácké obce v jednotlivých obdobích, popsat praxi filmového představení a nalézt místo filmovědiváckého zážitku v kulturních a společenských návycích zdejší populace. ŠPANĚLSKÁ VESNICE, NEBO ČESKÝ FILM? Cílem práce je zmapovat základní proudy a podoby mediální reflexe současné české kinematografie v zahraničí a to jak u titulů v běžné distribuci, tak i v rámci festivalového okruhu. Jaký zvuk má sousloví český film, používané dodnes v Polsku coby označení nesrozumitelného uměleckého díla, tedy španělské vesnice? A má mimo Střední Evropu vůbec nějaký význam? SITE SPECIFIC CINEMA Nové formy distribuce a uvádění filmů. PRAXE MEZINÁRODNÍCH KOPRODUKCÍ V ČR ZAHRANIČNÍ MISE KARLA ZEMANA Heuristický výzkum týkající se profesního působení Karla Zemana.

2 DO KINA! Všednodennost a rituály spojené s diváckým chováním ve 20. století. Na příkladu konkrétní lokality a městské společnosti by měla práce vysledovat základní návyky divácké obce v jednotlivých obdobích, popsat praxi filmového představení a nalézt místo filmovědiváckého zážitku v kulturních a společenských návycích zdejší populace. ČESKÁ FILMOVÁ PRODUCKE Mapování jednotlivých produkčních modelů v dějinách tuzemské kinematografie. PŘEHLÍDKA ANIMOVANÉHO FILMU Počáteční dějiny filmového festivalu. ANDREA HANÁČKOVÁ (limit: 10 prací) KYCLOVÁ SOUČASNÉ ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ PRO DĚTI VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE KUBÁLKOVÁ ŠIMKOVÁ (Bc. i Mgr.) AUDITIVNÍ DRAMATIZACE LITERÁRNÍCH DĚL V KOMERČNÍCH VYDAVATELSTVÍCH MIMO ČESKÝ ROZHLAS Diplomant zmapuje stále mohutnější produkci dramatizací a adaptací literárních děl, která na různé úrovni probíhá mimo dosavadního monopolního rozhlasového producenta tohoto žánru Český rozhlas. Kvalitativní výzkum vyústí v příkladovou studii vybraného vydavatelství a komparaci jednotlivých prvků inscenací v prostředí veřejnoprávního a soukromého média. DRAMATURGIE ROZHLASOVÉHO DOKUMENTU Za posledních deset let se v Českém rozhlase vyprofilovaly tři výrazné dokumentární cykly, které mají své specifické charakteristiky, drobné žánrové odchylky a především osobité dramaturgy. Diplomová práce zmapuje přehlíženou profesi rozhlasového dramaturga z hlediska jeho funkce pro formování nejen jedné programové řady, ale především pro výběr a konkrétní realizaci témat, která mají být rezonantem současných společenských, politických, sociálních a kulturních témat české společnosti. PARTICIPAČNÍ MODUS V ČESKÉ ROZHLASOVÉ DOKUMENTARISTICE Diplomant prozkoumá roli autorského subjektu v rozhlasových dokumentech vybraných autorů, metodologicky vyjde z publikace Billa Nicholse Úvod do filmového dokumentu. ČEŠI V EBU MASTER SCHOOL České radio dokumenty, zkušenosti a profily tvůrců, kteří prošli nejprestižnější evropskou školou rozhlasové dokumentaristiky. Obraz současné Evropy v auditivních svědectvích generace dnešních třicátníků. ROZHLASOVÝ CYKLUS BBC FROM FACT TO FICTION Analýza cyklu, který z publicistických zpráv vytváří krátké fikční útvary pro rozhlas. Hra je v pondělí dramaturgicky zadána, ve středu napsána, v pátek vysílána. Diplomant prozkoumá dosavadní série a popíše autorské i režijní postupy. Buď jako příkladovou studii, nebo jako kompletní analýzu. Nutná dobrá angličtina.

3 DVOŘÁKOVÁ SMRT, UMÍRÁNÍ A PALIATIVNÍ PÉČE V REFLEXÍCH ROZHLASOVÉHO DOKUMENTU Diplomant popíše stále frekventovanější téma rozhlasových dokumentaristů v českém kontextu s přihlédnutím k rakouskému featuru Franzisky Dorau Life 's Holiday über die Pflege europäischer Demenzkranker in Thailand (vítěz Prix Europa 2013, k dispozici i v anglické verzi). GRIMMOVSKÁ POHÁDKA V SOUČASNÉM ROZHLASE Komparace české a anglické rozhlasové pohádky, nutná angličtina. Rozhlasové postupy, možnosti percepce dětského posluchače, míra experimentu, adaptační postupy. JIŘÍ LEDER A ROZHLAS Rozhlasové působení autora, redaktora, kritika, teoretika a statečného muže, signatáře Charty 77. ROZHLASOVÉ ADAPTACE SHAKESPEAROVÝCH DRAMAT V REŽII MARKÉTY JAHODOVÉ Analýza dramaturgických a adaptačních postupů při úpravě dramatického textu a režijní postupy v auditivním médiu. POSTUPY V ROZHLASOVÉ REŽII NATÁLIE DEÁKOVÉ ROZHLASOVÁ HEREČKA HANA MACIUCHOVÁ NEBO TATJANA MEDVECKÁ VĚRA ŠŤOVÍČKOVÁ - HEROLDOVÁ. PORTRÉT ROZHLASOVÉ DOKUMENTARISTKY. Práce s rozhlasovým archivem, období 60. let a později. MILAN HAIN (limit: 5 prací) ČMOCHOVÁ ZLO VE FILMECH Z PRODUKCE SPOLEČNOSTI MARVEL HAVLÍKOVÁ FILMY BILLYHO WILDERA (téma bude zpřesněno) DOCU-NOIRY HENRYHO HATHAWAYE Stylistická a narativní analýza s ohledem na příklon ke kvazidokumentaristickým postupům; zejména filmy Dům na 92. ulici (The House on 92nd Street, 1945), Volejte Northside 777 (Call Northside 777, 1948) a Fourteen Hours (1951). ŠTAFETOVÁ NARACE VE FILMU Filmy jako Slacker (1991), Twenty Bucks (1993) nebo Krvavé housle (1998) - ale i jejich předchůdci (Hvězdy na čepicích, Tales of Manhattan ad.); vymezení kategorie za pomoci naratologických pojmů užívaných zejm. Davidem Bordwellem, analýza vybraných filmů. NARATIVNÍ ANALÝZA FILMŮ SHANEA CARRUTHA Analýza filmů Vynález (Primer, 2004) a Upstream Color (2013) s ohledem na jejich ozvláštňující narativní a stylistické postupy. KOMPARATIVNÁ ANALÝZA TŘÍ VERZÍ Zrodila se hvězda (A Star Is Born, 1937, 1954 a 1976)

4 KOMPARATIVNÍ ANALÝZA FILMŮ Ninočka (Ninotchka, 1939) a Hedvábné punčochy (Silk Stockings, 1957) NEOFORMALISTICKÁ ANALÝZA FILMU manželkám (A Letter to Three Wives, 1949) Dopis třem RECEPCE SNÍMKU Jih proti Severu (Gone with the Wind, 1939) V ČESKOSLOVENSKÉM A ČESKÉM TISKU A NA INTERNETU ZDENĚK HUDEC (limit: 10 prací) MICHALIČKOVÁ TEORETICKÉ TENDENCE QUEER RECEPCE V APLIKACI NA FILMOVOU A FIKČNÍ TELEVIZNÍ TVORBU: Alexander Doty, Larry Gross, Robert Lang, Sean Griffin, Harry Benshoff NIZOZEMSKÁ FILMOVÁ TVORBA PAULA VERHOEVENA MIKLÓS JANCSÓ V OHLASECH ANGLOAMERICKÉHO FILMOVÉHO TISKU NEREALIZOVANÉ FILMOVÉ PROJEKTY S.M.EJZENŠTEJNA VÁLEČNÁ TRILOGIE ZBYŇKA BRYNYCHA (Transport z ráje, A pátý jezdec je Strach, Já spravedlnost ): KOMPARATIVNÍ STYLOVÁ ANALÝZA S.M. EJZENŠTEJN V OHLASECH PRVOREPUBLIKOVÉHO FILMOVÉHO TISKU: KOMPARATIVNÍ TEXTOVÁ ANALÝZA KOUZELNÝ DŮM (1939) OTAKARA VÁVRY: PSYCHOANALYTICKÁ INTERPRETACE FILMU ČESKÁ "PRIVATIZAČNÍ KOMEDIE" PO ROCE 1989: KOMPARATIVNÍ TEMATICKÁ ANALÝZA JAKUB KORDA (limit: 10 prací) VÁLEK FILMY O BĚHÁNÍ A JEJICH ŽÁNROVÝ KONTEXT: příklad české produkce (Fair Play, Dlouhá míle) LYUBASHENKO SROVNÁNÍ FIKČNÍHO A DOKUMENTÁRNÍHO DISKURZU NA PŘÍKLADĚ OSOBNOSTI ALŽBĚTY II. LUCINKIEWICZ STYLOVÉ PROMĚNY ZPRAVODAJSKÉ RELACE V ČESKÉ TELEVIZNÍ KULTUŘE PO ROCE 1989 ŤULPOVÁ Postava superhrdiny v současném animovaném televizním seriálu NOVÁK ÚVODNÍ TITULKOVÁ SEKVENCE - poetika titulkové sekvence v pořadech současné produkce HBO

5 TVŮRČÍ PRODUCENTSKÁ SKUPINA KAMILY ZLATUŠKOVÉ MORAVČÍKOVÁ TOMŠŮ The Knick - analýza televizní formy téma se připravuje TATJANA LAZORČÁKOVÁ (limit: 10 prací) Současná polská dramatika na českých scénách - Dorota Maslowska Práce směřuje k vysledování zájmu o současné polské drama a jeho inscenování na českých scénách. Možnost výběru konkrétního divadla nebo konkrétního autora a nastudování jeho her na českých jevištích. Adaptace literárních předloh v repertoáru Divadla Tramtarie KUPČÁKOVÁ SKŘEČKOVÁ PROCHÁZKOVÁ ZBORNÍKOVÁ HRBKOVÁ Olomoucké Divadlo Tramtarie udržuje v posledních sezonách dramaturgickou linii zaměřenou na adaptace klasických literárních předloh (např. Krysař, Jana Eyrová, Romance pro křídlovku, Válka s mloky, a za Tracym tygr). Práce se zaměří na vyhodnocení přístupu inscenátorů k literárním textům (postižení adaptačních principů, míra autorství, proměna tematické struktury a vyznění) a na inscenační realizaci. Inscenační tvorba Anny Petrželkové Inscenační postupy Karla Šefrny v Divadle C Svitavy Dvě inscenační podoby Drábkovy hry Jedlíci čokolády BRYXOVÁ JAKUBCOVÁ ŠANCOVÁ MALÍNSKÁ Moravské scény a divadelní kritika 20. století - Olomoucká činohra a kritická reflexe v 60. letech Na základě rešerší z dobového odborného či regionálního tisku se práce zaměřena styl divadelní kritiky a její hodnotící kritéria Práci lze zaměřit na osobnost konkrétního divadelního kritika, na konkrétní časovou etapu, nebo na konkrétní divadlo. Příspěvek k dějinám divadelní kritiky na Moravě. Amatérské divadlo po roce 1989 Na základě konzultace s pedagogem si student volí konkrétní soubor. Práce zaměřená na postižení geneze souboru v dané lokalitě, na vysledování dramaturgické a inscenační linie a jejího zhodnocení v širším divadelním kontextu. Téma založené na heuristickém sběru a vyhodnocení pramenů, případně zhlédnutých inscenacích. Herectví Květy Fialové ve Slováckém divadle Evžen Oněgin - dvě scénické podoby (Klicperovo divadlo a Divadlo Petra v Bezruče)

6 JITKA PAVLIŠOVÁ (limit: 5 prací) Divadlo orgií a mystérií v šedesátých letech 20. století a dnes MACHOVÁ Diplomová práce se zaměří na jeden z nejvýznamnějších happeningových počinů vídeňských akcionistů, který trvale ovlivnil vývoj performativního umění. Formou komparativní analýzy se bude blíže zabývat podobou a významem této akce v šedesátých letech a dále pak jeho novodobou verzí z roku 2005, jež se konala v prostorách vídeňského kamenného Burgtheatru. Taneční konceptualismus Konceptualismus v tanci je poměrně nové, ovšem velmi progresivní a neustále se modifikující směřování v oblasti contemporary dance. Diplomová práce se bude koncentrovat jak na jeho obecné rysy a specifika, tak také na odraz konceptualismu v tvorbě vybraných choreografů a tanečníků (jako jsou Meg Stuart, William Forsythe, Boris Charmatz, Xavier Le Roy, Philipp Gehmacher ad.). Zámecká divadla v 19. století Historicky laděné téma si klade za cíl pojmenovat význam a charakter zámeckých divadel, která ještě také v průběhu 19. století na jednotlivých rezidencích aktivně fungovala. Na jejich organizaci bude nahlížet optikou obecného celospolečenského kontextu tehdejší doby a pokusí se blíže specifikovat typologii tohoto co do výzkumu historických divadel zcela specifického úkazu. ROZTOČILOVÁ ŽENČÍKOVÁ IVÁNKOVÁ Attila Egerházi a jeho baletní choreografie v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Pronikání streetové kultury do současné taneční performance v ČR. Olomouc jako site-specific projekt FEOFILATOVA Labutí jezero revisited pod taktovkou SKUTRu Slavný romantický balet byl v Klicperově divadle v loňské sezóně podroben zásadní revizi a z díla klasického tance se stala činoherní scénická báseň Bakalářská práce se komparativními analytickými postupy zaměří především na motivické a formální proměny tohoto ojedinělého zpracování, stejně jako na zodpovězení otázky, do jaké míry došlo k aktualizaci či dekonstrukci původního pohádkového příběhu a prostřednictvím jakých uměleckých prostředků. Monodrama, stand-up comedy nebo one-man-show? Diplomant ve své práci zacílí na současné podoby toho divadelního tvaru, v němž alfu a omegu celé umělecké výpovědi tvoří jediný aktér. Na vybraných inscenacích pojmenuje charakteristické znaky, stejně jako jednotlivé transfigurace herce a další možné výrazové prostředky napomáhající konečné interpretaci díla. LUBOŠ PTÁČEK (limit: 10 prací) Slovenský poetický film 60. let CHOVANEC RUPOVÁ Proměny amerických trailerů po roce 1990 v kontextu distribučních praktik JANIČATOVÁ Filmová tvorba Františka Vláčila v 80. letech

7 MARKOVÁ Princip puzzle films v trilogii pomsty Park Chan-wook HELENA SPURNÁ (limit: 5 prací) Petr Weigl a jeho filmová vize opery Výsostně interdisciplinární práce na rozmezí mezi divadelní vědou, filmologií a muzikologií. Výběr tématu předpokládá, že diplomant bude práci tvořit v součinnosti s odborníkem filmové sekce katedry (viz též úžeji vymezené téma doc. Suchánka Petr Weigl - Antonín Dvořák: Rusalka (1977). Cílem magisterské diplomové práce bude charakterizovat Weiglovo chápání hudebně dramatického díla a přiblížit jeho specifickou metodu filmové adaptace klasické opery, příp. baletu či jiných druhů a žánrů hudebního divadla. Diplomant vyjde z dostupných záznamů Weiglových děl na DVD. Metodologii práce opře o studium odborných prací k historii a teorii opery a filmu. Reflexe divadelní tvorby E. F. Buriana v zahraničí FLAJZAROVÁ BEZVODOVÁ Diplomant zmapuje veškeré možné ohlasy na Burianovu tvorbu v zahraničí, ať už máme na mysli dobové reflexe hostujících představení Burianova Déčka na evropských scénách či např. odborná pojednání o Burianově inscenační práci. Diplomant bude rovněž sledovat Burianův možný vliv na soudobé divadelníky. Téma předpokládá heuristický přístup a jazykové dispozice (alespoň angličtina a němčina). Výhodou je možnost napojení na Prahu (pozůstalost E. F. Buriana je uložena v Památníku národního písemnictví). Dramatik Miloš Hlávka "Romantická trilogie" v revuální tvorbě Voskovce a Wericha VLADIMÍR SUCHÁNEK (limit: 5 prací) BLOCH STARÉ POVĚSTI ČESKÉ JIŘÍHO TRNKY. (Od pověstí k mýtu ) Tématem magisterské diplomové práce bude neoformalistická analýza proměny literárních pověstí (A.Jirásek) a záznamů kronik (Kosmas) ve filmový mýtický obraz u J.Trnky. Rozdíly v naraci, role výtvarného pojetí, role charakterního herectví loutky, animační stylizace loutky a nezastupitelná role hudby V. Trojana. PRIMUSOVÁ FILMOVÁ DRAMATURGIE POSTNORMALIZAČNÍ KINEMATOGRAFIE Analyticko-historickáMDP. Na základě několika celovečerních vybraných filmů zařazených do časových úseků, se zanalyzuje velmi specifický problém dramaturgických tendencí v českém hraném filmu. Pozornost se soustředí na snímky koprodukované Českou televizí v letech (do vzniku Filmového centra).

8 ENGELOVÁ PETR WEIGL Antonín Dvořák: Rusalka (1977) Cílem magisterské diplomové práce by bylo na základě neoformalistické analýzy specifického použití filmových výrazových prostředků, rozkrýt stylotvornou koncepci práce Petra Weigla při adaptaci klasické opery do filmového obrazu. Možné srovnání s tradiční divadelní inscenací, inscenací na Otočném hledišti v Českém Krumlově nebo jinou filmovou adaptací (např.: Václav Kašlík 1962). IVAN JANDL (Varúj, Poznamenaní a j.) MDP se zaměří na základní historické a filmologické zhodnocení skoro zapomenuté osobnosti československého a světového filmu. Jediného českého herce, který získal Oskara a Zlatý Globus. Základem MDP by měla být rešerše článků v odborném tisku a archivech a odborná recepce ohlasu jeho uznání v odborném tisku. REŽIE: EVA MARIA BERGEROVÁ (* ) (Zlatá brána; Láska, vzdor a smrt; Zdráva buď, muziko spanilá; Její pastorkyňa; Fotograf a muzika ; atd.) Tématem MDP je tvůrčí profil skoro zapomenuté režisérky, která se výrazně zapsala do formování filmového tvaru hudebních děl (E.F.Burian, L.Janáček, folklór), nebo spojení hudby a obrazu (J.Sudek). Základem bude rešeršní a heuristická práce, analýza a zhodnocení její tvorby v kontextu čs. kinematografie. Předpokládané kunzultace u Dr.H. TŘI ZALTÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA (Jan Valášek st. ČSSR 1963) Cílem BDP by bylo na základě neoformalistické analýzy filmových výrazových prostředků mizanscény, rozkrýt výtvarnou koncepci práce režiséra Jana Valáška a výtvarníků Ivana Houfa a Aleše Volemana, při adaptaci klasické české pohádky do vysoce stylizovaného filmového obrazu. Možné srovnání s tradiční divadelní koncepcí japonského divadla kabuki a nó. VLADIMÍR BEJVAL (* ) (Pyšná princezna, Cesta do pravěku, a j.) Tématem bakalářské diplomové práce bude základní historické a filmologické zhodnocení skoro zapomenuté dětské hvězdy československého a světového filmu. Základem BP by měla být rešerše článků v odborném tisku a archivech a odborná studie ohlasu jeho uznání v odborném tisku. MICHAL SÝKORA (limit: 10 prací) Vražda Rogera Ackroyda vztah žánru a narativu. Román Agathy Christie Vražda Rogera Ackroyda jako předmět teoretického uvažování, postavení románu v dějinách žánru, kritická recepce. Možnosti adekvátního filmového převedení. Narativní analýza adaptace. Taggart historie série Britská detektivní TV série Taggart ( ) patřila k nejdéle vysílaným a svého času také k nejpopulárnějším pořadům ve Velké Británii. Práce se zaměří na popsání proměn série v kontextu žánru crime drama. Žánr police procedural v kontextu české detektivky Analýza tuzemské podoby detektivního žánru tzv. policejního procedurálu v české knižní, filmové a televizní detektivce. Postižení specifičnosti podoby žánru v podmínkách kultury socialistického bloku.

9 Literární inspirace Nikity Michalkova Analýza metody, s jakou Nikita Michalkov adaptuje tvorbu ruských klasiků A. P. Čechova (filmy Nedokončená skladba pro mechanické piano, Oči černé) a I. A. Gončarova (film Oblomov). Vliv tvorby ruských klasiků na Michalkovovy autorské filmy (Lazebník sibiřský, Unaveni sluncem). Znalost ruštiny nezbytná. Žánr policejního procedurálu v české televizní tvorbě Britská televizní detektivní produkce - Prime Suspect (analýza moderní klasiky britské TV detektivní tvorby) Britská televizní detektivní produkce - Cracker (postava forenzního psychologa v roli detektiva) Britská televizní detektivní produkce - Waking the Dead (žánr historické detektivky v době moderních forenzních metod) Britská televizní detektivní produkce - Happy Valley (kriminální příběh jako sociální drama) Britská televizní detektivní produkce - The Bletchley Circle (detektivní pátrání jako luštění šifer; legenda o Bletchley Park v žánrové produkci) Britská televizní detektivní produkce - Románová tvorba Ann Cleevesové a její televizní adaptace Britská televizní detektivní produkce - Románová tvorba P. D. Jamesové a její televizní adaptace JIŘÍ ŠTEFANIDES (limit: 10 prací) Český ochotnický spolek Vlastenecká omladina ve Vídni v letech (1942) HRUŠKOVÁ Divadlo Company.cz v Divadle Solidarita a v Divadle Komedie v Praze NOVOTNÁ Ochotnické (amatérské) divadlo Po dohodě je možné zvolit místo (soubor), nejlépe na Moravě nebo ve Slezsku, kde se provozovalo v posledních dvou stoletích neprofesionální divadlo. Práce založená na studiu pramenů přinese původní výsledky. Představení českých divadelních společností na Moravě v letech Ačkoliv české společnosti působily ve všech větších obcích Moravy, jen v málokterých byly tyto aktivity popsány. Po dohodě s vedoucím práce si student vybere místo, kterému se chce věnovat (Prostějov, Kroměříž, Valašské Meziříčí, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm aj.). Práce s divadelními prameny přinese původní výsledky. Dramatická tvorba Henrika Ibsena na scéně Königlich-städtisches Theater Olomouci v letech v Zejména v letech před první světovou válkou vrcholila v Olomouci obliba dramatiky Henrika Ibsena, kterou provázelo i několikeré hostování Henrik-Ibsen-Theater z Berlína. Diplomant může využít databáze představení olomouckého divadla uložené v Dokumentačním centru dramatických umění katedry a německého tisku, dostupného ve Vědecké knihovně v Olomouci. Práce přinese původní výsledky. Dobrá znalost němčiny podmínkou.

10 Zejména v letech před první světovou válkou vrcholila v Olomouci obliba dramatiky Henrika Ibsena, kterou provázelo i několikeré hostování Henrik-Ibsen-Theater z Berlína. Diplomant může využít databáze představení olomouckého divadla uložené v Dokumentačním centru dramatických umění katedry a německého tisku, dostupného ve Vědecké knihovně v Olomouci. Práce přinese původní výsledky. Dobrá znalost němčiny podmínkou. STABILITA INSCENAČNÍHO TVARU Diplomant si vybere současnou inscenaci a pořídí videozáznamy dvou repríz. Při počítačové komparaci ( pitvě ) zjistí, do jaké míry se obě reprízy odlišují, a popíše případné důsledky pro umělecké sdělení. Lze tak porovnat i alternaci v rolích, inscenaci, která využívá improvizovaného herectví, apod. Technika a know how jsou k dispozici. DER SCHÜRFER V Moravské Ostravě vycházel v letech umělecký časopis pro literaturu, hudbu, výtvarné umění a divadlo, o kterém se dnes mnoho neví. Student popíše těchto šest ročníků z hlediska organizačního, obsahového, autorského a zejména z hlediska vztahu časopisu k tehdejšímu divadlu v Ostravě, a to i k českému, i k německému. Pokusí se zhodnotit význam časopisu pro tehdejší ostravskou kulturu a umění. Znalost němčiny nutná. Časopis je dostupný ve Vědecké knihovně v Olomouci a v Archivu města Ostravy. DIVADELNÍ ADAPTACE Diplomant si vybere některou z aktuálních divadelních adaptací literární nebo filmové předlohy a provede komparaci. Pořídí dokumentaci aktuální inscenace a zhodnotí umělecký výsledek. KOMPARACE DVOU INSCENACÍ JEDNOHO DRAMATICKÉHO TEXTU Diplomant si vybere dvě pokud možno současné inscenace téže dramatické předlohy a provede komparaci s cílem popsat rozdíly v dramaturgicko-režijním výkladu a v konečné divadelní realizaci. JEDLIČKOVÁ / ČERNÍK / BÉBAROVÁ / ŘEZNÍČKOVÁ / SÝKOROVÁ (doktorandi nemají povinnost vést práce, limit: max. 2 práce na osobu, pouze BC.) Filmová scenáristika a dramaturgie v Československu (Černík)

ZÁVĚREČNÉ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE - AKADEMICKÝ ROK 2015/16

ZÁVĚREČNÉ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE - AKADEMICKÝ ROK 2015/16 ZÁVĚREČNÉ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE - AKADEMICKÝ ROK 2015/16 V níže uvedených tabulkách naleznete přehled nabízených témat a již zadaných bakalářských a diplomových prací jednotlivých pedagogů pro tento akademický

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

Literatura nejen na stříbrném plátně. Jaroslav David Jana Davidová Glogarová www.osu.cz

Literatura nejen na stříbrném plátně. Jaroslav David Jana Davidová Glogarová www.osu.cz Literatura nejen na stříbrném plátně Jaroslav David Jana Davidová Glogarová www.osu.cz Otázky před cestou - Mohou filmové a televizní adaptace literatuře pomoci, nebo naopak mohou odradit od čtení? Otázky

Více

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL:

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: PŘÍLOHA č. 2 BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: A. BODOVÁ HODNOTA DÍLA ( BHD ) pro rozúčtování odměn za užití děl při kabelovém přenosu v České republice (čl. 5.1. rozúčtovacího řádu), 85 % odměn vybraných od výrobců

Více

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková)

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková) AK. ROK 05/6 Ročník:. BC Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková 8.30-0.00 0.5 -.5.00-3.30 Seminář k praxi I Seminář dramaturgie a režie v DaV Divadlo a výchova Divadlo a výchova divadelního díla I Organizace

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Věc: Plán činnosti na rok 2015

Věc: Plán činnosti na rok 2015 Centrum experimentálního divadla Zelný trh 9, 602 00 Brno tel./ fax: 542 210 200 Věc: Plán činnosti na rok 2015 Naše značka / vyřizuje Vaše číslo V Brně dne Vodičková 2. 12. 2014 počet premiér: 16 z toho:

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

ZKUŠEBNÍ OTÁZKY SZZK - BC. FILMOVÁ VĚDA TEORIE 1. Popište vývoj teorie filmu v rámci paradigmatického konceptu Francesca Casettiho.

ZKUŠEBNÍ OTÁZKY SZZK - BC. FILMOVÁ VĚDA TEORIE 1. Popište vývoj teorie filmu v rámci paradigmatického konceptu Francesca Casettiho. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY SZZK - BC. FILMOVÁ VĚDA TEORIE 1. Popište vývoj teorie filmu v rámci paradigmatického konceptu Francesca Casettiho. Přibližte jednotlivá paradigmata. 2. Rámcově nastiňte historický vývoj

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

Doktorandská konference Brno 26. 27. května 2011

Doktorandská konference Brno 26. 27. května 2011 Doktorandská konference Brno 26. 27. května 2011 Ústav filmu a AV kultury Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arne Nováka 1, 602 00 Brno budova C, 2. patro, zasedací místnost děkanátu http://www.phil.muni.cz/wufv/

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

4.1. Organizační schéma ČT v Praze

4.1. Organizační schéma ČT v Praze 4.1. Organizační schéma ČT v Praze GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÉ TELEVIZE Rady ČT PRÁVNÍ ÚTVAR KOMUNIKACE Odd. pro kolektivní správu Produkce Self promotion Mediální partnerství a spolupráce PR Servis Grafika

Více

Zásady zpracování vědecké práce

Zásady zpracování vědecké práce Zásady zpracování vědecké práce Kontakt: Doc. Hana Čížková Katedra biologických disciplín ZF JU Na Zlaté stoce 10, 1. patro č. 203 hcizkova@zf.jcu.cz Pro 2. ročník BOZO, PÚPN, LS 2011 1. Úvod 1.1 Co je

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA Czech Dance Benefit Society o.s. uvádí MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA NABÍDKA PARTNERSTVÍ PRO ČESKOU PREMIÉRU O PROJEKTU GHETTO 1577 Výlučnost projektu Projekt současného tanečního divadla

Více

BALET A MODERNÍ BALET

BALET A MODERNÍ BALET BALET A MODERNÍ BALET Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: HUDEBNÍ VÝCHOVA NA 2.STUPNI ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-28 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová

Více

Státní fond kinematografie

Státní fond kinematografie Státní fond kinematografie Dlouhodobá koncepce 2014-2019 Strana 1 Dlouhodobá koncepce 2014-2019 Dlouhodobá koncepce na šestileté období 2014 až 2019 zahrnuje v této verzi a) základní teze dlouhodobé politiky

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Tisková konference k restrukturalizaci České televize a programová strategie

Tisková konference k restrukturalizaci České televize a programová strategie Tisková konference k restrukturalizaci České televize a programová strategie Restrukturalizace České televize Mgr. Jiří Janeček Technická fáze digitalizace končí: Restruktualizace a adaptace ČT na nové

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT Ateliér divadelního manažerství, bakalářské studium se zaměřením Produkční management Ročník: 1. Projektový management I 1 1 2 klz 2 Krejčí Vznik divadelní inscenace

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Nabídka divadelních představení pro střední školy

Nabídka divadelních představení pro střední školy Nabídka divadelních představení pro střední školy Skupinové slevy pro školy Setkání a besedy s režiséry před představením Kulturní centrum ZAHRADA Malenická 1784, Praha 11 www.kczahrada.cz Ředitelská lóže

Více

SEKCE PROGRAMU A VYSÍLÁNÍ 2012 2014

SEKCE PROGRAMU A VYSÍLÁNÍ 2012 2014 SEKCE PROGRAMU A VYSÍLÁNÍ 2012 2014 Prezentující: Jan Menger, náměstek SPAV Datum: duben 2012 SEKCE PROGRAMU A VYSÍLÁNÍ STRATEGICKÉ CÍLE Strategické cíle Sekce programu a vysílání ČRo: přispět k vytvoření

Více

průmyslů v ČR a zahraničí

průmyslů v ČR a zahraničí Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR a zahraničí Odborný seminář Vymezení kulturních a kreativních průmyslů v ČR Martin Cikánek Ministerstvo kultury 30. 5. 2012 www.kreativniprumysly.cz schéma

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Nabídka kulturních a výchovných pořadů pro 2. stupně základních škol a střední školy

Nabídka kulturních a výchovných pořadů pro 2. stupně základních škol a střední školy Nabídka kulturních a výchovných pořadů pro 2. stupně základních škol a střední školy Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám prosím objednávku na e-mail: skoly@dk-akord.cz nebo poštou na korespondenční

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie

Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie Okruhy témat disertačních prací navrhuje oborová rada, která je předkládá ke schválení vědecké radě fakulty. Navrţeny a vědeckou radou schváleny byly tyto

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

Výroční zpráva 2011 Farma v jeskyni

Výroční zpráva 2011 Farma v jeskyni Výroční zpráva 2011 Farma v jeskyni Farma v jeskyni Farma v jeskyni je mezinárodní divadelní studio, zaměřené na tvorbu, vývoj a výzkum lidského výrazu. Definuje se vztahy mezi já ty, tělo hlas, kultura

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka kurzů: Kurz č. 1: Jak vzniká divadlo I (Úvod do dějin, teorie a praxe

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

4.4. Počet zaměstnanců dle organizačních útvarů ČT Praha (evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2003 ve fyzických osobách)

4.4. Počet zaměstnanců dle organizačních útvarů ČT Praha (evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2003 ve fyzických osobách) 4.4. Počet zaměstnanců dle organizačních útvarů ČT Praha Generální ředitel generální ředitel 1 sekretariát 4 strategický rozvoj 1 koordinace zahraničních vztahů 1 sekretariát Rady ČT 2 9 Útvary vrchního

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

18. ročník Festivalu ostravských činoherních divadel 26. 11. 30. 11. 2014

18. ročník Festivalu ostravských činoherních divadel 26. 11. 30. 11. 2014 18. ročník Festivalu ostravských činoherních divadel 26. 11. 30. 11. 2014 Vážení a milí, vítejte v Ostravě. V ruce držíte brožurku, která Vás provede inscenacemi letošního ročníku. Pevně věříme, že změny

Více

Prezentace filmového projektu VTEŘINA

Prezentace filmového projektu VTEŘINA Prezentace filmového projektu VTEŘINA O autorovi projektu Jméno: Roman Manda Studium: 1. ročník kombinovaného studia oboru Divadlo a výchova na JAMU v Brně Profese: Vyučující na Pedagogickém lyceu na SŠ

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí,

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 Co se událo minulý týden? AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích! Od středy 23. do pátku 25. listopadu 2011 byl v Českých Budějovicích zahájen již

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SKUPOVA PLZEŇ INTERNATIONAL 28.8. 6.9.2015 NABÍDKA WORKSHOPŮ A MASTERCLASS

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SKUPOVA PLZEŇ INTERNATIONAL 28.8. 6.9.2015 NABÍDKA WORKSHOPŮ A MASTERCLASS MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SKUPOVA PLZEŇ INTERNATIONAL 28.8. 6.9.2015 NABÍDKA WORKSHOPŮ A MASTERCLASS KONTAKT: DIVADLO ALFA PLZEŇ JAKUB HORA, ředitel divadla - jakub.hora@divadloalfa.cz 3.9.2015 Divadlo Alfa

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Slohové postupy: úvahový, ale také informační a výkladový

Slohové postupy: úvahový, ale také informační a výkladový Recenze Teoretická část útvar publicistického stylu hodnotící a analyzující žánr, určený většinou poloodbornému či odbornému publiku posuzuje umělecké dílo knihy, filmy, divadelní hry, výstavy...atd. Autor

Více

Dramatická výchova ročník TÉMA

Dramatická výchova ročník TÉMA Dramatická výchova ročník TÉMA ČASOVÁ DOTACE 1 Dramatická/divadelní výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní Základy hlasové průpravy, hlasová hygiena VÝSTUP Žák: oboru dramatická/divadelní

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně Úvod Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně duben 2010 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla

Více

Témata ročníkových seminárních prací

Témata ročníkových seminárních prací Témata ročníkových seminárních prací pro sextu a druhý ročník ve školním roce 2014-2015 Vyučující/ počet ročníkových prací Mgr. Dejdarová Téma Vikingové /jejich život na severu a jejich cesty/ Hedvábná

Více

Jandl Ivan (1937 1987)

Jandl Ivan (1937 1987) Jandl Ivan (1937 1987) 1947 1977 Inventář NFA 1997 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jandl Ivan (1937 1987) Časový rozsah pomůcky: 1947 1977 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 BALET NÁRODNÍHO DIVADLA Nová inscenace k Roku české hudby ČESKÁ BALETNÍ SYMFONIE II Premiéra České baletní symfonie II bude uvedena u příležitosti

Více

VY_32_INOVACE_15_ČEŠTÍ REŽISÉŘI II._34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

VY_32_INOVACE_15_ČEŠTÍ REŽISÉŘI II._34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název VY_32_INOVACE_15_ČEŠTÍ REŽISÉŘI II._34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 Bc. Aneta Filipová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra divadelních, filmových a mediálních studií

Více

Letní divadelní putování Oživení přírodních divadel. Datum realizace projektu: leden - prosinec 2005

Letní divadelní putování Oživení přírodních divadel. Datum realizace projektu: leden - prosinec 2005 Letní divadelní putování Oživení přírodních divadel Datum realizace projektu: leden - prosinec 2005 Organizátor projektu: Štěpán Kubišta Spoluautoři projektu: Ondřej Kubišta, Jan Tošovský Divadelní umění

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

VAŠE BOLEST/MOJE POTĚŠENÍ. Tisková zpráva k premiéře 24. února 2013

VAŠE BOLEST/MOJE POTĚŠENÍ. Tisková zpráva k premiéře 24. února 2013 VAŠE BOLEST/MOJE POTĚŠENÍ Tisková zpráva k premiéře 24. února 2013 Studio Marta je činoherní scéna Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění. Spolu s nově otevřeným Divadlem na Orlí hudebně-dramatickou

Více

Obsah Výroční zpráva Studio Hrdinů 2011 I str. 2

Obsah Výroční zpráva Studio Hrdinů 2011 I str. 2 Výroční zpráva Divadlo Orlík (Studio Hrdinů) 2011 Obsah Výroční zpráva Studio Hrdinů 2011 I str. 2 Úvodní slovo...3 Fotodokumentace Divadlo Orlík 2011.....4 Konkrétní veřejné výstupy 2011.....5 Rozvaha

Více

Josef Bartoň. Pět českých novozákonních překladů. Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989

Josef Bartoň. Pět českých novozákonních překladů. Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989 Josef Bartoň Pět českých novozákonních překladů Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989 Obsah 1. Úvod 15 1.1 Vymezení tématu 15 1.2 Struktura knihy 16 2. Edice českých překladů Nového

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Umělecký šéf: Jiří Honzírek. Produkce: Klára Mišunová

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Umělecký šéf: Jiří Honzírek. Produkce: Klára Mišunová ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Divadlo Feste je nezávislé profesionální divadlo. Ve svých inscenacích se zaměřuje na nejednoznačná témata společensko-politických diskusí. Jedná se o jediné nezávislé divadlo u nás, které

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

www.uzivatele- film.cz

www.uzivatele- film.cz www.uzivatele- film.cz námět filmu Povídkový film Uživatelé Žijeme v nejlepší době! námět filmu Povídkový film Uživatelé Pořád nám něco chybí! Přesto všechno se necí9me šťastni. Všechny povídky jsou variacemi

Více

Psychologie literatury

Psychologie literatury Psychologie literatury Vyučující: Mgr. Martin Švanda Tel.: 532290382 E-mail: svanda@psu.cas.cz Syllabus, jarní semestr 2005 Charakteristika kurzu: Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními pojmy,

Více

Centrum dalšího vzdělávání FF UK Univerzita třetího věku Rozvrh přednášek pro akademický rok 2015/2016

Centrum dalšího vzdělávání FF UK Univerzita třetího věku Rozvrh přednášek pro akademický rok 2015/2016 Centrum dalšího vzdělávání Univerzita třetího věku Rozvrh přednášek pro akademický rok 2015/2016 - ZS 1. skupina Termíny výuky pro 1. skupinu Co nevíme o sociálních problémech I. Shakespeare a kultura

Více

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA Vznik Těšínského divadla se datuje do srpna 1945, kdy se v Úředním listě ČSR objevil i výnos o zřízení stálého profesionálního divadla v Českém Těšíně, ale pod kuratelou Národního

Více

PROGRAM 18. FESTIVALU FRANCOUZSKÉHO FILMU

PROGRAM 18. FESTIVALU FRANCOUZSKÉHO FILMU Tisková zpráva č. 6 V Praze, 5. listopadu 2015 www.festivalff.cz PROGRAM 18. FESTIVALU FRANCOUZSKÉHO FILMU 18. Festival francouzského filmu bude slavnostně zahájen ve středu 18. listopadu 2015 v kině Lucerna

Více

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou města Kutná Hora pořádají NIPOS-ARTAMA a Městské Tylovo divadlo Kutná Hora.

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou města Kutná Hora pořádají NIPOS-ARTAMA a Městské Tylovo divadlo Kutná Hora. KUTNÁ HORA 2014 31. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance 22. 25. května 2014, Kutná Hora Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou města Kutná Hora pořádají

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích čl. 1 Úvod Obhajoba bakalářské práce (dále jen BP ) pro studenty bakalářského studia v oborech Design, Fotografie a intermediální

Více

Světový den rádia (pokrytí stanic ČRo)

Světový den rádia (pokrytí stanic ČRo) Světový den rádia (pokrytí stanic ČRo) Celoplošné stanice Český rozhlas 1 - Radiožurnál 10:05 Host Radiožurnálu Lucie Výborná se ptá režiséra Karla Weinlicha, jaké má rádio kouzlo. 11:10 Děti Vám to řeknou

Více

MU TÝM WIKIPEDIE. Marek Blahuš & Tomáš Mozga Wikikonference 29. 11. 2014 Brno

MU TÝM WIKIPEDIE. Marek Blahuš & Tomáš Mozga Wikikonference 29. 11. 2014 Brno MU TÝM WIKIPEDIE Marek Blahuš & Tomáš Mozga Wikikonference 29. 11. 2014 Brno http://cs.wikipedia.org/wiki/masarykova_univerzita Vítejte na krátké wikiprocházce Masarykovou univerzitou cs.wikipedia.org/wiki/tomáš_garrigue_masaryk

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2013 V Praze, dne 10.01. 2013 Jakub Stich ředitel Divadla AHA!, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2013 SÍDLO SPOLE ČNOSTI: DIVADLO AHA!, o. p. s. U Stadionu 1414/10 289

Více

www.divadelnistudioneklid.cz, www.emauzy.cz

www.divadelnistudioneklid.cz, www.emauzy.cz Divadlo Neklid nabízí všem zájemcům z řad pověřených pedagogických pracovníků repertoárovou skladbu stálé profesionální scény, která sídlí v Divadle v Emauzích (divadelní sál), Vyšehradská 49/320, Praha

Více

DIVADELNÍ VĚDA FILMOVÁ VĚDA

DIVADELNÍ VĚDA FILMOVÁ VĚDA Filozofická fakulta UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI INFORMAČNÍ PRŮVODCE STUDIEM DIVADELNÍ VĚDA FILMOVÁ VĚDA Kombinované bakalářské studium ZÁŘÍ 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte nám, abychom

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006

ZPRÁVY. Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 131 ZPRÁVY Centrum základního výzkumu školního vzdělávání zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006 Následující zpráva stručně informuje čtenáře o řešení projektu v roce 2006. Připomínáme, že v rámci

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie. Kompletní vývoj celovečerního dokumentárního českého

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie. Kompletní vývoj celovečerního dokumentárního českého Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie Kompletní vývoj celovečerního dokumentárního českého kinematografického díla Evidenční číslo výzvy 2014-1-5-29 Dotační okruh Název výzvy 1. vývoj českého

Více

Státní fond kinematografie. Obsahová expertní analýza

Státní fond kinematografie. Obsahová expertní analýza Obsahová expertní analýza Až po uši v mechu Evidenční číslo projektu 5/203 nutprodukce, s.r.o. Výroba českého kinematografického díla Celovečerní nebo krátkometrážní animovaný film Evidenční číslo výzvy

Více

průmysly HUDBA Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Lenka Dohnalová 2010 návrh

průmysly HUDBA Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Lenka Dohnalová 2010 návrh Kulturní a kreativní průmysly v České republice Přehled o stavu jednotlivých odvětví (architektura, design, reklama, film, hudba, knihy a tisk, scénická umění, trh s uměním, TV a rozhlas, videohry, kulturní

Více

Jalovec Václav (1913-?)

Jalovec Václav (1913-?) Jalovec Václav (1913-?) (1912) [1930] 1938 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jalovec Václav (1913?) Časový rozsah pomůcky: (1912) [1930] 1938 Druh archivní

Více

Základní informace o ukrajinských novinách, rádiových a televizních kanálech, internetových portálech

Základní informace o ukrajinských novinách, rádiových a televizních kanálech, internetových portálech Základní informace o ukrajinských novinách, rádiových a televizních kanálech, internetových portálech Na Ukrajině existuje velké množství regionálních a několik celostátních novin. Ve srovnání s ČR zde

Více