SH ČMS OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ TŘEBÍČ. číslo 1 ročník 2017

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SH ČMS OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ TŘEBÍČ. číslo 1 ročník 2017"

Transkript

1 SH ČMS OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ TŘEBÍČ číslo 1 ročník 2017 Vážené sestry a bratři hasiči, stalo se dobrým zvykem, že na Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů našeho okresu se Vám každoročně dostává do rukou zpravodaj, kde ve stručnosti hodnotíme předešlé období. Tentokrát zhodnotíme naši společnou činnost téměř uprostřed okresu Třebíč, v malé obci Klučov. Jsou za námi dva roky volebního období. Na úseku základních organizací, okrsků i okresního sdružení bylo odvedeno kus poctivé práce. Chci poděkovat, že pečujete o členskou základnu, o výchovu mladé generace i odbornou přípravu. Odborná příprava, tak jak léta předešlá, bude probíhat dle plánu společně s Hasičským záchranným sborem v Třebíči. S potěšením musím předeslat, že po sportovní stránce se na našem okrese daří jak v pořadatelské činnosti na soutěžích, tak i po stránce sportovních výkonů u mládeže i dospělých. Přesto si neodpustím skutečnost, že i přes probojování se družstev mužů i žen z našeho okresu na Mistrovství ČR v požárním sportu, je stále malá účast na postupových soutěžích. Apeluji na všechny organizace, které se zabývají sportovní činnosti, aby se těchto soutěží zúčastňovali. Výkonný výbor se za minulý rok sešel celkem čtyřikrát, kde na svých jednáních projednával úkoly vyplývající z chodu SH ČMS. Na úrovni Krajského sdružení Kraje Vysočina probíhala činnost v souladu s plánem práce na rok Závěrem mi dovolte poděkovat všem funkcionářům a členům za dobře vykonanou celoroční práci. Jsem přesvědčený, že v roce 2017 se nám bude rovněž dařit jak léta předešlá. K tomu Vám přeji hodně sil a pevné zdraví. Miroslav Ježek v. r. starosta OSH Třebíč

2 Informace z výkonného výboru Na uplynulých dvou jednáních se výkonný výbor zabýval především přípravou a následně vyhodnocením výročních valných hromad okrsků. Na každé výroční valné hromadě okrsku byl přítomen člen výkonného výboru. Všechny výroční valné hromady proběhly v plánovaných termínech a měly dobrou úroveň. Všechny sbory do jednání VV řádně uhradily odvod z členských příspěvků a odevzdaly Hlášení o činnosti za rok Dále členové VV vzali na vědomí výsledky inventarizace majetku OSH. Dále se zabývali přípravou shromáždění představitelů, které proběhne 18. března v Klučově. Byly projednány potřebné materiály a zabezpečení hladkého průběhu jednání. Pozvánky na shromáždění budou rozeslány prostřednictvím starostů okrsků, pozváni budou rovněž nositelé titulu Zasloužilý hasič. Na shromáždění bude slavnostně předán prapor, který bude následně žehnán. Od 1. Března bude změněn vstup do evidence členů SH ČMS. Přístup bude mít na základě rozhodnutí VV pouze Miroslav Ježek, Drahomíra Ježková a Ludvík Svoboda. Nebude umožněn vstup do evidence jednotlivým. Rada represe Informace z odborných rad Rada represe projednala na svých jednáních termíny postupových soutěží pro rok Přes nízkou účast družstev v posledních dvou letech proběhnou 3 oblastní kola a okresní kolo. Dále rada připravila další ročník OLHS. Bylo vybráno 12 soutěží zařazených do OLHS. Kalendář OLHS 2017 byl v průběhu prosince zveřejněn na webových stránkách OSH a je součástí Zpravodaje. Součástí je i kompletní Kalendář soutěží na rok 2017, který byl zpracován na základě doručených žádostí na OSH. Upozorňujeme rozhodčí, kteří absolvovali základní odbornou přípravu, případně prodloužení v roce 2012, že v letošním roce musí absolvovat přezkoušení. Termíny budou vypsány po dohodě s rozhodčími příp. veliteli okrsků, jichž se prodloužení týká. To se týká i dalších členů SH ČMS, kteří mají zájem pracovat ve funkci rozhodčího, dle zájmu budou vypsány termíny kurzů pro nové rozhodčí. Termíny kurzů budou zveřejněny na webových stránkách OSH. 13. května proběhne na Městském stadionu v Třebíči úvodní soutěž Českého poháru v běhu na 100m překážek. Zájemci o rozhodování ne této soutěži (s platným průkazem rozhodčího PS) se mohou hlásit u vedoucího rady na čísle , případně na

3 Rada mládeže Rada mládeže bude především zajišťovat soutěže a to jak postupové, tak pohárové zařazené do Okresní ligy mladých hasičů (termíny jsou uvedeny v kalendáři soutěží pro rok 2017). Rada mládeže bude pořádat školení rozhodčích a vedoucích MH. Školení rozhodčích proběhne 25. března v Častohosticích a školení vedoucích proběhne 1. a 2. dubna 2017 v rekreačním zařízení Březová u Rokytnice nad Rokytnou. Platnost Osvědčení vedoucího je 2 roky, tzn., že letošního školení by se měli zúčastnit především noví vedoucí a vedoucí, kteří absolvovali přezkoušení v roce Kapacita zařízení je cca 80 osob, věříme, že vedoucí využijí této možnosti a školení absolvují. Do programu školení jsou mimo jiné zahrnuty i praktické ukázky plnění jednotlivých disciplín hry PLAMEN. V letošním roce je OOR mládeže pořadatelem závodu mladých hasičů v běhu na 60m překážek Šedesátky Vysočiny. Tento závod proběhne 17. června ve Výčapech. Rada prevence Rada prevence zaměřuje svoji činnost především na výtvarnou a literární soutěž Požární ochrana očima dětí. Propozice byly zájemcům předány. Dále rada pravidelně organizuje seminář pro preventisty dle platných pokynů ústřední odborné rady prevence. Při KSH byla nově ustavena OR ochrany obyvatel, do čela rady byl jmenován Bc. Radek Vávra z Slavíčky Okrašovice, člen OR prevence při OSH Třebíč. Aktiv zasloužilých funkcionářů Odborná rada ZHaF okresu zasedala naposledy dne Z důvodu úmrtí několika členů rady v uplynulém období bylo jedním z bodů jednání doplnění rady o nové členy. Na jednání byli přizváni Emil André, Jan Muška a Josef Souček, kteří s prací v radě souhlasí. Na shromáždění představitelů bude součástí usnesení schválení jmenovaných za řádné členy rady. Dále byla podána informace o rekreaci pro nositele titulu Zasloužilý hasič a jejich rodinné příslušníky v rámci kraje Vysočina, která proběhne ve dnech v Novém Městě na Moravě. Rada ZH a F měla k členů, z tohoto počtu je 42 nositelů titulu Zasloužilý hasič a 53 zasloužilých funkcionářů. V loňském roce titul Zasloužilý hasič obdrželi Jiří Bartejs z Výčap, František Šálek z Moravských Budějovic a ing. František Filipský z Lázu. Od letošního roku z rozhodnutí VV SH ČMS mohou z našeho OSH tento titul obdržet maximálně tři hasiči.

4 Dne 6. ledna 2017 ve věku 82 let navždy opustil řady dobrovolných hasičů našeho okresu člen odborné rady Aktivu zasloužilých hasičů a funkcionářů anositel titulu Zasloužilý hasič JAN GALLUS z Moravských Budějovic Dne 15. února 2017 ve věku 87 let navždy opustil řady dobrovolných hasičů našeho okresu bývalý dlouholetý člen okresní kontrolní a revizní rady a Nositel titulu Zasloužilý hasič VLADIMÍR LEŽÁK ze Lhánic Čest jejich památce Přehled událostí na Třebíčsku od 1.1. do Příslušníci HZS KV, členové JO a zaměstnanci HZS podniků byli v období od do účastni u 261 událostí na území okresu Třebíč. Z tohoto počtu bylo 18 požárů s předběžnou škodou 1, ,- Kč, uchráněné hodnoty činí 17, ,- Kč. Na okrese v letošním roce došlo ke zranění 1 civilní osoby bez zranění zasahujících hasičů. Nejčastější příčiny vzniků požáru: Povozně technickou závadou na strojích, automobilech, popř. únava materiálu nebo úletu jisker z výfuku v 6 případech. Nedbalost dospělých osob a to nejčastěji při zacházení s lokálními spotřebiči a zdroji tepla, při kouření a při rozdělávání ohňů v přírodě ve 4 případech.mimořádnými příčinami atmosférický výboj, dopravní nehody, výbuchy plynu atd. v 3 případech.v 1 případě bylo prokázáno úmyslné založení požáru. K požáru se škodou vyšší než ,- Kč v letošním roce nedošlo. Kromě požárů zasahovali hasiči u dalších 243 událostí. Při kterých došlo k usmrcení 8 osob. Ve spolupráci s lékařskou službou byla poskytnuta lékařská péče 32 zraněným osobám. Ve 33 případech hasiči vyjížděli k planým poplachům. K činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí okresu Třebíč.Od začátku roku 2017 vyjíždělo 38 jednotek obcí k požárům a jiným mimořádným událostem. Z tohoto celkového počtu se jednalo o 21 výjezdů k hašení požárů. Vedení HZS Kraje Vysočina a zasahující jednotky HZS si velmi cení vydatnou pomoc členů jednotek při požárech jak v objektech, tak v přírodním prostředí, kde je nejvíce zapotřebí fyzického vypětí a pomoci každého jedince. Zde je nutno upozornit, že jednotky PO zasahovaly i v rámci sousedských výpomocí na sousedních okresech.

5 Významná výročí založení sborů dobrovolných hasičů v roce let Rouchovany 120 let Babice, Dalešice, Hodov, Předín, Zvěrkovice 115 let Slavětice 110 let Bransouze, Dolní Vilémovice, Mastník, 105 let Kuroslepy, Příštpo 95 let Přešovice 90 let Krnčice 85 let Mihoukovice, Ratibořice 80 let Lipník, Pokojovice, Vícenice u Moravských Budějovic 75 let Benetice, Bolíkovice, Brtnička, Budíkovice, Číměř, Hornice, Hvězdoňovice, Chlístov, Jiratice, Klučov, Kozlany, Krahulov, Lesná, Lhotice, Louka, Loukovice, Markvartice, Mikulovice, Ocmanice. Okarec, Okřěšice, Ptáčov, Račerovice, Radotice, Slavice, Sokolí, Třebenice, Zárubnice, Zašovice 70 let Panenská, Stropešín, Vesce Všem sborům k výročí upřímně blahopřejeme a přejeme hodně elánu do další aktivní práce na úseku hasičské činnosti vedoucí k ochraně občanů a jejich majetku.

6 KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ 2017 Datum Název soutěže Pořadatel Katego Disciplíny Poznámka /čas rie 15.4./ Vladislavský železný hasič Vladislav M+ Ž jednotlivc i TFA , 15.4./ O velikonočního beránka Litovany M+Ž PÚ , 22.4./ Memoriál Františka Komínka Hodov MH PÚPl , , 22.4./ 12:00 Memoriál Františka Komínka Hodov M+Ž+ M-35 PÚPl , , 6.5./ Pohárová soutěž Moravské Budějovice MH PÚPl - MH , 7.5./ Pohár Vladislav Vladislav MH PÚPl - MH , 8.5. O pohár starosty města M. Bud. Moravské Budějovice M + Ž PÚ , 13.5./ O pohár starostky Častohostice MH PÚPl - MH , 20.5./ 8:00 Okresní kolo PLAMEN OSH Třebíč, Petrovice MH PLAMEN , 21.5/ 8:00 Okresní kolo dorostu OSH Třebíč, Petrovice dorost Směrnice dorostu , 27.5./9 :00 O pohár starosty Domamil MH PÚPl - MH , 28.5/ 8:00 Oblastní kola v PS OSH + vybrané M+ Ž+M-35 PS , 28.5/ O pohár starosty Myslibořice M + Ž PÚ - OLHS , 3.6./ O pohár starosty Kojetice MH PÚPl - MH , 3.6./ 18:00 Pohár velitele - NOČNÍ Kněžice MH PÚPl , 4.6./ Memoriál Káje Kochmana Častohostice M + Ž PÚ s úpravou , 4.6./ Pohár starosty Výčapy M + Ž PÚ - OLHS , 4.6./ 10.6./ / Pohár Memoriál Káje Kochmana Soutěž mladých hasičů Pohár ing. Pavla Stokláska Přibyslavice Častohostice Jaroměřice Tasov M + Ž + M-35 m.cz MH PÚPl - MH , m.cz M + Ž PÚ s úpravou , MH PÚPl - MH , PÚ , znam.cz

7 11.6./ O pohár starosty městyse 11.6./ O putovní pohár starosty 11.6./ Memoriál Karla Nováčka 11.6./ Pohárová soutěž MH Šedesátky Vysočiny 17.6./ Pohár Výčapy 21:00 - NOČNÍ 18.6./ 18: / 24.6/ Okresní kolo v požárním sportu O pohár Pohár star. OÚ,Memoriál A.Šloufa Pohár starosty Mohelno MH PÚPl , Čikov M + Ž PÚ , MH PÚPl , Mihoukovice MH PÚPl , Mladoňovice Výčapy MH Běh na , 60m Pl Výčapy M + Ž PÚ , m.cz OSH Třebíč, M+ PS , Petrovice Ž+M-35 Dolní MH PÚPl - MH , Vilémovice Kněžice M + Ž PÚ - OLHS , Heraltice MH PÚPl - MH , městyse 24.6./ Noční soutěž Vranín M + Ž PÚ - 2B , 22:00 m Pohárovka Bransouze M + Ž PÚ , 25.6./ 25.6./ Pohárová soutěž Memoriál Pavla Vítů 1.7. O pohár starostky 1.7. Memoriál Antonína Abraháma 1.7. O pohár města Hrotovice - NOČNÍ 2.7./ 4.7./ 22: / 22: / Pohár Svatoslav O pohár SWN Morávia - NOČNÍ Noční hasičská soutěž Markvartice Panenská MH PÚPl - MH , zdenik- MH, M PÚPl, PÚ , + Ž cz Mastník M+ PÚ , Ž+M-35 Litohoř M + Ž PÚ Hrotovice MH, M + Ž PÚPl, PÚ , Svatoslav M + Ž PÚ , M + Ž PÚ , Mladoňovice M+Ž+ PÚ , Přibyslavice M-35, 3B m.cz Kamenský pohár Kamenná M + Ž PÚ - OLHS ,

8 15.7./ 16.7./ 23.7./ 22.7./ 21: / 5.8./ 13.8/ 19.8./ 19.8./ 20.8./ 26.8./ 26.8./ O pohár starosty Vesce M + Ž + M-35 PÚ , cz O pohár Chlum M + Ž PÚ - OLHS , O pohár starosty Budišov M + Ž PÚ - OLHS , Noční závody Vladislav, M + Ž PÚ , Kojatín O pohár Litovany M + Ž PÚ - OLHS , Litovany Rokytnické galeje Rokytnice M + Ž jednotlivc , n/rok. i TFA O pohár starosty Radonín M + Ž PÚ - OLHS , Pohár obcí Bačice, Bačice- M + Ž PÚ - OLHS , Udeřice Udeřice TFA Okříšky Okříšky M + Ž jednotlivc , i TFA O pohár starosty Stařeč M + Ž PÚ - OLHS , O pohár starosty Jemnice MH PÚPl , města Memoriál M+M- PÚ , Stanislava Poláka Hvězdoňovice 35+Ž m.cz O pohár starosty Lhánice M+M- PÚ , 35+Ž Memoriál Luboše Sokolí M+M- PÚ , Švaříčka 35+Ž O pohár starostky Pyšel MH PÚPl , Pohár Petra M + Ž PÚ - OLHS , Mladoně Mladoňovice Zlatá proudnice Lukov M + Ž + PÚ , M35 O pohár starosty M + Ž PÚ - 2B , NOČNÍ Jaroměřice Memoriál Josefa Petrovice M + Ž PÚ - OLHS , Honse Pohárová soutěž Budíkovice MH PÚPl - MH , O putovní pohár Stařeč MH PÚPl - MH , O putovní pohár Lipník M + Ž PÚ , Lipník O putovní pohár Jemnice M + Ž PÚ , Barchanu NOČNÍ Jasenice M + Ž PÚ , 26.8./ 14: / 2.9./ 2.9./ 2.9/ 2.9./ 20: / 9.9./ 9: / 9: / 15.9./ 20: O pohár starosty

9 17.9/ 23.9./ 23.9./ 23.9./ 24.9./ 24.9/ 16.12/ Rudíkov O vánočního kapra Kojatín, Vladislav tr.cz , jan. M+M- 35+Ž PÚ - 2B Pohár BOHEMIA Kněžice MH PÚPl - MH , Pohárová soutěž Rudíkov MH PÚPl - MH , MH Hasičský víceboj Lesonice M + Ž jednotlivc , Lesonice i TFA Kamenský výstřik Kamenná M + Ž PÚ , Výčapský pohár Výčapy MH PÚPl - MH , O pohár Rudíkov M + Ž PÚ , Vysvětlivky: Aktualizováno PÚ - OLHS - soutěž je zařazena do OLHS PÚ - soutěž dle směrnic hasičských sportovních soutěží PÚPl - požární útok MH - Plamen PÚPl - MH - soutěž je zařazena do OLMH PS - požární sport Oblastní kola proběhnou v Kojatíně, Markvarticích a Moravských Budějovicích

10 Přečíslování členské základny Zapsali jsme pro Vás Z důvodu jednotného číslování v Centrální evidenci členů SH ČMS došlo k přečíslování členské základny SH ČMS. Navazovat na ni bude postupná výměna členských průkazů. O realizaci na našem okrese budete informováni. Zveřejňování Přehledu o majetku a závazcích (Metodický pokyn starosty SH ČMS č. 4/2016) Na jednání starostů okrsků dne 1. března 2017 obdrželi starostové informace a tiskopis Přehled o majetku a závazcích k pro, která vedou jednoduché účetnictví. Sbory, které vedou podvojné účetnictví, odevzdají Rozvahu a Přílohu. Termín odevzdání na OSH Třebíč je do Tombola bez povolení Pořadatelům plesů či jiných společenských akcí s tombolou ubyla povinnost získat předem povolení k pořádání tomboly a ještě z ní odevzdávat daně. Tuto zásadní změnu, která nejenže sníží administrativu, ale některým sborům ušetří i tisíce korun, přinesl nový zákon o hazardu. Podle něho se od 1. ledna 2017 již nemusí tombola, ve které herní jistina nepřekročí částku Kč, nikam nahlašovat, ani z ní odevzdávat žádné daně. Herní jistina je částka, kterou pořadatel tomboly získá z prodeje lístků do tomboly, tedy cena jednoho losu vynásobená počtem losů. Pokud by však částka herní jistiny překročila hranici Kč, je pořadatel i nadále povinen tombolu ohlásit obecnímu úřadu, zajistit notáře, který osvědčí průběh losování a po akci uhradit daň z hazardních her ve výši 23 %. Doposud museli pořadatelé ohlašovat všechny tomboly do Kč herní jistiny schvalovala obec, nad tuto hranici ministerstvo financí. Recyklujte s hasiči (http.// Na rok 2017 bylo opět vyhlášeno krajské kolo aktivity Recyklujte s hasiči Vedle odměn od společnosti Elektrowin,a.s. bude Krajem Vysočina vyhodnoceno 5 nejlepších v rámci kraje s největším množstvím sesbíraného elektroodpadu za období leden až prosinec 2017 a také jeden nejlepší hasičský sbor z každého okresu. Na letošní rok byla celková částka odměn navýšena na 115 tisíc Kč a rozdělena takto : 1.místo: Kč, 2.místo: Kč, 3.místo: Kč, 4.místo: Kč, 5.místo: Kč a každý nejlepší sbor z okresu: Kč

číslo 1 ročník 2018 SH ČMS OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ TŘEBÍČ Vážené sestry a bratři hasiči,

číslo 1 ročník 2018 SH ČMS OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ TŘEBÍČ Vážené sestry a bratři hasiči, SH ČMS OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ TŘEBÍČ číslo 1 ročník 2018 Vážené sestry a bratři hasiči, již tradičně se Vám dostává do rukou zpravodaj v době konání Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Třebíč číslo 1 ročník 2015

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Třebíč číslo 1 ročník 2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Třebíč číslo 1 ročník 2015 Vážené sestry, bratři hasiči, dámy a pánové Je za námi poslední rok volebního období, které jsme zahájili IV. sjezdem Sdružení hasičů

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Třebíč číslo 1 ročník 2016

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Třebíč číslo 1 ročník 2016 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Třebíč číslo 1 ročník 2016 Vážené sestry a bratři hasiči, stalo se tradicí, že se Vám v době konání Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů našeho

Více

SH ČMS Okresní sdružení hasičů Třebíč ročník 2019

SH ČMS Okresní sdružení hasičů Třebíč ročník 2019 Vážené hasičky, v SH ČMS Okresní sdružení hasičů Třebíč ročník 2019 Vážené sestry, bratři hasiči, dámy a pánové, dostává se Vám do rukou zpravodaj, ve kterém najdete stručný přehled činnosti našeho okresního

Více

E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES TŘEBÍČ MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ. Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253. Evidenční číslo pomůcky: 3376

E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES TŘEBÍČ MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ. Inventář. Číslo evidenčního listu NAD: 253. Evidenční číslo pomůcky: 3376 MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ E 67 SBÍRKA MATRIK OKRES TŘEBÍČ 1579-1950 Inventář Číslo evidenčního listu NAD: 253 Evidenční číslo pomůcky: 3376 Dr. Mojmír Švábenský Dr. Eva Lupoměchová Dr. Jiřina Kalendovská

Více

ZPRAVODAJ OSH. 1/2018 březen Úvodem. Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí

ZPRAVODAJ OSH. 1/2018 březen Úvodem. Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí ZPRAVODAJ OSH 1/2018 březen 2018 Úvodem Vážené hasičky a hasiči, čas plyne neúprosně velmi rychle a je za námi další období výročních valných

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Třebíč číslo 2 ročník 2016

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Třebíč číslo 2 ročník 2016 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Třebíč číslo 2 ročník 2016 Vážené hasičky, vážení hasiči, rok 2016 se chýlí ke svému konci a nastává čas hodnocení vykonané práce. Tu tradičně zhodnotíte na

Více

Lesní hospodářská evidence pro potřeby centrální evidence

Lesní hospodářská evidence pro potřeby centrální evidence Lesní hospodářská evidence pro potřeby centrální evidence Rok vykázání LHE: ORP: Identifikační údaje vlastníka/nájemce odevzdávajícího LHE: Jméno vlastníka lesa(jméno, příjmení, titul) nebo (název firmy)

Více

SH ČMS Okresní sdružení hasičů Třebíč. číslo 2 ročník 2017

SH ČMS Okresní sdružení hasičů Třebíč. číslo 2 ročník 2017 SH ČMS Okresní sdružení hasičů Třebíč číslo 2 ročník 2017 Vážené sestry a bratři hasiči, připravili jsme pro Vás druhé vydání našeho zpravodaje v letošním roce, ve kterém najdete stručný přehled činnosti

Více

ORP Moravské Budějovice

ORP Moravské Budějovice Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Budějovice 1 1 Obecné

Více

P L Á N P R Á C E V V O S H

P L Á N P R Á C E V V O S H Stálé body jednání P L Á N P R Á C E V V O S H 2 0 1 8 - Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu - Kontrola úkolů - Výměna členských průkazů 23.ledna - Organizační zabezpečení školení VM - Organizační

Více

Soutěž o čestnou standartu OSH Plzeň sever

Soutěž o čestnou standartu OSH Plzeň sever Soutěž o čestnou standartu OSH Plzeň sever Tato soutěž má za úkol motivovat všechny sbory dobrovolných hasičů, potažmo okrsky k zvýšení své aktivity v oblasti represe, prevence, ochrany obyvatelstva, činnosti

Více

Číslo Název honitby Uživatel honitby Statutární zástupce honitby Myslivecký hospodář

Číslo Název honitby Uživatel honitby Statutární zástupce honitby Myslivecký hospodář Číslo Název honitby Uživatel honitby Statutární zástupce honitby Myslivecký hospodář 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Benetice Biskupice Bransouze Budišov Čáslavice Červená Lhota Číhalín Dalešice Myslivecký spolek

Více

Plán akcí 2019 Místo konání akce Název akce Kontakt

Plán akcí 2019 Místo konání akce Název akce Kontakt Datum 7.1. 8.1. 8.1. 9.1. 14.1. 19.1. 22.1. 24.1. 2.2. 5.2. 11.2. 12.2. 13.2. 13.2. Praha HZ Letiny HZ Nepomuk Divadlo U Hasičů Praha Praha Pohostinství Štěnovický Borek Praha HZ Střížovice Kancelář KSH

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Třebíč číslo 2 ročník 2014

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Třebíč číslo 2 ročník 2014 Váţené hasičky, váţení hasič Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Třebíč číslo 2 ročník 2014 Váţené sestry a bratři hasiči, s blíţícím se závěrem letošního roku, který se nesl v duchu oslav 150.

Více

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Program jednání 1) Zpráva o činnosti OSH Ústí nad Orlicí, 2) Výsledky soutěží v roce 2013, 3) Zajištění výročních valných hromad, 5) Hlášení o činnosti sboru

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Ivančice 1 1 Obecné

Více

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ OBSAH:

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ OBSAH: PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ OBSAH: 1 Vlastník vodovodu nebo kanalizace... 2 2 Provozovatel - identifikace... 2 3 Míra odpovědnosti za obnovu majetku... 2 4 Tabulka plánu financování obnovy

Více

prosinec 2016 Úvod Vážené kolegyně a kolegové,

prosinec 2016 Úvod Vážené kolegyně a kolegové, Úvod Vážené kolegyně a kolegové, závěrem roku vám předkládáme první vydání elektronického Zpravodaje OSH Plzeň - jih. Touto cestou bychom vám chtěli předávat informace z činnosti okresního sdružení, chtěli

Více

Z Á P I S. z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne v kanceláři OSH, Kollárova 427/32, Plzeň

Z Á P I S. z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne v kanceláři OSH, Kollárova 427/32, Plzeň Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 16. 1. 2018 v kanceláři OSH, Kollárova 427/32, Plzeň Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Krnáč, p. Holota, p. Sak Nepřítomni:

Více

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Vážená paní starostko Okresního sdružení, vážení hosté. Vážení zástupci jednotlivých sborů našeho okresu. Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s

Více

Jednání starostů okrsků a Výkonného výboru OSH Ústí nad Orlicí,

Jednání starostů okrsků a Výkonného výboru OSH Ústí nad Orlicí, Jednání starostů okrsků a Výkonného výboru OSH Ústí nad Orlicí, 5. 9. 2016 Program jednání 1) Informace o činnosti VV OSH a odborných rad, výsledky postupových soutěží, 2) Informace z Ústředí SH ČMS průkazy,

Více

Jednání starostů okrsků a Výkonného výboru OSH Ústí nad Orlicí,

Jednání starostů okrsků a Výkonného výboru OSH Ústí nad Orlicí, Jednání starostů okrsků a Výkonného výboru OSH Ústí nad Orlicí, 5. 3. 2018 Program jednání 1) Hlášení o činnosti SDH a OSH za rok 2017, 2) Zprávy VV OSH, odborných rad, 3) Informace ze SH ČMS, 4) Plán

Více

Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne

Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne 29.9.2016 Přítomni: dle presenční listiny Program : 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení z posledního

Více

Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska vydává. Směrnici sportovních oddílů SH ČMS

Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska vydává. Směrnici sportovních oddílů SH ČMS Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska vydává Směrnici sportovních oddílů SH ČMS Článek 1 Předmět Tato Směrnice vymezuje postavení sportu ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jako veřejně prospěšné

Více

SH ČMS OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ PLZEŇ - JIH

SH ČMS OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ PLZEŇ - JIH S M Ě R N I C E SH ČMS OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ PLZEŇ - JIH Ročník: 2018 V Jarově dne 10. března 2018 Částka: 2 O B S A H: Část I. 1. Směrnice SH ČMS Okresního sdružení hasičů Plzeň - jih ze dne 10. 03.

Více

Plán investic na rok 2017 v tis. Kč

Plán investic na rok 2017 v tis. Kč VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Plán investic na rok 2017 v tis. Kč VH 4.1 č.ř. č.ú. Text 1 173 Lhánice - vodovod, prodloužení řádu Lhánice - vodovod, prodloužení řádu 26 SVAZEK 26

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č. j.: ODKS 1324/19 - SPIS 477/2019/PJ V

Více

SH ČMS OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ ČESKÝ KRUMLOV PRO SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

SH ČMS OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ ČESKÝ KRUMLOV PRO SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HASIČSKÝ ZPRAVODAJ SH ČMS OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ ČESKÝ KRUMLOV PRO SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ročník: 2014 Vydáno dne: 23. 10.2014 Číslo: 2 / 2014 Obsah: Přílohy: Slovo starosty SH ČMS OSH úvodem 1.)

Více

Odbor dopravy a komunálních služeb

Odbor dopravy a komunálních služeb MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č. j.: ODKS 7657/17 - SPIS 86/2017/PJ/8 V

Více

Vzory pro sestavení programu a usnesení VVH, zprávy kontrolní a revizní rady a k sestavení plánu práce na rok 2011

Vzory pro sestavení programu a usnesení VVH, zprávy kontrolní a revizní rady a k sestavení plánu práce na rok 2011 M E T O D I C K Ý N Á V O D k zajištění výročních valných hromad SDH ( dále jen VVH ) VVH proběhnou v období listopad 2010 až leden 2011. K přípravě VVH se uskuteční výborová schůze SDH, kde se dohodne

Více

Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí. Předmětem činnosti svazku v hospodářské činnosti především je:

Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí. Předmětem činnosti svazku v hospodářské činnosti především je: Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí Činnost svazku se dělí na hlavní činnost a vedlejší (hospodářskou) činnost. Předmětem činnosti svazku v hlavní činnosti především je: 1. Ochrana životního

Více

Informace k organizačnímu zajištění soutěží mladých hasičů OSH Šumperk jsou k dispozici také na

Informace k organizačnímu zajištění soutěží mladých hasičů OSH Šumperk jsou k dispozici také na Věc: Organizační zajištění okresního kola Celostátní hry PLAMEN 2015/2016 Odborná rada mládeže OSH Šumperk vyhlašuje 43. ročník Celostátní hry PLAMEN pro mladé hasiče na okrese Šumperk. Soutěž bude probíhat

Více

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE za myslivecký rok 2016

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE za myslivecký rok 2016 Českomoravská myslivecká jednota, z. s., Okresní myslivecký spolek v Třebíči CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE za myslivecký rok 2016 Územní obvod Moravské Budějovice Územní obvod Náměšť nad

Více

Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko

Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko Dokument Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko vznikl v roce 2015 jako jeden z výstupů projektu Sdružení místních samospráv s názvem MAS jako nástroj spolupráce

Více

Z Á P I S. z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 20. února 2018 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň

Z Á P I S. z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 20. února 2018 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 20. února 2018 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Frána, p. Honzík, p. Randa Nepřítomni:

Více

Zápis č. 10 z VV KSH JMK

Zápis č. 10 z VV KSH JMK Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno Zápis č. 10 z VV KSH JMK 21. 6. 2016 Přítomni: Bc. Z. Jandova, J. Gargula, I. Musil, Mgr. M.

Více

Zpravodaj ORM č. 1/ 2013

Zpravodaj ORM č. 1/ 2013 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Tel. 724 874 049, e-mail: osh.novyjicin@c-mail.cz Nový Jičín dne 20.února 2013 Zpravodaj ORM č. 1/ 2013 Všem: vedoucím kolektivů MH, vedoucím

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Okrsek xxx Okresní sdružení hasičů XXX Krajské sdružení hasičů XXX. Vzorové PROPOZICE

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Okrsek xxx Okresní sdružení hasičů XXX Krajské sdružení hasičů XXX. Vzorové PROPOZICE Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okrsek xxx Okresní sdružení hasičů XXX Krajské sdružení hasičů XXX Vzorové PROPOZICE OKRSKOVÉHO/OKRESNÍHO/KRAJSKÉHO KOLA, MISTROVSTVÍ ČR družstev Sborů dobrovolných

Více

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 9. října 2018, v kanceláři OSH, Kollárova 427/32, Plzeň

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 9. října 2018, v kanceláři OSH, Kollárova 427/32, Plzeň Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 9. října 2018, v kanceláři OSH, Kollárova 427/32, Plzeň Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Červenka, p. Holeček, p. Randa Nepřítomni:

Více

Porovnání Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Porovnání Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Porovnání Za kalendářní rok: 2016, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (IČO 4945584 Dílčí odběratelské porovnání ceny Svazek Třebíč Tabulka č.1 Náklady pro výpočet

Více

Z Á P I S z Valné hromady okrsku Zahořany v Oprechticích

Z Á P I S z Valné hromady okrsku Zahořany v Oprechticích Program: 1) Zahájení 2) Volba návrhové komise 3) Zpráva starosty okrsku 4) Zpráva velitele okrsku 5) Zpráva vedoucího mládeže 6) Zpráva referentky žen 7) Zpráva strojníka okrsku 8) Zpráva o hospodaření

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS KSH Kraje Vysočina č. 3/2016 ze dne

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS KSH Kraje Vysočina č. 3/2016 ze dne Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska krajské sdružení Kraje Vysočina Husova 300, 582 22 Přibyslav www.dh-vysocina.cz e-mail : kvv@dh-vysocina.cz IČO 86553216, DIČ : CZ86553216 Zápis z jednání Výkonného

Více

ZPRAVODAJ. OSH Ústí nad Orlicí 2/2018. Úvodník. Shromáždění delegátů SDH

ZPRAVODAJ. OSH Ústí nad Orlicí 2/2018. Úvodník. Shromáždění delegátů SDH ZPRAVODAJ OSH Ústí nad Orlicí 2/2018 Úvodník Vážené sestry, vážení bratři, dostáváte do Vašich mailových schránek další vydání našeho Zpravodaje. Pravda, s větším zpožděním, ale zato v novém provedení.

Více

Informace k organizačnímu zajištění soutěží mladých hasičů OSH Šumperk jsou k dispozici také na

Informace k organizačnímu zajištění soutěží mladých hasičů OSH Šumperk jsou k dispozici také na Věc: Organizační zajištění okresního kola Celostátní hry PLAMEN 2017/2018 Odborná rada mládeže OSH Šumperk vyhlašuje 46. ročník Celostátní hry PLAMEN pro mladé hasiče na okrese Šumperk. Soutěž bude probíhat

Více

Informace k organizačnímu zajištění soutěží mladých hasičů OSH Šumperk jsou k dispozici také na

Informace k organizačnímu zajištění soutěží mladých hasičů OSH Šumperk jsou k dispozici také na Věc: Organizační zajištění okresního kola Celostátní hry PLAMEN 2018/2019 Odborná rada mládeže OSH Šumperk vyhlašuje 47. ročník Celostátní hry PLAMEN pro mladé hasiče na okrese Šumperk. Soutěž bude probíhat

Více

Shromáždění představitelů SDH po obvodech 9., 15.,

Shromáždění představitelů SDH po obvodech 9., 15., Shromáždění představitelů SDH po obvodech 9., 15., 16. 11. 2016 Program jednání 1) Informace o činnosti VV OSH a odborných rad, výsledky postupových soutěží, 2) Informace z Ústředí SH ČMS průkazy, dotace

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Havlíčkův Brod. Zajištění hodnotících valných hromad SDH a okrsků pro rok 2018/2019

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Havlíčkův Brod. Zajištění hodnotících valných hromad SDH a okrsků pro rok 2018/2019 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Havlíčkův Brod Zajištění hodnotících valných hromad SDH a okrsků pro rok 2018/2019 Výroční valné hromady okrsků se uskuteční po skončení všech VVH SDH (termín

Více

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 10. října 2017, v kanceláři OSH, Kollárova 32

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 10. října 2017, v kanceláři OSH, Kollárova 32 Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 10. října 2017, v kanceláři OSH, Kollárova 32 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Červenka, p. Fila, p. Hanus K., p. Krnáč,

Více

Plán akcí 2012 Místo konání akce Název akce Kontakt

Plán akcí 2012 Místo konání akce Název akce Kontakt 18.1. 18.1. 19.1. 24.1. 31.1. 21.2. 28.2. 13.3. 13.3. 21.3. 22.3. 27.3. 3.4. 13.4. 14.4. 17.4. 3.5. 3.5. 4.5. 5.5. 9.5. 22.5. 22.5. 23.5. 24.5. 25.5. 26.5. 5.6. 9.6. Výkonný výbor SH ČMS Odborná rada historie

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

SH ČMS OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ PLZEŇ - JIH

SH ČMS OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ PLZEŇ - JIH S M Ě R N I C E SH ČMS OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ PLZEŇ - JIH Ročník: 2018 V Jarově dne 20. října 2018 Částka: 8 O B S A H: Část I. 1. Směrnice SH ČMS Okresního sdružení hasičů Plzeň - jih ze dne 20. 10.

Více

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 6.září 2016 od 16:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň jih

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 6.září 2016 od 16:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň jih Zápis z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 6.září 2016 od 16:00 hod na kanceláři OSH Plzeň jih 1) Zahájení Starosta OSH přivítal přítomné a zahájil jednání v 16:00hod - představil novou zaměstnankyni kanceláře

Více

Zásahy hasičů za měsíc prosinec

Zásahy hasičů za měsíc prosinec Zásahy hasičů za měsíc prosinec HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou eviduje v období od 1.12. do 31. 12. 2016 celkem 162 událostí. Z tohoto počtu je 10 požárů s předběžně vyčíslenou škodou

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 13.3.2014 v kanceláři OSH Trutnov

Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 13.3.2014 v kanceláři OSH Trutnov Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 13.3.2014 v kanceláři OSH Trutnov Začátek: 15 00 hod Přítomní: členové VV: Jiří Orsák, Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Zdeněk Pelc, Jaroslav Jansa,

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Český pohár XVII. ročník seriálu závodů v běhu na 100 m s překážkami

Český pohár XVII. ročník seriálu závodů v běhu na 100 m s překážkami Český pohár 2019 XVII. ročník seriálu závodů v běhu na 100 m s překážkami Pořadatelem seriálu závodů Český pohár 2019 je Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska a jeho realizaci zajišťuje Sbor dobrovolných

Více

Vzor dokumentů k zajištění řádných valných hromad u SDH a okrsků pro roky

Vzor dokumentů k zajištění řádných valných hromad u SDH a okrsků pro roky Vzor dokumentů k zajištění řádných valných hromad u SDH a okrsků pro roky 2016 2020 (tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání řádných VH SDH a okrsků, a to pro ty,

Více

Pravidla vydána dne úprava

Pravidla vydána dne úprava Pravidla vydána dne 8. 10. 2014 úprava 5. 10. 2017 l. Účast v Poháru rady mládeže okresu Plzeň-sever Pohár okresní odborné rady mládeže Plzeň-sever je určen zejména pro družstva mladých hasičů a to na

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP TŘEBÍČ

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP TŘEBÍČ Čj. ORÚP 2099/17 - SPIS 464/2017/Hr/1 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP TŘEBÍČ dle 6, 25, 30 odst. 2 a 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a dle

Více

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané 17. 1. 2015 v 17 00 v hostinci U Šodka 1. Zahájení, uvítání hostů, minuta ticha, program schůze Vedením schůze byl pověřen Ing. Dalibor Vlček.

Více

Administrativní mapa správního obvodu Třebíč (Stav k )

Administrativní mapa správního obvodu Třebíč (Stav k ) Administrativní mapa správního obvodu Třebíč (Stav k 1. 1. 2003) Hranice obvodů pověř. obec. úřadů Hranice obcí Opatov Radoš ov Nový Telečkov Horní Smrčné Svat oslav Horní Heřmanice Bochovice Chlum Kouty

Více

ZPRAVODAJ OSH. 4/2017 prosinec. Úvodem. Z obsahu. Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí

ZPRAVODAJ OSH. 4/2017 prosinec. Úvodem. Z obsahu. Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí ZPRAVODAJ OSH 4/2017 prosinec Úvodem Vážené hasičky a hasiči, blíží se doba Vánoc a s ní čas bilancování a nového plánování. Je za námi další

Více

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů zpracoval Michal Bílek Jak můžete ocenit své členy - Řídíme se Statutem čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, který byl schválen shromážděním starostů

Více

PLÁN PRÁCE KSH PLZEŇSKÉHO KRAJE VÝKONNÉHO VÝBORU, SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ OSH NA ROK 2017

PLÁN PRÁCE KSH PLZEŇSKÉHO KRAJE VÝKONNÉHO VÝBORU, SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ OSH NA ROK 2017 PLÁN PRÁCE KSH PLZEŇSKÉHO KRAJE VÝKONNÉHO VÝBORU, SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ OSH NA ROK 2017 Stále body programu jednání, volba zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu 2) Informace z jednání vedení KSH 3)

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

por. Ing. Tomáš POUL, HZS Kraje Vysočina ÚO Žďár n. S.

por. Ing. Tomáš POUL, HZS Kraje Vysočina ÚO Žďár n. S. Zásahy hasičů za měsíc únor HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou eviduje v období od 1.2. do 29. 2. celkem 108 událostí. Z tohoto počtu je 6 požárů s předběžně vyčíslenou škodou 9 077 000,-

Více

Výroční valná hromada. České federace požárního sportu o.s

Výroční valná hromada. České federace požárního sportu o.s Výroční valná hromada České federace požárního sportu o.s Přítomní: viz. prezenční listina příloha č.1 Body výroční valné hromady: 1. Zhodnocení projektu soustředění 2. Krajská dotace 3. Účast na podzimním

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno. ZÁPIS z VV KSH JMK 17. 9.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno. ZÁPIS z VV KSH JMK 17. 9. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno ZÁPIS z VV KSH JMK 17. 9. 2015 Přítomni: Bc. Z. Jandova, I. Musil, J. Gargula, Ing. T. Letocha,

Více

Pravidla vydána dne

Pravidla vydána dne Pravidla vydána dne 8.10.2014 l. Účast v Poháru rady mládeže okresu Plzeň-sever Pohár okresní odborné rady mládeže Plzeň-sever je určen zejména pro družstva mladých hasičů a to na základě přihlášky k jednotlivým

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ KONANÉHO DNE 15.3.2008 V PŘEDÍNĚ

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ KONANÉHO DNE 15.3.2008 V PŘEDÍNĚ ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ KONANÉHO DNE 15.3.2008 V PŘEDÍNĚ 1. ZAHÁJENÍ p. Arnošt Urbánek (starosta SDH Předín) přivítání p. Robert Válala (ředitel Požární bezpečnosti) anketa PB o spokojenosti s firmou 2. VOLBA

Více

SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ OKRESU RAKOVNÍK ZE DNE 28. DUBNA 2016

SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ OKRESU RAKOVNÍK ZE DNE 28. DUBNA 2016 SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ OKRESU RAKOVNÍK ZE DNE 28. DUBNA 2016 Účast: dle prezenční listiny, přiložena k originálu zápisu, založena na OSH Rakovník Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti OSH

Více

Výroční zpráva. SDH Morkovice. za rok 2015

Výroční zpráva. SDH Morkovice. za rok 2015 za rok 2015 je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 31. prosince 2015 na základě vyhodnocení činnosti SDH Morkovice a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné

Více

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SUCHÝ založeno Výroční zpráva SDH Suchý za rok 2016

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SUCHÝ založeno Výroční zpráva SDH Suchý za rok 2016 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SUCHÝ založeno 1927 Výroční zpráva SDH Suchý za rok 2016 Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2016 a končící dnem 31. prosince 2016 na základě vyhodnocení

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresní sdružení Pelhřimov Požárnická 1240, Pelhřimov

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresní sdružení Pelhřimov Požárnická 1240, Pelhřimov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresní sdružení Pelhřimov Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov Propozice soutěže v disciplínách TFA OKRESNÍ KOLO TFA 2017 1. Nejvyšší orgán nejvyšším orgánem je OSH

Více

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 19. ledna 2016 od 17:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň - jih. Termín:

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 19. ledna 2016 od 17:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň - jih. Termín: Zápis z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 19. ledna 2016 od 17:00 hod na kanceláři OSH Plzeň - jih 1) Zahájení Starosta OSH přivítal přítomné a zahájil jednání v 17:00hod - Program dnešního jednání 2)

Více

Zápis ze zasedání odborné rady

Zápis ze zasedání odborné rady Zápis ze zasedání odborné rady Doba zasedání: Místo zasedání: Svolavatel: Způsob svolání: 9. ledna 2019 od 17.00 hodin restaurační zařízení Pivovar, Letiny Zbyšek Zuber, vedoucí odborné rady VV OSH schválený

Více

Schůze 1/ ORV OSH Ústí nad Orlicí. konaná dne 14. dubna 2015 od 15:00 hodin v Ústí nad Orlicí.

Schůze 1/ ORV OSH Ústí nad Orlicí. konaná dne 14. dubna 2015 od 15:00 hodin v Ústí nad Orlicí. Schůze 1/2015 - ORV OSH Ústí nad Orlicí konaná dne 14. dubna 2015 od 15:00 hodin v Ústí nad Orlicí. Přítomní členové Odborné rady velitelů: Kubík Jiří - vedoucí ORV ANO, Beneš Miloš - člen ORV omluven,

Více

Navržení dotace nestátním neziskovým organizacím na rok Spolek přátel hasičských hudeb ČR, z.s.

Navržení dotace nestátním neziskovým organizacím na rok Spolek přátel hasičských hudeb ČR, z.s. Spolek přátel hasičských hudeb ČR, z.s. Celostátní hasičský festival dechových hudeb Pelhřimov 2018 a dny záchranářů Pelhřimov 2018 100 000,0 Kč Česká speleologická společnost Součinnostní výcviky Hasičského

Více

HLAVA DESÁTÁ SBOR DOBROVOLYCH HASIČU (dále jen SDH) Čl. A Postavení a vnitřní organizace

HLAVA DESÁTÁ SBOR DOBROVOLYCH HASIČU (dále jen SDH) Čl. A Postavení a vnitřní organizace HLAVA DESÁTÁ SBOR DOBROVOLYCH HASIČU (dále jen SDH) Čl. A Postavení a vnitřní organizace /1/ SDH je základní organizační jednotkou SH ČMS, v níž jsou bezprostředně realizovány cíle sdružení, práva, povinnosti

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013 spolu s Okresním sdružením hasičů Zlín pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a města Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 0 Organizátor soutěže : Termín konání soutěže : Místo konání : OSH

Více

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2017 a končící dnem 31. prosince 2017 na základě vyhodnocení činnosti SDH Bozkov.

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2017 a končící dnem 31. prosince 2017 na základě vyhodnocení činnosti SDH Bozkov. Výroční zpráva 2017 Výroční zpráva SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bozkov za rok 2017 Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2017 a končící dnem 31. prosince 2017 na základě

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Pro rok 2014 byly stanoveny tyto hlavní úkoly: 1. Zabezpečovat průběžné plnění práce sboru na rok 2014. 2. Podílet se na zabezpečování akceschopnosti

Více

Český pohár XVI. ročník seriálu závodů v běhu na 100 m s překážkami

Český pohár XVI. ročník seriálu závodů v běhu na 100 m s překážkami Český pohár 2018 XVI. ročník seriálu závodů v běhu na 100 m s překážkami Pořadatelem seriálu závodů Český pohár 2018 je Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska a jeho realizaci zajišťuje Sbor dobrovolných

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - - Okresní sdružení hasičů OSTRAVA město ve spolupráci s HZS MSK

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - - Okresní sdružení hasičů OSTRAVA město ve spolupráci s HZS MSK Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - - Okresní sdružení hasičů OSTRAVA město ve spolupráci s HZS MSK ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OKRESNÍHO KOLA družstev sborů dobrovolných hasičů SH ČMS v požárním sportu

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ okresního kola hry Plamen 2017/2018 Konaného pod záštitou senátora PČR Mgr. Jaroslava Větrovského Pořadatel: SH ČMS Okresní sdružení hasičů Tábor SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů

Více

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 9. dubna 2015 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 9. dubna 2015 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaném dne 9. dubna 2015 v kanceláři OSH, Kollárova 32, Plzeň Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Krnáč, Ing. Lüftner, ZH p. Randa Nepřítomni:

Více

STATUT ODBORNÝCH RAD

STATUT ODBORNÝCH RAD Soubor předpisů SH ČMS I / 7 2016 STATUT ODBORNÝCH RAD Statut odborných rad Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vychází ze Stanov přijatých III. řádným sjezdem SH ČMS v Klatovech konaným

Více

HZSJX0036V8C. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov

HZSJX0036V8C. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov HZSJX0036V8C HZSJX0036V8C prvotní identifikátor ADRESÁT: Starostové a starostky obcí, měst a městysů VYŘIZUJE:

Více

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 3. února 2015 v Olomouci

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 3. února 2015 v Olomouci Přítomni: s. Vlastimila Švubová, br. Ing. Jiří Kropáč, br. Ing. Lukáš Pluháček, br. Karel Šmoldas, br. Ing. Martin Žouželka, br. Květoslav Smrček, br. David Číhal, br. Jaroslav Rozsíval, br. Mojmír Dostál

Více

ZPRAVODAJ OSH. 1/2016 únor. Úvodem. Z obsahu. Nový vzhled webových stránek OSH. Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí

ZPRAVODAJ OSH. 1/2016 únor. Úvodem. Z obsahu. Nový vzhled webových stránek OSH. Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí ZPRAVODAJ OSH 1/2016 únor Úvodem Vážené hasičky a hasiči, dostává se Vám do rukou, resp. do monitorů, první vydání elektronického čtvrtletníku

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS KSH Kraje Vysočina č. 2/2018 ze dne

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS KSH Kraje Vysočina č. 2/2018 ze dne Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska krajské sdružení Kraje Vysočina Husova 300, 582 22 Přibyslav www.dh-vysocina.cz e-mail : kvv@dh-vysocina.cz IČO 86553216, DIČ : CZ86553216 Zápis z jednání Výkonného

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Zásahy hasičů za měsíc prosinec

Zásahy hasičů za měsíc prosinec Zásahy hasičů za měsíc prosinec HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou eviduje v období od 1.12. do 31. 12. celkem 146 událostí. Z tohoto počtu je 7 požárů s předběžně vyčíslenou škodou 775

Více

MAS Rokytná, o. p. s. vyhlašuje: 8. výzvu

MAS Rokytná, o. p. s. vyhlašuje: 8. výzvu MAS Rokytná, o. p. s. vyhlašuje: 8. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, osy 4 LEADER Název

Více

Organizační zabezpečení okresního kola soutěže dorostu ročník

Organizační zabezpečení okresního kola soutěže dorostu ročník Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou; kraj Vysočina Žďár nad Sázavou 3, Komenského 1, PSČ 591 01; tel. 566 621 139 e-mail: zdar@hvp.cz; www.dh-vysocina.cz IČ 488 996 15 DIČ CZ-488

Více

Zápis ze zasedání odborné rady

Zápis ze zasedání odborné rady Zápis ze zasedání odborné rady Doba zasedání: Místo zasedání: Svolavatel: Způsob svolání: 3. listopadu 2016 od 17 hodin zasedací místnost SDH Nepomuk, Nepomuk Zbyšek Zuber, vedoucí odborné rady VV OSH

Více

Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2017 (dle jednotlivých oblastí činnosti)

Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2017 (dle jednotlivých oblastí činnosti) Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2017 (dle jednotlivých oblastí činnosti) Schváleno SS OSH 22. 10. 2016 Pro postupnou realizaci úkolů SH ČMS po V. sjezdu přijatých zejména Programem činnosti SH ČMS

Více