ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Název programu: Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je to prima. Logo: Mateřská škola Ruda nad Moravou Účinnost ŠVP MŠ Ruda od: Platnost 3 roky do: V Rudě nad Moravou ředitelka Patricia Winklerová -1-

2 Obsah: 1. Identifikační údaje strana 3 2. Obecná charakteristika školy strana 4 3. Organizace vzdělávání strana Charakteristika vzdělávacího programu strana Podmínky vzdělávání strana Vzdělávací obsah strana Evaluace strana Naše devatero strana 38-2-

3 I. Identifikační údaje Název organizace: Mateřská škola Ruda nad Moravou, příspěvková organizace IČO : Zřizovatel: Obec Ruda nad Moravou 9. května 40 Ruda nad Moravou Kontakty: telefon: Adresa ředitelství mateřské školy: Mateřská škola Ruda nad Moravou provozní doba 6,20 16,15 Dlouhá Ruda nad Moravou Ředitelka mateřské školy: Patricia Winklerová Jméno zpracovatele: Patricia Winklerová Předškolní zařízení sdružuje: 1. Mateřská škola kapacita 75 dětí telefon: mobil : http: : 2. Školní jídelna výdejna Kapacita 80 jídel telefon: mobil:

4 II. Obecná charakteristika školy Mateřská škola existuje od roku 1942 v jedné dvoupodlažní budově, rozšířena o další budovu byla v roce Skládá se tedy ze dvou budov: jednopodlažní a dvoupodlažní. V tomto školním roce si připomínáme 70. výročí původní budovy a 35. výročí budovy dostavěné. Obě výročí oslavíme Dnem otevřených dveří v naší mateřské škole a krátkým vystoupením na Záložně. Pozváni budou děti, paní učitelky, jejich rodiče, ale i bývalí zaměstnanci a široká veřejnost. V současné době fungujeme jako trojtřídní mateřská škola s kapacitou 75 dětí. Třetí oddělení bylo otevřeno ve stávajících prostorách v podkroví od Jsme vesnická mateřská škola respektující přirozený způsob života na vesnici. MŠ stojí uprostřed veliké, krásné, vybavené a udržované zahrady s kopcem na sáňkování a bobování dětí v zimě, bazénkem na koupání v létě. V letošním roce na jaře byly její prostory doplněny o dvě nové barevné skluzavky a stolečky pro děti i rodiče spojené s lavičkami. Pískoviště bylo zrenovováno a zastřešeno plachtou. Stín nad stolečky zajišťují nové látkové slunečníky různých barev. V zadní části zahrady za budovami je dopravní hřiště s vyasfaltovanými cestami a křižovatkou. Tuto část zahrady nabízíme k příležitostnému využití i okolním školám. Tím se nám daří rozvíjet spolupráci s dalšími kolektivy, což je velký přínos pro všechny. Vzájemné setkávání se a předávání zkušeností přináší další impulsy pro naši činnost. Na novější budově byla vyměněna okna a provedeno zateplení s novou oranžovou fasádou, na starší budově bude potřeba rekonstrukce střechy, a poté i zateplení budovy s novou fasádou též oranžovou. Kapacita MŠ je 75 dětí, strava se dováží ze Školní jídelny ZŠ Ruda a vydává se ve třech výdejnách. Budovy školy jsou pravidelně udržovány, vytápěny od listopadu 2003 plynem. Interiér MŠ je nyní velice pěkně barevně sladěn a vyzdoben. Vnitřní uspořádání budov je přizpůsobeno potřebám dětí a plnění vzdělávacího programu. Informace pro rodiče jsou zveřejňovány na centrální nástěnce pro rodiče, na nástěnkách u každé třídy a na spojovací chodbě. Dále aktualizujeme naše webové stránky, uveřejňujeme články o činnosti v obecním zpravodaji, aktuální výtvarné práce a články může shlédnout široká veřejnost na Obecní tabuli před Jednotou Coop Ruda, rodiče mohou komunikovat pomocí u a hlavně každodenním stykem s pedagogickými pracovnicemi. -4-

5 III. Organizace vzdělávání Charakteristika tříd Naše mateřská škola má tři třídy. I. Třída Žabičky Vyučující p. uč. Hana Stonová Ve třídě jsou zařazeny 2 4 leté děti. Počet dětí 15. II. Třída Berušky - PŘEDŠKOLÁCI Vyučující p. uč. Renáta Habermannová a p. uč. Lada Pešková Ve třídě jsou zařazeny děti ve věku 3 5 let. Počet dětí 28. Dle věkového složení dětí vytváříme v prvních dvou odděleních smíšená oddělení s dětmi ve věku 2 5 let. III. Třída Pomněnky - PŘEDŠKOLÁCI Vyučující p. řed. Patricia Winklerová a p. uč. Petra Šípová P. učitelky se ve třídách střídají v týdenních směnách (1 týden ranní směna, 2 týden odpolední směna). Každá třída má své zázemí sociální zařízení, výdejny, šatny, ve kterých jsou nástěnky informující o aktuálním tématu s obrázky a popisem, místem pro výtvarné práce vztahující se k tématu. Protože máme tři třídy Žabičky, Berušky a Pomněnky vše odlišujeme i barevně / zeleně, červeně a modře/. Žabičky heterogenní třída 2 3 leté 15 dětí / dle hygienických ustanovení nesmí být v podkroví více dětí/ Berušky heterogenní třída 3-6 let 28 dětí Pomněnky homogenní třída 5-7 let 28 dětí Víme, že takto naplněné třídy jsou velmi náročné z hlediska organizace a plnění ŠVP. Při dělení do tříd přihlížíme, pokud to jde na věkové složení dětí, k přáním rodičů, zařazení sourozenců, kamarádství dětí, jejich potřebám a schopnostem. -5-

6 Organizace dalších aktivit Předplavecký výcvik Aquatoll Šumperk absolvuje 3. třída, možnost doplnění dětí ze 2. třídy. Lyžařský výcvik Sauna - Ski areál Přemyslov absolvuje 3. třída, možnost doplnění dětí ze 2. třídy. - říjen květen = 1x týdně saunujeme v naší MŠ, nikoho nenutíme, záleží na zájmu dětí a rodičů. Využíváme příležitosti, které se neplánovaně objeví (např. sportovní nebo společenská událost, přírodní úkaz). Dítě reaguje prostě na vše, o čem se v jeho okolí mluví. Přijímání dětí do mateřské školy - Zápis dětí do MŠ probíhá v daném termínu, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku. - Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka školy. Po ukončení zápisu rodiče obdrží Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do MŠ. - Děti jsou přijímány podle Organizačního řádu škola _ Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání v MŠ. Kritéria přijímání dětí jsou zveřejněna na nástěnce pro rodiče. -6-

7 IV. Charakteristika vzdělávacího programu JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, V NAŠÍ ŠKOLCE JE TO PRIMA Obecná charakteristika ŠVP Vzdělávací program naší mateřské školy vychází ze základních podmínek předškolního vzdělávání, které charakterizují naši školu. Snažíme se co nejvíce využívat prožitkovou výchovu, zkušenosti a vlastní aktivitu dětí. Chceme, aby dítě, které od nás odchází, bylo jedinečnou a samostatnou osobností, které bude aktivně zvládat požadavky, které na něj budou běžně kladeny a které jej v budoucnosti očekávají. Filosofií naší MŠ je vytvořit dětem prostředí, které se maximálně přizpůsobuje vývojovým, fyziologickým, sociálním a emocionálním potřebám dětí předškolního věku, kde jsou vývojová specifika dětí v plné míře respektována. Naší snahou je, aby předškolní vzdělávání nabízelo prostředí pro děti vstřícné, zajímavé a aktuálně podnětné. Prostředí, v němž se dítě cítí jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, a které jim zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat se přirozeným způsobem. Program je členěn na pět integrovaných bloků, každý z nich je rozvinut v dalších tématech. Integrované bloky jsou sestaveny tak, aby souvisely s jednotlivými ročními obdobími, se životem lidí, svátky a oslavami, jednoduše s tím, co právě děti prožívají. Po dobu pobytu dítěte v MŠ dochází k neočekávaným situacím, námětům a rozhovorům, které spontánně vyplynou ze života dětí. Učitelka potom zařazuje i předem neplánovaná témata, činnosti, hry apod. V tom je její tvořivost. Vždy je třeba dívat se očima dětí, vědět, co děti cítí a jak to prožívají. Někdy je vhodné vrátit se k činnosti a tématu, které děti bavilo a zajímalo. To umožňuje i časová posloupnost, ŠVP pouze navrhuje časový úsek pro práci s tématem. Je však vhodné, aby začátek jednotlivých tematických celků byl stejný ve všech třech odděleních - v MŠ žijeme společným duchem. V neposlední řadě se naplňování principů ŠVP pro zdraví a připravenost dítěte na život ve společnosti neobejde bez přímé účasti rodičů. Rodiče se o tématech dovídají z rozhovoru se svým dítětem, z plnění domácích úkolů k tématu - doneste si, zeptejte se apod., z aktuálních nástěnek v šatnách, kde jsou také básně, písně, které se učí nebo je opakují. O tématu vypovídá i výzdoba celého interiéru školy. Jsme vesnická mateřská škola respektující přirozený způsob života na vesnici. Sounáležitost s přírodou environmentální výchova Využíváme blízkost přírody lesa, pole, řeky Moravy, kopce Puntora k delším vycházkám. Vychováváme k odpovědnému vztahu k přírodě, děti vedeme k tomu, aby si přírody vážily a neničily ji. Učíme děti přírodu milovat a mít k ní úctu. Již u nás ve škole dáváme dětem základ správným postojům, a to tím, že si děti všímají, kde se třídí odpad, že se neplýtvá jídlem, vodou ani materiálem. Své dovednosti děti prezentují na veřejných vystoupeních v obci či mateřské škole. ŠVP je dokument, který reaguje na potřeby naší společnosti a místních podmínek, na zvyky a tradice v obci, jejíž jsme součástí. Nechybí rovněž poznávání lidové moudrosti v podobě seznamování s pranostikami a příslovími. Vycházíme z pěti oblastí Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, které se vzájemně propojují, ovlivňují a vytvářejí společně funkční celek. Pro snadné zapamatování, hravou formu a přehlednost reprezentují tyto oblasti balonky pěti barev, jež máme ve svém logu. Z těchto balonků vzlétá celý program. -7-

8 Vzdělávací oblasti dle RVP pro PV: Dítě a jeho tělo- oblast biologická, barva a síla nebe, vzduchu a vody Hrajeme si a cvičíme. Hrajeme si a pracujeme. Poznáváme, co prospívá našemu tělu a zdraví. Dítě a jeho psychika oblast psychologická, barva zářivého Slunce Hrajeme si a mluvíme. Hrajeme si a počítáme. Dítě a ten druhý oblast interpersonální, barva lásky, pochopení, přátelství Hrajeme si s kamarády a máme se rádi. Dítě a společnost oblast sociálně kulturní, barva Země, jejich tradic, historie Hrajeme si a kreslíme, malujeme a výtvarně tvoříme. Hrajeme si, zpíváme a tančíme. Hrajeme si s výtvarnými texty. Dítě a svět oblast environmentální, barva přírody a ekologie Hrajeme si a objevujeme svět kolem nás. Formy vzdělávání Uskutečňují se během celého dne ve všech činnostech a situacích, které se v mateřské škole vyskytnou. Jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností v menších či větších skupinách nebo individuálně, vycházejí z dětské volby, zvídavosti a potřeby objevovat. Do denního programu učitelka pravidelně zařazuje řízené zdravotní pohybové aktivity, dodržuje principy činnostního a interaktivního učení. Má na zřeteli, že volnost a osobní svoboda je vyvážena s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat potřebný řád a pravidla soužití. ŠVP umožňuje pedagogům v jednotlivých třídách pracovat samostatně, tvořivě, s uskutečňováním svých nápadů a s uplatňováním své odborné způsobilosti. -8-

9 V. Podmínky vzdělávání Věcné (materiální) vybavení Vybavení školy je na dobré úrovni, je zde dostatek výchovných pomůcek, literatura pro děti, odborná literatura, televize, video, DVD přehrávače, počítače, radiomagnetofony, přehrávače CD, pianina, nové vybavení dětským nábytkem, koutky s nářadím, vybavení sportovními prvky (např. balanční desky, aktivní kruh). Máme také vlastní saunu, která je využívána 1x týdně od října do května. Veškeré hračky a pomůcky jsou volně přístupné dětem. Každý rok provádíme opravy a menší rekonstrukce v naší režii, obec dodá pouze finanční prostředky. Podněty vycházejí z našich řad, z revizních zpráv, požadavků KHS, podnětů z obce a veřejnosti. Vybavenost nábytkem, hračkami a pomůckami se zlepšila, odvíjí se to od prostředků poskytnutých zřizovatelem. Třídy jsou zařízeny funkčně a účelně. Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne dítěte v MŠ. Mezi jednotlivými pokrmy dodržujeme vhodné intervaly. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby si všechno odnesly na tácku či talířku ke stolečku a alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Jsou dodržovány zásady: - pobyt venku nejlépe každý den dle počasí /zajištěno náhradní oblečení/, od jara do podzimu zařazujeme pobyt venku na zahradě i odpoledne - otužování po odpoledním odpočinku - samostatnost při přípravě jídla (samostatná příprava svačinky) - vedení k tomu, že jídlo je zdravé a ochutnáme všechno Na jaře a v létě využíváme zahradní nábytek ke svačinkám a obědům na čerstvém vzduchu, zahradu využíváme i k polednímu odpočinku ve stínu. Dětem je dáván dostatečný prostor pro aktivity dle vlastní volby, soukromí, spontánní i řízenou hru a činnost, relaxaci a odpočinek. Spací aktivity dětí jsou upraveny dle individuálních potřeb dětí, všechny děti odpočívají 30 minut, po té jsou dětem s nižší potřebou spánku nabízeny různé klidné činnosti ve třídě, do spaní nikdo děti nenutí. Správná životospráva vede děti v mateřské škole ke zdravému životnímu stylu. -9-

10 Psychosociální podmínky Děti vedeme k tomu, aby chápaly, že všechny mají rovnocenné postavení, bez ohledu na případný handicap, odlišnou barvu pleti, fyzické či psychické odlišnosti. Využíváme adaptační nástroje, kterými jsou výměna informací rodič pedagog ústní i písemné /formou vstupního dotazníku/. Dětem je poskytován dostatečný prostor a čas na adaptaci. Respektujeme zájmy a potřeby dětí, zároveň však máme stanovená jasná pravidla ve třídách (např. donášení hraček do mateřské školy). Všechny pracovnice se snaží milým a vstřícným chováním usnadnit dětem vstup do samostatnější části jejich života odloučení od rodičů. Vytváří takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Snažíme se vyřadit nezdravé soutěžení. Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme v dítěti nebát se pracovat samostatně, důvěřovat si. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem /prevence šikany/. Vzhledem k prodloužení provozu MŠ bývají třídy odpoledne spojovány. Aby nebyly mladší děti stresovány odchodem do velké třídy, střídají se děti ve třídách po týdnu / tj. 1 týden v Beruškách a 2 týden v Pomněnkách/. -10-

11 Organizace dne Je zajištěn pravidelný denní řád, který je ale natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ kdykoliv dle domluvy. Organizace dne v MŠ 6, 20 8, 30 scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami 8, 30 12, 30 cvičení,hygiena,svačina, čištění zubů, didakticky cílené činnosti kolektivní či skupinové, pobyt venku, oběd 12, 30 16, 15 odpočinek, náhradní nespací aktivity, hygiena, svačina, odpolední zájmová činnost Dostatečné personální zajištění je zárukou dobrého fungování MŠ. -11-

12 Personální podmínky V MŠ pracují - 4 kvalifikované pedagogické pracovnice - 1 nekvalifikovaná pracovnice Zaměření pedagogů - p.uč. Winklerová oblast výtvarná a hudební p.uč. Šípová - oblast hudební a tělovýchovná p. uč. Pešková oblast tělovýchovná p. uč. Habermannová zajištění logopedické péče Pedagogové se vzdělávají dle plánu DVPP a samostudia. Specifické interní materiály jsou vedeny podle pokynů ředitelky. Máme zpracován pokyn o jednotném působení na děti, který se týká všech pracovnic. Informace o dětech podávají rodičům výhradně pedagogické pracovnice. Specializované služby, ke kterým není pedagog kompetentní, jsou zajišťovány odborníky, lékaři, poradnou apod. Péče je věnována dětem s odkladem povinné školní docházky, kdy je pro děti sestaven individuální plán. Přístup pedagogů k dětem a jejich chování je v souladu se společenskými a etickými pravidly i pedagogickými zásadami. Spoluúčast rodičů Mateřská škola podporuje a doplňuje rodinnou výchovu, zaměřujeme se na vzájemnou komunikaci mezi rodinou a školou. Sledujeme potřeby jednotlivých rodin a snažíme se vyhovět, co se týká délky provozní doby, uzavírání MŠ o prázdninách apod. Rodiče jsou pravidelně seznamováni se vzdělávacím obsahem, jsou informováni o dění v MŠ již uvedenými způsoby, řešíme společně různé problémy, které vyvstanou při běžném provozu. Hovoříme s rodiči individuálně nejen při problému jejich dítěte, ale také dítě pochválíme a vyzdvihneme to, co se mu v daný den podařilo. Problémy řešíme diskrétně a v soukromí. Na začátku školního roku provedeme logopedickou depistáž s oznámením výsledků u jednotlivých dětí a doporučíme adresy klinických logopedů. Umisťujeme na nástěnky poradenský servis, který se týká otázek výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Diskrétně rodiče seznámíme s tím, co jejich dítě zvládá a co by mělo zvládat, poznatky čerpáme z našich Záznamů o dětech, které jej doprovází celou dobu docházky do MŠ. -12-

13 Nabízíme tyto aktivity: V každém školním roce pořádáme pro rodiče nejméně 4 akce- pravidelná je podzimní brigáda na úklid zahrady s opékáním, rozloučení na OÚ na konci školního roku a potom střídáme za účasti rodičů mimo pracovní dobu Drakiádu, Halloween, Martina na bílém koni, Moranu, vánoční zvonkování, mikulášskou nadílku, vystoupení na MDD buď na zahradě MŠ, chalupě Na Žampachu, hřišti /vše je s občerstvením a diskotékou pro děti /právě proto panuje mezi pedagogy a rodiči oboustranná důvěra a otevřenost, respekt a ochota spolupracovat/. Dle nabídky nejméně 1x za měsíc máme v MŠ divadlo nebo jedeme do DK a Divadla v Šumperku. Pořádáme besídky a ukázky práce s dětmi pro rodiče, Dny otevřených dveří, maškarní karneval, barevné dny, čarodějnice. Školní výlety - střídáme Bouzov, ZOO Kopeček, Dinopark Vyškov, ZOO Lešná, Veteran muzeum Rapotín, Westernové městečko Boskovice, Hrad Helfštýn, Ranč Kostolany. Do budoucna plánujeme nové společné kulturní i sportovní akce Den tatínků a Den dědečků a babiček. Dopravní výchova je uskutečňována na vlastním dopravním hřišti. V měsíci dubnu navštívíme dopravní hřiště v Mohelnici. Připravujeme kulturní vystoupení pro OÚ Vítání občánků, vystoupení pro důchodce, ke Dni matek, na Dny regionu a slavnostní ukončení docházky do MŠ v obřadní síni OÚ. Pravidelně spolupracujeme se ZŠ, OÚ, knihovnou, obnovíme besedy s hasiči, policií ČR, vedoucími skautského oddílu. Zájmové kroužky jsme zrušily, protože děti, které se jich nezúčastňovaly, byly ochuzovány. To, co se dělalo pro část dětí, plníme v třídních programech pro všechny. Ekonomické podmínky: - rozpočet umožňuje realizaci výchovně vzdělávacího programu školy a účast ped. pracovnic na DVPP dle zájmu - přidělené prostředky jsou využívány efektivně - spolupracujeme s papírnou Aloisov, máme velkou výhodu v zásobení papíry, výkresy apod. Hospodaření školy a evidence: - na škole je vedena operativní evidence - pravidelně je prováděna inventarizace prostředků dle platných předpisů a nařízení a protokoly o vyřazení prostředků - UP a didaktická technika jsou v pořádku, jsou využívány dle potřeby - je prováděna pravidelná kontrola BOZP a PO, elektrorevize, hromosvody a plyn se zápisy -13-

14 Řízení školy: - plánované termíny pracovního plánu jsou ředitelkou školy sledovány, vyhodnocovány - pracovní a pedagogické porady jsou realizovány dle předem stanoveného harmonogramu - řád školy zpracován a akceptován - jsou zpracována kritéria OP a odměn - škola má úzkou spolupráci s rodiči díky mnoha společným akcím - ředitelka zpracovává výroční zprávu - dokumentace školy je vedena v souladu s platnou legislativou Podíl školy na kladném ovlivňování a utváření osobnosti dítěte: - na škole jsou velmi dobré vztahy mezi pedagogickými a provozními pracovníky a rodiči - rodiče jsou vtahováni do výchovně vzdělávacího programu dětí ve třídách - rodiče se podílejí na školních i mimoškolních aktivitách svých dětí - škola se zapojuje do různých soutěží - děti se setkávají s dětmi z jiných škol a ZŠ na divadelních představeních a DH -14-

15 VI. Vzdělávací obsah 1. třída - Žabičky PODZIM září Hlavní téma: Žabička je s námi ráda, přišla hledat kamaráda Podtémata: - všechny nové kluky, holky, vítáme do naší školky - se žabičkou se pozdravíme, navzájem se představíme - co to zraje na zahrádce, chutná to tak zdravě, sladce - vlaštovičko, už je čas!!! PODZIM říjen, listopad Hlavní téma: Kdo to tady maluje, s barvičkami čaruje? Podtémata: - vyleť dráčku, až do mráčků - pojď žabičko, ukážem ti, s čím si rády hrají děti - listí žloutne, poletuje - půjdem se žabičkou na pole, do lesa - žabička, náš kamarád, půjde teď na chvíli spát - prší, prší, jen se leje - žlutá, oranžová vesta bezpečnější bude cesta - Martin se svým bílým koněm, proběhli se naším dvorem - doktora se nebojím, cvičím, zdravá jídla jím - to je tma, to je tma, lítají tu strašidla ZIMA prosinec -15-

16 Hlavní téma: Žabička už dávno spí, přichází čas vánoční Podtémata: - Mikulášek zvoní, cinká - předvánoční kouzlení - vánoční tradice ZIMA leden, únor Hlavní téma: Paní zima jede, jede na saních Podtémata: - My tři králové jdeme k Vám? - žabička spí a sen se jí zdá, kdo asi ostatním zvířátkům pomáhá? - s kašlem, teplotou a rýmou je nejlépe pod peřinou - kdy si hraji a kdy spím? Co je noc a den už vím - vánice a metelice pletou bílé rukavice - ze zimy já nemám strach, bruslím, jezdím na sáňkách - jakpak dělá kovář...? - všechny je znám, jsou s námi stále: princeznu, draka i pana krále JARO březen, duben, květen Hlavní téma: Žabičko, probuď se, pojď zpátky mezi nás Podtémata: - sněženka se rozkoukává, teplo, slunce vyvolává - vše, co nevím, najdu v knížce, je to dobrý kamarád - pes a kočka, každý ví, jsou zvířátka domácí -16-

17 - zimo, zimo, táhni pryč - šel zahradník do zahrady - hody, hody, doprovody - míčku, dobrý pozor dej, k silnici se nekoulej - kdo to letí na koštěti? - čápi, vážky, ba i žáby, to jsou dobří kamarádi - milá mámo, mám tě rád, co bych ti měl k svátku dát? - všechno voní, všechno kvete, žabička se raduje - kolik barev má svět? LÉTO červen Když sluníčko hřeje, všem nám vesele je Podtéma: - vím, že děti, všechny děti na světě, šťastné jsou, když můžou si jen hrát... - žabička si poskakuje, krásný svět nám ukazuje - proč je dnes dětí plná zahrada? Je přece dětská olympiáda... - se žabičkou si zamáváme, na prázdniny pospícháme 2. třída Berušky PODZIM září Hlavní téma: Beruška je s námi ráda, přišla hledat kamaráda Podtémata: - všechny nové kluky, holky, vítáme do naší školky - s beruškou se pozdravíme, navzájem se představíme - co to zraje na zahrádce, chutná to tak zdravě, sladce -17-

18 - vlaštovičko, už je čas!!! PODZIM říjen, listopad Hlavní téma: Kdo to tady maluje, s barvičkami čaruje? Podtémata: - vyleť dráčku, až do mráčků - pojď beruško, ukážem ti, s čím si rády hrají děti - listí žloutne, poletuje - půjdem s beruškou na pole, do lesa - beruška, náš kamarád, půjde teď na chvíli spát - prší, prší, jen se leje - žlutá, oranžová vesta bezpečnější bude cesta - Martin se svým bílým koněm, proběhli se naším dvorem - doktora se nebojím, cvičím, zdravá jídla jím - to je tma, to je tma, lítají tu strašidla ZIMA prosinec Hlavní téma: Beruška už dávno spí, přichází čas vánoční Podtémata: - Mikulášek zvoní, cinká - předvánoční kouzlení - vánoční tradice ZIMA leden, únor Hlavní téma: Paní zima jede, jede na saních -18-

19 Podtémata: - My tři králové jdeme k Vám? - beruška spí a sen se jí zdá, kdo asi ostatním zvířátkům pomáhá? - s kašlem, teplotou a rýmou je nejlépe pod peřinou - kdy si hraji a kdy spím? Co je noc a den už vím - vánice a metelice pletou bílé rukavice - ze zimy já nemám strach, bruslím, jezdím na sáňkách - jakpak dělá kovář...? - všechny je znám, jsou s námi stále: princeznu, draka i pana krále JARO březen, duben, květen Hlavní téma: Beruško, probuď se, pojď zpátky mezi nás Podtémata: - sněženka se rozkoukává, teplo, slunce vyvolává - vše, co nevím, najdu v knížce, je to dobrý kamarád - pes a kočka, každý ví, jsou zvířátka domácí - zimo, zimo, táhni pryč - šel zahradník do zahrady - hody, hody, doprovody - míčku, dobrý pozor dej, k silnici se nekoulej - kdo to letí na koštěti? - čápi, vážky, ba i žáby, jsou s beruškou kamarádi - milá mámo, mám tě rád, co bych ti měl k svátku dát? - všechno voní, všechno kvete, beruška se raduje - kolik barev má svět? -19-

20 3. třída - Pomněnky PODZIM září Hlavní téma: Pomněnka je s námi ráda, přišla hledat kamaráda Podtémata: - všechny nové kluky, holky, vítáme do naší školky - s pomněnkou se pozdravíme, navzájem se představíme - co to zraje na zahrádce, chutná to tak zdravě, sladce - vlaštovičko, už je čas!!! PODZIM říjen, listopad Hlavní téma: Kdo to tady maluje, s barvičkami čaruje? Podtémata: - vyleť dráčku, až do mráčků - pojď pomněnko, ukážem ti, s čím si rády hrají děti - listí žloutne, poletuje - půjdem s pomněnkou na pole, do lesa - pomněnka, náš kamarád, půjde teď na chvíli spát - prší, prší, jen se leje - žlutá, oranžová vesta bezpečnější bude cesta - Martin se svým bílým koněm, proběhli se naším dvorem - doktora se nebojím, cvičím, zdravá jídla jím -20-

21 - to je tma, to je tma, lítají tu strašidla ZIMA prosinec Hlavní téma: Pomněnka už dávno spí, přichází čas vánoční Podtémata: - Mikulášek zvoní, cinká - předvánoční kouzlení - vánoční tradice ZIMA leden, únor Hlavní téma: Paní zima jede, jede na saních Podtémata: - My tři králové jdeme k Vám? - pomněnka spí a sen se jí zdá, kdo asi ostatním zvířátkům pomáhá? - s kašlem, teplotou a rýmou je nejlépe pod peřinou - kdy si hraji a kdy spím? Co je noc a den už vím - vánice a metelice pletou bílé rukavice - ze zimy já nemám strach, bruslím, jezdím na sáňkách - jakpak dělá kovář...? - všechny je znám, jsou s námi stále: princeznu, draka i pana krále - půjdu k zápisu - putováni s dinosaury JARO březen, duben, květen -21-

22 Hlavní téma: Pomněnko, probuď se, pojď zpátky mezi nás Podtémata: - sněženka se rozkoukává, teplo, slunce vyvolává - vše, co nevím, najdu v knížce, je to dobrý kamarád - pes a kočka, každý ví, jsou zvířátka domácí - zimo, zimo, táhni pryč - šel zahradník do zahrady - hody, hody, doprovody - míčku, dobrý pozor dej, k silnici se nekoulej - kdo to letí na koštěti? - čápi, vážky, ba i žáby, jsou s pomněnkou kamarádi - milá mámo, mám tě rád, co bych ti měl k svátku dát? - všechno voní, všechno kvete, pomněnka se raduje - kolik barev má svět? LÉTO červen Hlavní téma: Když sluníčko hřeje, všem nám vesele je Podtémata: - vím, že děti, všechny děti na světě, šťastné jsou, když můžou si jen hrát... - pomněnka tu s námi je, krásný svět nám ukazuje - proč je dnes dětí plná zahrada? Je přece dětská olympiáda... - s pomněnkou si zamáváme, na prázdniny pospícháme -22-

23 ZÁŘÍ Záměr: Rozvoj základních kulturně společenských postojů,návyků a dovedností Kompetence k učení- soustředěně pozoruje,objevuje, užívá jednoduchých pojmů, všímá si souvislostí, experimentuje k řešení problému -všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, má zájem na jejich řešení komunikativní -ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách sociální a personální spolupodílí se na společných rozhodnutích,přijímá zdůvodněné a vyjasněné povinnosti,dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim činnostní a občanské - samostatně rozhoduje o svých činnostech, spoluvytváří pravidla společného soužití, chápe jejich smysl a potřebnost Cíl pro učitelku - rozvíjet řečové schopnosti nasloucháním a pojmenováváním věcí kolem nás - vést děti k navazování kontaktů během dne, k seznámení vnitřního i vnějšího prostředí školy - vést k seznamování a respektování pravidel - prodlužovat pozornost dětí s ohledem na jejich věkové zvláštnosti Výstupy pro děti Zapojit se do pohybových her ve třídě a na školní zahradě Umět vyjádřit vlastní potřeby Rozvíjet dovednosti při hře se stavebnicemi Zvládnout jednoduchý grafický projev Aktivně používat slovní zásobu a rozvíjet řečové schopnosti Přizpůsobit se bez obtíží dennímu režimu, respektovat ho, reagovat na případné změny Klást základy správné orientace Zapamatovat si krátký text Pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat Ve známých a opakujících se situacích ovládat své city a přizpůsobovat jim své chování Znát a používat jména svých kamarádů Aktivně se zapojovat do činností Podřídit se požadavkům kladeným na celou skupinu dětí Osvojovat si jednoduché poznatky o přírodě a jejich proměnách. Osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání činností v péči o okolí. Pozorovat, vnímat a esteticky hodnotit životní prostředí Vzdělávací nabídka stanovení pravidel třídy a jejich dodržování využití DH ověřování úrovně výslovnosti nácvik básně umět si společně hrát zpěv písní s klavírním doprovodem návštěva maňáskového divadla v MŠ využívání přírodnin při stavbách v písku -23-

24 ŘÍJEN Záměr: Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, vnímat a přijímat jeho základní hodnoty Kompetence k učení získat elementární poznatky o přírodě, kterou je dítě obklopeno, jejích rozmanitostech a proměnách k řešení problému řeší problémy na které stačí i na základě bezprostřední zkušenosti komunikativní dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k ostatním sociální a personální dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k ostatním, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost činnostní a občanské dokáže rozpoznat své silné a slabé stránky, odhaduje rizika svých nápadů Cíl pro učitelku -rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností -rozvoj smyslového vnímání, přecházet od názorového myšlení k slovně pojmovému -učit poznávat sám sebe, získávat sebevědomí Výstupy pro děti Zvládnout sebeobslužné návyky a osobní hygienu. Osvojovat si návyky k podpoře zdraví. Zvyšovat tělesnou kondici dětí. Protáhnout jednotlivé části těla, dýchání při cvičení, rovná záda. Zvládnout chůzi s překračováním překážek v terénu i ve třídě. Rozvíjet sluchové dovednosti při rozkladu slov. Rozšiřovat slovní zásobu označující předměty a jevy. Správně vyslovovat,ovládat intonaci řeči. Rozvíjet u dětí schopnost vyřídit vzkaz. Seznámit děti s významem ovoce a zeleniny pro zdraví člověka. Poznávat výsledky lidské práce a umět si jich vážit Rozvíjet paměť, pozornost, představivost, fantazii. Zjišťovat úroveň dětí ve znalostech základních barev, čísel, výslovnosti, sebeobsluhy. Znát plody některých stromů a keřů. Umět vyjadřovat hudbu přirozeným dětským pohybem. Rozvíjet estetické vnímání motivované podzimní přírodou a jejími plody. Znát své jméno, příjmení, příjmení učitelek. Osvojovat si jednoduché poznatky o přírodě. Vést děti k přesnosti a pečlivosti při práci a dodržování čistoty při práci s lepidlem. Seznamovat děti s pracovním nářadím na zahradu a jeho využitím. Vést děti ke kladnému vztahu k práci. Vzdělávací nabídka zahájení saunování pohybové ztvárnění říkadel, básní samostatnost při vyřizování vzkazů vytleskávání a hra se slovy ovocný a zeleninový týden Bez práce nejsou koláče číselná řada,první a poslední malování draka sběr podzimních plodů barevné listí VV pomoc při podzimním úklidu zahrady -24-

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika přípravné

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod IČO: 71003223 Školní vzdělávací program školní družiny Vypracovala: Milena Rydlová Schválila: Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy Pedagogická

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod.

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod. ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) Ve ŠD se dítě zdokonaluje v sociálních dovednostech důležitých pro život. Učí se zde žít a spolupracovat s ostatními, tolerovat odlišnosti. Tráví tu velkou část svého volného času a

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Vybrané části ze školního vzdělávacího programu

Vybrané části ze školního vzdělávacího programu Vybrané části ze školního vzdělávacího programu Záměr naší vzdělávací práce Naším záměrem je dosáhnout u dětí, aby byly co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté a vlastním úsudkem, schopné se dívat

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Zubří Platnost dokumentu: od 01. 09. 2013 OBSAH 1. Identifikační údaje. 2. Konkrétní cíle vzdělávání.. 3. Délka a časový plán vzdělávání. 4. Formy vzdělávání..

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více