ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Název programu: Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je to prima. Logo: Mateřská škola Ruda nad Moravou Účinnost ŠVP MŠ Ruda od: Platnost 3 roky do: V Rudě nad Moravou ředitelka Patricia Winklerová -1-

2 Obsah: 1. Identifikační údaje strana 3 2. Obecná charakteristika školy strana 4 3. Organizace vzdělávání strana Charakteristika vzdělávacího programu strana Podmínky vzdělávání strana Vzdělávací obsah strana Evaluace strana Naše devatero strana 38-2-

3 I. Identifikační údaje Název organizace: Mateřská škola Ruda nad Moravou, příspěvková organizace IČO : Zřizovatel: Obec Ruda nad Moravou 9. května 40 Ruda nad Moravou Kontakty: telefon: Adresa ředitelství mateřské školy: Mateřská škola Ruda nad Moravou provozní doba 6,20 16,15 Dlouhá Ruda nad Moravou Ředitelka mateřské školy: Patricia Winklerová Jméno zpracovatele: Patricia Winklerová Předškolní zařízení sdružuje: 1. Mateřská škola kapacita 75 dětí telefon: mobil : http: : 2. Školní jídelna výdejna Kapacita 80 jídel telefon: mobil:

4 II. Obecná charakteristika školy Mateřská škola existuje od roku 1942 v jedné dvoupodlažní budově, rozšířena o další budovu byla v roce Skládá se tedy ze dvou budov: jednopodlažní a dvoupodlažní. V tomto školním roce si připomínáme 70. výročí původní budovy a 35. výročí budovy dostavěné. Obě výročí oslavíme Dnem otevřených dveří v naší mateřské škole a krátkým vystoupením na Záložně. Pozváni budou děti, paní učitelky, jejich rodiče, ale i bývalí zaměstnanci a široká veřejnost. V současné době fungujeme jako trojtřídní mateřská škola s kapacitou 75 dětí. Třetí oddělení bylo otevřeno ve stávajících prostorách v podkroví od Jsme vesnická mateřská škola respektující přirozený způsob života na vesnici. MŠ stojí uprostřed veliké, krásné, vybavené a udržované zahrady s kopcem na sáňkování a bobování dětí v zimě, bazénkem na koupání v létě. V letošním roce na jaře byly její prostory doplněny o dvě nové barevné skluzavky a stolečky pro děti i rodiče spojené s lavičkami. Pískoviště bylo zrenovováno a zastřešeno plachtou. Stín nad stolečky zajišťují nové látkové slunečníky různých barev. V zadní části zahrady za budovami je dopravní hřiště s vyasfaltovanými cestami a křižovatkou. Tuto část zahrady nabízíme k příležitostnému využití i okolním školám. Tím se nám daří rozvíjet spolupráci s dalšími kolektivy, což je velký přínos pro všechny. Vzájemné setkávání se a předávání zkušeností přináší další impulsy pro naši činnost. Na novější budově byla vyměněna okna a provedeno zateplení s novou oranžovou fasádou, na starší budově bude potřeba rekonstrukce střechy, a poté i zateplení budovy s novou fasádou též oranžovou. Kapacita MŠ je 75 dětí, strava se dováží ze Školní jídelny ZŠ Ruda a vydává se ve třech výdejnách. Budovy školy jsou pravidelně udržovány, vytápěny od listopadu 2003 plynem. Interiér MŠ je nyní velice pěkně barevně sladěn a vyzdoben. Vnitřní uspořádání budov je přizpůsobeno potřebám dětí a plnění vzdělávacího programu. Informace pro rodiče jsou zveřejňovány na centrální nástěnce pro rodiče, na nástěnkách u každé třídy a na spojovací chodbě. Dále aktualizujeme naše webové stránky, uveřejňujeme články o činnosti v obecním zpravodaji, aktuální výtvarné práce a články může shlédnout široká veřejnost na Obecní tabuli před Jednotou Coop Ruda, rodiče mohou komunikovat pomocí u a hlavně každodenním stykem s pedagogickými pracovnicemi. -4-

5 III. Organizace vzdělávání Charakteristika tříd Naše mateřská škola má tři třídy. I. Třída Žabičky Vyučující p. uč. Hana Stonová Ve třídě jsou zařazeny 2 4 leté děti. Počet dětí 15. II. Třída Berušky - PŘEDŠKOLÁCI Vyučující p. uč. Renáta Habermannová a p. uč. Lada Pešková Ve třídě jsou zařazeny děti ve věku 3 5 let. Počet dětí 28. Dle věkového složení dětí vytváříme v prvních dvou odděleních smíšená oddělení s dětmi ve věku 2 5 let. III. Třída Pomněnky - PŘEDŠKOLÁCI Vyučující p. řed. Patricia Winklerová a p. uč. Petra Šípová P. učitelky se ve třídách střídají v týdenních směnách (1 týden ranní směna, 2 týden odpolední směna). Každá třída má své zázemí sociální zařízení, výdejny, šatny, ve kterých jsou nástěnky informující o aktuálním tématu s obrázky a popisem, místem pro výtvarné práce vztahující se k tématu. Protože máme tři třídy Žabičky, Berušky a Pomněnky vše odlišujeme i barevně / zeleně, červeně a modře/. Žabičky heterogenní třída 2 3 leté 15 dětí / dle hygienických ustanovení nesmí být v podkroví více dětí/ Berušky heterogenní třída 3-6 let 28 dětí Pomněnky homogenní třída 5-7 let 28 dětí Víme, že takto naplněné třídy jsou velmi náročné z hlediska organizace a plnění ŠVP. Při dělení do tříd přihlížíme, pokud to jde na věkové složení dětí, k přáním rodičů, zařazení sourozenců, kamarádství dětí, jejich potřebám a schopnostem. -5-

6 Organizace dalších aktivit Předplavecký výcvik Aquatoll Šumperk absolvuje 3. třída, možnost doplnění dětí ze 2. třídy. Lyžařský výcvik Sauna - Ski areál Přemyslov absolvuje 3. třída, možnost doplnění dětí ze 2. třídy. - říjen květen = 1x týdně saunujeme v naší MŠ, nikoho nenutíme, záleží na zájmu dětí a rodičů. Využíváme příležitosti, které se neplánovaně objeví (např. sportovní nebo společenská událost, přírodní úkaz). Dítě reaguje prostě na vše, o čem se v jeho okolí mluví. Přijímání dětí do mateřské školy - Zápis dětí do MŠ probíhá v daném termínu, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku. - Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka školy. Po ukončení zápisu rodiče obdrží Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do MŠ. - Děti jsou přijímány podle Organizačního řádu škola _ Kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání v MŠ. Kritéria přijímání dětí jsou zveřejněna na nástěnce pro rodiče. -6-

7 IV. Charakteristika vzdělávacího programu JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, V NAŠÍ ŠKOLCE JE TO PRIMA Obecná charakteristika ŠVP Vzdělávací program naší mateřské školy vychází ze základních podmínek předškolního vzdělávání, které charakterizují naši školu. Snažíme se co nejvíce využívat prožitkovou výchovu, zkušenosti a vlastní aktivitu dětí. Chceme, aby dítě, které od nás odchází, bylo jedinečnou a samostatnou osobností, které bude aktivně zvládat požadavky, které na něj budou běžně kladeny a které jej v budoucnosti očekávají. Filosofií naší MŠ je vytvořit dětem prostředí, které se maximálně přizpůsobuje vývojovým, fyziologickým, sociálním a emocionálním potřebám dětí předškolního věku, kde jsou vývojová specifika dětí v plné míře respektována. Naší snahou je, aby předškolní vzdělávání nabízelo prostředí pro děti vstřícné, zajímavé a aktuálně podnětné. Prostředí, v němž se dítě cítí jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, a které jim zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat se přirozeným způsobem. Program je členěn na pět integrovaných bloků, každý z nich je rozvinut v dalších tématech. Integrované bloky jsou sestaveny tak, aby souvisely s jednotlivými ročními obdobími, se životem lidí, svátky a oslavami, jednoduše s tím, co právě děti prožívají. Po dobu pobytu dítěte v MŠ dochází k neočekávaným situacím, námětům a rozhovorům, které spontánně vyplynou ze života dětí. Učitelka potom zařazuje i předem neplánovaná témata, činnosti, hry apod. V tom je její tvořivost. Vždy je třeba dívat se očima dětí, vědět, co děti cítí a jak to prožívají. Někdy je vhodné vrátit se k činnosti a tématu, které děti bavilo a zajímalo. To umožňuje i časová posloupnost, ŠVP pouze navrhuje časový úsek pro práci s tématem. Je však vhodné, aby začátek jednotlivých tematických celků byl stejný ve všech třech odděleních - v MŠ žijeme společným duchem. V neposlední řadě se naplňování principů ŠVP pro zdraví a připravenost dítěte na život ve společnosti neobejde bez přímé účasti rodičů. Rodiče se o tématech dovídají z rozhovoru se svým dítětem, z plnění domácích úkolů k tématu - doneste si, zeptejte se apod., z aktuálních nástěnek v šatnách, kde jsou také básně, písně, které se učí nebo je opakují. O tématu vypovídá i výzdoba celého interiéru školy. Jsme vesnická mateřská škola respektující přirozený způsob života na vesnici. Sounáležitost s přírodou environmentální výchova Využíváme blízkost přírody lesa, pole, řeky Moravy, kopce Puntora k delším vycházkám. Vychováváme k odpovědnému vztahu k přírodě, děti vedeme k tomu, aby si přírody vážily a neničily ji. Učíme děti přírodu milovat a mít k ní úctu. Již u nás ve škole dáváme dětem základ správným postojům, a to tím, že si děti všímají, kde se třídí odpad, že se neplýtvá jídlem, vodou ani materiálem. Své dovednosti děti prezentují na veřejných vystoupeních v obci či mateřské škole. ŠVP je dokument, který reaguje na potřeby naší společnosti a místních podmínek, na zvyky a tradice v obci, jejíž jsme součástí. Nechybí rovněž poznávání lidové moudrosti v podobě seznamování s pranostikami a příslovími. Vycházíme z pěti oblastí Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, které se vzájemně propojují, ovlivňují a vytvářejí společně funkční celek. Pro snadné zapamatování, hravou formu a přehlednost reprezentují tyto oblasti balonky pěti barev, jež máme ve svém logu. Z těchto balonků vzlétá celý program. -7-

8 Vzdělávací oblasti dle RVP pro PV: Dítě a jeho tělo- oblast biologická, barva a síla nebe, vzduchu a vody Hrajeme si a cvičíme. Hrajeme si a pracujeme. Poznáváme, co prospívá našemu tělu a zdraví. Dítě a jeho psychika oblast psychologická, barva zářivého Slunce Hrajeme si a mluvíme. Hrajeme si a počítáme. Dítě a ten druhý oblast interpersonální, barva lásky, pochopení, přátelství Hrajeme si s kamarády a máme se rádi. Dítě a společnost oblast sociálně kulturní, barva Země, jejich tradic, historie Hrajeme si a kreslíme, malujeme a výtvarně tvoříme. Hrajeme si, zpíváme a tančíme. Hrajeme si s výtvarnými texty. Dítě a svět oblast environmentální, barva přírody a ekologie Hrajeme si a objevujeme svět kolem nás. Formy vzdělávání Uskutečňují se během celého dne ve všech činnostech a situacích, které se v mateřské škole vyskytnou. Jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností v menších či větších skupinách nebo individuálně, vycházejí z dětské volby, zvídavosti a potřeby objevovat. Do denního programu učitelka pravidelně zařazuje řízené zdravotní pohybové aktivity, dodržuje principy činnostního a interaktivního učení. Má na zřeteli, že volnost a osobní svoboda je vyvážena s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat potřebný řád a pravidla soužití. ŠVP umožňuje pedagogům v jednotlivých třídách pracovat samostatně, tvořivě, s uskutečňováním svých nápadů a s uplatňováním své odborné způsobilosti. -8-

9 V. Podmínky vzdělávání Věcné (materiální) vybavení Vybavení školy je na dobré úrovni, je zde dostatek výchovných pomůcek, literatura pro děti, odborná literatura, televize, video, DVD přehrávače, počítače, radiomagnetofony, přehrávače CD, pianina, nové vybavení dětským nábytkem, koutky s nářadím, vybavení sportovními prvky (např. balanční desky, aktivní kruh). Máme také vlastní saunu, která je využívána 1x týdně od října do května. Veškeré hračky a pomůcky jsou volně přístupné dětem. Každý rok provádíme opravy a menší rekonstrukce v naší režii, obec dodá pouze finanční prostředky. Podněty vycházejí z našich řad, z revizních zpráv, požadavků KHS, podnětů z obce a veřejnosti. Vybavenost nábytkem, hračkami a pomůckami se zlepšila, odvíjí se to od prostředků poskytnutých zřizovatelem. Třídy jsou zařízeny funkčně a účelně. Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne dítěte v MŠ. Mezi jednotlivými pokrmy dodržujeme vhodné intervaly. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby si všechno odnesly na tácku či talířku ke stolečku a alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Jsou dodržovány zásady: - pobyt venku nejlépe každý den dle počasí /zajištěno náhradní oblečení/, od jara do podzimu zařazujeme pobyt venku na zahradě i odpoledne - otužování po odpoledním odpočinku - samostatnost při přípravě jídla (samostatná příprava svačinky) - vedení k tomu, že jídlo je zdravé a ochutnáme všechno Na jaře a v létě využíváme zahradní nábytek ke svačinkám a obědům na čerstvém vzduchu, zahradu využíváme i k polednímu odpočinku ve stínu. Dětem je dáván dostatečný prostor pro aktivity dle vlastní volby, soukromí, spontánní i řízenou hru a činnost, relaxaci a odpočinek. Spací aktivity dětí jsou upraveny dle individuálních potřeb dětí, všechny děti odpočívají 30 minut, po té jsou dětem s nižší potřebou spánku nabízeny různé klidné činnosti ve třídě, do spaní nikdo děti nenutí. Správná životospráva vede děti v mateřské škole ke zdravému životnímu stylu. -9-

10 Psychosociální podmínky Děti vedeme k tomu, aby chápaly, že všechny mají rovnocenné postavení, bez ohledu na případný handicap, odlišnou barvu pleti, fyzické či psychické odlišnosti. Využíváme adaptační nástroje, kterými jsou výměna informací rodič pedagog ústní i písemné /formou vstupního dotazníku/. Dětem je poskytován dostatečný prostor a čas na adaptaci. Respektujeme zájmy a potřeby dětí, zároveň však máme stanovená jasná pravidla ve třídách (např. donášení hraček do mateřské školy). Všechny pracovnice se snaží milým a vstřícným chováním usnadnit dětem vstup do samostatnější části jejich života odloučení od rodičů. Vytváří takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Snažíme se vyřadit nezdravé soutěžení. Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme v dítěti nebát se pracovat samostatně, důvěřovat si. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem /prevence šikany/. Vzhledem k prodloužení provozu MŠ bývají třídy odpoledne spojovány. Aby nebyly mladší děti stresovány odchodem do velké třídy, střídají se děti ve třídách po týdnu / tj. 1 týden v Beruškách a 2 týden v Pomněnkách/. -10-

11 Organizace dne Je zajištěn pravidelný denní řád, který je ale natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ kdykoliv dle domluvy. Organizace dne v MŠ 6, 20 8, 30 scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami 8, 30 12, 30 cvičení,hygiena,svačina, čištění zubů, didakticky cílené činnosti kolektivní či skupinové, pobyt venku, oběd 12, 30 16, 15 odpočinek, náhradní nespací aktivity, hygiena, svačina, odpolední zájmová činnost Dostatečné personální zajištění je zárukou dobrého fungování MŠ. -11-

12 Personální podmínky V MŠ pracují - 4 kvalifikované pedagogické pracovnice - 1 nekvalifikovaná pracovnice Zaměření pedagogů - p.uč. Winklerová oblast výtvarná a hudební p.uč. Šípová - oblast hudební a tělovýchovná p. uč. Pešková oblast tělovýchovná p. uč. Habermannová zajištění logopedické péče Pedagogové se vzdělávají dle plánu DVPP a samostudia. Specifické interní materiály jsou vedeny podle pokynů ředitelky. Máme zpracován pokyn o jednotném působení na děti, který se týká všech pracovnic. Informace o dětech podávají rodičům výhradně pedagogické pracovnice. Specializované služby, ke kterým není pedagog kompetentní, jsou zajišťovány odborníky, lékaři, poradnou apod. Péče je věnována dětem s odkladem povinné školní docházky, kdy je pro děti sestaven individuální plán. Přístup pedagogů k dětem a jejich chování je v souladu se společenskými a etickými pravidly i pedagogickými zásadami. Spoluúčast rodičů Mateřská škola podporuje a doplňuje rodinnou výchovu, zaměřujeme se na vzájemnou komunikaci mezi rodinou a školou. Sledujeme potřeby jednotlivých rodin a snažíme se vyhovět, co se týká délky provozní doby, uzavírání MŠ o prázdninách apod. Rodiče jsou pravidelně seznamováni se vzdělávacím obsahem, jsou informováni o dění v MŠ již uvedenými způsoby, řešíme společně různé problémy, které vyvstanou při běžném provozu. Hovoříme s rodiči individuálně nejen při problému jejich dítěte, ale také dítě pochválíme a vyzdvihneme to, co se mu v daný den podařilo. Problémy řešíme diskrétně a v soukromí. Na začátku školního roku provedeme logopedickou depistáž s oznámením výsledků u jednotlivých dětí a doporučíme adresy klinických logopedů. Umisťujeme na nástěnky poradenský servis, který se týká otázek výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Diskrétně rodiče seznámíme s tím, co jejich dítě zvládá a co by mělo zvládat, poznatky čerpáme z našich Záznamů o dětech, které jej doprovází celou dobu docházky do MŠ. -12-

13 Nabízíme tyto aktivity: V každém školním roce pořádáme pro rodiče nejméně 4 akce- pravidelná je podzimní brigáda na úklid zahrady s opékáním, rozloučení na OÚ na konci školního roku a potom střídáme za účasti rodičů mimo pracovní dobu Drakiádu, Halloween, Martina na bílém koni, Moranu, vánoční zvonkování, mikulášskou nadílku, vystoupení na MDD buď na zahradě MŠ, chalupě Na Žampachu, hřišti /vše je s občerstvením a diskotékou pro děti /právě proto panuje mezi pedagogy a rodiči oboustranná důvěra a otevřenost, respekt a ochota spolupracovat/. Dle nabídky nejméně 1x za měsíc máme v MŠ divadlo nebo jedeme do DK a Divadla v Šumperku. Pořádáme besídky a ukázky práce s dětmi pro rodiče, Dny otevřených dveří, maškarní karneval, barevné dny, čarodějnice. Školní výlety - střídáme Bouzov, ZOO Kopeček, Dinopark Vyškov, ZOO Lešná, Veteran muzeum Rapotín, Westernové městečko Boskovice, Hrad Helfštýn, Ranč Kostolany. Do budoucna plánujeme nové společné kulturní i sportovní akce Den tatínků a Den dědečků a babiček. Dopravní výchova je uskutečňována na vlastním dopravním hřišti. V měsíci dubnu navštívíme dopravní hřiště v Mohelnici. Připravujeme kulturní vystoupení pro OÚ Vítání občánků, vystoupení pro důchodce, ke Dni matek, na Dny regionu a slavnostní ukončení docházky do MŠ v obřadní síni OÚ. Pravidelně spolupracujeme se ZŠ, OÚ, knihovnou, obnovíme besedy s hasiči, policií ČR, vedoucími skautského oddílu. Zájmové kroužky jsme zrušily, protože děti, které se jich nezúčastňovaly, byly ochuzovány. To, co se dělalo pro část dětí, plníme v třídních programech pro všechny. Ekonomické podmínky: - rozpočet umožňuje realizaci výchovně vzdělávacího programu školy a účast ped. pracovnic na DVPP dle zájmu - přidělené prostředky jsou využívány efektivně - spolupracujeme s papírnou Aloisov, máme velkou výhodu v zásobení papíry, výkresy apod. Hospodaření školy a evidence: - na škole je vedena operativní evidence - pravidelně je prováděna inventarizace prostředků dle platných předpisů a nařízení a protokoly o vyřazení prostředků - UP a didaktická technika jsou v pořádku, jsou využívány dle potřeby - je prováděna pravidelná kontrola BOZP a PO, elektrorevize, hromosvody a plyn se zápisy -13-

14 Řízení školy: - plánované termíny pracovního plánu jsou ředitelkou školy sledovány, vyhodnocovány - pracovní a pedagogické porady jsou realizovány dle předem stanoveného harmonogramu - řád školy zpracován a akceptován - jsou zpracována kritéria OP a odměn - škola má úzkou spolupráci s rodiči díky mnoha společným akcím - ředitelka zpracovává výroční zprávu - dokumentace školy je vedena v souladu s platnou legislativou Podíl školy na kladném ovlivňování a utváření osobnosti dítěte: - na škole jsou velmi dobré vztahy mezi pedagogickými a provozními pracovníky a rodiči - rodiče jsou vtahováni do výchovně vzdělávacího programu dětí ve třídách - rodiče se podílejí na školních i mimoškolních aktivitách svých dětí - škola se zapojuje do různých soutěží - děti se setkávají s dětmi z jiných škol a ZŠ na divadelních představeních a DH -14-

15 VI. Vzdělávací obsah 1. třída - Žabičky PODZIM září Hlavní téma: Žabička je s námi ráda, přišla hledat kamaráda Podtémata: - všechny nové kluky, holky, vítáme do naší školky - se žabičkou se pozdravíme, navzájem se představíme - co to zraje na zahrádce, chutná to tak zdravě, sladce - vlaštovičko, už je čas!!! PODZIM říjen, listopad Hlavní téma: Kdo to tady maluje, s barvičkami čaruje? Podtémata: - vyleť dráčku, až do mráčků - pojď žabičko, ukážem ti, s čím si rády hrají děti - listí žloutne, poletuje - půjdem se žabičkou na pole, do lesa - žabička, náš kamarád, půjde teď na chvíli spát - prší, prší, jen se leje - žlutá, oranžová vesta bezpečnější bude cesta - Martin se svým bílým koněm, proběhli se naším dvorem - doktora se nebojím, cvičím, zdravá jídla jím - to je tma, to je tma, lítají tu strašidla ZIMA prosinec -15-

16 Hlavní téma: Žabička už dávno spí, přichází čas vánoční Podtémata: - Mikulášek zvoní, cinká - předvánoční kouzlení - vánoční tradice ZIMA leden, únor Hlavní téma: Paní zima jede, jede na saních Podtémata: - My tři králové jdeme k Vám? - žabička spí a sen se jí zdá, kdo asi ostatním zvířátkům pomáhá? - s kašlem, teplotou a rýmou je nejlépe pod peřinou - kdy si hraji a kdy spím? Co je noc a den už vím - vánice a metelice pletou bílé rukavice - ze zimy já nemám strach, bruslím, jezdím na sáňkách - jakpak dělá kovář...? - všechny je znám, jsou s námi stále: princeznu, draka i pana krále JARO březen, duben, květen Hlavní téma: Žabičko, probuď se, pojď zpátky mezi nás Podtémata: - sněženka se rozkoukává, teplo, slunce vyvolává - vše, co nevím, najdu v knížce, je to dobrý kamarád - pes a kočka, každý ví, jsou zvířátka domácí -16-

17 - zimo, zimo, táhni pryč - šel zahradník do zahrady - hody, hody, doprovody - míčku, dobrý pozor dej, k silnici se nekoulej - kdo to letí na koštěti? - čápi, vážky, ba i žáby, to jsou dobří kamarádi - milá mámo, mám tě rád, co bych ti měl k svátku dát? - všechno voní, všechno kvete, žabička se raduje - kolik barev má svět? LÉTO červen Když sluníčko hřeje, všem nám vesele je Podtéma: - vím, že děti, všechny děti na světě, šťastné jsou, když můžou si jen hrát... - žabička si poskakuje, krásný svět nám ukazuje - proč je dnes dětí plná zahrada? Je přece dětská olympiáda... - se žabičkou si zamáváme, na prázdniny pospícháme 2. třída Berušky PODZIM září Hlavní téma: Beruška je s námi ráda, přišla hledat kamaráda Podtémata: - všechny nové kluky, holky, vítáme do naší školky - s beruškou se pozdravíme, navzájem se představíme - co to zraje na zahrádce, chutná to tak zdravě, sladce -17-

18 - vlaštovičko, už je čas!!! PODZIM říjen, listopad Hlavní téma: Kdo to tady maluje, s barvičkami čaruje? Podtémata: - vyleť dráčku, až do mráčků - pojď beruško, ukážem ti, s čím si rády hrají děti - listí žloutne, poletuje - půjdem s beruškou na pole, do lesa - beruška, náš kamarád, půjde teď na chvíli spát - prší, prší, jen se leje - žlutá, oranžová vesta bezpečnější bude cesta - Martin se svým bílým koněm, proběhli se naším dvorem - doktora se nebojím, cvičím, zdravá jídla jím - to je tma, to je tma, lítají tu strašidla ZIMA prosinec Hlavní téma: Beruška už dávno spí, přichází čas vánoční Podtémata: - Mikulášek zvoní, cinká - předvánoční kouzlení - vánoční tradice ZIMA leden, únor Hlavní téma: Paní zima jede, jede na saních -18-

19 Podtémata: - My tři králové jdeme k Vám? - beruška spí a sen se jí zdá, kdo asi ostatním zvířátkům pomáhá? - s kašlem, teplotou a rýmou je nejlépe pod peřinou - kdy si hraji a kdy spím? Co je noc a den už vím - vánice a metelice pletou bílé rukavice - ze zimy já nemám strach, bruslím, jezdím na sáňkách - jakpak dělá kovář...? - všechny je znám, jsou s námi stále: princeznu, draka i pana krále JARO březen, duben, květen Hlavní téma: Beruško, probuď se, pojď zpátky mezi nás Podtémata: - sněženka se rozkoukává, teplo, slunce vyvolává - vše, co nevím, najdu v knížce, je to dobrý kamarád - pes a kočka, každý ví, jsou zvířátka domácí - zimo, zimo, táhni pryč - šel zahradník do zahrady - hody, hody, doprovody - míčku, dobrý pozor dej, k silnici se nekoulej - kdo to letí na koštěti? - čápi, vážky, ba i žáby, jsou s beruškou kamarádi - milá mámo, mám tě rád, co bych ti měl k svátku dát? - všechno voní, všechno kvete, beruška se raduje - kolik barev má svět? -19-

20 3. třída - Pomněnky PODZIM září Hlavní téma: Pomněnka je s námi ráda, přišla hledat kamaráda Podtémata: - všechny nové kluky, holky, vítáme do naší školky - s pomněnkou se pozdravíme, navzájem se představíme - co to zraje na zahrádce, chutná to tak zdravě, sladce - vlaštovičko, už je čas!!! PODZIM říjen, listopad Hlavní téma: Kdo to tady maluje, s barvičkami čaruje? Podtémata: - vyleť dráčku, až do mráčků - pojď pomněnko, ukážem ti, s čím si rády hrají děti - listí žloutne, poletuje - půjdem s pomněnkou na pole, do lesa - pomněnka, náš kamarád, půjde teď na chvíli spát - prší, prší, jen se leje - žlutá, oranžová vesta bezpečnější bude cesta - Martin se svým bílým koněm, proběhli se naším dvorem - doktora se nebojím, cvičím, zdravá jídla jím -20-

21 - to je tma, to je tma, lítají tu strašidla ZIMA prosinec Hlavní téma: Pomněnka už dávno spí, přichází čas vánoční Podtémata: - Mikulášek zvoní, cinká - předvánoční kouzlení - vánoční tradice ZIMA leden, únor Hlavní téma: Paní zima jede, jede na saních Podtémata: - My tři králové jdeme k Vám? - pomněnka spí a sen se jí zdá, kdo asi ostatním zvířátkům pomáhá? - s kašlem, teplotou a rýmou je nejlépe pod peřinou - kdy si hraji a kdy spím? Co je noc a den už vím - vánice a metelice pletou bílé rukavice - ze zimy já nemám strach, bruslím, jezdím na sáňkách - jakpak dělá kovář...? - všechny je znám, jsou s námi stále: princeznu, draka i pana krále - půjdu k zápisu - putováni s dinosaury JARO březen, duben, květen -21-

22 Hlavní téma: Pomněnko, probuď se, pojď zpátky mezi nás Podtémata: - sněženka se rozkoukává, teplo, slunce vyvolává - vše, co nevím, najdu v knížce, je to dobrý kamarád - pes a kočka, každý ví, jsou zvířátka domácí - zimo, zimo, táhni pryč - šel zahradník do zahrady - hody, hody, doprovody - míčku, dobrý pozor dej, k silnici se nekoulej - kdo to letí na koštěti? - čápi, vážky, ba i žáby, jsou s pomněnkou kamarádi - milá mámo, mám tě rád, co bych ti měl k svátku dát? - všechno voní, všechno kvete, pomněnka se raduje - kolik barev má svět? LÉTO červen Hlavní téma: Když sluníčko hřeje, všem nám vesele je Podtémata: - vím, že děti, všechny děti na světě, šťastné jsou, když můžou si jen hrát... - pomněnka tu s námi je, krásný svět nám ukazuje - proč je dnes dětí plná zahrada? Je přece dětská olympiáda... - s pomněnkou si zamáváme, na prázdniny pospícháme -22-

23 ZÁŘÍ Záměr: Rozvoj základních kulturně společenských postojů,návyků a dovedností Kompetence k učení- soustředěně pozoruje,objevuje, užívá jednoduchých pojmů, všímá si souvislostí, experimentuje k řešení problému -všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, má zájem na jejich řešení komunikativní -ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách sociální a personální spolupodílí se na společných rozhodnutích,přijímá zdůvodněné a vyjasněné povinnosti,dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim činnostní a občanské - samostatně rozhoduje o svých činnostech, spoluvytváří pravidla společného soužití, chápe jejich smysl a potřebnost Cíl pro učitelku - rozvíjet řečové schopnosti nasloucháním a pojmenováváním věcí kolem nás - vést děti k navazování kontaktů během dne, k seznámení vnitřního i vnějšího prostředí školy - vést k seznamování a respektování pravidel - prodlužovat pozornost dětí s ohledem na jejich věkové zvláštnosti Výstupy pro děti Zapojit se do pohybových her ve třídě a na školní zahradě Umět vyjádřit vlastní potřeby Rozvíjet dovednosti při hře se stavebnicemi Zvládnout jednoduchý grafický projev Aktivně používat slovní zásobu a rozvíjet řečové schopnosti Přizpůsobit se bez obtíží dennímu režimu, respektovat ho, reagovat na případné změny Klást základy správné orientace Zapamatovat si krátký text Pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat Ve známých a opakujících se situacích ovládat své city a přizpůsobovat jim své chování Znát a používat jména svých kamarádů Aktivně se zapojovat do činností Podřídit se požadavkům kladeným na celou skupinu dětí Osvojovat si jednoduché poznatky o přírodě a jejich proměnách. Osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání činností v péči o okolí. Pozorovat, vnímat a esteticky hodnotit životní prostředí Vzdělávací nabídka stanovení pravidel třídy a jejich dodržování využití DH ověřování úrovně výslovnosti nácvik básně umět si společně hrát zpěv písní s klavírním doprovodem návštěva maňáskového divadla v MŠ využívání přírodnin při stavbách v písku -23-

24 ŘÍJEN Záměr: Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, vnímat a přijímat jeho základní hodnoty Kompetence k učení získat elementární poznatky o přírodě, kterou je dítě obklopeno, jejích rozmanitostech a proměnách k řešení problému řeší problémy na které stačí i na základě bezprostřední zkušenosti komunikativní dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k ostatním sociální a personální dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k ostatním, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost činnostní a občanské dokáže rozpoznat své silné a slabé stránky, odhaduje rizika svých nápadů Cíl pro učitelku -rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností -rozvoj smyslového vnímání, přecházet od názorového myšlení k slovně pojmovému -učit poznávat sám sebe, získávat sebevědomí Výstupy pro děti Zvládnout sebeobslužné návyky a osobní hygienu. Osvojovat si návyky k podpoře zdraví. Zvyšovat tělesnou kondici dětí. Protáhnout jednotlivé části těla, dýchání při cvičení, rovná záda. Zvládnout chůzi s překračováním překážek v terénu i ve třídě. Rozvíjet sluchové dovednosti při rozkladu slov. Rozšiřovat slovní zásobu označující předměty a jevy. Správně vyslovovat,ovládat intonaci řeči. Rozvíjet u dětí schopnost vyřídit vzkaz. Seznámit děti s významem ovoce a zeleniny pro zdraví člověka. Poznávat výsledky lidské práce a umět si jich vážit Rozvíjet paměť, pozornost, představivost, fantazii. Zjišťovat úroveň dětí ve znalostech základních barev, čísel, výslovnosti, sebeobsluhy. Znát plody některých stromů a keřů. Umět vyjadřovat hudbu přirozeným dětským pohybem. Rozvíjet estetické vnímání motivované podzimní přírodou a jejími plody. Znát své jméno, příjmení, příjmení učitelek. Osvojovat si jednoduché poznatky o přírodě. Vést děti k přesnosti a pečlivosti při práci a dodržování čistoty při práci s lepidlem. Seznamovat děti s pracovním nářadím na zahradu a jeho využitím. Vést děti ke kladnému vztahu k práci. Vzdělávací nabídka zahájení saunování pohybové ztvárnění říkadel, básní samostatnost při vyřizování vzkazů vytleskávání a hra se slovy ovocný a zeleninový týden Bez práce nejsou koláče číselná řada,první a poslední malování draka sběr podzimních plodů barevné listí VV pomoc při podzimním úklidu zahrady -24-

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431

Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 1 č.j.mš-š 96/2011 Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vize školy: Krásná planeta je všechno to, co nás obklopuje: lidé,společnost, příroda.chceme

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

ŠVP PV. Kolik je na zemi cest

ŠVP PV. Kolik je na zemi cest Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP PV Kolik je na zemi cest Dáša Součková, učitelka MŠ V Jindřichově 1. 9. 2013.... Mgr. Zlata Steuerová ředitelka školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT V NAŠÍ ŠKOLCE 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...........................................................

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více