Rozvíjej se, poupátko..

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvíjej se, poupátko.."

Transkript

1 Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 1080/16, Praha 7 - Holešovice Telefon: , IČO: Školní vzdělávací program Rozvíjej se, poupátko.... razítko školy. ředitelka školy 1

2 Obsah školního vzdělávacího obsahu: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika KMŠ Historie KMŠ Základní popis KMŠ.4 3. Charakteristika programu KMŠ.5 4. Podmínky a organizace vzdělávání Materiální podmínky Personální podmínky a pedagogické zajištění Ekonomické podmínky Přijímání dětí do KMŠ Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví Životospráva dětí v KMŠ Psychosociální podmínky Řízení KMŠ Organizace KMŠ Spoluúčast rodičů Spolupráce s dalšími institucemi Vzdělávací obsah Zabezpečení vzdělávání dětí se spec. vzděl. potřebami Podmínky pro děti se zdravotním postižením Vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním Vzdělávání dětí mimořádně nadaných Evaluční systém Hodnocení programu třídy Hodnocení individuálního rozvoje Hodnocení ŠVP Hodnocení všeobecných podmínek vzdělávání Kontrolovaná dokumentace Dodatek 46 2

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O KMŠ Název školy: Katolická mateřská škola sv. Klimenta, U Uranie 1080/16, Praha 7- Holešovice Zřizovatel: Ředitelka: Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám Praha 1 Mgr. Monika Vagenknechtová IČO: Právní forma: školská právnická osoba Telefon: www: e- mail: seznam.cz Kapacita školy: 30 dětí Platnost: od

4 2. CHARAKTERISTIKA KMŠ 2.1 Historie KMŠ Provoz jedné třídy KMŠ byl oficiálně zahájen KMŠ využívala zpočátku pronajaté prostory v budově obecní mateřské školy v Kostelní ulici v Praze 7. V prosinci 2003 se KMŠ přestěhovala a dne byl zahájen provoz v pronajatém pavilonu MŠ U Uranie. MŠ je od dvojtřídní. Počet dětí jedné třídy je 15 dětí. Rozdělení dětí je v průběhu školního roku přizpůsobováno aktuálním podmínkám a potřebám dětí. Celková kapacita školy je 30 dětí. Od 1.září 1991 byla ředitelkou Taťána Mazuchová Od ledna 2000 do 21. srpna 2011 byla ředitelkou školy sestra Marie Ancilla Vaňková, členka Kongregace Školských sester de Notre Dame. Od 22. srpna 2011 je ředitelkou KMŠ Mgr. Marie Kováčová. Ve školním roce 2011/2012 proběhla první etapa rekonstrukce pronajaté části pavilonu. Od je ředitelkou Mgr. Monika Vagenknechtová 2.2. Základní popis KMŠ Pavilon, který má naše škola v pronájmu, je součástí budovy se vzájemně propojenými pavilony MŠ U Uranie, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 7 - Holešovice. Naše škola využívá přízemní část pavilonu. K objektu patří malá část zahrady s dvěmi pískovišti a dvěmi zahradními komponenty pro rozvoj pohybových dovedností dětí: věž s lanovým žebříkem a skluzavkou a kolotoč. Též je zde domeček, který slouží k uskladnění hraček a sportovních potřeb pro venkovní použití. Pergola, která slouží k různým aktivitám a má ochrannou funkci před nepříznivým počasím. Pronajatou část zahrady ohraničuje plot z dřevěných příček v podobě barevných pastelek a od části zahrady využívané MŠ U Uranie je oddělena cestou. 4

5 K vycházkám, sportování, výletům a pozorování využíváme blízkosti parku Stromovka, Botanické a Zoologické zahrady v Tróji a hřiště u nedaleké ZŠ Masarykova. Děti jsou přijímány ze spádové oblasti, ale také z jiných částí Prahy a okolí. KMŠ je alternativou pro rodiče, kteří preferují křesťanské hodnoty. Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let. V odůvodněných - výjimečných případech jsou přijaty k docházce děti mladší tří let, které dosahují tohoto věku v průběhu začátku školního roku. KMŠ má dvě oddělení.: Kytičky a Včeličky. 3.CHARAKTERISTIKA PROGRAMU KMŠ Katolická mateřská škola sv. Klimenta nabízí jako hlavní program křesťanskou výchovu v duchu katolické tradice. Naše zařízení poskytuje podnětné prostředí, laskavý a profesionální přístup pedagogů k dětem, snaží se o dobrou spolupráci s rodiči - zákonnými zástupci dětí (dále jen rodiči) a s veřejností. Název školního vzdělávacího programu Rozvíjej se poupátko vychází z hlavní myšlenky, že dítě je jako poupátko květiny, o které když pečujeme a vytvoříme mu příznivé prostředí, které potřebuje, vyroste v nádhernou květinu. To je naše hlavní myšlenka: přistupujeme k dítěti jako ke svěřenému daru, květince, s láskou o něj pečujeme a snažíme se vytvářet co nejlepší prostředí prostředí vzájemné důvěry, přátelství a pohody. Usilujeme o to, aby dítě prožilo čas strávený v KMŠ co nejkvalitnějším, aktivním a podnětně bohatým způsobem, aby se rozvíjelo po stránce duchovní, psychické, fyzické, sociální. Dále je tato myšlenka rozvinuta v rozdělení dětí na dvě třídy Kytiček a Včeliček. Poupátko se rozvine v květ, o který se stará včela. Vzájemně se potřebují: květina nemůže být bez včely a o včela nemůže být bez květin. Tak to dětem předkládáme. Menší děti jsou Kytičky a starší děti Včeličky, které se vzájemně potřebují, vyrůstají vedle sebe, pomáhají si atd. Usilujeme o rozvoj samostatných, tvořivých a zdravě sebevědomých dětí přirozeným způsobem výchovy. Zaměřujeme se na rozvoj k samostatnosti. 5

6 4.PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 4.1 Materiální podmínky Pavilon naší školy funguje bez komplikovaného hospodářského zázemí. Šatna zaměstnanců, sklad učebních pomůcek a místo na ukládání lůžkovin jsou prostorově omezené. Z těchto důvodů byly pořízeny uzamykatelné šatní skříně pro jednotlivé zaměstnance do nově vzniklé chodbičky před ředitelnou. Ve sníženém stropu této místnosti jsou další skladové prostory. Strava je dovážena do výdejny KMŠ z kuchyně MŠ U Uranie na základě předepsaných hygienických a bezpečnostních norem. Strava je z výdejny do obou částí třídy se stolky podávána na nerezovém vozíku za dodržování pevně stanovených pravidel. Zařízení výdejny bude během další etapy rekonstrukce obnoveno. K výchově, vzdělávání a stravování dětí dvou tříd KMŠ slouží jedna společná místnost, která je v době řízených činností oddělována dřevěnými zatahovacími dveřmi s průhlednými okénky. Obě dvě oddělené části třídy jsou stylizovány do koutků pro hry a činnosti, tzv. center. Tato centra jsou podnětná pro tvořivé činnosti dětí, práci a manipulaci s přírodním a rozličným didaktickým materiálem, pro dramatické hry a činnosti, pro individuální a skupinová řešení úkolů směřujících k rozvíjení poznávacích a volních procesů, pro práci s metodickými listy, pro využívání knih a encyklopedií, práci s mapou a atlasy. Takto připravené prostředí si klade za cíl podporovat aktivitu, iniciativu a spontánní projevy dětí. Dětem obou oddělení jsou dostupné papíry, různé kreslířské a malířské potřeby, lepidla, nůžky, textilní odstřižky, korky, dřevěný odpad, složitější druhy stavebnic a korálků atd. Postupně obměňujeme a doplňujeme vhodný didaktický materiál pro jednotlivé věkové skupiny. K námětovým hrám mají děti ve třídě koutek - centrum domácnost s dětskou kuchyňskou linkou a sedací soupravou. Toto centrum je oddělené oboustrannou nábytkovou stěnou, což umožňuje dětem potřebnou intimitu a klid. Jsou zde k dispozici kočárky, oblečky pro panenky, stojan s ramínky na oblečení, do kterého se děti mohou převlékat pro vstup do herní role. Dalším námětovým koutkem je dopravní centrum, ve kterém mají děti k dispozici auta, značky a konstruktivní materiály k doplnění a obohacení tvořivých her. 6

7 Dalším centrum je sportovní koutek kde je žebřina a závěsné lano se žíněnkou. Jsou tu i další sportovní potřeby. Prostory šatny jsou společné pro obě třídy, opatřené jsou šatními boxy, které slouží k ukládání šatstva a přezůvek dětí. Botníky se dají vysunout a slouží jako lavička na sezení. Na stěnách jsou umístěny nástěnky s tvorbou dětí, dále nástěnka, která informuje rodiče a nástěnka která informuje o TVP, projektech a kroužcích. Hygienická zařízení pro děti se nacházejí hned v bezprostřední blízkosti šatny. Místností s hygienickým zařízením se dá vstoupit do první části třídy. Hygienické zařízení pro dospělé se nachází ve vstupní chodbičce, naproti hlavnímu vchodu a je v provozní době přístupné i návštěvníkům školy. 4.2 Personální podmínky a pedagogické zajištění V KMŠ pracuje celkem 6 zaměstnanců: Ředitelka, 4 učitelky a 1 provozní zaměstnankyně pro úklid a výdej stravy. Učitelky jsou vysílány na další vzdělávání v oblasti předškolní pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie. Věnují se zodpovědně individuální péči každému dítěti ve smyslu neformální diagnostiky a následné pedagogické intervence. Vzdělávají se formou samostudia, využívají k tomu doporučené literatury, navštěvují vzdělávací semináře na základě vlastního výběru a s přihlédnutím k aktuálním potřebám KMŠ. O zajímavé poznatky ze samostudia se podělí s kolegyněmi na pedagogických poradách, stejně tak o poznatky z absolvovaných seminářů a dalšího případného studia. Ředitelka školy rozepisuje přímou vyučovací činnost pedagogických pracovnic tak, aby byla zajištěna optimální pedagogická péče. Pedagogové pečují o prostředí své třídy, aby bylo estetické, harmonické a odpovídalo potřebám dětí. 7

8 4.3 Ekonomické podmínky Škole jsou poskytovány finanční prostředky vyčleněné na činnost za státního rozpočtu za podmínek stanovených Zákonem č.561/2004 Sb, školským zákonem ve znění pozdějších předpisů. Škola uzavírá se zákonným zástupcem dítěte smlouvu o poskytování předškolního vzdělávání za úplatu. Zákonný zástupce se tedy podílí na úhradě nákladů školy formou platby školného na stanovený školní rok ve stanovené výši a stanovených termínech. Dalšími finančními zdroji jsou poskytnuté dary 4.4 Přijímání dětí do KMŠ Termín zápisu do KMŠ každoročně stanovuje ředitelka a veřejnost je o něm informována prostřednictvím webových stránek, vylepením plakátů na dveřích KMŠ a ve farním kostele Sv. Antonína. Přijímány jsou děti od 3 do 6 let. výjimečně mladší od 2,5 let viz. doplňková docházka. Je li uložen dítěti odklad školní docházky, rodiče požádají písemně o prodloužení docházky a dítě zůstává v KMŠ. Kriteria přijímaní dětí stanovuje ředitelka a také rozhoduje o rozdělení dětí do tříd. Pro lepší adaptaci dětí nabízíme a doporučujeme rodičům Adaptační plán, který si dle svého přání domluví s pedagogy. 4.5 Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví Kromě standardních bezpečnostních opatření,která splňují normy pro předškolní zařízení dodržujeme a dohlížíme na tato bezpečnostní opatření: 1x za 2 roky školení zaměstnanců KMŠ - BOZP v objektu jsou vyznačeny únikové cesty v místnosti jsou zabezpečeny zásuvky a topná tělesa zaměstnance proškolí dětská lékařka, aby uměli poskytnout nezbytnou pomoc teplá a studená voda je centrálně regulovaná, soustavně kontrolována pracovnicí výdejny 8

9 vybavení školní zahrady má příslušnou evropskou certifikaci /prvky, dopadové zóny, bude však potřeba přijmout opatření k výskytu nevítaných nebezpečných živočichů/ děti jsou při odchodu z MŠ předávány pouze osobám na základě písemného zmocnění vydaného zákonnými zástupci při akcích pořádaných školou jsou za bezpečnost dětí odpovědné i pověřené osoby z řad provozních zaměstnanců každoročně na začátku školního roku tvoříme pravidla s dětmi, kterými se celý rok řídíme podlahy a jejich povrch je prakticky přizpůsoben pro celoroční dětské aktivity Životospráva dětí v KMŠ Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů a zásad racionální výživy, v nabídce se zvýšil podíl zeleniny a ovoce. Strava je dovážena z kuchyně MŠ U Uranie, která nám tuto službu zajišťuje. - každodenně je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne (voda, ovocné bylinkové čaje, neslazené nápoje, mléko) - mezi jednotlivými jídly je dodržován vhodný časový interval - stravování vychází z rodinných zvyklostí, upřednostňujeme samostatnost dětí (sebeobsluha, nalévání a samostatná příprava na svačiny) - děti do jídla nikdy nenutíme, ale snažíme se, aby vše alespoň ochutnaly, aby postupně přivykaly zdravému způsobu stravování - dodržujeme ústní hygienu /čištění zubů po obědě/ samostatnou aplikaci zubní pasty za dohledu dospělých - dbáme na dodržování světelných, prostorových podmínek, předcházení hlučnosti, seznámení dětí s nevhodnou - nežádoucí životosprávou: alkohol, cigarety, drogy, málo pohybu, málo pobytu venku Psychosociální podmínky Klademe důraz na spolupráci všech, kteří se výchovy a vzdělávání dětí účastní. Směřujeme společně k získávání pozitivního sebepojetí dítěte. Zohledňujeme osobní tempo dítěte, záleží nám na jeho duševní pohodě, na jeho bezpodmínečném přijetí. Rituály jako pravidelné činnosti přispívají k vytvoření pohody ve třídě. 9

10 - ranní přivítání učitelkou /učitelka vždy přivítá každé dítě-naváže osobní, verbální i neverbální kontakt, dítě nevstupuje nikdy do třídy bez přivítání, učitelka bere na vědomí důležité informace od rodičů - dopolední /komunitní/ kruh sžívání se spolu, naslouchání, sdílení prožitků, jevů a vjemů, seznámení s programem - prosba, poděkování, omluva jako běžná součást jazykového projevu a slušnosti - četba v denním prostoru podle vlastního uvážení : pozor na zbytečně dlouhé monology učitelky, věnovat prostor pro vyjádření dětí - společná, pravidelná MODLITBA dětí s pedagogem před obědem - pravidelné katecheze jedenkrát týdně 4.7.Řízení KMŠ Ředitelka podporuje spoluúčast všech pracovníků na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Ředitelka podporuje všechny zaměstnance, aby spolupracovaly jako tým a spolupracovaly s rodiči. Ředitelka jasně vymezuje povinnosti, úkoly a pravomoci všech zaměstnanců. Snahou je vytvářet důvěrné a tolerantní prostředí kde je všem zaměstnancům ponechán dostatek pravomocí a je respektován jejich názor. Ředitelka a KMŠ spolupracuje se zřizovatelem, MČ Prahy 7, ostatními církevními školami, i se školami na území MČ Prahy 7 a farností. 4.8 Organizace KMŠ Organizace KMŠ se řídí organizačním řádem. 4.9 Spoluúčast rodičů Spolupráce s rodiči dětí funguje na základě partnerství a vzájemné důvěry. Je pro nás velmi důležitá. 10

11 Rodinu považujeme za základní jednotku výchovy, proto se jí snažíme pomáhat a podporujeme rodiče. Rodiče se mohou podílet na akcích školy, jsou k nim přizváni. Projeví li zájem mohou se podílet na vytváření programu KMŠ. Rodiče zveme do KMŠ na akce KMŠ podzimní jarmark, tvořivé dílny v době vánoční a velikonoční, na Masopustní karneval, na oslavy Dne matek a na Rozloučení dětí s mateřskou školou. S rodiči navštěvujeme společně mše svaté v kostele sv. Antonína v Praze Holešovicích, v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha a v kostele sv. Klimenta v Bubnech. Organizujeme pravidelně Dny otevřených dveří a Zápisy do KMŠ. Informace mohou rodiče získávat prostřednictvím webových stránek, na nástěnkách ve škole, e- mailovou korespondencí a telefonicky. Pedagog spolupracuje s rodiči a je si vědom, že potřebuje získat jejich důvěru, dostatečně je informovat, komunikovat s nimi jako odborník a přítel, nezůstat ve snaze o optimální rozvoj dítěte osamělý a předkládat rodiči otevřeně a citlivě všechny své odůvodněné požadavky. Rodič dítěte důvěřuje a naslouchá odborníkovi, který ví, proč věci dělá tak, jak je dělá, spolupracuje s pedagogem, a pokud má výhrady, připomínky nebo otázky ke vzdělávání a výchově dítěte, využívá k tomu vhodnou dobu, aby pedagoga necitlivým přístupem nezranil a neznejistil v době, kdy má předstoupit před děti a pracovat s nimi. Rodič dítěte informuje pedagoga o všem, co by mohlo mít význam pro vzdělávání a výchovu jeho dítěte. Rodič využívá všechny možnosti ke komunikaci s pedagogem na akcích školou pořádaných, řídí se školním řádem a pravidly, která škola prezentuje na místech k tomu určených. Pokud se rodič předem plánované akce školy nezúčastní, pedagog třídy ho následně o závěrech a průběhu akce informuje v době své nepřímé práce s dětmi, prostřednictvím individuální konzultace. Pedagogové se snaží o získávání pravidelné zpětné vazby od rodičů na společných schůzkách, při individuálních rozhovorech a konzultacích. Při předávání dítěte probíhá výměna nezbytných informací stručně a ohleduplně. Ředitelka školy získává zpětnou vazbu od rodičů a pedagogů při společných schůzkách, při osobních konzultacích a zpravidla dvakrát ročně /podle potřeby i vícekrát/ prostřednictvím dotazníků - anket. Dotazníkové ankety ředitelka následně vyhodnocuje, náměty a požadavky rodičů zapracuje podle podmínek a možností školy do ŠVP, je garantem jejich případné realizace 11

12 4.10 Spolupráce s dalšími institucemi Spolupracujeme především s těmito institucemi: - Se zřizovatelem -Křesťansko pedagogicko psychologickou poradnou -Speciální pedagogické centrum Horáčkova,Praha 4 -ZŠ TGM Ortenovo náměstí -MŠ U Uranie -ZŠ Bratrská -Římskokatolická farnost sv.antonína -Ostatní církevní školy -MČ Praha 7 12

13 5.VZDĚLÁVACÍ OBSAH Motto: Člověk je Božím úmyslem, vše je zde stvořeno pro něj k tomu, aby toho užil jak nejlépe umí a dovedlo ho to nejen k poznání Boha, ale k Bohu samotnému. Všechna témata školního vzdělávacího programu zohledňují rozvoj ve vzdělávacích oblastech RVP PV: 1. Biologické Dítě a jeho tělo 2. Psychologické Dítě a jeho psychika 3. Interpersonální Dítě a ten druhý 4. Sociálně-kulturní Dítě a společnost 5. Environmentální Dítě a svět Klíčové kompetence pro etapu předškolního vzdělávání podle RVP PV 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální 5. kompetence činnostní a občanské Podtémata tematických celků slouží pro pedagogy a jejich tvorbu TVP jako podklady pro možné, ne však povinné témata. Měli by se však držet obsahové náplně tematických celků. Časové rozvržení by mělo být variabilní a pedagog ho může časově rozšiřovat, či zužovat podle aktuální situace (tj. podle změny počasí, zkušenosti, zájmu a potřeb dětí). 13

14 Září Tématická část školního vzdělávacího programu v časovém rámci: Ahoj, nazdar, už jsem tady, jsme tu spolu dohromady - KMŠ, já a moji noví kamarádi - Moje hračka vše má své místo, řád a pravidla - Můj domov, můj ráj - Co společně děláme pro zdraví a bezpečí Říjen Listopad Podzimní děkování Chválím tě, Země má, tvůj žár i mráz -Podzim a dary na poli - Podzim a dary ze zahrady - Podzim v lese - Podzim u vody - Vděčné vzpomínání na ty, co už s námi nejsou - Vesmír a planety - Proměna života - Pečujeme o Zemi -Roční období počasí živly Prosinec Úsměv, dárek, přání, radost bude k mání Leden Zimní nadělení Únor Březen Duben Květen Červen Co dělá člověka člověkem? Koloběh života Máme rádi zvířata Proč děkujeme za domov? Jak a čím nám dělá červen radost? - Přijde k nám svatý Mikuláš - Adventní a vánoční zvyky - Rodiče Josef a Marie a dítě jménem Ježíš - Vánoce trávíme doma v kruhu rodinném - Tři králové - Zimní sporty a radovánky - Staráme se o ptáčky a zvířata v zimě - V zimě za kamny - Čistota půl zdraví - Masopust - Lidé dovedou zvláštní věci - Lidé a doprava - Aby malé bylo velké - Příběhy a pohádky se stále předávají - Kniha velký poklad - David a Goliáš -Velikonoce největší křesťanské svátky - Domácí zvířátka a jejich mláďata - Život v lese, na poli, louce - Život u potoků, řek a rybníků -Exotická zvířata - Maminka slaví svátek - Cestička k domovu - Byl jeden stoleček - Rút - Děti slaví svátek - Květiny, stromy, zahrady - Jdeme na hrad - Loučení se školkou a hurá na prázdniny 14

15 AHOJ, NAZDAR, UŽ JSEM TADY, JSME TU SPOLU DOHROMADY INTEGROVANÉ BLOKY: KMŠ, já a moji kamarádi Moje hračka Můj domov, můj ráj Co společně děláme pro zdraví a bezpečí Doba realizace: září Vzdělávací záměr tématického celku: Záměrem tohoto celku je seznamování se s prostředím školky,jejími pravidly, se základními dovednostmi a návyky, s jednoduchými pracovními úkony; seznamování se změnami a okolnostmi, souvisejícími se vstupem do společenství KMŠ v novém školním roce a se vším, co poznáváme v nejbližším prostředí, v přírodě a ve společnosti. Patří sem prožívání radosti ze společenství, z kamarádství, z rozmanitých her, z pohybu, z informací a poznatků, z mnoha výzev k postupnému zvládaní nových dovedností a ze všech skutečností, které vnímáme svými smysly na sobě, na druhých, ve svém okolí, v každodenních situacích a příležitostech. Významné je v tomto období navazování pozitivních vztahů, kontaktů a komunikace s druhými, seznamování se základními pravidly společenství a vzájemného soužití; uvědomování si své nové role a svého vlastního podílu na tvorbě pravidel společného soužití, postupné respektování odlišností, se kterými se setkáváme. Důležitou součástí vzdělávacího záměru je vedení k tomu, jak uplatňovat svá práva a potřeby, jak vnímat práva, potřeby a odlišnosti druhých, chápání pojmu kamarád, projevování úcty, slušnosti, vyjádření soucitu, odmítnutí nevhodné manipulace, postupné osamostatňování se, rozvoj dovednosti sebereflexe - pěstování pozitivního sebepojetí a sebedůvěry, uvědomování si svých ohraničených možností, podporování přirozené dětské iniciativy a smyslu pro povinnost. S tím vším souvisí uvědomování si toho, že v lidském životě je naprosto přirozené chybování. Člověk se může stále a neúnavně snažit chyby napravovat, stále se učit něčemu novému. Má možnost využít pomoci a rad druhých, zkušenějších, obracet s důvěrou k Bohu. Zaměříme se na podporu citových vazeb v rodině. Nabídneme získávání významných poznatků pro rozvoj dítěte ve všech oblastech vzdělávání. Uplatňována bude výzva k vyjádření osobních očekávání a požadováno přijetí vlastní odpovědnosti za své vlastní jednání v rámci individuálních možností každého. Cíle tematického celku: Rozvoj uvědomění si vlastního těla Rozvoj pohybových dovedností s důrazem na sebeobsluhu oblékání, stolování Posilovat poznávací city-zvídavost, zájem a radost z objevování Rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě, ve vztahu k druhým, podpora sounáležitosti se skupinou Rozvoj komunikativních dovedností Vytváření prosociálních postojů k druhému Rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostatních Osvojovat si nové poznatky o světě Poukázat na hodnotu důvěry, poslušnosti, harmonie. Poukázat na poselství lidské volby mezi dobrem a zlem. 15

16 Náměty k naplňování záměru a cílů: Rozhovory: v každé situaci, o všem, co prožíváme, co cítíme, o tom, co je důležité vědět a znát při nástupu do školky Říkadlo: Bublina, Ty a já, my jsme dva Báseň: Proč nezdraví lžíce vidličku? Kontakty: v komunitním kruhu - navazování přímého kontaktu s druhým, učit se oslovení křestním jménem a poděkování - využití míče: Kubo, chytej! Děkuji Ti, Péťo! Dílna: svobodné tvoření, kreslení, malování, modelování, atd. (materiály: papíry, čtvrtky, textil, barvy, pastelky, uhel, štětce, špejle, nůžky, klovatina, lepidlo, písek, voda, plastové lahve, lepidlo, fotografie, obrázky z časopisů, přírodniny- voda, hlína, písek, plody, jádra, pecky, luštěniny, šišky, kameny ) Obrázek v písku z přírodnin, To jsem já a kdo jsi Ty? /volný výběr materiálu/ Spontánní hry: volná nabídka materiálů v daném prostoru, v námětových koutcích, s vytvářením základních pravidel soužití /nabídka činností s respektováním přání dětí/ Řízené hudebně-pohybové, dramatické a didaktické hry a činnosti Hra s písní o kamarádech: Já mám doma, To je on malý slon, Dnes poprvé jdu do školky. Hra na představování se: To jsem já a kdo jsi Ty? /paní učitelky i děti/ Hra: Pan čáp, ztratil čepičku Hudebně pohybová hra: Zajíček v jamce, Mám šáteček, mám Další hry s písněmi k tématu: Kamarád, hudebně- pohybové ztvárnění písní, hry na tělo, možnost využití ON a dalších improvizovaných nástrojů z přírodnin Hra: Hledáme si kamaráda", volně, později na základě vymezené vlastnosti: barva oblečení, podle symbolu (stromeček, rostlina, kterou si vybral kamarád a má ji v ruce, zavěšenou na krku) Hra: Pelíšek pro zvířecího kamaráda (grafomotorika na velkém formátu papíru) Hra: Čára života klademe za sebou zleva doprava na čáru (na stuhu) obrázky podle posloupnosti (od nejmenších k největším, od miminek ke stařečkům) Spontánní pohyb a učení spontánní běh a chůze (radost z přirozeného pohybu v prostoru) s balančními míči (změny polohy, radost, požitek), s běžným míčem, na žebřinách, na skluzavce, chůze po schodech (zezdola nahoru a naopak, uvědomování si dalších prostorových vztahů) s lanem (uvnitř, vně a další prostorové vztahy) na lavičce (rovně, šikmo, atd.) trampolína (vnímání změny polohy: nahoře, dole, radost ze změny polohy) kuželky (hod zespodu, intenzita pohybu, dynamika, soustředění) koš (hod horním obloukem, soustředění na cíl) padák na cvičení (prostorové vztahy) nářadí na zahradě, houpačky (ilinx), přírodní terén (orientace, prostorové vztahy). Pozorování: dění ve školce, na zahradě, kolem školky, co se nám líbí a nelíbí (záhonky, čistota chodníků, co umí dospělí kolem nás, co umí naši kamarádi, co potřebují zvířecí kamarádi, co potřebují stařečkové (k chůzi), co ohrožuje přírodu a náš život. Symboly: Včelka a Kytička - symboly tříd, co představují? /Kdo komu pomáhá? Můžeme být jeden bez druhého?/ Pojmy: Kamarád. Kdo to je? Podle čeho ho poznáme, co je na něm jiného? Bůh. Kdo to je?,jaký je? Jaké má vlastnosti? V čem všem ho můžeme vidět? Jak s ním můžeme mluvit? Pravidla: Každý má svoji značku! Každý tu má své místo! Každá věc má své místo! Vážíme si práce druhých! Pomáháme mladším kamarádům! Modlitba: v komunitním kruhu, střídání se jednotlivců v projevech, společné děkování a zpěv písní 16

17 Laboratoř: Zkoumáme vlastnosti písku ve dvou nádobách, přenášíme jej z jedné do druhé rukama, pomocí lopatek. Další aktivity: plnění nádob, vnímání všemi smysly, vyrobíme si hudební nástroje z písku a plastových lahví. Knihy, encyklopedie a jiná media: Hledáme v knihách, co známe, o tom mluvíme, uvědomujeme si své místo a roli školáčka ve třídě, prostor v ní a kolem ní, jiný prostor třídy, ostatní místnosti (další prostory - zahrada, sídliště, naše velké město, využijeme přímou zkušenost a fotografie) Exkurze: Návštěva zahrady sousední školky. Kdo tam chodí? Prezentace: Výstavka výtvorů: Já a co je kolem mne, vše dle vlastního záměru Kulturně-hygienické návyky: Základní návyky, hledáme cesty, jak být, co nejvíc samostatní, zdraví a spokojení, učíme se nalévat si z konévky čaj nebo mléko, učíme se jíst příborem Spolupráce: Společně můžeme dokázat víc, nikdo není sám, respektujeme se, pomáháme si, společně uklízíme hračky na své místo, společně chráníme přírodu, třídíme odpad, sbíráme zátky od lahví, šetříme vodou Hodnocení: Přemýšlíme společně s dětmi, co se nám povedlo, co se nám líbilo, co už umíme, co nechceme nikdy zažít, protože se někdo z nás cítil špatně. Co s tím dál? Očekávané výstupy: Dítě a jeho tělo Zvládá jednoduchou sebeobsluhu a základní hygienické návyky Zvládá základní prostorovou orientaci Umí postupovat podle návodu Zná hlavní nebezpečí ohrožující život a zdraví Zná prostředí KMŠ a její pravidla Dítě a jeho psychika Chápe sebe jako přijímaného a potřebného člena v nové třídě Jeví zájem o rozvíjení citových vztahů /přátelství/ s ostatními dětmi Zná ostatní děti jejich jménem Rozlišuje některé symboly a rozumí jejich významu Umí vyslechnout krátký příběh Umí poděkovat za to, co dostávám Umí se vyjádřit Pamatuje si posloupnost několika obrazů jdoucích po sobě Dítě a ten druhý Vnímá přání a potřeby druhých, zejména mladších a potřebných Ví, že se může bránit násilí od druhého člověka Umí vzájemně spolupracovat Dítě a společnost Uvědomuje si význam zázemí v rodině pro bezpečí a rozvoj osobnosti Ví, že každý v rodině má povinnost pomáhat podle svých schopností Má povědomí o mezilidských morálních hodnotách Chápe, že každý má ve společenství rodiny svou roli podle které je třeba se chovat Zná důležitá pravidla a rituály Dítě a svět Má povědomí o důležitosti řádu, pravidel zároveň vnímá, že vše se mění, proměňuje, vyvíjí a je třeba s tím počítat. Má povědomí o místě, ve kterém dítě žije, o uložení hraček a ostatních pomůcek ve třídě Cítí se dobře v prostředí KMŠ a rádo do ní chodí. 17

18 Klíčová slova: dítě, rodina, domov, škola, život, svět, Bůh, kamarád, značka, pořádek, pravidlo, tělo, hra, pohyb, cvičení, svačina, oběd, odpočinek, zábava, píseň, báseň, tanec, živé, neživé, nebezpečí, bezpečí, zdraví, světlo, tma, ticho, hluk, pocit, smích, pláč, strach, důvěra, blízko, daleko, dotek, útěk, návrat, cesta, voda, umyvadlo, toaleta, prádlo, suché, mokré, horké, studené, zima, teplo, radost, smutek, vztek, kruh, otázka, odpověď, čekání, střídání, přání, slib 18

19 PODZIMNÍ DĚKOVÁNÍ INTEGROVANÉ BLOKY: Podzim a dary na poli Podzim a dary ze zahrady Podzim v lese Podzim u vody Vděčně vzpomínáme na ty,co už s námi nejsou Doba realizace: říjen Vzdělávací záměr tematického celku: Záměrem je učit děti vnímat skutečnosti a dění, které přináší právě probíhající období roku. Vytvářet prostor pro samostatné řešení problémů dětmi za dohledu a s pomocí dospělého. Učit se chápat základní početní představy, pracovat s nimi. Pojmenovávat vše, čím jsme obklopeni. Pokoušet se vyjadřovat svá přání a potřeby, vnímat a plnit smysluplné pokyny na základě předem dohodnutých pravidel, utvářet si základní představy o tom, co je správné a smysluplné, osvojovat si elementární poznatky o přírodě v souvislosti se změnami v daném ročním období. Chápat souvislosti a vztahy mezi přírodou a člověkem, hledat společně nová, netradiční řešení vzniklých problémů. Vážit si Darů přírody a lidského úsilí vynaloženého pro zlepšování životních podmínek. Učit se orientaci v prostoru a čase, pokoušet se domluvit slovy a gesty. Hudebně, pohybově, slovně, dramaticky a výtvarně vyjadřovat, ztvárňovat své představy a fantazie. Vyjadřovat svobodně své pocity, vyjadřovat souhlas i nesouhlas, učit se vyjednávat, odhadovat nač stačíme, rozvíjet praktické a manipulační dovednosti, vyvíjet úsilí k dokončení své činnosti. Podílet se na ochraně prostředí aktivním způsobem podle svých osobních možností. Využít k tomu podmínek v koutku živé přírody ve třídě a podmínek na zahradě školy. Seznamovat se s tím, kdo je to světec, jaký je způsob jeho vnímání světa a života, jaké je jeho směřování? Čím nám může být inspirací například svatý František? Vést děti k chápání přirozeného běhu a vývoje života. Učit se chápat význam a jedinečnost živých bytostí. Osvojovat si elementární poznatky o člověku, jeho těle, jeho životní roli a o přirozených životních procesech v souvislosti s právě probíhajícími církevními svátky. Vzpomínat vděčně na zamřelé, připomínat si jejich život /fotografie, osobní věci, díla/ a vyjadřovat úctu jejich památce návštěvou hřbitova. Děkovat jim za vše, čím obohatili svět a život. Modlit se za ně. Přát jim věčné světlo a přijetí v Božím království. Cíle tematického celku: Osvojení si poznatků o těle, zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě Osvojení si některých dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka Rozvoj znalosti základních znaků podzimu v přírodě Rozvoj pozitivního cítění k přírodě a vnímání jejich změn Rozvíjet postoj vděčnosti za vše dobré. Vytváření základů pro práci s informacemi Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání Vytváření prosociálních postojů k druhému (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.) Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte Rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách Náměty k naplňování záměru a cílů: Strom je jako člověk. Co mají společného? Co znamená mít pevné kořeny? Strom se pozná po ovoci. Proč se tohle říká? Co to asi znamená? Jak to vnímáš Ty? 19

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov. Školní rok 2013/2014

Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov. Školní rok 2013/2014 Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov Školní rok 2013/2014 MOTTO: Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Jde o to, nabídnout jim pěkné místo, a tak dlouho je podporovat a dodávat jim jistotu,

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Svět je velké bludiště, to už víme pro příště! Výpravy v něm děláme, spoustu věcí poznáme! Kudy se dnes vydáme?

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU Mateřská škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace Trávník 595, 789 83 Loštice, telefon: 583 445 164 Zřizovatel školy: Město Loštice Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK motto: Hrajeme si celý den Číslo jednací: Hru-4/08/3 Identifikační údaje školy ( str.2 ) Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

Základní škola a mateřská škola prof. V. Vejdovského, Tomkova č. 411/42, Olomouc-Hejčín. Poznáváme svět

Základní škola a mateřská škola prof. V. Vejdovského, Tomkova č. 411/42, Olomouc-Hejčín. Poznáváme svět Základní škola a mateřská škola prof. V. Vejdovského, Tomkova č. 411/42, Olomouc-Hejčín Poznáváme svět školní vzdělávací plán pro předškolní vzdělávání platný pro roky 2012/2013 2014/2015 Vydal: Mgr. Jiří

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více