Rozvíjej se, poupátko..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvíjej se, poupátko.."

Transkript

1 Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 1080/16, Praha 7 - Holešovice Telefon: , IČO: Školní vzdělávací program Rozvíjej se, poupátko.... razítko školy. ředitelka školy 1

2 Obsah školního vzdělávacího obsahu: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika KMŠ Historie KMŠ Základní popis KMŠ.4 3. Charakteristika programu KMŠ.5 4. Podmínky a organizace vzdělávání Materiální podmínky Personální podmínky a pedagogické zajištění Ekonomické podmínky Přijímání dětí do KMŠ Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví Životospráva dětí v KMŠ Psychosociální podmínky Řízení KMŠ Organizace KMŠ Spoluúčast rodičů Spolupráce s dalšími institucemi Vzdělávací obsah Zabezpečení vzdělávání dětí se spec. vzděl. potřebami Podmínky pro děti se zdravotním postižením Vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním Vzdělávání dětí mimořádně nadaných Evaluční systém Hodnocení programu třídy Hodnocení individuálního rozvoje Hodnocení ŠVP Hodnocení všeobecných podmínek vzdělávání Kontrolovaná dokumentace Dodatek 46 2

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O KMŠ Název školy: Katolická mateřská škola sv. Klimenta, U Uranie 1080/16, Praha 7- Holešovice Zřizovatel: Ředitelka: Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám Praha 1 Mgr. Monika Vagenknechtová IČO: Právní forma: školská právnická osoba Telefon: www: e- mail: seznam.cz Kapacita školy: 30 dětí Platnost: od

4 2. CHARAKTERISTIKA KMŠ 2.1 Historie KMŠ Provoz jedné třídy KMŠ byl oficiálně zahájen KMŠ využívala zpočátku pronajaté prostory v budově obecní mateřské školy v Kostelní ulici v Praze 7. V prosinci 2003 se KMŠ přestěhovala a dne byl zahájen provoz v pronajatém pavilonu MŠ U Uranie. MŠ je od dvojtřídní. Počet dětí jedné třídy je 15 dětí. Rozdělení dětí je v průběhu školního roku přizpůsobováno aktuálním podmínkám a potřebám dětí. Celková kapacita školy je 30 dětí. Od 1.září 1991 byla ředitelkou Taťána Mazuchová Od ledna 2000 do 21. srpna 2011 byla ředitelkou školy sestra Marie Ancilla Vaňková, členka Kongregace Školských sester de Notre Dame. Od 22. srpna 2011 je ředitelkou KMŠ Mgr. Marie Kováčová. Ve školním roce 2011/2012 proběhla první etapa rekonstrukce pronajaté části pavilonu. Od je ředitelkou Mgr. Monika Vagenknechtová 2.2. Základní popis KMŠ Pavilon, který má naše škola v pronájmu, je součástí budovy se vzájemně propojenými pavilony MŠ U Uranie, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 7 - Holešovice. Naše škola využívá přízemní část pavilonu. K objektu patří malá část zahrady s dvěmi pískovišti a dvěmi zahradními komponenty pro rozvoj pohybových dovedností dětí: věž s lanovým žebříkem a skluzavkou a kolotoč. Též je zde domeček, který slouží k uskladnění hraček a sportovních potřeb pro venkovní použití. Pergola, která slouží k různým aktivitám a má ochrannou funkci před nepříznivým počasím. Pronajatou část zahrady ohraničuje plot z dřevěných příček v podobě barevných pastelek a od části zahrady využívané MŠ U Uranie je oddělena cestou. 4

5 K vycházkám, sportování, výletům a pozorování využíváme blízkosti parku Stromovka, Botanické a Zoologické zahrady v Tróji a hřiště u nedaleké ZŠ Masarykova. Děti jsou přijímány ze spádové oblasti, ale také z jiných částí Prahy a okolí. KMŠ je alternativou pro rodiče, kteří preferují křesťanské hodnoty. Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let. V odůvodněných - výjimečných případech jsou přijaty k docházce děti mladší tří let, které dosahují tohoto věku v průběhu začátku školního roku. KMŠ má dvě oddělení.: Kytičky a Včeličky. 3.CHARAKTERISTIKA PROGRAMU KMŠ Katolická mateřská škola sv. Klimenta nabízí jako hlavní program křesťanskou výchovu v duchu katolické tradice. Naše zařízení poskytuje podnětné prostředí, laskavý a profesionální přístup pedagogů k dětem, snaží se o dobrou spolupráci s rodiči - zákonnými zástupci dětí (dále jen rodiči) a s veřejností. Název školního vzdělávacího programu Rozvíjej se poupátko vychází z hlavní myšlenky, že dítě je jako poupátko květiny, o které když pečujeme a vytvoříme mu příznivé prostředí, které potřebuje, vyroste v nádhernou květinu. To je naše hlavní myšlenka: přistupujeme k dítěti jako ke svěřenému daru, květince, s láskou o něj pečujeme a snažíme se vytvářet co nejlepší prostředí prostředí vzájemné důvěry, přátelství a pohody. Usilujeme o to, aby dítě prožilo čas strávený v KMŠ co nejkvalitnějším, aktivním a podnětně bohatým způsobem, aby se rozvíjelo po stránce duchovní, psychické, fyzické, sociální. Dále je tato myšlenka rozvinuta v rozdělení dětí na dvě třídy Kytiček a Včeliček. Poupátko se rozvine v květ, o který se stará včela. Vzájemně se potřebují: květina nemůže být bez včely a o včela nemůže být bez květin. Tak to dětem předkládáme. Menší děti jsou Kytičky a starší děti Včeličky, které se vzájemně potřebují, vyrůstají vedle sebe, pomáhají si atd. Usilujeme o rozvoj samostatných, tvořivých a zdravě sebevědomých dětí přirozeným způsobem výchovy. Zaměřujeme se na rozvoj k samostatnosti. 5

6 4.PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 4.1 Materiální podmínky Pavilon naší školy funguje bez komplikovaného hospodářského zázemí. Šatna zaměstnanců, sklad učebních pomůcek a místo na ukládání lůžkovin jsou prostorově omezené. Z těchto důvodů byly pořízeny uzamykatelné šatní skříně pro jednotlivé zaměstnance do nově vzniklé chodbičky před ředitelnou. Ve sníženém stropu této místnosti jsou další skladové prostory. Strava je dovážena do výdejny KMŠ z kuchyně MŠ U Uranie na základě předepsaných hygienických a bezpečnostních norem. Strava je z výdejny do obou částí třídy se stolky podávána na nerezovém vozíku za dodržování pevně stanovených pravidel. Zařízení výdejny bude během další etapy rekonstrukce obnoveno. K výchově, vzdělávání a stravování dětí dvou tříd KMŠ slouží jedna společná místnost, která je v době řízených činností oddělována dřevěnými zatahovacími dveřmi s průhlednými okénky. Obě dvě oddělené části třídy jsou stylizovány do koutků pro hry a činnosti, tzv. center. Tato centra jsou podnětná pro tvořivé činnosti dětí, práci a manipulaci s přírodním a rozličným didaktickým materiálem, pro dramatické hry a činnosti, pro individuální a skupinová řešení úkolů směřujících k rozvíjení poznávacích a volních procesů, pro práci s metodickými listy, pro využívání knih a encyklopedií, práci s mapou a atlasy. Takto připravené prostředí si klade za cíl podporovat aktivitu, iniciativu a spontánní projevy dětí. Dětem obou oddělení jsou dostupné papíry, různé kreslířské a malířské potřeby, lepidla, nůžky, textilní odstřižky, korky, dřevěný odpad, složitější druhy stavebnic a korálků atd. Postupně obměňujeme a doplňujeme vhodný didaktický materiál pro jednotlivé věkové skupiny. K námětovým hrám mají děti ve třídě koutek - centrum domácnost s dětskou kuchyňskou linkou a sedací soupravou. Toto centrum je oddělené oboustrannou nábytkovou stěnou, což umožňuje dětem potřebnou intimitu a klid. Jsou zde k dispozici kočárky, oblečky pro panenky, stojan s ramínky na oblečení, do kterého se děti mohou převlékat pro vstup do herní role. Dalším námětovým koutkem je dopravní centrum, ve kterém mají děti k dispozici auta, značky a konstruktivní materiály k doplnění a obohacení tvořivých her. 6

7 Dalším centrum je sportovní koutek kde je žebřina a závěsné lano se žíněnkou. Jsou tu i další sportovní potřeby. Prostory šatny jsou společné pro obě třídy, opatřené jsou šatními boxy, které slouží k ukládání šatstva a přezůvek dětí. Botníky se dají vysunout a slouží jako lavička na sezení. Na stěnách jsou umístěny nástěnky s tvorbou dětí, dále nástěnka, která informuje rodiče a nástěnka která informuje o TVP, projektech a kroužcích. Hygienická zařízení pro děti se nacházejí hned v bezprostřední blízkosti šatny. Místností s hygienickým zařízením se dá vstoupit do první části třídy. Hygienické zařízení pro dospělé se nachází ve vstupní chodbičce, naproti hlavnímu vchodu a je v provozní době přístupné i návštěvníkům školy. 4.2 Personální podmínky a pedagogické zajištění V KMŠ pracuje celkem 6 zaměstnanců: Ředitelka, 4 učitelky a 1 provozní zaměstnankyně pro úklid a výdej stravy. Učitelky jsou vysílány na další vzdělávání v oblasti předškolní pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie. Věnují se zodpovědně individuální péči každému dítěti ve smyslu neformální diagnostiky a následné pedagogické intervence. Vzdělávají se formou samostudia, využívají k tomu doporučené literatury, navštěvují vzdělávací semináře na základě vlastního výběru a s přihlédnutím k aktuálním potřebám KMŠ. O zajímavé poznatky ze samostudia se podělí s kolegyněmi na pedagogických poradách, stejně tak o poznatky z absolvovaných seminářů a dalšího případného studia. Ředitelka školy rozepisuje přímou vyučovací činnost pedagogických pracovnic tak, aby byla zajištěna optimální pedagogická péče. Pedagogové pečují o prostředí své třídy, aby bylo estetické, harmonické a odpovídalo potřebám dětí. 7

8 4.3 Ekonomické podmínky Škole jsou poskytovány finanční prostředky vyčleněné na činnost za státního rozpočtu za podmínek stanovených Zákonem č.561/2004 Sb, školským zákonem ve znění pozdějších předpisů. Škola uzavírá se zákonným zástupcem dítěte smlouvu o poskytování předškolního vzdělávání za úplatu. Zákonný zástupce se tedy podílí na úhradě nákladů školy formou platby školného na stanovený školní rok ve stanovené výši a stanovených termínech. Dalšími finančními zdroji jsou poskytnuté dary 4.4 Přijímání dětí do KMŠ Termín zápisu do KMŠ každoročně stanovuje ředitelka a veřejnost je o něm informována prostřednictvím webových stránek, vylepením plakátů na dveřích KMŠ a ve farním kostele Sv. Antonína. Přijímány jsou děti od 3 do 6 let. výjimečně mladší od 2,5 let viz. doplňková docházka. Je li uložen dítěti odklad školní docházky, rodiče požádají písemně o prodloužení docházky a dítě zůstává v KMŠ. Kriteria přijímaní dětí stanovuje ředitelka a také rozhoduje o rozdělení dětí do tříd. Pro lepší adaptaci dětí nabízíme a doporučujeme rodičům Adaptační plán, který si dle svého přání domluví s pedagogy. 4.5 Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví Kromě standardních bezpečnostních opatření,která splňují normy pro předškolní zařízení dodržujeme a dohlížíme na tato bezpečnostní opatření: 1x za 2 roky školení zaměstnanců KMŠ - BOZP v objektu jsou vyznačeny únikové cesty v místnosti jsou zabezpečeny zásuvky a topná tělesa zaměstnance proškolí dětská lékařka, aby uměli poskytnout nezbytnou pomoc teplá a studená voda je centrálně regulovaná, soustavně kontrolována pracovnicí výdejny 8

9 vybavení školní zahrady má příslušnou evropskou certifikaci /prvky, dopadové zóny, bude však potřeba přijmout opatření k výskytu nevítaných nebezpečných živočichů/ děti jsou při odchodu z MŠ předávány pouze osobám na základě písemného zmocnění vydaného zákonnými zástupci při akcích pořádaných školou jsou za bezpečnost dětí odpovědné i pověřené osoby z řad provozních zaměstnanců každoročně na začátku školního roku tvoříme pravidla s dětmi, kterými se celý rok řídíme podlahy a jejich povrch je prakticky přizpůsoben pro celoroční dětské aktivity Životospráva dětí v KMŠ Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů a zásad racionální výživy, v nabídce se zvýšil podíl zeleniny a ovoce. Strava je dovážena z kuchyně MŠ U Uranie, která nám tuto službu zajišťuje. - každodenně je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne (voda, ovocné bylinkové čaje, neslazené nápoje, mléko) - mezi jednotlivými jídly je dodržován vhodný časový interval - stravování vychází z rodinných zvyklostí, upřednostňujeme samostatnost dětí (sebeobsluha, nalévání a samostatná příprava na svačiny) - děti do jídla nikdy nenutíme, ale snažíme se, aby vše alespoň ochutnaly, aby postupně přivykaly zdravému způsobu stravování - dodržujeme ústní hygienu /čištění zubů po obědě/ samostatnou aplikaci zubní pasty za dohledu dospělých - dbáme na dodržování světelných, prostorových podmínek, předcházení hlučnosti, seznámení dětí s nevhodnou - nežádoucí životosprávou: alkohol, cigarety, drogy, málo pohybu, málo pobytu venku Psychosociální podmínky Klademe důraz na spolupráci všech, kteří se výchovy a vzdělávání dětí účastní. Směřujeme společně k získávání pozitivního sebepojetí dítěte. Zohledňujeme osobní tempo dítěte, záleží nám na jeho duševní pohodě, na jeho bezpodmínečném přijetí. Rituály jako pravidelné činnosti přispívají k vytvoření pohody ve třídě. 9

10 - ranní přivítání učitelkou /učitelka vždy přivítá každé dítě-naváže osobní, verbální i neverbální kontakt, dítě nevstupuje nikdy do třídy bez přivítání, učitelka bere na vědomí důležité informace od rodičů - dopolední /komunitní/ kruh sžívání se spolu, naslouchání, sdílení prožitků, jevů a vjemů, seznámení s programem - prosba, poděkování, omluva jako běžná součást jazykového projevu a slušnosti - četba v denním prostoru podle vlastního uvážení : pozor na zbytečně dlouhé monology učitelky, věnovat prostor pro vyjádření dětí - společná, pravidelná MODLITBA dětí s pedagogem před obědem - pravidelné katecheze jedenkrát týdně 4.7.Řízení KMŠ Ředitelka podporuje spoluúčast všech pracovníků na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Ředitelka podporuje všechny zaměstnance, aby spolupracovaly jako tým a spolupracovaly s rodiči. Ředitelka jasně vymezuje povinnosti, úkoly a pravomoci všech zaměstnanců. Snahou je vytvářet důvěrné a tolerantní prostředí kde je všem zaměstnancům ponechán dostatek pravomocí a je respektován jejich názor. Ředitelka a KMŠ spolupracuje se zřizovatelem, MČ Prahy 7, ostatními církevními školami, i se školami na území MČ Prahy 7 a farností. 4.8 Organizace KMŠ Organizace KMŠ se řídí organizačním řádem. 4.9 Spoluúčast rodičů Spolupráce s rodiči dětí funguje na základě partnerství a vzájemné důvěry. Je pro nás velmi důležitá. 10

11 Rodinu považujeme za základní jednotku výchovy, proto se jí snažíme pomáhat a podporujeme rodiče. Rodiče se mohou podílet na akcích školy, jsou k nim přizváni. Projeví li zájem mohou se podílet na vytváření programu KMŠ. Rodiče zveme do KMŠ na akce KMŠ podzimní jarmark, tvořivé dílny v době vánoční a velikonoční, na Masopustní karneval, na oslavy Dne matek a na Rozloučení dětí s mateřskou školou. S rodiči navštěvujeme společně mše svaté v kostele sv. Antonína v Praze Holešovicích, v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha a v kostele sv. Klimenta v Bubnech. Organizujeme pravidelně Dny otevřených dveří a Zápisy do KMŠ. Informace mohou rodiče získávat prostřednictvím webových stránek, na nástěnkách ve škole, e- mailovou korespondencí a telefonicky. Pedagog spolupracuje s rodiči a je si vědom, že potřebuje získat jejich důvěru, dostatečně je informovat, komunikovat s nimi jako odborník a přítel, nezůstat ve snaze o optimální rozvoj dítěte osamělý a předkládat rodiči otevřeně a citlivě všechny své odůvodněné požadavky. Rodič dítěte důvěřuje a naslouchá odborníkovi, který ví, proč věci dělá tak, jak je dělá, spolupracuje s pedagogem, a pokud má výhrady, připomínky nebo otázky ke vzdělávání a výchově dítěte, využívá k tomu vhodnou dobu, aby pedagoga necitlivým přístupem nezranil a neznejistil v době, kdy má předstoupit před děti a pracovat s nimi. Rodič dítěte informuje pedagoga o všem, co by mohlo mít význam pro vzdělávání a výchovu jeho dítěte. Rodič využívá všechny možnosti ke komunikaci s pedagogem na akcích školou pořádaných, řídí se školním řádem a pravidly, která škola prezentuje na místech k tomu určených. Pokud se rodič předem plánované akce školy nezúčastní, pedagog třídy ho následně o závěrech a průběhu akce informuje v době své nepřímé práce s dětmi, prostřednictvím individuální konzultace. Pedagogové se snaží o získávání pravidelné zpětné vazby od rodičů na společných schůzkách, při individuálních rozhovorech a konzultacích. Při předávání dítěte probíhá výměna nezbytných informací stručně a ohleduplně. Ředitelka školy získává zpětnou vazbu od rodičů a pedagogů při společných schůzkách, při osobních konzultacích a zpravidla dvakrát ročně /podle potřeby i vícekrát/ prostřednictvím dotazníků - anket. Dotazníkové ankety ředitelka následně vyhodnocuje, náměty a požadavky rodičů zapracuje podle podmínek a možností školy do ŠVP, je garantem jejich případné realizace 11

12 4.10 Spolupráce s dalšími institucemi Spolupracujeme především s těmito institucemi: - Se zřizovatelem -Křesťansko pedagogicko psychologickou poradnou -Speciální pedagogické centrum Horáčkova,Praha 4 -ZŠ TGM Ortenovo náměstí -MŠ U Uranie -ZŠ Bratrská -Římskokatolická farnost sv.antonína -Ostatní církevní školy -MČ Praha 7 12

13 5.VZDĚLÁVACÍ OBSAH Motto: Člověk je Božím úmyslem, vše je zde stvořeno pro něj k tomu, aby toho užil jak nejlépe umí a dovedlo ho to nejen k poznání Boha, ale k Bohu samotnému. Všechna témata školního vzdělávacího programu zohledňují rozvoj ve vzdělávacích oblastech RVP PV: 1. Biologické Dítě a jeho tělo 2. Psychologické Dítě a jeho psychika 3. Interpersonální Dítě a ten druhý 4. Sociálně-kulturní Dítě a společnost 5. Environmentální Dítě a svět Klíčové kompetence pro etapu předškolního vzdělávání podle RVP PV 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální 5. kompetence činnostní a občanské Podtémata tematických celků slouží pro pedagogy a jejich tvorbu TVP jako podklady pro možné, ne však povinné témata. Měli by se však držet obsahové náplně tematických celků. Časové rozvržení by mělo být variabilní a pedagog ho může časově rozšiřovat, či zužovat podle aktuální situace (tj. podle změny počasí, zkušenosti, zájmu a potřeb dětí). 13

14 Září Tématická část školního vzdělávacího programu v časovém rámci: Ahoj, nazdar, už jsem tady, jsme tu spolu dohromady - KMŠ, já a moji noví kamarádi - Moje hračka vše má své místo, řád a pravidla - Můj domov, můj ráj - Co společně děláme pro zdraví a bezpečí Říjen Listopad Podzimní děkování Chválím tě, Země má, tvůj žár i mráz -Podzim a dary na poli - Podzim a dary ze zahrady - Podzim v lese - Podzim u vody - Vděčné vzpomínání na ty, co už s námi nejsou - Vesmír a planety - Proměna života - Pečujeme o Zemi -Roční období počasí živly Prosinec Úsměv, dárek, přání, radost bude k mání Leden Zimní nadělení Únor Březen Duben Květen Červen Co dělá člověka člověkem? Koloběh života Máme rádi zvířata Proč děkujeme za domov? Jak a čím nám dělá červen radost? - Přijde k nám svatý Mikuláš - Adventní a vánoční zvyky - Rodiče Josef a Marie a dítě jménem Ježíš - Vánoce trávíme doma v kruhu rodinném - Tři králové - Zimní sporty a radovánky - Staráme se o ptáčky a zvířata v zimě - V zimě za kamny - Čistota půl zdraví - Masopust - Lidé dovedou zvláštní věci - Lidé a doprava - Aby malé bylo velké - Příběhy a pohádky se stále předávají - Kniha velký poklad - David a Goliáš -Velikonoce největší křesťanské svátky - Domácí zvířátka a jejich mláďata - Život v lese, na poli, louce - Život u potoků, řek a rybníků -Exotická zvířata - Maminka slaví svátek - Cestička k domovu - Byl jeden stoleček - Rút - Děti slaví svátek - Květiny, stromy, zahrady - Jdeme na hrad - Loučení se školkou a hurá na prázdniny 14

15 AHOJ, NAZDAR, UŽ JSEM TADY, JSME TU SPOLU DOHROMADY INTEGROVANÉ BLOKY: KMŠ, já a moji kamarádi Moje hračka Můj domov, můj ráj Co společně děláme pro zdraví a bezpečí Doba realizace: září Vzdělávací záměr tématického celku: Záměrem tohoto celku je seznamování se s prostředím školky,jejími pravidly, se základními dovednostmi a návyky, s jednoduchými pracovními úkony; seznamování se změnami a okolnostmi, souvisejícími se vstupem do společenství KMŠ v novém školním roce a se vším, co poznáváme v nejbližším prostředí, v přírodě a ve společnosti. Patří sem prožívání radosti ze společenství, z kamarádství, z rozmanitých her, z pohybu, z informací a poznatků, z mnoha výzev k postupnému zvládaní nových dovedností a ze všech skutečností, které vnímáme svými smysly na sobě, na druhých, ve svém okolí, v každodenních situacích a příležitostech. Významné je v tomto období navazování pozitivních vztahů, kontaktů a komunikace s druhými, seznamování se základními pravidly společenství a vzájemného soužití; uvědomování si své nové role a svého vlastního podílu na tvorbě pravidel společného soužití, postupné respektování odlišností, se kterými se setkáváme. Důležitou součástí vzdělávacího záměru je vedení k tomu, jak uplatňovat svá práva a potřeby, jak vnímat práva, potřeby a odlišnosti druhých, chápání pojmu kamarád, projevování úcty, slušnosti, vyjádření soucitu, odmítnutí nevhodné manipulace, postupné osamostatňování se, rozvoj dovednosti sebereflexe - pěstování pozitivního sebepojetí a sebedůvěry, uvědomování si svých ohraničených možností, podporování přirozené dětské iniciativy a smyslu pro povinnost. S tím vším souvisí uvědomování si toho, že v lidském životě je naprosto přirozené chybování. Člověk se může stále a neúnavně snažit chyby napravovat, stále se učit něčemu novému. Má možnost využít pomoci a rad druhých, zkušenějších, obracet s důvěrou k Bohu. Zaměříme se na podporu citových vazeb v rodině. Nabídneme získávání významných poznatků pro rozvoj dítěte ve všech oblastech vzdělávání. Uplatňována bude výzva k vyjádření osobních očekávání a požadováno přijetí vlastní odpovědnosti za své vlastní jednání v rámci individuálních možností každého. Cíle tematického celku: Rozvoj uvědomění si vlastního těla Rozvoj pohybových dovedností s důrazem na sebeobsluhu oblékání, stolování Posilovat poznávací city-zvídavost, zájem a radost z objevování Rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě, ve vztahu k druhým, podpora sounáležitosti se skupinou Rozvoj komunikativních dovedností Vytváření prosociálních postojů k druhému Rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostatních Osvojovat si nové poznatky o světě Poukázat na hodnotu důvěry, poslušnosti, harmonie. Poukázat na poselství lidské volby mezi dobrem a zlem. 15

16 Náměty k naplňování záměru a cílů: Rozhovory: v každé situaci, o všem, co prožíváme, co cítíme, o tom, co je důležité vědět a znát při nástupu do školky Říkadlo: Bublina, Ty a já, my jsme dva Báseň: Proč nezdraví lžíce vidličku? Kontakty: v komunitním kruhu - navazování přímého kontaktu s druhým, učit se oslovení křestním jménem a poděkování - využití míče: Kubo, chytej! Děkuji Ti, Péťo! Dílna: svobodné tvoření, kreslení, malování, modelování, atd. (materiály: papíry, čtvrtky, textil, barvy, pastelky, uhel, štětce, špejle, nůžky, klovatina, lepidlo, písek, voda, plastové lahve, lepidlo, fotografie, obrázky z časopisů, přírodniny- voda, hlína, písek, plody, jádra, pecky, luštěniny, šišky, kameny ) Obrázek v písku z přírodnin, To jsem já a kdo jsi Ty? /volný výběr materiálu/ Spontánní hry: volná nabídka materiálů v daném prostoru, v námětových koutcích, s vytvářením základních pravidel soužití /nabídka činností s respektováním přání dětí/ Řízené hudebně-pohybové, dramatické a didaktické hry a činnosti Hra s písní o kamarádech: Já mám doma, To je on malý slon, Dnes poprvé jdu do školky. Hra na představování se: To jsem já a kdo jsi Ty? /paní učitelky i děti/ Hra: Pan čáp, ztratil čepičku Hudebně pohybová hra: Zajíček v jamce, Mám šáteček, mám Další hry s písněmi k tématu: Kamarád, hudebně- pohybové ztvárnění písní, hry na tělo, možnost využití ON a dalších improvizovaných nástrojů z přírodnin Hra: Hledáme si kamaráda", volně, později na základě vymezené vlastnosti: barva oblečení, podle symbolu (stromeček, rostlina, kterou si vybral kamarád a má ji v ruce, zavěšenou na krku) Hra: Pelíšek pro zvířecího kamaráda (grafomotorika na velkém formátu papíru) Hra: Čára života klademe za sebou zleva doprava na čáru (na stuhu) obrázky podle posloupnosti (od nejmenších k největším, od miminek ke stařečkům) Spontánní pohyb a učení spontánní běh a chůze (radost z přirozeného pohybu v prostoru) s balančními míči (změny polohy, radost, požitek), s běžným míčem, na žebřinách, na skluzavce, chůze po schodech (zezdola nahoru a naopak, uvědomování si dalších prostorových vztahů) s lanem (uvnitř, vně a další prostorové vztahy) na lavičce (rovně, šikmo, atd.) trampolína (vnímání změny polohy: nahoře, dole, radost ze změny polohy) kuželky (hod zespodu, intenzita pohybu, dynamika, soustředění) koš (hod horním obloukem, soustředění na cíl) padák na cvičení (prostorové vztahy) nářadí na zahradě, houpačky (ilinx), přírodní terén (orientace, prostorové vztahy). Pozorování: dění ve školce, na zahradě, kolem školky, co se nám líbí a nelíbí (záhonky, čistota chodníků, co umí dospělí kolem nás, co umí naši kamarádi, co potřebují zvířecí kamarádi, co potřebují stařečkové (k chůzi), co ohrožuje přírodu a náš život. Symboly: Včelka a Kytička - symboly tříd, co představují? /Kdo komu pomáhá? Můžeme být jeden bez druhého?/ Pojmy: Kamarád. Kdo to je? Podle čeho ho poznáme, co je na něm jiného? Bůh. Kdo to je?,jaký je? Jaké má vlastnosti? V čem všem ho můžeme vidět? Jak s ním můžeme mluvit? Pravidla: Každý má svoji značku! Každý tu má své místo! Každá věc má své místo! Vážíme si práce druhých! Pomáháme mladším kamarádům! Modlitba: v komunitním kruhu, střídání se jednotlivců v projevech, společné děkování a zpěv písní 16

17 Laboratoř: Zkoumáme vlastnosti písku ve dvou nádobách, přenášíme jej z jedné do druhé rukama, pomocí lopatek. Další aktivity: plnění nádob, vnímání všemi smysly, vyrobíme si hudební nástroje z písku a plastových lahví. Knihy, encyklopedie a jiná media: Hledáme v knihách, co známe, o tom mluvíme, uvědomujeme si své místo a roli školáčka ve třídě, prostor v ní a kolem ní, jiný prostor třídy, ostatní místnosti (další prostory - zahrada, sídliště, naše velké město, využijeme přímou zkušenost a fotografie) Exkurze: Návštěva zahrady sousední školky. Kdo tam chodí? Prezentace: Výstavka výtvorů: Já a co je kolem mne, vše dle vlastního záměru Kulturně-hygienické návyky: Základní návyky, hledáme cesty, jak být, co nejvíc samostatní, zdraví a spokojení, učíme se nalévat si z konévky čaj nebo mléko, učíme se jíst příborem Spolupráce: Společně můžeme dokázat víc, nikdo není sám, respektujeme se, pomáháme si, společně uklízíme hračky na své místo, společně chráníme přírodu, třídíme odpad, sbíráme zátky od lahví, šetříme vodou Hodnocení: Přemýšlíme společně s dětmi, co se nám povedlo, co se nám líbilo, co už umíme, co nechceme nikdy zažít, protože se někdo z nás cítil špatně. Co s tím dál? Očekávané výstupy: Dítě a jeho tělo Zvládá jednoduchou sebeobsluhu a základní hygienické návyky Zvládá základní prostorovou orientaci Umí postupovat podle návodu Zná hlavní nebezpečí ohrožující život a zdraví Zná prostředí KMŠ a její pravidla Dítě a jeho psychika Chápe sebe jako přijímaného a potřebného člena v nové třídě Jeví zájem o rozvíjení citových vztahů /přátelství/ s ostatními dětmi Zná ostatní děti jejich jménem Rozlišuje některé symboly a rozumí jejich významu Umí vyslechnout krátký příběh Umí poděkovat za to, co dostávám Umí se vyjádřit Pamatuje si posloupnost několika obrazů jdoucích po sobě Dítě a ten druhý Vnímá přání a potřeby druhých, zejména mladších a potřebných Ví, že se může bránit násilí od druhého člověka Umí vzájemně spolupracovat Dítě a společnost Uvědomuje si význam zázemí v rodině pro bezpečí a rozvoj osobnosti Ví, že každý v rodině má povinnost pomáhat podle svých schopností Má povědomí o mezilidských morálních hodnotách Chápe, že každý má ve společenství rodiny svou roli podle které je třeba se chovat Zná důležitá pravidla a rituály Dítě a svět Má povědomí o důležitosti řádu, pravidel zároveň vnímá, že vše se mění, proměňuje, vyvíjí a je třeba s tím počítat. Má povědomí o místě, ve kterém dítě žije, o uložení hraček a ostatních pomůcek ve třídě Cítí se dobře v prostředí KMŠ a rádo do ní chodí. 17

18 Klíčová slova: dítě, rodina, domov, škola, život, svět, Bůh, kamarád, značka, pořádek, pravidlo, tělo, hra, pohyb, cvičení, svačina, oběd, odpočinek, zábava, píseň, báseň, tanec, živé, neživé, nebezpečí, bezpečí, zdraví, světlo, tma, ticho, hluk, pocit, smích, pláč, strach, důvěra, blízko, daleko, dotek, útěk, návrat, cesta, voda, umyvadlo, toaleta, prádlo, suché, mokré, horké, studené, zima, teplo, radost, smutek, vztek, kruh, otázka, odpověď, čekání, střídání, přání, slib 18

19 PODZIMNÍ DĚKOVÁNÍ INTEGROVANÉ BLOKY: Podzim a dary na poli Podzim a dary ze zahrady Podzim v lese Podzim u vody Vděčně vzpomínáme na ty,co už s námi nejsou Doba realizace: říjen Vzdělávací záměr tematického celku: Záměrem je učit děti vnímat skutečnosti a dění, které přináší právě probíhající období roku. Vytvářet prostor pro samostatné řešení problémů dětmi za dohledu a s pomocí dospělého. Učit se chápat základní početní představy, pracovat s nimi. Pojmenovávat vše, čím jsme obklopeni. Pokoušet se vyjadřovat svá přání a potřeby, vnímat a plnit smysluplné pokyny na základě předem dohodnutých pravidel, utvářet si základní představy o tom, co je správné a smysluplné, osvojovat si elementární poznatky o přírodě v souvislosti se změnami v daném ročním období. Chápat souvislosti a vztahy mezi přírodou a člověkem, hledat společně nová, netradiční řešení vzniklých problémů. Vážit si Darů přírody a lidského úsilí vynaloženého pro zlepšování životních podmínek. Učit se orientaci v prostoru a čase, pokoušet se domluvit slovy a gesty. Hudebně, pohybově, slovně, dramaticky a výtvarně vyjadřovat, ztvárňovat své představy a fantazie. Vyjadřovat svobodně své pocity, vyjadřovat souhlas i nesouhlas, učit se vyjednávat, odhadovat nač stačíme, rozvíjet praktické a manipulační dovednosti, vyvíjet úsilí k dokončení své činnosti. Podílet se na ochraně prostředí aktivním způsobem podle svých osobních možností. Využít k tomu podmínek v koutku živé přírody ve třídě a podmínek na zahradě školy. Seznamovat se s tím, kdo je to světec, jaký je způsob jeho vnímání světa a života, jaké je jeho směřování? Čím nám může být inspirací například svatý František? Vést děti k chápání přirozeného běhu a vývoje života. Učit se chápat význam a jedinečnost živých bytostí. Osvojovat si elementární poznatky o člověku, jeho těle, jeho životní roli a o přirozených životních procesech v souvislosti s právě probíhajícími církevními svátky. Vzpomínat vděčně na zamřelé, připomínat si jejich život /fotografie, osobní věci, díla/ a vyjadřovat úctu jejich památce návštěvou hřbitova. Děkovat jim za vše, čím obohatili svět a život. Modlit se za ně. Přát jim věčné světlo a přijetí v Božím království. Cíle tematického celku: Osvojení si poznatků o těle, zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě Osvojení si některých dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka Rozvoj znalosti základních znaků podzimu v přírodě Rozvoj pozitivního cítění k přírodě a vnímání jejich změn Rozvíjet postoj vděčnosti za vše dobré. Vytváření základů pro práci s informacemi Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání Vytváření prosociálních postojů k druhému (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.) Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte Rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách Náměty k naplňování záměru a cílů: Strom je jako člověk. Co mají společného? Co znamená mít pevné kořeny? Strom se pozná po ovoci. Proč se tohle říká? Co to asi znamená? Jak to vnímáš Ty? 19

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Téma Obsah Činnosti

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Téma Obsah Činnosti září - říjen Žák zná dobře prostředí školy a její zaměstnance. Umí výtvarně ztvárnit prostředí ŠD. Žák rozlišuje blízké příbuzenské vztahy a role rodinných příslušníků. Žák si uvědomuje rozdíl mezi zábavou

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí péče o dítě Plán výchovy a péče v dětské skupině Portusáček Každé dítě je individualitou, každé dítě je originálem při

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov Školní vzdělávací program školní družiny Datum Podpis Vydává Schválil

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období Leden Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh Bezpečnost dětí v zimním období Oblékání v zimě jak se chová naše tělo, když je zima - kterou částí vnímáme zimu - jak se zahřejeme Příroda v zimě

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE PROJEKT VANOCE 2010 TERMÍN REALIZACE PROJEKTU 16.12. - 22.12.2010 ÚČASTNÍCI PROJEKTU třídy ZŠ SPECIÁLNÍ MÍSTO REALIZACE třída VI. C Klíčové kompetence: v projektu usilujeme především o rozvoj těchto kompetencí:

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více