Školní kronika jednotřídní expositurní školy obecné v Cidlině

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní kronika jednotřídní expositurní školy obecné v Cidlině 1912-1959"

Transkript

1 Školní kronika jednotřídní expositurní školy obecné v Cidlině

2 Školní rok Představenstvo obce Cidlina žádalo v roce 1906 za zřízení jednotřídní školy samostatné, případně exponované v Cidlině. Úřední šetření konalo se dne 23.února Měřena cesta z Cidliny ke škole v Babicích na 3113 m, od hájovny za Cidlinou na 3713 m. Výnosem C.K. Zemské školní rady ze dne 3.listopadu 1909 č povolena školní expositura pro dobu zimní jelikož vzdálenost a neschůdnost cesty z obce Cidlina do školy v Babicích v zimních měsících návštěvu školy v Babicích dítkám z Cidliny patrně znesnadňuje a tudíž podmínky 2. zák. ze dne 24.ledna 1870 z.z.č.17 jsou dány. Na žádost obce Cidlina pozměnila C.K. Zemská školní rada výnos ten a povolila výnosem ze dne 27.června 1910 č zřízení celoroční jednotřídní expositury školní v Cidlině, školní obec Babice, a systemisovala pro exposituru onu při škole v Babicích místo učitele druhé třídy. Otevření této školy učinila C.K. Zemská školní rada závislým na opatření zákoným požadavkům vyhovujících místností školních, bytu učitelova, jakož i předepsaných pomůcek školních. Obecní představenstvo v Cidlině bylo vyzván, aby do konce července 1910 cestou místní školní rady v Babicích předložila oprávněným stavitelem vypracovaný projekt stavební na jednotřídní exponovanou školu v Cidlině, tak aby ještě r mohla býti provedena stavba hrubá a r aby byla stavba dokončena. Dle výnosu C.K. Okresní školní rady ze dne 16.listopadu 1909 podán náčrtek místa pro exponovanou školu v Cidlině. Plány pro školu pracoval Antonín Hrůza, zednický mistr v Želetavě a byly 12.září 1910 zaslány C.K. Okresní školní radě ku schválení. Komissionální jednání o stavbě školy v Cidlině bylo dne 3.října Stavba školy byla zadána Zednickému mistru p. Ignáci Suchánkovi z Lesonic. Když na Jaře 1912 Ignác Suchánek, zednický mistr v Lesonicích zemřel, zadána stavba (pokračování) staviteli v Mor.Budějovicích p. Nejezovi. Prohlídka hrubé stavby školní budovy státním technikem konala se 5.června 1912.

3 V záležitosti kolaudace stavby bylo kommissionální jednání dne 30.srpna Svěcení nové školní budovy konalo se v neděli 8.září 1912 při nepříznivém počasí za účasti C.K. Okresního hejtmana pana Aloise Minksa. C.K. Okresní školní inspektor pan Jan Funtíček byl nemocen a nemohl se dostaviti. Ku svěcení přišlo mnoho okolních učitelů a lidu. Svěcení vykonal pan farář Babický P. Jindřich Svoboda. C.K. Zemská školní rada výnosem ze dne 7.září 1912 č povolila, by počátkem školního roku 1912/13 byla otevřena celoroční jednotřídní expositura školní v Cidlině, jejíž zřízení bylo povoleno výnosem C.K. Zemské školní rady ze dne 27.června 1910 č Zároveň schválila přidělení učitele II třídy v Babicích Bedřicha Kratochvíla expositurní škole v Cidlině. Školní rok započat službami Božími dne 16.září 1912 Stav školy počátkem roku odd. 4 chlapci, 2 děvčata = 6 žáků 2. odd. 8 chlapců, 4 děvčata = 12 žáků 3. odd. 5 chlapců, 4 děvčata = 9 žáků úhrnem 17 chlapců, 10 děvčat = 27 žáků Výnosem ze dne 23.září 1912 č. 194 pr. Udělila C.K. Zemská školní rada Moravská C.K. Okr. školdozorci p.janu Funtíčkovi v Mor. Budějovicích z důvodů zdravotních dovolenou do konce února 1913 a pověřila ředitele měšťanských škol v Telči a C.K. Okr. školdozorce školního okresu třebíčského p.jana Tiraye zastupováním svrchu uvedeného ve funkci okresního školdozorce pro okolní okres budějovický. Na schůzi místní školní rady v Babicích konané 9.března 1913 usneseno žádati, aby exponovaná škola v Cidlině stala se školou samostatnou. Výnosem ze dne 7.dubna 1913 č povolila C.K. Zemská školní rada Moravská vyškolení místní obce Cidliny ze školního obvodu Babického a zároveň zřídila při škole té místo učitele I. třídy. Výnosem C.K. Okresní školní rady v Moravských Budějovicích ze dne 9.května 1913 č. 643 škole nařízeno sestavení místní školní rady v Cidlině, dle 3 odstavce 6. zákona ze dne 12.ledna 1870 byl C.K. Okresní školní radou dne 6.května 1913 ustanoven počet zástupců od obce Cidliny volených na 2 a 2 náhradníky. Ti voleni byli při schůzi obecního výboru dne 1.června a to členy: Jakub Trojan, rolník z čísla 10 Josef Klička, rolník z čísla 21 náhradníky: Josef Stehlík, domkař z čísla 1 František Trojan, rolník z čísla 16 Sestavena tudíž první místní školní rada: 1. z učitele veřejné školy obecné v Cidlině - Ignáce Kočího 2. z kat. učitele náboženství, faráře v Babicích - P.Jindřicha Svobody 3. ze zástupců obce Cidliny : Jakuba Trojana, rol. č.10 Josefa Kličky, rol. č z nejvyššího poplatníka v Cidlině, majitele panství lesonického jenž zastoupen je lesmistrem p. Arnoštem Kreutzrem. Dne 15.července 1913 byla první ustavující schůze členů místní školní rady. Za předsednictví nejstaršího člena schůze p.arnošta Kreutzra, lesmistra v Lesonicích zvolen za předsedu místní školní rady p.jakub Trojan, rol., za místopředsedu p.josef Klička, rolník. Výnosem ze dne 16.června 1913 č povolila C.K. Zemská školní rada Moravská, by školním rokem 1913/14 počínajíc na jednotřídní škole obecné v Cidlině se vyučovalo ženským ručním pracím v 1 skupině a 4 hodinách týdně, z čehož na žákyně 2.-4.školního roku připadají 3 týdenní hodiny a nařídila, aby vyučování tím byla pověřena def. industriální učitelka Františka Fejfarová.

4 Školní rok zakončen dne 15.července 1913 Stav školy na konci roku odd. 4 chlapci, 2 děvčata = 6 žáků 2. odd. 8 chlapců, 3 děvčata = 11 žáků 3. odd. 5 chlapců, 4 děvčata = 9 žáků úhrnem 17 chlapců, 9 děvčat = 26 žáků Jinam chodí : 2 chlapci do školy měšťanské do Želetavy. Školní rok Na místo učitele 1.třídy při zdejší škole obecné ustanovila C.K. Zemská školní rada Moravská výnosem ze dne 25.srpna 1913 č nadučitele v Babicích Ignáce Kočího. Týž nastoupil službu na zdejší škole 15.září Školní rok započal 16.září. Počet školou povinných dítek: 23 chlapců, 10 děvčat = 33 dětí z těch chodí 2 chlapci a 1 děvče do měšťanské školy do Želetavy. Školu navštěvuje: I. odd. 5 chlapců, 1 děvče = 6 žáků II. odd. 10 chlapců, 4 děvčata = 14 žáků III. odd. 6 chlapců, 4 děvčata = 10 žáků úhrnem 21 chlapců, 9 děvčat = 30 žáků Jeho C a K výsost pan arcivévoda František Ferdinand a jeho výsosti choť paní vévodkyně z Hohenbergu padli dne 28.června 1914 v Sarajevě za oběť atentátu a podlehli poranění. Smuteční služby Boží za příčinou úmrtí jeho císařské a královské výsosti nejjasnějšího pana arciknížete Františka Ferdinanda a její výsosti paní vévodkyně Žofie z Hohenbergu konaly se v chrámu páně v Babicích v sobotu dne 6.července a dítky zdejší školy se jich zúčastnily. Školní rok zakončen dne 15.července 1914 Stav školy na konci roku : 1. odd. 5 chlapců, 1 děvče = 6 žáků 2. odd. 10 chlapců, 3 děvčata = 13 žáků 3. odd. 4 chlapci, 4 děvčata = 8 žáků úhrnem 19 chlapců, 8 děvčat = 27 žáků Z těch požívalo úlevy 1 chlapec 0 děvčat = 1 žák. Jinam chodili : 2 chlapci 1 děvče = 3 žáci. Výnosem ze dne 28.května 1914 č povolila C.K. zemská školní rada Moravská obci Cidlině na základě 44. zemského zákona ze dne 24.ledna 1870 z.z. čís.17 ku provedení stavby školy subvenci v obnosu 2000 k z prostředků zemských. Moravský zemský výbor byl požádán, by jmenované obci tuto subvenci na žádost Okresní školní rady k výplatě poukázal a to na kvitanci předsedou Okresní školní rady vydanou. O tom se místní školní rada, představenstvo obce uvědomuje s podotknutím, že musí býti ze strany obce pamatováno na to, by v budoucnu naproti oknům učírny na sousedním pozemku nebylo stavěno těsně k hraniční čáře. Bude věcí místní školní rady, aby nad zachováním tohoto ustanovení hájíc zájem školy bděla. Z té příčiny budiž výnos tento zapsán do letopisů školních.

5 Školní rok Školní rok započal dne 16.září Počet školou povinných dítek 20 chlapců 13 děvčat = 33 dětí. Z těch chodí 2 chlapci a 1 děvče do měšťanské školy v Želetavě. Školu navštěvuje : 1. odd. 0 chlapců, 3 děvčata = 3 žáci 2. odd. 13 chlapců, 3 děvčata = 16 žáků 3. odd. 5 chlapců, 6 děvčat = 11 žáků úhrnem 18 chlapců, 12 děvčat = 30 žáků Dne 4.října, v den jmenin jeho veličenstva císaře Františka Josefa I. 19.listopadu, v den jmenin jeho veličenstva zemřelé císařovny Alžběty a 2.prosince, ve výroční den nastoupení vlády jeho veličenstva zúčastnily se školní dítky služeb Božích ve farním chrámu páně v Babicích. Školní rok zakončen dne 15.července 1915 Stav školy na konci roku : 1. odd. 0 chlapců, 3 děvčata = 3 žáků 2. odd. 13 chlapců, 3 děvčata = 16 žáků 3. odd. 6 chlapců, 6 děvčat = 12 žáků úhrnem 19 chlapců, 12 děvčat = 31 žáků Z těchto požívalo úlevy v návštěvě školy 3 chlapci 3 děvčata = 6 žáků. Jinam chodili 2 chlapci 1 děvče = 3 žáci. Školní rok Školní rok započat dne 16.září Počet školou povinných dítek 22 chlapců 16 děvčat = 38 dítek z těchto chodí 1 chlapec do měšťanské školy v Želetavě. Školu navštěvuje : 1. odd. 2 chlapci, 4 děvčata = 6 žáků 2. odd. 10 chlapců, 6 děvčat = 16 žáků 3. odd. 9 chlapců, 6 děvčat = 15 žáků úhrnem 21 chlapců, 16 děvčat = 37 žáků Dne 4.října, v den jmenin jeho veličenstva císaře Františka Josefa I., v den jmenin jeho veličenstva zemřelé císařovny Alžběty zúčastnily se školní dítky služeb Božích ve farním chrámu páně v Babicích. Dne 2.prosince 1915 pořádána pamětní slavnost a V. dětský den. České komisi pro ochranu mládeže zaslán vybraný obnos 1 k 50 haléřů. Školní rok zakončen dne 15.července 1916 Stav školy na konci roku : I. odd. 3 chlapci, 5 děvčat = 8 žáků II. odd. 11 chlapců, 6 děvčat = 17 žáků III. odd. 6 chlapců, 4 děvčat = 10 žáků úhrnem 20 chlapců, 15 děvčat = 35 žáků

6 Školní rok Školní rok započal slavnými službami Božími dne 16.září Počet školou povinných : 20 chlapců a 19 děvčat = 39 dítek z těchto chodí 3 chlapci do školy měšťanské v Želetavě. Školu navštěvuje : 1. odd. 1 chlapec, 7 děvčat = 8 žáků 2. odd. 7 chlapců, 8 děvčat = 15 žáků 3. odd. 9 chlapců, 4 děvčata = 13 žáků úhrnem 17 chlapců, 19 děvčat = 36 žáků V den jmenin jeho veličenstva císaře Františka Josefa I. dne 4.října zúčastnily se školní dítky služeb Božích ve farním chrámu páně v Babicích. V týž den a 7.října vykonaly školní dítky sbírku dům od domu a prodávaly odznaky. Odvedeno 7 k 60 haléřů. V sobotu dne 18.listopadu slaveny jmeniny jeho veličenstva zesnulé císařovny Alžběty. Dítky byly přítomny zádušní mši svaté. Jeho C. a K. apoštolské veličenstvo císař František Josef první zesnul v pánu dne 21.listopadu 1916 o 9. hodině večer v zámku Schönbrunnu. Zpráva o truchlivé události došla do zdejší obce dne 22.listopadu před polednem. Školní dítky byly o truchlivé události zpraveny a na školní budově na znamení hlubokého smutku byl vyvěšen černý smuteční prapor. 4.prosince konala se smuteční slavnost za příčinou úmrtí jeho veličenstva. Dítky účastnily se zádušních služeb Božích ve farním chrámu páně v Babicích. Po těch se shromáždily ve škole, aby učinily smuteční projev, načeš správce školy vyložil jim světodějný význam výjimečně dlouhé vladařské činnosti zvěčnělého jeho veličenstva a povzbudil mládež k věrnosti a oddanosti k nejjasnější naší panovnické rodině. Dne 2.prosince pořádán VI. dětský den. České komisi pro ochranu mládeže zaslán vybraný obnos 2 k. Za příčinou nastoupení na trůn jeho veličenstva císaře a krále Karla I. konány v pátek 22.prosince o 9. hodině slavné děkovné bohoslužby. Výnosem ze dne 1.února 1917 č. 108 vypuštěno školní vyučování dne 3.února 1917 a nahrazeno 24.května Správce školy konal jako přednosta komise soupisy zásob obilí, mlýnských výrobků, luštěnin, jedlé řepy a krmiv ve dnech od 27.února do 5.března 1917 v obci Litohoř. Ve zdejší obci konal soupis p. nadučitel z Lesonic, Ferdinand Matějka. 27.dubna v den jmenin jeho veličenstva císařovny Zity a dne 9.května v den narozenin jejích zúčastnily se školní dítky slavných služeb Božích ve farním chrámu páně v Babicích. Jako vyšetřující komisař soupisu osevných ploch byl přítomen v katastrálních obcích Martínkově, Horkách a v Novém Meziříčku ve dnech 15.června do 10.července Školní rok zakončen dne 15.července Stav školy na konci roku : I. odd. 1 chlapec, 7 děvčat = 8 žáků II. odd. 6 chlapců, 8 děvčat = 14 žáků III. odd. 8 chlapců, 3 děvčata = 11 žáků úhrnem 15 chlapců, 18 děvčat = 33 žáků

7 Školní rok započal 16.září 1917 V den jmenin jeho veličenstva císaře a krále Karla I. zúčastnily se školní děti slavných služeb Božích. Výnosem ze dne 31.X č šk. slaveno též osvobození Gorice od nepřítele. 27.listopadu zúčastnila se školní mládež děkovných bohoslužeb za zachránění jeho veličenstva Karla I. z nebezpečí života. 28.listopadu ve výročí úmrtního dne jeho veličenstva císaře Františka Josefa I. zádušních služeb Božích. O VII. dětském dni sebráno 2 k 60 h, jež zaslány České komisi pro ochranu mládeže. 27.dubna - v den jmenin a 9.května v den narozenin jeho veličenstva císařovny Zity zúčastnily se žáci slavných služeb Božích. Správce školy konal soupisy osetých ploch v Cidlině ve dnech od 27.května do 2.června a v osadě Bolíkovicích od 3 do 9.června V Cidlině bylo oseto : ozimou pšenicí jarní pšenicí ozimým žitem jarním žitem jarním ječmenem ovsem úhrnem obilím 10,75 ha 1,33 ha 61,55 ha -,51 ha 1,91 ha 67,31 ha 143,36 ha hrachem 5,02 ha mákem 1 ar pozdními zemáky 23,94 ha čočkou -,29 ha lnem 2 ary krmnou řepou 1,05 ha vikví na semeno -,43 ha olejnatými a tuřínem 4,46 ha míšeninou 4,63 ha přáselnatými rostlinami 3 ary okopaninami 29,45 ha úhrnem luštěninou 10,37 ha jetelovou směskou vikví smíšenou 9,59 ha 10,10 ha } rostlinami na zelené krmení úhrnem 19,69 ha jetelem na seno 3,81 ha jako dočasné louky -,69 ha } souhrn rolí na seno 4,50 ha úhoru bylo 21,87 ha luk jednosečných luk dvousečných 12,91 ha 22,65 ha } úhrnem luk 35,56 ha zahrad bylo 5,54 ha, pastvin 33 ha 29 arů, lesů 562,50 ha stavební plochy 2,73 ha, cesty, silnice a vody zabíraly 16,95 ha. Celková výměra katastrální obce Cidliny = 875 ha 84 arů. 15.července zakončen školní rok službami Božími. Stav školy na počátku školního roku 1917/18 na konci roku I. odd. 3 chlapci, 5 děvčat = 8 žáků 3 chlapci, 5 děvčat = 8 žáků II. odd. 3 chlapci, 13 děvčat = 16 žáků 3 chlapci, 13 děvčat = 16 žáků III. odd. 12 chlapců, 4 děvčata = 16 žáků 11 chlapců, 3 děvčata = 14 žáků úhrnem 18 chlapců, 22 děvčat = 40 žáků 17 chlapců, 21 děvčat = 38 žáků

8 Školní rok Školní rok započal dne 16.září 1918 Stav školy počátkem školního roku : I. odd. 4 chlapci, 4 děvčata = 8 žáků II. odd. 5 chlapců, 14 děvčat = 19 žáků III. odd. 8 chlapců, 6 děvčat = 14 žáků úhrnem 17 chlapců, 24 děvčat = 41 žáků V pondělí 28.října 1918 o 9. hodině došla do Prahy zpráva, že zahraniční ministr Rak.-Uherský žádá prezidenta Amerických spojených států za okamžité příměří a že souhlasí s jeho názorem o právech Čechoslováků a Jihoslovanů. Redakce pražských novin vyvěsily tuto notu a lid vycítil z jejího tónu, že Rakousko kapituluje a že uznává samostatný stát Československý. Toto přesvědčení proniklo rázem všecko obyvatelstvo hlavního města Prahy. V okamžiku byly vyvěšeny prapory národních barev a během prvních hodin odpoledních naplněny ulice jásajícími zástupy. Národní výbor rozhodl ujmouti se vlády ve státě Československém a sdělili své rozhodnutí zástupci místodržitelovu. Rozhodnutí Národního výboru stupňovalo nadšení a jásot obecenstva. Jako v Čechách, stalo se i na Moravě. Členové Národní rady dohodli se s Moravským místodržitelstvím v obstaráváním veřejné správy. V ten den dosáhl Československý národ splnění svého staletého snu, stal se opět národem samostatným. Zpráva o této důležité události došla do Cidliny v úterý 29.října. V neděli 3.listopadu pořádána byla místní schůze, na níž o významu doby mluvil správce školy. Vzpomínkový den bitvy bělohorské slaven byl 8.listopadu. Správce školy promluvil o následcích bitvy bělohorské a vrácení se české samostatnosti. Mládež byla povzbuzena, aby vděčně zůstala pamětliva těch mužů, kteří budovali naši samostatnost a prací nebo krví svou ji vykoupili. Byla upozorněna, že škola má o to nepopiratelnou zásluhu, že národ náš dosáhl vytouženého cíle, tím že jsou vyznačeny, budoucí úkoly a povinnosti mládeže. Aby jim vyhověla, nechť svědomitě zachovává všechna nařízení Národního výboru, zejména pak příkaz jeho: Chopte se práce, zachovejte klid! Nechť s vážnou opravdivostí oddá se usilovné práci, aby obohatila ducha svého potřebnými vědomostmi, zušlechtila srdce své pravou lidskostí a položila základ svému charakteru. Tak oslavena samostatnost našeho národa. 9.prosince 1918 byl pořádán 8. dětský den. Po proslovu o významu českých legionářů byla vykonány sbírka. Sebráno 17 k 72 haléřů. 11.prosince konána mimořádná učitelská porada v Mor. Budějovicích. Učitelstvo skládalo slib republice. Po tři dny a to 21., 22. a 23. prosince byla škola na oslavu příjezdu presidenta Masaryka do vlasti ozdobena prapory. V sobotu 21. konána školní slavnost. Vzpomenuto zásluh prezidentových, jeho práce a sebeobětování, čímž položil základ ku samostatnosti naší vlasti. Školní děti byly povzbuzeny, by dívaly se na život prezidenta Masaryka s úctou, aby seznaly dokonale jeho život a jeho práci a hleděly v jeho zásadách lidskosti a obětavé lásky k vlasti ušlechtilým závoděním sil tělesných i duševních přiváděli získanou svobodu a samostatnost naší republiky k dalšímu rozkvětu. 28.února dálo se okolkování válečných půjček z naší osady u komise v Mor. Budějovicích, a 3.března okolkování 10, 20, 50, 100 i 1000 korunových bankovek. 7.března 1919 slaveny narozeniny pana presidenta Masaryka. Na naší školní budově vlál prapor. Středem slavností byla přednáška o presidentu Masarykovi, osvoboditeli národa. Školská práce toho dne dála se ve znamení hesla presidentova, jímž nás volá do práce. 28.března započalo vyučování oslavou J.A. Komenského. Ve čtvrtek 1.května, ve všeobecný národní svátek konána slavnost stromková, na návsi zasazena lípa svobody. Správce školy promluvil o významu toho stromu svornosti a práce, Trojan Fr. přednesl báseň Sázení stromů, načež zaspívaly děti Měj dítě v lásce stromoví. Písní Kde domov můj a Nad Tatrou se blýská zakončena slavnost.

9 V červnu konány volby do obcí dle nového volebního řádu. Voličů bylo zapsáno 132. Sestavena jedna kandidátní listina a tím zvoleni členy obecního zastupitelstva: za rolníky: Trojan Jakub, č. 10, Pospíchal František, č. 9, Klička Josef, č. 21, Trojan František, č. 16, Burda Václav, č. 3, Chromý Karel, č. 14. Za domkaře: Stehlík Josef, č. 1, Krůla František, č. 26, Píša Václav, č. 28, Abrhám František, č. 27, Nahodil Matouš, č. 5, Láska Antonín, č července konány volby obecní rady. Jako zástupce dokládacího úřadu byl přítomen Kočí Ignác, správce školy. Zvoleni byli : starostou: Trojan František, rolník č. 16 náměstkem starosty: Burda Václav, rolník č. 3 radními: Krůla František, domkař č. 26 Klička Josef, rolník č. 21 V červnu konal správce školy soupis osetých ploch v Cidlině. Oseto bylo: ozimou pšenicí 12,23 ha hrachem 5,50 ha jarní pšenicí 1,75 ha vikví na semeno 1,80 ha ozimým žitem 57,76 ha smíšeninou 5,45 ha jarním ječmenem 1,04 ha úhrnem luštěninami 12,75 ha ovsem 70,29 ha úhrnem obilí 143,07 ha mákem 0,01 ha pozními zemáky 25,12 ha jetelem 24,12 ha krmnou řepou 0,02 ha jiným zeleným krmivem 10,70 ha tuřínem 5,32 ha rostl. na zelené krmení 34,82 ha úhrnem okopaninami 30,46 ha Úhorů 7,70 ha, luk 35,56 ha, zahrad 5,54 ha, pastvin 23,29 ha, lesů 562 1/2 ha, stavební plochy, cest, silnic, vod 19,67 ha. Celková výměra katastrální obce : 875,84 ha Školní rok zakončen byl v sobotu 28.června oslavou mistra Jana Husa. Stav školy počátkem školního roku : 1. odd. 4 chlapci, 4 děvčata = 8 žáků 2. odd. 7 chlapců, 14 děvčat = 21 žáků 3. odd. 9 chlapců, 6 děvčat = 15 žáků úhrnem 20 chlapců, 24 děvčat = 44 žáků Na základě výnosu ministerstva školství a národní osvěty ze dne 25.srpna 1919 č byly prodlouženy prázdniny do 15.září 1919.

10 Školní rok započal 16.září Stav školy na počátku: 1. odd. 6 chlapců, 4 děvčata = 10 žáků 2. odd. 7 chlapců, 13 děvčat = 20 žáků 3. odd. 9 chlapců, 9 děvčat = 18 žáků úhrnem 22 chlapců, 26 děvčat = 48 žáků O devátém dětském dnu sebráno 11 k 84 a obnos ten zemské komisi zaslán. Oslava 28.října konána ve škole. Školní dítky sešly se odpoledne o 2.hodině. Správce školy promluvil o významu 28.října, děti zazpívaly národní hymnu Kde domov můj?, Nad Tatrou se blýská a přednesly případné básně. Provoláním slávy našemu presidentovi slavnost ukončena. 14.prosince zvoleni byli obecním zastupitelstvem členy místní školní rady: Trojan Jakub, rolník čís. 10., Klička Josef, rolník čís. 21., náhradníky: Trojan František, rolník čís. 16., Stehlík Josef, domkař čís. 1. Ve schůzi místní školní rady dne 18.ledna zvolen byl za předsedu místní školní rady Trojan Jakub, rol. čís. 10. a za místopředsedu Klička Josef, rol. čís. 21. Okresní školní rada udělila učitelce ženských ručních prací, Fr.Fejfarové, tříměsíční zdravotní dovolenou v.z. 17/220 č března oslaveny 70.narozeniny p. prezidenta naší republiky. Správce školy vypravoval ze života Masarykova, žáci přednášeli básně a zpívali Kde domov můj?, a Nad Tatrou se blýská, jakož i oblíbenou Masarykovu Teče voda teče. Provoláním a přáním, aby dlouho živ byl náš president Masaryk, slavnost zakončena. Okresní školní rada ustanovila výnosem ze dne 31.března 1920 č. 511 Anežku Maškovou, industriální učitelku v Jaroměřicích zatímně industriální učitelkou v Lesonicích s docházkou do dvoutřídní školy v Babicích a jednotřídní školy v Cidlině. Jmenovaná nastoupila 1/ dubna konány volby do poslanecké sněmovny. Ze zdejší obce k volbě oprávněných bylo odevzdáno 117 lístků a obdržela strana Československá sociální 18 hlasů, Lidová 17 hlasů, Živnostensko obchodní středočeská 2 hlasy, Republikánská strana čsl. venkova 80 hlasů. 25.dubna byly volby do senátu. K volbě oprávněných 116 (51 mužů 65 žen), volilo 45 mužů a 59 žen a obdržely: Československá sociální 16, Lidová (katolická) 11, Republikánská strana čsl. venkova 77 hlasů Dle soupisu bylo v roce 1920 oseto: ozimou pšenicí 1038 arů hrachem 820 arů jarní pšenicí 582 arů čočkou 12 arů ozimým žitem 5046 arů vikví na semeno 742 arů jarním ječmenem 196 arů smíšeninou 757 arů ovsem 7362 arů 2331 arů souraší 46 arů 14,270 arů mákem 2 ary lnem 16 arů zemáky 2357 arů jetelem 2245 arů krmnou řepou 35 arů jiným zeleným krmivem 700 arů tuřínem 511 arů 2903 arů

11 Úhorů bylo 400 arů, luk 3500 arů, zahrad 611, pastvin 2344, lesů , zastavěné plochy 1964 ary, orné půdy arů. Celková rozloha ary. Školní rok byl ukončen 30.června Stav školy na konci roku: I. odd. 5 chlapců, 4 děvčata, II. odd. 5 chlapců, 11 děvčat, III. odd. 6 chlapců, 7 děvčat, 16 chlapců, 22 děvčat = 38 žáků Školní rok Byl započat 1.září. Stav školy na počátku roku: 1. odd. 2 chlapci, 7 děvčat, 2. odd. 8 chlapců, 10 děvčat, 3. odd. 7 chlapců, 11 děvčat, úhrnem 17 chlapců, 28 děvčat = 45 dětí Okresní školní rada ustanovila zatímně při obecné škole v Lesonicích s docházkou do Babic a Cidliny ind. učitelku Annu Knorovou od 1.září Oslava 28.října konána ve škole podobně jako minulého roku. Při ní sebráno na Dětský den 20 k. 300 leté výročí bitvy na Bílé Hoře oslaveno 8.listopadu. 15.listopadu 1920 oslaven pamětní den úmrtí J.A. Komenského. Správce školy vypravoval o životě a poslání arciučitele národů. 7.března oslaveny narozeniny prvního presidenta Československé republiky T.G. Masaryka. 16.února bylo sčítání lidu. V Cidlině napočteno 225 obyvatelů, 98 mužského a 127 ženského pohlaví. Zemská školní rada výnosem ze dne 28.února 1921 č dala def. učitelku ručních prací Františku Fejfarovou na vlastní žádost na trvalý odpočinek. Tím dnem byla ze školní služby vyvázána. 15.března ve schůzi obecního zastupitelstva zvoleni členy místní školní rady: Trojan Jakub, rolník čís. 10., Trojan František, rolník čís. 16., Klička Josef, rolník čís. 21., Láska Antonín, rolník čís. 46. Náhradníky : Chromý Karel, rolník č. 14, Píša Václav, domkař č. 28, Nahodil Matouš, domkař č. 5. Při ustavující schůzi dne 3.dubna zvolen předsedou Trojan Jakub, rol. č. 10., jeho náměstkem Klička Josef, rol. čís. 21. Dle soupisu r bylo oseto: pšenicí ozimou 1066 a 80 a hrachem 908 a 18 a pšenicí jarní 215 a vikví 994 a žitem 5029 a 220 a směskou 589 a ječmenem 10 a lnem 10 a ovsem 6699 a 198 a mákem 12 a a 498 a 2513 a 18 a

12 brambory 2157 a 170 a řepou krmnou 16 a tuřínem 608 a jetelem dvousečným 2212 a 14 a jetelem jednosečným 655 a zeleným krmením 819 a úhorem leželo 810 a 7277 a 184 a Role a, zastavěná plocha 1964 a, luk 3597 a, 601 a zahrad, 2331 a pastvin, a lesů. V jiných obcích obdělávali 700 arů role, 74 a lesa, 5 a pastvin, 462 a luk, úhorem 1241 arů. Z katastru zdejší obce bylo od jiných obděláváno arů z toho 476 a luk, 44 a pastvin, a lesů, zastavené plochy 445 a role. Na tom bylo: 80 a pšenice ozimu, 165 a žita, 35 a směsky, 130 a bramborů, 5 a řepy krmné, 30 a jetele dvousečného. 23.května po 8 hod. vznikl požár v čís. 19 u Roberta Veselého. Vyhořela stodůlka a obytné stavení s kovárnou. Školní rok 1920/21 byl ukončen 28.června. Stav školy na konci roku: 1. odd. chlapci 2, děvčata 7 = 9 ž. 2. odd. chlapci 8, děvčata 10 = 18 ž. 3. odd. chlapci 3, děvčata 10 = 13 ž. chlapci 13, děvčata 27 = 40 ž. V úterý 9.srpna o 14.hodině opět vyhořela stodola u čís. 19. Od začátku května nepršelo do 12.srpna. Byla velká parna. Senoseč byla slabá. Ozimy přece se udržely. Žně trvaly 14 dní. Jař byla špatná, luskoviny žádné. Krmení pro dobytek málo. Řepa sprahla a byla dřepčíky zničena. Déšť 12.VIII. a ochlazení dává naději na lepší sklizeň bramborů, nebo doposud není pod kopcem jen pár jako lískové oříšky. Následovalo sucho až do října. 29.října napršelo za brázdu. Školní rok započal se dne 1.září Stav školy počátkem školního roku: 1. odd. 3 chlapci, 3 děvčata 2. odd. 7 chlapců, 13 děvčat 3. odd. 5 chlapců, 12 děvčat úhrnem 15 chlapců, 28 děvčat, = 43 dětí. 10.října konána sbírka pro ruskou akci. Sebráno 64 kč 70 hal. Školní děvčata upletla 4 páry punčoch a 7 párů nátepniček z vlny zaslané Čsl. červeným křížem - odborem dorostu. 28.října konána oslava podobně jako léta minulá spojená s dětským dnem. Sbírka 10 kč 06 hal. V měsíci říjnu oslaveny byly 70. narozeniny spisovatele Aloise Jiráska a sté výročí narozenin Karla Havlíčka Borvského. Správce školy pojednal o významu jejich pro národ a žáci četli některé z jejich spisů. Výnosem zemské školní rady z 10.března 1922 čís byla ustanovena def.ind. učitelkou při zdejší škole učitelka ručních prací Anna Knorová. 28.června ukončen školní rok. Stav školy na konci roku: 1. odd. 3 chlapci, 3 děvčata, = 6 dětí 2. odd. 7 chlapců, 13 děvčat, = 20 dětí 3. odd. 5 chlapců, 10 děvčat, = 15 dětí 15 chlapců, 26 děvčat = 41 dětí

13 Školní rok započal dnem 1.září 1922 stav školy počátkem roku: 1. odd. 2 chlapci, 2 děvčata, 2. odd. 7 chlapců, 13 děvčat, 3. odd. 7 chlapců, 9 děvčat, 16 chlapců, 24 děvčat = 40 dětí 28.října slaveno jako léta minulá a oslava spojena s dětským dnem. Sbírka: 15 kč. 18.února 1923 zemřel ministr financí republiky československé Dr. Alois Rašín. V den pohřbu zesnulého ministra, t.j. ve středu 21.února vlál na školní budově smuteční prapor a konána smuteční slavnost. O životě a významu Dr. Al. Rašína promluvil správce školy. Povstáním vzdána mu posmrtná vzpomínka. 13.května zemřela v Lánech choť našeho pana presidenta Charley Masaryková a byla tamtéž pohřbena 15.května. V den pohřbu vyvěšen na školní budově smuteční prapor a žákům vypravováno o životě zesnulé paní. Školní rok ukončen byl 28.června. Stav školy na konci roku: 1. odd. 3 chlapci, 2 děvčata, = 5 žáků 2. odd. 7 chlapců, 13 děvčat, = 20 žáků 3. odd. 7 chlapců, 9 děvčat, = 16 žáků 17 chlapců, 24 děvčat = 41 žáků Školní rok započal dne 1.září 1923 stav školy na počátku roku: 1. odd. 3 chlapci, 3 děvčata, = 6 žáků 2. odd. 3 chlapci, 5 děvčat, = 8 žáků 3. odd. 6 chlapců, 10 děvčat, = 16 žáků 4.odd. 2 chlapci, 6 děvčat, = 8 žáků úhrnem 14 chlapců, 24 děvčat = 38 žáků Pětileté výročí samostatnosti čsl. republiky oslaveno 28.října Vykonána sbírka Dětský den. Vybráno 20 Kč. 16.září provedeny volby do obecního zastupitelstva. Volby provedeny relativní většinou. Byly dvě kandidátní listiny a to strany Agrární a Neodvislé domoviny. Zvoleni z kandidátní listiny strany Agrární: p.p. Burda Václav, rolník z čís. 3, Nezveda Karel, rolník z čís. 4, Novák František, rolník z čís. 7, Pospíchal František, rolník z čís. 9, Trojan Jakub, rolník z čís. 10, Klička Jakub, rolník z čís. 12, Dvořák Josef, domkař z čís. 13, Chromý Karel, rolník z čís. 14, Trojan František, rolník z čís. 16, Veselý Robert, kovář z čís. 19, Klička Josef, rolník z čís. 21, Merten Robert, lesní. Do představenstva zvoleni: Starostou Burda Václav, rol. čís. 3, místostarostou Klička Josef, rol. z čís. 21., radními Trojan František, rol. z čís. 16 a Pospíchal František, rol. z čís. 9. Školní rok ukončen byl 28.června Stav školy na konci roku: 1. odd. 3 chlapci, 3 děvčata, = 6 žáků 2. odd. 3 chlapci, 5 děvčat, = 8 žáků 3. odd. 7 chlapců, 10 děvčat, = 17 žáků 4.odd. 2 chlapci, 6 děvčat, = 8 žáků úhrnem 15 chlapců, 24 děvčat = 39 žáků

14 Školní rok započal dne 1.září 1924 stav školy na počátku roku: 1. odd. 3 chlapci, 1 děvče, = 4 žáci 2. odd. 3 chlapci, 4 děvčata, = 7 žáků 3. odd. 6 chlapců, 9 děvčat, = 15 žáků 4.odd. 1 chlapec, 8 děvčat, = 9 žáků úhrnem 13 chlapců, 22 děvčat = 35 žáků Den Svobody oslaven 28.října. Vykonána sbírka Dětský Den, vybráno 17 Kč. Při oslavě vzpomenuto významu deklarace Slovenské Národní rady, usnesené dne 30.října 1918 v Turčanském Svatém Martině. 75.narozeniny pana presidenta republiky oslaveny 7.března 1925 domácí školní slavností. O významné události promluvil správce školy a to: o mládí našeho prvního presidenta, o tom, kterak se vzdělával, co si vzal za životní úkol, kterak jej plnil a za války světové věrně vyvrcholil, kterak národ projevil mu svou vděčnost, co očekává pan president od mládeže československé. Zaspívány národní hymny Kde domov můj a Nad Tatrou se blýská. Na školní budově vyvěšen byl prapor ve státních barvách. Školní rok zakončen byl dne 27.června. Stav školy na konci roku byl jako na počátku. Po uplynutí funkčního období členů místní školní rady byli na schůzi obecního zastupitelstva zvoleni do místní školní rady za členy: p. Chromý Karel, rol. čís. 14, p. Novák Jan, rol. čís. 15. Za náhradníky: p. Veselý Robert, domkař čís. 19, p. Nezveda Karel, rol. čís. 4, p. Novák František, rol. čís. 8. Ustavující schůze nově zvolené školní rady konala se 18.dubna. Zvolení členové složili slib do rukou zmocněnce okresního školního výboru vrchního okresního komisaře p. Dra. Alfréda Nevorala. Při volbě zvolen byl za předsedu místní školní rady p.chromý Karel, rol. č. 14, za náměstka p.novák Jan, rol. č. 15. Školní rok ukončen byl 27.června. Stav školy koncem roku: 1. odd. 3 chlapci, 1 děvče, = 4 žáci 2. odd. 3 chlapci, 4 děvčata, = 7 žáků 3. odd. 6 chlapců, 9 děvčat, = 15 žáků 4.odd. 1 chlapec, 8 děvčat, = 9 žáků úhrnem 13 chlapců, 22 děvčat = 35 žáků

15 Školní rok započal dne 1.září 1925 stav školy na počátku roku: 1. odd. 0 chlapců, 4 děvčata, = 4 žáci 2. odd. 5 chlapců, 2 děvčata, = 7 žáků 3. odd. 2 chlapci, 5 děvčat, = 7 žáků 4.odd. 4 chlapci, 10 děvčat, = 14 žáků úhrnem 11 chlapců, 21 děvčat = 32 žáků Výnosem okr. škol. Výboru v Mor.Budějovicích ze dne 25.srpna 1925 čís byla ustanovena zatímní učitelkou ženských ručních prací a domácích nauk na školách obecných v Lesonicích, Cidlině a Babicích od 1.září 1925 Marie Mlejnková. 7.výročí památného dne 28.října 1918 oslaveno bylo školní a lidovou slavností o 14 1/2 hodin. O významu památného dne promluvil p.nadučitel z Babic, Jan Vavříček. Básně přednesli žáci zdejší školy: Nezveda Karel, Chromá Marie a Dvořáková Žofie. O zakládání osad přednášel pan František Plichta z Babic. V přestávkách koncertovalo sdružení hudebníků z Babic. Slavnost ukončena byla provoláním slávy panu presidentu Masarykovi a zapěním hymny: Kde domov můj. Na Dětský den sebralo se 50 Kč. 15.listopadu 1925 konány volby do poslanecké sněmovny a do senátu. Odevzdáno 115 platných hlasů do sněmovny poslanecké a 106 do senátu. Do poslanecké sněmovny obdržela: Československá strana agrární a konservativní 1 hlas Československá domkařsko-malozemědělská strana 36 hlasů Československá strana socialistická 2 hlasy Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu 60 hlasů Československá strana lidová 16 hlasů Do senátu obdržela: Československá strana agrární a konservativní Československá sociálně demokratická strana Československá živnostenská a obchodní strana středostavovská KSČ Československá strana socialistická Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu Československá strana lidová 1 hlas 7 hlasů 17 hlasů 1 hlas 4 hlasy 59 hlasů 17 hlasů 10.února zemřela žákyně 1.odd. Hejsková Vlasta. Od 1.května 1926 vyučuje na zdejší škole řím.kat. náboženství P.Josef Pánek, farář v Babicích Školní rok byl ukončen v sobotu 26.června Počet žáků na konci roku: 1. odd. 0 chlapců, a 3 děvčata, = 3 žáci 2. odd. 5 chlapců, a 2 děvčata, = 7 žáků 3. odd. 3 chlapci, a 5 děvčat, = 8 žáků 4.odd. 4 chlapci, a 10 děvčat, = 14 žáků úhrnem 12 chlapců, a 20 děvčat = 32 žáků 14.července 1926 byl přezkoušen hromosvod na zdejší školní budově firmou Jar. Novotný z Mor.Budějovic.

16 Školní rok začal dne 1.září 1926 stav školy na počátku roku: 1. odd. 3 chlapci, 4 děvčata, = 7 žáků 2. odd. 4 chlapci, 3 děvčata, = 7 žáků 3. odd. 2 chlapci, 3 děvčata, = 5 žáků 4.odd. 3 chlapci, 10 děvčat, = 13 žáků úhrnem 12 chlapců, 20 děvčat = 32 žáků 8.výročí památného dne 28.října 1918 bylo slaveno školní slavností spojenou s Dětským dnem. Sbírka vynesla 20 Kč. Desáté výročí bitvy u Zborova oslaveno bylo poslední hodinu vyučovací v sobotu 25.června Správce školy vysvětlil význam její a promluvil o legiích na Rusku. Slavnost zakončena národní hymnou. Školní rok byl ukončen 28.června. Počet žáků na konci roku: 1. odd. 3 chlapci, 4 děvčata, = 7 žáků 2. odd. 4 chlapci, 3 děvčata, = 7 žáků 3. odd. 2 chlapci, 3 děvčata, = 5 žáků 4.odd. 3 chlapci, 10 děvčat, = 13 žáků úhrnem 12 chlapců, 20 děvčat = 32 žáků Školní rok začal dne 1.září 1927 stav školy na počátku roku: 1. odd. 3 chlapci, 3 děvčata, = 6 žáků 2. odd. 5 chlapců, 5 děvčat, = 10 žáků 3. odd. 4 chlapci, 3 děvčata, = 7 žáků 4.odd. 1 chlapec, 8 děvčat, = 9 žáků úhrnem 13 chlapců, 19 děvčat = 32 žáků Deváté výročí samostatnosti Čsl. republiky oslaveno bylo školní slavností dne 28.října Sbírka na Dětský den 15 Kč. V sezení okresního školního výboru dne 24.května 1928 udělena byla Marii Mlejnkové, učitelce žen. ruč. prací na zdejší škole dovolená z důvodů zdravotních od 24.V. do 30.VI Po čas její dovolené se na zdejší škole nevyučovalo ženským ručním pracím. 13.června 1928 odpoledne zúčastnili se žáci zdejší školy uvítání pana presidenta T.G. Masaryka v Želetavě. 20. a 21.června jelo osm žaček zdejší školy na výstavu soudobé kultury do Brna. Školní rok se ukončil dne 28.června Počet žáků na konci školního roku: 1. odd. 3 chlapci, 3 děvčata, = 6 žáků 2. odd. 6 chlapců, 5 děvčat, = 11 žáků 3. odd. 4 chlapci, 3 děvčata, = 7 žáků 4.odd. 1 chlapec, 8 děvčat, = 9 žáků úhrnem 14 chlapců, 19 děvčat = 33 žáků

17 Školní rok začal dne 1.září stav školy na počátku roku: 1. odd. 2 chlapci, + 3 děvčata, = 5 žáků 2. odd. 7 chlapců, + 6 děvčat, = 13 žáků 3. odd. 3 chlapci, + 3 děvčata, = 6 žáků 4. odd. 2 chlapci, + 5 děvčat, = 7 žáků úhrnem 14 chlapců, + 17 děvčat = 31 žáků Deset let trvání Československé republiky oslaveno ve škole dne 27.října Před tím dnem žáci vyzdobili školu a na návsi lípy Svobody. 27.října měla učitelka přednášku o významu toho dne, děti pak přednášely básně a zpívaly písně. Na slavnost byli pozváni rodiče dětí i ostatní občané. Dne 16.prosince 1928 uspořádána byla besídka dětí s rodiči. Děti předvedly hry, básně a zpěvy. Na dobrovolných darech vybráno 60,75 Kč. Koupeny za ně knihy do žákovské knihovny. Dne 28.dubna 1929 uspořádána byla besídka dětí s rodiči. Na programu byly básně, zpěv a hry. Na dobrovolných darech vybráno 33 Kč. Koupeny za ně knihy do žákovské knihovny. Dne 1.května nastoupila službu na zdejší ob. škole uč. Marie Kočíová Havlíčková. Učitelka Marie Bauerová, vrátila se na své def. místo do Babic. Školní rok ukončen dne 28.června Počet žactva se nezměnil. Školní rok začal dne 1.září 1929 stav školy na počátku roku: 1. odd. 3 chlapci, + 1 děvče, = 4 žáci 2. odd. 6 chlapců, + 7 děvčat, = 13 žáků 3. odd. 5 chlapců, + 5 děvčat, = 10 žáků 4.odd. 4 chlapci, + 4 děvčata, = 8 žáků úhrnem 18 chlapců, + 17 děvčat = 35 žáků 1000 leté výročí smrti knížete sv.václava oslaveno ve škole dne 27.září Důstojným způsobem vzpomenuto osoby sv.václava, jeho významu pro vnitřní i vnější poměry tehdejšího českého státu, jeho významu pro národní kulturu a významu tradice svatováclavské pro politický i kulturní život národa. 27.října 1929 konány volby do poslanecké sněmovny a do senátu. Do poslanecké sněmovny obdrželi: Českoslovenští národní socialisté 4 Českoslovenští sociální demokraté 6 Československá strana lidová 17 Československá strana republikánská 87 Čsl. živnostenská strana středostavovská 2 Do senátu obdrželi: Českoslovenští národní socialisté 4 Českoslovenští sociální demokraté 3 Československá strana lidová 16 Československá strana republikánská 75 Čsl. živnostenská strana středostavovská 1

18 Den Svobody oslaven ve škole dne 26.října Vykonána sbírka na Dětský den, která vynesla 52 Kč 40 h. Vzpomenuto též významu deklarace Slovenské Národní rady, usnesené dne 30.října 1918 v Turčanském Svatém Martině. Výnosem okr. šk. výboru v Mor. Budějovicích, ze dne 3/I čís. 14/šk. ustanovena byla výp. učitelkou ženských ručních prací a domácích nauk na školách v Lesonicích, Cidlině a v Babicích od 7.ledna 1930 Anna Pitourová. Jmenovaná učila na školách za uč. Marii Mlejnkovou, po čas její dovolené. Školní rok se ukončil dne 28.června Počet žáků na konci školního roku: 1. odd. 3 chlapci, + 1 děvče, = 4 žáci 2. odd. 5 chlapců, + 7 děvčat, = 12 žáků 3. odd. 5 chlapců, + 5 děvčat, = 10 žáků 4.odd. 4 chlapci, + 4 děvčata, = 8 žáků úhrnem 17 chlapců, + 17 děvčat = 34 žáků Školní rok začal dne 1.září 1930 stav školy na počátku roku: 1. odd. 2 chlapci, + 2 děvčata, = 4 žáci 2. odd. 4 chlapci, + 5 děvčat, = 9 žáků 3. odd. 7 chlapců, + 6 děvčat, = 13 žáků 4.odd. 3 chlapci, + 4 děvčata, = 7 žáků úhrnem 16 chlapců, + 17 děvčat = 33 žáků 12.září 1930 byl přezkoušen hromosvod na zdejší školní budově firmou Jar. Novotný z Mor. Budějovic. Dvanácté výročí samostatnosti čsl. republiky oslaveno bylo školní slavností dne 28.října Vykonána sbírka na Dětský den, která vynesla 50 Kč. Promluveno též o významu deklarace Slovenské národní rady, usnesené dne 30.října 1918 v Turčanském Svatém Martině. 1. a 2.prosince bylo sčítání lidu. V Cidlině napočteno 214 osob. 7.března oslaveny 81.narozeniny pana presidenta naší republiky, besídkou dětí s rodiči. Správkyně školy vypravovala ze života p.masaryka. Dítky předvedly hry, přednesly básně a zazpívaly písně. Na dobrovolných darech vybráno 19 K 20 h. Koupeny za ně barvy pro chudé žáky. Dne 1.března zemřel bývalý p.inspektor Jan Funtíček. Pohřeb konán dne 3.března v Mor. Budějovicích. Po 14 dnech pak dne 14.března zemřel laskavý p.inspektor M.Lukšů. Pohřeb konán za velké účasti lidu dne 17.března v Jaroměřicích nad/rokytnou. Učitelstvo okresu Mor. Budějovického ztrácí v něm mírného a dobrotivého rádce na poli školském. Školní rok 1930/31 se ukončil dne 27.června Počet žactva se nezměnil. Školní rok začal dne 1.září 1931 stav školy na počátku roku: 1. odd. 2 chlapci, + 2 děvčata, = 4 žáci 2. odd. 4 chlapci, + 5 děvčat, = 9 žáků 3. odd. 7 chlapců, + 6 děvčat, = 13 žáků 4.odd. 3 chlapci, + 4 děvčata, = 7 žáků úhrnem 16 chlapců, + 17 děvčat = 33 žáků 28.října konána oslava podobně jako léta minulá spojena s rádiovým poslechem. Provedena sbírka na Dětský den, která vynesla 56 Kč 50 h.

19 Dne 7.března oslaveny 82.narozeniny pana presidenta naší republiky, besídkou dětí s rodiči. Na dobrovolných darech vybráno 20 Kč. Z obnosu toho zakoupen potřebný materiál, ku zhotovení 7 švihadel. Školní rok 1931/32 se ukončil dne 28.června Počet žactva se nezměnil. Školní rok začal dne 1.září 1932 stav školy na počátku roku: 1. odd. 3 chlapci, + 5 děvčat, = 8 žáků 2. odd. 5 chlapců, + 3 děvčata, = 8 žáků 3. odd. 4 chlapci, + 5 děvčat, = 9 žáků 4.odd. 4 chlapci, + 3 děvčata, = 7 žáků úhrnem 16 chlapců, + 16 děvčat = 32 žáků 28.října konána slavnost u pomníku padlých, který byl letošního roku odhalen. Správkyně školy promluvila o úctě k mrtvým vojínům o hrdinných legionářích, o hrůzách válečných, o významu 28.října pro národ český. Vzpomenuto též významu deklarace Slovenské Národní rady, usnesené dne 30.října 1918 v Turčanském Svatém Martině. Vykonána sbírka na Dětský den, která vynesla 40 Kč. Dne 7.března byla konána besídka dětí s rodiči na počest 83.tých narozenin p.presidenta. Děti předvedly několik výstupů, přednášely básně a zpívaly písně. Na dobrovolných darech vybráno 20 Kč 40 h. Školní rok 1932/33 se ukončil dne 28.června Počet žáků na konci roku: 1. odd. 2 chlapci, + 4 děvčata, = 6 žáků 2. odd. 5 chlapců, + 4 děvčata, = 9 žáků 3. odd. 4 chlapci, + 5 děvčat, = 9 žáků 4.odd. 4 chlapci, + 3 děvčata, = 7 žáků úhrnem 15 chlapců, + 16 děvčat = 31 žáků Školní rok začal dne 1.září 1933 stav školy na počátku roku: 1. odd. 4 chlapci, + 2 děvčata, = 6 žáků 2. odd. 5 chlapců, + 5 děvčat, = 10 žáků 3. odd. 3 chlapci, + 4 děvčata, = 7 žáků 4.odd. 3 chlapci, + 6 děvčat, = 9 žáků úhrnem 15 chlapců, + 17 děvčat = 32 žáků 28.října oslaveno 15 let trvání čsl. republiky. Správkyně školy měla přednášku o významu toho dne, děti pak přednášely básně a zpívaly písně. Vykonána sbírka na Dětský den, která vynesla 22 Kč 50 h. 7.březen oslaven byl důstojnou školní slavností spojenou s radiovým poslechem. Školní rok 1933/34 se ukončil dne 28.června Stav školy koncem roku: 1. odd. 4 chlapci, + 2 děvčata, = 6 žáků 2. odd. 5 chlapců, + 5 děvčat, = 10 žáků 3. odd. 3 chlapci, + 4 děvčata, = 7 žáků 4.odd. 3 chlapci, + 6 děvčat, = 9 žáků úhrnem 15 chlapců, + 17 děvčat = 32 žáků

20 Školní rok začal dne 3.září 1934 stav školy na počátku roku: 1. odd. odpadá 2. odd. 4 chlapci, + 5 dívek, = 9 žáků 3. odd. 5 chlapců, + 4 dívky, = 9 žáků 4.odd. 3 chlapci, + 4 dívky, = 7 žáků celkem 12 chlapců, + 13 dívek = 25 žáků Dne 9.října večer rozšířila se světem truchlivá zpráva, že v Marseilleském přístavu zastřelen byl vrahem jugoslávský král Alexander I. Tím ztratila Jugoslávie svého krále, Československo věrného přítele, celý svět muže, který se snažil o zachování míru. Jako projev smutku nad úmrtím královým vyvěšeny byly na všech školních budovách černé prapory až do dne pohřbu. V den pohřbu jugoslávského krále Alexandra I., Sjednotitele, byli žáci poučeni o jeho významu a práci a o upevnění míru. Po této pietní vzpomínce vyučování skončeno. 28.října oslaveno 16 leté trvání čsl. republiky. Vykonána sbírka na Dětský den, která vynesla obnos 20 Kč. Při oslavě vzpomenuto též významu deklarace Slovenské Národní rady, usnesené dne 30.října 1918 v Turčanském Svatém Martině. 6.března byla konána besídka dětí s rodiči k poctě 85 tých narozenin p.presidenta. Vyslechnut byl nejprve rozhlas z rádia. Po něm promluvila správkyně školy o p.presidentu a jeho práci pro národ český. Děti pak přednášely básně a zpívaly písně. Dne 19.května konány volby do poslanecké sněmovny a do senátu. Odevzdáno 110 platných hlasů do sněmovny poslanecké a 101 do senátu. Do poslanecké sněmovny obdržela: Československá strana republikánská 90 Československá strana národně socialistická 3 Československá strana lidová 9 Československá strana živnostenská 6 Národní obec fašistická 1 Národní sjednocení úřed.- zříz. strany 1 Do senátu obdržela: Československá strana republikánská 86 Československá strana národně socialistická 2 Československá strana lidová 7 Československá strana živnostenská 5 Národní obec fašistická 1 Školní rok byl ukončen v pátek dne 28.června Počet žactva se nezměnil. Dne 4.srpna konána ve zdejší obci slavnost předání Švehlovy lípy a Staňkova sadu.

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Školní rok 1914.-1915.

Školní rok 1914.-1915. Školní rok 1914.-1915. Sbor učitelský. Sbor učitelský na počátku roku 1914.-1915. sestaven takto: Jaroslav Metlický Jaroslav Dlabal, def. učitel 2.třídy Jindřich Hégr, zat. učitel 1.třídy Antonín Stallich

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Školní rok

Školní rok Školní rok 1919.-1920. Sbor učitelský: Jaroslav Metlický def. řídící učitel Jaroslav Dlabal def. učitel ad pers. Karel Dlabal def. učitel II. třídy Jindřich Hégr def. učitel II. třídy Bedřich Pyšna učitel

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

Zdroje informací k historickému projektu:

Zdroje informací k historickému projektu: Zdroje informací k historickému projektu: Veronika Nováková: Starostové - V roce 1900 byl starosta pan Myslík, později Staněk - V roce 1907 byl starostou Frant. Kaněra - V roce 1908 už pan Frant. Stejskal

Více

Začátek školního roku. Počet tříd. Umístění tříd. Vyučovací hodiny

Začátek školního roku. Počet tříd. Umístění tříd. Vyučovací hodiny 1937 1938 Ve školním roce 1937-1938 se pokračovalo v pokusném vyučování. Zatímním řídícím učitelem byl jmenován od 1. září 1937 na zdejší škole pan Richard Filip, který byl službou přikázán na 2. obecnou

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 938/0 Návrh poslanců Karla Raise, Petra Kořenka, Vlasty Bohdalové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,

Více

Školní rok 1912.~1913.

Školní rok 1912.~1913. Školní rok 1912.~1913. Příchod důst. pána Josefa Chába. Dne 1. září t. r. přisel do osady naší nový pan děkan Josef Cháb. Týž působil v Hostivaři před mnoha léty co kaplan, a pro korektní jednání byl velice

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook POLITICKÝ SYSTÉM OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY (UČEBNICE S. 36 40) V ČSR systém politického pluralismu, politické strany z předválečného období. Nejdůležitější politickou stranou se stala Československá sociálně

Více

Koš. učebna 10. ledna umístěna Státní učebná dílna košikářská ve 2 přízemních místnostech Budovy.

Koš. učebna 10. ledna umístěna Státní učebná dílna košikářská ve 2 přízemních místnostech Budovy. Rok 1925 Meteorolog. podmínky Zima velmi mírná téměř bez sněhu, Mrazy kol 21. ledna (-6 ½ R). Set se začalo 10. února. 22/II sněhová vánice (12 cm sněhu). Od 10. 20. března nová zima. Žně 20. července.

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

Školní rok 1926-27. Zápis Vyučování počalo 1. září 1926. Výsledek školního zápisu:

Školní rok 1926-27. Zápis Vyučování počalo 1. září 1926. Výsledek školního zápisu: Školní rok 1926-27. Zápis Vyučování počalo 1. září 1926. Výsledek školního zápisu: Učitelstvo. Zúčastní se vyučování Nezúčastní se vyučování Počet Římkat. Českobr. Pravosl. Českoslov. Židov. Bez vyz.cír

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

Z kroniky obce Sedlec rok 1956

Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z činnosti MNV. Rada MNV: s. František Hynk, předseda MNV s. Marie Pundová, tajemnice MNV s. Jaroslav Svoboda, člen rady Rada MNV zasedala pravidelně jednou týdně a na schůzích

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

pozvánka na ples SDH

pozvánka na ples SDH Rok 1937 Zima Zima z roku 1936 na rok 1937 byla zprvu mírná, v lednu byly však mrazy až 17 C. Koncem ledna napadlo dosti sněhu, takže pro závěje několik dní nejel autobus a vlak. Pošta byla z Nezamyslic

Více

Počátek škol. roku. Zápis na školní r. 1940/41 byl proveden ve dnech 21. a 22. června 1940 a vyučování zahájeno dne 1. září 1940.

Počátek škol. roku. Zápis na školní r. 1940/41 byl proveden ve dnech 21. a 22. června 1940 a vyučování zahájeno dne 1. září 1940. 1940-41 Počátek škol. roku. Zápis na školní r. 1940/41 byl proveden ve dnech 21. a 22. června 1940 a vyučování zahájeno dne 1. září 1940. Organisace školy. Vynesením ze dne 28. XI. 1940 č. I - 1524/3 ai

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

Školní rok 1918.-1919.

Školní rok 1918.-1919. Školní rok 1918.-1919. Sbor učitelský: Na počátku škol roku 1918./19. vyučují na zdejší škole tito učitelé: Jaroslav Metlický def. řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Héger zat.

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Místní školní rada Roupov

Místní školní rada Roupov Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Roupov 1897-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 344 Evidenční pomůcka č. 392 Jana Mašková Blovice

Více

Kronika obce Zelenecká Lhota

Kronika obce Zelenecká Lhota Rok 1908 Obecní volby Dne 26. července 1908 bylo voleno nové obecní zastupitelstvo za velmi malého účastenství voličů. Ze 40 voličů III. sboru dostavilo se k volbě 11 voličů, z 11 voličů II. sboru dostavilo

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010.

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax:485121062,482725090 http://www.spsn-lbc.cz e-mail:spsn@iol.cz P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE na

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 548/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 548/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 548/0 Návrh poslankyně Heleny Válkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,

Více

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013; případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013 vyplývajících ze zákona č. 275/2012

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 12. OBECNÁ ŠKOLA DÍVČÍ PRAHA XI., NA JAROVĚ Č.P Inventář

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 12. OBECNÁ ŠKOLA DÍVČÍ PRAHA XI., NA JAROVĚ Č.P Inventář Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 090400/22 12. OBECNÁ ŠKOLA DÍVČÍ PRAHA XI., NA JAROVĚ Č.P. 1966 1930-1948 Inventář (NAD : 2929) (Č. pomůcky: 555) Zora Damová Praha 2014 I. Vývoj původce fondu

Více

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká obecná škola Sulislav 1882-1914 Inventář Číslo EL NAD: 951 Evidenční číslo pomůcky: 142 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Místní školní rada Míšov Inventář

Místní školní rada Míšov Inventář Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Míšov 1877-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 929 Evidenční pomůcka č. 390 Jana Mašková Blovice

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č.

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č. Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Základní devítiletá škola 1. 5. postupný ročník Nechanice 1892-1963 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2000 3. volební období 449/5 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o významných

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_37 PROTEKTORÁT ČECHY

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Škola má od roku 1895, kdy byla založena, bohatou historii. Seznamte se s tím nejdůležitějším, co se v ní událo...

Škola má od roku 1895, kdy byla založena, bohatou historii. Seznamte se s tím nejdůležitějším, co se v ní událo... historie Škola má od roku 1895, kdy byla založena, bohatou historii. Seznamte se s tím nejdůležitějším, co se v ní událo... Stručný přehled 15. září 1895 Školní rok 1895/96 byl zahájen v nové školní budově,

Více

PŘÍLOHY PRÁCE Seznam příloh:

PŘÍLOHY PRÁCE Seznam příloh: PŘÍLOHY PRÁCE Seznam příloh: 1. Složení předsednictva ústředního výkonného výboru Československé strany národně socialistické zvoleného XI. sjezdem strany v září 1926 v Brně. 2. Legitimace na XI. mimořádný

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 343 8. funkční období 343 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Miroslava Nenutila, Milana Štěcha, Přemysla Sobotky a dalších, kterým se navrhuje zákon č. /2012 Sb., o Českém národním povstání, a mění

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Rakousko Uhersko na konci I. světové války

Rakousko Uhersko na konci I. světové války Rakousko Uhersko na konci I. světové války Poslední Rakousko - Uherští panovníci Císař František Josef I. (1830-1916) Císař Karel I. (1887-1922) Národně osvobozenecký boj od I.SV až do vzniku Československé

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Místní školní rada Libákovice

Místní školní rada Libákovice Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Libákovice 1908 1949 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 846 Evidenční pomůcka č. 382 Jana Mašková Blovice

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 vyplývajících ze zákona o volbách do Parlamentu a vyhlášky Ministerstva vnitra

Více

Základní devítiletá škola Boněnov

Základní devítiletá škola Boněnov Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Boněnov 1951-1963 Inventář Číslo listu NAD: 868 Evidenční pomůcka č. 29 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3 II. Vývoj

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

VZNIK ČESKOSLOVENSKA A JEHO PRVNÍ ZÁKON

VZNIK ČESKOSLOVENSKA A JEHO PRVNÍ ZÁKON VZNIK ČESKOSLOVENSKA A JEHO PRVNÍ ZÁKON ANOTACE: Zákon o zřízení samostatného československého státu (nazývaný rovněž První zákon nebo recepční norma) je spolu s Manifestem k národu základním dokumentem

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

Začátek školního roku. Počet tříd. Umístění tříd. Vyučovací hodiny. Inspekce a návštěvy

Začátek školního roku. Počet tříd. Umístění tříd. Vyučovací hodiny. Inspekce a návštěvy 1934 1935 Ve školním roce 1934-35 trvala škola dále jako pokusná reformní škola a byla řízena zásadami reformní komise při škole vysokých studií pedagogických v Praze. Správu školy vedl jako roku loňského

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Město Kravaře. usn. čís / /2013. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís / /2013. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 17. 4. 2013 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 20. 143/2013 20. 149/2013 Ing. Andreas

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502 Státní okresní archiv Klatovy Národní škola Zhůří 1946-1952 Inventář EL NAD č.: 1421 AP č.: 502 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Obecná škola v Nečíni

Obecná škola v Nečíni Obecná škola v Nečíni Než byla postavena škola v Nečíni, navštěvovaly děti školu ve Verměřicích (dnes Hříměždice), která byla postavena již v roce 1786. Škola však byla pro každodenní docházení dětí příliš

Více

Základní devítiletá škola Skelná Huť (1945) EL NAD č.: AP č.: 388

Základní devítiletá škola Skelná Huť (1945) EL NAD č.: AP č.: 388 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Klatovy Základní devítiletá škola Skelná Huť (1945) 1946-1978 Inventář EL NAD č.: 1922 AP č.: 388 Eva Ulrichová Klatovy 2010 Obsah Úvod: I. Vývoj

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2002 rozpočtový výbor 636 USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002 k výročním finančním zprávám politických stran a politických hnutí za

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Svátky v Evropě. Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz

Svátky v Evropě. Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz Svátky v Evropě Zdroj informací a další užitečné rady naleznete na : www.doprava.vpraxi.cz Státní svátky ČR 2010 Státní svátky a ostatní svátky v České republice jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Základní odborná škola rolnická Stříbro

Základní odborná škola rolnická Stříbro Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní odborná škola rolnická Stříbro 1949-1952 Inventář Číslo EL NAD: 510 Evidenční číslo pomůcky: 160 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

(1965) EL NAD č.: 278

(1965) EL NAD č.: 278 Obecná škola (česká), Královské Poříčí 1929 1938 (1965) EL NAD č.: 278-47 - I. Vývoj původce archivního fondu Úvod Obecná škola s vyučováním v českém jazyku byla v Královském Poříčí zřízena až v roce 1929,

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO TEST ČEŠI ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO TEST ČEŠI ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY TEST ČEŠI ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY 1. Který císař vládl v Rakousko-Uhersku na počátku války? a) Karel I. b) František I. c) František Josef I. d) Karel II. 2. Jaký politický systém zavedl císař v monarchii

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Politické strany první republiky

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Politické strany první republiky Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ Obec Horní Loučky Zastupitelstvo obce Horní Loučky Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne 3.11.2014 v 19.00 hod. na OÚ Bod 1/ Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

První světová válka Vznik Československého státu

První světová válka Vznik Československého státu První světová válka Vznik Československého státu 1 První světová válka Vznik Československého státu záminkou k vypuknutí 1. SV koncem června v Sarajevu její pravou příčinou byly spory mezi velmocemi a

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

His i to t ri r e i S CHPMT 2000

His i to t ri r e i S CHPMT 2000 Historie S CHPMT 2000 9.1.2000 1. chovatelské besedy v Uhřičicích se zúčastnilo 29 členů. Byla zhodnocena činnost svazu za loňský rok a přednesena náplň činnosti pro rok letošní. 15.1. 2000 Výroční schůze

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více