VLIV ZAPRAVENÍ KOMPOSTU NA FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI PŮDY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLIV ZAPRAVENÍ KOMPOSTU NA FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI PŮDY"

Transkript

1 VLIV ZAPRAVENÍ KOMPOSTU NA FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI PŮDY VÚZT,v.v.i. Praha prof. Ing. Josef Hů Hůla, CSc. Náměšť nad Oslavou, 23. bř března 2013 Cílem výzkumu bylo posoudit vliv zapravení vysokých dávek kompostu z odpadní biomasy na fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti půdy. Hypotéza: vysokými dávkami kompostu lze přispět ke zlepšení vlastností zhutnělých půd a půd se sklonem k tvorbě povrchové krusty. Lze zvýšit i schopnost půdy přijímat vodu při intenzivních srážkách. Maloparcelkový polní polní pokus Varianta K D1 D2 D3 Dávka kompostu (t.ha-1)

2 Pórovitost celková hloubka 0,05-0,10 0,10 m (podzim 2009) Objemová hmotnost redukovaná podzim 2009 Objemová hmotnost redukovaná [g.cm -3 ] 1,80 1,60 1,40 1,20 1, Hloubka [mm] Dávka [t.ha -1 ] Smyková pevnost půdy p na povrchu půdy p a v hloubce 50 mm ( ) 60 Smyková pevnost půdy [kpa] povrch 50 mm povrch 50 mm povrch 50 mm povrch 50 mm D1 D2 D3 K 2

3 Penetrační odpor půdy p na povrchu půdy p a v hloubce 50 mm ( ) 250 Penetrační odpor [kpa] povrch 50 mm povrch 50 mm povrch 50 mm povrch 50 mm D1 D2 D3 K Změna průměrných rných hodnot objemové hmotnosti redukované v závislosti na čase při p i tlaku 200 kpa K 1.13 D D D ,6 D ,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, Čas [s] D3 D2 D1 K Obj. hm. redukovaná [g.cm -3 ] Závěry z maloparcelkového pokusu Projevil se příznivý vliv zvolených dávek kompostu na objemovou hmotnost, celkovou pórovitost a minimální vzdušnou kapacitu půdy v průběhu doby trvání pokusu, přičemž v posledním roce pokusu (2012) bylo zjištěno doznívání příznivého vlivu kompostu na tyto fyzikální vlastnosti půdy. V průběhu trvání pokusu byl zaznamenán trend postupného slábnoucího účinku zapravení kompostu na fyzikální vlastnosti půdy. Příznivý vliv zapraveného kompostu na fyzikální vlastnosti půdy se projevil pouze ve vrstvě půdy, do které byl kompost zapraven. Pod touto vrstvou nebylo zaznamenáno ovlivnění fyzikálních vlastností půdy. Výše uvedený vliv kompostu z odpadní biomasy se projevil v podmínkách bez zpracování půdy, kdy byla půda udržována bez vegetace aplikací neselektivního herbicidu s účinnou látkou glyfosát. Kromě pozitivního vlivu zapraveného kompostu na fyzikální vlastnosti půdy byl zjištěn příznivý vliv na mechanické vlastnosti půdy v povrchové vrstvě ornice. Aplikovaný kompost snížil smykovou pevnost půdy a odpor proti pronikání válcovitého tělesa penetrometru, což ukazuje na nižší sklon půdy k vytváření povrchové krusty při nepříznivých podmínkách vlhkosti půdy. 3

4 Poměr r infiltrace vody do půdy p a povrchového odtoku vody při p i simulaci dešťov ové srážky 87 mm.h -1 Podíl srážkového úhrnu Praha-Ruzyně, intenzita deště 87 mm.h % 80% 60% 40% 20% 14,79 3,90 3,71 2,97 0% Dávka [t.ha -1 ] Kumulativní odtok [l.m-2.h-1] Kumulativní infiltrace [l.m-2.h-1] Závěry z maloparcelkového pokusu infiltrace vody do půdy Počátek povrchového odtoku vody nastal na variantách s dávkami kompostu 0, 85 a 165 t.ha -1 v úzkém rozpětí 3 až 5 minut, u varianty s nejvyšší dávkou kompostu 330 t.ha -1 až po 12 minutách. Snížení kumulativního povrchového odtoku vody u variant se zvyšující se dávkou kompostu vneseného do půdy je významné a lze je přisoudit příznivému účinku kompostu na strukturu půdy. Podíl l povrchového odtoku vody ze simulované dešťov ové srážky; NáměšťN n. O., jaro 2010 Podíl srážkového úhrnu 100% 80% 60% 40% 20% 0% Náměšť nad Oslavou, intenzita deště 87 mm.h -1 22,78 4,07 2, Dávka kompostu [t.ha -1 ] Povrchový odtok [l.m-2.h-1] Infiltrace [l.m-2.h-1] 4

5 Závěry z polního pokusu Náměšť nad Oslavou infiltrace vody do půdyp Povrchový odtok vody při simulované dešťové srážce byl zapravením kompostu do ornice významně snížen. Při intenzivní dešťové srážce v trvání 1 hodiny se povrchový odtok vody u dávky kompostu 93 t.ha -1 snížil pětkrát, u varianty s dávkou 158 t.ha -1 desetkrát). Počátek povrchového odtoku vody byl u variant se zapraveným kompostem po pětkrát delší době. Objemová hmotnost redukovaná v ornici se u variant se zapraveným kompostem významně snížila Náměšť nad Oslavou Objemová hmotnost redukovaná [g.cm -3 ] 1,65 1,6 1,55 1,5 1,45 1,4 1,35 1,3 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,10 0,15 0,20 0,25 0, Hloubka [m] Dávka [t.ha -1 ] Závěr U výsledků z maloparcelkového polního pokusu v Praze Ruzyni i poloprovozního polního pokusu v Náměšti nad Oslavou převažují údaje o pozitivním vlivu vysokých dávek kompostů na fyzikální a hydrofyzikální vlastnosti části půdního profilu, do které byl kompost zapraven. Ke konci sledovaného období byl zaznamenán slábnoucí účinek kompostu na uvedené vlastnosti půdy, což je argumentem pro další zapravení kompostu do půdy. Využití kompostů z odpadní biomasy může být vhodnou součástí komplexní péče o půdu s cílem uchovat produkční i mimoprodukční funkce půdy. 5

6 Děkuji za pozornost 6