Orchestra di Piazza Vittorio během koncertu v Bruselu v listopadu 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Orchestra di Piazza Vittorio během koncertu v Bruselu v listopadu 2008"

Transkript

1 EHSV info ve 22 jazycích! EHSV info Evropský hospodářský a sociální výbor ISSN Květen 2010/5 Zvláštní vydání CS Most mezi Evropou a organizovanou občanskou společností ÚVODNÍK Vážení čtenáři, je mi velkou ctí pozvat Vás na Bienální konferenci Evropského hospodářského a sociálního výboru, která proběhne ve dnech května ve Florencii. Věřím, že půjde o jedinečnou událost, jež naplní Vaše očekávání a k níž se připojíte jako její aktivní účastníci. Bienální konference patří mezi nejvýznamnější události Výboru a koná se každé dva roky, vždy na konci funkčního období užšího předsednictva. Vzhledem k prioritám mého funkčního období a také vzhledem k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení jsem se rozhodl, že letošní konference by se měla týkat vzdělávání jako prostředku boje proti sociálnímu vyloučení. Cílem každého procesu sociálního začleňování je posilovat informovanost a aktivní účast občanů. Má-li být naplněn tento cíl, musí proces spočívat na vzdělání v širším slova smyslu, jež umožní lidem lépe porozumět společnosti, vstupovat na trh práce, poznat svá práva a stát se aktivním členem vlastního společenství. Konference proto bude zkoumat vazby mezi vzděláním ve všech jeho podobách a aspektech a sociálním vyloučením v obecném smyslu a dále bude věnována různým stránkám a rozměrům působení státu na poli vzdělávání. Občanská společnost se těmto otázkám velmi aktivně věnuje a my jsme přesvědčeni, že konference se pro organizace působící v tomto oboru stane příležitostí ke vzájemnému setkání a přípravě konkrétních návrhů. Konference se zúčastní také vysoce postavení představitelé italských a evropských institucí. Rádi bychom na této programem nabité třídenní akci nastolili skutečný dialog a oslovili instituce s konkrétními návrhy občanské společnosti, které z tohoto dialogu vyplynou. Myšlenka uspořádat tři workshopy pak souvisí s hlavním cílem konference, jímž je umožnit organizacím, které každodenně pracují s lidmi trpícími sociálním vyloučením, vyjádřit své postoje. To je také hlavní novinkou naší bienální konference. Chtěli jsme též zajistit účast místní veřejnosti a zejména mladých lidí. Z toho důvodu jsme organizacím nabídli příležitost prezentace jejich činnosti a iniciativ na poli vzdělávání a začleňování v podobě velkokapacitních stánků na Piazza SS. Annunziata přímo u vchodu do místa konání konference. Významnou složkou akce bude také hudba. Mezi vystoupeními nebude chybět romská hudba nebo koncert Orchestra di Piazza Vittorio v pátek 21. května. Orchestr sám je vynikajícím příkladem kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu. Letošní bienální konferenci jsme pojali jako silnou politickou a kulturní iniciativu s cílem zahájit dialog mezi institucionálními, politickými a sociálními subjekty, jenž by vyústil ve formulaci politických prohlášení a konkrétních návrhů, jež poté Evropský hospodářský a sociální výbor postoupí ostatním institucím EU v Bruselu. POZNAMENEJTE SI června 2010 Francie, Bordeaux: konference na téma Udržitelná města jak může přispět občanská společnost června 2010 EHSV: Evropské fórum pro integraci 1. července 2010 Začátek belgického předsednictví EU Mario Sepi předseda EHSV V TOMTO VYDÁNÍ Hledání spravedlivého trhu maloobchodního prodeje potravin Zvláštní vydání k mládeži Proaktivní Evropa východisko z krize Italský prezident žádá EHSV, aby pomohl vytvořit sociálnější Evropu Souznění tónů: vzdělávání jako pomocník integrace Orchestra di Piazza Vittorio během koncertu v Bruselu v listopadu 2008 Orchestra di Piazza Vittorio je multietnický orchestr, který byl založen před osmi lety v Římě a jehož příběh se stal námětem oceněného filmu se stejným názvem z roku Tuto kapelu založili muzikanti pocházející ze zemí od Indie až po Ekvádor, přičemž stávající ansámbl tvoří mimo jiné hudebníci z Itálie, Tuniska, Brazílie, Kuby, Senegalu a Spojených států. Pestrým melodickým ztvárněním podle zemí svého původu vytvářejí harmonii, která úspěšně přetváří hudbu z celého světa a po každém koncertu zanechává posluchače naplněné inspirací. Bienální konference EHSV se v roce 2010 zaměří na vzdělávání jako základní nástroj boje proti všem typům sociálního vyloučení Klíčem k udržitelnému sociálnímu začleňování jsou učení, znalosti a porozumění Předseda EHSV pan Mario Sepi si pro svůj dvouletý mandát vybral následující motto: Práva a solidarita jako usměrňující faktory globalizace. Činnosti Výboru se zaměřují na politiky a mechanismy umožňující překonat krizi, zahájit hospodářskou a sociální obnovu prostřednictvím pokroku, posílením Evropské unie a respektováním potřeb a práv Evropanů. Sociální vyloučení představuje rozsáhlou problematiku, jejíž řešení je plně v souladu se základními prioritami Výboru. Na toto téma byla Není náhodou, že má tato kapela zahrát i na Bienále EHSV, které se koná každé dva roky s cílem upozornit na nějaký palčivý problém. Pestrá směsice národností v této kapele odráží dnešní realitu Evropy: právě tak jako v římské čtvrti Eskvilin, kde Orchestra di Piazza Vittorio vznikl, panuje ve většině velkých měst Evropské unie všechno, jen ne kulturní stejnorodost. Přistěhovalci žijí vedle starousedlíků, kteří sami těsně sousedí s lidmi z ostatních zemí Evropské unie. Netolerance těch uvnitř vůči všem nově příchozím však navzdory vládnímu úsilí a tvůrčím iniciativám, jakou je např. i tento orchestr, neubývá. Jak tvrdí Luca Bravi, výzkumný pracovník a vysokoškolský učitel na univerzitě ve Florencii, který se specializuje na sociální dějiny a vzdělávání menšin, hraje vzdělávání zásadní roli v boji s vytvářením kategorií insiderů (těch uspořádána řada akcí, jako jsou konference, semináře a informační návštěvy. EHSV přijal významná stanoviska týkající se sociální a hospodářské politiky s cílem podpořit instituce EU, aby se rychle zapojily do boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení na evropské i mezinárodní úrovni. Rok 2010 je Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, což je téma velice blízké současnému zaměření Výboru. Více než čtvrtina Evropanů je zasažena sociálním vyloučením. Příčiny tohoto stavu jsou různé. Patří mezi ně obtíže spojené s kulturní integrací, chudoba, zdravotní postižení, příslušnost k etnické menšině a nejistota zaměstnání. Na základě přesvědčení, že EHSV může nabídnout praktickou a užitečnou pomoc institucím EU, aby dokázaly naplnit očekávání evropské veřejnosti, rozhodl předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru uvnitř) a outsiderů (těch vně), nebo s rozdělováním na my a oni, které jako epidemie postihuje evropské země od doků v Pas de Calais až po romská ghetta v Maďarsku. Vzdělávání by mělo odmítat pohodlnou kategorizaci: nálepky, které uvězňují menšiny do strnulé a nerozbitné kasty, jsou schopné vymazat individuální identitu a nahradit ji stereotypy, prohlásil Bravi před bienální konferencí. Připomněl dřívější studie prokazující, že romské děti, kterým se podařilo zakrýt svůj etnický původ, měly ve škole lepší prospěch, což podtrhuje neblahé dopady většinových postojů na akademickou dráhu. Kulturní znalosti jsou cestou, jak tyto odsuzující stereotypy odstranit, dodal. Dávat vzdělání do souvislosti se sociálním vyloučením v multiet- >>> strana 2 Mario Sepi, že bienální konference se v roce 2010 zaměří na vzdělávání jako základní nástroj boje proti všem typům sociálního vyloučení (viz úvodník předsedy Sepiho). Je to příležitost představit postoj Výboru během předcházejících dvou let ke všem sociálním, hospodářským a finančním aspektům, jak na domácí, tak i na mezinárodní úrovni, které mohou pomoci nalézt nový model rozvoje. Bienální konference se bude konat ve Florencii v sídle Istituto degli Innocenti, jenž se již po takřka šest století nepřetržitě zabývá rodinou a svobodnými matkami a jeho závazkem je ochrana dětí a jejich práv. Hlavním cílem je získat názory lidí, kteří se ocitli v obtížné situaci >>> strana 2 EHSV info Květen 2010/5 Zvláštní vydání 1

2 NOVINKY ČLENŮ Intenzivnější spolupráce mezi EHSV a Sdružením bývalých členů (SBČ) Změna Protokolu o dohodě Během svého funkčního období hráli bývalí členové Evropského hospodářského a sociálního výboru aktivní úlohu a díky své práci ve Výboru získali otevřený přístup k mezinárod- Předseda Sepi vítá bývalé členy EHSV ním a evropským záležitostem. Při tom se mezi nimi vytvořila skutečná přátelství. Poté, co jim skončilo funkční období, přejí si tato přátelství zachovat a dále se účastnit dosahování evropské integrace. Sdružení bývalých členů (SBČ) bylo založeno v roce 1983 jako neziskové sdružení a jeho členem se může stát každý jednotlivec, který byl členem Výboru celé funkční období, poté, co jeho funkční období skončilo. Členové SBČ se považují za vyslance dobré vůle EHSV a rostoucí počet bývalých členů zastává i po skončení mandátu v EHSV funkce v evropských obchodních a profesních organizacích. Mohou tak využít svých zkušeností a pochopení úlohy a fungování EHSV k tomu, aby se veřejně angažovali ve prospěch EHSV a jeho cílů. Vztahy mezi EHSV a SBČ dostaly smluvní charakter v roce 2001 podepsáním Protokolu o dohodě. Rostoucí počet bývalých členů má eminentní zájem o činnost EHSV ve všech jejích aspektech a chtěl by se účastnit kongresů, setkání, seminářů nebo konferencí pořádaných EHSV. Současná roční dotace sdružení od EHSV takové náklady nepokryje. Z toho důvodu předsednictvo EHSV a valná hromada SBČ schválily změnu podmínek Protokolu o dohodě a zvýšení dotace od EHSV. pokračování ze strany 1 Souznění tónů: vzdělávání jako pomocník integrace Pan Mario Sepi, předseda EHSV, a pan Colin Lustenhouwer, předseda SBČ, podepsali změnu Protokolu o dohodě na valné hromadě SBČ dne 8. března Další informace vám poskytne: (ta) Blog Irini Pari: My jsme Evropa Simulace plenárního zasedání s názvem Vaše Evropa, váš názor byla akcí prospěšnou pro všechny zúčastněné jak pro studenty Účastníci akce Vaše Evropa, váš názor a jejich učitele, tak i pro nás jako zástupce sociálních a ekonomických kruhů Evropy. Mladí lidé dostali příležitost vidět Evropu na vlastní oči a být její součástí. Z důvodu uzavření evropského vzdušného prostoru po sopečné erupci, ke které došlo před několika týdny na Islandu, nemohlo bohužel 9 škol dorazit včas. Ti, jimž se to podařilo, si užili spoustu zábavy při diskusích a projednávání stanoviska ke škodám souvisejícím s alkoholem. Mohli skutečně pocítit, jaké to je, pracovat jako člen EHSV. Další informace a fotografie z této akce naleznete na s/ index.asp. Hledání spravedlivého trhu maloobchodního prodeje potravin Předsedkyně organizace Eurocoop Anne Santamäki a Pedro Narro Dne 31. března 2010 uspořádala skupina EHSV Různé zájmy spolu s Evropským společenstvím spotřebitelských organizací (Euro Coop) konferenci na téma Budování spravedlivého trhu maloobchodního prodeje potravin v Evropě, na které se sešli úředníci EU, členové EHSV a různé zainteresované strany. Jednání zahájil předseda skupiny III pan Staffan Nilsson, poté si účastníci vyslechli prezentaci, kterou přednesli zpravodaj připravovaného stanoviska EHSV k tématu Lepší fungování potravinového řetězce v Evropě pan Pedro Narro a předsedkyně studijní skupiny paní Madi Sharma. Členové EHSV zastávali názor, že se na trhu maloobchodního prodeje potravin vyskytují společnosti různé velikosti, které nemají stejnou vyjednávací sílu, což může mít za následek, že mocnější subjekty budou diktovat pro ně výhodné prodejní podmínky. Členové vyjádřili přesvědčení, že lepší informovanost a rázné kroky proti nespravedlivým smlouvám by mohly pomoci k nápravě této situace. Cenové výkyvy na zemědělských trzích se nepromítly do spotřebitelských cen, což je podle členů EHSV částečně způsobeno slabinami a nepružností potravinového řetězce. Tento takzvaný pomalý přenos cenových změn zdržuje nutná přizpůsobení, což zase zhoršuje nestálost cen na trzích zemědělských komodit. I přes dramatické změny, kterými tento sektor v posledním desetiletí prošel, zaznamenali evropští maloobchodníci nižší nárůst produktivity než jejich americké protějšky. Restriktivní pravidla pro usazování je do jisté míry omezila v otevírání nových obchodů, a tím také zpomalila rozšiřování inovací. Ambiciózní provádění směrnice o službách by bylo zásadním příspěvkem k odstranění zmíněných překážek, tvrdí EHSV. (mb) pokračování ze strany 1 Bienální konference EHSV se v roce 2010 zaměří na vzdělávání jako základní nástroj boje proti všem typům sociálního vyloučení Luca Bravi nických společnostech na Bienále ve Florencii 21. května je příhodné tím spíše, že druhý den konference se po celém světě slaví jako Světový den kulturní rozmanitosti OSN. Jako hlavní téma Bienále bylo zvoleno vzdělávání jako prostředek boje proti sociálnímu vyloučení, což je uznáním názorů pana Braviho a dalších vědců na mimořádně významnou úlohu, kterou mohou hrát školy při omezování jedné z příčin vyloučení: rasistických postojů vůči lidem rozdílného etnického původu. Vzdělávání musí většinu vždy vést k uznávání stejných práv a důstojnosti menšin, prohlásil Bravi. Vytváří dialog, který může transformovat a ovlivňovat vnímání rozmanitosti v okolní společnosti. V dnešních multietnických městech nevede podle Braviho cesta segregací výuky podle původních národností či etnického původu dětí, ale ani poskytováním finančních prostředků vzdělávacím insti- tucím, které vyučují pouze konkrétní skupiny. Přítomnost přistěhovalců v industrializovaných společnostech je v současnosti skutečností. Nelze jim však poskytovat výuku na základě etnického původu, jelikož by takový krok vyvolal další zášť většinové společnosti. To na druhou stranu vyvolává nejistotu, kterou vlády budou muset řešit investováním většího množství prostředků do sektoru služeb, prohlásil. Bohužel vzdělávání není v období, kdy se státní rozpočty potýkají s rostoucími deficity způsobenými hospodářskou krizí, mezi prioritami vlád. Bravi přesto věří, že zdroj prostředků na financování výuky dalších generací by se neměl nikdy nechat vyschnout. Přidělování prostředků na vzdělávací projekty je jediný způsob, jak zvládnout a zmenšovat riziko konfliktu mezi etnickými skupinami. Zajištěním rozsáhlejších zdrojů bude docházet ke skutečným úsporám z dlouhodobého hlediska. Podobně jako v Orchestra di Piazza Vittorio, kde muzikanti z celého světa s úspěchem vytvořili společnou harmonii využitím vlastního kulturního dědictví, by se evropské země také mohly poučit, jak se obohatit tím, že se naučí přijímat kulturní rozmanitost od lidí, kteří se do nich nově přistěhují. (eb) Během tří dnů konference se uskuteční řada kulturních akcí, jako jsou koncerty a hudební vystoupení spojená s tématem této akce. V pátek 21. května například proběhne kulturní večer věnovaný kona snaží se z ní dostat pomocí vzdělávání, a setkat se s lidmi a organizacemi využívajícími vědecké a politické prostředky či prostřednictvím občanské společnosti bojující proti chudobě a diskriminaci v občanské společnosti (v rámci odborů a organizací zaměstnavatelů, třetího sektoru, nevládních organizací, specifických zkušeností v této oblasti, včetně zkušeností získaných ve státním, regionálním nebo místním vzdělávacím systému, výzkumu atd.). Tato iniciativa bude mít rovněž důležitý komunikační rozměr, neboť Evropa, respektive EHSV, je znepokojena sociálním vyloučením, chudobou i diskriminací a o těchto problematikách diskutuje. Z toho důvodu je naprosto nezbytné použít vhodné prostředky a poukázat na otevřenost, nasazení a vážnost záměrů Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Ve čtvrtek 20. května 2010 bude konference zahájena plenárním zasedáním, na němž budou zdůrazněny všeobecné, politické a vědecké aspekty tématu konference. Diskusi zahájí několik velmi významných řečníků, mimo jiné Gianni Pittella, místopředseda Evropského parlamentu, Bibiana Aído Almagro, španělská ministryně pro rovnost, Matteo Renzi, starosta Florencie, Guglielmo Epifani, generální tajemník Všeobecné italské konfederace práce (CGIL), a Fintan Farrell, ředitel Evropské sítě proti chudobě (EAPN) a koordinátor seskupení sociálních nevládních organizací pro rok V pátek 21. května 2010 proběhnou workshopy za účasti členů EHSV a zástupců institucí, občanské společnosti, učitelů primární a sekundární úrovně vzdělávání, odborných lektorů, sociálních pracovníků, vychovatelů, rodin, zaměstnavatelů, odborových organizací, výzkumných pracovníků a obětí vyloučení. Témata těchto tří workshopů budou Vzdělávání jako brána k sociálnímu zapojení základy začleňování, Vzdělávání jako brána pro vstup na trh práce začleňování v praxi a Vzdělávání jako výkon práv proaktivní začleňování. Účelem bude umožnit setkání mezi institucemi a lidmi z praxe, k nimž jinak příliš často nedochází a z nichž mohou obě strany čerpat vzájemné obohacení o analýzy a zkušenosti. certu orchestru Orchestra di Piazza Vittorio, který se skládá z dvacítky hudebníků z různých zemí a kultur a vznikl díky touze po vytvoření rozmanitého hudebního repertoáru zahrnujícího osobní zkušenosti s populární hudbou. Orchestr tak nabízí směs kultur a tradic, nových a starých zvuků, neznámých hudebních nástrojů, reminiscencí, vzdálených, přesto však všeobecně známých motivů a hlasů z celého světa. Dále budou připraveny stánky v místě konání konference, kde budou mít místní a celostátní organizace, sdružení, nevládní organizace a zástupci občanské společnosti možnost vysvětlit svoji činnost a nabídnout informace jak účastníkům konference, tak široké veřejnosti. Cílem závěrečné části konference v sobotu 22. května bude schválit závěry tří workshopů, které představí členové EHSV: paní Maureen O Neill a pánové André Mordant a Stéphane Buffetaut. Závěrečný dokument bude postoupen institucím EU a bude jim navrženo, aby přijaly řešení vyplývající z konzultací občanské společnosti, která budou proměněna v politická opatření v této oblasti. Vystoupí opět řada významných řečníků, mezi nimi i Jacques Delors, zakládající předseda organizace Notre Europe, Maurizio Sacconi, italský ministr práce, Marie-Dominique Simonet, belgická ministryně školství, a Martin Hirsch, bývalý francouzský vysoký komisař pro solidaritu proti chudobě a vysoký komisař pro mládež. (ds) 2 EHSV info Květen 2010/5 Zvláštní vydání

3 EHSV info ve 22 jazycích! EHSV info Evropský hospodářský a sociální výbor ISSN Květen 2010/5 Zvláštní vydání CS Most mezi Evropou a organizovanou občanskou společností ÚVODNÍK Vážení čtenáři, v jejich očích zářily hvězdy! Náš Výbor věří v silnou Evropu, náš Výbor důvěřuje mládeži! Z tohoto důvodu jsme v dubnu ve Výboru poprvé zorganizovali plenární zasedání mládeže nazvané Vaše Evropa, váš názor. Přihlásilo se více než 900 škol z celé Evropy. Zúčastnit se však mohla pouze jedna škola z každého členského státu, a proto jsme náhodně vybrali 27 škol. Pro některé školy ze vzdálených oblastí Evropy to byla příležitost podívat se do Bruselu. Devatenácti školám se nakonec podařilo vzepřít se mračnu vulkanického popela a dorazit do Bruselu, kde si v průběhu jednoho dne měli možnost vyzkoušet roli členů EHSV. Jejich nadšení, dokonce ještě před příjezdem do Bruselu, na nás udělalo silný dojem. Ke stanovisku, na němž pracovali, nám totiž zaslali přes 70 pozměňovacích návrhů! Uchvátilo nás, s jakým nasazením se tito mladí studenti pustili do diskuse na téma, které se jich přímo týká alkohol. Naší role se zhostili skutečně efektivně a velmi obratně. Stejně jako EHSV byli rozděleni do tří skupin a velice živě diskutovali o postoji zaměstnavatelů, zaměstnanců, výrobců, spotřebitelů či dětí k alkoholu. Vzájemně si naslouchali a hledali kompromisní řešení, tak jak jsme zvyklí pracovat ve Výboru a tak, jak to děláme v Evropě. Dokazuje to také, že když se mladým lidem, jež jsou budoucími tvůrci politik, dá prostor k diskusi, ochotně se věnují skutečně vážným otázkám majícím dopad na celou společnost. Akce Vaše Evropa, váš názor rovněž prokázala, že mladí Evropané mají o Evropu zájem, chtějí ji dále rozvíjet a jsou aktivně zapojeni do společnosti. Díky své činnosti rovněž pochopili, že přestože je Evropa složitá a její demokratické procesy jsou někdy příliš zdlouhavé, jedná se o jedinečný projekt, o kterém se vyplatí hovořit a snažit se nalézt společnou řeč. Hledání dialogu a společného postoje je zásadní. Vzájemně se seznamovat, sdílet lásku k Evropě, své zemi, svému regionu a své škole přispívá k rozvoji evropského týmového ducha, kterého si vážíme a snažíme se jej posílit. My v EHSV věříme, že podpora mládeže by měla být rozšířena na všechny formy vzdělávání, jak formálního, tak neformálního, a poskytla by tak všem mladým Evropanům příležitosti pro lepší zítřky. To je zásadní pro zdravě fungující evropskou společnost. Předseda EHSV pan Mario Sepi proto uspořádá bienální konferenci na téma Vzdělávání jako prostředek boje proti sociálnímu vyloučení. V našem Výboru si vážíme přínosu mládeže pro naši budoucnost. Budoucnost Evropy je v jejich rukou. Jejich znalosti, kreativita a nadšení jsou hnací silou tohoto světa a celé Evropy! V TOMTO VYDÁNÍ Irini Pari místopředsedkyně EHSV pro komunikaci Jako první propouštěni, jako poslední přijímáni S nejmladší poslankyní EP o otázkách soukromí a osobních údajů Usilujme o pátou svobodu Hodnota dobrovolné činnosti Poselství hudby Poezie a hudba pomáhají propojovat Levi Tafari Rastafarian Levi Tafari, básník a hudebník žijící v Liverpoolu, píše o identitě, rasismu, spravedlnosti a životním prostředí. Pracoval na školách v celé Evropě v rámci projektu Britské rady, který se týká začleňování a rozmanitosti. V roce Současné trendy zneužívání alkoholu a drog mezi evropskou mládeží Jillian van Turnhout Zneužívání drog a alkoholu je trpkou realitou. Mnoho mladých lidí se poprvé opije dříve, než dovrší 15 let. Fyzický a psychologický vliv drog a alkoholu si může na organismu, který je ještě ve vývoji, vybrat devastující daň. Zatímco se po celé Evropě nadále vyskytují různé kulturní zvyklosti související s požíváním alkoholu, dochází v posledních deseti letech mezi mladými lidmi ke sbližování vzorců konzumace. Musíme si sundat klapky z očí a uznat, že nárazové nadměrné pití je celoevropským problémem, tvrdí Jillian van Turnhout, zpravodajka stanoviska EHSV o škodách souvisejících s alkoholem. Ve stanovisku EHSV se uvádí, že existuje přímá vazba mezi cenovou dostupností alkoholu a jeho spotřebou. Prodejní akce typu dva za cenu jednoho či happy hour se zaměřují na mladší klientelu. V některých členských státech v letech 1996 až 2004 poklesla cena alkoholu o 50 %. Nejvíce preferovaným alkoholem zůstává pivo. Podle zprávy evropského školního výzkumného projektu zaměřeného na alkohol a jiné drogy z roku 2009 kon pomohl skupině mladých lidí nastudovat rapovou ukázku, kterou poté tito mladí předvedli poslancům Evropského parlamentu. Pro EHSV info poskytl exkluzivní rozhovor. EHSV info: V rámci programu Britské rady vedete workshopy zaměřené na poezii a učíte mladé lidi psát. Jaký to má význam? Levi Tafari: Učí je to, že je víc věcí spojuje než rozděluje. Nějaké rysy mohou být rozdílné, ale základ a dynamika lidského projevu jsou společné. Ať jsme Španělé, Němci či Italové, mračíme se, když se děje zumuje přibližně 40 % mladých lidí pivo, následují lihoviny (30 %) a víno (13 %). Světová zdravotnická organizace uvádí, že každým rokem umírá v Evropě mladých lidí při dopravních nehodách, či v důsledku otravy, sebevraždy nebo vraždy, které nějak souvisejí s alkoholem. Při pohledu na tyto statistiky lehce vystřízlivíme při vědomí, že průzkum Eurobarometru z roku 2008 ukazuje, že pouze čtvrtina mladých lidí v Evropě spojuje konzumaci alkoholu s rizikovým chováním. Také negativní dopady drog zůstávají i nadále realitou. Evropský donucovací orgán Europol a Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) sledují nové chemické látky, které vstupují na evropský ilegální trh s drogami. EMCDDA identifikovalo v roce 2008 syntetický kanabinoid JWH-018 a o rok později CP 47,497 jako nové psychoaktivní substance. Syntetické kanabinoidy napodobují účinky tetrahydrokanabinolu v konopí. Oba kanabinoidy byly nalezeny v tzv. bylinných výrobcích (spice) a prodávány jako legální omamné látky na internetu. Podle výroční zprávy EMCCDA z roku 2009 se většina maloobchodních prodejců těchto výrobků on-line nachází ve Spojeném království, následuje Německo, Nizozemsko a Rumunsko. Od té doby bylo identifikováno dalších pět syntetických kanabinoidů. něco špatného, a radujeme se z dobrých věcí, jsme frustrovaní. Toto je třeba více zprostředkovat vzděláváním, a ne pouze prostřednictvím škol. Mnoho žáků mi po naší společné práci napsalo na moji webovou stránku, že je to přimělo k změně myšlení o tom, kdo jsou a jak se sdružují s ostatními lidmi. S jakými nejzávažnějšími výzvami jsou dnes podle vašeho názoru konfrontováni mladí lidé? Zdá se, že jim chybí vedení. Bez určitého směru a zaměření se stanete >>> strana 4 Fyzický a sociální dopad zneužívání drog a alkoholu by neměl být podceňován. Alkohol je jedinou příčinou některých nemocí, např. alkoholické pankreatitidy. Je rovněž faktorem podporujícím zločinné a násilné chování. Dopad bylinných výrobků se však hůře hodnotí, neboť vědomosti o farmakologických a toxikologických vlastnostech použitého rostlinného materiálu jsou kusé. Table 3.9: Consumption of alcohol and episodes of drunkenness among the population aged 15 16, 2007 (%) Consumption of any alcohol in the last 12 months People drunk in the last 12 months BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU : : HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK HR IS 56 : NO CH Source: ESPAD, The 2007 ESPAD report, Substance use among students in 35 European Countries Note: DK, ES: limited comparability; BE: Flanders, DE: 7 Bundesländer. EHSV info Květen 2010/5 Zvláštní vydání 3 British Council

4 Jako první propouštěni, jako poslední přijímáni Tomasz Jasiński Pokud jde o stabilní práci, stojí před evropskou mládeží zdánlivě nepřekonatelné překážky. Podle Výboru mládeže Evropské konfederace odborových svazů (EKOS) mají dvě třetiny mladých lidí krátkodobé smlouvy, pracují na částečný úvazek či mají dočasnou nebo sezónní práci. Mladí Evropané jsou propouštěni jako první a přijímáni jako poslední, tvrdí Tomasz Jasiński, člen EHSV a předseda Výboru mládeže EKOS. Jsou nuceni přijímat ty nejhorší smlouvy. Buď práce na částečný úvazek, nebo načerno, dodává. Dlouhodobé dopady nezaměstnanosti mladých lidí jsou znepokojivé. Evropská populace početně klesá a demografická křivka se mění s tím, netečným. Mladí lidé chtějí vyrůst příliš rychle. Chtějí být dospělými, aniž si užili dětství. Kultura na západní polokouli také lidi učí nemít se rád. Děvčata chtějí prsní implantáty dřív, než vůbec dospěla. Často se říká, že mladí dnes mají pouze jeden cíl: stát se slavnými, jako vzory, které vidí v televizi, sportovní hvězdy a jiné celebrity. Považujete to za problém? Ano, protože lidé se snaží žít život někoho jiného, a ne svůj vlastní. Nechtějí pracovat s cílem zachovat chod společnosti, chtějí se pouze bavit. Žáci nechtějí být instalatéry, doktory či dodavateli občerstvení. Chlapci chtějí být fotbalisty a dívky modelkami a barovým tanečnicemi. Člověk si myslí, že si dělají legraci, ale oni to myslí smrtelně vážně. Žáci na Dálném východě mají jinou mentalitu a očekávání. Chtějí se stát zubaři, doktory a mít vlastní firmy. jak starší generace svým počtem postupně převyšují mladé. V EU nemá 25 % mladých lidí vyšší vzdělání ani dovednosti, které dnes zaměstnavatelé požadují. Ti, kdo práci mají, podstupují v zaměstnání zkušební období, které téměř ve většině členských států EU znamená, že mohou být zaměstnáni až na jeden rok tak, aniž by z toho pro zaměstnavatele plynuly jakékoliv závazky. EKOS požaduje vyšší investice do odborné přípravy a vzdělávání a mocnější legislativu v oblasti ochrany zaměstnání; žádá také členské státy, aby věnovaly další 1 % HDP na boj proti nezaměstnanosti. Všechny členské státy mají stimulační balíčky, ale postrádají opatření, která by byla zaměřená na snížení nezaměstnanosti mezi mladým lidmi. Snaží se vytvořit dočasná, krátkodobá pracovní místa, avšak nepřinášejí dlouhodobá stabilní místa a řešení, říká Eve Päärendson, členka skupiny Zaměstnavatelé EHSV. Nezaměstnanost mladých lidí se na celkovém nárůstu nezaměstnanosti od roku 2008 podle Eurostatu podílí jednou pětinou. Ukazují se mírné náznaky toho, že se situace vyrovnává, ale stále platí 20 % výše, pokračování ze strany 3 Poezie a hudba pomáhají propojovat Jak mohou vlády a jiné orgány podpořit větší účast mladých lidí v politických činnostech a na rozhodování v rámci společnosti? Témata musí být jasnější a oproštěná od žargonu. Musí to být součástí osnov a musí to být představeno zajímavě a kreativně. Mladí lidé musí mít slovo, možnost vyjádřit to, co cítí, je třeba jim dát motivaci a nápady, které budou dělat jejich život lepším. Myslíte si, že by pomohlo, kdyby mladí lidé v EU měli více možností studovat a pracovat v zahraničí? Cestování bych vždy podporoval jako součást vzdělávání. Jste-li otevřený, můžete se strašně moc naučit. Političtí činitelé si však nejsou vždy vědomi skutečností, které lidem ztěžují život. Oni si žijí pohodlný život a je pro ně jednoduché se prostě což je více než omezený nárůst míry nezaměstnanosti u dospělých. Míra nezaměstnanosti mezi mladými lidmi dosahovala již před krizí 15,4 %, což je dvakrát více než celková míra nezaměstnanosti. Ve stanovisku EHSV ke strategii EU pro mládež se uvádí, že mladí lidé musí být zapojeni do rozhodnutí, která je ovlivňují. Komise je toho názoru, že růst a prosperita závisejí rovněž na tom, že mladí lidé významně přispívají do všech oblastí. Proto by si skupina Zaměstnavatelé přála, aby byla posílena proevropská a propodnikatelská kultura, jež by podpořila ctižádostivé mladé podnikatele. Taková opatření by mohla přinést vytvoření většího počtu lepších pracovních míst. Podle stanoviska EHSV k tématu spolupráce mezi univerzitami a podniky však chybí struktura na podporu mladých podnikatelů. Také stimulace podnikatelského ducha je výzvou, a to ze dvou důvodů: za prvé evropská kultura není podstupování rizika nakloněna, za druhé pak strach ze zakládání nového podniku spolu se stigmatem, jež si odnášejí neúspěšní podnikatelé, stále více komplikují možnost zainteresování mladých lidí v podnikání. sebrat a jít do jiné země. Pro mladé uprchlíky v nové zemi s cizí řečí je však těžké přispívat ke společnosti a být v ní vítán. Mohou být podle vašeho názoru mladí lidé optimističtí, co se jejich budoucnosti týče? Člověk by si rád myslel, že budoucnost je v jejich rukou, ale vše záleží na odkazu, který jim předáme, a v jakém stavu jim necháme to, v čem mají na své cestě pokračovat. Eve Päärendson V Evropě je kromě rozvoje nových dovedností zapotřebí věnovat větší pozornost vzdělávání v otázkách souvisejících s podnikáním v základních školách a systémech celoživotního vzdělávání. Nedostatečně podporujeme podnikání mezi mladými lidmi. Založení vlastního podniku totiž může být východisko z nezaměstnanosti. Možná je to důvod, proč mladí lidé raději pracují ve veřejném než v soukromém sektoru, říká paní Päärendson. Ve stanovisku EHSV ke strategii EU pro mládež se dále uvádí, že je na podnikání třeba nahlížet z širšího, obecnějšího hlediska. To vyžaduje nalézání či vytváření příležitostí a realizaci myšlenek v praxi. Naší nadějí je, že se více mladých lidí zapojí do trhu práce a spatří jasnější budoucnost. Smrt na ulici Seasonally adjusted unemployment rates (%) Youth (under 25s) Feb-09 Dec-09 Jan-10 Feb-10 EU-16 18,4 19,7 19,8 20,0 EU-27 18,4 20,3 20,5 20,6 BE 21,1 23,5 24,3 24,8 BG 13,5 20,4 21,2 22,4 CZ 12,8 20,7 21,2 21,6 DK 8,8 13,4 13,7 13,7 DE 10,1 10,2 10,1 10,2 EE 24,5 32,1 : : IE 20,5 28,7 29,1 28,6 EL 24,5 27,5 : : ES 34,8 39,3 39,8 40,7 FR 22,9 22,7 22,2 22,1 IT 24,2 26,7 27,4 28,2 CY 10,9 16,4 : : LV 27,8 41,3 : : LT 23,9 30,4 : : LU 18,5 18,1 17,6 18,2 HU 24,7 28,3 28,4 27,6 MT 12,8 15,4 14,8 15,0 NL 6,1 7,4 7,3 7,3 AT 9,3 9,4 9,6 10,0 PL 18,2 22,7 23,1 23,4 PT 19,2 21,2 21,2 21,0 RO 20,2 20,4 : : SI 12,3 13,9 : : SK 22,6 32,2 32,7 33,2 FI 18,9 23,4 23,6 23,7 SE 23,8 26,3 26,6 25,6 UK 18,1 19,7 : : NO 8,5 8,9 8,4 : US 15,8 18,9 18,9 18,5 JP : : : : : Data not available Source: Eurostat S nejmladší poslankyní EP o otázkách soukromí a osobních údajů Amelia Andersdotter Lina Samuelsson Amelia Andersdotter je členka Pirátské strany, zvolená do Evropského parlamentu. Ve svých 22 letech je jeho nejmladší poslankyní. Zpochybňuje evropské právní předpisy o uchovávání údajů, patentech a autorských právech. Požádali jsme Amelii, aby nám řekla, jak se tato témata dotýkají evropské mládeže. EHSV info: Jak byla podle vás v Evropě postižena osobní svoboda a práva mladých občanů po 11. září? Amelia Andersdotter: Neustále přicházejí nové technologie, používáme nové způsoby uchovávání údajů, nové způsoby komunikace s ostatními. Jednou z největších svobod, jež v této souvislosti zmizela, je kontrola nad tím, jaké údaje poskytneme, a kdy. Když se podíváte na dnešní diskuze mezi mladými lidmi, točí se vlastně okolo tématu, jaké údaje jsme nuceni poskytovat. Můžeme dostat tyto údaje zpět? Jak můžeme zjistit, co se s nimi děje? To jsou dnes zásadní otázky všech diskuzí okolo soukromí. Mladí lidé podle všeho nemají problém s internetovými komunitami, jako je Facebook. Každou informaci, kterou uveřejním na Facebooku, mám pod kontrolou tedy alespoň do určité míry. Kdyby uživatelé neměli odpovídající kontrolu nad informacemi, jež na Facebook vloží, vadilo by jim to. Podobně jako nám vadí, když jsme bez možnosti volby nuceni podstoupit tělesnou prohlídku na letišti. Jednoduchý recept na změnu samozřejmě spočívá ve vytvoření politik a struktur, které uživatelům a občanům umožní, aby měli neustále kontrolu nad informacemi, jež poskytují. Je nezbytné, aby se tato kontrola vrátila zpět do rukou občanů. Má to, že mladí lidé vyrůstají v prostředí, kde je shromažďování údajů rutinní záležitostí, dopad na jejich osobní vývoj? Myslím, že ano. Kontrola nad tím, jaké údaje a kdy poskytnu, je pro osobní vývoj zásadní. Často citovaným příkladem je homosexualita. Je na rozhodnutí každého, kdy se k ní přihlásí a kdy ne, protože jde stále ještě o poněkud kontroverzní téma. Ale pokud by se někdo mohl kdykoliv dostat k našim osobním údajům, pak nelze nic tajit, což může případně vést k autocenzuře. Abychom se mohli individuálně rozvíjet, potřebujeme mít své osobní údaje pod kontrolou. Máte-li nějaké tajemství, jsou-li věci, o nichž nechcete před ostatními hovořit, i když jde o věci normální, pak musí být jen na vás, kdy takové informace zveřejníte. Některé překážky musí zkrátka člověk překonat sám. A nikdo jiný za něj nemůže rozhodovat o jejich násilném odstranění. Na bukurešťských ulicích živoří jedenáctiletí narkomani závislí na heroinu. Někteří kradou, aby se uživili, jiní se prostituují. Všichni se nechávají zneužívat kvůli droze, která je kletbou pro všechny, kdo jí propadnou. Dříve se nám v souvislosti s dětmi žijícími na ulici vybavila lepidla a ředidla, nyní je nahradila injekční stříkačka. Děti jsou různými okolnostmi a chudobou nuceny žít v naprosto nepřijatelných podmínkách. A to vše se děje v Evropské unii. Drogy a děti žijící na ulici v Rumunsku skutečně existují. Ve srovnání se situací před třemi lety stále více bezprizorních dětí v Bukurešti užívá heroin. Přes 65 % dětí na ulici, kde pracuji, si denně píchá heroin, říká Mihai Tanasescu, sociální pracovník z rumunského sdružení ARAS v Bukurešti, bojujícího proti AIDS. Umírají na ulici. Od minulého pátku byly na ulici nalezeny dvě mrtvé dívky. Obě se předávkovaly heroinem. Také užívaly Tramal, metadon a inhalační látky, dodává. V Rumunsku neexistuje téměř žádná pomoc pro dětské narkomany. Alexandru Obregia, největší neuropsychiatrická nemocnice v Bukurešti, má pouze osm míst pro tyto případy. Podle Mihaie Tanasesca nebyla v Rumunsku dosud zřízena žádná národní organizace, která by koordinovala jednotnou strategii zaměřenou na potřeby těchto zranitelných dětí. 4 EHSV info Květen 2010/5 Zvláštní vydání

5 Usilujme o pátou svobodu Pohyb znalostí je pátou svobodou v Evropě. Její nedílnou součástí jsou mladí lidé, přestože řada z nich nemá k dispozici prostředky a příležitosti k práci či studiu v rámci EU. Podpora přeshraniční mobility pro mladé vyžaduje navázání pevnějších vazeb mezi zaměstnavateli a vzdělávacími institucemi. Nedostatek nabídek a lidí, kteří se podobných programů fakticky účastní, je ovšem důvodem ke znepokojení. Výbor pro vzdělávání v rámci Evropské konfederace odborových svazů (EKOS) tvrdí, že evropských programů na podporu mobility se v roce 2006 zúčastnilo 0,3 % lidí ve věku od 16 do 29 let. EKOS požaduje větší důraz na mobilitu učení v rámci středního odborného vzdělávání a odborné přípravy, odborných praxí a učňovských programů. Také podniky musejí být motivovány, aby poskytovaly příležitosti nabízející kvalitní programy. Člen EHSV a předseda Výboru pro mládež v EKOS Tomasz Jasiński varuje, že někteří zaměstnavatelé mohou využívat odborné praxe jako zdroj levné pracovní síly. Taková práce vykazuje nízkou míru jistoty a mladí lidé bývají přepracovaní, což vyvolává další problémy. Musíme se ujistit, že mladým lidem budou zaručena všechna práva a pracovní podmínky. Podle stanoviska EHSV by k zajištění úspěšných odborných stáží mohlo přispět zavedení tutorů z řad zkušenějších kolegů, kteří by dohlíželi na mladé praktikanty. Výbor se domnívá, že odborné stáže by se měly stát součástí školních osnov a nedílnou součástí nové strategie EU pro růst a zaměstnanost do roku Evropská reforma vysokoškolského vzdělávání ještě je co zlepšovat Cílem Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, který byl vytvořen v rámci boloňského procesu a v březnu oficiálně zahájen, je zlepšit možnosti a mobilitu studentů, a to díky jednoduchým postupům uznávání mezi zeměmi a obory a flexibilním studijním možnostem. Joost van Iersel Zahájení na úrovni ministrů ve Vídni a Budapešti však narušily protesty studentů. Řada kritiků tvrdí, že proces pokračuje příliš pomalu a ztratil z dohledu své cíle. Celkově se dá říci, že došlo k určitému pokroku, říká předsedkyně Evropského svazu studentů Ligia Deca. A skutečnost, že je kolem této otázky rozruch, znamená, že se věci daly do pohybu. V rámci 47 států, jež jsou součástí boloňského procesu, se však postupuje velmi nestejnoměrně. To je jeden ze zdrojů problémů. Proces zahrnuje daleko rozsáhlejší oblast, než je EU, a rozlišné systémy vysokoškolského vzdělávání. V některých zemích, uvádí Deca, se děkanům a rektorům nedostalo dostatečných informací o boloňském procesu, a v důsledku toho učinili systém nikoliv flexibilnější, ale naopak strukturu studijních oborů znepružnili. Upozorňuje na tři hlavní problémy, jež je nutno vyřešit: zaprvé, oficiální začleňování a podpora různých studentských populací ztratily v rámci agendy na důležitosti; zadruhé, pomalé tempo změn v některých zemích, přičemž některé země k reformě zaujaly přístup à la carte ; zatřetí, úkrok zpět, pokud jde o cíl zapojení studentů do rozhodovacích procesů. Svaz studentů rovněž znepokojuje patrné napětí mezi boloňským procesem a novou strategií Evropa 2020 Evropské komise, která je následnicí lisabonské agendy. Cíle se úplně neshodují, říká Deca. Záměrem Lisabonské strategie je konkurenceschopnější Evropa; boloňský proces se snaží dosáhnout toho, aby byly systémy vysokoškolského vzdělávání srovnatelnější. Když se obě agendy střetnou na národní úrovni, mohou se dostat do rozporu. Obavy předsedkyně Evropského svazu studentů souvisejí také s tím, že nová strategie Komise se příliš úzce zaměřuje na to, jaké přínosy plynou z mobility studentů pro trh práce, a to, jaký prospěch z ní budou mít studenti, je pro ni vedlejší. Neformální vzdělávání by mělo být uznáváno Úřední a společenské uznání neformálního vzdělávání a jeho výsledků je výzva, k níž se Pavel Trantina, bývalý předseda a současný manažer projektů a spolupráce s EU České rady dětí a mládeže, staví čelem. Některé členské státy se staví proti uznání neformálního vzdělávání, neboť se obávají, že by mohlo nahradit vzdělávání formální. Tyto obavy jsou vyvolávány uměle. Neformální vzdělávání je pro formální vzdělávání doplňkem, uvádí pan Trantina, který je též členem EHSV. Zaměstnavatelé chtějí lidi, kteří dokážou pracovat efektivně jako tým, přijmout odpovědnost a řešit problémy. Jedná se o vlastnosti, které jednotlivci umožňují aktivnější a hlubší zapojení do společnosti. EHSV věří, že tyto získané dovednosti lze přesunout na trh práce. Neformální vzdělávání často vychází z nehierarchických a par- Učení probíhá neustále a nejrůznějšími způsoby Joost van Iersel, autor stanoviska EHSV Univerzity pro Evropu z listopadu loňského roku, souhlasí, že v boloňském procesu došlo k pokroku, ale zároveň se domnívá, že by se mělo postupovat rychleji. Boloňský proces má svá přirozená omezení, pokud jde o to, čeho může dosáhnout. Je to výčet kýžených cílů, k jejichž splnění se členské státy zavázaly, ale pokud tak neučiní, nelze je nijak postihnout, neexistují pro to žádná pravidla. Přál by si, aby vlády EU z univerzit učinily ústřední téma politiky Unie, protože jsou v některých zemích ještě stále příliš přísně podřízeny vnitrostátním politickým agendám. Upozorňuje však, že nejde o argument pro centralizaci, nejde o to, aby Brusel diktoval reformu. Každý by to měl udělat po svém a využít při tom osvědčených postupů, tak aby se zvýšila konkurenceschopnost a sociální začleňování. Pavel Trantina ticipativních pedagogických forem a pracovních metod. Řada mládežnických organizací si vytvořila propracované vzdělávací systémy pro své mladé členy, založené na učení se praxí, i komplexní systémy odborné přípravy pro své dobrovolné vedoucí. Andrew Forde, 26letý irský právník specializující se na lidská práva, se v 17 letech zúčastnil soutěže o cenu předsedy organizace Gaisce. Gaisce je irská organizace mládeže, která již 25 let pomáhá lidem ve věku od 15 do 25 let s rozvíjením Sportem k rozvoji dovedností potřebných pro život Na dnešním trhu práce zaměstnavatelé stále více zohledňují, zda daný kandidát může nabídnout i dovednosti netechnického rázu, které doplňují jeho oficiální kvalifikaci. Mladí lidé, kteří prokáží zkušenosti získané prostřednictvím neformálního vzdělání, mohou tedy být ve výhodě a udělat silnější dojem na svého možného zaměstnavatele. Jednou z nejlepších možností, jak získat tyto dovednosti, je sportovní činnost, což potvrdil Evropský rok výchovy prostřednictvím sportu v roce 2004, nedávná strategie EU pro mládež a další iniciativy. Stanovisko EHSV k tématu Strategie EU pro mládež, jehož zpravodajem byl pan Ionuţ Sibian, zdůraznilo roli sportu a fyzické aktivity, jež přispívají ke zdravému životnímu stylu, aktivnímu občanství a k sociální integraci. Sport je skutečnou školou života, uvedla Rebekka Kemmler-Müller, generální tajemnice ENGSO Youth, pobočky pro mládež Evropské nevládní sportovní organizace, jejíž sídlo je v Berlíně. Mladí lidé vytváří aktivity ve skupinách, rozvíjí občanskou angažovanost a mezikulturní porozumění prostřednictvím mezinárodních výměn a fyzická činnost je učí zdravě žít. dovedností v oblasti neformálního vzdělávání. Organizace připraví skupinu pěti úkolů, které odpovídají schopnostem mladého člověka. Nejedná se o soutěž v pravém slova smyslu, jako spíše o úsilí splnit sadu úkolů přizpůsobených konkrétní osobě. Forde se svých úkolů chopil a splnil je v roce Dnes, o sedm let později, se stále angažuje v úsilí o zapojení mladých do organizace Gaisce. Tělesné cvičení je obvykle to nejsnazší, říká Forde, přestože pro něj bylo nejtěžší. Naučil se plavat a později získal kvalifikaci plavčíka. Dovednosti získané vedle univerzitního vzdělání zpestřily jeho životopis. Mohou-li mladí lidé předvést, že mají doplňující dovednosti a schopnosti, pomáhá to zřetelně zlepšit jejich obraz v očích zaměstnavatelů, uvádí Forde a dodává, že u pohovorů, jichž se zúčastnil, se >>> strana 6 Jedna z výhod neformálního vzdělávání spočívá v tom, že je nepovinné a dostupné i na místní úrovni. Silnou stránkou sportu je to, že pro mladé lidi je sport zábavou, prohlásila paní Kemmler-Müller. Avšak vedoucí mládeže a jejich asistenti musí zhodnotit a propagovat i další výhody sportu, aby se aktivním účastníkům dostalo uznání i za ostatní dovednosti, jež tak rozvíjí. ENGSO Youth nabízí školení a semináře na toto téma, avšak uvítala by větší institucionální podporu a více finančních prostředků. Problémem je, vysvětlila paní Kemmler-Müller, že musíme stále prokazovat roli sportu jako nástroje neformálního vzdělávání. Média upřednostňují vrcholový sport a sportovní praktiky na nejnižší úrovni bývají často ignorovány. Silné sportovní federace lze přirovnat k podnikům. Naopak oblast sportů pro mládež, jako většina organizací pro mládež, je nedostatečně financována. EHSV ve svém stanovisku vyjádřil podobný názor a žádá, aby byl kladen menší důraz na sport jako na diváckou aktivitu a aby byla podporována masivní účast a aktivní zapojení do sportovních činností. EHSV info Květen 2010/5 Zvláštní vydání 5

6 Ocenění Evropské hlavní město mládeže posiluje postavení mladých lidí Hodnota dobrovolné činnosti Stanisław Tokarski nosti omezit. Právní rámec ne vždy zohledňuje, jak fungujeme. Paní Masson popsala, že některé státy provedly směrnici EU o hygieně potravin velmi přísně a zavedly požadavek, aby byla v každém táboře lednička. To vyústilo k roky trvajícím byrokratickým vyjednáváním s ministerstvy a způsobilo hnutí značné náklady. Turín Evropské hlavní město mládeže roku 2010 Cena Evropské hlavní město mládeže byla vytvořena v roce 2008 na Evropském fóru mládeže a jejím cílem je vyjadřovat uznání úsilí měst o podporu aktivní účasti jejich mladých obyvatel a vyzdvihovat je. Prvním oceněným městem byl v roce 2009 Rotterdam. Ten uspořádal cyklus několika stovek akcí na podporu účasti mládeže a porozumění mezi generacemi. V roce 2010 je Evropským hlavním městem mládeže Turín a po něm budou následovat Antverpy. Nyní je možné podávat přihlášky pro rok 2013, přičemž přihlásit se může kterékoli město EU či Rady Evropy. Města by měla podporovat zapojení mladých lidí do rozhodnutí, která ovlivňují jejich život. Měla by být příklady osvědčených postupů a nabízet evropský rozměr, říká Xenia Constantinou, místopředsedkyně Evropského fóra mládeže. Mladí lidé by měli být ústředním bodem programu na každý rok (v ideálním případě by měli spolurozhodovat) a činnosti by měly reagovat na celou škálu zkušeností mladého člověka, jako je například nezaměstnanost, osobní pohoda a neformální vzdělávání. Paní Constantinou říká, že evropský rozměr je důležitý pro to, aby se město mohlo stát vzorem a upevňovat vztahy mezi místní úrovní a evropskými institucemi. Paní Constantinou pokračuje: Chceme zvýšit povědomí o potenciální úloze mládeže v budoucnosti Evropy, posílit její postavení a investovat do ní tak, aby mládež byla považována za příležitost, a ne za problém. Zájem o toto ocenění roste v roce 2012 se o něj utkalo deset silných kandidátů, a tak fórum doufá, že vítězové z minulosti zůstanou navzájem v kontaktu a vytvoří trvalou síť, která bude pracovat na posilování postavení mládeže a bude představovat pojítko mezi místní a evropskou úrovní. Jsem si jistá, že průměrný mladý člověk v Turíně nerozumí pojmu strukturovaný dialog (pojem, který používá Evropská komise při definování své strategie, jíž chce oslovit mladé lidi), říká paní Constantinou. Zeptejte se jich však na jejich názor na zaměstnanost mládeže a práva mládeže a dejte jim šanci diskutovat o těchto otázkách s místními politickými činiteli. Dokáží to ocenit. Složité strategie lze přetavit na skutečnou akci právě na místní úrovni. pokračování ze strany 5 Neformální vzdělávání by mělo být uznáváno zaměstnavatelé zajímali o jeho činnost v organizaci Gaisce. Na úrovni EU potvrdilo její podporu neformálnímu vzdělávání loňské usnesení Rady. Do této podpory patří nutnost zajistit jeho uznání. Informovanost veřejnosti o hodnotě neformálních dovedností by mohla velmi usnadnit přechod z vysoké školy na trh práce. Dnešní míra nezaměstnanosti mladých budí znepokojení, neboť každý podnik si žádá zkušené pracovníky. Kdo však právě dokončil střední či vysokou školu, zpravidla žádnou praxi nemá. Členové mládežnických organizací ovšem tyto zkušenosti mají a tuto skutečnost musejí zaměstnavatelé pochopit a uznat, vysvětluje pan Trantina. Je například významnou součástí českého projektu jménem Klíče pro život, který jde ještě dále a usiluje o uznání neformálně získaných kvalifikací v národním kvalifikačním rámci. Zapojení vyššího počtu mladých do místní komunity a jejích projektů je zdrojem přidané hodnoty. Získání uznaných zkušeností vyžaduje vyšší koordinaci úsilí EU i vnitrostátních orgánů. Evropská komise rovněž hodlá zlepšit evropský elektronický životopis Europass tím, že umožní vyznačit neformální vzdělávání v rubrikách týkajících se vzdělávání a osobních dovedností. Jedná se o drobné, ale nutné krůčky k úřednímu a společenskému uznání neformálního vzdělávání. Polští skauti ve službě po zřícení prezidentského letounu dne 10. dubna 2010 Podle skupin občanské společnosti napomohl EHSV společně s Evropským parlamentem k tomu, aby byl rok 2011 vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví. Alix Masson ze skautského hnutí, jež má v Evropě 1,4 milionu členů a jako součást širšího společenství 22 skupin vedlo kampaň za tento rok, uvedla, že tyto dvě instituce sehrály důležitou úlohu v podpoře této věci. EHSV přišel s myšlenkou a poté spolupracoval s Evropským parlamentem na jejím uvedení do praxe. Tento rok skutečně vzešel od občanské společnosti, jež spolupracuje s dobrovolníky a podporuje je. Je třeba lépe ocenit práci dobrovolníků, stejně jako je nutné, aby mladí lidé pochopili, jaký prospěch mohou z dobrovolné činnosti mít, řekla paní Masson EHSV info. Ještě před vyhlášením tohoto evropského roku předložil EHSV ve stanovisku k úloze dobrovolné činnosti ve společnosti, jehož zpravodajkou byla paní Erika Koller, řadu doporučení, např. zvýšit prestiž dobrovolné činnosti a zdůraznit její spojení s aktivním občanstvím. Vyzval rovněž k tomu, aby byla dobrovolná činnost lépe propagována, zejména u mladých lidí. Poselství hudby Hudba je univerzálním jazykem. Nezná hranice a velmi často posluchačům sděluje věci, jež sami považují za důležité. Skauti se domnívají, že dobrovolná činnost pomáhá mladým lidem stát se aktivními občany. Snažíme se mladým ukázat, že jim dobrovolná činnost může pomoci osobně tím, že získají dovednosti a schopnosti, které mohou využít na trhu práce, a že pomocí ní mohou rovněž zlepšit svůj život, protože ovlivní své společenství. Setkají se s různými situacemi a zlepší svoji schopnost jednat a předvídat. Skauting samozřejmě nespočívá pouze v dobrovolné činnosti. Je to výchovné hnutí zaměřené na rozvoj soběstačnosti. Pomocí činností, kterými se skauti učí dělat vše sami bez pomoci druhých, tj. vařením, nošením vody, stavěním stanu, se učí být iniciativními, což je také základem dobrovolnictví, vysvětlila paní Masson. Skauti doufají, že během tohoto evropského roku bude ujasněno právní postavení dobrovolníků a budou vyřešeny šedé oblasti, jakými je např. pojištění a bezpečnost, které se mohou mezi různými státy lišit. Není vždy snadné zajistit bezpečné prostředí, je to však nezbytné, uvedla paní Masson. Skauti rovněž varují, že některá opatření mohou dobrovolné čin- Hip-hopová skupina Lesen Udar působící v Bývalé jugoslávské republice Makedonii (FYROM) oslovuje mládež tím, že zpívá o věcech, které ovlivňují jejich život a potažmo celý svět. Hip-hop je v Bývalé jugoslávské republice Makedonii poměrně novým trendem, získává si však ohromnou popularitu. Skupina Lesen Udar však -existuje už od roku 1999 a je průkopníkem hip-hopové scény ve Skopje. Její členové byli vybráni jako hudební velvyslanci celosvětové hudební soutěže s názvem Fair Play: Anti-Corruption Youth Voices (Fair Play Hlasy mladých proti korupci), kterou pořádá celosvětová federace hudební Ve stanovisku týkajícím se konkrétně Evropského roku dobrovolnictví 2011, jehož zpravodajkou byla paní Soscha Eulenburg, EHSV upozornil, že zejména za současné ekonomické situace by dobrovolníci neměli být zneužíváni k potlačení negativních důsledků krize na naši společnost. Vyzval dále k vytvoření platformy zainteresovaných stran na evropské úrovni, aby se zajistilo, že tento rok bude mít dopad i v budoucnosti a přispěje k politickým debatám. Stanoviska EHSV i nevládní organizace zdůrazňují potřebu lépe formálně uznat dovednosti, které lidé nabudou prostřednictvím dobrovolné činnosti. Zajišťujeme kvalitu především podporou našich dobrovolníků a jejich školením, pokračovala paní Masson. To je jedna z našich silných stránek. Zlepšit se je však vždy možné. Nemyslím tím pravidla a předpisy, ale spíše kodexy chování na ukázku toho, jak zajišťujeme kvalitu v našich školicích programech. To je zásadní pro vybudování důvěry na straně společenství: naši dobrovolníci mají při své práci velkou odpovědnost, neboť se starají o děti a mládež. Dodala však: Smyslem tohoto evropského roku by nemělo být pouze prohlášení, jak významná je dobrovolná činnost. Měl by být také příležitostí, jak oslavit činnost našich dobrovolníků a poděkovat jim za jejich úsilí, čas a energii. mládeže Jeunesses Musicales International a Světová banka. Členy tria jsou Martin a Igor, kteří píší písně, a Simona, která je zpívá. Jejich písni Leplivi Prsti (Ulepené prsty) o veřejných penězích, jež jdou do kapes zkorumpovaných politiků, se dostává výrazné pozornosti na serveru YouTube. Jako každá společnost ani Makedonie není dokonalá, říká Simona EHSV info. Chceme bojovat proti zdejší korupci a přimět mladé lidi k akci. Skupina nachází inspiraci v každodenním životě. V této konkrétní písničce však chtěli zdůraznit problém, před kterým už někdy stál skoro každý občan Bývalé jugoslávské republiky Makedonie. Ke korupci dochází pořád. Všichni jsme ji zažili a víme, jak náš systém funguje, pokračuje Simona. Doufám, že naše píseň napomůže inspiraci mladých lidí. Makedonie je na dobré cestě, ale dalo by se dělat mnohem víc. Soutěže Fair Play se účastní hudební skupiny z celého světa. Vítězové vystoupí v Bruselu ve dnech května. 6 EHSV info Květen 2010/5 Zvláštní vydání

7 Proaktivní Evropa východisko z krize Pan José Maria Lacasa Aso a pan Henri Malosse Navzdory erupci islandské sopky, která v polovině dubna rozvrátila evropskou leteckou dopravu, dorazila na mimořádnou schůzi skupiny Zaměstnavatelé EHSV, která se konala v Madridu, více než polovina pozvaných účastníků. Tematicky se schůze zaměřila na budoucí politiky podnikání v Evropě. Ve všech třech panelových diskusích bylo patrné přesvědčení, že evropská ekonomika se popelem z mocné sopky Eyjafjallajoekull rozhodně neudusí a nezničí ji ani lekce, kterou si odnesla z nejhorší celosvětové krize od 30. let. Nyní je třeba vybudovat v Evropě proaktivnější politiku podnikání; panelové diskuse navrhly kroky, jež jsou pro dosažení tohoto úkolu nejdůležitější. Proaktivní politika podnikání bude mít smysl pouze tehdy, pokud bude doplněna o otevřený evropský vnitřní trh, uvedl pan Henri Malosse, předseda skupiny Zaměstnavatelé, a potvrdil tak postoj podnikatelského sektoru. V rámci otevřeného trhu je třeba omezit byrokracii, která evropské podniky velmi poškozuje v konkurenci s globálními aktéry, dodal. Šedesát účastníků akce také od Evropské unie očekává, že bude přísněji kontrolovat státní podpory, aby se tak zabránilo narušování hospodářské soutěže, a žádá větší zapojení odvětvových sdružení do řešení otázek soutěžního práva. Evropští zaměstnavatelé vyzývají politické lídry EU, aby věnovali více pozornosti výzkumu, a to v podobě mnohem ambicióznějšího rámcového programu EU pro výzkum a vývoj i ambiciózního akčního plánu pro inovace. Žádají rovněž o evropské iniciativy v oblasti vzdělávání a odborné přípravy zaměřené především na podnikání a spolupráci mezi podniky a vzdělávacími institucemi. Členské státy by měly přezkoumat své učební osnovy a řešit skutečnost, že se ve většině evropských zemí školní učebnice nijak nesnaží o podporu podnikatelského či obchodního ducha. Zaměstnavatelé proto žádají Evropskou unii a národní vlády, aby zvýšily dlouhodobé investice do vzdělávání a odborné přípravy. Členové skupiny Zaměstnavatelé EHSV trvají na tom, že v Evropě je třeba zajistit větší mobilitu pro mladé lidi, aby se tak zvýšilo porozumění a podnítila evropská kultura kreativity a podnikavosti. Kultura podnikání se proto Evropě opět musí stát hodnotou, jako je tomu v rozvíjejících se zemích. Na závěr diskusí se členové rozhodli vypracovat usnesení, které bude zasláno evropským politickým činitelům a v němž je vyzvou, aby se ujali konkrétních a okamžitých opatření v oblasti evropského vzdělávání, inovací a výzkumu. Vyjádřili přání, aby současná krize vytvořila prostor pro nové iniciativy, a vznikl tak více integrovaný jednotný trh a nové evropské společné politiky. (eb) VE STRUČNOSTI Italský prezident žádá EHSV, aby pomohl vytvořit sociálnější Evropu Mario Sepi vítá Giorgia Napolitana v budově EHSV Italský prezident Giorgio Napolitano se během své návštěvy EHSV dne 3. března 2010 setkal s předsedou Sepim a s předsedkyní Výboru regionů paní Mercedes Bresso. Na setkání mluvili o změnách, které zavádí Lisabonská smlouva. Pan Napolitano zdůraznil, že posílení sociálního rozměru EU je jednou z nejdůležitějších novinek v nové smlouvě a vyzval EHSV, aby toto ustanovení smlouvy pomohl uskutečnit. Příležitosti se nabízejí i v době krize takový byl závěr panelových diskusí vedených spolu se španělskou konfederací organizací zaměstnavatelů. Zástupci evropského podnikatelského sektoru se však shodli, že pokud jde o zajištění budoucího udržitelného růstu, jsou zásadní tyto dvě otázky: národní vlády musí pro posílení evropského podnikatelského ducha udělat vše, co bude v jejich silách, a toto úsilí musí být na evropské úrovni doplněno o odhodlání a konkrétní kroky. Pro ilustraci nedostatečného přizpůsobení použil příklad sopečné krize: Proč EU nezorganizovala železniční dopravu jako evropskou službu veřejného zájmu, která by uzavření evropského nebe využila ve svůj prospěch, a nenechala projíždět mezi evropskými zeměmi více vlaků? Podniky stále postrádají evropský patent, nástroj nezbytný pro inovace a kreativitu, jenž byl bohužel z politických a finančních důvodů pozastaven vládami EU. Pan Napolitano uznal roli EHSV v politickém procesu EU a zdůraznil, že účast občanské společnosti je pro rozsáhlou síť institucí, kterou Evropa je, důležitá. Předseda Sepi vyzvedl úlohu Lisabonské smlouvy při vyjadřování potřeb občanské společnosti a zvyšování role participativní demokracie jako způsobu, jak nalézt konkrétní odpovědi na mimořádné situace v sociální a ekonomické oblasti. (mb) PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ V KOSTCE Transparentní, kompletní a regulační rámec nezbytný pro přístup k úvěru Jedním z hlavních důsledků celosvětové finanční krize se stala rostoucí potíž pro rodiny, spotřebitele a podniky sociální ekonomiky získat přístup k úvěru. Aby si trh získal zpět jejich důvěru, musí jim být schopen poskytnout dostatečný přístup k úvěru a chránit je před riziky. Hlavním účelem stanoviska k tématu Přístup spotřebitelů a rodin k úvěru případy zneužití (zpravodaj pan Mario Campli, skupina Různé zájmy, Itálie) je stanovit a objasnit občanské společnosti podmínky, kterými se řídí poskytování finanční podpory během stávající hospodářské krize, aby se předešlo riziku zadlužení, nelegálním mechanismům v oblasti úrokových sazeb, bankrotu a chudobě. Je klíčové vytvořit jednotný, transparentní a kompletní regulační rámec pro přístup k úvěrům. Komise by měla nalézt nejlepší způsob, jak odstranit překážky ve stávajícím regulačním rámci, zejména s ohledem na poskytované úvěrové produkty, klamavé reklamní praktiky, transparentnost podmínek, zprostředkovatele úvěrů, informační asymetrie a vzdělání stran zapojených do finančních záležitostí. To je klíčovým požadavkem stanoviska Výboru. (ds) EHSV bude zkoumat situaci lidí, kteří se stali podnikateli jen vlivem okolností Ve stanovisku, které se má projednávat na plenárním zasedání v okamžiku, kdy tento bulletin půjde do tisku, se členové EHSV zabývají choulostivou otázkou ekonomicky závislé samostatné výdělečné činnosti. Jde o pracovníky, kteří jsou oficiálně samostatně výdělečně činní, ale zároveň jsou z mnoha hledisek v závislé situaci například se spoléhají na jediného zákazníka. V tomto ohledu se jejich situace velmi podobá pozici zaměstnance, ovšem bez veškeré související sociální ochrany. Účelem stanoviska je prozkoumat možnosti zajištění sociální ochrany i u tohoto druhu práce. Diskuze se ovšem odvíjí i kolem toho, zda je vůbec vhodné uznávat přechodnou kategorii pracovníků (někde mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem), jelikož se tím bortí tradiční vnímání struktury trhu práce. V důsledku dalekosáhlých ekonomických a sociálních změn přesáhla samostatná výdělečná činnost své tradiční formy dosud uznávané v členských státech. Pouze v některých zemích se nové kategorii pracovníků, která se nachází mezi zaměstnanci na jedné straně a osobami samostatně výdělečně činnými na straně druhé, dostalo právního uznání. Existující vnitrostátní právní úprava poskytuje těmto pracovníkům lepší ochranu a přitom je nezačleňuje mezi zaměstnance, říká José María Zufiaur Narvaiza (skupina II, Zaměstnanci), zpravodaj tohoto stanoviska z vlastní iniciativy, které bylo předloženo k rozpravě na dubnovém plenárním zasedání. (eb) Pečujme o evropský zemědělsko-potravinářský model Společná zemědělská politika není jen první společnou politikou, ale také skutečným zemědělsko-potravinářským modelem, na jehož základě vznikl na světě jedinečný ekonomický potravinářský systém, který produkuje spotřebiteli ceněné kvalitní a zdravé potraviny. Proto je třeba s ním nakládat odpovídajícím způsobem, jelikož má strategický význam pro Evropu, a prosazovat ho v celosvětovém měřítku, neboť je to pravděpodobně jediný model, který je schopný přetrvat, uvedl EHSV ve stanovisku týkajícím se zemědělsko-potravinářského modelu, které bylo přijato v dubnu. Zachování tohoto modelu však bude i nadále vyžadovat výrazné úsilí. Na všech vstupních místech do EU je třeba kontrolovat, zda dovážené výrobky splňují normy EU, uvádí Výbor a vyzývá k odpovídající podpoře zemědělsko-potravinářského modelu v celosvětovém měřítku. EHSV trvá na posílení mezinárodní záruky evropského modelu pomocí lepšího vysvětlení a zkušeného obhájení. To je prvním krokem k harmonizaci předpisů na mezinárodní úrovni, jejímž cílem je předejít nerovnému zacházení. EU by měla do obchodních dohod začlenit vzájemné uznávání systémů na ochranu zdraví spotřebitele a zvířat mezi EU a nečlenskými zeměmi, uvádí Výbor. Navíc k tomuto požadavku žádá EHSV rovněž o podporu technické spolupráce s rozvojovými zeměmi, které vyvážejí nebo chtějí vyvážet do EU. (mb) Více informací naleznete na stránkách: EHSV info Květen 2010/5 Zvláštní vydání 7

8 Brzy v EHSV EHSV pořádá v červnu Evropské fórum pro integraci Evropský hospodářský a sociální výbor bude ve dnech 24. a 25. června pořádat třetí schůzi Evropského fóra pro integraci. Výbor má společně s Evropskou komisí na starost fungování této platformy, jejímž cílem je poskytnout zástupcům občanské společnosti možnost diskutovat o otázkách spojených s integrací občanů třetích států, zejména pak o integračním programu EU. To Evropským institucím umožní zapojit zúčastněné strany na všech úrovních, a nalézt tak k integraci komplexní přístup. Výbor rovněž přispěl významným způsobem na politické úrovni k práci Fóra, zejména prostřednictvím stálé skupiny Přistěhovalectví a integrace (IMI) v rámci specializované sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství a díky zapojení svých zástupců v předsednictvu Fóra. (pb) Udržitelná města Bordeaux, 14. a 15. června nabízí zásadní možnosti pro udržitelný život a občanská společnost je důležitým motorem při hledání a dosahování těchto možností. Středisko pro sledování udržitelného rozvoje pořádá ve dnech 14. a 15. června v Bordeaux konferenci Udržitelná města jak může přispět občanská společnost. Cílem je sloučit všechny aktéry z institucí EU, evropských měst, akademické obce, obchodu a nevládních organizací, kteří jsou činní při vytváření budoucnosti měst. Debata se zaměří na udržitelnou dopravu a budovy, biologickou rozmanitost ve městech a zejména na to, jakým způsobem nejlépe zapojit občanskou společnost do realizace všech cílů. Konference se bude konat v Bordeaux, protože toto město v minulých letech zavedlo řadu iniciativ s cílem stát se ekologičtějším městem a poskytnout všem svým občanům lepší kvalitu života. Konferenci zahájí starosta města a bývalý premiér Alain Juppé. (ak) EHSV bude spolu s Komisí pořadatelem společné konference o zachycování a skladování uhlíku cílem bude dosažení vyšší míry transparentnosti a zajištění většího objemu informací, je tedy potřebná. Tato červnová konference umožní zainteresovaným subjektům takové informace získat a poskytne jim prostor pro vyjádření jejich postojů. (so) Konference na téma Inovace a podnikání, úloha socioekonomických subjektů V rámci belgického předsednictví Evropské unie uspořádá specializovaná sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba v úzké spolupráci s kabinetem pana Jean-Clauda Marcourta, ministra valonské vlády pro hospodářství, malé a střední podniky, zahraniční obchod a nové technologie, a s belgickými poradními výbory konferenci na téma Inovace a podnikání, úloha socioekonomických subjektů. Cílem této konference je připravit podklady na neformální schůzi Rady ministrů průmyslu a výzkumu, která se uskuteční ve dnech 14., 15. a 16. července Konference se bude konat v sídle EHSV dne 2. července 2010 a bude úvodní akcí belgického předsednictví. QE-AA CS-N Řečníci z podnikatelských kruhů, vysoce kvalitní výzkumní pracovníci (Institut Bruegel, Akademie věd České republiky), členové belgických socioekonomických výborů, členové EHSV a zástupci evropských institucí budou mít příležitost vyměnit si své názory s veřejností, a to ve formě kulatých stolů. Rok 2008 byl historickým rokem, neboť počet obyvatel ve městech poprvé přesáhl počet obyvatel žijících ve venkovských oblastech. V Evropě žije 75 % obyvatel ve městech. Do roku 2020 by to mělo být 80 %. Mnoho měst čelí z důvodu přelidnění, chudoby, znečištění a dopravy sociálním a environmentálním problémům. Navzdory četným problémům však města Specializovaná sekce TEN a CCMI budou spolu s Evropskou komisí pořádat konferenci občanské společnosti o zachycování a skladování uhlíku (CCS). Tato konference proběhne v červnu v sídle EHSV v Bruselu. Přestože technologie mají klíčový podíl na dosahování cílů EU v oblasti energetiky a klimatu (cíle 20/20/20), vzbuzují celou řadu otázek. Kampaň, jejímž V příštích dnech bude na internetové stránce EHSV vytvořen speciální odkaz na tuto akci. (mcb) VE STRUČNOSTI Tento měsíc mají členské státy dokončit seznamy svých kandidátů Jaro Evropy Poděkování V následujících dnech předloží 27 členských států generálnímu sekretariátu Rady své seznamy s návrhy potenciálních budoucích členů EHSV. V souladu s dřívějším rozhodnutím Rady musí být tyto seznamy doručeny nejpozději do 31. května Na základě těchto seznamů bude Rada nejprve konzultovat Komisi. Jakmile Komise zaujme své stanovisko, bude návrh rozhodnutí Rady předložen Výboru stálých zástupců (Coreper) a poté Radě k přijetí v červenci Poslední plenární zasedání odstupujícího Výboru se bude konat ve dnech 15. a 16. září 2010 a funkční období 344 členů skončí dne 20. září Výbor bude ve svém novém složení poprvé zasedat o měsíc později ve dnech 20. a 21. října 2010, přičemž někteří členové se vrátí do Bruselu, zatímco jiní se zúčastní svého prvního plenárního zasedání EHSV. (eb) V tomto roce proběhne osmý ročník Jara Evropy a bude opět velkým úspěchem. Cílem této kampaně je přiblížit Evropu mladší generaci, podpořit aktivní evropské občanství a zvýšit povědomí o tom, jak se nás týkají evropská rozhodnutí. Zaregistrovalo se již přes základních a středních škol, které svým žákům a studentům poskytnou jedinečné příležitosti ke vzdělávání, jako např. prostřednictvím pozvání zvláštních hostů do škol a zpřístupnění široké řady učebních pomůcek. Účelem kampaně je motivovat studenty, aby se zúčastnili akcí a činností a vyjádřili své názory na problémy, kterým dnes čelíme. My, polští členové EHSV, bychom chtěli poděkovat předsednictvu EHSV, jeho členům a zaměstnancům za jejich projevy účasti v období po letecké havárii, v níž zahynul náš prezident a zástupci vedení naší země. Vaše slova soustrasti nás hluboce dojala a jsme Vám vděční za Vaše přátelství. Polští členové EHSV EHSV info Vedení redakce Barbara Gessler (bg) Tomasz Jasiński zástupce členů EHSV v redakčním výboru (skupina Zaměstnanci, Polsko) Adresa Evropský hospodářský a sociální výbor Jacques Delors Building Rue Belliard/Belliardstraat Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel nebo Fax Internet: Na tomto vydání se podíleli: Řada členů EHSV navštívila v rámci této iniciativy a podpory aktivity Vaše Evropa, váš názor školy ve svých zemích, aby tak studentům umožnili výměnu názorů se specialistou na vysoké úrovni. Například členka Béatrice Ouin navštívila školu ve francouzském Quimperu a byla velice potěšena tím, jaké nadšení a zájem projevili studenti o evropskou problematiku. (alk) EHSV info ve 22 jazycích: EHSV info vychází devětkrát ročně u příležitosti plenárních zasedání Výboru. Tištěnou verzi EHSV info lze získat zdarma v němčině, angličtině a francouzštině v tiskovém oddělení Evropského hospodářského a sociálního výboru. Kromě toho je EHSV info rovněž k dispozici ve 22 jazycích ve formátu PDF na internetových stránkách Výboru. Adresa: Květen 2010/5 Zvláštní vydání Redakce EHSV info není oficiální zprávou o činnosti EHSV. K tomuto účelu slouží Úřední věstník Evropské unie a jiné publikace Vincent Bastien (vb) Výboru. Eszter Balázs (eb) Rozmnožování a šíření s uvedením EHSV info je povoleno (kopie musí být zaslána redakci). Maciej Bury (mb) Isolde Juchem (ij) Náklad: výtisků. Anya-Louise King (alk) Daria Santoni (ds) Příští číslo vyjde v červenci Tatiana Adamisova (ta), Pierluigi Brombo (pb), 8Celková koordinace Magdaléna Carabin Bĕlařová (mcb), VYTIŠTĚNO NA 100% RECYKLOVANÉM PAPÍŘE EHSV info Květen 2010/5 Zvláštní vydání Agnieszka Nyka (an) Annika Korzinek (ak), Sébastien Occhipenti (so)