USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 449/15 z Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 449/15 z Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení."

Transkript

1 USNESENÍ z 23. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne od hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 449/15 z Kontrola plnění usnesení bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. Usnesení RaMěst č. 450/15 z Zahraniční pracovní cesta souhlasí se zahraniční pracovní cestou primátora statutárního města Chomutova pana Ing. Daniela Černého (v rámci plánovaných veletrhů cestovního ruchu) ve dnech do Lipska. Usnesení RaMěst č. 451/15 z Organizační zabezpečení ZM dne organizační zabezpečení ZSMCH, které se bude konat dne Usnesení RaMěst č. 452/15 z Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího uchazeče na dodávku SW pro správu dotační a grantové politiky. rozhoduje o výběru nejvhodnějšího uchazeče, u zakázky malého rozsahu, na dodávku SW pro správu dotační a grantové politiky, kterým je uchazeč T-SOFT a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4, IČ , DIČ CZ Usnesení RaMěst č. 453/15 z Schválení vítěze veřejné zakázky malého rozsahu "Implementace systému pro podporu elektronického zadávání veřejných zakázek a profil zadavatele. vítěze veřejné zakázky malého rozsahu "Implementace systému pro podporu elektronického zadávání veřejných zakázek a profil zadavatele firmu QCM, s.r.o., a uzavření smlouvy o dílo a technické podpoře s firmou QCM, s.r.o., Bellova 40, č. p. 370, Brno, IČ

2 Usnesení RaMěst č. 454/15 z Schválení licenční smlouvy uzavírané s výhercem soutěže o grafický návrh Chomutovských novin uzavření Licenční smlouvy dle vzoru v příloze s vítězem soutěže o návrh nové grafické podoby Chomutovských novin dle důvodové zprávy. Usnesení RaMěst č. 455/15 z Založení Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko na základě ustanovení 84 odst. 2 písm. e) a p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit založení Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko, smlouvu o vytvoření Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko a stanovy Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko, a to ve znění přiloženém k usnesení ze zasedání rady pověřit primátora statutárního města Chomutov Ing. Daniela Černého k podpisu smlouvy a k realizaci všech nutných kroků vedoucích ke vzniku Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko. Usnesení RaMěst č. 456/15 z Ukončení platnosti smluv na poskytování sociálních služeb v Sociálním centru Kamínek ukončení platnosti smluv č. d a č. d uzavřené dne s Občanským sdružením Světlo Kadaň, o. s., na poskytování sociálních služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi na základě dohody smluvních stran. Usnesení RaMěst č. 457/15 z Dokončení revitalizace parku T. G. Masaryka provedení revitalizace parku T. G. Masaryka podle varianty B, která bude dále rozpracována do stupně realizační dokumentace. Usnesení RaMěst č. 458/15 z Schválení zapojení škol a školského zařízení do projektu na přípravu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání zapojení všech dvanácti škol zřizovaných statutárním městem Chomutov a 1 školského zařízení zřizovaného statutárním městem Chomutov dle jmenovitého seznamu uvedeného v důvodové zprávě do projektu zaměřeného na přípravu a realizaci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, který jako oprávněný žadatel předkládá do Výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání v rámci OPVVV Místní akční skupina Západní Krušnohoří. 2

3 Usnesení RaMěst č. 459/15 z Schválení vítěze VZ Stavební úpravy společenského centra KaSS - bourací práce a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem MAPECO MOST, a.s., Čepirohy 143, Most, IČ na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek výběr nejvhodnější nabídky společnosti MAPECO MOST, a.s. na plnění veřejné zakázky "Stavební úpravy společenského centra KaSS - bourací práce" a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem MAPECO MOST, a.s., Čepirohy 143, Most, IČ Usnesení RaMěst č. 460/15 z Částečná revokace usn. RaMěst č. 358/15:5 z (RO č. 94/2015) - (2.) částečně revokuje v části - snížení výdajů orj. 01 (OE), odpa 6409, položka 5229 (ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím) org o částku ,- Kč na o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odpa 3311, položka 5212 (neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám) org o částku ,- Kč na o částku 0,- Kč - zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odpa 3391, položka 5222 (nefinanční transfery spolkům) org o částku ,- Kč na o částku ,- Kč v části - zvýšení výdajů na - snížení výdajů orj. 01 (OE), odpa 3391, položka 5511 (neinvestiční transfery mezinárodním organizacím) org o částku 7.000,- Kč - zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odpa 3399, položka 5329 (ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně) org o částku 7.000,- Kč - zvýšení výdajů na - snížení výdajů orj. 01 (OE), odpa 3391, položka 5213 (neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám) org o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odpa 3391, položka 5221 (neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem) org o částku ,- Kč. Usnesení RaMěst č. 461/15 z Rozpočtové opatření č. 108,109,110,111,112,113,114,115,116,117/2015 Podnět č. 1 - RO č. 108/2015 schválit rozpočtové opatření č. 108/ snížení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 6409, pol /finanční rezerva/ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 13 /IA KP/, odpa 6112, pol /dary obyvatelstvu/ o částku ,- Kč. Podnět č. 2 - RO č. 109/2015 schválit rozpočtové opatření č. 109/2015 3

4 - zvýšení příjmů orj. 05 /OŽÚ,SÚaŽP/, položka 4116 /ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu/ ÚZ o částku ,-- Kč - zvýšení výdajů orj. 05 /OŽÚ,SÚaŽP/, odpa 1036, položka 5166 /konzultační služby/ ÚZ o částku ,-- Kč. Podnět č. 3 - RO č. 110/2015 schválit rozpočtové opatření č. 110/ snížení výdajů orj. 01 /OE/, odpa 6409, položka 5901 /finanční rezerva/ o částku ,00 Kč - zvýšení výdajů orj. 09 /IA/, odpa 6171, položka 5192 /soudní poplatky/ o částku ,00 Kč. Podnět č. 4 - RO č. 111/2015 rozpočtové opatření č. 111/ snížení výdajů orj. 01 (OE), odpa 6409, položka 5229 (ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím) org o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odpa 3319, položka 5222 (nefinanční transfery spolkům) org o částku ,- Kč. Podnět č. 5 - RO č. 112/2015 schválit rozpočtové opatření č. 112/ zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, pol /přijaté neinvestiční příspěvky od krajů/, org. 320 o částku 4.000,- Kč - zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3233, pol /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/, org. 320 o částku 4.000,- Kč. Podnět č. 6 - RO č. 113/2015 schválit rozpočtové opatření č. 113/ zvýšení příjmů orj. 04 (OSV), položka 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) UZ o částku ,-- Kč, - zvýšení příjmů orj. 04 (OSV), položka 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) UZ o částku ,-- Kč, - zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5011 (platy zaměstnanců) UZ o částku ,-- Kč, - zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5011 (platy zaměstnanců) UZ o částku ,-- Kč, - zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5031 (povinné pojistné na sociálním zabezpečení) UZ o částku ,-- Kč, - zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5031 (povinné pojistné na sociálním zabezpečení) UZ o částku ,-- Kč, - zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5032 (povinné pojistné na veřejném zdravotním pojištění) UZ o částku ,-- Kč, - zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5032 (povinné pojistné na veřejném zdravotním pojištění) UZ o částku ,-- Kč, 4

5 - zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5139 (nákup materiálu) UZ o částku ,-- Kč, - zvýšení výdajů orj. 04 (OSV), odpa 6171, položka 5139 (nákup materiálu) UZ o částku 8.000,-- Kč. Podnět č. 7 - RO č. 114/2015 rozpočtové opatření č. 114/ snížení výdajů orj 17 /ORIaMM/ odpa 3635 položka 5166 /Studie/ o částku ,-- Kč - snížení výdajů orj 17 /ORIaMM/ odpa 6171 položka 5169 /Služby/ o částku ,-- Kč - zvýšení výdajů orj 17 /ORIaMM/ odpa 6171 položka 5139 /Materiál/ o částku ,-- Kč - zvýšení výdajů orj 17 /ORIaMM/ odpa 6171 položka 5171 /Opravy a udržování/ o částku ,-- Kč. Podnět č. 8 - RO č. 115/2015 schválit rozpočtové opatření č. 115/ snížení výdajů orj.12 /PaM/, odpa 6171, položka 5011, org /platy zaměstnanců/, ÚZ o částku Kč - snížení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6171, položka 5031 /povinné pojistné na sociální pojištění/, ÚZ o částku Kč - snížení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6171, položka 5032 /povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění/, ÚZ o částku Kč - snížení výdajů orj.12 /PaM/, odpa 6171, položka 5021, org /dohody - OON/, ÚZ o částku Kč - snížení výdajů orj. 08 /OKT/, odpa 6171, položka 5167 /školení/, ÚZ o částku Kč - snížení výdajů orj. 08 /OKT/, odpa 6171, položka 5139, org. 811 /nákup materiálu USB flash disky/, ÚZ o částku Kč - snížení výdajů orj. 08 /OKT - správa budov/, odpa 6171, položka 5171, org. 812 /opravy a udržování nákup kancelářských dveří včetně montáže/, ÚZ o částku Kč - zvýšení výdajů orj. 08 /OKT/, odpa 6171, položka 5173 /cestovní náhrady/, ÚZ o částku Kč - zvýšení výdajů orj. 08 /OKT/, odpa 6171, položka 5136 /tisk, knihy/, ÚZ o částku Kč - zvýšení výdajů orj. 08 /OKT - správa budov/, odpa 6171, položka 5137, org. 812 /nákup DHM kompletní vybavení spisovny, nábytek, vybavení kanceláří, skartovací stroj, diktafon, fotoaparát /, ÚZ o částku Kč - zvýšení výdajů orj. 08 /OKT/, odpa 6171, položka 5172, org. 811 /nákup programového vybavení do ,- Kč vedení spisové dokumentace SPOD/, ÚZ o částku Kč. Podnět č. 9 - RO č. 116/2015 schválit rozpočtové opatření č. 116/ snížení výdajů orj. 15 (MěPo), odpa 5311 (bezpečnost a veřejný pořádek), položka 5139 (materiál) o částku ,- Kč - snížení výdajů orj. 15 (MěPo), odpa 5311 (bezpečnost a veřejný pořádek), položka 5167 (školení) o částku ,- Kč 5

6 - snížení výdajů orj. 15 (MěPo), odpa 5311 (bezpečnost a veřejný pořádek), položka 6122 (stroje a zařízení) o částku ,- Kč - snížení výdajů orj. 15 (MěPo), odpa 5311 (bezpečnost a veřejný pořádek), položka 5169 (nákup ostatních služeb) o částku ,- Kč - snížení výdajů orj. 15 (MěPo), odpa 5311 (bezpečnost a veřejný pořádek), položka 5179 (ostatní nákupy) o částku ,- Kč - snížení výdajů orj. 15 (MěPo), odpa 5311 (bezpečnost a pořádek), položka 5179 org o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 15 (MěPo), odpa 5311 (bezpečnost a veřejný pořádek), položka 5139 org 1503 (materiál) o částku Kč - zvýšení výdajů orj. 15 (MěPo), odpa 5311 (bezpečnost a veřejný pořádek), položka 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 15 (MěPo),odpa 5311 (bezpečnost a veřejný pořádek), položka 6111 (programové vybavení) o částku ,- Kč. Podnět č Úprava FP na rok 2015, uzavření dodatku č. 8 k příkazní smlouvě č. d se Sociálními službami Chomutov, příspěvkovou organizací, zvýšení LMP na rok 2015 bez nároku na rozpočet zřizovatele a rozpočtové opatření č. 117/2015 úpravu finančního plánu Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace, IČ na rok 2015 schválit uzavření dodatku č. 8 k příkazní smlouvě č. d se Sociálními službami Chomutov, příspěvkovou organizací, IČ se sídlem Písečná 5030, Chomutov ze dne , kterým se mění stanovení maximální výše na pokrytí osobních nákladů bez nároku na rozpočet zřizovatele na rok 2015 (výše předpokládané vyrovnávací platby zůstává beze změn) schválit zvýšení limitu mzdových prostředků Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace, IČ pro rok 2015 o částku ,- Kč bez nároku na rozpočet zřizovatele schválit rozpočtové opatření č. 117/ zvýšení příjmů orj. 31 /SoS Chomutov/, pol /neinvestiční přijaté transfery od krajů/ ÚZ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 31 /SoS Chomutov/, odpa 4359, pol /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/ ÚZ org o částku ,- Kč. Usnesení RaMěst č. 462/15 z Rozpočtové opatření č. 118,119,120,121,122,123,124,125/2015 Podnět č. 1 - RO č. 118/2015 schválit rozpočtové opatření č. 118/ snížení příjmů orj. 12 /PaM/, položka 4116 /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu/, ÚZ o částku Kč - snížení výdajů orj.12 /PaM/ odpa 6171, položka 5011, org /platy zaměstnanců/, ÚZ o částku Kč - snížení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6171, položka 5031 /povinné pojistné na sociální pojištění/, ÚZ 6

7 13011 o částku Kč - snížení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6171, položka 5032 /povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění/, ÚZ o částku Kč. Podnět č. 2 - RO č. 119/2015 schválit rozpočtové opatření č. 119/ zvýšení příjmů orj. 13 IA-KP/, odpa 3319, položka 2321 /přijaté neinvestiční dary/ o částku ,-- Kč -zvýšení výdajů orj.13/ia-kp, odpa 3319, položka 5169 /nákup služeb/ o částku ,--Kč. Podnět č. 3 - RO č. 120/2015 schválit rozpočtové opatření č. 120/ snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 6409, položka 5229 /ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím/ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3419, položka 5222 /neinvestiční transfery spolkům/ o částku ,- Kč. Podnět č. 4 - RO č. 121/2015 schválit rozpočtové opatření č. 121/ snížení příjmů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 6409, položka 2329 /ostatní nedaňové příjmy/ o částku ,- Kč - zvýšení příjmů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, položka 4216 /Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu/, org / Zahrada (hřiště) u MŠ Úsměv/, UZ o částku ,- Kč - zvýšení příjmů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, položka 4216 /Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu/, org /Zahrada (hřiště) u MŠ Úsměv/, UZ o částku ,- Kč - snížení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3111, položka 6121 /budovy, haly stavby/, org / Zahrada (hřiště) u MŠ Úsměv/, o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3111, položka 6121 /budovy, haly stavby/ org /Zahrada (hřiště) u MŠ Úsměv/, UZ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3111, položka 6121 /budovy, haly stavby/, org / Zahrada (hřiště) u MŠ Úsměv/, UZ o částku ,- Kč. Podnět č. 5 - RO č. 122/2015 schválit rozpočtové opatření č. 122/ snížení příjmů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 6409, položka 2329 /ostatní nedaňové příjmy/ o částku ,- Kč - zvýšení příjmů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3900, položka 2324 /přijaté 7

8 nekapitálové příspěvky a náhrady/, org /Meziobecní spolupráce/, NZ335 o částku ,- Kč - zvýšení příjmů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3900, položka 2324 /přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady/, org /Meziobecní spolupráce/, NZ331 o částku ,- Kč - snížení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3900, položka 5011 /platy zaměstnanců v pracovním poměru/, org /Meziobecní spolupráce/ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3900, položka 5011 /platy zaměstnanců v pracovním poměru/, org /Meziobecní spolupráce/, NZ335 o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3900, položka 5011 /platy zaměstnanců v pracovním poměru/, org /Meziobecní spolupráce/, NZ331 o částku ,- Kč - snížení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3900, položka 5031 /povinné sociální pojištění/, org /Meziobecní spolupráce/ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3900, položka 5031 /povinné sociální pojištění/, org /Meziobecní spolupráce/, NZ335 o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3900, položka 5031 /povinné sociální pojištění/, org /Meziobecní spolupráce/, NZ331 o částku 5.000,- Kč - snížení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3900, položka 5032 /povinné zdravotní pojištění/, org /Meziobecní spolupráce/ o částku 8.000,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3900, položka 5032 /povinné zdravotní pojištění/, org /Meziobecní spolupráce/, NZ335 o částku 7.000,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3900, položka 5032 /povinné zdravotní pojištění/, org /Meziobecní spolupráce/, NZ331 o částku 1.000,- Kč - snížení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3900, položka 5021 /ostatní osobní výdaje mzdy/, org /Meziobecní spolupráce/, NZ335 o částku ,- Kč - snížení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3900, položka 5021 /ostatní osobní výdaje mzdy/, org /Meziobecní spolupráce/, NZ331 o částku 7.000,- Kč - snížení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3900, položka 5011 /platy zaměstnanců v pracovním poměru/, org /Meziobecní spolupráce/, NZ335 o částku ,- Kč - snížení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3900, položka 5011 /platy zaměstnanců v pracovním poměru/, org /Meziobecní spolupráce/, NZ331 o částku 5.000,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3900, položka 5011 /platy zaměstnanců v pracovním poměru/, org /Meziobecní spolupráce/ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3900, položka 5021 /ostatní osobní výdaje mzdy/, org /Meziobecní spolupráce/, o částku ,- Kč. Podnět č. 6 - RO č. 123/2015 schválit rozpočtové opatření č. 123/ snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113, pol /nákup ostatních služeb/ o částku ,- Kč - snížení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113, pol /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/, org o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3111, pol /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 8

9 organizacím/ org. 314 o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3133, pol /nákup ostatních služeb/ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113, pol /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/, org. 302 o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113, pol /neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím/, org. 305 o částku ,- Kč. Podnět č. 7 - RO č. 124/2015 schválit rozpočtové opatření č. 124/ zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, pol /neinvestiční přijaté transfery od krajů/ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113, položka 5336 /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/, org. 302 o částku ,- Kč. Podnět č. 8 - RO č. 125/2015 schválit rozpočtové opatření č. 125/ zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, pol /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu/, org. 303 ÚZ o částku ,- Kč - zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, pol /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu/, org. 303 ÚZ o částku ,- Kč - zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, pol /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu/, org. 304 ÚZ o částku ,- Kč - zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, pol /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu/, org. 304 ÚZ o částku ,- Kč - zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, pol /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu/, org. 312 ÚZ o částku ,- Kč - zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, pol /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu/, org. 312 ÚZ o částku ,- Kč - zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, pol /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu/, org. 313 ÚZ o částku ,- Kč - zvýšení příjmů orj. 07 /OŠ/, pol /ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu/, org. 313 ÚZ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113 pol /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/, org. 303 ÚZ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113 pol /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/, org. 303 ÚZ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113 pol /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/, org. 304 ÚZ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113 pol /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/, org. 304 ÚZ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113 pol /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/, org. 312 ÚZ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113 pol /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/, org. 312 ÚZ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113 pol /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/, org. 313 ÚZ o částku ,- Kč - zvýšení výdajů orj. 07 /OŠ/, odpa 3113 pol /neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím/, org. 313 ÚZ o částku ,- Kč. 9

10 Usnesení RaMěst č. 463/15 z Aktualizace rozpočtového výhledu SMCH na období let 2016 až 2020 vzít na vědomí aktualizaci rozpočtového výhledu statutárního města Chomutova pro období let 2016 až Usnesení RaMěst č. 464/15 z Bezplatná doprava pro seniory nad 70 let a dárce krve schválit poskytnutí příspěvku na dopravu městskou hromadnou dopravou, provozovanou Dopravním podnikem měst Chomutova a Jirkova a.s., každému občanovi statutárního města Chomutova, který o příspěvek požádá, a který prokáže, že ke dni podání žádosti o poskytnutí příspěvku dosáhl věku nejméně 70 let nebo že je ke dni podání žádosti držitelem některého z následujících ocenění za dárcovství krve: Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Janského, Zlatý kříž Českého červeného kříže 1., 2. nebo 3. třídy, plaketa Českého červeného kříže dar života, za podmínek uvedených v důvodové zprávě, a to maximálně jednou ročně ve výši Kč pro seniory nad 70 let a ve výši Kč pro dárce krve, a schválit uzavření příkazní smlouvy s Dopravním podnikem měst Chomutova a Jirkova a.s., IČ , se sídlem Školní 999/6, Chomutov, jako příkazníkem, ve znění dle přílohy důvodové zprávy, jejímž předmětem bude závazek příkazníka vykonávat pro město administrativní činnosti při evidenci a výplatě příspěvků na dopravu MHD a provádět jejich výplatu, a závazek města platit za to příkazníkovi odměnu ve výši Kč bez DPH měsíčně a poskytnout příkazníkovi finanční prostředky na úhradu všech oprávněně vyplacených příspěvků, a to měsíčně zpětně. Usnesení RaMěst č. 465/15 z Rozpočet SMCH pro rok 2016 schválit v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet statutárního města Chomutova pro rok 2016: Příjmy celkem ,- Kč - z toho daňové příjmy ,- Kč, nedaňové příjmy ,- Kč, kapitálové příjmy ,- Kč, přijaté transfery ,- Kč a financování ,- Kč Výdaje celkem ,- Kč - z toho běžné výdaje ,- Kč, kapitálové výdaje ,- Kč a financování ,- Kč schválit zapojení volných finančních prostředků z let minulých v celkové výši ,-- Kč do rozpočtu města na rok z toho ,- Kč volné finanční prostředky na účtech města a ,- Kč jako prostředky ze správy aktiv J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČ , kde současně podle čl Statutu FRM jejich převedení do rozpočtu města. 10

11 stanovit tyto závazné ukazatele rozpočtu města: a) závaznými ukazateli jsou celkové částky schválené v rozpočtu pro rok 2016 za jednotlivé ORJ, zvlášť pro běžné a kapitálové výdaje, v odvětvovém třídění rozpočtové skladby (oddílparagraf), vyjma závazných ukazatelů stanovených v odst. b) až e). V případě, že je částka označena ÚZ (účelový znak pro sledování transferů), jedná se o samostatný závazný ukazatel, který není možné překročit, b) výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné: mzdové výdaje zaměstnanců zařazených do magistrátu a ostatní mzdové výdaje související s pracovníky, mzdové výdaje zastupitelstva a ostatní mzdové výdaje související se zastupiteli, mzdové výdaje zaměstnanců organizačních složek a ostatní výdaje s tím související, mzdové výdaje Městské policie a ostatní výdaje s tím související, c) výdaje na investiční akce v členění dle ORG a ostatní kapitálové výdaje rozpočtu města, d) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace - finanční vztah ke zřízené organizaci: objem neinvestičního příspěvku, příspěvek na odpisy, výše nařízeného odvodu, investiční příspěvek, kladný hospodářský výsledek a objem mzdových prostředků v hlavní činnosti, e) závazné ukazatele pro obchodní společnosti města - výše neinvestiční a investiční dotace schválit poskytnutí neinvestičních a investičních příspěvků příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Chomutov dle důvodové zprávy, včetně limitu mzdových prostředků příspěvkových organizací města, a ukládá odvod dle 28 odst. 6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, z odpisů nemovitostí do rozpočtu zřizovatele dle důvodové zprávy schválit poskytnutí investičního příspěvku a uzavření smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku Podkrušnohorskému zooparku Chomutov, p.o., IČ , se sídlem Chomutov , Přemyslova 259, na nákup traktoru ve výši ,-- Kč schválit poskytnutí dotací obchodním společnostem založeným statutárním městem Chomutov na zajištění služeb obecného hospodářského zájmu: a) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Chomutova na rok 2016 v celkové výši ,-- Kč, se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., IČ , se sídlem Chomutov , Boženy Němcové 552/32, dle přílohy důvodové zprávy b) uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. d ze dne , se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., IČ , se sídlem Chomutov , Boženy Němcové 552/32, dle přílohy důvodové zprávy schválit rozpočty účelových fondů zřízených statutárním městem Chomutov dle důvodové zprávy schválit poskytnutí neprogramové dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se Střední průmyslovou školou a Vyšší odbornou školou, Chomutov, Školní 50, příspěvkové organizací, IČ , se sídlem Chomutov, Školní 50, ve výši ,-- Kč, na projekt bakalářského technicko-ekonomického studia při Střední průmyslové škole a Vyšší odborné škole v Chomutově schválit poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci Občanskému sdružení Světlo Kadaň, IČ , se sídlem: Kadaň, Husova 1325, ve výši ,-- Kč, na provoz K-Centra v Hálkově ulici v Chomutově, s účelovým určením pro využití na překlenutí doby před přidělením státní dotace, s návratností do rozpočtu města nejpozději do a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 11

12 schválit poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci Občanskému sdružení Světlo Kadaň, IČ , se sídlem: Kadaň, Husova 1325, ve výši ,--Kč, na provoz sociálních služeb v Chomutově - NZDM a SAS v SC Kamínek ( ,-- Kč) a NZDM MOLO ( ,--Kč), s účelovým určením pro využití na překlenutí doby před přidělením státní dotace, s návratností do rozpočtu města nejpozději do a schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle upravené důvodové zprávy. Usnesení RaMěst č. 466/15 z Změna věřitele u úvěrové smlouvy o poskytnutí revolvingového úvěru č ze dne Zastavení realizace veřejné zakázky na služby - zjednodušené podlimitní řízení - Úvěr na refinancování přijatého revolvingového úvěru bere na vědomí zastavení realizace veřejné zakázky vzít na vědomí převedení úvěrové smlouvy č ze dne s Dexia Komunnalkredit AG (Dexia Credit Local) na nového věřitele Československou obchodní banku a.s. Usnesení RaMěst č. 467/15 z Doplnění materiálu: Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova - aktualizovaný dokument vydat Směrnici ZSMCH - Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova. Usnesení RaMěst č. 468/15 z Uspořádání veřejné sbírky na Matěje V., kterému bylo diagnostikováno závažné onemocnění záměr uspořádání veřejné sbírky pro vážně nemocného Matěje V. (12 let). Usnesení RaMěst č. 469/15 z Novelizace Jednacího řádu komisí RSMCH bere na vědomí připomínky komisí rady města k Jednacímu řádu komisí Rady statutárního města Chomutova novelizaci Jednacího řádu komisí Rady statutárního města Chomutova dle přílohy č

13 Usnesení RaMěst č. 470/15 z Revokace usnesení č. 013/15 z Rozdělení kompetencí primátora a náměstků primátora revokovat usnesení č. 013/15 z Rozdělení kompetencí primátora a náměstků primátora schválit rozdělení kompetencí primátora a náměstků primátora s účinností od dle upravené důvodové zprávy ukládá tajemníkovi MMCH, po schválení v zastupitelstvu města, zapracovat tyto kompetence do organizačního řádu MMCH. Usnesení RaMěst č. 471/15 z Prodej nemovitých věcí Podnět č. 1 - VB budoucí - CETIN, Vodních staveb uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnost inženýrské sítě - práva vést telekomunikační vedení, provozovat je a udržovat přes části pozemků p.č. 2409/1, 2417 a 2467 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví statutárního města Chomutova a to ve prospěch Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, IČ , při splnění podmínek důvodové zprávy. Podnět č. 2 - VB budoucí- CETIN, Dechtochema uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnost inženýrské sítě - práva vést telekomunikační vedení, provozovat je a udržovat přes část pozemku p.č. 1292/1 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví statutárního města Chomutova a to ve prospěch Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, IČ , při splnění podmínek důvodové zprávy. Podnět č. 3 - VB budoucí- CETIN, Na Průhoně uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnost inženýrské sítě - práva vést telekomunikační vedení, provozovat je a udržovat přes části pozemků p.č. 2441/3, 2499, 3032/1, 3037 a 3039/1 v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví statutárního města Chomutova a to ve prospěch Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, IČ , při splnění podmínek důvodové zprávy. Podnět č. 4 - VB budoucí - CETIN, Bezručova uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnost inženýrské sítě - práva vést telekomunikační vedení, provozovat je a udržovat přes části pozemků p.č. 75/1, 258/9 a 258/37 v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví statutárního města Chomutova a to ve prospěch Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, IČ , při 13

14 splnění podmínek důvodové zprávy. Podnět č. 5 - VB budoucí - P., L. - revokace revokuje usnesení RM č. 365/15/1 z uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnost inženýrské sítě - práva vést vodovodní vedení, provozovat je a udržovat přes část pozemku p.č v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví statutárního města Chomutova a to ve prospěch pozemku p.č. 2484/1, jehož součástí je budova čp v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví Jana L. (podíl ½) a Milana P. (podíl ½), při splnění podmínek důvodové zprávy. Podnět č. 6 - VB budoucí- Ing. Š. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene práva umístění části střechy krytého stání na části pozemku p.č. 4707/27 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví statutárního města Chomutova a to ve prospěch pozemku p.č. 4699/90 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví Ing. Karla Š., při splnění podmínek důvodové zprávy. Podnět č. 7 - VB budoucí - Private Pension, kanal.př. uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnost inženýrské sítě - práva vést kanalizační vedení, provozovat je a udržovat přes části pozemků p.č. 4167/12 a 4167/14 v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví statutárního města Chomutova a to ve prospěch pozemku p.č. 4166/19 v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví Private Pension CE Ward, Middlewich Road CW4 7ET, Holmes Chapel, Crewe, Cheshire, Spojené království Velké Británie podíl ½ a Private Pension E V Whitehouse, Middlewich Road CW4 7ET, Holmes Chapel, Crewe, Cheshire, Spojené království Velké Británie podíl ½, při splnění podmínek důvodové zprávy. Podnět č. 8 - VB - ČEZ D.,NN Spořická, čp uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva vést energetické vedení, provozovat je a udržovat přes části pozemků p.č. 1247, 1248, 1254/1 a 1255 dle GP č /2015 v k.ú. Spořice za cenu ,-Kč + DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, , IČ Podnět č. 9 - VB - KAUFLAND IS uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva vést vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci, přípojky vysokého a nízkého napětí, provozovat je a udržovat a služebnost cesty (příjezdové plochy, komunikace) přes části pozemků p.č. 367/1, 369/1, 371/2, 754/1, 894, 895, 906/1 a 920 dle GP č /2013, /2013 a 5086/147/2013 v k.ú. Chomutov I za cenu ,-Kč + DPH, ve prospěch pozemků p.č. 866/1, 866/2, 866/3, 867, 868/2, 869, 870, 871, 872/1, 875/1, 5540, 5541/1, 5542 a 5546/1 ve vlastnictví Kaufland Česká republika v.o.s., Praha 6, Bělohorská 2428/203, , IČ

15 Podnět č VB - KAUFLAND VO uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě - práva vést přeložku veřejného osvětlení, provozovat ji a udržovat přes části pozemků p.č. 870 a 872/1 dle GP č /2013 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví Kaufland Česká republika v.o.s., Praha 6, Bělohorská 2428/203, , IČ za cenu 100,-Kč + DPH ve prospěch statutárního města Chomutova. Podnět č Záměr prodeje pozemku - Povodí Ohře, s.p. zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 6125/183 o výměře 22 m2 v k.ú. Chomutov I. Podnět č Prodej pozemků - H. výjimku z prodejní ceny pozemků dle usnesení ZM č. 002/13/21 a prodej pozemku p.č. 3172/255 o výměře 286 m2 a podílu ve výši 1/46 k pozemku p.č. 3172/238 v k.ú. Chomutov II, společně s podílem ve výši 1/46 k vodovodní přípojce za celkovou cenu ,- Kč do vlastnictví Ivety H. Podnět č Prodej pozemku - W. prodej pozemku p.č. 914/14 o výměře 196 m2 v k.ú. Chomutov II za cenu dle znaleckého posudku č /2015 ve výši ,-Kč do vlastnictví Romana W. Podnět č Prodej pozemku - N. prodej pozemku p.č. 1470/44 o výměře 18 m2 v k.ú. Chomutov II za cenu dle znaleckého posudku č /2015 ve výši 5.270,-Kč a ušlé nájemné ve výši 108,-Kč do vlastnictví manželů Mgr. Daniela a Mgr. Jany N. Podnět č Prodej pozemku - K. prodej pozemku p.č. 2735/1 o výměře 54 m2 v k.ú. Chomutov I za cenu dle znaleckého posudku č /2015 ve výši ,-Kč do vlastnictví manželů Ing. Jaroslava a Ing. Aleny K. 15

16 Podnět č Prodej pozemku - F. prodej pozemku p.č. 1911/39 o výměře 91 m2 v k.ú. Chomutov II za cenu dle znaleckého posudku č /2015 ve výši ,-Kč do vlastnictví Ing. Jany F. Podnět č Směna pozemků - P. zřízení věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě práva vést vodovodní vedení, provozovat je a udržovat na části pozemku p.č. 929/6 v k.ú. Chomutov I v rozsahu dle GP č. 5910/71/2015 za cenu 918,-Kč ve prospěch statutárního města Chomutova a směnu dílu d pozemku p.č. 929/1 o výměře 27 m2 dle GP č. 5910/71/2015 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví statutárního města Chomutova za díl b pozemku p.č. 926/6 o výměře 28 m2 dle GP č. 5910/71/2015 v k.ú. Chomutov I ve vlastnictví Ing. Jana P. a RNDr. Jarmily P. bez doplatku rozdílu ceny ve výši 918,-Kč ve prospěch manželů P. Podnět č Záměr prodeje pozemku - neschválení - SVJ Karolíny Světlé 3617 n e prodej části pozemku p.č. 2613/1 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek ul. Karolíny Světlé čp. 3617/6, IČ , Karolíny Světlé čp. 3617/6, Chomutov, z důvodu zachování pozemku pro veřejnou zeleň. Podnět č Záměr prodeje pozemku - neschválení - T. n e prodej části pozemku p.č. 1680/1 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví Michaely T. z důvodu zachování funkčnosti stávající parkovací plochy. Podnět č Záměr prodeje pozemků - neschválení - M. n e prodej pozemků p.č. 3160/1 a 3161/2 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví Eduarda a Evy M. z důvodu zachování pozemku jako rezervy města. Podnět č Záměr prodeje pozemku - neschválení - F. n e prodej pozemku p.č. 2348/1 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví Romana a Margity F. z důvodu zachování pozemku pro veřejnou zeleň. 16

17 Podnět č Záměr prodeje pozemků - neschválení - ARTEZO n e prodej pozemků p.č. 553/2 a 558/8 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví společnosti ARTEZO, s.r.o., IČ , Hálkova 226, Chomutov, z důvodu plánované revitalizace území. Podnět č Bezúpl. převod - SPÚ - p.č ,11,12 bezúplatný převod pozemků p.č. 4693/2, 4693/11 a 4693/12 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví statutárního města Chomutova dle ust. 7 zák.č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu od vlastníka Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha 3, IČ Podnět č BP pozemek v zooparku - ÚZSVM bezúplatný převod pozemku p.č. 4840/2 o výměře 834 m2 v k.ú. Chomutov I z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha IČ do vlastnictví statutárního města Chomutova s tím, že se nabyvatel zaváže o nemovitou věc řádně pečovat a užívat ji pouze ve veřejném zájmu, v souladu s ust. 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. Pozemek bude součástí turistického komplexu, který se podílí na ekologické výchově a informování veřejnosti v oblasti péče o životní prostředí, ochranu přírody, chovu zvěře, aby dotvářel a uzavíral rekreační komplex v rámci příměstské rekreační zóny příspěvkové organizace Podkrušnohorského zooparku. Nelze ji využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat či propachtovat. Po dobu 20 let od právních účinků vkladu vlastnického práva dle této smlouvy nepřevede, jinak nezcizí ani nezatíží ve prospěch třetí osoby, s výjimkou předání do bezúplatného užívání příspěvkové organizaci Statutárního města Chomutova a znění Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. 142/2015. Podnět č Informace o VVŘ čp Kosmonautů bere na vědomí informaci o možném vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemku p.č. 1942/2 v k.ú. Chomutov I o výměře 1019 m2, jehož součástí je stavba občanského vybavení čp v ulici Kosmonautů a účast statutárního města Chomutova ve výběrovém řízení na prodej pozemku p.č. 1942/1 o výměře 1019 m2 v k.ú. Chomutov I, jehož součástí je stavba občanského vybavení čp ulici Kosmonautů z vlastnictví České republiky. 17

18 Podnět č Oznámení o VVŘ - k. ú. Nová Ves vzít na vědomí oznámení o vyhlášeném výběrovém řízení a n e účast statutárního města Chomutova ve výběrovém řízení vyhlášeného Českou republikou, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město Praha IČ na prodej nemovité věci stavebního pozemku p.č. 128 o výměře 1828 m2 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba občanská vybavenost čp. 2 Nová Ves v k.ú. Nová Ves u Křimova s minimální kupní cenou ,- Kč. Podnět č Nabídka č. 2 na výkup pozemků - k.ú. CV II VRŠANSKÝ n e nabídku společnosti VRŠANSKÝ a spol., v.o.s., Teplice, Kollárova 1879, IČ likvidátora společnosti Agrostav společný podnik Chomutov v likvidaci, na výkup pozemků p.č. 4225/3 o výměře 815 m2, 4225/6 o výměře 334 m2, 4225/7 o výměře 884 m2, v k.ú. Chomutov II za nabízenou kupní cenu ,- Kč (sazba 50,- Kč za m2). Podnět č VB - RWE, R. uzavření smlouvy třístranné o zřízení úplatného věcného břemene, služebnosti inženýrské sítě práva vést plynárenské vedení, provozovat je a udržovat přes části pozemků p.č. 1676/1 a 1676/2 v k.ú. Chomutov I dle GP č /2015 za cenu 2.915,- Kč + DPH ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ a investorem stavby Ing. Jiřím R. a Ing. Terezou R. Podnět č Prodej pozemku - oprava usnesení formou revokace částečně revokovat usnesení č. 096/15/15 ze dne tak, že u kupující Márie N.é se opravuje výše kupní ceny z 1.646,- Kč na 3.291,- Kč. Usnesení RaMěst č. 472/15 z Pronájem nemovitých věcí Podnět č. 1 - Výpůjčka pozemků - JZ REALITY spol. s r.o. výpůjčku části pozemku p.č. 2133/17 o výměře 100 m2 a části pozemku p.č. 2133/32 o výměře 142 m2 v k.ú. Chomutov II za účelem vybudování parkoviště a přístupových chodníků na dobu určitou do doby realizace výstavby na částech předmětných pozemků, nejdéle však do pro JZ REALITY spol. s r.o., Praha 3, Roháčova 188/37, , IČ s tím, že po ukončení výpůjčky a nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí bude uzavřena nájemní smlouva. 18

19 Podnět č. 2 - Výpůjčka pozemku - ČR - ÚZSVM výpůjčku pozemku p.č. 2469/2 o výměře 91 m2 v k.ú. Chomutov I pod stavbou občanské vybavenosti (mateřské školy Palackého ulice) čp. 4057, která je vlastnictvím statutárního města Chomutova na dobu určitou od do uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovité věci č. 148/2015, která je přílohou důvodové zprávy mezi Českou republikou, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha IČ a statutárním městem Chomutov. Podnět č. 3 - Pronájem pozemku - p. J. ne pronájem části pozemku p.č 2613/1 o výměře 130 m2 v k.ú. Chomutov I za cenu 260,-Kč/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za účelem odpočinkové plochy pro Jaroslavu J. Usnesení RaMěst č. 473/15 z Veřejná zakázka na dodávku "Informační a časoměrný systém pro atletický stadion Chomutov" na podkladě doporučení hodnotící komise jako nejvýhodnější nabídku uchazeče Petr R. - SPRINTER, Praha. Usnesení RaMěst č. 474/15 z Návrh na vyřazení, převod, prodej, darování a likvidaci majetku města vyřazení, převod, prodej, darování a fyzickou likvidaci movitého majetku města dle soupisů majetku uvedených v upravené důvodové zprávě č. 1 schválit vyřazení a likvidaci staveb v majetku města dle soupisu staveb uvedených v důvodové zprávě č. 2. Usnesení RaMěst č. 475/15 z Návrhy výpovědí z nájmu bytu ukládá řediteli společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ, a.s., aby se ve spolupráci s odborem sociálních věcí při osobním jednání domluvil s nájemci, uvedenými v důvodové zprávě, na splátkovém kalendáři. 19

20 Usnesení RaMěst č. 476/15 z Umístění veřejné komunikační sítě společnosti Schlike-DOMI s.r.o. umístění optického kabelu dle předloženého návrhu v domě čp v ul. Bezručova v Chomutově a uzavření Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě se spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., zastoupena spol. ŠINDY a.s. dle upraveného předloženého návrhu. Usnesení RaMěst č. 477/15 z Operativní leasing na vozidlo pro svoz odpadů ukládá 1. náměstkovi primátora vyhodnotit výhodnost operativního leasingu oproti nákupu. Usnesení RaMěst č. 478/15 z Operativní leasing na užitková vozidla ukládá 1. náměstkovi primátora vyhodnotit výhodnost operativního leasingu oproti nákupu. Usnesení RaMěst č. 479/15 z Žádost o přidělení bytu "na půl cesty" pronájem bytu "na půl cesty" na adrese Chomutov, Jiráskova 4597 pro pana R. Jakuba. Usnesení RaMěst č. 480/15 z Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování Přihlášku ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a Memorandum o spolupráci a schválit Přihlášku ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a Memorandum o spolupráci. Usnesení RaMěst č. 481/15 z Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Střediska volného času Domeček Chomutov, příspěvkové organizace schválit změnu zřizovací listiny Střediska volného času Domeček Chomutov, příspěvkové organizace, IČ , a to dodatkem č. 1 ve znění dle přílohy důvodové zprávy, jehož předmětem je změna odst. 6.1 Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele. 20

21 Usnesení RaMěst č. 482/15 z Aktualizace Přílohy č. 1 Zřizovací listiny Základní školy Chomutov, Březenecká 4679 schválit aktualizované znění Přílohy č. 1 Zřizovací listiny Základní školy Chomutov, Březenecká 4679, dle přílohy. Usnesení RaMěst č. 483/15 z Souhlas s přijetím darů za 3. čtvrtletí 2015 souhlasí s přijetím účelově určených darů peněžitých v celkové výši ,- Kč a účelových darů věcných v celkové výši ,- Kč, určených školám a školským zařízením zřizovaným statutárním městem Chomutov za třetí čtvrtletí roku Usnesení RaMěst č. 484/15 z Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství mezi Základní uměleckou školou T. G. Masaryka Chomutov se Sächsische Mozart-Gesellschaft e. V. Chemnitz souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství mezi Základní uměleckou školou T. G. Masaryka Chomutov a Sächsische Mozart-Gesellschaft e. V., IČ VR819, se sídlem: Hartmannstraße 7c, Chemnitz. Usnesení RaMěst č. 485/15 z Úprava č. 3 plánu čerpání fondu investic Základní školy Chomutov, Březenecká 4679 pro rok 2015 úpravu č. 3 plánu čerpání fondu investic Základní školy Chomutov, Březenecká 4679, IČ pro rok Usnesení RaMěst č. 486/15 z Souhlas s přijetím darů za 3. čtvrtletí 2015 souhlasí s nabytím účelově určených darů a finančních darů na chov zvířat v hodnotě ,- Kč za období červenec - září 2015, od dárců uvedených v příloze, ve prospěch Podkrušnohorského zooparku Chomutov, příspěvkové organizace. 21

22 Usnesení RaMěst č. 487/15 z Smlouva o pronájmu reklamní plochy na vozidle uzavření Smlouvy o pronájmu reklamní plochy na vozidle v rámci projektu "Sociální automobil", uzavřenou mezi Statutárním městem Chomutov a obchodní společností KOMPAKT spol. s.r.o., IČ , se sídlem Poděbrady, Opletalova 683, dle přílohy č. 1. Usnesení RaMěst č. 488/15 z Výběrové řízení na dodavatele služeb pověřuje náměstka primátora MUDr. Mariana Bystroně přípravou výběrového řízení na dodavatele následujících služeb: Analýza aktivit města a jeho společností a organizací v oblasti kultury a sportu a vyhovění návrhu optimalizace těchto aktivit, a to s uvedením ekonomických, účetních, právních a personálních aspektů prováděných změn. Usnesení RaMěst č. 489/15 z Farmářské trhy Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě uzavření Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na zajištění farmářských trhů s občanským sdružením Český um - Artificium Bohemicum, Skalka u Doks 51, Doksy, IČ , ve znění dle přílohy č. 2. Usnesení RaMěst č. 490/15 z Jmenování nového člena dopravní komise odvolává stávajícího člena dopravní komise pana Mgr. Milana Petriláka jmenuje pana Vítězslava Vilda členem dopravní komise. Usnesení RaMěst č. 491/15 z Žádost o navýšení dotace na projekt - kultura ne navýšení dotace na projekt z rozpočtu města žadateli: AGENTURA MODUA s.r.o., IČ , se sídlem Chomutov, Mostecká 39/3, na projekt Staročeské Vánoce. 22

23 Usnesení RaMěst č. 492/15 z Částečná revokace - žádost o finanční příspěvek z rozpočtu města - kultura částečně revokuje usnesení RaMěst. č. 329/15 z v části: 2) ve výši ,- Kč pro Milana K., IČ , se sídlem Praha - Žižkov, Štítného 629/23 na divadelní představení Dámy z Aniane, s podmínkou potvrzení záštity francouzské ambasády, a v části: 3) ve výši ,- Kč se mění na ve výši ,- Kč pro Spolek sběratelů a přátel Exlibris, IČ , se sídlem Praha - Hloubětín, Zelenečská 129/34 na úhradu podílu nájmu společenských prostor Městského divadla v Chomutově při pořádání mezinárodního sjezdu sběratelů drobné grafiky ve dnech Usnesení RaMěst č. 493/15 z Aktualizace Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb statutárního města Chomutova aktualizaci Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb statutárního města Chomutova schválit aktualizaci Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb statutárního města Chomutova Usnesení RaMěst č. 494/15 z Rozdělení dotací z Programu pro poskytování dotací na úhradu energií ve sportovních zařízeních mimo vlastnictví města v roce 2015 schválit poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací na úhradu energií ve sportovních zařízeních mimo vlastnictví města v roce 2015 těmto subjektům a ve výši: 1) Sportclub 80 Chomutov, IČ , se sídlem Chomutov, 17. listopadu ,- Kč 2) Sportovně střelecký klub Chomutov, IČ , se sídlem Chomutov, Blatenská ,- Kč 3) TJ Válcovny trub a železárny Chomutov, IČ , se sídlem Chomutov, Mánesova ,- Kč 4) Tenisový klub Chomutov, IČ , se sídlem Chomutov, Bezručova ,- Kč neschválit poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací na úhradu energií ve sportovních zařízeních mimo vlastnictví města v roce 2015 pro Tělovýchovnou jednotu Baník Březenecká Chomutov, IČ , se sídlem Chomutov, Chelčického 255, z důvodu, že pronajaté zařízení není na území města Chomutova. 23