Obsah. Zpravodajství... 3 Kultura... 6 Školství...10 Životní prostředí...?? Sport Hlas Lubenecka Cestou na Bílý kříž (L.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Zpravodajství... 3 Kultura... 6 Školství...10 Životní prostředí...?? Sport Hlas Lubenecka Cestou na Bílý kříž (L."

Transkript

1

2 Hlas Lubenecka Obsah Zpravodajství Kultura Školství Životní prostředí ?? Sport Cestou na Bílý kříž (L. Michalec) Hlas Lubenecka vychází jednou za 3 měsíce v počtu 300 ks. Vydání tohoto časopisu je povoleno Ministerstvem kultury a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR E Redakční rada: Fotograf: Kontakt: Mgr. Jana Michalcová, Jiří Chaloupecký, Mgr. Marcela Svejkovská, Pavel Antoni, Milan Fejfárek Libor Michalec, Markéta Michalcová - 2 -

3 Slovo starosty Vážení spoluobčané, rychle se blíží konec roku, je čas bilancování, ale i příprav na rok Proto mi nejprve dovolte, abych Vám poděkoval jménem všech zvolených zastupitelů za účast a důvěru projevenou v komunálních volbách. Vaše hlasy jsou pro nás zavazující a věřím, že celé zastupitelstvo bude pracovat jako sehraný tým hájící zájmy občanů a obce Lubenec. Zastupitelstvo obce začalo pracovat v novém složení. Ing. Zdeněk Vukliševič, pí Zdeňka Strunzová a Mgr. Jana Michalcová byli vystřídáni Mgr. Renatou Michalcovou, Jiřím Křížem, Lukášem Barešem. Z předešlého zastupitelstva zůstali Václav Hadač, Bohumil Peterka, Tomáš Polena, Mgr. Jaroslav Doležal, Pavel Antoni a Jiří Chaloupecký. Poprvé jsme se sešli na ustavujícím zasedání v říjnu a na prvním, již pracovním, v listopadu. Na prvním ZO jsme projednávali především návrh rozpočtu obce na rok 2019 a ten by měl být schválen na prosincovém zasedání. Protože se kvapem blíží zima, považuji za důležité schválení smlouvy na zimní údržbu obce s firmou Lukra s.r.o. Neméně důležité je schválení Veřejnoprávní smlouvy s městem Podbořany o projednávání přestupků v naší obci. Dále jsme řešili majetkové záležitosti obce a také věcná břemena související s výstavbou obchvatu Lubence. Na rok 2019 plánujeme několik větších akcí: např. opravu dešťové a splaškové kanalizace a také výměnu povrchů chodníků v areálu základní školy, přestavbu bytu v mateřské škole na učebnu, opravu místních komunikací ve vlastnictví obce, výměnu stoupaček, kuchyňských linek a opravy koupelen v čp. 242 a konečně rekonstrukci rybníka v Libkovicích. Bohužel, stále více se projevuje nedostatek pracovních sil a je tedy otázkou, zda se nám na plánované akce podaří zajistit zhotovitele. V oblasti odpadového hospodářství v roce 2019 rozšíříme služby o svoz pytlů s tříděným odpadem (žluté, oranžové a šedé). Všichni občané můžou od ledna odkládat pytle s tříděným odpadem k barevným kontejnerům na tříděný odpad, pytle budou odváženy každý pátek do sběrného dvora pracovníky obecního úřadu. Nové pytle jsou vydávány zdarma na OÚ a na sběrném dvoře. Chtěl bych pouze požádat o odkládání pytlů ke kontejnerům ve čtvrtek, nebo až v pátek ráno, aby nebyly roztrhány zvířaty, nebo rozfoukány větrem a nevznikal tak nepořádek. V místních částech bude již zavedený svoz pokračovat ve čtrnáctidenních intervalech, rozpis bude opět umístěn na vývěskách v každé obci. Jak jsem se zmínil již na začátku, blíží se konec roku Dovolte mi, abych vám všem popřál hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, pracovních úspěchů a splnění všech přání v novém roce Jiří Chaloupecký starosta Složení nového zastupitelstva: Jiří Chaloupecký - starosta Pavel Antoni - místostarosta Mgr. Jaroslav Doležal - předseda komise pro školství a mládež Václav Hadač - předseda sociální komise Mgr. Renata Michalcová - předsedkyně komise pro životní prostředí a pořádek Bohumil Peterka - předseda kontrolního výboru Tomáš Polena - předseda finančního výboru Lukáš Bareš - předseda bytové komise Jiří Kříž - předseda komise pro sport a mládež - 3 -

4 Zpravodajství Místní poplatky na rok 2019 Poplatek za psa Za prvního psa Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele a) ze psů držených v bytových domech s 3 a více byty 200,- 400,- b) ze psů držených v ostatních domech 100,- 200,- c) ze psů, jejichž držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo sirotčího důchodu, držených v bytových domech s 3 a více byty 100,- 200,- d) ze psů, jejichž držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo sirotčího důchodu, držených v ostatních domech 50,- 100,- OZV Obce Lubenec č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Komunální odpad 250,-Kč fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt 250,-Kč fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci či byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná dospělá osoba OZV Obce Lubenec č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Poplatky je možné hradit v pokladně Obecního úřadu Lubenec, složenkou, nebo bankovním převodem na účet obce č /0100, do poznámky uvedete vaše jméno a příjmení, pro variabilní symbol si můžete zavolat na tel. č Splatnost obou poplatků je do

5 Zpravodajství Svoz tříděného odpadu z místních částí obce Lubenec barevné pytle Přibenice, Ležky, Řepany, Vítkovice, Libkovice, Záhoří, Libyně, Drahonice ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC (PÁTEK) LEDEN Pytle s odpadem odkládejte ke kontejnerům na tříděný odpad!!! - 5 -

6 Kultura První adventní neděli jsme se tradičně sešli na rozsvěcení vánočního stromečku. Počasí nám sice moc nepřálo, pršelo a celkově bylo dost nevlídno, ale i tak se sešlo na návsi pár lubeneckých občanů, kteří si rádi společně připomněli, že začíná čas adventu, tedy očekávání, čas, kdy zapalujeme první svíčku na adventním věnci, čas, kdy bychom se měli pozastavit nad všedním shonem a připomenout si, co je v životě nejdůležitější - štěstí a zdraví našich nejbližších, radost z každého dne a spokojenost a láska. Děkujeme všem, kteří na adventním odpoledni vystoupili, především dětem a jejich učitelům z MŠ, ZŠ Lubenec a ZUŠ Podbořany (pracoviště Lubenec). Také ženskému pěveckému sboru Lubínek. Do vánoční nálady některé Lubenecké dostala už krásná výstava Kristýny Folprechtové a Sklo artu manželů Kantových v galerii Kadaň pod názvem: Skleněné Vánoce

7 Kultura Komorní akce v knihovně pořádané SOS Lubenec stále pokračují. Na podzim přes 80 lidí navštívilo tyto dvě akce: PRADĚDOVA VÁLKA Ve středu 14. listopadu se v lubenecké knihovně křtila nová kniha místního spisovatele Libora Michalce. Jmenuje se Pradědova válka. Dopisy z fronty ( ) a vyšla v nakladatelství Triton. František Michalec měl krásnou a ráznou ženu, smysl pro humor (ten černý) a kliku v tom, že mohl vojnu strávit mimo bojovou linii. Téměř denně psal pohlednice svojí Aničce, fotil a snímky si sám vyvolával. Prostřednictvím pravnuka teď přináší i nám svědectví o trochu jiné první válce. Více než stoleté záběry a texty doplňují Liborovy, které pořizoval při putování po stopách svého předka. SOS Lubenec přivítalo Zapomenuté Podbořansko? V páteční podvečer se zaplnila lubenecká knihovna zájemci o projekt dvou nadšenců Tomáše Hásla a Petra Ouhrabky. Jejich instagramový účet podboransko.info ukazuje náš region jako místo řady architektonických skvostů, romantické přírody a polozapomenutých míst Jejich ambicí je se prostřednictvím krásných fotografií (a někdy záběrů z dronu) pokusit oživit vztah lidí ke krajině a také nalákat (nejen) české návštěvníky. Instagram kromě obrazové dokumentace nabízí stručné popisky k daným místům, v češtině a angličtině. Spolupracovníky obou mladých mužů jsou Karolína Dandová a Dmitryj Špenik. A přivítají i další pomoc např. tipy na místa (nebo aktuální události). Můžete je posílat na ovou adresu: - 7 -

8 Kultura Novoroční procházka Srdečně zveme jako každý rok na Novoroční procházku. Ve se sejdeme u lubeneckého kostela. Společně se jde na kostel sv. Jiljí v Libyni. A kdo bude chtít, může dojít až na rozhlednu. V kostele se bude popíjet buď svařák nebo medovina, budeme věštit z karet, lít olovo a hledat v jeho obrazcích budoucnost, budeme mít strom přání, pouštět si skořápky ořechů se svíčkami. Budeme krájet jablíčka a k výběru budou nové pěkné věci na Blešáku. Zároveň se můžete s námi potěšit, jak postupují další opravy kostela. Jitka Kantová jednatelka spolku Za záchranu kostela sv. Jiljí Připravované akce v KD Lubenec 26. ledna 27. Obecní bál - Hudební ples - od 20 h, hraje skupina H3K, vstupné 100,- slosovatelné vstupenky, bohatý program i tombola. Lístky budou k zakoupení na obecním úřadě po 6. lednu. 16. února 14. Hasičský bál - od 20 h, hraje tradičně skupina Jiřího Holubičky a bude připravena bohatá tombola, dámská volenka a vystoupení malých hasičů. Lístky na bál je možno zakoupit u paní Holé v knihovně, a to až po března 8. Sportovní ples - od 20 h, hraje skupina Elements, bohatý program i tombola, koktejl bar a půlnoční překvapení

9 Kultura Vánoce kouzla svá otvírají, lásku a štěstí všem rozdávají. Kéž lidé na chvilku zastaví se, světlo a klid v duši rozhostí se. Přejme si, ať se dál máme rádi, Ať se s námi zdraví dál kamarádí. Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2019 přejí děti a zaměstnanci MŠ Lubenec Rok 2018 se rychle chýlí k závěru a po jeho skončení si řekneme, že další rok utekl jako voda Rok 2018 se rychle chýlí k závěru a po jeho skončení si řekneme, že další rok Podzim utekl jako byl ve voda znamení řady zajímavých aktivit, soutěží i sportování. Podzimní období vždy plynule přechází do období předvánočních dní. Od Mikuláše, přes setkání s našimi seniory, až po Den otevřených dveří Podzim ( byl 2018 ve se znamení můžete podívat řady zajímavých na vánoční aktivit, výzdobu soutěží tříd Vašich i sportování. dětí - do Podzimní 16.00) prostě předvánoční období vždy chvíle plynule čas plný přechází očekávání. do období předvánočních dní. Od Mikuláše, přes setkání s našimi seniory, až po Den otevřených dveří ( se můžete podívat Vna závěru vánoční roku bych výzdobu ráda popřála tříd Vašich nejen dětí svým - spolupracovníkům, do 16.00) prostě ale předvánoční i všem ostatním chvíle lidem pohodový čas a plný rozzářený očekávání. Advent v kruhu těch, s kterými je Vám nejlépe. A vstup do nového roku 2019? Nechť je začátek roku 2019 i celý jeho průběh podle Vašich představ, hlavně v plném zdraví, s trochou štěstí, lásky a s klidem na duši. V závěru roku bych ráda popřála nejen svým spolupracovníkům, ale i všem ostatním lidem pohodový a rozzářený Advent v kruhu těch, s kterými je Vám nejlépe. Ing. Mgr. Romana Klimentová A vstup do nového roku 2019? Nechť je začátek roku 2019 i celý jeho průběh podle ředitelka školy Vašich představ, hlavně v plném zdraví, s trochou štěstí, lásky a s klidem na duši. Ing. Mgr. Romana Klimentová ředitelka školy - 9 -

10 Školství Vlka nesou nohy. Orla křídla. Člověka srdce. To byl název výstavy, která ve dnech října 2018 probíhala v naší Masarykově základní škole v Lubenci. Vztahovala se k tématu myslivosti. K vidění byly vycpaniny některých lesních zvířat (prase divoké, liška obecná, jezevec aj.), dravci, kachny, bažanti a dále trofeje a shozy jelenů, srnců, muflonů a třeba i daňka skvrnitého. V koutku přírody, který byl součástí výstavy, bylo možné sledovat pod laboratorní lupou floru i faunu našeho lesa. Zhlédnout výstavu přišla veřejnost, navštívila nás i místní mateřská škola. Všem, i dětem na prvním stupni naší školy, byla připravena hodinová přednáška. Děti s velkým zájmem poslouchaly i pozorovaly a domnívám se, že se to všem moc líbilo. Výstavu pořádal přírodovědný kroužek. Děkuji za zapůjčení exponátů panu Tomáši Vojíkovi (LČR divize Žlutice), dále myslivci panu Pavlu Bláhovi, manželům Bezemkovým a všem dětem z kroužku. Vlasta Dolíhalová vedoucí kroužku Oslavy 100 let od vzniku ČSR na naší škole Už v lednu se zapojila tehdy osmá třída pod vedením Mgr. Jany Michalcové do výzvy Národního muzea - výstava 100 Československa. Žáci v tělocvičně připravili výstavu předmětů, co posbírali po půdách svých babiček a všude možně. Výstavu rozdělili do sekcí - např. domácnost, sport, škola nebo technika. Na slavnostní vernisáž přijela i kurátorka výzvy z NM doktorka Zdeňka Kulhavá, které se výstava velice líbila. Žáci za ni pak obdrželi první zvláštní cenu, dalo by se říct, že tedy skončili na druhém místě v republice, a volné vstupné na akce Národního muzea. ( se například zúčastnili odborné přednášky o vzniku Československa přímo v budově Národního muzea.) V září - v Den české státnosti na sv. Václava - pak žáci zajišťovali kulturní program při slavnostním sázení "Stromu republiky" - lípy na Malém náměstí vedle sochy svatého Jana Nepomuckého a den před tím pokřtili pamětní kámen u stromu republiky, který byl zasazen v areálu školy přesně před deseti lety k 90. výročí školy. Na pátek připravili tito žáci projektový den pro celou školu, který jsme zahájili slavnostním setkáním v tělocvičně. Teď už deváťáci přednesli svým mladším spolužákům pásmo připomínající události 28. října 1918, den jsme zahájili také státní hymnou. Ve svých třídách si pak žáci pod vedením svých třídních učitelů zdobili třídy trikolorami,

11 Školství luštili tajenky a hádanky, které pro ně vymysleli deváťáci. Ti také připravili naučnou šipkovanou jako patroni pro prvňáčky s otázkami týkajícími se Česka. Den se vydařil a myslím, že jsme si tuto historickou událost připomněli opravdu důstojně. Mgr. Michalcová Jana Návštěva Prahy Dne 31. října 2018 jsme my, žáci V. třídy lubenecké Masarykovy ZŠ, jeli na vlastivědnou exkurzi do Prahy. Naším cílem bylo zhlédnutí hlavních historických památek, o kterých jsme se učili ve škole v předmětu Člověk a jeho svět. Do Prahy a zpět jsme se dopravili autobusem, ale po Praze jsme šlapali pěkně po svých pěšky. V ten jsme nachodili 12 kilometrů a 600 metrů. A viděli jsme vše, co jsme si naplánovali

12 Školství Začínali jsme u Prašné brány. Prošli jsme přes Staroměstské náměstí a Karlův most, Starými zámeckými schody jsme vystoupali až na Pražský hrad, který je mimochodem největší starobylý hrad na světě. Věděli jste to? My měli možnost to pocítit na vlastní nohy. Na Hradě jsme se byli podívat i v Chrámu sv. Víta. Prošli jsme všechna nádvoří Hradu a potkali jsme hradní stráž, která právě pochodovala k hlavní bráně. Pak jsme sešli Nerudovou ulicí zpět ke Karlovu mostu, prohlédli si Čertovku a Kampou kolem Vltavy přes most Legií, Národní třídu, Václavské náměstí a Příkopy se vraceli k autobusu. Samozřejmě jsme také nakupovali. Nejčastěji pochoutku staročeský trdelník a dárečky pro rodiče na Havelském tržišti. Počasí nám přálo, slunce svítilo a my viděli vše, co jsme si přáli vidět. Orloj, Karlův most, Vltavu, Pražský hrad, Staré zámecké schody, Chrám sv. Víta, Čertovku, Kampu, Střelecký ostrov, Národní divadlo, Petřín, Václavské náměstí i žižkovský vysílač. Byl to prostě hezký den, na který budeme dlouho vzpomínat. Mgr. Forejtová Blanka

13 Školství Výstupní práce žáků deváté třídy Masarykovy ZŠ v Lubenci Obhajoby výstupních prací se na naší škole staly již tradicí. Žáci si už během sedmé třídy vybírají téma, na které budou svou práci zpracovávat. Rozhodují především vlastní zájmy či koníčky. Během osmé třídy zpracovávají práci ve wordu v hodinách informatiky, samozřejmě také doma. V devítce pak připraví prezentaci své práce v powerpointu a vypilují svůj přednes o tématu tak, aby před porotou, spolužáky, učiteli i rodiči zasvěceně přednesli, co zjistili či se naučili. Letos tak mohli posluchači slyšet (a vidět) zajímavé informace například o Francii, fantasy literatuře, lesích, myslivosti, kočkách, koních, rybách, válečných konfliktech Ruska, přírodních krásách Norska či zemědělství. (JaM)

14 Školství VÁNOČNÍ TEST 1. Co znamená slovo advent? 2. Proč se na sv. Barboru nosí do stavení" větvička z ovocného stromu? 3. Proč nesmí hospodyně vstát od štědrovečerního stolu? 4. Proč se dávaly do oken svíčky? 5. Jakým skutkem získal Mikuláš pověst o své dobrotivosti? 6. Ze které země pochází zvyk zavěšování větvičky jmelí ke stropu? 7. Z jakých dob se zachovaly zvyky o zlatém prasátku, magie jmelí a pálení purpury? 8. V jaké přírodní události tkví prastará tradice vánočních svátků? 9. Z čeho se skládá tradiční vánoční pokrm "muzika"? 10. Co bylo hlavní složkou pučálky? 11. Proč se říká starému českému vánočnímu jídlu "černý" kuba? 12. Se kterou tradiční činností byly spojené bíle oděné Lucie? 13. Jak je nazýván malý, přenosný betlém, se kterým děti obcházely stavení? 14. Jakou událost symbolizuje den nazývaný Mláďátka? 15. Kdy a kde se v Praze poprvé údajně objevil nazdobený vánoční stromeček? 16. Co je to myrha, kterou přinesli tři králové Ježíškovi? 17. Se kterým městem je spojen osud Jana Jakuba Ryby, autora České mše vánoční? 18. Ve které zemi nosí dárečky trpasličí dědeček Jultombe spolu s trpaslíčky Julmissar? 19. Čemu se dříve říkalo calta, štědrovka nebo húska? (Správné odpovědi najdete na protější straně)

15 Školství odpovědi 1. Příchod. 2. Aby děvčata vyvěštila, zda se příští rok vdají podle toho, zda větvička vykvetla. 3. Protože by slepice neseděly na vejcích zajištění hojnosti a zdraví i do dalšího roku. 4. Aby trefily zpátky ke stolu duše zemřelých předků. 5. Svými penězi vykoupil tři dcery jednoho kupce z nevěstince. 6. Z Anglie. 7. Z dob Keltů. 8. V zimním slunovratu. 9. Z kousků sušených švestek, jablek, hrušek a meruněk, které se rozvařily a okořenily, přecedily přes pláténko, přidala se lžíce povidel, hrozinky, vlašské ořechy a nastrouhaný perník vše se povařilo a muzika se podávala horká v dřevěných miskách. 10. Hrách napučený se opražil na omastku nebo nasucho a podával se slazený medem, cukrem nebo osolený a opepřený. 11. Podle hříbků modráků, které se do kuby přidávají a zbarvují pokrm dočerna. 12. Předení lnu v den jejich obchůzky se nesmělo příst vlákno, neposlušným hospodyním Lucie rozmetaly napředené nitě po místnosti. 13. Skříňkový. 14. Malé chlapce do věku dvou let pobité na Herodův příkaz v Jeruzalémě, kteří se stali prvními oběťmi křesťanské víry u režiséra Leibicha v Libni. 16. Sušená vonná pryskyřice z myrhovníku. 17. Rožmitál pod Třemšínem. 18. Ve Švědsku. 19. Vánočce

16 Sport Výsledky po podzimní části soutěže - Okresní přebor mladších žáků v kopané 2018/2019 KLUB Z V R P S B P+ P- 1. FK Vroutek/SK Havran Kryry : TJ Spartak Lubenec : TJ Tatran Podbořany : FK Klášterec nad Ohří : FC Spořice/Junior Chomutov : TJ Sokol Březno : SK Černovice : TJ Sokol Tuchořice : TJ Sokol Měcholupy : SK Jirkov :

17 Sport Výsledky po podzimní části soutěže - Select, 3. třída. Dospělí kopaná 2018/2019 KLUB Z V R P S B P+ P- 1. SK Cítoliby B : ZD Ročov : FK Vroutek B : Baník Buškovice : Sp. Lubenec : Sokol Holedeč : FK Hlubany : Sokol Pátek : FK Chlumčany B : Sokol Koštice : FK Líšťany : Sokol Chožov :

18 PF 2019 Krásné prožití vánočních svátků, úspěšné vykročení do nového roku Děkujeme za Vaši podporu a spolupráci. Sbor dobrovolných hasičů Lubenec