12/11 1/12. Wien Marketing

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12/11 1/12. Wien Marketing"

Transkript

1 12/11 1/12 Wien Marketing

2 Prosinec / Dezember 2011 Brno PŘEDNÁŠKA / VORTRAG Rakouská knihovna v přednáškách Wissenschaftskolleg Österreich-Bibliothek Jaroslav Šebek: Rakouský katolicismus a cesta ke stavovskému státu 1933/34 / Der österreichische Katholizismus und der Weg zum Ständestaat 1933/34 Praha LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ VEČER LITERARISCH-MUSIKALISCHER ABEND Umění milovat život / Die Kunst, das Leben zu lieben FILM Dokumentární pondělí kina Světozor Dokumentarfilm-Montag im Kino Světozor Země půlnoční / Abendland SYMPOSIUM / SYMPOZIUM Jung Prag und die Frühlingsgeneration (Mladá Praha a jarní generace) KONCERT / KONZERT Ping Ping Sobčice KONCERT / KONZERT Kultura na zámku / Kultur im Schloss: Vánoční koncert / Weihnachtskonzert Plzeň VÝSTAVA / AUSSTELLUNG Gregor Sailer: LADIZ_alpen Praha VÝSTAVA / AUSSTELLUNG Toulky po údolích a horách Švýcarska Wanderungen durch die Täler und Berge der Schweiz FILM Dokumentární pondělí kina Světozor Dokumentarfilm-Montag im Kino Světozor Bock for President PREZENTACE ČASOPISU PRÄSENTATION DER ZEITSCHRIFT Hugo von Hofmannsthal v/in der Revolver Revue VÝSTAVA / AUSSTELLUNG do / bis Roland Kollnitz Leden / Januar 2012

3 Vážení přátelé Rakouského kulturního fóra! Dr. Florian Haug již v listopadovém programu avizoval, že odchází na zasloužený odpočinek ovšem jak já svého váženého kolegu znám, bude to takový odpočinek bez spočinutí (víc než aktivní). Chtěla bych Dr. Haugovi poděkovat, že mi předává fungující fórum a skvělý tým. Přeji jemu i jeho rodině v této nové fázi života opravdu jen to dobré. Jsem přesvědčena, že díky jeho všestranným zájmům, především v oblasti hudby, zůstane i nadále velmi činorodý. Doktor Haug také předeslal, že vedení kulturního fóra převezmu já. Dovolte mi tedy, abych se Vám krátce představila: jsem slavistka, proto jsem po dlouhá léta působila v různých funkcích na rakouských velvyslanectvích v Moskvě a Lublani. Posledních pět let v Lublani jsem s velkým nadšením a nasazením vedla tamější kulturní fórum po boku velvyslance Valentina Inzka, na kterého a zde se kruh uzavírá si mnozí z Vás pamatují, když na počátku 90. let vedl v Praze kulturní oddělení. A nyní k mé velké radosti zavedla i mě cesta do města snů do Prahy. Ráda bych se kromě již stávajících stěžejních tematických okruhů zaměřila na prezentaci současného umění a kultury a tvůrčí potenciál, a to nejen v Praze, ale i v ostatních městech České republiky. Prosím, abyste zachovali kulturnímu fóru nadále svoji přízeň. Můj tým i já se budeme snažit Vám nadále nabízet pestrý a atraktivní program pro náročné. Přeji Vám i Vašim rodinám požehnané Vánoce a hodně zdraví, radosti a úspěchů v roce Natascha Grilj Liebe Freunde des österreichischen Kulturforums! Dr. Florian Haug hat im Programmheft für November 2011 angekündigt, dass er sich als Direktor des Kulturforums in den Ruhestand oder, wie ich den von mir sehr geschätzten Vorgänger kenne in den Unruhestand zurückziehen werde. Ich möchte mich bei Dr. Haug sehr herzlich bedanken, dass er mir ein gut funktionierendes Forum und ein ausgezeichnetes Team übergibt. Ich wünsche ihm und seiner Familie bei diesem neuen Lebensabschnitt alles erdenklich Gute. Ich bin sicher, dass er aufgrund seiner vielfältigen Interessen, besonders auf dem Gebiet der Musik, weiterhin sehr rührig bleiben wird. Dr. Haug hatte auch schon angekündigt, dass die Leitung des Kulturforums nunmehr von mir übernommen werde. Erlauben Sie mir, dass ich mich kurz bei Ihnen vorstelle: ich bin Slawistin, daher war ich lange Jahre in verschiedenen Funktionen an den Österreichischen Botschaften in Moskau und in Laibach tätig. Die letzten fünf Jahre in Laibach habe ich mit viel Begeisterung und Engagement das Kulturforum geleitet an der Seite von Botschafter Valentin Inzko, an den sich und hier schließt sich der Kreis viele von Ihnen erinnern, als er Anfang der 1990er Jahre die Kulturarbeit in Prag leitete. Nun führt zu meiner großen Freude auch mich mein Lebensweg in eine Stadt, von der man nur träumen kann nach Prag. Ich möchte mich neben der Weiterführung der bisherigen Schwerpunkte auch der verstärkten Präsentation zeitgenössischer Kunst, Kultur und auch Kreativwirtschaft nicht nur in Prag, sondern auch in anderen Städten der Tschechischen Republik widmen. Ich bitte Sie, dem Kulturforum auch weiterhin die Treue zu halten. Mein Team und ich werden uns bemühen, Ihnen weiterhin ein buntes, anspruchsvolles und attraktives Programm zu bieten. Ich verbleibe mit den besten Wünschen für ein Gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes, frohes und erfolgreiches Jahr 2012 Ihnen und Ihren Familien, Natascha Grilj

4 PROSINEC / DEZEMBER 2011 LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ VEČER Pouze česky / Nur tschechisch LITERARISCH-MUSIKALISCHER ABEND Umění milovat život / Die Kunst, das Leben zu lieben , 19 h Praha 10, Divadlo MANA, Moskevská 34 Text: Ladislav Řezníček Hudba / Musik: Jaromír Vogel Režie / Regie: Olga Strusková Účinkují / Mitwirkende: Radka Tesárková, Kateřina Dušková, Josef Hervert Produkce / Produktion: Blanka Vogelová Muzika Judaika Literárně hudební pořad na motivy korespondence Berthy von Suttner, první ženské nositelky Nobelovy ceny za mír, s norským spisovatelem Bjørnstjernem Bjørnsonem. Autorem textu, nazvaného Umění milovat život, je norský historik a spisovatel českého původu Ladislav Řezníček, který nám prostřednictvím autentických dopisů přibližuje nejen vzájemný vztah těchto dvou velkých osobností, ale také jejich postoje a názory na sociální podmínky života a světové pacifistické hnutí přelomu 19. a 20. století. Scénické čtení doplní pro objasnění doby, životních osudů a historických souvislostí projekce filmu o Berthě von Suttner, Alfredu Nobelovi a B. Bjørn sonovi. Film vytvořila Olga Strusková v roce 2009 ve spolupráci se studenty Gymnázia Přípotoční v Praze 10 a pod odbornou supervizí Ladislava Řezníčka. Literarisch-musikalischer Abend nach den Motiven der Korrespondenz zwischen Bertha von Suttner, die als erste Frau den Friedensnobelpreis erhielt, und dem norwegischen Schriftsteller Bjørnstjern Bjørnson. Autor des Textes Die Kunst, das Leben zu lieben ist der norwegische Historiker und Schriftsteller tschechischer Herkunft Ladislav Řezníček. Anhand von authentischen Briefen bringt er dem Publikum nicht nur die Beziehung dieser beiden großen Persönlichkeiten zueinander näher, sondern auch ihre Überzeugungen und Standpunkte zu den gesellschaftlichen Lebensumständen und der weltweiten Friedensbewegung am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert. Für ein besseres Verständnis der Epoche, der persönlichen Schicksale und historischen Zusammenhänge wird die szenische Lesung ergänzt um eine Filmvorführung über Bertha von Suttner, Alfred Nobel und B. Bjørnson. Der Film von Olga Strusková entstand 2009 in Zusammenarbeit mit Schülern des Gymnasiums Přípotoční in Prag 10, unter der fachmännischen Aufsicht von Ladislav Řezníček. Zdroj/Quelle: FILM Originální verze; anglické a české titulky Originalversion; englische und tschechische Untertitel Dokumentární pondělí kina Světozor / Dokumentarfilm-Montag im Kino Světozor Země půlnoční / Abendland (A 2011, 90 min.) , h Praha 1, kino Světozor (Malý sál), Vodičkova 41 Režie / Regie: Nikolaus Geyrhalter Některé věci jsou lépe vidět v noci: Systém Evropa chrání a kontroluje své občany. Vnější hranice Evropské unie jsou hlídány termovizí. Zdravotníci pomáhají předčasně narozeným, starým a nemocným. Je třeba sledovat záznamy z tisíců bezpečnostních kamer. Miluje se, umírá se, slaví se. Nežádoucí osoby jsou uprostřed noci tajně odsunuty. Demonstranti blokují průjezd vlaku s vysoce radio aktivním odpadem, letiště musí být vyčištěna, dopisy roztříděny a začínají se množit noční telefonáty na linku bezpečí. Film Země půlnoční vypráví bez komentáře příběhy z noční Evropy a nechává je v myslích diváků splynout do jednoho velkého mocného vizuálního celku. Mistrovským výkonem bylo pro štáb už jen získat povolení k natáčení na přísně střežených místech. Za svůj výjimečný dokumentární film získal Nikolaus Geyrhalter letos ve Varšavě cenu Millenium Award Manche Dinge sieht man in der Nacht klarer: Das System Europa schützt sich und überwacht seine Bürger. Die EU-Außengrenzen werden mit Wärme - bildkameras kontrolliert. Krankenpfleger sind im Einsatz für Frühgeborene, Kranke und Alte. Die Bilder aus tausenden Überwachungskameras müssen beobachtet werden. Es wird geliebt, gestorben und gefeiert. Menschen, die hier nicht sein sollen, werden in der Nacht klammheimlich abgeschoben. Demonstranten blockieren die Gleise eines Castor-Transports, Flughäfen müssen gereinigt, Briefe sortiert werden und auch die Telefonseelsorge wird nachts vermehrt angerufen. Abendland erzählt ohne Kommentar Geschichten aus dem nächtlichen Europa und lässt sie im Kopf des Zuschauers zu einem bildmächtigen Ganzen zusammenwachsen. Die Meisterleistung bestand nicht zuletzt darin, die Drehgenehmigungen für die meist schwer versperrten Räume zu erhalten. Für seinen außergewöhnlichen Dokumentarfilm erhielt Nikolaus Geyrhalter in Warschau den Millenium Award Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion PŘEDNÁŠKA / VORTRAG Pouze česky / Nur tschechisch Rakouská knihovna v přednáškách / Wissenschaftskolleg Österreich-Bibliothek Jaroslav Šebek: Rakouský katolicismus a cesta ke stavovskému státu 1933/34 Der österreichische Katholizismus und der Weg zum Ständestaat 1933/ , 17 h Brno, Moravská zemská knihovna konferenční sál, Kounicova 65a Záštita / Ehrenschutz: Marianne Gruber, prezidentka Rakouské společnosti pro literaturu / Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Literatur Moderuje / Moderation: Roman Kopřiva & Tomáš Procházka, Masarykova univerzita Zejména představitelé politického katolicismu se od konce 20. let podíleli na etablování autoritativního politického systému vyúsťujícího ve stavovský stát ( ). Poté se katolické kruhy posunují od podpory politického katolicismu k odpolitizování jeho činnosti a k akcentaci pastorálního katolicismu, duchovní a teologické obnovy. Jaroslav Šebek je pracovníkem Historického ústavu AV ČR. Věnuje se zkoumání církevních, sociálních a politických dějin 20. století. Člen Česko-rakouské komise historiků. Publikuje v novinách a vystupuje také v médiích (Česká televize, Český rozhlas). Cyklus přednášek navazuje na stejnojmenný cyklus uvedený u příležitosti 20. výročí Rakouské knihovny při MZK v Brně (2010). Letos se koná k 50. výročí Rakouské společnosti pro literaturu. Pořádají jej společně Moravská zemská knihovna v Brně, Univerzita 3. věku (U3V) MU a Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU ve spolupráci s RKF v Praze. Vornehmlich Vertreter des politischen Katholizismus waren seit Ende der 1920er Jahre an der Etablierung einer autoritären politischen Ordnung beteiligt, die in der Entstehung des Ständestaates gipfelt. Danach streben die katholischen Kreise eine Entpolitisierung der Aktivitäten des politischen Katholizismus an, der Akzent verlagert sich auf die Seelsorge, geistliche und theologische Erneuerung. Jaroslav Šebek ist am Historischen Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften tätig. Er forscht zur politischen, Sozial- und Kirchengeschichte des 20. Jh. und ist Mitglied der Tschechisch-Österreichischen Historikerkommission. Umfassende publizistische Tätigkeit und Medienarbeit (Tschechisches Fernsehen, Tschechischer Rundfunk). Fortsetzung des gleichnamigen Vortrags-Zyklus, der 2010 anlässlich des 20. Jahrestags der Österreich-Bibliothek in der MZK in Brünn stattfand. In diesem Jahr anlässlich des 50. Gründungsjubiläums der Österreichischen Gesellschaft für Literatur. Eine Gemeinschaftsveranstaltung der Mährischen Landesbibliothek, der Senioren - universität (U3V) und des Instituts für Germanistik in Zusammenarbeit mit dem ÖKF Prag.

5 SYMPOSIUM / SYMPOZIUM Pouze německy / Nur deutsch Jung Prag und die Frühlingsgeneration , h* Praha 1; České centrum Praha, Rytířská 31 Rakouská účast / Österreichische Teilnahme: Thomas Ballhausen (Filmarchiv Austria Wien / Rakouský filmový archiv), Julia Hadwiger (Karlsuniversität Prag / Univerzita Karlova) a/und Kurt Ifkovits (Österreichisches Theatermuseum Wien / Rakouské divadelní muzeum ve Vídni) Pražský literární dům autorů německého jazyka pořádá ve spolupráci s Ústavem germánských studií Karlovy univerzity v Praze mezinárodní vědecké sympozium Jung Prag und die Frühlingsgeneration. Renomovaní germanisté z České republiky, Rakouska, Německa, USA a Kanady budou hledat odpovědi na otázku, proč představitelé této autorské generace, kteří se hlásili k lyrické tvorbě R. M. Rilka a na počátku 20. století usilovali o revoluci v literárním provozu Prahy, stále stojí ve stínu tvorby Franze Kafky a jeho současníků. Sympozium se koná v den narození významného představitele (Frühlings- generation) jarní generace, pražského německy píšícího expresionistického spisovatele Victora Hadwigera ( ), jehož 100. výročí úmrtí jsme si připomněli letos v říjnu. Jeho básnická a esejistická tvorba i vzpomínky Hadwigerových přátel budou prezentovány na závěr sympozia. Raný expresionismus v německé Praze je spojen s autorskou generací, jež se na přelomu 19. a 20. století chtěla prosadit vůči dominantnímu, autoritářskému spolku spisovatelů a umělců Concordia. Již v roce 1898 se tak pod názvem Jung Prag (Mladá Praha) utvořilo opoziční seskupení, jehož členy byli mj. Oskar Wiener, Paul Leppin, Camill Hoffmann a Ottokar Winicky. Také starší Gustav Meyrink udržoval čilé styky s touto skupinou. Na základě letáků pojmenovaných Frühling (Jaro), jež od roku 1900 vydával Paul Leppin, se pro toto literární seskupení vžilo označení Frühlingsgeneration (Jarní generace). Das Prager Literaturhaus deutschsprachiger Autoren veranstaltet in Kooperation mit dem Institut für germanische Studien der Karls- Universität Prag das internationale Symposium Jung Prag und die Frühlingsgeneration. Renommierte Literaturwissenschaftler aus Tschechien, Österreich, Deutschland, den USA und Kanada gehen der Frage nach, warum die Vertreter dieser Autorengeneration, deren lyrisches Vorbild Rainer Maria Rilke war und die zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Literaturbetrieb Prags revolutionierten, immer noch im Schatten des Werks Franz Kafkas und seiner Zeitgenossen stehen. Das Symposium findet am Geburtstag des früh-expressionistischen, deutschschreibenden Prager Schriftstellers Victor Hadwiger ( ) statt, der zu den bedeutendsten Vertretern der Frühlings generation gehört. Sein Todestag jährte sich im Oktober diesen Jahres zum 100. Mal. Die Präsentation seines lyrischen und essayistischen Werks sowie Erinnerungen seiner Freunde an ihn bilden den Abschluss des Symposiums. Der Frühexpressionismus im deutschsprachigen Prag ist mit der heranwachsenden Autorengeneration verbunden, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Literaturbetrieb Prags revolutionieren und sich gegen den dominierenden, autoritären Schriftsteller- und Künstlerverein Concordia durchsetzten wollte. Schon 1898 hatte sich unter dem Namen Jung Prag eine Vereinigung gebildet, die in Opposition zur Concordia stand und der u. a. Oskar Wiener, Paul Leppin, Camill Hoffmann und Ottokar Winicky angehörten. Auch der ältere Gustav Meyrink pflegte angeregten Umgang mit der Gruppe, die aufgrund der von Leppin unter dem Titel Frühling ab 1900 herausgegebenen Flugblätter vielfach als Frühlingsgeneration bezeichnet wird. KONCERT / KONZERT Ping Ping , 21 h Praha 1, Lucerna Music Bar, Vodičkova 36 Sladké melodie, elektro -zvuk a melancholická nálada, to jsou hodnoty, na kterých se shodli po svém více méně náhodném setkání dva rakouští originální tvůrci, zpěvačka s nádherným hlasem a mimořádně talentovaná skladatelka Loretta Who a zvukový kouzelník Hubert Mauracher. Po úspěšných singlech Fly Butter Fly a On The Run následovalo první album Pop Your Chewing Gum (ty názvy nesvědčí o přehnané sebezahleděnosti ) a mohutný úspěch nejen v rádiích napříč Evropou, ba i v USA, ale dokonce i u vybraných reklamních tvůrců, kteří jen tak na něco neskočí. Kdyby ještě existovalo Rakousko-Uhersko, k Ping Ping by se široko daleko musel každý, kdo je činný v indie popu, nějak vymezit. A měl by to zatraceně těžké. Süße Melodien, Elektrosound und Melancholie, das sind die Werte, auf die sich die beiden originellen Österreichischen Musiker, Loretta Who, die Sängerin mit der magischen Stimme und außergewöhnlich talentierte Komponistin, und der Tonmagier Hubert Mauracher bei ihrem mehr oder weniger zufälligen zusammentreffen geeinigt haben. Nach den erfolgreichen Singles Fly Butter Fly und On The Run folgte das erste Album Pop Your Chewing Gum (diese Titel zeugen nicht von übertriebenem Egozentrismus ) und große Erfolge nicht nur bei Radiostationen in ganz Europa, sondern auch in den USA, und sogar bei einigen Werbemachern, die nicht auf alles anspringen. Würde es Österreich-Ungarn noch geben, müsste sich jeder, der etwas mit Indie-Pop macht, von Ping Ping abgrenzen und das wäre nicht einfach. KONCERT / KONZERT Kultura na zámku / Kultur im Schloss Vánoční koncert / Weihnachtskonzert Karolína Žmolíková (soprán / Sopran), Felix Slováček (klarinet / Klarinette), Gabriela Dostálová (klavír / Klavier) , 17 h* Sobčice, zámek / Schloss Program / Programm: Vánoční hudba z Čech a Rakouska / Weihnachtsmusik aus Tschechien und Österreich V barokním zámečku v Sobčicích, vzdáleném hodinu a půl jízdy od Prahy, máte možnost navštívit již tradiční každoroční vánoční koncert, letos s vánočními skladbami z Čech a z Rakouska v podání mladých českých umělců. Po koncertě následuje přátelské adventní posezení u vína. Im Barockschlösschen Sobčice, eineinhalb Stunden von Prag entfernt, findet wieder das bereits traditionelle Weihnachtskonzert statt, heuer mit Weihnachtsmusik aus Tschechien und Österreich, dargeboten von jungen tschechischen KünstlerInnen. Im Anschluss an das Konzert gibt es einen gemütlichen Adventstrunk. Vstup volný, dobrovolné příspěvky vítány. Vzhledem k omezené kapacitě si prosím do 12. prosince rezervujte místa: Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Bitte melden Sie sich bis 12. Dezember an (beschränkte Platzzahl): Tel.: nebo/oder

6 LEDEN / JANUAR 2012 VÝSTAVA / AUSSTELLUNG Gregor Sailer: LADIZ_alpen Plzeň, Galerie Evropského domu, nám. Republiky 12 (zadní trakt / Innenhof) po / Mo 13 17h*; út čt / Di-Do 9 12h*, 13 17h*; pá / Fr 9 15h* Práce Gregora Sailera vznikla v Tyrolských Alpách. Ukazuje vysokohorskou architekturu, částečně zredukovanou na jednotlivé architektonické prvky, které lidem umožňují využít horu i na výše položených pláních. Masivní zásahy, které připomínají uměle vytvořený svět, poukazují na enormní částky, které se vynakládají pro zachování vysokohorského turismu a s ním spojených alpských mýtů. Die Arbeit von Gregor Sailer entstand in den Tiroler Alpen. Sie zeigt Hochgebirgsarchitektur, teilweise reduziert auf einzelne architektonische Elemente, welche dem Menschen ermöglichen, den Berg in immer größerer Höhe zu nutzen. Massive Eingriffe zeigen den enormen Aufwand, der betrieben wird, um den Hochgebirgstourismus und den ihn antreibenden Alpenmythos aufrechtzuerhalten, und erinnern an eine künstliche Welt. Gregor Sailer VÝSTAVA / AUSSTELLUNG Vernisáž / Vernissage Toulky po údolích a horách Švýcarska Wanderungen durch die Täler und Berge der Schweiz Soukromá sbírka dobových fotografií rodiny Rutteových z 90. let 19. století Privatsammlung von Zeitfotos der Familie Rutte aus den 90. Jahren des 19. Jahrhunderts , 18 h* Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18 do / bis h*; h* V 19. století bylo cestování vyhledávanou zábavou bohatých společenských vrstev. Právnická rodina Rutteových, úzce spojená se šlechtickými rody Schwarzenberků a Lobko wiczů, objevila Alpy a nádhernou přírodu Švýcarska. Své poznatky zaznamenávala v cestovním deníku s fotografiemi. Tuto výstavu prezentujeme ve spolupráci se Švýcarským velvyslanectvím v Praze a Galerií výtvarného umění v Ostravě. Im 19. Jahrhundert gehörte das Reisen zum attraktiven Zeitvertreib der reichen gesellschaftlichen Schichten. Die Anwalts - familie Rutte, eng verbunden mit dem Adelsgeschlecht von Schwarzenberg und Lobkowitz, entdeckte die Alpen und die wunderschöne Natur der Schweiz und führte darüber ein Reisetagebuch mit Fotos. Diese Ausstellung präsentieren wir in Zusammen - arbeit mit der Schweizerischen Botschaft Prag und der Galerie der bildenden Künste in Ostrava. FILM německy; anglické a české titulky / deutsch; englische und tschechische Untertitel Dokumentární pondělí kina Světozor / Dokumentarfilm-Montag im Kino Světozor Bock for President (A 2009, 90 min.) , h Praha 1, kino Světozor (Malý sál), Vodičkova 41 Režie / Regie: Houchang Allahyari, Tom-Dariusch Allahyari Uprostřed druhého vídeňského obvodu sídlí charitativní sdružení na podporu uprchlíků Ute Bock. Sem chodí potřební hledat střechu nad hlavou, vyzvednout potraviny, využít bezplatné právní poradenství, či možnosti poštovní služby. Bez perspektivy uplatnění na pracovním trhu a bez příjmů jsou v Rakousku na tuto pomoc odkázány celé rodiny. Bývalá vychovatelka Ute Bock se zasazuje za ty, které nikdo nechce bez nároku na honorář a bez podpory z veřejných financí. Režiséři zachytili typické pracovní dny Ute Bock i vzácné chvilky jejího soukromí a vykreslují tak portrét této neobyčejné ženy se všemi jejími klady i zápory. V době, kdy je solidarita stále více zpochybňována, snímek Bock for President ukazuje, čeho může jeden jediný člověk dosáhnout a co všechno může znamenat úspěch. Snímek získal v roce 2011 Rakouskou filmovou cenu za nejlepší dokumentární film. Mitten im 2. Wiener Bezirk liegt das Lokal des Vereins Ute Bock. Hierher kommen Bedürftige, um sich Lebensmittel abzuholen, andere stellen sich zur kostenlosen Rechtsberatung an, suchen verzweifelt ein Dach über dem Kopf oder nutzen den Postservice, den das Flüchtlingsprojekt anbietet. Ohne Arbeits - möglichkeit und Einkommen sind in Österreich ganze Familien auf diese Hilfen angewiesen. Die ehemalige Erzieherin Ute Bock setzt sich für diejenigen ein, die keiner haben will ehrenamtlich und ohne öffentliche Gelder. Die Regisseure begleiten Ute Bock mit der Kamera in typischen Arbeitssituationen oder in ihrem raren privaten Alltag und zeichnen ein Porträt dieser außergewöhnlichen Frau, mit all ihren Widersprüchen. In einer Zeit, in der Solidarität massiv in Frage gestellt wird, zeigt Bock for President, wieviel das Engagement eines einzelnen Menschen erreichen kann und erhielt 2011 den Österreichischen Filmpreis als Bester Dokumentarfilm. PREZENTACE ČASOPISU / PRÄSENTATION DER ZEITSCHRIFT Pouze česky / Nur tschechisch Tematický blok / Themenschwerpunkt Hugo von Hofmannsthal v/in der Revolver Revue , 18 h* Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18 Revolver Revue představuje ve svém 85. čísle tematickým blokem pozoruhodnou část prozaické tvorby Hugo von Hofmannsthala, která doposud nebyla k dispozici v českém překladu. Povídky vybrala, přeložila a studií o Hofmannsthalově recepci v Čechách doprovodila Lucie Merhautová. Spisovatel, básník, dramatik, libretista a esejista Hugo von Hofmannsthal ( ) od počátku své tvorby významně utvářel podobu rakouské moderní literatury. Na přelomu století byl představitelem uskupení Mladá Vídeň, psal symbolistické básně a veršovaná dramata, po roce 1900 reflektoval krizi jazyka, po rozpadu Rakouska-Uherska byl zastáncem tzv. konzervativní revoluce, hledal základy rakouské kulturní tradice, byl spoluzakladatelem Salzburger Festspiele. V průběhu první světové války navazoval kontakty s českými spisovateli. In einem Themenschwerpunkt zu Hugo von Hofmannsthal präsentiert die Revolver Revue in ihrer 85. Ausgabe einen bemerkenswerten Teil seines Prosawerkes, der bisher nicht auf Tschechisch verfügbar war. Die Auswahl und Übersetzung der Erzählungen sowie eine ergänzende Studie zur Rezeption Hofmannstahls in Tschechien stammen von Lucie Merhautová.

7 Der Dichter, Dramatiker, Librettist und Essayist Hugo von Hofmannsthal ( ) beeinflusste vom Anfang seines Schaffens bedeutendermaßen die österreichische moderne Literatur auf bedeutende weise. Als Vertreter Jung-Wiens der Jahrhundertwende schrieb er vor allem symbolistische Gedichte und lyrische Dramen, nach 1900 reflektierte sein Schaffen die Sprachkrise, nach der Auflösung der Monarchie setzte er sich für die sog. konservative Revolution ein, suchte nach den Fundamenten der Österreichischen Kulturtradition und wurde Mitbegründer der Salzburger Festspiele. Während des ersten Weltkrieges knüpfte er Kontakte zu tschechischen Schriftstellern. VÝSTAVA / AUSSTELLUNG Vernisáž / Vernissage Roland Kollnitz , 18 h* Praha 1, Galerie RKF, Jungmannovo náměstí 18 do / bis po pá / Mo Fr h*, kromě českých a rakouských svátků / außer an österreichischen und tschechischen Feiertagen Roland Kollnitz (*1972, Klagenfurt) je absolvent vídeňské Akademie výtvarných umění, pracoval v ateliéru Franze Westa a od roku 2001 je pedagogem na své mateřské škole. Je známý především jako autor objektů, plastik a instalací. Jsou charakteristické minimalizovaným objemem a fragilností, tím navazuje na tradici minimalismu a konceptuálního umění. S českou uměleckou scénou má dlouhodobé kontakty a patří k iniciátorům společných výstav, workshopů studentů a pedagogů pražské a vídeňské Akademie výtvarných umění. Roland Kollnitz (*1972, Klagenfurt) ist Absolvent der Wiener Akademie der bildenden Künste, hat im Atelier von Franz West gearbeitet und arbeitet seit 2011 als Pädagoge an seiner ehemaligen Hochschule. Er ist vor allem als Autor von Objekten, Skulpturen und Installationen bekannt, für die ihr minimalisierter Umfang und ihre Fragilität charakte ristisch sind, mit denen er an die Traditionen von Minimalismus und Konzeptkunst anknüpft. Mit der tschechischen Kunstszene verbinden ihn langjährige Kontakte: er ist einer der Initiatoren von gemeinsamen Ausstellungen und Workshops für Studenten und Pädagogen der Prager und Wiener Akademien der bildenden Künste. Roland Kollnitz TRVAJÍCÍ VÝSTAVY / LAUFENDE AUSSTELLUNGEN Životní pou Romy Schneider / Romy Schneiders Lebensweg Cyklus Romy Schneider / Romy-Schneider-Zyklus Praha 1, Galerie RKF, Jungmannovo náměstí 18 do / bis po pá / Mo Fr h*, kromě českých a rakouských svátků / außer an österreichischen und tschechischen Feiertagen Nesignováno / Unsigniert. Eva Ko átková a/und Gugging Praha 1, Galerie RKF, Jungmannovo náměstí 18 do / bis po pá / Mo Fr h*, kromě českých a rakouských svátků / außer an österreichischen und tschechischen Feiertagen Gregor Sailer: LADIZ_alpen Brno, Österreich Institut Brno, Moravské nám. 15 do / bis po pá / Mo Fr h*; h* Jan Šerých & Esther Stocker Praha 7, galerie Hunt Kastner Artworks, Kamenická 22 do / bis út pá / Di Fr h*; so / Sa h* Gustav Mahler a Vídeň / Gustav Mahler und Wien Opava, Slezské divadlo Opava, Horní náměstí 13 do / bis Jen s platnou vstupenkou na divadelní představení / Nur mit gültiger Eintrittskarte für die Theatervorführung Josef Hoffmann: Inspirace / Inspirations Brtnice, Rodný dům Josefa Hoffmanna, nám. Svobody 263 Stálá expozice Moravské galerie v Brně a MAKu Vídeň / Dauerausstellung der Mährischen Galerie Brünn und des MAK Wien so ne / Sa So h (nebo / oder po pá / Mo Fr h po objednání / nach Bestellung ; poslední prohlídka / letzter Einlass: 16 h KULTURNÍ DĚNÍ V RAKOUSKU KULTURLEBEN IN ÖSTERREICH RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM V PRAZE ÖSTERREICHISCHES KULTURFORUM PRAG Jungmannovo náměstí 18, CZ Praha 1 Tel.: Fax.: Nové webové stránky / Neue Webpräsenz: (česká jazyková verze) (deutsche Sprachversion) GALERIE RKF / ÖKF: Otevírací doba / Öffnungszeiten: po pá / Mo Fr h* kromě svátků / außer an Feiertagen KNIHOVNA RKF: Otevírací doba po pá h*; h* kromě svátků a akcí v RKF BIBLIOTHEK des ÖKF: Öffnungszeiten: Mo Fr h*; h* außer an Feiertagen und Veranstaltungen im ÖKF Změna programu vyhrazena Programmänderungen vorbehalten * Vstup volný do vyčerpání kapacity míst v sále * Eintritt frei nach Maßgabe der vorhandenen Plätze

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Wir leben und sprechen Deutsch II die Adventszeit Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/16-20 Autor Mgr. Eva Gapková Datum

Více

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná.

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná. TEST 1 Milí přátelé, řada z Vás nám píše, že vlastně neví, jak na tom objektivně s němčinou je. Proto jsme pro Vás připravili tento Velký test německé gramatiky. Jedná se o test základní německé gramatiky.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Stammesheimat Sudetenland

Stammesheimat Sudetenland Stammesheimat Sudetenland Pán Bůh buď pozdraven, vážení čeští vystavovatelé Buďte vítáni; Vystavovatelé z České republiky, těší nás, že zde v Augsburgu ukazujete krásy našeho domova na Sudetoněmeckém dnu.

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

Žáci umí určit předložky 3. pádu, ví, jak se změní osobní zájmena a umí vědomosti používat ve větách.

Žáci umí určit předložky 3. pádu, ví, jak se změní osobní zájmena a umí vědomosti používat ve větách. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_09 Osobní zájmena a předložky se 3. pádem Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování předložek a

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZJ - NJ - 1_25 Předložkové vazby s přídavnými

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Spojky souřadné - procvičování

Spojky souřadné - procvičování N Ě M E C K Ý J A Z Y K Spojky souřadné - procvičování Zpracovala: Mgr. Miroslava Vokálová Zdroje: vlastní Ergänzen Sie die angegebenen Konjunktionen in die Sätze! aber, au3erdem, denn, deshalb, oder,

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_TEST 11-12 LEKCE_ET3 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Majakovského

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Spojky podřadné - procvičování

Spojky podřadné - procvičování N Ě M E C K Ý J A Z Y K Spojky podřadné - procvičování Zpracovala: Mgr. Miroslava Vokálová Zdroje: vlastní Ergänzen Sie die angegebenen Konjunktionen in die Sätze! als, dass, obwohl, weil, wenn Du kannst

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 9.

Více

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum:

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: Výukový materiál Název projektu: Číslo projektu: Šablona: Sada: Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2701 III/2 VY_32_INOVACE_63 Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: 20.6.2012 Předmět: Německý jazyk Ročník:

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZJ - NJ - 1_19 Briefe schreiben Střední

Více

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Jitka Svobodová. Z á k l a d o v ý t e x t : MEINE TRAUMWOHNUNG

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Jitka Svobodová. Z á k l a d o v ý t e x t : MEINE TRAUMWOHNUNG ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : MEINE TRAUMWOHNUNG Ich möchte auf einer Insel leben. Die Insel hat ihren

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 2

Berlin Sehenswürdigkeiten 2 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 2 VY_32_INOVACE_CJX.1.05 3.

Více

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_20 Tématický celek: Gramatika

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu.

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. NĚMČINA Geocaching V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor:

Více

Persönlichkeiten Österreichs

Persönlichkeiten Österreichs Persönlichkeiten Österreichs Tematická oblast Datum vytvoření 26. 2. 2013 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Německý jazyk - reálie německy mluvících zemí 4. ročník čtyřletého a 8. ročník osmiletého

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

SSOS_NJ_2.12 Die Feste

SSOS_NJ_2.12 Die Feste Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP München Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová Implementace finanční gramotnosti Výuková část ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss-cheb.cz) Sparen, sparen, sparen Irena Erlebachová 3 Výuková část Obsah Výuková část...

Více

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích.

Spinnen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. NĚMČINA V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o pavoucích. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor: Lenka Měkotová

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_126 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL Název školy Číslo projektu Název projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_ 04_TEST 7 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Kindergartenzeitung Novinky ze školky

Kindergartenzeitung Novinky ze školky Kindergartenzeitung Novinky ze školky Naše vila (společná práce) Mai Juni 2012 Květen Červen 2012 Liebe Eltern, ein ereignisreiches Kindergartenjahr geht zuende. Für einige von Ihnen beginnt nach den Sommerferien

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1..00/34.09 Šablona: II/ č. materiálu: VY INOVACE_37 Jméno autora: Mgr. Michaela Václavíková Třída/ročník:

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-08 Pracovní list Skloňování přídavných jmen po členu určitém

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZJ - NJ - 1_20 Infinitiv s zu Střední

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : den 5. ezember 2013, in München Hallo Sabine! anke für deinen netten rief,

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM První český tahový systém Ve spolupráci s kamnářskou firmou Janča krby byl vyvinut nový tahový systém. Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyrobeny z certifikovaného materiálu

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Mein.(1) Das ist Karl. Er ist vierzehn. Er hat blonde Haare, blaue Augen

Více

TÉMA: Časování sloves ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

TÉMA: Časování sloves ZPŮSOBOVÁ SLOVESA TÉMA: Časování sloves ZPŮSOBOVÁ SLOVESA Pracovní list č. 2 1. Přiřaď český význam modálních sloves: dürfen - sollen - können - wollen - mögen - + wissen müssen - chtít moci, umět muset smět mít povinnost

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

Jméno, třída: In der Stadt Wiederholung. VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL. Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111

Jméno, třída: In der Stadt Wiederholung. VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL. Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111 In der Stadt Wiederholung VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111 Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU, Česká Lípa Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZJ-NJ-1_17 Německý jazyk - karty se slovíčky

Více

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC 1. JEŠTĚD Dominantou města Liberce je Ještěd, vysoký 1012 m. Na vrcholku hory stojí hotel s restaurací, jenž byl navržen architektem Karlem Hubáčkem a

Více

Materiál obsahuje časování slovesa waren a hatten. Materiál obsahuje cvičení k procvičování na dané téma a řešení jednotlivých cvičení.

Materiál obsahuje časování slovesa waren a hatten. Materiál obsahuje cvičení k procvičování na dané téma a řešení jednotlivých cvičení. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_11 Préteritum pomocných sloves Německý jazyk 3.ročník Materiál obsahuje

Více

VÍDEŇ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

VÍDEŇ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště VÍDEŇ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_CIJ2318 Autor Mgr. Kateřina Pechálová Datum 22. 3. 2013

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es.

Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen es. Lektion 2 Spreche ich Deutsch? Sprichst du Deutsch? Sprecht ihr Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Nein, wir sprechen noch nicht Deutsch. Wir möchten es aber lernen. Wir brauchen Fremdsprachen. Alle wissen

Více

Gesunde Lebensweise. www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05

Gesunde Lebensweise. www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05 www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05 Základní údaje Název výzkumu Gesunde Lebensweise Autor Klára Šmicová Jazyk dotazníku Němčina Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/l9o1u3n2g7n4c3n1i

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ tř.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ tř. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) tř. Družby 7.

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-16 Pracovní list Perfektum silná slovesa Pracovní list pomáhá

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

INTERREG / Ziel 3-Projekt Kultur ohne Grenzen Kultura bez hranic

INTERREG / Ziel 3-Projekt Kultur ohne Grenzen Kultura bez hranic INTERREG / Ziel 3-Projekt Kultur ohne Grenzen Kultura bez hranic 01.11.2008 31.10.2011 Gebäude Budova Kommunbräuhaus der Stadt Schönsee Älteste Teile aus dem 17. Jhd., Erweiterungen aus dem 19. Jhd. Das

Více

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. Familie. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. Familie. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Wir leben und sprechen Deutsch II Familie Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/19-20 Autor Mgr. Eva Gapková Datum vzniku

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Wir leben und sprechen Deutsch II Wohnen

Wir leben und sprechen Deutsch II Wohnen Wir leben und sprechen Deutsch II Whnen Předmět Rčník a br Kód sady Kód DUM Autr Německý jazyk 3. a 4. rčník, Zdravtnický asistent NJ/ZA/03+04/02 NJ/ZA/03+04/02/O5-20 Mgr. Eva Gapkvá Datum vzniku 30. července

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Majakovského

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Veranstaltungen. Oktober - Dezember Kalendář akcí říjen - prosinec 2017

Veranstaltungen. Oktober - Dezember Kalendář akcí říjen - prosinec 2017 Veranstaltungen Oktober - Dezember 2017 Kalendář akcí říjen - prosinec 2017 www.archaeocentrum.eu 04.10.2017, 10:00-16:00 Uhr 4. 10. 2017 10.00-16.00 h Workshops Metalle in der Menschheitsgeschichte und

Více

Pracovní list Souvětí podřadné - časové a podmínkové věty

Pracovní list Souvětí podřadné - časové a podmínkové věty Pracovní list Souvětí podřadné - časové a podmínkové věty Souvětí podřadné (Satzgefüge) se skládá z věty hlavní (nadřazené) a věty vedlejší (podřazené). Věta vedlejší přináší rozšiřující informace vztahující

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-06 Pracovní list Přivlastňovací zájmena Pracovní list pomáhá

Více

gehen gegangen Wir üben Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_986_gehen gegangen Wir üben_pwp

gehen gegangen Wir üben Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_986_gehen gegangen Wir üben_pwp gehen gegangen Wir üben Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_986_gehen gegangen Wir üben_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení

Více

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011 Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk eském m kraji Freistadt 17.3.2011 Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce

Více

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014

EINE E-MAIL. Grundschule Klasse 6. Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Grundschule Klasse 6 Zpracovala: Mgr. Jana Jíchová, květen 2014 EINE E-MAIL Plnění cílů RVP pro Nj - 6. ročník 1. Mluvení Tvoření odpovědí na jednotlivé otázky týkající se školy 2. Čtení s

Více

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti.

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. NĚMČINA Saurer Regen V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

Bildungssystem in Deutschland

Bildungssystem in Deutschland Wir leben und sprechen Deutsch II Bildungssystem in Deutschland Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/10-20 Autor Mgr.

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 14 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 20 30 min Pracujte ve dvojicích. Vylosujte si jednu ilustraci a sestavte rozhovor, který mezi sebou

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Porozumění stavby. Janákova vila. ZAT Rottová & Janíková

Porozumění stavby. Janákova vila. ZAT Rottová & Janíková Porozumění stavby Janákova vila ZAT Rottová & Janíková V tomto cvičení si rozebereme celou stavbu a ukážeme si, jaké stavební prvky na ní byly použity. In dieser Übung betrachten wir das ganze Haus und

Více

Název sady: Zpracování gramatiky pro 1. - 3. ročník čtyřletého gymnázia a uměleckých oborů

Název sady: Zpracování gramatiky pro 1. - 3. ročník čtyřletého gymnázia a uměleckých oborů Datum: 1. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_246 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung HAKA HAKA Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Entwickelt wurde HAKA auf der Grundlage unseres über Generationen zurückreichenden Know-how,

Více

Diskriminierung und Rassenwahn

Diskriminierung und Rassenwahn Diskriminierung und Rassenwahn Ein reizvoller Urlaubsort? (Quelle: Kancelář pro oběti nacismu Büro für NS-Opfer, Prag) (Quelle StAL, 20657, Braunkohlenwerke Kraft I Thräna, Nr. 13, unfoliiert) www.zeitzeugen-dialog.de

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : Olivia (Mädchen): (vyzvánění telefonu)hallo Axel, wie geht s? A: Gut, danke.

Více

Žáci prim gymnázií Ústeckého kraje uspěli ve finále mezinárodní matematické soutěže

Žáci prim gymnázií Ústeckého kraje uspěli ve finále mezinárodní matematické soutěže áci prim gymnázií Ústeckého kraje uspěli ve finále mezinárodní mat... z 4 12.7.2016 20:40 Ústecký kraj - Oficiální web Žáci prim gymnázií Ústeckého kraje uspěli ve finále mezinárodní matematické soutěže

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014 Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige

Více

Třeboňská nocturna. Nocturno in Třeboň 10. 14.7.2007

Třeboňská nocturna. Nocturno in Třeboň 10. 14.7.2007 Třeboňská nocturna Nocturno in Třeboň 10. 14.7.2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s.r.o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Den 4. Jahrgang der Musikfestspiele Nocturno in

Více

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE OBSAH 1. LEKCE Was ist das? Wer ist das? Wo ist Familie Veselý? 13 Pořádek větných členů v německé větě Věta oznamovací.. 24 Wo sind sie? 26 Věta tázací Otázka doplňovací 28 Bratislava 30 Kladná a záporná

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-psa-07 Z á k l a d o v ý t e x t : Liebe Robyn, ich schreibe dir aus Olomouc. Ich bin hier zu esuch. Mein Freund

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Označení materiálu VY_22_INOVACE_Bat009

Více