12/11 1/12. Wien Marketing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12/11 1/12. Wien Marketing"

Transkript

1 12/11 1/12 Wien Marketing

2 Prosinec / Dezember 2011 Brno PŘEDNÁŠKA / VORTRAG Rakouská knihovna v přednáškách Wissenschaftskolleg Österreich-Bibliothek Jaroslav Šebek: Rakouský katolicismus a cesta ke stavovskému státu 1933/34 / Der österreichische Katholizismus und der Weg zum Ständestaat 1933/34 Praha LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ VEČER LITERARISCH-MUSIKALISCHER ABEND Umění milovat život / Die Kunst, das Leben zu lieben FILM Dokumentární pondělí kina Světozor Dokumentarfilm-Montag im Kino Světozor Země půlnoční / Abendland SYMPOSIUM / SYMPOZIUM Jung Prag und die Frühlingsgeneration (Mladá Praha a jarní generace) KONCERT / KONZERT Ping Ping Sobčice KONCERT / KONZERT Kultura na zámku / Kultur im Schloss: Vánoční koncert / Weihnachtskonzert Plzeň VÝSTAVA / AUSSTELLUNG Gregor Sailer: LADIZ_alpen Praha VÝSTAVA / AUSSTELLUNG Toulky po údolích a horách Švýcarska Wanderungen durch die Täler und Berge der Schweiz FILM Dokumentární pondělí kina Světozor Dokumentarfilm-Montag im Kino Světozor Bock for President PREZENTACE ČASOPISU PRÄSENTATION DER ZEITSCHRIFT Hugo von Hofmannsthal v/in der Revolver Revue VÝSTAVA / AUSSTELLUNG do / bis Roland Kollnitz Leden / Januar 2012

3 Vážení přátelé Rakouského kulturního fóra! Dr. Florian Haug již v listopadovém programu avizoval, že odchází na zasloužený odpočinek ovšem jak já svého váženého kolegu znám, bude to takový odpočinek bez spočinutí (víc než aktivní). Chtěla bych Dr. Haugovi poděkovat, že mi předává fungující fórum a skvělý tým. Přeji jemu i jeho rodině v této nové fázi života opravdu jen to dobré. Jsem přesvědčena, že díky jeho všestranným zájmům, především v oblasti hudby, zůstane i nadále velmi činorodý. Doktor Haug také předeslal, že vedení kulturního fóra převezmu já. Dovolte mi tedy, abych se Vám krátce představila: jsem slavistka, proto jsem po dlouhá léta působila v různých funkcích na rakouských velvyslanectvích v Moskvě a Lublani. Posledních pět let v Lublani jsem s velkým nadšením a nasazením vedla tamější kulturní fórum po boku velvyslance Valentina Inzka, na kterého a zde se kruh uzavírá si mnozí z Vás pamatují, když na počátku 90. let vedl v Praze kulturní oddělení. A nyní k mé velké radosti zavedla i mě cesta do města snů do Prahy. Ráda bych se kromě již stávajících stěžejních tematických okruhů zaměřila na prezentaci současného umění a kultury a tvůrčí potenciál, a to nejen v Praze, ale i v ostatních městech České republiky. Prosím, abyste zachovali kulturnímu fóru nadále svoji přízeň. Můj tým i já se budeme snažit Vám nadále nabízet pestrý a atraktivní program pro náročné. Přeji Vám i Vašim rodinám požehnané Vánoce a hodně zdraví, radosti a úspěchů v roce Natascha Grilj Liebe Freunde des österreichischen Kulturforums! Dr. Florian Haug hat im Programmheft für November 2011 angekündigt, dass er sich als Direktor des Kulturforums in den Ruhestand oder, wie ich den von mir sehr geschätzten Vorgänger kenne in den Unruhestand zurückziehen werde. Ich möchte mich bei Dr. Haug sehr herzlich bedanken, dass er mir ein gut funktionierendes Forum und ein ausgezeichnetes Team übergibt. Ich wünsche ihm und seiner Familie bei diesem neuen Lebensabschnitt alles erdenklich Gute. Ich bin sicher, dass er aufgrund seiner vielfältigen Interessen, besonders auf dem Gebiet der Musik, weiterhin sehr rührig bleiben wird. Dr. Haug hatte auch schon angekündigt, dass die Leitung des Kulturforums nunmehr von mir übernommen werde. Erlauben Sie mir, dass ich mich kurz bei Ihnen vorstelle: ich bin Slawistin, daher war ich lange Jahre in verschiedenen Funktionen an den Österreichischen Botschaften in Moskau und in Laibach tätig. Die letzten fünf Jahre in Laibach habe ich mit viel Begeisterung und Engagement das Kulturforum geleitet an der Seite von Botschafter Valentin Inzko, an den sich und hier schließt sich der Kreis viele von Ihnen erinnern, als er Anfang der 1990er Jahre die Kulturarbeit in Prag leitete. Nun führt zu meiner großen Freude auch mich mein Lebensweg in eine Stadt, von der man nur träumen kann nach Prag. Ich möchte mich neben der Weiterführung der bisherigen Schwerpunkte auch der verstärkten Präsentation zeitgenössischer Kunst, Kultur und auch Kreativwirtschaft nicht nur in Prag, sondern auch in anderen Städten der Tschechischen Republik widmen. Ich bitte Sie, dem Kulturforum auch weiterhin die Treue zu halten. Mein Team und ich werden uns bemühen, Ihnen weiterhin ein buntes, anspruchsvolles und attraktives Programm zu bieten. Ich verbleibe mit den besten Wünschen für ein Gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes, frohes und erfolgreiches Jahr 2012 Ihnen und Ihren Familien, Natascha Grilj

4 PROSINEC / DEZEMBER 2011 LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ VEČER Pouze česky / Nur tschechisch LITERARISCH-MUSIKALISCHER ABEND Umění milovat život / Die Kunst, das Leben zu lieben , 19 h Praha 10, Divadlo MANA, Moskevská 34 Text: Ladislav Řezníček Hudba / Musik: Jaromír Vogel Režie / Regie: Olga Strusková Účinkují / Mitwirkende: Radka Tesárková, Kateřina Dušková, Josef Hervert Produkce / Produktion: Blanka Vogelová Muzika Judaika Literárně hudební pořad na motivy korespondence Berthy von Suttner, první ženské nositelky Nobelovy ceny za mír, s norským spisovatelem Bjørnstjernem Bjørnsonem. Autorem textu, nazvaného Umění milovat život, je norský historik a spisovatel českého původu Ladislav Řezníček, který nám prostřednictvím autentických dopisů přibližuje nejen vzájemný vztah těchto dvou velkých osobností, ale také jejich postoje a názory na sociální podmínky života a světové pacifistické hnutí přelomu 19. a 20. století. Scénické čtení doplní pro objasnění doby, životních osudů a historických souvislostí projekce filmu o Berthě von Suttner, Alfredu Nobelovi a B. Bjørn sonovi. Film vytvořila Olga Strusková v roce 2009 ve spolupráci se studenty Gymnázia Přípotoční v Praze 10 a pod odbornou supervizí Ladislava Řezníčka. Literarisch-musikalischer Abend nach den Motiven der Korrespondenz zwischen Bertha von Suttner, die als erste Frau den Friedensnobelpreis erhielt, und dem norwegischen Schriftsteller Bjørnstjern Bjørnson. Autor des Textes Die Kunst, das Leben zu lieben ist der norwegische Historiker und Schriftsteller tschechischer Herkunft Ladislav Řezníček. Anhand von authentischen Briefen bringt er dem Publikum nicht nur die Beziehung dieser beiden großen Persönlichkeiten zueinander näher, sondern auch ihre Überzeugungen und Standpunkte zu den gesellschaftlichen Lebensumständen und der weltweiten Friedensbewegung am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert. Für ein besseres Verständnis der Epoche, der persönlichen Schicksale und historischen Zusammenhänge wird die szenische Lesung ergänzt um eine Filmvorführung über Bertha von Suttner, Alfred Nobel und B. Bjørnson. Der Film von Olga Strusková entstand 2009 in Zusammenarbeit mit Schülern des Gymnasiums Přípotoční in Prag 10, unter der fachmännischen Aufsicht von Ladislav Řezníček. Zdroj/Quelle: FILM Originální verze; anglické a české titulky Originalversion; englische und tschechische Untertitel Dokumentární pondělí kina Světozor / Dokumentarfilm-Montag im Kino Světozor Země půlnoční / Abendland (A 2011, 90 min.) , h Praha 1, kino Světozor (Malý sál), Vodičkova 41 Režie / Regie: Nikolaus Geyrhalter Některé věci jsou lépe vidět v noci: Systém Evropa chrání a kontroluje své občany. Vnější hranice Evropské unie jsou hlídány termovizí. Zdravotníci pomáhají předčasně narozeným, starým a nemocným. Je třeba sledovat záznamy z tisíců bezpečnostních kamer. Miluje se, umírá se, slaví se. Nežádoucí osoby jsou uprostřed noci tajně odsunuty. Demonstranti blokují průjezd vlaku s vysoce radio aktivním odpadem, letiště musí být vyčištěna, dopisy roztříděny a začínají se množit noční telefonáty na linku bezpečí. Film Země půlnoční vypráví bez komentáře příběhy z noční Evropy a nechává je v myslích diváků splynout do jednoho velkého mocného vizuálního celku. Mistrovským výkonem bylo pro štáb už jen získat povolení k natáčení na přísně střežených místech. Za svůj výjimečný dokumentární film získal Nikolaus Geyrhalter letos ve Varšavě cenu Millenium Award Manche Dinge sieht man in der Nacht klarer: Das System Europa schützt sich und überwacht seine Bürger. Die EU-Außengrenzen werden mit Wärme - bildkameras kontrolliert. Krankenpfleger sind im Einsatz für Frühgeborene, Kranke und Alte. Die Bilder aus tausenden Überwachungskameras müssen beobachtet werden. Es wird geliebt, gestorben und gefeiert. Menschen, die hier nicht sein sollen, werden in der Nacht klammheimlich abgeschoben. Demonstranten blockieren die Gleise eines Castor-Transports, Flughäfen müssen gereinigt, Briefe sortiert werden und auch die Telefonseelsorge wird nachts vermehrt angerufen. Abendland erzählt ohne Kommentar Geschichten aus dem nächtlichen Europa und lässt sie im Kopf des Zuschauers zu einem bildmächtigen Ganzen zusammenwachsen. Die Meisterleistung bestand nicht zuletzt darin, die Drehgenehmigungen für die meist schwer versperrten Räume zu erhalten. Für seinen außergewöhnlichen Dokumentarfilm erhielt Nikolaus Geyrhalter in Warschau den Millenium Award Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion PŘEDNÁŠKA / VORTRAG Pouze česky / Nur tschechisch Rakouská knihovna v přednáškách / Wissenschaftskolleg Österreich-Bibliothek Jaroslav Šebek: Rakouský katolicismus a cesta ke stavovskému státu 1933/34 Der österreichische Katholizismus und der Weg zum Ständestaat 1933/ , 17 h Brno, Moravská zemská knihovna konferenční sál, Kounicova 65a Záštita / Ehrenschutz: Marianne Gruber, prezidentka Rakouské společnosti pro literaturu / Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Literatur Moderuje / Moderation: Roman Kopřiva & Tomáš Procházka, Masarykova univerzita Zejména představitelé politického katolicismu se od konce 20. let podíleli na etablování autoritativního politického systému vyúsťujícího ve stavovský stát ( ). Poté se katolické kruhy posunují od podpory politického katolicismu k odpolitizování jeho činnosti a k akcentaci pastorálního katolicismu, duchovní a teologické obnovy. Jaroslav Šebek je pracovníkem Historického ústavu AV ČR. Věnuje se zkoumání církevních, sociálních a politických dějin 20. století. Člen Česko-rakouské komise historiků. Publikuje v novinách a vystupuje také v médiích (Česká televize, Český rozhlas). Cyklus přednášek navazuje na stejnojmenný cyklus uvedený u příležitosti 20. výročí Rakouské knihovny při MZK v Brně (2010). Letos se koná k 50. výročí Rakouské společnosti pro literaturu. Pořádají jej společně Moravská zemská knihovna v Brně, Univerzita 3. věku (U3V) MU a Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU ve spolupráci s RKF v Praze. Vornehmlich Vertreter des politischen Katholizismus waren seit Ende der 1920er Jahre an der Etablierung einer autoritären politischen Ordnung beteiligt, die in der Entstehung des Ständestaates gipfelt. Danach streben die katholischen Kreise eine Entpolitisierung der Aktivitäten des politischen Katholizismus an, der Akzent verlagert sich auf die Seelsorge, geistliche und theologische Erneuerung. Jaroslav Šebek ist am Historischen Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften tätig. Er forscht zur politischen, Sozial- und Kirchengeschichte des 20. Jh. und ist Mitglied der Tschechisch-Österreichischen Historikerkommission. Umfassende publizistische Tätigkeit und Medienarbeit (Tschechisches Fernsehen, Tschechischer Rundfunk). Fortsetzung des gleichnamigen Vortrags-Zyklus, der 2010 anlässlich des 20. Jahrestags der Österreich-Bibliothek in der MZK in Brünn stattfand. In diesem Jahr anlässlich des 50. Gründungsjubiläums der Österreichischen Gesellschaft für Literatur. Eine Gemeinschaftsveranstaltung der Mährischen Landesbibliothek, der Senioren - universität (U3V) und des Instituts für Germanistik in Zusammenarbeit mit dem ÖKF Prag.

5 SYMPOSIUM / SYMPOZIUM Pouze německy / Nur deutsch Jung Prag und die Frühlingsgeneration , h* Praha 1; České centrum Praha, Rytířská 31 Rakouská účast / Österreichische Teilnahme: Thomas Ballhausen (Filmarchiv Austria Wien / Rakouský filmový archiv), Julia Hadwiger (Karlsuniversität Prag / Univerzita Karlova) a/und Kurt Ifkovits (Österreichisches Theatermuseum Wien / Rakouské divadelní muzeum ve Vídni) Pražský literární dům autorů německého jazyka pořádá ve spolupráci s Ústavem germánských studií Karlovy univerzity v Praze mezinárodní vědecké sympozium Jung Prag und die Frühlingsgeneration. Renomovaní germanisté z České republiky, Rakouska, Německa, USA a Kanady budou hledat odpovědi na otázku, proč představitelé této autorské generace, kteří se hlásili k lyrické tvorbě R. M. Rilka a na počátku 20. století usilovali o revoluci v literárním provozu Prahy, stále stojí ve stínu tvorby Franze Kafky a jeho současníků. Sympozium se koná v den narození významného představitele (Frühlings- generation) jarní generace, pražského německy píšícího expresionistického spisovatele Victora Hadwigera ( ), jehož 100. výročí úmrtí jsme si připomněli letos v říjnu. Jeho básnická a esejistická tvorba i vzpomínky Hadwigerových přátel budou prezentovány na závěr sympozia. Raný expresionismus v německé Praze je spojen s autorskou generací, jež se na přelomu 19. a 20. století chtěla prosadit vůči dominantnímu, autoritářskému spolku spisovatelů a umělců Concordia. Již v roce 1898 se tak pod názvem Jung Prag (Mladá Praha) utvořilo opoziční seskupení, jehož členy byli mj. Oskar Wiener, Paul Leppin, Camill Hoffmann a Ottokar Winicky. Také starší Gustav Meyrink udržoval čilé styky s touto skupinou. Na základě letáků pojmenovaných Frühling (Jaro), jež od roku 1900 vydával Paul Leppin, se pro toto literární seskupení vžilo označení Frühlingsgeneration (Jarní generace). Das Prager Literaturhaus deutschsprachiger Autoren veranstaltet in Kooperation mit dem Institut für germanische Studien der Karls- Universität Prag das internationale Symposium Jung Prag und die Frühlingsgeneration. Renommierte Literaturwissenschaftler aus Tschechien, Österreich, Deutschland, den USA und Kanada gehen der Frage nach, warum die Vertreter dieser Autorengeneration, deren lyrisches Vorbild Rainer Maria Rilke war und die zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Literaturbetrieb Prags revolutionierten, immer noch im Schatten des Werks Franz Kafkas und seiner Zeitgenossen stehen. Das Symposium findet am Geburtstag des früh-expressionistischen, deutschschreibenden Prager Schriftstellers Victor Hadwiger ( ) statt, der zu den bedeutendsten Vertretern der Frühlings generation gehört. Sein Todestag jährte sich im Oktober diesen Jahres zum 100. Mal. Die Präsentation seines lyrischen und essayistischen Werks sowie Erinnerungen seiner Freunde an ihn bilden den Abschluss des Symposiums. Der Frühexpressionismus im deutschsprachigen Prag ist mit der heranwachsenden Autorengeneration verbunden, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Literaturbetrieb Prags revolutionieren und sich gegen den dominierenden, autoritären Schriftsteller- und Künstlerverein Concordia durchsetzten wollte. Schon 1898 hatte sich unter dem Namen Jung Prag eine Vereinigung gebildet, die in Opposition zur Concordia stand und der u. a. Oskar Wiener, Paul Leppin, Camill Hoffmann und Ottokar Winicky angehörten. Auch der ältere Gustav Meyrink pflegte angeregten Umgang mit der Gruppe, die aufgrund der von Leppin unter dem Titel Frühling ab 1900 herausgegebenen Flugblätter vielfach als Frühlingsgeneration bezeichnet wird. KONCERT / KONZERT Ping Ping , 21 h Praha 1, Lucerna Music Bar, Vodičkova 36 Sladké melodie, elektro -zvuk a melancholická nálada, to jsou hodnoty, na kterých se shodli po svém více méně náhodném setkání dva rakouští originální tvůrci, zpěvačka s nádherným hlasem a mimořádně talentovaná skladatelka Loretta Who a zvukový kouzelník Hubert Mauracher. Po úspěšných singlech Fly Butter Fly a On The Run následovalo první album Pop Your Chewing Gum (ty názvy nesvědčí o přehnané sebezahleděnosti ) a mohutný úspěch nejen v rádiích napříč Evropou, ba i v USA, ale dokonce i u vybraných reklamních tvůrců, kteří jen tak na něco neskočí. Kdyby ještě existovalo Rakousko-Uhersko, k Ping Ping by se široko daleko musel každý, kdo je činný v indie popu, nějak vymezit. A měl by to zatraceně těžké. Süße Melodien, Elektrosound und Melancholie, das sind die Werte, auf die sich die beiden originellen Österreichischen Musiker, Loretta Who, die Sängerin mit der magischen Stimme und außergewöhnlich talentierte Komponistin, und der Tonmagier Hubert Mauracher bei ihrem mehr oder weniger zufälligen zusammentreffen geeinigt haben. Nach den erfolgreichen Singles Fly Butter Fly und On The Run folgte das erste Album Pop Your Chewing Gum (diese Titel zeugen nicht von übertriebenem Egozentrismus ) und große Erfolge nicht nur bei Radiostationen in ganz Europa, sondern auch in den USA, und sogar bei einigen Werbemachern, die nicht auf alles anspringen. Würde es Österreich-Ungarn noch geben, müsste sich jeder, der etwas mit Indie-Pop macht, von Ping Ping abgrenzen und das wäre nicht einfach. KONCERT / KONZERT Kultura na zámku / Kultur im Schloss Vánoční koncert / Weihnachtskonzert Karolína Žmolíková (soprán / Sopran), Felix Slováček (klarinet / Klarinette), Gabriela Dostálová (klavír / Klavier) , 17 h* Sobčice, zámek / Schloss Program / Programm: Vánoční hudba z Čech a Rakouska / Weihnachtsmusik aus Tschechien und Österreich V barokním zámečku v Sobčicích, vzdáleném hodinu a půl jízdy od Prahy, máte možnost navštívit již tradiční každoroční vánoční koncert, letos s vánočními skladbami z Čech a z Rakouska v podání mladých českých umělců. Po koncertě následuje přátelské adventní posezení u vína. Im Barockschlösschen Sobčice, eineinhalb Stunden von Prag entfernt, findet wieder das bereits traditionelle Weihnachtskonzert statt, heuer mit Weihnachtsmusik aus Tschechien und Österreich, dargeboten von jungen tschechischen KünstlerInnen. Im Anschluss an das Konzert gibt es einen gemütlichen Adventstrunk. Vstup volný, dobrovolné příspěvky vítány. Vzhledem k omezené kapacitě si prosím do 12. prosince rezervujte místa: Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Bitte melden Sie sich bis 12. Dezember an (beschränkte Platzzahl): Tel.: nebo/oder

6 LEDEN / JANUAR 2012 VÝSTAVA / AUSSTELLUNG Gregor Sailer: LADIZ_alpen Plzeň, Galerie Evropského domu, nám. Republiky 12 (zadní trakt / Innenhof) po / Mo 13 17h*; út čt / Di-Do 9 12h*, 13 17h*; pá / Fr 9 15h* Práce Gregora Sailera vznikla v Tyrolských Alpách. Ukazuje vysokohorskou architekturu, částečně zredukovanou na jednotlivé architektonické prvky, které lidem umožňují využít horu i na výše položených pláních. Masivní zásahy, které připomínají uměle vytvořený svět, poukazují na enormní částky, které se vynakládají pro zachování vysokohorského turismu a s ním spojených alpských mýtů. Die Arbeit von Gregor Sailer entstand in den Tiroler Alpen. Sie zeigt Hochgebirgsarchitektur, teilweise reduziert auf einzelne architektonische Elemente, welche dem Menschen ermöglichen, den Berg in immer größerer Höhe zu nutzen. Massive Eingriffe zeigen den enormen Aufwand, der betrieben wird, um den Hochgebirgstourismus und den ihn antreibenden Alpenmythos aufrechtzuerhalten, und erinnern an eine künstliche Welt. Gregor Sailer VÝSTAVA / AUSSTELLUNG Vernisáž / Vernissage Toulky po údolích a horách Švýcarska Wanderungen durch die Täler und Berge der Schweiz Soukromá sbírka dobových fotografií rodiny Rutteových z 90. let 19. století Privatsammlung von Zeitfotos der Familie Rutte aus den 90. Jahren des 19. Jahrhunderts , 18 h* Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18 do / bis h*; h* V 19. století bylo cestování vyhledávanou zábavou bohatých společenských vrstev. Právnická rodina Rutteových, úzce spojená se šlechtickými rody Schwarzenberků a Lobko wiczů, objevila Alpy a nádhernou přírodu Švýcarska. Své poznatky zaznamenávala v cestovním deníku s fotografiemi. Tuto výstavu prezentujeme ve spolupráci se Švýcarským velvyslanectvím v Praze a Galerií výtvarného umění v Ostravě. Im 19. Jahrhundert gehörte das Reisen zum attraktiven Zeitvertreib der reichen gesellschaftlichen Schichten. Die Anwalts - familie Rutte, eng verbunden mit dem Adelsgeschlecht von Schwarzenberg und Lobkowitz, entdeckte die Alpen und die wunderschöne Natur der Schweiz und führte darüber ein Reisetagebuch mit Fotos. Diese Ausstellung präsentieren wir in Zusammen - arbeit mit der Schweizerischen Botschaft Prag und der Galerie der bildenden Künste in Ostrava. FILM německy; anglické a české titulky / deutsch; englische und tschechische Untertitel Dokumentární pondělí kina Světozor / Dokumentarfilm-Montag im Kino Světozor Bock for President (A 2009, 90 min.) , h Praha 1, kino Světozor (Malý sál), Vodičkova 41 Režie / Regie: Houchang Allahyari, Tom-Dariusch Allahyari Uprostřed druhého vídeňského obvodu sídlí charitativní sdružení na podporu uprchlíků Ute Bock. Sem chodí potřební hledat střechu nad hlavou, vyzvednout potraviny, využít bezplatné právní poradenství, či možnosti poštovní služby. Bez perspektivy uplatnění na pracovním trhu a bez příjmů jsou v Rakousku na tuto pomoc odkázány celé rodiny. Bývalá vychovatelka Ute Bock se zasazuje za ty, které nikdo nechce bez nároku na honorář a bez podpory z veřejných financí. Režiséři zachytili typické pracovní dny Ute Bock i vzácné chvilky jejího soukromí a vykreslují tak portrét této neobyčejné ženy se všemi jejími klady i zápory. V době, kdy je solidarita stále více zpochybňována, snímek Bock for President ukazuje, čeho může jeden jediný člověk dosáhnout a co všechno může znamenat úspěch. Snímek získal v roce 2011 Rakouskou filmovou cenu za nejlepší dokumentární film. Mitten im 2. Wiener Bezirk liegt das Lokal des Vereins Ute Bock. Hierher kommen Bedürftige, um sich Lebensmittel abzuholen, andere stellen sich zur kostenlosen Rechtsberatung an, suchen verzweifelt ein Dach über dem Kopf oder nutzen den Postservice, den das Flüchtlingsprojekt anbietet. Ohne Arbeits - möglichkeit und Einkommen sind in Österreich ganze Familien auf diese Hilfen angewiesen. Die ehemalige Erzieherin Ute Bock setzt sich für diejenigen ein, die keiner haben will ehrenamtlich und ohne öffentliche Gelder. Die Regisseure begleiten Ute Bock mit der Kamera in typischen Arbeitssituationen oder in ihrem raren privaten Alltag und zeichnen ein Porträt dieser außergewöhnlichen Frau, mit all ihren Widersprüchen. In einer Zeit, in der Solidarität massiv in Frage gestellt wird, zeigt Bock for President, wieviel das Engagement eines einzelnen Menschen erreichen kann und erhielt 2011 den Österreichischen Filmpreis als Bester Dokumentarfilm. PREZENTACE ČASOPISU / PRÄSENTATION DER ZEITSCHRIFT Pouze česky / Nur tschechisch Tematický blok / Themenschwerpunkt Hugo von Hofmannsthal v/in der Revolver Revue , 18 h* Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18 Revolver Revue představuje ve svém 85. čísle tematickým blokem pozoruhodnou část prozaické tvorby Hugo von Hofmannsthala, která doposud nebyla k dispozici v českém překladu. Povídky vybrala, přeložila a studií o Hofmannsthalově recepci v Čechách doprovodila Lucie Merhautová. Spisovatel, básník, dramatik, libretista a esejista Hugo von Hofmannsthal ( ) od počátku své tvorby významně utvářel podobu rakouské moderní literatury. Na přelomu století byl představitelem uskupení Mladá Vídeň, psal symbolistické básně a veršovaná dramata, po roce 1900 reflektoval krizi jazyka, po rozpadu Rakouska-Uherska byl zastáncem tzv. konzervativní revoluce, hledal základy rakouské kulturní tradice, byl spoluzakladatelem Salzburger Festspiele. V průběhu první světové války navazoval kontakty s českými spisovateli. In einem Themenschwerpunkt zu Hugo von Hofmannsthal präsentiert die Revolver Revue in ihrer 85. Ausgabe einen bemerkenswerten Teil seines Prosawerkes, der bisher nicht auf Tschechisch verfügbar war. Die Auswahl und Übersetzung der Erzählungen sowie eine ergänzende Studie zur Rezeption Hofmannstahls in Tschechien stammen von Lucie Merhautová.

7 Der Dichter, Dramatiker, Librettist und Essayist Hugo von Hofmannsthal ( ) beeinflusste vom Anfang seines Schaffens bedeutendermaßen die österreichische moderne Literatur auf bedeutende weise. Als Vertreter Jung-Wiens der Jahrhundertwende schrieb er vor allem symbolistische Gedichte und lyrische Dramen, nach 1900 reflektierte sein Schaffen die Sprachkrise, nach der Auflösung der Monarchie setzte er sich für die sog. konservative Revolution ein, suchte nach den Fundamenten der Österreichischen Kulturtradition und wurde Mitbegründer der Salzburger Festspiele. Während des ersten Weltkrieges knüpfte er Kontakte zu tschechischen Schriftstellern. VÝSTAVA / AUSSTELLUNG Vernisáž / Vernissage Roland Kollnitz , 18 h* Praha 1, Galerie RKF, Jungmannovo náměstí 18 do / bis po pá / Mo Fr h*, kromě českých a rakouských svátků / außer an österreichischen und tschechischen Feiertagen Roland Kollnitz (*1972, Klagenfurt) je absolvent vídeňské Akademie výtvarných umění, pracoval v ateliéru Franze Westa a od roku 2001 je pedagogem na své mateřské škole. Je známý především jako autor objektů, plastik a instalací. Jsou charakteristické minimalizovaným objemem a fragilností, tím navazuje na tradici minimalismu a konceptuálního umění. S českou uměleckou scénou má dlouhodobé kontakty a patří k iniciátorům společných výstav, workshopů studentů a pedagogů pražské a vídeňské Akademie výtvarných umění. Roland Kollnitz (*1972, Klagenfurt) ist Absolvent der Wiener Akademie der bildenden Künste, hat im Atelier von Franz West gearbeitet und arbeitet seit 2011 als Pädagoge an seiner ehemaligen Hochschule. Er ist vor allem als Autor von Objekten, Skulpturen und Installationen bekannt, für die ihr minimalisierter Umfang und ihre Fragilität charakte ristisch sind, mit denen er an die Traditionen von Minimalismus und Konzeptkunst anknüpft. Mit der tschechischen Kunstszene verbinden ihn langjährige Kontakte: er ist einer der Initiatoren von gemeinsamen Ausstellungen und Workshops für Studenten und Pädagogen der Prager und Wiener Akademien der bildenden Künste. Roland Kollnitz TRVAJÍCÍ VÝSTAVY / LAUFENDE AUSSTELLUNGEN Životní pou Romy Schneider / Romy Schneiders Lebensweg Cyklus Romy Schneider / Romy-Schneider-Zyklus Praha 1, Galerie RKF, Jungmannovo náměstí 18 do / bis po pá / Mo Fr h*, kromě českých a rakouských svátků / außer an österreichischen und tschechischen Feiertagen Nesignováno / Unsigniert. Eva Ko átková a/und Gugging Praha 1, Galerie RKF, Jungmannovo náměstí 18 do / bis po pá / Mo Fr h*, kromě českých a rakouských svátků / außer an österreichischen und tschechischen Feiertagen Gregor Sailer: LADIZ_alpen Brno, Österreich Institut Brno, Moravské nám. 15 do / bis po pá / Mo Fr h*; h* Jan Šerých & Esther Stocker Praha 7, galerie Hunt Kastner Artworks, Kamenická 22 do / bis út pá / Di Fr h*; so / Sa h* Gustav Mahler a Vídeň / Gustav Mahler und Wien Opava, Slezské divadlo Opava, Horní náměstí 13 do / bis Jen s platnou vstupenkou na divadelní představení / Nur mit gültiger Eintrittskarte für die Theatervorführung Josef Hoffmann: Inspirace / Inspirations Brtnice, Rodný dům Josefa Hoffmanna, nám. Svobody 263 Stálá expozice Moravské galerie v Brně a MAKu Vídeň / Dauerausstellung der Mährischen Galerie Brünn und des MAK Wien so ne / Sa So h (nebo / oder po pá / Mo Fr h po objednání / nach Bestellung ; poslední prohlídka / letzter Einlass: 16 h KULTURNÍ DĚNÍ V RAKOUSKU KULTURLEBEN IN ÖSTERREICH RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM V PRAZE ÖSTERREICHISCHES KULTURFORUM PRAG Jungmannovo náměstí 18, CZ Praha 1 Tel.: Fax.: Nové webové stránky / Neue Webpräsenz: (česká jazyková verze) (deutsche Sprachversion) GALERIE RKF / ÖKF: Otevírací doba / Öffnungszeiten: po pá / Mo Fr h* kromě svátků / außer an Feiertagen KNIHOVNA RKF: Otevírací doba po pá h*; h* kromě svátků a akcí v RKF BIBLIOTHEK des ÖKF: Öffnungszeiten: Mo Fr h*; h* außer an Feiertagen und Veranstaltungen im ÖKF Změna programu vyhrazena Programmänderungen vorbehalten * Vstup volný do vyčerpání kapacity míst v sále * Eintritt frei nach Maßgabe der vorhandenen Plätze

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa.

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa. Spolupráce ekologických sdružení v česko-saském povodí Labe druhé sympozium 02. listopadu 2010 v Ústí nad Labem Zusammenarbeit von Umweltverbänden im sächsisch-böhmischen Elbraum Zweites Symposium am 02.

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt? P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert:

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_19 Tématický celek:

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Ca. 100 W Ca. 300 W Energienutzung früher Využití energie dříve Energieverbrauch und Bevölkerung

Více

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter.

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_07 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Slovní zásoba: druhy sportu, popis místností v domě, části lidského těla, nemoci, dialog u lékaře, jídlo, v restauraci, denní režim, popis

Více

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut Thema: 6 Peníze a jejich funkce Gramatika: trpný rod ve spojení s modálními slovesy, vyjádření původce děje; infinitiv po slovesech, podstatných a přídavných jménech Čas potřebný k prostudování učiva lekce:

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t : den 18. ugust 2013, in erlin Liebe laudia, wir haben uns lange nicht gesehen,

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus?

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus? Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-09 Z á k l a d o v ý t e x t : Marion: Hallo Lisa, wie gefällt es dir in deiner neuen Schule? Lisa: Grüß

Více

Ivan Prokop. výstavy - výběr:

Ivan Prokop. výstavy - výběr: Ivan Prokop * 9. 6. 1954, Praha volný fotograf, vý tvarník, člen Syndikátu novinářů, Spolku Muzeum Fotografi e Zabý vá se především hudební a divadelní fotografi í. Je autorem obalů audiovizuálních nosičů,

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Milena Hrušková Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 LEKCE 1 Ich heiße Sara Hallo, ich heiße Sara und ich komme aus München. Ich studiere Medizin.

Více

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE

FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE FOOD2U DIE ERSTEN KUNDEN MATERIÁLY PRO UČITELE Also ich habe eigentlich meine Karriere vor fast zwanzig Jahre angefangen in eine Firma, die in Tschechei verschiedene kosmetische Luxusfirmen gebracht hat.

Více

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mgr. Eva Podubníčková - AK Viktor Pavlík Vážený pane inženýre, ráda bych Vám touto cestou poděkovala za zajištění tlumočnice. Oceňujeme Vaši flexibilitu a ochotu. S tlumočnicí Petrou Peškovou jsme byli

Více

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Vorteile & Stand grenzüberschreitender Tourismuskooperationen Výhody & stav přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu 15.11.2011

Více

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ

Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ 66 Předložky se 4. pádem Präpositionen mit dem Akkusativ bis Der Assistent ist in unserem Institut bis Ende September angestellt. Der Zug fährt bis Hamburg. Die Arbeit muss bis zehnten Mai fertig sein.

Více

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace)

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Stav: duben 2015 Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví (včetně návrhu formulace) Veškeré údaje v tomto poučení jsou založeny na poznatcích a zkušenostech velvyslanectví v době sestavení tohoto informačního

Více

Němčina pro samouky. Alena Nekovářová Lucie Zemanová

Němčina pro samouky. Alena Nekovářová Lucie Zemanová Němčina pro samouky nejen Alena Nekovářová Lucie Zemanová leda 204 ERSTE LEKTION. LEKCE Guten Tag! Hallo! Im Deutschkurs Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Sabine Schulz. Sabine ist mein Vorname,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Němčina 4 pr škláky Terasft Pdprvané učebnice (nutn navlit v Nastavení): Nvá němčina II 2. část a III 1. část (SPN - Maruškvá) celkem 414 slvíček Lektin 16 20 slvíček Lektin 17 16 slvíček Lektin 18

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

Nebensätze. 7. Nj Vedlejší věty

Nebensätze. 7. Nj Vedlejší věty Nebensätze 7. Nj Vedlejší věty Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: Německý jazyk,

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_136 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE Also, ich arbeite bei der Firma seit sechs Jahren und bevor ich bei der Firma tätig war, hab ich gar nichts über Kaminöfen gewusst.

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Herr und Frau Schiller aus Magdeburg machen Urlaub in Salzburg. eim Frühstück

Více

10. Futurum. 10. Nj Budoucí čas

10. Futurum. 10. Nj Budoucí čas 10. Futurum 10. Nj Budoucí čas Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: Německý jazyk,

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7. třída

Více

KG 51R F K. 1 Údaje o žádající osobě. 2 Údaje o manželovi, resp. životním partnerovi žádající osoby

KG 51R F K. 1 Údaje o žádající osobě. 2 Údaje o manželovi, resp. životním partnerovi žádající osoby Příjmení a jméno žadatele Name und der antragstellenden Person Přídavky na děti č. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Příloha Zahraničí k žásti o německé přídavky na děti ze d.. pro osoby, které pobírají důch bo

Více

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik

Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Problematika malých průtoků Niedrigwasserproblematik Oldřich Novický Pavel Treml Ladislav Kašpárek Základní charakteristiky povodí Labe Daten zum Einzugsgebiet der Elbe Rozloha Fläche 51 394 km 2 Střední

Více

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN Autor: Katka Česalová Datum: 3. 7. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo

Více

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288 Antrag auf zinsbegünstigten Kredit / Žádost o zvýhodněný úvěr (Muster gültig seit 12.06.2014 / Vzor platný od 12.06.2014) Im Rahmen der BMI-Maßnahme "Förderung kleiner und mittlerer Gewerbebetriebe in

Více

Prag, den 2. Juli. Liebe Ulrike!

Prag, den 2. Juli. Liebe Ulrike! Liebe Ulrike! Prag, den 2. Juli Vielen Dank für deinen Brief und die Fotos von deiner Familie, euerem Haus und Garten. Auch wir wohnen in einem Einfamilienhaus am Rande der Stadt. Wir das heißt meine Eltern,

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

Zpráva o návštěvě studentů a pedagogů EA Brno ve Stuttgartu ve dnech 27.11. 02.12.11

Zpráva o návštěvě studentů a pedagogů EA Brno ve Stuttgartu ve dnech 27.11. 02.12.11 Zpráva o návštěvě studentů a pedagogů EA Brno ve Stuttgartu ve dnech 27.11. 02.12.11 Ve dnech od 27.11. - 02.12.se uskutečnila návštěva 26 studentů a 4 pedagogů Evangelické akademie Brno ve Stuttgartu.

Více

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Tomáš Görner Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentur für Natur und Landschaftsschutz

Více

Z HISTORIE KÁRNÉHO TÁBORA V LETECH

Z HISTORIE KÁRNÉHO TÁBORA V LETECH Z HISTORIE KÁRNÉHO TÁBORA V LETECH Kárný pracovní tábor v Letech u Písku byl vybudován asi dva kilometry východně od obce Lety. Vězni zde pracovali na stavbě silnice, na polích a v celém okolí tábora.

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší německy-česky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší německy-česky Všechno nejlepší : Manželství Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Die allerbesten

Více

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_01 Moje rodina meine Familie Německý jazyk 3.ročník Materiál slouží k

Více

Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0074 TYPOLOGIE ÚLOH III NÁCVIK ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0074 TYPOLOGIE ÚLOH III NÁCVIK ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0074 TYPOLOGIE ÚLOH III NÁCVIK ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Ze spolupráce a z diskuzí v didaktickém semináři němčiny jako

Více

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften VĚKOVÁ SKUPINA B ALTERSKLASSE B PŘÍRODOVĚDNÝ PROJEKTOVÝ DEN NATURWISSENSCHAFTLICHER PROJEKTTAG Pracovní list organoleptika Arbeitsblatt Organoleptik Úkol Aufgabe Organoleptika znamená posuzování vlastností

Více

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm kultury Schnell zur Sache/Rychle k věci http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm /Finanční mechanismy EHP/Norsko Finanzielle

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

DAS FILMFEST 2011 10/11 DAS FILMFEST 2011 < BOCK FOR PRESIDENT > < ABENDLAND < MEIN BESTER FEIND > DIE VATERLOSEN >

DAS FILMFEST 2011 10/11 DAS FILMFEST 2011 < BOCK FOR PRESIDENT > < ABENDLAND < MEIN BESTER FEIND > DIE VATERLOSEN > 10/11 < BOCK FOR PRESIDENT > < ABENDLAND DAS FILMFEST 2011 < MEIN BESTER FEIND > DIE VATERLOSEN > DIE UNABSICHTLICHE ENTFÜHRUNG DER FRAU OTT > < ATMEN DAS FILMFEST 2011 Říjen / Oktober 2011 Brno VÝSTAVA

Více

Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP

Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP Siehst du den Pulli? Der ist aber schön! Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1002_Demonstrativpronomina_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh Téma Ročník Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Německý jazyk Osobní a společenský život Besuch einer Theatervorstellung

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Družby pokročilí

Více

Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung

Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung Ein internationales UNESCO Schulprojekt zum Internationalen Jahr des Lichtes 2015 23. 26. März 2015 Brno Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 10 20 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 10 20 min 12 Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 10 20 min Pracujte ve dvojicích. Od učitele/učitelky dostanete fotografii pokoje. Máte 30 sekund

Více

Rodina a přátelé 3. Rodinná oslava. Karinina sestra Sabine má narozeniny. Pozvaný je také Markus. Na oslavě se seznamuje s Karininou rodinou.

Rodina a přátelé 3. Rodinná oslava. Karinina sestra Sabine má narozeniny. Pozvaný je také Markus. Na oslavě se seznamuje s Karininou rodinou. A Rodinná oslava Karinina sestra Sabine má narozeniny. Pozvaný je také Markus. Na oslavě se seznamuje s Karininou rodinou. Karin: Mutti, Vati, kommt her, ich möchte euch meinen Freund vorstellen. Das ist

Více

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová

Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Věra Höppnerová Recenzovala Dr. phil. Sandra Innerwinkler Němčina pro číšníky a kuchaře Věra Höppnerová Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o. K Mostu 124, Praha 4 I. vydání 2010 Ilustrace Jiří Novák

Více

EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV

EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV Egon Schiele Národní galerie v Praze Pozdrav: LUBOŠ JEDLIČKA starosta Města Český Krumlov Úvodní slovo: Jan Koukal velvyslanec ČR v Rakousku Johannes Haindl velvyslanec

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 NĚMECKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 15. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Chris: Guten Tag, ich möchte

Více

Německo-český slovník ochrany životního prostředí. Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch

Německo-český slovník ochrany životního prostředí. Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch Německo-český slovník ochrany životního prostředí Wörterbuch Umweltschutz Deutsch-Tschechisch PAVEL KŘIVKA I. vydání LOXIA Pardubice 2005 Pavel Křivka Obrázek na obálce/titelbild Pavel Křivka 2004 Grafické

Více

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013 Chancen und Möglichkeiten für die Umweltbildner in Sachsen und Böhmen im Rahmen des Projektes Neue Wege für die Umweltbildung in Sachsen und Böhmen Rahmenprojekt des Trinationalen Netzwerkes Umweltbildung

Více

Deutsch ist leicht! Němčina je v pohodě! WORTSCHATZ Begrüßungen Hobbys Zahlen (1 12) Alphabet

Deutsch ist leicht! Němčina je v pohodě! WORTSCHATZ Begrüßungen Hobbys Zahlen (1 12) Alphabet Inhalt Obsah 9 10 12 14 16 Modul 1 Lektion 1 A Hallo, wie geht s? Ahoj, jak se máš? B Leichte Wörter Lehká slova Lektion 2 A Mein Stundenplan Můj rozvrh B Im Café V kavárně Deutsch ist leicht! Němčina

Více

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR:

METODICKÝ LIST. PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: METODICKÝ LIST PŘEDMĚT: B_NJ_1 (úroveň A) OBOR: Řízení podniku, Bankovnictví, Pojišťovnictví STUDIUM: Bakalářské FORMA STUDIA: Kombinovaná POVINNÁ LITERATURA: Wirtschaftsdeutsch aktuell, Věra Höppnerová,

Více

Hudební škola / Musikschule. Bečov nad Teplou (Petschau)

Hudební škola / Musikschule. Bečov nad Teplou (Petschau) Hudební škola / Musikschule Bečov nad Teplou (Petschau) 1887 2007 Ani talent bez vzdělání, ani vzdělání bez talentu nemůže vytvořit dokonalého umělce. Neque enim ingenium sine disciplina, aut disciplina

Více

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic Iniciativa ERRAM CROSS BORDER Dostupnost bez hranic Simon Ortner, 29.11.2012 Historie 2004: program územního plánování pro živnostenské a průmyslové podniky v Dolním Rakousku, první uplatnění dostupnostních

Více

V. HINNER und seine Mitarbeiter verwandeln in der Renovationswerksstatt ECORRA rostige Vracks in neuwertige Fahrzeuge vor allen Tatra

V. HINNER und seine Mitarbeiter verwandeln in der Renovationswerksstatt ECORRA rostige Vracks in neuwertige Fahrzeuge vor allen Tatra V. HINNER und seine Mitarbeiter verwandeln in der Renovationswerksstatt ECORRA rostige Vracks in neuwertige Fahrzeuge vor allen Tatra Vraky tatrovek se mu pod rukama mění v nablýskané skvosty Poválečný

Více

ARBEITSHEFT: LOGISTIK BANKDIENSTLEISTUNGEN PRIVATKONTO

ARBEITSHEFT: LOGISTIK BANKDIENSTLEISTUNGEN PRIVATKONTO ARBEITSHEFT: LOGISTIK BANKDIENSTLEISTUNGEN PRIVATKONTO PRACOVNÍ LIST: LOGISTIKA BANKOVNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ÚČET 1. Úloha Slovní zásoba a) Přiřaďte odpovídající výrazy (správný výraz 1/2 bodu). 1) das erste

Více

(1883 1938) V ROZHRANÍCH IN GRENZGEBIETEN

(1883 1938) V ROZHRANÍCH IN GRENZGEBIETEN OTOKAR FISCHER (1883 1938) V ROZHRANÍCH IN GRENZGEBIETEN Sympozium u příležitosti 130. výročí narození a 75. výročí úmrtí Symposium zum 130. Geburts- und 75. Todestag 20. 22. 5. 2013 Filozofická fakulta

Více

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat.

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat. INTERIÉRY NA KLÍČ h INTERIA MOST spol. s r. o. h Báňská 287, 434 01 Most h tel./zázn. +420/476 206 843, tel./fax h +420/476 208 091h hbankovní spojení KB a. s. Most č. ú. : 338 428 0227/0100 h Zapsána

Více

DEUTSCHE HANDELSKORRESPONDENZ

DEUTSCHE HANDELSKORRESPONDENZ Obchodní korespondence v německém jazyce DEUTSCHE HANDELSKORRESPONDENZ Privatkorrespondenz Handelskorrespondenz ( Geschäftsbriefe) Obsah: 1. Korespondence 2. Soukromá/osobní korespondence 3. Soukromá korespondence

Více

Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené)

Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené) Cvičení k učebnici (inovované a rozšířené) NĚMČINA PRO JAZYKOVÉ ŠKOLY 1 1. díl 1. 6. lekce 2011 1. Výslovnost Entschuldigen Sie bitte,... Zug aus Prag Um acht Uhr zehn Das ist sehr schön. Herzlich willkommen

Více

Kindergartenzeitung Novinky ze školky

Kindergartenzeitung Novinky ze školky Kindergartenzeitung Novinky ze školky Listopad prosinec 2012 November Dezember 2012 Milí rodiče, další kalendářní rok je opět za námi a my se jako každoročně společně s dětmi připravujeme na vánoční svátky.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Majakovského

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 SMALTOVANÉ PAMĚTI Realizační tým Metodik Mgr. Ivana Vaňková Učitel / Předmět Mgr. Ivana Vaňková / český jazyk, německý jazyk PhDr. Jaroslav Chocholouš / dějepis Ing. Jana Kahounová /informační a komunikační

Více

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PRAVIDLECH TURNAJE

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PRAVIDLECH TURNAJE - 2 - ÚČASTNÍCI TURNAJE: Rakouské, české, anglické, německé, irské, lucemburské, slovenské, slovinské fotbalové kluby atd. STRAVOVÁNÍ: O fyzickou pohodu hráčů, fanoušků a diváků bude dobře postaráno v

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Informace www.gtmskola.cz Duhové děti V říjnu jsme na našem prvním letošním

Více

545101 BEDRICHOV JANOV Mšeno Autobusové nádraží Kokonín RYCHNOV

545101 BEDRICHOV JANOV Mšeno Autobusové nádraží Kokonín RYCHNOV Fortsetzung auf nächster Seite 545101 BEDRICHOV JANOV Mšeno Autobusové nádraží Kokonín RYCHNOV Gültig von.2014 bis 12.12.2015 u obecniho uradu u bowlingu upravna vody Jablonec n.nisou,,aut.nadr. an Jablonec

Více

5/11 PRAHA VÝSTAVA / AUSSTELLUNG JOSEF SCHÜTZENHÖFER LABOUR MOVEMENT. Friendly take over, 2003 repro Martin Behr

5/11 PRAHA VÝSTAVA / AUSSTELLUNG JOSEF SCHÜTZENHÖFER LABOUR MOVEMENT. Friendly take over, 2003 repro Martin Behr 5/11 JOSEF SCHÜTZENHÖFER LABOUR MOVEMENT PRAHA Friendly take over, 2003 repro Martin Behr Květen / Mai 2011 Brno DIVADLO / THEATER Drehbühne Brno 12. 5. Felix Mitterer: Tödliche Sünden (Gruppe 07, FF MU

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 NĚMECKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

alles klar 1a gramatika

alles klar 1a gramatika alles klar 1a gramatika Časování pravidelných sloves v přítomném čase Infinitiv většiny německých sloves má koncovku -en (kommen), méně často -n (wandern). Po odtržení této infinitivní koncovky získáme

Více

ARGENTINA - KURZY ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA NABÍDKA MOBILITY PRO STUDENTY - NĚMECKO SOUTĚŽ O CENU KARLA VELIKÉHO PRO MLADÉ EVROPANY

ARGENTINA - KURZY ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA NABÍDKA MOBILITY PRO STUDENTY - NĚMECKO SOUTĚŽ O CENU KARLA VELIKÉHO PRO MLADÉ EVROPANY ARGENTINA - KURZY ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA Ministerstvo školství Argentinské republiky nabízí 3 místa pro české studenty v intenzivním kursu španělštiny a laplatské kultury, v celkovém rozsahu 60 hodin. Kurs

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ DŘEVOSTAVBY Z RAKOUSKA MODERNE NACHHALTIGE HOLZARCHITEKTUR AUS ÖSTERREICH PRAHA

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ DŘEVOSTAVBY Z RAKOUSKA MODERNE NACHHALTIGE HOLZARCHITEKTUR AUS ÖSTERREICH PRAHA 9/11 VÝSTAVA / AUSSTELLUNG MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ DŘEVOSTAVBY Z RAKOUSKA MODERNE NACHHALTIGE HOLZARCHITEKTUR AUS ÖSTERREICH PRAHA Září / September 2011 Praha 5. 9. VÝSTAVA / AUSSTELLUNG do / bis 30.

Více

Příp. rodné jmého a jméno z dřívějšího manželství Jméno Vorname Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Příp. rodné jmého a jméno z dřívějšího manželství Jméno Vorname Ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe Přídavky na děti č. Daňové identifikační číslo žadatele v Německu Steuer-ID der antragstellenden Person in Deutschland Kindergeld-Nr. Familienkasse Žádost o přídavky na děti Připojte prosím Přílohu Dítě

Více

Slovní zásoba Výslovnost Poslech (s porozuměním) Čtení (s porozuměním) Familie und Verwandtschaft strana 2. Tiere. Tiere. Tiere

Slovní zásoba Výslovnost Poslech (s porozuměním) Čtení (s porozuměním) Familie und Verwandtschaft strana 2. Tiere. Tiere. Tiere Téma Číslo Cíl hodiny Slovní zásoba Jazykové činnosti Výslovnost Poslech (s porozuměním) Čtení (s porozuměním) Familie und Verwandtschaft strana 2 1. komunikativní hra nácvik psaní nácvik čtení a výslovnosti

Více