12/11 1/12. Wien Marketing

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12/11 1/12. Wien Marketing"

Transkript

1 12/11 1/12 Wien Marketing

2 Prosinec / Dezember 2011 Brno PŘEDNÁŠKA / VORTRAG Rakouská knihovna v přednáškách Wissenschaftskolleg Österreich-Bibliothek Jaroslav Šebek: Rakouský katolicismus a cesta ke stavovskému státu 1933/34 / Der österreichische Katholizismus und der Weg zum Ständestaat 1933/34 Praha LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ VEČER LITERARISCH-MUSIKALISCHER ABEND Umění milovat život / Die Kunst, das Leben zu lieben FILM Dokumentární pondělí kina Světozor Dokumentarfilm-Montag im Kino Světozor Země půlnoční / Abendland SYMPOSIUM / SYMPOZIUM Jung Prag und die Frühlingsgeneration (Mladá Praha a jarní generace) KONCERT / KONZERT Ping Ping Sobčice KONCERT / KONZERT Kultura na zámku / Kultur im Schloss: Vánoční koncert / Weihnachtskonzert Plzeň VÝSTAVA / AUSSTELLUNG Gregor Sailer: LADIZ_alpen Praha VÝSTAVA / AUSSTELLUNG Toulky po údolích a horách Švýcarska Wanderungen durch die Täler und Berge der Schweiz FILM Dokumentární pondělí kina Světozor Dokumentarfilm-Montag im Kino Světozor Bock for President PREZENTACE ČASOPISU PRÄSENTATION DER ZEITSCHRIFT Hugo von Hofmannsthal v/in der Revolver Revue VÝSTAVA / AUSSTELLUNG do / bis Roland Kollnitz Leden / Januar 2012

3 Vážení přátelé Rakouského kulturního fóra! Dr. Florian Haug již v listopadovém programu avizoval, že odchází na zasloužený odpočinek ovšem jak já svého váženého kolegu znám, bude to takový odpočinek bez spočinutí (víc než aktivní). Chtěla bych Dr. Haugovi poděkovat, že mi předává fungující fórum a skvělý tým. Přeji jemu i jeho rodině v této nové fázi života opravdu jen to dobré. Jsem přesvědčena, že díky jeho všestranným zájmům, především v oblasti hudby, zůstane i nadále velmi činorodý. Doktor Haug také předeslal, že vedení kulturního fóra převezmu já. Dovolte mi tedy, abych se Vám krátce představila: jsem slavistka, proto jsem po dlouhá léta působila v různých funkcích na rakouských velvyslanectvích v Moskvě a Lublani. Posledních pět let v Lublani jsem s velkým nadšením a nasazením vedla tamější kulturní fórum po boku velvyslance Valentina Inzka, na kterého a zde se kruh uzavírá si mnozí z Vás pamatují, když na počátku 90. let vedl v Praze kulturní oddělení. A nyní k mé velké radosti zavedla i mě cesta do města snů do Prahy. Ráda bych se kromě již stávajících stěžejních tematických okruhů zaměřila na prezentaci současného umění a kultury a tvůrčí potenciál, a to nejen v Praze, ale i v ostatních městech České republiky. Prosím, abyste zachovali kulturnímu fóru nadále svoji přízeň. Můj tým i já se budeme snažit Vám nadále nabízet pestrý a atraktivní program pro náročné. Přeji Vám i Vašim rodinám požehnané Vánoce a hodně zdraví, radosti a úspěchů v roce Natascha Grilj Liebe Freunde des österreichischen Kulturforums! Dr. Florian Haug hat im Programmheft für November 2011 angekündigt, dass er sich als Direktor des Kulturforums in den Ruhestand oder, wie ich den von mir sehr geschätzten Vorgänger kenne in den Unruhestand zurückziehen werde. Ich möchte mich bei Dr. Haug sehr herzlich bedanken, dass er mir ein gut funktionierendes Forum und ein ausgezeichnetes Team übergibt. Ich wünsche ihm und seiner Familie bei diesem neuen Lebensabschnitt alles erdenklich Gute. Ich bin sicher, dass er aufgrund seiner vielfältigen Interessen, besonders auf dem Gebiet der Musik, weiterhin sehr rührig bleiben wird. Dr. Haug hatte auch schon angekündigt, dass die Leitung des Kulturforums nunmehr von mir übernommen werde. Erlauben Sie mir, dass ich mich kurz bei Ihnen vorstelle: ich bin Slawistin, daher war ich lange Jahre in verschiedenen Funktionen an den Österreichischen Botschaften in Moskau und in Laibach tätig. Die letzten fünf Jahre in Laibach habe ich mit viel Begeisterung und Engagement das Kulturforum geleitet an der Seite von Botschafter Valentin Inzko, an den sich und hier schließt sich der Kreis viele von Ihnen erinnern, als er Anfang der 1990er Jahre die Kulturarbeit in Prag leitete. Nun führt zu meiner großen Freude auch mich mein Lebensweg in eine Stadt, von der man nur träumen kann nach Prag. Ich möchte mich neben der Weiterführung der bisherigen Schwerpunkte auch der verstärkten Präsentation zeitgenössischer Kunst, Kultur und auch Kreativwirtschaft nicht nur in Prag, sondern auch in anderen Städten der Tschechischen Republik widmen. Ich bitte Sie, dem Kulturforum auch weiterhin die Treue zu halten. Mein Team und ich werden uns bemühen, Ihnen weiterhin ein buntes, anspruchsvolles und attraktives Programm zu bieten. Ich verbleibe mit den besten Wünschen für ein Gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes, frohes und erfolgreiches Jahr 2012 Ihnen und Ihren Familien, Natascha Grilj

4 PROSINEC / DEZEMBER 2011 LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ VEČER Pouze česky / Nur tschechisch LITERARISCH-MUSIKALISCHER ABEND Umění milovat život / Die Kunst, das Leben zu lieben , 19 h Praha 10, Divadlo MANA, Moskevská 34 Text: Ladislav Řezníček Hudba / Musik: Jaromír Vogel Režie / Regie: Olga Strusková Účinkují / Mitwirkende: Radka Tesárková, Kateřina Dušková, Josef Hervert Produkce / Produktion: Blanka Vogelová Muzika Judaika Literárně hudební pořad na motivy korespondence Berthy von Suttner, první ženské nositelky Nobelovy ceny za mír, s norským spisovatelem Bjørnstjernem Bjørnsonem. Autorem textu, nazvaného Umění milovat život, je norský historik a spisovatel českého původu Ladislav Řezníček, který nám prostřednictvím autentických dopisů přibližuje nejen vzájemný vztah těchto dvou velkých osobností, ale také jejich postoje a názory na sociální podmínky života a světové pacifistické hnutí přelomu 19. a 20. století. Scénické čtení doplní pro objasnění doby, životních osudů a historických souvislostí projekce filmu o Berthě von Suttner, Alfredu Nobelovi a B. Bjørn sonovi. Film vytvořila Olga Strusková v roce 2009 ve spolupráci se studenty Gymnázia Přípotoční v Praze 10 a pod odbornou supervizí Ladislava Řezníčka. Literarisch-musikalischer Abend nach den Motiven der Korrespondenz zwischen Bertha von Suttner, die als erste Frau den Friedensnobelpreis erhielt, und dem norwegischen Schriftsteller Bjørnstjern Bjørnson. Autor des Textes Die Kunst, das Leben zu lieben ist der norwegische Historiker und Schriftsteller tschechischer Herkunft Ladislav Řezníček. Anhand von authentischen Briefen bringt er dem Publikum nicht nur die Beziehung dieser beiden großen Persönlichkeiten zueinander näher, sondern auch ihre Überzeugungen und Standpunkte zu den gesellschaftlichen Lebensumständen und der weltweiten Friedensbewegung am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert. Für ein besseres Verständnis der Epoche, der persönlichen Schicksale und historischen Zusammenhänge wird die szenische Lesung ergänzt um eine Filmvorführung über Bertha von Suttner, Alfred Nobel und B. Bjørnson. Der Film von Olga Strusková entstand 2009 in Zusammenarbeit mit Schülern des Gymnasiums Přípotoční in Prag 10, unter der fachmännischen Aufsicht von Ladislav Řezníček. Zdroj/Quelle: FILM Originální verze; anglické a české titulky Originalversion; englische und tschechische Untertitel Dokumentární pondělí kina Světozor / Dokumentarfilm-Montag im Kino Světozor Země půlnoční / Abendland (A 2011, 90 min.) , h Praha 1, kino Světozor (Malý sál), Vodičkova 41 Režie / Regie: Nikolaus Geyrhalter Některé věci jsou lépe vidět v noci: Systém Evropa chrání a kontroluje své občany. Vnější hranice Evropské unie jsou hlídány termovizí. Zdravotníci pomáhají předčasně narozeným, starým a nemocným. Je třeba sledovat záznamy z tisíců bezpečnostních kamer. Miluje se, umírá se, slaví se. Nežádoucí osoby jsou uprostřed noci tajně odsunuty. Demonstranti blokují průjezd vlaku s vysoce radio aktivním odpadem, letiště musí být vyčištěna, dopisy roztříděny a začínají se množit noční telefonáty na linku bezpečí. Film Země půlnoční vypráví bez komentáře příběhy z noční Evropy a nechává je v myslích diváků splynout do jednoho velkého mocného vizuálního celku. Mistrovským výkonem bylo pro štáb už jen získat povolení k natáčení na přísně střežených místech. Za svůj výjimečný dokumentární film získal Nikolaus Geyrhalter letos ve Varšavě cenu Millenium Award Manche Dinge sieht man in der Nacht klarer: Das System Europa schützt sich und überwacht seine Bürger. Die EU-Außengrenzen werden mit Wärme - bildkameras kontrolliert. Krankenpfleger sind im Einsatz für Frühgeborene, Kranke und Alte. Die Bilder aus tausenden Überwachungskameras müssen beobachtet werden. Es wird geliebt, gestorben und gefeiert. Menschen, die hier nicht sein sollen, werden in der Nacht klammheimlich abgeschoben. Demonstranten blockieren die Gleise eines Castor-Transports, Flughäfen müssen gereinigt, Briefe sortiert werden und auch die Telefonseelsorge wird nachts vermehrt angerufen. Abendland erzählt ohne Kommentar Geschichten aus dem nächtlichen Europa und lässt sie im Kopf des Zuschauers zu einem bildmächtigen Ganzen zusammenwachsen. Die Meisterleistung bestand nicht zuletzt darin, die Drehgenehmigungen für die meist schwer versperrten Räume zu erhalten. Für seinen außergewöhnlichen Dokumentarfilm erhielt Nikolaus Geyrhalter in Warschau den Millenium Award Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion PŘEDNÁŠKA / VORTRAG Pouze česky / Nur tschechisch Rakouská knihovna v přednáškách / Wissenschaftskolleg Österreich-Bibliothek Jaroslav Šebek: Rakouský katolicismus a cesta ke stavovskému státu 1933/34 Der österreichische Katholizismus und der Weg zum Ständestaat 1933/ , 17 h Brno, Moravská zemská knihovna konferenční sál, Kounicova 65a Záštita / Ehrenschutz: Marianne Gruber, prezidentka Rakouské společnosti pro literaturu / Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Literatur Moderuje / Moderation: Roman Kopřiva & Tomáš Procházka, Masarykova univerzita Zejména představitelé politického katolicismu se od konce 20. let podíleli na etablování autoritativního politického systému vyúsťujícího ve stavovský stát ( ). Poté se katolické kruhy posunují od podpory politického katolicismu k odpolitizování jeho činnosti a k akcentaci pastorálního katolicismu, duchovní a teologické obnovy. Jaroslav Šebek je pracovníkem Historického ústavu AV ČR. Věnuje se zkoumání církevních, sociálních a politických dějin 20. století. Člen Česko-rakouské komise historiků. Publikuje v novinách a vystupuje také v médiích (Česká televize, Český rozhlas). Cyklus přednášek navazuje na stejnojmenný cyklus uvedený u příležitosti 20. výročí Rakouské knihovny při MZK v Brně (2010). Letos se koná k 50. výročí Rakouské společnosti pro literaturu. Pořádají jej společně Moravská zemská knihovna v Brně, Univerzita 3. věku (U3V) MU a Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU ve spolupráci s RKF v Praze. Vornehmlich Vertreter des politischen Katholizismus waren seit Ende der 1920er Jahre an der Etablierung einer autoritären politischen Ordnung beteiligt, die in der Entstehung des Ständestaates gipfelt. Danach streben die katholischen Kreise eine Entpolitisierung der Aktivitäten des politischen Katholizismus an, der Akzent verlagert sich auf die Seelsorge, geistliche und theologische Erneuerung. Jaroslav Šebek ist am Historischen Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften tätig. Er forscht zur politischen, Sozial- und Kirchengeschichte des 20. Jh. und ist Mitglied der Tschechisch-Österreichischen Historikerkommission. Umfassende publizistische Tätigkeit und Medienarbeit (Tschechisches Fernsehen, Tschechischer Rundfunk). Fortsetzung des gleichnamigen Vortrags-Zyklus, der 2010 anlässlich des 20. Jahrestags der Österreich-Bibliothek in der MZK in Brünn stattfand. In diesem Jahr anlässlich des 50. Gründungsjubiläums der Österreichischen Gesellschaft für Literatur. Eine Gemeinschaftsveranstaltung der Mährischen Landesbibliothek, der Senioren - universität (U3V) und des Instituts für Germanistik in Zusammenarbeit mit dem ÖKF Prag.

5 SYMPOSIUM / SYMPOZIUM Pouze německy / Nur deutsch Jung Prag und die Frühlingsgeneration , h* Praha 1; České centrum Praha, Rytířská 31 Rakouská účast / Österreichische Teilnahme: Thomas Ballhausen (Filmarchiv Austria Wien / Rakouský filmový archiv), Julia Hadwiger (Karlsuniversität Prag / Univerzita Karlova) a/und Kurt Ifkovits (Österreichisches Theatermuseum Wien / Rakouské divadelní muzeum ve Vídni) Pražský literární dům autorů německého jazyka pořádá ve spolupráci s Ústavem germánských studií Karlovy univerzity v Praze mezinárodní vědecké sympozium Jung Prag und die Frühlingsgeneration. Renomovaní germanisté z České republiky, Rakouska, Německa, USA a Kanady budou hledat odpovědi na otázku, proč představitelé této autorské generace, kteří se hlásili k lyrické tvorbě R. M. Rilka a na počátku 20. století usilovali o revoluci v literárním provozu Prahy, stále stojí ve stínu tvorby Franze Kafky a jeho současníků. Sympozium se koná v den narození významného představitele (Frühlings- generation) jarní generace, pražského německy píšícího expresionistického spisovatele Victora Hadwigera ( ), jehož 100. výročí úmrtí jsme si připomněli letos v říjnu. Jeho básnická a esejistická tvorba i vzpomínky Hadwigerových přátel budou prezentovány na závěr sympozia. Raný expresionismus v německé Praze je spojen s autorskou generací, jež se na přelomu 19. a 20. století chtěla prosadit vůči dominantnímu, autoritářskému spolku spisovatelů a umělců Concordia. Již v roce 1898 se tak pod názvem Jung Prag (Mladá Praha) utvořilo opoziční seskupení, jehož členy byli mj. Oskar Wiener, Paul Leppin, Camill Hoffmann a Ottokar Winicky. Také starší Gustav Meyrink udržoval čilé styky s touto skupinou. Na základě letáků pojmenovaných Frühling (Jaro), jež od roku 1900 vydával Paul Leppin, se pro toto literární seskupení vžilo označení Frühlingsgeneration (Jarní generace). Das Prager Literaturhaus deutschsprachiger Autoren veranstaltet in Kooperation mit dem Institut für germanische Studien der Karls- Universität Prag das internationale Symposium Jung Prag und die Frühlingsgeneration. Renommierte Literaturwissenschaftler aus Tschechien, Österreich, Deutschland, den USA und Kanada gehen der Frage nach, warum die Vertreter dieser Autorengeneration, deren lyrisches Vorbild Rainer Maria Rilke war und die zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Literaturbetrieb Prags revolutionierten, immer noch im Schatten des Werks Franz Kafkas und seiner Zeitgenossen stehen. Das Symposium findet am Geburtstag des früh-expressionistischen, deutschschreibenden Prager Schriftstellers Victor Hadwiger ( ) statt, der zu den bedeutendsten Vertretern der Frühlings generation gehört. Sein Todestag jährte sich im Oktober diesen Jahres zum 100. Mal. Die Präsentation seines lyrischen und essayistischen Werks sowie Erinnerungen seiner Freunde an ihn bilden den Abschluss des Symposiums. Der Frühexpressionismus im deutschsprachigen Prag ist mit der heranwachsenden Autorengeneration verbunden, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Literaturbetrieb Prags revolutionieren und sich gegen den dominierenden, autoritären Schriftsteller- und Künstlerverein Concordia durchsetzten wollte. Schon 1898 hatte sich unter dem Namen Jung Prag eine Vereinigung gebildet, die in Opposition zur Concordia stand und der u. a. Oskar Wiener, Paul Leppin, Camill Hoffmann und Ottokar Winicky angehörten. Auch der ältere Gustav Meyrink pflegte angeregten Umgang mit der Gruppe, die aufgrund der von Leppin unter dem Titel Frühling ab 1900 herausgegebenen Flugblätter vielfach als Frühlingsgeneration bezeichnet wird. KONCERT / KONZERT Ping Ping , 21 h Praha 1, Lucerna Music Bar, Vodičkova 36 Sladké melodie, elektro -zvuk a melancholická nálada, to jsou hodnoty, na kterých se shodli po svém více méně náhodném setkání dva rakouští originální tvůrci, zpěvačka s nádherným hlasem a mimořádně talentovaná skladatelka Loretta Who a zvukový kouzelník Hubert Mauracher. Po úspěšných singlech Fly Butter Fly a On The Run následovalo první album Pop Your Chewing Gum (ty názvy nesvědčí o přehnané sebezahleděnosti ) a mohutný úspěch nejen v rádiích napříč Evropou, ba i v USA, ale dokonce i u vybraných reklamních tvůrců, kteří jen tak na něco neskočí. Kdyby ještě existovalo Rakousko-Uhersko, k Ping Ping by se široko daleko musel každý, kdo je činný v indie popu, nějak vymezit. A měl by to zatraceně těžké. Süße Melodien, Elektrosound und Melancholie, das sind die Werte, auf die sich die beiden originellen Österreichischen Musiker, Loretta Who, die Sängerin mit der magischen Stimme und außergewöhnlich talentierte Komponistin, und der Tonmagier Hubert Mauracher bei ihrem mehr oder weniger zufälligen zusammentreffen geeinigt haben. Nach den erfolgreichen Singles Fly Butter Fly und On The Run folgte das erste Album Pop Your Chewing Gum (diese Titel zeugen nicht von übertriebenem Egozentrismus ) und große Erfolge nicht nur bei Radiostationen in ganz Europa, sondern auch in den USA, und sogar bei einigen Werbemachern, die nicht auf alles anspringen. Würde es Österreich-Ungarn noch geben, müsste sich jeder, der etwas mit Indie-Pop macht, von Ping Ping abgrenzen und das wäre nicht einfach. KONCERT / KONZERT Kultura na zámku / Kultur im Schloss Vánoční koncert / Weihnachtskonzert Karolína Žmolíková (soprán / Sopran), Felix Slováček (klarinet / Klarinette), Gabriela Dostálová (klavír / Klavier) , 17 h* Sobčice, zámek / Schloss Program / Programm: Vánoční hudba z Čech a Rakouska / Weihnachtsmusik aus Tschechien und Österreich V barokním zámečku v Sobčicích, vzdáleném hodinu a půl jízdy od Prahy, máte možnost navštívit již tradiční každoroční vánoční koncert, letos s vánočními skladbami z Čech a z Rakouska v podání mladých českých umělců. Po koncertě následuje přátelské adventní posezení u vína. Im Barockschlösschen Sobčice, eineinhalb Stunden von Prag entfernt, findet wieder das bereits traditionelle Weihnachtskonzert statt, heuer mit Weihnachtsmusik aus Tschechien und Österreich, dargeboten von jungen tschechischen KünstlerInnen. Im Anschluss an das Konzert gibt es einen gemütlichen Adventstrunk. Vstup volný, dobrovolné příspěvky vítány. Vzhledem k omezené kapacitě si prosím do 12. prosince rezervujte místa: Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Bitte melden Sie sich bis 12. Dezember an (beschränkte Platzzahl): Tel.: nebo/oder

6 LEDEN / JANUAR 2012 VÝSTAVA / AUSSTELLUNG Gregor Sailer: LADIZ_alpen Plzeň, Galerie Evropského domu, nám. Republiky 12 (zadní trakt / Innenhof) po / Mo 13 17h*; út čt / Di-Do 9 12h*, 13 17h*; pá / Fr 9 15h* Práce Gregora Sailera vznikla v Tyrolských Alpách. Ukazuje vysokohorskou architekturu, částečně zredukovanou na jednotlivé architektonické prvky, které lidem umožňují využít horu i na výše položených pláních. Masivní zásahy, které připomínají uměle vytvořený svět, poukazují na enormní částky, které se vynakládají pro zachování vysokohorského turismu a s ním spojených alpských mýtů. Die Arbeit von Gregor Sailer entstand in den Tiroler Alpen. Sie zeigt Hochgebirgsarchitektur, teilweise reduziert auf einzelne architektonische Elemente, welche dem Menschen ermöglichen, den Berg in immer größerer Höhe zu nutzen. Massive Eingriffe zeigen den enormen Aufwand, der betrieben wird, um den Hochgebirgstourismus und den ihn antreibenden Alpenmythos aufrechtzuerhalten, und erinnern an eine künstliche Welt. Gregor Sailer VÝSTAVA / AUSSTELLUNG Vernisáž / Vernissage Toulky po údolích a horách Švýcarska Wanderungen durch die Täler und Berge der Schweiz Soukromá sbírka dobových fotografií rodiny Rutteových z 90. let 19. století Privatsammlung von Zeitfotos der Familie Rutte aus den 90. Jahren des 19. Jahrhunderts , 18 h* Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18 do / bis h*; h* V 19. století bylo cestování vyhledávanou zábavou bohatých společenských vrstev. Právnická rodina Rutteových, úzce spojená se šlechtickými rody Schwarzenberků a Lobko wiczů, objevila Alpy a nádhernou přírodu Švýcarska. Své poznatky zaznamenávala v cestovním deníku s fotografiemi. Tuto výstavu prezentujeme ve spolupráci se Švýcarským velvyslanectvím v Praze a Galerií výtvarného umění v Ostravě. Im 19. Jahrhundert gehörte das Reisen zum attraktiven Zeitvertreib der reichen gesellschaftlichen Schichten. Die Anwalts - familie Rutte, eng verbunden mit dem Adelsgeschlecht von Schwarzenberg und Lobkowitz, entdeckte die Alpen und die wunderschöne Natur der Schweiz und führte darüber ein Reisetagebuch mit Fotos. Diese Ausstellung präsentieren wir in Zusammen - arbeit mit der Schweizerischen Botschaft Prag und der Galerie der bildenden Künste in Ostrava. FILM německy; anglické a české titulky / deutsch; englische und tschechische Untertitel Dokumentární pondělí kina Světozor / Dokumentarfilm-Montag im Kino Světozor Bock for President (A 2009, 90 min.) , h Praha 1, kino Světozor (Malý sál), Vodičkova 41 Režie / Regie: Houchang Allahyari, Tom-Dariusch Allahyari Uprostřed druhého vídeňského obvodu sídlí charitativní sdružení na podporu uprchlíků Ute Bock. Sem chodí potřební hledat střechu nad hlavou, vyzvednout potraviny, využít bezplatné právní poradenství, či možnosti poštovní služby. Bez perspektivy uplatnění na pracovním trhu a bez příjmů jsou v Rakousku na tuto pomoc odkázány celé rodiny. Bývalá vychovatelka Ute Bock se zasazuje za ty, které nikdo nechce bez nároku na honorář a bez podpory z veřejných financí. Režiséři zachytili typické pracovní dny Ute Bock i vzácné chvilky jejího soukromí a vykreslují tak portrét této neobyčejné ženy se všemi jejími klady i zápory. V době, kdy je solidarita stále více zpochybňována, snímek Bock for President ukazuje, čeho může jeden jediný člověk dosáhnout a co všechno může znamenat úspěch. Snímek získal v roce 2011 Rakouskou filmovou cenu za nejlepší dokumentární film. Mitten im 2. Wiener Bezirk liegt das Lokal des Vereins Ute Bock. Hierher kommen Bedürftige, um sich Lebensmittel abzuholen, andere stellen sich zur kostenlosen Rechtsberatung an, suchen verzweifelt ein Dach über dem Kopf oder nutzen den Postservice, den das Flüchtlingsprojekt anbietet. Ohne Arbeits - möglichkeit und Einkommen sind in Österreich ganze Familien auf diese Hilfen angewiesen. Die ehemalige Erzieherin Ute Bock setzt sich für diejenigen ein, die keiner haben will ehrenamtlich und ohne öffentliche Gelder. Die Regisseure begleiten Ute Bock mit der Kamera in typischen Arbeitssituationen oder in ihrem raren privaten Alltag und zeichnen ein Porträt dieser außergewöhnlichen Frau, mit all ihren Widersprüchen. In einer Zeit, in der Solidarität massiv in Frage gestellt wird, zeigt Bock for President, wieviel das Engagement eines einzelnen Menschen erreichen kann und erhielt 2011 den Österreichischen Filmpreis als Bester Dokumentarfilm. PREZENTACE ČASOPISU / PRÄSENTATION DER ZEITSCHRIFT Pouze česky / Nur tschechisch Tematický blok / Themenschwerpunkt Hugo von Hofmannsthal v/in der Revolver Revue , 18 h* Praha 1, RKF, Jungmannovo náměstí 18 Revolver Revue představuje ve svém 85. čísle tematickým blokem pozoruhodnou část prozaické tvorby Hugo von Hofmannsthala, která doposud nebyla k dispozici v českém překladu. Povídky vybrala, přeložila a studií o Hofmannsthalově recepci v Čechách doprovodila Lucie Merhautová. Spisovatel, básník, dramatik, libretista a esejista Hugo von Hofmannsthal ( ) od počátku své tvorby významně utvářel podobu rakouské moderní literatury. Na přelomu století byl představitelem uskupení Mladá Vídeň, psal symbolistické básně a veršovaná dramata, po roce 1900 reflektoval krizi jazyka, po rozpadu Rakouska-Uherska byl zastáncem tzv. konzervativní revoluce, hledal základy rakouské kulturní tradice, byl spoluzakladatelem Salzburger Festspiele. V průběhu první světové války navazoval kontakty s českými spisovateli. In einem Themenschwerpunkt zu Hugo von Hofmannsthal präsentiert die Revolver Revue in ihrer 85. Ausgabe einen bemerkenswerten Teil seines Prosawerkes, der bisher nicht auf Tschechisch verfügbar war. Die Auswahl und Übersetzung der Erzählungen sowie eine ergänzende Studie zur Rezeption Hofmannstahls in Tschechien stammen von Lucie Merhautová.

7 Der Dichter, Dramatiker, Librettist und Essayist Hugo von Hofmannsthal ( ) beeinflusste vom Anfang seines Schaffens bedeutendermaßen die österreichische moderne Literatur auf bedeutende weise. Als Vertreter Jung-Wiens der Jahrhundertwende schrieb er vor allem symbolistische Gedichte und lyrische Dramen, nach 1900 reflektierte sein Schaffen die Sprachkrise, nach der Auflösung der Monarchie setzte er sich für die sog. konservative Revolution ein, suchte nach den Fundamenten der Österreichischen Kulturtradition und wurde Mitbegründer der Salzburger Festspiele. Während des ersten Weltkrieges knüpfte er Kontakte zu tschechischen Schriftstellern. VÝSTAVA / AUSSTELLUNG Vernisáž / Vernissage Roland Kollnitz , 18 h* Praha 1, Galerie RKF, Jungmannovo náměstí 18 do / bis po pá / Mo Fr h*, kromě českých a rakouských svátků / außer an österreichischen und tschechischen Feiertagen Roland Kollnitz (*1972, Klagenfurt) je absolvent vídeňské Akademie výtvarných umění, pracoval v ateliéru Franze Westa a od roku 2001 je pedagogem na své mateřské škole. Je známý především jako autor objektů, plastik a instalací. Jsou charakteristické minimalizovaným objemem a fragilností, tím navazuje na tradici minimalismu a konceptuálního umění. S českou uměleckou scénou má dlouhodobé kontakty a patří k iniciátorům společných výstav, workshopů studentů a pedagogů pražské a vídeňské Akademie výtvarných umění. Roland Kollnitz (*1972, Klagenfurt) ist Absolvent der Wiener Akademie der bildenden Künste, hat im Atelier von Franz West gearbeitet und arbeitet seit 2011 als Pädagoge an seiner ehemaligen Hochschule. Er ist vor allem als Autor von Objekten, Skulpturen und Installationen bekannt, für die ihr minimalisierter Umfang und ihre Fragilität charakte ristisch sind, mit denen er an die Traditionen von Minimalismus und Konzeptkunst anknüpft. Mit der tschechischen Kunstszene verbinden ihn langjährige Kontakte: er ist einer der Initiatoren von gemeinsamen Ausstellungen und Workshops für Studenten und Pädagogen der Prager und Wiener Akademien der bildenden Künste. Roland Kollnitz TRVAJÍCÍ VÝSTAVY / LAUFENDE AUSSTELLUNGEN Životní pou Romy Schneider / Romy Schneiders Lebensweg Cyklus Romy Schneider / Romy-Schneider-Zyklus Praha 1, Galerie RKF, Jungmannovo náměstí 18 do / bis po pá / Mo Fr h*, kromě českých a rakouských svátků / außer an österreichischen und tschechischen Feiertagen Nesignováno / Unsigniert. Eva Ko átková a/und Gugging Praha 1, Galerie RKF, Jungmannovo náměstí 18 do / bis po pá / Mo Fr h*, kromě českých a rakouských svátků / außer an österreichischen und tschechischen Feiertagen Gregor Sailer: LADIZ_alpen Brno, Österreich Institut Brno, Moravské nám. 15 do / bis po pá / Mo Fr h*; h* Jan Šerých & Esther Stocker Praha 7, galerie Hunt Kastner Artworks, Kamenická 22 do / bis út pá / Di Fr h*; so / Sa h* Gustav Mahler a Vídeň / Gustav Mahler und Wien Opava, Slezské divadlo Opava, Horní náměstí 13 do / bis Jen s platnou vstupenkou na divadelní představení / Nur mit gültiger Eintrittskarte für die Theatervorführung Josef Hoffmann: Inspirace / Inspirations Brtnice, Rodný dům Josefa Hoffmanna, nám. Svobody 263 Stálá expozice Moravské galerie v Brně a MAKu Vídeň / Dauerausstellung der Mährischen Galerie Brünn und des MAK Wien so ne / Sa So h (nebo / oder po pá / Mo Fr h po objednání / nach Bestellung ; poslední prohlídka / letzter Einlass: 16 h KULTURNÍ DĚNÍ V RAKOUSKU KULTURLEBEN IN ÖSTERREICH RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM V PRAZE ÖSTERREICHISCHES KULTURFORUM PRAG Jungmannovo náměstí 18, CZ Praha 1 Tel.: Fax.: Nové webové stránky / Neue Webpräsenz: (česká jazyková verze) (deutsche Sprachversion) GALERIE RKF / ÖKF: Otevírací doba / Öffnungszeiten: po pá / Mo Fr h* kromě svátků / außer an Feiertagen KNIHOVNA RKF: Otevírací doba po pá h*; h* kromě svátků a akcí v RKF BIBLIOTHEK des ÖKF: Öffnungszeiten: Mo Fr h*; h* außer an Feiertagen und Veranstaltungen im ÖKF Změna programu vyhrazena Programmänderungen vorbehalten * Vstup volný do vyčerpání kapacity míst v sále * Eintritt frei nach Maßgabe der vorhandenen Plätze

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu Die grenzüberschreitende Jugenduniversität Niederösterreichs & der Region Vysočina Přeshraniční univerzita pro mládež v Dolním Rakousku & na Vysočině 6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

Více

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de AKCE V EUROREGIONU MASSNAHMEN IN DER EUROREGION nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de J Dne 23. května 2002 se v Mostě konal

Více

Program: České centrum

Program: České centrum Program: České centrum SEPTEMBER 16. 9. 30. 10. Architektur Di 16. 9. um 18:00 Vernissage Josef Pleskot AP Atelier Was: Ausstellung des führenden tschechischen Architekten Josef Pleskot und seines Ateliers,

Více

DUCH ZAKLADATELŮ DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE

DUCH ZAKLADATELŮ DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE DUCH ZAKLADATELŮ PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE KONFERENCE V ÚSTÍ NAD LABEM 7.-9. ŘÍJNA 2005 DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION KONFERENZ IN

Více

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL

LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL AQUAVIVA P o d z i m H e r b s t 2 0 0 9 LISTY LÁZNÍ JÁCHYMOV / DAS BLATT DES BADES JOACHIMSTHAL Jáchymov slaví podzim hudbou Jáchymov feiert den Herbst mit Musik Kryoelixír elixír plný Krásy, Ryzího zdraví

Více

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří JARO / FRÜHLING 1/2010 Velké projekty Pracovní komise Lokální řídící výbor Úspěšné projekty

Více

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 4/2012 ZIMA / WINTER Příprava nového programu Úspěšné projekty Výroční konference AGEG Vorbereitung

Více

SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM

SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM 20. 25. 5. SKLÁRNA/GLASHÜTTE AGS SVOBODA Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více. SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM GLASSYMPOSIUM VYSOČINA 2012 20. 25. 5. SKLÁRNA/GLASHÜTTE

Více

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava www.euregio- Břeclav Deutsch-Wagram Gänserndorf Groß-Enzersdorf Hodonín Hollabrunn Hustopeče Korneuburg Kyjov Laa an der Thaya Marchegg Mikulov Mistelbach Moravský Krumlov Poysdorf Retz Stockerau Strasshof

Více

Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien. Německý trh s nemovitostmi. Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK. Řádná členská schůze ČNOPK

Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien. Německý trh s nemovitostmi. Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK. Řádná členská schůze ČNOPK JUNI ČERVEN 2012 Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK Německý trh s nemovitostmi Řádná členská schůze ČNOPK SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Combi RS

Více

Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder

Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder Letní tábory pro děti s těžkým postižením zraku Ferienlager für blinde und sehbehinderte Kinder Vydání publikace bylo spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. TyfloCentrum

Více

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie ZIEL 3 Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern Tschechische Republik 2007-2013 HALBZEITBILANZ

Více

RAINER MARIA RILKE V ČESKÝCH PŘEKLADECH RAINER MARIA RILKE IN CZECH TRANSLATIONS

RAINER MARIA RILKE V ČESKÝCH PŘEKLADECH RAINER MARIA RILKE IN CZECH TRANSLATIONS UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA BOHEMISTIKY Česká filologie editorský modul RAINER MARIA RILKE V ČESKÝCH PŘEKLADECH RAINER MARIA RILKE IN CZECH TRANSLATIONS Magisterská diplomová

Více

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Tento materiál vznikl díky projektu Úspěšná mládež CZ-AT, který realizuje Jihočeská hospodářská komora a Hospodářská komora Horního Rakouska v rámci programu

Více

20 Jahre euregio 20 let euroregionu

20 Jahre euregio 20 let euroregionu Festschrift Pamětní publikace 20 Jahre euregio 20 let euroregionu www.euregio.at www.euregio.cz www.euregio-bayern.de at cz de EUREGIO euroregion. 1993-2013 Inhalt Obsah 20 Jahre EUREGIO 20 let EUROREGIONU

Více

galerie Goller, Selb [2009]

galerie Goller, Selb [2009] galerie Goller, Selb [2009] Hans-Joachim Goller, Kulturdezernent a. D., Galerist, Selb, 10. 05. 2009 Václav Fiala, Klatovy, ČR Ausstellung in der Galerie Goller Selb Anrede Vor nahezu drei Jahren zeigten

Více

Sudetenland Historie Kultura Hospodářství Právo Vyhnání (1945/46)

Sudetenland Historie Kultura Hospodářství Právo Vyhnání (1945/46) - - - - - - Alfred Oberwandling Hans Mirtes Nezapomenutelná vlast Sudetenland Historie Kultura Hospodářství Právo Vyhnání (1945/46) Původní vydavatelé Kolektiv sudetoněmeckých učitelů a vychovatelů Pedagogická

Více

První výročí městské vlajky Městská knihovna a Dětský klub Kamarád O sexu převážně nevážně

První výročí městské vlajky Městská knihovna a Dětský klub Kamarád O sexu převážně nevážně 3 První výročí městské vlajky Městská knihovna a Dětský klub Kamarád O sexu převážně nevážně Cena 5 Kč Březen 2014 Nápovědník Co takhle běžecký svátek? 12. 3. od 9.30 do 11.30 7. březnové setkání JARNÍ

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám NĚMECKÝ JAZYK NJMZD14C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER

DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER DĚTI DĚTEM VON KINDERN FÜR KINDER NĚMECKÁ ŠKOLA V PRAZE & DĚTSKÁ HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE FN MOTOL DEUTSCHE SCHULE PRAG & KINDERHÄMATOLOGIE & ONKOLOGIE KRANKENHAUS MOTOL DĚTSKÁ TRANSPLANTAČNÍ JEDNOTKA PRAHA

Více

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Německo-česká akademie o zdravotnické záchranné službě 23.-24. 11. 2012 v Míšni 2 2 Inhaltsverzeichnis Obsah TUVorwortUT...4

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám NĚMECKÝ JAZYK DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE NJIZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK II. NĚMECKÝ JAZYK I.-IV. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: podnikání Jména autorů PhDr.Janusz Karpeta OSTRAVA 2014 CIZÍ JAZYK II. Cizí jazyk II., Německý

Více

Osvědčené postupy v metodologii orální historie. Mezinárodní seminář 4. 5. března 2013, Liberec

Osvědčené postupy v metodologii orální historie. Mezinárodní seminář 4. 5. března 2013, Liberec Osvědčené postupy v metodologii orální historie Mezinárodní seminář 4. 5. března 2013, Liberec Co může zlepšit orální historie? Doporučené metody orální historie Prof. Miroslav Vaněk, Ústav pro soudobé

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 NĚMECKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Tschechische Maschinen weltweit gefragt. Německé strojírenství úspěšně přestálo krizi. Mehr Transparenz, Fairness und Integrität

Tschechische Maschinen weltweit gefragt. Německé strojírenství úspěšně přestálo krizi. Mehr Transparenz, Fairness und Integrität OKTOBER ŘÍJEN 2013 Tschechische Maschinen weltweit gefragt Mehr Transparenz, Fairness und Integrität Německé strojírenství úspěšně přestálo krizi Větší transparentnost, férovost a integrita DTIHK-KUPPEL

Více

Das Schulsystem in Bayern, Sachsen und der Tschechischen Republik mit Glossar. Školská soustava v Bavorsku, v Sasku a v České republice s glosářem

Das Schulsystem in Bayern, Sachsen und der Tschechischen Republik mit Glossar. Školská soustava v Bavorsku, v Sasku a v České republice s glosářem Das Schulsystem in Bayern, Sachsen und der Tschechischen Republik mit Glossar Školská soustava v Bavorsku, v Sasku a v České republice s glosářem Impressum Koordination und Vokabelglossar Beiträge und

Více

Media4u Magazine. 10. ročník 4/2013. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 10. ročník 4/2013. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 10. ročník 4/2013 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECENĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. Venkovský prostor o.p.s. ZA ROK 2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECENĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. Venkovský prostor o.p.s. ZA ROK 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECENĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Venkovský prostor o.p.s. ZA ROK 2004 Stránka 1 Obsah Úvod 3 Poslání 4 Organizační struktura 4 Činnost společnosti 5 Vzdělávání 5 Ekologická výchova 7 Zemědělství

Více