Jiří Kolář a Béatrice Bizot

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiří Kolář a Béatrice Bizot"

Transkript

1 Vážení pedagogové, v těchto listech najdete krátký text kurátorů o výstavě, životopis J. Koláře a B. Bizot, slovníček pojmů, doporučenou literaturu a výtvarné aktivity pro školní skupiny, které můžete realizovat s žáky studenty během návštěvy výstavy či ve škole. Přejeme vám inspirativní setkání s dílem Jiřího Koláře a Béatrice Bizot. Vaše lektorská oddělení Sbírky umění 19. století a Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze Jiří Kolář a Béatrice Bizot 1 Výstava Korespondáž, nazvaná po vzoru jmen, která Jiří Kolář vymýšlel pro své výtvarné techniky (roláž, proláž, muchláž,... ) představuje soubor dosud nevystavených koláží Jiřího Koláře, které vznikly z velké části mezi létem 1986 a podzimem Po celou tuto dobu vytvářel Jiří Kolář své koláže a posílal dvacetileté Francouzce Béatrice Bizot. Ta mu dennodenně psala dopisy, jejichž obsah věrně odrážel její život. Jiří Kolář žil od roku 1980 v emigraci v Paříži. S Béatrice se seznámil v normandském Étretatu koncem léta Když mu svěřila své přání stát se novinářkou, zmínil velké pokroky, které udělala jeho žena Běla v psaní, když mu každý den psala dopisy v době jejich nuceného odloučení v prvních letech jeho života v exilu. Ve snaze mladou studentku povzbudit a motivovat, navrhl jí, aby mu také každý den napsala dopis, třeba jen krátkou zprávu, a na oplátku nalezne každý den ve své schránce jeho koláž vytvořenou specielně pro ni. Tuto úmluvu dokonce stvrdili smlouvou, upřesňující jasná pravidla této korespondence mezi velmi mladou dívkou a velmi starým mužem. Tak vznikl soubor téměř čtyř stovek koláží, z nichž zde prezentujeme bohatý výběr, doprovázený výborem z dopisů, které psala Béatrice Bizot českému básníkovi a výtvarníkovi. Výstava Korespondáž ovšem vedle této originální vzájemné poštovní výměny mezi oběma protagonisty také vyjadřuje ozvěny a korespondence v jejich tvorbě a dialog, který spolu jejich díla vedou. Béatrice se totiž místo novinářky stala sochařkou a v její tvorbě můžeme rozpoznat hru analogií a poetiku připomínající Kolářovy práce. V obecnější rovině je výstava Korespondáž poctou Kolářově výjimečné schopnosti probouzet v mladých adeptech tvůrčí potenciál a dohlížet na jeho rozvoj, stejně jako pomoci z tvůrčí krize již zavedeným autorům. Vyžadoval od nich sobě vlastní systematickou pravidelnost, aby tak neměli možnost ustrnout a od svého cíle ustoupit. Podobně jako v případě Béatricině poskytoval Kolář ostatním podporu nejen duševní, ale s velkorysostí sobě vlastní je motivoval i hmotně a obdarovával je svými díly. V době, kdy každý svobodný projev musel překonávat okolní netečnost, to byl vedle jeho vlastní tvorby velký přínos jeho osobnosti kulturnímu dědictví. Anna Pravdová, Petr Přibyl kurátoři výstavy

2 2 Život na nás nanáší nové a nové vrstvy neviditelného papíru. Pro jednu vrstvu zapomínáme na druhou. A když se nám podaří některou odchlípnout nebo dokonce odtrhnout, jsme překvapeni, co všechno v nás vězí. Co všechno v sobě nosíme co neodnesl čas. A co je schopno nového probuzení, zmrtvýchvstání. Třeba jenom prst, tady chomáč vlasů, tady bradavka, tady nápis, tady nočník, tady kus úsměvu, tady křídlo atd. Tady co bylo naše a zde ukradené, zde skutečné a tady sen. Jiří Kolář (katalog výstavy Jiří Kolář. Koláže, objekty, 1993) 1914 / Narodil se 24. září v Protivíně v Jižních Čechách / Rodina se stěhuje do Kladna, kde se vyučil truhlářem / Vytváří své první koláže, poznamenané surrealismem / Vydává svou první básnickou sbírku Křestní list / Je jedním ze zakládajících členů Skupiny / Usazuje se v Praze, je redaktorem nakladatelství Dílo / Vydává básnickou sbírku Dny v roce / Bere si za ženu Bĕlu Helclovou a píše básnický deník Očitý svědek / Tráví několik měsíců ve vězení kvůli rukopisnému textu básnické sbírky Prométheova játra. Po propuštění se schází se svými přáteli v kavárně Slávie, kde se jeho stůl stává významných místem setkávání nezávislých umělců a intelektuálů / Píše básnickou sbírku Básně ticha, v níž splývají literární a výtvarné postupy / Je zakládajícím členem výtvarné skupiny Křižovatka / Dokončuje sbírku destatické poezie Návod k upotřebení / Cestuje do Kanady a USA, vystavuje na EXPO 1970 v japonské Ósace / V Guggenheimově muzeu v New Yorku se koná první výstava jeho prací (znovu 1976 a 1980), katalog je v ČSSR konfiskován / Stává se signatářem Charty / Získává roční stipendijní pobyt v západním Berlíně, po jeho skončení mu není povolen návrat do ČSSR / Usazuje se s manželkou v Paříži / Zakládá Revue K, spolupracuje s pařížskou galerií Maeght-Lelong / V nepřítomnosti je v ČSSR odsouzen k ročnímu vězení a k ztrátě majetku / V době nuceného odloučení si každodenně dopisuje z Paříže do Prahy s manželkou Bělou; tato korespondence později vyjde pod názvem Psáno na pohlednice / Dokončuje redakci svého Slovníku metod, v němž vysvětlil různé metody své práce a techniky koláží / Získává francouzské občanství / Uzavírá smlouvu s Béatrice Bizot o každodenním dopisování po dobu jednoho roku a každý den jí zasílá jednu koláž / Spolu s Václavem Havlem a Theodorem Pištěkem zakládá Cenu Jindřicha Chalupeckého, určenou českým umělcům do pětatřiceti let. Po roce 1990 žije střídavě v Paříži a v Praze / V Národní galerii v Praze se koná první umělcova monografická retrospektiva v rodné zemi Jiří Kolář. Koláže, objekty / Definitivně se vrací do Prahy / 11. srpna umírá v Praze. Během svého života vytvořil řadu nových výtvarných technik. Od 60. let kontinuálně vystavoval na desítkách monografických i kolektivních výstav.

3 / dubna se Béatrice Bizot narodila francouzským rodičům v Miláně. Dětství prožila v Miláně a v Sydney / Rodina se vrátila do Francie / V srpnu se v domě svých rodičů v Normandii seznámila s Jiřím Kolářem / Uzavírá smlouvu s Jiřím Kolářem o každodenním dopisování po dobu jednoho roku / Obdržela magisterský titul v oboru Dějiny a Sorbonně / Absolvovala na Vyšší škole žurnalistiky v Lille / Studovala na Akademii výtvarných umění v Miláně / S manželem se vrátila do Paříže, kde pracovala jako novinářka pro agenturu Sygma a televizní kanál M / Odcestovala na pět let do USA, kde pokračovala ve studiu sochařství / Odstěhovala se do Španělska, kde žije s manželem a třemi dětmi a pracuje na svém sochařském díle / Poté, co získala fotokopie svých dopisů, uložených v Kolářově fondu v Památníku národního písemnictví v Praze, se po dvaceti letech vrátila ke své korespondenci s Jiřím Kolářem / Vytvořila tři sochy pro pěší zónu v přístavu Tarragona, v prostoru upraveném architektem Xavierem Climentem / Ukázky z její korespondence a její osobní vzpomínka na dopisování s Jiřím Kolářem vyšla v Bulletinu Národní galerie v Praze / Na Bienále Muzea moderního umění v Tarragoně získala čestné uznání za své sochařské dílo. (fr. collage nalepit) technika komponující dílo z papírových výstřižků nalepováním na podložku nebo vlepováním různých materiálů do plochy obrazu. typ koláže, která je sestavená z množství drobných textových útržků nebo ústřižků, tvořících homogenní pole. Jsou komponovány do různých obrazců. Střídají se typy písma, barevně nebo geometricky, vyčleňují se různé části nebo útvary. typ koláže, kdy obrazové plochy jsou předem zmuchlány a pak teprve nalepeny na podklad. koláž s příběhem, kde se mění kontext a význam zobrazované skutečnosti. koláž založená na principu setkání a prostoupení dvou odlišných skutečností. Do výřezu je zasazen obraz jiný, např. v obrysu hlavy se objeví krajina, obraz se otevírá do další dimenze. koláž sestavená podle zvláštního pořádku z jedné nebo vícero reprodukcí, které byly předtím rozřezané na pravidelné pruhy. Obraz tak získává nový řád, významové souvislosti výchozího zobrazení jsou zjasněny, porušeny a výsledný deformovaný obraz je nositelem zcela odlišného vidění reality. souhrnný termín pro všechny způsoby aktualizace vizuální složky básnického textu, od 2. poloviny 50. let se označení vizuální poezie používá pro jednu z podob intermediální tvorby, v níž se prolínají charakteristiky básnické a výtvarné. Účastnila se mnoha kolektivních výstav a uspořádala přes deset samostatných výstav svých děl ve Spojených státech, v Paříži, Compiègne, Le Havru, Barceloně a v Tarragoně.

4 4 Projděte si výstavu. Přiřaďte ke každému druhu koláže ze slovníčku pojmů alespoň tři díla, která najdete na výstavě. Z jakých částí se skládají? Je zde použita pohlednice, fotografie nebo reprodukce historického uměleckého díla? Poznáte, o jaké umělecké dílo se jedná? Zasedněte ke studio stolu a zapojte se do mail-artového projektu. Napište dopis pohlednici současnému umělci. Na vaše dopisy budou reagovat umělci Ondřej Maleček, Lenka Vítková a Andrew Gilbert, kteří vyberou nejzajímavější pohledy, na které odpoví a zašlou na vaši adresu. Oživte Kolářův starý koncept a zažijte, jaké to je, když se z korespondence stane umění. Jiří Kolář si jeden celý rok každodenně dopisoval s Béatricí Bizot pouze pomocí obrazů. Dokážete se dorozumět s kamarádem jen prostřednictvím kreslených obrázků? Vezměte si jeden velký papír a tužku a střídavě si povídejte pouze skrz kreslené obrázky. Jeden položí otázku a druhý na ni odpoví. Až budete mít rozhovor dokončený, přiřaďte slova k vyjádření svého kamaráda. Shodují se v něčem obrázky a slova? Co se vám podařilo vyjádřit přesně? Vezměte si svoji fotografii a představte si, že se najednou můžete proměnit v kohokoliv. V námořního kapitána, vesmírného kosmonauta, prezidenta USA, můžete se na chvíli stát Jamesem Bondem, Lukem Skywalkerem nebo Harrym Potterem. Podívejte se na koláž. Co se proměnilo změnou jedné významné části obrázku? Jaký význam má teď amfiteátr? Vytvořte si vlastní koláž. Najděte v časopise fotografii obrázek nějaké současné události. Změňte jeden prvek na obrázku tak, aby vyznění výsledného díla bylo odlišné (vystřihněte budovu, postavu či předmět a nahraďte jej něčím jiným). Nechte spolužáky přečíst nový příběh zobrazené události. Můžeme vyčíst z výsledného obrázku konkrétní příběh, postoj, situaci, která se na obraze děje? Vezměte si plakáty či obrázky propagující váš oblíbený film, opatrně vystřihněte hlavní postavě hlavu a dosaďte svoji fotografii za obrázek. Proč jste si vybrali právě tuto postavu? Napište vlastnosti, které u svého vybraného hrdiny obdivujete, a představte jej ostatním. Navazující úkol: Pomocí obrázků a výstřižků a vlastní kresby vytvořte komiks se situacemi, ve kterých se tyto vlastnosti projeví. 5 Jan Baleka, Výtvarné umění, výkladový slovník, Academia Jiří Kolář, Slovník metod Okřídlený osel, Gallery Praha Jiří Kolář, Básně ticha, Český spisovatel Praha Jiří Kolář, Psáno na pohlednice, Praha Kolektiv autorů, Jiří Kolář. Koláže, objekty, NG v Praze 1993.

5 6 7 Anna Pravdová, Petr Přibyl Komentované prohlídky k výstavě Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Petrem Přibylem Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Annou Pravdovou Jiří Kolář a Běla Kolářová ve sbírkách Národní galerie, komentovaná prohlídka s kurátorkou Sbírky moderního a současného umění Olgou Uhrovou Čas: neděle, / Cena: základní 80 Kč, snížená 50 Kč (zahrnuto vstupné a poplatek za odborný výklad) / Doba trvání: min. / Místo setkání: pokladny v přízemí Veletržního paláce Lektorské oddělení Sbírky moderního a současného umění a Sbírky umění 19. století Veronika Výprachtická Veletržní palác Dukelských hrdinů 47, Praha 7, Program pro základní školy Vydáme se, podobně jako Jiří Kolář, do světa, kde se slova proměňují v obrazy. V tomto světě neplatí fyzikální zákony, pravidla si určuje jen vaše imaginace. Zážitky z kolářovského světa zaznamenáme do dopisu, který poté skutečně odešleme. Nebudeme používat slova, ale své představy přetavíme do kolážových obrazů. Jak asi adresát zareaguje? Programy pro střední školy Jak daleko je od písma k obrazu? Prozkoumáme díla 60. let, která propojují básnictví a výtvarné umění. Projdeme cestou od experimentální poezie skrze koláž a asambláž až k instalaci a hlouběji se zaměříme na díla Jiřího Koláře. Vytvoříme vlastní dopis na pomezí textu a obrazu a naladíme se na vlnu poštovní komunikace. Autoři děl: J. Valoch, J. Kolář, V. Burda, B. Kolářová, B. Bizot. denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin Metro C-Vltavská, tram 1, 12, 17, 24 Veletržní palác základní: 180 Kč, snížené: 90 Kč, rodinné: 250 Kč Vstupné pro školní skupiny (bez programu) / 20 Kč / 1 osoba Pedagogický doprovod (2 osoby) a děti do 6 let zdarma Informace o vstupném na tel.: na tel. číslech nebo na Komentovaná prohlídka s pracovním listem a výtvarnou etudou: Korespondáž pro... Zjistěte více o inspirující a významné osobnosti Jiřího koláře, kterému se podařilo propojit různé umělecké světy. Uvidíte dosud nikdy nevystavenou soukromou sbírku více než 360 kolážových pohlednic, dopisů a plastik, jež si Jiří Kolář vyměnil s umělkyní Béatrice Bizot. Součástí prohlídky je výtvarná etuda použijeme staré pohlednice a vytvoříme korespondáž pro svou oblíbenou osobu minulosti nebo současnosti. Budeme experimentovat se slovy a s kolážovou formou.

Studijní materiály pro učitele a učitelky

Studijní materiály pro učitele a učitelky Studijní materiály pro učitele a učitelky Valdštejnská jízdárna 20. 4 21. 10. 2012 Studijní materiály pro učitele a učitelky 2 Jakub Schikaneder (1855 1924) Milí pedagogové, vítejte na výstavě Jakub Schikaneder

Více

Emil Filla. 1 Dílo. Studijní materiál pro pedagogy k výstavě

Emil Filla. 1 Dílo. Studijní materiál pro pedagogy k výstavě Studijní materiál pro pedagogy k výstavě Emil Filla 1 Dílo Emil Filla patří mezi nejvýznamnější osobnosti českého umění 1. poloviny 20. století. Narodil se 4. dubna roku 1882 v Chropyni na Hané. Studoval

Více

Studijní materiál pro pedagogy. 1) O výstavě. Ludvík Kuba. Poslední impresionista 29. 11. 2013 6. 4. 2014. Vážené pedagožky, vážení pedagogové,

Studijní materiál pro pedagogy. 1) O výstavě. Ludvík Kuba. Poslední impresionista 29. 11. 2013 6. 4. 2014. Vážené pedagožky, vážení pedagogové, Studijní materiál pro pedagogy Ludvík Kuba. Poslední impresionista 29. 11. 2013 6. 4. 2014 Vážené pedagožky, vážení pedagogové, v těchto listech najdete krátký text kurátorky o výstavě, životopis malíře

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav české literatury a knihovnictví Český jazyk a literatura Mgr. Pavla Ondrušková POHLEDY DO ŽÁNRU TATÍNKOVSKÝCH POHÁDEK Magisterská diplomová práce Vedoucí

Více

Nabídka programů Lektorského oddělení Musea Kampa

Nabídka programů Lektorského oddělení Musea Kampa " V y d r ž í - I i k u l t u r a, p ř e ž i j e n á r o d " " I f a n a t i o n ' s c u l t u r e s u r v i v e s, t h e n s o t o o d o e s t h e n a t i o n. " J a n M l á d e k Nabídka programů Lektorského

Více

toto vydání sponzoruje lék wobenzym

toto vydání sponzoruje lék wobenzym toto vydání sponzoruje lék wobenzym Ženská krása podle Edgara Degase Zpověď v obrazech: Jan Merta Min Tanaka zdravý život je umění číslo 100 / květen 2012 UMĚNÍM KE SVOBODĚ výstava Petr Nikl, Jitka Štenclová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

aneb jak začít s průřezovými tématy

aneb jak začít s průřezovými tématy prů řez ník aneb jak začít s průřezovými tématy Ko l e k t i v a u t o r ů : PRŮŘEZNÍK Příručka dobré praxe Varianty, Člověk v tísni, o.p.s. 2008 Vydání první. Autoři textů: Kateřina Kociánová, Pavel Košák,

Více

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část 2/2007 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část Než se stal KAREL DEMEL (65) fenomenálním grafikem, urazil tento pražský rodák (28. 2. 1942) od hudebního vzdělání ke grafice dlouhou cestu. Vystudoval konzervatoř

Více

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy

Více

Máš umělecké střevo? 5. ROČNÍK SOUTĚŽE STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ. téma slovo je umění

Máš umělecké střevo? 5. ROČNÍK SOUTĚŽE STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ. téma slovo je umění téma slovo je umění letošní ročník je věnován jiřímu kolářovi, neb tento rok uplyne 100 let od jeho narození. Máš umělecké střevo? 5. ROČNÍK SOUTĚŽE představující VÝTVARNÉ UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

PŘIPOMEŇME SI V ČERVNU. www.shakespeare.cz

PŘIPOMEŇME SI V ČERVNU. www.shakespeare.cz www.shakespeare.cz Smíchov dávno není venkovskou periferií, do jejíž zeleně se Pražané jezdili rekreovat, ani onou pověstnou průmyslovou čtvrtí zalidněnou dělnickým živlem, v kterou se změnil v 19. století.

Více

Institut tvůrčí fotografie. fpf slezské univerzity v opavě v letech 2006-2010

Institut tvůrčí fotografie. fpf slezské univerzity v opavě v letech 2006-2010 institut tvůrčí fotografie fpf slezské univerzity v opavě v letech 2006-2010 Marek Malůšek Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Institut tvůrčí fotografie Opava, 2012 Institut

Více

Jakub Kožiál. Bořek Sousedík. teoretik, pedagog, fotograf. Bakalářská práce. Slezská univerzita v Opavě

Jakub Kožiál. Bořek Sousedík. teoretik, pedagog, fotograf. Bakalářská práce. Slezská univerzita v Opavě Jakub Kožiál Bořek Sousedík teoretik, pedagog, fotograf Bakalářská práce Slezská univerzita v Opavě Filosoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Institut tvůrčí fotografie Opava 2010 Jakub Kožiál Bořek Sousedík

Více

KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2014 4/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz

KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2014 4/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz 4/2014 časopis spolku sběratelů a přátel exlibris www.sspe.cz 109 Petr Alois Hampl, C3+C5, 2014 Vážení přátelé, jsme na počátku nového roku, a tak již tradiční pohled zpět nám přiblíží, jaký byl rok 2014

Více

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ leden 2015. Foto: Matěj Stránský. Před sedmdesáti lety byl osvobozen koncentrační tábor Osvětim

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ leden 2015. Foto: Matěj Stránský. Před sedmdesáti lety byl osvobozen koncentrační tábor Osvětim ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ leden 2015 Foto: Matěj Stránský Před sedmdesáti lety byl osvobozen koncentrační tábor Osvětim strana 2 leden 2015 Moshe Kantor, prezident Evropského židovského kongresu Nech

Více

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 9 č í s l o 1 2 Z D A R M A w w w. u b.

Více

George J. Klír čeští vědci, kteří nám scházejí Pro Republiku Vojtěch Preissig tvořil pro vlast

George J. Klír čeští vědci, kteří nám scházejí Pro Republiku Vojtěch Preissig tvořil pro vlast Seniorská míle a další zprávy ze Života 90 Dětem PVC škodí kupujte zdravé školní potřeby Soňa Červená netrpělivostí ke světovým úspěchům Lidová univerzita MKP podzimní přednášky a besedy George J. Klír

Více

KL19.indd 1 9.6.2005, 20:09:39

KL19.indd 1 9.6.2005, 20:09:39 KL19.indd 1 9.6.2005, 20:09:39 Kritické listy odborný pedagogický čtvrtletník, který vychází od roku 2001 99 % příspěvků píšou učitelé z praxe vždy najdete lekce do svého vyučování v každém čísle naleznete

Více

ROZUMMĚNÍ. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků

ROZUMMĚNÍ. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků ROZUMMĚNÍ Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Praha 2013 ROZUMMĚNÍ Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Obsah Jak rozumět ROZUMmění?

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník dobré praxe

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník dobré praxe EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Sborník dobré praxe Projekt: Animace nová výuková metoda pro školy Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.03/01.0026 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la místo setkávání

Více

4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19. Masarykův lid

4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19. Masarykův lid 4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19 šéfredaktorů nebyl spolupracovníkem StB, zavázán. Do roku 1968 jsem totiž pracoval jako hlasatel Čs. rozhlasu v Plzni a během srpnové invaze do Československa jsem

Více

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 CO KDY KDE JAK_ Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 2. Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století,

Více

Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku

Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník XIi /2013 29. 10. 2013 10. 11. 2013 21 Vaše knihkupectví Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku Platné právní předpisy www.uz.cz SVĚTOVÝ

Více

JEDEN SVEˇT NA ŠKOLÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ. Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné

JEDEN SVEˇT NA ŠKOLÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ. Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné T 544 ČSN 50 6210 Kčs 1,10 JEDEN SVEˇT NA ŠKOLÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ meˇsíc filmu na školách Příklady dobré praxe Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné PříběhY bezpráví příklady dobré praxe úvod 5

Více

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Najde se řešení pro učňovské školství?... 3 Dobrý odborník, ale na pracovišti problémový kolega... 5 Děti navrhovaly město svých snů... 7 Školy

Více

ČÍTANKA K EDUKAČNÍMU PROGRAMU. Bílé DESKY. Když se me zeptají, kdo jsem. já, bezesporu

ČÍTANKA K EDUKAČNÍMU PROGRAMU. Bílé DESKY. Když se me zeptají, kdo jsem. já, bezesporu Bílé DESKY ČÍTANKA K EDUKAČNÍMU PROGRAMU Když se me zeptají, kdo jsem já, bezesporu Čítanka k edukačnímu programu výstavy Já, bezesporu Galerie Rudolfinum 26. 5. 2011 14. 8. 2011 úvod s. 1 pedagogické

Více

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Zpravodaj Města Litomyšle 9 5. září 2006 Ročník XVI. Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Maraton přednášek doplnily slavnostní mše, sportovní akce či zábavný program v Orion Areně.

Více