XIV. ročník Literární a překladatelské soutěže

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XIV. ročník Literární a překladatelské soutěže"

Transkript

1 Velvyslanectví České republiky ve Varšavě České centrum ve Varšavě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Akademie technických a humanitních věd v Bielsku-Bialé, Fakulta humanitních a společenských vĕd, Katedra středoevropských studií vyhlašují XIV. ročník Literární a překladatelské soutěže I. Soutěž probíhá do ve dvou kategoriích: 1) Překlad české prózy Překlad úryvku prózy určeného pořadateli (Zdeněk Jizera Vonásek, Dřevo zůstává dřevem; viz Příloha 2) a překlad českého beletristického textu nebo jeho úryvku podle vlastního výběru v rozsahu 2-3 normovaných stran překladu ( znaků včetně mezer). 2) Překlad české poezie Překlad tří básní určených pořadateli (František Gellner Štědrovečerní, Jan Zábrana xxx, Jan Cimický SMS; viz Příloha 3) a překlad dalších tří českých básní jednoho nebo více českých autorů podle vlastního výběru. II. Soutěžící by se měli důkladně seznámit s přílohou Organizační pokyny, která je nedílnou součástí tohoto Vyhlášení. Další nedílnou součástí Vyhlášení jsou přílohy se soutěžními texty určenými pro jednotlivé kategorie (úryvek prózy a tři básně, které si také můžete stáhnout z záložka Katedra Studiów Środkowoeuropejskich). Grafická úprava a způsob odeslání vyžadované u soutěžních prací jsou podrobně popsány v Organizačních pokynech. III. Soutěž je určena pouze pro studenty polských vysokých škol (nejen filologických, bakalářského a magisterského studia všech oborů). Soutěžící, kteří užívají češtinu ve svém povolání (např. profesionální překladatelé, ale také vysokoškolští učitelé-bohemisté), se soutěže z pochopitelných důvodů nemohou zúčastnit. IV. Práce bude hodnotit odborná porota složená ze zástupců polských bohemistických pracovišť. Celkové hodnocení účastníka bude odpovídat aritmetickému průměru dílčích hodnocení členů poroty. Práce v porotě je čestná. V. Vyhlašovatelé soutěže si vyhrazují právo neudělit na doporučení poroty některou z cen. Rozhodnutí poroty nabývá platnosti okamžikem vyhlášení a není proti němu odvolání. VI. Vítězové jednotlivých kategorií budou odměněni hodnotnými cenami a obdrží certifikát Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Hlavní cenou v obou kategoriích je účast na Letní škole slovanských studií financovana Ministerstvem školství, mladeže a tělovýchovy ČR. Soutěžící, kteří se umístní na 2. a 3. místě obdrží, věcné ceny. VII. Oficiální vyhlášení výsledků soutěže proběhne v sobotu Za pořadatele mgr Agnieszka Baran dr Agata Ostrowska-Knapik dr hab. Libor Pavera, prof. ATH Akademie technických a humanitních věd v Bielsku-Bialé Přílohy: 1. Organizační pokyny, 2. Próza: Zdeněk Jizera Vonásek, Dřevo zůstává dřevem, 3. Poezie: František Gellner, Štědrovečerní, Jan Zábrana, xxx, Jan Cimický, SMS;

2 Organizační pokyny k XIV. ročníku Literární a překladatelské soutěže Příloha 1 Soutěž vyhlašuje Katedra středoevropských studií, Fakulta humanitních a společenských vĕd, Akademie technických a humanitních věd v Bielsku-Bialé. Soutěžní práce (tzn. překlad zadaného textu, český výchozí text (podle vlastního výběru) a jeho překlad do polštiny) musí být odeslány nejpozději do do hod. na adresu: Soutěží se ve dvou kategoriích: v 1. kategorii se překládá zadaný text (Zdeněk Jizera Vonásek, Dřevo zůstává dřevem; viz Příloha 1) a další český beletristický text nebo jeho úryvek podle vlastního výběru v rozsahu 2-3 normovaných stran překladu ( znaků včetně mezer). Ve 2. kategorii se překládají tři zadané básně (František Gellner Štědrovečerní, Jan Zábrana xxx, Jan Cimický SMS; viz Příloha 3) a další tři české básně jednoho nebo více českých autorů podle vlastního výběru. K textům je nutno uvést jejich autora a bibliografické údaje. Zvolte prosím písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5. Vybírejte texty, které ještě nebyly vydány v polském překladu. V 1. kategorii (próza) není třeba posílat originál povinného textu (Zdeněk Jizera Vonásek) originál vámi vybraného textu samozřejmě poslat musíte. Ve 2. kategorii (poezie) se snažte umístit originál básně a překlad vedle sebe na jednu stranu. Soutěžní práci pošlete elektronickou poštou z adresy, která bude obsahovat Vaši soutěžní heslo (dokument také nazvěte vaším soutěžním heslem) ve formátu.doc,.rtf nebo.pdf. Po doručení na elektronickou adresu odesilatel obdrží potvrzení o tom, že zpráva byla doručena. Pokud potvrzení neobdržíte do 3 dnů, kontaktujte nás. Práce musí být označeny jednoslovným heslem podle vlastního výběru (slovo, číselný kód apod.; důležité je, aby bylo heslo snadno identifikovatelné, čitelné, originální a nemělo žádný zjistitelný vztah k vaší osobě). Listy překladu očíslujte. Každý list musí být označen týmž heslem za účelem utajení vašeho jména až do okamžiku vyhodnocení překladů. Po vyhodnocení soutěžních prací a udělení 1., 2. a 3. ceny soutěžící obdrží zprávu s prosbou o zaslání em údajů: jméno a příjmení, název vysoké školy, na které studuje, kontaktní adresa a číslo mobilního telefonu. Soutěžní práce nesmějí být označeny vaším pravým jménem použijte jen heslo. Soutěžit můžete jen v jedné kategorii. Práce, které nesplňují výše uvedené podmínky, především bod 5, nebudou moci být porotou objektivně hodnoceny, a budou proto diskvalifikovány. Práce bude hodnotit odborná porota složená ze zástupců polských bohemistických pracovišť. Celkové hodnocení účastníka bude odpovídat aritmetickému průměru dílčích hodnocení členů poroty. Práce v porotě je čestná. Soutěžní práce budou odeslány pořádající univerzitou členům poroty nejpozději Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny v sobotu Ve všech záležitostech, které tyto pokyny výslovně neupravují, se pořadatelé a soutěžící řídí platnými právními předpisy Polské republiky. S případnými dotazy se obracejte em na adresu

3 Zdeněk JizeraVonásek Dřevo zůstává dřevem Příloha 2 Vážená a drahá milostivá paní, milá Leni. Odpusťte to intimní oslovení, ale dojala jste mne k slzám, když jsem se dozvěděl od realitní kanceláře zprostředkovávající prodej domu, který tak důvěrně znám, že právě Vy, dáma tak slavná a s takovým kreditem, jste projevila o jeho koupi zájem. A k tomu Vaše laskavá milost, abych Vám sdělil upřímně všechny podrobnosti, které nelze vyčíst ani ze stavebních výkresů, ani poznat z Vaší jediné, víceméně náhodné návštěvy. Nemohu jinak, než Vám dům vřele doporučit, přestože mi jednou utrhne srdce, až bude v docela cizích rukou, byť to budou ruce Vaše, tak krásné a patřící ženě, která svým šarmem, baletním uměním, samozřejmou profesionalitou a také zcela neobvyklým zjevem tolik let oslňovala nejen nás, Čecháčky, tady doma v Národním, ale i cizince v řadě dalších velkých měst mnoha zemí na těch nejslavnějších prknech, co neznamenají nic víc a nic míň, než že dřevo zůstává dřevem. A že tato prkna zůstávají pro mě jen vzdáleným světem, o jakém můžu leda snít, stejně jako o Vaší kráse, která nikdy nezapřela původ od krchovské zdi, kde jste se, v rodině hrobaře Laxara, narodila. [...] Och, jak mi lichotíte, že právě já, nehodný návštěvník tolika Vašich premiér a také ovšem důkladný lékař, na něhož jsme si v dětských létech spolu tak často a s chutí hrávali, Vám nyní můžu být k službám a podat svědectví, o něž mne žádáte prostřednictvím realitní kanceláře skvělé pověsti! Nuže. Můj tatínek dal ten dům vyprojektovat a posléze postavit nad, či přesněji řečeno přes, dům mých prarodičů z maminčiny strany. Říká se také, že i přes jejich vůli, ale o tom právem pochybuji. Možná, že jste si toho architektonického trapasu také při své návštěvě povšimla dole skromná pastouška, nahoře tak trochu hogo-fogo. I na těch věžičkách na střeše a také na přilepených přístavbách vzadu je to znát. Spodek je členitý dostatečně, zejména ve sklepní části, která, jak doloženo, pochází ze čtrnáctého století. [...] To všechno našemu domu však nijak neubírá na pověsti, tím méně na významu a ovšem ani na originalitě. Jeho adresa je skvělá, to Vás ujišťuji, konečně sama jste mi to s radostí potvrdila. A já Vaší laskavě romantické duši za prokázanou přízeň ze srdce děkuji za sebe a vlastně i za celý dům. A za všechny, co v něm tak rádi a šťastně žili, a tak neradi na těžké a přenosné choroby umírali. Na budování stavby se podepsala doba vzniku dům byl vystavěn v časech, kdy se hroutila naše republika (teprve první) a ke slovu už přicházel protektorát Čechy a Morava. [...] Protektorát (naši tatínkové s optimismem a s prozíravostí vůči budoucnosti říkávali protentokrát, čímž chtěli naznačit dočasnost, byť později trvající skoro celých šest krušných let) vystrašil naprosto všechny. Nebylo proto divu, že i můj tatínek, jinak si jistě uvědomující povinnosti investora být co nejčastěji na stavbě, kterou financuje, porušil tuto svatou zásadu a pod tlakem politických zlomů a nejistot a strachu se s maminkou sebrali a odjeli na svou první společnou dovolenou do tatínkova rodného kraje na Mlečicko. Bylo to pro ně v těch časech přece jen jistější. [...] Když se rodiče po prázdninách vrátili, spráskli v obdivu ruce a tatínek řekl: "Pane jo, vy jste s tím ale pohnuli!" [...]

4 Ať pršelo toho léta jakkoliv, zedníci, přidavači a střídající se polírové makali jak mourovatí, aby to všechno bylo co nejdřív, než se pan šéf vrátí z dovolené, pod střechou. Bylo nám tenkrát divné, nač se tolik cementu odváží ze stavby, a nikoliv na stavbu. Měli jsme o zásobování takového staveniště docela jiné představy, ale babička nás s jistou jizlivostí kárala a říkala: Však on to jednou pozná, co způsobil." Míněn byl můj nepřítomný tatínek, ale ani ségra nevěděla, proč je takto osočován, když zná tolik pohádek a později prožil tolik dobrodružství při mobilizaci, pak zase ve válce, nato v revoluci a konec konců i v časech, kdy jsme vás se slzami v očích odsunovali, a proč na nás v té udivující hektičnosti babička hrozí všemi prsty současně. [...] "Pane jo," opakoval tatínek po léta stále dokola, "to tenkrát tady muselo opravdu pořádně pršet, když jsou trámy pod ložnicí tak prohnilé!" A ve tváři mu bylo lze číst jeho obvyklou odbornou erudici a žmoulal při těch slovech v ruce hrst škvárového zásypu, dosud stále mokvajícího, jako sedlák odhadující bonitu úrody před nastávající sklizní. "To muselo tenkrát chcát jako z konve. Pane jo!" potvrdil definitivně, nikoliv však naposledy. A pak potichu dodal: "Pak to nemá bejt eště teď tak nacucaný!" Otřásl jsem se nechutenstvím, které pociťuji vždy ke všem houbám tak aromaticky zapáchajícím, jako byla tato, škvárou prorůstající a sunoucí se neviditelnou rychlostí vnitřkem celé budovy, jako nějaký dekadentní triffid, od sklepa až do našeho obýváku v patře, a sežrala tak nejen babiččin strop, ale prodrala se jím výš; schroustala dřevěné podlahové polštáře pod celým obývákem, také prkna na ně položená rozžvýkala i s parketami na nich. Pak vlezla do gauče, na němž jsem, už odloučený od rodičů, spával a v němž utrpěly houbovými výkaly úhonu rodokapsy a další škváry české literatury, včetně Palackého Dějin národu českého, tak zajímavé a mne vábící, žel už nyní nechutně zapáchající. [...] Deset let po Vítězném únoru jsme tak opět postavili na nohy stavbu, která hrozila zhroucením. Tu stále opadávající omítku ze všech stěn v bytě dole u prarodičů pár let nato nepřežil dědeček, když mu do jeho dílny nečekaně spadl hned celý strop. Býval mými rodiči léta varován a nabádán, aby raději při práci nosil svou legionářskou přílbu z časů sibiřského pobytu, kde bojoval za vznik první republiky a zároveň i proti rudým komisařům a proti komárům i silným mrazům. [...] Znáte to, milostivá paní, když si starej člověk postaví hlavu. A to, prosím, jeho přílba visela v pohotovosti hned vedle dílny u ohniště v kovárně. Ani pořádně nevíme, jak se to seběhlo, jen tušíme, že děda spustil vrtačku, dům se začal otřásat, což ještě nikdy předtím neudělal (býval nevypočitatelný, a to mu zůstalo), pak začaly padat skleněné stropní luxfery, zabudované tam, aby v dílně, otočené k severu, bylo alespoň trochu vidět shora, když ne odjinud. Utrhla se také transmise a kurva vrtačka, náhle tak osamělá, v jakémsi tanci, který byste dovedla identifikovat jen Vy, milostivá paní, jakožto nezapomenutelná baletní diva, se propadla do jímky na sračky, o níž do té doby nikdo nevěděl, že tam je. Děda, zvědavý jako vopice, se do té hloubky podíval, jak se při vyšetřování zjistilo, pak se zřítila terasa nad dílnou a starý muž, popostrčený padajícím stropem, se vlastně utopil a nikdo ani neví, jestli by mu přílba pomohla. Hasiči soudili, že by mu býval mohl pomoci leda skafandr, ale ten, jako obvykle, nebyl po ruce. [...]

5 Babička, když jí bylo sto dva let, si pustila plyn, jak konstatovala po její smrti doktorka Teslová, když jsme babičku po čtrnácti dnech konečně na půdě nalezli. Do dneška, a to Vás, milostivá, ujišťuji, není na půdu, přísahám, plyn zavedený. Doktorka asi chtěla do úmrtního protokolu napsat, že babička tenkrát naposledy pustila plyny a zemřela. Zůstává však tajemstvím, jak to mohla Teslová po tolika dnech poznat? Půda je dobře větraná a patří k místům, která jsou v celé budově považovaná za nejzdravější... [...] Doporučuji Vám jen, drahá Leni, abyste si časem nechala vyměnit cínové protektorátní trubky v koupelnové karmě, jimiž protéká voda a pod nimiž se zapalují hned celé řady hořáků plynového roštu. Trubky se taví, to dá rozum, však jsou protektorátní, a proto cínové. My, kteří jsme si tam užili své, víme, že není dobré si sedat do vany přímo pod karmu. Někomu může cín z roztavených trubek (fa. Siemens-Schucker) způsobit trauma. [...] A v prádelně, abych nezapomněl, je dobře do podlahy zacementovaná pračka, kterou po sibiřské anabázi vyrobil ještě náš dědeček podle mustru nalezeného kdesi v Rusku daleko za Uralem; snad Bajkonur se to tam jmenovalo. Však ty součástky slouží podnes. Ale nesmíte moc topit pod kotlem, to se pak zahřejvá celej dům a otřásá se. [...] Ozvěte se, prosím, milostivá paní, až se rozhodnete, ano? Rád bych Vás, dřív než zemřete, ještě jednou viděl alespoň na chvilku živou. Právě naše obchodní zájmy nás mohou na věky spojovat. [...] S obdivem zcela Váš Zdeněk Jizera Vonásek

6 Příloha 3 František Gellner Štědrovečerní Štědrý večer slaviti budeme, i když víra nám chybí. K tobě, krajane-šenkýři, přijdeme, a ty nám připravíš ryby. Na modro, na černo a jednu v rosolu, polévku jikrovou k tomu, strávíme příjemný večer pospolu u vánočního stromu. Trochu si pohovoříme při sklence, bude to pěkná změna pro nás mrzuté staré mládence - a tobě utekla žena. A zapomeneme v tuto hodinu mnoho, co za námi leží, co nás vyhnalo v dalekou cizinu a co se překlene stěží, na duši nepokoj na sny chorobné, urážky veličenstva, deserce, nudu, dluhy a podobné zábavy člověčenstva. A plnými poháry, z kterých do hlavy stoupá červené víno, připijeme ti upřímně na zdraví, vzdálená domovino! Na krásu luhů tvých a zašlé mladosti a dcer tvých zvedneme číši: Buď šťastná a vzkvétej podle možnosti v rakousko-uherské říši! Jan Zábrana / / / Vítr honil zmačkaný balicí papír, a ten se zvedal, otáčel, padal jako dva rvoucí se psi. Přicházela stařena. ;Pojď sem, papírku, řekla na celou ulici. Tebe zrovna potřebuju. Protože nevím, kde vesmír končí, mám právo říct: bylo to v něm. A k tomu nebe, svažující se časně na podzim v pět odpoledne kolmo do ulice. Jan Cimický SMS Co všechno se mi honí v hlavě A přivolávám co si přeji Tvou zprávu čekám nedočkavě Až ukáže se na displeji Nejraději bych prospal čas Pro pár minut co upláchnou Vrací se mi zas a zas A já přesto bloudím tmou Několik slov která hřejí Probouzí mě věta vět Pronikavé zvony znějí Nádherná chvíle Podivný svět Co bude dnes a co zítra Dávno si už nevšímám Kdo pronikne až do nitra Pochopí že je smutno NÁM

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

zima 2008 VERŠE Kdybych... 3 SLOVO ŠÉFREDAKTORA... 4

zima 2008 VERŠE Kdybych... 3 SLOVO ŠÉFREDAKTORA... 4 Doteky 57 bulletin lormu ZIMa 2008 VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU rozhovor PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE osobnosti ze světa hluchoslepých ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZÁLIBY (HOBBY) VZKAZY

Více

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják

V pouličních lampách ve městě bliká výstražný maják 1. listopadu 2012 Ročník 21 Číslo 22 Cena 9 Kč Konference nejen o zdraví Základní škola T. G. Masaryka uspořádala nejen pro kantory pestrý den s přívlastkem zdravá škola. 2 Nové kolostavy Ve městě byla

Více

Jeden rok v nové zemi

Jeden rok v nové zemi Jeden rok v nové zemi Evropská kontaktní skupina v České republice Žitná 45, Praha 1, 110 00, tel./fax: +420 222 211 799 www.ekscr.cz, office@ecgnet.cz Jeden rok v nové zemi Vydala: Evropská kontaktní

Více

dobré a důležité Rozhovor s Martinou Špinkovou z Cesty domů

dobré a důležité Rozhovor s Martinou Špinkovou z Cesty domů O d b o r n ě, p r a k t i c k y, s c i t e m a s n á m i Noviny pro pečující laiky. Vychází 4x do roka Vydává Moravskoslezský kruh, o. s. Číslo 3/2010 www.pecujdoma.cz Rozhovor Jana Nouzy s Martinou Špinkovou

Více

OBSAH : Společnou cestou

OBSAH : Společnou cestou 18.12.2008 OBSAH : 1 Společnou cestou 2 Rozhovor. Ing. Dagmar Tomanová 3. Opakovaně žádám a požaduji 3. Jak se žije v Záluží a Kozlovicích 4..Chodník ke Glazuře a ke hřbitovu 5..Finanční kontrola, WWW

Více

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU

časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU 81 2014 časopis lorm z.s. ZIMa VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů Místo mého srdce příběh PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE HLUCHOSLEPé OSOBNOSTI ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

List Židovské obce Olomouc

List Židovské obce Olomouc ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC חיינו CHAJEJNU Náš život List Židovské obce Olomouc Hlavní témata Tři překladatelky a jejich překlady Virtuální interiér synagogy Ročník 4 / Číslo 1 Leden 2012 Ze života obce Vzpomínka

Více

bulletin lormu podzim

bulletin lormu podzim 72 2012 bulletin lormu podzim VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů rozhovor sociálně PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Obsah Čísla 59 léto 2009

Obsah Čísla 59 léto 2009 Doteky 59 bulletin lormu léto 2009 VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů rozhovor PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE hluchoslepé osobnosti ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZÁLIBY (HOBBY)

Více

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová UČEBNICE 6-7

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová UČEBNICE 6-7 ETICKA VYCHOVA Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová UČEBNICE 6-7 Etická výchova, Učebnice pro 6. 7. ročník základních škol a víceletá gymnázia Autorky: Mgr. Hana Brichová, Mgr. Marcela Matějcová,

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

Bludovan 3/2008. Stanovení výše stočného pro rok 2008. Otazníky kolem pošty a opravy obuvi. Forma úhrady stočného ZDARMA

Bludovan 3/2008. Stanovení výše stočného pro rok 2008. Otazníky kolem pošty a opravy obuvi. Forma úhrady stočného ZDARMA 3/2008 ZDARMA Datum vydání: 31. března 2008 Bludovan Stanovení výše stočného pro rok 2008 S účinností od 1.4.2008 se mění výše stočného, kdy původní částka na 1m3 odpadních vod byla stanovena na 16,67

Více

43 číslo. Vážení a milí čtenáři SOBáčku. Anička Bláhová Zhodnocení sezony 2014 a plány na sezonu 2015 pohledem otce, manažera a dopravce v jedné osobě

43 číslo. Vážení a milí čtenáři SOBáčku. Anička Bláhová Zhodnocení sezony 2014 a plány na sezonu 2015 pohledem otce, manažera a dopravce v jedné osobě DVOUMĚSÍČNÍK 43 číslo Slovo na úvod IX. ročník březen 2015 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Anička Bláhová Zhodnocení sezony 2014 a plány na sezonu 2015 pohledem

Více

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad 11/10 Podle svého zvyku Nedávno jsem se bavil s jedním bráchou ze sboru o tom, jak si plánuje svůj všední den. Začal jsem si pěstovat takový zvyk, vyprávěl. Hned, jak přijdu domů z práce, jdu si číst Bibli

Více

KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ ČERVEN 2011 *** ROČNÍK XII. *** ČÍSLO 6

KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ ČERVEN 2011 *** ROČNÍK XII. *** ČÍSLO 6 K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ ČERVEN 2011 *** ROČNÍK XII. *** ČÍSLO 6 Citát inspirující: Každou knihu, kterou napíšu, si plním svůj sen. Ivona Březinová Václav TESLÍK BARVY ŽIVOTA Žlutá

Více

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Časopis přerovského děkanátu Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Úvodník P. Pavel Hofírek Liturgický kalendář Rozhovory Vezmu kalich spásy Rozhovory s ředitelkami nových mateřských škol - Mgr. Ivetou

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný Promítat si do obrazu ukřižovaného Ježíše své viny, svá selhání, křivdy, kterých

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

Vyškovský cedník 2010

Vyškovský cedník 2010 Vyškovský cedník 2010 Sborník oceněných prací literární soutěže pro děti a mládež Vyškovska Tři brány komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci Knihovna Karla Dvořáčka 2 Obsah Úvodní slovo ředitelky

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč BŘEZEN - DUBEN 2010 VESELÍ NAD MORAVOU VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Červenec 2004 Číslo 7 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, měsíc červen byl v našem městě přebohatý

Více

P ipomìnky k vzorov m proslov m

P ipomìnky k vzorov m proslov m VZOROV PROSLOVY 153 154 P ipomìnky k vzorov m proslov m P ipomìnky k vzorov m proslov m Pronést krátký a věcný proslov k určité příležitosti každý neumí. V následujících kapitolách vám chceme nabídnout

Více

Soutěž Daniel 2012-2013 - literární část

Soutěž Daniel 2012-2013 - literární část Soutěž Daniel 2012-2013 - literární část Výsledková listina I. kategorie (8. a 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) Pořadí Autor příspěvku Rok nar. Adresa školy (kraj) Název příspěvku

Více