NONSENS POEZIE CHRISTIANA MORGENSTERNA. Aleš Matějka, 3.E (05/06)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NONSENS POEZIE CHRISTIANA MORGENSTERNA. Aleš Matějka, 3.E (05/06)"

Transkript

1 NONSENS POEZIE CHRISTIANA MORGENSTERNA Aleš Matějka, 3.E (05/06)

2 ÚVOD Ve své seminární práci se vám pokusím vysvětlit co je nonsens, nonsensová poezie, kdo jsou její představitelé a zaměřím se především na Christiana Morgensterna Když jsme si měli vybírat téma, zaujalo mě slovíčko nonsens. Nonsens=nesmysl, říkal jsem si, ale není to tak docela pravda, spíše ne-smysl, jak jsem později zjistil. Zaujalo mě to a tak jsem začal pátrat po tom, co nonsens je. V běžné encyklopedii se dočtete třeba toto: Žánr lyrické poezie, který má blízko ke grotesce. Protože mám rád komedii a tedy i grotesku, řekl jsem si, že to bude pro mě to pravé. Zajímalo mě-asi stejně jako vás, jak hodnotné je toto odvětví poezie, jestli to náhodou nejsou nějaké bezduché rádoby vtipné básničky. Zajímalo mě, jaká je spojitost mezi dadaismem a nonsensem a jak vlastně nonsens vznikl. Tyto otázky se vám pokusím zodpovědět na následujících řádkách s přidáním četných citací a stručným nastíněním krátkého života Ch. Morgensterna, jednoho z hlavních představitelů. Christian Morgenstern se narodil v roce 1871 (6.května) a hned se u něj začal projevovat nesmírný umělecký talent, ostatně po rodičích pocházel z mnoha generací proslulých malířů a jeho děd byl nejznamenitější německý krajinář 19.století. Ale na rozdíl od například Goethea měl ve svém zaměření jasno a tak se věnoval především psaní básní a to již od útlého věku studentského. Brzy u sebe objevil talent na skládání jednoduchých veršů, mimořádnou jazykovou pohotovost a formální dokonalost. Začínal psaním vtipných textů, veselých divadelních kusů a žertů pro kabarety a přispíváním do časopisů a sborníků. Na gymnáziu píše prví básně a věnuje se studiu Shopenhauera a Nietzscheho. Brzy se do Morgensternova zájmu dostala vážná lyrická reflexivní poezie, které se naplno věnoval. Takzvané grotesknělyrické básně, které si psal pro sebe a skupinu přátel a hlavně mu na ní moc nezáleželo ho jeho vlastním šoku proslavila. Několik čísel: celkový náklad 4 grotesknělyrických básnil překročil kusů, Šibeniční písně vydané minimálně 120krát. Ale to předbíhám. Jeho vážnou poezii zná dnes jen hrstka odborníků ač si na ní Morgensten zakládal a je považována za průměrnou. Úplný opak je svazek Alle Galgenlieder, souborné vydání jeho básní, kde se naplno projevuje jeho neskutečná fantazie, jazyková obratnost a chuť hrát si se slovy: Jazyk je obrovskou ustavičnou výzvou k vyššímu vývoji. Samotný Morgenstern se od svých nonsens básní ale stejně distancoval a to neúprosně: Nech ty písně moje rané, Čas už na nich hlodá. Jsou jak boty vyšlapané, Vždyť jich není škoda. Ale to opět předbíhám. Jak tedy Šibeniční písně (Galgenlieder) spatřili světli světa? Již na škole založil Morgenstern jakýsi spolek, ve kterém z legrace spolužáci provozovali různé vtípky a legrácky a nechali si říkat Šibeniční bratři. V roce 1895 (bylo mu 24 let a rok předtím vydal své první básně) podnikli výlet na skutečný Šibeniční vrch u Postupimi a tam zpívali Šibeniční písně na Morgensternova slova. Tak vznikla šibeniční poezie. Morgenstern ji posléze osvětlil takto : Šibeniční poezie je kus světového názoru. Je to bezvýhradná svoboda oproštěného, odhmotněného, která v ní promlouvá. Šibeničník je záviděníhodný stupeň mezi člověkem a vesmírem. Ni víc. Ze šibenice se hledí na svět jinak a vidí se jinak i jiné věci. Toto je vlastně manifest nonsensové poezie, poezie stavějící na nesmyslu, na seskupování a řetězení nesmyslů, na nesmyslnosti světa. Cesta od zpívání říkanek po jejich vydání je poněkud nezmapována, nicméně v roce 1905 (bylo mu 34 let) Šibeniční písně vyšly a zasáhly literární svět. Bohužel už v roce 1893 musel přerušit studium ze zdravotních důvodů, v roce 1896 se u něj začaly projevovat dýchací potíže, které v roce 1909 vyústí v plicní tuberkulózu, což zapříčiní, že zbytek svého života strávil v sanatoriích a v jednom z nich nakonec v roce 1914 zemřel. (31.března)

3 To je v rychlosti celý život nedobrovolného samotáře Christiana Morgensterna. Vy ale ještě pořád nemáte ani ponětí co je nonsens, takže rychle k věci. V roce 1905 vyšli Šibeniční písně a hned ze ztřeštěného úvodu a prvních básní je patrno, že vznikly pro radost a pro pobavení. Přímo překypují pravým nonsensem, tedy nesmysly nad nimiž se zamyslíte a zasmějete a pobavíte se s pořádnou porcí šibeničních skopičin. Úvod: Jak vznikly Šibeniční písně Bylo, žilo jednou osm veselých králů. Jmenovali se však tak a tak. Kdo se vůbec jmenuje? Dávají mu jméno. Jednoho dne však veselí králové spolu hovořili: Svět je bez soli; pojďme ji hledat! řekl druhý. A kdyby to byl pepř, mínil šestý. Kdo zná nové? ptal se pátý. Já! zvolal sedmý. Jak to nazýváš? ptal se první. Podzemní, odpověděl sedmý, levé, pravé, prostřední, noční, čtverce nesmyslného nad třemi stranami rozumného. A cesta k tomu? ptal se osmý. Jednoramenný kříž bez hlavy se základnou nad úhlem, řekl sedmý. Tedy šibenice! řekl čtvrtý. Esto, řekl třetí. A všicni opakovali: Esto, což znamená Tak jest. A osm veselých králů strhlo svá roucha a dalo se oběsit od svého blázna. Blázna však ihned pozřel duch zapomnění Považujme šibeniční vrch za výhled fantazie do vůkolí. Vůkol je ještě mnoho němoty. Toto sice není báseň, ale o Morgensternově umu parodie se toho dost dovíme: úvod začíná jako normální pohádka-bylo, žilo ale již věta druhá, tedy jmenovali se však tak a tak nás vyvede z iluze nevinnosti, protože přichází zamyšlení-ano-kdo se vůbec jmenuje? Vždyť jména dostáváme-a tím staví poklidný začátek na hlavu. To ještě nic není-oproti obvyklým zvyklostem veselí králové nemluví popořadě, nezačíná první ale rovnou druhý! A po něm šestý! Nadto osmý vůbec nepromluví, což také není zrovna běžné a hlavně pozoruhodné je, jak se veselí králové dostanou v tak krátké diskusi od tématu koření k šibenici. Má to vůbec nějaký smysl? Obávám se, že ne. Poté co jsem přečetl úvod, dychtivě jsem nadšen pokračoval dál v očekávání něčeho senzačního. A nebyl jsem zklamán, úvodní báseň Šibeniční vrch je jakoby vyslovena přímo Morgensternem jakožto zástupcem Šibeničních bratří a kritizuje a zesměšňuje měšťáctví a měšťácké společenské zřízení které bratři nesnášeli: Hru života předvádíme Hloupým bez všech úspěchů. Právě to, co nezměníme, Je nám terčem posměchu. Na vážnosti hloubky bytí Dětskou mstou to možno zvát. Nauč se nás pochopiti, Líp budeš i život znát! Báseň vlastně tvrdí mimo jiné, že není možné brát život vážně, ostatně již rok před napsáním Šibeničních veršů Morgenstern řekl: Nemám v sobě hloubku, jen ustavičné úsilí dosáhnout jí. Poté následuje Hymna Šibeničních bratří, která popisuje nenápadně poslední chvíle oběšence a končí verši Krkavec vzkřik: umár, umár! Tu žár, tu var, tu zmar, tu cár! Čímž se dostávám plynule k dalšímu bodu-překladatelské práci. Některé výrazy jsou zcela nově vymyšlené a Morgenstern je s oblibou používá vícekrát. Viz slovo umár, které se objevuje i později v básni Skřet půlnoc: Krkavec Rall krákne: umár! Konec a zmar! Konec a zmar! Přičemž Krkavec Rall má i svou vlastní stejnojmennou báseň, ve které se slovo umár také objeví.

4 Jenže toto ještě pořád nic není. O básni Veliké Lalulá jste možná již slyšeli. Je to tzv abstraktní báseň, což znamená, že při jejím psaní Morgenstern použil neexistující slova, která si vymyslel. Ale i to se překládá! A divil jsem se jak. Morgenstern i překla datel Josef Hiršal si s básní skutečně pohráli a tady je výsledek jejich prací: Das Grosse Lalula Kroklokwafzi? Semememi! Seiokronto - prafriplo: Bifzi; bafzi; hulalemi; quasti basti bo Hontaruru miromente zasku zes ru ru? Entepente, leiolente klekwapufzi lu? Simarar kos malzipempu silzuzankunkrei (;)! Marjomar dos: Quempu Lempu Siri sui Sei()! Veliké Lalulá Kraklakvakve? Koranere! Ksonsirýři - guelira: Brifsi, brafsi; gutužere: gasti, dasti kra... Chandraradar sísajádra tesku tes py pi? Vahapádra, pryvešádra klukpukpici li? Sochoškrt sic kalcisumpa senmemysagart (;)! Biboň sod: Quocitem Vumpa Kleso Klaso Klart (!) Na chvíli jsem se podivil, proč je potřeba překlad, ale po chvilce zkoumání jsem dospěl k tomu, že náš jazyk je přecejen jiný a tedy vyžaduje i jiná nonsensová slova. Stále však nechápu, podle jakého klíče pan Hiršal při překladu postupoval, ale věřím, že nějaký měl. Velký důraz je samozřejmě kladen na zvukomalebnost a obtížnost dané novotvary vyslovit, také si všimněte, že slova se rýmují. Tím, že se Morgenstern vzdal slov a užil nesmyslné slabiky, nám nechává ABSOLUTNÍ svobodu v interpretaci básně, nejsme ničím svázáni a můžeme si tedy domýšlet smysl básně jakýkoliv. Vymyslel si zcela nový jazyk a je na každém z nás, jak ho uchopí.toto není jen náhodné ťukání do psacího stroje-má to totiž svou logiku. Například pasáž Kleso Klaso Klart ve mně evokuje výrok Veni Vidi Vici přičemž v důsledku nezměrné interpretační svobody jsem pravděpodobně jediný na světě, koho něco takového napadlo. Překladem tedy vzniká nová báseň. Jediným pojítkem (a to ještě mizivým) s realitou je tedy ono Lalu lalu lalu lalu la, které zůstalo nepřeloženo. Tato slova ve mně evokují cosi veselého, rozjásaného, což ostře kontrastuje s následující básní NE! Bouře vzdych? Červa smích? Víří výři na věžích? Ne! Je to jen od oprátky vratký konec, který vzlyká, jak když v cval štvaná v dál herka, kterou žáha pálí, po nejbližší studni syká (jež je možná ještě v dáli). Tato báseň se opět dotýká šibeniční tématiky, tentokrát se spisovatel táže po původu nejasného zvuku, tedy trhnutí oprátky. Báseň je velice zvukomalebná a dokonale zrýmovaná, ale k 100%nonsensu má podle mě trochu daleko. Je prostě moc.. normální. Prý se v ní (a i jiných z této sbírky) objevuje doslovné citování Goetheho či Shillera, ale to neumím vyhledat)

5 Což ale rozhodně není následující básnička Trychtýře: Dva trychtýře jdou noční tmou. Dva trychtýře jdou noční tmou Těl jejich úzkou skulinou A trupů úzkou průlinou proudí jas luny jim luna slévá klidně, stále světlo stále na cestu na cestu lesem lesem a t. a. t. d. d. Dva trychtýře se nocí berou Zúženou jejich trupu děrou měsíční světlo tiše stále proudí na cestu lesem a. t. d. (V překladu (zleva) Josefa Hiršala, Emanuela Frynty a Egona Bondyho.) Trychtýře jsou totiž psány do trychtýřovitého tvaru! Hraní si s vizuální podobou básní je pro nonsens typické, vzpomenu například jen báseň Rybí Nokturno, kde se spokojil jen s obloučky a pomlčkami, které evokují mírně zvlněnou hladinu vody A když už jsem zmínil Emanuela Fryntu-překladatele, uvedu ho i jako básníka s jeho vlastní verzí Trychtýřů Koupil jsem čtyři trychtýře - a je to k nevíře, jak nahoře ty trychtýře jdou strašně do šíře. A dole zase naopak, jak se to zužuje! Těch peněz, co mě stál ten brak - a k čemu mi to je? A nejlepší až na konec: On žádný nemá dno Ach - koupit dneska dobrou věc je věru nesnadno. Srovnávání je nasnadě: Morgenstern napsal báseň do podoby trychtýře, stejně tak Frynta, Morgenstern byl ale první a myšlenka je jeho, zatímco Frynta z jeho nápadu vytěžil podle mě maximum ale hlavně - Morgensternova báseň je spíše náladotvorná a pointy se v ní nedočkáme, Frynta jí obdaroval kompletní vtipnou zápletkou, hned si všimnete, že je to báseň spíše pro děti. To ale není na škodu, vždyť třeba v předmluvě k 15.vydání šibeničních písní je věnování: Dítěti v muži a citát Nietzscheho: V pravém muži je skryto dítě:chce si hrát. Ostatně celý nonsens je spíše hravý než vážný a když Morgenstern píše vážně, tak tak činí pouze proto, aby vzápětí vážnost situace shodil nějakým šibeničním vtípkem. Kouzlo a půvab jeho tvorby nespočívá ve vzletných metaforách, ale v tom, že se umí na svět dívat dětskýma očima a s vtipem. Nebojí se triviálnosti a hravosti; infantilita se nijak netříští s chytrostí a laskavostí veršíků. Brojí proti nudnému racionalismu, jeho poezie je plná zábavy a humoru, ale i ironie a smutku. Obávám se, že lépe to vyjádřit nelze. Velká část Morgensternovy grotesknělyrické tvorby připadá právě spíše na dětské a hravější verše, jako psal Emanuel Frynta, než jaké jsou v Šibeničních písních. O pět let později (1910- bylo mu 39 let) vydal sbírku Palmstrom. Palmstrom je značně odlišný-je zábavnější a jaksi kompaktnější, celistvější-je to dáno tím, že popisuje střídavě příhody jediného tvora: Palmstroma a velice trefné a legrační příhody různých podivných věcí, kterým seriózní básníci sotva věnují čas, názvy básní vám napoví: Obchodní dům, Ochrana před hlukem, Denonoční lampa, Brýle či Obrazy. Jsou to takové krátké říkanky, které vám mohou připomenou to, co kdysi psával Jan Vodňanský. Hned úvodní přivádí na scénu jakéhosi Palmstroma;můžeme se jen dohadovat, co je zač, ale podle úvodu lehce poznáme, jakým směrem bude se sbírka ubírat. Palmstrom Palmstrom nad rybníku hloubí kapesník si vytáh veliký a rudý: na něm vidět zelenavé doubí,

6 člověka a knihu se vším všudy. Palmstrom neví jak se vysmrkat, neboť takový je unikát, že naň vždycky bezprostředně úcta k všemu krásnu sedne. To co rozprostíral zrovna, do kapsy zas něžně strká. Kdo má cit, ten si to v hlavě srovná, proč odešel nevysmrkán. Je zřejmé, že Morgensternova tvorba se dostává do úplně jiných dimenzí, tentokrát žádná šibenice či Lalulá, ale vypointované vtipné slovní hříčky. Vedle krásymilného Palmstroma se hned ve druhé básni sbírky objevuje jakýsi pan Von Fress, (objeví se jen kvůli rýmu) aby našeho hrdinu provázel celou knížečkou. Česká ves Palmstrom s jakýmsi panem von Fress jdou navštívit takzvanou českou ves. Všechno je tam nepochopitelné, slovo jalové i slovo stelné. Též von Fress (který s ním musí jít jen kvůli rýmu) je rozpačit. Právě proto Palmstrom štěstím bledne v okouzlení přímo nedohledném. Do týdenní kroniky pak píše: opět zážitek, jenž medem dýše! Opět k překladu: V originále se báseň jmenuje Bohmisches Dorf, což je pro Němce něco jako španělská vesnice pro nás. Tak tedy Dorf a von Korf! V češtině je to von Fress, aby se rýmoval se slovem ves. Představení hrdinů je u konce a můžeme se pustit do jejich příběhů Palmstrom s Fressem jsou střídavě sochaři či jiní umělci, vědci či vynálezci; takto například Fress sestrojil Denonoční lampu, která když se rozsvítí, nejasnější den v noc obratem změní, nebo Fressovy hodiny, na nichž krouží dvakrát dvě rafije, jež totiž chodí nejen vpřed, i opačně. Dále Fress vynašel takový druh vtipů Fress vynašel takový druh vtipů, že jsou účinné až po hodinách. Každý naslouchá jim unuděně. Leč jako by doutnák tiše dýmal, člověk v noci náhle probudí se s přeblaženým smíchem nemluvněte. Další pozoruhodná báseň pojednává o něčem tak nesmyslném, že vás stoprocentně nikdy ani nenapadlo o tom přemýšlet : Alpinismus Palmstrom (s Fressem) vypočítávají, jaký krychl. Obsah Alpy mají (Alpy jako krychli chápe rád, krychli z turistů a skal a stád), ihned výšku krychle změří: snad kilometrů 63) Aniž někam jede, stoupá v duchu na ni v červencových nocích: juchů! stop nad Berlínem vidí souhvězdí jak lahve s vínem.

7 Zde je příkladně vidět, jak Morgenstern pracuje s jazykem; kromě všelijakého překrucování, spojování a vymýšlení nových slov třeba i rýmuje normální slova s číslovkami a používá v básních zkratky, což se vám dnes asi nezdá neobvyklé, leč někdo s tím začít musel. Opravdu zajímavým výtvorem jsou Palmstromovy čichové varhany: Palmstrom sestrojil čichové varhany a hrá na ně Fressovu Sennou sonátu, která začíná alpskými bylinnými triolami a potěší pak akátovou árií. Leč ve scherzu, náhle a neočekávaně, mezi tuberózami a eukalyptem, zahřmí tři proslavená senná místa, jež dala sonátě jméno. Palmstrom při těchto Cis-Ha synkopách pokaždé skoro spadne ze židle, kdežto von Fress doma, za hradbou psacího stolu, dál vrhá na papír opus za opusem Z Palmstromových příhod přímo srší zdravá představivost, osobně mam velice rád přebujelou fantazii jakou třeba oplývají i knihy Borise Viana. Ten totiž zakomponoval do Pěny dní přístroj zvaný pianococktail, který je zařízen tak, aby každé notě odpovídal určitý alkohol, likér nebo aroma. Pedál forte je na šlehaná vejce, pedál piano na led. Na sodovou vodu potřebuju zahrát trylek ve vysokém rejstříku. Množství je vždy přímo úměrné trvání. Na čerstvou smetanu je hluboké g. Není to fantastické? Neskutečné přístroje, stvořené autorovou fantazií nejsou samoúčelné. Myslím, že mají člověka mimo jiné přimět k vlastnímu rozvíjení fantazie. Dále bych se rád věnoval hojnému zastoupení zvířat v nonsens básních. Obsazování roztodivných zvířat do hlavních rolí není neobvyklé, naopak celý nonsens jako by se obrátil především na zvířata! Posmrtně vydaná sbírka básní Emanuela Frynty Písničky bez muziky se téměř celá věnuje zvířátkům, pro ukázku si dovolím citovat jeho báseň Červotoč: Mluvil jsem tuhle s červotočem, jenže už nevím přesně o čem a taky přesně nevím proč a jestli to byl červotoč. Založeno na jediném rýmu a přesto funguje.! Jak řekl Jiří Suchý: Zkrátka básníci jsou různí. A málokterý se dovede zastavit u červa. A proto málokterému otevřel červ své srdce dokořán. (to je ovšem narážka na Morgensternovu báseň Zpověď červa). Nebo opět z Palmstroma: Ve zvířecím kostýmu: Palmstrom opičí se po zvířatech strašně rád a má dva krejčí výhradně pro zvířecí roucha. Tak např. dřepí jako havran na nejvyšším dubu a dívá se na oblohu. Zhusta v rouchu bernardýna klade chumáč hlavy na odvážné pracky, štěká ze sna a sní o záchraně výletníků. ( ) A tak je Palmstrom ještě postupně pavoukem, kaprem a čápem. Další Morgensternovy zvířecí básně budu jen jmenovat: jsou to třeba heroický pudl, oko myši, půlnoční myš, past na myši, beránek měsíc, policejní kůň, oba dva osli atd. Básník ale oživuje nejen četné zvířectvo, ale i části těla koleno, pak kořeny, dvě lahve, lampu a dokonce i laťkový plot.

8 Tady ovšem nekončí a věnuje se třeba i abstraktním pojmům, nejlepším příkladem jeho nezastavitelnosti je pak báseň Mezi časy: Perfektum s imperfektem zpili se sektem. Na futurum cink přípitek (nebylo žádných námitek). Plusquamperfektum a futurum exaktum jen mrkali k těm faktům. ZÁVĚR Na zhodnocení něčeho tak složitého, čím nonsensová tvorba bezpochyby je, mi nestačí síly. Ještě tu podám několik vysvětlení: věnuji se ve své práci především Christianu Morgensternovi, protože byl u zrodu nonsensu a je typickým představitelem tohoto literárního směru. Na otázku proč je u nás ták úspěšný (je jeden z nejpřekládanějších německých autorů) vám snad odpoví citát samotného Josefa Hiršala: V kulturní pustině komunistického režimu byly tyto svazky osvěžením; jemnou ironií, laskavým humorem a bujnou fantazií zlehčovaly, ba zesměšňovaly slavnostní vážnost oficiální poezie." A na závěr malé zamyšlení: jak myslíte že Morgensterna přijala dobová kritika? Dovedete si představit toho pána na obrázku, jak předčítá Veliké Lalulá? Citát Jiřího Suchého na závěr: O králi Šalamounovi se říká, že rozuměl i jazyku žížal a mravenců. O Christianu Morgensternovi se to ví. Vážným lidem tohoto světa vadí, když třicetiletý muž, který nadto má předpoklady stát se myslitelem, žvatlá po způsobu dětí a vymýšlí si podivná slova jen proto, aby pobavil celou společnost. Na otázky položené v úvodu jsem snad odpověděl, doufám, že každý z vás teď již nonsensovou báseň i přes jejich různorodost okamžitě pozná. TOTÁLNÍ SCHEMATIZMUS! Co nejkratší, aby to prošlo!!!!!!

9 Prameny: Christian Morgenstern: Šibeniční písně Christian Morgenstern: Oba dva osli Christian Morgenstern: Palmstrom Různí: Nonsens Emanuel Frynta: Písničky bez muziky Josef Hiršal: Vínek vzpomínek Vlasta Hovorková: Světová školní četba Komorní večer s hudbou a poezií ČT2 Internetové stránky

NONSENSOVÁ LITERATURA

NONSENSOVÁ LITERATURA NONSENSOVÁ LITERATURA Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: 21. 24. 2. 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: literární výchova seznámení se základními literárními pojmy Tento projekt

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace seznamuje žáky s úkolem, průběhem

Více

Název aktivity Deník malého poseroutky 1

Název aktivity Deník malého poseroutky 1 Název aktivity Deník malého poseroutky 1 Projekt Čtenář Úroveň čtenáře Čtenář-objevitel Dovednost Popis dovednosti Forma aktivity Časová dotace Zhodnocení textu Žák si všímá, jakým způsobem je text vystavěn,

Více

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Každý si pod pojmem cesta ke hvězdám představí něco jiného. Jeden si bude představovat chodník slávy v Los Angeles, další si sní o své cestě ke hvězdám a někdo úplně jiný

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Metodika vedení čtenářské dílny 1

Metodika vedení čtenářské dílny 1 Metodika vedení čtenářské dílny 1 Iva Procházková, Hlavní výhra Věková skupina žáků: 9 10 let Úroveň čtenáře: Čtenář průzkumník zpracování informací, hodnocení textu Cíl aktivity: Žák už při čtení předvídá,

Více

J. S. Machar, Antonín Sova

J. S. Machar, Antonín Sova Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 J. S.

Více

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek CZ Habermaaß-hra 4778A /4680N První hra Stavění zvířátek První hra Stavění zvířátek Tři skládací hry se zvířaty pro 1-4 hráče ve věku od 2let. Autor: Klaus Miltenberger Ilustrace: Kristin Muckel Délka

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Reklama, sleva Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_14 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Ivo Šenk Datum

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT NÁZEV MATERIÁLU: PRACOVNÍ LIST - BALADA, ROMANCE VY_32_INOVACE_ST2_LD20_16 Anotace Autor Jazyk Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 1 Tereza Čierníková GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 2 PROLOG Henry Vans znovu objíždí svět! Cestopisec Henry Vans, který po svých deseti letech cestování nasbíral tisíce a tisíce informací o zemích z celého

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 4 Ivan Nový, Sylvia Schroll-Machl, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

Máme únor, a tak. Orgie.

Máme únor, a tak. Orgie. 50 FOTOVIDEO ÚNOR 2015 PRAXE / Máme únor, a tak Orgie. PETR JAN JURAČKA www.juracka.eu juracka@natur.cuni.cz www.facebook.com/petrjanjuracka Ne, nebudu se na ty fotky koukat. Zaplatit si zájezd do Afriky,

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

SMÍCHOVINY. Časopis, který se umí smát.. Časopis J&G Společnosti. Úvod aneb pár slov na začátek

SMÍCHOVINY. Časopis, který se umí smát.. Časopis J&G Společnosti. Úvod aneb pár slov na začátek S VAZEK 1, VYDÁNÍ 1 P OČET VÝTISKŮ 40 SMÍCHOVINY Časopis, který se umí smát.. V YDÁNO DNE 8.1.2013 Časopis J&G Společnosti Uvnitř tohoto vydání: Úvod 1 Ohlédnutí za minulým měsícem Projekt 2013 Za zábavou

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Dne 11. října uplyne 35 let od smrti Emanuela Frynty (1923-1975) - básníka, překladatele a aristokrata českého nonsensu.

Dne 11. října uplyne 35 let od smrti Emanuela Frynty (1923-1975) - básníka, překladatele a aristokrata českého nonsensu. Dne 11. října uplyne 35 let od smrti Emanuela Frynty (1923-1975) - básníka, překladatele a aristokrata českého nonsensu. Když se jednoho odpoledne roku 1975 paní Ada Fryntová vrátila domů, cítila po celém

Více

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu.

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. Táhání fotki z albumu. DŮLEŽITÉ: V CELÉM FILMU NENÍ ŽÁDNÝ DIALOG. Jenom

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Básníci maj kopat ty hajzly do koulí Petr Štengl hovoří s Františkem Dryjem

Básníci maj kopat ty hajzly do koulí Petr Štengl hovoří s Františkem Dryjem Básníci maj kopat ty hajzly do koulí Petr Štengl hovoří s Františkem Dryjem Petr Štengl: Roman Rops odmítá být označen za angažovaného básníka. Píšu zkrátka jen o tom, co mě sere, říká. I Vy v autorské

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

Datum: 3. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_232

Datum: 3. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_232 Datum: 3. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_232 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Návrh volitelných předmětů pro sexty ve škol. roce 2008/9

Návrh volitelných předmětů pro sexty ve škol. roce 2008/9 Návrh volitelných předmětů pro sexty ve škol. roce 2008/9 Literatura dnes (Literární seminář pro sexty zaměřený na současnou produkci domácí i světovou ve výběru osobností děl a žánrů podle vyučujícího

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Říjen 2012. Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium 2. ročník. Literární výchova Bohumil Hrabal.

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Říjen 2012. Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium 2. ročník. Literární výchova Bohumil Hrabal. B Anotace Pracovní list zaměřený na rozbor textu Bohumila Hrabala, zopakování informací z daného historicko-společenského období, práce s pojmy z oblasti lexikologie, morfologie, syntaxe, sémantiky, literární

Více

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas TŘÍDA : 8.A / 22 žáků 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím Ano 22 Ano 21 Ano 14 Ne Ne Ne 7 nevím 1 Nevím 1 Beseda byla poučná 6x Dobře vše vysvětlila 7x Byla zajímavá 5x Ví, o čem mluví,

Více

Technika psaní. 1) Příprava materiálů. 2) Příprava na výkon. 3) Jak psát a čeho se vyvarovat. 4) Jak postupovat při psaní. 1) Příprava materiálů

Technika psaní. 1) Příprava materiálů. 2) Příprava na výkon. 3) Jak psát a čeho se vyvarovat. 4) Jak postupovat při psaní. 1) Příprava materiálů 1) Příprava materiálů 2) Příprava na výkon 3) Jak psát a čeho se vyvarovat 4) Jak postupovat při psaní 1) Příprava materiálů (co s vagónem separátů) 1 1) Příprava materiálů před psaním Jaký zvolit postup

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

životopis Petr Nikl se narodil 8.11. 1960 Jeho otec je akademický malíř, matka pracuje jako návrhářka hraček Petr Nikl vystudoval Střední

životopis Petr Nikl se narodil 8.11. 1960 Jeho otec je akademický malíř, matka pracuje jako návrhářka hraček Petr Nikl vystudoval Střední Petr Nikl životopis Petr Nikl se narodil 8.11. 1960 Jeho otec je akademický malíř, matka pracuje jako návrhářka hraček Petr Nikl vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti. V r. 1980

Více

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w.

Více

Téma: žák se seznamuje s textem (úryvkem), rozumí textu, odpovídá na otázky týkající se

Téma: žák se seznamuje s textem (úryvkem), rozumí textu, odpovídá na otázky týkající se VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_04 Úvodní část seznámení s cílem hodiny (seznámení s knihou Tajná sedma a úryvkem z této knihy) Hlavní část čtení textu s porozuměním, následné zpracování otázek Závěrečná

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole R.Fulghum (americký psycholog a spisovatel) JARO 2013 Jaro! Jaro!

Více

Chaloupka. Blbe, sotva jsem zabrala a ty tu děláš takovej randál.

Chaloupka. Blbe, sotva jsem zabrala a ty tu děláš takovej randál. Chaloupka Ten les je nějakej divnej. A že jsem už lesů prošel dost. Lesy jsou různý. Hustý, řídký, tmavý, smíšený, smrkový, borový, nebo třeba zabordelený. Tenhle ne. Tenhle je prostě divnej. Takovej tichej.

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz)

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-03-8 mobi: ISBN 978-80-88061-04-5 pdf: ISBN 978-80-88061-05-2

Více

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 16 TÝDENÍK ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2007 S šipkovanou se jděte vycpat, pane učiteli, my dneska hrajeme radši šikanovanou! To už je tenhle měsíc třetí poznámka. Tady asi pomůže jedině pořádný výprask. Kde

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci při práci s uměleckým textem zopakují

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK.

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK. TÝDENÍK PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008 Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 2 Já nevím, co pořád chtějí. Jestli je

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

U Moniky a Jakuba. Z Literárních novin (12. 7. 2012) Abych nebyl tak sám. Monika mě jednou pozvala. na návštěvu.

U Moniky a Jakuba. Z Literárních novin (12. 7. 2012) Abych nebyl tak sám. Monika mě jednou pozvala. na návštěvu. U Moniky a Jakuba Z Literárních novin (12. 7. 2012) 1. Abych nebyl tak sám Monika mě jednou pozvala na návštěvu. Přišel jsem pěšky a říkal jim, že jsem přijel autem V tom autě jsme ale cestovali teprve

Více

Deník,,správnýho psa

Deník,,správnýho psa Deník,,správnýho psa Ne, ne, ne a ještě jednou ne! Neolíznu tě! A nekoukej tak na mě! Opakoval jsem, ale marně. Aneta se na mě pořád koukala svýma smutnýma očima a musím říct, že tohle jí jde fakt dobře.

Více

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy Pracovní listy Pracovní list č. 1 Dovednost: slovní zásoba z tématu škola, dovednost globálního čtení pěti slov se školní tematikou Cíl: Žák umí přiřadit k obrázku pět slov se školní tematikou. Postup:

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Oblíbené knihy žáků naší školy

Oblíbené knihy žáků naší školy d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Oblíbené knihy žáků naší školy Závěrečná práce Autor: Klára Slimaříková, Olga Šnevajsová Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Alena Nováčková

Více

Co tvrdí Molero. Dinis Machado

Co tvrdí Molero. Dinis Machado Co tvrdí Molero Dinis Machado Dinis Machado (1930 2008) byl portugalský prozaik, sportovní no vi nář a fil mový kritik. Pod pseudonymem Dennis McSha de napsal čty ř i úspěšné a orig iná lní detektivní

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Několik slov úvodem. Michaela Košťálová Nakladatelství Petrklíč s. r. o. ISBN (tištěné) 978-80-7229-281-3 ISBN (ebook) 978-80-7229-288-2

Několik slov úvodem. Michaela Košťálová Nakladatelství Petrklíč s. r. o. ISBN (tištěné) 978-80-7229-281-3 ISBN (ebook) 978-80-7229-288-2 Michaela Košťálová Nakladatelství Petrklíč s. r. o. ISBN (tištěné) 978-80-7229-281-3 ISBN (ebook) 978-80-7229-288-2 Několik slov úvodem Krásná, sympatická, úspěšná. Tak by se stručně dala charakterizovat

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

R A N Ž Á D A. Co znamená Medium. Vítali jsme První máj. Vyrazili jsme na cyklostezky

R A N Ž Á D A. Co znamená Medium. Vítali jsme První máj. Vyrazili jsme na cyklostezky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: èerven 2011 roèník 5, èíslo 10 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Co znamená Medium V pøíjemném kvìtnovém odpoledni se sešla skupina

Více

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí,

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí, Kamila Krátká z 8.A píše poezii a v letošním roce získala za přednes básně Klec a klíč na regionální recitační soutěži Dětská scéna 2013 ocenění za autorský přínos. Ukázky z její tvorby zveřejňujeme v

Více

řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění

řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění téma měsíce řecko Text a foto: Michael a Markéta Foktovi Voňavé kadění Svíčky a kadidlo. Dvě věci, bez kterých si pravoslavný kostel snad ani nelze představit. Obě věci se vyrábějí už po staletí stejným

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY zadání: 1. Do sešitu na literaturu napiš nadpis. 2. Najdi si obrázek spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho, případně další (maximálně 2) obrázky,

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více