KONEC PRÁZDNIN. Začíná škola, zvonek zvoní, prázdniny se vzdalují, ve škole se děti učí cizí jazyky. Máme hodně úkolů, učíme se matiku.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONEC PRÁZDNIN. Začíná škola, zvonek zvoní, prázdniny se vzdalují, ve škole se děti učí cizí jazyky. Máme hodně úkolů, učíme se matiku."

Transkript

1 KONEC PRÁZDNIN Začíná škola, zvonek zvoní, prázdniny se vzdalují, ve škole se děti učí cizí jazyky. Máme hodně úkolů, učíme se matiku. Petr Řehák Jan Petričák Zdeněk Němeček 3.ČÍSLO

2 Milí čtenáři, po prázdninách se vám do rukou dostává třetí číslo našeho Školáčku. Rozloučili jsme se s členy naší redakce z řad žáků deváté třídy a zároveň nám přispěchali na pomoc noví redaktoři, a to převážně ze šesté třídy. Toto vydání obsahuje rubriky, na které jste již zvyklí, ale také něco nového. Dozvíte se informace o dění ve škole a také si můžete přečíst pocity našich odcházejících deváťáků, kteří na konci loňského roku připsali pár slov. Opět jsme velice rádi za vaše příspěvky! Více už ale prozrazovat nebudu, uvidíte sami Přeji všem úspěšný start nového školního roku! Jarmila Kučková, šéfredaktorka - 2 -

3 (* , Olomouc) český, uherský a polský král z rodu Přemyslovců Jediný syn Václava II. a Jitky (Guty) Habsburské byl již za života otcova korunován uherským králem a po otcově smrti roku 1305 zdědil nejen korunu českou a polskou, ale i válku s římským králem Albrechtem Habsburským, vzpouru Vladislava Lokietka v Polsku a boje v Uhrách, opanovaných v té době papežským kandidátem na uherský trůn Karlem Robertem. (* Lucemburk, Kresčak) lucemburský hrabě, český král z dynastie Lucemburků Jan Lucemburský bývá často označován jako král cizinec, v příznivější charakteristice jako král diplomat a statečný rytíř.jediný syn lucemburského hraběte a později císaře Jindřicha VII. byl vychován v kultivovaném prostředí pařížského dvora. Poté co byl jeho otec zvolen německým králem, nabídla Janovi část české šlechty ve spojení s cisterciáckými opaty českou korunu a spolu s ní ruku poslední neprovdané přemyslovské princezny Elišky. Svatba se konala 1. září 1310 ve Špýru. Koncem měsíce se novomanželé vydali na cestu do Prahy. Zde je čekala tvrdá realita, kterou mohl Jan zvládnout jen stěží, přestože byl přirozeně nadaný, vybraně vzdělaný a obklopený spolehlivými rádci svého otce. Chyběly mu zkušenosti, nebyl připraven na styk s drsným prostředím a pyšnou českou šlechtou, jejíž sebevědomí od zavraždění posledního Přemyslovce v roce 1306 značně vzrostlo. (* Praha, Horní Černošice) český lékař - 3 -

4 Od roku 1914 byl profesorem psychiatrické kliniky Karlovy university doktor Janský. Napsal řadu vědeckých prací, zabývajících se především problémy psychiatrickými, proslulost však shodou okolností získal v jiném oboru medicíny. Při studiu otázky, zda u některých duševních nemocí lze najít změny ve složení krve, podařilo se Janskému roku 1907 rozdělit pacienty do čtyř skupin podle srážlivosti krve. Objevil tak vlastně čtyři základní krevní skupiny (dnes je označujeme 0, A, B, AB), a umožnil tím provádění transfúzí krve bez nebezpečí smrti pacienta srážením krve nevhodného dárce. (* 1205, ) český král z rodu Přemyslovců Prozíravost vedla Václavova otce Přemysla I. Otakara k tomu, aby syna postupně zasvěcoval do povinností vladaře. Spolu s jeho manželkou Kunhutou, dcerou Filipa Švábského, ho nechal již roku 1228 korunovat na českého krále. Asi znal dobře synovu povahu - na jedné straně nadaný a energický, na druhé ctitel zábav a až rozmařilého života. Také si liboval v "krásoumě, a zvláště v básnictví", jak píše F. Palacký. Ale ze všeho nejvíce miloval Václav lov a tato vášeň ho připravila o oko (odtud i jeho přízvisko Jednooký). (* Praha, České Budějovice) český básník a dramatik Hrubínova poezie představovala ve svých začátcích osobitý mezistupeň mezi tvorbou generace proletářské poezie a poetismu a jejich následovníků, jimž bylo bližší spirituální zaměření. Po válce se snažil přizpůsobit své duchovní založení dobovému stylu, přesto jeho poezie ani v těchto dobách neklesla do služebnosti a vždy bude představovat, spolu s poezií J. Seiferta a V. Holana, jednu z nejryzejších uměleckých hodnot. Za války vydal Hrubín čtyři básnické sbírky (Včelí plást, 1940; Země sudička, 1942; Cikády, 1942; Mávnutí křídel, 1944). Zde jeho poezie dostala konkrétnější podobu, zesílil tu jeho vztah k národní kultuře (k Máchovi přibyl Neruda se svou kosmickou dimenzí). Zároveň začal psát i verše pro děti (Říkejte si se mnou), které ilustroval J. Trnka - 4 -

5 (* Praha, tamtéž) český herec, dramatik, ředitel divadla, scenárista a spisovatel Jan Werich už na střední škole poznal J. Voskovce, s nímž se významně zapsal nejen do historie českého divadla, ale i do kulturně-politických dějin Československa. Studoval práva, ale v roce 1926 jej Voskovec přivedl do Devětsilu. Společně s herci Vlastou Petrovičovou, Světlou Svozilovou a S. Machovem uvedli dne 19. dubna 1927 ve vypůjčeném sále Osvobozeného divadla (OD) v malostranské Umělecké besedě jako svou dramatickou prvotinu hru Vest pocket revue. Úspěch způsobil, že už na podzim roku 1927 se Werich stal členem zprofesionalizovaného OD. Za dobu jeho trvání byl do roku 1932 spoluautorem 10 zábavných revuálních her s různými náměty, které měly diváky především pobavit (například jazzová revue Fata morgana, verneovská epizoda Sever proti jihu a příběh z rudolfínské Prahy Golem) 27. září - Lenka Šestáková 17. září z Veronika Černá 4. srpna - Pavla Polejová 2. srpna - Ludmila Obšilová 12. ervence - Marcel Hába 1. července Jarmila Kučková - 5 -

6 26. března na 1. stupni proběhla recitační soutěž. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií. I. kategorie se skládala z 1. a 2. třídy, II. kategorie se skládala z 3. a 4. třídy.v porotě zasedly učitelky z 1. stupně. Žáci byli velice pěkně připraveni, ale nemohli vyhrát všichni. V I. kategorii se umístili: 1. místo - Filip Šesták 2. místo - Dominika Strnadová 3. místo Jan Zábranský v II. kategorii se umístili: 1. místo - Barbora Furišová 2. místo - Kristýna Richterová 3. místo - Eliška Němcová S krátkým časovým odstupem proběhla i recitační soutěž na 2. stupni. Soutěž byla také rozdělena do dvou kategorií. I. kategorie se skládala z 6. a 7. třídy, II. kategorie se skládala z 8. a 9. třídy. V porotě zasedly učitelky z 1. i 2. stupně. Všichni se taktéž pečlivě připravovali, ale oceněni mohli být zase jen ti nejlepší. V I. kategorii se umístili: 1. místo - Nikola Adámková 2. místo - Lukáš Gajdoš 3. místo - Nikola Vincibrová v II. kategorii se umístili: 1. místo - Lucie Tkadlečková 2. místo - Vanda Hýlová 3. místo - Jana Jančíková Všichni vítězové byli odměněni diplomem, knihou a sladkou odměnou, blahopřejeme! 8. dubna si žáci 1. stupně udělali výlet do Olomouce, do Moravského divadla. Zde shlédli hru s názvem Příběh o lvím králi. Pohádková taneční show plná zvířátek se všem velice líbila! - 6 -

7 De Den Země je den, který je věnovaný planetě Zemi a každoročně se tento den slaví 22. dubna. I na naší škole jsem se, jako každým rokem rozhodli tento den zasvětit péči o životní prostředí. 1. a 2. stupeň měl zadané různé úkoly, které byli přiděleny podle obtížnosti. Jedním z úkolů např. bylo nakreslit strom z obrysu lidských postav vepsat do něj Zemi přání. Dále pak samozřejmě sběr odpadků na hřišti, kolem naší školy a autobusové zastávky. Také jsme se se žáky vydali do přírody, zde žáci plnili různé úkoly a hráli hry. Všichni jsme si tento den velice užili a s dobrým pocitem, že jsme pro životní prostředí něco udělali jsme odcházeli domů. 20. května jsme v e škole uspořádali den věnovaný dopravě a dopravním předpisům. 1. a 2. stupeň měl zadané rozlišné úkoly. Na úvod byli žáci celého 1.stupně rozděleni do tří skupin dle barev formou losování. První aktivita byla video s názvem Červený drak, na konci žáci (každý sám za sebe) odpovídali na 5 testových otázek, které se týkaly právě toho videa. Aktivita byla vyhodnocena v rámci jednotlivých tříd a nejúspěšnější řešitelé obdrželi sladkou odměnu. Od druhé aktivity se pracovalo ve zvolených barevných skupinách. Jízdní kolo Aktivita probíhala formou praktické ukázky jízdního kola, dále žáci vyplňovali pracovní listy, které se týkaly právě vybavení kola. V závěru aktivity žáci řešili zajímavé křížovky s dopravní tematikou. Úspěšní řešitelé obdrželi pexeso s dopravní tematikou. Chodník Žáci po úvodním motivačním příběhu plnili pracovní list se zaměřením na přechod pro chodce, cyklistickou stezku, semafor, základní dopravní značky apod. Postupně si vyzkoušeli elektronickou hru Dopravní značky. V rámci této aktivity probíhal test pozornosti, pohotovosti a správného odhadu situace na interaktivní tabuli. Nejúspěšnější řešitelé této činnosti obdrželi přímo na místě drobné ceny (omalovánky s dopravní tematikou). Jízda zručnosti tato aktivita jako jediná probíhala ve spolupráci s 2. stupněm Tato aktivita se vyhodnotila opět v rámci jednotlivých tříd a 3 nejlepší cyklisté z každého ročníku obdrželi sladké ceny. Chvíle čekání na start žáci využili malováním na chodník. Po ukončení všech aktivit se žáci rozešli do svých tříd, kde probíhal poslední činnost kresby dopravních prostředků nebo výroba dopravních prostředků z kartonu. Vyhodnocení této činnosti proběhlo až druhý den, kdy všechny výkresy a modely byly vystaveny na chodbě 1.stupně a žáci hlasovali o výhercích. Ti obdrželi sladkou odměnu

8 Žáci 2. stupně byli rozděleni do 4 smíšených skupin a v nich neustále plnili nějaké zajímavé úkoly. První úkolem bylo shlédnout film s dopravní tématikou a následně odpovědět na otázky v pracovním listu. Druhým zastavením skupiny byly další pracovní listy věnované výbavě kola a dalším potřebným informacím při silničním provozu. Předposledním zastavením byla tzv. autodílna, ve které si žáci vyrobili závodní auta a dresy pro následující závod. Žákům se auta velice podařila, dali si na výzdobě velice záležet. Posledním zastavením byla již zmíněná jízda zručnosti, která probíhala společně s 1. stupněm. Poté se už všechny skupiny začaly připravovat na štafetový závod ve vyrobených autech. Závod brali žáci velice vážně a snažili se v co nejlepším čase doběhnout do cíle. Odměněni byli nakonec všichni zúčastnění bouřlivým potleskem a unaveni a plni nových informací se odebrali na zasloužený oběd. 20. května jelo 18 dětí ze 3., 4. a 5. třídy do Šternberka na atletický trojboj. Z každé třídy se zúčastnilo 6 žáků - 3 dívky a 3 chlapci. Soutěž proběhla na ZŠ Dr. Hrubého. Soutěžilo se v běhu na 50 m, skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem. I když sluníčko pálilo, naše děti se do soutěže patřičně obuly. 3. třída skončila na 4.místě, 4. třída na 2. místě a 5. třída na 3. místě. Vrátili se všichni unaveni, ale šťastni. Blahopřejeme! Druhý červnový den si naše škola vyjela na zajímavou exkurzi, a to do zoologické zahrady. Žáci tento výlet dostali od naší základní školy jako dárek ke dni dětí a pí. ředitelka celou potřebnou částku uhradila z peněz vytěžených ze školního plesu. I když nám zpočátku počasí příliš nepřálo, nakonec si všichni prohlídku zvířátek všichni užili. Kromě ostatních zajímavých zvířat jsme si prohlédli i našeho hrošíka, kterého naše škola s pomocí žáků adoptovala. Po splnění pracovních listů a utracení téměř všech peněz za cukrovou vatu jsme se vraceli domů

9 Školní výlet - 1.st. do V úterý se žáci 1.stupně se svými tř. učitelkami vydali na školní výlet Kroměříže.Odjížděli jsme v 7.30 hod z Města Libavé. Na místo určení jsme dorazili po 9. hodině. Nejdříve jsme se prošli Podzámeckou zahradu, kde jsme viděli mnoho zvířat, ptáků a obdivovali jsme krásně upravené květinové záhony, okrasné keře a pyšné pávy.v 10 hodin jsme šli na prohlídku zámku. Prováděla nás velmi milá slečna-průvodkyně, viděli jsme nádherně vybavené prostory zámku, v Manském sále nám 2 hudebnice v dobových kostýmech zahráli skladbu od V.A.Mozarta na příčné flétny a ve Sněmovním sále jsme si i poseděli a prohlédli si úžasnou výzdobu stěn i stropu. Po této prohlídce jsme měli volno na nákupy na kroměřížském náměstí. Po 13. hodině jsme se všichni společně vydali do Květné zahrady. Zde jsme vystoupili na vyhlídkovou terasu a prohlédli krásnou zahradní úpravu, pak jsme si chvilku bloudili v parkovém bludišti z okrasných keřů a nakonec jsme se zastavili v tropickém skleníku. Počasí nám přálo, celý den bylo slunečno a v 15 hodin jsme už docela unaveni odjížděli domů. Výlet se nám vydařil a pan Bartoněk nás všechny zdárně rozvezl až do našich domovů. učitelky 1. stupně Školní výlet - 6. třída V úterý se vydala na školní výlet i 6. třída v doprovodu p. uč. Černé a dvou rodičů. Po příjezdu vlakem do Ramzové vyjeli lanovkou na Čerňavu a dále na Šerák. Poté je čekal sestupz Šeráku po turistické trase přes Obří skály a Vražedný potok do Ramzové a následovala cesta do Petříkova, kde si vyzkoušeli letní bobovou dráhu. Adrenalinová jízda byla pro všechny největším zážitkem. Celý den jim přálo příjemné polojasné počasí, teprve při odjezdu z Ostružné se vydatně rozpršelo. Školní výlet - 7. třída Veronika Černá Ve dnech vyrazila po dlouhém těšení 7. třída na školní výlet do Vyškova. Hned na začátku výletu prokázali žáci i duo pedagogů velký talent pro disciplínu zvanou sprint se zavazadlem na 200 metrů. To když časově velice těsně nevycházel přestup z vlaku do vlaku v Olomouci. Tamní zaměstnanci ČD tak mohli obdivovat ztělesněnou ladnost a - 9 -

10 eleganci snoubenou s obratností a rychlostí. Po úspěšném přesednutí a ujištění, že nikdo nechybí, jsme mohli vesele pokračovat směr Vyškov. Po vystoupení z vlaku jsme byli nuceni jít PěŠKY (a to se prosím raději usaďte)minimálně 800 metrů(!!) na ubytovnu. Po tomto téměř olympijském výkonu se učitelé až obávali oznámit žákům, že cesta do aquaparku, kam měli v plánu jít, představuje dalších alespoň 500 metrů. Ty bylo nutno urazit opět pěšky. Naštěstí se žáci ukázali jako tolerantní a milé učitele nijak fyzicky neztrestali. V aquaparku se našim hrdinům postavily do cesty šatní skříňky na desetikorunu, ale jelikož koncentrace inteligence na metr čtvereční byla vysoká, podařilo se postoupit až k bazénům. Po tříhodinovém čvachtání, skákání, plavání, saunování, tobogánování a dalších aktivitách vykazovali někteří žáci známky zvarhánkování kůže a tím bylo dáno jasné znamení Jde se! Další plánovanou zastávkou bylo opět sportovní vyžití, naštěstí už suché, a to bowling. Počáteční nadšení bylo zanedlouho značně ovlivněno únavou způsobenou desetibojem spojeným s cestou. Žáci začali působit mírně spacím dojmem, vrhací koule byly čím dál těžší a kuželky menší a vzdálenější. Rozhodlo se, tedy, že nejlepší bude vydat se do našeho provizorního domova a jít spát. Zejména pro víčka křehčích exemplářů se tato vidina zdála být spásou. Jaké ovšem bylo překvapení učitelů, když zjistili, že se změnou prostředí žáci ožili a plní energie křepčí po chodbě, kterou mimochodem měli společnou s partou dělníka zo Slovenska. Naštěstí bylo křepčení záležitostí krátkou a pro daný den také konečnou. Okolo půlnoci už se podle ověřených informací na chodbě nikdo nevyskytoval, smích ustal a jediný zvuk (chrápání) tak vycházel z pokoje pána, který nám odmítl sdělit své jméno, ale máme podezření, že to byl Laco. Druhý den se začal poněkud netradičně rozchodem. Ten měl však jeden velice podstatný účel a tím byla snídaně ve městě. Poté, co se všichni opět společně sešli a začalo pršet, nabrali směr Zoopark. Kapky deště bývají občas příjemné, tentokrát však nebyly. Žáci začali mít nemístné dotazy typu Proč prší? nebo Kdy přestane pršet? a celková pohoda se na chvíli stáhla do pozadí. Krom toho osazenstvo Zooparku (rozumějte zvířata ne personál) stávkovalo a zůstalo kvůli dešti ve svých kutloších, takže naše parta rovnou usedla na vláček a vyrazila do Dinoparku. Takový vláček je velice příjemná věc člověk nemusí chodit, všechno si hezky prohlédne, zakousne svačinu to vše, pokud neprší a vláček není ve verzi fabrik, tedy bez střechy, jako ten náš. O patnáct minut a tři milimetry srážek později stanuli výletníci před branou Dinoparku a s velkým nadšením se vrhli přímo do 3D kina. Důvod byl velice prozaický tato atrakce byla v místnosti!!po asi třech minutách však bylo po filmu a opět se putovalo ven, kde se počasí mírně udobřilo teď už jen vlezle mrholilo. Čas se krátil a pomalu nastával čas odjezdu. Namísto vláčku se celá skupina odtransportovala do města Dinobusem, jehož největší devízou byla střecha a topení. Po krátkém obědním rozchodu, vyzvednutí zavazadel a asi čtyřech dotazech Proč furt prší? dorazili všichni v plném počtu na nádraží. Nálada při zpáteční cestě by se dala charakterizovat mírně ospalá, s tendencí zkusit sem tam nějakou opičárnu. Takto naši hrdinové zvládli cestu do Olomouce, přestup (tentokrát bez sportovních exhibicí) a poté i cestu autobusem do Libavé. Z jedné (učitelské) strany už tedy výlet 7. třídy znáte, ale jak to bylo doopravdy Kryštof Kaňák, Hana Žaludová Školní výlet 8. třída 3. června, v odpoledních hodinách jsme se vydali do Zlatých Hor. Cesta byla sice dlouhá, ale už jsme se nemohli dočkat, až budeme na místě. Ubytovali jsme se ve srubu v areálu Bohemaland. Večer jsme se šli podívat do Zlatých Hor. Druhý den jsme brzy ráno vstávali, abychom stihli bohatý program. Nejprve jsme vyjeli lanovkou, abychom navštívili zříceninu hradu Edelštejn a také abychom se pokochali výhledem na okolní krajinu (viděli jsme až do Polska ). Poté jsme se vydali na Zlatorudné mlýny. Zde jsme se

11 dozvěděli nejen spoustu informací o těžbě zlata, ale dokonce jsme si i rýžování zlata vyzkoušeli a každý jsme si trošku toho pracně vyrýžovaného zlatíčka odnesli. Po obědě jsme navštívili Jeskyně Na Pomezí. Krásnou podívanou nám zpestřovaly dotazy neomalených Čecháčků, kteří prohlídku jeskyní absolvovali společně s námi. Jelikož jsme byli stále plni sil, objednali jsme si hodinku bowlingu v Jeseníku. Samozřejmě, že vyhrála paní učitelka ale není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. V 19 h nás ještě čekala exkurze ve hvězdárně. Zajímavý výklad byl doplněn o audiovizuální prezentaci na téma Tornádo v ČR a Úplné zatmění Slunce pozorované v Maďarsku. Ve večerních hodinách jsme se zcela vyčerpaní vrátili do Zlatých Hor. Poslední den našeho výletu (5.6.) jsme navštívili Městské muzeum ve Zlatých Horách, jehož součástí je i malinká mučírna. V 11 h jsme se rozloučili se Zlatými Horami a vydali jsme se na cestu domů. Domů jsme se sice vrátili hrozně unavení, ale se spoustou úžasných zážitků. Pavla Polejová Školní výlet 9. třída Ve dnech se devátá třída zúčastnila svého posledního výletu. Během čtyř náročných dní jsme absolvovali jízdu na bobové dráze v Petříkově, túru Šerák Vřesová studánka, koncert Čechomorů, návštěvu Rejvízu. Volné chvilky jsme vyplnili pobytem v bazénu, sauně, grilováním, společenskými hrami a zhlédnutím filmů. Počasí bylo aprílové, na túře dokonce sněžilo. Marcel Hába Soutěže se v letošním školním roce zúčastnily všechny třídy s výjimkou 8. třídy. Již tradičně se přidala i MŠ (276,5 kg). Výsledky jednotlivců: Opakovaně vyhrála Michaela Pšenicová ze 3.třídy, která nasbírala 376 kg. Na druhém místě se umístila Jana Lešková, též ze 3.třídy, ta nasbírala 223,5 kg. Třetí pozici získala Lucie Petričáková ze 6.třídy. Nasbírala 190 kg. Všem třem výherkyním gratulujeme a děkujeme za aktivitu. Výsledky třídních kolektivů: 1.místo 3.třída s průměrem na žáka 50,73 kg 2.místo 6.třída s průměrem na žáka 48,68 kg 3.místo 1.třída s průměrem na žáka 48, 30 kg Třída 8. se nezúčastnila!!! Celkem škola nasbírala 3 613,5 kg starého papíru

12 Letošní duben byl ve znamení svátků jara - Velikonoc. Ve škole děti vyráběly kraslice a jiné ozdoby, my v ŠD jsme pekli a zdobili perníčky, které jsme pak společně snědli a to na tom bylo to nejlepší. Další akcí byla taneční soutěž Star Dance.Protože se přihlásilo jen 9 účastníků, nebyli rozděleni do kategorií.porota ohodnotila nejlepší a to byla Krista Richterová a Bára Furišová. Na druhém místě byly 3 šesťačky Daniela Ševčíková, Lucie Višňovská a Nikola Adámková. Další třetí místo patřilo Ince Hábové. Na pálení čarodějnic se nás slétlo 15 a protože žádná nechtěla být upálená snažily se vykoupit různými soutěžemi. Nikola Kuželová a Veronika a Vláďa Osmanští si připravili lektvar věčného mládí. Raději jsme neochutnávali, protože ingredience, které při přípravě používali u nás nevzbuzovaly důvěru. Upálili jsme pouze čarodějnici ze slámy a to bylo dobře. Ke Dni matek jsme jako dárek vyrobili ozdobný rámeček a vyhlásili jsme soutěž o nejhezčí básničku pro maminku. Nejlepší básně byly 3 a to od Elišky Němcové, Kristy Richterové a Báry Furišové. V plánu byla ještě jedna soutěž na kolečkových bruslích, ale ta se pro nezájem nekonala. Přišli jen 2 soutěžící. Tak asi příště Milada Kučková, Monika Nová

13 11. září jsme absolvovali pobyt v přírodě. Počasí nám přálo, a tak jsme se vydali na dobrodružné výlety. Žáci prvního stupně vyrazili do okolí Města Libavá. Nejstarší - páťáci si pro ostatní třídy připravili úkoly, které museli plnit. Žáci druhého stupně se rozdělili do dvou skupin a vydali se na náročnou cestu. 6. a 7. třída svižně pochodovala do nedalekých Norberčan a odtud pak do Domašova nad Bystřicí. Zpáteční cestu však už absolvovali autobusem. 8. a 9. třída vyrazila ráno autobusem do Těšíkova a odtud se vydali naučnou stezkou až do nedalekého Šternberka. Odtud se opět svezli nazpět autobusem. Všichni jsme se před školou šťastně shledali, popovídali si zážitky a vydali se domů odpočívat naši školu navštívil lesní pedagog z ÚHÚL Brandýs nad Labem. Zábavné dopoledne s ním prožili žáci 4. a 5. třídy. Zahráli si spoustu her, soutěží a dozvěděli se i několik nových poznatků, prohloubili si své znalosti a zkusili si trochu netradičně poznávat přírodu

14 A opět tu máme adopci zvířete Stejně jako minulý rok, je na naší škole adopce zvířete. Jednotlivé třídy vybírají peníze a dávají je svému třídnímu učiteli, který si je ukládá. Podle toho kolik korun naše škola vybere, tak podle toho se určí, jaké budeme mít adoptované zvíře. Už asi skoro každý žák ví, že jsme minulý rok adoptovali našeho milého hrošíka liberijského, který vyhrál hlasování, a tak jsme si ho adoptovali. Tento rok to bude probíhat stejně. Až vybereme všechny peníze, tak si odhlasujeme, jaké zvíře budeme adoptovat. Tak noste penízky, ať si můžeme dovolit co nejlepší zvířátko. Toto je foto našeho hrošíka liberijského

15 Svatý Václav (asi září 929 nebo 935) byl českým knížetem a světcem, který je považován za hlavního patrona české země. Původ Český kníže Václav I. byl synem knížete Vratislava a jeho manželky Drahomíry, která byla dcerou knížete Havolanů (polabští Slované). Jeho prarodiči byli první historicky doložený přemyslovský kníže Bořivoj I. a jeho žena svatá Ludmila. Doba vlády asi asi 28. září 935 nebo929 Narození asi 907 Praha (?) Úmrtí asi 28. září 935 (asi 28 let) Stará Boleslav Pochován Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha Předch edchůdce dce Vratislav I. Následník Boleslav I. Dynastie Přemyslovci Otec Vratislav I. Matka Drahomíra ze Stodor (?) připomn la nejen katolická církev, ale září í totiž připadá p Den české státnosti, státním svátkem. Myslbekova jezdecká socha sv. Václava na Václavském náměstí vpraze 28. září je den sv. Václava. Dnes den státního svátku, do nedávné minulosti den, kdy se v hornatých krajích sváděl dobytek z letních pastvin do vsí k přezimování Český národ si připomíná p svátek svatého Václava Výročí í mučednické smrti svatého Václava, českého patrona, si v neděli 2009 celý národ. Právě na 28. který byl prohlášen

16 Milí čtenáři, letos v prvním školním časopise Vás uvítáme velice nabitým a rozšířeným programem. Doufáme, že toto číslo školního časopisu bude patřit mezi jedno z nejlepších vydání DOUFÁME, ŽE SI NÁŠ ČASOPIS OBLÍBÍTE Členové redakce

17 Při hodině Češtiny se ptá paní učitelka: "Jendo, když řeknu, vdám se, jaký to bude čas?" "Nejvyšší." Víte, co je zákon schválnosti? Když má včela alergii na pyl. Veverka najde tři oříšky. Rozlouskne první, vypadnou stříbrné šaty. Rozlouskne druhý,vypadnou zlaté šaty. Rozlouskne třetí, vypadnou diamantové šaty. Hmm..Já se kvůli té pitomé pohádce ani nenažeru! Pepíček se probudí s výkřikem: "Příšerné." "Co se stalo?,ptá se ho máma. Zdálo se mi, že hoří škola." "To byl jen sen." "No právě!"

18 Učitel napsal na tabuli - Včera jsem bil ve škole. - a zeptal se žáků jakou tam má chybu. Nikdo to neví, jen Pepík se směje. A tak ho učitel vyvolá: Pepo, tak co nám k tomu řekneš?? To je jednoduché, pane učiteli, včera byla neděle Ve třídě sedí jeden žák a brečí. Přijde k němu ředitel a ptá se ho. Ředitel: Pročpak brečíš?? Žák: Dneska nám pán učitel spadl ze schodů... Ředitel: No tak nebreč, vždyť se mu nic nestalo. Žák: Já vím, ale já jsem si zavazoval kaničky, a tak jsem to neviděl Hodina chemie: učitel napíše na tabuli značku látky a ptá se právě procitnuvšího Lukáše pro co že je to značka. Lukáš dělá, že přemýšlí a pronese: "hmmmm, mám to na jazyku pane učiteli." Když to učitel uslyší zhrozí se a zakřičí: "Proboha, honem to vyplivni, to je kyselina." Ve druhé třídě Pepíček pořád tyká paní učitelce. Tu už to jednou pěkně naštve a povídá: "Hele, Pepíčku, za trest napíšeš stokrát NEBUDU TYKAT PANÍ UČITELCE, je ti to jasný?" Pepíček, že jo, ale druhý den to má napsané dvěstěkrát. Paní učitelka se ho ptá: "Ale Pepíčku, já jsem ti řekla, abys to napsal jenom stokrát." Pepíček na to: ale já sem ti chtěl udělat radost! Tak děti, dnes se budeme fotit. Pěkně se na fotce usmívejte, to bude taková památka. A když za deset roku vezmete tu fotku do rukou, podíváte se na ni a řeknete: tak toto je Petr, ten je dnes chemik a toto je Anča, ta má už šest dětí a pěknou rodinku a ze zadní lavice se ozve: "A toto byla naše učitelka a ta je už dnes mrtvá." Ve zverimexu si malé děvče objedná křečka. Jeden ze zaměstnanců dá křečka do krabičky a začne dělat dýchací otvory. Když najednou přiběhne vedoucí zverimexu a nadává."kolikrát Ti mám vysvětlovat, že dýchací otvory se dělají dřív, než tam dáš zvíře!" Potkají se dva myslivci: "Proč jdeš na hon v takovém hrozném počasí?" "Možná budu mít štěstí a nějakého zajíce zabije blesk!"

19 Osmisměrka Sedí kůň v kině a před nim sedí žirafa. Kůň nic nevidí, naklání se doprava, doleva, až to nakonec nevydrží. Poklepe žirafu po pleci a říká: "Nemohla byste se trocha uhnout?" Žirafa se otočí a vyvalí oči: " dokončení v tajence!" E C A Z I R A T N E V N I T S A T N A F V Y C P Á L E K O M F O R T U Í T Ý Z J Í N E Ř Í V O Ž N Ř E M E N Í T R V O Š E L O H O E Á B L K Á D K Z I Á T I Ž O L S Ů I R Y T Ň A A V N Í P T A V O D U T S N R T Ý E G O U Á N E M O V I T Ý N D R R R D T O N O L N K E A O T I Y O S P I O A F B B E S D R V C K N E N U M T K K I É A R E CH R K I N T D T D T E A E A Y O A E P P B B P B L Y Ý U E N A H H R Ě A O S Z K I Ý L VÍŘENÍ, SUNDAT, KANADY, ZRZATÝ, PUDOVÉ,PERSIL, ŘEMENÍ, SRÁŽKA, NESVÁR, OSVITY, BIDETY, LYSINA, INGRID, NEVOLE, ŠTÍGRO, SLOŽITÁ, BUCHTELA, HOLEŠOV, KOMFORT, ZAHÝBAT, BANKROT, LÝKOHUB, NEMOVITÝ, VYCPÁLEK, STUDOVAT, KONTRAKT, TURISTKA, POVSTÁNÍ, FANTASTI, POTREFENÝ, PENICILIN, BADENBADEN, INVENTARIZACE, HYPERMETROPIE

20 Pár slov od bývalých žáků naší základní školy.. Vážený pedagogický sbore, Po devíti letech základní školy odcházíme do dalšího života. Dá se říci, že vesměs na střední školy či učňovské obory. Bez ohledu na prospěch je jasné, že právě tato naše základní škola nás připravovala na další studium. Tady jsem se vzdělávat, učila se číst, psát, počítat. Tak jako stoupala číslice u ročníku třídy, stoupaly i vědomosti a složitosti výuky, která se stala základem našeho vzdělání. Na tomto místě se sluší poděkovat našim učitelkám a učitelům, stejně paní ředitelce, která je vedla. Za tu trpělivost, kterou s námi měli. Byli jsme žáci jako každý jiný. Neposední, zlobiví a i hodní a často také líní. Nebyla to jenom výuka podle osnov, ale také inviduální přístup. Vždyť devět let, každý všední den, je dlouhá část života. Nešlo jenom o to se něco naučit, ale i něco donést i do života, mezilidské vztahy. Samozřejmě jsou učitelé oblíbení a méně oblíbení. To by jinak nešlo. Nemohu opomenout ani učitele, kteří již s námi z různých důvodů nejsou. Moje první paní učitelku Tichou. Dále p. učitelku Králíkovou. Učitelku, která odešla na jinou školu p. Kuncovou. Také na ostatní učitelé paní uč. Polesovou, Zemanovou. Chtěla bych připomenout a poděkovat i za práci nepedagogickým pracovníkům. Vždyť bez pana Svobody by nám byla ve škole zima. Bez práce našich uklízeček či školnic, bychom přeskakovali odpadky, které jsme vyprudokovali ani neprošli. Všichni včetně kuchařek, i když jsem školní jídelnu nenavštěvovala, se podíleli na chodu školy. Škola nebyla jen výuka. Také samé mimoškolní činnosti. Akademie, zajímavé výlety, masopusty-specialita paní uč. Šímové. Prostě pestrá škála nabídky. Závěrem bych chtěla poděkovat svému třídnímu učiteli, panu Hábovi. Zdárně nás dovedl až na konec základní školy. Je to bezesporu Pan třídní Přeji mu, stejně jako i ostatním učitelům hodně štěstí při práci s našimi následovníky. Veronika Lešková

21 Vážení učitelé, pracovníci školy a kamarádi. Dnešním dnem se přiblížil konec působení Nás deváťáků na základní škole. Někteří z Nás tu cestu začali již ve školce a jiní se zase připojili až ve škole. Já jsem tu již od školky, a proto moje první dík patří učitelkám z mateřské školky. Chtěla bych Vám poděkovat za dobré připravení do 1.třídy, za pěkné pohádky přečtené ke spaní, hračky či procházky po Libavé. Ve školce jsme si většinou našli první kamarády, kamarádky nebo první školní lásky. A proto je školka nedílnou součástí cesty životem. Dále patří poděkování p. učitelkám, které nás trpěli na 1.stupni. Učili Nás číst, psát, počítat a další skvělé dovednosti, které jsme využili při dalším studiu, a to na druhém stupni. Když jsme přišli na druhý stupeň přidělili Nám jako třídního p. uč.hábu. Ze začátku jsem nebyla moc ráda, ale teď jsem spokojená. Pane učiteli, děkuji Vám za to, že jste celé 4 roky trpěl Naše problémy (a že jich nebylo málo, že?) ale i se radoval z Našich úspěchů. Děkuji za originální výlety, ze kterých máme spousta zážitků, na které určitě nikdy nezapomeneme. Doufám, že vy taky ne Ale to snad ani nejde, že Poděkovat bych měla i dalším učitelům z druhého stupně. Byli jsme v pubertě, a proto vím, že to s námi nebylo lehké a s kým taky jo? Ale Vy, i přes to Naše lajdáctví jste Nás něco dokázali naučit, dali jste Nám dobré rady do života a za to moc děkujem. Spolu s kamarádkami děkuji p. učitelce Polejové a p. učitelce Kučkové za to, že Nám pomáhali s přípravou na přijímací zkoušky. Velmi Nám to pomohlo, a proto i Vám patří kus Našeho úspěchu. Největší dík ovšem patří,,řídící dvojce této školy: p. ředitelce a p. zástupkyni. Bez Vás by tato škola nebyla to, co je. Děkuji p. učitelce Šímové, že Nás informovala a pomáhala vybírat či vyplňovat přihlášky na střední školy. Myslím, že to většině moc pomohlo. Poděkovat bych měla i paním uklízečkám, že Nám tady pěkně uklízeli. A p. kuchařkám za jejich dobré obědy. Díky patří i p. Svobodovi za dobré topení a opravení čehokoliv. Na závěr chci říct, že se mi tady velmi líbilo. V páté třídě jsem chtěla odejít do Šternberka, ale nevyšlo to. A jsem velice ráda a Vy určitě taky, že? Našla jsem tady spousta kamarádů, zažila spousta zážitků a poznala skvělé lidi a k tomu mi pomohla tato škola. Kdybych se měla rozhodnout znovu, neváhala bych a šla bych na tuhle školu. Šárka Vašíčková

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 OBEC SI ZAKOUPÍ KOMERČNÍ PROSTOR V LÁZEŇSKÉM DOMĚ Výstavba lázeňského domu na Lázeňské ulici značně pokročila a dnes

Více

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více

PLÁTEK. Uvnitř čísla: Hlásíme se vám, milí čtenáři, v novém složení a přejeme vám hodně zábavy při čtení Plátku. Úvodník 2. Ze života školy 3-4

PLÁTEK. Uvnitř čísla: Hlásíme se vám, milí čtenáři, v novém složení a přejeme vám hodně zábavy při čtení Plátku. Úvodník 2. Ze života školy 3-4 Uvnitř čísla: Úvodník 2 Ze života školy 3-4 PLÁTEK Rozhovory 5 Turistický kroužek 6 Rok 2011 Číslo 1 Adapťáky 7-12 Sport 13 Příběh 14 Křížovka 15 Zookoutek 16 Slunce svítí na noviny. Co to asi znamená?

Více

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament Č. 120-10/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Den D pro prvňáčky. 1. září 2010 bylo prvním dnem ve škole i pro šestnáct prvňáčků na Šumburku. Přejeme jim na jejich cestě za poznáním

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013. Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013. Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Milí čtenáři školního časopisu, léto a s ním i

Více

školní rok 2011/ 2012

školní rok 2011/ 2012 školní rok 2011/ 2012 ZA ODMĚNU DO KRASU 30. 8. jsme společně s kamarády z Ústavu sociální péče pro děti a mládež Kociánka vyrazili směrem na Křtiny, Jedovnice a Moravský Kras. Tento výlet měl být pro

Více

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014 AKTUÁLNÍ DĚNÍ Přerovští gymnazisté ve Španělsku Ve dnech 14. až 18. května se žáci GJB a SPgŠ Přerov zúčastnili mezinárodního setkání partnerských škol v rámci projektu Comenius. Ve španělském Cádizu se

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce Anglie na vlastní oči Žáci hráli žákům Exkurze do Osvětimi Holky versus kluci Rozhovor s panem zástupcem Benešem Moji přátelé z pólů www.zsms.streliceubrna.cz

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s.

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. www.astorieas.cz Zpravodaj MŠ a ZŠ Brozany nad Ohří Srdce pro Matýska (str. 19) 1 5 6 8-9 10-11 14 18 20 21 22-23 STALO

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2012 2013 / č. 41 / vydáno 15. listopadu 2012 Vážení rodiče, přinášíme další číslo Zpravodaje, ve kterém najdete nejdůležitější informace

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem ŠKOLÁK ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Číslo 3 Ročník sedmý 2014 Školní rok 2013/14 Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem Lidé spolu komunikují už odpradávna. Jako jediní ze zvířat jsme si ale vytvořili

Více

Zpravodaj města Cvikova listopad 2013

Zpravodaj města Cvikova listopad 2013 Ročník 41 LISTOPAD 2013 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, píši tato slova v období předčasných parlamentních voleb a nemohu se nevyjádřit k volební náladě která, ať chceme nebo nechceme, je kolem nás. Tyto

Více

Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE 3x LONDÝN Voices for a better world KRESBY ŠTĚPÁNA MAREŠE Rozhovor na dálku se známým kreslířem FILMOVÝ MARATON Jaké to

Více

zas někdy nashledanou :)

zas někdy nashledanou :) Uvnitř čísla Úvodník 2 Bomba výlety 3-6 PLÁTEK Sport 7 Akce školy 9-10 Zookoutek 11 Rok 2011 Číslo 2 Megakřížovka 12 Reportáž od Marka 15 Deváťáci - redaktoři - se s Vámi loučí a přejí mnoho zábavy u čtení

Více

Iva KOCIÁNOVÁ, Vlasta MACKOVÁ, Lucie OBRDLÍKOVÁ

Iva KOCIÁNOVÁ, Vlasta MACKOVÁ, Lucie OBRDLÍKOVÁ MěsíčníkaktualitnejenoZŠÚpice-Lány Školníčasopis Úl Květen2014 14.ročník Sportovec měsíce: Petr LUŠTINEC 9. A Sběrač bylin: Alena JURSÍKOVÁ 6. B Sběrač papíru: Lucie SOUČKOVÁ 6. B Hádanky na Moodle: Hana

Více

Základní škola Březolupy ŠKOLÁK. Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014. Mikulášská družina

Základní škola Březolupy ŠKOLÁK. Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014. Mikulášská družina Základní škola Březolupy ŠKOLÁK Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014 Mikulášská družina Milé čtenářky a milí čtenáři, do rukou se Vám dostává další číslo našeho časopisu a věříme, že Vám přinese

Více

Takhle vypadá funkční a bezpečnostní přeliv při přívalech v akci (velký ktišský rybník).

Takhle vypadá funkční a bezpečnostní přeliv při přívalech v akci (velký ktišský rybník). 2 v dnešním Zpravodaji se krátce vrátím k událostem, které nás v minulých týdnech poměrně výrazně ovlivnily a to jsou přívalové srážky a s tím spojené povodně. V noci z 1. na 2. června zaznamenalo nejen

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2015. Aneta Svobodová, 7.A

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2015. Aneta Svobodová, 7.A ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola červen 2015 Aneta Svobodová, 7.A Z Mateřské PŘEDŠKOLÁCI SE LOUČILI SE ŠKOLKOU NEBO ŠKOLKA S PŘEDŠKOLÁKY? Jak to vlastně je? V každém případě to bylo príma.

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 22. 10. 2007 * ročník V * školní rok 2007/2008 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

Obsah IX/01. Úvodník 3

Obsah IX/01. Úvodník 3 Obsah Úvodník 3 Ze života školy a parlamentu 4 Exkurze, výlety, školní akce 8 Projekty 17 Soutěže 21 Studenti a věda 22 Sport 24 Filmy, seriály, fandom 27 Příspěvky studentů 29 2 IX/01 Úvodník Abych se

Více

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce Zpravodaj města Chropyně Vážení spoluobčané, už je skoro za námi další rok. Již za několik dní budeme slavit Štědrý den a následující vánoční svátky. Advent je doba určená k zamyšlení a vzpomínkám. Žijeme

Více