KONEC PRÁZDNIN. Začíná škola, zvonek zvoní, prázdniny se vzdalují, ve škole se děti učí cizí jazyky. Máme hodně úkolů, učíme se matiku.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONEC PRÁZDNIN. Začíná škola, zvonek zvoní, prázdniny se vzdalují, ve škole se děti učí cizí jazyky. Máme hodně úkolů, učíme se matiku."

Transkript

1 KONEC PRÁZDNIN Začíná škola, zvonek zvoní, prázdniny se vzdalují, ve škole se děti učí cizí jazyky. Máme hodně úkolů, učíme se matiku. Petr Řehák Jan Petričák Zdeněk Němeček 3.ČÍSLO

2 Milí čtenáři, po prázdninách se vám do rukou dostává třetí číslo našeho Školáčku. Rozloučili jsme se s členy naší redakce z řad žáků deváté třídy a zároveň nám přispěchali na pomoc noví redaktoři, a to převážně ze šesté třídy. Toto vydání obsahuje rubriky, na které jste již zvyklí, ale také něco nového. Dozvíte se informace o dění ve škole a také si můžete přečíst pocity našich odcházejících deváťáků, kteří na konci loňského roku připsali pár slov. Opět jsme velice rádi za vaše příspěvky! Více už ale prozrazovat nebudu, uvidíte sami Přeji všem úspěšný start nového školního roku! Jarmila Kučková, šéfredaktorka - 2 -

3 (* , Olomouc) český, uherský a polský král z rodu Přemyslovců Jediný syn Václava II. a Jitky (Guty) Habsburské byl již za života otcova korunován uherským králem a po otcově smrti roku 1305 zdědil nejen korunu českou a polskou, ale i válku s římským králem Albrechtem Habsburským, vzpouru Vladislava Lokietka v Polsku a boje v Uhrách, opanovaných v té době papežským kandidátem na uherský trůn Karlem Robertem. (* Lucemburk, Kresčak) lucemburský hrabě, český král z dynastie Lucemburků Jan Lucemburský bývá často označován jako král cizinec, v příznivější charakteristice jako král diplomat a statečný rytíř.jediný syn lucemburského hraběte a později císaře Jindřicha VII. byl vychován v kultivovaném prostředí pařížského dvora. Poté co byl jeho otec zvolen německým králem, nabídla Janovi část české šlechty ve spojení s cisterciáckými opaty českou korunu a spolu s ní ruku poslední neprovdané přemyslovské princezny Elišky. Svatba se konala 1. září 1310 ve Špýru. Koncem měsíce se novomanželé vydali na cestu do Prahy. Zde je čekala tvrdá realita, kterou mohl Jan zvládnout jen stěží, přestože byl přirozeně nadaný, vybraně vzdělaný a obklopený spolehlivými rádci svého otce. Chyběly mu zkušenosti, nebyl připraven na styk s drsným prostředím a pyšnou českou šlechtou, jejíž sebevědomí od zavraždění posledního Přemyslovce v roce 1306 značně vzrostlo. (* Praha, Horní Černošice) český lékař - 3 -

4 Od roku 1914 byl profesorem psychiatrické kliniky Karlovy university doktor Janský. Napsal řadu vědeckých prací, zabývajících se především problémy psychiatrickými, proslulost však shodou okolností získal v jiném oboru medicíny. Při studiu otázky, zda u některých duševních nemocí lze najít změny ve složení krve, podařilo se Janskému roku 1907 rozdělit pacienty do čtyř skupin podle srážlivosti krve. Objevil tak vlastně čtyři základní krevní skupiny (dnes je označujeme 0, A, B, AB), a umožnil tím provádění transfúzí krve bez nebezpečí smrti pacienta srážením krve nevhodného dárce. (* 1205, ) český král z rodu Přemyslovců Prozíravost vedla Václavova otce Přemysla I. Otakara k tomu, aby syna postupně zasvěcoval do povinností vladaře. Spolu s jeho manželkou Kunhutou, dcerou Filipa Švábského, ho nechal již roku 1228 korunovat na českého krále. Asi znal dobře synovu povahu - na jedné straně nadaný a energický, na druhé ctitel zábav a až rozmařilého života. Také si liboval v "krásoumě, a zvláště v básnictví", jak píše F. Palacký. Ale ze všeho nejvíce miloval Václav lov a tato vášeň ho připravila o oko (odtud i jeho přízvisko Jednooký). (* Praha, České Budějovice) český básník a dramatik Hrubínova poezie představovala ve svých začátcích osobitý mezistupeň mezi tvorbou generace proletářské poezie a poetismu a jejich následovníků, jimž bylo bližší spirituální zaměření. Po válce se snažil přizpůsobit své duchovní založení dobovému stylu, přesto jeho poezie ani v těchto dobách neklesla do služebnosti a vždy bude představovat, spolu s poezií J. Seiferta a V. Holana, jednu z nejryzejších uměleckých hodnot. Za války vydal Hrubín čtyři básnické sbírky (Včelí plást, 1940; Země sudička, 1942; Cikády, 1942; Mávnutí křídel, 1944). Zde jeho poezie dostala konkrétnější podobu, zesílil tu jeho vztah k národní kultuře (k Máchovi přibyl Neruda se svou kosmickou dimenzí). Zároveň začal psát i verše pro děti (Říkejte si se mnou), které ilustroval J. Trnka - 4 -

5 (* Praha, tamtéž) český herec, dramatik, ředitel divadla, scenárista a spisovatel Jan Werich už na střední škole poznal J. Voskovce, s nímž se významně zapsal nejen do historie českého divadla, ale i do kulturně-politických dějin Československa. Studoval práva, ale v roce 1926 jej Voskovec přivedl do Devětsilu. Společně s herci Vlastou Petrovičovou, Světlou Svozilovou a S. Machovem uvedli dne 19. dubna 1927 ve vypůjčeném sále Osvobozeného divadla (OD) v malostranské Umělecké besedě jako svou dramatickou prvotinu hru Vest pocket revue. Úspěch způsobil, že už na podzim roku 1927 se Werich stal členem zprofesionalizovaného OD. Za dobu jeho trvání byl do roku 1932 spoluautorem 10 zábavných revuálních her s různými náměty, které měly diváky především pobavit (například jazzová revue Fata morgana, verneovská epizoda Sever proti jihu a příběh z rudolfínské Prahy Golem) 27. září - Lenka Šestáková 17. září z Veronika Černá 4. srpna - Pavla Polejová 2. srpna - Ludmila Obšilová 12. ervence - Marcel Hába 1. července Jarmila Kučková - 5 -

6 26. března na 1. stupni proběhla recitační soutěž. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií. I. kategorie se skládala z 1. a 2. třídy, II. kategorie se skládala z 3. a 4. třídy.v porotě zasedly učitelky z 1. stupně. Žáci byli velice pěkně připraveni, ale nemohli vyhrát všichni. V I. kategorii se umístili: 1. místo - Filip Šesták 2. místo - Dominika Strnadová 3. místo Jan Zábranský v II. kategorii se umístili: 1. místo - Barbora Furišová 2. místo - Kristýna Richterová 3. místo - Eliška Němcová S krátkým časovým odstupem proběhla i recitační soutěž na 2. stupni. Soutěž byla také rozdělena do dvou kategorií. I. kategorie se skládala z 6. a 7. třídy, II. kategorie se skládala z 8. a 9. třídy. V porotě zasedly učitelky z 1. i 2. stupně. Všichni se taktéž pečlivě připravovali, ale oceněni mohli být zase jen ti nejlepší. V I. kategorii se umístili: 1. místo - Nikola Adámková 2. místo - Lukáš Gajdoš 3. místo - Nikola Vincibrová v II. kategorii se umístili: 1. místo - Lucie Tkadlečková 2. místo - Vanda Hýlová 3. místo - Jana Jančíková Všichni vítězové byli odměněni diplomem, knihou a sladkou odměnou, blahopřejeme! 8. dubna si žáci 1. stupně udělali výlet do Olomouce, do Moravského divadla. Zde shlédli hru s názvem Příběh o lvím králi. Pohádková taneční show plná zvířátek se všem velice líbila! - 6 -

7 De Den Země je den, který je věnovaný planetě Zemi a každoročně se tento den slaví 22. dubna. I na naší škole jsem se, jako každým rokem rozhodli tento den zasvětit péči o životní prostředí. 1. a 2. stupeň měl zadané různé úkoly, které byli přiděleny podle obtížnosti. Jedním z úkolů např. bylo nakreslit strom z obrysu lidských postav vepsat do něj Zemi přání. Dále pak samozřejmě sběr odpadků na hřišti, kolem naší školy a autobusové zastávky. Také jsme se se žáky vydali do přírody, zde žáci plnili různé úkoly a hráli hry. Všichni jsme si tento den velice užili a s dobrým pocitem, že jsme pro životní prostředí něco udělali jsme odcházeli domů. 20. května jsme v e škole uspořádali den věnovaný dopravě a dopravním předpisům. 1. a 2. stupeň měl zadané rozlišné úkoly. Na úvod byli žáci celého 1.stupně rozděleni do tří skupin dle barev formou losování. První aktivita byla video s názvem Červený drak, na konci žáci (každý sám za sebe) odpovídali na 5 testových otázek, které se týkaly právě toho videa. Aktivita byla vyhodnocena v rámci jednotlivých tříd a nejúspěšnější řešitelé obdrželi sladkou odměnu. Od druhé aktivity se pracovalo ve zvolených barevných skupinách. Jízdní kolo Aktivita probíhala formou praktické ukázky jízdního kola, dále žáci vyplňovali pracovní listy, které se týkaly právě vybavení kola. V závěru aktivity žáci řešili zajímavé křížovky s dopravní tematikou. Úspěšní řešitelé obdrželi pexeso s dopravní tematikou. Chodník Žáci po úvodním motivačním příběhu plnili pracovní list se zaměřením na přechod pro chodce, cyklistickou stezku, semafor, základní dopravní značky apod. Postupně si vyzkoušeli elektronickou hru Dopravní značky. V rámci této aktivity probíhal test pozornosti, pohotovosti a správného odhadu situace na interaktivní tabuli. Nejúspěšnější řešitelé této činnosti obdrželi přímo na místě drobné ceny (omalovánky s dopravní tematikou). Jízda zručnosti tato aktivita jako jediná probíhala ve spolupráci s 2. stupněm Tato aktivita se vyhodnotila opět v rámci jednotlivých tříd a 3 nejlepší cyklisté z každého ročníku obdrželi sladké ceny. Chvíle čekání na start žáci využili malováním na chodník. Po ukončení všech aktivit se žáci rozešli do svých tříd, kde probíhal poslední činnost kresby dopravních prostředků nebo výroba dopravních prostředků z kartonu. Vyhodnocení této činnosti proběhlo až druhý den, kdy všechny výkresy a modely byly vystaveny na chodbě 1.stupně a žáci hlasovali o výhercích. Ti obdrželi sladkou odměnu

8 Žáci 2. stupně byli rozděleni do 4 smíšených skupin a v nich neustále plnili nějaké zajímavé úkoly. První úkolem bylo shlédnout film s dopravní tématikou a následně odpovědět na otázky v pracovním listu. Druhým zastavením skupiny byly další pracovní listy věnované výbavě kola a dalším potřebným informacím při silničním provozu. Předposledním zastavením byla tzv. autodílna, ve které si žáci vyrobili závodní auta a dresy pro následující závod. Žákům se auta velice podařila, dali si na výzdobě velice záležet. Posledním zastavením byla již zmíněná jízda zručnosti, která probíhala společně s 1. stupněm. Poté se už všechny skupiny začaly připravovat na štafetový závod ve vyrobených autech. Závod brali žáci velice vážně a snažili se v co nejlepším čase doběhnout do cíle. Odměněni byli nakonec všichni zúčastnění bouřlivým potleskem a unaveni a plni nových informací se odebrali na zasloužený oběd. 20. května jelo 18 dětí ze 3., 4. a 5. třídy do Šternberka na atletický trojboj. Z každé třídy se zúčastnilo 6 žáků - 3 dívky a 3 chlapci. Soutěž proběhla na ZŠ Dr. Hrubého. Soutěžilo se v běhu na 50 m, skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem. I když sluníčko pálilo, naše děti se do soutěže patřičně obuly. 3. třída skončila na 4.místě, 4. třída na 2. místě a 5. třída na 3. místě. Vrátili se všichni unaveni, ale šťastni. Blahopřejeme! Druhý červnový den si naše škola vyjela na zajímavou exkurzi, a to do zoologické zahrady. Žáci tento výlet dostali od naší základní školy jako dárek ke dni dětí a pí. ředitelka celou potřebnou částku uhradila z peněz vytěžených ze školního plesu. I když nám zpočátku počasí příliš nepřálo, nakonec si všichni prohlídku zvířátek všichni užili. Kromě ostatních zajímavých zvířat jsme si prohlédli i našeho hrošíka, kterého naše škola s pomocí žáků adoptovala. Po splnění pracovních listů a utracení téměř všech peněz za cukrovou vatu jsme se vraceli domů

9 Školní výlet - 1.st. do V úterý se žáci 1.stupně se svými tř. učitelkami vydali na školní výlet Kroměříže.Odjížděli jsme v 7.30 hod z Města Libavé. Na místo určení jsme dorazili po 9. hodině. Nejdříve jsme se prošli Podzámeckou zahradu, kde jsme viděli mnoho zvířat, ptáků a obdivovali jsme krásně upravené květinové záhony, okrasné keře a pyšné pávy.v 10 hodin jsme šli na prohlídku zámku. Prováděla nás velmi milá slečna-průvodkyně, viděli jsme nádherně vybavené prostory zámku, v Manském sále nám 2 hudebnice v dobových kostýmech zahráli skladbu od V.A.Mozarta na příčné flétny a ve Sněmovním sále jsme si i poseděli a prohlédli si úžasnou výzdobu stěn i stropu. Po této prohlídce jsme měli volno na nákupy na kroměřížském náměstí. Po 13. hodině jsme se všichni společně vydali do Květné zahrady. Zde jsme vystoupili na vyhlídkovou terasu a prohlédli krásnou zahradní úpravu, pak jsme si chvilku bloudili v parkovém bludišti z okrasných keřů a nakonec jsme se zastavili v tropickém skleníku. Počasí nám přálo, celý den bylo slunečno a v 15 hodin jsme už docela unaveni odjížděli domů. Výlet se nám vydařil a pan Bartoněk nás všechny zdárně rozvezl až do našich domovů. učitelky 1. stupně Školní výlet - 6. třída V úterý se vydala na školní výlet i 6. třída v doprovodu p. uč. Černé a dvou rodičů. Po příjezdu vlakem do Ramzové vyjeli lanovkou na Čerňavu a dále na Šerák. Poté je čekal sestupz Šeráku po turistické trase přes Obří skály a Vražedný potok do Ramzové a následovala cesta do Petříkova, kde si vyzkoušeli letní bobovou dráhu. Adrenalinová jízda byla pro všechny největším zážitkem. Celý den jim přálo příjemné polojasné počasí, teprve při odjezdu z Ostružné se vydatně rozpršelo. Školní výlet - 7. třída Veronika Černá Ve dnech vyrazila po dlouhém těšení 7. třída na školní výlet do Vyškova. Hned na začátku výletu prokázali žáci i duo pedagogů velký talent pro disciplínu zvanou sprint se zavazadlem na 200 metrů. To když časově velice těsně nevycházel přestup z vlaku do vlaku v Olomouci. Tamní zaměstnanci ČD tak mohli obdivovat ztělesněnou ladnost a - 9 -

10 eleganci snoubenou s obratností a rychlostí. Po úspěšném přesednutí a ujištění, že nikdo nechybí, jsme mohli vesele pokračovat směr Vyškov. Po vystoupení z vlaku jsme byli nuceni jít PěŠKY (a to se prosím raději usaďte)minimálně 800 metrů(!!) na ubytovnu. Po tomto téměř olympijském výkonu se učitelé až obávali oznámit žákům, že cesta do aquaparku, kam měli v plánu jít, představuje dalších alespoň 500 metrů. Ty bylo nutno urazit opět pěšky. Naštěstí se žáci ukázali jako tolerantní a milé učitele nijak fyzicky neztrestali. V aquaparku se našim hrdinům postavily do cesty šatní skříňky na desetikorunu, ale jelikož koncentrace inteligence na metr čtvereční byla vysoká, podařilo se postoupit až k bazénům. Po tříhodinovém čvachtání, skákání, plavání, saunování, tobogánování a dalších aktivitách vykazovali někteří žáci známky zvarhánkování kůže a tím bylo dáno jasné znamení Jde se! Další plánovanou zastávkou bylo opět sportovní vyžití, naštěstí už suché, a to bowling. Počáteční nadšení bylo zanedlouho značně ovlivněno únavou způsobenou desetibojem spojeným s cestou. Žáci začali působit mírně spacím dojmem, vrhací koule byly čím dál těžší a kuželky menší a vzdálenější. Rozhodlo se, tedy, že nejlepší bude vydat se do našeho provizorního domova a jít spát. Zejména pro víčka křehčích exemplářů se tato vidina zdála být spásou. Jaké ovšem bylo překvapení učitelů, když zjistili, že se změnou prostředí žáci ožili a plní energie křepčí po chodbě, kterou mimochodem měli společnou s partou dělníka zo Slovenska. Naštěstí bylo křepčení záležitostí krátkou a pro daný den také konečnou. Okolo půlnoci už se podle ověřených informací na chodbě nikdo nevyskytoval, smích ustal a jediný zvuk (chrápání) tak vycházel z pokoje pána, který nám odmítl sdělit své jméno, ale máme podezření, že to byl Laco. Druhý den se začal poněkud netradičně rozchodem. Ten měl však jeden velice podstatný účel a tím byla snídaně ve městě. Poté, co se všichni opět společně sešli a začalo pršet, nabrali směr Zoopark. Kapky deště bývají občas příjemné, tentokrát však nebyly. Žáci začali mít nemístné dotazy typu Proč prší? nebo Kdy přestane pršet? a celková pohoda se na chvíli stáhla do pozadí. Krom toho osazenstvo Zooparku (rozumějte zvířata ne personál) stávkovalo a zůstalo kvůli dešti ve svých kutloších, takže naše parta rovnou usedla na vláček a vyrazila do Dinoparku. Takový vláček je velice příjemná věc člověk nemusí chodit, všechno si hezky prohlédne, zakousne svačinu to vše, pokud neprší a vláček není ve verzi fabrik, tedy bez střechy, jako ten náš. O patnáct minut a tři milimetry srážek později stanuli výletníci před branou Dinoparku a s velkým nadšením se vrhli přímo do 3D kina. Důvod byl velice prozaický tato atrakce byla v místnosti!!po asi třech minutách však bylo po filmu a opět se putovalo ven, kde se počasí mírně udobřilo teď už jen vlezle mrholilo. Čas se krátil a pomalu nastával čas odjezdu. Namísto vláčku se celá skupina odtransportovala do města Dinobusem, jehož největší devízou byla střecha a topení. Po krátkém obědním rozchodu, vyzvednutí zavazadel a asi čtyřech dotazech Proč furt prší? dorazili všichni v plném počtu na nádraží. Nálada při zpáteční cestě by se dala charakterizovat mírně ospalá, s tendencí zkusit sem tam nějakou opičárnu. Takto naši hrdinové zvládli cestu do Olomouce, přestup (tentokrát bez sportovních exhibicí) a poté i cestu autobusem do Libavé. Z jedné (učitelské) strany už tedy výlet 7. třídy znáte, ale jak to bylo doopravdy Kryštof Kaňák, Hana Žaludová Školní výlet 8. třída 3. června, v odpoledních hodinách jsme se vydali do Zlatých Hor. Cesta byla sice dlouhá, ale už jsme se nemohli dočkat, až budeme na místě. Ubytovali jsme se ve srubu v areálu Bohemaland. Večer jsme se šli podívat do Zlatých Hor. Druhý den jsme brzy ráno vstávali, abychom stihli bohatý program. Nejprve jsme vyjeli lanovkou, abychom navštívili zříceninu hradu Edelštejn a také abychom se pokochali výhledem na okolní krajinu (viděli jsme až do Polska ). Poté jsme se vydali na Zlatorudné mlýny. Zde jsme se

11 dozvěděli nejen spoustu informací o těžbě zlata, ale dokonce jsme si i rýžování zlata vyzkoušeli a každý jsme si trošku toho pracně vyrýžovaného zlatíčka odnesli. Po obědě jsme navštívili Jeskyně Na Pomezí. Krásnou podívanou nám zpestřovaly dotazy neomalených Čecháčků, kteří prohlídku jeskyní absolvovali společně s námi. Jelikož jsme byli stále plni sil, objednali jsme si hodinku bowlingu v Jeseníku. Samozřejmě, že vyhrála paní učitelka ale není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. V 19 h nás ještě čekala exkurze ve hvězdárně. Zajímavý výklad byl doplněn o audiovizuální prezentaci na téma Tornádo v ČR a Úplné zatmění Slunce pozorované v Maďarsku. Ve večerních hodinách jsme se zcela vyčerpaní vrátili do Zlatých Hor. Poslední den našeho výletu (5.6.) jsme navštívili Městské muzeum ve Zlatých Horách, jehož součástí je i malinká mučírna. V 11 h jsme se rozloučili se Zlatými Horami a vydali jsme se na cestu domů. Domů jsme se sice vrátili hrozně unavení, ale se spoustou úžasných zážitků. Pavla Polejová Školní výlet 9. třída Ve dnech se devátá třída zúčastnila svého posledního výletu. Během čtyř náročných dní jsme absolvovali jízdu na bobové dráze v Petříkově, túru Šerák Vřesová studánka, koncert Čechomorů, návštěvu Rejvízu. Volné chvilky jsme vyplnili pobytem v bazénu, sauně, grilováním, společenskými hrami a zhlédnutím filmů. Počasí bylo aprílové, na túře dokonce sněžilo. Marcel Hába Soutěže se v letošním školním roce zúčastnily všechny třídy s výjimkou 8. třídy. Již tradičně se přidala i MŠ (276,5 kg). Výsledky jednotlivců: Opakovaně vyhrála Michaela Pšenicová ze 3.třídy, která nasbírala 376 kg. Na druhém místě se umístila Jana Lešková, též ze 3.třídy, ta nasbírala 223,5 kg. Třetí pozici získala Lucie Petričáková ze 6.třídy. Nasbírala 190 kg. Všem třem výherkyním gratulujeme a děkujeme za aktivitu. Výsledky třídních kolektivů: 1.místo 3.třída s průměrem na žáka 50,73 kg 2.místo 6.třída s průměrem na žáka 48,68 kg 3.místo 1.třída s průměrem na žáka 48, 30 kg Třída 8. se nezúčastnila!!! Celkem škola nasbírala 3 613,5 kg starého papíru

12 Letošní duben byl ve znamení svátků jara - Velikonoc. Ve škole děti vyráběly kraslice a jiné ozdoby, my v ŠD jsme pekli a zdobili perníčky, které jsme pak společně snědli a to na tom bylo to nejlepší. Další akcí byla taneční soutěž Star Dance.Protože se přihlásilo jen 9 účastníků, nebyli rozděleni do kategorií.porota ohodnotila nejlepší a to byla Krista Richterová a Bára Furišová. Na druhém místě byly 3 šesťačky Daniela Ševčíková, Lucie Višňovská a Nikola Adámková. Další třetí místo patřilo Ince Hábové. Na pálení čarodějnic se nás slétlo 15 a protože žádná nechtěla být upálená snažily se vykoupit různými soutěžemi. Nikola Kuželová a Veronika a Vláďa Osmanští si připravili lektvar věčného mládí. Raději jsme neochutnávali, protože ingredience, které při přípravě používali u nás nevzbuzovaly důvěru. Upálili jsme pouze čarodějnici ze slámy a to bylo dobře. Ke Dni matek jsme jako dárek vyrobili ozdobný rámeček a vyhlásili jsme soutěž o nejhezčí básničku pro maminku. Nejlepší básně byly 3 a to od Elišky Němcové, Kristy Richterové a Báry Furišové. V plánu byla ještě jedna soutěž na kolečkových bruslích, ale ta se pro nezájem nekonala. Přišli jen 2 soutěžící. Tak asi příště Milada Kučková, Monika Nová

13 11. září jsme absolvovali pobyt v přírodě. Počasí nám přálo, a tak jsme se vydali na dobrodružné výlety. Žáci prvního stupně vyrazili do okolí Města Libavá. Nejstarší - páťáci si pro ostatní třídy připravili úkoly, které museli plnit. Žáci druhého stupně se rozdělili do dvou skupin a vydali se na náročnou cestu. 6. a 7. třída svižně pochodovala do nedalekých Norberčan a odtud pak do Domašova nad Bystřicí. Zpáteční cestu však už absolvovali autobusem. 8. a 9. třída vyrazila ráno autobusem do Těšíkova a odtud se vydali naučnou stezkou až do nedalekého Šternberka. Odtud se opět svezli nazpět autobusem. Všichni jsme se před školou šťastně shledali, popovídali si zážitky a vydali se domů odpočívat naši školu navštívil lesní pedagog z ÚHÚL Brandýs nad Labem. Zábavné dopoledne s ním prožili žáci 4. a 5. třídy. Zahráli si spoustu her, soutěží a dozvěděli se i několik nových poznatků, prohloubili si své znalosti a zkusili si trochu netradičně poznávat přírodu

14 A opět tu máme adopci zvířete Stejně jako minulý rok, je na naší škole adopce zvířete. Jednotlivé třídy vybírají peníze a dávají je svému třídnímu učiteli, který si je ukládá. Podle toho kolik korun naše škola vybere, tak podle toho se určí, jaké budeme mít adoptované zvíře. Už asi skoro každý žák ví, že jsme minulý rok adoptovali našeho milého hrošíka liberijského, který vyhrál hlasování, a tak jsme si ho adoptovali. Tento rok to bude probíhat stejně. Až vybereme všechny peníze, tak si odhlasujeme, jaké zvíře budeme adoptovat. Tak noste penízky, ať si můžeme dovolit co nejlepší zvířátko. Toto je foto našeho hrošíka liberijského

15 Svatý Václav (asi září 929 nebo 935) byl českým knížetem a světcem, který je považován za hlavního patrona české země. Původ Český kníže Václav I. byl synem knížete Vratislava a jeho manželky Drahomíry, která byla dcerou knížete Havolanů (polabští Slované). Jeho prarodiči byli první historicky doložený přemyslovský kníže Bořivoj I. a jeho žena svatá Ludmila. Doba vlády asi asi 28. září 935 nebo929 Narození asi 907 Praha (?) Úmrtí asi 28. září 935 (asi 28 let) Stará Boleslav Pochován Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha Předch edchůdce dce Vratislav I. Následník Boleslav I. Dynastie Přemyslovci Otec Vratislav I. Matka Drahomíra ze Stodor (?) připomn la nejen katolická církev, ale září í totiž připadá p Den české státnosti, státním svátkem. Myslbekova jezdecká socha sv. Václava na Václavském náměstí vpraze 28. září je den sv. Václava. Dnes den státního svátku, do nedávné minulosti den, kdy se v hornatých krajích sváděl dobytek z letních pastvin do vsí k přezimování Český národ si připomíná p svátek svatého Václava Výročí í mučednické smrti svatého Václava, českého patrona, si v neděli 2009 celý národ. Právě na 28. který byl prohlášen

16 Milí čtenáři, letos v prvním školním časopise Vás uvítáme velice nabitým a rozšířeným programem. Doufáme, že toto číslo školního časopisu bude patřit mezi jedno z nejlepších vydání DOUFÁME, ŽE SI NÁŠ ČASOPIS OBLÍBÍTE Členové redakce

17 Při hodině Češtiny se ptá paní učitelka: "Jendo, když řeknu, vdám se, jaký to bude čas?" "Nejvyšší." Víte, co je zákon schválnosti? Když má včela alergii na pyl. Veverka najde tři oříšky. Rozlouskne první, vypadnou stříbrné šaty. Rozlouskne druhý,vypadnou zlaté šaty. Rozlouskne třetí, vypadnou diamantové šaty. Hmm..Já se kvůli té pitomé pohádce ani nenažeru! Pepíček se probudí s výkřikem: "Příšerné." "Co se stalo?,ptá se ho máma. Zdálo se mi, že hoří škola." "To byl jen sen." "No právě!"

18 Učitel napsal na tabuli - Včera jsem bil ve škole. - a zeptal se žáků jakou tam má chybu. Nikdo to neví, jen Pepík se směje. A tak ho učitel vyvolá: Pepo, tak co nám k tomu řekneš?? To je jednoduché, pane učiteli, včera byla neděle Ve třídě sedí jeden žák a brečí. Přijde k němu ředitel a ptá se ho. Ředitel: Pročpak brečíš?? Žák: Dneska nám pán učitel spadl ze schodů... Ředitel: No tak nebreč, vždyť se mu nic nestalo. Žák: Já vím, ale já jsem si zavazoval kaničky, a tak jsem to neviděl Hodina chemie: učitel napíše na tabuli značku látky a ptá se právě procitnuvšího Lukáše pro co že je to značka. Lukáš dělá, že přemýšlí a pronese: "hmmmm, mám to na jazyku pane učiteli." Když to učitel uslyší zhrozí se a zakřičí: "Proboha, honem to vyplivni, to je kyselina." Ve druhé třídě Pepíček pořád tyká paní učitelce. Tu už to jednou pěkně naštve a povídá: "Hele, Pepíčku, za trest napíšeš stokrát NEBUDU TYKAT PANÍ UČITELCE, je ti to jasný?" Pepíček, že jo, ale druhý den to má napsané dvěstěkrát. Paní učitelka se ho ptá: "Ale Pepíčku, já jsem ti řekla, abys to napsal jenom stokrát." Pepíček na to: ale já sem ti chtěl udělat radost! Tak děti, dnes se budeme fotit. Pěkně se na fotce usmívejte, to bude taková památka. A když za deset roku vezmete tu fotku do rukou, podíváte se na ni a řeknete: tak toto je Petr, ten je dnes chemik a toto je Anča, ta má už šest dětí a pěknou rodinku a ze zadní lavice se ozve: "A toto byla naše učitelka a ta je už dnes mrtvá." Ve zverimexu si malé děvče objedná křečka. Jeden ze zaměstnanců dá křečka do krabičky a začne dělat dýchací otvory. Když najednou přiběhne vedoucí zverimexu a nadává."kolikrát Ti mám vysvětlovat, že dýchací otvory se dělají dřív, než tam dáš zvíře!" Potkají se dva myslivci: "Proč jdeš na hon v takovém hrozném počasí?" "Možná budu mít štěstí a nějakého zajíce zabije blesk!"

19 Osmisměrka Sedí kůň v kině a před nim sedí žirafa. Kůň nic nevidí, naklání se doprava, doleva, až to nakonec nevydrží. Poklepe žirafu po pleci a říká: "Nemohla byste se trocha uhnout?" Žirafa se otočí a vyvalí oči: " dokončení v tajence!" E C A Z I R A T N E V N I T S A T N A F V Y C P Á L E K O M F O R T U Í T Ý Z J Í N E Ř Í V O Ž N Ř E M E N Í T R V O Š E L O H O E Á B L K Á D K Z I Á T I Ž O L S Ů I R Y T Ň A A V N Í P T A V O D U T S N R T Ý E G O U Á N E M O V I T Ý N D R R R D T O N O L N K E A O T I Y O S P I O A F B B E S D R V C K N E N U M T K K I É A R E CH R K I N T D T D T E A E A Y O A E P P B B P B L Y Ý U E N A H H R Ě A O S Z K I Ý L VÍŘENÍ, SUNDAT, KANADY, ZRZATÝ, PUDOVÉ,PERSIL, ŘEMENÍ, SRÁŽKA, NESVÁR, OSVITY, BIDETY, LYSINA, INGRID, NEVOLE, ŠTÍGRO, SLOŽITÁ, BUCHTELA, HOLEŠOV, KOMFORT, ZAHÝBAT, BANKROT, LÝKOHUB, NEMOVITÝ, VYCPÁLEK, STUDOVAT, KONTRAKT, TURISTKA, POVSTÁNÍ, FANTASTI, POTREFENÝ, PENICILIN, BADENBADEN, INVENTARIZACE, HYPERMETROPIE

20 Pár slov od bývalých žáků naší základní školy.. Vážený pedagogický sbore, Po devíti letech základní školy odcházíme do dalšího života. Dá se říci, že vesměs na střední školy či učňovské obory. Bez ohledu na prospěch je jasné, že právě tato naše základní škola nás připravovala na další studium. Tady jsem se vzdělávat, učila se číst, psát, počítat. Tak jako stoupala číslice u ročníku třídy, stoupaly i vědomosti a složitosti výuky, která se stala základem našeho vzdělání. Na tomto místě se sluší poděkovat našim učitelkám a učitelům, stejně paní ředitelce, která je vedla. Za tu trpělivost, kterou s námi měli. Byli jsme žáci jako každý jiný. Neposední, zlobiví a i hodní a často také líní. Nebyla to jenom výuka podle osnov, ale také inviduální přístup. Vždyť devět let, každý všední den, je dlouhá část života. Nešlo jenom o to se něco naučit, ale i něco donést i do života, mezilidské vztahy. Samozřejmě jsou učitelé oblíbení a méně oblíbení. To by jinak nešlo. Nemohu opomenout ani učitele, kteří již s námi z různých důvodů nejsou. Moje první paní učitelku Tichou. Dále p. učitelku Králíkovou. Učitelku, která odešla na jinou školu p. Kuncovou. Také na ostatní učitelé paní uč. Polesovou, Zemanovou. Chtěla bych připomenout a poděkovat i za práci nepedagogickým pracovníkům. Vždyť bez pana Svobody by nám byla ve škole zima. Bez práce našich uklízeček či školnic, bychom přeskakovali odpadky, které jsme vyprudokovali ani neprošli. Všichni včetně kuchařek, i když jsem školní jídelnu nenavštěvovala, se podíleli na chodu školy. Škola nebyla jen výuka. Také samé mimoškolní činnosti. Akademie, zajímavé výlety, masopusty-specialita paní uč. Šímové. Prostě pestrá škála nabídky. Závěrem bych chtěla poděkovat svému třídnímu učiteli, panu Hábovi. Zdárně nás dovedl až na konec základní školy. Je to bezesporu Pan třídní Přeji mu, stejně jako i ostatním učitelům hodně štěstí při práci s našimi následovníky. Veronika Lešková

21 Vážení učitelé, pracovníci školy a kamarádi. Dnešním dnem se přiblížil konec působení Nás deváťáků na základní škole. Někteří z Nás tu cestu začali již ve školce a jiní se zase připojili až ve škole. Já jsem tu již od školky, a proto moje první dík patří učitelkám z mateřské školky. Chtěla bych Vám poděkovat za dobré připravení do 1.třídy, za pěkné pohádky přečtené ke spaní, hračky či procházky po Libavé. Ve školce jsme si většinou našli první kamarády, kamarádky nebo první školní lásky. A proto je školka nedílnou součástí cesty životem. Dále patří poděkování p. učitelkám, které nás trpěli na 1.stupni. Učili Nás číst, psát, počítat a další skvělé dovednosti, které jsme využili při dalším studiu, a to na druhém stupni. Když jsme přišli na druhý stupeň přidělili Nám jako třídního p. uč.hábu. Ze začátku jsem nebyla moc ráda, ale teď jsem spokojená. Pane učiteli, děkuji Vám za to, že jste celé 4 roky trpěl Naše problémy (a že jich nebylo málo, že?) ale i se radoval z Našich úspěchů. Děkuji za originální výlety, ze kterých máme spousta zážitků, na které určitě nikdy nezapomeneme. Doufám, že vy taky ne Ale to snad ani nejde, že Poděkovat bych měla i dalším učitelům z druhého stupně. Byli jsme v pubertě, a proto vím, že to s námi nebylo lehké a s kým taky jo? Ale Vy, i přes to Naše lajdáctví jste Nás něco dokázali naučit, dali jste Nám dobré rady do života a za to moc děkujem. Spolu s kamarádkami děkuji p. učitelce Polejové a p. učitelce Kučkové za to, že Nám pomáhali s přípravou na přijímací zkoušky. Velmi Nám to pomohlo, a proto i Vám patří kus Našeho úspěchu. Největší dík ovšem patří,,řídící dvojce této školy: p. ředitelce a p. zástupkyni. Bez Vás by tato škola nebyla to, co je. Děkuji p. učitelce Šímové, že Nás informovala a pomáhala vybírat či vyplňovat přihlášky na střední školy. Myslím, že to většině moc pomohlo. Poděkovat bych měla i paním uklízečkám, že Nám tady pěkně uklízeli. A p. kuchařkám za jejich dobré obědy. Díky patří i p. Svobodovi za dobré topení a opravení čehokoliv. Na závěr chci říct, že se mi tady velmi líbilo. V páté třídě jsem chtěla odejít do Šternberka, ale nevyšlo to. A jsem velice ráda a Vy určitě taky, že? Našla jsem tady spousta kamarádů, zažila spousta zážitků a poznala skvělé lidi a k tomu mi pomohla tato škola. Kdybych se měla rozhodnout znovu, neváhala bych a šla bych na tuhle školu. Šárka Vašíčková

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3.

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3. 2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3. Obsah 1. Grónsko 2. Madagaskar 3. Exkurze do Prahy 4. Vánoční laťka 5. Zápis do 1. třídy 6. Lyžařský výcvik 7. třída 7. Škola v přírodě 4. třída

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška Zůstatek ze šk.roku 2004/2005 0,- Příjmy: příspěvky žáků 4 440,- Sponzoři 2 800,- Zisky z akcí 1 388,- Obecní úřad + příspěvky na karneval 1 856,- 10 484,- výdaje: příspěvek na výlet (66 žáků) 1 650,-

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

PŘEMYSL DUŠÁNEK PETR MATOUŠEK TOM JARMAR

PŘEMYSL DUŠÁNEK PETR MATOUŠEK TOM JARMAR ČÍSLO 17 Podzim Martin Matoušek Podzim začíná 23.9. Děti začínají chodit do školy. Někteří ptáci odlétají do teplých krajin. Začíná se hrabat listí. Začíná padat listí. Ježek se musí zahrabat do listí.

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky.

První školní den. Od všech dostaly děti v 1. třídách i přípravné třídě k zahájení školního roku drobné dárečky. První školní den V pondělí 2. září 2013 nastal pro 58 prvňáčků slavnostní den. Před školou je kromě vedení školy a třídních učitelek přivítala Jana Trková, zástupkyně starosty MČ Prahy 15 a Jiří Pařízek,

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2012/13. Výroční zpráva aktivity Skupiny J&G Společnosti za školní rok 2012/13. Skupina J&G Společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2012/13. Výroční zpráva aktivity Skupiny J&G Společnosti za školní rok 2012/13. Skupina J&G Společnost Skupina J&G Společnost Středisko aktivity Základní škola, Dr. E. Beneše 1, Šumperk 787 01 E-mail info@jagspolecnost.de.vu www.jagspolecnost.de.vu VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2012/13 Výroční zpráva aktivity

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky?

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky? Děvčata k přípravě na soutěž a účasti v ní přistupovala zodpovědně. Slovo šéfredaktora: Je měsíc únor a my vás opět vítáme u dalšího dílu školního časopisu Smajlík. Uplynulo pololetí a žáci dostávali vysvědčení,

Více

Vzpomínky a zážitky z adapťáku

Vzpomínky a zážitky z adapťáku 1 Škola a zážitky 2 Vzpomínky a zážitky z adapťáku Lukáš Murka Jednu děsivou vzpomínku máme na náš pokoj. Byl úplně na konci chodby, kde už nesvítila poslední dvě světla a pokoj naproti byl prázdný. Když

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 44 prosinec 2016

školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 44 prosinec 2016 školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 44 prosinec 2016 www.zssv.cz Foto: Lenka Zemanová Jako každoročně proběhlo u nás školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Zúčastnilo se celkem

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Jakub. Ondra. Milí čtenáři,

Jakub. Ondra. Milí čtenáři, Milí čtenáři, blíží se konec června a s nimi i Vaše vytoužené a očekávané letní prázdniny. Ještě před tím než se vydáte vstříc dobrodružstvím, přečtěte si poslední číslo Sovího zpravodajství ročník 2015/2016

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Hurá do školy. Beseda s Policií ČR. Školní akademie. Jedeme na výlet. Bezpečně nejen do školy. Výtvarka trochu jinak. Dušíkoviny

Hurá do školy. Beseda s Policií ČR. Školní akademie. Jedeme na výlet. Bezpečně nejen do školy. Výtvarka trochu jinak. Dušíkoviny Bezpečně nejen do školy Hurá do školy Beseda s Policií ČR Jedeme na výlet Školní akademie Výtvarka trochu jinak Dušíkoviny Jaké byly? O tom nám napsali naši žáci. Tak se podívejte. Prázdniny v kempu u

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 Obsah: Slovo ředitele školy. Škola v přírodě, cyklistická soutěž, Výlet do Březnice, dopravní hřiště, recitační soutěž

Více

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE Barevný podzim Ve čtvrtek 30. října 2014 se uskutečnila akce s názvem Barevný podzim, které se mohly zúčastnit děti z prvního stupně. Barevný podzim spočívá v tom, že si děti mohly určit skupinky anebo

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

17. prosince - Vánoční besídka

17. prosince - Vánoční besídka 17. prosince - Vánoční besídka Vánoční besídka, která se konala 17.12. v DIVADLE NA KOPEČKU, se vydařila. Obě představení byla plná tance, her, zpěvu a taky reklam. Účinkovali zde i herci ze souboru Studánka

Více

červen 2013 ročník XI číslo 10

červen 2013 ročník XI číslo 10 červen 2013 ročník XI číslo 10 soutěž Nejlepší třída šk. r. 2012/2013 (Chci být dobrý člověk, dobrý žák) Hodnocení tříd květen - červen I.stupeň Hodnocení tříd - celkem II. stupeň 1. 5.C 153 bodů 1. 5.B

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Opakování a procvičování učiva vlastivědy

Opakování a procvičování učiva vlastivědy Opakování a procvičování učiva vlastivědy Téma : Panovníci a významné osobnosti nejstarších českých dějin Cíl : Vyhledávání a zpracování získaných informací Pomůcky : pracovní listy, kartičky s panovníky

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Opatovský školák. Základní škola Běly Jensen Opatov. VI. ročník, číslo 4 *březen-duben 2016

Opatovský školák. Základní škola Běly Jensen Opatov. VI. ročník, číslo 4 *březen-duben 2016 Opatovský školák Základní škola Běly Jensen Opatov Nechť se lidé ze všech sil snaží nabýt dobrých návyků. Není sporu o tom, že návyk nejdokonajš trvá od útlého mládí. Francis Bacon VI. ročník, číslo 4

Více

2. ZŠ Schwarzova, Plzeň. Dráček. Vůně cukroví, koledy...jsou tady Vánoce :) Listopad-prosinec

2. ZŠ Schwarzova, Plzeň. Dráček. Vůně cukroví, koledy...jsou tady Vánoce :) Listopad-prosinec Vůně cukroví, koledy...jsou tady Vánoce :) 2 OBSAH: Úvodní slovo a poděkování 3 Den pro dětskou knihu 4 Zubní hygiena 5 Čtení pomáhá 6 Florbal 7 Pasování na čtenáře 8 Anglická strana 9 Kino 10 Škola v

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

TeGe. 1.číslo Říjen 2012. Deváťáci na Lysé hoře. Maškarák na škole v přírodě

TeGe. 1.číslo Říjen 2012. Deváťáci na Lysé hoře. Maškarák na škole v přírodě Deváťáci na Lysé hoře TeGe Maškarák na škole v přírodě 1.číslo Říjen 2012 16 Ahoj kluci a holky, letos spadá příprava časopisu TEGEMÁK žákovskému parlamentu na rozdíl od předchozích let, kdy byl vydáván

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30 Obsah: Slovo ředitele školy, Jak se chováme v ohrožení svého života, výlet do Planetária v Praze a zámku v Mníšku

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Kaple sv. Prokopa, Klokočka ČÍSLO ZDARMA Klokočská stezka Na poslední chvíli jsme změnili plán našeho tradičního sobotního výletu a vypravili jsme se pěšky, společně i s pejskem,

Více

Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký. ČTRNÁCTIdeník. Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice.

Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký. ČTRNÁCTIdeník. Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice. Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký ČTRNÁCTIdeník Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice. 1 Ptáte se proč a za jakým cílem vznikl tento deník a náš tzv. TRHÁK? Navrácení kulturního

Více

Zprávičky ze školní družiny

Zprávičky ze školní družiny 7.A POCHOĎÁK Pavel Mikliš Byl to krásný slunečný den (byla celkem zima :D ) všichni jsme spali a najednou jsme si uvědomili! My jdeme dneska na pochoďák!!! Některým se nechtělo, tak zůstali doma. Ale my

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

1. číslo čtvrtletníku

1. číslo čtvrtletníku 1. číslo čtvrtletníku ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 SLOVO NA ÚVOD VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY Nejoblíbenější věc z celého školního roku skončila. Myslíme tím prázdniny. A my jsme se opět vrátili do svých školních

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Co nás čeká v měsíci BŘEZNU?

Co nás čeká v měsíci BŘEZNU? Co nás čeká v měsíci BŘEZNU? 8.3. bowling v Ústí nad Orlicí projekt Kniha je náš kamarád, každý z nás ji má moc rád 15.3. návštěva knihovny v Kostelci nad Orlicí 18.3. Matematický klokan pro 2. 5. Ročník

Více

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků

Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Odpoledne s rodiči Tř. Medvídků Ke Dni dětí jsme měli připravené indiánské odpoledne na naší nové zahradě, na které jsme se všichni velmi těšili. Děti s rodiči měli plnit různé úkoly a vyrábět si indiánskou

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více