KONEC PRÁZDNIN. Začíná škola, zvonek zvoní, prázdniny se vzdalují, ve škole se děti učí cizí jazyky. Máme hodně úkolů, učíme se matiku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONEC PRÁZDNIN. Začíná škola, zvonek zvoní, prázdniny se vzdalují, ve škole se děti učí cizí jazyky. Máme hodně úkolů, učíme se matiku."

Transkript

1 KONEC PRÁZDNIN Začíná škola, zvonek zvoní, prázdniny se vzdalují, ve škole se děti učí cizí jazyky. Máme hodně úkolů, učíme se matiku. Petr Řehák Jan Petričák Zdeněk Němeček 3.ČÍSLO

2 Milí čtenáři, po prázdninách se vám do rukou dostává třetí číslo našeho Školáčku. Rozloučili jsme se s členy naší redakce z řad žáků deváté třídy a zároveň nám přispěchali na pomoc noví redaktoři, a to převážně ze šesté třídy. Toto vydání obsahuje rubriky, na které jste již zvyklí, ale také něco nového. Dozvíte se informace o dění ve škole a také si můžete přečíst pocity našich odcházejících deváťáků, kteří na konci loňského roku připsali pár slov. Opět jsme velice rádi za vaše příspěvky! Více už ale prozrazovat nebudu, uvidíte sami Přeji všem úspěšný start nového školního roku! Jarmila Kučková, šéfredaktorka - 2 -

3 (* , Olomouc) český, uherský a polský král z rodu Přemyslovců Jediný syn Václava II. a Jitky (Guty) Habsburské byl již za života otcova korunován uherským králem a po otcově smrti roku 1305 zdědil nejen korunu českou a polskou, ale i válku s římským králem Albrechtem Habsburským, vzpouru Vladislava Lokietka v Polsku a boje v Uhrách, opanovaných v té době papežským kandidátem na uherský trůn Karlem Robertem. (* Lucemburk, Kresčak) lucemburský hrabě, český král z dynastie Lucemburků Jan Lucemburský bývá často označován jako král cizinec, v příznivější charakteristice jako král diplomat a statečný rytíř.jediný syn lucemburského hraběte a později císaře Jindřicha VII. byl vychován v kultivovaném prostředí pařížského dvora. Poté co byl jeho otec zvolen německým králem, nabídla Janovi část české šlechty ve spojení s cisterciáckými opaty českou korunu a spolu s ní ruku poslední neprovdané přemyslovské princezny Elišky. Svatba se konala 1. září 1310 ve Špýru. Koncem měsíce se novomanželé vydali na cestu do Prahy. Zde je čekala tvrdá realita, kterou mohl Jan zvládnout jen stěží, přestože byl přirozeně nadaný, vybraně vzdělaný a obklopený spolehlivými rádci svého otce. Chyběly mu zkušenosti, nebyl připraven na styk s drsným prostředím a pyšnou českou šlechtou, jejíž sebevědomí od zavraždění posledního Přemyslovce v roce 1306 značně vzrostlo. (* Praha, Horní Černošice) český lékař - 3 -

4 Od roku 1914 byl profesorem psychiatrické kliniky Karlovy university doktor Janský. Napsal řadu vědeckých prací, zabývajících se především problémy psychiatrickými, proslulost však shodou okolností získal v jiném oboru medicíny. Při studiu otázky, zda u některých duševních nemocí lze najít změny ve složení krve, podařilo se Janskému roku 1907 rozdělit pacienty do čtyř skupin podle srážlivosti krve. Objevil tak vlastně čtyři základní krevní skupiny (dnes je označujeme 0, A, B, AB), a umožnil tím provádění transfúzí krve bez nebezpečí smrti pacienta srážením krve nevhodného dárce. (* 1205, ) český král z rodu Přemyslovců Prozíravost vedla Václavova otce Přemysla I. Otakara k tomu, aby syna postupně zasvěcoval do povinností vladaře. Spolu s jeho manželkou Kunhutou, dcerou Filipa Švábského, ho nechal již roku 1228 korunovat na českého krále. Asi znal dobře synovu povahu - na jedné straně nadaný a energický, na druhé ctitel zábav a až rozmařilého života. Také si liboval v "krásoumě, a zvláště v básnictví", jak píše F. Palacký. Ale ze všeho nejvíce miloval Václav lov a tato vášeň ho připravila o oko (odtud i jeho přízvisko Jednooký). (* Praha, České Budějovice) český básník a dramatik Hrubínova poezie představovala ve svých začátcích osobitý mezistupeň mezi tvorbou generace proletářské poezie a poetismu a jejich následovníků, jimž bylo bližší spirituální zaměření. Po válce se snažil přizpůsobit své duchovní založení dobovému stylu, přesto jeho poezie ani v těchto dobách neklesla do služebnosti a vždy bude představovat, spolu s poezií J. Seiferta a V. Holana, jednu z nejryzejších uměleckých hodnot. Za války vydal Hrubín čtyři básnické sbírky (Včelí plást, 1940; Země sudička, 1942; Cikády, 1942; Mávnutí křídel, 1944). Zde jeho poezie dostala konkrétnější podobu, zesílil tu jeho vztah k národní kultuře (k Máchovi přibyl Neruda se svou kosmickou dimenzí). Zároveň začal psát i verše pro děti (Říkejte si se mnou), které ilustroval J. Trnka - 4 -

5 (* Praha, tamtéž) český herec, dramatik, ředitel divadla, scenárista a spisovatel Jan Werich už na střední škole poznal J. Voskovce, s nímž se významně zapsal nejen do historie českého divadla, ale i do kulturně-politických dějin Československa. Studoval práva, ale v roce 1926 jej Voskovec přivedl do Devětsilu. Společně s herci Vlastou Petrovičovou, Světlou Svozilovou a S. Machovem uvedli dne 19. dubna 1927 ve vypůjčeném sále Osvobozeného divadla (OD) v malostranské Umělecké besedě jako svou dramatickou prvotinu hru Vest pocket revue. Úspěch způsobil, že už na podzim roku 1927 se Werich stal členem zprofesionalizovaného OD. Za dobu jeho trvání byl do roku 1932 spoluautorem 10 zábavných revuálních her s různými náměty, které měly diváky především pobavit (například jazzová revue Fata morgana, verneovská epizoda Sever proti jihu a příběh z rudolfínské Prahy Golem) 27. září - Lenka Šestáková 17. září z Veronika Černá 4. srpna - Pavla Polejová 2. srpna - Ludmila Obšilová 12. ervence - Marcel Hába 1. července Jarmila Kučková - 5 -

6 26. března na 1. stupni proběhla recitační soutěž. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií. I. kategorie se skládala z 1. a 2. třídy, II. kategorie se skládala z 3. a 4. třídy.v porotě zasedly učitelky z 1. stupně. Žáci byli velice pěkně připraveni, ale nemohli vyhrát všichni. V I. kategorii se umístili: 1. místo - Filip Šesták 2. místo - Dominika Strnadová 3. místo Jan Zábranský v II. kategorii se umístili: 1. místo - Barbora Furišová 2. místo - Kristýna Richterová 3. místo - Eliška Němcová S krátkým časovým odstupem proběhla i recitační soutěž na 2. stupni. Soutěž byla také rozdělena do dvou kategorií. I. kategorie se skládala z 6. a 7. třídy, II. kategorie se skládala z 8. a 9. třídy. V porotě zasedly učitelky z 1. i 2. stupně. Všichni se taktéž pečlivě připravovali, ale oceněni mohli být zase jen ti nejlepší. V I. kategorii se umístili: 1. místo - Nikola Adámková 2. místo - Lukáš Gajdoš 3. místo - Nikola Vincibrová v II. kategorii se umístili: 1. místo - Lucie Tkadlečková 2. místo - Vanda Hýlová 3. místo - Jana Jančíková Všichni vítězové byli odměněni diplomem, knihou a sladkou odměnou, blahopřejeme! 8. dubna si žáci 1. stupně udělali výlet do Olomouce, do Moravského divadla. Zde shlédli hru s názvem Příběh o lvím králi. Pohádková taneční show plná zvířátek se všem velice líbila! - 6 -

7 De Den Země je den, který je věnovaný planetě Zemi a každoročně se tento den slaví 22. dubna. I na naší škole jsem se, jako každým rokem rozhodli tento den zasvětit péči o životní prostředí. 1. a 2. stupeň měl zadané různé úkoly, které byli přiděleny podle obtížnosti. Jedním z úkolů např. bylo nakreslit strom z obrysu lidských postav vepsat do něj Zemi přání. Dále pak samozřejmě sběr odpadků na hřišti, kolem naší školy a autobusové zastávky. Také jsme se se žáky vydali do přírody, zde žáci plnili různé úkoly a hráli hry. Všichni jsme si tento den velice užili a s dobrým pocitem, že jsme pro životní prostředí něco udělali jsme odcházeli domů. 20. května jsme v e škole uspořádali den věnovaný dopravě a dopravním předpisům. 1. a 2. stupeň měl zadané rozlišné úkoly. Na úvod byli žáci celého 1.stupně rozděleni do tří skupin dle barev formou losování. První aktivita byla video s názvem Červený drak, na konci žáci (každý sám za sebe) odpovídali na 5 testových otázek, které se týkaly právě toho videa. Aktivita byla vyhodnocena v rámci jednotlivých tříd a nejúspěšnější řešitelé obdrželi sladkou odměnu. Od druhé aktivity se pracovalo ve zvolených barevných skupinách. Jízdní kolo Aktivita probíhala formou praktické ukázky jízdního kola, dále žáci vyplňovali pracovní listy, které se týkaly právě vybavení kola. V závěru aktivity žáci řešili zajímavé křížovky s dopravní tematikou. Úspěšní řešitelé obdrželi pexeso s dopravní tematikou. Chodník Žáci po úvodním motivačním příběhu plnili pracovní list se zaměřením na přechod pro chodce, cyklistickou stezku, semafor, základní dopravní značky apod. Postupně si vyzkoušeli elektronickou hru Dopravní značky. V rámci této aktivity probíhal test pozornosti, pohotovosti a správného odhadu situace na interaktivní tabuli. Nejúspěšnější řešitelé této činnosti obdrželi přímo na místě drobné ceny (omalovánky s dopravní tematikou). Jízda zručnosti tato aktivita jako jediná probíhala ve spolupráci s 2. stupněm Tato aktivita se vyhodnotila opět v rámci jednotlivých tříd a 3 nejlepší cyklisté z každého ročníku obdrželi sladké ceny. Chvíle čekání na start žáci využili malováním na chodník. Po ukončení všech aktivit se žáci rozešli do svých tříd, kde probíhal poslední činnost kresby dopravních prostředků nebo výroba dopravních prostředků z kartonu. Vyhodnocení této činnosti proběhlo až druhý den, kdy všechny výkresy a modely byly vystaveny na chodbě 1.stupně a žáci hlasovali o výhercích. Ti obdrželi sladkou odměnu

8 Žáci 2. stupně byli rozděleni do 4 smíšených skupin a v nich neustále plnili nějaké zajímavé úkoly. První úkolem bylo shlédnout film s dopravní tématikou a následně odpovědět na otázky v pracovním listu. Druhým zastavením skupiny byly další pracovní listy věnované výbavě kola a dalším potřebným informacím při silničním provozu. Předposledním zastavením byla tzv. autodílna, ve které si žáci vyrobili závodní auta a dresy pro následující závod. Žákům se auta velice podařila, dali si na výzdobě velice záležet. Posledním zastavením byla již zmíněná jízda zručnosti, která probíhala společně s 1. stupněm. Poté se už všechny skupiny začaly připravovat na štafetový závod ve vyrobených autech. Závod brali žáci velice vážně a snažili se v co nejlepším čase doběhnout do cíle. Odměněni byli nakonec všichni zúčastnění bouřlivým potleskem a unaveni a plni nových informací se odebrali na zasloužený oběd. 20. května jelo 18 dětí ze 3., 4. a 5. třídy do Šternberka na atletický trojboj. Z každé třídy se zúčastnilo 6 žáků - 3 dívky a 3 chlapci. Soutěž proběhla na ZŠ Dr. Hrubého. Soutěžilo se v běhu na 50 m, skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem. I když sluníčko pálilo, naše děti se do soutěže patřičně obuly. 3. třída skončila na 4.místě, 4. třída na 2. místě a 5. třída na 3. místě. Vrátili se všichni unaveni, ale šťastni. Blahopřejeme! Druhý červnový den si naše škola vyjela na zajímavou exkurzi, a to do zoologické zahrady. Žáci tento výlet dostali od naší základní školy jako dárek ke dni dětí a pí. ředitelka celou potřebnou částku uhradila z peněz vytěžených ze školního plesu. I když nám zpočátku počasí příliš nepřálo, nakonec si všichni prohlídku zvířátek všichni užili. Kromě ostatních zajímavých zvířat jsme si prohlédli i našeho hrošíka, kterého naše škola s pomocí žáků adoptovala. Po splnění pracovních listů a utracení téměř všech peněz za cukrovou vatu jsme se vraceli domů

9 Školní výlet - 1.st. do V úterý se žáci 1.stupně se svými tř. učitelkami vydali na školní výlet Kroměříže.Odjížděli jsme v 7.30 hod z Města Libavé. Na místo určení jsme dorazili po 9. hodině. Nejdříve jsme se prošli Podzámeckou zahradu, kde jsme viděli mnoho zvířat, ptáků a obdivovali jsme krásně upravené květinové záhony, okrasné keře a pyšné pávy.v 10 hodin jsme šli na prohlídku zámku. Prováděla nás velmi milá slečna-průvodkyně, viděli jsme nádherně vybavené prostory zámku, v Manském sále nám 2 hudebnice v dobových kostýmech zahráli skladbu od V.A.Mozarta na příčné flétny a ve Sněmovním sále jsme si i poseděli a prohlédli si úžasnou výzdobu stěn i stropu. Po této prohlídce jsme měli volno na nákupy na kroměřížském náměstí. Po 13. hodině jsme se všichni společně vydali do Květné zahrady. Zde jsme vystoupili na vyhlídkovou terasu a prohlédli krásnou zahradní úpravu, pak jsme si chvilku bloudili v parkovém bludišti z okrasných keřů a nakonec jsme se zastavili v tropickém skleníku. Počasí nám přálo, celý den bylo slunečno a v 15 hodin jsme už docela unaveni odjížděli domů. Výlet se nám vydařil a pan Bartoněk nás všechny zdárně rozvezl až do našich domovů. učitelky 1. stupně Školní výlet - 6. třída V úterý se vydala na školní výlet i 6. třída v doprovodu p. uč. Černé a dvou rodičů. Po příjezdu vlakem do Ramzové vyjeli lanovkou na Čerňavu a dále na Šerák. Poté je čekal sestupz Šeráku po turistické trase přes Obří skály a Vražedný potok do Ramzové a následovala cesta do Petříkova, kde si vyzkoušeli letní bobovou dráhu. Adrenalinová jízda byla pro všechny největším zážitkem. Celý den jim přálo příjemné polojasné počasí, teprve při odjezdu z Ostružné se vydatně rozpršelo. Školní výlet - 7. třída Veronika Černá Ve dnech vyrazila po dlouhém těšení 7. třída na školní výlet do Vyškova. Hned na začátku výletu prokázali žáci i duo pedagogů velký talent pro disciplínu zvanou sprint se zavazadlem na 200 metrů. To když časově velice těsně nevycházel přestup z vlaku do vlaku v Olomouci. Tamní zaměstnanci ČD tak mohli obdivovat ztělesněnou ladnost a - 9 -

10 eleganci snoubenou s obratností a rychlostí. Po úspěšném přesednutí a ujištění, že nikdo nechybí, jsme mohli vesele pokračovat směr Vyškov. Po vystoupení z vlaku jsme byli nuceni jít PěŠKY (a to se prosím raději usaďte)minimálně 800 metrů(!!) na ubytovnu. Po tomto téměř olympijském výkonu se učitelé až obávali oznámit žákům, že cesta do aquaparku, kam měli v plánu jít, představuje dalších alespoň 500 metrů. Ty bylo nutno urazit opět pěšky. Naštěstí se žáci ukázali jako tolerantní a milé učitele nijak fyzicky neztrestali. V aquaparku se našim hrdinům postavily do cesty šatní skříňky na desetikorunu, ale jelikož koncentrace inteligence na metr čtvereční byla vysoká, podařilo se postoupit až k bazénům. Po tříhodinovém čvachtání, skákání, plavání, saunování, tobogánování a dalších aktivitách vykazovali někteří žáci známky zvarhánkování kůže a tím bylo dáno jasné znamení Jde se! Další plánovanou zastávkou bylo opět sportovní vyžití, naštěstí už suché, a to bowling. Počáteční nadšení bylo zanedlouho značně ovlivněno únavou způsobenou desetibojem spojeným s cestou. Žáci začali působit mírně spacím dojmem, vrhací koule byly čím dál těžší a kuželky menší a vzdálenější. Rozhodlo se, tedy, že nejlepší bude vydat se do našeho provizorního domova a jít spát. Zejména pro víčka křehčích exemplářů se tato vidina zdála být spásou. Jaké ovšem bylo překvapení učitelů, když zjistili, že se změnou prostředí žáci ožili a plní energie křepčí po chodbě, kterou mimochodem měli společnou s partou dělníka zo Slovenska. Naštěstí bylo křepčení záležitostí krátkou a pro daný den také konečnou. Okolo půlnoci už se podle ověřených informací na chodbě nikdo nevyskytoval, smích ustal a jediný zvuk (chrápání) tak vycházel z pokoje pána, který nám odmítl sdělit své jméno, ale máme podezření, že to byl Laco. Druhý den se začal poněkud netradičně rozchodem. Ten měl však jeden velice podstatný účel a tím byla snídaně ve městě. Poté, co se všichni opět společně sešli a začalo pršet, nabrali směr Zoopark. Kapky deště bývají občas příjemné, tentokrát však nebyly. Žáci začali mít nemístné dotazy typu Proč prší? nebo Kdy přestane pršet? a celková pohoda se na chvíli stáhla do pozadí. Krom toho osazenstvo Zooparku (rozumějte zvířata ne personál) stávkovalo a zůstalo kvůli dešti ve svých kutloších, takže naše parta rovnou usedla na vláček a vyrazila do Dinoparku. Takový vláček je velice příjemná věc člověk nemusí chodit, všechno si hezky prohlédne, zakousne svačinu to vše, pokud neprší a vláček není ve verzi fabrik, tedy bez střechy, jako ten náš. O patnáct minut a tři milimetry srážek později stanuli výletníci před branou Dinoparku a s velkým nadšením se vrhli přímo do 3D kina. Důvod byl velice prozaický tato atrakce byla v místnosti!!po asi třech minutách však bylo po filmu a opět se putovalo ven, kde se počasí mírně udobřilo teď už jen vlezle mrholilo. Čas se krátil a pomalu nastával čas odjezdu. Namísto vláčku se celá skupina odtransportovala do města Dinobusem, jehož největší devízou byla střecha a topení. Po krátkém obědním rozchodu, vyzvednutí zavazadel a asi čtyřech dotazech Proč furt prší? dorazili všichni v plném počtu na nádraží. Nálada při zpáteční cestě by se dala charakterizovat mírně ospalá, s tendencí zkusit sem tam nějakou opičárnu. Takto naši hrdinové zvládli cestu do Olomouce, přestup (tentokrát bez sportovních exhibicí) a poté i cestu autobusem do Libavé. Z jedné (učitelské) strany už tedy výlet 7. třídy znáte, ale jak to bylo doopravdy Kryštof Kaňák, Hana Žaludová Školní výlet 8. třída 3. června, v odpoledních hodinách jsme se vydali do Zlatých Hor. Cesta byla sice dlouhá, ale už jsme se nemohli dočkat, až budeme na místě. Ubytovali jsme se ve srubu v areálu Bohemaland. Večer jsme se šli podívat do Zlatých Hor. Druhý den jsme brzy ráno vstávali, abychom stihli bohatý program. Nejprve jsme vyjeli lanovkou, abychom navštívili zříceninu hradu Edelštejn a také abychom se pokochali výhledem na okolní krajinu (viděli jsme až do Polska ). Poté jsme se vydali na Zlatorudné mlýny. Zde jsme se

11 dozvěděli nejen spoustu informací o těžbě zlata, ale dokonce jsme si i rýžování zlata vyzkoušeli a každý jsme si trošku toho pracně vyrýžovaného zlatíčka odnesli. Po obědě jsme navštívili Jeskyně Na Pomezí. Krásnou podívanou nám zpestřovaly dotazy neomalených Čecháčků, kteří prohlídku jeskyní absolvovali společně s námi. Jelikož jsme byli stále plni sil, objednali jsme si hodinku bowlingu v Jeseníku. Samozřejmě, že vyhrála paní učitelka ale není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. V 19 h nás ještě čekala exkurze ve hvězdárně. Zajímavý výklad byl doplněn o audiovizuální prezentaci na téma Tornádo v ČR a Úplné zatmění Slunce pozorované v Maďarsku. Ve večerních hodinách jsme se zcela vyčerpaní vrátili do Zlatých Hor. Poslední den našeho výletu (5.6.) jsme navštívili Městské muzeum ve Zlatých Horách, jehož součástí je i malinká mučírna. V 11 h jsme se rozloučili se Zlatými Horami a vydali jsme se na cestu domů. Domů jsme se sice vrátili hrozně unavení, ale se spoustou úžasných zážitků. Pavla Polejová Školní výlet 9. třída Ve dnech se devátá třída zúčastnila svého posledního výletu. Během čtyř náročných dní jsme absolvovali jízdu na bobové dráze v Petříkově, túru Šerák Vřesová studánka, koncert Čechomorů, návštěvu Rejvízu. Volné chvilky jsme vyplnili pobytem v bazénu, sauně, grilováním, společenskými hrami a zhlédnutím filmů. Počasí bylo aprílové, na túře dokonce sněžilo. Marcel Hába Soutěže se v letošním školním roce zúčastnily všechny třídy s výjimkou 8. třídy. Již tradičně se přidala i MŠ (276,5 kg). Výsledky jednotlivců: Opakovaně vyhrála Michaela Pšenicová ze 3.třídy, která nasbírala 376 kg. Na druhém místě se umístila Jana Lešková, též ze 3.třídy, ta nasbírala 223,5 kg. Třetí pozici získala Lucie Petričáková ze 6.třídy. Nasbírala 190 kg. Všem třem výherkyním gratulujeme a děkujeme za aktivitu. Výsledky třídních kolektivů: 1.místo 3.třída s průměrem na žáka 50,73 kg 2.místo 6.třída s průměrem na žáka 48,68 kg 3.místo 1.třída s průměrem na žáka 48, 30 kg Třída 8. se nezúčastnila!!! Celkem škola nasbírala 3 613,5 kg starého papíru

12 Letošní duben byl ve znamení svátků jara - Velikonoc. Ve škole děti vyráběly kraslice a jiné ozdoby, my v ŠD jsme pekli a zdobili perníčky, které jsme pak společně snědli a to na tom bylo to nejlepší. Další akcí byla taneční soutěž Star Dance.Protože se přihlásilo jen 9 účastníků, nebyli rozděleni do kategorií.porota ohodnotila nejlepší a to byla Krista Richterová a Bára Furišová. Na druhém místě byly 3 šesťačky Daniela Ševčíková, Lucie Višňovská a Nikola Adámková. Další třetí místo patřilo Ince Hábové. Na pálení čarodějnic se nás slétlo 15 a protože žádná nechtěla být upálená snažily se vykoupit různými soutěžemi. Nikola Kuželová a Veronika a Vláďa Osmanští si připravili lektvar věčného mládí. Raději jsme neochutnávali, protože ingredience, které při přípravě používali u nás nevzbuzovaly důvěru. Upálili jsme pouze čarodějnici ze slámy a to bylo dobře. Ke Dni matek jsme jako dárek vyrobili ozdobný rámeček a vyhlásili jsme soutěž o nejhezčí básničku pro maminku. Nejlepší básně byly 3 a to od Elišky Němcové, Kristy Richterové a Báry Furišové. V plánu byla ještě jedna soutěž na kolečkových bruslích, ale ta se pro nezájem nekonala. Přišli jen 2 soutěžící. Tak asi příště Milada Kučková, Monika Nová

13 11. září jsme absolvovali pobyt v přírodě. Počasí nám přálo, a tak jsme se vydali na dobrodružné výlety. Žáci prvního stupně vyrazili do okolí Města Libavá. Nejstarší - páťáci si pro ostatní třídy připravili úkoly, které museli plnit. Žáci druhého stupně se rozdělili do dvou skupin a vydali se na náročnou cestu. 6. a 7. třída svižně pochodovala do nedalekých Norberčan a odtud pak do Domašova nad Bystřicí. Zpáteční cestu však už absolvovali autobusem. 8. a 9. třída vyrazila ráno autobusem do Těšíkova a odtud se vydali naučnou stezkou až do nedalekého Šternberka. Odtud se opět svezli nazpět autobusem. Všichni jsme se před školou šťastně shledali, popovídali si zážitky a vydali se domů odpočívat naši školu navštívil lesní pedagog z ÚHÚL Brandýs nad Labem. Zábavné dopoledne s ním prožili žáci 4. a 5. třídy. Zahráli si spoustu her, soutěží a dozvěděli se i několik nových poznatků, prohloubili si své znalosti a zkusili si trochu netradičně poznávat přírodu

14 A opět tu máme adopci zvířete Stejně jako minulý rok, je na naší škole adopce zvířete. Jednotlivé třídy vybírají peníze a dávají je svému třídnímu učiteli, který si je ukládá. Podle toho kolik korun naše škola vybere, tak podle toho se určí, jaké budeme mít adoptované zvíře. Už asi skoro každý žák ví, že jsme minulý rok adoptovali našeho milého hrošíka liberijského, který vyhrál hlasování, a tak jsme si ho adoptovali. Tento rok to bude probíhat stejně. Až vybereme všechny peníze, tak si odhlasujeme, jaké zvíře budeme adoptovat. Tak noste penízky, ať si můžeme dovolit co nejlepší zvířátko. Toto je foto našeho hrošíka liberijského

15 Svatý Václav (asi září 929 nebo 935) byl českým knížetem a světcem, který je považován za hlavního patrona české země. Původ Český kníže Václav I. byl synem knížete Vratislava a jeho manželky Drahomíry, která byla dcerou knížete Havolanů (polabští Slované). Jeho prarodiči byli první historicky doložený přemyslovský kníže Bořivoj I. a jeho žena svatá Ludmila. Doba vlády asi asi 28. září 935 nebo929 Narození asi 907 Praha (?) Úmrtí asi 28. září 935 (asi 28 let) Stará Boleslav Pochován Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha Předch edchůdce dce Vratislav I. Následník Boleslav I. Dynastie Přemyslovci Otec Vratislav I. Matka Drahomíra ze Stodor (?) připomn la nejen katolická církev, ale září í totiž připadá p Den české státnosti, státním svátkem. Myslbekova jezdecká socha sv. Václava na Václavském náměstí vpraze 28. září je den sv. Václava. Dnes den státního svátku, do nedávné minulosti den, kdy se v hornatých krajích sváděl dobytek z letních pastvin do vsí k přezimování Český národ si připomíná p svátek svatého Václava Výročí í mučednické smrti svatého Václava, českého patrona, si v neděli 2009 celý národ. Právě na 28. který byl prohlášen

16 Milí čtenáři, letos v prvním školním časopise Vás uvítáme velice nabitým a rozšířeným programem. Doufáme, že toto číslo školního časopisu bude patřit mezi jedno z nejlepších vydání DOUFÁME, ŽE SI NÁŠ ČASOPIS OBLÍBÍTE Členové redakce

17 Při hodině Češtiny se ptá paní učitelka: "Jendo, když řeknu, vdám se, jaký to bude čas?" "Nejvyšší." Víte, co je zákon schválnosti? Když má včela alergii na pyl. Veverka najde tři oříšky. Rozlouskne první, vypadnou stříbrné šaty. Rozlouskne druhý,vypadnou zlaté šaty. Rozlouskne třetí, vypadnou diamantové šaty. Hmm..Já se kvůli té pitomé pohádce ani nenažeru! Pepíček se probudí s výkřikem: "Příšerné." "Co se stalo?,ptá se ho máma. Zdálo se mi, že hoří škola." "To byl jen sen." "No právě!"

18 Učitel napsal na tabuli - Včera jsem bil ve škole. - a zeptal se žáků jakou tam má chybu. Nikdo to neví, jen Pepík se směje. A tak ho učitel vyvolá: Pepo, tak co nám k tomu řekneš?? To je jednoduché, pane učiteli, včera byla neděle Ve třídě sedí jeden žák a brečí. Přijde k němu ředitel a ptá se ho. Ředitel: Pročpak brečíš?? Žák: Dneska nám pán učitel spadl ze schodů... Ředitel: No tak nebreč, vždyť se mu nic nestalo. Žák: Já vím, ale já jsem si zavazoval kaničky, a tak jsem to neviděl Hodina chemie: učitel napíše na tabuli značku látky a ptá se právě procitnuvšího Lukáše pro co že je to značka. Lukáš dělá, že přemýšlí a pronese: "hmmmm, mám to na jazyku pane učiteli." Když to učitel uslyší zhrozí se a zakřičí: "Proboha, honem to vyplivni, to je kyselina." Ve druhé třídě Pepíček pořád tyká paní učitelce. Tu už to jednou pěkně naštve a povídá: "Hele, Pepíčku, za trest napíšeš stokrát NEBUDU TYKAT PANÍ UČITELCE, je ti to jasný?" Pepíček, že jo, ale druhý den to má napsané dvěstěkrát. Paní učitelka se ho ptá: "Ale Pepíčku, já jsem ti řekla, abys to napsal jenom stokrát." Pepíček na to: ale já sem ti chtěl udělat radost! Tak děti, dnes se budeme fotit. Pěkně se na fotce usmívejte, to bude taková památka. A když za deset roku vezmete tu fotku do rukou, podíváte se na ni a řeknete: tak toto je Petr, ten je dnes chemik a toto je Anča, ta má už šest dětí a pěknou rodinku a ze zadní lavice se ozve: "A toto byla naše učitelka a ta je už dnes mrtvá." Ve zverimexu si malé děvče objedná křečka. Jeden ze zaměstnanců dá křečka do krabičky a začne dělat dýchací otvory. Když najednou přiběhne vedoucí zverimexu a nadává."kolikrát Ti mám vysvětlovat, že dýchací otvory se dělají dřív, než tam dáš zvíře!" Potkají se dva myslivci: "Proč jdeš na hon v takovém hrozném počasí?" "Možná budu mít štěstí a nějakého zajíce zabije blesk!"

19 Osmisměrka Sedí kůň v kině a před nim sedí žirafa. Kůň nic nevidí, naklání se doprava, doleva, až to nakonec nevydrží. Poklepe žirafu po pleci a říká: "Nemohla byste se trocha uhnout?" Žirafa se otočí a vyvalí oči: " dokončení v tajence!" E C A Z I R A T N E V N I T S A T N A F V Y C P Á L E K O M F O R T U Í T Ý Z J Í N E Ř Í V O Ž N Ř E M E N Í T R V O Š E L O H O E Á B L K Á D K Z I Á T I Ž O L S Ů I R Y T Ň A A V N Í P T A V O D U T S N R T Ý E G O U Á N E M O V I T Ý N D R R R D T O N O L N K E A O T I Y O S P I O A F B B E S D R V C K N E N U M T K K I É A R E CH R K I N T D T D T E A E A Y O A E P P B B P B L Y Ý U E N A H H R Ě A O S Z K I Ý L VÍŘENÍ, SUNDAT, KANADY, ZRZATÝ, PUDOVÉ,PERSIL, ŘEMENÍ, SRÁŽKA, NESVÁR, OSVITY, BIDETY, LYSINA, INGRID, NEVOLE, ŠTÍGRO, SLOŽITÁ, BUCHTELA, HOLEŠOV, KOMFORT, ZAHÝBAT, BANKROT, LÝKOHUB, NEMOVITÝ, VYCPÁLEK, STUDOVAT, KONTRAKT, TURISTKA, POVSTÁNÍ, FANTASTI, POTREFENÝ, PENICILIN, BADENBADEN, INVENTARIZACE, HYPERMETROPIE

20 Pár slov od bývalých žáků naší základní školy.. Vážený pedagogický sbore, Po devíti letech základní školy odcházíme do dalšího života. Dá se říci, že vesměs na střední školy či učňovské obory. Bez ohledu na prospěch je jasné, že právě tato naše základní škola nás připravovala na další studium. Tady jsem se vzdělávat, učila se číst, psát, počítat. Tak jako stoupala číslice u ročníku třídy, stoupaly i vědomosti a složitosti výuky, která se stala základem našeho vzdělání. Na tomto místě se sluší poděkovat našim učitelkám a učitelům, stejně paní ředitelce, která je vedla. Za tu trpělivost, kterou s námi měli. Byli jsme žáci jako každý jiný. Neposední, zlobiví a i hodní a často také líní. Nebyla to jenom výuka podle osnov, ale také inviduální přístup. Vždyť devět let, každý všední den, je dlouhá část života. Nešlo jenom o to se něco naučit, ale i něco donést i do života, mezilidské vztahy. Samozřejmě jsou učitelé oblíbení a méně oblíbení. To by jinak nešlo. Nemohu opomenout ani učitele, kteří již s námi z různých důvodů nejsou. Moje první paní učitelku Tichou. Dále p. učitelku Králíkovou. Učitelku, která odešla na jinou školu p. Kuncovou. Také na ostatní učitelé paní uč. Polesovou, Zemanovou. Chtěla bych připomenout a poděkovat i za práci nepedagogickým pracovníkům. Vždyť bez pana Svobody by nám byla ve škole zima. Bez práce našich uklízeček či školnic, bychom přeskakovali odpadky, které jsme vyprudokovali ani neprošli. Všichni včetně kuchařek, i když jsem školní jídelnu nenavštěvovala, se podíleli na chodu školy. Škola nebyla jen výuka. Také samé mimoškolní činnosti. Akademie, zajímavé výlety, masopusty-specialita paní uč. Šímové. Prostě pestrá škála nabídky. Závěrem bych chtěla poděkovat svému třídnímu učiteli, panu Hábovi. Zdárně nás dovedl až na konec základní školy. Je to bezesporu Pan třídní Přeji mu, stejně jako i ostatním učitelům hodně štěstí při práci s našimi následovníky. Veronika Lešková

21 Vážení učitelé, pracovníci školy a kamarádi. Dnešním dnem se přiblížil konec působení Nás deváťáků na základní škole. Někteří z Nás tu cestu začali již ve školce a jiní se zase připojili až ve škole. Já jsem tu již od školky, a proto moje první dík patří učitelkám z mateřské školky. Chtěla bych Vám poděkovat za dobré připravení do 1.třídy, za pěkné pohádky přečtené ke spaní, hračky či procházky po Libavé. Ve školce jsme si většinou našli první kamarády, kamarádky nebo první školní lásky. A proto je školka nedílnou součástí cesty životem. Dále patří poděkování p. učitelkám, které nás trpěli na 1.stupni. Učili Nás číst, psát, počítat a další skvělé dovednosti, které jsme využili při dalším studiu, a to na druhém stupni. Když jsme přišli na druhý stupeň přidělili Nám jako třídního p. uč.hábu. Ze začátku jsem nebyla moc ráda, ale teď jsem spokojená. Pane učiteli, děkuji Vám za to, že jste celé 4 roky trpěl Naše problémy (a že jich nebylo málo, že?) ale i se radoval z Našich úspěchů. Děkuji za originální výlety, ze kterých máme spousta zážitků, na které určitě nikdy nezapomeneme. Doufám, že vy taky ne Ale to snad ani nejde, že Poděkovat bych měla i dalším učitelům z druhého stupně. Byli jsme v pubertě, a proto vím, že to s námi nebylo lehké a s kým taky jo? Ale Vy, i přes to Naše lajdáctví jste Nás něco dokázali naučit, dali jste Nám dobré rady do života a za to moc děkujem. Spolu s kamarádkami děkuji p. učitelce Polejové a p. učitelce Kučkové za to, že Nám pomáhali s přípravou na přijímací zkoušky. Velmi Nám to pomohlo, a proto i Vám patří kus Našeho úspěchu. Největší dík ovšem patří,,řídící dvojce této školy: p. ředitelce a p. zástupkyni. Bez Vás by tato škola nebyla to, co je. Děkuji p. učitelce Šímové, že Nás informovala a pomáhala vybírat či vyplňovat přihlášky na střední školy. Myslím, že to většině moc pomohlo. Poděkovat bych měla i paním uklízečkám, že Nám tady pěkně uklízeli. A p. kuchařkám za jejich dobré obědy. Díky patří i p. Svobodovi za dobré topení a opravení čehokoliv. Na závěr chci říct, že se mi tady velmi líbilo. V páté třídě jsem chtěla odejít do Šternberka, ale nevyšlo to. A jsem velice ráda a Vy určitě taky, že? Našla jsem tady spousta kamarádů, zažila spousta zážitků a poznala skvělé lidi a k tomu mi pomohla tato škola. Kdybych se měla rozhodnout znovu, neváhala bych a šla bych na tuhle školu. Šárka Vašíčková

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

BÁSNIČKY VÁNOCE JSOU TADY...

BÁSNIČKY VÁNOCE JSOU TADY... REDAKČNÍ RADA Hana Fröhlichová (4.A) Jana Hanzlíková (4.A) Matěj Mach (4.A) David Veltruský (5.A) Tereza Poštulková (5.A) Klára Červenková (5.A) Tereza Šobková (5.A) Eliška Suldovská (6.A) Veronika Břendová

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová. Redaktor Michal Žák. Grafická úprava Šimon Mozola. Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová

Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová. Redaktor Michal Žák. Grafická úprava Šimon Mozola. Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová Redaktor Michal Žák Grafická úprava Šimon Mozola Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová Slovo šéfredaktora: Prázdniny uběhly velmi rychle a jsme zpátky s novým dílem

Více

VŠÍMÁLEK. 6.A 1. číslo září - říjen. Zdroj: https://www.google.cz/search?q=podzim

VŠÍMÁLEK. 6.A 1. číslo září - říjen. Zdroj: https://www.google.cz/search?q=podzim VŠÍMÁLEK 6.A 1. číslo září - říjen Zdroj: https://www.google.cz/search?q=podzim VŠÍMÁLEK Obsah: První školní den Naše anketa Exkurze 6.A 6.B Svatý Václav Dětský čin roku Omalovánky Časopis vydává ZŠ Žatec,

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

..září / leden 2015..

..září / leden 2015.. ..září / leden 2015.. IV. ročník, 29. číslo Reportér P.E.S. strana 2 FOTOGALERIE strana 4 Den název otevřených článku dveří + stran strana 8 1 P. E. S. 2014 Každý školní rok začínáme oblíbenou akcí P.

Více

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Naše 4.třída Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Vážení rodiče, v případě,že nesouhlasíte s uvedenými informacemi

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

2. ZŠ Schwarzova, Plzeň. Dráček. Hurá, je tady podzim. Září říjen

2. ZŠ Schwarzova, Plzeň. Dráček. Hurá, je tady podzim. Září říjen 2. ZŠ Schwarzova, Plzeň Dráček Hurá, je tady podzim Září říjen Dráček 2 OBSAH: Úvodní slovo a poděkování 3 Zahájení školního roku 4-5 Kufr plný zážitků 6 Čtení rodičů dětem ve škole 7 Pedagogická praxe

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku To ten čas ale rychle utíká. Před chvílí jsme si ještě užívali letní prázdniny a teď už můžeme pomalu kupovat vánoční dárky. Listy padají a kolem nás je příjemné prostředí a spoustu barviček. I počasí

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Autor: Lucie Vavrušková a Daniela Mlčúchová

Autor: Lucie Vavrušková a Daniela Mlčúchová ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 23.6 2010 č. 3 Šéfredaktor:Zdeňka Šubova, Redaktoři:Daniela Mlčúchová Lucie Vavrušková, Veronika Vavrušková,Pavel Vavruška Daniel Dučay, David Krejčí Autor: Lucie Vavrušková

Více

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY REDAKČNÍ RADA Tereza Dobrá, Kristýna Mikotová, Martin Stryja, Eliška Kuželová, Ema Vrbová, Jakub Veverka, Kristýna Júdová, Sandra Švecová, Pavlína Krenciva, Barbora Turková, Anna Marie Hořejší OBSAH PROJEKT

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice.

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. KRONIKA ŘÍJEN 2014 ZLATÝ SLAVÍK V DRUŽINĚ V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. OBLOVKY Děti v 1. a 3. ročníku mají ve třídě

Více

4. Číslo školního časopisu 2012/13. Redakční rada: žáci oboru Květinářské a floristické práce

4. Číslo školního časopisu 2012/13. Redakční rada: žáci oboru Květinářské a floristické práce 4. Číslo školního časopisu 2012/13 Redakční rada: žáci oboru Květinářské a floristické práce Murphyho zákony studenta: Student nenapovídá, zveřejňuje odpovědi. Student neopisuje, cvičí si zrak. Nemluví,

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži

Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži Čtyři naši studenti strávili část letního semestru v Rusku. Studovali na škole v Iževsku, což je v rámci ruské federace hlavní město Udmurtské republiky

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Den otevřených dveří Škoda Auto Cukrárna Za Rohem Při víkendové procházce městem jsme společně s klientem p. Benešem dostali chuť na něco sladkého. Cukrárna na

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

MLÁDEŽNICKÝ PARLAMENT IVANČICE

MLÁDEŽNICKÝ PARLAMENT IVANČICE PROSINEC/LEDEN 2014/2015 MLÁDEŽNICKÝ PARLAMENT IVANČICE KDO JSME Jsme Mládežnický parlament Ivančice a okolí. Působíme od března tohoto roku. Naše skupina na sobě pracuje a vzděláváme se v různých oblastech.

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ZŠ SLOVAN slaví 40. výročí ze Slovanu 2013/2014 Třetí číslo k oslavám ZŠ Slovan Pár řádků k zamyšlení..od patnáctileté žákyně naší školy Dětství a dospělost. Co bylo ve škole,

Více

Slovo úvodem... Milí čtenáři, žáci a. líbit. není jediné. Nové. Jungmannka. Beseda Boj proti drogám

Slovo úvodem... Milí čtenáři, žáci a. líbit. není jediné. Nové. Jungmannka. Beseda Boj proti drogám Z á k l a d n í š k o l a J i h l a v a, J u n g m a n n o v a 6, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Jungmannka Vydání 3 Slovo úvodem... LISTOPAD 2013 Milí čtenáři, žáci a je také to, že středu

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

Knihovna města Olomouce

Knihovna města Olomouce Těšíme se na jaro Knihovna města Olomouce V pátek 9. ledna se žáci 4. třídy za velkého náledí vydali do městské knihovny na náměstí Republiky. Program pod názvem Veršovaný svět představil především naše

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

7. vydání - listopad 2007

7. vydání - listopad 2007 7. vydání - listopad 2007. Ve druhém kole soutěžilo 13 žáků. Čekaly na ně příklady z učiva 6. třídy, násobení, sčítání, zaokrouhlování, slovní úloha a jeden úkol z geometrie. Většina z nich prokázala velmi

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce.

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Základní škola Ořech a její KFOŠ Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Nejdříve se vraťme k výsledkům sběru papíru.

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Foto: KAŠPÁREK V ROHLÍKU Milé děti, určitě máte raději sluníčko než déšť, ale jistě víte, že déšť je pro Zemi velmi důležitý. Vodu potřebují nejen lidé, ale i

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Český stát za vlády přemyslovských knížat

Český stát za vlády přemyslovských knížat Úvod : Vytvořila jsem pracovní materiál pro vlastivědu a dějepis /4.,5. i druhý st./, pro realizaci projektů/ př. ČJ popis historické postavy, MA číselná osa, orientace v čase, VV- tém. práce, dobový portrét

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více