Pozn.: Účastník španělské občanské války ( ) - tyto zkušenosti se odrážejí v jeho díle.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozn.: Účastník španělské občanské války (1937-1938) - tyto zkušenosti se odrážejí v jeho díle."

Transkript

1 BERGMANN,Josef - básník * Ludvíkov pod Smrkem Cheb Místo děje v literárním díle: Hradiště, okolí Znojma Absolvent semináře. Kaplan v Karlových Varech a na Hradišti (do roku 1900). Probošt poutního kostela v Chlumu nad Ohří ( ), komandér křižovnického řádu v Chebu ( ). Stimme vom Pöltenberg (1898), Znaimer Schnecken (1898) - básnické sbírky věnované Hradišti a Znojmu. Společně v jednom svazku vyšly při druhém vydání roku Osobnosti Znojemska. Spisovatelé. Znojmo Ročenka okresního archivu. Znojmo BRÉM,Karel - přírodovědec * Znojmo Mariánské Lázně Provedl rozbor léčivých pramenů v Mariánských Lázních. ČERNOCH,Otakar - spisovatel, dramatik, redaktor, prozaik * Znojmo Praha Účastník španělské občanské války ( ) - tyto zkušenosti se odrážejí v jeho díle. Slovník českých spisovatelů. Praha 1964., Slovník českých spisovatelů od roku Praha Dramata: Případ Othello (1945), Veliká zkouška (1946), Gigant (1950) aj. Próza: Mladá srdce (1957), Španělská aréna (1956), Alibi (1960). Pro Čs. televizi přepracoval s V. Breberovou román Alibi na televizní hru Vrah byl odsouzen po právu (1962, režisér A. Moskalyk). 1 / 9

2 V letech žil v Rusku. Absolvent Obchodní akademie v Praze. Účastník španělské občanské války ( ) - tyto životní zkušenosti se odrážejí v jeho díle. V letech byl komerčním úředníkem. Od r vězněn v koncentračním táboře blízko Toruně. V lednu 1945 se mu podařilo uprchnout z pochodu smrti. Po válce pracoval jako vedoucí pobočky národního podniku Gloria a tvůrčí pracovník Čs. státní filmu ( ). FIBY,Heinrich - hudebník, houslista, skladatel, dirigent, učitel, ředitel hudební školy Jinak: Fiby,Jindřich * Vídeň Znojmo Prvním ředitelem Městské hudební školy ve Znojmě. Nové znojemské listy, , s.6, "Obrázky z historie: Kdo byl Heinrich Fiby?" Znojemský region, , s.5, "Nahlédnutí do fondu musejní knihovny : Znovu o knihách a lidech". Znojemský týden, , s.14, "Hymnus na nekonečno - Heinrich Fiby" Narodil se jako nejstarší syn obuvnického mistra ve Vídni. Už jako osmiletý zpíval v církevních sborech a docházel na konzervatoř, kde poznal řadu výtečných pedagogů. Hře na violu ho zde vyučovali členové věhlasné vídeňské hudební rodiny Hellmesbergerů, hře na klavír Josef Fischhof, skladbu a teorii pak profesoři Gottfried Breyer, Anton Langhammer a Simon Sechter. Po absolvování lidové školy a reálky vystudoval Fiby ve Vídni pedagogiku. Již v průběhu studia působil v orchestrech vídeňských divadel v Josefstadtu, Hofburgtheatru a Karltheatru. Po ukončení studia nachází v září 1853 první samostatné angažmá jako dirigent orchestru a sólový hráč v divadle v Lublani. Jako sólista na violu se zapojuje i do místní Filharmonické společnosti. Když se v létě 1857 Fiby dozvěděl, že ve Znojmě hledají ředitele zamýšlené hudební školy, neváhal, a o místo se ucházel. V konkursu přesvědčil svým mistrovstvím a tak byl jmenován prvním ředitelem a vedoucím nově založené Městské hudební školy (Städtische Musikschule), která byla slavnostně otevřena 1. října V čele školy zůstal pak Fiby nepřetržitě do r V květnu 1860 se oženil se sopránovou zpěvačkou Hermínou Rietreiberovou ( ), o rok později se jim narodil syn Heinrich Franz ( ). Téhož roku stál Fiby u zrodu německého Městského hudebního spolu (Musikverein in Znaim), jednoho z prvních německých spolků ve Znojmě vůbec, a ujal se na dlouhá léta jeho vedením. V r.1912 udělilo Znojmo Fibymu za jeho zásluhy o rozvoj hudebního života čestné občanství města. Fibyho umělecká aktivita byla opravdu široká. Působil jako dirigent městské kapely i pěveckých sborů, uskutečňoval operní představení, komponoval. Hudebně zpracoval několik 2 / 9

3 oratorií, mší, Requiem, Te deum i dalších církevních skladeb sklidila pod jeho taktovkou velký úspěch premiéra Rossiniho opery Lazebník sibiřský. Skladby pro smíšené sbory - "Nacht und Träume" (Noc a sny), "Abendlied" (Večerní píseň), "Frühlingsahnung" (Jarní předtucha) Skladby pro mužské sbory - "Am Grabe eines Freundes" (Na hrobě přítele) Skladby pro ženské sbory - "Der erste Frühlingstag" (První jarní den) Kompozice - "Hymne an der Unendlichen" (Hymnus na nekonečno), "Mondnacht" (Měsíční noc) Ostatní skladby - Österreich, mein Vaterland GARGULÁK,Metoděj - šachista, pedagog * Husovice Brno Zakladatel šachového klubu ve Znojmě (1921). 80 let královské hry v královském Znojmě. Znojmo : Šachové sdružení Znojmo, s. Stal se učitelem, od roku 1905 učil na Znojemsku - v Únanově, Hlubokých Mašůvkách a Mikulovicích. V roce 1907 se zúčastnil sjezdu ÚJŠČ v Brně, kde získal 6. místo. Hrál i v zahraničí, např. v Mannheimu. Shromáždil velkou sbírku partií Aljechina, kterou dal k dispozici do pražského ústředí. Porazit budoucího uchazeče o titul mistra světa Rusa Bogoljubova se Gargulákovi podařilo v roce 1912, kdy se vydal do Vilna. Období první republiky prožil ve Znojmě, kde využil známosti se starostou města dr. Marešem k založení šachového klubu (1921). Činnost spolku vyvrcholila v roce 1923 uspořádáním II. sjezdu Brněnské župy ÚJŠČ. HAMERSKÝ,Miloš - Doc. RNDr., CSc. * Znojmo ? Byl prvním v Československu, kdo zavedl metodu postupného zatěžování a metodu konstatního zatěž. ke studiu zákonitostí platické deformace. Rovněž jako první popsal nespojitý creep na hexagonál. slitinách. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Roč.37, 1992, č.5. Autor a spoluautor asi sta prací uveřejněných v mezinárodních časopisech nebo ve sbornících mezinárodních i národních konferencí. Ve své vědecké práci se zaměřil na studium 3 / 9

4 mechanických vlastností převážně kovových materiálů. Byl první v Československu, kdo zavedl a široce využíval metodu postupného zatěžování a metodu konstatního zatěžování ke studium zákonitostí plastické deformace. Rovněž jako první popsal nespojitý creep na hexagonálních slitinách. Pocházel z učitelské rodiny. Rodiče učili na různých místech na Slovensku i na Moravě, nejdéle v Šumné. Po maturitě v roce 1955 začal studovat Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Zaměřil se na studium fyziky. Po absolvování univerzity působil krátce na katedře fyziky Vysoké školy báňské v Ostravě a na Stavební fakultě VUT Brno. Poté působil na katedře obecné fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, nejprve jako asistent a později ve funkci vedoucího katedry. Člen Jednoty československých matematiků a fyziků,člen výboru Fyzikální vědecké sekce a předseda odborné skupiny Fyzika kovů při FVS. V roce 1985 dostal medaili MFF UK v Praze za zásluhy o rozvoj MFF, v roce 1987 stříbnou medaili PřF UJEP a fyzikální oborovou medaili II. stupně FVS JČMF. KRAKOVSKÝ-LIBŠTEJNSKÝ Z KOLOVRAT,Zdeněk - dramatik Pseudonym: Krakovský-Kolovrat,Zdeněk * Bratislava Pellendorf Autor nenáročných komedií, hraných vesměs v Prozatímním divadle. Lexikon české literatury. Praha V mládí psal poezii. Od počátku 70.let se soustředil na dramatickou tvorbu. Sepsal sedm divadelních her, které byly většinou uvedeny v Prozatímním divadle. Největších úspěchů dosáhl komediemi, které se žánrově blížily frašce. Šlo většinou o nenáročné texty s konvenční milostnou zápletkou, jejichž děj byl situován do soudobých měšťanských kruhů. Předností jeho her byl živý jazyk. Některé byly přeloženy do němčiny a ruštiny. Divadelní hry : Libuše (prem. 1870), Na rozcestí (prem.1873), Zmeškal hodinu (prem. 1872), Trosky (prem. 1872), Domácí prostředek (prem. 1875), Dva sousedé (prem. 1874), Starouškové (prem. 1887). Pocházel ze starého českého šlechtického rodu, který se v průběhu 18. století poněmčil. Dětství prožil v Uhrách a Haliči. Absolvent znojemského gymnázia (1855) a Právnické fakulty Univerzity ve Vídni. Od r žil v Čechách. Seznámil se z řadou českých spisovatelů, pod jejichž vlivem se začal věnovat literární tvorbě v českém jazyce. Zemřel mrtvicí na lovu v Pellendorfu u Vídně, pohřben v Rychnově nad Kněžnou. 4 / 9

5 MARÁK,Stanislav - pedagog, básník, redaktor, spisovatel, překladatel, vydavatel Pseudonym: Pevný,Sláva; Zdena ze Znojma * Příbor Znojmo Dne uděleno in memorian čestné občanství za rozvoj školství a kultury znojemského regionu po roce Znojemsko, , Pernica,B.: Písemnictví na západní Moravě. Přerov b.r.., Od Horácka k Podyjí, 1937, č.3. Znojem (dvě básně zhudebněny A. Pekem), Hejtmanství Moravsko- budějovické (1903), Tragédie moravského města (1914), Žeň ducha Podyjí (1928). Řada prací zůstala v rukopise a rozpracována. Vydavatelská činnost: Moravské Budějovice - Buditel (populárně naučný časopis, náklad výtisků), Malý buditel, Naše noviny (týdeník), Týden (obrázkový časopis, vyšla jen tři čísla). Jevišovice - Hospodářské Besedy (přinášely i historické statě). Znojmo - od r vydával vlastivědný časopis, který se v prvním ročníku jmenoval Podyjí a v dalších Od Horácka k Podyjí. Absolvent gymnázia a učitelského ústavu v Příboře. Pedagog v Jemnici ( ), od r v Moravských Budějovicích, ředitel jevišovické měšťanské školy (1909). V r jmenován okresním inspektorem pro české školy Znojemska. Po prohlášení samostatnosti Československa se ujal organizace českého školství na Znojemsku, Vranovsku a Jaroslavicku. Během tří let bylo založeno kolem čtyřiceti menšinových škol a ve městě Znojmě měšťanská a obecná škola. V r realizoval návrh náčelníka Sokola J. Kopala a zřídil v Dělnickém domě české kino Vesmír, jehož provoz vydělal v následujících dvou letech finanční prostředky na zahájení stavby sokolovny. V r režíroval Pekovu zpěvohru Idylla, byl člen pěveckého kroužku Besedy Znojemské, později i Pěveckého sdružení Vítězslav Novák. V r se vzdal inspektorského úřadu a o dva roky později odešel do výslužby. Téměř zapomenuto je jeho básnické jméno Sláva Pevný, které se objevovalo pod vlasteneckými a historickými verši a také pseudonym Zdena ze Znojma. Jedna z čtvrtí města Znojma nese jeho jméno - Marákov. NATHER,Karel - fotograf * Znojmo Wertheim nad Mohanem Vztah k osobnostem: Nather,Paul 5 / 9

6 KLIMTOVÁ,Miloslava. Paul a Karel Natherovi fotografové Znojma a Podyjí. In: Znojemský týden, 2004, ( ), s.5. Narodil se ve Znojmě. V roce 1914 ukončil studia v Císařsko- královském grafickém ústavu ve Vídni - obor fotograf. V roce 1915 nastoupil vojenskou službu ve Vojenském geografickém ústavu, kde působil jako balónový a později letecký fotograf. Od r.1917 byl vedoucím fotografické skupiny na italské frontě u Polního pluku č.99. Po válce se začal věnovat také modelářství (v Jihomoravském muzeu je dochován model radniční věže). Po smrti otce byl Karel nucen vyplatit dědické podíly svým sourozencům, prodává i svůj dům a ateliér Anně Slámové a uzavírá s ní nájemní smlouvu ( ). V roce 1942 byl povolán na vojnu, kde vykonával fotografické a dokumentační práce. V roce 1945 byl za fotografie vojenských bunkrů na Znojemsku vězněn v Brně, po návratu z vězení byl jako většina německy hovořících Znojmáků odsunut. Odešel do Wertheimu nad Mohanem. V roce 1970 ukončil práci ve svém fotoobchodě a odešel do důchodu. Ve 30.letech 20.století vzniká řada fotografií dokumentující náš region. PODHRADSKÝ,Jan - zootechnik, profesor * Rybníky Brno Zabýval se hlavně drůbežnictvím, fyziologií výživy hospodářských zvířat, léčením a prevencí avitaminóz a endokrinologií. Tomeš,J.: Český biografický slovník XX. století. 2. díl. Praha, Paseka Hlavní díla: Výživa a krmenie hydiny (1974), Plemenitba drůběže (1960), Chov drůbeže (1961). Od roku 1946 působil jako pedagog a od r jako řádný profesor na Vysoké škole zemědělské v Brně. Už v roce 1936 byl hlavním iniciátorem zvelebovacího programu chovu drůbeže v Československu. V roce 1948 stál u zrodu první odborné drůbežnické školy v Jeseníku (později byla přemístěna do Přemyslovic) a byl jejím prvním ředitelem. Zabýval se hlavně drůbežnictvím, fyziologií výživy hospodářských zvířat, léčením a prevencí avitaminóz a endokrinologií. 6 / 9

7 POKORNÝ,František - hudební skladatel, sbormistr, kapelník, dirigent Jinak: Pokorni,Dragutin; Pokorný,Dragutin * Čermákovice Bělehrad V Bělehradě pořádal symfonické koncerty, na nichž propagoval českou hudbu a umožňoval vystoupení předních českých umělců. Československý hudební slovník osob a institucí. Praha Písně a tance: Balkaniada, Bělehrad v písni, Ruská směs. Pochody: Pochod jihoslovanského pluku, Veles, Sveslovenski aj.. Navštěvoval hudební školu ve Znojmě (učil se u svého otce). Absolvent vídeňské Konzervatoře ( , lesní roh). V letech sloužil u hudby 4. pěšího pluku. Poté působil v Srbsku. Hornista a korepetitor v Karlstheatru (1889), v Niši (1897), kapelník srbského Národního divadla ( ), sbormistr akademického pěveckého sdružení Obilič a izraelské náboženské obce. Za 1. světové války odešel s armádou do Albánie a později evakuován do severní Afriky. Organizoval symfonický orchestr a koncertoval s ním. Referent vojenských hudeb a kapelník královské gardy ( ). Pořádal symfonické koncerty, na nichž propagoval českou hudbu a umožňoval vystoupení předních českých umělců. Zakladatel vojenské hudební školy ve Vršci (1919) s kapelnickým kurzem (1926). POKORNÝ,Karel - malíř, pedagog * Znojmo Pedagog na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně od r Znojemsko, Výstavy: Znojmo (1981, 1982, 1992), Jevišovice (1986), USA (1990), Rakousko (1990), Spolková republika Německo (1990), Slovensko (1991), Maďarsko (1992), Praha (1994, 1995). Absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy v Brně ( ) a Akademie výtvarných umění Praha (prof. J. Smetana, ). Pedagog na Střední průmyslové škole textilní v 7 / 9

8 Brně ( ), na Střední škole uměleckých řemesel v Brně ( ), Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity (katedra výtvarné výchovy ( ) a na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně (od 1995). SEYČEK,Evžen - karikaturista, redaktor, ilustrátor * Citonice Hlásil se k zakladatelům české moderní karikatury a svou tvorbou navazoval na český charakter novinové kresby a ilustrace.v letech pracoval jako výtvarný redaktor v deníku Práce a Dikobrazu. Kronika města Znojma Kreslený humor publikoval: Studenstské listy, Kvítek, Ahoj, Ozvěny, Práce, Dikobraz, Lidové noviny aj.. Ilustrace: Ilustroval 30 knih. Výstavy: Účastník řady výstav doma (Praha, Brno, Znojmo) a v zahraničí. Absolvent Reformního reálného gymnázia ve Znojmě (1936) a Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze (studium dokončil po r. 1945). Za účast na studenstských protifašistických demonstracích v r zatčen a dva a půl roku vězněn v koncentračním táboře Sachsenhausen (zde ilustroval zpěvník). Výtvarný redaktor v deníku Práce ( , nastoupil po O. Sekorovi) a Dikobrazu. Vedoucí tiskového oddělení a redaktor Čs. filmexportu. Soukromně studoval malbu u grafika E. Kotrby a scénografa E. Krejčího. SCHUFINSKY,Viktor - kreslíř, grafik, pedagog Jinak: Schufinsky,Victor * Vídeň Vídeň Zabýval se grafikou (linorytem) - plakáty, návrhy na dlaždice. Setkání věků. Znojmo Šturc,L.: Odborná keramická škola ve Znojmě Znojmo Výstavy: První německo moravská výstava řemeslných spolků (Brno, 1911), německo 8 / 9

9 moravská výstava (1914). Návrhy pro německou porcelánku J. Böcka. Spolupracoval s Wiener Werkstätte. Absolvent Umělecko průmyslové školy ve Vídni (vedené K. Moserem). V roce 1910 absolvoval stáž u firmy Schütz a o tři roky později podnikl studijní cestu do Bavorska. Zhotovil návrhy pro vídeňskou porcelánku Böck (1914). Do roku 1937 byl učitelem na vídeňské UMPRUM. Kalendárium pro Vás sestavila Šrámková 9 / 9

Pozn.: Profesor přerovského gymnázia v letech 1903-1930, starosta Přerova 1923-1927, předseda spolku Pokrokové dívčí pedagogium.

Pozn.: Profesor přerovského gymnázia v letech 1903-1930, starosta Přerova 1923-1927, předseda spolku Pokrokové dívčí pedagogium. BOŘECKÝ,Karel - literární historik, pedagog * 18.11.1875 - Ctidružice + 07.03.1938 - Ctidružice Místo působení: Přerov Pozn.: Profesor přerovského gymnázia v letech 1903-1930, starosta Přerova 1923-1927,

Více

Milotický hospodář Nakladatelství odborné zemědělské literatury a beletrie při stejnojmenném časopisu v Miloticích nad Bečvou; knihkupectví,

Milotický hospodář Nakladatelství odborné zemědělské literatury a beletrie při stejnojmenném časopisu v Miloticích nad Bečvou; knihkupectví, Příloha č. 1 Významné osobnosti Josef Heřman Agapit Gallaš K významným rodákům Hranic patří Josef Heřman Agapit Gallaš - buditel, lékař, spisovatel, malíř, který ve svém rodném domě zřídil nemocnici, vyučoval

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti,

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, je mi nesmírnou ctí, že Vás mohu přivítat na půdě Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově, která se stala v letošním

Více

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Zdeňka Říhová Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D. Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

Vlak Lustig Vlak Odvahy

Vlak Lustig Vlak Odvahy Arnošt Lustig Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou Vlak Lustig Vlak Odvahy XV. ročník mezinárodního festivalu česko německo židovské kultury Devět bran 2014 Festival se koná pod záštitou prezidenta České

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

Cena města Olomouce za rok 2008

Cena města Olomouce za rok 2008 Cena města Olomouce za rok 2008 Dámy a pánové, dostává se Vám do rukou publikace, ve které tradičně představujeme v krátkých medailoncích nové držitele Ceny města Olomouce a zároveň také přidáváme přehled

Více

KAREL VLČEK. K OSMDESÁTINÁM TEXTILNÍHO ODBORNÍKA, NÁVRHÁŘE, PEDAGOGA A VÝTVARNÍKA

KAREL VLČEK. K OSMDESÁTINÁM TEXTILNÍHO ODBORNÍKA, NÁVRHÁŘE, PEDAGOGA A VÝTVARNÍKA Orlické hory a Podorlicko 20: 381 401 (2013) 2014 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640, ISBN 978-80-86076-72-0 KAREL VLČEK. K OSMDESÁTINÁM TEXTILNÍHO ODBORNÍKA, NÁVRHÁŘE, PEDAGOGA A VÝTVARNÍKA Vlastimil

Více

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 VIII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví 4. 5. listopadu 2014 Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 Přednášející a resumé příspěvků: (řazeno dle časového plánu

Více

Ústecká kulturní platforma 98 ISBN: 978-80-254-1101-8

Ústecká kulturní platforma 98 ISBN: 978-80-254-1101-8 Ústecká kulturní platforma 98 ISBN: 978-80-254-1101-8 Ústečané nejen v datech (2) Prolog Když se někoho z Ústí zeptáte, jestli se mu tam líbí, odpoví většinou, že ne. Ale okolí že je hezké. A podobně jsme

Více

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 9 č í s l o 1 2 Z D A R M A w w w. u b.

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

1940-2005 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ

1940-2005 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ 1940-2005 Kde nás najdete? Základní umělecká škola Jaroměř, okres Náchod Na Obci 142 551 01 Jaroměř Tel.: 491 812 356 Fax: 491 815 040 E-mail: zus.jaromer@quick.cz www.zus-jaromer.cz ředitel školy: Mgr.

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s...

Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s... Almanach 1990 2010 Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Obsah Slova úvodem... 4 Evropský rok dobrovolnictví... 6 Z historie organizace ASK ČR... 7 Asociace středoškolských klubů České

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědná fakulta Jana Kazíková Obor: Knihovnictví a informatika Dějiny veřejných knihoven ve Studénce Bakalářská práce The history of public libraries in Studénka

Více

Hudební škola spolku Brünner Musikverein (1862 1939)

Hudební škola spolku Brünner Musikverein (1862 1939) Hudební škola spolku Brünner Musikverein (1862 1939) Mgr. Lenka Kučerová 60. léta 19. století znamenala pro české země období, ve kterém bylo zakládáno velké množství spolků, jejichž činnost byla mnohdy

Více

Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii

Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii Vladimír Meletzký Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii TEORETICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Více

Z historie poslední jičínské židovské komunity. aneb. Po stopách zmizelých

Z historie poslední jičínské židovské komunity. aneb. Po stopách zmizelých Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Z historie poslední jičínské židovské komunity aneb Po stopách zmizelých Anna Sedláčková Lepařovo gymnázium, Jiráskova

Více

Filosofická pojetí pravděpodobnosti v pracích českých myslitelů

Filosofická pojetí pravděpodobnosti v pracích českých myslitelů Filosofická pojetí pravděpodobnosti v pracích českých myslitelů 3.1 Životní osudy Tomáše Garriguea Masaryka In: Magdalena Hykšová (author): Filosofická pojetí pravděpodobnosti v pracích českých myslitelů.

Více

Regionální disparity a regionální politika

Regionální disparity a regionální politika 18/98 9. října 1998 Cena 4,80 Kč Lidé nemají peníze, ani jistotu, že budou mít práci Sololit se potýká s existenčními problémy Problémy Sololitu, jedné z dceřiných společností Sola, a. s., začaly vycházet

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav slavistiky Ukrajinský jazyk a literatura BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ukrajinská emigrace v ČR (Нашого цвіту по усьому світу) Vedoucí práce: Doc. Halyna Myronová, Csc.

Více

RUDOLF MEDEK (8. 1. 1890 v Hradci Králové 22. 8. 1940 v Praze)

RUDOLF MEDEK (8. 1. 1890 v Hradci Králové 22. 8. 1940 v Praze) RUDOLF MEDEK (8. 1. 1890 v Hradci Králové 22. 8. 1940 v Praze) Medailonek učitelé Rudolf Medek se narodil 8. ledna 1890 v chudé ševcovské rodině. Jeho rodným městem byl Hradec Králové, kde prožil i celé

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

P A M Á T N Í K L I D I C E

P A M Á T N Í K L I D I C E P A M Á T N Í K L I D I C E Výroční zpráva z a r o k 2006 Identifikační údaje: Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR Tokajická 152 273 54 Lidice IČO: 708 86 342 Tel. 312 253 088

Více

Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí Vydává nepravidelně Obecní úřad ve Spomyšli.

Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí Vydává nepravidelně Obecní úřad ve Spomyšli. Spomyšelské aktuality Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí Vydává nepravidelně Obecní úřad ve Spomyšli. květen 2004 Vážení spoluobčané! V březnu tohoto roku bylo zastupitelstvo obce

Více

MÍSTOPIS PŘÍBRAMI PŘÍBRAMSKÉ HŘBITOVY HISTORIE PŘÍBRAMSKÝCH HŘBITOVŮ. (Montánní památky a význačné osobnosti na příbramských hřbitovech)

MÍSTOPIS PŘÍBRAMI PŘÍBRAMSKÉ HŘBITOVY HISTORIE PŘÍBRAMSKÝCH HŘBITOVŮ. (Montánní památky a význačné osobnosti na příbramských hřbitovech) MÍSTOPIS PŘÍBRAMI PŘÍBRAMSKÉ HŘBITOVY HISTORIE PŘÍBRAMSKÝCH HŘBITOVŮ (Montánní památky a význačné osobnosti na příbramských hřbitovech) JAROSLAV KORBEL PODBRDSKÝ Příbram 2001, 2008 Příbram v době držení

Více

Sport na ČVUT kdysi a dnes

Sport na ČVUT kdysi a dnes Sport na ČVUT kdysi a dnes PaedDr. Zdeněk Valjent, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze 2012 Publikace byla vydána při příležitosti výročí 60 let existence katedry tělesné výchovy Českého vysokého

Více

Pedagogická poema 2013

Pedagogická poema 2013 Pedagogická poema 2013 Zpravodaj 46. ročníku Pedagogické poemy v Odrách Obsah Slovo ředitelky................................................. 1 Program......................................................

Více