Školní seznam literárních děl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní seznam literárních děl"

Transkript

1 Školní seznam literárních děl ke společné části maturitní zkoušky Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN tel fax

2 Strana 2 (celkem 16) 1 Obecný úvod Ústní zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura je součástí společné části maturitní zkoušky a trvá nejdéle 15 minut. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. 2 Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Ze školního seznamu literárních děl si ţák připraví podle kritérií pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce společné části v platném Školním seznamu literárních děl ke společné části maturitní zkoušky vlastní seznam literárních děl, který obsahuje pro základní úroveň obtíţnosti 20 literárních děl, pro vyšší úroveň obtíţnosti 30 literárních děl. Ţák odevzdá vlastní seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do 31. března školního roku, v němţ se maturitní zkouška koná. Neodevzdá-li ţák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů ke všem dílům obsaţeným ve Školním seznamu literárních děl ke společné části maturitní zkoušky pro danou úroveň obtíţnosti v daném školním roce. Pracovní list je tvořen výňatkem z uměleckého textu, výňatkem z neuměleckého textu a vymezením struktury ústní zkoušky Skladba výběru literárních děl Ţák vybírá 20 literárních děl. Minimálně jedním literárním dílem musí být v seznamu ţáka zastoupena próza, poezie, drama. Povinná skladba vybraných literárních děl: Světová a česká literatura do konce 19. století min. 4 literární díla Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl 3 Literární díla 3. 1 Literatura do konce 19. století Světová literatura do konce 19. století Epos o Gilgamešovi Bible: Starý zákon (5 knih Mojţíšových) Bible: Nový zákon Homéros: Odysseia Homéros: Ilias Sapfó: Lyrika

3 Strana 3 (celkem 16) Sofoklés: Král Oidipus Sofoklés: Antigona Euripidés: Médea Publius Vergilius Maro: Aeneis Publius Ovidius Naso: Proměny Aurelius Augustinus: Vyznání Píseň o Rolandovi Píseň o Cidovi Píseň o Nibelunzích Wolfram von Eschenbach: Parzival Edda Dante Alighieri: Boţská komedie Giovanni Boccaccio: Dekameron Francesco Petrarca: Sonety Lauře François Villon: Závěť Geoffrey Chaucer: Canterburské povídky Thomas Malory: Artušova smrt Erasmus Rotterdamský: Chvála bláznivosti Niccolo Machiavelli: Vladař François Rabelais: Gargantua a Pantagruel Michel de Montaigne: Eseje William Shakespeare: Mnoho povyku pro nic William Shakespeare: Sen noci svatojánské William Shakespeare: Romeo a Julie William Shakespeare: Richard III. William Shakespeare: Hamlet William Shakespeare: Král Lear William Shakespeare: Othello William Shakespeare: Macbeth William Shakespeare: Zkrocení zlé ţeny William Shakespeare: Sonety Miguel de Cervantes Saavedra: Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha Lope de Vega Fuente: Fuente Ovejuna (Ovčí pramen) Pierre Corneille: Cid Molière: Misantrop Molière: Lakomec Molière: Tartuffe Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen: Dobrodruţný Simplicius Simplicissimus Jean Racine: Faidra Jean de La Fontaine: Bajky Daniel Defoe: Robinson Crusoe Daniel Defoe: Moll Flandersová Jonathan Swift: Gulliverovy cesty Antoine-François Prévost d`exilles: Manon Lescaut Henry Fielding: Tom Jones Voltaire: Candide Carlo Goldoni: Sluha dvou pánů Carlo Goldoni: Poprask na laguně Laurence Sterne: Ţivot a názory blahorodého pana Tristrama Shandyho

4 Strana 4 (celkem 16) Denis Diderot: Jakub fatalista a jeho pán Denis Diderot: Jeptiška Pierre-Ambroise Choderlos de Laclos: Nebezpečné známosti Jean Jacques Rousseau: Vyznání Friedrich Schiller: Loupeţníci Friedrich Schiller: Valdštejn Johann Wolfgang Goethe: Utrpení mladého Werthera Friedrich Hölderlin: Hyperion Česká literatura do konce 19. století Kristiánova legenda Ţivot svaté Kateřiny Kosmas: Kronika česká Dalimilova kronika Karel IV.: Vita Caroli Jan Hus: O církvi Jan Hus: Listy z Kostnice Tomáš Štítný ze Štítného: Řeči besední Budyšínský rukopis Vavřinec z Březové: Husitská kronika Petr Chelčický: Sieť viery pravé Václav Hájek z Libočan: Kronika česká Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce Jan Kořínek: Staré paměti kutnohorské Adam Michna z Otradovic: Básnické dílo Bedřich Bridel: Co Bůh? Člověk? 3. 2 Literatura 19. století Světová literatura 19. století Novalis: Hymny noci Francois-August-René de Chateaubriand: Atala Johann Wolfgang Goethe: Faust (1. díl) Ivan Andrejevič Krylov: Bajky Jane Austenová: Rozum a cit Jane Austenová: Pýcha a předsudek Heinrich Heine: Kniha písní Mary Shelleyová: Frankenstein Percy Bysshe Shelley: Odpoutaný Prométheus E. T. A. Hoffmann: Ţivotní názory kocoura Moura Walter Scott: Ivanhoe John Keats: Básně Alexandr Sergejevič Puškin: Evţen Oněgin Alexandr Sergejevič Puškin: Piková dáma Adam Mickiewicz: Konrád Wallenrod Adam Mickiewicz: Pan Tadeáš Stendhal: Červený a černý

5 Strana 5 (celkem 16) Stendhal: Kartouza parmská Victor Hugo: Chrám Matky Boţí v Paříţi Victor Hugo: Bídníci Honoré de Balzac: Evţenie Grandetová Honoré de Balzac: Otec Goriot Nikolaj Vasiljevič Gogol: Petrohradské povídky Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor Nikolaj Vasiljevič Gogol: Mrtvé duše Charles Dickens: Kronika Pickwickova klubu Charles Dickens: Oliver Twist Charles Dickens: Nadějné vyhlídky Michail Jurjevič Lermontov: Hrdina naší doby Edgar Allan Poe: Povídky Alexandre Dumas: Tři mušketýři Alexandre Dumas: Hrabě Monte Christo Emily Brontëová: Na větrné hůrce Charlotte Brontëová: Jana Eyrová Emily Dickinsonová: Básně Herman Melville: Bílá velryba Ivan Sergejevič Turgeněv: Lovcovy zápisky Ivan Sergejevič Turgeněv: Otcové a děti Walt Whitman: Stébla trávy Gustave Flaubert: Paní Bovaryová Gustave Flaubert: Salambo Charles Baudelaire: Květy zla Ivan Alexandrovič Gončarov: Oblomov Fjodor Michajlovič Dostojevskij: Zápisky z podzemí Fjodor Michajlovič Dostojevskij: Zločin a trest Fjodor Michajlovič Dostojevskij: Idiot Fjodor Michajlovič Dostojevskij: Bratři Karamazovovi Lev Nikolajevič Tolstoj: Vojna a mír Lev Nikolajevič Tolstoj: Anna Kareninová Charles De Coster: Pověst o Ulenspieglovi comte de Lautréamont: Zpěvy Maldororovy Lewis Carroll: Alenka v říši divů Henrik Ibsen: Peer Gynt Henrik Ibsen: Divoká kachna Arthur Rimbaud: Opilý koráb Paul Verlaine: Romance beze slov Stéphane Mallarmé: Faunovo odpoledne Émile Zola: Zabiják Émile Zola: Nana August Strindberg: Červený pokoj August Strindberg: Syn sluţky August Strindberg: Slečna Julie Guy de Maupassant: Kulička Guy de Maupassant: Miláček Friedrich Nietzsche: Tak pravil Zarathustra Robert Louis Stevenson: Ostrov pokladů

6 Strana 6 (celkem 16) Robert Louis Stevenson: Podivný příběh dr. Jekylla a pana Hyda Mark Twain: Dobrodruţství Huckleberryho Finna Joris Karl Huysmans: Naruby Knut Hamsun: Hlad Oscar Wilde: Obraz Doriana Graye Oscar Wilde: Jak je důleţité míti Filipa Gabriele D Annunzio: Nevinný George Bernard Shaw: Caesar a Kleopatra George Bernard Shaw: Ţivnost paní Warrenové Bolesław Prus: Farao Alfred Jarry: Král Ubu (Ubu králem) Herbert George Wells: Stroj času Herbert George Wells: Ostrov doktora Moreaua Herbert George Wells: Válka světů Henryk Sienkiewicz: Quo vadis? Henryk Sienkiewicz: Křiţáci Edmond Rostand: Cyrano z Bergeracu Anton Pavlovič Čechov: Povídky Anton Pavlovič Čechov: Racek Anton Pavlovič Čechov: Strýček Váňa Česká literatura 19. století Rukopis královédvorský Rukopis zelenohorský Václav Kliment Klicpera: Divotvorný klobouk Jan Kolár: Slávy dcera František Ladislav Čelakovský: Ohlas písní ruských František Ladislav Čelakovský: Ohlas písní českých Karel Hynek Mácha: Marinka Karel Hynek Mácha: Cikáni Karel Hynek Mácha: Máj Karel Sabina: Hrobník Karel Sabina: Oţivené hroby František Jaromír Rubeš: Pan amanuensis na venku Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák Josef Kajetán Tyl: Paličova dcera Josef Kajetán Tyl: Krvavé křtiny čili Drahomíra a její synové Karel Havlíček Borovský: Tyrolské elegie Karel Havlíček Borovský: Král Lávra Karel Havlíček Borovský: Křest svatého Vladimíra Karel Jaromír Erben: Kytice Boţena Němcová: Babička Boţena Němcová: Divá Bára Boţena Němcová: V zámku a podzámčí Jan Neruda: Hřbitovní kvítí Jan Neruda: Arabesky Jan Neruda: Povídky malostranské Jan Neruda: Balady a romance

7 Strana 7 (celkem 16) Jan Neruda: Prosté motivy Vítězslav Hálek: Večerní písně Vítězslav Hálek: V přírodě Vítězslav Hálek: Poldík rumař Vítězslav Hálek: Na vejminku Karolina Světlá: Vesnický román Karolina Světlá: Kříţ u potoka Jakub Arbes: Svatý Xaverius Jakub Arbes: Sivooký démon Jakub Arbes: Ukřiţovaná Jakub Arbes: Newtonův mozek Jakub Arbes: Etiopská lilie Josef Václav: Sládek Básně Josef Václav: Sládek Sluncem a stínem Josef Václav Sládek: Selské písně a České znělky Josef Václav Sládek: V zimním slunci Jaroslav Vrchlický: Duch a svět Jaroslav Vrchlický: Poutí k Eldorádu Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně Jaroslav Vrchlický: Dědictví Tantalovo Jaroslav Vrchlický: Okna v bouři Jaroslav Vrchlický: Bar Kochba Svatopluk Čech: Ve stínu lípy Svatopluk Čech: Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století Svatopluk Čech: Písně otroka Julius Zeyer: Vyšehrad Julius Zeyer: Román o věrném přátelství Amise a Amila Julius Zeyer: Tři legendy o krucifixu Julius Zeyer: Dům U tonoucí hvězdy Julius Zeyer: Radúz a Mahulena Václav Beneš: Třebízský Bludné duše Josef Svátek: Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze Ladislav Stroupeţnický: Naši furianti Josef Svatopluk Machar: Confiteor Josef Svatopluk Machar: Tristium Vindobona I XX Josef Svatopluk Machar: Zde by měly kvést růţe Josef Karel Šlejhar: Kuře melancholik Alois Jirásek: F. L. Věk Alois Jirásek: Staré pověsti české Alois Jirásek: Proti všem Ignát Herrmann: U snědeného krámu Karel Václav Rais: Výminkáři Karel Václav Rais: Zapadlí vlastenci Karel Václav Rais: Kalibův zločin Karel Václav Rais: Západ Gabriela Preissová: Gazdina roba Gabriela Preissová: Její pastorkyňa Antonín Sova: Květy intimních nálad Antonín Sova: Vybouřené smutky

8 Strana 8 (celkem 16) Vilém Mrštík: Santa Lucia Vilém Mrštík: Pohádka máje A. a V. Mrštníkové: Maryša Karel Klostermann: Ze světa lesních samot Jiří Karásek ze Lvovic: Zazděná okna Jiří Karásek ze Lvovic: Sodoma Antal Stašek: Blouznivci našich hor Otokar Březina: Tajemné dálky Otokar Březina: Svítání na západě Otokar Březina: Větry od pólů Otokar Březina: Stavitelé chrámu Stanislav Kostka Neumann: Apostrofy hrdé a vášnivé Stanislav Kostka Neumann: Satanova sláva mezi námi Karel Hlaváček: Pozdě k ránu Karel Hlaváček: Mstivá kantiléna 3. 3 Literatura 20 a 21. století Světová literatura 20. a 21. století Anton Pavlovič Čechov: Tři sestry Anton Pavlovič Čechov: Višňový sad Thomas Mann: Buddenbrookovi Thomas Mann: Smrt v Benátkách Thomas Mann: Doktor Faust Alfred Jarry: Nadsamec Arthur Conan Doyle: Pes baskervillský Joseph Conrad: Srdce temnoty Christian Morgenstern: Šibeniční písně Upton Sinclair: Dţungle Maxim Gorkij: Matka Anatole France: Ostrov tučňáků Jack London: Martin Eden Rainer Maria Rilke: Zápisky Malta Lauridse Brigga Rainer Maria Rilke: Elegie z Duina Rainer Maria Rilke: Sonety Orfeovi George Bernard: Shaw Pygmalion Georg Trakl: Podzimní duše Franz Kafka: Amerika Franz Kafka: Proces Franz Kafka: Zámek Guillaume Apollinaire: Alkoholy Guillaume Apollinaire: Kaligramy Marcel Proust: Hledání ztraceného času Gustav Meyrink: Golem James Joyce: Portrét umělce v jinošských letech James Joyce: Odysseus Andrej Bělyj: Petrohrad

9 Strana 9 (celkem 16) Vladimir Majakovskij: Poémy Filippo Tommaso Marinetti: Osvobozená slova Romain Rolland: Dobrý člověk ještě ţije André Breton Philippe Soupault: Magnetická pole David Herbert Lawrence: Ţeny milující Boris Pilňak: Holý rok Luigi Pirandello: Šest postav hledá autora John Galsworthy: Sága rodu Forsythů Sinclair Lewis: Babbitt Thomas Stearns Eliot: Pustina Theodor Dreiser: Americká tragédie Jevgenij Zamjatin: My Edward Morgan Foerster: Cesta do Indie Virginia Woolfová: Paní Dallowayová Virginia Woolfová: K majáku Sergej Jesenin: Anna Sněgina Francis Scott Fitzgerald: Velký Gatsby André Gide: Penězokazi Isaak Babel: Rudá jízda Milo Urban: Ţivý bič Hermann Hesse: Stepní vlk André Breton: Nadja Michail Bulgakov: Mistr a Markétka Andrej Platonov: Čevengur Ernest Hemingway: Sbohem, armádo Ernest Hemingway: Komu zvoní hrana Ernest Hemingway: Povídky Erich Maria Remarque: Na západní frontě klid William Faulkner: Hluk a vřava William Faulkner: Absolone, Absolone! William Faulkner: Divoké palmy Robert Musil: Muţ bez vlastností John Dos Passos: Dvaačtyřicátá rovnoběţka Louis-Ferdinand Céline: Cesta do hlubin noci Aldous Huxley: Krásný nový svět /Konec civilizace/ William Saroyan: Odváţný mladý muţ na létající hrazdě Jorge Luis Borges: Obecné dějiny hanebnosti Witold Gombrowicz: Ferdydurke Vladimir Nabokov: Pozvání na popravu Vladimir Nabokov: Lolita Vladimir Nabokov: Pnin Jean-Paul Sartre: Nevolnost Jean-Paul Sartre: Zeď Bertold Brecht: Matka Kuráţ a její děti John Steinbeck: Hrozny hněvu John Steinbeck: Na východ od ráje Ivan Bunin: Povídky Dylan Thomas: Portrét umělce jako štěněte Graham Greene: Moc a sláva

10 Strana 10 (celkem 16) Graham Greene: Jádro věci Albert Camus: Cizinec Albert Camus: Mor Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ George Orwell: Farma zvířat George Orwell:1984 Boris Pasternak: Doktor Ţivago František Švantner: Nevěsta hor Boris Vian: Pěna dní Alberto Moravia: Římanka Alberto Moravia: Horalka Alberto Moravia: Nuda Dominik Tatarka: Farská republika Norman Mailer: Nazí a mrtví Eugène Ionesco: Plešatá zpěvačka Mika Waltari: Egypťan Sinuhet Samuel Beckett: Čekání na Godota Arthur Miller: Smrt obchodního cestujícího Jerome David Salinger: Kdo chytá v ţitě Robert Merle: Smrt je mým řemeslem Friedrich Dürrenmatt: Soudce a jeho kat Friedrich Dürrenmatt: Fyzikové Alain Robbe-Grillet: Gumy Alain Robbe-Grillet: Ţárlivost Ray Bradbury: 451 Fahrenheita John Ronald Reuel Tolkien: Společenstvo prstenu William Golding: Pán much Kingsley Amis: Šťastný Jim Lion Feuchtwanger: Ţidovka z Toleda Tennessee Williams: Kočka na rozpálené plechové střeše Joseph Heller: Hlava XXII Allen Ginsberg: Kvílení Jack Kerouac: Na cestě Ladislav Mňačko: Smrt si říká Engelchen Jorge Amado: Mulatka Gabriela Alan Sillitoe: V sobotu večer, v neděli ráno Heinrich Böll: Biliár o půl desáté Günter Grass: Plechový bubínek William Seward Burroughs: Nahý oběd John Updike: Králíku utíkej John Updike: Kentaur Lawrence Ferlinghetti: Startuji ze San Franciska Stanislaw Lem: Solaris Edward Albee: Kdo se bojí Virginie Woolfové? Isaac Bashewis Singer: Otrok Alexandr Solţenicyn: Jeden den Ivana Děnisoviče Alexandr Solţenicyn: Rakovina Alexandr Solţenicyn: Souostroví GULAG Anthony Burgess: Mechanický pomeranč

11 Strana 11 (celkem 16) Julio Cortázar: Nebe, peklo, ráj Patrick Ryan: Jak jsem vyhrál válku Ken Kesey: Vyhoďme ho z kola ven David Lodge: Den zkázy v Britském muzeu David Lodge: Hostující profesoři Saul Bellow: Herzog Truman Capote: Chladnokrevně Bernard Malamud: Správkař John Fowles: Mág John Fowles: Francouzova milenka Gabriel García Márquez: Sto roků samoty Arthur C. Clarke: 2001 Vesmírná odysea Philip Roth: Portnoyův komplex Michel Tournier: Král duchů Kurt Vonnegut: Snídaně šampiónů Kurt Vonnegut: Groteska Anton Myrer: Poslední kabriolet Philip Larkin: Vysoká okna William Styron: Sophiina volba Umberto Eco: Jméno růţe Umberto Eco: Foucaultovo kyvadlo Mario Vargas Llosa: Válka na konci světa Salman Rushdie: Děti půlnoci Salman Rushdie: Hanba John Irving: Svět podle Garpa José Saramago: Baltazar a Blimunda Toni Morrisonová: Milovaná Thomas Bernard: Vyhlazení Paul Auster: Newyorská trilogie Jostein Gaarder: Sofiin svět Česká literatura 20. a 21. století Antonín Sova: Údolí nového království Antonín Sova: Dobrodruţství odvahy Otokar Březina: Ruce František Gellner: Po nás ať přijde potopa František Gellner : Radosti ţivota Karel Toman : Torzo ţivota Karel Toman: Sluneční hodiny Karel Toman: Měsíce Teréza Nováková: Úlomky ţuly Teréza Nováková: Jan Jílek Teréza Nováková: Drašar Zikmund Winter: Rozina sebranec Zikmund Winter: Mistr Kampanus Alois Jirásek: Lucerna Alois Jirásek: Temno

12 Strana 12 (celkem 16) Viktor Dyk: Milá sedmi loupeţníků Viktor Dyk: Zmoudření dona Quijota Viktor Dyk: Krysař Karel Matěj Čapek Chod: Kašpar Lén mstitel Petr Bezruč: Slezské písně Fráňa Šrámek: Stříbrný vítr Fráňa Šrámek: Léto Fráňa Šrámek: Splav Fráňa Šrámek: Měsíc nad řekou Jakub Deml: Hrad smrti Jakub Deml: Zapomenuté světlo Jaroslav Vrchlický: Meč Damoklův Ivan Olbracht: O zlých samotářích Ivan Olbracht: Nikola Šuhaj loupeţník Ivan Olbracht: Golet v údolí Stanislav Kostka Neumann: Kniha lesů, vod a strání Stanislav Kostka Neumann: Nové zpěvy Richard Weiner: Lítice Richard Weiner: Hra doopravdy J. a K. Čapkové: Zářivé hlubiny a jiné prózy J. a K. Čapkové: Ze ţivota hmyzu J. a K. Čapkové: Adam Stvořitel Josef Čapek: Lelio Josef Čapek: Kulhavý poutník Karel Čapek: Boţí muka Karel Čapek: Loupeţník Karel Čapek: RUR Karel Čapek: Továrna na absolutno Karel Čapek: Anglické listy Karel Čapek: Krakatit Karel Čapek: Povídky z jedné kapsy Karel Čapek: Povídky z druhé kapsy Karel Čapek: Hordubal Karel Čapek: Povětroň Karel Čapek: Obyčejný ţivot Karel Čapek: Válka s mloky Josef Hora: Pracující den Josef Hora: Struny ve větru Josef Hora: Tvůj hlas Josef Hora: Máchovské variace Josef Hora: Domov Jiří Wolker: Host do domu Jiří Wolker: Těţká hodina Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války Bohuslav Reynek: Rybí šupiny Bohuslav Reynek: Odlet vlaštovek Josef Kopta: Třetí rota Vítězslav Nezval: Pantomima Vítězslav Nezval: Edison

13 Strana 13 (celkem 16) Vítězslav Nezval: Skleněný havelok Vítězslav Nezval: Praha s prsty deště Vítězslav Nezval: Absolutní hrobař Vítězslav Nezval: Valérie a týden divů Vladislav Vančura: Pekař Jan Marhoul Vladislav Vančura: Pole orná a válečná Vladislav Vančura: Rozmarné léto Vladislav Vančura: Markéta Lazarová Josef Váchal: Krvavý román František Langer: Periferie Jaroslav Seifert: Na vlnách TSF Jaroslav Seifert: Poštovní holub Jaroslav Seifert: Koncert na ostrově Jaroslav Seifert: Morový sloup Jaroslav Durych: Sedmikráska Jaroslav Durych : Rekviem Jaroslav Durych: Bloudění František Halas: Sépie František Halas: Kohout plaší smrt František Halas: Dokořán František Halas: Torzo naděje J. Voskovec J. Werich: Vest Pocket Revue J. Voskovec J. Werich: Caesar J. Voskovec J. Werich: Balada z hadrů Konstantin Biebl: S lodí, jeţ dováţí čaj a kávu Konstantin Biebl: Nový Ikaros Vilém Závada: Panychida Vilém Závada: Hradní věţ Ladislav Klíma: Utrpení kníţete Sternenhocha Ladislav Klíma: Velký román Vladimír Holan: Triumf smrti Vladimír Holan: Terezka Planetová Vladimír Holan: Příběhy Vladimír Holan: Noc s Hamletem Vladimír Holan: Bolest Jan Zahradníček: Pokušení smrti Jan Zahradníček: Jeřáby Jan Zahradníček: Znamení moci Karel Poláček: Muţi v ofsajdu Karel Poláček: Hlavní přelíčení Karel Poláček: Okresní město Karel Poláček: Bylo nás pět Jan Čep: Zeměţluč Jan Čep: Hranice stínu František Hrubín: Zpíváno z dálky František Hrubín: Hirošima František Hrubín: Romance pro křídlovku František Hrubín: Zlatá reneta Egon Hostovský: Ţhář

14 Strana 14 (celkem 16) Egon Hostovský: Cizinec hledá byt Egon Hostovský: Nezvěstný Egon Hostovský: Všeobecné spiknutí Boţena Benešová: Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová Marie Majerová: Havířská balada Václav Řezáč: Černé světlo Milada Součková: Odkaz Jaromír John: Moudrý Engelbert Jiří Orten:Ohnice Jiří Orten: Elegie Zdeněk Jirotka: Saturnin Karel Schulz: Kámen a bolest Jaroslav Havlíček: Petrolejové lampy Ivan Blatný: Tento večer Ivan Blatný: Pomocná škola Bixley Josef Kainar: Nové mýty Josef Kainar: Lazar a píseň Jiří Kolář: Ódy a variace Jiří Kolář: Dny v roce Jiří Kolář: Prométheova játra Jiří Weil: Ţivot s hvězdou Eduard Valenta: Jdi za zeleným světlem Vladimír Neff: Sňatky z rozumu Josef Škvorecký: Zbabělci Josef Škvorecký: Konec nylonového věku Josef Škvorecký: Příběh inţenýra lidských duší Oldřich Mikulášek: Ortely a milosti Oldřich Mikulášek: Agogh Miroslav Holub: Achilles a ţelva Jan Skácel: Co zbylo z anděla Jan Skácel: Hodina mezi psem a vlkem Jan Skácel: Smuténka Ladislav Fuks: Pan Theodor Mundstock Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol Václav Havel: Zahradní slavnost Václav Havel: Audience Václav Havel: Pokoušení Milan Kundera: Směšné lásky Milan Kundera: Ţert Milan Kundera: Jakub a jeho pán Milan Kundera: Nesmrtelnost Josef Topol: Konec masopustu Josef Topol: Kočka na kolejích Josef Topol: Slavík k večeři Václav Kaplický: Kladivo na čarodějnice Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky Bohumil Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále Bohumil Hrabal: Příliš hlučná samota Bohumil Hrabal: Pábení

15 Strana 15 (celkem 16) Věra Linhartová: Prostor k rozlišení Arnošt Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou Václav Hrabě: Blues pro bláznivou holku Ivan Wernisch: Zimohrádek Josef Jedlička: Kde ţivot náš je v půli se svou poutí Ludvík Vaculík: Sekyra Ludvík Vaculík: Morčata Ludvík Vaculík: Český snář Ivan Vyskočil: Kosti Ivan Vyskočil: Haprdáns Vladimír Páral: Soukromá vichřice Vladimír Páral: Milenci a vrazi Vladimír Körner: Adelheid Vladimír Körner: Post bellum 1866 Ivan Diviš: Thanatea Ivan Diviš: Odchod z Čech Ivan Diviš: Ţalmy Karel Šiktanc: Adam a Eva Karel Šiktanc : Český orloj Karel Šiktanc : Tanec smrti Jiří Šotola: Tovaryšstvo Jeţíšovo Emil Juliš: Nová země Miloslav Topinka: Krysí hnízdo Ota Pavel: Smrt krásných srnců Ota Pavel: Jak jsem potkal ryby Karel Kryl: Kníška Egon Bondy: Invalidní sourozenci Viktor Fischl: Kuropění Jiří Gruša: Modlitba k Janince Jiří Gruša: Dotazník aneb Modlitba za jedno město a přítele Pavel Kohout: Katyně Pavel Kohout: Kde je zakopán pes Karel Pecka: Motáky nezvěstnému Ivan Klíma: Moje první lásky Ivan Klíma: Soudce z milosti Jan Křesadlo: Mrchopěvci Ivan Martin Jirous: Magorovy labutí písně Antonín Brousek: Vteřinové smrti Petr Kabeš: Pěší věc Libuše Moníková: Fasáda Jiří Kratochvil: Medvědí román Jiří Stránský: Zdivočelá země J. H. Krchovský: Noci, po nichţ nepřichází ráno J. H. Krchovský: Leda s labutí Daniela Hodrová: Théta Michal Viewegh: Báječná léta pod psa Michal Ajvaz : Druhé město Jan Zábrana: Básně Zbyněk Havlíček: Otevřít po mé smrti

16 Strana 16 (celkem 16) Vladimír Macura: Ten, který bude Jáchym Topol: Noční práce Jáchym Topol: Kloktat dehet Miloš Urban: Hastrman Emil Hakl: O rodičích a dětech Květa Legátová: Ţelary 4 Závěr Školní seznam literárních děl ke společné části maturitní zkoušky splňuje podmínky zakotvené v 6 Vyhlášky č. 177/2009Sb. 5 Obsah 1 Obecný úvod Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Skladba výběru literárních děl Literární díla Literatura do konce 19. století Světová literatura do konce 19. století Česká literatura do konce 19. století Literatura 19. století Světová literatura 19. století Česká literatura 19. století Literatura 20 a 21. století Světová literatura 20. a 21. století Česká literatura 20. a 21. století Závěr Obsah v Jičíně dne Mgr. Renata Motyčková ředitelka školy

Školní seznam literárních děl pro základní úroveň ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ve školním roce 2012/2013

Školní seznam literárních děl pro základní úroveň ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ve školním roce 2012/2013 Školní seznam literárních děl pro základní úroveň ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ve školním roce 2012/2013 Žák vybírá 20 literárních děl (minimálně jedním literárním dílem musí být

Více

2. Světová poezie a próza 19. století

2. Světová poezie a próza 19. století SM 2012/vyšší úroveň SEZNAM ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1. Epos o Gilgamešovi 2. Bible: Starý zákon Genesis, Exodus 3. Bible: Nový zákon 4 evangelia, List

Více

Seznam školní četby Vyšší úroveň

Seznam školní četby Vyšší úroveň Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Stavbařů 5, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Seznam školní četby Vyšší úroveň Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Seznam literárních děl, z něhož

Více

2. Římská literatura

2. Římská literatura 2. Řecká literatura Aischylos Oresteia Peršané Anakreón 5 knih anakreonské poezie Pijácké písně Aristofanés Lýsistraté Ptáci Žáby Aristoteles Poetika Rétorika Epikuros O přírodě Euripides Médea Orestés

Více

Seznam titulů k maturitě 2011/2012 - vyšší úroveň. Pýcha a předsudek

Seznam titulů k maturitě 2011/2012 - vyšší úroveň. Pýcha a předsudek Seznam titulů k maturitě 2011/2012 - vyšší úroveň Světová a česká literatura do konce 18. století Austenová, J. Rozum a cit Pýcha a předsudek Boccaccio, G. Dekameron Diderot, D. Jeptiška Epos o Gilgamešovi

Více

Květy zla Zločin a trest

Květy zla Zločin a trest SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY PRO VYŠŠÍ ÚROVEŇ STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY I. Světová a česká literatura do konce 18.století I-1: Bible I-2: Sofoklés: Antigona I-3: Král Oidipus I-4: Euripides: Médea I-5:

Více

Květy zla Zločin a trest

Květy zla Zločin a trest SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY PRO ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY I. Světová a česká literatura do konce 18.století I-1: Bible I-2: Sofoklés: Antigona I-3: Král Oidipus I-4: Euripides: Médea I-5:

Více

Státní maturita z ČJ ve školním roce 2010/2011

Státní maturita z ČJ ve školním roce 2010/2011 Státní maturita z ČJ ve školním roce 2010/2011 Vyšší úroveň obtížnosti Podklady k ústní zkoušce (pro přípravu pracovních listů) Seznam literárních děl, z něhož maturant vybírá, sestavuje škola. Obsahuje

Více

Seznam četby k maturitě z českého jazyka a literatury vyšší úroveň obtíţnosti

Seznam četby k maturitě z českého jazyka a literatury vyšší úroveň obtíţnosti Seznam četby k maturitě z českého jazyka a literatury vyšší úroveň obtíţnosti AUTOR Světová a česká literatura do konce 18. století Homér Sofokles Ovidius Dante Boccaccio Cervantes Shakespeare Komenský

Více

Školní seznam literárních děl

Školní seznam literárních děl Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní seznam literárních děl školní rok 2014/2015 Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Žák vybírá 20 literárních

Více

Knihovna 2015. C4 Halas František Já se tam vrátím

Knihovna 2015. C4 Halas František Já se tam vrátím C4 Halas František Já se tam vrátím Defoe Daniel Robinson Crusoe A103 Šrámek Fráňa Stříbrný vítr A116a Kukučín, Martin Pražské motivy A127a,b Kratochvíl, J. Vesnice A128 Mináč Vladimír Smrt chodí po horách

Více

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Stanovení zkoušek, termínů a témat maturitní zkoušky v roce 2015

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Stanovení zkoušek, termínů a témat maturitní zkoušky v roce 2015 Stanovení zkoušek, termínů a témat maturitní zkoušky v roce 2015 Studijní obor: Podnikání dálková forma studia (64 41 L/51) ŠVP: Podnikání dálková forma studia Společná část maturitní zkoušky 1. povinná

Více

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Stanovení zkoušek, termínů a témat maturitní zkoušky v roce 2015

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Stanovení zkoušek, termínů a témat maturitní zkoušky v roce 2015 Stanovení zkoušek, termínů a témat maturitní zkoušky v roce 2015 Společná část maturitní zkoušky Studijní obor: Grafický design (82 41 M/05) ŠVP: Grafika v reklamní praxi ŠVP: Fotografie v reklamní praxi

Více

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Stanovení zkoušek, termínů a témat maturitní zkoušky v roce 2015

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Stanovení zkoušek, termínů a témat maturitní zkoušky v roce 2015 Stanovení zkoušek, termínů a témat maturitní zkoušky v roce 2015 Studijní obor: Ekonomika a podnikání ŠVP: Řízení obchodních a výrobních firem (63 41 M/01) Společná část maturitní zkoušky 1. povinná Český

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Předmět Český jazyk a literatura má komplexní charakter a jeho výuka je tradičně organizována do tří složek: literární výchovy, jazykové výchovy a komunikační a slohové výchovy.

Více

Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2009/2010. Český jazyk

Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2009/2010. Český jazyk Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2009/2010 Český jazyk Předmětová komise českého jazyka a literatury pro přípravu zkušebního katalogu: Marie Sohr, prof., NIU Jednota, Daruvar vedoucí Kvjeta

Více

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 MATURITNÍ TÉMATA pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 Český jazyk a literatura... 2 Cizí jazyk... 6 Základy společenských věd... 8 Dějepis... 9 Zeměpis... 11 Matematika... 13 Fyzika...

Více

zahrani ní beletrie podle názvu díla St ední pr myslová škola stavební eské Bud jovice, Resslova 2 Seznam beletrie

zahrani ní beletrie podle názvu díla St ední pr myslová škola stavební eské Bud jovice, Resslova 2 Seznam beletrie K642 Soubor autor 20 p íb K628 Ajtmatov, ingiz A v ku delší bývá den K428 Marcel, Pierre Adéma K554 Timmermans, Felix Adriaan Brouwer K685 Vergilius, Publius Maro Aeneis K94 Wojewodzki, Michal Akce v-1,

Více

zahrani ní beletrie podle autora St ední pr myslová škola stavební eské Bud jovice, Resslova 2 Seznam beletrie

zahrani ní beletrie podle autora St ední pr myslová škola stavební eské Bud jovice, Resslova 2 Seznam beletrie K285 Abašidze, Grigol Královnina noc K253 Abramov, Fjodor Muži a ženy K639 Adamov, Arkadij Roh bílé zdi K139 Adamsonová, Joy íb h lvice Elsy K673 Aischylos ecká dramata K628 Ajtmatov, ingiz A v ku delší

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Humanitní gymnázium Pojďme listovat v sobě tak jako v knize

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Humanitní gymnázium Pojďme listovat v sobě tak jako v knize SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO, S.R.O. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Humanitní gymnázium Pojďme listovat v sobě tak jako v knize Ale byl jsem mladý,

Více

Seznamy a témata. maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Seznamy a témata. maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Příloha č. 2 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Seznamy a témata maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Školní seznam

Více

číslo Autor knihy Název knihy cena: poznámky žánr 2233. Adamczyk Bruno Řeč těla 184,- 811. Adams N. Hard rock 21 28,- stopy hrůzy 744. Adams N.

číslo Autor knihy Název knihy cena: poznámky žánr 2233. Adamczyk Bruno Řeč těla 184,- 811. Adams N. Hard rock 21 28,- stopy hrůzy 744. Adams N. číslo Autor knihy Název knihy cena: poznámky žánr 2233. Adamczyk Bruno Řeč těla 184,- 811. Adams N. Hard rock 21 28,- stopy hrůzy 744. Adams N. Mr, Popularity (8) 25,- stopy hrůzy 813. Adams N. Pod maskou

Více

eská beletrie podle autora St ední pr myslová škola stavební eské Bud jovice, Resslova 2 Seznam beletrie

eská beletrie podle autora St ední pr myslová škola stavební eské Bud jovice, Resslova 2 Seznam beletrie J29 Adlová, V ra Jarní symfonie J30 Adlová, V ra že z Flander J31 Adlová, V ra íkáte, abych v il J38 Ajvaz, Michal Zlatý v k J34 Arbes, Jakub Akrobati. Zázra ná Madona J36 Arbes, Jakub Okolí Prahy J33

Více

P.Č. AUTOR NÁZEV KNIHY 1. Chytrému napověz 2. Novely o velké vlastenecké válce 3. Malá knížka o obrazech z dějin 4. Malá knížka o Robinsonce 5.

P.Č. AUTOR NÁZEV KNIHY 1. Chytrému napověz 2. Novely o velké vlastenecké válce 3. Malá knížka o obrazech z dějin 4. Malá knížka o Robinsonce 5. 1. Chytrému napověz 2. Novely o velké vlastenecké válce 3. Malá knížka o obrazech z dějin 4. Malá knížka o Robinsonce 5. Malá knížka o Robinsonce 6. Cesta Cyrila Boudy za knihou 7. Malá knížka o Babičce

Více

Maturitní otázky a témata

Maturitní otázky a témata Maturitní otázky a témata Ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky a profilová část maturitní zkoušky Školní rok 2014/2015 Obsah Ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky 3 Český jazyk a literatura.

Více

Adams Douglas Stopařův průvodce Hynek, Praha 1998 Ajvaz Michal Zlatý věk Druhé město, Brno 2011 Allen Woody Vyřídit si účty Argo, Praha 1997 Allen

Adams Douglas Stopařův průvodce Hynek, Praha 1998 Ajvaz Michal Zlatý věk Druhé město, Brno 2011 Allen Woody Vyřídit si účty Argo, Praha 1997 Allen Adams Douglas Stopařův průvodce Hynek, Praha 1998 Ajvaz Michal Zlatý věk Druhé město, Brno 2011 Allen Woody Vyřídit si účty Argo, Praha 1997 Allen Woody Čirá anarchie Argo, Praha 2007 Apuleius Zlatý osel

Více

číslo Autor knihy Název knihy cena: poznámky 1. Majerová Marie Siréna 29.- 2. Majerová Marie Siréna 29.- 3. Šmahelová Helena Velké trápení 26.- 4.

číslo Autor knihy Název knihy cena: poznámky 1. Majerová Marie Siréna 29.- 2. Majerová Marie Siréna 29.- 3. Šmahelová Helena Velké trápení 26.- 4. číslo Autor knihy Název knihy cena: poznámky 1. Majerová Marie Siréna 29.- 2. Majerová Marie Siréna 29.- 3. Šmahelová Helena Velké trápení 26.- 4. Čapek Karel Povídky z jed.a druh. kapsy 34.- 5. Remargue

Více

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války)

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Literatura pro 2. ročník gymnázia (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba: Petr Bezruč: Slezské písně - alespoň

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA pro akademický rok 2003/2004, obor činoherní herectví

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA pro akademický rok 2003/2004, obor činoherní herectví PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA pro akademický rok 2003/2004, obor činoherní herectví Test kulturního přehledu. Jméno a příjmení. 1) Charakterizujte drama a jiný odlišný literární útvar epika: 6 bodů drama: 6 bodů 2)

Více

PhDr. Olga Šimandlová leden - únor 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. Světová literatura 20. a 21. století

PhDr. Olga Šimandlová leden - únor 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. Světová literatura 20. a 21. století Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Světová

Více