43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách"

Transkript

1 43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách pod odbornou záštitou Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice května 2012 Dům kultury Dukla, Pardubice 2. cirkulář závazná přihláška

2 ODBORNÁ NÁPLŇ KONFERENCE Současný stav oboru ve světě Nátěry se sníženým obsahem VOC Perspektivní pojiva Pojiva pro výrobu nátěrových hmot Suroviny a aditiva pro nátěrové hmoty Speciální a funkční aditiva pro nátěrové hmoty Netoxické antikorozní pigmenty Nové typy plniv Pokroky v technologii nátěrových hmot Kompozitní materiály Nanotechnologie a nanomateriály v oblasti nátěrových hmot Dispergační a strojní zařízení pro výrobu nátěrových hmot Povrchové předúpravy Trendy v povrchových úpravách a předúpravách kovů, dřeva a minerálních podkladů Ekonomika a ekologie povrchových úprav Zkušební metody a přístroje Legislativa FIREMNÍ PREZENTACE, VÝSTAVA Zahrnuje možnost komerčně zaměřené přednášky v délce 30 min. a prostor pro výstavku. Částka za kompletní firemní prezentaci činí 7000,- Kč (přednáška + výstavka). Za samotnou výstavku je účtována částka 5000,- Kč. Po přihlášení firemní prezentace bude obratem vystavena faktura daňový doklad na příslušnou částku. V této položce není zahrnuto vložné pro účastníky konference. ÚČASTNICKÝ POPLATEK Účastnický poplatek v plném rozsahu je 3.100,- Kč. V této částce jsou zahrnuty organizační náklady, náklady na sborník, občerstvení během jednání a účast na společenském večeru. Ubytování si účastníci zajišt ují a hradí sami. Nabídka hotelů pro rezervaci je uvedena v příloze a na Obědy a večeře budou k dispozici po úhradě a vyplnění závazné přihlášky. Při neúčasti se vložné nevrací. ÚČEL KONFERENCE Účelem konference je informovat odborníky o nejnovějších výsledcích a znalostech z výzkumu, vývoje a výroby nátěrových hmot, technologií a jejich aplikací. Budou prezentovány přednášky zástupců jak vysokých škol a výzkumných ústavů, tak významných výrobců a dodavatelů surovin pro nátěrové hmoty a povrchové úpravy. Pro postery a firemní prezentace bude vytvořen dostatečný prostor. VĚDECKÝ VÝBOR Dr.Ing.PetrAntoš,PhD. Ing. Adolf Goebel, Ph.D. doc. Ing. Daniel Jankura, Ph.D. Ing. Petr Koutník Ing. David Pohl, Ph.D. doc. Ing. Luboš Svoboda, CSc. Ing. Petr Teplý, CSc. Ing. Zdeněk Tůma ORGANIZAČNÍ VÝBOR Miroslava Přerovská Marie Hubíková

3 KONTAKTNÍ OSOBA PRO ORGANIZACI A VĚDECKÝ PROGRAM Přihlášení zájemci obdrží koncem dubna 2012 přesný program konference a organizační pokyny. SEKRETARIÁT KONFERENCE tel.: tel.: KORESPONDENCE prof. Ing. Andréa Kalendová Dr. Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice Studentská Pardubice DATUM A KONÁNÍ KONFERENCE května 2012 Dům kultury Dukla, Pardubice. ČASOVÝ PROGRAM KONFERENCE registrace zahájení KNH 2012, odborný program večeře odborný program oběd odborný program večeře Galavečer KNH 2012 s předáním cen odborný program, zakončení konference KNH 2012 DOPROVODNÝ PROGRAM KONFERENCE Dne je pro účastníky konference připraven Galavečer, spojený s již tradičním předáním cen významným odborníkům z oblasti nátěrových hmot. Pokud máte zájem o účast na konferenci, zašlete vyplněnou závaznou přihlášku obratem na adresu prof. Ing. Andrey Kalendové, Dr. a poukažte účastnický poplatek do 15. dubna Počet účastníků je omezen na maximální počet 300 z důvodu kapacity přednáškové haly a proto také jen do tohoto počtu budou přijímány přihlášky. Dům kultury Dukla, Pardubice je vzdálen od centra města cca m (tři stanice trolejbusem). Pro přednášející a diskutující bude k dispozici zpětný projektor a dataprojektor.

4 Závazná přihláška k účasti na 43. Konferenci o nátěrových hmotách ve dnech května Příjmení, jméno, titul: Adresa zaměstnavatele, (adresa pro korespondenci) vč. PSČ: telefon: Přesný název a sídlo firmy (pro vystavení daňového dokladu) IČO: DIČ: Objednávám Cena Hrazená částka účastnický poplatek Kč večeře dne Kč oběd dne Kč večeře dne Kč celkem k úhradě Účastnický poplatek v základním rozsahu je 3.100,- Kč. V této částce jsou zahrnuty organizační náklady a náklady na sborník. Účast na konferenci je vázána na zaplacení účastnického poplatku, přihlášky bez zaplacení nebudou akceptovány. Registrace účastníků probíhá dne od hodin. Účastnický poplatek poukažte do na účet konference. Daňový doklad bude předán účastníkům při registraci Účastnický poplatek se při neúčasti nevrací. Potvrzujeme, že jsme poukázali na účet Česká spořitelna Pardubice, Palackého 1908, číslo účtu: / 0800, variabilní symbol 0043 název účtu: Marie Hubíková IBAN- CZ BIC- GIBACZPX IČO (není plátcem DPH ) dne... znašehoúčtu... částku razítko a podpis Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete na adresu: prof.ing.andréakalendová,dr.,fakultachemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Studentská 573, Pardubice

5 43 rd International Conference on Coatings Technology under the auspices of the Department of Paints and Organic Coatings of the Faculty of Chemical Technology at the University of Pardubice May 14 16, 2012 Cultural Centre Dukla, Pardubice, Czech Republic 2 nd Circular

6 TOPICS Contemporary situation of this field in the world Paints with a reduced VOC content Prospective binders Binders for the production of paints Raw materials and additives for paints Special and functional additives for paints Non-toxic anticorrosion pigments New types of binders Progress in the technology of paints Composite materials Nanotechnology and nanomaterials in the area of paints Dispersing and mechanical equipment for the [production of paints Surface pre-treatment Trends in the surface finish and pre-treatment of metal, wood and mineral background materials Economy and ecology of surface treatment Testing methods and devices Legislation COMPANY PRESENTATION, EXHIBITION The binding application entitles you to give a commercially oriented, 30-minute-long lecture and to display your materials in a designated place. A complete corporate presentation costs CZK 7,000- (lecture + exhibition). On placing your application for a corporate presentation we will immediately invoice (a tax document) a respective amount to you. This fee, however, does not include a conference fee. PARTICIPATION FEE DESTINATION This conference is meant to inform professionals about the recent results and knowledge gained in the area of paints research, development and production, as well as technologies and application. The conference will present lectures given by university and research institute representatives, leading manufacturers and suppliers of base materials for paints and surface treatments. Sufficient space will be reserved for posters and corporate presentation. Scientific Committee Dr. Ing. Petr Antoš, PhD. Ing. Adolf Goebel, Ph.D. doc. Ing. Daniel Jankura, Ph.D. Ing. Petr Koutník Ing. David Pohl, Ph.D. doc. Ing. Luboš Svoboda, CSc. Ing. Petr Teplý, CSc. Ing. Zdeněk Tůma Organizational Committee Miroslava Přerovská Marie Hubíková

7 SCIENTIFIC CORRESPONDENCE or Further information will be sent together with the scientific program by the end of April REGISTRATION ENQUIRES or University of Pardubice Studentská Pardubice Czech Republic fax.: DATE AND PLACE OF ARRANGEMENT OF THE CONFERENCE May 14 16, 2012 in the Cultural Centre Dukla, Pardubice, in Czech Republic. PROGRAM SCHEDULE OF THE CONFERENCE May 14, Conference registration Opening conference CCT Plenary lectures Dinner May 15, Plenary lectures Lunch Plenary lectures Dinner Gala Dinner CCT 2012 May 16, Plenary lectures Closing conference CCT 2012 SUPPLEMENTING CONFERENCE PROGRAM On May 15, 2012, all participants are invited to a gala evening that is traditionally connected with the giving of prizes to the notable specialists in the area of paints. If you are interested in attending this conference, please send your complete binding application form to the Andréa Kalendová address by return and remember to remit your participation fee by April 15, The number of participants is limited to 300 due to the seating capacity of the auditorium. All application forms received after beyond this limit will have to be rejected.

4. a 5. března 2014 OREA hotel Pyramida, Praha 4 and 5 March 2014 The OREA Pyramida Hotel, Prague. 20. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

4. a 5. března 2014 OREA hotel Pyramida, Praha 4 and 5 March 2014 The OREA Pyramida Hotel, Prague. 20. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY 20. konference PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY nové trendy / zahrnuje konferenci Plasty The 20th Conference DISTRIBUTION SYSTEM OPERATION 2014 New Trends / includes the PLASTICS Conference 4. a 5. března

Více

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI Generálním sponzorem Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci je firma ThermoFisher Scientific s.r.o. spolu s partnery Pragolab s.r.o. a Nicolet CZ s.r.o. B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

Výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato výzva ve formě níže uvedené zadávací dokumentace (dále jen ZD) je vypracována

Více

SUMMER SCHOOL OF SLAVONIC STUDIES

SUMMER SCHOOL OF SLAVONIC STUDIES SUMMER SCHOOL OF SLAVONIC STUDIES FACULTY OF ARTS AND PHILOSOPHY OF CHARLES UNIVERSITY Institute of Czech Studies PRAGUE 2010 The 54 th session of the Summer School of Slavonic Studies (the LŠSS) held

Více

KONFERENCE NGV 2013 PERSPEKTIVY ROZVOJE A VYUŽITÍ CNG/LNG V DOPRAVĚ PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT AND USE OF CNG / LNG IN TRANSPORT

KONFERENCE NGV 2013 PERSPEKTIVY ROZVOJE A VYUŽITÍ CNG/LNG V DOPRAVĚ PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT AND USE OF CNG / LNG IN TRANSPORT KONFERENCE NGV 2013 PERSPEKTIVY ROZVOJE A VYUŽITÍ CNG/LNG V DOPRAVĚ PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT AND USE OF CNG / LNG IN TRANSPORT POŘÁDANÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY, MINISTERSTVA

Více

HYDROPROJEKT CZ a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 Člen skupiny SWECO

HYDROPROJEKT CZ a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 Člen skupiny SWECO Program a 2. pozvánka k účasti HYDROPROJEKT CZ a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 Člen skupiny SWECO Vás tímto zve na konferenci Flotace ve vodárenství která se koná ve dnech 12. - 13. 11. 2009 v Praze 8,

Více

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA REGISTRAČNÍ www.ssbk.cz FORMULÁŘ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER SYMPOZIA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Více

10. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 20. 22. 10. 2015

10. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 20. 22. 10. 2015 Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. ČVUT v Praze, Fakulta strojní ČEZ, a. s. ZČU v Plzni, Fakulta strojní ÚJV Řež, a.s. Inženýrská akademie České republiky ČSNMT 10. konference ZVYŠOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI

Více

DIGITÁLNÍ BROADC ASTING

DIGITÁLNÍ BROADC ASTING PRÁVO REGULACE LIBERALIZACE POSTAVENÍ REG ULÁTORŮ POSTAVENÍ REGULÁTORŮ LLU UNIVERZÁLNÍ SLUŽBA UNIVERZÁLNÍ SLUŽBA UŽIVATEL egovernment INFORMAČNÍ EKONOMIKA KYBERNALITA TELEMATIKA ELEK TRONICKÉ KOMUNIK ACE

Více

37. KONFERENCE SYNTÉZA A ANALÝZA LÉČIV BRNO 2008. 37th CONFERENCE DRUG SYNTHESIS AND ANALYSIS 2008

37. KONFERENCE SYNTÉZA A ANALÝZA LÉČIV BRNO 2008. 37th CONFERENCE DRUG SYNTHESIS AND ANALYSIS 2008 37. KONFERENCE SYNTÉZA A ANALÝZA LÉČIV BRNO 2008 37th CONFERENCE DRUG SYNTHESIS AND ANALYSIS 2008 Záštitu nad konferencí konanou při příležitosti oslav 90. výročí vzniku VFU převzal: The conference is

Více

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ

CD 2008 5 6/ 2009. Slévárenství HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ CD 2008 Slévárenství 5 6/ 2009 HÜTTENES-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GMBH HÜTTENES-ALBERTUS CZ Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 20. 6. 2008 byl Radou pro V a V zařazen na

Více

Pitná voda z údolních nádrží

Pitná voda z údolních nádrží W&ET Team, České Budějovice ČSAVE - Československá asociace vodárenských expertů Envi-Pur, s.r.o., Tábor Hydrotechnológia Bratislava s.r.o. SVS a.s., Severočeská vodárenská společnost a.s.,teplice PVK,

Více

O přednášejících / About speakers > > > >

O přednášejících / About speakers > > > > O přednášejících / About speakers > > > > Dr. Rajiv D. Banker je profesorem účetnictví a informačních technologií na Fox School of Business při Univerzitě v Temple. Dr. Banker je jednou z vůdčích osobností

Více

SPOLUPRÁCE 2015. Pozvánka na XXI. mezinárodní konferenci

SPOLUPRÁCE 2015. Pozvánka na XXI. mezinárodní konferenci VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. datum konání: 22. - 24. 4. 2015 2. Místo konání: Wellness Hotel Vista Velká Morava 46, 561 69 Dolní Morava, GPS: 50.1518131N, 16.8150764E, tel: +420 469 771 111, www.dolnimorava.cz;

Více

DOPRAVNÍ A MĚSTSKÉ TUNELY MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010 PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010. 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites.

DOPRAVNÍ A MĚSTSKÉ TUNELY MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010 PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010. 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites.cz Sponzorováno ITA-AITES MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE POZVÁNKA Česká tunelářská asociace ITA-AITES vás srdečně

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 1. oznámení Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra antropologie a zdravovědy a Katedra biologie ve spolupráci s Českou antropologickou společností, s Českou společností entomologickou,

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVI Sešit 7 Červenec 2000 O B S A H Část normativní - Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více

ROâNÍK 32 (2004), âíslo 2. âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ISSN 1211-2526

ROâNÍK 32 (2004), âíslo 2. âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ISSN 1211-2526 ROâNÍK 32 (2004), âíslo 2 2 âeská SPOLEâNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII ISSN 1211-2526 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII http://csbmb.img.cas.cz TOMISLAV BARTH -

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

SANAČNÍ TECHNOLOGIE IX pořádanou pod záštitou Ing. Viléma Žáka náměstka hejtmana Středočeského kraje

SANAČNÍ TECHNOLOGIE IX pořádanou pod záštitou Ing. Viléma Žáka náměstka hejtmana Středočeského kraje Vás zvou na konferenci SANAČNÍ TECHNOLOGIE IX pořádanou pod záštitou Ing. Viléma Žáka náměstka hejtmana Středočeského kraje odborní garanti doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc. Ing. Jaroslav Zima doc. Dr. Ing.

Více

Česká společnost uživatelů otevřených systémů Europen.CZ 6. mezioborový seminář EurOpen.CZ

Česká společnost uživatelů otevřených systémů Europen.CZ 6. mezioborový seminář EurOpen.CZ Česká společnost uživatelů otevřených systémů Europen.CZ 6. mezioborový seminář EurOpen.CZ 12. prosince 2008 pension Fousek Štědronín Vážené kolegyně, vážení kolegové, šesté setkání na Zvíkově má stejné

Více

Příští zasedání TNK bude uskutečněno podle potřeby během příštího roku 2013. Přílohy: 1 až 5

Příští zasedání TNK bude uskutečněno podle potřeby během příštího roku 2013. Přílohy: 1 až 5 Zápis ze zasedání TNK 32 Ochrana proti korozi 19.11.2013 Přítomni: (viz prezenční listina, příloha č.1) Program: 1. Úvod předseda 2. Personální informace - tajemník 3. Kontrola zápisu ze zasedání v listopadu

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2007 Mezinárodní konference Transport svým významem již dávno přesáhla

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXV ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2009 Cena: 64 Kč Část normativní OBSAH Program kulturní, vzdělávací a vědecké spolupráce mezi

Více

Obsah 1. ÚVOD - INTRODUCTION...2 2. HISTORIE KATEDRY - HISTORY... 3. 3. SOUČASNÉ SLOžENÍ KATEDRY - CURRENT FACULTY...6

Obsah 1. ÚVOD - INTRODUCTION...2 2. HISTORIE KATEDRY - HISTORY... 3. 3. SOUČASNÉ SLOžENÍ KATEDRY - CURRENT FACULTY...6 Contents Obsah 1. ÚVOD - INTRODUCTION...2 2. HISTORIE KATEDRY - HISTORY... 3 3. SOUČASNÉ SLOžENÍ KATEDRY - CURRENT FACULTY...6 4. STUDIJNÍ OBORY A PŘEDMĚTY - GUARANTEED MAJORS AND COURSES...13 5. ABSOLVENTI

Více

PROGRAM KONFERENCE 13. LISTOPADU 2013 OBECNÉ OTÁZKY ANALYTIKY ODPADŮ. Hodnocení analytických výsledků Kutná Hora 10.25-10.

PROGRAM KONFERENCE 13. LISTOPADU 2013 OBECNÉ OTÁZKY ANALYTIKY ODPADŮ. Hodnocení analytických výsledků Kutná Hora 10.25-10. 2. cirkulář Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na třetí ročník konference ANALYTIKA ODPADŮ. Věříme, že konference bude úspěšná stejně jako předchozí ročníky a že se nám společně

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více