Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola Mikulov, Valtická č. 3 okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Rostislav Souchop Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav 1

2 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve škol. roce 2010/2011 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zřizovatel školy: Město Mikulov Charakteristika školy: Úplná základní škola, detašované pracoviště na ul. Pavlovská 52 Ředitel školy: Mgr. Rostislav Souchop Telefon, fax: , Školská rada: založena dle 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění Školní rok 2010/2011 Počet tříd Celkový žáků počet celkem z toho spec. vyrovnávacích 1. stupeň ,3 2. stupeň ,5 Celkem ,75 Žáci v zahraničí Počet žáků na jednu třídu Celkový počet žáků v 1. ročníku: 45 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu ( učitelé v přepočtených úvazcích): 15,2 Součástí školy je také školní jídelna s celkovou kapacitou 400 obědů, 4 oddělení školní družiny a školní klub. 14 b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Ve škole se vyučuje podle školního vzdělávacího programu Škola brána do života. c) Přehled pracovníků školy 2

3 1. Odborná a pedagogická způsobilost podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících Celkový počet pedagogických pracovníků % Z toho odborně a ped. způsobilých 23 82% 2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2010/2011 nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2010/2011 nastoupili na školu: 0 4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2010/2011 odešli ze školy: 0 5. Věkové složení učitelů Učitelé Věk Muži Ženy do35 let let 3 11 nad 50 let 1 9 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 Celkem 4 24 Rodičovská dovolená Počet nepedagogických pracovníků: 13 d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 1. Rozhodnutí ředitele Uvádí se rozhodnutí ředitele podle 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky 12 0 O dodatečném odložení povinné školní docházky 7 0 Další dle 165, odst.2 písm.e) zákona č. 561/2004 Sb Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2010/2011: 64 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2011/2012: Údaje o přijímacím řízení na školu, uvedenou v přihlášce 3

4 Gymnázia Školní rok 2009/ leté studium Počty žáků 6 leté studium 8 leté studium SOŠ SOU přihlášených* 4 15,4% ,4% 12 46,1% 10 38,5% přijatých** 4 15,4% ,6% 12 46,1% 10 38,5% * % z počtu žáků příslušného ročníku ** % z počtu žáků příslušného ročníku 3. Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % z celkového počtu všech žáků 9. ročník 26 7,5 nižší ročník 8 2,3 Celkem 34 9,8 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků II.pololetí šk. roku 2010/2011 Ročník Počet Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakují žáků vyznamenáním bez (*) bez (*) Cekem za 1. stupeň Celkem za 2. stupeň Celkem za školu * ) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 15. října 2. Snížený stupeň z chování 4

5 Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy , ,8 3. Celkový počet neomluvených hodin na škole: 153 Průměr na jednoho žáka: 0,4 f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 1. Počet pedagogických pracovníků, kteří pokračují v dálkové studiu obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy: 1 Počet pedagogických pracovníků, kteří pokračují v dálkovém studiu obor Speciální pedagogika: 1 2. Kurzy a školení typ kurzu, školení počet zúčastněných pracovníků Integrovaný žák 8 Kázeň a klima 10 Žák s SPU 2 PAU 1 Lyžařský instruktor 2 Kyberšikana 8 Těšíme se do školy 1 Poruchy učení 1 TV- kolektivní hry 1 Konference EV 1 IVP Brno 1 Učíme aplikovat matematiku 1 Jak řešit stížnosti proti škole 1 Inovativní metody ve výuce 1 IT ve škole 1 Školení metodiků prevence 1 TH jako nástroj 1 Rómská problematika 1 g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 5

6 1. Součástí školy je také školní družina ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD Celkem Z činnosti školní družiny: I v letošním školním roce připravily paní vychovatelky našim dětem řadu akcí a soutěží. K těch nejvýznamnějším můžeme zařadit soutěže v podzimní výzdobě, Turnaj v piškvorkách, dopis Ježíškovi, vánoční párty, dárky a přání pro pracovníky školy, Soutěž ve společenských hrách, Turnaj v sudoku, Kuličkiáda, orientační závody. Dále děti z jednotlivých oddělení vystoupily např. na vánočních besídkách, na Zahradní slavnosti, na oslavě ke Dni matek, na zábavném odpoledni ke Dni dětí nebo na Mikulovském setkání na náměstí. 2. Školní klub ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK Celkem Z činnosti školního klubu: Nabídka: kroužek florbalu 3. Práce s talentovanými dětmi Při práci s talentovanými dětmi využíváme zejména individuální přístup vyučujících, kteří pracují s dětmi nad rámec osnov žákovských povinností přímo ve vyučování, využíváme také konzultanta v matematice, řadu počítačových programů, které mají žáci možnost používat i doma, zařazení dětí do zájmových kroužků a také jejich zapojení do různých soutěží, které děti motivují k získávání nových znalostí i dovedností. 4. Práce se zaostávajícími žáky Snažíme se věnovat i zaostávajícím žákům. Jim také velmi pomáhá individuální přístup, který jim umožňuje snadněji zvládnout základní učivo ( doplňovací cvičení, zkrácené texty na psaní, zjednodušená domácí příprava apod. ). Velmi důležitá je také spolupráce s rodiči. Děti jsou zasílány k vyšetření v PPP a na základě vyšetření navštěvují dyslektickou poradnu, kde s nimi pracují speciální pedagogové, kteří na základě doporučení PPP vypracovávají pro tyto žáky IVP. V letošním roce pracovaly na škole 4 asistenti pedagoga. V tomto školním roce jsme začali aktivně spolupracovat s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání. 5. Dyslektická poradna Oddělení dyslektické poradny navštěvuje 48 dětí Při práci s talentovanými i zaostávajícími dětmi se velmi osvědčují prvky daltonského plánu, které jsou zařazovány vyučujícími zejména na 1. stupni. Kladou totiž důraz na individuální schopnosti každého žáka, umožňují žákům pracovat vlastním tempem, vybírat si úkoly, které 6

7 zvládnou. Velmi důležitá je také spolupráce a vzájemná pomoc dětí, které jim umožňují aktivní přístup k získávání nových vědomostí a dovedností. Každé dítě může být úspěšné. Od května tohoto školního roku začala na škole pracovat školní psycholožka. Pro další školní rok plánujeme zařadit se do programu VIP. 6. Volitelné předměty a zájmové útvary při ZŠ volitelný předmět vyučující třída termín Sport. výchova K. Míček VII.A, B Út 1..vyuč.hod. Informatika P. Šíma IX.A Út 8.vyuč.hod. Čt 8. vyuč. hod. Literární seminář J. Kudrnová VIII.A Pa 4.vyuč.hod. Anglická konverzace B. Fabičovičová K. Foltýnová VII.A VII.B Út 6.vyuč.hod. Pa 1. vyuč. hod. školní klub vyučující třída termín Florbal R. Souchop I.- II.roč. (Pavl.) Pá 13:15-14:15 Florbal R. Souchop III.- V.roč. (Pavl.) Pá 14: 30-15:30 zájmový útvar vyučující třída termín Sportovní D. Němcová I.-III. B Út 13:00-13:45 Sportovní Š. Turečková III.- V. B Po 13:00-13:45 Keramika L. Děngeová III.- IV.B Čt 13:00-13:45 Keramika L. Děngeová V., VI. a IX. Čt 14:00-14:45 Keramika L. Děngeová VI.- IX. A a B Čt 14:30-16:00 Dramatický L Buchtová I.- VIII. A a B Čt 13:30-14:15 Hudební L. Hlavačková I.- V. B St 13:15-14:00 Sborový zpěv L. Hlavačková II.- V. St 14:00-14:45 Český jazyk J. Fojtíková IX. A Út 14:00-15:30 (1 za 14 dní) Sportovní M. Janečková VI.- VII. Út 15:15-16:00 Matematika S. Pospíšilová IX. A Čt 14:00-14:45 Ekoklub A. Uhlířová VI.- IX. A a B Pá 14:00-15:00 Parkurové cvičení K. Míček VI.- IX. A a B Po 15:00-16:00 Matematika A. Antesová IX. (nestud.) St 14:00-14:45 Ekoklub A. Uhlířová VI.- IX. Pá 14:00-15:00 Hudební P. Čechová I. V. A Po 13:00-13:45 Dramatický P. Vančurová I.- II. A Po 13:00-14:00 Ekoklub A. Uhlířová I. V. roč. Út 13:00-14,00 Funnydancers S. Zelinková I. II. A St 13:00 13:30 Výtvarný P. Vančurová I. a II. A St 12:00 13:00 Čtenářský S. Kohútová II. V. A Čt 13:00 13:45 Školní časopis I. Handlová I. V. A Čt 13,00 14,15 Žákovská knihovna: J. Ďurko- Čt 14:00-14:30 hod. S.Kohútová Po 13:00-14:00 hod. Dyslektická poradna: L- Děngeová- Út 7:30-8:30 hod. a 13:00-15:00 hod. P. Čechová - Út 12:00-14:00, Čt 12:00-14:00, Pá 12:00-13:00 hod. 7

8 7. Na naší škole probíhá velké množství akcí jak pro žáky, tak i pro rodiče a veřejnost. Řada z nich zde má již svoji tradici. Naši žáci se také zúčastňují řady akcí pořádaných mimo školu. ÚSPĚCHY ŽÁKŮ 1. STUPNĚ VE ŠK. ROCE 2010/2011 SPORTOVNÍ Běh na 50m přeborník mikulovských škol 1. místo LEHOTSKÁ Simona 2. místo ŠRÁMEK Denis CHMELAŘOVÁ Barbora 3. místo ŠMID Vojtěch TOPORČÁK Adam Šplh okresní přebor Břeclav 3. místo NESVADBOVÁ Barbora 4. místo JÓN Adam 4. místo DOSTÁLOVÁ Ilona Atletický trojboj oblastní závody běh na 50m 2.místo ZAJÍČKOVÁ Karolína 2. místo NAVRÁTIL Filip 2. místo MIKEROVÁ Marie 3. místo UHER Filip 3. místo BRUCHÁČKOVÁ Ema 3. místo TOPORČÁK Adam hod míčkem skok daleký 1. místo BRUCHÁČKOVÁ Ema DOUŠEK Adam 2. místo ILLÉŠ František 3. místo ZAJÍČKOVÁ Karolína 1. místo KOSEK Rostislav Vybíjená oblastní kolo 2. místo dívky roč. Mc Donald cup krajské kolo 3. místo Pálavské dráče 7. a 9. místo 8

9 RECITACE - oblastní kolo 1. místo LIĎÁKOVÁ Lucie 3. místo LIĎÁK Ondřej 3. místo REZEK Vojtěch MIKULOVSKÝ ZPĚVÁČEK postup do regionálního kola REZEK Vojtěch SBOR PTÁČATA vystoupení na lékařském kongresu VŠEOBECNÉ DOVEDNOSTI celostátní rozhlasová soutěž O nejkrásnější princeznu 1. místo LIĎÁKOVÁ Lucie VÝTVARNÉ Tajemné pověsti kraje pod Pálavou soutěž DDM 1. místo LAUER Martin 2. místo IVIČIČOVÁ Hana FRANTEL Jakub 3. místo HLAVÁČ Jan Krajinou Rudolfa Gajdoše soutěž CHKO oceněné práce NESVADBOVÁ Barbora IVIČIČOVÁ Hana CHALOUPKOVÁ Julia Lea BRUCHÁČEK Rudolf LIĎÁKOVÁ Lucie OPELKOVÁ Alena ZAPLETAL Václav PIRŠČ Jura PODZEMSKÁ Kateřina KORANDA Jiří Zelené pero Jaromíra Tomečka literární soutěž poezie 2. místo FAJMON Benedikt 3. místo DOSTÁLOVÁ Kateřina 9

10 próza 2. místo LIĎÁKOVÁ Lucie oceněná práce BARTÁL Tomáš Zelená stezka Jaromíra Tomečka přírodovědná soutěž 5. místo KOLOMAZNÍKOVÁ Hana OPELKOVÁ Alena LUKÁŠEK Radim KLOKÁNEK - matematická olympiáda 1. místo ČECH Lubor 3. místo MOTIČÁKOVÁ Emma DÍLNIČKA 2011 oceněné práce Drátkování CHALOUPKOVÁ Julia Lea PROVÁZEK Pavel Malba na sklo LIĎÁKOVÁ Lucie DOBIÁŠOVÁ Viktorie FIEDOROVÁ Barbora Kresba suchým pastelem ŠULÁKOVÁ Barbora FAJMON Benedikt Malba na hedvábí DOBIÁŠOVÁ Viktorie CHALOUPKOVÁ Julia Lea OPELKOVÁ Alena TVRDOŇOVÁ Monika KOZLOVÁ Hana Čtenářský maratón Sběr papíru kg Piškvorky městské kolo 1. místo ZAPLETAL Václav 10

11 Akce 2.stupně- školní rok 2010/11 1. pololetí -speciální sportovní hry- účast žáků 2.stupně -maratónský běh Emila Zátopka -6. ročník- adaptační pobyty -6. ročník- dívky- přednáška Čas proměn -sběr papíru a kaštanů -běh o nejrychlejšího žáka školy -8. a 9.ročník- Veletrh vzdělávací nabídky Břeclav -6. ročník- projekt Tajemství Věstonické venuše- muzeum Dolní Věstonice -zájezd do Prahy- návštěva Národního divadla, divadelní představení K. H. Mácha -7.ročník- projekt Tajemství římské mince- Regionální muzeum Mikulov -školní kolo v šachu -piškvorkový turnaj -aktivita projektu Moje volba- moje budoucnost- oborový den ISŠ Sokolnice- žáci 8.a 9.ročníku -okresní kolo šachového turnaje -florbalový turnaj -8. a 9.ročník- Veletrh vzdělávací nabídky Brno -návštěva Úřadu práce Břeclav- 9.ročník -návštěva Městského úřadu Mikulov- 6.ročník -exkurze- Po stopách Habsburků- historická Vídeň (projekt Comenius) -mikulášský turnaj v přehazované- dívky 6. a 7.ročníku -vánoční diskotéka 2.stupně -vánoční florbalový turnaj -peer program- 6.ročník -návštěva CEV Mikulov- Pravěk- 9.ročník -vánoční dílnička -aktivita projektu Moje volba- moje budoucnost- beseda na téma oděvnictví -Regiontour Brno- žákyně 9. ročníku 2. pololetí -aktivita projektu Moje volba- moje budoucnost- beseda na téma strojírenství- 8. a 9.ročník -návštěva CEV Mikulov- 6.ročník -školní kolo Zpěváčka -Koala cup- celostátní soutěž ve šplhu ročník -soutěž v konverzaci AJ- Břeclav -aktivita projektu Moje volba- moje budoucnost- automobilní exkurze- BORS Břeclav- 8. a 9.ročník -zimní lyžařský výcvikový kurz -fašank Poysdorf- spolupráce s IBHS Poysdorf -zapojení do soutěží Krajinou Rudolfa Gajdoše a Zelené pero Jaromíra Tomečka -školní kolo recitační soutěže -školní kolo dějepisné olympiády -spolupráce s CEV Mikulov- úklid Svatého kopečku- 9. ročník -spolupráce s DDM- soutěž Poznej svůj region -oblastní kolo recitační soutěže -návštěva Úřadu práce Břeclav- 8. ročník 11

12 -mezitřídní velikonoční turnaj v přehazované -anglické divadlo -velikonoční jarmark- akce školní družiny -přednáška Pohyb v nebezpečném prostředí (městská policie)- 8. ročník -přednáška o kyberšikaně -okresní přebory žactva v atletice -výstup na Turold ke Dni Země- ve spolupráci s IBHS Poysdorf -projekt Posilování jazykových schopností a pracovních dovedností (Renards)- okénko k sousedům- společné výměnné pobyty s IBHS Poysdorf -sběr papíru -návštěva Vídeňské opery- My fair lady- projekt Comenius -čtenářský maratón -soutěž Požární ochrana očima dětí -zájezd do Anglie, Londýn -běh Harmonie- štafeta -turnaj v přehazované dívek- Gymnázium Mikulov -St. Pölten- taneční projekt Comenius -mezinárodní spolupráce- návštěva z Polska- 8. a 9.ročník -Dílnička- Galant Mikulov -koncert Od baroka po dnešek -projekt Renards- návštěva Muzea řemesel v Letohradu -aktivita projektu Moje volba- moje budoucnost- beseda elektrotechnická -výměnný pobyt dětí v Rakousku- spolupráce s IBHS Poysdorf- projekt Comenius -zapojení do projektu Řekni drogám ne -slavnostní ukončení projektu Comenius -ochrana člověka za mimořádných situací- hasičský záchranný sbor, městská policie, záchranná stanice Pavlov, střelnice Mikulov, bezpečnost a ochrana zdraví -zapojení do soutěže v psaní dopisů a literární část soutěže Povodí Moravy -oblastní kolo Mikulovského zpěváčka -okresní přebory ve šplhu Soutěže a olympiády- školní rok 2010/11-2.stupeň 1. pololetí Dějepisná olympiáda -školní kola se zúčastnilo celkem 27 žáků (prosinec 2010) -mezi úspěšné řešitele se zařadili: M. Tvrdoňová, M. Hlaváčová, P. Fábry (VII.B), O. Fiedor, T. Vajdíková, K. Chmelíková, M. Forejtník (VIII.A), M. Daněk, A. Kurka, A. Frlausová (IX.A) dějepisný projekt Za tajemstvím Věstonické venuše- žáci 6. ročníku- muzeum Dolní Věstonice dějepisný projekt Tajemství římské mince- žáci VII.B třídy- Regionální muzeum Mikulov Speciální pohybové hry (pod záštitou MÚ Mikulov- mikulovské školy s družebním městem Galantou) -účast dvou družstev dívek ročník (6 žákyň)- 3. místo, 8.-9.ročník (6 žákyň)- 2. místo -sálová kopaná- starší žáci (8.- 9.ročník), mladší žáci (6.- 7.ročník)- obsadili 3.místo celostátní soutěž Zátopkovy štafety- maratón -19. ročník 12

13 -účast 42 žáků 2.stupně, závěrečnou etapu běžel p. ředitel Mgr. R. Souchop Běh o nejrychlejšího žáka naší školy -účast 13 chlapců a 12 dívek -umístění- 1. místo- chlapci- D. Volařík (VIII.A- 8,08 s), dívky- N. Kunderová (IX.A- 9,00 s) Fyzikální olympiáda -domácí zadání 52. ročníku fyzikální olympiády zveřejněno na webových stránkách školy Matematická olympiáda -školní kolo (žáci ročníku), do okresního kola nikdo nepostoupil Pythagoriáda -školní kolo (žáci 6. a 7.ročníku), do další soutěže nikdo nepostoupil Turnaj v přehazované dívek (6. a 7.ročník) -účast 28 dívek -umístění: 1. místo- VII.B, 2. místo- VII.A, 3. místo- VI.B, 4. místo- VI.A Mikulášský turnaj v přehazované dívek (6. a 7.ročník) -účast- 27 dívek -umístění- 1.místo- VII.A, 2.místo- VII.B, 3.místo- VI.B, 4.místo- VI.A KOALA CUP -celostátní korespondenční soutěž ve šplhu dívky kategorie A (celkový výkon- čas 20 šplhu- 207,90 s- Babáková L., Dobiášová V., Šutová N., Vychodilová L.)- 8.místo v ČR kategorie B (celkový výkon- čas 20 šplhů- 174,71 s- Kalusová K., Kapitančiková J., Kapitančiková E., Odehnalová V.)- 8.místo v ČR kategorie B (celkový výkon- čas 20 šplhů- 192,90 s- Kunderová N., Hlaváčová M., Dvořáková B., Zámečníková N.)- 11.místo v ČR kategorie C (celkový výkon- čas 20 šplhů- 141,70 s- Chmelíková K., Kupczyková L., Vajdíková T., Turzíková M.)- 8.místo v ČR chlapci kategorie A (celkový výkon- čas 20 šplhů- 159,51 s- Brucháček R., Hlaváč J., Kováč D., Strmiska J.)- 8.místo v ČR kategorie B (celkový výkon- čas 20 šplhů- 97,89 s- Dudáš M., Hondl V., Miker P., Hanzl O.)- 1.místo v ČR kategorie C (celkový výkon- čas 20 šplhů- 101,04 s- Volařík D., Pohludka J., Brabec M., Fiedor O.)- 6.místo v ČR kategorie C (celkový výkon- čas 20 šplhů- 114,58 s- Kurka A., Laznicky R., Salay T., Kozel M.)- 8.místo v ČR Školní turnaj ve florbalu -zúčastnili se chlapci z 2.stupně -vítězné družstvo- chlapci ze VII. a VIII.A- Částek T., Volařík D., Brabec M., Hondl V., Kováč T. Školní a okresní kolo šachového turnaje -zúčastnili se vybraní žáci 2.stupně 13

14 -umístění- 1. místo- Vítek P. (VII.A), 2.místo- Fiedor O. (VIII.A), 3.místo- Šrámek K. (VIII.A), 4.místo- Částek L. (VII.A) -v okresním kole obsadili tito žáci 9.místo Orion cup -okrskové kolo florbalového turnaje -mladší žáci (6.- 7.ročník)- obsadili 3.místo- Kopřiva A., Miker P., Hondl V., Fábry P., Dudáš M., Veleta V., Částek L., Ryšlink A. -starší žáci (8.- 9.ročník)- obsadili 4.místo- Fiedor O., Částek T., Kubánek J., Šimoník M., Volařík D., Šťastný M., Skoumal M., Laznicky R., Salay T., Daněk M. korespondenční soutěž Zahrej si o.b. -soutěž zaměřená na zdravotní výchovu Piškvorkový turnaj -ve školním kole si nejlépe vedli: Brabec N., Vajdíková T., Nováková D.- 1.místo Částek T., Vajdíková M., Hajný M., Langrová K.- 2.místo -postup do celoměstského kola 2. pololetí Olympiáda jazyka českého -školní kolo proběhlo , zúčastnilo se 10 žáků z IX.A, nejlepšího výsledku dosáhl A. Kurka Recitační soutěž -školní kolo proběhlo zúčastnilo se 16 recitátorů Výsledky: IV. kategorie (6. a 7.ročník): 1. místo- V. Hondl- VII.A 2. místo- P. Šubová- VII.A 3. místo- K. Langrová- VI.A V. kategorie (8. a 9.ročník) 1. místo- A. Frlausová- IX.A 2. místo- S. Sabolová- VIII.A 3. místo- K. Kňourková- IX.A -vítězové postoupili do oblastního kola ve své kategorii zvítězil a do krajského kola v Brně postoupil V. Hondl ze VII.A, na 2.místě ve své kategorii skončila A. Frlausová z IX.A -v krajském kole získal V. Hondl zvláštní ocenění Objev roku Soutěž v psaní dopisů -27 žáků z VIII.A třídy se zúčastnilo mezinárodní soutěže v psaní dopisů, kterou vyhlašuje Česká pošta (letos jde o 40.ročník této soutěže) -v kategorii určené pro mládež do 15 let psali žáci dopisy na téma Představ si, že jsi strom v lese. Napiš někomu dopis a vysvětli mu, proč je důležité chránit lesy. -dopisy se nejlépe podařily J. Kubánkovi, M. Forejtníkovi a E. Vařákové- jejich práce byly zaslány do celorepublikového kola 14

15 Soutěž Voda štětcem a básní -žáci VIII.A třídy se zapojili do této soutěže, kterou vyhlásil podnik Povodí Moravy -téma letošního roku znělo Voda jako živel i pomocník -do literární části soutěže se zapojilo 23 žáků- psali básně i prózu -nejlepší práce- Jaroslava Kubánka (báseň Voda) a próza K. Chmelíkové Záplavy v naší vesnici byly zaslány do Brna do celorepublikového kola- báseň J. Kubánka uspěla- získal výborné 3. místo Matematický klokan -školní kolo (žáci ročníku) -nejvyššího počtu bodů (69 bodů) dosáhla A. Frlausová z IX.A, v kategorii mladších žáků M. Drobilič ze VII.B (59 bodů) Zeměpisná olympiáda -školní kolo- žáci 7.ročníku- zúčastnilo se 19 žáků -nejlepší výsledky dosáhli M. Hlaváčová a T. Pivoda ze VII.B Okresní přebory v atletice- Břeclav -účast žáků 2.stupně -umístění- Miker P.- 1.místo v běhu na 60m- přeborník okresu, 2.místo ve vrhu koulí- T. Kováč, 3.místo v běhu na 60m- J. Kapitančiková Okresní přebory ve šplhu -Břeclav- Slovácká -účast- 7 žáků 2.stupně -umístění- Dudáš M.- 1.místo- přeborník okresu, Hanzl O.- 9.místo, Miker P.- 10.místo, Nogová S.- 5.místo, Zedníková L.- 6.místo, Kosinová Z.- 7.místo Mezitřídní utkání v přehazované -žákyně 8. a 9.ročníku (12 dívek) -vítězné družstvo- VIII.A -žákyně 7. a 8.ročníku (25 dívek) -vítězné družstvo- VII.B -žákyně 7. a 8.ročníku (23 dívek) -vítězné družstvo- VI.B Recyklohraní -baterie do koše nepatří -letos jsme obdrželi 200 bodů za plakát A3, slogan, báseň Olympiáda anglického jazyka -2 nejlepší žáci ze školního kola postoupili do okresního kola v Břeclavi- v I.kategorii se Kunderová N. ze VII.A umístila na 3.místě Mikulovský zpěváček -školního kola se zúčastnilo 7 žáků 2.stupně -umístění: 15

16 III. kategorie- 1.místo- Rezek V. (Hrajte mně, husličky), 2.místo- Švachová V. (Šohajku, zlá rada), 3.místo Vajdíková T. (Páslo dívča húsera) Krajinou Rudolfa Gajdoše -výtvarná soutěž -oceněné práce- Nešpor V. (KRG 1), Hlaváčová M. (Podzimní krajina) Zelené pero Jaromíra Tomečka -literární soutěž II. kategorie- próza- 3.místo obsadila Picková R. ze VII.A Turnaj v přehazované -pořadatel DDM Mikulov -účast- 17 dívek ze 6. a 7.ročníku -umístění- 1. místo- dívky ze 6.ročníku, 2.místo- dívky ze 7.ročníku Pálavské dráče -dračí lodě- kategorie do 15 let -místo- Yachtklub Dyje Pavlov -zúčastnilo se 21 žáků z 2.stupně -umístění- 4.místo (z devíti posádek) h) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí byla provedena inspekční činnost ČŠI zaměřená na dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, vykonávaná podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) školského zákona. Výsledek kontroly: touto kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. V tomto školním roce proběhly tyto kontroly: Okresní zpráva sociálního zabezpečení Břeclav kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění KHS JmK Brno, územní pracoviště Břeclav Státní zdravotní dozor šetření ve stravovacím provozu a současně středisku praktické výuky KHS JmK Brno, územní pracoviště Břeclav Státní zdravotní dozor kontrola dodržování povinností stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002. i) Základní údaje o hospodaření školy Rozpočet je čerpán rovnoměrně a v souladu s rozpočtovými pravidly viz. pololetní uzávěrka a zpráva o hospodaření. 16

17 Zhodnocení a závěr Právě uplynulý školní rok 2010/2011 můžeme z pedagogického hlediska považovat za úspěšný. Řada našich žáků dosahuje velmi dobrých studijních výsledků, což dokládají zejména jejich velmi dobrá umístění v řadě soutěží a olympiád v rámci okresu nebo kraje. Naše škola nabízí velké množství zájmových kroužků, o které je ze strany žáků i rodičů nemalý zájem. Velmi dobře zvládli naši žáci přijímací zkoušky na střední školy. Rovněž byli naši žáci úspěšní při přijímacích zkouškách na víceleté gymnázium.. Daří se nám také protidrogová prevence. Ani v jednom případě jsme neřešili užití drog. K tomu jistě přispívá již zmiňovaná nabídka zájmových aktivit pro volný čas dětí. Zejména na 1. stupni jsou ve výuce uplatňovány nové netradiční metody a formy práce. Zařazením např. daltonského plánu se snažíme vytvářet žákům podmínky pro jejich vlastní rozvoj, posilovat pocit odpovědnosti a vést je k samostatnosti. Škola by měla vybavit děti nejen vědomostmi, ale především schopnostmi, které jim pomohou při řešení každodenních problémů běžného života. Zejména hlavní principy daltonského plánu zodpovědnost, samostatnost a spolupráce - umožňují dětem aktivní přístup k získávání nových poznatků. Funkce učitele se posouvá z role vyučujícího do role poradce a koordinátora vyučování. I děti méně nadané nebo s vývojovými poruchami mají v tomto způsobu práce možnost dobře uspět, protože plní úkoly svým tempem a mají možnost spolupracovat se schopnějšími spolužáky. Práce s daltonským plánem vede děti k samostatnosti, učí je pracovat s knihou, vyhledávat potřebné údaje, zpracovat je a svá tvrzení obhájit věcnými argumenty. Dokáží si vzájemně pomáhat, vyslechnout a respektovat názor druhého. Žáci se během školního roku zúčastnili mnoha různých akcí. V tomto školním roce jsme úspěšně rozvíjeli spolupráci se školami v sousedním Rakousku Poysdorf a Laa an der Thaya. Škola se ve školním roce 2010/2011 zapojila do dalších projektů financovaných Evropskou unii. V současné době jsme zapojeni do projektů: Tanec bez hranic- Poysdorf Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností Daří se nám vytvářet podnětné prostředí pro žáky i zaměstnance školy. V budově na Valtické jsme provedli další etapu generální opravy elektrických rozvodů. V práci školy se nadále pozitivně promítá práce školní psycholožky. Poradenské služby v základní škole 1. Údaje o pracovnících ( zaměstnancích školy ) a) počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 2 PV VŠ školní metodik prevence 1 PV, vých. poradenství VŠ úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání školní psycholog 1,0 VŠ školní spec. pedagog (netřídní)* 0 1. stupeň; spec. pedagog VŠ *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod

18 b) věková struktura do 35 let let 50 let důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce 1 1 školní metodik prevence 1 školní psycholog 1,0 0 školní speciální pedagog 1 1 c) další vzdělávání poradenských pracovníků školní metodik prevence: školení k preventivnímu programu, metodika Peer programů 2. Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Zdravotní postižení - sluchové IV.B. 1 Vývojové poruchy chování VIA, VI.B, VII.A, 3 Vývojové poruchy učení VI.B 1 Celkem 5 Hodnocení Minimálního preventivního programu šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program naší školy má základ v daných požadavcích MŠMT na tento program. Je součástí plánu práce školy, plánu výchovného poradenství a plánů MPP pro I. a II. stupeň s rozpracováním pro jednotlivé věkové kategorie. Hlavním cílem je zvýšení odolnosti vůči rizikovému chování a jejich eliminace výskytu ve škole., vytvoření bezpečné školy pro žáky i pedagogy. Nezastupitelnou úlohu mají metody aktivního sociálního učení zpracované v učebních plánech jednotlivých předmětů a navazující akce školy a dalších institucí. Proto jsou v plánech jednotlivých předmětů zpracovány metody aktivního sociálního učení, důraz na vzdělání žáků, učitelů, osvětu rodičů v oblasti zdravého životního stylu, etické a právní výchovy. Škola také nabízí dostatečnou nabídku volnočasových aktivit. Zpestřením těchto aktivit je i mezinárodní sportovní klání šesti základních škol z 5 zemí, které letos úspěšně proběhlo na naší ZŠ. Také se snažíme o co nejlepší zvládnutí sociální komunikace jak se žáky, tak i s rodiči, aby bylo možno vhodným působením školy a rodiny dosáhnout odpovídajících výsledků. Nevyhýbáme se ani uplatnění přiměřené represe. S tím souvisí i spolupráce s dalšími orgány, jako je policie městská i státní, kurátorky sociální péče ze sociálního odboru při Městském úřadu Mikulov. Také využíváme širokou nabídku akcí a besed KPPK v našem městě, kde máme člena komise. Proto jsme po celý školní rok v této oblasti mohli žákům nabídnout pestrou škálu besed a akcí s protidrogovou tématikou, témata zdravotní, sociální, řešící bezpečí žáků, jak v oblasti osobního bezpečí, ale i v dopravě, v mimořádných situacích a v ohrožení života, podařila se nám zajistit i přednáška pro žáky, pedagogy a rodiče k nově vznikajícímu a narůstajícímu problému kyberšikany a bezpečí v kyberprostoru pod vedením zkušeného lektora Mgr. Lukáše Habicha. Vyvrcholením všech preventivních aktivit byla velmi úspěšná a poučná 18

19 celodenní školní bezpečnostní akce ( a X ) - Ochrana člověka za mimořádných událostí za spolupráce Policie ČR, Městské policie Mikulov, hasičského sboru Mikulov, ČČK, YACHTCLUBu DYJE vodní záchranné služby, střeleckého klubu Mikulov atd. Zapojili jsme se do celorepublikové akce Řekni drogám ne. Z vlastních zdrojů jsme realizovali některé aktivity preventivního projektu Pomáhejme si! A nejen kamarádům! V neposlední řadě jsme pokračovali ve spolupráci s PPP Břeclav. Z jejich široké nabídky preventivních aktivit jsme využili PEER program pro VI.A, B a VII. A,B třídu, vrstevnický program pro V.B a VI.B třídu a řešení vztahů ( i šikany ) ve třídě VI.B. Na základě provedených šetření ve třídách proběhly výchovné komise ve spolupráci s Mgr. Adamusovou PPP Břeclav a pracovnicemi OSPODu Mikulov. V našich preventivních aktivitách mám pomohli i pracovníci CPIV Brno, kteří nám pomohli zajistit zajímavé přednášky pro děti i pedagogický sbor. Díky uplatňování všech možností působení na naše žáky je i dobrá situace v chování žáků na naší škole. Snad relativně nejzávažnější bylo řešení rizikových jevů v již zmíněné VI. třídě, kdy jsme využili spolupráci s PPP Břeclav. Další problémové jevy jsme v průběhu školního roku řešili na 11(Jindra)výchovných komisích ( někdy za přítomnosti kurátorek MěÚ ). Avšak daleko větší počet pochval, odměn s knihou za dobré chování, prospěch a pomoc pro školu a třídu nám pomáhá vytvářet mezi školou, vyučujícími a žáky pěkné vztahy, které se do budoucna jistě vyplatí. V neposlední řadě se věnujeme i dalšímu vzdělávání našich pracovníků jak v oblasti výuky, ale také v oblasti seznamování s rizikovými jevy a možnostmi jejich předcházení ( např. školení Mgr. Michaly Veselé Nekázeň v školním prostředí a Mgr. Lukáše Habicha Kyberšikana pro celý pedagog. sbor, školení Mgr. Adamusuvé a Mgr. Ježkové Třídnická hodina jako nástroj a Mgr. Michaly Veselé Rómské děti pro ŠMP, setkávání ŠMP v Břeclavi, aktivy VP Břeclav, Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování pro zástupkyni a spec. pedagoga, Specifické poruchy učení v hodinách cizího jazyka pro spec.pedagoga, Vzrůstající agresivita a agresivní chování u předškolních dětí a dětí mladšího věku pro spec. pedagoga a VP atd.). V naší preventivní činnosti nám velmi pomáhá i školní psycholožka relaxačními kroužky a aktivitami v třídních kolektivech,ale i sezeními s jednotlivci, rodiči i pedagogy. Preventivní programy probíhají aktivně již na prvním stupni. Zde se zaměřují vyučující podle věkové zralosti na prevenci v oblasti zdravotní formou Programu podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk Normální je nekouřit.v rámci projektového vyučování se zaměřujeme na zdravou výživu a použití nezdravých surovin.stravovací návyky v každodenním režimu.pro žáky mladšího školního věku probíhá ve spolupráci s policií a v rámci integrovaného záchranného systému program Hasík. V rámci prevence problémového chování a jednání žáků hodiny se školním psychologem. 19

20 Výskyt sociálně patologických jevů ve škole ( 367 žáků ) návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin,heroin, kouření záškoláctví ano % 2,17 Tř. celkem případů 5.,8. a 9. 8 ano 2.,5.,6.,8.a 2, šikana ano 1,63 1.,3.,6. a 9. 6 gambling ne Kriminalita ano 1,91 2.,5.,7.,8., a 9. 7 Rasismus ne Jiné - zanedbávání dítěte ne 0,54 2. a 5. 2 V Mikulově: Vypracovala: Ing. Pospíšilová Silvie V Mikulově dne Mgr. Rostislav Souchop ředitel školy 20

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve škol. roce 2004/2005 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve škol. roce 2005/2006 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav Sídlo: Valtická

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva. Základní škola Nová Ves

Výroční zpráva. Základní škola Nová Ves Výroční zpráva Základní škola Nová Ves 2014/2015 Základní škola Nová Ves Výroční zpráva za rok 2014-2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Nová Ves, okres Brno venkov příspěvková

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22 Šatov č.p. 398

Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22 Šatov č.p. 398 Zřizovatel: Městys Šatov Adresa: Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 22 Šatov č.p. 398 Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola, Šatov. okres Znojmo,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2008/2009 ŠLAPANICE 2009 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Stránka č. 1 z 11 Základní škola T. G. Masaryka Blansko, Rodkovského 2, 678 01 Blansko VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ve školním roce 2003/2004) a) Název školy, sídlo, právní forma Část I. Základní charakteristika

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013/2014

Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013/2014 Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zpráva byla projednána na provozní poradě dne 30. 9. 2014 a) Základní

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více