I když dne s jsme jenom malé děti, přesto na nás potom záležeti, svoje město jak povedem a kam.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I když dne s jsme jenom malé děti, přesto na nás potom záležeti, svoje město jak povedem a kam."

Transkript

1 Bílý sníh nás do přírody láká, pospěšme, než začne tát. Půjdem si stavět sněhuláka, budeme pod hradem se koulovat. V létě zase jiné kouzlo tu čeká, pro nás děti je tu život plný krás, svoje rámě bízí nám řeka, nejhezčí je jistě dětství čas. I když dnes jsme jenom malé děti, přesto nás potom záležeti, svoje město jak povedem a kam. Nevadí, že dnes jsme ještě malé, každý byl přece před maličký, maminky pod hradem s panenkou si hrály, tatínek zase prolézal tu tajné chodbičky. Dnes jsou velcí, zájmy mají jiné, budují svou prací město pod hradem. Naše dětství v radostných hrách tu plyne, také my však jednou dorostem. I když dne s jsme jenom malé děti, přesto budoucnost města patřit bude nám, bude nás potom záležeti, svoje město jak povedem a kam.

2 1.Základní údaje Název: ŠD SKŘÍTCI hradu Košumberka Základní škola Luže, okres Chrudim Adresa: Žižkova 253 Luže Tel, fax.: (217) e- mail: Ředitel školy: Mgr. Ladislav Tlustoš Komenského 254 Luže tel Zřizovatel: Městský úřad Luže Nám. Plk. Josefa Koukala 1 Luže Tel Platnost dokumentu: od Charakteristika ŠD Úplnost a velikost družiny Druži se chází v přízemí budovy školy. Má 3 oddělení, v každém z nich je kapacita žáků 25. Družinu vštěvují žáci ročníku (4. až 5. ročníky dle potřeby a možností). Zápis dětí do ŠD probíhá formou zápisních lístků. Provoz je rozdělen ranní ŠD ( ) a odpolední ŠD ( ). Poplatek činní 50,-Kč za měsíc. Vybavení družiny Třídy ŠD jsou prostorné, každá rozděle klidnou a herní část. Vybaveny jsou mobilními stoly a potřebným nábytkem, televizory, DVD přehrávačem, VHS přehrávačem, knihovničkou. ŠD má v přízemí budovy své vlastní hygienické zázemí (WC, šatny) a zároveň se tu chází i školní jídel, takže děti nemusí přecházet do patra školy v době stravování. K dispozici tu je dětem i prostorná tělocvič a školní zahrada přiléhající budově školy. Zde lze využít pískoviště, hřiště, tabule, ping-pongové stoly, lanové prvky, zahradní stoly a lavice. Práci vychovatelek usdňuje možnost vlastních kabinetů, kde lze skladovat materiál pro veškeré činnosti (učitelská knihov, kopírka, telefon, )

3 Charakteristika vychovatelek Zavřelová Věra, vedoucí vychovatelka: SPgŠ Litomyšl obor vychovatelství SPgŠ Litomyšl obor učitelství MŠ Hyksová Roma : SPgŠ Litomyšl obor učitelství UK Praha obor speciální pedagogika MŠ Bidlová Ja : SPgŠ Litomyšl obor vychovatelství MU Brno obor speciální pedagogika Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče nám vychází vstříc při soutěžích, kde přebírají sebe roli porotců. Rodiče se zapojili i aktivně do soutěže s názvem,, Mámo, táto pojď si hrát,, jejímž cílem pro nás je zapojit rodiče do hry s dítětem. Spolupracujeme dle možností s kastelánkou hradu Košumberk. SWOT alýza ŠD silné stránky osobitý přístup k žákům samostatné prostory vysoký zájem žáků o zápis do ŠD poměrně vysoká úroveň vybavení dostatečné prostory pro relaxaci příležitosti vzájemná spolupráce s MŠ lepší atmosféra uvnitř školy vzájemná spolupráce všech součástí školy slabé stránky pedagogický proces (spolupráce) učitel vychovatelka odchody žáků ze ŠD rizika nezájem dětí o organizovanou činnost uvolnění kázně žáků 3. Charakteristika vzdělávacího programu Zaměření ŠD Název skřítci není pouze hodilý. Naše škola se chází v překrásném prostředí a domintou šeho města je hrad Košumberk. Takových malebných koutků v ši zemi pomalu vzhledem k zásahům do přírody ubývá a práce šich,, skřítků,, sd kouzlo šeho města ochrání. Naším hlavním posláním je nejen zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, ale zčný důraz je kladen právě priority šeho města a okolí. Naše orientace je klade zejmé ochranu životního prostředí, pobyt v přírodě, poznávání okolí, sezmování s historií hradu i ostatních kulturních památek. Podporovat a rozvíjet chceme u žáků hlavně

4 zájem své okolí, vést žáky ke schopnosti kulturního a estetického prožitku a pěstovat u dětí zdravý životní styl. Cíle ŠD Na RVP vychází že ŠVP ZŠ. Jeho hlavním cílem je rozvíjet u dětí klíčové kompetence uvedené v RVP ZV. Naučit děti efektivně a účelně využívat volný čas. Podporovat rozvoj zdravého jedince. Rozvíjet tělesnou zdatnost (vytrvalost vycházky, pohybové hry). Rozvíjet vztah k přírodě, zákl. ekologické pojmy. Vést děti k ochraně živ. prostředí. Rozvíjet u dětí estetické vnímání, vztah k umění a k mateřskému jazyku. Respektovat méně zdatné spolužáky (šika). Rozvíjet kladný vztah mezi dětmi, úcta k dospělým. Klíčové kompetence: kompetence k učení (KU) kompetence k řešení problémů (KŘP) kompetence komunikativní (KK) kompetence sociální a personální (KSP) kompetence občanské (KOČ) kompetence pracovní, volnočasové (KPVČ)

5 4. Rámcový vzdělávací program ŠD 1. oddělení ŠD časové období PODZIMNÍ OBDOBÍ září: Naše družiny a okolí říjen: Je tu podzim listopad: Připravujeme se zimu odpočinkové rekreační vzájemné poznávání dětí, sezmování se se ŠD(řád, bezpečnost, vybavení, režim dne), odpočinek koberci a u stolečků, poslech CD(pohádky, písničky), sledování DVD, klidná zaměstnání, hádanky, klidné hry u stolečků, besedy, vyprávění, indiv.přístup k dětem hry šk.zahradě(v tělocvičně), závodivé hry,společný zpěv, tvořivé hry(konstr.stavebnice,témat.koutky), sezmovací hry vycházky:še druži-budova školy a okolí še město-obyvatelé města podzim-pozorování změn v přírodě(hrad) zahradě-druhy ovoce,sbírání, česání poli-podzimní práce poli les-sběr lesních plodů, poznávání hub pracovní práce s přírodním materiálem(spojování, lepení), modelování ovoce a zeleniny,práce s papírem(stříhání), lisování květů a listů, výroba adventního kalendáře přírodovědné pozorování změn v přírodě, poznávání podzimních květin, rozlišování listtých a jehličtých stromů podle listů a plodů, sklizeň plodin z polí, ochra živ. prostředí, sběr přírodnin, adventní zvyky estetické využití zákl.techniky malby(motiv podzimu), hry s barvou(rozpíjení, zapouštění, tisky), ztvárnění draků(listů, plodů), ilustrace k pohádkám, hudebně pohybové hry, sólový a sborový zpěv(lidové a písně z pohádek),poslech písní sportovní drobné pohybové hry hřišti(v tělocvičně, v přírodě), hry s míčem(házení, chytání, koulení), závodivé hry,osvojení zákl.povelů, sezmování s bezpečností, zákl. pravidla sil.provozu, chování komunikacích upevňování návyků osobní hygieny, základy stolování, základy společ. chování(zdravení, poděkování, požádání,..), péče o prostranství šk. zahrady, chování veřejnosti(místní hřbitov,zuš) didaktické hry k výcviku smyslů, péče o škol. pomůcky, určování vlastností předmětů(barvy, tvaru, velikosti, množství, vystižení rozdílu či totožnosti, jazyková, sluchová a zraková čtení OSV-vzájemné poznávání se ve skupině KPVČ,KK,KŘP,KU OSV-péče o dobré vztahy -plánování učení KPVČ,KU,KK OSV-sebepoznání,sebepojetí VDO-obec, jako zákl. jednotka samosprávy státu EV-produkční a mimoprodukční výzm lesa KP,KPVČ KU,KOČ EV-půda,zdroj výživy KPVČ,KU KŘP,KOČ,KU KK,KOČ, KU

6 časové období ZIMNÍ OBDOBÍ prosinec: Vánoce jsou za dveřmi leden: Nový rok únor: Zimní radovánky odpočinkové odpočinek koberci a u stolečků, soutěživé stolní hry, hádanky, rozhovory, poslech pohádek z CD, besedy, vyprávění, sledování DVD, klidová zaměstnání rekreační tělovýchovné chvilky v místnosti, zpěv písní(sólový i společný), hry rozvíjející obratnost a rychlost dětí, vycházky se zimními zábavami(bobování, stavění sněhuláků, stavby ze sněhu, vyšlapávání stop) vycházky:ulice města-typy domů še město-nejdůležitější budovy zima-pozorování změn v přírodě(hrad) v lese-zvířátka v zimě u rybníka-život ryb, peče rybářů,nebezpečí péče o zdraví-zdr. středisko, úraz, nemoc pracovní práce s konstruktivními stavebnicemi, práce s drobným materiálem-výroba vánočních dárků, práce s papírem a kartonem(vánoční ozdoby), vystřihování tvarů z přeloženého papíru přírodovědné sledování změn v přírodě, poznávání vody v různých skupenstvích, rozlišování stop ve sněhu, pomoc při krmení zvěře, adventní čas, vánoční tradice a zvyky, zimní spánek zvířat estetické vánoce dříve a dnes, výtvarné vyprávění kresbou zážitků dítěte, ilustrace k písním, výzm ilustrace knih, zimní příroda - akvarel, vánoční koledy, hra rytmické nástroje, pěvecké soutěže, základy hudební uky, návštěva vánoční výstavy HOL Košumberk, hrad sportovní Košumberk. drobné pohybové hry ve družině, druhy zimních sportů, zimní hry v přírodě,základy bobování, sněhové stavby, hry v tělocvičně-běžecké, s házením, štafetové, šplh tyči, cvičení nářadí vánoční svátky (počátky), poznávání místních památek (kostel, sygoga), novoroční přání - vztah k lidem šeho města technika učení-pamětní učení básně a jazykové hádanky, didaktické hry cvičící paměť(pozornost, postřeh), hry s psacími potřebami,ve spolupráci s učitelkou opakovat a procvičovat dané učivo KK,KPVČ OSV-sebeovládání MV-role médií v životě jednotlivce KU,KOČ EV-lidské aktivity spojené s vodním hospodařením KPVČ,KU KU, VMEG-zvyky a tradice národů Evropy KU,KPVČ OSV-rozvoj dovedností pro zvládnutí situací soutěže KSP,KOČ EV-ochra kultur. památek OSV-mezilidské vztahy KU

7 časové rozmezí JARNÍ OBDOBÍ březen: Příroda se probouzí duben: Jaro je tu květen: Já a lidé kolem mě činnosti odpočinkové rekreační výstupy odpočinek koberci a u stolečků,stolní a společenské hry, vyprávění, besedy, klidná zaměstnání, hry s kartami, hry s kostkami, sledování DVD hry cvičící nervosvalovou souhru. hry cvičící orientaci v prostoru, hry s míčem, hry s šátkem, tématické hry, hry dle vlastního výběru dětí, skokanské hry, společný zpěv, tvořivé hry vycházky: jaro- pozorování změn v přírodě(hrad) v sadě-kvetoucí stromy zahradě a poli-jarní práce v lese-ochra živ.prostředí, mláďata v parku-druhy stromů, ochra živ. prostředí klíč. kompetence, průřez. témata KU, KPVČ, KŘP,KK OSV-moje vztahy k druhým VDO-občan, jako člen společnosti MKV-tolerantní vztahy KU,KK,KPVČ,KSP EV-ochra přírody EV-ochra přírody pracovní práce s papírem (skládanky, vystřihovánky, koláže), výroba čarodějnic, práce s odpadovým materiálem(plast, papírové krabičky), dárky pro maminku, velikonoční výrobky přírodovědné vycházka do lesa-změny v jarní přírodě(louka,park,voda) ochra živ.prostředí(čistička odpadních vod) poznávání jarních květin(výstavka), jarní práce záhonu, vývoj rostlin a podmínky růstu, domácí a volně žijící zvířata, exkurze do soukromého statku(mláďata) estetické textilní a papírová koláž s jarní tématikou, práce s modelínou-poznávání vlastností, práce s maňáskem, výstava k měsíci knihy(ilustrace), využití barev přírodnin(tráva, květy), přání pro maminku, hudební hry, základy hudební uky, kresba křídou betonovou plochu, návštěva městské knihovny sportovní hry s kopáním, hry s orientací v prostoru bez zrakové kontroly, běžecké hry, míčové sportovní hry, slalomové závody, štafetové závody, skokanské hry, hry s vodou velikonoční svátky(zvyky a tradice), můj vztah k mamince, historie šeho hradu, péče o šk.zahradu, návštěva domu s peč.službou-vztah ke starým lidem, návštěva muzea plk, Koukala-osobnost města, volby u nás(komunální) hry psacími potřebami, hry cvičící důvtip a vylézavost,hry ověřující a rozlišující vědomosti, křížovky, doplňovačky, jazykové hádanky KSP,KPVČ EV-odpady a hospodaření s nimi EV-les v šem okolí EV-ochra čistoty vody KOČ KVPČ, MV-chápání podstaty med. sdělení OSV-mezilidské vztahy KSP,KU KOČ OSV-mezilidské vztahy VMEG-události se vztahem k Evropě VDO-participace občanů KU,KŘP

8 časové období LETNÍ OBDOBÍ červen: Hurá prázdniny odpočinkové odpočinek koberci nebo lehátku šk. zahradě, vyprávění, besedy, sledování DVD, četba k poslechu, klidná zaměstnání, hry pro pobavení, plány prázdniny rekreační volné hry v přírodě a šk. zahradě, koupání šk. zahradě, hry s vodou, míčové hry vycházky:léto-pozorování změn v přírodě(hrad) památná místa města-návštěva, výzm, péče voda-pozorování ryb, obojživelníků, ptactva pracovní práce s papírem-skládanky, stavby pískovišti, drobné výrobky z lesního materiálu, můj dětský pokoj, využití přír. materiálu-dům pro skřítky přírodovědné ochra přírody s využitím vlastních nápadů a aktivit, poznávání chráněných živočichů a květin ve volné přírodě, sběr lesních plodů estetické kresba(malba) motiv MDD, práce s přírodními strukturami(otisk, otlačování), výtvarné práce s prázdninovou tématikou, historické památky města(hrad, židovský hřbitov,.), společný zpěv písní, zpěv s nástrojovým doprovodem sportovní sportovní hry- upevńování pravidel, drobné hry s míči(švihadly, obručemi), turistické hry, hry s házením(chytáním, kopáním), štafetové hry pomoc při péči o šk. záhon, vlastivědné zajímavosti šk. výletě zábavná forma opakování učiva(hádanky, křížovky, doplńovačky), smyslové hry, hry rozvíjející slovní zásobu, zajímavosti města a okolí KU,KPVČ,KK OSV-pozitivní ladění -organizace vlastního času MKV-výzm užívání cizího jazyka KOČ,KPVČ,KU EV-ochra kultur. památek KPVČ,KSP EV-zajišťování ochrany živ. prostředí KŘP,KOČ,KU VMEG-život dětí v jiných zemích EV-ochra kultur. památek KOČ,KSP KŘP,KPP EV-ochra kultur. památek KU,KŘP,

9 2. oddělení ŠD časové období PODZIMNÍ OBDOBÍ září: Naše družiny a okolí říjen: Je tu podzim listopad: Připravujeme se zimu odpočinkové Řízené hry koberci(cvičení paměti a postřehu dětí), společná četba(podzimní témata), turje ve společenských hrách, konstruktivní hry, kvízy rekreační Tělovýchovné chvilky(gymstické prvky), tvořivé hry, individuální přístup Vycházky: Změny v přírodě podzim(hrad Košumberk) Zahrada(druhy ovoce a zeleniny) Pole (sklizeň-mechanizace) Les(sběr lesních plodů, krmení zvěře, poznávání hub) pracovní Výrobky z přírodnin(kombice materiálů), textilní mozaiky( koláž), práce s papírem(zdokolovat techniku stříhání-prostřihovánky), skládání z papíru přírodovědné Poznávání druhů ovoce a zeleniny(určování hmatem, podle chutí, využití), sběr přírodnin pro využití v ŠD (určování názvů), sběr a poznávání květin(lisování, výroba herbáře), změny v přírodě(čtyři roční obdobícharakteristika, kalendář přírody) estetické Kreslení dané téma(podzim), zdokolení v technice malby, dramatizace pohádek, sólový zpěv dané téma, rozdíl mezi poezií a prózou KU, KK, KŘP OSV-cvičení smyslového vnímání, pozornosti KOČ, KU EV-vnímání a citlivý přístup k přírodě a k přírodnímu a kulturnímu dědictví KU,KPVČ KP, KU EV-změny v krajině KPVČ, KK OSV-komunikace(řeč těla, řeč zvuků a slov) sportovní Sportovní činnosti hřišti i v tělocvičně, rozvíjení základních tělesných aktivit s dodržováním pravidel a bezpečnosti(ohleduplné chování), míčové hryzdokolování v házení, chytání, průpravná cvičení košíkovou, pěstování atletických disciplín, využívání sportovního náčiní Kartotéka zajímavostí(vlastivědných), šeho města a okolí Pěstovat smysl pro pořádek ve školních potřebách(aktovky, penály), didaktické hry(zábavnou formou procvičovat poztky ze školy), procvičování poztků v praxi(vycházky-dopravní výchova), rozvíjení samostatného projevu(slovního) dané téma KPVČ, KSP OSV-rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence KOČ KU, KK

10 časové období ZIMNÍ OBDOBÍ prosinec: Vánoce jsou za dveřmi leden: Nový rok únor: Zimní radovánky odpočinkové rekreační Tvořivé hry(využití vlastní fantazie), hudebně pohybové hry, společná četba(práce s časopisy-mateřídouška), hádanky, doplňovačky, hádání rozkresleného obrázku Řízené hry, tělovýchovné chvilky Vycházky:Změny v přírodě- zima(hrad Košumberk) Prohlídka města( průvodce) Pobyty hřišti-hry se sněhem (cestičky, obrazce, stavění ze sněhu) Zahrada, les- pozorování zvířat(ptáci u krmítek-krmení, určování druhů, které přezimují) KK, KPVČ, KŘP OSV-vzájemné poznávání se ve skupině KU,KK EV-příroda a kultura obce pracovní Rozměřování, stříhání, proplétání papíru, počátky šití(získávání zručnosti v bezpečném používání jehlysešívání, přišívání knoflíků), vyškrabávání(technika práce s voskovým pastelem a tuší), stavby ze sněhu dle možností(spolupráce ve skupině) přírodovědné Prohlubování poztků o zimní přírodě(život zvířat a ptáků), sledování zimní přírody(stromy-charakteristické zky, rozdělení), rozlišení života lidí ve městě a vesnici(výhody, nevýhody), prohlubovat zlosti o vesmíru(pohyb Země, Měsíce, Slunce a ostatních planet, střídání dne a noci) estetické Malba vodovou barvou(zimní sporty-zachycení postavy), poslech koled- lidové, moderní(vlastní interpretace, doprovod rytmicko melodické nástroje), dramatizace pohádky(rozvoj estetického projevu), návštěva vánoční výstavy sportovní Zimní sporty dle možností(sáňkování, bobování), sledování aktuálních zimních soutěží(výsledky, oblíbení sportovci), pobyt v tělocvičně(míčové hry-týmová spolupráce), pohybová a rovnovážná cvičení, šplh tyči a laně Výzm Vánoc(tradice, zvyky u nás i v jiných zemích), příchod nového roku(měsíce v roce-názvy, roční obdobístručná charakteristika), prohlídka kostela Chlumku(historie), vystupování veřejnosti Trvale pěstovat smysl pro pořádek(školní věci i prostory ŠD), didaktické hry k prohlubování učiva(soutěžemi opakovat prvoučné poztky), způsob práce ve dvojicích KPVČ, KU, KSP KU, KO EV- město,vesnice ovlivnění přírody v průběhu civilizace KK,KPVČ KSP,KPVČ KK, KOČ VMEGS-zvyky a tradice národů Evropy KU,KSP

11 činnosti odpočinkové rekreační časové rozmezí JARNÍ OBDOBÍ březen: Příroda se probouzí duben: Jaro je tu květen: Já a lidé kolem mě výstupy Odpočinek koberci-volné hry podle výběru dětí, rozvíjení samostatného myšlení - křížovky, dramatizující hry(rozšíření slovní zásoby, pohybové vyjádření), konstruktivní hry(rozvoj fantazie a dovednosti-soutěživá forma), hry s písmeny(tvoření slov dané téma) Pohybové hry(rozvíjení tělesné zdatnosti), hádanky, kvízy, Vycházky: změny v přírodě-jaro(hrad Košumberk) Zahrada-setí,sázení( půdy, postup, nářadí),pozorování kvetoucího sadu (odlišnosti v barvě květů, listů) Pole-setí, sázení užitkových plodin (využití, mechanizace) Les-poznávání lesních plodů- květenství klíč. kompetence, průřez. témata KK, KU OSV-komunikace,vedení dialogu KU, KŘP pracovní Šetrné chování v domech,pozorování stavby domu, modely domů z papírů, pomoc při jarním úklidu v okolí školy( šetření životního prostředí), práce školním pozemku přírodovědné Pozorování jarní přírody(změny v počasí, jarní květiny, život zvířat), koutek živé přírody (pozorování růstu květin, přesazování),jarní úva(výzm vitaminů pro lidské tělo), exkurze do soukromého statku( zvířata a jejich mláďata) estetické Kresba náměty společensko zájmové činnosti, zpěv národních písní, jarní zvyky a obyčeje, temperové otisky, drobné výrobky z přírodních materiálů, návštěva knihovny sportovní Jarní turj ve sportovních disciplínách(výzm trpělivosti a vytrvalosti), drobné hry(honičky, hry obratnosti,hry s míčem), zlosti silničního provozu(vhodné chování, poznávání dopravních prostředků), praktické využití poztků dopravním hřišti Svátek matek(vztahy v rodině), návštěva muzea Plk. Josefa Koukala, výzm Velikonoc, historie šeho města Nadále vést děti k pořádku ve školních potřebách a osobních věcech,zdokolování techniky čtení, samostatné čtení, schopnost reprodukce, popřípadě odpovídat dané otázky z textu, didaktické hry(v průběhu celého období aktuálně zaměřené k probírané látce ve škole (český jazyk, matematika, prvouka) KU, KPVČ KU, KOČ EV-zemědělství a životní prostředí KO, KPVČ KSP, KU VDO-demokratická atmosféra a demokratické vztahy KOČ, KU VMEGS-lidová slovesnost KU, KPVČ OSV-vedení a organizace práce skupiny

12 odpočinkové rekreační časové období LETNÍ OBDOBÍ červen: Hurá prázdniny Odpočinek čerstvém vzduchu(četba z časopisů), klidné hry podle volby dětí, hádanky, soutěže, kvízy, klidná zaměstnání Cvičení při hudbě, hry venku(hry s vodou, sprchování, slunění) Vycházky:Změny v přírodě-léto(hrad Košumberk) Práce poli(sklizeň) Letní turistika KU,KOČ MV-hledání rozdílů mezi informativním zábavním a reklamním sdělením KOČ,KSP, KU pracovní Hry pískovišti(tvořivé hry),práce s látkou(různé techniky), opatrnost při práci s různými nástroji(drobné opravy hraček) přírodovědné Změny v přírodě(zky léta), upozornění nebezpečí některých zvířat(klíště, bodnutí hmyzem, vztekli), péče o školní zahradu, poznávání květin estetické Vkusné a nevkusné oblékání, malování přírodních motivů a letních zábav dětí, sledování dětských filmů DVD sportovní Soutěže družstev v kolektivních hrách(nedopouštět se hrubostí, učit se prohrávat s lepším), základy košíkové a házené, letní turistika(základní turistické zčky) Svátek dětí- život dětí u nás, jiných zemích, národnosti, výletní místa u nás(mapa) Didaktické hry, samostatná četba z dětských časopisů, křížovky, doplňovačky, orientace ve městě KPVČ,KU KU, KPVČ KPVČ, KU EV- uvědomování si hodnoty vlastního života(zvláště volný čas) KSP, KU, KPVČ KU, KOČ MKV-rovnocennost všech etnických skupin a kultur KU,KŘP OSV-dovednost pro učení

13 3. oddělení ŠD časové období PODZIMNÍ OBDOBÍ září: Naše družiny a okolí říjen: Je tu podzim listopad: Připravujeme se zimu odpočinkové odpočinek koberci a u stolků, využití individuální četby, individuální kreslení, společenské hry, tvořivé hry, individuální rozhovory s dětmi rekreační pobyt hřišti, cvičení s náčiním i bez náčiní, kruhový trénink, pohybové aktivity, pohybové hry s doprovodem hudby, spontánní rekreační činnost, vycházky do přírody s prohlubováním vlastivědných a přírodovědných poztků pracovní osvojování nových technik- zhotovování draků, sáčků seme, modely letadel, dopravních zček, montáže a demontáže stavebnic, obalování knih, cílevědomá lidská práce- cílevědomá činnost dětí- zajímavosti a přednosti povolání přírodovědné pozorování změn v přírodě- spojování a ověřování poztků v praxi, práce školním pozemku, poznávání místních toků a nádrží, beseda s rybářem, ověřování získaných poztků- provádění jednoduchých pokusů estetické využití přírodního materiálu, kreslení a malování náměty ze ZČ, barvy podzimu ve výtvarné, literární hudební činnosti, dramatizace textu, zpěv- hodnocení výkonu, prezentace vlastních pěveckých projevů, hry s magnetofonem- hrávky hlasů, péče o vlastní vzhledúprava oblečení KTVČ OSV-osob. rozvoj rozvoj schopností poznávání, kreativita KPVČ,KU,KK ENVMV- vztah člověka k prostředí a lidské aktivity KUČ, KŘP VDO-občanská společnost a škola KU,KOČ ENVMV- základní podmínky života KPVČ,KU,KOMK OSV- soc. rozvoj specifické komunikační dovednosti, spolupráce a soutěživost sportovní atletické závody zázmy výkonů, sportovní soutěže družstev v míčových hrách / vybíjená, přehazovaná, házená, kopaná, košíková /, štafety, rozvíjení základních atletických disciplín, výzm sportovních pohybových návyků, meze tvrdosti a pravidla, průpravná gymstická cvičení vlastivědné zajímavosti,výstavky výrobků, sbírky obrázků, besedy aktuální téma, měsíční přehledy ke vzpomínkovým dnům, výzm správné životosprávy / kouření, alkohol, drogy /, vystupování veřejnosti, samosprávní činnost, podíl organizování činnosti ověřování poztků v praxi při zájmových činnostech,vycházkách, výběr vhodných didaktických her k procvičování probíraného učiva, grafická úprava písemného projevu, poslech mluveného slova SO I K OSV morál. rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika KIK, SO I KO MUV lidské vztahy VDO - občanská společnost,škola a stát OSV soc.rozvoj kooperace, kompetice KU VDO občanská společnost a škola OSV soc.rozvoj kooperace, kompetice

14 časové období ZIMNÍ OBDOBÍ prosinec: Vánoce jsou za dveřmi leden: Nový rok únor: Zimní radovánky odpočinkové společná četba, práce s časopisy, využívání vhodných televizních, DVD programů, poslech hudby, poslech moderních hrávek, klidné zaměstnání, individuální péče rekreační kondiční a posilovací cvičení, cvičení podle hudby, procvičování jednotlivých částí těla, pohybové hry hry s pravidly, tanec, stolní tenis turj, vycházky se zimní tématikou pracovní vánoční výrobky, vánoční ozdoby a pečivo, papírové techniky, modelovací hmoty, práce s dřevěným odpadem /opracování povrchu, sbíjení, lepení/, modely staveb, zvládání, zacházení s technickými hračkami, technickými pomůckami a předměty přírodovědné pomoc ptactvu a zvěři výroba jednoduchých krmítek, péče o ně, spolupráce s mysliveckým sdružením beseda o zvěři v lese, vycházka ke krmelci, stopování, odlévání stop estetické národní písně a koledy, kreslení a malování téma zimních radovánek a sportů, koláže, upevňování vánočních zvyků a tradic, návštěva výstavy uměleckých předmětů, hudební chvilky s využitím literárního a výtvarného materiálu, vyjádření hudby pohybem sportovní zimní sezónní činnosti /bobování, sáňkování/, zařazování gymstických prvků, cvičení s tělovýchovným nářadím zdokolování v míčových hrách, sledování sportovních utkání, kartotéky sportovců, lidové tance, akrobatické cvičení, řešení dopravních situací modelových příkladech vánoční besídka, vánoční tradice, vánoční symbolika, publicistická činnost do místního tisku, zlost státních symbolů, alba s pohlednicemi měst ší republiky, sběr užitečných hmot, reprezentace školy kulturní akce opakování a procvičování školních zlostí formou didaktických her, křížovky, zábavné odpoledne pokusů, práce s textem vymýšlení textů k předloženým ilustracím, procvičování krátkodobé paměti, práce s tiskem samostatné vyhledávání informací, ilustrace zážitků KTVČ OSV-sebeovládání MEV-mediální sdělení skladba výběr sdělení v časopisech pro dospívající, vliv médií kulturu OSV soc. rozvoj spolupráce a soutěživost OSV osob.rozvoj rozvoj schopností poznávání, cvičení soustředění KŘP,KU ENVMV ekosystém vztah člověka k prostředí KUČ,KOMK MUV - lidské vztahy VMEGS Evropa a svět nás zajímá, lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy KSP,KOČ VMEGS objevujeme Evropu a svět MEV uplatnění a výběr výrazových prostředků pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení KU

15 časové rozmezí JARNÍ OBDOBÍ březen: Příroda se probouzí duben: Jaro je tu květen: Já a lidé kolem mě činnosti odpočinkové rekreační výstupy společenské,námětové,konstruktivní,dramatizující hry,vyprávění o přečteném a o vlastních zážitcích, procházky jarní přírodou,dětské písně pohybové hry,tělovýchovné chvilky,zdolávání přírodních překážek,vycházky prohlubující turistické dovednosti, poznávání bližšího a vzdálenějšího okolí,jarní sezónní činnosti-pohybové aktivity pracovní modelování z různých materiálů,práce s textilem-drobné ozdobné předměty,základy šití,práce s polytechnickými stavebnicemi-výrobky pohyblivých modelů,přiměřená účast jarním úklidu,udržování pořádku v okolí školy přírodovědné pozorování rostlin /klíčení, květ/, pozorování živočichů /hnízdění,mláďata/,rozlišování hlasů ptáků, beseda s odborníky poznávání jarních květin,okrasných rostlin, ochra přírody, zařazování prvků branné čin. první pomoc,orientace v terénu, odhady vzdáleností,vycházky do polí pozorování jarních prací, techniky, přírodní úkazy estetické kreslení a modelování jarní náměty, jarní zvyky a tradice, sólový a sborový zpěv, práce s knihou ilustrační a autorská činnost, sestavování básniček, příběhů dětské téma,návštěva knihovny, soutěživé formy v hudebním a dramatickém projevu, zařazení nových výtvarných technik /batika,voskové techniky/ sportovní sportovní soutěže v míčových hrách, atletický čtyřboj, běh v terénu se zdoláváním překážek, běžecké stezky, zdravá soutěživost- poměřování sil ve sportovních utkáních, zdokolování dopravní tématiky- jízda kole, cvičného dopravního hřiště nástěnková činnost k výzmným výročím, besedy k vzpomínkovým událostem, besedy s pamětníky, návštěva památných míst, základní vztahy mezi lidmi, chvilka u mapy, plánování a organizování akcí- činnost samosprávní prohlubování získaných poztků z vlastivědy a přírodovědy vycházkách, kvízy a doplňovačky, práce s informačními pomůckami /mapy, grafy, atlasy/, samostatné třídění informací, zdokolování slovní zásoby- rozšiřování v oblasti mluveného slova, péče o grafickou úpravu klíč. kompetence, průřez. témata KTVČ, OSV-osob.rozvoj-kreativita, pružnost nápadů,origilita, psychohygie-uvolnění, relaxace OSV-osob.rozvojseberegulace, sebeorganizace,regulace vlastního jednání KUČ,KŘP KUČ ENVMV - základní podmínky života, ekosystémy KOM K OSV komunikace, dovednosti pro sdělování verbální a neverbální kom. SO I KO VDOobčan, občanská společnost, stát OSV- mezilidské vztahy KU,KŘP

16 časové období LETNÍ OBDOBÍ červen: Hurá prázdniny odpočinkové odpočinek venku slunění, prázdninová vyprávění, prostor pro individuální zájmovou činnost /prezentace koníčků, zálib/, tvořivé hry, společenské hry rekreační letní turistika, volná skupinová a individuální činnost podle výběru dětí, cvičení ve volné přírodě, vycházky po okolí přírodní zajímavosti a zvláštnosti, návštěva dostupných sportovišť pracovní práce s papírem práce plošné, práce prostorové, výroba z drobného materiálu, pískové stavby, pokusy v přírodě přírodovědné zhotovování herbářů, pozorování živočichů zakládání krátkodobých akvárií a terárií, výstavky přírodnin, pozorování rostlinné a živočišné říše, práce s encyklopedií, atlasy hub, květin, zvířat, rovnováha v přírodě, likvidace odpadů, přírodní ekologické katastrofy, vycházky do přírody - změny estetické zařazení námětů dětských letních činností / kresba, malba/, hudební hry, písničky s letní tématikou, kreslení v přírodě soutěž ve výtvarném projevu sportovní turistické dovednosti /získávání turistických odzků/, využití místních sportovišť, pohybové aktivity v prostoru, terénu, sportovní hry, hry s vodou společensko- ochra životního prostředí, vyjádření vlastního názoru, vědní postoje zařazování přírodovědných a vlastivědných filmů, zábavné formy sebevzdělávací činnosti, samostatné vytváření hádanek, křížovek a doplňovaček, skládání říkanek a básniček, využití tichého čtení KTVČ OSV-pozitivní ladění -organizace vlastního času OSV sebepoznání a sebepojetí MUV lidské vztahy EV-ochra kultur. památek KŘP KUČ ENVMV lidské aktivity, problémy životního prostředí KUČ OSV osob.rozvoj - kreativita KŘP,KPP ENVMV vztah člověka k prostředí KU,KŘP,

17 Zájmové kroužky SPORTOVÍ KROUŽEK CHLAPCI Cíle: - poskytovat žákům co nejvíce pohybových podnětů - podporovat a rozvíjet jejich přirozenou pohyblivost - vést k pochopení podstaty a výzmu organizace práce a aktivní spolupráce především herní a soutěživou formou - rozvíjet pohybovou výkonnost a tělesnou zdatnost žáků jejich věku odpovídajícími metodami a formami s využitím vymezených tělovýchovných prostředků Obsah: kondiční cvičení (šplh, žebřiny, lano..), základní činnosti sportovních her (dribling, chytání a házení míče,..), drobné pohybové hry, atletika, základní činnosti sportovních her (házená, košíková,pozemní hokej,..) skřítek SPORTÍK DRAMATICKÝ KROUŽEK Cíle: - rozvíjet cit pro přirozenost - podporovat estetické city žáků - rozvíjet tvořivost a estetické aktivity žáků - vytvářet u žáků prvky dramatických projevů - rozvíjet dramatické projevy žáků - obohacovat slovní zásobu žáků - pečovat o sdílnost řeči, její výraznost, srozumitelnost a plynulost v zájmu kultivace mluveného projevu Obsah: didaktické hry i prvky dramatizace, dramatizace jednoduchých pohádek (práce s literárním textem, mluvní a pohybová ), práce s maňáskem, výroba příslušných rekvizit skřítek SMÍŠEK KROUŽEK ŠIKULKA Cíle: - osvojovat si prostřednictvím správného používání pracovních nástrojů a pracovního nářadí pracovní návyky - vzbuzovat u dětí zájem o pracovní činnosti dospělých - rozvíjet citovou a estetickou výchovu - formovat zdravou hrdost z dosažených dobrých výsledků práce, zdravé sebevědomí - vést děti k vytrvalosti, přesnosti, kázni Obsah: práce s papírem, práce s modelovací hmotou, práci s textilem, práci s přírodním a drobným materiálem, příležitostní dárky, práce s odpadovým materiálem. skřítek ŠIKULKA

18 Příležitostné akce PODZIM: září: Podzimní olympiáda ŠD Zahájení olympiády, seznámení s druhy sportů, plnění sportovních disciplín,zázmy do tabulek, vyhlášení výsledků (šk. zahrada) říjen: Drakiáda ŠD Zahájení drakiády, zopakování (seznámení )techniky pouštění draků, vyhlášení soutěže o nejvyšší vzlétnutí draka, vlastní pouštění draků. Měření délky provázků, zhodnocení, vyhlášení vítězů. (fotbalové hřiště) skřítek DRÁČEK Zamykání lesa Vycházka do lesa, uzamčení lesa klíči a recitací básně. Beseda v lese téma Jak spí les?, stavba domečků pro zvířátka a předání zásob zimu. listopad: Videostop Soutěž dle televizní předlohy. Rozdělení dětí do družstev, seznámené s tématem, sledování ukázek (videokazety), řešení daných úkolů, závěrem seznámení se správným řešením, vyhodnocení družstev, vyhlášení výsledků. Strašidelný den Zábavné odpoledne věnované svátku Halowen. Převlečení do kostýmů strašidel, program hradě Košumberk. Skřítek STRAŠÍLEK ZIMA: prosinec: Superstar ŠD Výběr soutěžících z jednotlivých oddělení, základní kolo soutěže zpěv písně dle vlastního výběru,semifinálové kolo zpěv písně dle vlastního výběru + taneční projev, finálové kolo zpěv zadané písně + písně dle vlastního výběru v kostýmovém oblečení. Vyhlášení vítěze, zakončení soutěže. (oddělení ŠD) skřítek SLAVÍČEK Mikulášské odpoledne Převléknuté děti do kostýmů(čerti, mikuláš, anděl ). Za příznivého počasí pochod městem spojený s návštěvou DSS Luže, za nevyhovujícího počasí program v tělocvičně ZŠ. Vánoční besídka Práce ve skupinkách prostřené vánočních stolů, zahájení besídky, seznámení s programem besídky: zpěv vánočních koled, praktická ukázka vánočních zvyků, vyhodnocení stolů, rozdávání dárků (dvojice dětí + nové hračky), občerstvení, zakončení besídky leden: (oddělení ŠD) Ples ŠD Program mimo provoz ŠD. Místem konání tělocvič ZŠ, akce přístupná i žákům nevštěvujícím ŠD. Tanec dětí, etika slušného chování, taneční

19 únor: soutěžem volba královny a krále, nácvik nového tance, tombola. Akce organizovaná ve spolupráci s pedagogickým sborem. (tělocvič ZŠ) skřítek TANEČNÍK,TANEČNICE Kufr Soutěž dle televizní předlohy. Rozdělení dětí do družstev, seznámení dětí s programem soutěže, hádání předmětů pomocí nápovědy, seznámení se správným řešením, vyhlášení vítěze soutěže, zakončení. (oddělení ŠD) Karneval Převléknutí dětí do karnevalových kostýmů. Zahájení karnevalu - představení masek, volný tanec + soutěže masek (soutěže s pohádkovým námětem), vyhlášení nejlepších masek, zakončení akce. (tělocvič ZŠ) skřítek SMÍŠEK JARO: březen: Miss ŠD Zahájení soutěže, představení soutěžících a poroty, vlastní soutěžné disciplíny dívek- rozhovor, volná disciplí, společná disciplí, promenáda v plavkách. Předtančení (kulturní vložka). Vyhlášení výsledků + Miss sympatie. (tělocvič ZŠ) skřítek KRÁSKA Odemykání lesa Vycházka do lesa, odemčení lesa klíči a recitací básně. Program v lese : test zálesáka ( ověření zlostí o přírodě ), výroba skřítků z přírodního materiálu. Duben: Chlapák ŠD Zahájení soutěže, představení soutěžících a poroty,vlastní soutěžní disciplíny chlapců- rozhovor, volná disciplíny, společná disciplí, sportovní ukázka. Předtančení (kulturní vložka). Vyhlášení výsledků + Sympaťák ŠD (tělocvič ZŠ) skřítek ELEGÁN Čarodějnice ŠD Převléknutí dětí do kostýmů. Program s touto tématikou uskutečněn hradě Košumberk. skřítek ČÁRYFUK květen: Jarní olympiáda ŠD viz. Podzimní olympiáda ŠD skřítek ATLET Košumberská zahrádka Ověření zlostí z oblasti rostlin a zvířat získaných během školního roku. Skřítek KYTIČKA LÉTO: červen: Den dětí u nás Návštěva cukrár- zakoupení zmrzliny. Zahájení akce, hry dětí s osobními hračkami a hry dětí dle vlastního výběru. Možnost zúčastnit

20 se připravených zábavných soutěží stanovištích. (školní zahrada, oddělení ŠD) Výlet Pěší turistika- zaměření výletu poznávání okolí šeho města. Během trasy zařazování zábavných her, získávání informací v průběhu celého výletu, vztah k přírodě. Loučení se ŠD Zahájení akce, rozloučení s dětmi 5.(4.) ročníků předání pamětních listů, hodnocení celoroční práce- pasování skřítků, předání dárků šemu hradu. (prostranství hradu Košumberka) Mámo, táto pojď si hrát Jedenkrát ročně pořádaná rodinná soutěž vyhlášené téma. Soutěž je zaměře spolupráci rodičů s dítětem. Práce jsou vždy vystaveny v prostorách chodby ZŠ. Vyhodnocení probíhá nezávislou porotou, nejlepší práce jsou odměněny. 5.Autoevaluace ŠD,evaluační činnost Schránka důvěry: v průběhu celého šk. roku Možnost rodičů žáků vyjádřit se k obsahu výchovně-vzdělávací práce ŠD Dotazníky pro rodiče: závěr školního roku Získávání informací od rodičů žáků s jejich názorem obsah výchovně vzdělávací práce ŠD Sebehodnocení práce: - závěr čtvrtletí šk. roku. Zjištění a hodnocení dosažených výsledků, efektivity programu. Získávání informací pro další činnost. - konec šk. roku Hodnocení dosažených výsledků práce-motivace pro vytvoření plánu činnosti pro další šk. rok.hodnocení vedenim školy. Závěrečné hodnocení: konec šk. roku Hodnocení aktivit a práce žáků ve ŠD- viz. odstavec celoroční akce Loučení se šk. rokem

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život 1 Obsah Identifikační údaje...3 Úvod...4 Charakteristika zařízení...4 Popis materiálních podmínek...4

Více

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině Rámcový vzdělávací plán ŠD při ZŠ Koryčanské Paseky (školní rok 2014/2015) Vypracován podle školního vzdělávacího programu: Sluníčková škola pro radostné učení Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily Motto:,,Žák není nádoba,kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se Plán činností ŠD 2014/2015 I. oddělení Bc. Irena Urbanová Září Seznamujeme se 1. 9. Světový den míru 22. 9. Evropský den bez aut 28. 9. Den české státnosti sv. Václav Odpočinkové činnosti Zahájení školního

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole, Lužany, okres Jičín

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole, Lužany, okres Jičín 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole, Lužany, okres Jičín Motivační název ŠVP ŠD: HRAVÁ DRUŽINA - učíme se hrou "Podstata

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 školní družina při Speciální základní škole Skuteč, Rubešova 531 Plán činností školní družiny je zpracován do čtyřech bloků

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1 Identifikační údaje Název: Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU Mateřská škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace Trávník 595, 789 83 Loštice, telefon: 583 445 164 Zřizovatel školy: Město Loštice Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK

SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK Přípravná třída zřízená při Základní škole praktické a Základní škole speciální Kraslice, okres Sokolov, příspěvková organizace Opletalova 1121, 358 01 Kraslice SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Svět je velké bludiště, to už víme pro příště! Výpravy v něm děláme, spoustu věcí poznáme! Kudy se dnes vydáme?

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okr.brno venkov, Bratčice 69,p.Syrovice, 66467 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina Motto: V družině se dobře máme,celý svět tu poznáváme.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2012-2015 Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, okr. Příbram Obsah: Identifikační údaje o škole..2 Obecná charakteristika školy..3 Podmínky vzdělávání..4 Organizace vzdělávání 8 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 1/2012 Upraven a schválen pedagogickou radou: Zpracovala: Bc. Vendula Macháčková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více