I když dne s jsme jenom malé děti, přesto na nás potom záležeti, svoje město jak povedem a kam.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I když dne s jsme jenom malé děti, přesto na nás potom záležeti, svoje město jak povedem a kam."

Transkript

1 Bílý sníh nás do přírody láká, pospěšme, než začne tát. Půjdem si stavět sněhuláka, budeme pod hradem se koulovat. V létě zase jiné kouzlo tu čeká, pro nás děti je tu život plný krás, svoje rámě bízí nám řeka, nejhezčí je jistě dětství čas. I když dnes jsme jenom malé děti, přesto nás potom záležeti, svoje město jak povedem a kam. Nevadí, že dnes jsme ještě malé, každý byl přece před maličký, maminky pod hradem s panenkou si hrály, tatínek zase prolézal tu tajné chodbičky. Dnes jsou velcí, zájmy mají jiné, budují svou prací město pod hradem. Naše dětství v radostných hrách tu plyne, také my však jednou dorostem. I když dne s jsme jenom malé děti, přesto budoucnost města patřit bude nám, bude nás potom záležeti, svoje město jak povedem a kam.

2 1.Základní údaje Název: ŠD SKŘÍTCI hradu Košumberka Základní škola Luže, okres Chrudim Adresa: Žižkova 253 Luže Tel, fax.: (217) e- mail: Ředitel školy: Mgr. Ladislav Tlustoš Komenského 254 Luže tel Zřizovatel: Městský úřad Luže Nám. Plk. Josefa Koukala 1 Luže Tel Platnost dokumentu: od Charakteristika ŠD Úplnost a velikost družiny Druži se chází v přízemí budovy školy. Má 3 oddělení, v každém z nich je kapacita žáků 25. Družinu vštěvují žáci ročníku (4. až 5. ročníky dle potřeby a možností). Zápis dětí do ŠD probíhá formou zápisních lístků. Provoz je rozdělen ranní ŠD ( ) a odpolední ŠD ( ). Poplatek činní 50,-Kč za měsíc. Vybavení družiny Třídy ŠD jsou prostorné, každá rozděle klidnou a herní část. Vybaveny jsou mobilními stoly a potřebným nábytkem, televizory, DVD přehrávačem, VHS přehrávačem, knihovničkou. ŠD má v přízemí budovy své vlastní hygienické zázemí (WC, šatny) a zároveň se tu chází i školní jídel, takže děti nemusí přecházet do patra školy v době stravování. K dispozici tu je dětem i prostorná tělocvič a školní zahrada přiléhající budově školy. Zde lze využít pískoviště, hřiště, tabule, ping-pongové stoly, lanové prvky, zahradní stoly a lavice. Práci vychovatelek usdňuje možnost vlastních kabinetů, kde lze skladovat materiál pro veškeré činnosti (učitelská knihov, kopírka, telefon, )

3 Charakteristika vychovatelek Zavřelová Věra, vedoucí vychovatelka: SPgŠ Litomyšl obor vychovatelství SPgŠ Litomyšl obor učitelství MŠ Hyksová Roma : SPgŠ Litomyšl obor učitelství UK Praha obor speciální pedagogika MŠ Bidlová Ja : SPgŠ Litomyšl obor vychovatelství MU Brno obor speciální pedagogika Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče nám vychází vstříc při soutěžích, kde přebírají sebe roli porotců. Rodiče se zapojili i aktivně do soutěže s názvem,, Mámo, táto pojď si hrát,, jejímž cílem pro nás je zapojit rodiče do hry s dítětem. Spolupracujeme dle možností s kastelánkou hradu Košumberk. SWOT alýza ŠD silné stránky osobitý přístup k žákům samostatné prostory vysoký zájem žáků o zápis do ŠD poměrně vysoká úroveň vybavení dostatečné prostory pro relaxaci příležitosti vzájemná spolupráce s MŠ lepší atmosféra uvnitř školy vzájemná spolupráce všech součástí školy slabé stránky pedagogický proces (spolupráce) učitel vychovatelka odchody žáků ze ŠD rizika nezájem dětí o organizovanou činnost uvolnění kázně žáků 3. Charakteristika vzdělávacího programu Zaměření ŠD Název skřítci není pouze hodilý. Naše škola se chází v překrásném prostředí a domintou šeho města je hrad Košumberk. Takových malebných koutků v ši zemi pomalu vzhledem k zásahům do přírody ubývá a práce šich,, skřítků,, sd kouzlo šeho města ochrání. Naším hlavním posláním je nejen zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, ale zčný důraz je kladen právě priority šeho města a okolí. Naše orientace je klade zejmé ochranu životního prostředí, pobyt v přírodě, poznávání okolí, sezmování s historií hradu i ostatních kulturních památek. Podporovat a rozvíjet chceme u žáků hlavně

4 zájem své okolí, vést žáky ke schopnosti kulturního a estetického prožitku a pěstovat u dětí zdravý životní styl. Cíle ŠD Na RVP vychází že ŠVP ZŠ. Jeho hlavním cílem je rozvíjet u dětí klíčové kompetence uvedené v RVP ZV. Naučit děti efektivně a účelně využívat volný čas. Podporovat rozvoj zdravého jedince. Rozvíjet tělesnou zdatnost (vytrvalost vycházky, pohybové hry). Rozvíjet vztah k přírodě, zákl. ekologické pojmy. Vést děti k ochraně živ. prostředí. Rozvíjet u dětí estetické vnímání, vztah k umění a k mateřskému jazyku. Respektovat méně zdatné spolužáky (šika). Rozvíjet kladný vztah mezi dětmi, úcta k dospělým. Klíčové kompetence: kompetence k učení (KU) kompetence k řešení problémů (KŘP) kompetence komunikativní (KK) kompetence sociální a personální (KSP) kompetence občanské (KOČ) kompetence pracovní, volnočasové (KPVČ)

5 4. Rámcový vzdělávací program ŠD 1. oddělení ŠD časové období PODZIMNÍ OBDOBÍ září: Naše družiny a okolí říjen: Je tu podzim listopad: Připravujeme se zimu odpočinkové rekreační vzájemné poznávání dětí, sezmování se se ŠD(řád, bezpečnost, vybavení, režim dne), odpočinek koberci a u stolečků, poslech CD(pohádky, písničky), sledování DVD, klidná zaměstnání, hádanky, klidné hry u stolečků, besedy, vyprávění, indiv.přístup k dětem hry šk.zahradě(v tělocvičně), závodivé hry,společný zpěv, tvořivé hry(konstr.stavebnice,témat.koutky), sezmovací hry vycházky:še druži-budova školy a okolí še město-obyvatelé města podzim-pozorování změn v přírodě(hrad) zahradě-druhy ovoce,sbírání, česání poli-podzimní práce poli les-sběr lesních plodů, poznávání hub pracovní práce s přírodním materiálem(spojování, lepení), modelování ovoce a zeleniny,práce s papírem(stříhání), lisování květů a listů, výroba adventního kalendáře přírodovědné pozorování změn v přírodě, poznávání podzimních květin, rozlišování listtých a jehličtých stromů podle listů a plodů, sklizeň plodin z polí, ochra živ. prostředí, sběr přírodnin, adventní zvyky estetické využití zákl.techniky malby(motiv podzimu), hry s barvou(rozpíjení, zapouštění, tisky), ztvárnění draků(listů, plodů), ilustrace k pohádkám, hudebně pohybové hry, sólový a sborový zpěv(lidové a písně z pohádek),poslech písní sportovní drobné pohybové hry hřišti(v tělocvičně, v přírodě), hry s míčem(házení, chytání, koulení), závodivé hry,osvojení zákl.povelů, sezmování s bezpečností, zákl. pravidla sil.provozu, chování komunikacích upevňování návyků osobní hygieny, základy stolování, základy společ. chování(zdravení, poděkování, požádání,..), péče o prostranství šk. zahrady, chování veřejnosti(místní hřbitov,zuš) didaktické hry k výcviku smyslů, péče o škol. pomůcky, určování vlastností předmětů(barvy, tvaru, velikosti, množství, vystižení rozdílu či totožnosti, jazyková, sluchová a zraková čtení OSV-vzájemné poznávání se ve skupině KPVČ,KK,KŘP,KU OSV-péče o dobré vztahy -plánování učení KPVČ,KU,KK OSV-sebepoznání,sebepojetí VDO-obec, jako zákl. jednotka samosprávy státu EV-produkční a mimoprodukční výzm lesa KP,KPVČ KU,KOČ EV-půda,zdroj výživy KPVČ,KU KŘP,KOČ,KU KK,KOČ, KU

6 časové období ZIMNÍ OBDOBÍ prosinec: Vánoce jsou za dveřmi leden: Nový rok únor: Zimní radovánky odpočinkové odpočinek koberci a u stolečků, soutěživé stolní hry, hádanky, rozhovory, poslech pohádek z CD, besedy, vyprávění, sledování DVD, klidová zaměstnání rekreační tělovýchovné chvilky v místnosti, zpěv písní(sólový i společný), hry rozvíjející obratnost a rychlost dětí, vycházky se zimními zábavami(bobování, stavění sněhuláků, stavby ze sněhu, vyšlapávání stop) vycházky:ulice města-typy domů še město-nejdůležitější budovy zima-pozorování změn v přírodě(hrad) v lese-zvířátka v zimě u rybníka-život ryb, peče rybářů,nebezpečí péče o zdraví-zdr. středisko, úraz, nemoc pracovní práce s konstruktivními stavebnicemi, práce s drobným materiálem-výroba vánočních dárků, práce s papírem a kartonem(vánoční ozdoby), vystřihování tvarů z přeloženého papíru přírodovědné sledování změn v přírodě, poznávání vody v různých skupenstvích, rozlišování stop ve sněhu, pomoc při krmení zvěře, adventní čas, vánoční tradice a zvyky, zimní spánek zvířat estetické vánoce dříve a dnes, výtvarné vyprávění kresbou zážitků dítěte, ilustrace k písním, výzm ilustrace knih, zimní příroda - akvarel, vánoční koledy, hra rytmické nástroje, pěvecké soutěže, základy hudební uky, návštěva vánoční výstavy HOL Košumberk, hrad sportovní Košumberk. drobné pohybové hry ve družině, druhy zimních sportů, zimní hry v přírodě,základy bobování, sněhové stavby, hry v tělocvičně-běžecké, s házením, štafetové, šplh tyči, cvičení nářadí vánoční svátky (počátky), poznávání místních památek (kostel, sygoga), novoroční přání - vztah k lidem šeho města technika učení-pamětní učení básně a jazykové hádanky, didaktické hry cvičící paměť(pozornost, postřeh), hry s psacími potřebami,ve spolupráci s učitelkou opakovat a procvičovat dané učivo KK,KPVČ OSV-sebeovládání MV-role médií v životě jednotlivce KU,KOČ EV-lidské aktivity spojené s vodním hospodařením KPVČ,KU KU, VMEG-zvyky a tradice národů Evropy KU,KPVČ OSV-rozvoj dovedností pro zvládnutí situací soutěže KSP,KOČ EV-ochra kultur. památek OSV-mezilidské vztahy KU

7 časové rozmezí JARNÍ OBDOBÍ březen: Příroda se probouzí duben: Jaro je tu květen: Já a lidé kolem mě činnosti odpočinkové rekreační výstupy odpočinek koberci a u stolečků,stolní a společenské hry, vyprávění, besedy, klidná zaměstnání, hry s kartami, hry s kostkami, sledování DVD hry cvičící nervosvalovou souhru. hry cvičící orientaci v prostoru, hry s míčem, hry s šátkem, tématické hry, hry dle vlastního výběru dětí, skokanské hry, společný zpěv, tvořivé hry vycházky: jaro- pozorování změn v přírodě(hrad) v sadě-kvetoucí stromy zahradě a poli-jarní práce v lese-ochra živ.prostředí, mláďata v parku-druhy stromů, ochra živ. prostředí klíč. kompetence, průřez. témata KU, KPVČ, KŘP,KK OSV-moje vztahy k druhým VDO-občan, jako člen společnosti MKV-tolerantní vztahy KU,KK,KPVČ,KSP EV-ochra přírody EV-ochra přírody pracovní práce s papírem (skládanky, vystřihovánky, koláže), výroba čarodějnic, práce s odpadovým materiálem(plast, papírové krabičky), dárky pro maminku, velikonoční výrobky přírodovědné vycházka do lesa-změny v jarní přírodě(louka,park,voda) ochra živ.prostředí(čistička odpadních vod) poznávání jarních květin(výstavka), jarní práce záhonu, vývoj rostlin a podmínky růstu, domácí a volně žijící zvířata, exkurze do soukromého statku(mláďata) estetické textilní a papírová koláž s jarní tématikou, práce s modelínou-poznávání vlastností, práce s maňáskem, výstava k měsíci knihy(ilustrace), využití barev přírodnin(tráva, květy), přání pro maminku, hudební hry, základy hudební uky, kresba křídou betonovou plochu, návštěva městské knihovny sportovní hry s kopáním, hry s orientací v prostoru bez zrakové kontroly, běžecké hry, míčové sportovní hry, slalomové závody, štafetové závody, skokanské hry, hry s vodou velikonoční svátky(zvyky a tradice), můj vztah k mamince, historie šeho hradu, péče o šk.zahradu, návštěva domu s peč.službou-vztah ke starým lidem, návštěva muzea plk, Koukala-osobnost města, volby u nás(komunální) hry psacími potřebami, hry cvičící důvtip a vylézavost,hry ověřující a rozlišující vědomosti, křížovky, doplňovačky, jazykové hádanky KSP,KPVČ EV-odpady a hospodaření s nimi EV-les v šem okolí EV-ochra čistoty vody KOČ KVPČ, MV-chápání podstaty med. sdělení OSV-mezilidské vztahy KSP,KU KOČ OSV-mezilidské vztahy VMEG-události se vztahem k Evropě VDO-participace občanů KU,KŘP

8 časové období LETNÍ OBDOBÍ červen: Hurá prázdniny odpočinkové odpočinek koberci nebo lehátku šk. zahradě, vyprávění, besedy, sledování DVD, četba k poslechu, klidná zaměstnání, hry pro pobavení, plány prázdniny rekreační volné hry v přírodě a šk. zahradě, koupání šk. zahradě, hry s vodou, míčové hry vycházky:léto-pozorování změn v přírodě(hrad) památná místa města-návštěva, výzm, péče voda-pozorování ryb, obojživelníků, ptactva pracovní práce s papírem-skládanky, stavby pískovišti, drobné výrobky z lesního materiálu, můj dětský pokoj, využití přír. materiálu-dům pro skřítky přírodovědné ochra přírody s využitím vlastních nápadů a aktivit, poznávání chráněných živočichů a květin ve volné přírodě, sběr lesních plodů estetické kresba(malba) motiv MDD, práce s přírodními strukturami(otisk, otlačování), výtvarné práce s prázdninovou tématikou, historické památky města(hrad, židovský hřbitov,.), společný zpěv písní, zpěv s nástrojovým doprovodem sportovní sportovní hry- upevńování pravidel, drobné hry s míči(švihadly, obručemi), turistické hry, hry s házením(chytáním, kopáním), štafetové hry pomoc při péči o šk. záhon, vlastivědné zajímavosti šk. výletě zábavná forma opakování učiva(hádanky, křížovky, doplńovačky), smyslové hry, hry rozvíjející slovní zásobu, zajímavosti města a okolí KU,KPVČ,KK OSV-pozitivní ladění -organizace vlastního času MKV-výzm užívání cizího jazyka KOČ,KPVČ,KU EV-ochra kultur. památek KPVČ,KSP EV-zajišťování ochrany živ. prostředí KŘP,KOČ,KU VMEG-život dětí v jiných zemích EV-ochra kultur. památek KOČ,KSP KŘP,KPP EV-ochra kultur. památek KU,KŘP,

9 2. oddělení ŠD časové období PODZIMNÍ OBDOBÍ září: Naše družiny a okolí říjen: Je tu podzim listopad: Připravujeme se zimu odpočinkové Řízené hry koberci(cvičení paměti a postřehu dětí), společná četba(podzimní témata), turje ve společenských hrách, konstruktivní hry, kvízy rekreační Tělovýchovné chvilky(gymstické prvky), tvořivé hry, individuální přístup Vycházky: Změny v přírodě podzim(hrad Košumberk) Zahrada(druhy ovoce a zeleniny) Pole (sklizeň-mechanizace) Les(sběr lesních plodů, krmení zvěře, poznávání hub) pracovní Výrobky z přírodnin(kombice materiálů), textilní mozaiky( koláž), práce s papírem(zdokolovat techniku stříhání-prostřihovánky), skládání z papíru přírodovědné Poznávání druhů ovoce a zeleniny(určování hmatem, podle chutí, využití), sběr přírodnin pro využití v ŠD (určování názvů), sběr a poznávání květin(lisování, výroba herbáře), změny v přírodě(čtyři roční obdobícharakteristika, kalendář přírody) estetické Kreslení dané téma(podzim), zdokolení v technice malby, dramatizace pohádek, sólový zpěv dané téma, rozdíl mezi poezií a prózou KU, KK, KŘP OSV-cvičení smyslového vnímání, pozornosti KOČ, KU EV-vnímání a citlivý přístup k přírodě a k přírodnímu a kulturnímu dědictví KU,KPVČ KP, KU EV-změny v krajině KPVČ, KK OSV-komunikace(řeč těla, řeč zvuků a slov) sportovní Sportovní činnosti hřišti i v tělocvičně, rozvíjení základních tělesných aktivit s dodržováním pravidel a bezpečnosti(ohleduplné chování), míčové hryzdokolování v házení, chytání, průpravná cvičení košíkovou, pěstování atletických disciplín, využívání sportovního náčiní Kartotéka zajímavostí(vlastivědných), šeho města a okolí Pěstovat smysl pro pořádek ve školních potřebách(aktovky, penály), didaktické hry(zábavnou formou procvičovat poztky ze školy), procvičování poztků v praxi(vycházky-dopravní výchova), rozvíjení samostatného projevu(slovního) dané téma KPVČ, KSP OSV-rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence KOČ KU, KK

10 časové období ZIMNÍ OBDOBÍ prosinec: Vánoce jsou za dveřmi leden: Nový rok únor: Zimní radovánky odpočinkové rekreační Tvořivé hry(využití vlastní fantazie), hudebně pohybové hry, společná četba(práce s časopisy-mateřídouška), hádanky, doplňovačky, hádání rozkresleného obrázku Řízené hry, tělovýchovné chvilky Vycházky:Změny v přírodě- zima(hrad Košumberk) Prohlídka města( průvodce) Pobyty hřišti-hry se sněhem (cestičky, obrazce, stavění ze sněhu) Zahrada, les- pozorování zvířat(ptáci u krmítek-krmení, určování druhů, které přezimují) KK, KPVČ, KŘP OSV-vzájemné poznávání se ve skupině KU,KK EV-příroda a kultura obce pracovní Rozměřování, stříhání, proplétání papíru, počátky šití(získávání zručnosti v bezpečném používání jehlysešívání, přišívání knoflíků), vyškrabávání(technika práce s voskovým pastelem a tuší), stavby ze sněhu dle možností(spolupráce ve skupině) přírodovědné Prohlubování poztků o zimní přírodě(život zvířat a ptáků), sledování zimní přírody(stromy-charakteristické zky, rozdělení), rozlišení života lidí ve městě a vesnici(výhody, nevýhody), prohlubovat zlosti o vesmíru(pohyb Země, Měsíce, Slunce a ostatních planet, střídání dne a noci) estetické Malba vodovou barvou(zimní sporty-zachycení postavy), poslech koled- lidové, moderní(vlastní interpretace, doprovod rytmicko melodické nástroje), dramatizace pohádky(rozvoj estetického projevu), návštěva vánoční výstavy sportovní Zimní sporty dle možností(sáňkování, bobování), sledování aktuálních zimních soutěží(výsledky, oblíbení sportovci), pobyt v tělocvičně(míčové hry-týmová spolupráce), pohybová a rovnovážná cvičení, šplh tyči a laně Výzm Vánoc(tradice, zvyky u nás i v jiných zemích), příchod nového roku(měsíce v roce-názvy, roční obdobístručná charakteristika), prohlídka kostela Chlumku(historie), vystupování veřejnosti Trvale pěstovat smysl pro pořádek(školní věci i prostory ŠD), didaktické hry k prohlubování učiva(soutěžemi opakovat prvoučné poztky), způsob práce ve dvojicích KPVČ, KU, KSP KU, KO EV- město,vesnice ovlivnění přírody v průběhu civilizace KK,KPVČ KSP,KPVČ KK, KOČ VMEGS-zvyky a tradice národů Evropy KU,KSP

11 činnosti odpočinkové rekreační časové rozmezí JARNÍ OBDOBÍ březen: Příroda se probouzí duben: Jaro je tu květen: Já a lidé kolem mě výstupy Odpočinek koberci-volné hry podle výběru dětí, rozvíjení samostatného myšlení - křížovky, dramatizující hry(rozšíření slovní zásoby, pohybové vyjádření), konstruktivní hry(rozvoj fantazie a dovednosti-soutěživá forma), hry s písmeny(tvoření slov dané téma) Pohybové hry(rozvíjení tělesné zdatnosti), hádanky, kvízy, Vycházky: změny v přírodě-jaro(hrad Košumberk) Zahrada-setí,sázení( půdy, postup, nářadí),pozorování kvetoucího sadu (odlišnosti v barvě květů, listů) Pole-setí, sázení užitkových plodin (využití, mechanizace) Les-poznávání lesních plodů- květenství klíč. kompetence, průřez. témata KK, KU OSV-komunikace,vedení dialogu KU, KŘP pracovní Šetrné chování v domech,pozorování stavby domu, modely domů z papírů, pomoc při jarním úklidu v okolí školy( šetření životního prostředí), práce školním pozemku přírodovědné Pozorování jarní přírody(změny v počasí, jarní květiny, život zvířat), koutek živé přírody (pozorování růstu květin, přesazování),jarní úva(výzm vitaminů pro lidské tělo), exkurze do soukromého statku( zvířata a jejich mláďata) estetické Kresba náměty společensko zájmové činnosti, zpěv národních písní, jarní zvyky a obyčeje, temperové otisky, drobné výrobky z přírodních materiálů, návštěva knihovny sportovní Jarní turj ve sportovních disciplínách(výzm trpělivosti a vytrvalosti), drobné hry(honičky, hry obratnosti,hry s míčem), zlosti silničního provozu(vhodné chování, poznávání dopravních prostředků), praktické využití poztků dopravním hřišti Svátek matek(vztahy v rodině), návštěva muzea Plk. Josefa Koukala, výzm Velikonoc, historie šeho města Nadále vést děti k pořádku ve školních potřebách a osobních věcech,zdokolování techniky čtení, samostatné čtení, schopnost reprodukce, popřípadě odpovídat dané otázky z textu, didaktické hry(v průběhu celého období aktuálně zaměřené k probírané látce ve škole (český jazyk, matematika, prvouka) KU, KPVČ KU, KOČ EV-zemědělství a životní prostředí KO, KPVČ KSP, KU VDO-demokratická atmosféra a demokratické vztahy KOČ, KU VMEGS-lidová slovesnost KU, KPVČ OSV-vedení a organizace práce skupiny

12 odpočinkové rekreační časové období LETNÍ OBDOBÍ červen: Hurá prázdniny Odpočinek čerstvém vzduchu(četba z časopisů), klidné hry podle volby dětí, hádanky, soutěže, kvízy, klidná zaměstnání Cvičení při hudbě, hry venku(hry s vodou, sprchování, slunění) Vycházky:Změny v přírodě-léto(hrad Košumberk) Práce poli(sklizeň) Letní turistika KU,KOČ MV-hledání rozdílů mezi informativním zábavním a reklamním sdělením KOČ,KSP, KU pracovní Hry pískovišti(tvořivé hry),práce s látkou(různé techniky), opatrnost při práci s různými nástroji(drobné opravy hraček) přírodovědné Změny v přírodě(zky léta), upozornění nebezpečí některých zvířat(klíště, bodnutí hmyzem, vztekli), péče o školní zahradu, poznávání květin estetické Vkusné a nevkusné oblékání, malování přírodních motivů a letních zábav dětí, sledování dětských filmů DVD sportovní Soutěže družstev v kolektivních hrách(nedopouštět se hrubostí, učit se prohrávat s lepším), základy košíkové a házené, letní turistika(základní turistické zčky) Svátek dětí- život dětí u nás, jiných zemích, národnosti, výletní místa u nás(mapa) Didaktické hry, samostatná četba z dětských časopisů, křížovky, doplňovačky, orientace ve městě KPVČ,KU KU, KPVČ KPVČ, KU EV- uvědomování si hodnoty vlastního života(zvláště volný čas) KSP, KU, KPVČ KU, KOČ MKV-rovnocennost všech etnických skupin a kultur KU,KŘP OSV-dovednost pro učení

13 3. oddělení ŠD časové období PODZIMNÍ OBDOBÍ září: Naše družiny a okolí říjen: Je tu podzim listopad: Připravujeme se zimu odpočinkové odpočinek koberci a u stolků, využití individuální četby, individuální kreslení, společenské hry, tvořivé hry, individuální rozhovory s dětmi rekreační pobyt hřišti, cvičení s náčiním i bez náčiní, kruhový trénink, pohybové aktivity, pohybové hry s doprovodem hudby, spontánní rekreační činnost, vycházky do přírody s prohlubováním vlastivědných a přírodovědných poztků pracovní osvojování nových technik- zhotovování draků, sáčků seme, modely letadel, dopravních zček, montáže a demontáže stavebnic, obalování knih, cílevědomá lidská práce- cílevědomá činnost dětí- zajímavosti a přednosti povolání přírodovědné pozorování změn v přírodě- spojování a ověřování poztků v praxi, práce školním pozemku, poznávání místních toků a nádrží, beseda s rybářem, ověřování získaných poztků- provádění jednoduchých pokusů estetické využití přírodního materiálu, kreslení a malování náměty ze ZČ, barvy podzimu ve výtvarné, literární hudební činnosti, dramatizace textu, zpěv- hodnocení výkonu, prezentace vlastních pěveckých projevů, hry s magnetofonem- hrávky hlasů, péče o vlastní vzhledúprava oblečení KTVČ OSV-osob. rozvoj rozvoj schopností poznávání, kreativita KPVČ,KU,KK ENVMV- vztah člověka k prostředí a lidské aktivity KUČ, KŘP VDO-občanská společnost a škola KU,KOČ ENVMV- základní podmínky života KPVČ,KU,KOMK OSV- soc. rozvoj specifické komunikační dovednosti, spolupráce a soutěživost sportovní atletické závody zázmy výkonů, sportovní soutěže družstev v míčových hrách / vybíjená, přehazovaná, házená, kopaná, košíková /, štafety, rozvíjení základních atletických disciplín, výzm sportovních pohybových návyků, meze tvrdosti a pravidla, průpravná gymstická cvičení vlastivědné zajímavosti,výstavky výrobků, sbírky obrázků, besedy aktuální téma, měsíční přehledy ke vzpomínkovým dnům, výzm správné životosprávy / kouření, alkohol, drogy /, vystupování veřejnosti, samosprávní činnost, podíl organizování činnosti ověřování poztků v praxi při zájmových činnostech,vycházkách, výběr vhodných didaktických her k procvičování probíraného učiva, grafická úprava písemného projevu, poslech mluveného slova SO I K OSV morál. rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika KIK, SO I KO MUV lidské vztahy VDO - občanská společnost,škola a stát OSV soc.rozvoj kooperace, kompetice KU VDO občanská společnost a škola OSV soc.rozvoj kooperace, kompetice

14 časové období ZIMNÍ OBDOBÍ prosinec: Vánoce jsou za dveřmi leden: Nový rok únor: Zimní radovánky odpočinkové společná četba, práce s časopisy, využívání vhodných televizních, DVD programů, poslech hudby, poslech moderních hrávek, klidné zaměstnání, individuální péče rekreační kondiční a posilovací cvičení, cvičení podle hudby, procvičování jednotlivých částí těla, pohybové hry hry s pravidly, tanec, stolní tenis turj, vycházky se zimní tématikou pracovní vánoční výrobky, vánoční ozdoby a pečivo, papírové techniky, modelovací hmoty, práce s dřevěným odpadem /opracování povrchu, sbíjení, lepení/, modely staveb, zvládání, zacházení s technickými hračkami, technickými pomůckami a předměty přírodovědné pomoc ptactvu a zvěři výroba jednoduchých krmítek, péče o ně, spolupráce s mysliveckým sdružením beseda o zvěři v lese, vycházka ke krmelci, stopování, odlévání stop estetické národní písně a koledy, kreslení a malování téma zimních radovánek a sportů, koláže, upevňování vánočních zvyků a tradic, návštěva výstavy uměleckých předmětů, hudební chvilky s využitím literárního a výtvarného materiálu, vyjádření hudby pohybem sportovní zimní sezónní činnosti /bobování, sáňkování/, zařazování gymstických prvků, cvičení s tělovýchovným nářadím zdokolování v míčových hrách, sledování sportovních utkání, kartotéky sportovců, lidové tance, akrobatické cvičení, řešení dopravních situací modelových příkladech vánoční besídka, vánoční tradice, vánoční symbolika, publicistická činnost do místního tisku, zlost státních symbolů, alba s pohlednicemi měst ší republiky, sběr užitečných hmot, reprezentace školy kulturní akce opakování a procvičování školních zlostí formou didaktických her, křížovky, zábavné odpoledne pokusů, práce s textem vymýšlení textů k předloženým ilustracím, procvičování krátkodobé paměti, práce s tiskem samostatné vyhledávání informací, ilustrace zážitků KTVČ OSV-sebeovládání MEV-mediální sdělení skladba výběr sdělení v časopisech pro dospívající, vliv médií kulturu OSV soc. rozvoj spolupráce a soutěživost OSV osob.rozvoj rozvoj schopností poznávání, cvičení soustředění KŘP,KU ENVMV ekosystém vztah člověka k prostředí KUČ,KOMK MUV - lidské vztahy VMEGS Evropa a svět nás zajímá, lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy KSP,KOČ VMEGS objevujeme Evropu a svět MEV uplatnění a výběr výrazových prostředků pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení KU

15 časové rozmezí JARNÍ OBDOBÍ březen: Příroda se probouzí duben: Jaro je tu květen: Já a lidé kolem mě činnosti odpočinkové rekreační výstupy společenské,námětové,konstruktivní,dramatizující hry,vyprávění o přečteném a o vlastních zážitcích, procházky jarní přírodou,dětské písně pohybové hry,tělovýchovné chvilky,zdolávání přírodních překážek,vycházky prohlubující turistické dovednosti, poznávání bližšího a vzdálenějšího okolí,jarní sezónní činnosti-pohybové aktivity pracovní modelování z různých materiálů,práce s textilem-drobné ozdobné předměty,základy šití,práce s polytechnickými stavebnicemi-výrobky pohyblivých modelů,přiměřená účast jarním úklidu,udržování pořádku v okolí školy přírodovědné pozorování rostlin /klíčení, květ/, pozorování živočichů /hnízdění,mláďata/,rozlišování hlasů ptáků, beseda s odborníky poznávání jarních květin,okrasných rostlin, ochra přírody, zařazování prvků branné čin. první pomoc,orientace v terénu, odhady vzdáleností,vycházky do polí pozorování jarních prací, techniky, přírodní úkazy estetické kreslení a modelování jarní náměty, jarní zvyky a tradice, sólový a sborový zpěv, práce s knihou ilustrační a autorská činnost, sestavování básniček, příběhů dětské téma,návštěva knihovny, soutěživé formy v hudebním a dramatickém projevu, zařazení nových výtvarných technik /batika,voskové techniky/ sportovní sportovní soutěže v míčových hrách, atletický čtyřboj, běh v terénu se zdoláváním překážek, běžecké stezky, zdravá soutěživost- poměřování sil ve sportovních utkáních, zdokolování dopravní tématiky- jízda kole, cvičného dopravního hřiště nástěnková činnost k výzmným výročím, besedy k vzpomínkovým událostem, besedy s pamětníky, návštěva památných míst, základní vztahy mezi lidmi, chvilka u mapy, plánování a organizování akcí- činnost samosprávní prohlubování získaných poztků z vlastivědy a přírodovědy vycházkách, kvízy a doplňovačky, práce s informačními pomůckami /mapy, grafy, atlasy/, samostatné třídění informací, zdokolování slovní zásoby- rozšiřování v oblasti mluveného slova, péče o grafickou úpravu klíč. kompetence, průřez. témata KTVČ, OSV-osob.rozvoj-kreativita, pružnost nápadů,origilita, psychohygie-uvolnění, relaxace OSV-osob.rozvojseberegulace, sebeorganizace,regulace vlastního jednání KUČ,KŘP KUČ ENVMV - základní podmínky života, ekosystémy KOM K OSV komunikace, dovednosti pro sdělování verbální a neverbální kom. SO I KO VDOobčan, občanská společnost, stát OSV- mezilidské vztahy KU,KŘP

16 časové období LETNÍ OBDOBÍ červen: Hurá prázdniny odpočinkové odpočinek venku slunění, prázdninová vyprávění, prostor pro individuální zájmovou činnost /prezentace koníčků, zálib/, tvořivé hry, společenské hry rekreační letní turistika, volná skupinová a individuální činnost podle výběru dětí, cvičení ve volné přírodě, vycházky po okolí přírodní zajímavosti a zvláštnosti, návštěva dostupných sportovišť pracovní práce s papírem práce plošné, práce prostorové, výroba z drobného materiálu, pískové stavby, pokusy v přírodě přírodovědné zhotovování herbářů, pozorování živočichů zakládání krátkodobých akvárií a terárií, výstavky přírodnin, pozorování rostlinné a živočišné říše, práce s encyklopedií, atlasy hub, květin, zvířat, rovnováha v přírodě, likvidace odpadů, přírodní ekologické katastrofy, vycházky do přírody - změny estetické zařazení námětů dětských letních činností / kresba, malba/, hudební hry, písničky s letní tématikou, kreslení v přírodě soutěž ve výtvarném projevu sportovní turistické dovednosti /získávání turistických odzků/, využití místních sportovišť, pohybové aktivity v prostoru, terénu, sportovní hry, hry s vodou společensko- ochra životního prostředí, vyjádření vlastního názoru, vědní postoje zařazování přírodovědných a vlastivědných filmů, zábavné formy sebevzdělávací činnosti, samostatné vytváření hádanek, křížovek a doplňovaček, skládání říkanek a básniček, využití tichého čtení KTVČ OSV-pozitivní ladění -organizace vlastního času OSV sebepoznání a sebepojetí MUV lidské vztahy EV-ochra kultur. památek KŘP KUČ ENVMV lidské aktivity, problémy životního prostředí KUČ OSV osob.rozvoj - kreativita KŘP,KPP ENVMV vztah člověka k prostředí KU,KŘP,

17 Zájmové kroužky SPORTOVÍ KROUŽEK CHLAPCI Cíle: - poskytovat žákům co nejvíce pohybových podnětů - podporovat a rozvíjet jejich přirozenou pohyblivost - vést k pochopení podstaty a výzmu organizace práce a aktivní spolupráce především herní a soutěživou formou - rozvíjet pohybovou výkonnost a tělesnou zdatnost žáků jejich věku odpovídajícími metodami a formami s využitím vymezených tělovýchovných prostředků Obsah: kondiční cvičení (šplh, žebřiny, lano..), základní činnosti sportovních her (dribling, chytání a házení míče,..), drobné pohybové hry, atletika, základní činnosti sportovních her (házená, košíková,pozemní hokej,..) skřítek SPORTÍK DRAMATICKÝ KROUŽEK Cíle: - rozvíjet cit pro přirozenost - podporovat estetické city žáků - rozvíjet tvořivost a estetické aktivity žáků - vytvářet u žáků prvky dramatických projevů - rozvíjet dramatické projevy žáků - obohacovat slovní zásobu žáků - pečovat o sdílnost řeči, její výraznost, srozumitelnost a plynulost v zájmu kultivace mluveného projevu Obsah: didaktické hry i prvky dramatizace, dramatizace jednoduchých pohádek (práce s literárním textem, mluvní a pohybová ), práce s maňáskem, výroba příslušných rekvizit skřítek SMÍŠEK KROUŽEK ŠIKULKA Cíle: - osvojovat si prostřednictvím správného používání pracovních nástrojů a pracovního nářadí pracovní návyky - vzbuzovat u dětí zájem o pracovní činnosti dospělých - rozvíjet citovou a estetickou výchovu - formovat zdravou hrdost z dosažených dobrých výsledků práce, zdravé sebevědomí - vést děti k vytrvalosti, přesnosti, kázni Obsah: práce s papírem, práce s modelovací hmotou, práci s textilem, práci s přírodním a drobným materiálem, příležitostní dárky, práce s odpadovým materiálem. skřítek ŠIKULKA

18 Příležitostné akce PODZIM: září: Podzimní olympiáda ŠD Zahájení olympiády, seznámení s druhy sportů, plnění sportovních disciplín,zázmy do tabulek, vyhlášení výsledků (šk. zahrada) říjen: Drakiáda ŠD Zahájení drakiády, zopakování (seznámení )techniky pouštění draků, vyhlášení soutěže o nejvyšší vzlétnutí draka, vlastní pouštění draků. Měření délky provázků, zhodnocení, vyhlášení vítězů. (fotbalové hřiště) skřítek DRÁČEK Zamykání lesa Vycházka do lesa, uzamčení lesa klíči a recitací básně. Beseda v lese téma Jak spí les?, stavba domečků pro zvířátka a předání zásob zimu. listopad: Videostop Soutěž dle televizní předlohy. Rozdělení dětí do družstev, seznámené s tématem, sledování ukázek (videokazety), řešení daných úkolů, závěrem seznámení se správným řešením, vyhodnocení družstev, vyhlášení výsledků. Strašidelný den Zábavné odpoledne věnované svátku Halowen. Převlečení do kostýmů strašidel, program hradě Košumberk. Skřítek STRAŠÍLEK ZIMA: prosinec: Superstar ŠD Výběr soutěžících z jednotlivých oddělení, základní kolo soutěže zpěv písně dle vlastního výběru,semifinálové kolo zpěv písně dle vlastního výběru + taneční projev, finálové kolo zpěv zadané písně + písně dle vlastního výběru v kostýmovém oblečení. Vyhlášení vítěze, zakončení soutěže. (oddělení ŠD) skřítek SLAVÍČEK Mikulášské odpoledne Převléknuté děti do kostýmů(čerti, mikuláš, anděl ). Za příznivého počasí pochod městem spojený s návštěvou DSS Luže, za nevyhovujícího počasí program v tělocvičně ZŠ. Vánoční besídka Práce ve skupinkách prostřené vánočních stolů, zahájení besídky, seznámení s programem besídky: zpěv vánočních koled, praktická ukázka vánočních zvyků, vyhodnocení stolů, rozdávání dárků (dvojice dětí + nové hračky), občerstvení, zakončení besídky leden: (oddělení ŠD) Ples ŠD Program mimo provoz ŠD. Místem konání tělocvič ZŠ, akce přístupná i žákům nevštěvujícím ŠD. Tanec dětí, etika slušného chování, taneční

19 únor: soutěžem volba královny a krále, nácvik nového tance, tombola. Akce organizovaná ve spolupráci s pedagogickým sborem. (tělocvič ZŠ) skřítek TANEČNÍK,TANEČNICE Kufr Soutěž dle televizní předlohy. Rozdělení dětí do družstev, seznámení dětí s programem soutěže, hádání předmětů pomocí nápovědy, seznámení se správným řešením, vyhlášení vítěze soutěže, zakončení. (oddělení ŠD) Karneval Převléknutí dětí do karnevalových kostýmů. Zahájení karnevalu - představení masek, volný tanec + soutěže masek (soutěže s pohádkovým námětem), vyhlášení nejlepších masek, zakončení akce. (tělocvič ZŠ) skřítek SMÍŠEK JARO: březen: Miss ŠD Zahájení soutěže, představení soutěžících a poroty, vlastní soutěžné disciplíny dívek- rozhovor, volná disciplí, společná disciplí, promenáda v plavkách. Předtančení (kulturní vložka). Vyhlášení výsledků + Miss sympatie. (tělocvič ZŠ) skřítek KRÁSKA Odemykání lesa Vycházka do lesa, odemčení lesa klíči a recitací básně. Program v lese : test zálesáka ( ověření zlostí o přírodě ), výroba skřítků z přírodního materiálu. Duben: Chlapák ŠD Zahájení soutěže, představení soutěžících a poroty,vlastní soutěžní disciplíny chlapců- rozhovor, volná disciplíny, společná disciplí, sportovní ukázka. Předtančení (kulturní vložka). Vyhlášení výsledků + Sympaťák ŠD (tělocvič ZŠ) skřítek ELEGÁN Čarodějnice ŠD Převléknutí dětí do kostýmů. Program s touto tématikou uskutečněn hradě Košumberk. skřítek ČÁRYFUK květen: Jarní olympiáda ŠD viz. Podzimní olympiáda ŠD skřítek ATLET Košumberská zahrádka Ověření zlostí z oblasti rostlin a zvířat získaných během školního roku. Skřítek KYTIČKA LÉTO: červen: Den dětí u nás Návštěva cukrár- zakoupení zmrzliny. Zahájení akce, hry dětí s osobními hračkami a hry dětí dle vlastního výběru. Možnost zúčastnit

20 se připravených zábavných soutěží stanovištích. (školní zahrada, oddělení ŠD) Výlet Pěší turistika- zaměření výletu poznávání okolí šeho města. Během trasy zařazování zábavných her, získávání informací v průběhu celého výletu, vztah k přírodě. Loučení se ŠD Zahájení akce, rozloučení s dětmi 5.(4.) ročníků předání pamětních listů, hodnocení celoroční práce- pasování skřítků, předání dárků šemu hradu. (prostranství hradu Košumberka) Mámo, táto pojď si hrát Jedenkrát ročně pořádaná rodinná soutěž vyhlášené téma. Soutěž je zaměře spolupráci rodičů s dítětem. Práce jsou vždy vystaveny v prostorách chodby ZŠ. Vyhodnocení probíhá nezávislou porotou, nejlepší práce jsou odměněny. 5.Autoevaluace ŠD,evaluační činnost Schránka důvěry: v průběhu celého šk. roku Možnost rodičů žáků vyjádřit se k obsahu výchovně-vzdělávací práce ŠD Dotazníky pro rodiče: závěr školního roku Získávání informací od rodičů žáků s jejich názorem obsah výchovně vzdělávací práce ŠD Sebehodnocení práce: - závěr čtvrtletí šk. roku. Zjištění a hodnocení dosažených výsledků, efektivity programu. Získávání informací pro další činnost. - konec šk. roku Hodnocení dosažených výsledků práce-motivace pro vytvoření plánu činnosti pro další šk. rok.hodnocení vedenim školy. Závěrečné hodnocení: konec šk. roku Hodnocení aktivit a práce žáků ve ŠD- viz. odstavec celoroční akce Loučení se šk. rokem

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

přesto budoucnost města patřit bude nám, bude na nás potom záležeti, svoje město jak povedem a kam.

přesto budoucnost města patřit bude nám, bude na nás potom záležeti, svoje město jak povedem a kam. Bílý sníh nás do přírody láká, pospěšme, než začne tát. Půjdem si stavět sněhuláka, budeme pod hradem se koulovat. V létě zase jiné kouzlo tu čeká, pro nás děti je tu život plný krás, svoje rámě bízí nám

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Plán práce školní družiny II

Plán práce školní družiny II Plán práce školní družiny II Pravidelné aktivity Barvy kolem nás celoročním projektu Hrátky s angličtinou s rodilým mluvčím září, říjen, listopad - tematické hry, soutěže, kvízy - kolektivní a tvořivé

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice 1. září listopad 2011 Odpočinková činnost - odpočinek na koberci - volné hry dle výběru dětí-stolní - poslech a společná četba, vyprávění na dané téma - individuální četba, práce s dětskými časopisy -

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 V letošním školním roce jsou děti ve školní družině rozděleny do čtyř oddělení. Do 1. oddělení s vychovatelkou Mgr. Štěpánkovou Romanou dochází X žáků. Celá

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Časový plán činností

Časový plán činností Časový plán činností 2017-2018 PODZIM Tematické okruhy: začátek školního roku, škola, ŠD, ŠJ (rozvíjení komunikace ve skupině, seznámení s prostory školy, hřiště a okolí školy, seznamovací hry), pravidla

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec Týdenní dotace: 1h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Věra Antalová, Mgr. Vladimíra Hryzlíková, Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O) Školní rok 2016/2017 UČIVO 1. Zjišťování výtvarných dovedností - volná

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017

Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017 Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017 Září Zahájení činnosti školního klubu (23. 9. 2013), seznámení s režimem

Více

Roční plán družiny Modrá třída

Roční plán družiny Modrá třída Roční plán družiny Modrá třída 2017 / 2018 Kouzelné školy mateřská škola a základní škola Celoroční plán školní družiny Modrá třída Odpočinkové činnosti Odstraňování únavy žáků z vyučování Řešení odpočinku

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4, odloučené pracoviště Zámek Vedoucí vychovatelka : Blanka Kupcová Vychovatelka : Mgr. Radka Müllerová Motto : Různé

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Praha 10 Švehlova 12/2900 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2017 2018 Vypracoval: kolektiv vychovatelek OBSAH: 1. Cíle 2. Výchovné cíle 3. Prostředky 4. Koncepce 5. Organizace školní družiny

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA plán činnosti na školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA plán činnosti na školní rok 2013/2014 ŠKOLNÍ DRUŽINA plán činnosti na školní rok 2013/2014 Školní družina je určena žákům 1. stupně ZŠ. Je v provozu denně od 11,45 15 hod.. Činnost: - Odpočinková činnost - po obědě ( klidové hry, četba a jiné

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Základní škola Praha 10 Švehlova 12/2900

Základní škola Praha 10 Švehlova 12/2900 Základní škola Praha 10 Švehlova 12/2900 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016 2017 Vypracoval: kolektiv vychovatelek OBSAH: 1. Cíle 2. Výchovné cíle 3. Prostředky 4. Koncepce 5. Organizace školní družiny

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

Plán činnosti školní družiny, školní rok 2016 / 2017 TÉMA: DĚTI PILNÉ JAKO VČELKA

Plán činnosti školní družiny, školní rok 2016 / 2017 TÉMA: DĚTI PILNÉ JAKO VČELKA TÉMA: DĚTI PILNÉ JAKO VČELKA ZÁŘÍ vycházky do přírody řeka, les, louka, pole význam, užitek, ochrana, znalost přírody v okolí, chování v přírodě, poznávání rostlin a živočichů, kladný vztah k nim. rozvoj

Více

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi.

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi. ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu (ŠD) a Školní jídelnu (ŠJ). Dohlédneme na správné stolování. 3.) Poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách ŠD a ŠJ. Dále

Více

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období Leden Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh Bezpečnost dětí v zimním období Oblékání v zimě jak se chová naše tělo, když je zima - kterou částí vnímáme zimu - jak se zahřejeme Příroda v zimě

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Školní vzdělávací program. pro Školní družinu

Školní vzdělávací program. pro Školní družinu ŠVP Základní škola a Mateřská škola Rudná 1 pod Pradědem, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

5.14 Školní projekty. Školní projekty - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

5.14 Školní projekty. Školní projekty - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 5.14 Školní projekty Název projektu: Čtyři roční období Podzim Zaměření projektu: Výchovně-vzdělávacím projektem stavíme před žáky řadu konkrétních vzájemně propojených úkolů s podzimní tématikou. Realizován

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností Rozvíjené kompetence: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Komunikativní kompetence 4. Sociální a interpersonální kompetence 5. Občanské kompetence

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Celoroční plán práce školní družiny 2016/2017

Celoroční plán práce školní družiny 2016/2017 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Třinec, Kaštanová 412, p.o. Ul. Kaštanová 412, 739 61 Třinec Celoroční

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Školní družina. Základní charakteristika

Školní družina. Základní charakteristika Školní družina Základní charakteristika Školní družina je důležitý výchovný partner rodin žáků a školy. Zabezpečuje především zájmové činnosti, odpočinek a rekreaci žáků v době mimo vyučování. Současně

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

OBSAH. Identifikační údaje 1. Charakteristika ŠD 1. Provoz a režim práce ŠD.. 2. ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3. Délka vzdělávacího programu.

OBSAH. Identifikační údaje 1. Charakteristika ŠD 1. Provoz a režim práce ŠD.. 2. ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3. Délka vzdělávacího programu. OBSAH Identifikační údaje 1 Charakteristika ŠD 1 Provoz a režim práce ŠD.. 2 ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3 Délka vzdělávacího programu. 3 Formy vzdělávacího programu 4 Obsah a časový plán vzdělávacího

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Rataje, okres Kroměříž ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015 Roční plán práce školní družiny je rozčleněn do čtyř základních bloků, které korespondují

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ZŠ Speciální 2012/2013

ZŠ Speciální 2012/2013 měsíc třída aktivita popis zodpovídá hodnocení září 2012 říjen 2012 podzimní čas - barevný den 23.9. ZŠ Speciální 2012/2013 poučení o změnách v přírodě (oranžová, hnědá, červená) listopad 2012 5.11.2012

Více

Plán výchovně vzdělávacích činností ve školní družině při Základní škole a Mateřské škole v Tuchořicích pro školní rok 2016/2017

Plán výchovně vzdělávacích činností ve školní družině při Základní škole a Mateřské škole v Tuchořicích pro školní rok 2016/2017 Plán výchovně vzdělávacích činností ve školní družině při Základní škole a Mateřské škole v Tuchořicích pro školní rok 2016/2017 V Tuchořicích dne 31. srpna 2016 Zpracovala: vychovatelka Danuše Kiššová

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více