METODIKA EDUKATIVNĚ-STIMULAČNÍCH SKUPIN PŘEDŠKOLNÍCH ŽÁKŮ MŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA EDUKATIVNĚ-STIMULAČNÍCH SKUPIN PŘEDŠKOLNÍCH ŽÁKŮ MŠ"

Transkript

1 METODIKA EDUKATIVNĚ-STIMULAČNÍCH SKUPIN PŘEDŠKOLNÍCH ŽÁKŮ MŠ Lenka Šmardová, Rita Váchová Pedagogicko-psychologické Centrum Korálek CZ.1.07/1.2.09/ Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 Tišnov

2 ÚVOD ŠKOLENÍ V PPP VEDENÍ SKUPINEK PŘÍPRAVA SKUPIN PŘÍPRAVA HODIN ÚVODNÍ SCHŮZKA S RODIČI STRUKTURA HODINY PŘÍKLAD JEDNÉ VYUČOVACÍ HODINY ŘÍKADLA S POHYBEM UVOLNĚNÍ, RELAXACE JEMNÁ MOTORIKA CVIČENÍ PRSTŮ GRAFOMOTORIKA JEDNOTAŽKY GRAFOMOTORIKA ARTIKULAČNÍ OBRATNOST SLUCHOVÁ ANALÝZA, SYNTÉZA MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY DĚJOVÁ POSLOUPNOST HODNOCENÍ SKUPINEK HODNOCENÍ VÝZNAMU SKUPINEK UČITELEM HODNOCENÍ VÝZNAMU SKUPINEK RODIČI SHRNUTÍ ZAŠKOLENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ DO ZŠ PŘÍLOHY

3 ÚVOD V rámci spolupráce Centra Korálek a MŠ Horova byla učitelkami ZŠ Smíškova ve školním roce 2010/2011 zahájena příprava předškolních dětí v edukativně stimulačních skupinách. Edukativně - stimulační skupiny byly vytvořeny jako program rozvoje předškolních dětí v PPP v Brně a mají předejít možným nezdarům při vstupu do 1. třídy ZŠ. K tomu, aby se dítě naučilo správně a bez problémů číst, psát a počítat, je zapotřebí souhry celé řady funkcí. A protože ne každé dítě je na školu připraveno stejně vlivem rodinných poměrů, slabého sociálního zázemí, nepravidelné docházky do předškolního zařízení, slouží přípravné skupinky ke sjednocení předškolních dovedností. Jde zejména o oblast jemné motoriky a grafomotoriky, řeči, myšlení, o sluchové a zrakové vnímání, prostorovou, pravolevou orientaci a matematické představy. V Brně jsou skupinky realizovány přímo v PPP. Každý rodič ale nemá možnost dojíždět se svým dítětem do Brna, proto byla předškolní příprava v našem městě realizována přímo v jedné z MŠ. Každá školka má svoji proškolenou učitelku a ta skupinky vedla buď v odpoledních hodinách s rodiči a jejich dětmi, nebo jen s dětmi v dopoledních hodinách, v době běžné výuky. Učitelé i rodiče tedy mají možnost usnadnit dětem vstup do první třídy a napomoci tomu, aby se dítě v prvním roce své školní docházky cítilo úspěšné. K vedení edukativně stimulačních skupinek byly vyzvány učitelky budoucích 1. tříd ze ZŠ Smíškova Mgr. Lenka Šmardová a Mgr. Rita Váchová. Jednání ohledně spolupráce MŠ, Centra Korálek a zmíněných učitelek probíhalo již v předešlém školním roce, protože bylo nutné nechat obě učitelky budoucích prvňáčků ZŠ proškolit v PPP v Brně, aby získaly osvědčení k této práci. Vlastní realizace edukativně stimulačních skupin probíhala ve třech etapách: 1. Školení v PPP (září říjen 2010) 2. Vedení skupinek (listopad 2010 duben 2011) 3. Zaškolení předškoláků do ZŠ (září 2011 leden 2012, 1. pololetí 1. třídy) 2

4 1. ŠKOLENÍ V PPP Školení proběhlo v období září říjen 2010 v rozsahu 24 hodin. Hlavními lektorkami byly autorky této předškolní přípravy, které mají mnohaleté zkušenosti s vedením skupinek - Mgr. Jiřina Bednářová a PhDr. Vlasta Šmardová. Semináře se konaly v PPP v Brně, na pracovišti Kohoutova 4, přímo v místnosti, kde probíhají skupinky s dětmi. Školení se týkalo těchto oblastí: Sluchové vnímání Zrakové vnímání Uvolňovací cviky a grafomotorika Předmatematické představy Orientace v čase Orientace v prostoru Dítě s ADHD Videotrénink Vedení skupinky, náměty pro přímou práci, videoukázky z lekcí Mgr. Jiřina Bednářová a PhDr. Vlasta Šmardová jsou autorkami skript Edukativně stimulační skupiny pro předškolní děti, které vytvořily na základě vlastních zkušeností při práci s dětmi. Skripta několikrát přepracovaly podle nejnovějších poznatků. Obě autorky mají velké teoretické znalosti obohacené o praktické zkušenosti z práce s dětmi. Na jejich pracovišti v PPP Brno, Kohoutova už několik let skupinky probíhají. Takže všechny rady a doporučení jsou podloženy vlastní zkušeností a ověřeny v praxi. V tomto má školení obrovský přínos pro začínající učitelky skupinek. Autorky se dotkly problematiky školní zralosti a přípravy na zápis. Součástí kurzu byl metodický návod pro přímou práci ve skupinách rozpracovaný do 10 lekcí a zároveň teorie týkající se této problematiky. Na konci školení získaly učitelky osvědčení o účasti. 3

5 2. VEDENÍ SKUPINEK 2.1. PŘÍPRAVA SKUPIN Před zahájením vedení edukativně stimulačních skupinek v MŠ Horova zjišťovala paní ředitelka počet zájemců o skupinky a dohodla s rodiči termíny. Docházka do skupin je zvláště vhodná pro děti s odloženou školní docházkou, pro děti, u kterých se předpokládá nějaký problém, pro děti, které potřebují pomoci v dozrávání některých oblastí vnímání, děti s adaptačními, komunikačními problémy. Jistě by byly skupinky přínosem pro každé předškolní dítě, ale z kapacitních důvodů to většinou není možné. V našem případě byla možnost dána každému dítěti, které rodiče přihlásili. Dětí bylo 30 a byly rozděleny do tří skupin. Jednalo se o děti, které měly jít v tomto školním roce k zápisu, a většina rodičů ještě nevěděla, zda budou žádat o odklad školní docházky nebo dítě nastoupí v řádném termínu. Mnozí rodiče od skupinek očekávali pomoc při rozhodování, takže konzultace s oběma učitelkami budoucích prvních tříd byla pro ně velkým přínosem PŘÍPRAVA HODIN Program skupin jsme si rozvrhly do deseti lekcí, vytvořily si strukturu každé lekce a dohodly se na obsahu lekcí a začaly vyrábět a připravovat pomůcky. Každá vyučovací lekce je opřená o velké množství obrazového materiálu a pomůcek. Pro děti je důležitý názor, práce s pomůckami a potřeba si každou věc osahat. Výborně se nám při práci hodila skripta ze školení, kde už byly vzorové hodiny vytvořeny, ale nedrželi jsme se jich striktně, vložily jsme do každé lekce svůj nápad, svoji osvědčenou zkušenost z výuky v 1. třídě. Takže jsme zařadily různé básničky, říkanky při rozcvičování ruky a pomůcky, které využíváme při práci s prvňáky. Také jsme se dohodly na způsobu vedení hodin a jejich organizaci. S malou nadsázkou by se dalo říct, že hodiny jsme ušili na míru potřeb nejen žáků, ale i rodičů. Každé lekce jsme se účastnily obě dvě, jedna z nás skupinu vedla, druhá chystala pomůcky, materiál, pomáhala dětem, kontrolovala úchop tužky, plnění úkolů, správné pochopení zadání. Ve vedení a asistenci jsme se střídaly. 4

6 Deset lekcí jsme rozdělily na pět a pět. Prvních pět lekcí probíhalo ve třídě v MŠ, ve známém prostředí pro děti a jejich rodiče. Následujících pět lekcí probíhalo v budově ZŠ, v 1. třídě a v Centru Korálek. Děti se seznámily s novým prostředím. Ve skupinkách bylo deset dětí. Ideální počet doporučovaný v PPP je šest až osm, ale pro velký zájem byl u nás počet vyšší. Skupinky pracovaly jednou za 14 dní. Tím vznikl prostor na vypracování domácích úkolů, které děti dělaly postupně, ne nárazově, aby splnily svůj účel. Přímá práce s dětmi trvala 60 minut. Každé dítě pracovalo v lavici pod dohledem svého rodiče nebo prarodiče. Osvědčilo se, když chodila na skupinky stále stejná osoba a doma s ním podle pokynů vypracovávala domácí úkoly. Před počátkem nové lekce jsme opravily a ocenily domácí úkoly (ohodnocení razítky, nálepkami). Na konci hodiny rozdala učitelka nové domácí úkoly na pracovních listech. Po ukončení hodiny zůstal prostor pro případné dotazy rodičů či konzultaci a vysvětlení úkolů, které jsme zařazovaly do lekce. POMŮCKY: motivační razítka, samolepky pracovní listy tužky, pastelky, nůžky, lepidlo, barevné papíry provázky, papírové slunce na provlékání pohlednice puzzle geometrické tvary velké makety, stavebnice obrázky na vyvození počáteční hlásky obrázky ovoce, zeleniny, hraček, oblečení, zvířat, dopravních prostředků, barev obrázky rýmů loto mikádo plyšová zvířátka Kimova hra slon papírová pomůcka na PLO divadlo učební pomůcka z 1. třídy 5

7 matematická kostka matematické karty domino gumový míček obrázky k pohádkám LITERATURA: Bednářová J., Šmardová V.: Edukativně stimulační skupiny pro předškolní děti Bednářová J.: Kreslení před psaním Bednářová J.: Předčíselné představy Bednářová J.: Jedním tahem Bednářová J.: Sluchové vnímání Bednářová J.: Orientace v čase 1. díl Bednářová J.: Prostorová orientace Bednářová J.: Zrakové vnímání (Optická diferenciace I.) Bednářová J., Šmardová V.: Diagnostika dítěte předškolního věku Bednářová J., Šmardová V.: Školní zralost 6

8 2.3. ÚVODNÍ SCHŮZKA S RODIČI První nultá lekce proběhla pouze pro rodiče. Vysvětlili jsme význam skupinek a ověřili domluvené termíny a rozdělení dětí do skupin. Přítomnost rodiče ( prarodiče ) na každé skupině je velmi důležitá. Rodič získá náměty, jak s dítětem doma pracovat, praktické ukázky toho, co je potřeba, aby jeho dítě zvládlo a jak rozvíjet potřebné schopnosti. Neocenitelná je možnost vidět své dítě ve skupině vrstevníků, porovnat jeho dovednosti, znalosti, vidět jak reaguje na pokyny učitele, jak se chová k autoritě apod. Dětem bojácným přítomnost rodiče usnadňuje pobyt v novém prostředí, zajišťuje jim pocit bezpečí. Rodič má možnost konzultovat s učitelem případné chybné návyky. Učitel může pomoci při řešení potíží, doporučit radu odborníka ( logopeda, speciálního pedagoga, psychologa ), případně doporučit zvážení školního odkladu. Mylná je představa, že deset lekcí v edukativně stimulačních skupinách dostatečně připraví dítě na vstup do 1. třídy. Během deseti lekcí získá rodič představu jak s dítětem pracovat. Deset lekcí pro rozvoj schopností dítěte nestačí, je potřeba, aby následovala domácí příprava. Zahájení skupinek: 1. kurz kurz kurz Ukončení skupinek: 1. kurz kurz kurz Díky spolupráci s paní ředitelkou MŠ Horova nám byly poskytnuty prostory, pomoc při chystání a uspořádání třídy a dále byly poskytnuty některé jejich specifické pomůcky. Osvědčilo se uspořádání stolků do půlkruhu, čelem k vedoucímu učiteli. 7

9 2.4. STRUKTURA HODINY S ohledem na psychický vývoj dítěte pravidelnost, řád jsme se snažili zachovat strukturu hodiny po celý kurz stejnou. Přivítání dětí, jejich rodičů ( prarodičů ) a zahájení hodiny. Po zahájení každé lekce proběhla kontrola a ocenění domácích úkolů z minulé hodiny. Byly rozdány pracovní listy na danou hodinu. Cvičení dechu, hlasu, výslovnosti ( DHV ), pohybová cvičení, motivace ( většinou na koberci, děti si zvykají na nové osoby učitele, odpoutají se od rodičů ). Cvičení jemné motoriky a řeči. Grafomotorická cvičení jednotažky, cvičení před psaním v lavici pod dohledem rodiče (důraz na správné držení tužky, správné sezení ). Sluchová, zraková cvičení ( dle potřeby na koberci nebo v lavici ). Matematické představy, orientace v čase, prostoru. Rozvoj slovní zásoby vyprávění známých pohádek podle obrázkové osnovy např. O perníkové chaloupce, Hrnečku vař, O Smolíčkovi, O veliké řepě, hry se slovy, procvičování paměti. Vysvětlení domácích úkolů rodičům. Zodpovězeny dotazy rodičů, vysvětlena důležitost jednotlivých činností v hodině. Individuální pohovory s rodiči. 8

10 3. PŘÍKLAD JEDNÉ VYUČOVACÍ HODINY STRUKTURA HODINY 1. OPAKOVÁNÍ ŘÍKADEL S POHYBEM Z MINULÉ HODINY, NOVÉ CVIČENÍ 2. UVOLNĚNÍ, RELAXACE 3. JEMNÁ MOTORIKA CVIČENÍ PRSTŮ 4. GRAFOMOTORIKA JEDNOTAŽKY 5. GRAFOMOTORIKA 6. ARTIKULAČNÍ OBRATNOST 7. SLUCHOVÁ ANALÝZA A SYNTÉZA vyvození hlásky S, M 8. MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY 9. JEMNÁ MOTORIKA 10. ŘEČ VYPRÁVĚNÍ POHÁDKY O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE 11. ZÁVĚR HODINY 3.1. ŘÍKADLA S POHYBEM Říkadla jsme procvičovali na koberci děti na chvíli odešly od rodičů a pracovaly mimo lavici. Procvičení říkadla s pohybem z 1. lekce VÁLÍME, VÁLÍME NUDLIČKY, PEČEME, PEČEME VDOLEČKY A KOLÁČE VELIKÉ, POSYPEME PERNÍKEM. Nácvik nového říkadla s pohybem: Motivace: další činnosti v kuchyni ( text na magnetické tabuli ) ZAPNI SPORÁK, ( otáčení zápěstím ) NALEJ VODU, ( pohyb jako při nalévání vody ze džbánu ) PEPŘ NÁM NAMEL ( jedna dlaň napnutá, krouživé pohyby pěstí druhé ruky ) A SŮL PŘIDEJ. ( naznačíme solení špetkou oběma rukama ) 9

11 POTOM MÍCHEJ DOKOLA ( pohyb z ramenního kloubu velká kola ) UŽ JE HORKÁ DOCELA. ( nabrat, pofoukat, okusit ) 3.2. UVOLNĚNÍ, RELAXACE Uvolňovací cvičení probíhalo také na koberci. HRA NA ČOKOLÁDU: Děti si měly představit, že jsou tabulka pěkné, tvrdé čokolády ( zpevnění těla ). Na čokoládu začalo svítit slunce a ona se rozpouští ( postupné uvolňování jednotlivých částí těla ), až se celá rozpustí ( úplné uvolnění celého těla ). Někdo však čokoládu uloží do lednice a ona opět začíná tuhnout ( postupné zpevňování těla ). Učitel vyzkouší, jak se zpevnění i uvolnění podařilo JEMNÁ MOTORIKA CVIČENÍ PRSTŮ Děti se vrátily zpět do lavic k rodičům. Učitel ukazuje pohyby prstů, děti opakují. Mohou vyzkoušet i rodiče, aby doma mohli s dětmi před psaním procvičit prsty známým způsobem. Nejprve zkusí na jedné ruce, pokud se daří, mohou vyzkoušet obě ruce zároveň. MEDVĚD TENHLE MEDVĚD PRODÁVÁ MED. ( vztyčený palec ruky ) DÁ LIŠTIČCE SESTŘIČCE, ( ukazovák a palec se dotknou ) DÁ VEVERCE DO HRNCE, ( prostředník a palec se dotknou ) JEŽKOVI DÁ MEDU SOUDEK, ( prsteník a palec se dotknou ) ZAJÍČKOVI DÁ NA ZOUBEK. ( malíček a palec se dotknou ) ZVÍŘÁTKA SE RADUJÍ, ( pohyb všech prstů ) MEDVĚDOVI DĚKUJÍ. ( jednotlivé prsty se dotýkají palce ) 10

12 3.4. GRAFOMOTORIKA JEDNOTAŽKY Kladen důraz na správné sezení, položení loktů na lavici, opřená chodidla a správný úchop tužky. Nejprve učitel vysvětlí, dítě vyzkouší nejprve prstem, poté několikrát obtáhne tužkou zleva doprava i zprava doleva. Rodiče si vyzkouší jednotažku levou rukou (pokud jsou praváci), získají lepší představu, jak obtížná je činnost pro dítě. 11

13 3.5. GRAFOMOTORIKA Motivace: Slon Bonifác má radost, koupil si bublifuk a dělá bubliny malé i větší. A my mu pomůžeme. Opět důraz na správné sezení i úchop tužky, dítě opět vyzkouší nejprve prstem ve vzduchu velká i menší kola, potom tužkou na papíře. Každý kruh po obvodu několikrát obtahuje, ruka se postupně uvolňuje. 12

14 3.6. ARTIKULAČNÍ OBRATNOST Opět práce na koberci, děti sedí v kroužku. Procvičení správného dýchaní a artikulační obratnosti. SYČENÍ HADA nádech do bříška, co nejdéle vydržet syčet sssssssss MRUČENÍ MEDVĚDA zkouší napodobit medvědí mručení MASO - LASO - vyzkoušíme říkat společně, pak po kruhu jednotlivě MÁMA MÁ MÁLO MÁKU - vyzkoušíme říkat společně, pak opět po kruhu jednotlivě MALÁ MISKA NA NÍ MÁČEK, PŘICHYSTANÝ NA KOLÁČEK. MALÁ MYŠKA ŘEKNE : MŇAM, UŽ TEN MÁČEK V BŘIŠE MÁM. SÝČEK SE SVOU TETOU SOVOU LETÍ NOCÍ SAMETOVOU. A JAK LETÍ, V ČERNÉM LESE ANI LÍSTEK NEPOHNE SE. SYP SE SNÍŽKU VYSKOČ SMÍŠKU! JÁ MÁM TETU TEREZU, TA MÁ TRUBKU Z NEREZU. 13

15 3.7. SLUCHOVÁ ANALÝZA, SYNTÉZA vyvození hlásky S, M Děti opět na koberci, na magnetické tabuli jsou nachystány kartičky s obrázky začínajícími na M a S. Nejprve si obrázky společně pojmenujeme. Potom si každé dítě vybere a pojmenuje jeden obrázek, který se mu líbí, určí na kterou hlásku začíná a vytleská počet slabik daného slova. Připomeneme si syčení hada a hledáme obrázky, které začínají na S, připomeneme mručení medvěda a děti se snaží vyhledat obrázky začínající na M. Roztřídíme karty na dvě hromádky. 14

16 3.8. MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY Na magnetické tabuli jsou různé geometrické tvary. Děti nejprve určí, jaké barvy tvary mají, pak tvary pojmenují, snaží se je porovnat, který je větší či menší. Nakonec každé dítě dostane úkol např. najdi nejmenší žlutý kruh, největší červený trojúhelník apod. 15

17 3.9. DĚJOVÁ POSLOUPNOST Pohádku vyprávíme společně podle obrázkové osnovy. Připomeneme si, co se stalo nejdříve, co následovalo a čím příběh skončil. Pak každé dítě dostane svou sadu stejné pohádky rozstříhanou na jednotlivé obrázky. Děti příběh pod dohledem rodiče opět sestaví dle dějové posloupnosti a případně pohádku vypráví. 16

18 4. HODNOCENÍ SKUPINEK 4.1. HODNOCENÍ VÝZNAMU SKUPINEK UČITELEM Děti se během 6 měsíců procvičily a zdokonalily ve všech uvedených činnostech. Během této doby se vytvořila pravidla pro vzájemnou komunikaci a bezproblémovou spolupráci. Podařilo se vytvořit vztah s dětmi a jejich rodiči. Rodiče dětí si ujasnili požadavky na připravenost dětí na 1. třídu. Měli možnost srovnání s ostatními dětmi nejen ve znalostech, ale i v chování, sebeprosazování, ve schopnosti naslouchat a pracovat ve skupině s určitými pravidly. Mnozí rodiče si uvědomili nutnost zintenzivnit logopedickou péči a docvičit držení tužky či jiné nedostatky HODNOCENÍ VÝZNAMU SKUPINEK RODIČI Rodiče dětí dostali na konci kurzu dotazníky, které dobrovolně a anonymně vypracovali. Převažovalo kladné hodnocení skupinek. Rodiče například psali: získali jsme představu o práci s prvňáčkem, co je ve škole čeká, co se od nich vyžaduje srovnávali jsme naše dítě s ostatními dětmi dostali jsme doporučení, jak pracovat s dítětem uvědomili jsme si, v čem si dítě není jisté, co máme procvičovat, na co se zaměřit seznámili jsme se s prostředím školy získali jsme nové zkušenosti a inspiraci viděli jsme chování svého dítěte v kolektivu, jeho naslouchání pokynům, plnění úkolů u dítěte se zlepšilo držení tužky vyzkoušeli jsme si, jaké to je dělat s dítětem domácí úkoly Jedinou připomínkou ze strany rodičů bylo poukázání na počet dětí ve skupině (10). Přednost dávají skupinkám s menším počtem dětí. 17

19 5. SHRNUTÍ Poslední lekce skupinek byla závěrečným shrnutím, rozloučením a rozdáním Osvědčení o účasti. Z 30 přihlášených dětí kurz dokončilo 27 dětí. Jeden chlapec z důvodu časté hospitalizace do kurzu nenastoupil, 1 dívka se po zahájení odstěhovala a další dívka bez udání důvodu kurz přestala navštěvovat. Absence dětí byla minimální, rodiče k docházce přistupovali zodpovědně. Pokud dítě chybělo z důvodu nemoci, rodiče se přišli zeptat, co se v dané hodině procvičovalo a vyzvedli si pracovní listy. Spolupráce s rodiči během kurzu byla výborná. Ze strany rodičů byly skupinky hodnoceny kladně. Cíle, které jsme si stanovili před zahájením skupinek, byly naplněny. Pro nás učitelky to byla náročná práce vyžadující velmi dobrou přípravu a provedení. Vzhledem k náročnosti práce a počtu skupinek by bylo dobré zvážit, zda by nestačil kurz v rozsahu 8 lekcí. Se skupinkami je potřeba začínat co nejdříve v odpoledních hodinách, čím později začínají, tím jsou děti unavenější. Je nutné zajistit, aby rodiče s sebou nevodili sourozence dětí a po celý čas se věnovali pouze jednomu dítěti. Závěrečná část doporučená v PPP se nám zdála být příliš náročná, zařadili jsme dle vlastního uvážení více motorických cvičení, cvičení DHV a opakovali cvičení, která dětem dělala potíže. 18

20 Převážná většina dětí se chystala nastoupit v září do naší školy, a tak jsme věřili, že skupinky pomohou dětem dobře zvládnout přechod z MŠ do 1. třídy ZŠ. Navázané vztahy a znalost dětí i rodičů usnadní práci učiteli. 6. ZAŠKOLENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ DO ZŠ ZHODNOCENÍ VÝZNAMU EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍCH SKUPINEK PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI PO PŮL ROCE ŠKOLNÍ VÝUKY Z celkového počtu 51 přijatých dětí do prvních tříd prošly přibližně 2/3 dětí edukativněstimulačními lekcemi. (Některé děti absolvovaly předškolní přípravu v jiných mateřských školách.) V rámci spolupráce Centra Korálek a MŠ Horova prošlo edukativně- stimulačními skupinami 27 dětí, z nichž 16 nastoupilo do prvních tříd naší základní školy ve školním roce 2011/2012. Do 1.A nastoupilo osm dětí, do 1.B také osm dětí. Velmi kladně můžeme s odstupem zhodnotit tyto skutečnosti : Snazší rozdělení dětí do tříd s přihlédnutím k nadání, chování a individuálním potřebám dítěte Vytvořené vztahy usnadnily práci učitelkám i adaptaci dětem Vytvořené vztahy s rodiči usnadnily komunikaci při jakýchkoliv potížích Při samotné školní práci bylo navázáno na práci ve skupinkách stejný způsob práce učitele Přípravné období v matematice i českém jazyce během září bylo částečně opakováním již probíraných celků ( grafomotorika, PL orientace, vizuomotorika, jemná i hrubá motorika, sluchové a zrakové vnímání, matematické představy.. ) Přípravné období nebylo třeba více protahovat, mnohá cvičení ( DHV, uvolňovací cviky, návyky při držení tužky ) už děti znaly Znalost školního prostředí byla velkou výhodou odpadla bázeň z cizího prostředí i nové osoby učitele Rodiče při domácí přípravě s dětmi využili zkušeností ze skupinek Do prvních tříd však také nastoupily děti, jejichž rodiče ani přes doporučení MŠ i učitelek ZŠ nenavštívili s dítětem PPP, a také děti, jejichž potíže se nepodařilo zcela odstranit (zejména logopedické). Jejich rodiče dostatečně nezvážili připravenost vlastního dítěte pro školu a 19

21 určité potíže po nástupu do ZŠ přetrvávají. Ať je to sociální nezralost nebo chyby při výslovnosti, projevující se v psaní např. diktátů. Závěrem však určitě můžeme říci, že očekávání lepšího a snazšího začátku školní docházky, využití vytvořených vzájemných vztahů učitel žák, učitel rodič a odstranění nedostatků ještě před nástupem do 1. třídy se ve větší míře naplnilo. Edukativně- stimulační skupiny doporučujeme všem učitelkám budoucích prvních tříd. 20

22 7. PŘÍLOHY ŘÍKADLA S POHYBEM: PĚT OVEČEK Jednou si pět oveček, postavilo domeček. Když přivedli berana, nevešel se s rohama. Tenkrát ještě rovné byly, ještě se mu netočily, tak mu je ta praovečka, zatočila dokolečka. ZAJÍC Jak byl velký, tak byl tlustý, spadl zajíc do kapusty. Bolí ho to? Ne, ne, ne! Zajíc má rád zelené. BRAMBORA Po cestě se kutálela tákhle velká brambora. Neviděla, neslyšela, že venku padá závora. Kampak padáš závoro? Na tebe, ty bramboro! Kdyby tudy projel vlak, byl by z tebe bramborák! PRŠÍ U rybníka skáčou žabky, na berušku stříkly kapky. Ježek dupe pod keříkem a já se schovám pod deštníkem. 21

23 DEŠŤOVÉ KAPIČKY Dešťové kapičky, dostaly nožičky, Běhaly po plechu, dělaly neplechu. BÁSNĚ PROCVIČENÍ PRSTŮ: OSPALCI Jeden hajá hajaja, druhý spí jak Bajaja, Třetí oči zavírá, čtvrtý také usíná. Ty veliký tiše buď a bratříčky neprobuď! Teď chlapečci vstali, už se dost vyspali. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Běží k mámě na oběd. RODINA Táta dupe dupy, dup, máma cupe - cupy, cup, děda klape - klapy, klap, babka šlape - šlapy, šlap, vnouček ťape - ťap, ťap, ťap. PAVLÍČEK PALEČKŮ Pavlíček Palečků přeskočil vařečku a klouček Malíčků překročil pokličku. Vlastík Ukazováčků olizoval omáčku. Karlík Prsteníčků přepral malou lžičku a Petr Prostředník vyšplhal na cedník. Činily se prsty velký, malý i tlustý. 22

24 RELAXAČNÍ CVIČENÍ: HADROVÝ PANÁČEK Dítě leží na zádech na zemi, představí si, že je pohozená hadrová loutka. Učitel chodí mezi dětmi, zkouší, zda se podařilo uvolnit jednotlivé části těla. 23

25 Poznámky učitele: 24

26 25

V projektu STAR pracuje v naší mateřské škole: 1 AKTIVIZÁTOR inkluze v MŠ 1 Speciální pedagog- logoped pro MŠ 3 Specialisté předškolní přípravy MŠ

V projektu STAR pracuje v naší mateřské škole: 1 AKTIVIZÁTOR inkluze v MŠ 1 Speciální pedagog- logoped pro MŠ 3 Specialisté předškolní přípravy MŠ Projekt START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří, s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000213, je spolufinancován v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání ze zdrojů

Více

Prezentace metodických materiálů a pomůcek

Prezentace metodických materiálů a pomůcek Prezentace metodických materiálů a pomůcek Diagnostika dítěte předškolního věku Publikace je zaměřena na sledování a rozvoj následujících oblastí: motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání,

Více

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku Přednášející Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog psenickova.petra@centrum.cz

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VERZE: 25/04/2014 KOMPLEXNÍ METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VŠECHNO, CO MÁ DÍTĚ UMĚT A ZNÁT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ KLOKANŮV KUFR MOHOU

Více

DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky

DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/08.0106 Termín: 1.8.2009 31.3.2012 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, občanské sdruţení Masarykova 745, 438

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

První písanka s uvolňovacími cviky, písničkami a říkankami (pracovní list 15)

První písanka s uvolňovacími cviky, písničkami a říkankami (pracovní list 15) První písanka s uvolňovacími cviky, písničkami a říkankami (pracovní list 15) Anotace: Nácvik správného držení tužky, správného sezení, techniky psaní, uvolňovací cviky Dětský diagnostický ústav, středisko

Více

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem?

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem? ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz Co je dobré vědět před zápisem? Zápis do 1.třídy Zahájení povinné školní docházky je významným

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PONDĚLÍ Sluchové vnímání a paměť kniha: Mezi námi předškoláky (1,2,3) Sluchová paměť Opakování vět s více slovy (básničky ) 1 Vnímání rytmu Napodobování rytmu (dítě

Více

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Metodická příručka PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Mgr. Jiřina Bednářová Obsah Projekt Skládám, tvořím myslím...4 Prostorová orientace...5 Oslabení prostorového vnímání...7

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Primární logopedická prevence v MŠ MŠ Studénka, OP R.Tomáška

Primární logopedická prevence v MŠ MŠ Studénka, OP R.Tomáška Zpracovaly a ukázku provedly Jarmila Nekolová, Lenka Teichmannová, Dagmar Binarová. Primární logopedická prevence v MŠ MŠ Studénka, OP R.Tomáška Logohrátky s pohádkou Ukázka logopedické prevence 12.4.2016

Více

LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče )

LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče ) LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče ) Příprava a realizace: Irena Klečková, Bc. Jana Tomášková logopedický preventista Termín: 6.5.2016 od 15.00 hodin Úvod přivítání, seznámení s logopedickou

Více

Příjmy Doklad celkem Kč MŠMT Kč Spoluúčast škola Kč

Příjmy Doklad celkem Kč MŠMT Kč Spoluúčast škola Kč Mateřská škola, Praha 5 Barrandov, Kurandové 669 Vyúčtování rozvojového programu MŠMT - Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 rozpočtové opatření číslo 4074 Účelový znak : 33

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora 1 Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora Charakteristika

Více

Informační schůzka před zápisem

Informační schůzka před zápisem Informační schůzka před zápisem (pro rodiče/zákonné zástupce budoucích žáků 1. ročníku) - Co je nutné k zápisu doložit - Co dítě u zápisu čeká - Co by měl budoucí prvňáček zvládnout - Náležitosti odkladu

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Příloha č. 16 OSNOVA PRÁCE V NÁPRAVNÉ PÉČI ZÁŘÍ Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Náprava - používání pomůcek: Vzbuzení zájmů o čtení. Rozvíjení řeči

Více

Schůzka rodičů předškoláků dne

Schůzka rodičů předškoláků dne Schůzka rodičů předškoláků dne 8. 12. 2016 termín zápisu budoucích prvňáčků je stanoven ředitelkou školy na sobotu 8. dubna 2017 od dopoledních hodin přesný čas zápisu najdete na osobních pozvánkách rodiče,

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

Individuální vzdělávací plán pro dítě s oslabeným zrakovým vnímáním, Adam Jméno: Adam

Individuální vzdělávací plán pro dítě s oslabeným zrakovým vnímáním, Adam Jméno: Adam Přílohy Příloha1: Individuální vzdělávací plán pro dítě s oslabeným zrakovým vnímáním, Adam Jméno: Adam Datum narození: 5, 3 let Škola: Mateřská škola Čejetice Třída: heterogenní Základní údaje vyplývající

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2014/2015. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2014/2015. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Co má dítě umět a znát před nástupem do školy Vše přehledně na jednom místě

Co má dítě umět a znát před nástupem do školy Vše přehledně na jednom místě Co má dítě umět a znát před nástupem do školy Vše přehledně na jednom místě www.klokanuvkufr.cz Klokanův kufr je nová komplexní pomůcka pro předškolní věk. Byla vytvořena na základě uznávané publikace

Více

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Jak rozvíjet motoriku u. předškoláků?

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Jak rozvíjet motoriku u. předškoláků? Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog Jak rozvíjet motoriku u předškoláků? Přednášející Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog, psenickova.petra@centrum.cz lektorka kurzů pro předškoláky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY Martina Foltynová Mgr. Iva Hefnerová OSTRAVA 26. 5. 2011 Cílem spolupráce MŠ a ZŠ je propojení a plynulá návaznost předškolního a základního vzdělávání,

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Školní zralost x odklad školní docházky

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Školní zralost x odklad školní docházky Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog Školní zralost x odklad školní docházky Přednášející Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog psenickova.petra@centrum.cz lektorka kurzů pro předškoláky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Ve školním roce 2016-2016 jsme připravily pro rodiče ukázky práce s dětmi, zaměřené na logopedickou prevenci. Pedagogové, kteří připravovali a realizovali ukázky

Více

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda)

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) SEZNAM PŘÍLOH: PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) Diktát: na, mé, po, les, pálí, stůl Ola má lopatu. Písemný projev 1.

Více

Příloha 2b. Kurz prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU již v MŠ se zaměřením na lektorské dovednosti. Žďár nad Sázavou,

Příloha 2b. Kurz prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU již v MŠ se zaměřením na lektorské dovednosti. Žďár nad Sázavou, Příloha b Kurz prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU již v MŠ se zaměřením na lektorské dovednosti Žďár nad Sázavou, 1. 13.. 13 Průběžný evaluační dotazník vyplnilo celkem 15 účastníků kurzu KA.

Více

SBORNÍK DIDAKTICKÝCH POMŮCEK pro logopedickou prevenci

SBORNÍK DIDAKTICKÝCH POMŮCEK pro logopedickou prevenci 1 S t r á n k a Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 Přerov I Město, 750 02 Přerov SBORNÍK DIDAKTICKÝCH POMŮCEK pro logopedickou prevenci 2 S t r á n k a Tabulky Logico Piccolo Pracovní listy k tabulce Logico

Více

Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech.

Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech. 6. Rada šestá: Rozvíjejte fonematický sluch Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech. Musíme si uvědomit, že změnou jediné hlásky ve slově se změní význam slova: KOZA

Více

Informační schůzka před zápisem. Ukázková hodina pro budoucí prvňáčky a pro jejich rodiče. Zápis do 1. třídy pro školní rok 2016/2017

Informační schůzka před zápisem. Ukázková hodina pro budoucí prvňáčky a pro jejich rodiče. Zápis do 1. třídy pro školní rok 2016/2017 Informační schůzka před zápisem (pro rodiče/zákonné zástupce budoucích žáků 1. ročníku) 14. ledna 2016 od 16 hodin v učebně 1. ročníku Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice Srdečně zveme rodiče

Více

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 Základní škola a mateřská škola Rybitví vypracovala ve školním roce 2015/2016 v rámci Rozvojového programu MŠMT Podpora

Více

DIAGNOSTICKO-INTERVENČNÍ NÁSTROJE JAKO PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI A PODPORA ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

DIAGNOSTICKO-INTERVENČNÍ NÁSTROJE JAKO PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI A PODPORA ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI DIAGNOSTICKO-INTERVENČNÍ NÁSTROJE JAKO PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI A PODPORA ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České

Více

Co je dobré vědět před zápisem do 1. ročníku

Co je dobré vědět před zápisem do 1. ročníku Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace sekretariát: +420 352 352 192, ředitelna: +420 352 352 190 potřebné informace najdete na: www.zschodov.cz pro

Více

Došlo k naplnění všech požadavků prezentace aktivit č. I. dotace ministerstva uvedených v žádosti.

Došlo k naplnění všech požadavků prezentace aktivit č. I. dotace ministerstva uvedených v žádosti. Mateřská škola se úspěšně zapojila do rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016. Na zpracovaný projekt Od slovíčka k pohádce získala 17 000,- Kč. Vyhodnocení

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Dedy Ludy dodů. aneb jak se dorozumět s dětmi

Dedy Ludy dodů. aneb jak se dorozumět s dětmi Dedy Ludy dodů aneb jak se dorozumět s dětmi Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název rozvojového programu: Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

kachna beruška prase

kachna beruška prase Příloha č. 5: Metodické pracovní listy (pracovní listy) SLOVNÍ ZÁSOBA Pojmenuj, co vidíš na každém obrázku. Zkus tleskáním naznačit slabiky. Řekni, jakou hlásku slyšíš na začátku (konci) slova. pes kočka

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku P. Potápník

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku P. Potápník Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku P Potápník Jana Dřímalová, DiS. Cíl: rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, slovní zásoby, správné motoriky mluvidel, artikulace, smyslového vnímání,

Více

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE Řeč a správné vyjadřování, je vizitkou každého člověka. Každý rok roste počet dětí v mateřských školách, u kterých je přítomná narušená komunikační

Více

NÁZEV PROJEKTU HRAVÁ LOGOPEDIE S MAŇÁSKEM OSKAREM

NÁZEV PROJEKTU HRAVÁ LOGOPEDIE S MAŇÁSKEM OSKAREM Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19 Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 Číslo rozhodnutí MSMT- 6742-9/2014 ze dne 29. 3. 2014 NÁZEV PROJEKTU HRAVÁ LOGOPEDIE

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna.

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. TŘÍDNÍ SCHŮZKY V dubnu proběhly individuální rodičovské schůzky. Rodiče prvňáčků

Více

Předmatematické pracovní listy pro děti předškolního věku

Předmatematické pracovní listy pro děti předškolního věku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Seminární práce Předmatematické pracovní listy pro děti předškolního věku Olga Hadáčková, o.hadackova@seznam.cz

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Jak rozvíjet orientaci. u předškoláků?

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Jak rozvíjet orientaci. u předškoláků? Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog Jak rozvíjet orientaci u předškoláků? Přednášející Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog, psenickova.petra@centrum.cz lektorka kurzů pro předškoláky

Více

HRAVÁ LOGOPEDIE S MAŇÁSKEM OSKAREM

HRAVÁ LOGOPEDIE S MAŇÁSKEM OSKAREM Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 Mateřská škola Přerov Kratochvílova 19 HRAVÁ LOGOPEDIE S MAŇÁSKEM OSKAREM Soubor pomůcek Realizace projektu je dotována

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Moderovaný workshop - zápis

Moderovaný workshop - zápis Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.01/05.0015 Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ Závěrečná aktivita klíčové aktivity 03 - Sdílení zkušeností dobré praxe

Více

Budete se podrobněji zabývat zejména novými právními předpisy, které bezprostředně souvisí s provozem škol a školských zařízení.

Budete se podrobněji zabývat zejména novými právními předpisy, které bezprostředně souvisí s provozem škol a školských zařízení. 28. 8. 2012 08:30-12:00 Mgr. Jarka Grosmanová 19. 9. 2012 08:30-12:00 Mgr. Jarka Grosmanová 1. 10. 2012-1. sezení 9. 10. 2012-2. sezení vždy 09:00-16:00 Mgr. Sylvie Doláková Metodická poradna Budete se

Více

Před vstupem do školy

Před vstupem do školy Před vstupem do školy Nástup do školy je pro všechny děti velmi významným obdobím. Znamená totiž počátek nové životni fáze - ze světa her vstupují do světa povinností. Pro zvládnutí nových nároků spojených

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku Ň Žabičky Kuňkalky Jana Dřímalová, DiS.

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku Ň Žabičky Kuňkalky Jana Dřímalová, DiS. Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku Ň Žabičky Kuňkalky Jana Dřímalová, DiS. Cíl: rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, slovní zásoby a správné motoriky mluvidel Věk: 4 5let Pomůcky: obrázky

Více

ŠKOLNÍ ZRALOST P R A C O V I Š T Ě Š U M P E R K E L O K O V A N É P R A C O V I Š T Ě M O H E L N I C E M

ŠKOLNÍ ZRALOST P R A C O V I Š T Ě Š U M P E R K E L O K O V A N É P R A C O V I Š T Ě M O H E L N I C E M ŠKOLNÍ ZRALOST P R A C O V I Š T Ě Š U M P E R K E L O K O V A N É P R A C O V I Š T Ě M O H E L N I C E M g r. J a n a F a l t u s o v á M g r. P a v l a K n ý ř o v á ŠKOLNÍ ZRALOST =připravenost dítěte

Více

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlásilo dne 31.5.2013 v souladu s 171 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: ---------------------- Vzdělávací obor: --------------------- Vyučovací předmět: Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ Mgr. Milena Šilhánová O ŠKOLE PO ŠKOLE přednášky o výuce v naší škole Sfumato - Splývavé čtení středa 15. 1. 2014, 17:00, učebna 1. roč. ZŠ prezentace metody výuky českého jazyka

Více

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš I. třída pouštíme draky Učit děti správně nalepovat lepidlo navzájem si pomoci požádat o pomoc Přiblížit význam větru učit děti foukat do papíru Nalepování draka Vítr a drak Biol tělo inter. Kom soc MŠ

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Pátek Od h h

Pátek Od h h Zápis do 1. třídy pro školní rok 2014 2015 na ZŠ a MŠ Jižní Pátek 7.2. 2014 Od 14.00 h 18.00 h Pokud ze závažných důvodů (např. nemoc) k zápisu nemůžete, lze dohodnout individuální zápis - tel. 487 829

Více

Český jazyk a literatura v 1. ročníku

Český jazyk a literatura v 1. ročníku Český jazyk a literatura v 1. ročníku Září Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek. Nácvik rozkládání analýzy slov podle sluchu (vyhledávání - první, poslední hlásky slova, vyjmenování všech hlásek

Více

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika 1. Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků / Kateřina Jančaříková -- 1. vydání V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Měsíc: březen Týden: Třída: myšky Příjmení: Gondeková. Téma: JARO UŽ JE TU

Měsíc: březen Týden: Třída: myšky Příjmení: Gondeková. Téma: JARO UŽ JE TU Měsíc: březen Týden: 1. 3. - 5. 3. 2010 Třída: myšky Příjmení: Gondeková Téma: JARO UŽ JE TU Podtémata: Jak vypadá jaro - rozlišit a prohloubit poznatky dětí o změnách v přírodě v jarním období Okno počasí

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

PRACOVNÍ LISTY PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PODZIM. Mgr. Lenka Tomcová

PRACOVNÍ LISTY PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PODZIM. Mgr. Lenka Tomcová PRACOVNÍ LISTY PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PODZIM PRACOVNÍ LISTY PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PODZIM Vážení čtenáři, děkuji Vám za stažení tohoto krátkého e-booku. Věřím, že jednotlivé pracovní listy přispějí

Více

Originální pohádkové příběhy Evy Hurdové lze využít jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů.

Originální pohádkové příběhy Evy Hurdové lze využít jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů. Milé kolegyně, právě otevíráte složku nových tematických pracovních listů pro mateřské školy KAFOMETÍK. Soubor vytvořily učitelky mateřských škol v reakci na potřeby dětí. Jednotlivé listy přinášejí dostatek

Více

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spotufinancován Evropským sociáiním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2016/2017 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Zpívánky Angličtina Muzikoterapie Tvoření Těšíme se na školu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Test zrakové percepce (L. Felcmanová)... II. Zkouška sluchové diferenciace (WM)... IV. Zkouška sluchové analýzy a syntézy... V

Test zrakové percepce (L. Felcmanová)... II. Zkouška sluchové diferenciace (WM)... IV. Zkouška sluchové analýzy a syntézy... V 6 Seznam příloh PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍLOHA Č. 2 PŘÍLOHA Č. 3 PŘÍLOHA Č. 4 PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍLOHA Č. 6 PŘÍLOHA Č. 7 PŘÍLOHA Č. 8 PŘÍLOHA Č. 9 PŘÍLOHA Č. 10 PŘÍLOHA Č. 11 PŘÍLOHA Č. 12 PŘÍLOHA Č. 13 PŘÍLOHA Č. 14

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1039/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1039/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1039/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 24 255 378 Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English s. r. o. Na Příkopě 11/8,

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace IČ 71007652, tel. 577438872, Zlín 760 01 Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Program: Uvítání rodičů, představení zaměstnanců MŠ Seznámení

Více

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9.

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. ZÁŘÍ Předčtenářské období: Seznámení s grafickou podobou zápisu vlastního jména. Hry se jmény spolužáků. Představa o zvukové struktuře slova identifikovat

Více

Hry v matematice aneb Jak procvičovat probrané učivo

Hry v matematice aneb Jak procvičovat probrané učivo Hry v matematice aneb Jak procvičovat probrané učivo Mgr. Hana Tesařová, ZŠ Lysice Opakování a procvičování učiva v matematice je jednoznačně nutností. Už naši předkové tvrdili, že opakování je matkou

Více

TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 2015/2016

TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 2015/2016 TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 2015/2016 Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Diplomové, bakalářské práce a závěrečné práce: Příprava dětí k zahájení školní docházky Sociální dovednosti dítěte předškolního věku

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j.: ČŠIA- 919/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j.: ČŠIA- 919/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j.: ČŠIA- 919/13-A Název právnické osoby Mateřská škola, Praha 4, Fillova 11 vykonávající činnost školy: Sídlo: Fillova 11/1084, 140 00 Praha

Více

DYSGRAFIE - porucha psaní. (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen)

DYSGRAFIE - porucha psaní. (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen) DYSGRAFIE - porucha psaní (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen) Dysgrafie úzce souvisí s dysortografií, velmi často se vyskytují společně. Reedukace je

Více

Závěrečná zpráva z programu primární prevence - první pomoc -

Závěrečná zpráva z programu primární prevence - první pomoc - Závěrečná zpráva z programu primární prevence - první pomoc - ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA Pražská 168, 251 67 Pyšely Školní rok 2016/2017 Realizátor projektu: Cesta integrace, o. p. s. PRVNÍ POMOC 1.

Více

DOKUMENTACE Z ODBORNÉ STÁŽE V CORDOBĚ, ŠPANĚLSKO

DOKUMENTACE Z ODBORNÉ STÁŽE V CORDOBĚ, ŠPANĚLSKO DOKUMENTACE Z ODBORNÉ STÁŽE V CORDOBĚ, ŠPANĚLSKO zajišťuje HLASOVÉ CENTRUM, o.p.s. (www.hlasovecentrumops.cz) Termín stáže: 9. 13. března 2015 Mentor stáže: Mgr. Milena Čámková Asociación Provincial de

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více