ZRNÍČKO. Svazek 6, číslo 6 červen plešatá hlava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZRNÍČKO. Svazek 6, číslo 6 červen 2006. plešatá hlava"

Transkript

1 ZRNÍČKO Svazek 6, číslo 6 červen 2006 plešatá hlava Bůh na nás myslil od věčnosti a ve své stvořitelské lásce stále nad námi bdí. V osobě našich bratří máme hledat myšlenku Boží a vážit si ji. Máme být k nim pozorní tak, jako je k nim pozorný Velký pozorovatel.»on (Kristus) je vzor, podle kterého bylo stvořeno všecko na nebi i na zemi, svět viditelný a neviditelný... všecko je stvořeno skrze něj a kvůli němu. On je dříve než všecko ostatní a všecko trvá jen skrze něho.«(kol 1, 16-17)»Ale ani vlas z hlavy se vám neztratí.«(lk 21, 18)»Což se neprodává pět vrabců za dva penízky? A ani na jednoho z nich se nezapomíná u Boha. Ale i všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočítány. Nebojte se! Máte větší cenu než všichni vrabci dohromady.«(lk 12, 6-7) Po celou hodinu jsem se na ni díval, po celý čas přednášky. Je pěkná ta hlava, Pane. Vyblýskaná a vyleštěná, obepnutá podkovou pěkně učesaných vlasů a pěkně usedlých na okraji jeviště. Přednáška mě nudila; měl jsem čas na přemýšlení, a myslil jsem, Pane, jak dobře znáš tuto hlavu, už dlouhá léta ji nespouštíš z očí a každý den přikyvuješ paní přírodě, když tě žádá o dovolení ubrat několik vlasů na místě, které řidne. Ty jsi to řekl v evangeliu:»ani vlas z hlavy se vám neztratí bez mého souhlasu.«opravdu, Pane, myslíš na nás neustále, od pradávna, dříve než jsme se narodili, dokonce dříve, než byl stvořen svět, ty jsi o mně snil, ty jsi na mne myslil, ty jsi mě miloval. A opravdu jen tvá láska mě stvořila jako jediný exemplář, a ne jako sériovou věc, jako prototyp, a ne výplod řetězové výroby, jako prvního a posledního, nepostradatelného pro lidstvo. Opravdu, Pane, dal jsi mému životu vyhrazený úkol. Již od věčnosti máš svůj plán se mnou samým,

2 překrásný plán, který nosíš od věčnosti ve svém srdci tak, jako otec myslí na nejmenší podrobnosti v životě dítěte, na které čeká. Opravdu, ustavičně skloněn nade mnou řídíš mě, abych jej uskutečnil; jsi světlem na mé cestě a sílou mé duše. Opravdu jsi zarmoucen, když odbočuji anebo utíkám z cesty, ale ty mi přibíháš na pomoc, když se potácím a padám., Ty, Pane, jenž tvoříš plešaté hlavy a nade všechno krásné životy, ty, Boží pozornost, Boží trpělivost, Boží přítomnost, učiň, abych ani na okamžik nezapomněl na tvou přítomnost. Neprosím tě za požehnání pro to, co jsem sám o sobě rozhodl pro svůj život; dopřej mi milost, abych poznal a žil to, co ty jsi vysnil pro mne. Učiň, Pane, abych žil v tvé milosti a přibral do své pozornosti k bližním trochu tvé pozornosti, kterou mi projevuješ. Učiň, ať se na kolenou klaním tajemství tvé stvořitelské lásky v nich. Abych si v nich vážil tvé myšlenky, a nechtěl vždy prosazovat svoji, abych je nechal volně kráčet cestou, kterou jsi jim určil, a nesnažil se je přivést na svoji vlastní cestu, abych uznal, že jsou na světě nepostradatelní a že nemohu přehlížet ani toho nejmenšího. Ať se nikdy neunavím pohledem na ně a získáváním pokladů pro sebe, které jsi jim svěřil. Pomoz mi chválit tebe v jejich putování a nalézt tebe v jejich bytí, a ať neuběhne ani okamžik jejich života, ať ani vlas z jejich hlavy nespadne, aniž si toho spolu s tebou všimnu. (Michael Quoist) Dej, ať se stanu člověkem pro druhé, ať miluji druhého člověka, jsem s ním, když u něho nechce být nikdo, ať mám pro něho čas, když všichni spěchají kolem, ať o něho dbám přes jeho lhostejnost, ať ho vnitřně přijímám pro jeho nepochopitelnost, ať v hrůze světa vytvořím kus bezpečí. Být člověkem pro druhé je těžké, pomoz mi, abych to dokázal.

3 Světec na měsíc Jako světce pro měsíc červen jsme vybrali sv. Norberta z Xantenu. Narodil se kolem roku 1082 v Xantenu. Podle legendy učinil blesk z Norberta, který sice patřil k duchovnímu stavu, ale žil velmi světsky, niterného, pokorného kajícníka. Zážitek s bouří se prý přihodil tomuto zakladateli kláštera r při jízdě na koni a ovlivnil ho natolik, že pocítil blízkost smrti a slíbil změnu života. Norbertovo rozhodnutí bylo konečné. Dosud byl podjáhnem, dal se vysvětit kolínským arcibiskupem na kněze a šel od nynějška jako putovní kazatel zemí a hlásal horlivě slovo Boží. V roce 1118 rozdal celý svůj majetek a odebral se do St-Gilles v jižní Francii, kde se zdržoval papež Gelasius II. Od něho dostal Norbert oficiální dovolení působit jako posel víry. Přílišná námaha spojená s úmornou apoštolskou činností způsobila, že jednoho dne těžce onemocněl a byl tak donucen přerušit misijní činnost. Sotva se pozdravil, uchýlil se r s několika svými žáky a se svým nejlepším přítelem Hugem z Cambrai-Fosses do flanderské pustiny v blízkosti Laonu, severozápadně od Remeše. Malé místo Prémontré, kde se muži usadili, se mělo stát zárodkem premonstrátského řádu. Norbert, zakladatel řádu - členové se nazývají také norbertíni - dal svému malému společenství řeholi sv. Augustina; vznikl reformní řád augustiniánských kanovníků. Premonstráti, odění v bílé řeholní roucho, se snažili s neúprosnou vážností a nejpřísnějším duchem pokání obnovit původní řeholní ideál. Posvěcováním vlastní osoby chtěli mniši dosáhnout posvěcení okolí. Pověst "svatých mnichů" se rychle šířila, stále více stejně smýšlejících proudilo do Prémontré, dobře ukrytého v hustých lesích, aby se připojili k Norbertovi. Šest roků po založení přijal Norbert při cestě do Říma potvrzení svého řádu z rukou papeže Honoria II. Sotva se vrátil do Prémontré, dostal jmenování magdeburským arcibiskupem. Bos vešel o několik měsíců později do města, oslavován obyvatelstvem, které ho velmi obdivovalo. Zakrátko přivedl Norbert pokleslou diecézi k rozkvětu. Jeho reformy mu však přivodily i mnoho nepřátel, dokonce byly na něho páchány atentáty. Po četných poctách zemřel neobyčejný muž církve, který předal vedení svého řádu už r svému příteli Hugovi, 6. června 1134 v Magdeburku. Byl pochován zprvu v tamějším řádovém kostele, r se pak dostaly jeho ostatky do premonstrátského opatství na Strahově v Praze. Sv. Norbert je patronem Čech; premonstrátů; sester III. řádu sv. Norberta; za dobrý porod. (Podle knihy»rok se svatými«)

4 Dobré skutky, které nic nestojí Pohádka o Bznce Právě končí krásný měsíc květen, který se tak nejmenuje náhodou. Vše totiž kvete a hýří barvami. Následující měsíce v této spršce barev pokračují. Je to ideální doba k zasnění se. A tak tedy poslouchejte pohádku. Bylo, nebylo, na okraji velké louky stál starý včelín. V něm byla spousta včelek. Mladších, starších, zkušených i méně zkušených, zkrátka jak to tak chodí. Jedna včelka, jmenovala se Bznka, byla velmi IN. Jak si tak jednou lítala po louce, zalétla i do nedalekého města, kde navštívila knihovnu. Zrovna tam byl program pro studenty o nedotčené přírodě pralesů. Bznku ihned zaujaly obrázky krásných, barevných květů orchidejí. Byla tam velká spousta jí neznámých květin, a rostlin, jež jí naprosto učarovaly. Byla velmi smutná, když program skončil. Všimla si však jednoho chlapce, který si pak sedl k počítači a dále sledoval ony krásné obrázky. Pomalu se začínalo šeřit a tak se Bznka vydala zpět do svého úlu. Po cestě míjela jí dobře známou krajinu s rozkvetlými jabloněmi, právě kvetoucí loukou plnou kopretin, jetele, zvonků. Ale vše jí připadalo omšelé. Měla hlavu plnou té krásy, kterou viděla na obrázcích v knihovně. Ihned po příletu do svého úlu se o své zážitky rozdělila se svými kamarádkami, které celý den pilně sbíraly pyl. Bznka na jejich reptání, že nic za celý den neudělala, odpověděla, že se vydá do vzdálených krajů. Kde jsou květy mnohem větší, hezčí, určitě i voňavější a zajisté mají i o hodně více pylu a tak se tolik při jeho sběru nenapracuje i když bude muset letět tak daleko. Kamarádky jí její záměr rozmlouvaly. Vždyť neznáš tamní včely, co když se s tebou nebudou chtít kamarádit. Co když jsou tam i nějací jiní opylovači, kteří tě budou chtít sežrat a vůbec, vždyť to tam vůbec neznáš. Bznka se však nedala odradit. Měla plnou hlavu krásných květů a snadno získaného pylu. Byla teď častou návštěvnicí knihovny a o louku už vůbec nejevila zájem. A tak přišel pro Bznku velký den. Rozhodla se letět do velké dálky. Cesta byla strasti plná. Mnohokrát plakala po svých přátelích, ale vidina sladkého cíle jí neodradila. Nastal onen den, kdy dorazila ke krásným květům. Nadšeně přeletovala z jednoho květu na druhý. Ale ejhle! Jak jenom se mám k tomu pylu dostat. Zkoušela to na jednom květu, na druhém, ale nešlo jí to. Uvědomila si, že ty květy ani nevoní, ba co víc, jeden květ se s ní začal zavírat a ouha rychle ven, vždyť je to masožravka. A vtom na ní útočilo množství neznámých hmyzáků, marně volala, že jim neublíží, že se s nimi chce spřátelit, jen tak, tak se stihla ukrýt. Sedla si pod velký květ a dala se do velkého pláče. Byla velmi unavená, hladová a vysílená. Ony nádherné květy jí připadaly ošklivé a začalo se jí stýskat po svém rodném včelínku. Po krásných voňavých, slaďoučkých květech akátu, který už jistě kvete. Proplakala tak několik dnů, když zjistila, že takto nic nezmůže. Vydala se tedy na zpáteční cestu. Byla to cesta ještě krkolomnější než cesta tam. Několikrát zabloudila, neustále musela odolávat dorážení cizích hmyzáků, omdlévala únavou, ale přece jen se jí povedlo doletět domů. Ve včelíně jí velmi mile přijaly, i když jí téměř nepoznaly. Křidélka měla pocuchaná, tykadla polámaná, nožičky spálené od sluníčka. Velmi pečlivě se o ni staraly a tak za pár dnů byla schopna letět na sběr se svými kamarádkami. Jakmile opustila včelín, nadýchla se voňavého, velmi dobře známého větříku, něco jí pohladilo po srdíčku a byla velmi ráda, že se vrátila domů. Už nikdy netoužila po velkých krásných cizokrajných květech, neboť květy akátů, jetele jí připadaly ty nejkrásnější a nejvoňavější na světě A co z toho vyplývá, to nechám na vás.. JŠ

5 Četba na pokračování Eda 50. KOPACÍ MÍČ Kluci hráli kopanou se starým odrbaným míčem. Eda se dostal do jedinečné šance. Podařilo se mu obelstít brankáře, který vyběhl příliš dopředu, a tak střílel do prázdné branky. Vypadalo to na jasný gól, jenže Eda se netrefil! Možná to bylo tím, že si chtěl zafrajeřit a místo na míření myslel na to, že se teď na něho všichni dívají a už si představoval, jak ho budou kluci poplácávat po ramenou za to, že jim pomohl k vítězství. Když viděl, jak míč letí vedle brány, sám nechápal, jak se to mohlo stát. neměl však čas přemýšlet. Spoluhráči se na něho vrhli a jeden přes druhého mu začali nadávat. Eda si v koutku srdce uvědomoval, že to pokazil sám, ale přece to před kluky nepřizná! Co by si o něm mysleli? A tak místo omluvy začal nadávat: "S takovým kopačákem by se netrefil ani Maradona! Ten balón je tak šišatej, že nikdo předem neví, kam poletí! S pořádným kopačákem by se to nikdy nemohlo stát!" Kluky však nepřesvědčil. Hned se do Edy pustili: "Hele, moc se nevytahuj! Spoléháš na to, že jinej balón nemáme a tak nebudeš moct ukázat svoje umění!" Eda však byl v ráži a chtěl se obhájit za každou cenu. Prohlásil: "Do týdne seženu pořádnej kopačák a pak vám ukážu, to budete čubrnět!", a na důkaz, že už nemá co dodat, se otočil a bez rozloučení odkráčel pryč. Sotva osaměl, začal si uvědomovat, že to přehnal - s tím vytahováním i s tím slibem. A když viděl v jednom obchodě za výkladem perfektní kopací míč, přesně takový, jaký si představoval, a přečetl si, kolik stojí, zatočila se mu z toho hlava. Kde má vzít tolik peněz? V pokladničce má sotva desetinu ceny míče. Ale co se dá dělat, musí to zkusit, musí ukázat klukům, že něco dokáže. Nejdříve to zkusil u maminky. Vrhl se jí kolem krku, začal jí povídat, jak ji má rád, ale maminka hned poznala, že je to jen divadýlko, a tak se zeptala, co Eda potřebuje. Eda jí barvitě vylíčil, jak moc nutně potřebuje peníze na nový kopací míč a jaké to bude neštěstí, když ty peníze nesežene. Maminka s úsměvem naslouchala a pak řekla: "Víš, Edo, teď ti tolik peněz nemůžu dát, protože je nemám. Ale můžu ti slíbit, že na vánoce najdeš pod stromečkem kulatý balíček." Eda mamince poděkoval, ale v duchu si říkal, že tak dlouho nemůže čekat, na vánoce mu nebude balón k ničemu, když klukům slíbil, že ho přinese za týden. Zkusil štěstí u dědečka. Říkal si: "Dědeček je chlap, ten jistě pochopí, jak ten balón potřebuji." Dědeček to skutečně pochopil, ale pomoci nemohl. Smutně pokýval hlavou a vysvětloval, že mu včera dovezli uhlí a že musel zaplatit tolik peněz, že mu zbylo sotva na jídlo. A dodal: "Jestli se mi bude líbit tvoje vysvědčení, tak ty peníze dostaneš na začátku prázdnin a ještě si toho míče užiješ dost a dost." Eda se rozmýšlel, jestli se nemá přiznat k

6 tomu, jak se hloupě vytahoval, aby dědeček věděl, že míč potřebuje hned, ale nenašel v sobě dost odvahy. Cestou domů Eda přemýšlel: "Jak budu před klukama vypadat? Vždyť se mi všichni vysmějí! O takovou ostudu ani trochu nestojím! Co se dá dělat, musím ten balón ukrást ve škole. Snad na to nikdo nepřijde, to bych nepřežil!" Celou noc přemýšlel, jak to udělat. Ráno se mu do školy moc nechtělo, ale chtěl mít tu nepříjemnost za sebou, a tak na starostlivou maminčinu otázku, jestli mu není špatně, že vypadá nějak divně, odpověděl, že je vše v pořádku. V hodině tělocviku půjčil pan učitel klukům pět kopacích míčů, aby mohli trénovat kopanou. Na konci hodiny využil Eda zmatku, kopl dva míče do křoví za hřištěm, ale přinesl odtud jen jeden, druhý si tam dobře ukryl. Nikdo si tohoto manévru nevšiml a Eda se už radoval z úspěchu své akce, jenže při úklidu pan učitel zjistil, že jeden míč chybí a poslal všechny zpět na hřiště, aby ho našli. Eda se bál, že někdo míč v křoví najde a pozná, že tam nepadl jen tak, a že bude vyšetřování, kdo tam míč schoval. Aby tomu zabránil, vlezl do křoví sám a míč přinesl. Tvářil se, jako by míč našel náhodou a pan učitel ho pochválil, že se nebál vlézt do křoví, kam se ostatním nechtělo. Edovi ta pochvala zněla spíš jako výčitka. Teprve teď si uvědomil, co to chtěl udělat. V duchu sliboval Pánu Ježíši i sám sobě: "Už nikdy nebudu krást! Raději ať mi nadávají a smějí se mi, je lepší to vydržet, než se stát zlodějem!" V neděli Eda při mši ministrantoval. Velcí ministranti nepřišli, a tak Edu poslali, aby šel vybírat peníze, i když to ještě nikdy nedělal. Byla zrovna sbírka na diecézi a tak se vybralo mnohem víc, než obvykle. Když Eda nesl košíček plný peněz do zákristie, zjistil, že tam nikdo není. Podíval se na peníze, pozorně se rozhlédl, trochu zaváhal, a pak si vyhrnul ministrantský oblek a do obou kapes u kalhot si nacpal peníze z košíčku. Pak se rychle upravil, košíček s penězi položil na stůl, ještě jednou zauvažoval, jestli někdo nepozná, že peněz ubylo a pak se rychle vrátil k oltáři. Šel i ke svatému přijímání, aby se ho maminka doma nevyptávala, jaký hřích udělal. Po mši se při svlékání ministrantského oděvu skoro třásl strachem, aby mu nezačaly padat z kapes peníze. Rychle si oblékl bundu, aby nebylo vidět, že má něco nacpáno v kapsách. Chtěl zmizet, jenže pan farář se na něho zadíval a zavolal ho k sobě. V Edovi zatrnulo, ale hned se mu zase ulevilo, když ho pan farář tiše upozornil: "Máš u nosu svíčku, vysmrkej se!" Eda si pomyslel: "To se lehko řekne, jenže jak mám vytáhnout kapesník, a zároveň nevysypat peníze?" Nahlas řekl:" Já nemůžu, já nemám kapesník." Pan farář mu dal svůj kapesník a Eda, celý červený, rychle zmizel. Domů však nešel, bál se, že se maminka bude ptát, proč má tak vyboulené kapsy. Taky ho trochu hryzalo svědomí. Chodil jen tak ulicemi a přemýšlel, co by měl udělat. V bundě našel prázdnou obálku. Napadlo ho, že nejlepší bude peníze vrátit. Dal je do obálky, loudal se jakoby nic kolem fary, a když se nikdo nedíval, hodil obálku s penězi do schránky. Pak rychle zmizel. O dva dny později čekalo Edu veliké překvapení. Z pošty mu přivezli velký balík. Když ho rozbalil, našel v něm krásný nový kopací míč a kartičku, na které bylo napsáno: Za to, žes přemohl sám sebe. Farář. PS: Na té obálce byla tvá adresa. Proč Eda kradl? Jaké hříchy ještě udělal? Má se zpovídat i z nevydařeného pokusu o krádež na hřišti? Mohl by se radovat z nepoctivě získaného míče? Co ho přinutilo vrátit peníze, Máme očekávat vždy nějakou odměnu za nápravu svých chyb? Proč se dělá v kostele sbírka? Co je to diecéze?

7 Rodičem se člověk [ne]narodí, ale může se jím stát Neexistují školy, kde by se rodiče mohli naučit stát se dobrými rodiči. Říká se, že život je nejlepší školou. A tak rodiče samouci jsou často ponecháni sami sobě. O to více potěší, když vidíme kolem sebe rodiče, kteří vychovávají své děti s nadšením a vedou je životem laskavou a pozornou rukou. Rodič, který umí dávat zodpovědnost Každý rodič má určitý repertoár myšlenek, názorů, přesvědčení, který uplatňuje: svůj profesionální kodex. Některý si například myslí, že není dobré, když jeho dítě pociťuje nedostatek nebo bolest; že mu nesmí nikdy nic chybět; že rodinný život musí být vždy v pořádku a bez problémů atd. Tyto názory jsou určitě důležité a mnohým v životě asi i pomohly, ale ne vždy jsou tyto názory pravdivé, racionální a pro děti užitečné. Věci se mění, protože svět se mění, a proto je potřebné, aby se rodiče dokázali naučit poslouchat a vést dialog se svými dětmi. 1) Dokázat vytvořit klidnou atmosféru Domácí atmosféra je někdy plná napětí, nervozity, nedočkavosti a nepřejícnosti. Přílišný autoritarismus zapříčiňuje frustrace, nedůvěru, hněv. Aby se vytvořila klidná a vyrovnaná atmosféra, musí se rodiče naučit přijmout a akceptovat své děti, jednat s nimi jako s osobami, naslouchat jim a dodávat jim odvahy, podpořit smysl pro spoluzodpovědnost prostřednictvím použití racionality a svobody, ale nevzdat se ani své úlohy rodiče. Je potřební, ab rodič dokázal přijmout své dítě v jeho individualitě, jedinečnosti a originalitě. To neznamená souhlasit s jakýmkoliv chováním. Zde je důležité umět rozlišit chybu od osoby, která pochybila. Není jednoduché přijmout dítě pozitivně vždy a všude, ale ukázalo se, že ve chvíli, kdy rodiče více přijímají své děti, začínají ony zase více přijímat své rodiče, začínají být pozorní vůči jejich pocitům a potřebám. Přijmout znamená i respektovat svoje dítě. Rodiče často mluví k svým dětem, ale málokdy s nimi: mluvit s osobou znamená brát ji do úvahy. Mnohokrát způsoby naší komunikace s dětmi prozrazují, že je nerespektujeme, nebo si myslíme, že jsou neschopné. Když se dítě cítí respektováno, začne samo projevovat respekt a nabízí svoji spolupráci. Vytvořit příjemnou atmosféru znamená naslouchat a pochopit. Různé výzkumy ukázaly, že mnozí mladí říkají, že je rodiče málo poslouchají. Na to je potřebný postoj pokoje, otevřenosti, trpělivosti, očekávání, který dovolí, aby dítě mohlo vyjádřit svoje nejniternější pocity beze strachu a bez potřeby něco zakrývat. Proto je i důležité podporovat svoje děti, aby si s rodiči povídali. A naopak, děti se naučí mluvit od svých rodičů, pokud i oni jsou schopni přijmout pocity svých dětí.

8 2) Podpořit samostatnost a nezávislost Není jednoduché naučit děti samostatnosti, především pro rodiče, kteří jsou přehnaně projektivní. Samostatnost a nezávislost neznamená nezájem, ale důvěra ve vlastní schopnosti, možnost využit svoji zodpovědnost. Mnoha rodičům může překážet, že dítě, když vyrůstá, je už nepotřebuje, že je schopno postavit se na vlastní nohy. Zkušenost nás učí, že když budeme podporovat samostatnost a nezávislost svých dětí, podpoříme v nich schopnost vytvořit si osobnost bohatou na zručnosti, které jsou potřebné pro spolupráci a spoluúčast. Znamená to samozřejmě dokázat důvěřovat svému dítěti, že je schopno zvládnout ty věci, které se ho týkají: pořádek v pokoji, příprava do školy, domácí úkoly, vztahy s přáteli, s dospělými atd. Rodiče by měli vést politiku nezakročení, podpory a povzbuzování. Schopnost jednat moudře, pozitivně, konstruktivně a vhodná rozhodnutí, je cílem pomalého a dlouhého procesu dozrávání, který vyžaduje mít výchovného průvodce. Prvními takovými průvodci jsou právě rodiče. 3) Vyhýbat se postoji litování Někdy máme pokušení litovat děti: to však může znamenat, že oslabujeme jejich schopnost snažit se vlastní silou. Takto obíráme naše děti o odvahu a o ochotu riskovat, což je velmi potřebné ke zvládnutí života. Tento postoj mohou mít často rodiče dětí, které jsou dlouho nemocné nebo postižené. Ve skutečnosti však dítě s takovými problémy může být ve svém vývoji mnohem více brzděno tímto postojem litování ze strany rodičů, než vlastním handicapem. I jiné situace mohou být důvodem pro lítostivý postoj: materiální chudoba, smrt jednoho z rodičů, rozvod v rodině. Určitě jsou to situace, které zanechávají rány a znamení, ale nemusí být hlavním důvodem problému. Chlapec nemusí mít nutně špatné známky proto, protože má rozvedené rodiče, nebo je sirotek nebo je z chudé rodiny. Je proto důležité pomáhat mladým přijmout i zklamání, neúspěchy a nedělat z toho tragédie, ale dokázat přijmout jejich smutek. Na druhé straně však je i nutné uvědomit si, že zklamání, neúspěchy a pády patří do našeho každodenního života. Rodiče mohou změnit vztah se svými dětmi, bez toho, aby museli nutně měnit svoji osobnost, svůj charakter. A není nutné jít hned za psychologem, za expertem, jakoby existovala magická formulka. Možnosti a zdroje, které jsou potřebné, abychom byli dobrými rodiči, a tedy abychom se změnili, jsou v každém z nás: potřebné je však mnoho cvičení, abychom je dokázali dobře použít, a osobní práce a námaha, abychom je rozvinuli. (Tibor Reimer SDB z Don Bosco dnes)

9 Rodiče a školáci aneb Čítanka o výchově dětí od školáčků po studenty V této rubrice společně s P. Simajchlem budeme pokračovat v našich zamyšleních nad výchovou dětí. Materiál je převzat z internetových stránek Fatymu. 14. Společenství mládeže ve farnosti Milí rodiče, máte za sebou pár kapitolek z pedagogiky. V kostce. Je to stručný výtažek, a přesto kolik úkolů, kolik varování, kolik povinností je tu zahrnuto. Denně hlídat každé své hnutí, slovo, stále se vzdělávat, vést rozhovor o víře. Jistě se ptáte, jestli je vůbec v lidských silách, abyste na to vše sami stačili. Je to opravdu tak, že sami byste na to nestačili. Ale naštěstí jste křesťané a je tu přece to, co jste tolikrát říkali při modlitbě apoštolského vyznání: společenství víry. Naplňme, uskutečněme tento článek víry v praxi a bude nám pomoženo. Je tu společenství církve, společenství tvé farnosti, aby s tebou nesla péči o nové pokolení Božích dětí. Má-li se mladý člověk skutečně křesťansky vyvíjet, nestačí poznávat křesťanství jen v uzavřeném kruhu rodiny. Musí je vidět naplňované i mimo domov. A nejen vidět, musí je konkrétně prožívat. Výuky, pouhé učit se, to je málo, i kdyby to bylo sebekvalitnější. Potřebují společenství svých vrstevníků, kde by mohli víru společně prožívat a navzájem se v ní upevňovat. A to je farní společenství mládeže, o kterém jsme si již vícekrát zmiňovali. Teď si o něm pohovoříme podrobněji. Máme tu příklad nejlepšího vychovatele, Ježíše Krista. Učil všechny lidi, ale nechal z nich vzniknout skupiny: větší - učedníků, a elitní - apoštolů. V pospolitém životě pak přecházel duchovní růst a náboženské uvědomění z jednoho na druhého. Kteří rodiče by neviděli, jak je srdce mladistvých přístupné vlivu kamarádů, jak za nimi pospíchá, jak k nim tíhne? Je to přirozené. Kdesi jsem četl, že člověk nemůže žít sám, jen umírat lze osaměle. V dobré partě se jeho osobní nejistota opře o jiné. Proto každý normální chlapec tíhne k partě kamarádů. Co ta považuje za správné, je správné i pro něj; co odmítá, je i pro něj špatné a hlas rodičů je proti tomu málo přesvědčivý. Víme z novin, co takové party mladistvých dokážou, když se touha po činu sejde s hloupostí a surovostí. Jestliže širší rodina, farnost, nepomohou mladým k vytvoření party dobré, pak mladí, odkázaní sami na sebe, si na ulici dobrou partu nevytvoří. Otcem farnosti a farní mládeže jako celku je kněz, ale i ten je sám bezmocný bez pomoci a často i přímé iniciativy rodičů. Rok co rok zvou kněží mládež farnosti ke spolupráci ve farním společenství. Je pochopitelné, že zájem projeví jen někteří a ještě méně jich vytrvá. Ti se rozvrství do skupin, part. Z chlapců a dívek budou party ministrantů, kteří se dovedou zaujmout pro krásně konanou liturgii. Ze starších vznikne parta lektorů. Ti dokáží číst Písmo nejen při bohoslužbě, ale i společně nad ním uvažovat, poznávat nové archeologické objevy ze světa bible a jindy se podivovat bystrosti moderních exegetů, kteří zkoumají historii posvátných textů.

10 Jiní, praktici, budou hrdi na to, že jejich parta dokáže pořídit věšáky na komže pro ministranty, promítat malým kazety, postavit o vánocích Betlém a obléci kostel do božítělové zeleně. Dovedou i vyměnit tašky na půdě, kde zatéká na trám a zasklít okno v sakristii, které malí neposedové vyrazili. Děvčata budou hrda na svou výzdobu kostela a na to, jak jsou jejich zásluhou na oltáři čisté plachty a jak je kostel útulný. Jiná dívčí skupina ušije dokonce i nové sukně a rochety, když ty staré začnou být chlapcům malé. Znám i party dívek, které samy vyrábějí nová liturgická roucha pro kněze a asistenci a dovedou na nich uplatnit svůj vkus a vynalézavost. Vědí kdeco o vzniku a vývoji liturgických rouch, znají historické slohy i požadavky nové liturgie. Jiná skupina má na starosti šíření tisku a novin, farní vývěsky a poutače. Všechny skupiny společně dovedou občas spolu s dospělými udělat jarní úklid domu Božího a kolem něj, dovedou se společně pobavit. Aby si mohli spolu zazpívat ve svižném rytmu, mladí cvičí zpěv pro bohoslužby mládeže, kde se uplatní i kytary a co kdo umí. V pěveckém farním sboru se setkávají všechny skupiny společně. Tam se uplatní a využije záliba této hlučné generace pro podmanivý text duchovních songů. Společným dostaveníčkem part mladých jsou též diskusní večery o víře, o nových knihách a věcech, které mladé zajímají. Témata si sami navrhnou a s duchovním otcem dojednají. Vznikne-li správná parta, pak jí patří všechen volný čas, nejen při setkání v kostele a kolem kostela, ale i ve sportu, při návštěvě kina, divadla, koupaliště, na vycházkách do přírody. A vrcholným pojítkem všech navzájem jsou tiché minuty při duchovní chvilce, rekolekce před prvním pátkem, a jejich bohoslužby pro mladé, k níž každý přispívá svým dílem aktivity. Radím tedy vám, rodičům: netrapte se s výchovou sami. Navštivte kněze své farnosti s nabídkou: čím můžeme pomoci, aby vaše mládež farnosti rostla v pospolitém prožívání své víry? Nepokoušejte se o zakládání nějakých spolků. Party mládeže nejsou ani spolek, ani sdružení, ani organizace, ty vznikají spontánně. Vytvoří si je určitě i vaši mladí - buď dobré, ale to dokáží je s pomocí vás starších, nebo ty, co jsou postrachem podvečerních parků a automobilů zaparkovaných na ulici. Pomozte, aby mládež ve farnosti mohla rozvíjet svůj smysl pro dobrý kolektiv a mravní vlastnosti dobrého křesťana, který je uchrání od nudy. Každá normální parta mladých má svou hlavu, chlapce a děvčata zpravidla starší než ostatní, agilnější, vyzrálejší. Pomozte knězi tím, že jej na ně upozorníte, aby jim mohl věnovat zvýšenou péči. Na těch záleží duch celé party. Vedoucí farních skupin mládeže, to je elitní sbor farní rodiny, obdoba dvanáctera, které si Pán Ježíš pečlivě vychovával. Kněz i ostatní aktivní členové farní rodiny by se měli mladým věnovat víc, než ostatním dospělým ve farnosti. Taková farnost je pak pravým zviditelněním církve, Matky a učitelky nových generací. Pokračování příště

11 Hřích je jen obyčejná lež Svět změnil svůj pohled na hřích. Mnozí výrobci tímto pojmem doslova ochucují a zdobí své výrobky a reklamy, aby byly přitažlivější. Žertuje se o něm, jakoby byl tou nejnevinější věcí na světě. O hříších se dokonce mluví ve zdrobnělinách jako o hříšcích a slabůstkách. Hřích má dnes lepší image Zdá se, že současný člověk se už hříchu nebojí. Má strach ze znečištění ovzduší, z cholesterolu, ze zákeřných nemocí těla, z teroristů, z válek, ale hřích pro něho ztratil někdejší nebezpečí. Svatý Dominik Savio už dnes svým raději zemřít, než zhřešit nezaujme, ba zůstává nepochopený. Průzkum veřejného mínění o tom, co lidé považují za hřích, by nás asi vyděsil, protože dnes je relativní všechno, tedy i hřích. Argumentace a co je na tom špatné? má magickou sílu rozptýlit jakékoliv výčitky svědomí. A když se už přece jen připustí nějaké selhání, raději se mluví o chybě, protože mýlit se je lidské. Všechny síly se místo na osvobození od hříchu soustřeďují na osvobození od výčitek z hříchu. Místo toho, aby se zlo odstranilo, spíše se zahání nebo zakrývá. Jako když se snažíme snížit horečku, ale nehledáme její příčinu nemoc, kterou tato horečka signalizuje. Takové prostředí uspává i svědomí věřících. Mnozí křesťané již neznají svého pravého nepřítele, a to jen proto, že klec, do které je zavřel, lákavě pozlatil. Oproti časům, kdy se hřích hledal i tam, kde nebyl, prožíváme nyní opačný extrém. Proto se pokusíme vnést do této oblasti trochu světla. Co je vlastně hřích? Hřích je obrátit se k Bohu zády, odmítnout to, k čemu nás zve a dělat podle svého. Je to útěk od toho, k čemu jsme stvořeni je to útěk od Lásky. Bez osobního vztahu k Bohu máme velmi ztížené poznání dobra a zla. Vždyť jen Bůh určuje, co je dobré a co špatné, takže to, co je nebo není hříchem nezávisí na nás, ale na Bohu. On nás usvědčuje z našich hříchů prostřednictvím svého slova (Písmo svaté), Církve a různých životních situací. Z toho vyplývá, že kdo nehledá Boha a hledá jen hříchy, může skončit spíš v moralizování než ve skutečném duchovním životě. Pokud totiž vynecháme z naší víry vztah k Bohu, zůstanou z ní jen přikázání a věčné spekulace o tom, kdy jsme je překročili a kdy ne. Dynamika hříchu Představte si, že se do školy vezete v krásném Mercedesu a váš spolužák šlape na starém rezavém kole. Tento obrovský rozdíl ho hrozně štve, zvlášť tehdy, když prší. Vypracuje tedy plán. Samozřejmě, že nemůže za vámi přijít a říct: Poslyš, není dobré jezdit do školy v Mercedesu, daleko lepší je jezdit na starém rezavém kole. To byste se mu vysmáli, že je hlupák, když vás chce k něčemu takovému přemluvit. Proto musí přijít s nějakým

12 supernápadem a říct třeba toto: Poslyš, když budeš se mnou spolupracovat na tom a tom projektu, budeš mít helikoptéru. A to už je zajímavá nabídka! Součástí plánu je i maličký detail, že v okamžiku, kdy se rozhodnete spolupracovat, ztratíte svůj Mercedes, ale vy, oblbnutí představou nového vrtulníku, to přece jen risknete. Ale spolužák je rafinovaný a všechno naplánoval tak, abyste helikoptéru nezískali. A další den jedete i vy do školy na starém rezavém kole, naštvaní, že jste se nechali tak lacino podvést. Přesně takhle funguje hřích. Člověk nehřeší pro hřešení, ale proto, že chce získat cosi víc. Dobrovolně si nikdy nevybereme něco, co by se nám nelíbilo, co by nás nepřitahovalo, co by nám neslibovalo zlepšení momentální situace. K Bohu se obracíme zády právě proto, že si myslíme, že jinde dostaneme víc, než nám nabízí on. Hřích vždy přitahuje, okouzluje. Je to osvědčená a inteligentní ďáblova taktika. Slibuje něco na první pohled dobrého, ale potom slib nějak překroutí a vezme nám i to, co jsme měli. Hřích tedy znamená naletět na přitažlivou lež. Na okraj Mel Gibson ve filmu Umučení Krista překvapivě obsadil do role ďábla italskou herečku Rosalinu Celentano s tím, že ve finální podobě filmu její hlas daboval muž, což samozřejmě vyznívá velmi nepříjemně. Gibson tento tah vysvětlil takto: Zlo je okouzlující, přitažlivé. Vypadá dobře, skoro normálně, ale ne až tak úplně. Proto jsem se pokusil v tomto filmu na postavě satana trochu zapracovat. V tom právě spočívá zlo vezme se něco dobrého a trochu se to překroutí. (Z časopisu AHA) Osvoboď mě, neboť nejsem svobodný, když si myslím: - To není má chyba, mám prostě takovou povahu. - Toho se prostě nemohu vzdát, to je nesmysl! - Nemám sice pravdu, ale ustoupit? To nikdy! - Ta práce mi nesedí, já už jsem takový. - Nedá se nic dělat! Nejde to! - To přece dělají všichni! To si myslí každý! - Ten? Toho nemohu vystát! Dokud si myslím takové věci, jsem otrok, otrok sebe sama, své minulosti, svého okolí, lidí ale chtěl bych být svobodný. Učiň mě svobodným. Ty jsi se stal dobrovolně poslušným vůle svého Otce, jen jeho, až k smrti na kříži. Zbav mne okovů otroctví, dej, ať povstanu k životu ve svobodě.

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 11 listopad 2005. Byt

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 11 listopad 2005. Byt ZRNÍČKO Svazek 5, číslo 11 listopad 2005 Byt Bytová otázka je zoufalá ve všech světových velkoměstech. Musí se o ní vědět. To je první úkol. Velmi mnoho pohodlně bydlících lidí neprošlo nikdy chudými čtvrtěmi

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 5 květen 2012

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 5 květen 2012 ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 5 květen 2012 Přijetí radosti Všichni lidé chtějí být šťastni. Dějiny jsou dlouhým a strastiplným dobrodružstvím lidí, kteří hledají štěstí. Ale štěstí se nedá tak snadno dostihnout.

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 11 listopad 2010

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 11 listopad 2010 ZRNÍČKO Svazek 10, číslo 11 listopad 2010 Pane, ti dva se mají rádi Lidé se vyprávějí o přátelství a lásce a předávají si jejich svým tělem, slovy a gesty. Stisk ruky a zejména polibek zamilovaných. To

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Rok biřmování Novéna. Jan Graubner

Rok biřmování Novéna. Jan Graubner Rok biřmování Novéna Jan Graubner 1 Úvodem V přípravě na 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu prožíváme Rok biřmování. Na oslavu se chceme připravit obnovou našeho života ze

Více

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU

KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU 1 7. 4. 1988 KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU NÁBOŽENSKÝ ROZMĚR VÝCHOVY V KATOLICKÉ ŠKOLE VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 1994 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) ÚVOD 1. 28.10. 1965 II. Vatikánský

Více

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy 27 2004 Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy (pro nepovinný předmět náboženství v základních školách) Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické

Více

6/2009 ROČNÍK 18 (12)

6/2009 ROČNÍK 18 (12) 6/2009 ROČNÍK 18 (12) ČLOVĚK CO V DNEŠNÍ VÁS ZAJÍMÁ DOBĚ... Foto: S.Izquierdo/AP Zachraň se, kdo můžeš! Ještě před nedávnem patřilo mezi běžné výroky: Osvoboďme trh, užívejme si hojnosti, globalizujme

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Přišli jsme se mu poklonit.

Přišli jsme se mu poklonit. Duchovní příprava mladých lidí na XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem (11.) 15. 21. srpna 2005 Přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Připravil P. Jan Balík sekretariát Sekce pro mládež ČBK Asociace

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2002 Květen - abychom pod vedením Ducha Svatého mohli užívat rozvážně, zodpovědně a ve svobodě dětí Božích pozemská dobra k získání ukrytého pokladu Nebeského

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 21. ŘÍJNA 2007 S V Ě T O V Ý D E N M I S I Í Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. PEREGRINATIO AD LIMINA APOSTOLORUM J. E. Giovanni Coppa při

Více

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 1 leden 2005. Moře

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 1 leden 2005. Moře ZRNÍČKO Svazek 5, číslo 1 leden 2005 Moře Nejsou vždy plodnými ty životy, které přitahují pozornost. Ani ne ty, které se s nezměrnou pýchou vrhají na nepřekonatelné překážky. Ale pokorný život pod Božím

Více

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Texty pro společenství manželů 2014 1 Cesta manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná. 1 Na otázku, jakou důležitost dnes má rodina, Svatý otec reagoval: Řekl bych, že je

Více

Celá krásná jsi, ó Maria! Bez poskvrny prvního hříchu! Pros za nás Otce, jehož Syna jsi porodila! 1992 2012 20 let časopisu IMMACULATA. č.

Celá krásná jsi, ó Maria! Bez poskvrny prvního hříchu! Pros za nás Otce, jehož Syna jsi porodila! 1992 2012 20 let časopisu IMMACULATA. č. Celá krásná jsi, ó Maria! Bez poskvrny prvního hříchu! Pros za nás Otce, jehož Syna jsi porodila! 1992 2012 20 let časopisu IMMACULATA 4/2012 č. 122 Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné Srpen Za umírněnost

Více

Májové pobožnosti 2014

Májové pobožnosti 2014 Májové pobožnosti 2014 (Generální audience papeže Františka) 1. Společná modlitba upevňuje rodinný život (1. 5. 2013) Mt 13, 53-55 dnes, prvního května, si připomínáme sv. Josefa dělníka a začínáme měsíc,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2014 Číslo 3 Ročník 20 Úvodník František Ponížil, jáhen Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero 4. přikázání Věřím, že drahá Matka Vojtěcha přišla na místo věčné

Více

18. neděle v mezidobí

18. neděle v mezidobí 18. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 70,2.6 Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! Tys můj pomocník, můj zachránce: Hospodine, neprodlévej! Uvedení do bohoslužby A Všechna čtení dnešní

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu)

Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu) Tichou poštou (Několik dopisů o smyslu skautingu) Tichou poštou / 1 Obsah Smysl skautingu (poslání) 4 Jednotlivec (povinnost vůči sobě) 6 Společenství (povinnost vůči ostatním) 7 Přesažné hodnoty (povinnost

Více

16. neděle v mezidobí

16. neděle v mezidobí 16. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 54,6.8 Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré. Uvedení do bohoslužby A Dnešní liturgie

Více

1. přednáška - Zemský ráj to napohled Název této přednášky sice mluví o něčem jiném, než vyjádří slova, která nyní uvedu. Není to tak dávno, co jsme

1. přednáška - Zemský ráj to napohled Název této přednášky sice mluví o něčem jiném, než vyjádří slova, která nyní uvedu. Není to tak dávno, co jsme 1. přednáška - Zemský ráj to napohled Název této přednášky sice mluví o něčem jiném, než vyjádří slova, která nyní uvedu. Není to tak dávno, co jsme prožívali vánoční dobu, dívali se do Betléma a přemýšleli

Více

Moje snaha zařadit se mezi káčátka byla mnohem tragičtější než v oné pohádce. Před šťastným koncem jsem totiž ještě stihla udělala pořádné hlouposti.

Moje snaha zařadit se mezi káčátka byla mnohem tragičtější než v oné pohádce. Před šťastným koncem jsem totiž ještě stihla udělala pořádné hlouposti. Ošklivé káčátko to byla vždycky moje nejoblíbenější pohádka. Stejně jako já, musel i pan Andersen mít babičku, která v košíku u kamen hřála za studených jarních večerů malinkatá čerstvě vylíhnutá káčátka.

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ Někdo se zpovídá často a trápí ho jednotvárnost tohoto konání. Jiný se zpovídá méně často a mnohdy neví, z čeho se vlastně zpovídat. A potom jsou ti krásní vyhlížení a očekávaní

Více