34. ŠERCLOVY DNY. HARRACHOV hotel Svornost ŘÍJEN 2006 ZAHÁJENÍ V HOD UKONČENÍ VE HOD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "34. ŠERCLOVY DNY. HARRACHOV hotel Svornost 20. - 21. ŘÍJEN 2006 ZAHÁJENÍ 20.10.2006 V 16.00 HOD UKONČENÍ 21.10.2006 VE 14.00 HOD"

Transkript

1

2 34. ŠERCLOVY DNY HARRACHOV hotel Svornost ŘÍJEN 006 ZAHÁJENÍ V 6.00 HOD UKONČENÍ VE 4.00 HOD HLAVNÍ TÉMATA VĚDECKÉHO PROGRAMU PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM VARIA PREZIDENT Doc. MUDr. Gerhard WABERŽINEK, CSc. SEKRETÁŘ MUDr. Radomír TALÁB, CSc.

3 VĚDECKÝ PROGRAM 0. říjen 006 Periferní nervový systém ZAHÁJENÍ V 6.00 h h Předsednictvo: G. Waberžinek, J. Náhlovský, E. Ehler. Periferní neuropatie Ehler E. Neurologické oddělení, Krajská nemocnice Pardubice, PSG. Periferní neuropatie v dětském věku Kraus J. Dětská klinika FN v Motole, Praha 3. Hlavní typy dědičných neuropatií Charcot - Marie - Tooth (CMT) a postup při DNA vyšetření v DNA laboratoři UK. LF Seeman P., Sakmaryová I., Vyhnalková E., Baránková L., Haberlová J., Mazanec R. Dětská neurologická klinika, DNA laboratoř,. LF UK a FN Motol, Praha, PSG 4. Možnosti funkčního hodnocení a dlouhodobého sledování nemocných se zánětlivými neuropatiemi Ehler E., Geier P. Neurologické odd., Krajská nemocnice Pardubice 5. Syndrom Guyonova kanálu Schreiber M. Neurologie EMG, Poliklinika II., Hradec Králové 6. Paraneoplastické neurologické syndromy Kunc P. Neurologická klinika FN, Hradec Králové PŘESTÁVKA h

4 VĚDECKÝ PROGRAM 0. říjen h Předsednictvo: G. Waberžinek, J. Náhlovský, E. Ehler 7. Nádory periferních nervů - kazuistiky - řešení na našem pracovišti Zinek K., Opšenák R., Ehler E. Neurochirurgické oddělení, Krajská nemocnice Pardubice Neurologické oddělení, Krajská nemocnice Pardubice 8. Komplikace epidurální a subarachnoidální anestézie (přehled a kazuistika) Schreiber M., Matulová H. Neurologie EMG, Poliklinika II., Hradec Králové, Neurologická klinika FN, Hradec Králové 9. Přínos a úskalí regionální anestézie, komplikace nervových blokád na horních a dolních končetinách Matulová H. Neurologická klinika FN, Hradec Králové a Medika a.s. 0. Naše dřívější možnosti u poranění periferních nervů Malec R. Neurochirurgická klinika FN, Hradec Králové. Problematika chirurgické léčby distálních kompresivních syndromů n. ulnaris Kanta M., Ehler E., Laštovička D., Adamkov J., Hobza V., Řehák Sv. Neurochirurgická klinika FN, Hradec Králové Neurologické odd., Krajská nemocnice Pardubice. Méně běžná traumatická postižení periferních nervů Kalous K. Soukromá elektrofyziologická laboratoř, Praha 3. Komplexní rehabilitace nemocných s postižením PNS - princip, strategie a možnosti Vrbica T. RHB centrum, KN Pardubice.00 h Společenský večer s rautem na pozvání sponzorujících firem a Neurologické kliniky FN v Hradci Králové 3

5 VĚDECKÝ PROGRAM. říjen 006 Varia h Předsednictvo: Matulová H., Zumrová A. 4. Syndrom kongenitální katarakty, facialního dysmorfismu a demyelinizační neuropatie (CCFDN) u českých Romů Seeman P., Šišková D., Haberlová J., Sakmaryová I., Filouš A. 3 Klinika dětské neurologie,. LF UK a FNM, Dětská neurologie FTN a IPVZ, 3 Oční klinika UK. LF a FNM, Praha 5. Nádory v orbitě a způsoby jejich ošetření Náhlovský J., Látr I., Šercl M., Němeček S. Neurochirurgická klinika FN a LF UK, Hradec Králové Radiologická klinika FN a LF UK, Hradec Králové 6. Radiochirurgické principy v léčbě nádorů centrální nervové soustavy Chytka T. Stereotaktická a radiační neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha 7. Modulující farmakoterapie u stavů po těžkém mozkovém poranění Habalová J. Neurochirurgická klinika FN, Hradec Králové PŘESTÁVKA h h Předsednictvo: Waberžinek G., Taláb R. 8. Syndrom premutace fragilního X chromosomu s tremorem/ataxií (FXTAS) předběžné výsledky tříleté studie v České republice Zumrová A., Mušová Z., Havlovicová M., Jech R., Paděrová K. Neurogenetické centrum,. LF UK a FN Motol, Praha Neurologická klinika,. LF UK a FVN, Praha 4

6 VĚDECKÝ PROGRAM. ŘÍJEN Klinicky izolovaný syndrom myoklonus Taláb R., Žižka J., Vališ M., Talábová M. Neurologická klinika FN a LF UK, Radiodiagnostická klinika FN a LF UK, Hradec Králové 0. Míšní ischémie s vícečetnými riziky u batolete Talábová M., Šerclová L., Žižka J., Taláb R. Neurologická klinika FN a LF UK, Radiodiagnostická klinika FN a LF UK, Hradec Králové. Modicovy změny - degenerace vs zánět Adamkov J., Málek V., Morávková M., Kanta M., Řehák S. Neurochirurgická klinika, Oddělení klinické mikrobiologie, FN a LF UK, Hradec Králové. Naše zkušenosti s meningitidou způsobenou Haemophilus influenzae b u vakcinovaných dětí Kračmarová R., Kosina P., Krausová J. Infekční klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové 3. Elektrofyziologické nálezy u schizofrenie: specificita vyšetření kognitivních funkcí Kremláček J., Libiger J., Urban A., Kuba M. Ústav patologické fyziologie, LF, Univerzita Karlova v Praze Psychiatrická klinika FN, Hradec Králové Závěr PREZIDENT Doc. MUDr. GERHARD WABERŽINEK, CSc. 5

7 INFORMACE ODBORNÝ PROGRAM Přednášky postgraduální doba trvání maximálně 30 minut včetně diskuse! Vyzvané 45 minut! Krátká sdělení doba trvání maximálně 0min. včetně diskuse! Prosíme o dodržování vymezených časových limitů! Postery (80x00cm na výšku) budou umístěny v přednáškovém sále prosíme o včasné instalování do h Číselné označení panelu se shoduje s číslem přiděleným posteru ve vědeckém programu. Prosíme o dodržení určeného umístění! Technickou pomoc při instalaci žádejte v registrační kanceláři! Abstrakta 34. Šerclových dnů budou vydána jako součást závěrečného čísla časopisu Neurologie pro praxi 006. Certifikát obdrží každý účastník 34. Šerclových dnů 006, lékaři 0 kreditů, registr. č. 0009/6966/06. TECHNICKÉ MOŽNOSTI K dispozici je dataprojektor, video (VHS), DVD. Materiály k promítání předejte vždy před zahájením příslušeného bloku odborného programu. Prezentace zúčastněných sponzorujících firem je standardní formou propagačních stánků nebo materiálů, které obdržíte při registraci. Všem účastníkům doporučujeme věnovat pozornost předkládaným formám informací. Prezentace firem je rozdělena do nejdostupnějších částí hotelu Svornost. Každá z firem má své číselné označení, které můžete zjistit na plánku umístěném na registrační tabuli. Registrační poplatek: 500 Kč včetně DPH 5% Při úhradě v hotovosti obdržíte daňový doklad při registraci. Registrační poplatek obsahuje pouze náklady spojené s pořádáním akce. Ubytování, stravování a společenský program hradí účastníci zvlášť nebo jsou sponzorovány! Způsob úhrady účastnického poplatku:. bezhotovostním převodem z Vašeho účtu nebo účtu Vašeho zaměstnavatele na níže uvedený účet. hotově při registraci Při platbě převodem prosíme o dodržení variabilního symbolu, jednou platbou lze uhradit poplatek i za více účastníků. MH Consulting s.r.o. Martin Horna, Narcisová 850,06 00 Praha 0, IČO.:734, DIČ:CZ734 tel: ; Bankovní spojení: HVB-Bank Czech Republic- Praha, č.ú /700, konstantní symbol 308, variabilní symbol 500 Potvrzení o zaplacení předloží každý účastník při registraci! UBYTOVÁNÍ ve dvoulůžkových pokojích cena za noc/lůžko 500 Kč (včetně snídaně) v jednolůžkových pokojích cena za noc/lůžko 650 Kč (včetně snídaně) Úhrada ubytování individuálně v recepci hotelu Svornost při registraci! 6

8 INFORMACE Doprovázející osoby: účast možná podle kapacitních možností po domluvě s přípravnou skupinou - registrační poplatek 500 Kč hradí při registraci!!! Hotelové pokoje je nutno uvolnit. října 006 do 4.00 hodin!!! SPOLEČENSKÝ PROGRAM 0.října h společenský večer - raut h diskotéka ZÁJMOVÝ PROGRAM k dispozici bazén a sauna v hotelu tenisová hala v sousedním hotelu Sklář na objednání posilovna, rehabilitace a solárium v hotelu STRAVOVÁNÍ Snídaně je součástí individuálně hrazeného ubytování Oběd individuálně Večeře: h raut (sponzorováno) K identifikaci na večeři a společenský program využijte prosím osobní vizitku 34. Šerclovy dny 006, neboť v hotelu jsou přítomni i další hosté. PARKOVÁNÍ Hotel Svornost má hlídané parkoviště, cena parkovného za den je 00 Kč úhrada se provádí individuálně v recepci hotelu Svornost. V případě vyčerpání kapacity parkoviště je možno využít i parkoviště sousedního hotelu Sklář. Pro parkoviště hotelu Sklář nutno zakoupit parkovací kartu v recepci tohoto hotelu! DOPRAVA individuální REGISTRACE A INFORMACE bude zajišťovat registrační kancelář, umístěná v prostorách recepce hotelu Svornost v těchto časových intervalech: h h h KONTAKTNÍADRESA Registrace Stanislava Suková, Neurologická klinika FN, Nezvalova 65, Hradec Králové; tel.: ; Sekretář Prim. MUDr. R. Taláb, CSc., tel.: , fax ; 7

9 PODĚKOVÁNÍ ZÚČASTNĚNÝM FIRMÁM MEDIÁLNÍ PARTNER NEUROLOGIE PRO PRAXI BOEHRINGER INGELHEIM GRIFOLS HORNA BUSINESS SERVIS JANSSEN-CILAG LUNBECK S.R.O. NOVARTIS PHARMA PFIZER SANOFI-AVENTIS SERONO PHARMA SERVICES SCHERING-ČLEN KONCERNU WŐRWAG PHARMA 8

10 9

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging F a k u l t n í n e m o c n i c e v H r a d c i K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila NEURO-SKI neuro 2005 surgery

Více

5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY

5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 20. 21. 3. 2015 Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem FINÁLNÍ PROGRAM www.bos-congress.cz/sad2015 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 20. 21. 3. 2015, Clarion Congress Hotel, Špitálské

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně 57. SPOLEČNÝ

Více

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Neurologie PRO PRAXI A2011 Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Abstrakta XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 17. 19. březen 2011 Současná podoba Neurologické kliniky v areálu

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ

BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ 46. CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ Písek, 13. - 15. května BIOLAB 2012 pod záštitou starosty města Písek JUDr. Ondřeje Veselého a ředitele Nemocnice Písek, a. s. MUDr. Jiřího Holana, MBA odborný

Více

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti II. INFORMACE Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno z pověření České neurochirurgické společnosti ČLS JEP pod záštitou Bc. Romana Onderky, MBA, primátora statutárního města Brna, MUDr. Romana Krause,

Více

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika FN a LF UK Plzeň XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. září 2012, Plzeň Finální program XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ

Více

Mezinárodní konference

Mezinárodní konference XV. PAŘÍZKOVY DNY Mezinárodní konference Konferenci pořádá Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Využití transplantace autologních kmenových buněk v různých indikacích Prevence a léčba žilní tromboembolické

Více

Kognitivní postižení při degenerativním onemocnění mozečku Masopust J. 1, Urban A. 1, Říhová Z. 1, Zumrová A. 2, Urbanová E. 1, Vališ M.

Kognitivní postižení při degenerativním onemocnění mozečku Masopust J. 1, Urban A. 1, Říhová Z. 1, Zumrová A. 2, Urbanová E. 1, Vališ M. Abstrakta 40 37. Šerclovy dny MUDr. Radomír Taláb, Ph.D. Neurologická klinika LF UK a FN, Neurol. pro praxi 009; 0(6): 40 406 37. Šerclovy dny tradičně lákají příznivce neurověd k podzimnní návštěvě Západních

Více

ODHM III. OSTRAVSKÉ DNY 2012 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

ODHM III. OSTRAVSKÉ DNY 2012 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS Facultas Medicinae Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, p.o. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP (ČSHLM) Ústav mikrobiologie a imunologie,

Více

10. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 20. 22. 10. 2015

10. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 20. 22. 10. 2015 Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. ČVUT v Praze, Fakulta strojní ČEZ, a. s. ZČU v Plzni, Fakulta strojní ÚJV Řež, a.s. Inženýrská akademie České republiky ČSNMT 10. konference ZVYŠOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI

Více

DĚTSKÁ OBEZITA V TEORII A PRAXI

DĚTSKÁ OBEZITA V TEORII A PRAXI SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU, o.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. 120 00 Praha 2, Slezská 32, tel: 267 311 280, fax: 271 732 669 E-mail: vyziva.spv@volny.cz, webové stránky: www.spolvyziva.cz

Více

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015 FINÁLNÍ INFORMACE ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ A KLINIKA DĚTSKÉ A DOSPĚLÉ ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE 2. LF UK A FN V MOTOLE POŘÁDAJÍ V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM KONANÉ VE DNECH 19. -

Více

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České pediatrické společnosti ČLS JEP Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP Sekcia

Více

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) pořádá XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 38 zima 2011 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Víkendové setkání v Mikulově. 1 Milí přátelé, zdravím Vás v předvánočním adventním čase a doufám, že i v této hektické

Více

sborník Programový Jáchymovské revmatologické dny 2011 7. 9. prosince 2011 Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP Programový sborník

sborník Programový Jáchymovské revmatologické dny 2011 7. 9. prosince 2011 Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP Programový sborník Jáchymovské revmatologické dny 2011 Programový sborník 7. 9. prosince 2011 Lečebné sanatorium Akademik Běhounek Lázeňský hotel Radium Palace Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP ve spolupráci

Více

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK PROGRAMOVÝ SBORNÍK XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY JÁCHYMOV 2011 10. 12. březen Lázeňský hotel Akademik Běhounek Pořadatel: Léčebné lázně Jáchymov, a.s., pod odbornou záštitou

Více

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ 16. 17. února 2007 Oznámení & Výzva k aktivní účasti Organizátoři Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXI. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 16. 18. října 2014 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN

Více