Vinařský věstník. Obsah: Informace z listopadu. Pro Vinařský fond zpracoval

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vinařský věstník. Obsah: Informace z listopadu. Pro Vinařský fond zpracoval"

Transkript

1 Pro Vinařský fond zpracoval Informace z listopadu Vinařský věstník Obsah: Zprávy Z EU 2 Z MZe ČR, Z AK ČR 6 Z PK ČR 10 Z Monitoringu EU europoslance Hynka Fajmona září Vinařství v Argentině 18 FOTO: FILIP CVETLER - 1

2 ZPRÁVY Z EU Produktivita a růst v zemědělství EU Na semináři v Bruselu 25.9., který pořádala společně C/C s asociacemi evropských výrobců strojů, producentů sadby, producentů osiv a výrobců hnojiv, byl hodnocen stav a vývoj zemědělství EU. Bylo kritizováno, že v nové SZP se nikde nehovoří o produktivitě práce a o zemědělské produkci. EU jde opačným směrem než zbytek světa. Svět má pro zemědělství 4 priority: potraviny, krmiva, výrobu vláken a paliv. V EU spotřeba obilnin kopíruje vývoj populace, spotřeba mléka trvale narůstá, u masa je pozorován velmi pomalý nárůst a v případě olejů stagnace. Nárůst cen zemědělských produktů činil za posledních dvacet let 82 %, zatímco u hnojiv to bylo 280 %. K hlavním příčinám patřil růst ceny ropy a zemního plynu. USA mají poloviční ceny energie a rozdíl oproti Evropě se trvale zvyšuje (např. nyní šelfový plyn). V EU neustále klesá počet farem, průměrnou rychlostí o 2,7 % za rok. Objem produkce sice vykazuje 5 % roční nárůst, ale snižuje se potřeba pracovní síly (o 5 % za rok). Produktivita práce tak sice mírně roste, ale v odvětví nevzniká dostatek kapitálu. U cen obilnin v posledních 40 letech dochází ke stále stejným cenovým výkyvům, snížily se ale skladové zásoby a obor se stal atraktivnějším pro spekulace na trhu. Tím se kopíruje situace, která vznikla již před třiceti lety na trhu s energií. Ceny obilí jsou při výsevu nepředvídatelné. Výnosy obilnin se za posledních 40 let zdvojnásobily, u rýže se zvýšení výnosu teprve očekává. Příklad z Kanady: V současnosti převažují podniky s ročním obratem přes 1 milion dolarů, celkem je jich přes 6 tisíc a představují asi 80 % produkce Kanady. Malých farem je 65 % z celku a vytváří necelých 10 % produkce. Koncentrace se trvale zvyšuje, malé farmy se spojují nebo pracují v rámci družstev. Tím roste i produktivita práce. Lepší využívání hnojiv a především nových odrůd přineslo zdvojnásobení výnosu u řepky a za posledních deset let i u pšenice. Značně se využívá i závlah. To všechno se odrazilo v posledních třech letech na růstu příjmů farmářů o 5 až 10 % ročně. Příklad z Polska: Nyní asi 1,5 milionu farem nad 1 ha, to představuje 12,5 % pracovníků v rámci zemědělství celé EU. Problémem je i ubývání půdy, za posledních 10 let se snížila výměra zemědělské půdy o více než 3 miliony hektarů. Málo se využívá průmyslových hnojiv (60 až 200 kg/ha/rok). Ekonomický význam oboru v rámci národního hospodářství trvale klesá: ROK % HDP 23,3 15,7 14,9 6,2 4,7 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 10 % 20 % 30 % Malta Rumunsko Maďarsko Španělsko Česká rep. Řecko EU28 Chorvatsko V ochraně rostlin se zvýšily náklady za posledních 20 let dvojnásobně, ale celkový počet ochranných prostředků klesl na 1/3. Ve výzkumu převažují biotechnické ochranné prostředky na úkor chemických, mimo EU je poměr vyvážený. V EU jsou příliš dlouhé schvalovací procedury, tím je vše dražší než jinde ve světě. Celkem 6 společností kontroluje přes 75 % produkce ochranných látek a soukromého výzkumu k jejich nalezení. Menší společnosti si nemohou dovolit financovat rozsáhlý výzkum. Na trhu se zemědělskou technikou se pro rok 2013 v EU odhaduje obrat ve výši 24,8 miliardy Eur, což je o 4 % méně než v minulém roce. Ze 44 % se na tomto trhu podílí Francie a Německo. Trend je k preciznímu zemědělství, využívají se satelity, GPS, citlivé snímače. To vyžaduje přesnější práci a snižuje její objem v zemědělství. V semenářství bylo konstatováno, že se na trh EU dodává ročně nových odrůd rostlin. U výživy rostlin se stále více využívá metod precizního zemědělství. V EU je celkem 25 mil. zemědělských podniků a 26 mil. nezaměstnaných hledajících práci v oboru. Na rozdíl od USA je zde nejistota budoucnosti biopaliv, jsou nižší investice a inovace. ZE ZPRÁVY K. MATOUŠKA Z BRUSELU VYBRAL J. SEDLO Informace z řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů: vývoj trhu s vínem V roce 2013 (odhad z 20. září) se předpokládá sklizeň hroznů v EU asi o 1 % vyšší, než činí pětiletý průměr a o 10 % vyšší oproti roku Mezi státy s nadprůměrnou sklizní v porovnání s pětiletým průměrem patří Řecko (+ 17 %), Česko (+ 13 %), Španělsko (+ 11 %), Portugalsko (+ 10 %), Chorvatsko (+ 4 %) a Německo (+ 2 %). Naopak podprůměrnou sklizeň očekávají na Maltě ( 30 %), v Rumunsku ( 27 %), na Kypru ( 24 %), ve Slovinsku ( 14 %), v Lucembursku ( 12 %), Itálii ( 4 %) a Francii ( 3 %). Viz obr. 1. V okrajových severních oblastech se očekává sklizeň ve výši 25 tisíc Wine Must Production versus and versus 5 year Average Rakousko Francie Portugalsko Itálie Slovensko Německo vs Bulharsko Slovinsko Kypr vs 5y AVG Obr. 1: Předpokládaná sklizeň hroznů podle států v roce 2013 ve srovnání s rokem 2012 (modře) a pětiletým průměrem (zlatě) Lucembursko 2

3 1 000 Hl Pokud je v rámci výsadby nové vinice klučena stará, vyplácí se k tomu částka Eur/ha. 3. Podpora odbytu vína ve třetích zemích Podpora činí 50 % nákladů např. v médiích třetích zemí, cestách novinářů a odborníků do Rakouska atd. Podporovány jsou i veletrhy a prezentace vín v zahraničí, propagační materiály v cizích jazycích a pod. Musí být schválen ucelený program včetně financí, který nebude trvat déle než 3 roky a náklady na tento program nepřekročí Eur DER WINZER; , VYBRAL J. SEDLO Obr. 2: Produkce moštu v EU (28) v letech 2000 až 2013 hl ve Spojeném království, 4,5 tis. hl v Belgii, 1,4 tis. hl v Polsku, 1 tis. hl v Nizozemsku, 350 hl v Dánsku a 300 hl ve Švédsku. V některých zemích je vysoký podíl samozásobení vínem, které je do produkce započítáno: v Rumunsku 75 % veškerého objemu, v Chorvatsku 60 % a ve Slovinsku 35 %. Pozn.: Zřejmě jde o sudové víno zčásti prodávané bez potřebných dokladů. V roce 2012 byla v EU nejnižší sklizeň hroznů v posledním období a letos se očekává obdobný objem jako v letech 2010 a 2011 (viz obr. 2). ZE ZPRÁVY GUY DUREN: EXCHANGE OF VIEWS ON THE WINE MARKET HARVEST FORECAST RESULTS WINE PRICE EVOLUTIONS VYBRAL JIŘÍ SEDLO Rakousko si zvolilo pro budoucí podporu vinařství v rámci SOT s vínem tři programy podpory: investice, restrukturalizaci a podporu odbytu Od 1. října jsou na webových stránkách MZe podrobnosti k jednotlivým programům a od 16. října si lze stáhnout i formuláře žádostí, tento den byl současně prvním dnem podávání žádostí. 1. Podpora investic: Jde o podobný program jako v minulém období, tzn. podpory v oblasti přípravy červeného vína, zařízení pro řízené kvašení, zařízení k čištění vína, zpracování kalů a plničky. Nově byly přidány třídičky hroznů a naopak se už nebude podporovat zařízení prodejních a reprezentačních prostor a systémy k udržení standardů v oblasti potravinové bezpečnosti. Maximální částky podpory: příprava červeného vína 150 tis. Eur, řízené kvašení 50 tis. Eur, zařízení pro čištění vína 50 tis. Eur, zařízení pro zpracování kalů 30 tis. Eur, plničky 170 tis. Eur, třídička hroznů 50 tis. Eur. Podíl dotace činí 30 % nákladů, pouze v případě plniček je to 25 %. Nově mají větší podniky (nad půl milionu litrů v hlášení o produkci) stanovenu dvojnásobnou maximální částku. 2. Podpora restrukturalizace: Základní požadavky nutné k žádosti: Žádost musí potvrdit nejdříve příslušný úřad Agrární komory a pak je předána Katastrálnímu úřadu MZe potvrdí žádost a dá tak podniku jistotu, že při správném provedení opatření bude příslušná částka vyplacena Je nutné dodržet lhůty: Při restrukturalizaci bez klučení 2 roky od obdržení rozhodnutí. Při klučení přímo předcházejícím výsadbě není lhůta stanovena. V každém případě musí být všechna opatření ukončena nejpozději Změna již schválené žádosti je možná jen jednou. Jako dosud se vyplácí podpora formou paušální částky na hektar vinice a sice rozdílně podle svažitosti: Na rovině Eur/ha Na svazích 16 až 26 % to je Eur/ha Na svazích nad 26 % je to Eur/ha Biovinaři v Rakousku mají nové společné zastoupení v Rakouském svazu vinařů V posledních letech se biovinařství značně rozšířilo. Od roku 2008 se zvýšila plocha biovinic z ha na ha. Proto v rámci Svazu vinařů vzniklo zastoupení pro všechny biovinaře, nezávisle na tom, zda jsou členy jiných svazů ekologického zemědělství, či nejsou a bez ohledu na formu hospodaření (ekologické, biodynamické...). DER WINZER; /JS Co je ještě vinařské a co už ne? Na tuto otázku se pokouší legislativně odpovědět ministryně vinařství (a zemědělství, rozvoje venkova a životního prostředí) Porýní Falce. Usiluje o uzákonění v rámci Spolkové republiky Německa toho, že pojem vinařský může být použit, obdobně jako u sektů, i v případě střiku nebo svařeného vína jen u produktů, které vznikly ve vinařském podniku. DER DEUTSCHE WEINBAU; /JS Vinařská oblast Brandenburg Nedaleko Postupimi, v bývalé NDR, se nachází vinařská oblast Brandenburg se 30 hektary vinic. Jde o vinařskou oblast k produkci zemského vína, která vznikla v roce % plochy vinic obdělávají soukromí vinaři jako vedlejší zaměstnání a mezi nimi někteří by se tímto povoláním mohli živit. Vinařství 3

4 zde mělo tradici již ve středověku, ale od 19. století bylo vytlačováno produkcí stolních hroznů, ovoce a zeleniny pro Berlín. V současnosti, i kvůli houbovým chorobám, se zde pěstuje asi 20 odrůd révy. V případě bílých jde o Müller Thurgau, Pinot blanc, Ryzlink rýnský, Pinot gris, Sauvignon blanc a z PIWI-odrůd Johanniter, Solaris, Helios, Schönburger, Muscaris a Saphira. Z modrých odrůd je nejčastěji pěstovanou odrůdou Regent s 5,7 ha, dále Dornfelder a Cabernet Dorsa. weinbau JS Veletrh Intervitis Vienna 2014 se nebude konat. Důvodem je špatná ekonomická situace v zemích střední a východní Evropy. Dohodli se tak pořadatelé: Veletrhy Stuttgart, Německý svaz vinařů a Rakouský svaz vinařů. Veletrh se tak odsouvá na zatím nestanovené pozdější období. DER WINZER; /JS Na německém ostrově Sylt v Severním moři byly po čtyřech letech od výsadby vinice sklizeny první hrozny. Jde o odrůdu Solaris pěstovanou na 3 arech. V minulém roce si majitel vyzkoušel chuť vína z několika hroznů, nešlo o kyselou tekutinu, víno se podobalo odrůdě Sauvignon blanc. Předpokládaných tisíc lahví se bude prodávat za vysokou cenu, 69 Eur/láhev /JS V Šampani ukončili sklizeň hroznů ročníku 2013 Také v Šampani byl letošní ročník poněkud opožděný. Po studené a deštivé zimě a studeném začátku jara se vývoj hroznů protáhl o dva týdny. Teplé a suché léto ale působilo pozitivně na kvalitu hroznů. Začátkem září umožnily deště nárůst bobulí; deště ale včas přestaly, což znamenalo dobré vyzrání hroznů. Sklizeň hroznů (výhradně ruční) s pomocí 120 tisíc sklízejících osob začala 24. září, v některých obcích až začátkem října. Tak pozdní sklizeň v Champagne nebyla v posledních dvaceti letech registrována. Období sklizně bylo příjemné s letními teplotami a východním větrem přispívajícím k udržení dobrého zdravotního stavu hroznů. Pro rok 2013 byl na základě vývoje trhu se šampaňským stanoven maximální výnos hroznů na 10 t/ha, což je také reálná hladina pro většinu vinařských obcí. Průměrná cukernatost sklizených hroznů v jednotlivých vinařských obcích činila od 17o NM výše. Veškeré kyseliny byly k tomu přiměřené, kolem 13 g/l (přepočet na kyselinu vinnou). DER WINZER, /JS Veletrh Vinexpo 2014 v Pekingu byl zrušen. Čínská administrativa neudělila povolení pro konání tohoto veletrhu. Důvody zatím nebyly zveřejněny. DER WINZER, /JS V Německu se obávají poškození hroznů v důsledku vlhkého počasí Po špatném odkvětu během studeného jara se výhledy na sklizeň nejdříve zlepšily. Nyní se ale odhad sklizně pohybuje kolem 7 % pod skutečností minulého roku a 9 % pod desetiletým průměrem. Zvyšují se proto i ceny hroznů. Největší výpadky sklizně hlásí z Mosely, Středního Porýní a Bádenska (asi o ¼ oproti minulému roku) /JS Číňané kupují ve Francii vinařské podniky Víno je v Číně v kurzu a lidem disponujícím dostatkem prostředků už nestačí si koupit víno, kupují celé vinařské podniky v Bordeaux. Během uplynulých pěti let tak změnilo vlastníka přes 50 tamních vinařských podniků. I když jde jenom o malý podíl z 8 tisíc podniků, některým Francouzům se to nelíbí. Vinařství považují za kulturní dědictví a obávají se, zda za pár desetiletí budou ještě ve Francii doma. Čínští majitelé si naopak stěžují na francouzské zaměstnance, že nechtějí připustit žádné změny v chodu podniků /JS COPA/COGECA připravuje žádost na Komisi o povolení hydrogenfosforitanu draselného (K2HPO3) jako přípravku proti peronospoře v ekologickém vinohradnictví Účinky této substance jsou dobře známy již přes třicet let. Působí systémově a částečně kurativně. Je účinnější než měď a může ji tak nahradit. Ve zdůvodnění návrhu žádosti generálního tajemníka C/C se uvádí, že v některých členských státech se nesmí používat měď vůbec, v jiných 3 kg/ha a rok, ačkoliv obecně je povoleno 6 kg/ha a rok, respektive 30 kg Cu během pěti let. Povolení K2HPO3 by umožnilo měď z ochrany révy vyloučit. Příkladem pozitivních zkušeností s touto látkou jako posilujícího přípravku a hnojiva se uvádí používání v ekologickém vinohradnictví v Německu, Rakousku, Lucembursku, Belgii, Nizozemsku, Česku, Slovensku a Maďarsku. C/C /JS Meziročně (2012/2011) se v Německu zvýšily tržby biozemědělců o 12 % Bylo tomu tak díky nárůstu bioprodukce rostlinné i živočišné, s výjimkou produkce hovězího masa. Biovinařství se už provozuje na ha vinic, což znamená meziroční nárůst o 7 % a současně 7,6 % plochy veškerých vinic Německa /JS C/C očekává o 15 % vyšší sklizeň hroznů než v minulém roce. Rok 2013 je odhad C/C k EK zpracovává návrh o povolení propagace vína v rámci národních programů podpor SOT s vínem i v členských státech. Dosud to je možné jen ve třetích zemích. ZDROJ: DG AGRI, /JS 4

5 FR 2011/ / /2014 IT ES DE PT RO Other countries Obr. 3: Produkce vína v EU 28 v letech 2011 až 2013 v tis. hl. Zpráva z AREV (dotaz předsedkyně meziodvětvového výboru pro víno, ovoce a zeleninu a předsedy zemědělského výboru EP na Komisi) Parlamentní otázky Předmět: Budoucnost odvětví vína v EU po reformě společné organizace trhu v roce 2008 a nedávné reformě SZP. K reformě společné organizace trhu s vínem došlo v roce 2008: byly vytvořeny nové kategorie vína, došlo k liberalizaci označování a enologických postupů, byla zrušena práva na výsadbu a opatření na podporu trhu a byly zřízeny vnitrostátní programy podpory. Reforma společné zemědělské politiky v roce 2013 vedla k významným úpravám, jako je vytvoření systému povolování výsadby révy a možnost provádět na jednotném trhu informační a propagační kampaně. Hospodářské subjekty v odvětví vína potřebují čas, aby se těmto významným změnám přizpůsobily, a vzhledem k tomu, že vinná réva je víceleté rostlina, kterou je třeba se zabývat v rámci dlouhodobých programů, bylo by složité vyvozovat v této fázi nějaké důsledky. Hodnotící zpráva Komise k reformě společné organizace trhu s vínem v roce 2008 se zaměřila na poslední čtyři sezóny a neanalyzovala všechna nová opatření přijatá v roce Zdá se, že se připravuje nová reforma tohoto odvětví, která by zahrnovala zejména nové kategorie vína. Změna politiky v oblasti kvality vína, úprava enologických postupů nebo opatření na kontrolu objemů by mohly ohrozit vína se zeměpisným označením. Zdá se, že stávající opatření týkající se vín s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením bez segmentace zeměpisného označení mají pozitivní dopad, protože umožňují vínům bez zeměpisného označení posílit svou konkurenceschopnost na trhu prostřednictvím liberalizovaných postupů označování. Reforma tedy producentům vína zřejmě poskytla více možností, ale zároveň donutila producenty vína se zeměpisným označením přezkoumat a upravit své specifikace, aby splňovali nové předpisy. To se ukázalo být nákladné. Je příliš brzy na posouzení toho, jaké dopady bude mít zrušení opatření na trhu s vínem. Jisté však je, že reforma z roku 2008 by měla negativní dopad na produkci, pokud by neexistoval nový systém povolování výsadby. Politika EU v oblasti vína se zaměřuje zejména na rozmanitost a kvalitu produkce. Tato politika nese plody, zejména pokud jde o pověst, hodnotu, příjmy a soustavně vysokou kvalitu nabízenou spotřebitelům. Neměli bychom proto model produkce vína v EU postavený na zeměpisném označení zpochybňovat, jako to činí návrh Komise (v její zprávě), aby byla vytvořena nová segmentace, jež by dále podporovala vína bez zeměpisného označení. S ohledem na to, že je ještě příliš brzo na jasné měření důsledků reformy z roku 2008 a na pochopení dopadů, které na toto odvětví bude mít reforma SZP, plánuje Komise novou reformu odvětví vína? Jak je možné zužitkovat potenciál vnitřního trhu? Jaké jsou cíle Komise v souvislosti s tímto odvětvím v nadcházejících letech? Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 26. ZÁŘÍ

6 Z MZE ČR Zemědělci mohou požádat o prodloužení závazků agroenvironmentálních opatření Tisková zpráva Tisíce zemědělců mohou od 15. října do 15. listopadu požádat o prodloužení závazků agroenvironmentálních opatření (AEO), které končí k 31. prosinci tohoto roku, popřípadě k 31. březnu 2014, a plynule pak navázat na nové programové období. Dne 1. října totiž začala platit novela nařízení vlády (č. 79/2007 Sb.) o provádění AEO a zavedení možnosti prodloužit o rok stávající závazky v těchto opatřeních je hlavní změnou novely. Tato možnost se týká přibližně žadatelů, kteří mohou podat žádost o prodloužení závazku agroenvironmentálních opatření na Státní zemědělský a intervenční fond, a to prostřednictvím jím vydaného formuláře, řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. Formuláře budou dostupné i v elektronické podobě na webových stánkách Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) a na Portálu farmáře. Na žádosti podané po 15. listopadu nebude brán zřetel. Prodloužit nelze pouze závazky v titulu Zatravňování orné půdy, který je nastaven jako pětiletý. Součástí mechanismu prodlužování závazků je i zavedení nového pardonovaného důvodu snížení zařazené výměry z důvodu ukončení AEO v prodlouženém období až do výše 29 % původně zařazené výměry. Tento nový pardonovaný důvod, spolu s ostatními možnostmi, které udává nařízení vlády, pomůže zemědělcům zvládnout velké změny v majetkoprávních vztazích k obhospodařovaným pozemkům, které se očekávají na začátku roku 2014, a úspěšně tak zvládnout závazek v AEO. Bližší informace k prodlužování závazků zájemců podají regionální pracoviště SZIF, jsou také na webových stránkách Ministerstva zemědělství Druhou změnou je úprava limitů sledovaných těžkých kovů v dotačních titulech Integrovaná produkce zeleniny a Integrovaná produkce ovoce, kde byl zaveden třístupňový sankční systém podle závažnosti překročení limitů sledovaných těžkých kovů: snížení dotace o 25 %, neposkytnutí dotace a vyřazení ze systému IP, včetně navrácení veškerých poskytnutých dotací. Poslední změnou je uzavření vstupu pro nové žadatele do opatření Zalesňování zemědělské půdy od roku Důvodem je ukončení programového období a ustanovení stanovená v nařízení Komise (EU) č. 335/2013. Žadatelé, kteří plánovali vstoupit do tohoto opatření v následujících letech, budou moci využít nové dotační tituly v rámci připravovaného Programu rozvoje venkova , který bude spuštěn od roku DANA VEČEŘOVÁ, ŘEDITELKA ODBORU KOMUNIKACE MZE Z AK ČR Ústředním ředitelem Státní zemědělské a potravinářské inspekce se stal Martin Klanica Ministr zemědělství Miroslav Toman jmenoval novým ústředním ředitelem Státní zemědělské a potravinářské inspekce Martina Klanicu. Dosavadní ředitel Jakub Šebesta odešel z funkce po vzájemné dohodě. S Ministerstvem zemědělství ale bude spolupracovat jako poradce pro oblast potravinářství. Martin Klanica se ujme funkce ústředního ředitele Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) zítra. Dosavadnímu řediteli Jakubu Šebestovi ministr zemědělství Miroslav Toman poděkoval za práci ve vedení SZPI. Vzhledem ke zkušenostem a znalostem dlouhodobého ústředního ředitele Jakuba Šebesty jsem se rozhodl využít jeho dovedností a znalostí a ustanovuji ho svým poradcem pro optimalizaci činnosti Úřadu pro potraviny a restrukturalizaci laboratorních kapacit v oblasti úřední kontroly potravin v působnosti Ministerstva. Současně mu chci upřímně poděkovat za odvedenou práci v čele potravinářské inspekce. V Martinu Klanicovi si vychoval dobrého nástupce. Pevně věřím, že bude v nastolených trendech pokračovat, řekl ministr Toman. Nově jmenovaný ředitel SZPI Martin Klanica absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně a v roce 1994 začal pracovat ve Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Od roku 2010 zastával na ústředním inspektorátu SZPI funkci vrchního ředitele Sekce kontrolní a právní a zároveň byl zástupcem ústředního ředitele SZPI. SZPI je dozorová organizace, která kontroluje bezpečnost, kvalitu a správné označování potravin při výrobě, ve skladech, při přepravě i v obchodech. Dohlíží také na podmínky výroby a prodeje. DANA VEČEŘOVÁ, ŘEDITELKA ODBORU KOMUNIKACE MZE Proč je víc černé zvěře Na stránkách odborného mysliveckého tisku a nejen tam se vede velmi vášnivá diskuse na téma, co je příčinou nebývalého nárůstu počtu černé zvěře v celé České republice. Jako obvykle se hledá viník a většinou se nachází. V tomto případě jsou viníci nejméně dva. Tím prvním jsou bezesporu zemědělci, kteří pobírají nehorázně vysoké dotace a vůbec přitom nemyslí na přírodu a chov volně žijící zvěře. Tím druhým je pak státní správa, která tomuto veskrze negativnímu chování zemědělců nechce nebo neumí učinit přítrž. Že se pisatelé předmětných článků ve většině případů mýlí, není v tuto chvíli podstatné. Veřejnost chce viníky a tady jsou. Ale teď vážně. Emoce nikomu nepomohou, je potřeba vzít do rukou selský rozum. Pokusím se provést malou analýzu situace. Počty kusů divokých prasat rostou a je velmi pravděpodobné, že tomu tak ještě dlouho bude. Důvodů je celá řada. Určitě se na této skutečnosti podepisuje plíživá změna klima- 6

7 tu. Mírné zimy černé zvěři prospívají. Dalším, neméně významným prvkem, je stárnutí populace myslivců. Vím, o čem mluvím. Myslivec ve věku třicet, čtyřicet let daleko intenzivněji loví než jeho kolega ve věku šedesát či sedmdesát let. A pak jsou tady zemědělci. Je iluzorní si myslet, že české zemědělství se vrátí k metodám a postupům třicátých let minulého století. Jednoduše to nejde. Tak jako nikoho nenapadne stavět prosperitu dopravní společnosti na koňských povozech, není možné provozovat zemědělství dvacátého prvního století s motykou v ruce a šátkem na čele. Ekonomické zákony to nedopustí. Jaké je východisko z této bezesporu svízelné situace? Jednoduché řešení neexistuje. Problém neustále narůstá a každé oddalování onoho řešení může mít v konečném důsledku fatální následky a je jen otázkou, pro koho víc a pro koho míň. Při Agrární komoře České republiky byla před dvěma léty založena myslivecká komise. Členové této komise jsou nejen zástupci zemědělců, ale i myslivci, pracovníci vědeckých ústavů, akademické obce a státní správy. Snahou členů komise je předkládat představenstvu komory návrhy k řešení problémů v myslivosti. Aktuálně je to otázka zejména škod způsobených zvěří na polních kulturách. A jaké jsou to návrhy? Za prvé: doporučujeme našim členům, pokud tak až doposud nečinili, aby neprodleně zahájili nikdy nekončící diskusi s uživateli honiteb, aby uživatel měl obecné povědomí o osevním postupu v dané oblasti, postupu sklizňových prací, ale třeba i o možnostech vytvoření průseků v porostech kukuřice k usnadnění lovů a mnoho dalších. Za druhé: jednáme s vedením Ministerstva zemědělství o možnostech rozšíření doby lovu zvěře. Máme za to, že černá zvěř je již tak velký problém, že o době hájení této zvěře nemůže být žádná řeč, alespoň po určitou dobu. Vítáme přístup ministerstva, že chce rozšířit dobu lovu, zejména celoroční lov černé zvěře bez rozdílu věku a pohlaví. Plně si uvědomujeme, že je to krajní řešení pro momentální mimořádnou situaci. A jsme si vědomi i faktu, že při celoročním neomezeném lovu mohou být narušena pravidla myslivecké etiky lovu, zejména u samic. Situace je však natolik vážná, že dokud vše nebude pod kontrolou, musí se využít všechny dostupné prostředky. Černá zvěř působí na polních kulturách miliardové škody. Až doposud tyto škody šly a jdou na vrub zemědělců. Jen velmi nepatrnou část hradí myslivci. I trpělivost zemědělců má však své meze. ING. JINDŘICH ŠNEJDRLA, VICEPREZIDENT AK ČR PŘEDSEDA MYSLIVECKÉ KOMISE AK ČR První výsledky kontrol burčáku (SZPI) v letošní sezóně prodeje burčáku a částečně zkvašeného hroznového moštu (ČZHM) dosud zkontrolovala celkem 472 prodejních míst. U většiny kontrol inspekce provedla kromě standardní kontroly průvodní dokumentace a hygieny prodeje senzorická hodnocení nabízeného sortimentu. Na jeho základě SZPI v 53 případech přistoupila k odběru vzorku pro analýzu v laboratoři. Rozbor byl dosud ukončen u šesti vzorků. Tři vzorky byly vyhodnoceny jako nevyhovující, analýza zde prokázala přítomnost syntetických barviv azorubin, indigotin, ponceau 4R a žluť SY, u dalšího vzorku rozbor prokázal Místo kontroly Výrobce Dodavatel Země původu PLACECOM s.r.o., mobilní stánek v blízkosti Budějovická 1008, Jesenice u Prahy výrobce nebyl řádně doložen Vinařství Sádek Vinařství Sádek, s.r.o., Spojovací 1345, s.r.o. Kojetice na Střítež Moravě České vinařství Chrámce s.r.o., Chrámce čp Chrámce VELBUR s.r.o., Kabátnická 1701/4, Most (stánek před OD Kaufland) Božena Vašková, stánek OZ, tržnice POHOŘELEC, Brno Roman Krejčí, Nádražní 35, Paskov České vinařství Chrámce s.r.o., Chrámce čp Chrámce VINAŘSTVÍ SEDLEC s.r.o., BRNO, BAYEROVA 8, , IČ: Vinařství Sádek, s.r.o. Kojetice na Moravě dodavatel hroznové šťávy: Miroslav Jagoš, Slovácká 260, Mutěnice Rodinné vinařství VELBUR Jedlička a Novák, s.r.o., Preslova Bořetice a.s., 1266/11, Masarykova 439/9, Praha Brno Marie Rozková, Jezeřany- Maršovice 238 stáčírna: Vinospol, spol. s r.o., Údolní 1076, , Mutěnice DIČ: CZ Marie Rozková, Jezeřany- Maršovice 238 Vinospol, spol. s r.o., Údolní 1076, , Mutěnice, IČ: nadlimitní obsah etanolu z přidaného cukru. Nevyhovující hodnoty u uvedených parametrů jsou považovány za důkaz falšování. Inspekce dále zjistila nižší než požadovaný objem alkoholu u vzorku, který neprošel nezbytným stádiem kvasu, zde se jedná o jakostní vadu. S prodejci nevyhovujících vzorků SZPI zahájí správní řízení o uložení sankce. Inspekce bude pokračovat v odběrech vzorků burčáku a ČZHM do konce prodejní sezóny Výsledky analýz dalších desítek odebraných vzorků inspekce zveřejní v následujících týdnech, laboratorní metoda vyžaduje přirozené prokvašení burčáku a ČZHM po dobu minimálně 4 6 týdnů. Přehled analyzovaných vzorků burčáku a ČZHM k Pozn.: SZPI odebírala vzorky u prodejců (kontrolovaná osoba). Údaj o výrobci, resp. dodavateli byl zjištěn z dokladů předložených prodejci během kontroly. ZPRACOVAL: MGR. PAVEL KOPŘIVA TISKOVÝ MLUVČÍ zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce Maďarsko Slovensko vyhovuje Maďarsko Vyhovuje / Důvod nevyhovuje nevyhovění ve sledovaných parametrech Zjištěna přítomnost syntetických barviv: azorubin (E122), indigotin (E132), ponceau 4R (E124), žluť SY (E110). vyhovuje ČR nevyhovuje Skutečný obsah alkoholu nižší než 0,2% obj., (ČZHM musí obsahovat min.1% skutečného obsahu alkoholu). Slovensko nevyhovuje Zjištěn ethanol z přidaného cukru v množství 4,62% (limit max.2%). Itálie vyhovuje 7

8 Ministr zemědělství Miroslav Toman jednal se zástupci obchodních společností o podpoře českých potravin Novelizace zákona o potravinách a tabákových výrobcích a větší zastoupení českých potravin na trhu byly hlavními tématy dnešního jednání ministra zemědělství Miroslava Tomana s představiteli maloobchodních a velkoobchodních řetězců. Účastníci kulatého stolu hovořili také o zvýšení kvality potravinářského zboží nabízeného v obchodní síti, které Ministerstvo zemědělství vnímá jako jednu ze svých priorit. Stejně jako loni, i letos věnují dozorové orgány Ministerstva zemědělství kontrolám velkou pozornost. Za to, že budou do oběhu uváděny klamavě označené a falšované potravinářské výrobky budou ze strany Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy padat striktní sankce, případně nařízení stáhnout tyto výrobky z trhu, řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. Producenti a prodávající by neměli zákazníky uvádět v omyl tím, že podle informací na obale kupují tuzemskou potravinu, přitom jde o potravinu v Česku pouze přebalenou nebo zabalenou, vyrobenou však v jiném státě. Pokud jde o novelu zákona o potravinách a tabákových výrobcích, vypořádávají se připomínky, aby mohl být návrh do 15. října předložen vládě. Nad rámec předchozího návrhu byly do novely zapracovány požadavky na deklarování podílu hlavní složky a adresy výrobce u nebalených potravin (pultový prodej) a zapracování ustanovení o viditelné a čitelné informaci o podílu českých potravin nabízených k prodeji, umístěné při vstupu do prodejny. Rozhodně nejsem spokojen s podílem českých výrobků na trhu a v obchodních řetězcích a pevně doufám, že se nám tento stav podaří změnit, zdůraznil ministr Toman. Ministr dnes při jednání hovořil také o důležitosti posílit důvěru spotřebitelů. Zájem by na tom podle něj měly mít i obchodní řetězce. Pro Ministerstvo zemědělství je otázka kvality a bezpečnosti potravin jedna z priorit a prostřednictvím projektů KLASA, Regionální potravina či dalších aktivit dlouhodobě deklaruje jasnou pozici. A hodlá v tom pokračovat i v budoucnu, uvedl ministr Toman s tím, že podle veřejných průzkumů zákazníci chtějí kvalitní české potraviny, nakonec se však rozhodují podle ceny. Se zástupci obchodních řetězců se ministr shodl na podpoře prodeje výrobků označených logem KLASA i na hledání cest, jak zvýšit podíl českých výrobků v obchodních řetězcích na našem trhu. DANA VEČEŘOVÁ, ŘEDITELKA ODBORU KOMUNIKACE MZE Břidlicový plyn: nové záměry frakování musí projít testem dopadů Evropský parlament ve středu při hlasování o novelizaci stávající legislativy navrhl, aby průzkum a těžba nekonvenčních uhlovodíků hydraulickým štěpením povinně podléhaly studii dopadů na životní prostředí. Poslanci rovněž navrhují opatření, která by zabránila konfliktům zájmů a umožnila lepší informovanost a zapojení veřejnosti do průběhu projektů. Revidujeme tuto klíčovou legislativu s cílem sladit ji s novými prioritami Evropy, mezi které patří cíle v oblasti půdy, využívání zdrojů a ochrany biodiverzity. Hydraulické frakování vzbuzuje obavy. Stanovili jsme jasná kritéria, která zamezí konfliktům zájmů a lépe zapojí veřejnost, uvedl zpravodaj Andrea Zanoni (ADLE, IT). Poslanci zpravodajovi poměrem hlasů 332 (pro): 311 (proti): 14 (zdrželo se hlasování) udělili mandát k jednání o dohodě v prvním čtení s ministry členských zemí. Směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) stanoví kritéria pro sběr informací nezbytných pro povolení veřejných nebo soukromých záměrů ze strany národních úřadů, od výstavby mostů po záměry týkající se zařízení pro intenzivní chov drůbeže či dobytka. Břidlicový plyn: povinná studii dopadů pro frakování Stávající legislativa se vztahuje na záměry týkající se zemního plynu s odhadovaným denním objemem produkce vyšším než m3. U mnoha záměrů týkajících se břidlicového plynu jsou však objemy produkce nižší kvůli tomu, že těžba se uskutečňuje štěpením horniny, a povinnost uskutečnit dopadovou studii se na ně proto nevztahuje. Poslanci si přejí, aby byl tento požadavek povinný, bez ohledu na objem těžby, pro všechny záměry průzkumu a těžby nekonvenčních uhlovodíků (břidlicového plynu a ropných břidlic, svítiplynu a dalších), včetně záměru týkajících se břidlicového plynu pro fázi záměru, při níž je využíváno hydraulického frakování. Zabránit střetům zájmů Návrh obsahuje ustanovení pro zabránění střetům zájmů mezi developery a experty, kteří studie připravují. Dle pozměňovacích návrhů poslanců by tito odborníci měli mít dostatečnou kvalifikaci, praxi a odbornou způsobilost. Své úkoly musí vykonávat vědecky objektivním způsobem a nezávisle na oznamovateli i samotných příslušných orgánech, uvádí se v textu. Přístup k informacím Poslanci rovněž navrhují opatření, která zlepší informovanost a zapojení občanů. Postup: Spolurozhodování, 1. Čtení. PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ BELGA/ AFP/G. FULLER Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil sazbu v rámci jednotné platby na plochu zemědělské půdy Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil sazbu v rámci jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) pro rok 2013 ve výši 6 068,88 korun na hektar. SAPS je plně hrazen z evropských peněz. Jednotná platba na plochu zemědělské půdy je hlavní platbou přímých plateb. Může o ni žádat fyzická nebo právnická osoba obhospodařující zemědělskou půdu, která je na žadatele vedena v Evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (tzv. LPIS) a splní všechny podmínky pro vyplácení této platby. Na tuto platbu, plně hrazenou z evropských peněz, bylo pro rok 2013 vyčleněno zhruba 21,429 mld. Kč. Čeští zemědělci získají za rok 2013 v rámci SAPS více peněz než v loňském roce, kdy bylo na tuto platbu určeno necelých 19 mld. Kč a sazba činila 5 387,30 Kč/ha. Je to proto, že přímé platby pro nové členské státy Evropské unie se od roku 2004 postupně zvyšovaly. Čeští zemědělci v roce 2012 měli nárok na 90 % z částky, kterou dostávají farmáři ve starých členských zemích, a plného vyrovnání přímých plateb bylo dosaženo v roce DANA VEČEŘOVÁ, ŘEDITELKA ODBORU KOMUNIKACE MZE 8

9 Ministr zemědělství: Pro zemědělce by bylo neúnosné zrušení podpory takzvané zelené nafty O dotacích, zmírnění škod způsobených červnovými povodněmi a Programu rozvoje venkova hovořil ve středu večer ministr zemědělství Miroslav Toman se zemědělci v obci Klapý na Litoměřicku. Dalším z témat bylo daňové zvýhodnění tzv. zelené nafty a církevní restituce. Pro zemědělskou výrobu by bylo neúnosné zrušení podpory tzv. zelené nafty, a je proto nutné zachovat vrácení spotřební daně z minerálních olejů v úrovni platné od 1. ledna 2013 do 31. prosince To znamená zachovat vrácení spotřební daně z minerálních olejů ve výši 40 procent, respektive 57 procent, řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. Hlavním důvodem pro další uplatnění uvedené podpory v České republice je podle něj srovnání konkurenčních podmínek českých zemědělců se zemědělci v členských státech EU, kteří toto daňové zvýhodnění uplatňují. V souvislosti s církevními restitucemi ministr připomněl, že k 10. říjnu evidoval Státní pozemkový úřad (SPÚ) 1716 výzev církví a náboženských společností k vydání zemědělských nemovitostí. Ty požadují pozemků a 223 staveb. Ke stejnému dni SPÚ uzavřel 26 dohod, kterými vydává 144 pozemků o celkové výměře 91,79 ha a 4 stavby. Ministerstvo zemědělství připravuje ustavení pracovní skupiny, která bude posuzovat jednotlivé složité případy, uvedl Miroslav Toman. Ministr na setkání také řekl, že zhruba v polovině listopadu by měli hospodáři, kterým velká voda v červnu způsobila škody na zemědělském majetku, začít dostávat vyplacené dotace. Je to díky programu náhrad povodňových škod, který jsme na Ministerstvu bezprostředně po mém nástupu do funkce připravili a žádost o jeho schválení hned odeslali do Bruselu. Naším cílem totiž byla rychlá a účinná pomoc pro všechny poškozené zemědělce. Ti tak mohou ještě do 25. října o peníze žádat v Agenturách pro zemědělství a venkov. Pak už začnou zmíněné výplaty, uvedl ministr Toman. Díky zásadám, které v závěru září schválila Evropská komise a které stanoví podmínky pro poskytování dotací jak v oblasti zemědělství, tak lesnictví a rybářství, mohou zemědělci od 7. října žádat o kompenzace. Jde o částku 685 milionů korun, nyní se ještě čeká na schválení podpory do lesnictví ve výši 28 milionů korun a rybářství, kde jde o sumu 50 milionů korun. Pokud jde o jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy (SAPS), ministr informoval, že pro letošek schválil sazbu ve výši 6 068,88 Kč na hektar. Zemědělci tak získají v rámci SAPS více peněz než loni, kdy bylo na tuto platbu necelých 19 mld. Kč, a sazba byla 5 387,30 Kč na hektar. Je to proto, že přímé platby pro nové členské státy Unie se od roku 2004 postupně zvyšovaly. Čeští zemědělci měli loni nárok na 90 procent z částky, kterou dostávají farmáři ve starých členských zemích, a plného vyrovnání přímých plateb bylo dosaženo letos, vysvětlil ministr Toman s tím, že včera začalo vydávání Rozhodnutí o poskytnutí zálohy na SAPS a následně budou probíhat výplaty těchto záloh. DANA VEČEŘOVÁ, ŘEDITELKA ODBORU KOMUNIKACE MZE Stanovení sazby SAPS 2013 a vydávání zálohových rozhodnutí Pro žadatele, kteří žádají o dotaci v rámci opatření Jednotná platba na plochu (SAPS), byla stanovena sazba pro letošní rok ve výši 6 068,88 Kč na hektar zemědělské půdy začíná vydávání rozhodnutí o platbě zálohy na SAPS. V souladu s evropskou legislativou bude SZIF provádět výplatu zálohových plateb ve výši 50 %. Platby budou následovat ihned po vydání rozhodnutí bez ohledu na nabytí právní moci rozhodnutí, neboť toto rozhodnutí o výplatě zálohy SAPS nemá odkladný účinek! Rozhodnutí o doplatku bude vydáváno od Výplata doplatku bude následovat po nabytí právní moci rozhodnutí o doplatku! Konečný termín pro výplatu dotace je ZDROJ: STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND Výrobci potravin se účastní soutěží a vítězí V současnosti mohou spotřebitelé nalézt národní známku kvality Klasa na obalech celkem 1185 výrobků od 226 českých a moravských výrobců. V minulém týdnu se novinářům v Praze prezentovali na společné tiskové konferenci tři firmy, dvě z nich jsou členskými organizacemi Agrární komory ČR a o nich bude právě řeč. Vinselekt láká spotřebitele i na biomošty Především zmiňme firmu Vinselekt Michlovský, a. s., která vznikla v roce 1993 a ze začátku vyráběla zejména víno určené pro výrobu sektů. Postupem času přešla k výrobě vlastních vín a začaly se dostavovat první úspěchy na vinařských výstavách a soutěžích u nás i v zahraničí. Dnes již vína doc. Ing. Miloše Michlovského, DrSc., najdeme ve specializovaných vinárnách, ale také v běžné prodejní síti vždy je však značka Vinselekt Michlovský zárukou vysoké kvality a dokonalé chuti. Vinice firmy Vinselekt Michlovský, a. s., jsou součástí moravské oblasti a zahrnují Mikulovskou a Velkopavlovickou vinařskou podoblast. Zasahují do rozsáhlého území na jihu Moravy, kde je silná vinařská tradice, a svými přírodními příznivými podmínkami se podobají území na jižním a východním okraji západokarpatské horské soustavy v sousedním Rakousku a na Slovensku. Vinohrady nalezneme v nejteplejších oblastech jižní Moravy a kromě příznivého slunného a teplého klimatu tam má vinná réva ideální prostředí také díky pestré škále půd na zpevněných i nezpevněných sedimentech, na nichž leží. Tab. 1: Informace z ČSÚ (produkce vína z ČR v jednotlivých letech vyjádřená finančně) 1 Odhad ČSÚ. Zdroj: ČSÚ. Souhrnný zemědělský účet účet výroby vína v mil. Kč ve stálých cenách ) 439,0 583,1 581,8 716,5 635,6 756,0 762,6 589,8 543, , ,3 802,8 468,0 929,9 611,3 Souhrnný zemědělský účet účet výroby vína v mil. Kč v běžných cenách ) 428,2 481,1 581,8 566,0 679,5 847,5 715,6 324,3 503, , ,8 708,6 574, ,1 774,0 9

10 Kromě množství výtečných vín se tam vyrábí také mošty, ekologicky zpracované, a to hned ve dvou variantách 100% Bio bílý hroznový mošt Malverina a 100% Bio hroznový mošt Laurot, které jsou nefiltrované a nepasterované a díky tomu si zachovávají jiskrnou a přirozenou vůni i chuť. Třetím moštem je Hroznový mošt Agni, jenž je pro svou výjimečnost stejně jako předchozí dva výrobky oceněn značkou kvality Klasa. Agrární komora ČR svým projektem už tři roky propaguje produkty ekologického zemědělství, a proto již před časem právě i vína a mošty z Vinselektu představila novinářům a široké spotřebitelské veřejnosti. Příbramská uzenina sází na kvalitu Dá se bez nadsázky říci, že masokombinát s názvem Příbramská uzenina, a. s., je synonymem kvalitních uzenin. Historie této společnosti se začala psát v 70. letech a po čase se Příbramská uzenina stala největším výrobcem a zpracovatelem masa ve Středočeském kraji. Zaměstnává téměř 350 zaměstnanců a každý den vyrobí na 30 tun masných výrobků a 15 tun výsekových mas. Máme svých čtrnáct maloobchodních prodejen, kde si i ověřujeme přímou odezvu spotřebitelů na naše výrobky, řekl generální ředitel firmy Příbramská- -uzenina, a. s., Tomáš Hrouda. Jak dodal, trend inovací ve výrobě je dnes jasně dán cenou. Nemělo by to být ale na úkor kvality. Na jakosti našich výrobků jsme vždy stavěli a nehodláme od toho ustoupit, poznamenal. Tato firma denně rozváží své masné výrobky přibližně do 650 míst a má roční obrat tři čtvrtě miliardy korun. Proto jsou v síti i většiny nadnárodních řetězců, kde jsou nároky na cenu zvlášť velké. Máme všechny potřebné certifikáty jakosti a účastníme se všech známých soutěží, jako jsou Klasa, Regionální potravina, ale třeba i Česká chuťovka, uvedl Tomáš Hrouda. Maso pochází převážně z českých chovů od prověřených chovatelů. Společnost se odlišuje také výrobou fermentovaných výrobků s ušlechtilou plísní v celé České republice jsou pouze dva závody, které tuto možnost mají, a Příbramská uzenina je jedním z nich. Díky této speciální technologii získal Příbramský uherák a Příbramská sněženka ocenění národní značku Klasa. Na Jihočeské zemědělské univerzitě vznikla studie, která dokumentuje skutečnost, že ve 100 gramech salámu je větší obsah probiotik než ve stejném množství jogurtu a mají velmi dobrý vliv na mikroflóru střev, řekl příbramský ředitel. Veškeré provozy procházejí neustálou modernizací, což umožňuje zkvalitňovat služby a především úroveň produktů. Výrobní provozy prošly rozsáhlou modernizací, která byla dokončena v roce 2010, kdy byl vystaven zcela nový prostor sušáren na tepelně upravované salámy a klobásy, mezi další inovace patří také vazačka na špekáčky, což je stroj, který umožňuje vytvořit klasické špekáčky s ručním vázáním, které jim dodává tradiční vzhled a dokonale se hodí k jejich jedinečné chuti. Většina masných výrobků neobsahuje lepek, jsou tedy vhodné i pro osoby se stravovacím omezením. Příbramská uzenina dodává na český trh přibližně kolem 150 druhů masných výrobků a kromě množství klasických produktů se pyšní také několika specialitami, vázanými nejen svým názvem na brdskou vrchovinu, v jejímž podhůří se závod nachází. Jedná se například o výše jmenované fermentované salámy, Brdskou klobásu nebo salám Plešivec, které za svou vynikající chuť, kvalitu a jedinečné zpracování nesou také označení Klasa. Mezi produkty, které získaly certifikát kvality, patří kromě salámu Plešivec, Příbramská sněženka a Příbramský uherák (celý i půlený) také Brdská klobása (ve variantě pálivá i obyčejná), Furiant, Cimbura, Vídeňské párky, Gothajský salám, Příbramská šunka, Játrová cihla a Debrecínské párky. Jedná se celkem o třincát produktů, kterým ministr zemědělství udělil tuto národní značku. Výrobky Příbramské uzeniny získaly také mnohá další ocenění, například Česká chuťovka roku 2012 nebo Potravinářský výrobek roku 2012 a ZDROJ: EUGENIE LÍNKOVÁ Z PK ČR Potravinářská komora ČR požaduje přísnější systém ochrany spotřebitele před možnými dovozy nekvalitních potravin ze zahraničí V souvislosti s pokračujícími skandály s nekvalitními zahraničními potravinami požaduje Potravinářská komora ČR zpřísnění systému ochrany českého spotřebitele před dovozy nekvalitních potravin. Bezpečnost a kvalita potravin je stále častěji tématem, které vstupuje do popředí zájmů českých spotřebitelů, kteří v souvislosti s četnými aférami zahraničních potravin z poslední doby se cítí znepokojeni. I dobrou prací českých dozorových orgánů nelze zcela zabránit výskytu nežádoucích potravin na našem trhu. V případě zahraničních nekvalitních a leckdy i potenciálně nebezpečných potravin se zrak spotřebitelů často obrací právě na konkrétní původ potravin. Potraviny z Polské republiky charakteristické svou nízkou cenou jsou v hledáčku mnohých (nejen českých) spotřebitelů, a to z naprosto pochopitelných důvodů. Polsko v minulosti čelilo v Evropě kritice v souvislosti s řadou potravinových skandálů, připomeneme mezi jinými výskyt technické soli v potravinách, kyseliny mravenčí v zelí či jedu na hlodavce v sušenkách. V posledních týdnech přibyly aféry polských farmářů, kteří dopovali kuřata antibiotiky z černého trhu či krmili jatečná zvířata masokostní moučkou, která byla v minulosti hlavním zdrojem šíření tzv. nemoci šílených krav a jejíž zkrmování přežvýkavcům je v Evropské unii již několik let přísně zakázáno. Potravinářská komora ČR požaduje dosavadní systém ochrany spotřebitele před zjištěnými nedostatky v bezpečnosti a kvalitě dovážených potravin zpřísnit, a to i za cenu dočasné blokace dovozu konkrétních potravin z dané země, odkud nekvalitní či nebezpečné potraviny pocházejí. Účinným prostředkem může být i 100% monitoring dovozů dotčených komodit dozorovými orgány na místě zpracování, a to zejména s důrazem na veřejné stravování, balení a přebalování dovozové suroviny pro český trh a obchodní řetěz- 10

11 ce. Zcela od věci není ani požadavek na povinnost vyžadovat v takových případech certifikáty od akreditovaných laboratoří z České republiky. Poslední události i nepřesvědčivá vystoupení polských představitelů ukazují, že naše požadavky na podstatné zpřísnění dovozních podmínek jsou zcela namístě. TISKOVÁ ZPRÁVA PK ČR; AUTOR: PK ČR; Nová kauce je horší než metanol, stěžují si likérky. Některé končí Metanolová kauza, to byl průšvih, připouštějí majitelé likérek. Hned však dodávají, že snad ještě větším rizikem pro ně může být nový zákon, který jim nařizuje složit pětimilionovou kauci. Zvláště pro drobnější výrobce alkoholu by to mohlo být likvidační. Ostatně někteří už končí. Přežili období, kdy lidé ze strachu pili málem jen vodu, přežili generální zákaz prodeje tvrdého alkoholu, ale nemusí přežít letošní rok. Chystaný zákon, inspirovaný metanolovou kauzou, při níž zemřelo několik desítek lidí, staví výrobcům alkoholu tak tvrdé podmínky, že někteří zvažují uzavření provozoven. K prvnímu lednu 2014 definitivně končím s výrobou, naštvaně konstatuje majitel oderské Likérky Koláček Tomáš Koláček. Poslanci schválili naprosto diskriminační zákon, likvidační pro malé a střední podniky. Dát jistinu pět milionů korun, to je absolutní nesmysl, to nikdo nemá, vysvětluje. Třílitrový likér? Nesmysl Až naši zákonodárci dostanou rozum, bude líp, přidává se majitel Beskydské likérky ze Starého Města Libor Pastorek. Pro ministra financí je možná pět milionů brnkačka, za něj to zaplatí jeho chlebodárci, ale za nás to nikdo nedá, naráží majitel likérky na téměř zázračné objevení dárců, kteří současnému ministru financí Janu Fischerovi splatili dluhy z prezidentské kampaně (více zde). Je to hodně na hraně. Banky nejsou příliš ochotné poskytovat v tomto oboru bankovní záruky a dát ze svého půl milionu, nebo pět milionů, je prakticky nemožné, to si nemůže nikdo dovolit, dodává Pastorek. Podle rozhodnutí zákonodárců by měli mít od příštího roku výrobci lihovin zaplacenou kauci. Ti, kteří odeberou maximálně 25 tisíc kolků, mají zaplatit půl milionu korun, větší výrobci pak pět milionů. A v tom je další nesmysl toho zákona, je vidět, že ti lidé vůbec neuvažují. Kolky se dají používat na lahve od 0,6 do tří litrů. Což je pětinásobný rozdíl. My, co děláme chuťovky, likéry, nemůžeme dělat třílitrové balení. A to bude dělat kdo? ptá se Pastorek. Problém v novém zákoně vidí i jednatel společnosti Herba Alko ze Štítiny na Opavsku Slavoj Hřebíček. Nový zákon znamená pro všechny malé a střední výrobce alkoholu obrovský problém. Už několik týdnů uvažujeme, co budeme dělat, jak se k němu postavíme. Nejde jen o těch pět milionů. K tomu je třeba připočíst spotřební daň, u nás ta kauce dělá tři miliony. To je dohromady osm milionů. To je více, než činí majetek firmy. A to patříme mezi patnáct až dvacet největších v republice, přibližuje další problémy chystaného zákona jednatel. Zákon šitý pro velké likérky, říkají drobní výrobci Nějaké přísliby bankovních garancí už snad máme, ale i tak každý den řešíme, jak se s tou situací vyrovnat. Ony ani ty bankovní garance totiž nejsou zadarmo. Kauci navíc budou muset složit i všechny velkoobchody, které obchodují s alkoholem. Ty to položí. Zůstane pár velkých, zbytek asi půjde na pracák, předpovídá Hřebíček. Tomáš Koláček z Oder už své lidi propustil: Na trhu zůstane pět šest velkých firem, pro které byl ten zákon udělán. Ostatní skončí. A ty firmy si pak rozdělí trh. Když jsme přitom dávali návrhy, které by celý problém řešily, smetli je ze stolu. Navrhovali jsme, aby měl každý kolek své sériové číslo. Neprošlo to. Takže se s nimi bude moci čachrovat jako dříve. U mě pracovalo deset lidí. Všechny jsem už propustil, zůstaly jen dvě holky, které jsou na nemocenské, čistím sklady, prodávám zbytky zásob. Pak zavřu úplně, dokončil Koláček ; AUTOR: DAREK ŠTALMACH; ZDROJ: IDNES.CZ Vyhnout se chemii v jídle pomůže nová mobilní aplikace Praha Potraviny bez chemie, konzervantů a éček označuje modrozelené logo. Nově s jejich vyhledáváním v obchodech pomůže také aplikace do mobilních telefonů. Při dlouhodobé konzumaci nevhodných potravin se mohou lidé potýkat s exémy a alergiemi. V nejhorších případech hrozí i rakovina. To, že jsou potraviny plné chemie, zákazník mnohdy neví, ani když je sní. Když se ale na obalu objeví modrozelené logo, zákazník by měl mít jasno. Aby získala potravina logo CEFF, nesmí obsahovat konzervanty, umělá barviva, sladidla a glutamáty. Už sami výrobci se o tohle logo hlásí, uvedla zástupkyně iniciativy CEFF Ivana Bednářová Častvajová. Označení CEFF je zkratkou slov Certified E-Friendly Food. Má spotřebiteli pomoci najít v regálech obchodních řetězců potraviny bez éček a zbytečné chemie. Dalším pomocníkem je i aplikace do chytrých telefonů. Zákazníkovi ukáže, který obchod má nejvíc potravin bez chemie a jaké si do košíku naložit. Aplikace slouží k tvorbě nákupních seznamů pomocí 15 hlavních kategorií potravin, které jsou graficky označeny tematickými ikonami. Seznam je možné vytvářet průběžně, a to jak v mobilu, tak na webových stránkách CEFF. Záložka Nákupy s CEFF přijde vhod při hledání konkrétní potraviny bez zbytečné chemie. Při zadání jejího názvu se zobrazí obchody, kde je k dostání. Užitečná je i funkce hledání certifikovaných potravin v konkrétním obchodě. Chemie v jídle způsobuje exémy i alergie Potraviny s éčky, konzervanty, ale i stabilizátory mohou při dlouhodobé konzumaci ohrozit zdraví. V těle se tyto látky ukládají a vznikají černé skládky. U dětí se objevují různé exémy, astma, éčka působí i na hormonální systém, který je pak nevyrovnaný. V nejhorších případech způsobují i rakovinotvorné bujení, řekla jednatelka CEFF ČR Jitka Palatová. Například umělé sladidlo Aspartam se vyskytuje v limonádách i jogurtech s označením light. Dobrý pocit z umělého cukru ale přebije ještě větší chuť na sladké, zejména u dětí. A ty pak tloustnou. Těžká váha už Čechům zajistila i prvenství v zemích evropské unie obezita trápí každého třetího dospělého. Sundat spotřebitelům zlatou medaili z krku a odlehčit jejich krok mohou pomoci například i potraviny bez zbytečné chemie kontrolujte etikety ; AUTOR: AMA; ZDROJ: ČT24.CZ 11

12 Nejlepší medovinu na světě má Slovensko, rozhodli včelaři na kongresu Medovina z obce Smolenice na jihozápadě Slovenska je nejlepší na světě. Ocenění udělil slovenskému medovému nápoji 43. světový kongres včelařů, který se konal v Kyjevě. Informoval o tom portál tvnoviny.sk. Soutěže se zúčastnilo asi 700 odborníků ze 110 zemí. Smolenický výrobce na svém webu uvedl, že Slovensko na Ukrajině získalo ze všech zúčastněných zemí největší počet ocenění za medovinu. Spolu s titulem nejlepší medovina na světě to byly dvě zlaté, dvě stříbrné a bronzová medaile. Kongres ocenil i Český svaz včelařů za český projekt IMYB (International meeting of young beekeepers Mezinárodní setkání mladých včelařů) jako klíčovou aktivitu v oblasti práce s včelařskou mládeží v Evropě. IMYB je největší každoroční setkání mladých včelařů z celého světa ve věku do 16 let. Dosud se uskutečnil dvakrát v České republice (2010, 2012), v roce 2011 v Rakousku a letos v Německu. Světová federace včelařů Apimondia pořádá kongresy od roku 1897, v posledních letech se konají každé dva roky. Další ročník se uskuteční v roce 2015 v Jižní Koreji. První zmínky o medovině se objevují už ve starém Římě. Byla to směs trpkého vína ochucená medem. Původní název pochází z gaelštiny jazyka Keltů metheglin. Znamená to nápoj, který léčí. V angličtině zase výraz pro líbánky, honeymoon, vznikl od toho, že novomanželé pili medovinu, aby se jim narodil syn. I u nás byl med velmi důležitý už praotec Čech říkal, že to je ta země mlékem a strdím oplývající. A strdí znamená med. Základem medoviny je samozřejmě med a pak čistá voda. Dále se mohou použít kvasinky, které ovlivní konečnou chuť medoviny i obsah alkoholu. V době kvašení je vhodné tekutinu asi tak jednou za tři až šest týdnů přelít do jiné nádoby. Podává se chlazená jako aperitiv nebo digestiv, můžete přidat i led a citron, používá se i jako součást koktejlů. Díky bylinám a medu působí tento nápoj blahodárně na zažívací ústrojí. Obsahuje 16 až 20 procent alkoholu ; AUTOR: ČTK, IDNES.CZ Tisková zpráva ÚOHS Předseda ÚOHS potvrdil pokutu za zneužití významné tržní síly pro řetězec Kaufland Autor: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže; datum: Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým pravomocným rozhodnutím uložení sankce ve výši Kč pro společnost Kaufland Česká republika v.o.s. za porušení zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití. Předseda Úřadu tak zamítl rozklad účastníka řízení proti prvostupňovému rozhodnutí z dubna letošního roku. Společnost Kaufland se dopustila porušení zákona, když sjednávala s nadpoloviční většinou svých dodavatelů zemědělských a potravinářských produktů platební lhůty v délce delší než 30 dní, a platby takto i realizovala. Obchodní řetězec se dopustil nezákonného postupu také tím, že sjednával s 95% svých dodavatelů zemědělských a potravinářských produktů pro případ postoupení pohledávky třetím osobám povinnost hradit vedle nákladů spojených se zpracováním agendy o postoupení poplatek ve výši 4 % z hodnoty postoupené pohledávky a současně pro případ úhrady faktur dodavatelům před lhůtou splatnosti účtoval tzv. dodatečné skonto ve výši 0,5 % z předčasně uhrazené faktury za každý započatý týden, o který byla faktura dříve uhrazena. Tímto způsobem podřídil řetězec své dodavatele povinnostem vytvářejícím nerovnováhu mezi smluvními stranami. ODBOR MEZINÁRODNÍ A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ ÚOHS (Z PK ČR) Evropská unie uvolní obchod s Kanadou Vzájemná směna zboží by mohla stoupnout až o čtvrtinu Obchod s masem nebo sýry bude dále limitován dovozními kvótami. Evropská unie a Kanada po více než čtyřletém složitém vyjednávání dospěly k dohodě o volném obchodu, která vstoupí v platnost už začátkem roku Svými podpisy ji na konci minulého týdne přímo v Bruselu stvrdili premiér Stephen Harper a předseda Evropské komise José Manuel Barroso. Výměna zboží mezi Evropskou unií a Kanadou přesahující 60 miliard eur by se díky tomu mohla během několika let zvýšit zhruba o čtvrtinu, vyplývá z propočtů Evropské komise. Dosáhli jsme klíčového úspěchu ve vytváření transatlantického trhu, prohlásil na tiskové konferenci Barroso. Jde o vůbec první dohodu o volném obchodu, kterou se Evropské unii podařilo uzavřít s partnery členy skupiny G7, připomíná agentura Reuters. Pro EU představuje dohoda s Kanadou průlom, neboť bruselská exekutiva nyní po krachu mnohostranných obchodních jednání na půdě WTO dvoustranně vyjednává se zhruba 80 zeměmi. Unie se na zmírnění obchodních bariér zatím dohodla jenom se dvěma důležitými partnery Jižní Koreou a Singapurem. Letos v létě začalo jednání o zrušení obchodních a investičních bariér s USA. Kvóty v agrárním obchodě Evropská unie a Kanada zahájily jednání o volném obchodu v květnu roku 2009 s tím, že dohoda by se měla podepsat koncem roku Tohoto cíle se ale dosáhnout nepodařilo. Jednání se zadrhlo hlavně na agrárním obchodu, který nakonec bude pod tlakem farmářské lobby na obou stranách uvolněn jenom částečně. Evropská unie zvedne kvóty na dovoz citlivých položek, tedy hovězího a vepřového masa a rovněž cukrové kukuřice. Kanadské vepřové maso ale nesmí obsahovat chemickou látku ractopamin, podněcující růst zvířat. Její používání je v Evropské unii na rozdíl od USA zakázáno. Dohoda může mít negativní dopad na evropské producenty vepřového a hovězího masa, kteří již nyní mají odbytové potíže, míní v listu The Wall Street Journal Pekka Pesonen, generální tajemník evropského agrárního seskupení Copa-Cogeca. Podobně se zachovají Kanaďané, kteří budou dovozními kvótami chránit producenty mléčných výrobků, drůbeže a vajec. Souhlasili s tím, že kvóta na dovoz sýrů z EU se zvýší z dosavadních 13 tisíc na 12

13 30 tisíc tun. Mlékárenské lobby se to ale vůbec nelíbí. Dohoda s EU vytlačí lokální produkty dotovanými sýry z Evropy. Nejvíce ohroženi tím jsou malí výrobci, vyjádřil se pro agenturu Reuters Wally Smith, šéf kanadského svazu mléčných farem. Ostře proti uvolnění dovozu mléčných výrobků je také vláda separatistické provincie Québec. Kanaďané se v dohodě zavázali, že jejich firmy nebudou moci prodávat četné zboží s evropským zeměpisným označením. Nemohou tedy používat názvy jako například Parmská šunka nebo Champagne. Delikátní sýrový kompromis U sýrů bylo dosaženo delikátního kompromisu. Kanadští výrobci sýrů evropského původu mohou nadále používat označení feta, gorgonzola, munster, asiago a fontina. Ale pokud vstoupí na trh nový výrobce, bude povinen na obalu jasně sdělit, že jde o imitaci. Kanada je sedmým největším spotřebitelem sýrů na světě. Loni to bylo 320 tisíc tun a skoro veškeré toto množství dodaly tamní mlékárny, z EU pocházelo pouhých 13 tisíc tun. Z uzavřené dohody o volném obchodu budou mít značný prospěch producenti masa v Kanadě, z nichž některé vlastní americká společnost Cargill či brazilská JBS, na evropském břehu významné mlékárenské skupiny jako francouzské firmy Lactalis a Bongrain, nizozemská FrieslandCampina nebo dánská Arla Foods Amba. Ty už léta usilují o lepší přístup na kanadský vysoce koupěschopný trh. Dohoda se však netýká jenom zmírnění četných překážek v obchodu se zbožím. Usnadní přístup na trh také firmám poskytujícím různé služby, včetně bankovních, pojišťovacích nebo dopravních. EU a Kanada si rovněž budou vzájemně uznávat různá technická osvědčení. Evropská unie je druhým nejdůležitějším partnerem Kanady s podílem 9,5 procenta na jejím zahraničněobchodním obratu. Klíčové jsou Spojené státy s více než šedesátiprocentním podílem. Na třetím místě je Čína. Ottava v uplynulých dnech také sdělila, že čeští občané budou moci brzy cestovat do Kanady bez víz. Mohu potvrdit, že Kanada skutečně začala proces, jehož výsledkem bude zrušení vízové povinnosti v nejbližší možné době, prohlásil nový kanadský velvyslanec v Praze Otto Jelinek v tiskové zprávě. Přínos dohody Padnou celní tarify EU a Kanada postupně zruší skoro všechna (99 procent) dovozní cla. Firmy v zemích EU by tak měly ušetřit kolem půl miliardy eur ročně. EU zruší cla na dovoz četných agrárních produktů pšenicí počínaje a javorovým sirupem konče. Kanadští farmáři budou zase do EU moci bezcelně vyvézt 80 tisíc tun vepřového a 50 tisíc tun hovězího masa ročně. Volný obchod s auty Unie zruší desetiprocentní clo na dovoz osobních aut a až čtyřiapůlprocentní clo na dovoz autodílů a součástek z Kanady. Ta zase bude uznávat četné evropské standardy, což usnadní vývoz aut z EU na její trh. Přístup k veřejným zakázkám Federální vláda v Ottawě i vlády jednotlivých provincií se zavazují, že umožní evropským dodavatelům ucházet se o veřejné zakázky. Jejich celková hodnota se na federální úrovni odhaduje na 15 až 19 miliard kanadských dolarů ročně. Na úrovni provincií je to dalších 112 miliard dolarů ; AUTOR: VÁCLAV LAVIČKA; ZDROJ: HOSPODÁŘSKÉ NOVINY Nová laboratoř testuje chuť potravin Ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském, a. s., (VÚPS) v Praze bylo minulý týden slavnostně otevřeno svými parametry u nás jedinečné výzkumné senzorické centrum. Nové pracoviště, které se skládá ze senzorické a analytické laboratoře, je určeno především k výzkumu, vývoji a inovacím v oblasti senzorické kvality potravin. Jeho analytická laboratorní část je zaměřena zejména na nápoje s hlavním zřetelem na pivo, stejně jako senzorická část, jejíž vybavení však umožňuje i testování širokého spektra potravin, potravinářských surovin i výrobků běžného používání. Zařízení novinářům představili zástupci výzkumného ústavu, v jehož budově se degustační místnost a analytická laboratoř nachází. Realizace Výzkumného senzorického centra byla zahájena v říjnu 2012 a projekt představoval investici ve výši 15 milionů, která byla více než ze třetiny financována z peněz Evropské unie příspěvek šest milionů korun byl poskytnut z operačního programu Praha Konkurenceschopnost. Vybudováním senzorického centra vzniká vědecké pracoviště, které přinese nové významné poznatky do oblasti pivovarské, sladařské, chmelařské a celého nápojového průmyslu, řekl ředitel ústavu Karel Kosař. Bez nadsázky lze tvrdit, že český potravinářský výzkum dostal velkého pomocníka ve zkoumání tak citlivé oblasti lidské činnosti, jako jsou potraviny z hlediska ověřování si jejich kvality a bezpečnosti, kterou naše veřejnost požaduje, dodal. Podle potřeb senzorického centra v něm bude pracovat čtyři až šest vědeckých pracovníků a kromě toho zde budou řešit vědecké úkoly diplomanté a doktorantští adepti. Centrum má sice sloužit především pro průmyslový výzkum a ve spolupráci s pivovary se zde budou vyvíjet a testovat nové výrobky, ale bude zde probíhat i výuka pro střední a vysoké školy, školení pro zaměstnance potravinářských firem či semináře o senzorické kvalitě potravin a nápojů. Prostory centra si budou za poplatek moci pronajmout také spotřebitelské organizace či média pro stále oblíbenější senzorické testy potravin. Pracoviště senzorického centra má dvě laboratoře senzorickou a analytickou. Senzorická laboratoř, která splňuje platné mezinárodní normy, zahrnuje degustační zkušebnu vybavenou dvanácti degustačními boxy se speciálním osvětlením, výpočetní technikou, signalizací pro obsluhu a dalším nezbytným vybavením pro co nejobjektivnější posuzování zkoumaných potravin. Zkušebna má přívod vzduchu a odtah pachů, bezbariérové uspořádání a jeden speciálně přizpůsobený degustační box umožňující i zapojení tělesně postiženého hodnotitele do práce panelu. Dvě další samostatné místnosti jsou pak určeny pro přípravu a uchovávání vzorků. K dispozici jsou zařízení pro přípravu i tepelnou úpravu vzorků, prostředky pro vzorkování a servírování, chladicí boxy, myčky, skříně, odkládací a přípravné plochy. Další prostory slouží k tréninku a vyhodnocování výsledků aktivit posuzovatelů. Klimatizovaná analytická laboratoř umístěná ve vyšším patře ústavu, která je vybavena špičkovými analytickými přístroji s vysokým rozlišením a moderní výpočetní technikou se speciálním softwarem, má za úkol objektivně vyhodnotit subjektivní hodnocení organoleptických vlastností nápojů či potravin. Schopnosti lidského vnímání chutí a vůní pomocí smyslů našich vlastních senzorů, jsou jedinečné a senzorická analýza jich využívá k získání objektivních vědeckých poznatků, uvedl manažer rozvojových projektů VÚPS Miroslav Dienstbier. Nové vy- 13

14 soce citlivé analytické přístroje, které jsou na světové úrovni, nám umožní zmapovat i velmi malé koncentrace senzoricky aktivních látek. Díky propojení informací z obou uvedených oblastí budeme moci odpovědět na mnohé otázky, spojené s kvalitou potravin, doplnil. Jak uvedla manažerka ústavu pro výzkum Věra Hönigová, synergické spojení senzorické a analytické laboratoře společně s nedávno vybudovanou výzkumnou a vývojovou varnou umožní rozvíjet zcela nový směr v senzoricko- -chemické analýze potravin a nápojů, tzv. senzomiku. Pomocí velice přesných a citlivých analytických přístrojů, většinou plynových nebo kapalinových chromatografů s hmotnostní detekcí vybavených příslušným softwarem, lze vytvořit tzv. senzomický profil testované potraviny či nápoje, který úzce souvisí s profilem senzorickým. V ideálním případě pak lze pomocí senzorického profilu velice objektivně porovnávat mezi sebou organoleptický charakter vzorků potravin či nápojů, uvedla. V pivu tak lze například velice přesně popsat hořkost, její intenzitu a charakter sledováním skupiny senzoricky aktivních analytů, jako jsou hořké látky z chmele a polyfenoly z chmele a sladu. Ze získaných senzomických profilů bude v budoucnu možno sledovat například vliv technologického postupu a použitých surovin na konečný senzorický profil výrobku a třeba také predikovat jeho finální chuť a vůni, zvýraznit jeho příznivé vjemy, anebo se naopak vyvarovat vzniku látek senzoricky nepříznivých. Pro zachování charakteru českého piva pro budoucí generace je podle pivovarníků nutné především zachovat základní stavební kameny české suroviny, pokud bychom je ztratili, senzorický profil českých piv postupně zmizí. Tyto nové metody najdou bezesporu uplatnění také v oblasti autenticity výrobku a standardizace jeho výroby, v neposlední řadě budou využity v rámci dlouhodobého vědeckého záměru VÚPS, a tím je podpora a udržitelnost Chráněného zeměpisného označení Českého piva. Proto se činnost Výzkumného senzorického centra zaměří také na vytvoření senzomické mapy Českého piva ve vztahu k technologii a použitým surovinám a faktorům, které determinují finální organoleptický charakter piva. Výsledky umožní formulovat šlechtitelské cíle na kvalitativně vyšší úrovni a podpoří výběr a produkci odrůd ječmene a chmele vhodných pro výrobu Českého piva, uvedla Hönigová. České pivo je od října 2008 oficiálním chráněným zeměpisným označením zapsaným u Evropské komise. Ochrany názvů zemědělských a potravinářských výrobků zavedla EU v roce 1992 s cílem ochránit výrobce před plagiáty a spotřebitele před klamáním. Pivo českého typu, které bylo poprvé uvařeno roku 1842 v Plzni, charakterizuje vyšší hořkost, výraznější barva a říz nápoje, proti zahraničním ležákům mají ty české naopak nižší obsah alkoholu. Rozdílné vlastnosti českého piva jsou dány nejen použitými surovinami, zvláštními odrůdami chmele a ječmene, ale také metodou dvoustupňového spodního kvašení. Označení koncem srpna používalo 16 pivovarů pro 77 značek piva. To odpovídalo zhruba 75 procentům tuzemského pivního trhu ; AUTOR: OLDŘICH PŘIBÍK; ZDROJ: ZEMĚDĚLEC Odborné vzdělávání: Národní soustava kvalifikací Konsorcium Hospodářské komory ČR, Agrární komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a společnosti TREXI- MA, se podílí prostřednictvím sektorových rad na tvorbě Národní soustavy kvalifikací. NSK představuje pro firmy novou cestu k získávání odborníků z praxe s mnohostranným využitím zejména v personalistice od recruitmentu po outplacement. Národní soustava kvalifikací je pružný a praktický nástroj, který nabízí: vedle školní docházky novou cestu k plnohodnotné profesní kvalifikaci, tj. uznání našich dovedností a znalostí bez ohledu na to, kde jsme se je naučili prostor k propojování tradičních a nových metod v personalistice cestu ke kvalitě inovativní přístup a nový směr personalistiky Za vznikem Národní soustavy kvalifikací nestojí nikdo jiný než Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní ústav pro vzdělávání a výše uvedené konsorcium. Komu je NSK určena? Dá se říci všem, kteří se na trhu práce pohybují: Občanům, kteří chtějí změnit svou původní profesi Občanům v evidenci úřadů práce Absolventům škol Kariérovým poradcům Školám a vzdělavatelům Firmám Profesním svazům, cechům, asociacím Ministerstvům NSK firmám ovlivňovat kvalitu odborníků na trhu Přichází-li se do firmy ucházet o místo držitel osvědčení o profesní kvalifikaci, stačí zaměstnavateli otevřít si na internetu standardy příslušné kvalifikace a okamžitě přehledně vidí, co tento zájemce musel prokázat u zkoušky, co tedy umí. Posílá-li zaměstnavatel svého pracovníka na kurz zakončený zkouškou z profesní kvalifikace, opět díky zveřejněným standardům přesně ví, s jakými znalostmi a dovednostmi se mu zaměstnanec vrátí. Současně má zaměstnavatel záruku, že obsah kvalifikace skutečně odpovídá potřebám praxe, protože ho nesestavovaly ani školy či jiné vzdělávací organizace, ani žádná státní instituce, ale právě zástupci zaměstnavatelů. Personalisté navíc mohou na bázi NSK vystavět svůj personální a vzdělávací systém. A je samozřejmě možné si ho specifikovat nebo modifikovat podle potřeb vlastních pracovních pozic. Standardizovaný popis kvalifikací založený na kompetencích pracovníků a na kritériích jejich hodnocení k tomu přímo vybízí. NSK také může posílit pozici zaměstnavatelů na trhu práce. Začnou- -li totiž zaměstnavatelé u zaměstnanců vyžadovat osvědčení o kvalifikaci NSK, postupem času se zvýší kvalifikovanost pracovníků v dané oblasti. Firmy si pak mohou vybírat z kvalitnější nabídky pracovních sil. NSK občanům, uchazečům o zaměstnání pomáhá zvyšovat jejich hodnotu pro pracovní trh Občan může na cestu za lepší prací vstupovat třemi cestami: Přihlášením se přímo ke zkoušce z příslušné profesní kvalifikace u autorizované osoby, pokud se domnívá, že požadavky standardu je schopen splnit bez dalšího vzdělávání. Absolvováním kurzu a následným složením zkoušky z profesní kvalifikace u autorizované osoby. Přihlášením na Úřadu práce jako 14

15 uchazeč nebo zájemce o práci a absolvováním kurzu a následným složením zkoušky z příslušné profesní kvalifikace, s tím, že vše probíhá v rámci zákonných pravidel pro rekvalifikace se státní podporou. Seznam všech dostupných profesních kvalifikací najdou zájemci na adrese a také na portálu kde se uchazeči navíc dozví, jaké vzdělávací kurzy na vybranou zkoušku navazují, a naleznou zde také nabídku volných pracovních míst. Národní soustava kvalifikací (NSK) je národní projekt MŠMT, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Cílem Národní soustavy kvalifikací je určit a popsat jednotlivé profesní kvalifikace tak, aby byly samostatně uplatnitelné na pracovním trhu v ČR. NSK2 pomůže těm, kteří z nějakého důvodu nedokončili nebo ani nezačali odbornou školu a chtějí si doplnit vzdělání. Pomůže také všem, kteří vystudovali v jiném oboru, než pracují a potřebují mít doklad o svých znalostech a dovednostech. K dnešnímu dni bylo vytvořeno 450 standardů profesních kvalifikací. Od zahájení projektu Národní soustavy kvalifikací v roce 2005 do konce března 2013 bylo vykonáno zkoušek. Více na Konkrétní možnost ve vinohradnictví a vinařství: Vinohradník-vinař (odborné vzdělání na úrovni středního vzdělání s výučním listem) Dále je před dokončením a brzy bude k dispozici: Hodnotitel vína (odborné vzdělání na úrovni středního vzdělání s výučním listem) A připravuje se: Technik vinohradník (střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou) Technik vinař (střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou) ZDROJ: HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR A J. SEDLO Z MONITORINGU EU EUROPOSLANCE HYNKA FAJMONA ZÁŘÍ 2013 Poslední sporné body reformy SZP vyřešeny, výbor AGRI schválil reformní balíček Reforma společné zemědělské politiky (SZP): dosažení politické dohody ohledně posledních nevyřešených bodů (IP/13/864). Instituce EU úspěšně formalizovaly dohodu o reformě SZP pro následující víceleté finanční období. Obtížně vyjednaný kompromis, kterého dosáhli zástupci Rady, EP a Komise na konci června 2013, oficiálně schválil i výbor AGRI. Tento termín hlasování byl rovněž lhůtou pro vyřešení posledních sporných bodů reformy souvisejících s víceletým finančním rámcem. Finální dohodu před hlasováním AGRI instituce uzavřely na neformálním zasedání Rady pro zemědělství a rybolov Kontext Jednání o reformě SZP pro období po roce 2013 probíhají již více než rok. V březnu 2013 o reformě hlasovalo plénum EP a také Rada dospěla ke společné pozici. Obě pozice se ale po prvním čtení v EP v některých důležitých bodech odlišovaly, proto od dubna 2013 probíhala jednání mezi institucemi, která měla vést ke kompromisnímu řešení. Nejen v případě finanční perspektivy , ale také u dlouho projednávané otázky reformy SZP nakonec EP, Rada a Komise dospěly k dohodě do konce června Ta klade důraz na konvergenci přímých plateb a jejich spravedlivější rozdělení, na ekologizaci, tedy ozelenění, i když s určitým oslabením původních požadavků, a podle EK i na posílení pozice zemědělců v potravinovém řetězci a na větší transparentnost SZP. Nedořešená situace v oblasti zemědělské reformy vedla v dubnu 2013 EK k tomu, že Radě předložila návrh, který se týká přechodných opatření v rámci SZP pro rok Přechodné období se má týkat především vyplácení přímých plateb předtím, než bude zaveden nový systém na základě reformy, a také programů rozvoje venkova, které jsou momentálně připravovány na základě projednávané legislativy na úrovni jednotlivých členských států. Obsah a sporné body Hlavní body finální dohody se týkají nařízení o přímých platbách a naří- 15

16 zení o rozvoji venkova. Pokračování v jednání vyžadoval především EP, který nepovažoval za uzavřené především otázky reformy SZP související s víceletým finančním rámcem. V otázce přímých plateb se Rada a EP shodly na povinném degresivním snížení přímých plateb a dobrovolném stanovení stropů. EP vyslyšel členské státy a souhlasil se snížením míry degresivity. Objem podpory pro jeden zemědělský podnik, do které není započítána platba na tzv. ozelenění, tak bude snížen na nejméně 5 % pro částky překračující 150 tis.. Od částky však budou moci být odečteny mzdové náklady. Toto snížení nemusí použít členské státy, jež uplatňují přerozdělovací platby, podle nichž je k přerozdělení na první hektary všech zemědělských podniků ponecháno 5 % z jejich národního finančního rámce. Členské státy, u kterých průměrná platba na hektar bude nižší než 90 % průměru EU, budou mít nárok v rámci tzv. vnější konvergence na zvýšení prostředků do národního finančního rámce. Rovněž je stanovena záruka, že minimální úrovně dosáhnou všechny členské státy do roku Největším ústupkem Rady vůči EP je zvýšení míry kofinancování u méně rozvinutých regionů, nejvzdálenějších regionů a menších ostrovů v Egejském moři. Jednotlivé sazby kofinancování se budou lišit podle skupin regionů takto: 85 % pro méně rozvinuté regiony, nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři, 75 % a 63 % u přechodových regionů a 53 % u ostatních oblastí. Zvýšit se mohou u opatření týkajících se např. zahájení činnosti mladého zemědělce, předávání znalostí, spolupráce apod. Členské státy budou mít možnost přesunout až 15 % finančních prostředků z prvního pilíře (přímé platby) do druhého (rozvoj venkova). Přesun těchto finančních prostředků navíc nebude vyžadovat kofinancování ze strany členského státu. Transfer mezi jednotlivými pilíři maximálně do 15 % bude možný i opačným směrem. U členských států, které obdrží méně než 90 % průměru EU na přímé platby, bude možný přesun až 25 % z druhého pilíře. Rada rovněž dala souhlas s rozšířením pravomoci Komise upravovat za předem stanovených podmínek výši ročních alokací členských států na rozvoj venkova prostřednictvím aktů v přenesené působnosti. Další vývoj Po hlasování AGRI bez dalších pozměňovacích návrhů je nyní na řadě hlasování pléna EP, a to buďto na říjnovém, nebo listopadovém zasedání. Následně se očekává schválení reformního balíku Radou v prvním čtení. Vzhledem k dohodě klíčových institucí by reformy přece jen měly začít platit od ledna Informační společnost Komise prosazuje levnější volání v rámci EU již od roku Legislativní balík s názvem Propojený kontinent reformující trh telekomunikací, jenž má snížit náklady spotřebitelů, zjednodušit byrokratické požadavky na podniky či zajistit nová práva uživatelům i poskytovatelům služeb, přijala Komise Kontext Telekomunikace tvoří 9 % digitální ekonomiky v Evropě a jsou na nich závislé i ostatní sektory. Obstát dnes v byznysu znamená být připojen. Každý evropský trh má ale své regulace překážky, různé ceny a pravidla jak pro spotřebitele, tak pro provozovatele služeb. Například licenční poplatky se v členských státech pohybují v rozmezí , v cenách za volání za minutu jsou rozdíly mezi státy i 774 %. Nikdo neposkytuje služby pro celou EU, sítě jsou příliš pomalé, nespolehlivé a nebezpečné, což snižuje konkurenceschopnost firem. Takto roztříštěný trh nemůže podle Komise čelit globální konkurenci. Cílem je tedy z 28 trhů vytvořit 1 jednotný trh telekomunikací, který by mohl přinést úspory z rozsahu a až 0,9 % HDP ročně navíc. Komise v digitálním trhu vidí zdroj růstu a inovací, ale také tvorby nových pracovních míst, díky charakteru trhu zejm. pro mladé pracovníky. Obsah a sporné body Reforma má ambice zavést mobilní tarify pro celou EU bez příplatků za roaming, zjednodušit firmám pravidla investování a expandování za hranice, zajistit celoevropskou ochranu neutrality internetu a zrušit příplatky za mezinárodní hovory v rámci EU. Pro poskytovatele telekomunikačních služeb by to mělo znamenat zjednodušení administrativní zátěže a zajistit jim jednotné zacházení po celé Evropě (např. zavedením jednoho povolení pro poskytování služeb ve všech státech EU). Pro snížení počtu regulovaných trhů návrh zahrnuje i požadavek zákonného omezení regulace dílčích telekomunikačních trhů, se zavedením celoevropského regulátora však prozatím nepočítá. Dále mají být sjednoceny způsoby, jimiž si poskytovatelé mohou pronajmout přístup k sítím, které vlastní jiné společnosti, a mohli si tak volně konkurovat. Od 16

17 budou zakázány poplatky za příchozí hovory v EU. Telekomunikační společnosti buďto nabídnou tarify platné po celé EU, nebo svým zákazníkům umožní vybrat si pro roamingové služby jiného operátora s levnějším tarifem (a to bez nutnosti pořízení nové SIM karty). Konec má být také vyšším cenám za volání z domácí sítě do jiných členských zemí EU. Cena by neměla být vyšší než za dálkový hovor hovor z mobilu v rámci EU by neměl stát více jak 0,19 /min. EK chce také spotřebitelům přiznat nová práva (či alespoň harmonizovat ta stávající), např. právo na smlouvu v běžně srozumitelném jazyce s větším množstvím srovnatelných informací, právo na změnu poskytovatele či smlouvy, právo na smlouvu pouze na 12 měsíců (namísto 24 měsíců), právo odstoupit od smlouvy, nedodává-li poskytovatel smluvenou rychlost internetu, a právo přesměrovat elektronickou poštu na novou ovou adresu po změně poskytovatele internetu. Komise má v úmyslu umožnit všem rovnocenný přístup k internetu, to znamená zakázat blokování a omezování internetového obsahu přístup všem uživatelům bez ohledu na cenu či rychlost připojení, které mají předplacené. Má být zajištěn širší přístup k mobilnímu připojení 4G a Wi-Fi. Mobilní operátoři budou moci díky lepší koordinaci načasování, doby trvání a jiných podmínek přidělování spektra vypracovat účinnější plány přeshraničních investic. Členské státy budou nadále vybírat a také využívat související poplatky od mobilních operátorů a přidělování spektra bude probíhat v souvislejším rámci, který rovněž pomůže rozvoji trhu s moderním telekomunikačním vybavením. Legislativní balík také obsahuje doporučení k metodice výpočtu nákladů a nediskriminaci, které má zvýšit jistotu investorů, úroveň investic a zmírnit rozdíly mezi regulačními orgány. Harmonizuje a stabilizuje náklady, které mohou příslušní poskytovatelé účtovat za to, že jiným poskytovatelům poskytnou přístup do svých stávajících metalických sítí, a garantuje, že subjekty, jež o něj žádají, mají do sítí skutečně rovnocenný přístup. Od toho si EK slibuje, že ceny za velkoobchodní přístup k širokopásmové síti nové generace bude stanovovat trh, a nikoli regulační orgány. Nový plán zatím nezískal pozitivní ohlasy mezi operátory, kteří mají obavy z nižších zisků. Ty však komisařka pro digitální agendu Neelie Kroes odmítá s tím, že ztráty budou vynahrazeny větším počtem zákazníků, které přilákají nižší ceny, a také větším objemem uskutečněných volání. Další vývoj Balík bude v následujícím období projednán členskými státy v Radě a EP. Studie: Výpadek příjmů z DPH dosahuje v EU desítek miliard eur, v ČR jsou výpadky nadprůměrné Podle nové studie o výpadku příjmů z DPH v členských státech EU, uveřejněné , představovala ztráta v důsledku nedodržování předpisů či nevybírání DPH v roce 2011 cca 193 mld. (1,5 % HDP EU, o 0,4 procentního bodu více než v roce 2006). Jen v ČR toto číslo dosáhlo 4,2 mld. (2,7 % HDP ČR) namísto očekávaných 15,2 mld. ČR v roce 2011 vybrala jen necelých 11 mld., tj. o celých 28 % méně, což je nadprůměrná hodnota, byť mezi zeměmi Visegrádské čtyřky druhá nejlepší (unijní průměr činil v daném roce 18 %, ČR se navíc ve sledovaném období v daném parametru zlepšovala). Studie obsahující podrobné údaje o rozdílu mezi splatnou DPH a skutečně vybranou částkou v letech ve 26 členských státech (bez Kypru a Chorvatska) byla financována Komisí v kontextu reformy DPH představené v podobě nelegislativního dokumentu v prosinci ,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 1,9 březen ,7 1,7 1,5 1,4 1,6 1,4 1,2 1,2 duben 2013 květen 2013 Poslední studie o výpadku příjmů z DPH v EU byla zveřejněna v roce 2009 s údaji za období Ve studii jsou také uvedeny hlavní faktory, které k výpadku příjmů z DPH přispívají. Kromě daňových podvodů mezi ně patří zejm. konkurzy a platební neschopnost, statistické chyby, opožděné platby a vyhýbání se daňovým povinnostem. Komise tvrdí, že je důležité zaujmout přísnější postoj proti daňovým únikům a lépe prosazovat předpisy na vnitrostátní úrovni, mj. i prostřednictvím mechanismu rychlé reakce, který byl přijat Radou v červenci Sama hodlá v dohledné době navrhnout standardní formulář přiznání k DPH pro celou EU, od by také mělo začít fungovat jedno správní místo pro podniky poskytující elektronické a telekomunikační služby. Nadto Komise členské státy dlouhodobě vyzývá, aby rozšířily své daňové základy a omezily daňové výjimky a slevy, čímž by své daňové systémy nejen zjednodušily, ale také by předešly zvyšování základních sazeb DPH. Až 83 % žáků základních škol a 94 % žáků středních škol studuje v EU-28 anglický jazyk jako cizí jazyk. Druhým nejčastějším cizím jazykem je francouzština (19 %, resp. 23 %), němčina (9 % a 21 %) a španělština (6 % a 18 %). Anglický jazyk se v roce 2011 v EU-28 umístil také na prvním místě mezi dospělými. Na dobré úrovni angličtinu ovládá 45 % lidí. Dvě třetiny dospělé populace EU tedy uvedly, že umí alespoň jeden cizí jazyk. V ČR se nejčastěji studují angličtina a němčina. EU-28 eurozóna (EU-17) 1,7 1,6 1,2 1,6 1,6 1,4 1,5 1,3 1,2 červen 2013 červenec 2013 srpen 2013 Obr. 4: Vývoj meziroční míry inflace v EU, eurozóně a ČR (v %). Poznámka: včetně Chorvatska od Zdroj: Eurosat. ČR 17

18 VINAŘSTVÍ V ARGENTINĚ Zvykli jsme si dívat se do vyspělých vinařských zemí jako je Francie, Itálie a případně Španělsko a taky do okolních středoevropských zemí. Ale inspiraci může přinést i pohled do tzv. nových vinařských zemí, které možná považujeme někdy za oproti nám zaostalé, protože se to učí teprve pár století, zatímco u nás je to známo již po tisíciletí. Ale to neznamená, že bychom tam nemohli najít inspirativní podněty. Například o století dříve v Argentině bílovičtí občané zavedli v jedné provincii pěstování bavlny. Počátky argentinského vinařství sahají do koloniálního období a na rozvoji se podíleli Španělé. Moderní vinařský průmysl založili Italové a Španělé koncem 19. století. Vysazovaly se francouzské odrůdy (Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec), italské odrůdy (Barbera, Nebbiolo, Sangiovese) a také španělské (Tempranillo, Pedro Giménez). V té době nastal i rozvoj průmyslu, který umožnila nová forma dopravy železnice. V zemědělství se zaváděl také závlahový systém. Ve dvacátém století zažil argentinský vinařský průmysl ohromnou expanzi, ale také následující krizi. Vyprofilovaly se dva hlavní vinařské regiony: Mendoza a San Juan. Byly zavedeny právní předpisy pro regulaci výsadeb, byly podporovány vybrané odrůdy a regulace výnosu hroznů, destilace vína. V letech 1890 až 1930 prožila Mendoza krizi při exportu krav do Chile. V té době byla v Evropě vinařská krize způsobená révokazem, která způsobila nárůst cen vína. Od roku 1880 vláda podpořila osvobozením od daní výsadbu vinic, oliv a ovocných sadů. Následovalo zvýšení spotřeby vína, hlavně ve městech. To vedlo ke zvýšení dovozu vína z Itálie a Španělska, což nakonec způsobilo v roce 1897 krizi z nadbytku vína. Vinaři protestovali proti dovozům umělého vína a žádali jeho proclení. V roce 1904 tyto snahy vyústily ve vznik Svazu vinařů Argentiny. Období let 1890 až 1930 lze označit, i přes krize, za období růstu vinařského průmyslu v Argentině. Průmysl se věnoval výrobě vín nižší kvality pro vnitřní trh s upřednostňováním množství před kvalitou (připomíná mi to u nás období let ). Plocha vinic se zvýšila z 5 tisíc hektarů v roce 1890 na 45 tisíc hektarů v roce 1910 a dále na 85 tisíc v roce 1920 a 141 tisíc hektarů v roce To sebou neslo nadvýrobu vína a krize ( , , , ). Pozitivním výsledkem krizí byla právní regulace výroby vína, vznikla řada vinařských předpisů. Patří k nim povinné klučení vinic, zákaz přídavku vody, destilace vína atd. Pořád se ale jednalo o kvantitativní produkci vína, nikoliv o kvalitu. Od roku 1930 rostla makroekonomická situace v zemi, tím i příjem obyvatelstva a spotřeba vína na hlavu, bez ohledu na znárodnění vinařského průmyslu v padesátých letech. Avšak v padesátých letech bylo nově povoleno přidávání vody do vína. To mělo katastrofální důsledky na kvalitu a proto vznikly nové předpisy, v rámci kterých mimo jiné byla vytvořena nová státní instituce odpovídající za vydávání vinařských předpisů, vedení registru vinic, vedení registru produkce vína a kontroly vína uváděného do oběhu. V roce 1966 byl přijat nový zákon o melioracích. Daňově zvýhodňoval závlahy. Během šesti let bylo nově vysázeno 50 tisíc hektarů vinic. V duchu té doby zaměřené na kvantitu se jednalo o málo hodnotné odrůdy Criolla Grande, Criolla Chica, Ceresa a Moscatel Rosada. Vína z těchto odrůd opět vyvolala nerovnováhu na trhu vínem mezi nabídkou a poptávkou. Po historickém maximu spotřeby 90 litrů vína na osobu a rok (1970) se k tomu spotřeba začala snižovat. To vyústilo v největší krizi, která znamenala konec stolního vína pro tuzemský trh v Argentině. Maximální plocha vinic v Argentině dosáhla v letech 1976 až tisíc hektarů. Důsledkem bylo vyklučení 130 tisíc hektarů vinic a téměř 21 tisíc zkrachovalých vinařů. Značnou redukcí prošla i národní odrůda Malbec: ze 72 tis. ha v roce 1978 zůstalo v roce 1990 jen 10 tis. ha. V roce 1970 byl přijat zákon, který umožňoval finanční podporu propojení produkce hroznů a výrobě vína, včetně lahvování vína v místě produkce hroznů. V roce 1966 bylo v Mendoze 90 % množství hroznů dodáváno 839 vinařským podnikům bez vlastních vinic a 70 % z nich nemělo ani majetkové propojení. V roce 1978 to bylo jenom 72 % hroznů a v roce 1982 pouze 57 % hmotnosti sklizených hroznů. Cílem bylo zvýšení kvality a omezení podvodů. V roce 1982 byly stanoveny kvóty produkce vína (podle pětiletých průměrů výnosu hroznů). To však vedlo jenom k agónii množstevní produkce vína, která vyvrcholila krizí dalším zákonem v roce Nakonec byly zakázány nové výsadby vinic. Průměrný výnos hroznů činil v roce t/ha a na počátku devadesátých let minulého století již 12 t/ha. Do roku 1991 se snižovaly plochy kvalitativních odrůd, zvláště Malbec. Následně se situace změnila, při sklizni 2012 již tvořila tato odrůda 15 % všech vinic Argentiny. Roste podíl odrůd 18

19 Chardonnay a Sauvignon blanc, zatímco se snižuje podíl Pedro Jimenez a Ugni blanc. Z 218 tis. ha v roce 2010 je 12 tis. určeno k pěstování stolních hroznů, které bylo finančně podporováno v 80. a 90. letech. 1,2 tis. ha vinic z toho produkuje rozinky. Od roku 1999 má Argentina zákon o ochraně zeměpisných názvů. Zahrnuje jen 2 chráněná označení původu (CHOP, v našem pojetí jakostní vína) a 86 chráněných zeměpisných označení (CHZO, v našem pojetí zemská vína). V roce 1991 vznikl v Argentině vinařský fond jako nástroj k propagaci a vývozu vinařských produktů. Vinaři odvádí 1,90 Kč/100 kg zpracovaných hroznů a stejnou částkou přispívá provincie. Podporuje tuzemskou spotřebu i export vinařských produktů včetně rozinek. Správní radu tvoří 8 zástupců vinařů a 1 zástupce vlády. Zpočátku byla potřeba existence vinařského fondu značně zpochybňována. Podporována byla i výroba zahuštěného hroznového moštu. V roce 2000 se začal vytvářet strategický plán argentinského vinařského průmyslu do roku Podíleli se na něm svaz vinařů, vláda regionu Mendoza, univerzita Cuyo a národní institut zemědělských technologií. Přednostním cílem je prodej argentinských vín v severních zemích. Především jde o USA, Anglii, Kanadu, Brazílii a některé asijské státy. K metodám dosažení cíle patří i financování cest do Argentiny zahraničních obchodníků, novinářů a someliérů. Naopak mají argentinská vína propagační kanceláře v Mendoze, New Yorku, Londýně, Sao Pablo, Colombii a Pekingu. Od roku 2011 existuje každého 17. dubna světový den odrůdy Malbec, který probíhá v 68 městech 43 zemí světa. Zvyšuje se i vinařská turistika. V roce 2004 tvořili turisté za vínem 1,5 % všech návštěvníků Argentiny, v roce 2010 to již bylo 2,9 %. Inter-Ameriacan Bank poskytla 50 milionů dolarů pro další integraci pěstitelů hroznů. Do roku 2012 se tak provázaly 3 tisíce pěstitelů s vinařskými podniky. Většina z nich vlastní méně než 20 ha vinic, celkem je to 15,5 tis. ha v 8 provinciích. Největší podíl prostředků (35 %) byl věnován novým výsadbám vinic, 22 % ochraně před krupobitím, 11 % výměně opěrné konstrukce, 17 % vinohradnickým strojům a 8 % závlahám. V Argentině existuje již přes 100 let systém regulace vinařství. Z ČLÁNKU GENNARI, A. ESTRELLA ORREGO, J. SANTONI, L.: WINE MARKET REGULATION IN ARGENTINA: PAST AND FUTURE IMPACTS. AAWE WORKING PAPER NO. 136, ČERVEN 2013, 35 STRAN, ISSN PŘELOŽIL A VYBRAL JIŘÍ SEDLO. 19

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství tisková konference 3. 10. 2013 Ministerstvo zemědělství Priority oznámené při nástupu do funkce odstranění povodňových

Více

Situace v komoditě mléko 5/2016

Situace v komoditě mléko 5/2016 Situace v komoditě mléko 5/2016 Výkupní cena neustále klesá. Každé čtvrtletí cena klesne o 50 haléřů. Chovatelé mléčného skotu v ČR už následkem embarga a ukončení režimu mléčných kvót přišli o 9 miliard

Více

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) Změna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Účastníci jednání za ČR: Ing. Jiří Sedlo, CSc., Velké Bílovice 1,2 Ing. Karel Matoušek,

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 A. Právní úprava pro ekologické zemědělství, kontrola Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou daná legislativou,

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky

Zahraniční obchod s vínem České republiky Zahraniční obchod s vínem České republiky (III. rok 2008 + prosinec 2008) Po vstupu ČR do EU v roce 2004 se výrazně změnily podmínky dovozu a vývozu vína v rámci hranic České republiky. Současně se stále

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou.

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. 16.10.2015 L 271/25 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1853 ze dne 15. října 2015, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro zemědělce v odvětví živočišné výroby EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

Základní systémy hodnocení v Evropě

Základní systémy hodnocení v Evropě Základní systémy hodnocení v Evropě Vinařské zóny v Evropě: - zóna A (Německo, Lucembursko, Čechy) - zóna B (Bádensko, Elsasko, Morava, Rakousko,Švýcarsko) - zóna C 1, C 2, C 3 Francie, Španělsko, Portugalsko,

Více

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Marian Jurečka ministr zemědělství 3. 10. 2017 Strategie MZe s výhledem do roku 2030 Konkurenceschopnost a udržitelnost českého

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Plocha vinic (2008) celkem 7,86 mil. ha Španělsko 15%

Plocha vinic (2008) celkem 7,86 mil. ha Španělsko 15% Vinařství ve světě v roce 28 Evropská unie hraje stále zásadní roli v oboru. Současná plocha vinic světa činí 7.861 tisíc ha. V EU se z toho nachází 3.818 tisíc ha a zavedení prémií za klučení vinic znamenalo

Více

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII Tabulky sestavili a textem doplnili: Dimitrij Choma, Ing., DrSc., emeritní profesor Vysoké školy ekonomické v Praze Josef Šenfeld, Ing., poslanec Parlamentu

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

DOPORUČENÍ. L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013

DOPORUČENÍ. L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013 L 48/28 Úřední věstník Evropské unie 21.2.2013 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých potravin

Více

Informace pro výrobce cukru, bioethanolu a isoglukózy pro období po ukončení kvót

Informace pro výrobce cukru, bioethanolu a isoglukózy pro období po ukončení kvót Informace pro výrobce cukru, bioethanolu a isoglukózy pro období po ukončení kvót V Praze dne 27. září 2017 Informace pro výrobce cukru, bioethanolu a isoglukózy 1 z 8 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Základní

Více

Pár poznámek k novele vinařského zákona.

Pár poznámek k novele vinařského zákona. Pár poznámek k novele vinařského zákona. Po dlouhodobé přípravě schválila 18. 1. 2016 vláda návrh MZe na novelizaci Zákona o vinohradnictví a vinařství. Dne 21. 1. 2016 bylo znění novely zveřejněno na

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

- skutečný obsah alkoholu v procentech objemových. víno z ( ), vyrobeno v ( ), výrobek z ( )

- skutečný obsah alkoholu v procentech objemových. víno z ( ), vyrobeno v ( ), výrobek z ( ) POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ VÍNA Nařízení EP a R (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty - U výrobků uvedených v příloze VII části II bodech 1 až 11, 13, 15,

Více

Státní zemědělský intervenční fond. Skalský Dvůr 2. 11. 2015

Státní zemědělský intervenční fond. Skalský Dvůr 2. 11. 2015 Státní zemědělský intervenční fond Skalský Dvůr 2. 11. 2015 Obsah prezentace Jednotná žádost 2015 Program rozvoje venkova (PRV) 2014 2020 - projektová opatření Celostátní síť pro venkov (CSV) Jednotná

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ prosinec 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Co se nám letos povedlo STR. 06 MILIARDY NA KOMODITY STR. 03 VZESTUP ČESKÉHO VÝVOZU STR. 04 PROGRAMY PRO ROK 2016 STR. 05 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 596, fax: 222 871 536 e-mail: tis.vino@szif.cz Ročník VIII., měsíčník, 27. 2. 2004 ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ Vývoj cen prům. výrobců: Obsah: stolní

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR. Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR. Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB Pár faktů Pár faktů cca 120 zemí 31 000 000+ ha 634 000+ farem 1,6 mil. producentů (80 % rozvoj. země)

Více

Průměrná dovozní cena vína za jednotlivé měsíce

Průměrná dovozní cena vína za jednotlivé měsíce Zahraniční obchod České republiky s vínem (XIV. listopad 29) V listopadu 29 bylo dovezeno do ČR 148 tis. hl vína (o 3 tisíc hl více než v říjnu) za 356 mil. Kč (o 97 mil. Kč více), z toho 71 tis. hl lahvového

Více

Návrh věcných změn vinařského zákona za SV ČR

Návrh věcných změn vinařského zákona za SV ČR Návrh věcných změn vinařského zákona za SV ČR Změny stávajícího zákona č. 321/2004 Sb.: Zdroj většiny změn: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Jahrgang 2009, Ausgegeben am 17. November 2009,

Více

Systém úřední kontroly v ČR

Systém úřední kontroly v ČR Systém úřední kontroly v ČR Úřední kontrola v ČR Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány ) v působnosti

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

KVALITNÍ POTRAVINY. a jak je najít? Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 9/19/2016

KVALITNÍ POTRAVINY. a jak je najít? Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 9/19/2016 KVALITNÍ POTRAVINY a jak je najít? 9/19/2016 Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 1 Má smysl rozlišovat původ potravin? Podpora českých a regionálních produktů. Jak definovat

Více

Pesticidy v zemědělství - fakta a souvislosti

Pesticidy v zemědělství - fakta a souvislosti Pesticidy v zemědělství - Ing. Miroslav Florián, Ph.D. ředitel Sekce zemědělských vstupů Úvod Světová populace setrvale roste Světová poptávka po zemědělských produktech (nejen potravinách) setrvale roste

Více

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 NÁVRH REFORMY SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S OVOCEM A ZELENINOU Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2001 3. volební období 621/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví

Více

Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010)

Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010) Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010) V červnu 2010 bylo dovezeno do ČR 126 tis. hl vína (o 8 tisíc hl více než v květnu a o 5 tis. hl více jak před rokem) za 258 mil. Kč (o 15 mil.

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Českého pivovarství Vladimír Balach Miliony Výstav piva celkem v mil. hl 20,5 113 tis. hl 20,0 19,9 19,5

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Seminář Krmiva kontrola a hodnocení Mze ČR

Seminář Krmiva kontrola a hodnocení Mze ČR Seminář Krmiva kontrola a hodnocení Mze ČR 29. 1. 2015 Zákon č.61/1964 Sb. o rozvoji rostlinné výroby ČSN 467005 - požadavky na jakost krmných směsí - seznam krmných surovin vhodných pro výrobu KS - omezení

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 240. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 240. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2005 4. volební období 240. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 35. schůze konané dne 10. listopadu 2005 k Návrhu nařízení Rady o společné organizaci

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření Dotace v ekologickém zemědělství Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření SAPS jednotná platba na plochu FO nebo PO, vedena v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o německém lihovém monopolu

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o německém lihovém monopolu CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)337 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o německém lihovém monopolu CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o

Více

Kontrola reziduí pesticidů v ČR

Kontrola reziduí pesticidů v ČR Systém kontrol SZPI, kontrola bezpečnosti biopotravin Ing. Jindřich Pokora 6. listopadu 2014 Kontrola reziduí pesticidů v ČR Ministerstvo zemědělství -Úřad pro potraviny SZPI SVS ÚKZÚZ 2 Kontrola reziduí

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operač í progra : Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělává í pro ko kure es hop ost Hotelová škola, V šší od

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. března 2014 (OR. en) 7579/14 DENLEG 64 AGRI 193 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 10. března 2014 Příjemce: Č. dok. Komise: D031056/03 Předmět:

Více

USA země exportních příležitostí

USA země exportních příležitostí USA země exportních příležitostí Praha, 24. 5. 2017 Ing. Petr Ježek ředitel odboru zahraničně obchodní spolupráce MZe Agrární zahraniční obchod ČR - USA Obchodní operace 2014 2015 2016 Vývoz z ČR do USA

Více

USNESENÍ zemědělského výboru z 53. schůze dne 14. listopadu 2001

USNESENÍ zemědělského výboru z 53. schůze dne 14. listopadu 2001 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2001 3. volební období 170. USNESENÍ zemědělského výboru z 53. schůze dne 14. listopadu 2001 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb.,

Více

Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství

Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ 12.-13. října 2017, konference Pro půdu pro život, Příbor Zemědělská půda v ČR Zemědělská

Více

V Praze dne 16. února 2017

V Praze dne 16. února 2017 Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce průběžné schvalování aktualizace 16. 2. 2017, konečné výsledky V Praze dne 16. února 2017

Více

Jaká je dnes situace v chovech prasat v ČR

Jaká je dnes situace v chovech prasat v ČR V zemědělských provozech, zejména na jižní Moravě, vládne nervozita. Neurodilo se, a i když většina hospodářů myslí na zadní kolečka a vždy má v zásobě krmivo a osivo na horší rok, někde je situace doslova

Více

Agroprogres Trnava. 14. listopad 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR

Agroprogres Trnava. 14. listopad 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR Agroprogres Trnava 14. listopad 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací k SZP Velké zemědělské a potravinářské podniky Smlouva s BXL ( Praha +

Více

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace Vzdělávací akce průběžné schvalování

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace Vzdělávací akce průběžné schvalování Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce průběžné schvalování 24. 1. 2017 V Praze dne 24. ledna 2017 Státní zemědělský intervenční

Více

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika Společná zemědělská politika Důvody vzniku SZP 1. Zajištění potravinové soběstačnosti členů ES 2. Nutnost zvládnout migrační proud obyvatelstva z venkova do měst 3. Politické důvody zemědělci významnou

Více

Analýza zpracovatelského sektoru biomléka

Analýza zpracovatelského sektoru biomléka EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR Analýza zpracovatelského sektoru biomléka Pro veřejnou zakázku PODPORA ROZVOJE REGIONÁLNÍHO ODBYTU BIOPOTRAVIN Autor: Mgr. Tomáš Václavík Sběr dat: říjen

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka L 242/4 9.9.2016 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

Více

(3) Na trhu tedy nastala taková situace, v níž se běžná opatření, jež jsou k dispozici podle nařízení (EU) č. 1308/2013, jeví jako nedostatečná.

(3) Na trhu tedy nastala taková situace, v níž se běžná opatření, jež jsou k dispozici podle nařízení (EU) č. 1308/2013, jeví jako nedostatečná. L 284/22 30.9.2014 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1031/2014 ze dne 29. září 2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny EVROPSKÁ

Více

Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU:

Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU: Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU: Mléko a mléčné výrobky stanovování a správa produkčních kvót intervence nákup, prodej a intervenční skladování

Více

Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin

Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin ke dni 27.9.12 Prokázání původu každá šarže lihoviny

Více

Kontrola stavu reformy Společné. Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise

Kontrola stavu reformy Společné. Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Kontrola stavu reformy Společné zemědělsk lské politiky: Legislativní návrhy Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Vyhodnocení a úprava dnešní SZP (1/3) Současná situace

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Mojmír Hampl Viceguvernér ČNB Žofínské fórum na téma České zemědělství 10. března 014 Potravinová soběstačnost Domácí produkce a zahraniční obchod

Více

GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012

GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012 GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012 Obsah Význam Historický vývoj SZP EU Faktory ovlivňující zemědělskou produkci Zemědělské výrobní oblasti Rostlinná produkce Živočišná produkce

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 C(2014) 1445 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012,

Více

Česká legislativa. Vydává ministr příslušného ministerstva Konkrétní naplnění opatření daných zákonem

Česká legislativa. Vydává ministr příslušného ministerstva Konkrétní naplnění opatření daných zákonem Česká legislativa Zákony Schvaluje parlament ČR Obecné teze, záměry Vyhlášky Vydává ministr příslušného ministerstva Konkrétní naplnění opatření daných zákonem Harmonizace českých národních předpisů s

Více

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ

ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ 0 2015 Ročník XV, měsíčník, 22.10.2015 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 596, fax: 222 871 536 e-mail: tis.vino@szif.cz ZPRÁVA O TRHU VÍNA A VINNÝCH HROZNŮ Vývoj cen průmysl. výrobců: - - víno

Více

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o.

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA v číslech 1991 otevření první prodejny BILLA v Brně 204 prodejen 6000 zaměstnanců 120 000 000 zákazníků ročně 2014 otevření moderního

Více

Podpora regionálních produktů a místní ekonomiky

Podpora regionálních produktů a místní ekonomiky Podpora regionálních produktů a místní ekonomiky Co je to regionální značka? Je nebo není přeznačkováno? Značka není soutěžní, trvalá podpora regionu ve všech souvislostech Marketingový nástroj, společná

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Příručka pro žadatele Registrace organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny 18. dubna 2016 IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 Strana 1/5 OBSAH 1. Legislativa 2. Definice 3. Registrace organizace producentů

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT Rozpočtový výbor

EVROPSKÝ PARLAMENT Rozpočtový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Rozpočtový výbor 10.12.2014 2014/2161(BUD) NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

Komentář k návrhu rozpočtu SZIF na rok 2016. 1. Komentář k návrhu rozpočtu v části Společná zemědělská politika

Komentář k návrhu rozpočtu SZIF na rok 2016. 1. Komentář k návrhu rozpočtu v části Společná zemědělská politika Komentář k návrhu rozpočtu SZIF na rok 2016 1. Komentář k návrhu rozpočtu v části Společná zemědělská politika 1.1. Přímé platby Přímé platby v roce 2016 zahrnují Jednotnou platbu na plochu (SAPS), Platbu

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) (kodifikované znění) (4) Spotřebitelé však mají být informováni o používání takových

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) (kodifikované znění) (4) Spotřebitelé však mají být informováni o používání takových L 27/12 Úřední věstník Evropské unie 31.1.2008 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2008/5/ES ze dne 30. ledna 2008 o povinném uvádění jiných údajů, než jsou údaje stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

Cebia SUMMARY 2/2017

Cebia SUMMARY 2/2017 C Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Zdroje C Společnost Cebia provedla celoroční analýzu výsledků trhu ojetých vozidel za první pololetí 2017, jejímž cílem je analýza

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru

Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru Parlament České republiky Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru NÁVRH ZÁKONA O POTRAVINÁCH, PROBLEMATIKA PRODEJE ČESKÝCH POTRAVIN 11. 3. 2014 OBSAH 1. Regulace a obchod 2. Zákon o potravinách

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více