Josef Pírka( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Josef Pírka(1861...1942)"

Transkript

1 P ef Pírka( ). pardubický rodák, fotograf. jeden z průkopníků sportovní fotograf ie. proslulý fotograf populárních parforsních honů a šlechty. nejlepší dokumentarista Pardubic. zachytil ve fotograf ii sportovní život a staré Pardubice. nadšený amatérský malíř

2 o t o g r ajf 1P ef Pírka (první zleva) s přáteli před svým ateliérem ef Pírka se narodil 6. června 1861 v rodině obuvníka na pardubickém Zeleném předměstí. Ve dvanácti letech opustil reálku a začal studovat u akademického malíře Antonína Glöcknera v Šumperku. Do Pardubic se vrátil v roce 1877, kdy získal povolení fotografovat. Ale dál pracoval pod firmou Glöckner. Brzy se dostal do vyšší společnosti a díky dobrým doporučením začal dělat portrétní fotografie honorace. První velkou zakázku získal od následníka trůnu vévody Nassavského a jeho ženy, což mu otevřelo dveře do šlechtické společnosti. Jeho dalšími zákazníky byli manželka korunního prince Rudolfa princezna Štěpánka, hrabě Oktavián Kinský, hrabě Larish a další. V roce 1888 získal titul c. k. Dvorního fotografa vévody nassavského a pozvání do zámku Laxenburg u Vídně.

3 o t o g r ajf 2P Flašinetář na silnici od Bělobranské dubiny, v pozadí Zemská donucovací pracovna ef Pírka, konec 19. století, skleněná deska cm, Státní okresní archiv Pardubice, Sbírka fotografií a negativů Svůj první ateliér si otevřel 5. srpna 1988 v hotelu u Zlatého lva na Královské třídě. Stal se nejznámějším pardubickým fotografem. Firemní značkou jeho fotoateliéru prvně bylo, podobně jako v mnoha ostatních případech, jméno zakladatele a majitele fotoateliéru tedy ef Pírka. Když se však Pírka stal dvorním fotografem vévody Nassavského, byl k jeho jménu připojen i výsostně vyhlížející vévodův erb štít, v jehož poli stojí vpravo hledící lev s korunkou, a nad štítem je klenot v podobě vévodské koruny. Štít drží dva štítonoši v podobě lvů, rovněž s korunkami. Lvi mají odvrácené hlavy od klenotu. Pod štítem je páska s devizou Dvorní fotograf vévody Nassavského (Hoffotograf Herzogl. Nassau.) Erb byl připojen ke jménu efa Pírky a poukazoval na vážnost, jakou se tento pardubický fotograf vykazoval. Další podoba firemní značky je rovněž tvořena erbem vévodství Nassavského a jménem efa Pírky, avšak bez devizy a celá firemní značka je umístěna do oválného rámečku, takže budí dojem obyčejného úředního razítka. Někdy jméno efa Pírky doprovázel ještě jiný erb, erb rakouského mocnářství, ke kterému byl dovětek C. a K., dvorní fotograf. Postupem času však mizí komplikovaný erb a zůstává jen jméno fotografa a sídlo firmy.

4 o t o g r ajf 3P Slavnost ve městě Královská třída, pohled na projíždějící cyklisty od hotelu Veselka ef Pírka, konec 19. století (před rokem 1898), skleněná deska cm, Státní okresní archiv Pardubice, Sbírka fotografií a negativů První Pírkovy práce byly vystaveny roku 1894 na přípravné krajinské národopisné výstavce v Pardubicích. Tento soubor 103 fotografií starých Pardubic Pírka o rok později věnoval pardubickému muzeu a zároveň byl jmenován zakládajícím členem Muzejního spolku. Následující rok byly tyto fotografie s velkým úspěchem vystaveny také na Národopisné výstavě v Praze. Roku 1897 se Pírka přestěhoval do nového dvoupatrového domu na Královské třídě čp. 94. V tomto domě poté sídlila lékárna U zlaté koruny, za komunistů pak administrativa parku kultury a oddechu. V roce 1996 dům zbourali a na jeho místě si svou budovu postavila Česká kooperativa.

5 o t o g r ajf 4P Portrét starce (stavitel Krudenc) ef Pírka, 19./20. století, z knihy ef Pírka fotograf (vydal PKO 1990) Pírka však proslul především jako privilegovaný fotograf parforsní společnosti, o což se zasloužil svými výbornými záběry z podzimních parforsních honů. O zrod těchto honů na Pardubicku stál důstojnický sbor pardubické jízdní posádky. První takový hon, při kterém podle anglického vzoru nešlo o to zvěř ulovit, ale zahnat ji do vody a tam odchytit, se konal 15. září Jelen označený mašličkou byl vypuštěn z vozu a po chvíli se po jeho stopě vydali honci se smečkou loveckých psů. Jeleni chovaní pro tento účel v ohradě u pardubického akciového pivovaru či v oboře knížete Auersperga u Dvakačovic, si ale po čase na tento průběh zvykli. Proto místo toho, aby se nechali štvát, zaběhli do první vody, kde čekali na odchycení. Kvůli tomu byli později dováženi až z Ameriky. Tradice parforsních honů se ujala a stala se dobrou zábavou tehdejší smetánky. Expozice parforsních honů včetně Pírkových starých snímků je ke shlédnutí v prvním patře hradu na Kunětické hoře.

6 o t o g r ajf 5P Parforsní hon (zastavení na louce) ef Pírka, 19./20. století, z knihy ef Pírka fotograf (vydal PKO 1990) Pírka prokázal svou řemeslnou zručnost a fotografický cit také při fotografování pardubických dostihů, které fotil až do třicátých let. Své práce vystavoval i na Výstavě tělesné výchovy a sportu v roce 1931 v Pardubicích a o osm let později nechyběly ani na výstavě k 100. výročí československé fotografie. Roku 1934 samostatně vystavoval v Clam Gallasově paláci v Praze. Právě jeho snímky Velké pardubické steeplechase jsou ve fondech Východočeského muzea nejstaršími dokumenty připomínajícími slávu dostihového sportu v Pardubicích. Pírka je tak dnes právem považován za jednoho z průkopníků sportovní fotografie.

7 o t o g r ajf 6P Kostelní ulice v Pardubicích ef Pírka, počátkem 20. století, z knihy ef Pírka fotograf (vydal PKO 1990) Byl i nejlepším dokumentaristou Pardubic. Především jen díky němu dnes můžeme znát podobu našeho města na sklonku 19. století a začátku 20. století. Jeho snímky zachycují život a proměny města od osmdesátých let devatenáctého do třicátých let dvacátého století. Tematika, kterou se ef Pírka při svém fotografování zabýval, byla velmi široká a lze bez nadsázky říct, že jeho práce výrazně přesáhla rámec běžného regionálního fotografa. Nevěnoval se pouze jako většina jeho kolegů ateliérové fotografii, ale v jeho tvorbě můžeme najít také fotografie přírodních scenérií, romantických, dnes již zapomenutých zákoutí nebo žánrové snímky pardubických postaviček. Velkou předností Pírkových snímků je, že fotografoval domy či ulice i s jejich obyvateli či okolním ruchem. Díky uměleckým ambicím byl i nadšeným amatérským malířem.

8 o t o g r ajf 7P Akciový cukrovar (zničen nálety během 2. světové války) ef Pírka, konec 19. století, skleněná deska 20,5 26 cm, Státní okresní archiv Pardubice, Sbírka fotografií a negativů V roce 1907 zavítal fotograf spolu se svým asistentem Juliem Koníčkem do Ruska, kde na pozvání hraběte efa Gižického fotografoval koně na jeho panství a také dostihy. Po měsíci pobytu však Pírka odřekl další lukrativní zakázky petrohradské a moskevské šlechty a vrátil se zpět do Pardubic. Jeho dobré styky se šlechtou se staly i jedním z námětů satirického románu Huláni a kavalíři v němž spisovatel a poštovní úředník Jan Václav Rosůlek popsal konec monarchie v Pardubicích. Zesměšnil i řadu vážených pardubických občanů včetně Pírky, kterého vylíčil jako podlézavého a patolízalského fotografa Dýchavce, který nakonec skončil v blázinci. Soudní spor o urážku na cti, vyvolaný Pírkovou žalobou, skončil v roce 1928 podmínečnou pokutou pro autora a konfiskací knihy.

9 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz pardubický rodák fotograf a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z p a r d u b i c k ý r o d á k f o t o g r a f ef Pírka 8 Pírka svůj poslední snímek exponoval den před svou smrtí. Zemřel v den svých 81. narozenin, tedy 6. června Rozsáhlou sbírku skleněných negativů získalo Východočeské muzeum v Pardubicích z jeho pozůstalosti. Jeho unikátní a nesmírně ceněné snímky uchovává i Hipologické muzeum na státním zámku ve Slatiňanech na Chrudimsku i muzea v Rakousku. ef Pírka, jeho portrét

10 o t o g r ajf 9P Kunětická hora, pohled od severovýchodu ef Pírka, 90. léta 19. století, skleněná deska cm, Státní okresní archiv Pardubice, Sbírka fotografií a negativů život v datech: * Pardubice, Zelené předměstí ukončení reálky, studia u akademického malíře Antonína Glöcknera v Šumperku návrat do Pardubic, povolení fotografovat parforsní hony, portrétní fotografie honorace titul c. k. Dvorního fotografa vévody nassavského první ateliér v hotelu u Zlatého lva na Královské třídě, nejznámějším pardubickým fotografem výstava souboru 103 fotografií starých Pardubic na přípravné krajinské národopisné výstavce v Pardubicích soubor věnován pardubickému muzeu, Pírka jmenován zakládajícím členem Muzejního spolku soubor s velkým úspěchem vystaven na Národopisné výstavě v Praze přestěhování do nového dvoupatrového domu na Královské třídě čp krátká návštěva Ruska s asistentem Juliem Koníčkem na pozvání hraběte efa Gižického vystavení prací na Výstavě tělesné výchovy a sportu v Pardubicích vystavení prací na výstavě k 100. výročí československé fotografie samostatná výstava v Clam Gallasově paláci v Praze

11 o t o g r aj10 fp použité prameny: ef Pírka fotograf (Lubomír Netušil; vydala Výstavní síň Park kultury a oddechu v Pardubicích 1990 ve spolupráci s krajským muzeem Východních Čech pracovištěm Pardubice) Pardubická zastavení (vydal Státní okresní archiv Pardubice 2001; texty Mgr. Jana Poddaná; fotografie ef Pírka a Karel Stoklas) Kunětická hora v proměnách času (vydal Státní okresní archiv Pardubice 2001; texty Mgr. Jana Poddaná a Ph.D., Mgr. Lubomír Netušil; fotografie ze skleněné desky ef Pírka) Studie ze stáje Kůň se psem ef Pírka, 19./20. století, z knihy ef Pírka fotograf (vydal PKO 1990) zpracovala Iveta Kulhavá

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák CHRUDIM InformaËnÌ centrum Chrudim Star radnice Resselovo n mïstì 1 37 01 Chrudim Tel./fax: (+20) 69 6 821 E-mail: info@chrudim-city.cz Skype: navstevnik.cz www.navstevnik.cz Design Elza reklama, www.elzareklama.cz,

Více

Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii

Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii Vladimír Meletzký Slezské zemské muzeum v Opavě fotografická sbírka 1960 1969 s důrazem na výtvarnou fotografii TEORETICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Více

Zrcadlo umění obohatí nově Filmový festival múz

Zrcadlo umění obohatí nově Filmový festival múz ROČNÍK 9 * 15.6. - 21.6. 2015 * ČÍSLO 23 * ZDARMA str. 3 ÚTERNÍ DEN NEMOCNICE ZAKONČÍ FILMOVÁ PROJEKCE Zrcadlo umění obohatí nově Filmový festival múz PARDUBICE - Festival Zrcadlo umění, přinášející do

Více

Obsah: Kronika města Chrudimě za rok 2005

Obsah: Kronika města Chrudimě za rok 2005 Kronika města Chrudimě rok 25 Kronika města Chrudimě za rok 25 Obsah: 1. ÚVOD...5 Vládcem roku 25 je Merkur... 5 Nejprve alespoň o některých událostech, jež v tomto roce změnily svět...5 Jak se rodily

Více

Koloveč Muzeum techniky a řemesel Městské muzeum a galerie Nepomuk. Domažlice. Klatovy. Kdyně. Muzeum Šumavy

Koloveč Muzeum techniky a řemesel Městské muzeum a galerie Nepomuk. Domažlice. Klatovy. Kdyně. Muzeum Šumavy Domažlice Muzea a archeologické památky Koloveč Muzeum techniky a řemesel Městské muzeum a galerie Nepomuk Klatovy Přestože návštěvníky Šumavy přitahuje zejména nádherná příroda, k tradičním turistickým

Více

Manuál nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury

Manuál nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury Manuál nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury Obsah Úvod 4 1. Zmapování mezoregionu Východ Čech 7 1.1 Zmapování SUBREGIONŮ Východních Čech 7 1.2 Zmapování REGIONU Východní Čechy 21 1.3 Marketing

Více

140 LET KNIHOVNY V KLATOVECH

140 LET KNIHOVNY V KLATOVECH 140 LET KNIHOVNY V KLATOVECH 1860 2000 ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE A VÝVOJE KLATOVSKÉHO KNIHOVNICTVÍ VYDALA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KLATOVY 2000 Často myslívám na bývalou Městskou knihovnu v Klatovech. Ze svého tehdejšího

Více

Poznejte krásy Benešova a okolí

Poznejte krásy Benešova a okolí Chcete-li prožít příjemné chvíle v blízkosti hlavního města Prahy, přírody a kulturních památek, navštivte náš hotel - Bellevue hotel Karlov, Member of Asten Hotels. Najdete nás v historickém jádru Benešova.

Více

Editorial. Z obsahu. ročník 21 č. 3/2011

Editorial. Z obsahu. ročník 21 č. 3/2011 1 Editorial Tyto řádky píši bezprostředně po schůzi předsednictva našeho sdružení, první po úmrtí předsedy pana Ing. Radko Weignera. Atmosféra jednání byla touto okolností jednoznačně poznamenána. Jednání

Více

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ ČTVRTLETNÍK LÉTO 2015 Rok Jana Husa a památky reformace ROZHOVOR S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Více

sezona ZDARMA Navštivte Regionální infocentrum ve Vrchlabí Zlato a drahé kovy v horských dolech Významné osobnosti našeho regionu

sezona ZDARMA Navštivte Regionální infocentrum ve Vrchlabí Zlato a drahé kovy v horských dolech Významné osobnosti našeho regionu jaro/léto/podzim 2008 Krkonoše - svazek měst a obcí zdarma Krkonošská sezona ZDARMA Zajímavosti a užitečné rady pro návštěvníky Krkonoš Pěšky, na kole i cyklobusem... pěknou přírodou s dobrou náladou Navštivte

Více

Sto deset let muzejní práce v Javorníku

Sto deset let muzejní práce v Javorníku Sto deset let muzejní práce v Javorníku Zakladatelské období muzeí regionálního charakteru, které probíhalo v posledních desetiletích 19. století, městečko Javorník ležící v severozápadním výběžku Jesenicka

Více

KAM. Za jaro dám na zvonění. po Česku ZDARMA. Turistická sezona je tu. Ve znamení drakobijce. Do pohádky i do pedálů

KAM. Za jaro dám na zvonění. po Česku ZDARMA. Turistická sezona je tu. Ve znamení drakobijce. Do pohádky i do pedálů Turistický magazín KAM ročník VII., duben 2013 po Česku ZDARMA Za jaro dám na zvonění Turistická sezona je tu Ve znamení drakobijce Do pohádky i do pedálů www.kampocesku.cz KAM na výlet KAM pro děti KAM

Více

Upozornění. Připomínka

Upozornění. Připomínka MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK IX LISTOPAD 2009 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Tak letos jsme oslavili dvacet let od pádu zdi. Bývalý německý ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher připomenul, že

Více

XXXVII. ROČNÍK ŘÍJEN 2014 11 Kč

XXXVII. ROČNÍK ŘÍJEN 2014 11 Kč XXXVII. ROČNÍK ŘÍJEN 2014 11 Kč Volby do zastupitelstva města Volby do zastupitelstva města Jilemnice se uskuteční ve dnech: pátek 10. 10. 2014 od 14:00 do 22:00 hodin, sobota 11. 10. 2014 od 8:00 do 14:00

Více

Novojičínský ZPRAVODAJ. Na zámku v Kuníně začala nová návštěvnická sezona. Duben 2014. měsíčník pro občany města Nový Jičín zdarma

Novojičínský ZPRAVODAJ. Na zámku v Kuníně začala nová návštěvnická sezona. Duben 2014. měsíčník pro občany města Nový Jičín zdarma Novojičínský ZPRAVODAJ Duben 2014 měsíčník pro občany města Nový Jičín zdarma Na zámku v Kuníně začala nová návštěvnická sezona. Podrobnosti čtěte na straně 10. Foto: Ladislav Šmitke Slovo starosty Vážení

Více

Z historie budovy gymnázia v České 64, České Budějovice Antonín Sekyrka

Z historie budovy gymnázia v České 64, České Budějovice Antonín Sekyrka Z historie budovy gymnázia v České 64, České Budějovice Antonín Sekyrka Projekt oslav výročí školy je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investice do vaší budoucnosti.

Více

23. číslo, vyšlo 13. listopadu 2013 1/19 http://zamoravu.eu

23. číslo, vyšlo 13. listopadu 2013 1/19 http://zamoravu.eu 23. číslo, vyšlo 13. listopadu 2013 1/19 23 Úvodní slovo Vážení čtenáři, dostalo se Vám do rukou poslední letošní číslo Moravské obce. Rád bych upozornil na velmi zajímavý seriál Podnikatelské fenomény

Více

zpravodaj Radniční města Pardubic říjen 2010 číslo 10

zpravodaj Radniční města Pardubic říjen 2010 číslo 10 říjen 2010 číslo 10 zpravodaj Radniční města Pardubic 2 Rozhovor s primátorem o končícím volebním období 3 Díky světlům mají Pardubice letiště lepší úrovně 3 Všechny pardubické školky jedou naplno 3 Náměstek

Více

10 Kč. 11/2009 Vysokomýtský. zpravodaj

10 Kč. 11/2009 Vysokomýtský. zpravodaj 10 Kč 11/2009 Vysokomýtský zpravodaj Na přední straně obálky: Z vysokomýtského hřbitova Foto Lucie Šedová Listopad 1 Neděle 2 Pondělí 3 Úterý 4 Středa 5 Čtvrtek 6 Pátek 7 Sobota 8 Neděle 9 Pondělí 10 Úterý

Více

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100.

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100. OBSAH: 1.ÚVOD 2 2.ARCHITEKTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 4 2.1.BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA 6 3. BEDŘICH ROZEHNAL 9 3.1. OSOBNOST 9 3.2. INSPIRACE A TVORBA 12 4. MĚSTSKÉ NÁJEMNÉ BYTY V BRNĚ 15

Více

BULLETIN OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU ZA KRÁSNOU OSTRAVU

BULLETIN OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU ZA KRÁSNOU OSTRAVU 01 2014 BULLETIN OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU ZA KRÁSNOU OSTRAVU ROČNÍK II. Ať kerysi rožne Pavel Hruška Římský básník Prudentius na počátku pátého století ve svých písních opěvoval chvíli, ve které člověk zapaluje

Více

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč 07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč Dne 15. 6. proběhla na broumovském náměstí oslava Dne daňové svobody. Někteří daňoví poplatníci, zdá se, neměli pro samou práci na oslavu tohoto památného

Více

Léto. Těšínské Slezko Card a Beskydy Card >Jízdní řády cyklobusů >Léto u vody. pověsti a legendy Beskyd. s cyklocestovatelem

Léto. Těšínské Slezko Card a Beskydy Card >Jízdní řády cyklobusů >Léto u vody. pověsti a legendy Beskyd. s cyklocestovatelem KOMPLETNÍ INFORMACE Z BESKYD OD JABLUNKOVSKA PO VALAŠSKO Léto 2015 >Beskydy levněji s kartami Těšínské Slezko Card a Beskydy Card >Jízdní řády cyklobusů >Léto u vody >Kam za kulturou a sportem >Kalendář

Více

VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO

VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO 2015 ZDARMA NOVINKA! Na. Třebíč ČERVENEC 4. - 5. 7. 2015 / Areál baziliky sv. Prokopa Svatoprokopská pouť Slavnostní mše svatá, historické pouťové atrakce, řemeslný jarmark,

Více

Krkonošské muzeum v roce 2012

Krkonošské muzeum v roce 2012 XXXVI. ROČNÍK DUBEN 2013 11 Kč Krkonošské muzeum v roce 2012 Minulý rok byl opět nabit událostmi a muzeum prošlo řadou dalších významných proměn. Navštívilo ho celkem 21 846 osob, což proti předchozímu

Více

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Slovo na úvod Obsah Ústecký a Karlovarský kraj nabízejí návštěvníkům

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více