UPOZORNĚNÍ. Vypínání el.energie je plánováno dne od 7:30 do 16:00 hod. Ve Zlínském kraji nejlépe recyklují žáci ze Zlína.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UPOZORNĚNÍ. Vypínání el.energie je plánováno dne 19.7.2011 od 7:30 do 16:00 hod. Ve Zlínském kraji nejlépe recyklují žáci ze Zlína."

Transkript

1 Motto měsíce: Zaručený klíč k úspěchu: umět si ze dvou možností vybrat tu třetí. OBECNÍ ÚŘAD PROSTŘEDNÍ BEČVA PŘEJE VŠEM SPOLUOBČANŮM KRÁSNOU, SLUNEČNOU DOVOLENOU NAPLNĚNOU SPOUSTOU NEVŠEDNÍCH ZÁŽITKŮ, POZNÁVÁNÍM NOVÝCH MÍST A NOVÝCH PŘÁTEL. ZAPOMĚŇTE NA STAROSTI, UŽÍVEJTE SI KLIDU A POHODY DOVOLENÉ A NAČERPEJTE NOVÉ SÍLY NA ZVLÁDNUTÍ KAŽDODENNÍCH POVINNOSTÍ V RODINNÉM I PRACOVNÍM SHONU ZBÝVAJÍCÍCH OBYČEJNÝCH VŠEDNÍCH DNŮ V ROCE. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSTŘEDNÍ BEČVA ZE DNE Obecní zastupitelstvo s c h v a l u j e výsledky výběrového řízení na pronájem parkoviště na Pustevnách Obecní zastupitelstvo s c h v a l u j e plnění rozpočtu za období 01-05/2011 Obecní zastupitelstvo s c h v a l u j e zpracovatele projektu na víceúčelové hřiště u MŠ Ing. arch. Ludvíka Jungwirtha, Nad Vývozem 4875, Zlín Obecní zastupitelstvo s c h v a l u j e předfinancování a dofinancování nad rámec dotace projektu Revitalizace Sokolovny Prostřední Bečva Obecní zastupitelstvo s c h v a l u j e darovací smlouvu pro sdružení MAS Rožnovsko ve výši ,- Kč Obecní zastupitelstvo s c h v a l u j e uzavření smlouvy o pojištění obecního majetku u pojišťovny Kooperativa Obecní zastupitelstvo s c h v a l u j e výměnu osvětlení a nového lina v MŠ střed Obecní zastupitelstvo s c h v a l u j e navýšení finančních prostředků pro ZŠ o ,-Kč Obecní zastupitelstvo s c h v a l u j e změny v rozpočtu na rok 2011 Obecní zastupitelstvo s c h v a l u j e žádost SDH o prominutí poplatků z akce Obecní zastupitelstvo s c h v a l u j e vyhlášení záměru na prodej parcely č. 1564/5 Obecní zastupitelstvo s c h v a l u j e zamítavé stanovisko k projektu penzionu Kněhyňka a prohlášení Obecní zastupitelstvo b e r e n a v ě d o m í informaci o konkurzu na ředitelku ZŠ Obecní zastupitelstvo b e r e n a v ě d o m í informaci o stanovisku k projektu penzionu Kněhyňka Obecní zastupitelstvo u k l á d á starostovi podepsat smlouvu s novým nájemcem parkoviště na Pustevnách Obecní zastupitelstvo u k l á d á starostovi připravit cenové nabídky na zateplení stropu v ZŠ a nátěr fasády Obecní zastupitelstvo u k l á d á místostarostovi zajistit opravu splavu u Koutných Obecní zastupitelstvo u k l á d á místostarostovi zajistit opravu potůčku u Valchařů Obecní zastupitelstvo u k l á d á starostovi zakoupit tři poháry na Bařina Cup Obecní zastupitelstvo u k l á d á zajistit cenovou nabídku opravy parketu před sokolovnou Obecní zastupitelstvo n e s c h v a l u j e žádost o finanční příspěvek na výstavu obrazů Joži Úprky v Praze PLASTY (žluté pytle) odvoz: 13.7.; 27.7.; 3.8.; 24.8.; 7.9.; 21.9.; 5.10.; 2.11.; PAPÍR (modré pytle) odvoz: 20.7.; 10.8.; 14.9.; ; 9.11.; SKLO (zelené pytle) odvoz: 20.7.; 10.8.; 14.9.; ; 9.11.; VYPÍNÁNÍ TELEVIZE Podle schváleného plánu České televize, bude ČT1 Prostřední Bečva vypnutá Ing. Jaroslav Kala 1

2 UPOZORNĚNÍ ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu práce na vedení vysokého napětí, bude přerušena dodávka elektrické energie. Vypínání el.energie je plánováno dne od 7:30 do 16:00 hod. Odběrná místa: a (č.p. 17 na Nové) Oznámení formou letáků v místě vypínání provedou pracovníci energetiky. Martin Válek Technik přípravy-operátor oblast Morava HUMANITÁRNÍ SBÍRKA Ve dnech 13. až 15. července proběhla v prostorách humanitární sbírka ve spolupráci Diakonie Broumov s místní organizací Červeného kříže. Opět byla úspěšná, i když ne tak, jako v loňském roce, kdy se místnost určená na sběr zaplnila celá. K odvozu věcí došlo následující týden a zajistila ho Diakonie. Vše, kteří na sbírku přispěli děkujeme, že pomohli svými věcmi potřebným lidem. Při ukládání přivezených věcí bylo zjištěno, že větší množství z nich bylo uloženo do pytlů určených k tříděnému odpadu. Prosíme občany, aby používali tyto pytle pouze na odpad k tomu určený. Obec je musí nakupovat, nedostává je v rámci programu třídění odpadu zdarma. Děkujeme. KONTO DAVID David Luks - osmnáctiletý těžce tělesně a mentálně postižený chlapec, jehož rodina se touto cestou obrací na širokou veřejnost, firmy a všechny dobré duše s prosbou o jakoukoliv pomoc v jeho tíživé životní situaci. Pod záštitou Obecního úřadu Prostřední Bečva byl pro Davídka zřízen účet číslo /0800, který bude využíván v rámci veřejné sbírky. Výtěžek ze sbírky bude použit na nezbytně nutné přístroje (automatická elektrocentrála, plicní ventilátor pro domácí péči a jiné), zdravotnické pomůcky a materiál do domácí péče. Pokud budete mít zájem pomoci jakoukoliv finanční částkou, prosím, využijte tohoto bankovního spojení. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte rodiče Davídka: Gabriela a Josef Luksovi (www.davidluks.cz) tel.: tel.: nebo Žaneta Cvernová kontakt pro novináře tel.: Děkujeme Vám vřele za Vaši pomoc U P O Z O R N Ě N Í Obvodní lékařka MUDr. Kjeronská Marie oznamuje, že ve dnech července 2011 bude ORDINACE UZAVŘENA z důvodu čerpání řádné dovolené. Zástup na Hutisku Solanci u MUDr. Dolečkové. Tel V této době bude uzavřena také VÝDEJNA LÉČIV na Prostřední Bečvě. Ve Zlínském kraji nejlépe recyklují žáci ze Zlína. Sesbírali přes 1 tunu starých elektrospotřebičů. Zlín, 21. června 2011 Více než 6,5 tun vysloužilých elektrozařízení vysbírali v rámci projektu Ukliďme si svět žáci základních a středních škol Zlínského kraje. Ve srovnání s ostatními regiony jim tento výsledek zajistil jedenácté místo na pomyslném žebříčku. Nejlepší školou na Zlínsku se v celkovém množství stala SŠP a VOŠ, s.r.o, jejíž žáci přinesli přes 1,4 tuny vysloužilců. V přepočtu na žáka pak první místo patří ZŠ a MŠ Bystřice pod Lopeníkem se 47 kilogramy na hlavu. Projektu Ukliďme si svět se letos zúčastnilo téměř 200 tisíc žáků ze 700 přihlášených škol. Ve Zlínském kraji se do projektu zapojilo celkem 46 škol s 12,5 tisíci žáky. Letošní ročník osvětové kampaně Ukliďme si svět se setkal s nebývalým zájmem škol i jejich žáků. Zúčastnilo se ho až o 500 škol více než před rokem. Třeba ve Zlínském kraji se jen od začátku roku přihlásilo 20 nových škol, uvádí Roman Tvrzník, generální ředitel neziskové společnosti ELEKTROWIN, která tento projekt již čtvrtým rokem organizuje pro všechny základní a střední školy v republice. Zlínští studenti nás překvapili, s jakou vervou se do recyklace pustili. Třeba na ZŠ a MŠ Bystřice pod Lopeníkem pouhých 24 žáků sesbíralo až 1140 kilogramů nefunkčních elektro pomocníků. Díky recyklaci tak žáci ze Zlínského kraje zabránili vzniku až 73 tun CO 2, vysvětluje Jana Machková, která má v ELEKTROWINu soutěž na starosti, a dodává: Rekord čtvrtého ročníku však drží žáci ze ZŠ a MŠ Dolní Olešnice z Královéhradeckého kraje, kde na jediného žáka připadá rovných 161 kilogramů. Každý žák tak do školy přinesl v průměru dvě velké ledničky a pračku. Čtvrtý ročník kampaně Ukliďme si svět nakrmil sběrné koše jednoznačně nejvyšším množstvím vysloužilých elektrospotřebičů. Celkem se jich podařilo vysbírat přes 206 tun. Pro lepší představu je to 1,2krát více než hmotnost Petřínské rozhledny. K nejlepším regionům v celkovém množství vysbíraných elektrozařízení patří Pardubický kraj. Žáci ze 47 přihlášených škol tam sesbírali přes 36 tun. Druhé místo patří Moravskoslezskému kraji (32 tun) a třetí místo obsadili žáci Středočeského kraje (23 tun). Díky projektu Ukliďme si svět se žáci základních a středních škol zábavnou formou seznamují s pozitivními dopady recyklace a aktivně se zapojují do sběru elektrozařízení. Nejúspěšnější školy získají atraktivní odměnu, a to nejen pro žáky a studenty, ale také pro pedagogy, kteří své žáky celou soutěží provázeli, uzavírá Machková. 2

3 ELEKTROWIN a.s., je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Od svého založení v roce 2005 již zrecykloval více než tun vyřazených elektrospotřebičů. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na chladící zařízení, velké a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Společnost je nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Sběrnou síť tvoří více než 800 sběrných dvorů ve více než 600 městech a obcích, skoro 2500 provozoven posledních prodejců a mobilní svozy ve více než 4000 obcích. Taťána Pokorná NAROZENÍ V MĚSÍCI KVĚTNU A ČERVNU KŘENKOVÁ Sára KÁŇOVÁ Tereza PŘEJEME V MĚSÍCI ČERVENCI oslavencům, kteří se dožívají 70, 75, 80 a více let. Jurečka Pavel 277 Vašek Vladislav 235 Červená Jindřiška 164 Maléřová Anna 276 Holčák Milan 267 Vojkůvková Eliška 466 Drda Antonín 595 Mucková Josefa 394 Kretková Josefa 258 Kubová Jiřina 374 Vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví všem oslavencům! V měsíci červenci oslaví životní jubileum náš člen pan ŠTĚKBAUER EMIL Do dalších let přejeme pevné zdraví, rodinou pohodu a ještě hodně písniček na heligonce. Výbor SDH Kněhyně ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA V tomto Zpravodaji nám o sobě něco prozradil další člen zastupitelstva. Děkujeme. 1. Jméno, povolání: JURAJDA RUDOLF - podnikatel 2. Oblíbená VIP osoba (sportovec, herec, zpěvák, skupina, politik atd.): Nejsem příliš zatížen na VIP lidi a ani nejsem jejich příznivcem, přeci skromnost zdobí víc. 3. Kdo je Vašim vzorem: Mým vzorem jsou všichni slušní a pracovití lidé, kteří konají a smýšlejí pro blaho této země. 4. Oblíbená kniha, film: Jsem vyučen ve strojním oboru, proto mne zajímá technická literatura a nepohrdnu ani knihou o krásách tohoto světa. Mezi filmy patří veselohry, přírodopisné a akční. Moje oblíbené jídlo je steak z kvalitního masa, nezáleží na druhu. 5. Nejkrásnější místo v Beskydech: Nejkrásnější místa v Beskydech jsou všude kolem nás, jenom si jich pořádně všimnout. Ale na to si musíme někdy udělat čas a zadívat se na tu krásu kolem sebe, kterou nezúčastnění návštěvníci tolik obdivují. Nemůžu nevzpomenout naše Pustevny, Radhošť, Čarták a jiné. 6. Nejkrásnější nebo nejoblíbenější místo v republice nebo ve světě: Nejkrásnější a nejoblíbenější místa v republice a na světě jsou ty, které jsme ještě neobjevili. Chce to jen čas a peníze. 7. Koníčky, záliby a zájmy: Mezi mé koníčky patří jízda na kole, vycházky do přírody. Rád se dívám na televizi, sport pasivně, filmy s přírodopisnou a technickou tématikou. 8. Jak by jste si představoval(a) využití volného času v obci nejen pro děti: S využitím volného času je to v současném uspěchaném světě dosti složité. Ti, kterým se ho moc nedostává, buď podnikají nebo jsou zaměstnáni od ráno do večera v práci. Ti, kterým se ho dostává až příliš, jsou jejich děti, na které většinou nemají čas. A proto si myslím, že na volno časovou aktivitu by měli klást důraz především rodiče. Obec a škola může být nápomocna. 9. Jak by jste podpořil(a) turistický ruch: Cestovní ruch bych podpořil větší propagací navštěvovaných míst v obci, jako jsou již zmíněné Pustevny, Radhošť, Skalíkova louka a jiné. 10. Co Vám v obci chybí, co by jste si přál(a), aby se v obci změnilo: Co v obci chybí, to asi víme všichni: odkanalizování obce, chodníky, zateplení veřejných budov, vylepšení veřejného prostranství, dětské hřiště. Věříme, že se nám na to podaří sehnat peníze. 11. Co by se mělo především změnit v naší republice: Co by se mělo změnit v naší republice. No, přeci mělo by se přestat krást a lhát v nejvyšších politických špičkách. Měli by se přestat handrkovat a dělat opravdové reformy. 12. Co byste popřál(a) spoluobčanům: Občanům bych popřál hodně zdraví, štěstí, ohleduplnosti, lásky. Aby utužovali mezilidské a sousedské vztahy, aby si nezáviděli, aby si pomáhali a řídili se heslem: DOBRÝ SOUSED JE VÝHRA VE SPORTCE! 30.června jsme se naposledy sešli v prostorách školy ve školním roce 2010/2011. Poohlédněme se za uplynulým školním rokem a zhodnoťme naši práci. K dnešnímu dni má naše škola 50 žáků. Do dalších tříd postoupilo 50 žáků. Průměr školy činí 1,35. Nejlepšího prospěchu a to samé jedničky dosáhlo v naší škole celkem 25 žáků tj. 50 %. V první třídě se samými jedničkami je 8 žáků: Barbora Bilová, Lukáš Fiurášek, Magdaléna Kadavá, Petr Kretek, Pavel Kubáň, Lucie Kubáňová, Vojtěch Lejska, Jakub Macura. Ve druhé třídě se samými jedničkami je pět žáků: Veronika Jakšíková, Martin Maciga, Tereza Ondrůšková, Barbora Petřeková, Michaela Polášková. Ze třetí třídy jsou tři žáci: Petr Kasala, Jakub Bil, Lucie Trčková. 3

4 Ze čtvrté třídy je šest žáků s výborným prospěchem: Adam Vašut, Pavel Růčka, Daniel Ivánek, Karolína Kubáňová, Adéla Kubáňová, Tereza Vašinková. A naposledy z páté třídy jsou to 3 žáci: Erbenová Sára, Pařenicová Veronika, Růčka Tomáš Máme na škole ještě 13 žáků, kteří mají vysvědčení s vyznamenáním a jsou to: Z 1.třídy: Jakub Mička, Kateřina Růčková. Ze 2.třídy: Ondřej Cholevík. Ve 3.třídě je to: Samantha Malinová, Hana Fiurášková, Barbora Cholevíková, Daniel Fiurášek. Ze 4.třídy : Jana Juříková, Jan Kubáň, Lukáš Danišek, Matěj Ostřanská. V 5.třídě je s vyznamenáním: Dominik Kaniok, Tomáš Kretek. Pochvaly: Pochvalu na vysvědčení dostali žáci za aktivní práci ve škole a vzorné plnění školních povinností, za vzornou přípravu na vyučování,, za aktivní práci pro třídu, za reprezentaci školy ve sportu, výtvarné a kulturní akce. Z první třídy to jsou : Lucie Kubáňová, Vojtěch Lejska, Jakub Macura, Kateřina Růčková. Ze druhé třídy: Tereza Ondrůšková, Barbora Petřeková, Michaela Polášková, Martin Maciga. Ve třetí třídě dostali pochvalu: Hana Fiurášková, Pavel Juroška, Lucie Trčková. Ze čtvrté třídy to jsou: Adéla Kubáňová, Karolína Kubáňová, Tereza Vašinková, Jana Juříková, Jan Kubáň, Adam Vašut, Daniel Ivánek, Pavel Růčka. Z páté třídy: Veronika Pařenicová, Dominik Kaniok, Jan Heryán, Marek Vojkůvka, Tomáš Kretek, Matěj Hrstka, Radek Ondrůšek. Celkem bylo uděleno 26 pochval, což činí 52 %. Máme však ve škole tři žáky páté třídy, kteří mají od první třídy samé jedničky. Jsou to: Sára Erbenová, Veronika Pařenicová a Tomáš Růčka, kteří obdrželi od obecního úřadu věcné dárky, ale i zbývající žáci páté třídy obdrželi od obecního úřadu malé dárky jako vzpomínku na školu. V letošním roce byla udělena dvě napomenutí třídního učitele a jedna snížená známka z chování. A kolik jsme zameškali docházky? Za druhé pololetí školního roku jsme zameškali hodin. Průměr na žáka činí 43,12 hod. Za celý školní rok jsme zameškali vyučovacích hodin. Na každého žáka připadá 69,92 hodina. Akce, které se uskutečnily ve školním roce 2010/2011. V průběhu celého školního roku 2010/2011 proběhlo mnoho zdařilých akcí pro žáky. V měsíci září se konala Rožnovská olympiáda dětí a mládeže, které jsme se také zúčastnili. Celkově jsme ze sedmnácti škol rožnovského regionu obsadili pěkné desáté místo. Na medailových místech se umístili: ze 3.třídy Pavel Juroška běh 500m 1. místo, běh 250m - 2. místo, skok do dálky 3. místo, z 5. třídy Tomáš Růčka hod míčkem 2. místo a Tomáš Kretek - skok daleký 3. místo. Celkem jsme získali 5 medailí. Za pěkného počasí proběhla Drakiáda pouštění draků. Zúčastnili se všichni žáci 1. 5.třídy. Rovněž v měsíci září začal plavecký výcvik žáků 3. a 4.třídy. 1.října se zúčastnili 4 žáci páté třídy Nela Ondryášová, Tomáš Růčka, Tomáš Kretek, Matěj Hrstka akce BESIP Dětská policie. Ve středu 13. října jsme celá škola zhlédli v kinosále na Horní Bečvě koncert Rock ń roll. Ve středu 20. října žáci druhé třídy navštívili Městskou knihovnu v Rožnově pod Radhoštěm. Kouzelné dýňování se uskutečnilo v úterý 19. října. Výstavka prací dětí, ale i učitelů, proběhla ve všech prostorách školy. Pro rodiče bylo připraveno pohoštění dýňový sirup. V měsíci říjnu byla zahájena výuka hry na hudební nástroje - flétnu a kytaru pod vedením pana učitele Skýpaly, zároveň začaly pracovat všechny kroužky na škole. Počítačový kroužek a anglickou konverzaci vede paní uč. Ševčíková, Malého šikulu vede paní Křenková ze střediska volného času, také taneční kroužek, který vede paní Věra Stachová je pod hlavičkou střediska volného času, floorbalový kroužek vede v sobotu p. Barabáš. Ve škole také probíhá výuka logopedie, kterou vyučuje paní Lenka Zemanová a AND vyučuje paní uč. Simona Hrstková. Od měsíce října má naše škola k dispozici nové vývěsní skříňky, kde můžeme poskytnout důležité informace pro rodiče, fotografie z akcí pro žáky a jiné. V měsíci listopadu jsme navštívili ZUŠ v Rožnově pod Radhoštěm výchovný koncert pro 3. 5.třídu. Dne proběhla v tělocvičně beseda s hasiči z místního SDH na Prostřední Bečvě + ukázka technického vybavení ve Zbrojnici s možností vyzkoušet si hasící přístroje. Rovněž jsme se zapojili do celostátní akce Skládání znaků měst a obcí z odpadových materiálů. Všichni žáci se zapojili do sběru plastových víček a pod vedením p. uč. Vavrečkové vytvořili znak obce Prostřední Bečvy. Znak byl vystaven ve vestibulu školy a bude nadále zdobit vestibul obecního úřadu. Prvňáčci se jeli podívat s p. učitelkou Vavrečkovou do Rožnova na pohádku: Čarodějná krčma. Žáci 1.a 4.třídy se zúčastnili v SVČ v Rožnově pod Radhoštěm tvořivé akce: zdobení vánočních věnců a zdobení perníčků. Rozsvícení vánočního stromečku a zahájení jarmarku předcházelo vystoupení žáků celé naší školy pod vedením p. uč. Vavrečkové a Hrstkové. Rovněž v měsíci listopadu byl ukončen plavecký výcvik žáků 3. a 4. třídy. Prosinec byl v duchu blížících se vánočních svátků. V pondělí 6. prosince k nám přijel kouzelník s pořadem Veselé čarování. Mikulášská nadílka proběhla také Jako sponzorský dar ČČK v Prostřední Bečvě žáci dostali adventní kalendáře a perníky. Také školní družina společně s Malým šikulou připravili pro žáky Mikulášské překvapení. Ve čtvrtek jsme se zúčastnili celostátní akce Dopis Ježíškovi pokus o překonání rekordu v počtu vypuštěných balónků. I když jsme rekord nepřekonali, určitě přinesla akce radost z prožitého odpoledne. Navštívili jsme divadlo v Novém Jičíně s programem Štědrý večer nastal pro žáky 1. 5.ročníku. 16. prosince jsme pro rodiče připravili vánoční besídku v tělocvičně školy. Předposlední den před vánočními svátky žáci 1. a 2.třídy zhlédli divadelní představení v mateřské škole Čert a Zima. Naše škola doposud neměla svoje webové stránky a za pomocí studentů SPŠE se nám podařilo vyrobit webové stránky, které budou k dispozici po menších úpravách. 4

5 V neděli 9. ledna žáci 4. a 5.třídy vystoupili se svým programem na výroční členské schůzi hasičů pod vedením p. uč. Hrstkové. V úterý 18. ledna 2011 se konaly volby do Školské rady. Za rodiče nezletilých žáků byly zvoleny 2 maminky: p. Ivana Kretková a Ludmila Fiurášková. Jako náhradníci byla zvolena Pavla Bilová. Ve středu 26. ledna jeli do Rožnova pod Radhoštěm podívat žáci 1. třídy na pohádku Pinochio. V pátek 28. ledna jsme viděli na Horní Bečvě pohádku O zvědavé princezně Elišce, kterou zahráli žáci tamější školy. V pondělí 31. ledna bylo žákům předáno vysvědčení za 1.pololetí. 1. února jsme uspořádali pro předškolní děti hravé odpoledne, jako přípravu k zápisu do školy, který se uskutečnil Rovněž i školní družina společně s kroužkem Malý šikula si pro žáky připravila začátkem února v tělocvičně školy Maškarní karneval se spoustou her a soutěží o nejhezčí masku. Jarní prázdniny proběhly ve dnech Ve dnech na Bílé se uskutečnil lyžařský kurz pro žáky. Zúčastnilo se ho celkem 19 žáků. První a třetí třída navštívila divadelní představení Káťa a Škubánek v Rožnově pod Radhoštěm. Školní kolo v recitační soutěži proběhlo na škole a 4.3. se uskutečnilo okrskové kolo v recitaci v ZŠ Videčská v Rožnově p. R., kterého se zúčastnili 4 žáci: Hana Fiurášková, Lukáš Danišek, Barbora Bilová a Ondřej Cholevík. Nezískali jsme sice žádné přední umístění, ale byli jsme rádi, že jsme čestně obstáli v tak velké konkurenci velkých škol a ZUŠ v Rožnově pod Radhoštěm. V měsíci březnu byl zahájen plavecký výcvik žáků 1., 2. a 5. třídy. Žáci jezdili na krytý bazén do Rožnova p.r. Žáci 1. třídy navštívili 9. března mateřskou školu, kde zhlédli pohádku O slepičce. Také si připravili projektový den - jaro a projektový den - vody. Také žáci 3. třídy si v měsíci březnu udělali dvě pěkné akce a to: túru ze Soláně na Prostřední Bečvu společně s rodiči a 10. března se jeli podívat do hvězdárny ve Valašském Meziříčí. V polovině března proběhla vědomostní soutěž Moudrá sovička, pořádaná SVČ v Rožnově pod Radhoštěm, které jsme se také zúčastnili. Naši školu reprezentovali: Veronika Jakšíková, Jakub Bil, Tomáš Růčka a Karolína Kubáňová. V březnu nás navštívil hudebník a zpěvák Pepa Nos, který vystoupil v tělocvičně školy. Taneční soubor pod vedením paní Věry Stachové zatančil v Rožnově p.r. na Josefovském jarmarku. Jako každoročně, tak i v letošním školním roce proběhly lyžařské závody na Horní Bečvě. Zúčastnilo se jich 8 žáků. Získali jsme jedno 1. místo: Tereza Vašinková, dvě 2. místa: Jakub Bil a Matěj Hrstka a jedno čtvrté místo Vojtěch Lejska. Duben byl v duchu přednášek z Centra pro rodinu: Vzájemné vztahy, které byly určeny pro všechny třídy v průběhu celého měsíce. V předvelikonočním čase jsme uspořádali Velikonoční výstavku prací dětí i rodičů v prostorách naší školy, kterou měli možnost zhlédnout nejen děti a rodiče, ale i veřejnost. Koncem dubna jsme se jeli podívat na pohádku Mrazík, kterou si připravili žáci ZŠ z Horní Bečvy. Měsíc květen byl plný akcí. Především sportovní akce Macurův memoriál, která se koná každoročně, se celkem zúčastnilo 16 žáků. Získali jsme dvě 1. místa - Pavel Juroška ze třetí třídy a Karolína Kubáňová ze 4. třídy, jedno druhé místo : Jakub Macura z 1.třídy, a jedno 3. místo: Adéla Kubáňová ze 4. třídy. První třída jela 12. května do Rožnova na pohádku O napraveném čertovi. Velká společenská akce ke Dni matek proběhla 10. května v základní škole, která se uskutečnila ve spolupráci s OÚ v Prostřední Bečvě. Formou dílny maminky společně se svými dětmi tvořily výrobky z keramické hlíny a pak následoval táborák na zahradě školy s opékáním vuřtů a spoustou her pro děti, kde se mohly zapojit i maminky. Žáci také vystoupili s programem ke Dni matek pro naše důchodce pod vedením paní učitelky Hrstkové. Školní výlet se uskutečnil 26. května a jeli jsme do Moravského krasu. Počasí nám přálo, tak procházka po okolí a jízda po říčce Punkvě se všem líbila. Žáci druhé třídy navštívili Teplice nad Bečvou jeskyni a propast. Prvňáčci jeli na svůj první výlet do ZOO v Ostravě. Školní družina společně s Šikulou uspořádali Den dětí v jízdárně na Prostřední Bečvě. Poslední den měsíce května nás navštívila s hudebním programem skupina Motýl a Erika se spoustou písní a soutěží, kterého se zúčastnily také děti mateřské školy. V tělocvičně školy pro nás v pátek 3. června připravil taneční soubor Country tance pod vedením paní Věry Stachové vystoupení s ukázkou své činnosti z celého roku, žáci se mohli pak v závěru zúčastnit nácviku několika tanců. Na dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí se jeli podívat žáci 1. a 4. třídy, kde si vyzkoušeli své jezdecké dovednosti, žáci čtvrté třídy si pak ještě prověřili znalosti z pravidel silničního provozu. V posledním školním měsíci jsme se zúčastnili atletické všestrannosti na ZŠ Zubří, kterého se zúčastnilo deset žáků: Lucie Kubáňová, Jakub Macura 1. třída, Tereza Ondrůšková a Ondřej Cholevík 2. třída, Hana Fiurášková, Pavel Juroška 3. třída, Adéla Kubáňová, Karolína Kubáňová a Jan Kubáň 4. třída a Tomáš Kretek 5. třída. Dne 11. června se uskutečnila soutěž O zlatou srnčí trofej,na které se umístil Radek Ondrůšek z 5. třídy na krásném 4. místě. O týden později proběhla v Hrachovci na myslivecké chatě okresní soutěž, ve které se Radek Ondrůšek umístil na 3. místě. Ve své kategorii A se umístil v soutěži na pohybující se terč na 1. místě. V sobotu se na celodenní výlet vypravili žáci 1., 3. a 5. třídy se svými rodiči na Radhošť. V rámci svých tříd se zúčastnili žáci pobytu v přírodě návštěvou Hradiska v Rožnově p. R. V pondělí 27. června a úterý se ještě vypravili žáci 1., 3., 4. a 5 třídy na Čertův mlýn. Školní rok byl slavnostně ukončen ve čtvrtek Závěrem bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům školy za dobrou a obětavou práci. Poděkování patří také OÚ za velmi dobrou spolupráci. Žákům páté třídy přeji mnoho úspěchů v šesté třídě a všem příjemné prázdniny, hodně sluníčka a pevné zdraví. Mgr. Juříčková Zdenka ředitelka 5

6 Závěrečné hodnocení Začaly nám sice prázdniny, ale ve svém příspěvku se ještě vrátím na konec školního roku, kdy se událo několik akcí. Navážu na poslední zápis ve Zpravodaji. 31.března si děti z Mateřské školy v Kněhyních udělaly výlet na Pustevny, prošly se k soše Radegasta a potom si užily radovánek na posledním letošním sněhu. 13.dubna navštívilo mateřskou školu opět divadlo Maringotka s příběhem Křižovatka a semafor. Jak sám název napovídá, děti se měly možnost na příběhu dvou kamarádek Fany a Majdy seznámit s bezpečností silničního provozu, nebezpečím úrazu, s dopravními značkami, s přechodem pro chodce. Ve čtvrtek 28.dubna se v Mateřské škole střed uskutečnilo fotografování dětí na společnou fotografii. Děti měly možnost se vyfotografovat i sólově nebo se svým kamarádem, zájem byl u rodičů zjišťován předem. Fotografování dětí z MŠ Kněhyně se uskutečnilo 25.května. 29.dubna odjely děti do kinosálu na Horní Bečvě, kde jim žáci Základní školy TGM zahráli a zazpívali v pohádce Mrazík. Všem se klasická pohádka líbila, o čemž svědčil i závěrečný potlesk. Při zpáteční cestě jsme již nevyužili hromadnou dopravu, ale udělali jsme si nádhernou procházku pěšky se zastávkou v Retasu, kde byly děti odměněny sladkostmi. Jako každý rok, tak i letos, jsme v obou mateřských školách oslavili Den matek. 11.května se uskutečnila besídka v MŠ střed. Jde o dlouho očekávanou akci, na kterou se těší nejen děti, ale i jejich rodiče. Maminky se přišly podívat na besídku, kterou jim děti připravily, a na které chtěly ukázat, co se za celý rok ve školce naučily. Tentokrát vystoupily jako první starší děti. Své vystoupení zahájily tanečkem, pásmo básní a písní pro maminky doplnila hudební pohádka O sedmikrásce. Pak před velké obecenstvo diváků předstoupily malé děti se svým květinovým tanečkem, tancem Indiánů. Po básních a písních pro maminky přišla na řadu pohádka Budka, kterou všichni dobře známe. Po vystoupení malých dětí jsme se všichni přenesli do pohádky. Starší děti zahrály maminkám pohádku O krtečkovi, která s drobnými úpravami a prokládaná písněmi zakončila celou besídku. Na závěr všechny děti předaly maminkám vlastnoručně vyrobené dárečky. Besídka ke Dni matek se v MŠ v Kněhyních uskutečnila v úterý 17.května. V ní děti předvedly plno básní a písní o jaru, o zvířátkách. Také básničky o mamince nesměly chybět. Celá besídka byla prokládána tanečky, klokaní tanec sklidil zasloužený potlesk. A také zde nesměl chybět malý dárek pro maminku. 20.května se starší děti vypravily na výlet do Mateřské školy v Kněhyních, aby si prohlédly mateřskou školu, pohrály si s dětmi, s jejich hračkami. Procházka přírodou kolem řeky Kněhyně až do kempu, kde čekalo na děti občerstvení, přispěla k příjemně prožitému dni. 26.května navštívily děti pouťové atrakce před mateřskou školou. Děti se povozily na dětském vláčku, na malém řetízkovém kolotoči, nakonec se sklouzly na nafukovací skluzavce. 30.května jely děti z obou mateřských škol na výlet do Zoologické zahrady v Ostravě. Počasí nám přálo, procházka zahradou, posezení na lavičkách, pozorování malé sloničky se svou maminkou, krmení kaprů u výběhu žiraf to vše přispělo k nádherně prožitému dni. Děti si odnesly hezké zážitky a dáreček na památku. Při této příležitosti bych chtěla poděkovat rodičům Petra Žitníka za finanční příspěvek na dopravu. Ještě jednou děkujeme. 31.května se šly děti z Mateřské školy střed podívat do základní školy na vystoupení dua Motýl a Erika. Vystoupení plné známých písní doplněné i hudebními hádankami zakončil společný tanec a autogramiáda. 1.června jsme v obou mateřských školách oslavily Den dětí. Pro deštivé počasí se oslava uskutečnila v mateřské škole. Dopoledne plné soutěží (hod míčkem na plechovky, chůze ve dvojicích se svázanýma nohama), her ve třídě a závodivých her ve družstvech (nošení vody na lžíci, přemísťování pomocí dvou kruhů) navodilo příjemnou atmosféru oslav. V Mateřské škole v Kněhyních se Den dětí nesl v indiánském duchu. Přestrojeni za Indiány si na zahradě všichni zatančili indiánské tance, zahráli různé hry a potom si místo bizona opekli špekáčky. 2.června byly děti z Kněhyň, jako už každoročně, u hasičů. Děti u nich strávily dopoledne plné soutěží, na závěr byly odměněny sladkými balíčky. Při této příležitosti bych chtěla SDH v Kněhyních poděkovat nejen za něj, ale také za velmi hezkou akci. 10.června měly děti z Kněhyň naplánovanou turistickou vycházku kolem přehrady na Horní Bečvě. Ale protože jim počasí příliš nepřálo, udělali si výlet k Obecnímu úřadu. Děti si zadováděly na atrakcích u kurtu, prohlédly si Obecní úřad, protipožární nádrž, soutok řeky Kněhyně s řekou Bečvou a zpět do MŠ se prošly krásnou přírodou kněhyňským údolím. 16.června se uskutečnila turistická vycházka do Kempu v Kněhyních s občerstvením. Děti si prohlédly celý areál, chatky, při cestě zpět zdolávaly přírodní překážky. 21.června navštívilo Mateřskou školu opět divadlo Maringotka s představením Čarodějné dovádění. Čarodějnice Česneková Margáta a její tetička Střelka naučily draka správně čistit zuby, pasovaly předškoláky na školáky. Vystoupení plné smíchu, pohybu a zpěvu se dětem velmi líbilo. 23.června navštívily starší děti jízdárnu. Každé dítě si tak mohlo ověřit rčení, že svět je nejkrásnější ze hřbetu koně. Procházka kolem jízdárny na koni se dětem velmi líbila, a myslím si, že každý bude chtít navštívit jízdárnu i se svými rodiči, aby si mohli znovu zajezdit. Malé děti tento den navštívily dětské atrakce na kurtu u Obecního úřadu, pobyt si zpříjemnily malým občerstvením. V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje máme ještě naplánováno opékání špekáčků na zahradě MŠ spojené s pohybovými aktivitami na průlezkách, skluzavce, houpačkách, v neděli 26. června obohatí vystoupení našich dětí Vítání občánků. Mateřská škola v Kněhyních má naplánováno pro starší děti noční spaní ve školce se zábavným programem a 6

7 s opékáním. 28.června si děti pozvaly do MŠ své maminky a společně budou malovat veselé letní motivy na trička. 30.června dojde k slavnostnímu ukončení školního roku za přítomnosti zástupců Obecního úřadu. Na závěr bych chtěla všem zaměstnancům poděkovat za celoroční práci a popřát jim pěknou dovolenou. A dětem? Přeji jim pěkné prázdniny, hodně sluníčka a koupání, a našim předškolákům hodně úspěchů v první třídě, kam nastoupí hned po prázdninách. Jana Janíčková Skončila opět fotbalová sezona, ročník 2010/11. Jak pro muže, tak i mladší žáky velmi úspěšně. Muži po rozpačitém a špatném podzimním začátku se dostali do velmi dobré formy a hlavně herní pohody, dlouhou dobu okupovali druhé míso tabulky a v závěru skončili na krásném čtvrtém místě se ziskem 45 bodů a skóre 78:59. Střelecky se prosadili: Lukáš Křenek st. 14x, Lukáš Křenek ml. 14x, Radek Pečiva 13x, Jakub Ondryáš 11x, Pavel Kysučan 7x, Martin Fiurášek 5x, Jakub Vašek 4x, Vladimír Fiurášek,Pavel Gálik a Marin Zapletal 2x a Marek Polášek, Ladislav Juroška, Ondřej Kuba a Jan Juroška ml. 1x. Do 1. b. třídy postoupila Francova Lhota, z OP padají Hrachovec B, Hošťálková a Kateřinice B. K nám do OP přibudou: z 1. b. tř. Velké Karlovice - Karolinka B a Valašské Příkazy, ze III. tř. postupují Dolní Bečva B a Nový Hrozenkov. Hostování u nás končí: Radek Pečiva a Jirka Hrubý z Rožnova a Pavel Gálik z Vigantic. Na Dolní Bečvě končí hostování Aleš Jurajda. Děkujeme našemu hráči a zároveň sponzorovi Romanovi Drongovi, který mužům zajistil nové dresy a finančně se podílel na závěrečném setkání na ukončení sezony. Velmi dobře si vedli mladší žáci, kteří nejenom zvítězili ve své skupině OP, ale stali se i přeborníky okresu v sezoně 2010/11 (více v samostatném článku o závěrečném turnaji). Střelci: Radek Bill 48x, Pavel Juroška 19x, Jirka Solanský 19x, Tomáš Mikel 7x, Tomáš Kretek 7x, Marek Fiurášek 6x, Martin Lejska 5x, Filip Pařenica 2x a Petr Kasala a Daniel Ivánek 1x. Na počátku účinkování ml.žáků v OP byli Marek Pavlica, Radek Bill st., Oldřich Solanský a Jiří Fiurášek, v posledních dvou letech Radim Mičkal a Jiří Fiurášek, kteří toto mužstvo přivedli až k titulu přeborníka okresu. Do příští sezony jsme do soutěže OP přihlásili starší přípravku, kterou vede jako trenér Zdeněk Janíček ml. a vedoucí Pavel Vašut. Ze stávajících ml. žáků zde budou hrát kromě nových také Pavel Juroška, Petr Kasala, Daniel Ivánek a Adam Vašut, ostatní budou hostovat ve starších žácích na Horní Bečvě, zápasy se budou hrát střídavě na Horní Bečvě a u nás. Závěrem se patří poděkovat všem sponzorům včetně OÚ, všem hráčům a činovníkům, bez kterých by fotbal nebyl fotbalem a konečně Vám všem popřát jménem oddílu kopané i jménem svým příjemné prožití dovolené. Lubomír Kysučan, sekretář oddílu kopané V sobotu 18. června se uskutečnil na hřišti Prostřední Bečva závěrečný turnaj mladších žáků ve fotbale o titul Přeborník okresu Vsetín pro soutěžní ročník 2010/2011. Zúčastnili se: Ze skupiny A vítěz Ústí a druhý v pořadí Lužná. Ze skupiny B vítěz Prostřední Bečva a druhé Vigantice. V prvním utkání zvítězila Prostřední Bečva nad Lužnou 7:1 (branky Prostřední Bečvy Tomáš Mikel 3x; Jirka Solanský; Radek Bill; Pavel Juroška a Martin Lejska). Ve druhém utkání zvítězily Vigantice na d Ústím 7:2 (branky Vigantic Vojtěch Holub 2x; Víťa Porubský 2x; Vojtěch Vičan; Jaroslav Paprskář a Roman Horák). V utkání o 3. místo porazila Lužná Ústí 2:1. Finálový zápas sliboval velké drama v podání hráčů domácí Prostřední Bečvy a Vigantic. Početná divácká kulisa obou táborů vytvořila fantastickou atmosféru. Po velmi dramatickém a vyrovnaném utkání nakonec zvítězili domácí 2:1 (branky za Prostřední Bečvu Marek Fiurášek a Jirka Solanský, za Vigantice Vojtěch Holub). O přestávce se představili ve velmi pěkném exhibičním vystoupení letečtí modeláři pánové Kotulek, Durch a Jedelský. Turnaj se konal pod záštitou Našeho Valašska, Okresního fotbalového svazu a Obecního úřadu Prostřední Bečva, kteří věnovali poháry, medaile, míče a sošky pro účastníky turnaje. Za Naše Valašsko byl přítomen pan Ladislav Štěpán, za OFS předseda Martin Straka, místopředseda Martin Černovský, předseda komise mládeže Vladislav Hrtáň, za obecní úřad starosta Ing. Radim Gálik. Přeborníkem okresu se tedy stali mladší žáci Prostřední Bečvy, druhé Vigantice, třetí Lužná a čtvrté Ústí. Současně byli vyhodnoceni a oceněni: Nejlepší brankář turnaje:robert Malina (Prostřední Bečva) Nejlepší střelec turnaje: Tomáš Mikel (Prostřední Bečva) Nejlepší hráč turnaje: Vojtěch Holub (Vigantice) Závěrečné předání pohárů, medailí a sošek provedli za OFS pan Martin Černovský, za obecní úřad Ing. Radim Gálik a osobnost ČMFS, ligový hráč a současný kapitán Sigmy Olomouc Radim Kučera. Závěrem nutno poděkovat všem organizátorům a sponzorům a v neposlední řadě všem hráčům a vedení žáků Prostřední Bečvy panu Jiřímu Fiuráškovi a Radimu Mičkalovi. Rovněž velké díky patří panu Poláškovi, který věnoval pro všechny hráče dárkové balíčky. Lubomír Kysučan, sekretář oddílu kopané. 7

8 BAŘINA CUP V sobotu 9. července 2011 se koná tradiční fotbalový turnaj osmi mužstev pod Plančákem. V 9.30 hod losování V hod. zahájení Bohaté občerstvení zajištěno. Pořadatelé zvou srdečně všechny diváky a příznivce kopané. MUDIAL KNĚHYNĚ V sobotu 23. července 2011 proběhne další ročník tradičního fotbalového turnaje MUNDIAL KNĚHYNĚ Prezentace od 9.00 hod. Začátek hod. Srdečně zveme všechny příznivce fotbalu. pořadatelé Poděkování žákům Základní školy RADKOVI ONDRŮŠKOVI a NATÁLCE HOLCOVÉ za účast a reprezentování v myslivecké soutěži místního kola , která se konala na Základní škole Hutisko- Solanec. Dále v okresním kole soutěže, která se konala v Hrachovci na myslivecké chatě Dosáhli velmi dobrých výsledků v celkovém pořadí. Radek Ondrůšek obsadil velmi krásné 3. místo v soutěži O zlatou srnčí trofej. V soutěži na běžící terč tuto soutěž vyhrál obsadil 1. místo. Za reprezentaci školy a propagaci mysliveckého kroužku děkuje vedoucí kroužku Stanislav Andrýsek. Bylo to na jaře roku Končila druhá světová válka, Němci utíkali a ruští vojáci je pronásledovali. Také přes naši obec se přehnala jako smršť část fronty. Poslední ruští vojáci prohledávali celou obec, jestli někde nejsou schovaní Němci. Také k nám jednou k večeru přijela bryčka a v ní dva ruští vojáci. A hned volali: Němci nět? Když jsme jim řekli, že Němci už tu nejsou, tak říkali, že budou u nás nocovat. Koně dali do stodoly a otci přikázali, ať hlídá lošáky (koně). Z batohu vytáhli jídlo a šli do kuchyně povečeřet. Při tom s námi rozprávěli, jak teď bude všechno jinak, že teď budeme mít kolchozy. Pak s otcem rokovali a otec ještě přitom chodil se dívat na lošáky, jestli se jim něco neděje. Jak tak s námi vykládali, najednou v chodbě něco zašramotilo. Jeden voják hned vyskočil, popadl samopal a už chtěl střílet rovnou přes dveře. Já jsem zakřičela: Nestřílejte, to je taťka, hlídá vaše lošáky! Voják se zarazil a potom povídá: ty jsi zachránila svého otce. V tom se otevřely dveře a otec vešel do kuchyně. S hrůzou jsme si uvědomili, co se mohlo stát. Také vojákům už nebylo do řeči, vešli do světnice, každý si lehl do jedné postele a spali až do rána. A my v kuchyni do rána oka nezamhouřili. Báli jsme se jakkoliv pohnout, abychom neudělali nějaký hluk, aby vojáci nechtěli zase střílet. Když ráno po snídani ruští vojáci odjeli, děkovali jsme Bohu, že máme otce živého. A tak šel čas V roce 1956 zemřela maminka, v roce 1958 zemřel otec. Jeho zeťové domluvili s muzikanty, aby mu při pohřbu, poněvadž byl ruský legionář, zahráli písničku Hoši od Zborova. Kterou muzikanti také krásně zahráli. V domnění, že svému tchánovi vzdali poslední poctu, netušili, že z toho vzejdou veliké nepříjemnosti. A tak byli milí zeťové předvoláváni na četnickou stanici, vyslýchání a perzekuovaní pro tuto písničku. M. Majerová Děkujeme za příspěvek. sv. Zdislavy v ČERVENCI 2011 neděle NEDĚLE V MEZIDOBÍ varhaník Vlastislav Stavinoha - za živé a zemřelé farníky středa STŘEDA 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ - varhaník Eva Pařenicová - za zemřelého Václava Růčku, živou a zemřelou rodinu Sekyrovu a Růčkovu - za zemřelé rodiče Kubušovy a duše v očistci neděle ARCIBISKUP JAN GRAUBNER 10. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA Varhaník Eva Pařenicová, schola sv. Zdislavy, Záhořané - za všechny, kdo se zasloužili o stavbu tohoto domu Božího, dobrodince kostela, farníky a kněze sloužící v tomto chrámě středa STŘEDA 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ varhaník Aleš Stavinoha - za zemřelou Annu Bilovou, manžela, syna Františka a duše v očistci neděle NEDĚLE V MEZIDOBÍ varhaník Vlastislav Stavinoha 8

9 - za zemřelé Kristýnu Vaňkovu, manžela Pavla, Františku Bilovou, manžela Františka a dceru Marii. středa STŘEDA 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ - varhaník Eva Pařenicová - za Josefa a Ludmilu Malinovy, jejich rodiče, sourozence, syna, snachu, vnuka a za duše v očistci Neděle NEDĚLE V MEZIDOBÍ - za zemřelou Veroniku Tichánkovou, Vlastu Švrčkovou a Josefa Mikulenku - za Boženu a Bedřicha Fiuráškovy, dceru a živou rodinu - za živou a zemřelou rodinu Martikánovu, Valovu a duše v očistci Středa PAMÁTKA SV. GORAZDA A DRUHŮ varhaník pan Poruba - za zemřelé Marii a Františka Bělůnkovy, jejich děti, vnučku, snachu a celou živou rodinu neděle ARCIBISKUP DOMINIK DUKA, PRIMAS ČESKÝ NEDĚLE V MEZIDOBÍ varhaník Eva Pařenicová, schola sv. Zdislavy - za Martu Bernátkovou a prosba za dar zdraví a víry pro celou rodinu Babíčkovou. farnost Hutisko-Solanec Program kina Panorama v Rožnově pod Radhoštěm. Program kina: Od čtvrtku do 3.7. v (80,-Kč; 103min) V PEŘINĚ - hudební komedie ČR. Přístupný. Od čtvrtku do 3.7. ve hod (75,-Kč;130 min) RYCHLE A ZBĚSILE 5 akční krimi thriller, drama USA. S titulky, do 12 nevhodný. Od pondělí 4.7 do 6.7. v (75,- Kč, 87 min) KAZATEL akční dobrodružný sci-fi horor USA. S titulky, do12 nevhodný. Od pondělí 4.7. do 6.7. ve (60,- Kč; 130 min) MELANCHOLIA - sci-fi drama Dánsko, Německo, Švédsko, Francie, Itálie. S titulky, do 12 nevhodný. Od čtvrtku 7.7. do10.7. v (70,- Kč; 96 min) WESTERNSTORY komedie ČR, přístupný. Od čtvrtku 7.7. do ve (70,- Kč,120 min) VODA PRO SLONY drama USA. S titulky, do 12 nevhodný. Od pondělí do v (60,-Kč; 94min) SKYLINE akční sci-fi thriller USA. S titulky, do 12 nevhodný. Od pondělí do ve (75,-Kč; 108 min) FAIR GAME akční biografické drama USA. S titulky, do 12 nevhodný. Od čtvrtku do v (80,-Kč; 150min) HARRY POTER A RELIKVIE SMRTI 2. část - dobrodružné mysteriózní pohádkové drama VB, USA. Česky, přístupný. Od čtvrtku do ve (80,- Kč,126 min) LIDICE válečné drama ČR, Polsko. Do 12 nevhodný. Od čtvrtku 21.7.do 24.7.v a ve 20.00(70,-Kč,131 min) X - MEN: PRVNÍ TŘÍDA akční dobrodružné sci-fi drama USA. S titulky, do 12 nevhodný. Od pondělí do v (70,-Kč; 80min) REKVALIFIKACE komedie ČR. Přístupný. Od pondělí 25.7 do ve (70,-Kč; 104 min) PAUL dobrodružná sci-fi komedie USA, VB. S titulky, do 12 nevhodný. Od čtvrtku do v (70,-Kč; 102 min) PAŘBA V BANGKOKU komedie USA. S titulky, do 12 nevhodný Od čtvrtku do ve (70,-Kč; 118 min) KRÁLOVA ŘEČ biografické historické drama VB, Austrálie, USA. S titulky, do 12 nevhodný z programu vybrala Kantorová Radomila VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ pátek Městečko hod. ABSOLVENSTKÉ PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY MLADÝCH ODZEMKÁŘŮ pátek Budova Sušáku hod. KRÁSNÉ LILIE Z CELÉHO SVĚTA 10. ročník výstavy pátek Městečko podrobnosti ROŽNOVSKÉ SLAVNOSTI mezinárodní folklorní festival úterý Městečko ZVONEČKOVÝ JARMARK setkání hrnčířů a dráteníků úterý 5.7. kostel sv. Anny hod. PRAVOSLAVNÁ LITURGIE středa 6.7. Dědina BOHOSLUŽBA V KOSTELE Z HUSLENEK sobota 9.7. Městečko hod. HEJKŮV NOŽÍK Ohlédnutí a inspirace 15. ročník setkání řezbářů neděle Městečko hod. OZVĚNY VALAŠSKÉHO SLAVÍNA Marie Podešvová sobota Městečko PEKAŘSKÁ SOBOTA 18. ročník setkání pekařů neděle Městečko O VALAŠSKÉHO PRIMÁŠKA závěrečný koncert týdenních tvůrčích dílen sobota Městečko ROMSKÁ PÍSEŇ 17. ročník mezinárodního festivalu neděle Městečko ANENSKÁ POUŤ 9

10 úterý Městečko MŠE SVATÁ K POCTĚ SV. ANNY sobota Městečko DEN ŘEMESEL A SETKÁNÍ KOVÁŘŮ 21. ročník setkání neděle Městečko OLŠAVA ŠEDESÁTILETÁ program souboru z Uherského Brodu Více na O PŮVODU VALAŠSKÝCH RODŮ NA ROŽNOVSKU Valašsko je v rámci ČR jedno z nevýraznějších etnických oblastí. Valašská kultura má dlouhou a živou tradici a specifické nářečí. Proto již asi 200 let nenechává badatele spát otázka, z čeho Valašská kultura vychází a odkud vlastně, my Valaši, pocházíme. Většina badatelů odvozovala původ Valachů nějakým způsobem z Rumunska. Ve Valašském nářečí můžeme nalézt mnoho slov, která jsou podobná rumunštině (např. bryndza), stejně jako mnoho pomístních pojmenování (např. Minčol, Magura, Gruň, aj.). Otázka ovšem zůstává, jestli tato nepatrná jazyková podobnost znamená opravdovou genetickou vazbu. Zajímavější (a pravděpodobně pravdě bližší) vysvětlení přinesli vědci v posledních letech, kteří zkoumali genetické varianty jedné vzácné nemoci (cystická fibróza). Na základě rozložení různých genetických odchylek u této nemoci bylo zjištěno, že obyvatelé Valašska se liší od zbytku ČR a zároveň mají jistou podobnost s keltským obyvatelstvem v různých částech Evropy. Tato skutečnost by mohla souviset s původním keltským obyvatelstvem starověké Dácie (dnešní Rumunsko), které se později rozšířilo do horských oblastí Karpat a Dinarid. Mnohé o původu obyvatel Valašska nám mohou prozradit staré matriky a archívní dokumenty. Především obcí podél horních toků obou Bečev, které byly na Rožnovsku a Vsetínsku osídlovány jako poslední. Před r nebyla uzákoněná příjmení, proto naši předci měli svá křestní jména a přezdívky, které někdy byly staré rodové příjmení, jindy charakterizovaly původ, vlastnosti, vzhled apod. A právě z některých jmen lze na Rožnovsku a Vsetínsku usoudit jejich původ. Někteří naši předci přišli opravdu karpatským obloukem z tehdejších Uher, důkazem toho jsou příjmení jako Slovák, Kysučan (přišel z Kysúc), Oravec (z Oravy), Skalický (ze Skalitého), Sulovský (ze Súľova) aj., která jsou na Rožnovsku známé již kolem r a přetrvala do současnosti. Některá jména starovalašských rodů znějí maďarsky (v té době byl na Slovensku úřední jazyk maďarština), jako například Orság (Ország), Košut (Kossúth), Vašut (Wassúth) aj. Dalším výrazný migrační proud přicházel z dnešního Polska, často můžeme na Rožnovsku narazit na jména (přezdívky Polák, Polášek, Slezák. Osoby byly střídavě jmenovány svými příjmeními (jako např. Waligura, Milata) a střídavě přezdívkou odkazující na jejich slezský původ. Nemálo osadníků přišlo z různých částí Moravy (Lipenský, Podštátský, Štramberský, Koryčanský aj.). Výjimečně také z Čech kolem r se v Rožnově zmiňuje osoba jména Jura Čecháček. Zvláštností Rožnovska jsou bývalé skelné hutě na území dnešního Hutiska-Solance. Sem přicházeli noví osadníci převážně německého původu. Tito řemeslníci se po zániku hutí začali živit taktéž valašským zemědělstvím. Mezi tyto rody patří např. Krumpoch (Krumpholz), Majer (Mayer), Bortl (Bortel), Mocl (Motzl) nebo také Válek (odvozeno z křestního jména Valentina Kreitznera žijícího na přelomu 17. a 18. století v Hutisku). RNDr. Radim J. Vašut, Ph. D. vědecký pracovník PřF UP v Olomouci ŘEMESLA NA VALAŠSKU Výňatek z knihy Zručnost um a dovednost lidí na horách. SLÁMA Až do výraznějšího rozšíření brambor ve druhé polovině 18. století bylo klíčovou plodinou stravovacího systému obilí. Nejdůležitějším bylo získání zrna, které tvořilo základ jídelníčku (kaše, chleba, pečivo atd.) Produkce obili v horských oblastech se nemohla rovnat produkci v nížinách, proto dokázali zdejší lidí využít tuto plodinu v maximální míře. Sláma se uplatnila při krmení (řezanka), k podestýlce, drobné kousky se přimíchávaly do hmoty, z níž se dusala hliněná podlaha. V horách nebylo dostatek materiálu, aby se slaměnými došky mohly pokrývat střechy. Tady byl mnohem příhodnější dřevěný šindel. V nižších polohách bylo možné vidět na střechách dokonce kombinace obou materiálů. Sláma se však užívala k pletení. Zvláště režná (ze žita), protože byla pěstována v každé usedlosti a narůstala v dlouhá stébla. Výrobky sice byly nižší kvality, ale nevyžadovaly tolik fyzické námahy jako dřevo a také se nemusela nosit z lesa. Sláma zůstávala jak zbytkový produkt po vymlácení obilí. Vymlácenou slámu byla třeba zbavit klasů a všech nekvalitních, krátkých nebo nevyhovujících stébel. Ze slámy se vyráběly slaměnky, uzavíratelné nádoby nebo včelíny. Základ jejich výroby byl stejný. Na kožený kroužek či manžetu se spirálovitě protahovaly a vrstvily zkroucené prameny slaměných stébel. Jednotlivé prameny se stahovaly lipovým lýkem či štípaným prutem, to zajišťovalo stabilitu zhotovené stěny budoucí nádoby. Jednotlivé vrstvy se vzájemně k sobě prošívaly. Tento postup umožňoval vytvářet libovolné rozměry a tvary nádob, záleželo jen na zručnosti a fantazii výrobce. Nejběžnějším výrobkem byla kulaté či oválné slaměnky na chleba. Další se užívaly na uskladnění či přenášení potravin a surovin. Ze slámy se vyráběly slaměné zásobnice na obilí, mouku, také víka i hasící vědra. Ta musela být napuštěna smolou. Nejpracnější byla výroba úlů. Kvůli zajištění tepelné izolace bylo zapotřebí, aby měly dvojí stěnu. - příště VLNA V ČERVENCI NAROZENÍ: Jasmín Aktivní a pracovitý, takový je člověk v tomto znamení, je radostí s ním spolupracovat nebo žít. Ví přesně, co chce a dokáže k vysokým výkonům motivovat i ostatní, proto je 10

11 velmi dobrým vedoucím. Je odvážný a volí vždy přímé stezky k úspěchu a naplnění svých cílů. Do koho se zamiluje, ten může mluvit o štěstí. Kopretina Zdá se obyčejná, ale jestliže člověka v tomto znamení blíže poznáme, zaujme nás svojí nenápadnou krásou. Pracuje pomalu na svém úspěchu a jestliže je spokojen ve svém soukromí, dokáže to dotáhnout daleko. Tento člověk potřebuje hodně uznání od druhých a pak se vybičuje k neuvěřitelným výkonům. Karafiát Člověk s velkými ambicemi, vůči ostatním může být zbytečně kritický, ale jemu samotnému sebekritika často schází. Nemá rád průtahy ani v lásce, ani v profesním životě. Bývá náročný na sebe i na ostatní a není s ním snadné vyjít. Nemá moc přátel, protože vždy řekne naplno co si myslí, v lásce mívá také problémy 1. července 1903 Probíhá první ročník vytrvalostního cyklistického závodu Tour de France. Akci zakládá vydavatel sportovních novin L Auto Henri Desgrage, který tak řeší tuhý konkurenční boj se sportovním plátkem Le Vélo. 3. července Na svět přichází český hudební skladatel Leoš Janáček. S hudbou se poprvé setkává v klášterní škole. Slávu si získává díky opeře Její pastorkyňa, která má premiéru v Brně roku Její originální styl, inspirovaný moravským folklorem, okouzlí i diváky v dalekém New Yorku. 4. července 1776 Americký kongres přijímá Deklaraci nezávislosti. Její hlavní autor, státník Thomas Jefferson je ale rozzlobený. Na žádost delegátů z jižních států byl totiž z důležitého dokumentu vymazán jeho odstavec, v němž zavrhoval otroctví. 7. července 1860 Narodil se rakouský hudební skladatel Gustav Mahler. Pro svůj židovský původ však musel čelit nevybíravým útokům svého okolí. Než je v roce 1897 jmenován ředitelem vídeňské Státní opery, raději přijímá katolickou víru. 12. července 1910 Charles Rolls, spoluzakladatel světoznámé automobilky Rolls-Royce, se stává prvním Britem, který umírá při letecké nehodě. Jeho letadlu značky Wright Flyer se odlomí zadní část trupu. 17. července 1789 Obyvatelé Paříže berou útokem pevnost Bastilu, která pro ně symbolizuje veškeré zlo ve Francii. V následujících měsících je stavba proslulé věznice zcela zdemolována. Suť se pak prodává jako suvenýr, zatímco kameny se používají při stavbě mostu Pont de la Concorde. 20. července 1944 Německý důstojník Claus von Stauffenberg přichází do Vlčího doupěte, velitelského stanoviště Adolfa Hitlera a pouhý metr od nacistického vůdce pokládá svůj kufřík s bombou. Výbuch je však slabý, a tak Hitler přežije jen s lehkým zraněním. 21. července 365 Ničivá vlna tsunami zasáhne město Alexandrii na pobřeží Egypta tisíc lidí umírá. Na vině tragédie je přitom silné zemětřesení s epicentrem nedaleko řeckého ostrova Kréta. 24. července Americká mise Apollo 11 je u konce. Velitelský modul Columbia přistává na hladině Tichého oceánu. Na palubě stroje se nacházejí astronauti Neil Armstrong, Michael Collins Buzz Aldrin a téměř 21 kilogramů kamení z povrchu Měsíce. Muži okamžitě putují do karantény, kde zůstanou tři týdny. 28. července 1869 Umírá český fyziolog a biolog Jan Evangelista Purkyně, který v roce 1837 mimo jiné seznámil německé vědce a lékaře se svým převratným objevem o důležitosti obyčejné buňky. Kromě hrátek s mikroskopem se však věnoval i poezii a dokonce svá díla publikoval v časopisech. z časopisu History revue vybrala Kantorová R. Všechno, co si myslíte, že víte, je jenom omyl. JAK SE JMENUJE HLAVNÍ MĚSTO THAJSKA? Grungtejp. Běžně užívaný název města, který v překladu znamená Město andělů (stejně jako Los Angeles), je zkratkou oficiálního názvu, který je nejdelším místním názvem na světě. Pouze nepoučení cizinci mu říkají Bangkok, což je jméno které se v Thajsku už déle než 200 let nepoužívá. To, že Evropané (a všechny jejich encyklopedie) stále nazývají hlavní město Thajska Bangkok, je podobné jako kdyby Thajci trvali na tom, že hlavní město Británie se jmenuje Billingsgate nebo Winchester. Grungtejp (hrubý přepis výslovnosti thajského jména) se obvykle píše Krungthep. Bangkok byl název malého rybářského přístavu, který v místě existoval předtím, než sem král Rama I. přesunul roku 1782 své sídlo, vybudoval zde město a celé místo přejmenoval. Celé oficiální jméno Krungthepu zní Krunghtep Mahanakhon Amorn Rattanakosin Mahintara Yuthaya Mahadilok Pohp Noparat Rajathanee Bureerom Udomrajniwes Visanukram Prasit. V thajštině se píše jako jedno slovo o délce 152 písmen (64 slabik). Přibližný překlad zní: Velké město andělů, nejvyšší schránka božích klenotů, velká nedobytná země, velká a významná říše, královské a radostné hlavní město plné devíti vznešených drahokamů, nejvyšší královské sídlo a velký palác, božské útočiště a sídlo převtělených duchů První část jména Bangkok tvoří běžné thajské slovo bang, vesnice. Druhá část údajně pochází ze staré thajštiny, kde slovo makok znamená jakýsi druh ovoce (olivy, švestky nebo křížence obou). Mohla by to být tedy Vesnice oliv nebo Vesnice švestek. Nikdo zřejmě neví, která z obou variant je pravdivá a nikdo se o to příliš nestará. Krungthep (nebo Bangkok, když jinak nedáte) je jediné velké město v Thajsku. Druhé největší město je téměř čtyřicetkrát menší. z Kniha všeobecné nevědomosti vybrala Kantorová R. 11

12 ČERVENEC Pro červenec bylo důležité zapisovat počasí z 19. a 31. prosince. Červenec by měl být více slunečný v první polovině, ale druhá polovina nám asi proprší. ČERVENEC (dny, kdy se zapisovaly hodnoty) dopoledne (pro první a třetí týden v červenci) odpoledne (pro druhý a čtvrtý týden v červenci) sluníčko ; zataženo ; polojasno ; déšť, sníh - Červenec z paren, dešťů, bouřek a potu spletenec - Na sv. Prokopa promokne kdekterá kopa - Jestli mravenci svá hnízda v psí dny nad obyčej vyšší a širší dělají, předznamenávají studenou a časnou zimu (přelom července a srpna) - Prší-li na sedm bratrů (10.7.), bude vlhké září - Prší-li o Apolináři (23.7.), radují se vždy houbaři PRONAJMU ZAŘÍZENÝ BYT 3+1 V RD NA PROSTŘEDNÍ BEČVĚ, KLIDNÝM A SOLVENTNÍM LIDEM. TEL: Zpravodaj vydává Obecní úřad Prostřední Bečva povolení MK ČR, ev. č. MK ČR E Uzávěrka listu na SRPEN Vychází 1x měsíčně, neprodejné. Zpracování příspěvků: Zpravodaj také na Reklamní inzerce je placená (5cm výška/1x zveřejnění/100,- Kč bez DPH). Zasílejte ve formátu WORD a PDF. Platba hotově, převodem nebo fakturou před uveřejněním. 12

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině.

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině. Září 2013 V pátek 27. září proběhla školní drakiáda. Děti s velkým nadšením pouštěly své draky a dráčky. Bylo velmi pěkné, slunečné, ale málo větrné počasí. Akce byla přesunuta na další týden. Do I. třídy

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín AKTIVITY ŠKOLY Akce Třída Termín 1. Sběr druhotných surovin Starého papíru 1. - 9. tř. říjen, duben Sběr přírodnin pro lesní zvěř (kaštany, žaludy) říjen - listopad 2.Výtvarné soutěže, akce Masky /čert,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 byla prevence rizikového chování na naší škole prováděna podle Minimálního programu prevence

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

KRONIKA. oddílu sportovní gymnastiky

KRONIKA. oddílu sportovní gymnastiky KRONIKA oddílu sportovní gymnastiky roku 2014 TRENÉRKY KOUŘILOVÁ LUDMILA ZEMÁNKOVÁ EVA CHLADILOVÁ IVANA pondělí, čtvrtek pondělí, čtvrtek pondělí, čtvrtek nová trenérka - přejeme ji hodně síl a trpělivosti

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Charakteristika sdružení Adresa: Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů.

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. 2007 Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. Dne 10. 3. se konala brigáda na sázení stromků. Dne 31. 3. proběhl v naší obci sběr starého železa. - 1 - Dne 1. 5. proběhlo na sportovním areálu

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více