Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, Brno, Elgartova 3"

Transkript

1 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Autor: Mgr. Petra Holzbecherová Téma: Základy názvosloví Název: Anorganické názvosloví - soli kyslíkatých kyselin Datum: 2. října 2013 Cílová skupina: Žáci středních škol Vzdělávací obor: Chemie Anotace: Tato prezentace slouží k vysvětlení a procvičení názvosloví základních solí kyslíkatých kyselin. V rámci opakování je zařazeno určování oxidačních čísel.

2 Anorganické názvosloví Soli kyslíkatých kyselin 00

3 ? Urči oxidační čísla: a) Fe 3+ e) H 3 PO 4 b) Na 2 SO 4 f) (H 2 PO 4 ) - Opakování c) CaCO 3 g) Ca 3 (PO 4 ) 2 01 d) (CO 3 ) 2- Dál

4 a) Fe 3+ oxidační číslo Fe je rovno náboji iontu Opakování oxidační číslo Fe je III Řešení Zpět

5 b) doplníme oxidační číslo kyslíku doplníme oxidační číslo sodíku (Na prvek 1. skupiny oxidační číslo I) Opakování dopočítáme oxidační číslo síry Součet oxidačních čísel všech atomů v elektroneutrální molekule je roven nule. Řešení I VI -II Na 2 S O 4 Zpět

6 c) doplníme oxidační číslo kyslíku doplníme oxidační číslo vápníku (Ca prvek 2. skupiny oxidační číslo II) Opakování dopočítáme oxidační číslo uhlíku Součet oxidačních čísel všech atomů v elektroneutrální molekule je roven nule. Řešení II IV -II Ca C O 3 Zpět

7 d) doplníme oxidační číslo kyslíku dopočítáme oxidační číslo uhlíku Opakování Řešení Součet oxidačních čísel všech atomů v iontu je číselně roven náboji iontu. IV -II ( C O 3 )2- Zpět

8 e) doplníme oxidační číslo kyslíku doplníme oxidační číslo vodíku dopočítáme oxidační číslo fosforu Opakování Součet oxidačních čísel všech atomů v elektroneutrální molekule je roven nule. Řešení I V -II H 3 P O 4 Zpět

9 f) doplníme oxidační číslo kyslíku doplníme oxidační číslo vodíku dopočítáme oxidační číslo fosforu Opakování Řešení Součet oxidačních čísel všech atomů v iontu je číselně roven náboji iontu. I V -II (H 2 P O 4 ) - Zpět

10 g) doplníme oxidační číslo vápníku (Ca prvek 2. skupiny oxidační číslo II) dopočítáme oxidační číslo skupiny PO 4 doplníme oxidační číslo kyslíku dopočítáme oxidační číslo fosforu Opakování Řešení Součet oxidačních čísel všech atomů v elektroneutrální molekule je roven nule. II V -II -III Ca 3 (P O 4 ) 2 Zpět Dál

11 Soli kyslíkatých kyselin Příklad 1: I IV -II Na 2 S O 3 IV Princip sůl kyseliny siřičité H 2 SO 3 kyselina -ičitá sůl -ičitan 02 siřičitan sodný

12 Soli kyslíkatých kyselin II I IV -II -I Příklad 2: Ca (H S O 3 ) 2 IV sůl kyseliny siřičité H 2 SO 3 Princip kyselina -ičitá kyselý vodík sůl -ičitan předpona hydrogen 03 hydrogensiřičitan vápenatý

13 Opakování: Oxidační číslo centrálního atomu Zakončení přídavného jména oxidu a hydroxidu Zkončení přídavného jména kyseliny Zkončení přídavného jména soli I -ný -ná -nan II -natý -natá -natan III -itý -itá -itan IV -ičitý -ičitá -ičitan V -ičný, -ečný -ičná, -ečná -ičnan, -ečnan VI -ový -ová -an!!! VII -istý -istá -istan VIII -ičelý -ičelá -ičelan 04

14 ? chloristan hořečnatý sůl kyseliny chloristé HClO 4 VII Název vzorec sůl - istan kyselina - istá Mg II 1 (ClO 4 ) -I 2 05 Mg(ClO 4 ) 2

15 ? dihydrogenfosforečnan sodný sůl kyseliny... H 3 PO 4 V Název vzorec sůl - ečnan kyselina - ečná I Na (H 2 PO 4 ) 1 -I 1 06 NaH 2 PO 4

16 ? fosforečnan vápenatý sůl kyseliny... H 3 PO 4 V Název vzorec sůl - ečnan kyselina - ečná Ca II 3 (PO 4 ) -III 2 07 Ca 3 (PO 4 ) 2

17 ? x Ca ( CO 3 ) -II sůl kyseliny uhličité H 2 CO 3 IV Vzorec název uhličitan CO 3 2- doplníme oxidační číslo aniontu dopočítáme oxidační číslo vápníku počet záporných nábojů: 2 počet kladných nábojů: elektroneutrální molekula: x = 2 x kyselina - ičitá sůl - ičitan 08 II Ca ( CO 3 ) -II uhličitan vápenatý

18 ? x -II Al 2 (SO 4 ) 3 sůl kyseliny sírové H 2 SO 4 VI Vzorec název síran SO 4 2- doplníme oxidační číslo aniontu dopočítáme oxidační číslo hliníku počet záporných nábojů: 6 počet kladných nábojů: 2x kyselina - ová elektroneutrální molekula: 2x = 6 x = 3 sůl - an 09 III -II Al 2 (SO 4 ) 3 síran hlinitý

19 ? x -I Ca (H 2 PO 4 ) 2 sůl kyseliny H 3 PO 4 VI Vzorec název 10 dihydrogenfosforečnan (H 2 PO 4 ) - doplníme oxidační číslo aniontu dopočítáme oxidační číslo vápníku počet záporných nábojů: 2 počet kladných nábojů: elektroneutrální molekula: x = 2 II -I Ca (H 2 PO 4 ) 2 x kyselina - ečná sůl - ečnan dihydrogenfosforečnan vápenatý

20 Některé soli kyslíkatých kyselin kyselina sůl anion síran HSO 4 hydrogensíranový anion k. siřičitá H 2 SO 3 hydrogensiřičitan SO 3 2 siřičitanový anion 11? doplň tabulku

21 Některé soli kyslíkatých kyselin kyselina sůl anion k. sírová H 2 SO 4 k. siřičitá H 2 SO 3 síran hydrogensíran siřičitan hydrogensiřičitan SO 4 2 síranový anion HSO 4 hydrogensíranový anion SO 3 2 siřičitanový anion HSO 3 hydrogensiřičitanový an. 12 Zapamatuj si!

22 Některé soli kyslíkatých kyselin kyselina sůl anion NO 2 NO 3 k. uhličitá H 2 CO 3 uhličitan HCO 3 13? doplň tabulku

23 Některé soli kyslíkatých kyselin kyselina sůl anion k. dusitá HNO 2 k. dusičná HNO 3 k. uhličitá H 2 CO 3 dusitan dusičnan uhličitan hydrogenuhličitan NO 2 dusitanový anion NO 3 dusičnanový anion CO 3 2 uhličitanový anion HCO 3 hydrogenuhličitanový an. 14 Zapamatuj si!

24 ? Napiš vzorec: a) wolframan sodný Procvičování b) křemičitan vápenatý c) hydrogenuhličitan vápenatý d) síran olovičitý 15

25 ? a) wolframan sodný Na 2 WO 4? Procvičování b) křemičitan vápenatý CaSiO 3 c) hydrogenuhličitan vápenatý Ca(HCO 3 ) 2 d) síran olovičitý Pb(SO 4 ) 2??? Řešení Další cvičení

26 ? VI a) wolframan sodný sůl kyseliny wolframové H 2 WO 4 Procvičování Na I (WO 4 ) -II 2 1 Na 2 WO 4 Vysvětlení Zpět na řešení Další cvičení (přeskočit další vysvětlení)

27 ? IV b) křemičitan vápenatý sůl kyseliny křemičité H 2 SiO 3 Procvičování Ca II (SiO 3 ) -II 2 2 CaSiO 3 Vysvětlení Zpět na řešení Další cvičení (přeskočit další vysvětlení)

28 ? IV c) hydrogenuhličitan vápenatý sůl kyseliny uhličité H 2 CO 3 Procvičování II Ca 1 (HCO 3 ) -I 2 Ca(HCO 3 ) 2 Vysvětlení Zpět na řešení Další cvičení (přeskočit další vysvětlení)

29 ? VI d) síran olovičitý sůl kyseliny sírové H 2 SO 4 Procvičování IV Pb 2 (SO 4 ) -II 4 Pb(SO 4 ) 2 Vysvětlení Zpět na řešení Dál

30 ? Pojmenuj: a) Ga 2 (SO 4 ) 3 Procvičování b) LiH 2 PO 4 c) Th(NO 3 ) 4 d) Mg(ClO 4 ) 2 16

31 ? a) Ga 2 (SO 4 ) 3 síran gallitý? Procvičování b) LiH 2 PO 4 dihydrogenfosforečnan lithný c) Th(NO 3 ) 4 dusičnan thoričitý d) Mg(ClO 4 ) 2 chloristan hořečnatý??? Řešení Dál

32 ? a) sůl kyseliny sírové H 2 SO 4 síran SO 4 2- doplníme oxidační číslo aniontu Procvičování Vysvětlení dopočítáme oxidační číslo gallia počet záporných nábojů: 6 počet kladných nábojů: 2x elektroneutrální molekula: 2x = 6, x = 3 III Ga 2 ( SO 4 ) 3 Zpět na řešení x Ga 2 ( SO ) -II 4 3 -II síran gallitý Dál (přeskočit další vysvětlení)

33 ? b) sůl H 3 PO 4 dihydrogenfosforečnan H 2 PO 4 - Procvičování Vysvětlení doplníme oxidační číslo aniontu dopočítáme oxidační číslo lithia počet záporných nábojů: 1 počet kladných nábojů: elektroneutrální molekula: x = 1 I Li ( H 2 PO -I 4 ) Zpět na řešení x Li ( H 2 PO -I 4 ) x dihydrogenfosforečnan lithný Dál (přeskočit další vysvětlení)

34 ? c) sůl kyseliny dusičné HNO 3 dusičnan NO 3 - Procvičování Vysvětlení doplníme oxidační číslo aniontu dopočítáme oxidační číslo thoria počet záporných nábojů: 4 počet kladných nábojů: elektroneutrální molekula: x = 4 IV Th (NO 3 ) 4 Zpět na řešení x -I Th (NO 3 ) 4 -I x dusičnan thoričitý Dál (přeskočit další vysvětlení)

35 ? d) sůl kyseliny chloristé HClO 4 chloristan ClO 4 - Procvičování Vysvětlení doplníme oxidační číslo aniontu dopočítáme oxidační číslo hořčíku počet záporných nábojů: 2 počet kladných nábojů: elektroneutrální molekula: x = 2 II x -I Mg (ClO 4 ) 2 -I Mg (ClO 4 ) 2 x chloristan hořečnatý Zpět na řešení Dál

36 Názvosloví solí kyslíkatých kyselin Procvičovat anorganické názvosloví můžete zde Děkuji za pozornost. 17

37 Tento digitální učební materiál byl vytvořen pomocí softwaru: LibreOffice 3 Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

38 Use of templates You are free to use these templates for your personal and business presentations. We have put a lot of work into developing all these templates and retain the copyright in them. They are not Open Source templates. You can use them freely providing that you do not redistribute or sell them. Do Use these templates for your presentations Display your presentation on a web site provided that it is not for the purpose of downloading the template. If you like these templates, we would always appreciate a link back to our website. Many thanks. Don t Resell or distribute these templates Put these templates on a website for download. This includes uploading them onto file sharing networks like Slideshare, Myspace, Facebook, bit torrent etc Pass off any of our created content as your own work You can find many more free templates on the Presentation Magazine website Name of this template is Silver Stars Template