Zpravodaj města Cvikova červenec - srpen 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj města Cvikova červenec - srpen 2013"

Transkript

1 Ročník 41 ČERVENEC - SRPEN 2013 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, polovina roku je za námi, překonali jsme velmi deštivé a chladné jaro, povodně se nám v červnových dnech naštěstí vyhnuly a máme za sebou také týden s tropickými teplotami. Rozmary počasí neberou konce. Povodně zasáhly mnoho českých měst a obcí, mimo jiné i obec KLY. Právě tam, jako před jedenácti lety, odjeli pomáhat s úklidem naši hasiči. Velká vlna solidarity občanů Cvikova se zvedla po výzvě o humanitární pomoci. Jsem Vám všem velice vděčná za vše, co jste nakoupili a přinesli k nám na úřad nebo přímo do hasičské zbrojnice i v této nelehké době. Jsem moc ráda, že jsme stále ještě schopni vnímat neštěstí druhých, a že umíme okamžitě pomoci. Díky všem. Ve velmi deštivém počasí se koncem května za velké účasti konal již podruhé ve Cvikově AVON pochod. Asi 125 zúčastněných zamířilo ze Cvikova do Mařenic. Velmi emotivní akce v růžovém byla zakončena vypuštěním balónků. Děkuji organizátorům a těším se na příští ročník. Opět většinou v nevlídném počasí se konaly od dubna do června tradiční Cvikovské dny sportu. Bezmála 570 účastníků v různých sportovních odvětvích není číslem konečným, protože pro nepřízeň počasí byly některé sportovní akce odloženy a Den dětí byl dokonce zrušen ze stejného důvodu. I tak si sportovní dny drží slušnou účast. Odpad z nebe nespad, to byl název velké ekologické show, která se konala počátkem června na náměstí. Opět za hojné účasti dětí i občanů našeho města, tentokrát za slušného počasí. Velmi vydařená akce, všichni měli možnost pracovat v jednotlivých dílnách a dozvědět se tak více o třídění odpadu. Vystoupení Upíra Krejčího, překonání rekordu v počtu účastníků v netradičním kvízu, kde nakonec nebyl žádný vítěz, soutěžení v interaktivních hrách bylo hlavně pro děti zábavné. Módní přehlídka a pohybová improvizace dětí ze ZUŠ pod vedením paní ředitelky bylo pro mnohé, kdo neznají práci naší ZUŠ, příjemným překvapením. A odpad ještě jednou, naše město získalo čtvrté místo v soutěži o Zlatou popelnici v Libereckém kraji (více uvnitř zpravodaje). Děkuji všem, kteří pečlivě třídí, je stále co zlepšovat, musíme separovat ještě lépe a první místo nás jistě nemine. Rozdíly v umístění byly minimální a šanci uspět určitě máme. Poděkování patří MŠ Cvikov, Jiráskova ulice za reprezentaci našeho města. Děti z této MŠ se zúčastnily výtvarné soutěže vyhlášené u příležitosti Krajských slavností konaných letos v Novém Boru. Svým kolektivním obrázkem ohromily porotu a zvítězily. Výhru v podobě celodenního výletu na Žlutou plovárnu v Malé Skále si děti s paní ředitelkou a paní učitelkou osobně převzaly na slavnostech za přítomnosti hejtmana Libereckého kraje a starosty města Nový Bor. Gratuluji. Velkou gratulaci a také poděkování za reprezentaci našeho města posílám sportovkyni Ivaně Loubkové, která nedávno získala mistrovský titul v terénním triatlonu a stala se tak již počtvrté v kariéře národní šampiónkou na klasických tratích. Přeji stálou formu, hodně zdraví a úspěchů v tomto trochu opomíjeném sportu. Také jste si všimli nové dominanty Lindavy? Nový vodojem tyčící se nad Lindavou dává vědět všem, že práce na výstavbě vodovodu v Lindavě pokračují. Více uvnitř zpravodaje. I sokolovna se již oděla do lešení, následovat bude škola v Nerudově ulici a my se můžeme těšit, že po prázdninách snad do konce září bude vše hotovo. Začínají pro děti vytoužené prázdniny, děkuji učitelům za odvedenou práci v uplynulém školním roce a nejenom jim přeji příjemné prožití letních dnů (snad budou opravdu letní) a dovolené, pokud ji budete čerpat a myslím, že by ji každý čerpat měl. Regenerace fyzických i duševních sil je velice nutná v této vypjaté a hektické době. Krásné léto. Mgr. Šárka Jakobi starostka města Cvikova ČERVEN VE CVIKOVĚ 4. června Den s odpady na náměstí a nové orientační tabule Vedení Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka Cvikov přeje všem svým zaměstnancům hodně sluníčka a pohody o dovolených a svým žákům krásné prázdniny. Slavnostní přivítání prvňáčků do 1. ročníku ve školním roce se uskuteční v pondělí od 9:00 h v hotelu Sever Mgr. Ivo Čeřovský, ředitel školy 1

2 ZLATÁ POPELNICE Soutěž měst a obcí Libereckého kraje Vyhlašovatelem 8. ročníku soutěže Zlatá popelnice 2012 měst a obcí Libereckého kraje byl Liberecký kraj, záštitu převzal Josef Jadrný, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro životní prostředí a zemědělství. Výsledky osmého ročníku byly slavnostně vyhlášeny ve čtvrtek 20. června v sídle Libereckého kraje. Všichni finalisté (Cvikov se dostal mezi deset nejlepších měst) obdrželi pamětní poháry a 2 sady 4 kusů vnitřních separačních nádob. A jak jsme nakonec dopadli? Město Cvikov získalo bramborovou medaili za čtvrté místo za vítězným Harrachovem, druhým Novým Borem a třetím Jabloncem nad Jizerou. Loni jsme obsadili sedmé místo, letos jsme si polepšili. Je to pro nás velký úspěch, máme jednu z nejhustších sítí na třídění komunálního odpadu, jako jedni z mála třídíme i bioodpad. Stále je však co zlepšovat, tříděním odpadu by se měla velice poctivě zabývat každá domácnost, šetří to peníze nás všech, občanů i města. Ještě stále se v nádobách na smíšený odpad objevují PET lahve, sklo, papír, a to i přesto, že hned několik metrů od kontejneru stojí nádoby na tříděný odpad. Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce v kraji, které mají uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s., tj. 215 měst a obcí. Vzhledem k odlišnostem ve fungování odpadových systémů v obcích a městech, soutěží obce ve dvou kategoriích podle svého statutu. První kategorií jsou obce a druhou kategorií jsou města, kam spadá i naše město. Je to škoda. Snad není takový problém ujít pár kroků navíc. Doufám, že se všichni budeme ještě více snažit, vždyť vítězné město si navíc odneslo šek v hodnotě ,- Kč na herní prvky, které potom slouží všem. Mgr. Šárka Jakobi starostka města Cvikov Cvikovští hasiči opět zasahovali v obci Kly Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem vedení města Cvikova poděkoval za humanitární pomoc, kterou jste poskytli zaplavené obci Kly. Více jak 100 občanů a firem během 3 dnů nakoupili a přinesli čistící prostředky, dezinfekční prostředky, košťata, kbelíky apod. Naši hasiči celou humanitární pomoc odvezli a předali paní starostce obce Kly. Pří této příležitosti Cvikovští hasiči pomáhali při odstraňování následků povodní v této obci. V akci bylo i nové vozidlo SCANIA, které bylo využíváno při úklidu bahna na komunikacích. S paní starostkou Jakobi jsme obec Kly navštívili a předali jsme druhou část sbírky. Naši hasiči pracovali velice obětavě a za 9 dnů, které zde byli, odvedli velký kus práce. Patří jim proto naše poděkování. Na závěr mi dovolte Vám ještě jednou poděkovat za rychlou pomoc a musím ocenit solidaritu našich spoluobčanů. Místostarosta města Cvikova JUDr. Jaroslav Švehla V Lindavě vyrostla nová dominanta Dne byl v Lindavě smontován nový vodojem, který je součástí výstavby vodovodu Lindava. Je vysoký 35 m a jeho nádrž pojme 60 m3 vody. Bude novou dominantou Lindavy, protože je vidět téměř z každého místa. V této souvislosti mi dovolte ještě několik informací k výstavbě vodovodu. V současné době je téměř dokončeno pokládání hlavního vodovodního řadu, kterého je téměř 11 km. Po jeho dokončení bude provedena tlaková zkouška a až poté bude možno provádět připojení jednotlivých přípojek po dohodě se SčVK, který bude provozovatelem tohoto díla. Předpokládáme, že v měsíci říjnu 2013 by mělo být vše dokončeno a postupně by měl být vodovod uveden do zkušebního provozu. Celá akce za 45 mil. Kč by měla být vyhodnocena a ukončena do konce roku Jsme přesvědčeni, že vodovod bude sloužit občanům Lindavy k jejich plné spokojenosti. Místostarosta města Cvikova JUDr. Jaroslav Švehla 2

3 MĚSTO CVIKOV nabízí prodej níže uvedených nemovitostí Agendu vyřizuje odbor správy majetku města Městského úřadu Cvikov (budova MÚ, II. patro, dveře číslo 201, telefonní čísla a , elektronická adresa BYTOVÉ JEDNOTKY VOLNÉ (BEZ NÁJEMCE): CENA NEMOVITOSTI + PŘÍSLUŠENSTVÍ 569/3 (3+1 v II.NP), čp. 569/Cvikov II Martinovo údolí ,- Kč ,- Kč 541/1 (2+1 v I.NP), čp. 541/Cvikov II Mánesova ,- Kč ,- Kč ,- Kč 541/2 (1+1 v I.NP), čp. 541/Cvikov II Mánesova ,- Kč ,- Kč 543/204 (2+1 v II.NP), čp. 543/Cvikov II Mánesova ,- Kč ,- Kč 590/5 (3+1 v III.NP), čp. 590/Cvikov II Sídliště ,- Kč ,- Kč 326/2 (2+1v II.NP), čp. 326/Lindava ,- Kč ,- Kč 326/4 (3+1 v III.NP), čp. 326/Lindava ,- Kč ,- Kč 327/1 (1+1 v I.NP), čp. 327/Lindava ,- Kč ,- Kč 327/2 (3+1 v II.NP), čp. 327/Lindava ,- Kč ,- Kč S UŽÍVACÍM PRÁVEM (S NÁJEMCEM): 159/3 (2+1v II.NP), čp. 159/Cvikov I Boženy Němcové ,- Kč ,- Kč 159/6 (2+1 v I.NP), čp. 159/Cvikov I Boženy Němcové ,- Kč ,- Kč 159/7 (2+1 v II.NP), čp. 159/Cvikov I Boženy Němcové ,- Kč ,- Kč 159/9 (2+1 v III.NP), čp. 159/Cvikov I Boženy Němcové ,- Kč ,- Kč 159/10 (0+1 v III.NP), čp. 159/Cvikov I Boženy Němcové ,- Kč ,- Kč 303/8 (1+1 v II.NP), čp. 303/Cvikov II Martinovo údolí ,- Kč ,- Kč 469/1 (3+1 v I.NP), čp. 469/Cvikov II Martinovo údolí ,- Kč ,- Kč 536/3 (3+1 v II.NP), čp. 536/Cvikov II Komenského ,- Kč ,- Kč +kolna k BJ č. 536/ ,- Kč ,- Kč 539/2 (1+1 v I.NP), čp. 539/Cvikov II Mánesova ,- Kč ,- Kč 539/4 (2+1 v II.NP), čp. 539/Cvikov II Mánesova) ,- Kč ,- Kč 539/5 (1+1 v II.NP), čp. 539/Cvikov II Mánesova ,- Kč ,- Kč 539/6 (2+1 v II.NP), čp. 539/Cvikov II Mánesova ,- Kč ,- Kč 540/2 (1+1 v I.NP), čp. 540/Cvikov II Mánesova ,- Kč ,- Kč 541/3 (2+1 v I.NP), čp. 541/Cvikov II Mánesova ,- Kč ,- Kč 541/5 (3+1 v II.NP), čp. 541/Cvikov II Mánesova ,- Kč ,- Kč 542/102 (1+1 v I.NP), čp. 542/Cvikov II Mánesova ,- Kč ,- Kč 542/104 (2+1 v II.NP), čp. 542/Cvikov II Mánesova ,- Kč ,- Kč 543/202 (1+1 v I.NP), čp. 543/Cvikov II Mánesova ,- Kč ,- Kč 543/203 (2+1 v I.NP), čp. 543/Cvikov II Mánesova ,- Kč ,- Kč 543/206 (2+1 v II.NP), čp. 543/Cvikov II Mánesova ,- Kč ,- Kč 543/207 (2+1v III.NP), čp. 543/Cvikov II Mánesova ,- Kč ,- Kč 547/6 (2+1 v III.NP), čp. 547/Cvikov II Mánesova ,- Kč ,- Kč 326/5 (2+1 v III.NP), čp. 326/Lindava ,- Kč ,- Kč 328/1 (1+1 v I.NP), čp. 328/Lindava ,- Kč ,- Kč OBJEKTY/DOMY - s užívacím právem stávajících nájemců - se závazkem k provedení stavebních úprav/fasády do 3 let (sankce za nesplnění ,- Kč) - v případě více zájemců o tentýž objekt prodej formou obálkové metody č.p. 56, Cvikov I, Cvikov, ulice Pivovarská č.p. 84, Cvikov I, Cvikov, ulice Jiráskova č.p. 105, Cvikov I, Cvikov, ulice Komenského č.p. 295, Cvikov I, Cvikov, ulice Komenského č.p. 354, Cvikov II, Cvikov, ulice Komenského 3

4 4

5 5

6 Informace z 11. schůze Rady města Cvikova 28. května 2013 účast: ze 7 členů přítomni: 4 členové, 3 omluveni Mgr. Jakobi, Ing. Dostál, Mgr. Čeřovský 177/13 Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč Fondu ohrožených dětí, občanské sdružení, Praha 1 a souhlasí s podpisem darovací smlouvy. (4pro, 3 omluveni. Mgr. Jakobi, Ing. Dostál, Mgr. Čeřovský) 178/13 Rada pověřuje JUDr. Švehlu k jednání s firmou FAST ČR, a.s., PLA- NEO Elektro, Říčany ohledně realizování pravidelné měsíční sololitové kampaně umístění sololitů s reklamou firmy ve městě Cvikov. (4pro, 3 omluveni. Mgr. Jakobi, Ing. Dostál, Mgr. Čeřovský) 179/13 Rada schvaluje uzavření a podpis smlouvy s Agenturou regionálního rozvoje spol. s r.o., Liberec 3 o zajištění dotace na zateplení objektu ZŠ Nerudova za cenu ,- Kč. (4pro, 3 omluveni. Mgr. Jakobi, Ing. Dostál, Mgr. Čeřovský) 180/13 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč občanskému sdružení Lusatia consort na reprezentaci města Cvikov na přehlídce hudebních souborů v Německu. Tato částka bude financována z rozpočtu odboru kultury. (4pro, 3 omluveni. Mgr. Jakobi, Ing. Dostál, Mgr. Čeřovský) 181/13 Rada doporučuje ZM schválit a podepsat Dodatek smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města mezi městem Cvikov a Základní školou a Mateřskou školou Bohumila Hynka Cvikov - prodloužení termínu splatnosti návratné finanční výpomoci do (4pro, 3 omluveni. Mgr. Jakobi, Ing. Dostál, Mgr. Čeřovský) 182/13 Rada doporučuje ZM schválit Závěrečný účet města Cvikov pro rok 2012 bez výhrad. (4pro, 3 omluveni. Mgr. Jakobi, Ing. Dostál, Mgr. Čeřovský) 183/13 Rada schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo přístupu za účelem udržování a provádění oprav kanalizační přípojky na p.p.č. 3600/1 a 3624/1 v kú Cvikov pro objekty čp.358 a 219 na st.p.č. 719/1 a 719/2 v kú Cvikov mezi Městem Cvikov a Ing. Skopový Štěpán, PharmDr. Skopová Jarmila, MUDr. Mareš Martin, MUDr. Marešová Pavlína, MUDr. Maršák Dalibor a MUDr. Maršáková Zdeňka. Rozsah VB cca 17 bm. Jednorázová úhrada 3 000,- Kč bez DPH. (4pro, 3 omluveni. Mgr. Jakobi, Ing. Dostál, Mgr. Čeřovský) 184/13 Rada schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo přístupu za účelem udržování a provádění oprav vodovodní přípojky a vodoměrné šachty na p.p.č v kú Lindava pro RD Lindava čp.138 na st.p.č. 253v kú Lindava mezi Městem Cvikov a MUDr. Strnad Jan, Strnadová Věra. Rozsah VB cca 3 bm, zřízení bezúplatně. (4pro, 3 omluveni. Mgr. Jakobi, Ing. Dostál, Mgr. Čeřovský) 185/13 Rada schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Cvikov a Projektovou kanceláří dopravních staveb Pavel Špulák na vypracování zadávací dokumentace stavby na akci Oprava povrchů komunikací a chodníků na sídlišti Cvikov. Cena dle nabídky ,- Kč s DPH. (4pro, 3 omluveni. Mgr. Jakobi, Ing. Dostál, Mgr. Čeřovský) 187/13 Rada schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemků: p.p.č. 3783/28 o celkové výměře 11 m² v k.ú. Cvikov, ul. Nábřežní, KN: vodní plocha, zamokřená plocha; ÚP: vodní prvek, žadatel: TAJBNEROVI Petr a Jana, Cvikov, účel: zahrada (jelikož se jedná o nevyužitelný pozemek-zeď potoka, návrh na cenu do 30 Kč/m²) (4pro, 3 omluveni. Mgr. Jakobi, Ing. Dostál, Mgr. Čeřovský) 188/13 Rada schvaluje vyvěšení záměru směny pozemků s odkazem na Usnesení ZM dne pod usn.č. 8/4)B) a vyhotovený GP č /2013 takto: díl k o výměře 742 m² z p.p.č. 878/4 o celk. výměry 787 m² (lesní pozemek) vč. porostu ve vlastnictví Jiřiny JURIŠOVÉ, Cvikov za pozemky ve vlastnictví MĚSTA CVIKOV díl a o výměře 1254 m² z p.p.č. 790/2 z celk. výměry1309 m²; KN: zahrada; ÚP: zahrady díl b o výměře 616 m² z p.p.č. 765/2 o celk. výměry 815 m²; KN: zahrada; ÚP: zahrady díl d o výměře 22 m² z p.p.č. 765/1 o celk. výměry 1027 m²; KN: zahrada, p:ttp; ÚP: SOÚ díl e o výměře 11 m² z p.p.č. 786 o celk. výměry 803 m²; KN: zahrada, p:ttp; ÚP: SOÚ g+i o výměře 25 m² z p.p.č. 878/2 o celk. výměry m²; KN: lesní poz.; ÚP: pozemek plnící fci lesa p.p.č. 765/2 o celkové výměře 54 m² (z pův. 765/2, 815 m²); KN: zahrada; ÚP: zahrada, účel: majetkoprávní narovnánís návrhem bezúplatné směny. Rada současně požaduje k projednání směny ocenění lesního porostu u městem nabývaného pozemku. Zajistí odbor správy majetku města. (4pro, 3 omluveni. Mgr. Jakobi, Ing. Dostál, Mgr. Čeřovský) 189/13 A) Rada souhlasí s bezúplatným dočasným užíváním pozemku p.p.č (trvalý travní porost o výměře 8418 m 2 ) k.ú. Cvikov (pronájem spol. BIOCHOV za účelem sekání) v termínu Pozemek bude uveden do původní stavu, zkontroluje nájemce. Žadatel - pořadatel: Junák, svaz skautů a skautek ČR, stře disko STOPA Liberec, zast. Ing. Kholem B) Rada bere na vědomí informaci o akci CL-Cvikov Lindava, změna z ven. NN do knn, číslo smlouvy IE /001 firmy ČEZ Distribuce, a.s., která proběhne v červnu-srpnu Stavbou dotčené parcely p.p.č (ostatní plocha-komunikace o výměře 678 m²) k.ú. Lindava, p.p.č (vodní plocha-koryto vodní toku přirozené nebo upravené o výměře 2822 m²).ú. Lindava. Pozemek bude uveden do původní stavu, zkontroluje SIT. (4pro, 3 omluveni. Mgr. Jakobi, Ing. Dostál, Mgr. Čeřovský) 190/13 Rada schvaluje vyřazení majetku ze střediska (MÚ Cvikov) A) účet 902/0100 ve výši ,00 Kč 4025/01-08 síť.karta Planet ENW 83OO T UTP, hodnota 8x 577,50 Kč; 4030/01-3 síť.karta SVEC,PNC/UTP, hodnota 3x 735,00; 4021 síťová karta 3C9O5C-TXlO/lOO PCI, hodnota 2x 2490,00 Kč; 4026 síť.karta Edimax PCMCIA EP 4OOOA, hodnota 2235,00 Kč; 4762 síťová karta Planet BNCUTP, hodnota 585,00 Kč hardware, doplnění PC v r (budování lokální počítačové sítě, v tu dobu používané PC již vyřazeny) B) účet 028/0100 ve výši 5.950,00 Kč 4741 EtherHUB Planet SD 8OO,pro internet, hodnota Kč rozbočovač, pořízen v r. 2001, nahrazen routerem pro GB síť, technicky překonaný C) účet 018/0100 v celkové výši ,20 Kč 1721/01 program ASPI /zákony, hodnota Kč pořízení v r. 1995, již se nepoužívá, není placena licence; 1722/01 antivir.program AVAST, hodnota Kč pořízení v r. 1995, nahrazen antiv.pr. COA; 1723/01 program textový Klasic, hodnota Kč pořízení v r. 1995, na PC s Windows nepoužitelný, nahrazen syst. Office; 3817/01 pošt. poukázky A-V, hodnota Kč pořízení v r. 1999, nyní řešeno jinými aplikacemi; 3818/01 program Vismo/LAN 3, hodnota Kč pořízení v r pro zveřejňování informací, nyní nepoužívaný; 4916/01 antivir-coa, hodnota Kč nahrazen NOD32, neplatí se licence (4pro, 3 omluveni. Mgr. Jakobi, Ing. Dostál, Mgr. Čeřovský) 192/13 Rada bere na vědomí informaci o Vyrozumění PČR čj. KRPL / PŘ ze dne o odložení věci Vytěžený lesní porost na p.p.č. 1718/12 v k.ú. Cvikov a pověřuje vedoucí odboru správy majetku města sepsáním stanoviska města, že město nesouhlasí s odložením věci s odkazem na písemný záznam RŽP MÚ Cvikov. 6

7 Usnesení z 12. schůze Rady města Cvikova 5. června 2013 účast: ze 7 členů přítomno 7 členů 193/13 Rada města schvaluje poskytnutí humanitární materiální pomoci ve výši Kč z rozpočtu města Cvikov obci KLY na nákup dezinfekčních a uklízecích pomůcek. 194/13 Rada města souhlasí s výjezdem skupiny hasičů do obce KLY k pomoci odstraňování následků povodní ve třech turnusech: od do , od do a od do /13 Rada města schvaluje vyhlášení sbírky materiální pomoci pro obec KLY. JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Šárka Jakobi starostka města Informace z 13. schůze Rady města Cvikova 11. června 2013 účast: ze 7 členů přítomno 7 členů 196/13 Rada města projednala žádost p. Vaňka a jako věcně nepříslušnou ji odložila. Podnikání p. Petra Vaňka je regulováno živnostenským zákonem a stanovisky příslušných orgánů státní správy. Tuto výjimku může povolit Krajská hygienická stanice a příslušné orgány státní správy. (7 pro) 197/13 Rada města souhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 6/2005, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku, a to pro pořádání veřejně přístupné hudební produkce dle žádosti pořadatele HC Cvikov, Jakobi Marek od 19:00 hodin do do 04:00 hodin na hřišti Maracana. (6 pro, 1 proti p. Herclík) 198/13 Rada města souhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 6/2005, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku a to pro pořádání veřejně přístupné hudební produkce dle žádosti pořadatele p. Lenky Zahrádkové 22. června 2013 od 18:00 hodin do 23. června 2013 do 04:00 hodin v provozovně U Lenky Cvikov. (6 pro, 1 se zdržel p. Herclík) 199/13 Rada města Cvikov souhlasí s odpisem majetku Základní školy a Mateřské školy Bohumila Hynka Cvikov dle předloženého návrhu (kuchyň Vela Kč, psací stroj IGV Kč a škrabku na brambory Kč). (6 pro, 1 nepřítomen p. Jirák) 200/13 A) Rada města souhlasí s provedením stavebních úprav v nebytovém prostoru v ul. Komenského 105 ve Cvikově žadatelka p. Poláková Monika (nájemce), za předpokladu stavební ohlášky a posouzení stavebního a investičního technika města. (4 pro, 2 se zdrželi p. Herclík, p. Beránek, 1 nepřítomen Ing. Dostál) B) Rada města nesouhlasí se zápočtem proinvestované částky vynaložené na nezbytné stavební úpravy v nebytovém prostoru v ul. Komenského 105 ve Cvikově (žadatelka Poláková Monika) a nájemného za tento prostor z důvodu nabídky prodeje domu, ve kterém se nebytový prostor nachází. (4 pro, 2 proti Mgr. Jakobi, JUDr. Švehla, 1 se zdržel Ing. Beránek) 201/13 Rada města bere na vědomí informaci o uzavření Mateřské školy Cvikov, Sídliště 592 a to v období ode dne do Po dobu od do budou děti z MŠ Sídliště umístěny v MŠ Jiráskova. 202/13 Rada města souhlasí s úpravou stravného v Mateřské škole Cvikov, Sídliště 592 od dle návrhu. (7 pro) 203/13 Rada města souhlasí s povolením výjimky v počtu dětí pro MŠ Cvikov, Sídliště, příspěvková organizace, na školní rok 2013/2014 dle návrhu 1. třída 28 dětí, 2. třída 28. (7 pro) 204/13 Rada města odkládá žádost paní Juhasové Petry o pronájem bytu v ulici Vančurova 261 ve Cvikově do příští rady města. Zjištění bezdlužnosti žadatelky a ukončení nájmu na uvedený byt nájemci p. Bartoškovi. (7 pro) 205/13 Rada města žádost p. Říhy Radka o příspěvek na opravu místní komunikace ve vlastnictví města Cvikov předkládá bez doporučení rady do ZM ke schválení. (7 pro) 206/13 Rada města souhlasí s úpravou pozemků ve vlastnictví města Cvikov p.č. 165/2, 165/1 a 165/4 žadatelem ZEPS s.r.o. Lindava 84 zastoupená Markem Říhou za podmínky spolupráce ze státní správnou (oslovení dotčených orgánů města - ekolog, stavební úřad, stavební a investiční technik). V případě úpravy pozemků města rada města souhlasí s přenecháním pískovcových kvádrů, které se na pozemcích nacházejí. (7 pro) 207/13 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo přístupu za účelem udržování a provádění oprav vodovodní přípojky na p.p.č. 2079, 2069 a 2070 v kú Lindava pro RD Lindava čp.2 na st.p.č. 351 v kú Lindava mezi Městem Cvikov a Ing. Volejník Josef, Ing.Volejníková Světlana. Rozsah VB cca 90 bm, zřízení bezúplatně. (7 pro) 208/13 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na právo přístupu za účelem udržování a provádění oprav vodovodní přípojky na p.p.č. 61/14 a 62/26 v kú Lindava pro RD Lindava čp.323 na st.p.č. 358 v kú Lindava mezi Městem Cvikov a Tomiš Michal. Rozsah VB cca 22 bm, zřízení bezúplatně. (7 pro) 209/13 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.1005 C 13/39 mezi Českou replikou Státní pozemkový úřad a Městem Cvikov na právo zřídit a provozovat na zatíženém pozemku p.č.1378/1 v kú Cvikov trubní vedení plynovodu PE DN 63 jako součást stavby Výstavba RD v ul.čsa Cvikov. Jednorázová úhrada bude činit 100,-Kč bez DPH za 1 bm, dle zaměření skutečného rozsahu po dokončení stavby. (7 pro) 210/13 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.iv /vb001 mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce a.s., zastoupené firmou VAMA s.r.o. Děčín na právo k umístění, zřízení a provozování stavby zemního kabelového vedení NN na dotčeném pozemku p.č.2890/5 v kú Cvikov jako součást stavby CL-Cvikov, Březová ppč.2898/2,úpr.knn. Rozsah VB cca 3m. Jednorázová úhrada 1 000,- Kč bez DPH. (7 pro) 211/13 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.iv /vb001 mezi Městem Cvikov a ČEZ Distribuce a.s., zastoupené firmou VAMA s.r.o. Děčín na právo k umístění, zřízení a provozování stavby zemního kabelového vedení NN na dotčeném pozemku p.č.3680/3 v kú Cvikov jako součást stavby CL-Cvikov, Nádražní st.p.č. 1440,úpr.kNN. Rozsah VB cca 22m. Jednorázová úhrada 3 000,- Kč bez DPH. (7 pro) 212/13 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Cvikov a SDRUŽENÍ pro Obnova protipovodňové hráze Cvikov SDRUŽENÍ FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY, ing. Karel Dlouhý PENTAQ a 1. jizerskohorská stavební společnost s.r.o. na realizaci stavby Obnova protipovodňové hráze Cvikov. Cena za dílo ,- Kč bez DPH, ,- Kč s DPH. Vše dle VŘ. (7 pro) 213/13 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Cvikov a firmou Petr Šanda na realizaci stavby Výměna střešního pláště MŠ Jiráskova, II.etapa. Cena za dílo ,- Kč bez DPH, ,57 Kč s DPH. Vše dle VŘ. (7 pro) (Pokračování na stránce 8) 7

8 (Pokračování ze stránky 7) 214/13 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Cvikov a Ing. Karel Dlouhý na technický dozor investora v rámci stavby Zateplení objektu a výměna oken Sokolovna Cvikov. Cena: ,- Kč bez DPH. Podmínka dotační akce ze SFŽP ČR. (7 pro) 217/13 Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.p.č. 55 část cca 260 m² z celkové výměry 320 m² v k.ú. Lindava; KN: TTP; ÚP: zahrady, žadatel: DVOŘÁKOVÁ Alžběta, Lindava účel: ostatní manipulační plocha pro č.p. 246 (4 pro, 3 nepřítomni JUDr. Švehla, Ing. Dostál, Ing. Beránek) 218/13 Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 519/5 část cca 660 m² z celkové výměry m² v k.ú. Trávník u Cv.; KN: TTP; ÚP: louky a pastviny žadatel: ŠVORC František, Trávník; účel: přístup-příjezdová cesta k č.p. 62 (6 pro, 1 nepřítomen Ing. Dostál) 219/13 Rada města souhlasí s pronájmem a uzavřením nájemní smlouvy: A) st.p.č. 363 o celkové výměře 271 m² v k.ú. Cvikov; KN: ZP a nádvoří, zbořeniště; ÚP: SOÚ žadatel: AUGUSTOVI Volfgang a Jana, Cvikov účel: zahrada k č.p. 421, Cvikov II za cenu 1,50 Kč Kč/m²/rok (7 pro) B) p.p.č. 760/5 o celkové výměře 4851 m² v k.ú. Lindava; KN: orná půda; ÚP: orná půda, žadatel: BIOCHOV s.r.o., Jablonné v Podještědí (NS č. 182) účel: sekání trávy-zařazení v dotačním programu EU s dobou trvání do za cenu 0,10 Kč/m²/rok (7 pro) C) p.p.č. 330/11 o celkové výměře 1593 m² v k.ú. Svitava ; KN: TTP; ÚP: louky a pastviny, žadatel: LÁRYŠ Dušan, Svitava (NS č. 391) účel: sekání trávy za cenu 0,10 Kč/m²/rok (7 pro) 223/13 Rada města schvaluje prodloužení termínu realizace prodeje (podnět města) do doby shromáždění podkladů nezbytných pro převod v KN: A) část p.p.č. 756/1 v k.ú. Cvikov (ZM pod usn.č. 11/3)C) a) pro kupující E. ČIHÁKOVÁ) B) část p.p.č. 756/1 v k.ú. Cvikov (ZM pod usn.č. 11/3) C)b) pro kupující I. MAZANCOVÁ) C) část p.p.č. 3602/3 v k.ú. Cvikov (ZM pod usn.č. 11/3) E) pro kupující E. Uhlířová) D) část p.p.č. 2743/8 a 2759/2 v k.ú. Cvikov (ZM pod usn.č. 11/3)I) pro kupující J.Černý, K.Kunášková) E) p.p.č. 633 v k.ú. Lindava (ZM pod usn.č. 11/3)K) pro kupující Z.Voříšková, D.Voříšek,L.Voříšková) 224/13 Rada města schvaluje vyvěšení záměru prodeje bytové jednotky se závazkem (nájemce) BJ č. 548/5 byt v budově Cvikov II, Sídliště, č.p. 548, 549, 550 na st.p.č. 1095, 1096, 1097, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 209/5000 na společných částech domu-budova Cvikov II, č.p. 548, 549, 550, bytový dům na st.p.č. 1095, 1096, 1097 a na pozemcích st.p.č zastavěná plocha a nádvoří (ZPaN) o výměře 367 m², st.p.č ZPaN o výměře 283 m², st.p.č ZPaN o výměře 548 m², se všemi součástmi a příslušenstvím popis nemovitosti: byt o velikosti 3+1 v III.NP (předsíň 6,03 m²; kuchyň 8,21 m²; WC 0,96 m²; koupelna 2,4 m²; spíž 0,98 m²; komora 2,05 m²; pokoj 12,14 m²; pokoj 16,56 m²; pokoj 16,35 m²; sklep 0,17 m²) kupní cena ,- Kč + příslušenství (ZP Kč + kolek) 225/13 Rada města souhlasí s vyřazením městského majetku IČ 5256 ze střediska 724 (MÚ Cvikov) - místnost 010 (kancelář místostarosty, kancelářské křeslo), účet 028/0100, hodnota 3.051,10 Kč likvidace na sběrném dvoře /neopravitelné/. (7 pro) Š K O L S T V Í ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov informuje Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov je od zapojena do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Protože tento dotační program bude na naší škole ukončen, nastal čas ke zhodnocení celého projektu. Účelem dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků na základních školách. Naši pedagogové vytvořili 41 sad digitálních učebních materiálů, které používají k výuce našich žáků, ale je možné je také využít i na jiných školách. Přes počáteční problémy se podařilo všem učitelům překážky překonat a tento úkol byl splněn. Aby se však mohly tyto materiály využívat, bylo nutné nainstalovat moderní interaktivní tabule propojené s počítačem a dataprojektorem a připojené na internet. Postupně bylo pořízeno 16 interaktivních tabulí, poslední se instalovala koncem měsíce června. K úplné vybavenosti kmenových tříd chybí dokoupit dvě tabule na I. stupeň v budově Nerudova 300. Ty se však zatím nepořídily, protože zřizovatel Město Cvikov má v plánu přestěhovat ZUŠ Cvikov do této budovy v případě prodeje bývalého MKK. Potom by došlo k přesunu dvou tříd do budovy Sad 5. května 130. Dále jsme z tohoto dotačního programu pořídili některé výukové programy přírodovědného a zeměpisného zaměření, dva digitální mikroskopy s propojením na počítač a tím i na interaktivní tabuli a například kvalitní hvězdářský dalekohled, který čeká na první ostrou zkoušku. Bude to jistě velice zajímavá pomůcka v rámci výuky astronomie. Již se zamýšlíme nad možností vybudování malé hvězdárny, která by zlepšila přístup k tomuto zajímavému přístroji. Domnívám se, že účel dotace byl naplněn a že získané výukové materiály včetně moderního vybavení budou sloužit ke kvalitní výuce žáků naší školy. Mgr. Ivo Čeřovský, ředitel školy NOCOVÁNÍ VE ŠKOLE O fenoménu spaní ve škole jsme psali už několikrát na stránkách školního časopisu. Je to vskutku unikátní jev a zdánlivě i paradox. Vždyť si vezměte: primárním zájmem každého školáka je po skončení vyučování co nejrychleji ze školy vypadnout, nezdržet se v ní ani o vteřinu déle než je nezbytně nutné. Ale zeptejte se školáků, zdali by nechtěli přijít do školy ještě jednou večer a strávit v ní noc. To si pište, že vám drtivá většina z nich odpoví kladně. Být ve škole, ale neučit se, pořádně se vyřádit, být z dohledu rodičů, o to tu přece jde Tuto nabídku dostali žáci 4.A od paní učitelky Lindy Laurincové, která se rozhodla uspořádat pro děti akci, kterážto by tak trochu nahradila letos neuskutečněnou Noc s Andersenem. Přespání ve škole mělo proběhnout v noci z 31. května na 1. června. který je jak známo svátkem všech dětí. Všechno to ale začalo už hodinu před polednem posledního květnového dne Víc prozradí sami žáci: Celá 4.A šla v pátek normálně do školy, ale učili jsme se jenom tři hodiny. Zbývající dvě jsme vařili. Já jsem vařila květák. Školní akci (Pokračování na stránce 9) 8

9 (Pokračování ze stránky 8) jsme měli místo Noci s Andersenem. Spali jsme ve škole právě na Den dětí. Hráli jsme hry a potom se koukali na Hortna. V šest hodin jsme se šli s panem Marciníkem podívat na nory. U nor jsme viděli nohy srnky. Nakonec jsme šli na stezku odvahy na půdu. Šla jsem s Monikou. Usnula jsem asi v půl druhé v noci. K snídani jsme měli křupinky do mléka. Ještě před hrami jsme museli uklidit celou kuchyň. Pak jsme začali hrát hry. Pro mě si přišla mamka. Odpoledne jsme všichni dospávali. Hrozně se mi to líbilo, byl to super den! Lucka Hockeová V pátek 31.5 jsme šli do školy s učením a někdo i s věcmi na spaní. Jiným rodiče přivezli věci na spaní až odpoledne. První tři hodiny jsme se normálně učili. Další dvě hodiny jsme vařili buď smažený květák nebo pizzu. Uvařili jsme oběd. Byl moc dobrý. Pak jsme umyli nádobí, dívali se na Hortna a šli jsme na nory. Po norách jsme si opekli buřty a šli jsme do školy na stezku odvahy. Nebyla strašidelná. Ráno jsme si udělali snídani a mohli jsme odcházet domů. Moc se mi to líbilo! Anna Salavcová Já jsem vařila pizzu. Byla dobrá. Po dobrém obědě jsme soutěžili. Potom jsme koukali na pohádku. Když pohádka skončila, rozestlali jsme si a asi tak v šest hodin jsme vyšli s mým taťkou do lesa podívat se na nory. Když jsme přišli k norám, taťka říkal, že jich je asi dvacet. V jedné noře bydlí jezevec a vedle liška. Když jsme si některé nory prohlédli, šli jsme na cvičák opéct si buřty. Paní učitelka dala někomu sirky, a kdo chtěl, mohl se pokusit zapálit oheň. Moc nám to nešlo, ale nakonec jsme to s pomocí dospěláků zvládli. Opekli jsme si buřty a šli jsme do školy. Ve škole byla stezka odvahy, šli jsme až na půdu. Tam mě nejvíce vyděsilo strašidlo, které se najednou rozsvítilo, a dále zuby, co se spouštěly na provázku a bouchly mě do hlavy. Od strašidla jsme dostali malou odměnu. Když jsme přišli do třídy, šli jsme se osprchovat a vyčistit si zuby. Potom jsme si povídali. Usnula jsem v půl druhé. Ráno jsem vstávala asi v sedm hodin. Když se vzbudila většina třídy, šli jsme na snídani. Po snídani jsme si sbalili věci a hráli jsme hry. V 10 hodin byl konec. Tuto akci vymyslela paní učitelka Laurincová ke Dni dětí. Všechno se mi moc líbilo a už se těším na příště. Nikola Marciníková Jedna polovina třídy dělala pizzu a druhá smažený květák a brambor. A pak jsme šli do třídy, tam jsme si rozestlali a hráli hry. V šest večer jsme byli na norách a viděli jsme dvě nohy srnky a její zuby, po cestě jsme byli na cvičáku, kde jsme k večeři měli párky a buřty. Po návratu do školy byla stezka odvahy, při níž jsme šli s rozklepanýma nohama nahoru na půdu, tam jsme se museli podepsat. Moc se mi to líbilo. A příště jdu zase! Eva Plhalová Spaní ve škole jsme udělali proto, že jsme slavili Den dětí. Vařili jsme pizzu, byla výborná. Hráli jsme hry a foukali jsme kuličky. V šest hodin jsme šli na procházku s panem myslivcem Marciníkem. Ukázal nám cvičiště pro psy. Ve škole jsme strašili a paní učitelka nám pustila Mikuláše. Marie Hradecká Václav Savka ODPAD Z NEBE NESPAD Z nebe padá občas leccos. Nejčastěji se na nás z výšin snášejí dešťové kapky, a když jde o množství větší než velké, dochází k povodním. Právě začátek června byl pro mnoho lokalit takovým jedním zlým snem V naší škole byl začátek posledního měsíce školního roku ve znamení školních výletů a účasti všech žáků na velké ekologické show nazvané Odpad z nebe nespad. Pořádaly ji Sdružení obcí Libereckého kraje a spřáteleného saského okresu Görlitz ve spolupráci s Městem Cvikovem. část, kterou zpestřila módní přehlídka a pohybové vystoupení dětí ze ZUŠ Cvikov v čele s paní ředitelkou Mgr. Olgou Svatošovou. Sečteno a podtrženo: akce se líbila malým dětem, ty odrostlejší vyjadřovaly při hodnocení mírné rozpaky. Ale jak se říká, není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem Totéž platí i o akcích. Nabízíme ještě pár reakcí starších žáků: Kvízu se zúčastnilo 168 žáků, já jsem z něj vypadla až v jeho závěrečné části. Ještě předtím vystoupil pan Upír a bavil menší děti (musím přiznat, že některé jeho hlášky se povedly J). Na to, že se jednalo o akci proti odpadu, zůstal na náměstí strašný nepořádek Terka Šrédlová (7.A) V úterý 4. června probíhaly přípravy na celodenní akci od časných ranních hodin. V deset hodin dopoledne dorazily všechny třídy v doprovodu třídních učitelů na náměstí, jehož dolní část byla poseta mnoha stánky, a jak naznačoval název akce, zaměřena byla na odpady, jejich třídění, zpětný odběr a následnou recyklaci. Pro děti byl připraven program v podobě obchůzky po jednotlivých stanovištích, kde si mohly soutěžně vyzkoušet své vědomosti, znalosti a dovednosti, a to konkrétně při výrobě papírových větrníků a náramků, zvířátek ze sáčku, skládání puzzlí, kresbě na tašku nebo na recyklovaný papír, házení nefunkčním mobilem do kontejneru nebo třeba v běhu s popelnicí. Na vyzvednutou kartičku dostávaly po úspěšném absolvování příslušné disciplíny razítko a pokud jich nasbíraly devět, mohly si vyzvednout odměnu v podobě pexesa, pitíčka a sušenky. Součástí soutěžního dopoledne byl také pokus o překonání rekordu v počtu účastníků netradičního kvízu. Zástupkyně pořadatele zadávala otázky tematicky spjaté s tříděním odpadu a soutěžící po vyslovení otázky ukročili buď vpravo na znamení odpovědi ANO, nebo vlevo, pokud zvolili dopověď NE. Cvikov soutěžil na dálku s Rokytnicí nad Jizerou a porazil ji (pokud máme přesné informace, o 11 účastníků), v zástupu na náměstí stálo 168 dětí! Krátce po 11. hodině se na pódiu před radnicí objevil známý komik, herec, zpěvák, spíkr, spisovatel, scénárista, textař a dramaturg v jedné osobě Václav Upír Krejčí a rozehrál asi půlhodinové představení pro nejmenší účastníky show. Děti z mateřinek se vskutku dobře bavily, Upír se uměl dokonale trefit do jejich vkusu. Odpadová akce měla ještě odpolední Byla to docela pěkná akce, ale myslím, že spíš pro žáky z prvního stupně. Vystoupení Václava Upíra Krejčího bylo nádherné a pobavilo mě snad ze všeho nejvíc Martin Tam (9.A) Celá akce byla super, ale jen pro menší děti. Iveta Šugárová (9.A) Na akci měl vystoupení pán, který si říkal Upír. On tak trochu jako upír vypadal Možná ale vypadal spíš jako netopýr Jeho vystoupení bylo místy srandovní Zdeňka Seidlová (9.A) Mohli jsme si hodit mobilem do popelnice, vyrobit si papírový větrník, vyzdobit si tašku dle své fantazie, poskládat puzzle. Také jsme mohli odhadnout, kolik PET lahví je v pytli, vyrobit si náramek ze stočeného papíru nebo vyzdobit papírový sáček namalovaným zvířátkem. Krom toho byla možnost zaběhat si s popelnicí nebo si poskládat maxi puzzle. Podle mě to byla akce spíše pro malé děti, ale alespoň jsme přišli o několik vyučovacích hodin. Anička Límová (9.B) Václav Savka 9

10 PÁŤÁCI VYRAZILI DO STOVĚŽATÉ MATIČKY MĚST Ke každoročním akcím, jež mají své místo v kalendáři pár týdnů před koncem školního roku, patří vedle exkurze do Terezína i exkurze do naší matičky měst. Letos se shodou náhod uskutečnily obě exkurze ve stejný den. Do Prahy vyrážejí páťáci a jedná se o vlastivědnou exkurzi. Letos ji zorganizovala Martina Nehasilová, takto třídní učitelka 5.A a doprovázela ji Lenka Vodenková, třídní učitelka 5.B. Která místa účastníci exkurze navštívili? Jak se jim v české metropoli líbilo? Jaké dojmy a zážitky z navštívených míst si odvezli? Na tyto a mnohé další možné otázky dají nejlepší odpověď příspěvky žáků: Naší první zastávkou byla Loreta, v níž každou celou hodinu zvoní 72 zvonků. Potom jsme šli k Pražskému hradu. Tam jsme viděli sochu prezidenta Masaryka, hradní stráž a kašnu, do které kdysi tekla pitná voda. Poté jsme zamířili do chrámu svatého Víta, Václava a Vojtěcha, kde jsme viděli hrobky sv. Jana Nepomuckého, přemyslovských knížat a králů. Prošli jsme se po Karlově mostě a dorazili jsme až na Staroměstské náměstí. Když jsme si prohlédli orloj, měli jsme na půl hodiny rozchod. Výlet se mi líbil. Kryštof Krátký (5.A) Karlův most je jeden z 39 mostů, které jsou postaveny přes řeku Vltavu. Na Karlově mostě se vyskytuje 31 sousoší. Na Pražském hradě jsme viděli kousek z výměny stráže. Škoda, že jsme se nemohli kouknout na klenoty. V katedrále sv. Víta jsem vyfotila všechno, co se dalo a viděla různé věci. Nejzajímavější byly hrobky Přemyslovců. Na exkurzi se mi líbilo. Kristýna Šťastná (5.A) V chrámu sv. Víta jsme navštívili hrobku Karla IV. Bylo to velmi poučné a zajímavé. Na Karlově mostě jsme dostali malý rozchod, abychom přešli na druhou stranu. Chtěli jsme se jít podívat ještě na zdymadla, ale bohužel už jsme to nestihli. Výlet se mi hrozně líbil, užili jsme si ho a myslím, že jsme se i něco naučili. Natálka Teplíková (5.A) Na Pražském hradě jsme viděli vchod k panu prezidentovi, v chrámu sv. Víta mnoho krásně zdobených oken a hrobku Přemyslovců. V Praze to bylo super! Maruška Davidová (5.A) Celý výlet byl moc super a zároveň i naučný. Teď už například vím, že přes Vltavu v Praze je něco přes třicet mostů. Nella Formánková (5.A) V chrámu sv. Víta nás exkluzivně vzali do královské hrobky, kde byl pohřben i Karel IV. Byl to opravdu krásný zážitek. Na Staroměstském náměstí jsme počkali orloje, než kostra zazvoní a ukáže se dvanáct apoštolů. Sára Vančurová (5.A) Cesta byla dlouhá, ale zábavná. Viděli jsme Vltavu a nádherné lodě, které po ní plují. Viděli jsme také Národní divadlo. Moc se mi to líbilo. Štefan Hlaváč (5.A) Na Karlově mostě bylo hodně rušno, byli tam muzikanti a stánky. Výlet se mi líbil. Jan Kučera (5.A) Nejprve jsme šli na první nádvoří a tam byla stráž, která se ani nepohnula. V chrámu sv. Víta byly všude různé sochy a obrazy. Mně se tam líbilo. Na Karlově mostě byly různé stánky s řetízky, náušnicemi, obrazy a náramky. V Praze se mi moc líbilo a bolely mne nohy! Nikola Krupicová (5.B) Byli jsme na Pražském hradě, na třech nádvořích. Viděli jsme hradní stráž, která byla tak dokonalá! Ani se nehnula! Viděli jsme i orloj. Moc se mi to líbilo. Kateřina Eisenbergerová (5.B) Václav Savka TŘICET ŠEST KILOMETRŮ CHODEB. I TO JSOU KAVČÍ HORY Říká se, že u dam se nesluší prozrazovat jejich věk. Zvláště ne, dostanou-li se tyto do let, jež svědčí o tom, že už nejsou žádnými životními začátečnicemi. Najdou se však i dámy, které jsou na svůj relativně pokročilý věk pyšné a z jeho veřejného oznamování nejsou pohoršeny. K takovým dámám patří Česká televize, kterážto se letos dožívá krásných šedesáti let. Psal se rok 1953, když 1. května zahájila (tehdy ještě jako Československá televize) pravidelné zkušební vysílání, ve značně improvizovaných podmínkách (zpočátku jen z pražského studia, teprve za pár let se přidala i studia v Ostravě, Bratislavě, Brně a Košicích), značně omezeném časovém rozsahu (v prvních měsících jen tři dny v týdnu tři hodiny denně, v letních měsících dokonce pouhé dva dny v týdnu) a pochopitelně v černobílém obrazu. Uplynulo šest desetiletí a ona dáma je k nepoznání. Za ta léta doznala vskutku revolučních změn a proměn. Nejen v tom, že dnes už samozřejmě vysílá v barevném formátu (první barevný přenos se uskutečnil z MS v klasickém lyžování, jež hostily v roce 1970 Vysoké Tatry, pravidelné barevné vysílání bylo odstartováno o další tři roky později). Mílovými kroky vstříc modernizaci směřovala a stále směřuje veškerá televizní technika (považte, že cena jednoho kompletně vybaveného přenosového vozu šplhá dnes až k 200 milionům Kč!), z původního jediného programu (k němuž se od r přidal druhý a o dalších dvacet let později i třetí pod názvem OK 3) jsou dnes čtyři a pátý právě v těchto dnech prožívá předporodní bolesti. Musíme se pochlubit, že jsme byli jedni z prvních, kdo se dozvěděl, že 31. srpna 2013 spustí ČT vysílání páté stanice nazvané ČT:D (hovorově Déčko ), kterážto bude denně v době od 6:00 do 20:00 hod. vysílat pro mladé diváky ve věku 4 12 let, v osm večer ji na stejné frekvenci vystřídá až do druhé hodiny noční kanál ČT art určený příznivcům kultury. Česká televize počítá s tím, že obě nové stanice se stanou výhledově samostatnými televizními kanály. Cena prohlídky ČT není nijak vysoká, na pražské poměry je dokonce podezřele nízká. Každý účastník zaplatí za zhruba devadesát minut trvající procházku v zákulisí 50 Kč. Ještě že je recepce vybavená tolika sedacími soupravami. Do začátku exkurze nám zbývalo třicet minut, vytáhli jsme proto z batohů obědy a než jsme je stačili dojíst, přišla paní průvodkyně s tím, že pokud nemáme nic proti, začneme o pár minut dřív než bylo v plánu. Přesně dvanáct minut před třináctou hodinou jsme tedy vyrazili. Nebyli jsme zdaleka sami, kdo toužil nahlédnout pod pokličku ČT, tentýž záměr měla i skupina zahraničních studentů, před kterou jsme získali několikaminutový náskok, což bylo výhodné jen v tom, že nás nerušil anglický výklad druhé paní průvodkyně. Ta naše nás uvedla do suterénních prostorů, kde se vedle dabingových studií, do nichž jsme bohužel nenahlédli, nachází šatna pro odložení bund a zavazadel. Vstoupili jsme do víceúčelového sálu, v němž je (Pokračování na stránce 11) 10

11 (Pokračování ze stránky 10) mnoho desítek pohodlných křesílek a promítací plátno s dataprojektorem. Výzdobu sálu tvoří staré bedýnky, žáci aspoň vidí, jak vypadaly televizní přijímače před třiceti a více lety. Paní průvodkyně se ujímá slova a seznamuje nás s prostředím ČT. Důraz klade na objasnění poslání této instituce a zkouší žáky ze znalosti rozdílu mezi veřejnoprávní a komerční televizí. Naši žáci nejsou žádná béčka, paní průvodkyně spokojeně přikyvuje. Není žádným tajemstvím, že komerční televize žijí a profitují z reklam. Také ČT vysílá reklamy, ale pouze pár minut denně na programech ČT2 a Čt sport s tím, že výtěžek z jejich odvysílání putuje do fondu na podporu české kinematografie. V předsálí jsme seznámeni s programovým schématem všech čtyř kanálů ČT a opět jsme zkoušeni, tentokrát ze znalostí názvů českých seriálů a filmů. Na stěně totiž visí MUDr. Štrosmajer alias Miloš Kopecký z Nemocnice na kraji města, Honzíček alias Vladimír Menšík z Dobrých holubů, kteří se vracejí a někteří členové Takové normální rodinky. Gró prohlídky ČT představuje návštěva vysílacích studií. A tak neváháme a vcházíme Ve vedlejším studiu se zrovna natáčí. Paní průvodkyně jde obhlédnout situaci a po chvíli se vrací s tím, že pokud se budeme chovat tiše a obezřetně, můžeme do studia nahlédnout. Tohle si nenecháme ujít. Uvnitř studia to vypadá jak v jednom velkém vetešnictví. Dostává se nám vysvětlení, že se točí Největší trapasy mého života. A hle, na place v záři reflektorů, no jasně, je to on, Miroslav Táborský! Vlastně jediná hvězda, kterou během exkurze spatříme. Kameraman, rejža, asistenti, osvětlovači, technici, mistři zvuku, všichni jsou na svých místech, je úžasné chvíli sledovat, jak každý z nich přesně ví, co má udělat. V přítmí, vlastně už v prostoru za studiem, sedí pár komparsistů (?). Čekají na to, až je zavolají. Studio opouštíme a najednou se ocitáme v kuřárně. Jeden ze zaměstnanců se uvelebil v křesílku a je mu evidentně šuma fuk, že dnešek je Světovým dnem bez tabáku. Paní průvodkyně se omlouvá, tohle nebylo ve scénáři prohlídky Míříme dlouhými chodbami podél rekvizit k nejrůznějším pořadům, zejména ke Kouzelné školce a k podvečerní Planetě Yó, ke studiu, v němž se natáčel seriál Vyprávěj. V den naší návštěvy bylo studio ve výstavbě, a tak jsme spatřili jen torza kulis, kteréžto měly představovat interiéry i exteriéry (zejména park) zámku Ploskovice. Tady se dovídáme, jak materiálně náročné je takové natáčení. Vezměte si jen, kolik dřeva a barev padne na scény jediného dílu seriálu. Ale byli jsme ujištěni, že nic z toho, co je použito k natáčení, se nevyhodí. Vše putuje do skladů a trpělivě tam čeká na další příležitost v jiném pořadu. Exkurzi jsme ukončili nad obrovskou maketou areálu Kavčích hor. Paní průvodkyně nám ochotně popsala, co se v které budově nachází a dala nám možnost na cokoli se zeptat. Komplex ČT na Kavčích horách v Praze je pořádný kolos. Zabírá plochu čtyřiatřiceti fotbalových hřišť, sestává z desítek budov, 36 (!) km chodeb, m 2 podzemních a m 2 nadzemních prostor, z toho studia mají rozlohu m 2 Největší studio ČT KH5 má 562 m 2. Kameramani ČT pracují s 232 kamerami, ČT slouží v jubilejním roce 9 velkých přenosových vozů a několik menších. Když už jsme u čísel, vězte, že ve skladech je uloženo kostýmů, mezi nimiž ovšem není ten úplně první tmavý oblek, který měl na sobě herec František Filipovský, když četl úryvek z Moliérova Lakomce. V archivu má ČT tolik materiálu, že by nám trvalo 27 (!) let, než bychom zhlédli všechny pořady natočené od r (dělá to prý více než hodin materiálu) a šest let čistého času by zabralo sledování všech pořadů, jež jsou k dispozici zdarma na webových stránkách ČT. V současné době pracuje v ČT kmenových zaměstnanců, což je o dost méně než v dobách minulých, kdy legitimaci zaměstnance vlastnilo prý až osob. Jak jsme se dozvěděli, ČT má dokonce i svou vlastní jednotku hasičů. Prohlídka v ČT byla zajímavá a v mnoha ohledech přínosná, leč v nás všech se usadila i špetka zklamání, neboť jsme čekali přece jen víc. Účastníci exkurze před čtyřmi lety se dočkali i praktických ukázek práce s kamerou, mohli si vyzkoušet některé zajímavé kostýmy a obecně toho viděli o něco víc. Ohlasy mediálkařů hovoří stejnou řečí: Nejprve jsme šli do obrovské místnosti, kde nás paní průvodkyně seznámila s náplní naší prohlídky a pustila nám asi sedm minut dlouhý film, který nám ukázal místa, kam nás nemohla vzít. Pak jsme se zastavili u schématu denního vysílání všech programů České televize a poté přišla na řadu prohlídka studií. Podívali jsme se na místa, kde se vyrábějí kulisy, dokonce jsme mohli vidět, jak se natáčí. Bohužel to celé uteklo moc rychle a my se pak museli vydat na dlouhou cestu zpět. Ještě jsme se stavili v McDonaldu pro nějaké to jídlo. Celá exkurze se mi hodně líbila, i když je škoda, že jsme neviděli maskérny nebo sklady se spoustou oblečení, kostýmů, nábytku a jiných věcí. Jsem rozhodně ráda, že jsem se jí zúčastnila. Anička Límová (9.B) Na exkurzi do České televize na Kavčích horách jsme se strašně, ale opravdu hrozně moc těšili. Dorazili jsme v pohodě a bylo to tam z prvního pohledu moc pěkné a útulné. Paní průvodkyně nám nejprve pustila krátký film o místech, kam jsme se nepodívali. Poté následovala prohlídka. Podívali jsme se do zákulisí Studia fotbal, což bylo skvělé, protože na něj se dívám velmi rád doma. Dále jsme viděli dílny, kde se vyráběly různé konstrukce pro natáčení. Poté jsme viděli natáčení jednoho pořadu, nahlédli jsme i do dalších studií a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací. Moc se mi to líbilo, ale popravdě očekával jsem od toho mnohem víc. Jinak užil jsem si to a přál bych si takových exkurzí více. Martin Tam (9.A) Po dlouhé jízdě autobusem jsme konečně zahlédli kdesi nad námi na budovách logo České televize. Bylo fajn vidět ho. Dorazili jsme na velké parkoviště s natěsnanými auty a hledali jsme volný flek. Všude bylo plno kaluží a stále trošku pršelo. Vyfotila jsem si budovu, poté jsme do ní vstoupili hlavním vchodem, kudy chodí i všichni zaměstnanci, hosté pořadů nebo účastníci exkurzí, jako jsme byli my. Posadili jsme se na pohodlné sedačky. Nějakou chvíli jsme čekali a pak si pro nás přišla paní Dvořáčková, která nás celou exkurzí provedla. Viděli jsme jednotlivá studia. Ač to v televizi vypadá pěkné a hezké, v zákoutí studií to vypadá jako ve fabrice. Obrovské dveře, dílny, kulisy, pozadí, Bylo tam i studio, ve kterém se právě stavělo na nějakou pohádku. Bylo to celkem fajn, ale čekala jsem od toho víc. Předpokládala jsem, že nám ukážou všechno, co bylo v tom úvodním krátkém filmu. Štěpánka Latislavová (9.A) Dozvěděli jsme se, že celý komplex na Kavčích horách má 36 km chodeb. Šli jsme se podívat na různá studia. Mohli jsme se podívat, jak se točí jeden pořad s hercem Miroslavem Táborským. Bylo to super. Ale moc mě mrzelo, že jsme nemohli vidět nějaké kostýmy nebo třeba maskérnu. Škoda, ale i tak to bylo fajn. Jsem ráda, že jsem měla možnost se tam podívat. Za to můžu poděkovat panu učiteli Savkovi, protože ten nám to všechno zařídil. Zdeňka Seidlová (9.A) Když jsme dorazili do Prahy4 před soubor budov na Kavčích horách, vstoupili jsme do hlavní budovy a první, co nás zajímalo, byl obchod se suvenýry a gauče, na něž jsme si sedli a posvačili. Poté se nás ujala velice sympatická paní Dvořáčková, která nás provedla zákoutími ČT. Nejprve nám pustila krátký pořad o tom, jak to v televizi chodí a kam a proč se podívat nemůžeme. Po zhlédnutí filmu jsme se podívali do rekvizitáren a viděli natáčení Trapasů. Ve studiu jsme poznali známého herce Miroslava Táborského. Také jsme viděli různé kulisy ze seriálů a získali zajímavé informace o virtuálních studiích. Když jsme všechno zhlédli, podívali jsme se ještě na 3D plánek ČT a vyslechli si k němu nějaké informace. Výlet se mi moc líbil a klidně bych si ho zopakovala. Pavlína Vítová (9.A) kráceno Václav Savka 11

12 OKRESNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY Vzhledem k velkému počtu žáků postupujících ze školních kol upravil pořadatel, českolipský DDM Libertin, pravidla. Postupovali jen úspěšní řešitelé s více než 10 body nebo nejlepší z příslušného ročníku. Pro nás z toho vyplynulo to, že do okresního kola odjeli Sára Vančurová a Matouš Jirout (oba za 5. ročník), Bára Wágnerová (za 6. očník) a Matyáš Šelmek (za 7. ročník). Hostitelem více než stovky (!) žáků z mnoha škol okresu se stalo ve středu 22. května českolipské gymnázium. A jak si vedli naši? Sára skončila na skvělém místě se ziskem 12 bodů a zařadila se tak na seznam úspěšných řešitelů (těch bylo mezi páťáky jen 26 z celkového počtu 56 účastníků!), Matouš na děleném místě, když si připsal 6 bodů, Bára obsadila se součtem 8,5 bodu 19. příčku z 51 účastníků (úspěšných řešitelů bylo mezi šesťáky osmnáct) a konečně Matyáš posbíral 6 bodů, za což mu patřila 7. příčka z 27 účastníků, přičemž pouze jeden jediný řešitel dosáhl určené bodové hranice úspěšnosti. Všem našim reprezentantům děkujeme a blahopřejeme jim ke skvělým výkonům. Irena Knejflová Jarní den Eko- hrátek v MŠ Lindava V rámci ekologické výchovy se dne v dopoledních hodinách poprvé v letošním roce uskutečnily Eko-hrátky v mateřské školce v Lindavě. Ekologická akce probíhala na zahradě této školky. Pořadatelem Eko-hrátek byl Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí. Zábavné akce se zúčastnilo 11 dětí. Malí účastníci se formou hry zabavili tříděním odpadů, hrou na Popelku, sbíráním kytiček na lepící paletku, setříděním zvířátek do obydlí, sestavením a vyprávěním příběhů z kartiček hry Povím ti mami a poznáváním pohádkových postav. Na posledním stanovišti byla ochutnávka sušeného ovoce banán, brusinka, meruňka, kde byl jasným vítězem banán. Všechny děti byly odměněny lízátkem z hroznového cukru, výtvarnými potřeby a hračkami, které sponzorovala firma ZEPS s.r.o., Lindava 84, Cvikov. Počasí nás mile překvapilo, sluníčko nám hřálo a nadšené děti byly naší největší odměnou. Za OŽP MěÚ Nový Bor zpracovaly J. Šlejmarová a K. Tvrdíková Ing. Jitka Kopčáková, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Nový Bor Jak se děti bavily v měsíci červnu v MŠ Cvikov, Jiráskova Svátek dětí Jako každý rok, tak i letos jsme společně s dětmi oslavili jejich svátek MDD. Bylo to trochu se zpožděním, jelikož nám počasí nepřálo. Skákání v pytli, prolézání tunelem, hod míčkem na cíl nebo zamotávání provázku na klacík a za splnění úkolu razítko. Nechyběla ani diskotéka, při které jsme si vše společně užili a něco sladkého na zub. Herclíková Martina - učitelka MŠ na flétnu, zazpívaly a ukázaly jak umí mluvit německy. předala balíček, který se jim ve škole jistě hodí. Od MŠ dostaly děti na památku knížku s věnováním. Přeji všem nastávajícím školáčkům šťastné vykročení a hodně pěkných a příjemných chvil ve škole. Děkuji všem zaměstnancům a paní Andree Formánkové, která u nás již několik let vede taneční kroužek, za celoroční nelehkou práci a přeji slunné a pohodové léto. Bc. Eva Bobeláková - ředitelka MŠ Jak jsme se rozloučili se školním rokem?..no přece DRAČÍM PUTOVÁNÍM Po dračích stopách jsme se vydali za dobrodružstvím plným nečekaných úkolů a hádanek. Rozloučení s předškoláky Měsíc červen je v naší školce spojen s tradičním loučením s předškoláky. Ani letos tomu nebylo jinak. Děti si pro své rodiče, babičky, dědy, ale i ostatní připravily pestrý program. Předvedly co se naučily za celý rok v jednotlivých kroužcích. Zatancovaly, zahrály A pak přišlo vlastní šerpování a pasování na školáky, se kterým nám pomáhali naši bývalí kamarádi - Barunka Hokrová a Jaroušek Vodička, kterým tímto velmi děkujeme. Přišla mezi nás i paní Marta Studničná, která zastupovala SPoZ při MěÚ Cvikov a dětem (Pokračování na stránce 13) 12

13 (Pokračování ze stránky 12) Děkujeme paní Waltrové Michaele i jejímu manželovi. Prvňáci a druháci z Jiráskovky svým programem všechny mile překvapil. Vše pro nás připravil kamarád dráček, kterému jsme cestou vymýšleli jméno, připravovali mu hostinu, navlékali poztrácené korále, zkoušeli si jak je těžké létat a udržet správný směr. Ten kdo byl opravdu statečný si mohl dokonce sáhnout do dračí pusy pro sladkost. Putování nás zavedlo ke Cvikováčku (bývalý internát), kde nám naše paní kuchařky a uklízečky připravily buřtovou hostinu, která nám všem moc chutnala. No a třída která našla poklad u dračích zubů se spokojeně vrátila zpět do školky. Tak za rok zase ahoj při jiném dobrodružství. Kateřina Kovalevová, učitelka MŠ Jiráskova Výlet Už jsme měli výlet naplánovaný, když nás pozvala maminka Terezky a Aničky Smítkových k nim na zahradu. Po malém váhání jsme plán změnili a nelitovali jsme. U Waltrů na zahradě nám bylo báječně. Ve stínu lípy čekalo děti barevné pohoštění - chlebíčky ve tvaru rybiček, nazdobené zeleninou a osvěžující tácky s ovocem. Děti mohly skákat na trampolíně, jezdit na čtyřkolce, hrály si s míčem a na písku. Terezka s maminkou pro nás dokonce vyrobily klokana s velkou kapsou plnou míčků. Buřtíky upečené na grilu nám moc chutnaly a když byl čas vrátit se do školky, vůbec se nám nechtělo. Hned další týden přijali milé pozvání i prvňáčci, kterým se výlet také moc líbil. Zapojování do soutěží Naše mateřská škola se během školního roku zapojuje do soutěží pořádaných různými institucemi. V letošním roce to byla soutěž o nejhezčího Rabáska. I když jsme nevyhráli, děkuji všem rodičům a cvikovské veřejnosti, kteří nám poslali hlas. Je to velký úspěch, protože ze 152 mateřských škol jsme se umístili na 40. místě se ziskem hlasů 341. Dále se naše MŠ zapojila do výtvarné soutěže pořádané Libereckým krajem pro resort školství, mládeže a zaměstnanosti a starostou města Nový Bor. Děti ze 4. třídy naší mateřské školy poslaly kolektivní práci na téma - Hradní pohádky a jejich píle se vyplatila. Vyhrály hlavní cenu a současně s tím pexesa a dárkový poukaz, který zahrnuje splutí řeky Jizery pro celou třídu z Malé Skály do Dolánek u Turnova. Každoročně se zapojujeme i do sběrové soutěže pořádané Kovošrotem Děčín - děti vedeme ke správnému třídění odpadů. Získané finanční prostředky používáme na financování akcí pro děti. Jsme zapojeni i v projektu Zelená škola, při kterém se děti seznamují, jak ekologicky naložit s elektroodpadem a bateriemi. Pěvecký soubor Kopretinka vystoupil na Přehlídce pěveckých souborů v Liberci, kde se Bc. Eva Bobeláková - ředitelka MŠ Výlet do Drnovce Přestalo pršet a třetí třída vyráží za dobrodružstvím. A nemuseli jsme jezdit daleko, pořádná zábava začala už pár metrů od školky. Hledání, mnohdy opravdu pořádně schovaných úkolů, nás přivedlo až do lesního divadla. A tady nastala zkouška odvahy! Lesním skřítkům jsme postavili domečky a oni nám v jeskyni připravili úkol, který pro mnohé nebyl tak jednoduchý jak se zdálo. Museli jsme jít po svíčkách k papíru, podepsat se či něco nakreslit a vyjít zpět. Někomu se moc nechtělo, ale sladká odměna byla tou správnou motivací. Naše cesta pokračovala až do Drnovce, kde nás čekalo překvapení. U Zemků na zahradě byla připravená pořádná oslava našeho výletu, který se nám MOC vydařil. Tímto také děkujeme celé rodině Zemkových a paní Martině Kalinové, že se o nás tak vzorně postarali. Kateřina Kovalevová, učitelka MŠ Jiráskova Setkání s Policií ČR V úterý za námi do školky zavítala policie ČR. Nebojte, nic jsme neprovedli, policisté nám přišli povědět o své práci. Moc nás zaujaly různé pomůcky, které jsme mohli vidět zblízka. Třeba pouta, náboje, pistol a obušek. Dozvěděli jsme se, jak se zachovat, kdybychom někde náboj našli ležet. I povídání o jízdě na kole bylo fajn. Nejvíc se nám líbil policejní pes Indigo, který plnil všechny příkazy a poslouchal dokonce i na pokyny rukou. Na závěr byla prohlídka policejního auta, ani spuštění houkačky nechybělo! Děkujeme policistům ČR - p. Petru Zimlovi, p. Lukáši Svárovskému a p. Josefu Studničnému za pěkné zážitky. Charváthová Miroslava - učitelka MŠ 13

14 MŠ U KONÍČKA Den dětí ve školce U Koníčka Měsíc červen nám začal oslavou Dne dětí. Počasí nám vůbec nepřálo, venku byla zima, pršelo a naše zahrada byla celá promáčená. Nedalo se tedy nic dělat, pustili jsme se do plnění úkolů ve školce. Děti z velkého oddělení dostaly na starost kamaráda nebo kamarádku z malého oddělení a ve dvojici se vydaly plnit úkoly na stanovištích ve třídách a hernách. Za každý splněný úkol dostaly razítko a malou sladkou odměnu. Ten, kdo měl svou kartičku plnou razítek, odnesl si ještě pytlíček se sladkostmi domů. Rozloučení nejen s budoucími školáčky 19. června proběhla besídka, při které se loučili se školkou budoucí prvňáčci. Děti si pod vedením paní učitelek připravily pásmo písniček a říkanek, hrály si na školu. Karolínka byla paní učitelka ve škole a volala žáčky k tabuli. Na besídku se děti pečlivě připravovaly, namalovaly spoustu krásných obrázků k písničkám. Obrázky nám ještě dlouho budou zdobit školku a my ostatní tak budeme na naše školáky vzpomínat. Děti byly samozřejmě pasovány na školáčky a školačky, jako dárek na rozloučení dostaly knížku s CD a balíček se školními potřebami (pastelky, fixy apod.) od Sboru pro občanské záležitosti, který předala paní Marta Studničná. Pro rodiče personál školky připravil občerstvení, zvláštní poděkování patří kuchařkám, které v horkém dnu od rána pekly koláčky. Všem nám moc chutnaly! Ale nebyly to jen děti, které se loučily se školkou. Se školkou se loučila i paní učitelka Hanka Štěpánková, která pracovala v Mateřské škole Sídliště od jejího otevření v roce Chceme i tímto paní učitelce za její práci ve školce moc poděkovat. Byla pro nás výbornou kolegyní a kamarádkou, která nám mladším vždy ochotně pomáhala a byla vzorem. Přejeme jí, aby si zasloužený důchod užívala ve zdraví, v rodinné pohodě a aby jí místo dětí ve školce aspoň trošku zlobili vnoučkové. Za mateřskou školku Kateřina Fialová Dům dětí a mládeže Cvikováček, příspěvková organizace, Cvikov tel.+fax: http: //www.ddmcvikovacek.cz Nevýchod slunce na Klíči Ráno v půl čtvrté sraz u Sokolovny - máme v seznamu akci Dnů cvikovských sportů. Opět jsme se i my turisté přidali již po čtvrté s východem slunce na Klíči. Sešlo se nás pět. Dva se vydávají pěšky a tři přejíždíme do Svoru autem. Výstup výživný takhle po ránu dobrá rozcvička, počásko přeje, hlavně neprší. Až poslední třetina - zlověstně vítr duje a co je špatně začala padat mlha. Na vrcholu již větrno jak při jízdě na motocyklu a mlha zhoustla. Máme čas, tak zalézáme za skalku, kde je úplně klidno. V 5 hodin a 3 minuty nás mělo slunko okouzlit svým překrásným divadlem. Bohužel ve čtvrt na šest víme, že sedíme ve špatném tyátru, neb hlavní protagonista nepřišel. Tak se alespoň vyfotografujeme, zavtipkujeme a prakticky stále suchou nohou začneme klesat zpět do obce Svor. I to se stává, ale není čeho litovat. Sportovní výkon byl podán a příští rok máme šanci znova. Zdenek Nigrin TURISTÉ AUTEM, NA KOLECH, PĚŠKY, NAKONEC DOŠLO I NA VODU V pátek vyráží něco málo po 13. hodině první skupina na kolech na víkend na Branžež. Mezi cykloúčastníky se poprvé objevuje Láznička junior a jak se zanedlouho ukáže, vede si jako ostřílený starý mazák. Kola směřujeme na Mimoň, oboru Židlov, Jabloneček, Mukařov, Horní Bukovinu, Mnichovo Hradiště, kde si dáváme v příjemné hospůdce na náměstí občerstvení a pak již mokrými loukami (velké plus pro nás: plavou i klíšťata), cestami bláťačkami s přilehlými blaty (jedno se své dlouho očekávané oběti konečně dočkalo a nechtělo se jí po vyvedeném pádu rozhodně vzdát) na Branžež, prakticky do centra CHKO Český ráj. Po 18. dojíždíme do DUO kempu s 60 km na tachometru, letos hodně krátká trasa. U recepce se setkáváme s ostatními, tj. automobilisty, kteří dorazili téměř společně s námi, skupina se ustáluje na počtu 11. Zabydlujeme chatky, vybalujeme zásoby, dáváme relax, osazenstvo chatky č. 11 nás častuje napečenými sladkými dobrůtkami, takže nejsme několik minut vůbec slyšet a jen se oddáváme chuťovým slastem. Statní muži ještě před naším příjezdem operativně zabrali podlážky u některých volných chatek a vytvořili prakticky suchou cestu k našim chatkám i posezení před nimi. Přeci jenom je po vydatných deštích a voda se leckde stále drží a vytváří drobné lagunky. Jak se ukáže, dobře že trochu nakradli, v neděli ráno je vody a bahýnka ještě víc, a to téměř nepršelo. Připadáme si jak v italských Benátkách, voda pod námi, vedle nás, chybějí jen ty gondoly, zpěvavých gondoliérů je totiž v nedaleké občerstvovně dost. I když! Kousek od nás se na vodě Komárovského rybníka pohupují šlapadla, stačí jen vyplout, sice bez bidla, ale zase na vlastní pohon. Navečer vyrážíme na obhlídku okolí, zvedající se páry nad vodou a okolními loukami dodávají místu ještě romantičtější nádech, příroda a protilehlý kemp RETRO stojí za to. Sobota ráno - trošku se protahuje snídaně, nějak se k některým z nás nedostala informace, že v kempu není kuchyňka, naštěstí vlastní řady vypomáhají a vaří ostošest pro nemajitele plynových či jiných hořáků čaje, kávy, a ještě se na nás jen pár desítek minut po probuzení mile usmívají, hodno obdivu. V deset vyrážíme na plánovaný 20 km okruh. Nejprve po žluté a modré na Hynštu, vytesanou modlitebnu, která v 17. st. sloužila i jako úkryt Českých bratří, dále přes skalní města Příhrazských skal. Kolem pravého poledne dáváme Pod Kaštany polední menu a pokračujeme k penzionu a restauraci Na Krásné vyhlídce. Cestou vedle přírodních krás registrujeme i menší zoo vedle typicky českých zvířecích obyvatel dvorků a luk třeba i pštrosy. Na vyhlídce se kocháme nejen úchvatnými pohledy, ale i úchvatnými obsahy pohárů s moky různých barev, nanuky, Ale pozor, (Pokračování na stránce 15) 14

15 (Pokračování ze stránky 14) obloha šediví, nabírá odstín oceli, zvedá se vítr, snad to neschytáme, vůbec to nevypadá dobře, přesto pokračujeme v cestě. Drábské světničky a přichází déšť, každý, vlastní i cizí, prcháme do bezpečí pod nějakou, zde naštěstí alespoň jedinou stříšku, převis, někdo se schovává nahoře v kamenné světnici, leje jako z konve, jak tohle dopadne? Naše tříčlenná skupina, schovaná v boudě, z které vedou schody nahoru na vyhlídky se výborně baví a zahání nudu. Jeden z členů, jediný její muž, využívá proudu valící se vody po schodech a vytváří přehrádky, jezírka, odtokový kanál, co kdybychom mu měly náhodou uplavat. Asi po 40 minutách je konec a my můžeme stoupat nahoru k cíli. Světničky jsou zřícenina skalního hradu, která ční dle pramenů ve výši metr nad tokem Jizery. Jsou vyhloubeny v pískovcové skále, oddělené průrvami a štěrbinami, nahoře s krásnými vyhlídkami, pospojované schody a lávkami. Tři z letošních účastníků se na některých místech např. zrovna zde vyskytovali již před 6 lety na 1. cyklovýletu, tehdy jsme byli ubytování v nedalekém Dnebohu. Z výšky se snažíme naši chaloupku s paní, která by nám tenkrát snesla modré z nebe, najít. A dál po červené na Klamornu, na další skalní hrad a pevnost ve skalách. Lidé v těchto místech podle archeologických výzkumů sídlili už od pravěku, později byla lokalita spjata např. s příchodem Slovanů v 8. st., či s husitskými válkami. Cestou zpět tentokrát vynecháváme vrch Mužský s kamennou mohylou, ale ne Obětní kámen, který se nachází na vrcholu Smrkovce. Na vrcholovém, vodorovném temeni pískovcové skalky je umístěn asi metrový kámen, jehož vrchní část je opracována do tvaru mísy s odtokovým žlábkem, ujít si nenecháme ani další zajímavosti. Poslední do kempu docházejí chvilku po 19. hodině. Neděle dnes je cílem hrad Valečov. Do osmi jsme všichni na nohou, snídani a balení zpříjemňuje teploučké slunce, na stav vody nemá bohužel pražádný vliv, a tak do umývárny čvachtáme opět jako ptáci brodiví. Strávit tu tak měsíc, naše nohy se ztenčí a vytáhnou a kolem prstů se nám objeví typické blanité lemy proti propadávání se do bahna. V 9 odjíždíme my kolaři na hrad, kde se máme zanedlouho setkat se zbytkem. Mezitím ještě došlo narychlo opět u dvou odvážných členek (stále těch samých!) jako v sobotu na avizovanou vodu, a tedy na koupání. Ačkoliv zrovna začínáme pěknými stoupáky, jedeme rychle a kolem půl 10. jsme jako první návštěvníci na místě. Slušně a pokorně se ptáme kastelána, je brzy, zda by byl schopen nám již udělat kávu, ten rozezleně odpovídá, že je snad od 9 otevřeno a proč tedy ne! Z nočního tahu ho fakt nepodezíráme, hlavně nedráždit! Později je i jeho, sice fakty nabitý výklad nepříjemný zrovna jako on. Bombarduje nás sice tisíci dat, nekonečnými řadami po sobě jdoucích majitelů, zmiňuje i konfiskát Albrechta z Valdštejna, ale my máme dojem, že k nám promlouvá automat na mince a ne kastelánkovboj (je zarostlý, na hlavě slušivý klobouk, na nohách vysoké boty s ostruhami, dnes by klidně uhrál novodobého majitele, ale on se rozhodl pro roli pouhého suchara). A to nám vlastně nakonec zatajil slibovanou historii o neoblíbené hradní paní paní Machně. Samotná prohlídka objektu však naštěstí stála za to. Po ní šmejdíme ještě sami po okolí šibenice, do skály vytesané vězení Beneška s otvorem do hladomorny, prolézáme několik z padesáti skalních bytů, které ještě na počátku 20. století obývaly konkrétní chudé rodiny např. nožíře a topiče v místním cukrovaru, štěpaře ovocných stromů, jeho bratra zemědělského dělníka a další a další. Stejně ale, ta nedokončená Machna, ta nás mrzí! Po půl 12. na kola a návrat domů. Cesta se nijak nekomplikuje, jede se příjemně, až v mimoňské Dřevěnce se náhle u jídla zatahuje, černá, během mžiku se snad zvedá orkán o síle minimálně 120 km/h, protože jednomu z nás se náhle zdá, že odlétává celkem těžký talíř od oběda, dotyčný se ho snaží ještě alespoň na poslední chvíli zachytit a vtom promlouvá vrchní - hlavně klid talíř zvedá a elegantně odnáší. Ale na jeho obranu, opravdu to vypadá, že nás voda s pořádnou bouřkou nemine. A minula, ve čtyři jsme všichni doma, takže když po páté začne konečně vydatný ceďák, je nám to už zcela jedno a někteří se na něj určitě zvesela z oken svých domovů podívali. vlha PFAFFENSTEIN - poslední předprázdninová akce Na sobotu 22. června jsme naplánovali výlet do oblíbeného turistického místa, na Knězův kámen (435 m. n. m.), určitě nejčlenitější stolovou horu nalézající se v saské části Labských pískovců. Z minulé návštěvy, která proběhla narychlo jako odskok po Liliensteinu, jsme věděli, že máme očekávat obrovské množství nejrůznějších skalních uskupení, věží, s nejznámější skalní jehlou Barbarine. Dnes jsme se však rozhodli tuto lokalitu prošmejdit vskutku hodně dopodrobna a jak jsme se všichni shodli, byla to vynikající volba! Všem vřele doporučujeme. Výchozím místem se nám stala malebná vesnička Pfaffendorf. A ačkoli zde nedávná ničivá povodeň nezanechala takové škody jako v nedalekém lázeňském Bad Schandau, i tady místní potok vylezl z koryta a předvedl bohužel své. Cesta nás nemínila nikterak šetřit a my nastoupali hned prudkým kopcem do rozsáhlého labyrintu schodů, žebříků, můstků, díky nimž se nám na plošinách různých velikostí a vyhlídkách otevřely i díky nádhernému letnímu počasí úžasné výhledy na Děčínský Sněžník, pevnost Königstein, Lilienstein - jeho bývalý strážní hrádek, Papststein a další a další objekty. Jak jsme později zjistili, v tomto obrovském komplexu skal se nachází i řada jeskyní, ve kterých probíhaly v různých etapách nejrůznější archeologické výzkumy, které prokázaly osídlení z doby kamenné. Novodobá éra turistiky zde začala podle pramenů v 19. stol. a záhy se tu tudíž logicky objevila hospůdka a rozhledna. Po první várce skal jsme i my, novodobí turisté, neodolali a dali si tekuté občerstvení v příjemné zahradní restauraci. Hned nato jsme vstoupili do válcové kamenné rozhledny a nastoupali do 23 metrů na vrchní ochoz, první je díky technickému stavu uzavřen, tak jako nádherný kamenný balkon pod ním, o něco slabší kopie toho Juliina z Verony. Právě shora jsme spatřili podivné ochozy, terásky, kamenné lavice, zbytky jakési stavby, takže po sejití upalujeme rovnou k ruinám. Ukázalo se, že jde o zvláštní chátrající stavbu, kolem které je několik neudržovaných teras, částečně zlikvidovaný vyhlídkový balkon. Rozbitou tabulkou ve dveřích jsme vnikli, lépe se doslova nasoukali, rozhodovaly takřka milimetry, do rozpadající se budovy s nádhernými obloukovitými okny (zřejmě inspirované okolními hrady a kláštery) a hádali, k čemu objekt sloužil, možná jako bývalá hospoda, kdoví? Jen pozor a hlavně se nepropadnout. O místu jsme ani později nenašli jedinou informaci. A opět dál přes další zajímavosti k Barbarině, tu okukujeme nejprve z jedné strany ze skal, lákajících k ulehnutí, později z místa s informační tabulkou. Tato jedinečná věž, v určitém úhlu připomínající hlavu kačera nebo mayského bůžka, byla po zásazích několika blesků opětovně opravována, přesto hrozí určitě velké riziko odlomu, skulení se horních částí, a proto je dnes lezcům zapovězena. Poslední výstup byl uskutečněn v r. 1975, což nám nikterak nevadilo, protože okolní věže v její bezprostřední blízkosti byly horolezci (hojně i českými) obsypány a my mohli sledovat jejich fantastické výkony. A znovu schody kamenné, dřevěné, úzké, široké, kovové, suché, mokré, dlouhé, krátké, občas pro radost přeskok ze skály na skálu, které leckdy připomínají od hlav želv a jiných zvířat až třeba gilotinu, jeskyně, průlezy, údolí a znova nahoru,. Cestou na parkoviště jsme se vydali ještě přes Quirl na obhlídku dalších vyhlídek a při sestupu městem našli v zahradách, na branách i na parkovišti několik malých, roztomilých Barbarinek i s lezci. Je jasné, že do této oblasti se vydáme znova, tentokrát nás rozhodně čeká další stolovka - Papststein. Již teď se těšíme. Městečko Königstein jsme profrčeli i přes zákazy vjezdu tam či onam jak rození starousedlíci. V Kamenickém Šenově se na doporučení jedné z nás zastavujeme ještě u právě obnovované malované křížové cesty. Ta se tu nacházela od 2. poloviny 19. st. a byla postupně ničena, obnovována a znova likvidována, až snad dnes bude zase konečně sloužit jako místo k zamyšlení, odpočinku, procházkám, setkání s tradicemi. Až asi na obrázky u jednotlivých zastavení má občanské sdružení na její záchranu vše hotové Boží hrob, kříž nad ním, vstupní bránu v původní podobě, pramen Svatého kříže, kapli Svaté Trojice, dřevěný altán. Pěkné místečko kousek od silnice a prakticky za humny. Takže za dva měsíce se snad opět setkáme na cestách. Zdá se, že nám hodnotné šlapací zážitky přeje i ten skokan hnědý v potoce, slastně rozpláclý na kameni. vlha 15

16 Den dětí 2013 Letošní Den dětí vyšel na sobotu, ale počasí vůbec nevyšlo vstříc, a tak celý den nepříjemně pršelo. První dvě akce z programu Dne dětí se uskutečnily. Loutková pohádka Čertův švagr v podání cvikovského loutkového souboru Klubíčko přilákala asi 50 diváků. Přes naprostou nepřízeň počasí se konaly i cyklistické závody. Osm statečných dětí bojovalo s deštěm a záludnou tratí 1. místa ve své kategorii získali Aleš Kotek, Kryštof Jelonek, Kateřina Kovalevová, Barbora Lamačová a Apolena Kovalevová. 2. místa obsadili Eliška Cereníková a Denis Kaiser a 3. místo obsadila ve své kategorii Sabina Jelonková. Děkujeme jim za účast. Opravdu velké poděkování patří Davidu Lupoměskému a manželům Kotkovým, kteří zajišťovali hladký průběh cyklozávodu, panu Havránkovi (ozvučení) a moderátorce slečně Mesárošové. Na zábavné odpoledne tentokrát nedošlo. Pořadatelům je to moc líto, ale nebylo možné zajistit ani náhradní termín, protože řada pozvaných pan Lejsek Jablonec nad Nisou skákací boty, pan Mgr. Žahourek skákací hrad, sklářská pec s obsluhou i další mají již nasmlouvané akce na měsíce dopředu a nebylo možné je zajistit na jeden termín. Děkujeme sponzorům za dary SPOZ při Městském úřadu Cvikov, pan Neckář prodejna masa a uzenin, Konzum - paní Tesárková, Autobusová doprava pan Josef Chlup, Stavebniny pan Jan Herclík, Elektroprodejna pan Fišera, Skleníky pan Ing. Stávek, Intedoor pan Langer, Jídlo s dovozem ze Cvikova paní Polanská. Nespotřebované dary budou použity v příštím roce, darované cukrovinky využijí pro rozlučkové akce zájmové oddíly, především ten nejpočetnější oddíl atletiky. Děkujeme občanům města a především dětem za pochopení. Budeme se na vás těšit na Dni dětí Vedení Domu dětí a mládeže Cvikováček děkuje všem dobrovolným pracovníkům a vedoucím zájmových oddílů za skvělou spolupráci ve školním roce a přeje jim i dětem, mládeži a jejich rodičům slunečné a teplé léto a příjemnou dovolenou. Václav Macela K U L T U R A STŘÍPKY Z KNIHOVNY novinky, zajímavosti, informace htttp://knihovna.cvikov.cz, tel OHLÉDNUTÍ - PŘED PRÁZDNINAMI Pasování prvňáčků Letos poprvé se pasování uskutečnilo v krásném sále centra Sever, kde bylo už konečně dost místa pro početné obecenstvo, které se na tuto slavnost chodí pravidelně podívat. Písmenková víla (všimněte si, nechala si ta parádnice ušít nové šaty J ) dovolila všem vstoupit do Řádu čtenářského a mohli být tedy slavnostně pasováni. Všichni naši čerství čtenáři dostali diplom, který mohou do konce roku u nás předložit a získat tak bezplatně členství na celý rok. Další mimořádnou odměnou byla knížka napsaná pouze k této příležitosti a na pultech knihkupectví se objeví nejdříve za 5 let. Tentokrát to jsou půvabné básničky od Radka Malého Řečičky pro kluky a holčičky s ilustracemi Alžběty Skálové. Vydání knížky pro tuto příležitost zajistilo nakladatelství TRI- TON a SKIP ČR ( Svaz knihovníků a informačních pracovníků), kterým patří velký dík za sponzorování tohoto projektu. Rádi bychom také poděkovali třídním (Pokračování na stránce 17) 16

17 (Pokračování ze stránky 16) učitelkám, Ivaně Žákové a Dianě Herudkové, které s námi na tomto projektu celý školní rok spolupracovaly a připravily děti na velké zkoušení. Dík samozřejmě patří i rodičům, kteří děti v jejich práci podporovali. Prvňáčky chválíme, za úspěšné složení těžké zkoušky, přejeme jim hodně pěkného čtení a těšíme se na jejich návštěvu v knihovně. Rytířský pohár 2013 už potřetí Čerstvým držitelem Rytířského poháru knihovny 2013 se stal Ing. Alexandr Milichovský. Je to opět rytíř, který již dlouho a nezištně věnuje mnoho svého času a umu naší knihovně. Nejen, že se stará o naší počítačovou techniku, ale nad rámec svých povinností ochotně plní naše přání i v jiných ohledech - vytváří, doplňuje a vylepšuje naše webové stránky, pečuje o naši galerii fotografií, často řeší i problémy našeho knihovního systému, pomáhá zpracovávat tematické třídění pro knihy a soustavně a trpělivě doplňuje naše chatrné znalosti. Čestný pohár i naše velké díky si jistě zaslouží. Jestliže často nejsme spokojeni s děním v naší společnosti, pak naši rytíři jsou tou dobrou zprávou pro všechny i v dnešní době jsou stále lidé, kteří jsou ochotni pracovat pro ostatní a to bez ohledu na to, co za to dostanou. No není to úžasné!!! Škola naruby projekt pro 2. třídy - vyhodnocení I tento projekt je opět o čtenářství. Je zaměřen nejen na děti samotné, ale na celou rodinu. Děti ve své žákovské knížce hodnotily ty, kteří jim četli, tedy především rodiče a sourozence. Vtáhly tak do svého čtenářského světa i ostatní a sledovaly. jak kdo četl, jak dlouho četl, co četl. Zkrátka tento rok se u druháků četlo, četlo a četlo. Velmi děkujeme rodičům, že děti nezklamaly a samozřejmě i třídním učitelkám Michale Hokrové a Aleně Jelínkové, které je celým projektem společně s námi provázely. Velká sběratelská soutěž,sbíráme autory vyhodnocení Vše k této celoroční soutěži pro děti bylo již napsáno v červnovém Zpravodaji. Nyní zbývá už jen pogratulovat těm, co uspěli, vlastně uspě- (Pokračování na stránce 18) 17

18 (Pokračování ze stránky 17) ly vždyť to jsou samé holky : Nejlepšími sběratelkami se staly - Lucie Trčová - nasbírala celkem 15 autorů, ale to není všechno, ke každému dokázala najít řadu knížek, které napsali a navíc celý sešit si krásně vyzdobila. Kristýna Šťastná - její sběratelský sešit je naprosto výjimečný. Ke každému spisovateli, kterého získala, napsala na jeho knihu svůj vlastní příběh. Z Jednotlivých vyprávění pak vytvořila jeden pěkný celek. Češtináři z ní musí mít radost. Další ocenění za pěkné sešity- Nikola Kolková Lucie Hockeyová Eliška Cereňuková B L A H O P Ř E J E M E PRÁZDNINOVÉ SOUTĚŽE PRO NAŠE ČTENÁŘE Po celé prázdniny každou středu a čtvrtek budou pro naše dětské čtenáře připraveny soutěžní kvízy. Za jejich správné vyplnění získá každý šikulka malou odměnu. Tak to si nenechte ujít. MANKEL,H. KOEPCKE,J. KRAUS,I. ŽÁČEK,J. ČTENÍ NA PRÁZDNINY - Vrazi bez tváře. Opravdu dobrá detektivka ze současného Švédska. Na pozadí současných problémů s menšinami a přistěhovalci, se odehrává pátrání po pachatelích brutálního trestného činu - Zázraky se dějí. Skutečný příběh sedmnáctileté dívky, která přežila pád letadla do pralesů v Peru a i přes svá zranění se dokázala dostat k lidem. V ledasčem připomíná obdobnou knihu Já jedná jsem přežila, která zachycuje letecké neštěstí v pohoří Sierra Nevada. - Má žena a jiné živly. Někdo má rád napětí, jiný se zas rád zasměje a pobaví. Tak to vám splní právě tato knížka, v níž vám autor s příslovečným humorem zprostředkuje další neodolatelné příběhy své rodiny. - Strážce majáku. Další pohodová knížka známého spisovatele. Na své chalupě u Frýdlantu, tam je Jiří Žáček strážcem majáku, ve skutečnosti jsme to však my, čtenáři, zatímco spisovatelé jako mořeplavci jim vezou svůj náklad pravd, lží, metafor a hypotéz. Zde také napsal tuto milou knihu poznámek, básní, nápadů, připomínek a cest ke štěstí. DVOŘÁK, O. - Ďábel na řetězu. Lahůdka pro ty, kdo mají rádi historii. Dostáváme se do drsného středověku vlády prvních Přemyslovců. Setkáváme se s knížetem Oldřichem a jeho synem Břetislavem, sledujeme krvavé sváry o trůn, ale současně i boj o dobro a lásku. Právě v této době se odehrává i příběh českého světce, tajemného patrona naší země, svatého Prokopa, zakladatele Sázavského kláštera. ŠTĚŘÍKOVÁ, E. - Zélow. Teprve nedávno jsem se dozvěděla, že i ve Cvikově žije řada potomků bývalých českých exulantů, kteří kdysi před staletími odešli do Polska. Tam také společně s ostatními založili na počátku 19. století obec Zelov. Po druhé světové válce se lidé začali opět vracet do své původní vlasti, řada z nich i do Cvikova. Nyní máte možnost v této obsažné publikaci zjistit řadu faktů a zajímavostí, které se týkají i obyvatel našeho města. Možná se někteří v knížce i najdou. Výpůjční doba o prázdninách se ve Cvikově ani v Lindavě nemění. Pouze v době dovolených bude provoz omezen. Informace získáte přímo v knihovně a na našich internetových stránkách knihovna.cvikov.cz Hodně prázdninového sluníčka a tepla. L.Sýkorová Informace cvikovského kronikáře Výročí protireformace V letošním roce uplynulo 390 let od doby, kdy začalo vystěhovávání protestantů z českolipského regionu do zahraničí. Byla tak zahájena tak zvaná protireformace. Tak se totiž nazývá tehdejší úsilí katolické církve o opětné získání nadvlády nad větší částí Evropy. Protireformace v českých zemích, zvláště v Čechách, probíhala v těsné závislosti na politicky motivovaném programu habsburských katolických panovníků od poloviny 16. století. Z počátku relativně mírnější ráz protireformace se změnil po českém stavovském povstání v letech a po bělohorské porážce. První fáze ostré protireformace byla připravována již roku Spočívala ve zlomení hospodářské moci a politického vlivu účastníků českého stavovského povstání z řad šlechty a měšťanstva. Po uzavření vestfálského míru v roce 1648, přestaly se brát politické ohledy a uznaná zásada "čí zem, toho náboženství" se uplatňovala v násilné rekatolizaci měst i venkovského obyvatelstva vesměs jezuitskými misionáři za asistence armády. Na českých sněmech byl katolicismus prohlášen za "gruntovní základ a hlavní privilegium Království českého" a stal se oficiální státní ideologií. Kacířství bylo považováno za politický delikt a v létech 1707 až 1729 byl uplatňován 18 trest smrti nekatolickým kazatelům a jejich přechovávačům. Následovala konfiskace majetku (byla zabavena část nebo veškerý majetek) - tři čtvrtiny šlechtického majetku změnilo majitele. Stát posléze převzal veškeré vyšetřování a souzení kacířství do vlastních rukou. Souběžně s protireformací probíhalo i utužování nevolnictví. Tento útlak způsobil velkou vlnu emigrace. Odhady uvádějí, že v první velké vlně emigrace, tehdy po Bílé hoře, odešlo ze země do exilu více jak 200 tisíc lidí. Čísla nemusí být konečná, stejně tak víme, že toto nebyla zdaleka poslední vlna emigrace v dějinách naší (Pokračování na stránce 19)

19 (Pokračování ze stránky 18) země. Z českých zemí v té době odešlo hodně vynikajících osobností. Po krušných 7 letech ukrývání odchází ze země i Jan Amos Komenský. Zejména rodiny českých protestantů, kteří z náboženských důvodů opustili Čechy se usadili nejdříve v různých vesnicích na území dnešního Polska, v krajině, kterou v té době osídlili Němci. Když jim hrozilo poněmčení, začátkem 19. století odešli a vytvořili novou komunitu v Zelově poblíž Lodže, protože v Zelově, který patřil ke království Varšavskému tehdy ovládanému Ruskem, jim poněmčení nehrozilo. Postupně si vybudovali školu, kostel a knihovnu, sloužili bohoslužby v českém jazyce. Po zřízení samostatného polského státu Poláci, kteří pro své menšiny na území sousedních států bojovali o jazykovou samostatnost a polské školství, zřízení české školy v Zelově nepovolili. Po válce v roce 1945 proto začali zelovští jednávat s československou vládou o možnost návratu do staré vlasti. A tak se po více než 300 letech vrátilo do Československa kolem 8000 lidí. Druhou velkou migrací byl návrat tzv. zelovských tkalců. Znak města Zelow Ve Cvikově se v letech takto usadilo 130 rodin. Bylo mezi nimi i 10 baptistických rodin. Většinou to byli tkalci, ale byli mezi nimi i lidé jiných povolání. S omezováním provozu v továrnách se však někteří vydali za prací jinam, takže v roce 1947 zůstalo z nich ve Cvikově 100 rodin, které pravidelně konaly českobratrské bohoslužby. Po odsunu německého faráře byla cvikovská fara opuštěná, nutné církevní úkony vykonával farář z Jablonného. V roce 1947 po dlouhých jednáních přichází do Cvikova první český katolický duchovní. Kromě těchto dvou církví působila ve Cvikově krátce ještě církev československá. Z protestantských církví ve Cvikově nadále působí i baptistická církev. U příležitosti, v úvodu uvedeného výročí nemohu odolat pokušení připomenout dějinnou podobnost ze současností. Mám tím na mysli prosazení zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Tento zákon má cíl zase přesunout velký objem hmotných a finančních statků zejména katolické církvi (Baptisté se odmítli tohoto aktu účastnit). Tentokrát se tato protireformace týká majetků, jejichž historické vlastnictví je při nejmenším diskutabilní. Zákon č. 428/2012 ve své preambuli kromě jiného praví že je "veden snahou zmírnit následky některých majetkových a jiných křivd, které byly spáchány komunistickým režimem v období let 1948 až 1989". V 5 tohoto zákona nadepsaném jako "Skutečnosti vedoucí k majetkovým křivdám" se v odstavci a) píše, že údajnou křivdou "bylo odnětí věci bez náhrady postupem podle zákona č. 142/1947 Sb., o revisi první pozemkové reformy". Tento zákon podepsal ale president Eduard Beneš dne 11. července 1947 a týká se úpravy pozemkového vlastnictví, provedeného podle zákona č. 215 Sb. ze dne 16. dubna 1919,. Který byl schválen "Zasedáním Národního shromáždění československého r. 1919". O páchání křivd komunistickým režimem tudíž nelze hovořit. No, snad nějaký příští kronikář to dokáže okomentovat, já nechám pro vlastní úsudek prostor samotným čtenářům. Ing. Jaroslav Bartoš, CSc. Oprava jízdního řádu objížďkové linky 442, obsahuje následující změny: 1. Ve dnech škol. vyučování (do 28.6.) pojede v 13:55 z Krompachu spoj, který z Mařenic bude pokračovat až na Dolní Světlou (odvoz dětí ze školy). Zpět pojede v 15:15 z Dolní Světlé. Nadále platí, že v zast. Mařenice, prodejna má povinnost vyčkat na příjezd spoje linky 441 od Č.Lípy a Cvikova. Od 1.7. pojede již pouze z Mařenic,prodejny (v 15:21). 2. V neděli (tzn. mimo státní svátky 5.7. a 6.7!) pojedou spoje s odjezdem v 15:00 ze Cvikova na Krompach a v 15:25 z Krompachu do Cvikova. V těchto nedělních spojích budou platit standardní tarifní podmínky, tzn. platí se běžné jízdné! (u spojů v pracovní dny přeprava zdarma). Uvedené změny platí od středy

20 Dne 30. srpna 2012 uplyne jeden rok od úmrtí našeho dědečka a tatínka pana JOSEFA ZIMLA ze Cvikova. Všichni jsme jej znali jako dobrosrdečného, hodného a laskavého člověka, také jako vášnivého rybáře a pracovníka rybářského svazu ve Cvikově. Kdo jste jej znali a měli rádi, věnujte mu, prosíme, tichou vzpomínku. V našich srdcích má a stále bude mít své místo. Nikdy nezapomeneme Marianna Balogová, Gabriela Žáková, Martina Peterková, Daniel Ziml s rodinami Dne uplynuly dva roky od úmrtí našeho milovaného tatínka a dědečka pana DRAHOMÍRA MICHALČÍKA a dne vzpomeneme druhé výročí úmrtí naší velmi milované maminky a babičky paní MARIE MICHALČÍKOVÉ. Utichly kroky i váš hlas, ale obraz zůstává v nás. Každičká vzpomínka smutný je vzdech, navždy však zůstanete v srdcích nás všech. BABIČKO DĚKUJEME Dne 5. června oslavila v plné síle a plná elánu krásných 90let naše milovaná babička a prababička paní Jarmila Hokrová. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří si na babičku vzpomněli a přišli popřát mnoho zdraví a elánu do dalších let. Ještě jednou tedy-milá babičko,moc ti děkujeme za vše,co jsi pro nás udělala a děláš.vše nejlepší, štěstí, zdraví a pohodu v dalších letech Ti ze srdce přeje vnuk Pavel s rodinou a Tomáš. Máme tě moc rádi! Stále vzpomínají Eliška dcera, vnoučata - Monika a Jirka K 80. narozeninám, které paní Lidmila Tímová oslaví , přejí hodně zdraví a osobní pohody syn Milan a dcera Jana s rodinami. Chtěla bych poděkovat Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadu ve Cvikově za osobní blahopřání tlumočení paní B. Pacovskou při příležitosti mého kulatého výročí a za předaný milý dárek. Současně děkuji všem, kteří nezapomněli a připojili se k řadě gratulantů a zároveň děkuji za všechny předané dárky. Soňa S t r á n s k á, Cvikov Děkuji Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadu Cvikov, jmenovitě paní Blance Langrové za návštěvu, přání a hezký dárek k mým kulatinám. Jana Pušková, Cvikov Nejdůležitější je místo, kde žijeme Tak může znít třeba téma maturitního zamyšlení z češtiny, já jsem si jej vypůjčil od Václava Cílka. A připojím další možné zadání maturity, tentokrát z matematiky : "Tomáš pozoruje se svým dědou přechod prudké bouřky. Během 30 minut naprší celkem 20 mm srážek. Voda odtéká ze zastavěné plochy domu 100 m, ze zámkové dlažby 100 m čtverečních, do kobercového trávníku o rozloze 800 m se vsákne asi jedna dvacetina spadlých srážek. Kolik vody odteče z této plochy?" Tomáš si s příkladem samozřejmě lehce poradí - je to litrů! Po svižném začátku student svou zkoušku zvládne, jak však zvládne krajina, koryta potoků a řek podobné porce vody? Čím dál hůř. A pak hledáme viníky bleskových povodní : meteorology jako autory nepřesných prognóz, povodí Vltavy za pozdní odpouštění přehrad, zemědělce za nevhodné osevní postupy a tak dále. Avšak velkou pomoc může udělat každý majitel domečku, zahrádky či uživatel volné plochy. Dlažba u domu může přece být zatravňovací, část zahrádky může být přírodní a trávník nevyžaduje 20 sečí. Je mnoho věcí, kterými může každý z nás pomoci krajině. Je třeba poděkovat těm, pro které jsou výše zmíněné věci samozřejmostí, či těm, kteří při prvním větším poryvu větru nežádají pokácet či zmrzačit krásný strom. Právě jen lidé, mající silnou vazbu k místu, na kterém bydlí, mohou zlepšit stav našeho společného životního prostředí. Snímek v příloze slouží jako odstrašující příklad "hospodaření" v lese - okolí Širokého kamene u Hamru. Jiří Stránský 20

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 9. května 2013

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 9. května 2013 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 9. května 2013 21 členů zastupitelstva: Jaroslav Hanzlíček, Ing. Dalibor Vojtěch, Michal Vojtěch, Radomír Schindler, Darek Stejskal, Mgr. Ivo

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015 Účast: z 21 členů zastupitelstva přítomno 18 (p. Michal Vojtěch přišel v 17:26 hodin) Omluveni: PharmDr. Jarmila Skopová, Jan Straka,

Více

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 19. května 2016

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 19. května 2016 Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 19. května 2016 Usnesení č. 1 Navržený program: 1) Zahájení 2) Schválení programu zasedání 3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 4) Volba

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 20, 1 omluven p. Říha 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole

Více

Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012

Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 26. schůze Rady města Cvikova 18. prosince 2012 účast: ze 7 členů přítomno: 7 členů 506/12 DDM Cvikováček Cvikov rada souhlasí s přijetím darů v celkové hodnotě 9210,- Kč na akci

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO CVIKOV Náměstí Osvobození č.p. 63, Cvikov I, 471 54 Cvikov, tel. 487 829 010, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz

MĚSTO CVIKOV Náměstí Osvobození č.p. 63, Cvikov I, 471 54 Cvikov, tel. 487 829 010, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz MĚSTO CVIKOV Náměstí Osvobození č.p. 63, Cvikov I, 471 54 Cvikov, tel. 487 829 010, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz č.j. MUC-4801/2013 počet stran dokumentu: 1/8 Cvikov dne: 14.10.2013 Nabídka

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 15. schůze Rady města Cvikova 26. června 2012

Usnesení z 15. schůze Rady města Cvikova 26. června 2012 Město Cvikov Usnesení z 15. schůze Rady města Cvikova 26. června 2012 účast: ze 7 členů přítomno: 6 členové, 1 omluven p. Jirák 268/12 Schvaluje udělení výjimky v počtu dětí ve třídě na školní rok 2012/2013

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov Město Cvikov Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 10. května 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 21 členů 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne 11. 5. 2016 od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína pozn. zveřejněna je verze dokumentu upravená z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

PRODEJ NEMOVITÝCH VĚCÍ - nabídka v souladu s 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů

PRODEJ NEMOVITÝCH VĚCÍ - nabídka v souladu s 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů MĚSTO CVIKOV Náměstí Osvobození čp. 63, Cvikov I, 471 54 Cvikov, tel. 487 829 010, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz č.j. MUC-4/2016 počet stran dokumentu: 1/5 Cvikov dne: 04.01.2016 PRODEJ NEMOVITÝCH

Více

USNESENÍ. z 23. schůze rady města, která se konala dne 24. září 2014 od 09:00 hodin do 10:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

USNESENÍ. z 23. schůze rady města, která se konala dne 24. září 2014 od 09:00 hodin do 10:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket USNESENÍ z 23. schůze rady města, která se konala dne 24. září 2014 od 09:00 hodin do 10:35 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Omluven: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města

Více

Nabídka nemovitostí bytových domů a jiných staveb v souladu s 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Nabídka nemovitostí bytových domů a jiných staveb v souladu s 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Strana 1 (celkem 7) MĚSTO CVIKOV se sídlem Náměstí Osvobození č.p. 63, Cvikov I, 471 54 Cvikov, tel. 487 829 010, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Nabídka nemovitostí bytových domů a jiných staveb

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

131/2015/RM 142/2015/RM)

131/2015/RM 142/2015/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 25. 8. 2015 (č. usnesení 131/2015/RM 142/2015/RM) usnesení č. 131/2015/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Cvikov konaného dne 18. prosince 2014

U S N E S E N Í z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Cvikov konaného dne 18. prosince 2014 Město Cvikov Účast: 21 členů přítomno Usnesení č. 1 U S N E S E N Í z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Cvikov konaného dne 18. prosince 2014 Zastupitelstvo města Cvikov schvaluje následující

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Rady města Žatce konané dne 26.9.2016 Usnesení č. 299 /16-323 /16 299/16 Schválení programu 300/16 Kontrola usnesení 301/16 Odměna ředitelky PO Kamarád LORM 302/16 Informace

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 37 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 37 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 37 konané dne 18. 4. 2016 Usnesení č. 565/16 RM zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k. ú. Brtnice parc. č. 1358/7 o výměře 63 m 2, která je dle geometrického

Více

Zápis z 16. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 11. srpna 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 16. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 11. srpna 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 16. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 11. srpna 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluvena: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 4 členové rady města tajemnice

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1639/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 106. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

Město Sázava Rada města Souhrn za jednání 42. řádné jednání rady města, konané dne v 15:30 hod. Jednací sál městského úřadu

Město Sázava Rada města Souhrn za jednání 42. řádné jednání rady města, konané dne v 15:30 hod. Jednací sál městského úřadu Město Sázava Souhrn za jednání 42. řádné jednání rady města, konané dne 24. 8. 2016 v 15:30 hod. Jednací sál městského úřadu 165/16 Zahájení, organizační záležitosti navržený program jednání. 166/16 Kontrola

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 R 99/13 Schválení navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 schvaluje navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 dle předloženého

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 11. ÚNORA 2014 R A D A M Ě S T A N E J D K U 87. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobný, p. Cingroš, p. Kaššák Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program

Více

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016 VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 7.11.2016 15/2016 1/15/2016 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 6/2016 konané dne 11.5.2016, ze zasedání RM 7/2016 konané dne

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 21.03.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 98/16: Rada města schválila program jednání

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 24/2012, které se konalo v pondělí dne v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 24/2012, které se konalo v pondělí dne v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 24/2012, které se konalo v pondělí dne 26. 11. 2012 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ 1/24/2012 Rada města schvaluje program 24. zasedání s navrženým doplněním.

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

Usn. č. 53/02 1) Usn. č. 53/03 1) Pacht pozemku: RMě schvaluje zveřejnění záměru obce na pacht pozemku p.p.č. 1109/18 v k. ú. Nová Role.

Usn. č. 53/02 1) Usn. č. 53/03 1) Pacht pozemku: RMě schvaluje zveřejnění záměru obce na pacht pozemku p.p.č. 1109/18 v k. ú. Nová Role. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) Z 53. zasedání konaného dne 9. 11. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 R 55/15 R 56/15 Přehled plnění usnesení rady města souhlasí s prodloužením termínů splnění usnesení rady města č. R 93/14 ze dne 3. 2. 2014, R 244/14

Více

Zprávičky ze školní družiny

Zprávičky ze školní družiny 7.A POCHOĎÁK Pavel Mikliš Byl to krásný slunečný den (byla celkem zima :D ) všichni jsme spali a najednou jsme si uvědomili! My jdeme dneska na pochoďák!!! Některým se nechtělo, tak zůstali doma. Ale my

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. února 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. února 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. února 2014 č. 34 u p r a v e n á v e r z e použití finančních prostředků ve výši do 5.000 Kč ze schváleného příspěvku z rozpočtu zřizovatele

Více

RM USNESENÍ

RM USNESENÍ Spis. zn.: 91550/2009 Č.j.: 93622/2009 USNESENÍ z 83. schůze Rady města Šumperka ze dne 22.10.2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

ZO schvaluje na základě doporučení výběrové komise nejvhodnější nabídku na ZMR na

ZO schvaluje na základě doporučení výběrové komise nejvhodnější nabídku na ZMR na Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 19. července 2016 od 16:00 hodin Usn.č. 74/2016 ZO schvaluje na základě doporučení výběrové komise nejvhodnější nabídku na ZMR na stavební

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno USNESENÍ z 9. schůze rady obce Velké, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír Dvořák

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: 0 Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 10. 2009 v zasedací místnosti

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 29.02.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 66/16: Rada města schválila program jednání

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení ze 48. schůze dne 12.06.2014 od 15 hodin konané v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K

Více

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne Výpis přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 05. 10. 2010 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Informace o přijatých usneseních. z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015

Informace o přijatých usneseních. z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015 z 8. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. listopadu 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. Ježík, Ing. Součková, Mgr. Matoušková zástupci ČEVAK a.s. Mgr. Steinbauer,

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 97. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 25.5.2010 od 8.00 hodin v kanceláři tajemnice Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více