Tiger v (12) KTZ 24 (12) KOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tiger v.17 24 (12) KTZ 24 (12) KOZ"

Transkript

1 Tiger v (12) KTZ 24 (12) KOZ

2 Obsah 2

3 Základní charakteristika kotle Plynulá modulace výkonu (12 KXZ 3,5 11,5 kw, 24 KXZ 9,2 23,7 kw) Zapalování el. jiskrou Vestavěná ekvitermní regulace Vestavěný zásobník TV 45l Inteligentní řízení přípravy TV SPIN systém Řízení kotle dvěma mikroprocesory. Autodiagnostika Zvýšené elektrické krytí Doběh čerpadla Vestavěný dopouštěcí ventil pro doplňování topného systému Integrovaný vypouštěcí ventil pro zásobník TV Integrovaná expanzní nádoba pro zásobník TV Spínací hodiny pro zásobník TV 3-rychlostní čerpadlo Protimrazová ochrana kotle Anticyklační ochrana 3

4 Schéma funkce kotle 1*. Spalinový termostat / 1. Manostat vzduch 2*. Přerušovač tahu / 2. Ventilátor 3. Izolace zásobníku TV 4. Zásobník TV 5. Výměník TV 6. Expanzní nádoba TV 7. Expanzní nádoba OV 8. Anoda 9. Vypouštěcí ventil TV 10. Pojistný ventil 11. Vstup OV 12. Vstup TV 13. Vstup plynu 14. Výstup TV 15. Výstup OV 16. Dopouštěcí ventil OV + zpětná klapka 17. Snímač průtoku TV 18. Pojistný ventil TV 19. By-pass 20. 3cestný motorický ventil 21. Vypouštěcí ventil OV 22. Snímač tlaku 23. Čerpadlo 24. Plynový ventil 25. Hořák 26. Snímač teploty OV 27. Havarijní termostat 28. Výměník OV 4

5 Zásobník teplé vody unikátní SPIN systém Kotel mávsobě vestavěný 45litrový dvojitě smaltovaný zásobník teplé vody, vybavený ochrannou hořčíkovou elektrodou. Zásobník se SPIN systémem poskytne podstatně více vody než běžný stejně velký zásobník Výrazné zvýšení komfortu při přípravě teplé vody poskytuje tzv. SPIN systém. Je založen na turbínce, generující impulsy, jejichž frekvence je úměrná průtoku teplé vody. Proti původně použitému dvoustavovému snímači, který nebyl schopen rozlišit velikost průtoku, lze pomocí turbínky odečítat průtok teplé vody v celém rozsahu odběru. Regulace teploty teplé vody je tak mnohem rychlejší a přesnější. Lze totiž začít modulovat výkon kotle ještě před dosažením relativně pomalé změny hodnoty na teplotním čidle. Zásobník vybavený SPIN systémem tedy nečeká na pokles teploty vody v zásobníku, ale již podle velikosti průtoku s předstihem dynamicky nahřívá zásobník. 5

6 Princip SPIN systému Řídící systém teplé vody s modulem SPIN využívá informací ze 3 snímacích prvků: Hallův snímač turbínka, snímač TV v zásobníku, snímáč OV Úroveň 1: Jestliže není průtok teplé vody větší jak 2 l/min, kotel nezapálí pokud teplota v zásobníku neklesne o 2 C. Jestliže se tak stane, kotel zapálí hořák a dohřeje zásobník přesně na nastavenou teplotu uživatelem. Úroveň 2: Jestliže je průtok teplé vody větší jak 2,5 l / min, je odpuštěno více jak 2l, kotel zapálí hořák a dohřívá zásobník až o 4 C nad nastavenou teplotu uživatelem. Úroveň 3: Při průtoku nad 8l / min kotel zapálí okamžitě hořák bez vyčkávání na odebrané litry a poklesu teploty v zásobníku. Teplota v zásobníku může přesáhnout teplotu nastavenou uživatelem až o 8 C. Tímto systémem řízení se získá stejné množství vody jako ze zásobníku o třídu většího 6

7 Technické parametry 24 KTZ / 12KTZ Parametry Kategorie 24 KTZ ZP / PB II 2H3P 12 KTZ ZP / PB *spotřebič 1 třídy tzn. spotřebič musí být uzemněn Provedení C 12, C 32, C 42, C 52, C 62, C 82 Max. tepelný příkon (kw) 26 / 25 12,5 / 10 Min. tepelný příkon (kw) 11 / 10,5 4 /4 Max. tepelný výkon (kw) 24 / 22,5 11,5 / 9 Min. tepelný výkon (kw) 9,5 / 9 3,5 / 3,5 Účinnost (%) 91,7 / 90,5 91 / 91 Spotřeba plynu (Q max) 2,7 [m 3 /h] / 2,1 [kg/h] 1,34 [m 3 /h] / 0,8 [kg/h] Spotřeba plynu (Q min) 1,1 [m 3 /h] / 0,9 [kg/h] 0,45 [m 3 /h] / 0,34 [kg/h] El. krytí IP 45 El. klasifikace* 1 Proud (A) 0,6 Příkon (W) 120 Váha kotle bez vody (kg) Rozměry (v / š / h) 900 / 410 / 570 Hlučnost (db) do 55 7

8 Technické parametry 24 KOZ / 12KOZ *spotřebič 1 třídy tzn. spotřebič musí být uzemněn Parametry Kategorie Provedení 24 KOZ ZP / PB II 2H3P B 11BS 12 KOZ ZP / PB Max. tepelný příkon (kw) 25,5 / 25 12,5 / 10 Min. tepelný příkon (kw) 11 / 10,5 4 /4 Max. tepelný výkon (kw) 23,5 / 22,5 11,5 / 9 Min. tepelný výkon (kw) 9,5 / 9 3,5 / 3,5 Účinnost (%) 90,7 / / 91 Spotřeba plynu (Q max) 2,7 [m 3 /h] / 2,1 [kg/h] 1,34 [m 3 /h] / 0,8 [kg/h] Spotřeba plynu (Q min) 1,1 [m 3 /h] / 0,9 [kg/h] 0,45 [m 3 /h] / 0,34 [kg/h] El. krytí IP 45 El. klasifikace* 1 Proud (A) 0,5 Příkon (W) 95 Váha kotle bez vody (kg) Rozměry (v / š / h) 900 / 410 / 570 Hlučnost (db) do 55 8

9 Parametry Parametry plynová cesta 24 KOZ / 24 KTZ ZP / PB Vstupní tlak plynu (mbar) 20 / KOZ / 12 KTZ ZP / PB Tlak na tryskách min. (mbar) 2,2 / 7 1,6 / 10 Tlak na tryskách max. (mbar) 12,2 / 35,7 14,2 /30 Průměr trysky (mm) 1,2 / 0,7 1,2 / 0,73 Parametry topení (OV) 24 KOZ / 24 KTZ 12 KOZ / 12 KTZ Max. pracovní tlak (bar) 3 Min. pracovní tlak (bar) 0,8 Doporučený provozní tlak (bar) 1,2-2 Teplotní rozsah ( C) Expanzní nádoba (l) 8 Maximální množství OV v systému při 70 C (l) Max. tlak expanzní nádoby (bar)

10 Parametry Parametry teplá voda (TV) 24 KOZ / 24 KTZ 12 KOZ / 12 KTZ Max. vstupní tlak (bar) 6 Min. vstupní tlak (bar) 1 Min. průtok TV (l/min) 2,7 Nastavitelný teplotní rozsah ( C) Množství odebírané TV (Di dle ČSN EN 625) 12,6 8,2 Expanzní nádoba (l) 2 *TV - teplá voda, dříve značeno TV - teplá užitková voda Odtah spalin 24 KOZ 12 KOZ Způsob do komína Teplota spalin ( C) Min. ustálený tah komína (Pa) 2 Hmotnostní průtok spalin (g/s) Průměr hrdla odtahu spalin (mm) Odtah spalin 24 KTZ 12 KTZ Průměr odkouření (mm) 100/60, 80/80 Maximální délka odkouření 60/100 7 Maximální délka odkouření 80/80 14 Teplota spalin ( C) Hmotnostní průtok spalin (g/s)

11 Ochranné funkce kotle Protimrazová ochrana Kotel má zabudovanou protimrazovou ochranu, která chrání kotel (nikoliv otopný systém a rozvody TV) před zamrznutím. Při poklesu teploty otopné vody pod 4 C dojde k zapálení kotle bez ohledu na požadavek pokojového regulátoru nebo bez ohledu na nastavení ovladače OV na pozici sluníčko. Jestliže teplota otopné vody v kotli dosáhne 8 C, kotel se automaticky vypne. Ochrana čerpadla Krátkým zapnutím čerpadla (cca 30 s), bylo-li souvisle v klidu 24 hodin, je zabezpečena jeho ochrana proti zablokování při delší provozní přestávce. Anticyklace Anticyklační omezení v režimu topení, kdy po provozním vypnutí kotle není dovoleno opětovné zapálení kotle dříve, nežli řídící deska na základě rozdílu mezi požadovanou a skutečnou teplotou OV vyhodnotí čas, za který kotel opět startuje. Toto rozmezí je 1min 30 s 5 min. Tato funkce se nejvíce využívá v otopných systémech v případě, kde maximální tepelná ztráta daného objektu odpovídá nejnižší hranici výkonového rozsahu kotle. Upozornění: Všechny ochranné funkce jsou v činnosti pouze tehdy, je-li kotel připojen k síťovému napětí (vidlice elektrického přívodu je zasunuta do zásuvky a hlavní vypínač je v poloze zapnuto (I). 11

12 Výrobní štítek Veškeré údaje o kotli naleznete na výrobním štítku, který se nachází na zadní straně ovládacího panelu. 12

13 Ovládání kotle 1 (uživatelské rozhraní) Režim čtení Režim nastavení Režim servis

14 Ovládací panel 1. Hlavní vypínač slouží k zapnutí nebo vypnutí kotle, zároveň plní funkci tlačítka RESET (vypnutí a po chvíli opětovné zapnutí kotle). 2. Indikace zobrazení tlaku OV (chybová hlášení tlaku OV). 3. Indikace režimu zobrazení nebo nastavení teploty teplé užitkové vody. 4. Indikace režimu zobrazení nebo nastavení teploty OV. 5. Indikace chybových hlášení. 6. Tlačítko snižování hodnoty nastavovaného parametru. 7. Tlačítko zvyšování hodnoty nastavovaného parametru. 8. Displej zobrazení hodnot tlaku, teploty, servisních parametrů a chybových hlášení. 9. Tlačítko MODE přepínání do jednotlivých režimů čtení nebo nastavení, potvrzování nastavených hodnot. 14

15 Schéma nastavení kotle 15

16 Režim čtení Zobrazení teploty OV Po spuštění kotle hlavním vypínačem se na displeji zobrazí aktuální teplota OV. Tento stav je indikován led-diodou u symbolu radiátor. Led-dioda svítí. Zobrazení teploty TV Pro zobrazení teploty TV stiskněte tlačítko (+) - dioda u symbolu kohoutek svítí. Jestliže bliká tečka za číselným údajem na displeji, je indikován požadavek natápění zásobníku TV. Pro zpětné zobrazení teploty OV je třeba opět stisknout tlačítko (+). Zobrazení tlaku OV Stiskněte tlačítko mode, tlak (Bar) OV v systému bude indikován u symbolu ukazatel po dobu 30 sekund led-dioda svítí. Upozornění na pokles tlaku OV Pokles tlaku OV pod hodnotu 1 Bar nebo zvýšení nad hodnotu 2,5 Bar led dioda u symbolu ukazatel bliká. Kotel je stále funkční, je třeba doplnit tlak na doporučenou hodnotu 1 2 Bary. 16

17 Volba režimu nastavení Nastavení teploty TV Stiskněte tlačítko MODE tolikrát, dokud se u symbolu kohoutek nerozbliká Led-dioda. Stiskem tlačítka + nebo nastavte žádaný parametr teploty TV. Rozsah nastavení: --, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 50, 55, 60 C. Pro odstavení ohřevu TV zadejte parametr (--). Dalším stiskem tlačítka MODE je parametr uložen. Nastavení teploty OV Stiskněte tlačítko MODE tolikrát, dokud se u symbolu radiátor nerozbliká Led-dioda. Stiskem tlačítka + nebo nastavte žádaný parametr teploty OV. Rozsah nastavení: --, 38, 40, 42, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 C. Pro odstavení ohřevu (režim LÉTO) zadejte parametr (--). Dalším stiskem tlačítka MODE je parametr uložen. 17

18 Volba režimu nastavení Nastavení ekvitermní křivky OV strmost křivky Stiskněte tlačítko mode tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí písmeno E s parametrem 0 až 9. Volbu ekvitermní křivky provedeme tlačítkem + nebo -. Strmost křivky roste s nastaveným číslem (E0 < E9), viz graf. Záznam do paměti a zároveň přechod na parametr P se provede stiskem tlačítka mode. Poznámka: Pro aktivaci ekvitermní regulace je nutné připojení venkovního snímače, kotel nesmí být v režimu LÉTO. Upozornění: Po instalaci venkovního snímače kotel topí po dobu 1 hodiny na maximální teplotu. Veškerá nastavení jsou po tuto dobu ignorována až na pokyny od pokojového regulátoru (pokud je připojen). 18

19 Volba režimu nastavení Nastavení posunu referenční teploty Pokud byl předchozí parametr E potvrzen tlačítkem mode, na displeji se zobrazí parametr P s hodnotou 0 až 9. Tlačítkem + nebo - zvolíme posun referenční teploty (viz graf, tabulka 1). Odpovídající hodnoty referenční teploty - parametru P jsou uvedeny v tabulce 1. Pro počáteční nastavení zvolte parametr P5. Referenční teplota je prostřednictvím tohoto zadání nastavena na 15 C (viz tab.1). Poznámka: Při dosažení referenční teploty kotel ohřívá topný systém dále minimální teplotou (38 C), dokud venkovní teplota nestoupne o další 3 C, pak je ohřev OV vypnut (viz tab. 1 - vypínací teplota). 19

20 Volba režimu nastavení Tabulka 1 P parametr Referenční teplota C Vypínací teplota C

21 Volba režimu nastavení Příklad nastavení ekvitermní křivky Máme objekt o kterém víme, že při venkovní teplotě -10 C je třeba topný systém vyhřívat na 70 C. Když se podíváme na graf a vytvoříme si spojnici z udaných hodnot, pak nám bude nejlépe vyhovovat ekvitermní křivka E4. Také je třeba posoudit, zda nám bude vyhovovat referenční teplota parametr P (viz graf). Společně s vypínací teplotou (viz graf) tvoří teplotní pásmo od kterého začíná nebo naopak končí ohřev OV. Jestliže použijeme situaci z uvedeného grafu, pak byl nastaven parametr P s hodnotou 5, neboť referenční teplota končí na 15 C (venkovní teplota). Kotel pak při dosažení této úrovně dále topí minimální teplotou (38 C), dokud venkovní teplota nedosáhne 18 C. Kotel následně vypne a vyčkává poklesu venkovní teploty pod 18 C. Poznámka: Jestliže posouváme referenční teplotu, zároveň posouváme celou ekvitermní křivkou. Strmost vybrané ekvitermní křivky je však vždy zachována. Mění se pouze průběh topné křivky v závislosti na venkovní teplotě. 21

22 Volba režimu nastavení Nastavení časových úseků ohřevu zásobníku spínací hodiny Kotel Tiger umožňuje nastavení ohřevu TV v zásobníku v různých časových úsecích. Příklad: Jestliže není přes noc odebíraná TV, je možné pomocí spínacích hodin po určitý časový úsek ohřev TV odstavit nebo naopak. Spínací hodiny jsou po vnějším obvodu vybaveny přepínači, kterými je možné určit spínací cyklus dobíjení zásobníku. Je-li patka přepínače dále od ciferníku (viz obr., poz. a), dobíjení zásobníku je v daný časový úsek aktivní a naopak (viz obr., poz. b). Pomocí přepínače (viz obr., poz. s), který je umístěn nad levou stranou ciferníku je možné zvolit 3 trvalé režimy. Režim 0 je určen pro trvalé odstavení ohřevu zásobníku TV. Pozice 1 je určená pro trvalý ohřev zásobníku TV. Je-li přepínač nastaven v pozici symbolu hodin (středová poloha), je režim natápění zásobníku řízen dle Vašeho nastavení, tedy dle poloh jednotlivých přepínačů. Poznámka: Zrušení nebo aktivování ohřevu vody v zásobníku TV je možné provést přes ovládací displej kotel (viz nastavení teploty TV). Nastavení spínacích hodin z hlediska časové synchronizace provádíme tak, že pootáčíme vnější částí ciferníku doprava, dokud není proti šipce (r) nastaven správný čas. 22

23 Volba režimu nastavení 0 odstavení ohřevu TV Symbol hodiny ohřev TV závislý na nastavení přepínačů 1 trvalý ohřev TV s přepínač volby ohřevu a pozice přepínače pro aktivní ohřev TV v daném časovém úseku b pozice přepínače pro vypnutý ohřev TV v daném časovém úseku r orientační šipka pro seřízení hodin 23

24 Nastavení výkonu kotle Kotel je z výroby nastaven na tyto výkonové parametry: - 24 KTZ, 24 KOZ do topného systému 15 kw - 12 KTZ, 12 KOZ do topného systému 8 kw - pro přípravu TV je výkon kotle nastaven vždy na maximum Výkon kotle do topného systému musí být nastaven v souladu s projektovou dokumentací. Při uvádění kotle do provozu se provede pouze nastavení horní hranice výkonu do otopné soustavy. Minimální a maximální hranice výkonu kotle se pouze kontroluje. 24

25 Nastavení výkonu kotle Nastavení min. a max. hranice výkonu kotle se provádí pouze v jedné úrovni a elektronicky. Postup nastavení: Napojte U-manometr do odběrného místa plynového ventilu (výstupní tlak plynu na hořák) Zapněte kotel a vstupte do druhé servisní úrovně LP (Kapitola Režim servis vstup do servisního režimu úroveň 2) Na U-manometru sledujte hodnotu min. výkonu. V případě odchylky tlačítkem + nebo nastavte: - ZP 22 mm/h 2 0 (2,2 mbar) pro 24 KTZ, 24 KOZ - ZP 16 mm/h 2 0 (1,6 mbar) pro 12 KTZ, 12 KOZ Potvrďte parametr tlačítkem MODE Horní hranice výkonu je automaticky odvozena od nastavení výkonu minimálního. Pokud horní hranice výkonu neodpovídá hodnotě 120 mm/h 2 0 (12 mbar), pak vstupní tlak plynu zřejmě neodpovídá předepsané hodnotě 200 mm/h2o (20mbar). 25

26 3. Režim servis - úroveň 1 (doběh čerpadla, výkon do otopné soustavy) Stiskněte tlačítko MODE na cca 10 sekund. Na displeji kotle se zobrazí krátkodobě údaj Pr a následně údaj o0 nebo o1. Nastavení doběhu čerpadla Tlačítkem + nebo nastavte žádaný parametr. o0 doběh čerpadla (45 sekund) po uhasnutí plamene o1 doběh čerpadla (45 sekund) po ukončení požadavku od pokojového regulátoru Dalším stiskem tlačítka MODE je parametr doběhu čerpadla potvrzen. Současně přecházíte na parametr pro nastavení výkonu do otopné soustavy. Nastavení výkonu do otopné soustavy K dispozici je nastavení výkonu od 9kW do 24kW (po 1 kw). Číselný údaj na displeji odpovídá skutečné hodnotě výkonu. Výrobní parametr FA = 15kW. Tlačítkem + nebo nastavte žádaný parametr a tlačítkem MODE údaj potvrďte. 26

27 3. Režim servis úroveň 2 (nastavení výkonu kotle) Tato úroveň slouží pro kalibraci plynového ventilu nastavení minimálního výkonu kotle. Kalibrace se provádí převážně po výměně plynového ventilu. Pro přístup do této servisní úrovně musí být splněny následující podmínky: 1. Musí být zadána teplota u ohřevu OV 2. Musí být zajištěn průtok TV (min 8 l/min) 3. Teplota TV musí být nastavena na 60 C Stiskněte tlačítko MODE na cca 10 sekund servisní úroveň Pr. Krátkým stiskem tlačítka MODE přejděte na nastavení výkonu do otpné soustavy. Opět stiskněte tlačítko MODE na cca 10 sekund servisní úroveň LP K dispozici je 12 parametrů v rozsahu 1-12 a výrobní nastavení FA. Připojte U-manometr a prověřte zda minimální hranice výkonu odpovídá předepsané hodnotě (viz. Nastavení výkonu kotle). V případě odchylky nastavte pomocí tlačítek + - odpovídající hodnotu. Zvolený parametr potvrďte tlačítkem MODE. -ZP 22 mm/h20 (2,2 mbar) pro 24 KTZ, 24 KOZ -ZP 16 mm/h20 (1,6 mbar) pro 12 KTZ, 12 KOZ 27

28 Výrobní nastavení TV: 50 C OV: 60 C Doběh čerpadla: podle pokojového termostatu Výkon do otopné soustavy: 15 (8) kw 28

29 2. Chybová hlášení Ztráta tlaku otopné vody F0 Došlo ke ztrátě tlaku OV v kotli / systému. Tlak se nachází pod úrovní 0,7 bar. Kotel je automaticky odstaven z provozu blikají diody u symbolů ukazatel a blesk. Po doplnění tlaku kotel svou činnost v případě požadavku obnoví. Zkontrolujte: 1. tlak otopné vody v kotli / systému 2. snímač tlaku, případně kabeláž 3.řídící desku kotle 29

30 2. Chybová hlášení Ztráta plamene F1 Došlo ke ztrátě plamene vlivem přerušení dodávky plynu do kotle bliká dioda u symbolu blesk. Zkontrolujte: 1.havarijní termostat a případně proveďte jeho reset 2.přívod plynu na vstupu do kotle 3.nastavení výkonu kotle (spodní hranice výkonu neodpovídá předepsané hodnotě) 4.vzdálenost hrotů zapalovacích elektrod + kabely, ionizační elektroda + kabel. 5. zapalovací trafo 6. plynový ventil ( Kabel a cívku plynového ventilu) 7. řídící automatiku 30

31 2. Chybová hlášení Porucha snímače OV F2 Snímač teploty OV je přerušen nebo je ve zkratu. Kotel je odstaven z provozu bliká dioda u symbolu blesk. Zkontrolujte: 1.Odpor snímače 2.Přívodní kabely vedoucí z řídící desky do snímače 3.Po resetu hlavním vypínačem bude blikat dioda tlaku a poruchy,na displeji svítí jen verze programu Přehřívání kotle - F3 Kotel se krátkodobě přehřívá. Po vychlazení je funkce kotle obnovena v závislosti na zadaných požadavcích (teplota OV a TUV, požadavek pokojového regulátoru). Zkontrolujte: Filtr OV (zanesení). Čerpadlo OV (nečistoty). Výměník OV/TUV (zanesení). Zda není použita nevhodná nemrznoucí směs (pouze AlycolTermo). 31

32 2. Chybová hlášení Porucha snímače TV F4 Snímač teploty TV je přerušen. Kotel je odstaven z provozu bliká dioda u symbolu blesk. Zkontrolujte: 1.Odpor snímače 2.Přívodní kabely vedoucí z řídící desky do snímače Další chyby F5 1. Plamen hoří déle jak 5 sekund po uzavření plynového ventilu. 2. Přívodní napětí je pod 170V. 3. Je použita nekompatibilní řídící deska nebo deska displeje (user interface) 32

33 2. Chybová hlášení Porucha manostatu vzduchu nebo ventilátoru F6 (KTZ) Porucha spalinového termostatu F6 (KOZ) Manostat vzduchu (KTZ) zůstává v rozepnuté poloze. Ventilátor (KTZ) je nefunkční. Spalinový termostat (KOZ) je v rozepnuté poloze. Kotel je odstaven z provozu bliká dioda u symbolu blesk. Zkontrolujte (KTZ): 1. Přívodní hadičku vedoucí z ventilátoru do manostatu. 2. Správnou pozici hadičky manostatu (přípojné místo P2). 3. Funkci ventilátoru Zkontrolujte (KOZ): 1. Funkci spalinového termostatu 2. Odtah spalin (minimální doporučený tah 2 Pa) Chyba komunikace F7 Kotel nevyhodnocuje vstupní signály - bliká dioda u symbolu blesk. Zkontrolujte: 1. zapojení konektorů u řídící desky a desky displeje/ user interface 2. řídící desku (opticky). 3. desku displeje / user interface (opticky). 33

34 2. Chybová hlášení Porucha plynového ventilu F8 Plynový ventil nereaguje na požadavek řídící desky. Kotel je odstaven z provozu bliká dioda u symbolu blesk. Zkontrolujte: 1. Přívodní konektor krokového motoru plynového ventilu 2. Vyměňte plynový ventil Ztráta nastavených parametrů kotle F9 U některých parametrů kotle mohlo dojít ke ztrátě uživatelského nebo servisního nastavení. Zkontrolujte: Uživatelské nastavení Servisní nastavení kotle (nastavení výkonu kotle, doběh čerpadla) 34

35 Popis komponentů Popis Demontáž

36 Hydroskupina Plnící ventilek exp. Nádoby TV Zapalovací trafo Expanzní nádoba (TV) Hallova sonda (turbínka TV) Motor 3cestného ventilu 3cestný ventil Odvzdušňovací ventil Vypouštěcí ventilek čerpadlo Snímač tlaku Plynový ventil By-pass Dopouštěcí ventil 36

37 Připojení rozvodů plynu, OV a TV Dopouštěcí ventil Vstup plynu ½ Výstup OV ¾ Vstup OV ¾ Výstup TV ½ Vstup TV ½ 37

38 Zásobník spodní pohled Trubka By-passu (OV) Zásobník Pojistný ventil teplé vody Hořčíková elektroda Příruba zásobníku Přepad pojistného ventilu OV Snímač užitkové vody Jistící deska Vypouštěcí ventil 38

39 Čerpadlo Typ: Wilo NFSL 12 Premium Počet rychlostí: 3 S C k Jeden z důvodu přehřívání kotle může být způsoben zablokovaným čerpadlem. V případě zablokování postupujte následovně: Demontujte krycí šroub (C) osy rotoru čerpadla. Plochým šroubovákem se zlehka snažte pootočit hřídelí rotoru. V případě většího odporu demontujte čerpadlo a vyčistěte jej. Postup demontáže čerpadla: Před samotnou demontáží odpojte kotel od přívodu el. energie a vypusťte vodu z kotle Odpojte konektor přívodního kabelu (k) Povolte a vytočte 4 jistící šrouby (s) čerpadla Vyjměte rotor čerpadla a spolu se statorem jej vyčistěte Upozornění: Čištění čerpadla není záruční opravou 39

40 Výměna Hallova snímače - turbínky K P Odpojte kotel od přívodu el. energie. Uzavřete všechny vstupy a výstupy pod kotlem (OV, TV, plyn). Vypusťte vodu z kotle. Vyjměte konektor Hallova snímače (K). Opatrně sejměte Hallův snímač. Klíčem č.18 vytočte pouzdro turbínky (P). Detailní rozložení turbínky naleznete na následující stránce. 40

41 Demontáž hallovy sondy a čištění 41

42 Hallův snímač - turbínka Hallův snímač pouzdro permanentní magnet turbínka rozváděcí lopatky sítko 42

43 Demontáž snímače tlaku Sp K1 Upozornění: Před výměnou snímače tlaku vypněte kotel hlavním vypínačem a odpojte jej od síťového napětí vytažením vidlice elektrického přívodu ze zásuvky. Postup demontáže: vypusťte vodu z kotle sejměte čelní kryt a odklopte ovládací panel vyjměte konektor snímače tlaku (K1) vyjměte sponu snímače tlaku (Sp) tahem k sobě snímač vyjměte namontujte snímač nový postupem opačným k demontáži Poznámka: Při zpětné montáži těsnící O kroužek natřete vodní vazelínou. 43

44 Pojistný ventil OV 1. Pojistný ventil 2. Charakteristika V případě nadbytku tlaku v otopném systému dochází k bezpečnostnímu odpuštění vody. Specifikace Otevírací tlak 3 bary. Poznámka: Výstup přepadu pojistného ventilu doporučujeme opatřit vhodným svodem. 44

45 Pojistný ventil TV Pojistný ventil Charakteristika V případě nadbytku tlaku v zásobníku dochází k bezpečnostnímu odpuštění vody. Specifikace Otevírací tlak 6 bar. Poznámka: Výstup přepadu pojistného ventilu doporučujeme opatřit vhodným svodem. 45

46 Plynový ventil FUNKCE Výstup plynu Modulační ventil (krokový motor) Vyrovnávací komora Bezpečnostní ventil (cívka) Vstup plynu CHARAKTERISTIKA Odpor : 116 Ohm /22 C Napájení = 6VA Použití otevřít/zavřít/přizpůsobit průtok plynu 46

47 Připojení plynu Koncovka kotle pro připojení plynu je přímo nátrubkem plynového ventilu se závitem ½ a technologickou ploškou. Tato technologická ploška nedovoluje klasické utěsnění závitu pomocí šroubení a těsnících hmot, jako je např. česání, teflon, pasta apod. Spoj je nutné těsnit jen dotažením převlečné matice na čelo nátrubku přes odpovídající ploché těsnění o rozměru 18 x10 x 2. Nevhodný způsob těsnění Vhodný způsob těsnění UPOZORNĚNÍ: Po ukončení montáže plynového vedení ke kotli je nutné důkladné ověření plynotěsnosti provedeného spoje. 47

48 Výměna plynového ventilu 3 a b 1 přesvědčte se, že je kotel odpojen od přívodu el.energie a plynu odšroubujte převlečnou matici přívodu plynu do kotle a přívod odpojte sejměte čelní kryt a vyklopte ovládací panel rozpojte konektor (1) od krokového motorku plynového ventilu odpojte konektor od hlavní cívky (2) plynového ventilu odšroubujte matici (a) a uvolněte matici (b) vyjměte zajišťovací sponu plynového ventilu, která se nachází za jeho vstupním závitem (3) nainstalujte nový plynový ventil postupem opačným k demontáži při zpětné montáži dbejte na to, aby byla použitá nová odpovídající těsnění a veškeré spoje byli řádně dotaženy otevřete přívod plynu do kotle prověřte těsnost plynové cesty do kotle! prověřte nastavení kotle a požadavek sepnutí od pokojového regulátoru přesvědčte se, zda je kotel připojen k el.síti a spusťte kotel hlavním vypínačem prověřte nastavení výkonu kotle prověřte těsnost plynové cesty kotle! 2 48

49 Plynový ventil odběrná místa Odběrné místo pro měření výstupního tlaku na hořák. Odběrné místo pro měření vstupního tlaku plynu. 49

50 Kontrola funkce plynového ventilu Komponent Běžné měření Prověřit Plynový ventil Odpor na cívce 116 Ω Nastavovací ventil (krokový motor) Při odběru během jiskření: 24 Vdc na 1 až 2 vteřiny, potom 12 Vdc (stabilně) na konektoru cívky plynového ventilu Uzavřete vstup plynu: 0 V: cívka plynového ventilu není vadná. 24 V a pak 12 V ale bez plynu na hořáku: zkontrolujte jestli není ventil slepený. Jestli ne, zkontrolujte krokový ventil. Jestliže se ventil nepohne: Zkontrolujte zapojení jak na motoru, tak na desce řízení. Vyměňte desku řízení. 50

51 Snímač teploty OV ST Popis Snímač teploty OV předává informace řídící desce kotle na základě změny odporu. Ověření funkce snímače proveďte prostřednictvím srovnávací tabulky (viz část elektro) Před výměnou snímače teploty odpojte kotel od přívodu el. energie. Odpojte konektory od snímače teploty. 51

52 Výměna výměníku OV M HT Před výměnou výměníku proveďte následující: vypněte kotel hlavním vypínačem a odpojte jej od síťového napětí vytažením vidlice elektrického přívodu ze zásuvky uzavřete přívody vody pod kotlem vypusťte vodu z kotle KS Postup demontáže: sejměte čelní kryt, kryt vnitřní komory (u KTZ), kryt spalovací komory a bočnice demontujte havarijní termostat (HT) z levé strany výměníku sejměte snímač teploty (KS) vyjměte jistící spony (M) přívodu / odvodu OV mírně výměník vysaďte a přívodní trubky mírně stlačte dolů tahem k sobě vyjměte výměník namontujte výměník nový postupem opačným k demontáži Poznámka: při zpětné montáži výměníku zkontrolujte těsnící kroužky a pro lehčí montáž výměníku je namažte vodní vazelnínouí. 52

53 Havarijní termostat Funkce Charakteristika rozepnutí kontaktu při teplotě : 105 C el. napájení: 24V manualní reset (reset je možné provést při poklesu teploty pod 88 C). termostat je umístěn na výstupní částí výměníku. Provozní stav Přetopení Přetopení (Teplota povrchu výstupní části výměníku překročila teplotu 105 C). Reset havarijního termostatu se provádí zatlačením tlačítka, které je umístěno mezi dvěma připojovacími svorkami. RESET 53

54 Demontáž ventilátoru spalin a Upozornění: Před demontáží ventilátoru odpojte kotel od přívodu el. energie. b c Odpojte vodiče (a) napájení z cívky ventilátoru a zemnění Odpojte od ventilátoru hadičku manostatu (b) Odšroubujte jistící šroub (c) ventilátoru Tahem dolu ventilátor vyjměte Kontrolní měření: Odpor cívky ventilátoru při cca 22 C = 48Ω 54

55 Zapalovací trafo Popis Toto zařízení slouží k vytvoření jiskry. Mezi dvěma hroty zapalovacích elektrod vzniká jiskra, která při průchodu směsi plynu a vzduchu zapálí plamen hořáku. Trafo je umístěno v levé části kotle nad hydroskupinou Funkce Po zapnutí kotle hlavním vypínačem je do zapalovacího tranformátoru přiváděno napětí 70 VDC (primár). Při zapalování je do zap. transformátoru přiváděno napětí 130 VDC (primár). Toto napětí je generováno na cca V (sekundár). Po zapálení (potvrzení ionizace) klesne napětí na primární straně na hodnotu 12,5 VDC. Kontrolní měření (kotel není připojen k el.síti) Primární strana 970kΩ (vstup z řídící desky kotle) Sekundární strana 166Ω (výstup pro zapalovací elektrody) Zapalovací trafo sekundár primár 55

56 Výměna zásobníku TV (1) nechte topný systém i zásobník vychladit uzavřete všechny ventily pod kotlem (OV, TV, plyn) pomocí vypouštěcích ventilů zbavte kotel a zásobník vody uvolněte a vytočte šroubení vstupního a výstupního vedení (OV, TV, plyn) demontujte odtah spalin sejměte kotel ze zdi (jsou třeba min. 2 osoby!) uvolněte a vytočte matici přívodu studené vody do zásobníku (1) uvolněte a vytočte matici výstupu teplé vody ze zásobníku (2) uvolněte závlačku a vyjměte snímač teploty TV (3) uvolněte a vytočte jistící matice zásobníku (4) 56

57 Výměna zásobníku TV (2) uvolněte a vytočte matici výstupu OV ze zásobníku (5) uvolněte a vytočte matici vstupu OV do zásobníku (6) uvolněte a vytočte 4 jistící torx šrouby horního nosníku zásobníku (7) tahem vzhůru vyjměte zásobník uvolněte a vytočte 2 křížové šrouby horního nosníku, který následně sejměte 57

58 Výměna hořčíkové elektrody v zásobníku 2 1 Hořčíková elektroda chrání plášť zásobníku proti kyslíkové korozi. Kontrolu hořčíkové elektrody doporučujeme provádět min 1x do roka. V oblastech se zvýšeným obsahem železitých látek doporučujeme zkrátit dobu kontroly o ½ roku. Postup výměny: Nechte vodu v zásobníku vychladit na bezpečnou teplotu. Odpojte kotel od přívodu el. energie a uzavřete vstup teplé vody. Na hrdlo vypouštěcího ventilu (1) nasaďte zahradní hadici, otevřete kohoutek teplé vody na nejbližším odběrném místě a vypusťte vodu ze zásobníku. Klíčem uvolněte a vytočte hořčíkovou elektrodu (2). Prověřte její stav a v případě 60% spotřeby ji vyměňte za novou. 58

59 Snímač teploty TV v zásobníku snímač TV Snímač teploty zasuneme do té jímky, která umožňuje zapuštění o 45 cm. Hodnoty snímače jsou uvedeny ve srovnávací tabulce NTC snímačů. 59

60 Expanzní nádoba otopné vody Krytka ventilku (kontrola nebo doplňování tlaku) Expanzní nádoba OV slouží k vyrovnávání tlaku vody v otopné soustavě. Expanzní nádoba (objem 8l) je dimenzována na 100 l vody v topné soustavě při 70 C. Při překročení obsahu vody v topné soustavě je nutné osadit systém doplňkovou expanzní nádobou, která bude odpovídat navýšení obsahu vody. Expanzní nádobu plníme na tlak o 10 až 20 kpa nižší než je předpokládaný provozní tlak topné soustavy. Tlak v expanzní nádobě měříme pouze za předpokladu, že je zbavena vody. 60

61 Expanzní nádoba otopné vody Demontáž expanzní nádoby OV: Poznámka: Pokud není nad kotlem více jak 40 cm, je třeba kotel demontovat. nechte vychladit topný systém uzavřete vstup a výstup OV pomocí vypouštěcího ventilu zbavte kotel vody uvolněte a vytočte matici přívodní hadice do expanzní nádoby (M1) uvolněte a vytočte kontramatici (M2) tahem vzhůru vyjměte expanzní nádobu 61

62 Expanzní nádoba teplé vody Krytka ventilku (kontrola nebo doplňování tlaku) Expanzní nádoba TV slouží k vyrovnávání tlaku vody v zásobníku. Doporučený tlak v expanzní nádobě je cca 5,6 bar. Při kontrole tlaku postupujeme obdobně jako v případě expanzní nádoby OV. 62

63 Expanzní nádoba teplé vody M1 C M2 Demontáž expanzní nádoby: nechte vychladit zásobník TV uzavřete vstup a výstup TV pomocí vypouštěcího kohoutu zbavte zásobník vody uvolněte a vytočte matici přívodní trubky do expanzní nádoby (M1) uvolněte a vytočte kontramatici (M2) vytočte čepičku kontrolního / doplňovacího ventilu (C) lehce vyhněte jeden z nosníků a expanzní nádobu vyjměte 63

64 Demontáž hořáku (1) M1 S1 Před samotnou výměnou hořáku odpojte kotel od přívodu el. energie a uzavřete plynový uzávěr pod kotlem Povolte a vytočte z každé strany hořáku dva šrouby (S1) Vyjměte hořák směrem k sobě Povolte horní matici (M1) přívodu plynu do hořáku 64

65 Demontáž hořáku (2) S3 S2 Povolte a vytočte z každé strany hořáku jistící šrouby (S2) zapalovacích elektrod a ionizační elektrody Povolte a vytočte z každé strany hořákové konzole jistící šrouby (S3) a vyjměte rampu hořáku UPOZORNĚNÍ: Při zpětné montáži dbejte na to, aby veškeré spoje byly řádně dotaženy a bylo použito vždy nové odpovídající těsnění. 65

66 Zapalovací a ionizační elektroda Ionizační elektroda Hrot ionizační elektrody by vždy měl být v ose hořákové lamely Doporučená výška hrotu ionizační elektrody je 5 8 mm Zapalovací elektrody Doporučená vzdálenost mezi hroty zapalovacích elektrod je 3-4 mm Hroty elektrod by vždy měli být v ose hořákové lamely Výška hrotů zapalovacích hrotů od lamely by měla být v rozmezí 5 8 mm 66

67 Detekce plamene Detekci plamene zajišťuje ionizační elektroda, která plní funkci bezpečnostního prvku. Při zapálení plamene hořáku ionizační elektroda snímá přes zapalovací obvod řídící desky kotle přítomnost plamene. Zapalovací obvod řdící desky při startu posílá malý proud (cca 0,5-6 µa) na ionizační elektrodu. Při zapálení plamene hořáku nastává mezi elektrodou a hořákem tzv. polovodičový jev. Uzavřením ionizačního obvodu je potvrzeno desce splněné bezpečnostní kritérium. V případě, že plamen uhasne, obvod ovládání plynového ventilu přeruší napětí do hlavní cívky a krokového motoru plynového ventilu. Je-li potřeba ověřit funkci ionizační elektrody, použijte polovodičovou (např. křemíkovou) diodu, kterou připojte mezi ionizační kabel a kostru hořáku. Diodu přikládáme na kostru hořáku katodou ihned po zapálení plamene hořáku. 67

68 Manostat (KTZ) FUNKCE Ventilátor je zastaven Použití Bezpečnostní prvek, který kontroluje dostatečný odtah spalin u verzí s nuceným odtahem spalin (TURBO). CHARAKTERISTIKA Manostat uzavírá kontakt při 80Pa Otvírá kontakt při 68Pa Ventilátor je v činnosti 68

69 Demontáž manostatu 3 Tahem vyjměte konektory přívodních vodičů (1) Vyjměte hadičku manostatu (2) 2 1 Upozornění: Při výměně manostatu zapojte hadičku do nátrubku s označením P2 Přidržte manostat a vytočte dva jeho jistící šrouby (3) 69

70 Spalinový termostat (KOZ) Popis Spalinový termostat slouží jako ochrana při nedostatečném tahu komína a proti nežádoucímu vniknutí spalin do obytného prostoru. Charakteristika Konstrukce: termostat bimetalový samovratný 24 KOZ rozpojení kontaktu při 80 C s sepnutí kontaktu při C 12 KOZ rozpojení kontaktu při 65 C sepnutí kontaktu při C Průběh rozepnutí spalinového termostatu 70

71 Odtah spalin turbo

72 Odvod spalin (KTZ) Oddělený způsob vedení spalin Ø 80 / 80mm: max. délka L1+L2 = 14 Em Jestliže je délka potrubí delší jak 3 m, je potřebné vyjmout z hrdla ventilátoru omezovací kroužek (viz. obr.) Nejmenší vzdálenost děleného potrubí je 2 Em Škrtící kroužek, který je v hrdle ventilátoru Souosé vedení spalin Ø100 / 60mm: max. délka 7 m Jestliže je délka potrubí delší jak 3 m, je potřebné vyjmout z hrdla ventilátoru omezovací kroužek (viz. obr) Nejmenší vzdálenost děleného potrubí je 1,5 Em Každé 90 koleno v trase spalin, zkracuje max. délku o 1 m. Každé 45 koleno v trase spalin, zkracuje max. délku o 0,5 m. 1 % 72

73 Část elektro Instalační podmínky Schéma zapojení kotle Připojení externích prvků

74 Instalační podmínky (El.) Elektrické připojení kotle na síťové napětí je provedeno třívodičovým pohyblivým přívodem bez vidlice. Pevná zásuvka pro připojení kotle k elektrické síti musí být provedena podle ČSN Musí mít vždy ochranný kontakt (kolík) spolehlivě spojený s vodičem PE nebo PEN (kombinace zelené a žluté barvy). Kotel musí být vždy prostřednictvím svého přívodu připojen k ochrannému vodiči a musí být instalován vždy tak, aby zásuvka s vidlicí byly přístupné. Není dovoleno používat nejrůznějších rozdvojek, prodlužovaček apod. Kotel je jištěn jednou trubičkovou pojistkou (T 125 ma/250v), která se nachází na řídící desce kotle. Upozornění: Přípravu vidlice, zásuvky i připojení pokojového regulátoru, které je zásahem do vnitřní elektroinstalace kotle, musí bezpodmínečně provádět osoba s odbornou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Rovněž servis elektrotechnické části může provádět pouze osoba s výše uvedenou odbornou kvalifikací. Před zásahem do elektrotechnické části je nutné kotel odpojit od síťového napětí vytažením síťového přívodu ze zásuvky! Pro ovládání kotle pokojovým regulátorem lze použít pouze takový regulátor, který má beznapěťový výstup, tzn. že nepřivádí do kotle žádné cizí napětí. Minimální požadovaná zatížitelnost výstupních kontaktů regulátoru je ~ 24 V / 0,1A. Pokojový regulátor je třeba propojit s kotlem dvoužilovým vodičem. Doporučený průřez pro připojení pokojového regulátoru pro měděný vodič je od 0,5 do 1,5 mm2. Vodiče pro připojení pokojového regulátoru nesmějí být vedeny souběžně s vodiči síťového napětí. Svorkovnice pro připojení pokojového regulátoru je z výroby vybavena propojkou a je umístěna na zadní straně ovládacího panelu kotle. Svorkovnice je přístupná po sejmutí vnějšího krytu a vyklopení ovládacího panelu. 74

75 Ovládací panel Přední kryt Přepážka Řídící deska Deska displeje zadní kryt 75

76 Řídící deska Pojistka T 125mA / 250V Jistící příchytky řídící desky 76

77 El. schéma propojení 77

78 Připojení přídavných zařízení (pokojový termostat) Svorkovnice pro připojení pokojového termostatu se nachází na zadní straně ovládacího panelu. Svorkovnice pro připojení pokojového termostu je z výroby propojena klemou (poz. a). Připojení pokojového termostatu: a) V případě, že svorky nejsou propojeny, kotel funguje jen při požadavku přípravy TV (pokud je nastavena teplota). Ohřev OV je mimo provoz. b) V případě, že svorky jsou propojeny, kotel topí do otopného sytému podle teploty navolené na displeji. Příprava teplé vody je vždy upřednostněna před ohřevem OV c) Jestliže je na svorky připojen pokojový termostat, kotel topí podle jeho navolené teploty. Teplota navolená na kotli plní omezovací funkci. UPOZORNĚNÍ: a Na svorky pokojového termostatu nesmí být přivedeno cizí napětí 78

79 Připojení přídavných zařízení (venkovní snímač) Připojení venkovního snímače: Svorkovnici pro připojení venkovního snímače naleznete vlevo od svorkovnice pokojového termostatu (poz. b). Venkovní snímač připojujeme pouze tehdy, pokud si uživatel přeje systém řídit dle ekvitermní regulace. Je třeba uživatele upozornit, že ekvitermní regulaci nelze vyřadit z funkce pomocí displeje. Nastavení teploty OV na kotli je při tomto způsobu řízení ignorováno. V případě zapojení venkovního snímače kotel topí po dobu jedné hodiny na maximální provozní teplotu (viz nastavení ekvitrmní regulace). Po uplynutí této doby řízení kotle přechází na ekvitermní režim. Teplota otopné vody je závislá na volbě ekvitermní křivky a na venkovní teplotě. Pokojový termostat má při tomto způsobu řízení omezovací funkci dodržuje nastavenou teplotu v místnosti. b UPOZORNĚNÍ: Na svorky venkovního snímače nesmí být přivedeno cizí napětí 79

80 Tabulka hodnot NTC snímačů T ( C)

81 3. El. Schéma zapojení (KOZ) 81

82 3. El. Schéma zapojení (KTZ) 82

83 Spínací hodiny zásobníku Jistící šrouby Před demontáží spínacích hodin odpojte kotel od přívodu el.energie (vytažením vidlice ze zásuvky). Uvolněte a odklopte čelní kryt ovládacího panelu. Směrem nahoru opatrně vyjměte konektor. Uvolněte a vytočte dva jistící šrouby spínacích hodin. 83

84 Způsoby vyústění spalinových tras (KTZ) Převisy Všeobecné Zákoutí 84

85 Instalace kotle

86 Obsah dodávky 1. Kotel 2. Návod k obsluze a instalaci 3. Servisní kniha 4. Seznam servisních středisek 5. Záruční list 6. Závěsná lišta včetně spojovacího materiálu 86

87 Zavěšení kotle Při zavěšení kotle je třeba dbát na podmínky dané v projektové dokumentaci (např. nosné vlastnosti zdiva, zaústění do komína, vstupy a výstupy rozvodů). Postup zavěšení: 1. Pro uchycení závěsné lišty (součást dodávky kotle) kotle na nosné stěně vyznačte čarou horní hranu kotle (obr. na následujícím snímku). Při vyznačování použijte např. vodováhu. 2. Na vyznačenou čáru přiložte závěsnou lištu (poz. 3) a skrze její otvory vyznačte body. Následně vyvrtejte odpovídající otvory pro hmoždinky. Vložte hmoždinky do předvrtaných otvorů, přiložte závěsnou lištu a řádně ji pomocí šroubů přichyťte. 3. Jestliže má být instalována verze kotle s nuceným odtahem spalin (KTZ), pak v případě přímého vyústění (poz. 2) na fasádu zaměřte otvor pro prostup souosého potrubí (viz připojovací rozměry kotle). 4. Zavěste kotel na závěsnou lištu. 5. Vpřípadě verze KTZ instalujte potrubí pro odtah spalin. Prostor mezi potrubím a průrazem ve zdivu vyplňte nehořlavým materiálem. 87

88 Zavěšení kotle 88

89 Připojovací rozměry 1. Výstup OV ¾ 2. Výstup TV ½ 3. Vstup Plynu ½ 4. Vstup TV ½ 5. Vstup OV ¾ 6. Vypouštění zásobníku 89

90 Umístění kotle Minimální manipulační prostor v těsné blízkosti kotle je třeba ponechat takový, aby na něm bylo možno snadno a bezpečně provádět zásahy běžným ručním nářadím. Doporučujeme min. 300mm z každé strany a min. 600mm před kotlem. Celou řadu závěsných kotlů Tiger je možné umístit do zóny 1. 90

91 Demontáž krytů Přední kryt kotle je jištěn dvěma šrouby, které jsou umístěny za spodní hranou kotle (1) Přední kryt turbokomory (KTZ) je jištěn dvěma sponami, které jsou umístěny ne jeho spodní hraně (2) 3 Bočnice jsou jištěny 3-mi šrouby (3)

92 Instalační podmínky (OV a TV) Připojení kotle k potrubí OV, TV a plynu Připojovací koncovky kotle nesmí být zatěžovány silami od trubkového systému otopné soustavy, soustavy TV nebo přívodu plynu. To předpokládá přesné dodržení rozměrů zakončení všech připojovaných trubek, a to jak výškové, tak vzdálenosti od zdi i vzájemné vzdálenosti jednotlivých vstupů a výstupů mezi sebou. Připojení kotle na otopnou soustavu se doporučuje řešit tak, aby při opravách kotle bylo možné vypouštět otopnou vodu pouze z něho. Provozní tlak v kotli a otopné soustavě Otopný systém (měřeno na kotli) musí být napuštěn alespoň na hydraulický tlak 1 bar (odpovídá hydrostatické výšce vody 10 m). Doporučuje se udržovat tlak v rozmezí 1 2 bar. Expanzní nádoba kotle vyhovuje max. množství 70 l otopné vody v systému (při teplotě 85 C). Termostatické radiátorové ventily Termostatické radiátorové ventily lze použít. Je-li kotel řízen pokojovým regulátorem, neumisťují se termostatické ventily v místnosti, kde je pokojový regulátor. Trvale otevřený min. jeden radiátor musí být i v případě, že kotel je řízen pouze ekvitermní regulací (bez pokojového termostatu). 92

93 Instalační podmínky (OV a TV) Čistota otopného systému Před instalací nového kotle je nezbytně nutné, aby byl systém důkladně vyčištěn. V případě staršího systému je zapotřebí se zbavit usazeného kalu na dně radiátorů (samotížné soustavy). Vpřípadě nových systému je třeba se zbavit konzervačních látek, které jsou používány u většiny výrobců radiátorových těles. U starších systémů se doporučuje užít tzv. odkalovače. Systém TV Tlak TV musí být v rozmezí 1 až 6 bary. Pokud tlak překračuje 6 barů, musí být na vstupu připojen redukční ventil v kombinaci s pojistným ventilem. V oblastech s velkou tvrdostí vody se doporučuje učinit vhodná opatření ke snížení tvrdosti Použití nemrznoucích směsí Nedoporučuje se užívat nemrznoucích smě-sí vzhledem k jejich vlastnostem nevhodným pro provoz kotle. Jedná se zejména o snížení přestupu tepla, velkou objemovou roztažnost, stárnutí, poškození pryžových součástí. V nutných případech je dovoleno k tvorbě nemrznoucí směsi s otopnou vodou užít látky ALYCOL TERMO (výrobce Slovnaft Bratislava, distribuce v ČR Slovnaft Moravia Brno) podle zkušeností výrobce přitom nemůže dojít ke snížení bezpečnosti užití a výraznému ovlivňování práce kotle. Není-li v konkrétních podmínkách ani tento způsob ochrany proti zamrznutí otopného systému proveditelný, pak neplnění funkčních parametrů či případné závady kotlů v důsledku užití jiných nemrznoucích směsí nelze řešit v rámci záruky. 93

94 Uvedení kotle do provozu Při uvedení kotle do provozu proveďte následující základní úkony: Ověřte vstupní tlak plynu do kotle (2 kpa) Zkontrolujte plynotěsnost přívodního potrubí Před napuštěním kotle otopnou vodou zkontrolujte tlak v expanzní nádobě a případně tlak doplňte Ujistěte se zda obsah expanzní nádoby odpovídá objemu daného otopného systému Naplňte systém a kotel otopnou vodou na předepsaný provozní tlak (optimum 1 2bar) Překontrolujte těsnost spojů otopného systému a kotle Změřte napětí v zásuvce, která je určena pro kotel (přepětí/podpětí) Povolte čepičku odvzdušňovacího ventilu Pokud kotel bude provozován s pokojovým termostatem, ověřte jeho propojení s kotlem Otevřete přívod plynu pod kotlem a zapněte kotel hlavním vypínačem. Zadejte požadavek k topení (pokojovým termostatem). Překontrolujte plynotěsnost přívodního potrubí a plynovou cestu kotle. Ověřte nastavení výkonu kotle a případně kotel nastavte dle předepsaných hodnot. Přizpůsobte max. výkon kotle do otopné soustavy dle tepelných ztrát objektu. Ověřte nastavení kotle. Odvzdušněte radiátory a případně doplňte tlak OV. Seznamte obsluhu s ovládáním kotle Potvrďte záruční list a Hlášení o uvedení kotle do provozu odešlete výrobci 94

95 Minimální vzdálenosti 95

96 Chybová hlášení

97 Chyby Typ chyby Ani užitková voda ani okruh topení nejsou nahřáté Kotel nepřipravuje TV, ale topení funguje Prověřit přívodní napětí 230V zda není vyhořelá pojistka uvolněné konektory konektory k desce řízení vadná řídící deska nebo deska displeje tlak vody nedostatek vzduchu nebo plynu (F1) vadné teplotní čidlo OV (F2) přehřátí chybná délka odkouření odpojené trubičky nebo vodiče od (F6) manostatu uvolněné konektory Hallova snímače turbínky TV vadný Hallův snímač TV vadný snímač TV v zásobníku vadná řídící deska 97

98 Chyba: topení nefunguje, ale voda z kohoutku teče teplá Je teplota topení nastavená na dostatečnou hodnotu? NE Nastavení OV je na příliš nízkou hodnotu, nebo je kotel nastaven na režim LÉTO. ANO ANO ANO ANO Zvyšte teplotu OV na kotli. Je požadavek na topení od pokojového regulátoru? NE Nastavte regulátor. Zkontrolujte předřazení (přednostní funkci) pokojového regulátoru na konektorech? Přetrvává chyba? ANO Zkontrolujte regulátor, vedení, připojení jak k regulátoru, tak k řídící desce kotle. 98

99 Chyba neprobíhá příprava TV, ale topení funguje Je ventil na vstupu studené užitkové vody plně otevřen? ANO Je průtok vody vyšší než 2,7 lit/min? ANO Je průtokový senzor funkční? ANO NE NE NE Otevřete ho (min. průtok 2,7 l/hod). Zkontrolujte jestli není zanesený filtr užitkové vody. Je ventil na vstupu skutečně plně otevřen? Zkontrolujte tepelný výměník, zda není zanesen vodním kamenem. Vyčistěte ho nebo vyměňte (porucha F4). Zkontrolujte konektory a propojovací vodiče mezi senzorem a řídící deskou. Jestliže problém přetrvává, vyměňte řídící desku. 99

100 Chyba: hořák zapálí, ale poté zhasne Plamen je rovnoměrně rozšířen po celém hořáku, ale není detekován. Vypněte kotel a zkontrolujte odpor mezi ionizační elektrodou a konektorem H2 na řídící desce. Prověřte zda ionizační elektroda zasahuje do plamene. Zkontrolujte ionizační elektrodu. Vyměňte ji. Zkontrolujte přívod el. napětí (230V). CHYBA NENALEZENA Jestliže problém přetrvává, vyměňte řídící desku (porucha modulu detekce plamene). Zkontrolujte zemnění (kotel, zásuvka), zkontrolujte případné podpětí (pod 190V řídící systém neumožňuje detekci plamene) Poznámka: kotel není citlivý na prohození fáze s nulou; prohozením fáze s nulou v zásuvce se nic nestane 100

101 Chyba: Hořák zapálí, ale poté zhasne. Není detekce plamene. Plamen není rovnoměrně rozšířen po celém hořáku a nedosáhne k ionizační elektrodě. Je vstupní tlak správný? NE Zkontrolujte zda je plynový ventil na vstupu do kotle plně otevřen. Zkontrolujte vstupní tlak plynu. ANO Ověřte min. tlak na vstupu do hořáku. Případně vyčistěte plynový filtr. Vyčistěte hořák. 101

102 Chyba: kotel jiskří, ale hořák vůbec nezapálí Jsou otevřeny plynové kohouty? ANO Je na plynovém ventilu (cívce) 24 Vdc? ANO Zkontrolujte plynový ventil Zkontrolujte odpor na cívce ventilu NE NE Otevřete je Zkontrolujte kabeláž Jestliže problém přetrvává, vyměňte řídící desku 102

103 Chyba: radiátory jsou vlažné Je systém osazen pokojovým regulátorem? NE ANO Ověřte nastavení prostorového regulátoru, zda je zadán požadavek topení. Ověřte sepnutí relé prostorového regulátoru. Je teplota topení nastavená na dostatečnou hodnotu? ANO NE Zvyšte nastavenou hodnotu Je odpovídající výkon kotle? Zkontrolujte cirkulaci radiátory Zkontrolujte snímač OV (může předávat zkreslené informace řídící desce kotle) Jestliže problém přetrvává, vyměňte desku ovládacího panelu nebo řídící desku 103

104 Chyba: voda z kohoutku teče vlažná Je teplota nastavená na dostatečnou hodnotu? ANO NE Zvyšte nastavenou hodnotu Reaguje kotel na zvýšení teploty? NE Zkontrolujte průtok TV Zkontrolujte snímač TV v zásobníku Zkontrolujte Hallův snímač - turbínku Závada nebyla odstraněna Zkontrolujte funkci řídící desky, případně proveďte výměnu. 104

105 Chyba: ventilátor se nerozběhne Rozsvítí se na displeji údaj F6. NE ANO Zkontrolujte přívodní vodiče do ventilátoru. Změřte odpor cívky ventilátoru spálené vynutí. Zkontrolujte zadání parametrů TV a OV na displeji kotle. Ověřte požadavek od TV (odběr) nebo pok. termostatu. Zkontrolujte výstupní signál z řídící desky do ventilátoru. Vyměňte řídící desku 105

106 Chyba: ventilátor běží, ale kotel nejiskří Rozsvítí se na displeji kotle chybové hlášení F6 po požadavku na start? NE Řídící deska ANO Manostat nefunguje nebo je odpojený NE Zkontrolujte zda délka odkouření nepřesahuje maximální povolenou délku. Je hadička na správném nátrubku (P2) manostatu? Jsou elektrické konektory na místě? MANOSTAT Konektor J1 membrána C 106

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.19

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.19 Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.9 Způsob rozlišování a označování závěsných plynových kotlů: GEPARD XX XXX způsob využití: V kotel s přípravou TV průtokovým způsobem způsob odvodu

Více

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem TV RAY K elektrokotel, výkon - kw RAY 9 K elektrokotel, výkon - 9 kw RAY K elektrokotel, výkon

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

MPT II. Modul podlahového topení

MPT II. Modul podlahového topení Modul podlahového topení Pro kotle typové řady NIAGARA Delta, AMPHORA Delta, NIAGARA Green Návod k montáži, seřízení a obsluze MPT pro topení a zásobník Výkon do podlahy maximálně 10,5 kw OBSAH POKYNY

Více

kondenzační kotle THR

kondenzační kotle THR kondenzační kotle THR 4 0 8 8 6 9 7 7 6 9 4. kotel THR. radiátor (topný systém). uzavírací kohout 4. výstup ÚT. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou 7. přívod studené vody 8. výstup TUV

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV Stacionární litinové plynové kotle MEDVĚD Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů MEDVĚD XX XLXM modulace výkonu kotle: M plynulá modulace výkonu (Medvěd KLOM) způsob využití:

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV Stacionární litinové plynové kotle MEDVĚD Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů MEDVĚD XX XLXM modulace výkonu kotle: M plynulá modulace výkonu (Medvěd KLOM) způsob využití:

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ecotec pro ecotec plus ecotec exclusiv W ecotec pro W ecotec plus Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S ecotec, W ecotec

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Bezpečnostní pokyny / Normy a předpisy

Bezpečnostní pokyny / Normy a předpisy CGG-2-18/24 Bezpečnostní pokyny / Normy a předpisy 2 Bezpečnostní pokyny / Normy a předpisy 5 3 Konstrukce kotle 4 Konstrukce kotle manostat vzduchu spalinový ventilátor s reguláciou otáčok zberač spalín

Více

Zásobníky TV PROTHERM B XXX X. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

Zásobníky TV PROTHERM B XXX X. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM B XXX X provedení: MS stacionární zásobník (design litinových kotlů MEDVĚD) S stacionární zásobník válcový Z závěsný zásobník

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s uzatvorenou spaľ ovacou komorou. Výrobca: IMMERGAS, Via Cisa Ligure 95, 420 41 BRESCELLO (RE), ITALY

Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s uzatvorenou spaľ ovacou komorou. Výrobca: IMMERGAS, Via Cisa Ligure 95, 420 41 BRESCELLO (RE), ITALY PRÍRUČKA K MONTÁŽI A OBSLUHE CAESAR 14 Star Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s uzatvorenou spaľ ovacou komorou Výrobca: IMMERGAS, Via Cisa Ligure 95, 420 41 BRESCELLO (RE), ITALY Dovozca a servisný

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE 1. 1. URČENÍ Nabíjecí automatika - AKUMATIC 04 R se od AKUMATICU 04 liší jen provedením. Je také určen k nabíjení teplovodních

Více

Návod na montáž FWM15i/30i www.solarpower.cz

Návod na montáž FWM15i/30i www.solarpower.cz Návod na montáž FWM5i/30i www.solarpower.cz Bezpečnostní pokyny Prosím přečtěte si pečlivě návod k instalaci, než produkt uvedete do provozu. Předejdete tím poškození systému, které by mohlo vzniknout

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

Závěsné plynové kotle

Závěsné plynové kotle Závěsné plynové kotle BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA IP X5D pro ÚT s průtokovým ohřevem TV v bitermickém výměníku pro ÚT s ohřevem TV v deskovém výměníku pro ÚT s ohřevem TV v integrovaném nerezovém zásobníku pro

Více

PK 6, 8, 10 DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON

PK 6, 8, 10 DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON PK 6, 8, 10 Výrobce: DAKON NOVA, s.r.o., 794 01 Krnov, Ve Vrbině 3 OBSAH: 1. Všeobecný popis...str. 2 2. Funkce

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min 70 NÁVOD NA INSTALACI SYSTÉMU NEGAWATT 6.3 NASTAVITELNÝ SERVOTERMOSTAT DSTN-D s externím ovládáním Tento nastavitelný servotermostat je další komponenta systému TRASCO-NEGAWATT a je určen k regulaci teploty

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ. Kotel s přirozeným odtahem spalin

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ. Kotel s přirozeným odtahem spalin NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ Kotel s přirozeným odtahem spalin 1 OBSAH 1. OBECNĚ 1.1 Všeobecná upozornění 1.2 Popis kotle 2. INSTALACE 2.1 Upozornění před instalací 2.2 Umístění kotle 2.3 Rozměry kotle 2.4

Více

Nefit EcomSolar solární energetické systémy

Nefit EcomSolar solární energetické systémy Nefit EcomSolar solární energetické systémy Solární bojler je zařízení pro ohřev teplé vody, stejně jako klasický bojler, průtokový ohřívač nebo kombinovaný kotel. Použitá energie však není ani spalování

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Přehled sortimentu Albatros 2

Přehled sortimentu Albatros 2 OEM Přehled sortimentu lbatros 2 Řada regulátorů lbatros 2 nabízí vyčerpávající možnosti řízení. V nabídce je řada možností od základních až po rozsáhle a komplikované systémy topení. Jednotná filozofie

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60.

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60. Popis funkce Laddomat 21 má za úkol......zajistit, aby po zátopu kotel rychle dosáhl vysoké provozní teploty....během nabíjení zahřívat studenou vodu ze zásobníku až ke dnu kotle, aby kotel nezkorodoval

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Bazénové tepelné čerpadlo ELITE Vážený zákazníku, rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a náklonnost společnosti HANSCRAFT. Osobně můžeme garantovat nejvyšší

Více

Technický list Závěsné kombinované zásobníkové ohřívače vody OVK... L/P Popis

Technický list Závěsné kombinované zásobníkové ohřívače vody OVK... L/P Popis Technický list Závěsné kombinované zásobníkové ohřívače vody OVK... L/P Popis Produktovou řadu OVK tvoří zásobníkové nástěnné kombinované ohřívače vody ve válcovém provedení. Vnitřní nádrž ohřívače je

Více

Stacionární plynový kotel pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody v nerezovém bojleru

Stacionární plynový kotel pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody v nerezovém bojleru NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Stacionární plynový kotel pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody v nerezovém bojleru HERCULES 27 Výrobce : Dovozce : 420 41 BRESCELO (RE), ITALY 460 06 LIBEREC 6 Via Cisa Ligure

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle. RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13

Návod k obsluze a instalaci kotle. RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13 ávod k obsluze a instalaci kotle RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13 Ray 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K Výrobní číslo kotle je vyznačeno na štítku, který je připevněn na spodním krytu elektrického

Více

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka TnG-ir Tepelná čerpadla vzduch/voda TnG-ir Technologie pro budoucnost Záruka 7 let TnG-ir Naše technologie jsou v souladu s přírodou Vysoká variabilita Velmi levný provoz Zdroj tepla Neustálý zdroj energie

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3.

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3. Stránka č. 1 z 9 Přehled výrobků ADEX Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira ADEX Numira Mikroprocesorové regulátory pro regulaci směšováním podle vnitřní teploty s teplotní ochranou kotlového okruhu.

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje 6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroj Logamatic 4212 80 105 TEST STB Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje Úvodem Důležité všeobecné pokyny k použití Tento technický

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw ekonomika technologie komfort Co je kaskádová kotelna Thermona systém zapojení několika menších kotlových jednotek do jednoho celku pro vytápění a přípravu teplé vody

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více