Tiger v (12) KTZ 24 (12) KOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tiger v.17 24 (12) KTZ 24 (12) KOZ"

Transkript

1 Tiger v (12) KTZ 24 (12) KOZ

2 Obsah 2

3 Základní charakteristika kotle Plynulá modulace výkonu (12 KXZ 3,5 11,5 kw, 24 KXZ 9,2 23,7 kw) Zapalování el. jiskrou Vestavěná ekvitermní regulace Vestavěný zásobník TV 45l Inteligentní řízení přípravy TV SPIN systém Řízení kotle dvěma mikroprocesory. Autodiagnostika Zvýšené elektrické krytí Doběh čerpadla Vestavěný dopouštěcí ventil pro doplňování topného systému Integrovaný vypouštěcí ventil pro zásobník TV Integrovaná expanzní nádoba pro zásobník TV Spínací hodiny pro zásobník TV 3-rychlostní čerpadlo Protimrazová ochrana kotle Anticyklační ochrana 3

4 Schéma funkce kotle 1*. Spalinový termostat / 1. Manostat vzduch 2*. Přerušovač tahu / 2. Ventilátor 3. Izolace zásobníku TV 4. Zásobník TV 5. Výměník TV 6. Expanzní nádoba TV 7. Expanzní nádoba OV 8. Anoda 9. Vypouštěcí ventil TV 10. Pojistný ventil 11. Vstup OV 12. Vstup TV 13. Vstup plynu 14. Výstup TV 15. Výstup OV 16. Dopouštěcí ventil OV + zpětná klapka 17. Snímač průtoku TV 18. Pojistný ventil TV 19. By-pass 20. 3cestný motorický ventil 21. Vypouštěcí ventil OV 22. Snímač tlaku 23. Čerpadlo 24. Plynový ventil 25. Hořák 26. Snímač teploty OV 27. Havarijní termostat 28. Výměník OV 4

5 Zásobník teplé vody unikátní SPIN systém Kotel mávsobě vestavěný 45litrový dvojitě smaltovaný zásobník teplé vody, vybavený ochrannou hořčíkovou elektrodou. Zásobník se SPIN systémem poskytne podstatně více vody než běžný stejně velký zásobník Výrazné zvýšení komfortu při přípravě teplé vody poskytuje tzv. SPIN systém. Je založen na turbínce, generující impulsy, jejichž frekvence je úměrná průtoku teplé vody. Proti původně použitému dvoustavovému snímači, který nebyl schopen rozlišit velikost průtoku, lze pomocí turbínky odečítat průtok teplé vody v celém rozsahu odběru. Regulace teploty teplé vody je tak mnohem rychlejší a přesnější. Lze totiž začít modulovat výkon kotle ještě před dosažením relativně pomalé změny hodnoty na teplotním čidle. Zásobník vybavený SPIN systémem tedy nečeká na pokles teploty vody v zásobníku, ale již podle velikosti průtoku s předstihem dynamicky nahřívá zásobník. 5

6 Princip SPIN systému Řídící systém teplé vody s modulem SPIN využívá informací ze 3 snímacích prvků: Hallův snímač turbínka, snímač TV v zásobníku, snímáč OV Úroveň 1: Jestliže není průtok teplé vody větší jak 2 l/min, kotel nezapálí pokud teplota v zásobníku neklesne o 2 C. Jestliže se tak stane, kotel zapálí hořák a dohřeje zásobník přesně na nastavenou teplotu uživatelem. Úroveň 2: Jestliže je průtok teplé vody větší jak 2,5 l / min, je odpuštěno více jak 2l, kotel zapálí hořák a dohřívá zásobník až o 4 C nad nastavenou teplotu uživatelem. Úroveň 3: Při průtoku nad 8l / min kotel zapálí okamžitě hořák bez vyčkávání na odebrané litry a poklesu teploty v zásobníku. Teplota v zásobníku může přesáhnout teplotu nastavenou uživatelem až o 8 C. Tímto systémem řízení se získá stejné množství vody jako ze zásobníku o třídu většího 6

7 Technické parametry 24 KTZ / 12KTZ Parametry Kategorie 24 KTZ ZP / PB II 2H3P 12 KTZ ZP / PB *spotřebič 1 třídy tzn. spotřebič musí být uzemněn Provedení C 12, C 32, C 42, C 52, C 62, C 82 Max. tepelný příkon (kw) 26 / 25 12,5 / 10 Min. tepelný příkon (kw) 11 / 10,5 4 /4 Max. tepelný výkon (kw) 24 / 22,5 11,5 / 9 Min. tepelný výkon (kw) 9,5 / 9 3,5 / 3,5 Účinnost (%) 91,7 / 90,5 91 / 91 Spotřeba plynu (Q max) 2,7 [m 3 /h] / 2,1 [kg/h] 1,34 [m 3 /h] / 0,8 [kg/h] Spotřeba plynu (Q min) 1,1 [m 3 /h] / 0,9 [kg/h] 0,45 [m 3 /h] / 0,34 [kg/h] El. krytí IP 45 El. klasifikace* 1 Proud (A) 0,6 Příkon (W) 120 Váha kotle bez vody (kg) Rozměry (v / š / h) 900 / 410 / 570 Hlučnost (db) do 55 7

8 Technické parametry 24 KOZ / 12KOZ *spotřebič 1 třídy tzn. spotřebič musí být uzemněn Parametry Kategorie Provedení 24 KOZ ZP / PB II 2H3P B 11BS 12 KOZ ZP / PB Max. tepelný příkon (kw) 25,5 / 25 12,5 / 10 Min. tepelný příkon (kw) 11 / 10,5 4 /4 Max. tepelný výkon (kw) 23,5 / 22,5 11,5 / 9 Min. tepelný výkon (kw) 9,5 / 9 3,5 / 3,5 Účinnost (%) 90,7 / / 91 Spotřeba plynu (Q max) 2,7 [m 3 /h] / 2,1 [kg/h] 1,34 [m 3 /h] / 0,8 [kg/h] Spotřeba plynu (Q min) 1,1 [m 3 /h] / 0,9 [kg/h] 0,45 [m 3 /h] / 0,34 [kg/h] El. krytí IP 45 El. klasifikace* 1 Proud (A) 0,5 Příkon (W) 95 Váha kotle bez vody (kg) Rozměry (v / š / h) 900 / 410 / 570 Hlučnost (db) do 55 8

9 Parametry Parametry plynová cesta 24 KOZ / 24 KTZ ZP / PB Vstupní tlak plynu (mbar) 20 / KOZ / 12 KTZ ZP / PB Tlak na tryskách min. (mbar) 2,2 / 7 1,6 / 10 Tlak na tryskách max. (mbar) 12,2 / 35,7 14,2 /30 Průměr trysky (mm) 1,2 / 0,7 1,2 / 0,73 Parametry topení (OV) 24 KOZ / 24 KTZ 12 KOZ / 12 KTZ Max. pracovní tlak (bar) 3 Min. pracovní tlak (bar) 0,8 Doporučený provozní tlak (bar) 1,2-2 Teplotní rozsah ( C) Expanzní nádoba (l) 8 Maximální množství OV v systému při 70 C (l) Max. tlak expanzní nádoby (bar)

10 Parametry Parametry teplá voda (TV) 24 KOZ / 24 KTZ 12 KOZ / 12 KTZ Max. vstupní tlak (bar) 6 Min. vstupní tlak (bar) 1 Min. průtok TV (l/min) 2,7 Nastavitelný teplotní rozsah ( C) Množství odebírané TV (Di dle ČSN EN 625) 12,6 8,2 Expanzní nádoba (l) 2 *TV - teplá voda, dříve značeno TV - teplá užitková voda Odtah spalin 24 KOZ 12 KOZ Způsob do komína Teplota spalin ( C) Min. ustálený tah komína (Pa) 2 Hmotnostní průtok spalin (g/s) Průměr hrdla odtahu spalin (mm) Odtah spalin 24 KTZ 12 KTZ Průměr odkouření (mm) 100/60, 80/80 Maximální délka odkouření 60/100 7 Maximální délka odkouření 80/80 14 Teplota spalin ( C) Hmotnostní průtok spalin (g/s)

11 Ochranné funkce kotle Protimrazová ochrana Kotel má zabudovanou protimrazovou ochranu, která chrání kotel (nikoliv otopný systém a rozvody TV) před zamrznutím. Při poklesu teploty otopné vody pod 4 C dojde k zapálení kotle bez ohledu na požadavek pokojového regulátoru nebo bez ohledu na nastavení ovladače OV na pozici sluníčko. Jestliže teplota otopné vody v kotli dosáhne 8 C, kotel se automaticky vypne. Ochrana čerpadla Krátkým zapnutím čerpadla (cca 30 s), bylo-li souvisle v klidu 24 hodin, je zabezpečena jeho ochrana proti zablokování při delší provozní přestávce. Anticyklace Anticyklační omezení v režimu topení, kdy po provozním vypnutí kotle není dovoleno opětovné zapálení kotle dříve, nežli řídící deska na základě rozdílu mezi požadovanou a skutečnou teplotou OV vyhodnotí čas, za který kotel opět startuje. Toto rozmezí je 1min 30 s 5 min. Tato funkce se nejvíce využívá v otopných systémech v případě, kde maximální tepelná ztráta daného objektu odpovídá nejnižší hranici výkonového rozsahu kotle. Upozornění: Všechny ochranné funkce jsou v činnosti pouze tehdy, je-li kotel připojen k síťovému napětí (vidlice elektrického přívodu je zasunuta do zásuvky a hlavní vypínač je v poloze zapnuto (I). 11

12 Výrobní štítek Veškeré údaje o kotli naleznete na výrobním štítku, který se nachází na zadní straně ovládacího panelu. 12

13 Ovládání kotle 1 (uživatelské rozhraní) Režim čtení Režim nastavení Režim servis

14 Ovládací panel 1. Hlavní vypínač slouží k zapnutí nebo vypnutí kotle, zároveň plní funkci tlačítka RESET (vypnutí a po chvíli opětovné zapnutí kotle). 2. Indikace zobrazení tlaku OV (chybová hlášení tlaku OV). 3. Indikace režimu zobrazení nebo nastavení teploty teplé užitkové vody. 4. Indikace režimu zobrazení nebo nastavení teploty OV. 5. Indikace chybových hlášení. 6. Tlačítko snižování hodnoty nastavovaného parametru. 7. Tlačítko zvyšování hodnoty nastavovaného parametru. 8. Displej zobrazení hodnot tlaku, teploty, servisních parametrů a chybových hlášení. 9. Tlačítko MODE přepínání do jednotlivých režimů čtení nebo nastavení, potvrzování nastavených hodnot. 14

15 Schéma nastavení kotle 15

16 Režim čtení Zobrazení teploty OV Po spuštění kotle hlavním vypínačem se na displeji zobrazí aktuální teplota OV. Tento stav je indikován led-diodou u symbolu radiátor. Led-dioda svítí. Zobrazení teploty TV Pro zobrazení teploty TV stiskněte tlačítko (+) - dioda u symbolu kohoutek svítí. Jestliže bliká tečka za číselným údajem na displeji, je indikován požadavek natápění zásobníku TV. Pro zpětné zobrazení teploty OV je třeba opět stisknout tlačítko (+). Zobrazení tlaku OV Stiskněte tlačítko mode, tlak (Bar) OV v systému bude indikován u symbolu ukazatel po dobu 30 sekund led-dioda svítí. Upozornění na pokles tlaku OV Pokles tlaku OV pod hodnotu 1 Bar nebo zvýšení nad hodnotu 2,5 Bar led dioda u symbolu ukazatel bliká. Kotel je stále funkční, je třeba doplnit tlak na doporučenou hodnotu 1 2 Bary. 16

17 Volba režimu nastavení Nastavení teploty TV Stiskněte tlačítko MODE tolikrát, dokud se u symbolu kohoutek nerozbliká Led-dioda. Stiskem tlačítka + nebo nastavte žádaný parametr teploty TV. Rozsah nastavení: --, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 50, 55, 60 C. Pro odstavení ohřevu TV zadejte parametr (--). Dalším stiskem tlačítka MODE je parametr uložen. Nastavení teploty OV Stiskněte tlačítko MODE tolikrát, dokud se u symbolu radiátor nerozbliká Led-dioda. Stiskem tlačítka + nebo nastavte žádaný parametr teploty OV. Rozsah nastavení: --, 38, 40, 42, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 C. Pro odstavení ohřevu (režim LÉTO) zadejte parametr (--). Dalším stiskem tlačítka MODE je parametr uložen. 17

18 Volba režimu nastavení Nastavení ekvitermní křivky OV strmost křivky Stiskněte tlačítko mode tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí písmeno E s parametrem 0 až 9. Volbu ekvitermní křivky provedeme tlačítkem + nebo -. Strmost křivky roste s nastaveným číslem (E0 < E9), viz graf. Záznam do paměti a zároveň přechod na parametr P se provede stiskem tlačítka mode. Poznámka: Pro aktivaci ekvitermní regulace je nutné připojení venkovního snímače, kotel nesmí být v režimu LÉTO. Upozornění: Po instalaci venkovního snímače kotel topí po dobu 1 hodiny na maximální teplotu. Veškerá nastavení jsou po tuto dobu ignorována až na pokyny od pokojového regulátoru (pokud je připojen). 18

19 Volba režimu nastavení Nastavení posunu referenční teploty Pokud byl předchozí parametr E potvrzen tlačítkem mode, na displeji se zobrazí parametr P s hodnotou 0 až 9. Tlačítkem + nebo - zvolíme posun referenční teploty (viz graf, tabulka 1). Odpovídající hodnoty referenční teploty - parametru P jsou uvedeny v tabulce 1. Pro počáteční nastavení zvolte parametr P5. Referenční teplota je prostřednictvím tohoto zadání nastavena na 15 C (viz tab.1). Poznámka: Při dosažení referenční teploty kotel ohřívá topný systém dále minimální teplotou (38 C), dokud venkovní teplota nestoupne o další 3 C, pak je ohřev OV vypnut (viz tab. 1 - vypínací teplota). 19

20 Volba režimu nastavení Tabulka 1 P parametr Referenční teplota C Vypínací teplota C

21 Volba režimu nastavení Příklad nastavení ekvitermní křivky Máme objekt o kterém víme, že při venkovní teplotě -10 C je třeba topný systém vyhřívat na 70 C. Když se podíváme na graf a vytvoříme si spojnici z udaných hodnot, pak nám bude nejlépe vyhovovat ekvitermní křivka E4. Také je třeba posoudit, zda nám bude vyhovovat referenční teplota parametr P (viz graf). Společně s vypínací teplotou (viz graf) tvoří teplotní pásmo od kterého začíná nebo naopak končí ohřev OV. Jestliže použijeme situaci z uvedeného grafu, pak byl nastaven parametr P s hodnotou 5, neboť referenční teplota končí na 15 C (venkovní teplota). Kotel pak při dosažení této úrovně dále topí minimální teplotou (38 C), dokud venkovní teplota nedosáhne 18 C. Kotel následně vypne a vyčkává poklesu venkovní teploty pod 18 C. Poznámka: Jestliže posouváme referenční teplotu, zároveň posouváme celou ekvitermní křivkou. Strmost vybrané ekvitermní křivky je však vždy zachována. Mění se pouze průběh topné křivky v závislosti na venkovní teplotě. 21

22 Volba režimu nastavení Nastavení časových úseků ohřevu zásobníku spínací hodiny Kotel Tiger umožňuje nastavení ohřevu TV v zásobníku v různých časových úsecích. Příklad: Jestliže není přes noc odebíraná TV, je možné pomocí spínacích hodin po určitý časový úsek ohřev TV odstavit nebo naopak. Spínací hodiny jsou po vnějším obvodu vybaveny přepínači, kterými je možné určit spínací cyklus dobíjení zásobníku. Je-li patka přepínače dále od ciferníku (viz obr., poz. a), dobíjení zásobníku je v daný časový úsek aktivní a naopak (viz obr., poz. b). Pomocí přepínače (viz obr., poz. s), který je umístěn nad levou stranou ciferníku je možné zvolit 3 trvalé režimy. Režim 0 je určen pro trvalé odstavení ohřevu zásobníku TV. Pozice 1 je určená pro trvalý ohřev zásobníku TV. Je-li přepínač nastaven v pozici symbolu hodin (středová poloha), je režim natápění zásobníku řízen dle Vašeho nastavení, tedy dle poloh jednotlivých přepínačů. Poznámka: Zrušení nebo aktivování ohřevu vody v zásobníku TV je možné provést přes ovládací displej kotel (viz nastavení teploty TV). Nastavení spínacích hodin z hlediska časové synchronizace provádíme tak, že pootáčíme vnější částí ciferníku doprava, dokud není proti šipce (r) nastaven správný čas. 22

23 Volba režimu nastavení 0 odstavení ohřevu TV Symbol hodiny ohřev TV závislý na nastavení přepínačů 1 trvalý ohřev TV s přepínač volby ohřevu a pozice přepínače pro aktivní ohřev TV v daném časovém úseku b pozice přepínače pro vypnutý ohřev TV v daném časovém úseku r orientační šipka pro seřízení hodin 23

24 Nastavení výkonu kotle Kotel je z výroby nastaven na tyto výkonové parametry: - 24 KTZ, 24 KOZ do topného systému 15 kw - 12 KTZ, 12 KOZ do topného systému 8 kw - pro přípravu TV je výkon kotle nastaven vždy na maximum Výkon kotle do topného systému musí být nastaven v souladu s projektovou dokumentací. Při uvádění kotle do provozu se provede pouze nastavení horní hranice výkonu do otopné soustavy. Minimální a maximální hranice výkonu kotle se pouze kontroluje. 24

25 Nastavení výkonu kotle Nastavení min. a max. hranice výkonu kotle se provádí pouze v jedné úrovni a elektronicky. Postup nastavení: Napojte U-manometr do odběrného místa plynového ventilu (výstupní tlak plynu na hořák) Zapněte kotel a vstupte do druhé servisní úrovně LP (Kapitola Režim servis vstup do servisního režimu úroveň 2) Na U-manometru sledujte hodnotu min. výkonu. V případě odchylky tlačítkem + nebo nastavte: - ZP 22 mm/h 2 0 (2,2 mbar) pro 24 KTZ, 24 KOZ - ZP 16 mm/h 2 0 (1,6 mbar) pro 12 KTZ, 12 KOZ Potvrďte parametr tlačítkem MODE Horní hranice výkonu je automaticky odvozena od nastavení výkonu minimálního. Pokud horní hranice výkonu neodpovídá hodnotě 120 mm/h 2 0 (12 mbar), pak vstupní tlak plynu zřejmě neodpovídá předepsané hodnotě 200 mm/h2o (20mbar). 25

26 3. Režim servis - úroveň 1 (doběh čerpadla, výkon do otopné soustavy) Stiskněte tlačítko MODE na cca 10 sekund. Na displeji kotle se zobrazí krátkodobě údaj Pr a následně údaj o0 nebo o1. Nastavení doběhu čerpadla Tlačítkem + nebo nastavte žádaný parametr. o0 doběh čerpadla (45 sekund) po uhasnutí plamene o1 doběh čerpadla (45 sekund) po ukončení požadavku od pokojového regulátoru Dalším stiskem tlačítka MODE je parametr doběhu čerpadla potvrzen. Současně přecházíte na parametr pro nastavení výkonu do otopné soustavy. Nastavení výkonu do otopné soustavy K dispozici je nastavení výkonu od 9kW do 24kW (po 1 kw). Číselný údaj na displeji odpovídá skutečné hodnotě výkonu. Výrobní parametr FA = 15kW. Tlačítkem + nebo nastavte žádaný parametr a tlačítkem MODE údaj potvrďte. 26

27 3. Režim servis úroveň 2 (nastavení výkonu kotle) Tato úroveň slouží pro kalibraci plynového ventilu nastavení minimálního výkonu kotle. Kalibrace se provádí převážně po výměně plynového ventilu. Pro přístup do této servisní úrovně musí být splněny následující podmínky: 1. Musí být zadána teplota u ohřevu OV 2. Musí být zajištěn průtok TV (min 8 l/min) 3. Teplota TV musí být nastavena na 60 C Stiskněte tlačítko MODE na cca 10 sekund servisní úroveň Pr. Krátkým stiskem tlačítka MODE přejděte na nastavení výkonu do otpné soustavy. Opět stiskněte tlačítko MODE na cca 10 sekund servisní úroveň LP K dispozici je 12 parametrů v rozsahu 1-12 a výrobní nastavení FA. Připojte U-manometr a prověřte zda minimální hranice výkonu odpovídá předepsané hodnotě (viz. Nastavení výkonu kotle). V případě odchylky nastavte pomocí tlačítek + - odpovídající hodnotu. Zvolený parametr potvrďte tlačítkem MODE. -ZP 22 mm/h20 (2,2 mbar) pro 24 KTZ, 24 KOZ -ZP 16 mm/h20 (1,6 mbar) pro 12 KTZ, 12 KOZ 27

28 Výrobní nastavení TV: 50 C OV: 60 C Doběh čerpadla: podle pokojového termostatu Výkon do otopné soustavy: 15 (8) kw 28

29 2. Chybová hlášení Ztráta tlaku otopné vody F0 Došlo ke ztrátě tlaku OV v kotli / systému. Tlak se nachází pod úrovní 0,7 bar. Kotel je automaticky odstaven z provozu blikají diody u symbolů ukazatel a blesk. Po doplnění tlaku kotel svou činnost v případě požadavku obnoví. Zkontrolujte: 1. tlak otopné vody v kotli / systému 2. snímač tlaku, případně kabeláž 3.řídící desku kotle 29

30 2. Chybová hlášení Ztráta plamene F1 Došlo ke ztrátě plamene vlivem přerušení dodávky plynu do kotle bliká dioda u symbolu blesk. Zkontrolujte: 1.havarijní termostat a případně proveďte jeho reset 2.přívod plynu na vstupu do kotle 3.nastavení výkonu kotle (spodní hranice výkonu neodpovídá předepsané hodnotě) 4.vzdálenost hrotů zapalovacích elektrod + kabely, ionizační elektroda + kabel. 5. zapalovací trafo 6. plynový ventil ( Kabel a cívku plynového ventilu) 7. řídící automatiku 30

31 2. Chybová hlášení Porucha snímače OV F2 Snímač teploty OV je přerušen nebo je ve zkratu. Kotel je odstaven z provozu bliká dioda u symbolu blesk. Zkontrolujte: 1.Odpor snímače 2.Přívodní kabely vedoucí z řídící desky do snímače 3.Po resetu hlavním vypínačem bude blikat dioda tlaku a poruchy,na displeji svítí jen verze programu Přehřívání kotle - F3 Kotel se krátkodobě přehřívá. Po vychlazení je funkce kotle obnovena v závislosti na zadaných požadavcích (teplota OV a TUV, požadavek pokojového regulátoru). Zkontrolujte: Filtr OV (zanesení). Čerpadlo OV (nečistoty). Výměník OV/TUV (zanesení). Zda není použita nevhodná nemrznoucí směs (pouze AlycolTermo). 31

32 2. Chybová hlášení Porucha snímače TV F4 Snímač teploty TV je přerušen. Kotel je odstaven z provozu bliká dioda u symbolu blesk. Zkontrolujte: 1.Odpor snímače 2.Přívodní kabely vedoucí z řídící desky do snímače Další chyby F5 1. Plamen hoří déle jak 5 sekund po uzavření plynového ventilu. 2. Přívodní napětí je pod 170V. 3. Je použita nekompatibilní řídící deska nebo deska displeje (user interface) 32

33 2. Chybová hlášení Porucha manostatu vzduchu nebo ventilátoru F6 (KTZ) Porucha spalinového termostatu F6 (KOZ) Manostat vzduchu (KTZ) zůstává v rozepnuté poloze. Ventilátor (KTZ) je nefunkční. Spalinový termostat (KOZ) je v rozepnuté poloze. Kotel je odstaven z provozu bliká dioda u symbolu blesk. Zkontrolujte (KTZ): 1. Přívodní hadičku vedoucí z ventilátoru do manostatu. 2. Správnou pozici hadičky manostatu (přípojné místo P2). 3. Funkci ventilátoru Zkontrolujte (KOZ): 1. Funkci spalinového termostatu 2. Odtah spalin (minimální doporučený tah 2 Pa) Chyba komunikace F7 Kotel nevyhodnocuje vstupní signály - bliká dioda u symbolu blesk. Zkontrolujte: 1. zapojení konektorů u řídící desky a desky displeje/ user interface 2. řídící desku (opticky). 3. desku displeje / user interface (opticky). 33

34 2. Chybová hlášení Porucha plynového ventilu F8 Plynový ventil nereaguje na požadavek řídící desky. Kotel je odstaven z provozu bliká dioda u symbolu blesk. Zkontrolujte: 1. Přívodní konektor krokového motoru plynového ventilu 2. Vyměňte plynový ventil Ztráta nastavených parametrů kotle F9 U některých parametrů kotle mohlo dojít ke ztrátě uživatelského nebo servisního nastavení. Zkontrolujte: Uživatelské nastavení Servisní nastavení kotle (nastavení výkonu kotle, doběh čerpadla) 34

35 Popis komponentů Popis Demontáž

36 Hydroskupina Plnící ventilek exp. Nádoby TV Zapalovací trafo Expanzní nádoba (TV) Hallova sonda (turbínka TV) Motor 3cestného ventilu 3cestný ventil Odvzdušňovací ventil Vypouštěcí ventilek čerpadlo Snímač tlaku Plynový ventil By-pass Dopouštěcí ventil 36

37 Připojení rozvodů plynu, OV a TV Dopouštěcí ventil Vstup plynu ½ Výstup OV ¾ Vstup OV ¾ Výstup TV ½ Vstup TV ½ 37

38 Zásobník spodní pohled Trubka By-passu (OV) Zásobník Pojistný ventil teplé vody Hořčíková elektroda Příruba zásobníku Přepad pojistného ventilu OV Snímač užitkové vody Jistící deska Vypouštěcí ventil 38

39 Čerpadlo Typ: Wilo NFSL 12 Premium Počet rychlostí: 3 S C k Jeden z důvodu přehřívání kotle může být způsoben zablokovaným čerpadlem. V případě zablokování postupujte následovně: Demontujte krycí šroub (C) osy rotoru čerpadla. Plochým šroubovákem se zlehka snažte pootočit hřídelí rotoru. V případě většího odporu demontujte čerpadlo a vyčistěte jej. Postup demontáže čerpadla: Před samotnou demontáží odpojte kotel od přívodu el. energie a vypusťte vodu z kotle Odpojte konektor přívodního kabelu (k) Povolte a vytočte 4 jistící šrouby (s) čerpadla Vyjměte rotor čerpadla a spolu se statorem jej vyčistěte Upozornění: Čištění čerpadla není záruční opravou 39

40 Výměna Hallova snímače - turbínky K P Odpojte kotel od přívodu el. energie. Uzavřete všechny vstupy a výstupy pod kotlem (OV, TV, plyn). Vypusťte vodu z kotle. Vyjměte konektor Hallova snímače (K). Opatrně sejměte Hallův snímač. Klíčem č.18 vytočte pouzdro turbínky (P). Detailní rozložení turbínky naleznete na následující stránce. 40

41 Demontáž hallovy sondy a čištění 41

42 Hallův snímač - turbínka Hallův snímač pouzdro permanentní magnet turbínka rozváděcí lopatky sítko 42

43 Demontáž snímače tlaku Sp K1 Upozornění: Před výměnou snímače tlaku vypněte kotel hlavním vypínačem a odpojte jej od síťového napětí vytažením vidlice elektrického přívodu ze zásuvky. Postup demontáže: vypusťte vodu z kotle sejměte čelní kryt a odklopte ovládací panel vyjměte konektor snímače tlaku (K1) vyjměte sponu snímače tlaku (Sp) tahem k sobě snímač vyjměte namontujte snímač nový postupem opačným k demontáži Poznámka: Při zpětné montáži těsnící O kroužek natřete vodní vazelínou. 43

44 Pojistný ventil OV 1. Pojistný ventil 2. Charakteristika V případě nadbytku tlaku v otopném systému dochází k bezpečnostnímu odpuštění vody. Specifikace Otevírací tlak 3 bary. Poznámka: Výstup přepadu pojistného ventilu doporučujeme opatřit vhodným svodem. 44

45 Pojistný ventil TV Pojistný ventil Charakteristika V případě nadbytku tlaku v zásobníku dochází k bezpečnostnímu odpuštění vody. Specifikace Otevírací tlak 6 bar. Poznámka: Výstup přepadu pojistného ventilu doporučujeme opatřit vhodným svodem. 45

46 Plynový ventil FUNKCE Výstup plynu Modulační ventil (krokový motor) Vyrovnávací komora Bezpečnostní ventil (cívka) Vstup plynu CHARAKTERISTIKA Odpor : 116 Ohm /22 C Napájení = 6VA Použití otevřít/zavřít/přizpůsobit průtok plynu 46

47 Připojení plynu Koncovka kotle pro připojení plynu je přímo nátrubkem plynového ventilu se závitem ½ a technologickou ploškou. Tato technologická ploška nedovoluje klasické utěsnění závitu pomocí šroubení a těsnících hmot, jako je např. česání, teflon, pasta apod. Spoj je nutné těsnit jen dotažením převlečné matice na čelo nátrubku přes odpovídající ploché těsnění o rozměru 18 x10 x 2. Nevhodný způsob těsnění Vhodný způsob těsnění UPOZORNĚNÍ: Po ukončení montáže plynového vedení ke kotli je nutné důkladné ověření plynotěsnosti provedeného spoje. 47

48 Výměna plynového ventilu 3 a b 1 přesvědčte se, že je kotel odpojen od přívodu el.energie a plynu odšroubujte převlečnou matici přívodu plynu do kotle a přívod odpojte sejměte čelní kryt a vyklopte ovládací panel rozpojte konektor (1) od krokového motorku plynového ventilu odpojte konektor od hlavní cívky (2) plynového ventilu odšroubujte matici (a) a uvolněte matici (b) vyjměte zajišťovací sponu plynového ventilu, která se nachází za jeho vstupním závitem (3) nainstalujte nový plynový ventil postupem opačným k demontáži při zpětné montáži dbejte na to, aby byla použitá nová odpovídající těsnění a veškeré spoje byli řádně dotaženy otevřete přívod plynu do kotle prověřte těsnost plynové cesty do kotle! prověřte nastavení kotle a požadavek sepnutí od pokojového regulátoru přesvědčte se, zda je kotel připojen k el.síti a spusťte kotel hlavním vypínačem prověřte nastavení výkonu kotle prověřte těsnost plynové cesty kotle! 2 48

49 Plynový ventil odběrná místa Odběrné místo pro měření výstupního tlaku na hořák. Odběrné místo pro měření vstupního tlaku plynu. 49

50 Kontrola funkce plynového ventilu Komponent Běžné měření Prověřit Plynový ventil Odpor na cívce 116 Ω Nastavovací ventil (krokový motor) Při odběru během jiskření: 24 Vdc na 1 až 2 vteřiny, potom 12 Vdc (stabilně) na konektoru cívky plynového ventilu Uzavřete vstup plynu: 0 V: cívka plynového ventilu není vadná. 24 V a pak 12 V ale bez plynu na hořáku: zkontrolujte jestli není ventil slepený. Jestli ne, zkontrolujte krokový ventil. Jestliže se ventil nepohne: Zkontrolujte zapojení jak na motoru, tak na desce řízení. Vyměňte desku řízení. 50

51 Snímač teploty OV ST Popis Snímač teploty OV předává informace řídící desce kotle na základě změny odporu. Ověření funkce snímače proveďte prostřednictvím srovnávací tabulky (viz část elektro) Před výměnou snímače teploty odpojte kotel od přívodu el. energie. Odpojte konektory od snímače teploty. 51

52 Výměna výměníku OV M HT Před výměnou výměníku proveďte následující: vypněte kotel hlavním vypínačem a odpojte jej od síťového napětí vytažením vidlice elektrického přívodu ze zásuvky uzavřete přívody vody pod kotlem vypusťte vodu z kotle KS Postup demontáže: sejměte čelní kryt, kryt vnitřní komory (u KTZ), kryt spalovací komory a bočnice demontujte havarijní termostat (HT) z levé strany výměníku sejměte snímač teploty (KS) vyjměte jistící spony (M) přívodu / odvodu OV mírně výměník vysaďte a přívodní trubky mírně stlačte dolů tahem k sobě vyjměte výměník namontujte výměník nový postupem opačným k demontáži Poznámka: při zpětné montáži výměníku zkontrolujte těsnící kroužky a pro lehčí montáž výměníku je namažte vodní vazelnínouí. 52

53 Havarijní termostat Funkce Charakteristika rozepnutí kontaktu při teplotě : 105 C el. napájení: 24V manualní reset (reset je možné provést při poklesu teploty pod 88 C). termostat je umístěn na výstupní částí výměníku. Provozní stav Přetopení Přetopení (Teplota povrchu výstupní části výměníku překročila teplotu 105 C). Reset havarijního termostatu se provádí zatlačením tlačítka, které je umístěno mezi dvěma připojovacími svorkami. RESET 53

54 Demontáž ventilátoru spalin a Upozornění: Před demontáží ventilátoru odpojte kotel od přívodu el. energie. b c Odpojte vodiče (a) napájení z cívky ventilátoru a zemnění Odpojte od ventilátoru hadičku manostatu (b) Odšroubujte jistící šroub (c) ventilátoru Tahem dolu ventilátor vyjměte Kontrolní měření: Odpor cívky ventilátoru při cca 22 C = 48Ω 54

55 Zapalovací trafo Popis Toto zařízení slouží k vytvoření jiskry. Mezi dvěma hroty zapalovacích elektrod vzniká jiskra, která při průchodu směsi plynu a vzduchu zapálí plamen hořáku. Trafo je umístěno v levé části kotle nad hydroskupinou Funkce Po zapnutí kotle hlavním vypínačem je do zapalovacího tranformátoru přiváděno napětí 70 VDC (primár). Při zapalování je do zap. transformátoru přiváděno napětí 130 VDC (primár). Toto napětí je generováno na cca V (sekundár). Po zapálení (potvrzení ionizace) klesne napětí na primární straně na hodnotu 12,5 VDC. Kontrolní měření (kotel není připojen k el.síti) Primární strana 970kΩ (vstup z řídící desky kotle) Sekundární strana 166Ω (výstup pro zapalovací elektrody) Zapalovací trafo sekundár primár 55

56 Výměna zásobníku TV (1) nechte topný systém i zásobník vychladit uzavřete všechny ventily pod kotlem (OV, TV, plyn) pomocí vypouštěcích ventilů zbavte kotel a zásobník vody uvolněte a vytočte šroubení vstupního a výstupního vedení (OV, TV, plyn) demontujte odtah spalin sejměte kotel ze zdi (jsou třeba min. 2 osoby!) uvolněte a vytočte matici přívodu studené vody do zásobníku (1) uvolněte a vytočte matici výstupu teplé vody ze zásobníku (2) uvolněte závlačku a vyjměte snímač teploty TV (3) uvolněte a vytočte jistící matice zásobníku (4) 56

57 Výměna zásobníku TV (2) uvolněte a vytočte matici výstupu OV ze zásobníku (5) uvolněte a vytočte matici vstupu OV do zásobníku (6) uvolněte a vytočte 4 jistící torx šrouby horního nosníku zásobníku (7) tahem vzhůru vyjměte zásobník uvolněte a vytočte 2 křížové šrouby horního nosníku, který následně sejměte 57

58 Výměna hořčíkové elektrody v zásobníku 2 1 Hořčíková elektroda chrání plášť zásobníku proti kyslíkové korozi. Kontrolu hořčíkové elektrody doporučujeme provádět min 1x do roka. V oblastech se zvýšeným obsahem železitých látek doporučujeme zkrátit dobu kontroly o ½ roku. Postup výměny: Nechte vodu v zásobníku vychladit na bezpečnou teplotu. Odpojte kotel od přívodu el. energie a uzavřete vstup teplé vody. Na hrdlo vypouštěcího ventilu (1) nasaďte zahradní hadici, otevřete kohoutek teplé vody na nejbližším odběrném místě a vypusťte vodu ze zásobníku. Klíčem uvolněte a vytočte hořčíkovou elektrodu (2). Prověřte její stav a v případě 60% spotřeby ji vyměňte za novou. 58

59 Snímač teploty TV v zásobníku snímač TV Snímač teploty zasuneme do té jímky, která umožňuje zapuštění o 45 cm. Hodnoty snímače jsou uvedeny ve srovnávací tabulce NTC snímačů. 59

60 Expanzní nádoba otopné vody Krytka ventilku (kontrola nebo doplňování tlaku) Expanzní nádoba OV slouží k vyrovnávání tlaku vody v otopné soustavě. Expanzní nádoba (objem 8l) je dimenzována na 100 l vody v topné soustavě při 70 C. Při překročení obsahu vody v topné soustavě je nutné osadit systém doplňkovou expanzní nádobou, která bude odpovídat navýšení obsahu vody. Expanzní nádobu plníme na tlak o 10 až 20 kpa nižší než je předpokládaný provozní tlak topné soustavy. Tlak v expanzní nádobě měříme pouze za předpokladu, že je zbavena vody. 60

61 Expanzní nádoba otopné vody Demontáž expanzní nádoby OV: Poznámka: Pokud není nad kotlem více jak 40 cm, je třeba kotel demontovat. nechte vychladit topný systém uzavřete vstup a výstup OV pomocí vypouštěcího ventilu zbavte kotel vody uvolněte a vytočte matici přívodní hadice do expanzní nádoby (M1) uvolněte a vytočte kontramatici (M2) tahem vzhůru vyjměte expanzní nádobu 61

62 Expanzní nádoba teplé vody Krytka ventilku (kontrola nebo doplňování tlaku) Expanzní nádoba TV slouží k vyrovnávání tlaku vody v zásobníku. Doporučený tlak v expanzní nádobě je cca 5,6 bar. Při kontrole tlaku postupujeme obdobně jako v případě expanzní nádoby OV. 62

63 Expanzní nádoba teplé vody M1 C M2 Demontáž expanzní nádoby: nechte vychladit zásobník TV uzavřete vstup a výstup TV pomocí vypouštěcího kohoutu zbavte zásobník vody uvolněte a vytočte matici přívodní trubky do expanzní nádoby (M1) uvolněte a vytočte kontramatici (M2) vytočte čepičku kontrolního / doplňovacího ventilu (C) lehce vyhněte jeden z nosníků a expanzní nádobu vyjměte 63

64 Demontáž hořáku (1) M1 S1 Před samotnou výměnou hořáku odpojte kotel od přívodu el. energie a uzavřete plynový uzávěr pod kotlem Povolte a vytočte z každé strany hořáku dva šrouby (S1) Vyjměte hořák směrem k sobě Povolte horní matici (M1) přívodu plynu do hořáku 64

65 Demontáž hořáku (2) S3 S2 Povolte a vytočte z každé strany hořáku jistící šrouby (S2) zapalovacích elektrod a ionizační elektrody Povolte a vytočte z každé strany hořákové konzole jistící šrouby (S3) a vyjměte rampu hořáku UPOZORNĚNÍ: Při zpětné montáži dbejte na to, aby veškeré spoje byly řádně dotaženy a bylo použito vždy nové odpovídající těsnění. 65

66 Zapalovací a ionizační elektroda Ionizační elektroda Hrot ionizační elektrody by vždy měl být v ose hořákové lamely Doporučená výška hrotu ionizační elektrody je 5 8 mm Zapalovací elektrody Doporučená vzdálenost mezi hroty zapalovacích elektrod je 3-4 mm Hroty elektrod by vždy měli být v ose hořákové lamely Výška hrotů zapalovacích hrotů od lamely by měla být v rozmezí 5 8 mm 66

67 Detekce plamene Detekci plamene zajišťuje ionizační elektroda, která plní funkci bezpečnostního prvku. Při zapálení plamene hořáku ionizační elektroda snímá přes zapalovací obvod řídící desky kotle přítomnost plamene. Zapalovací obvod řdící desky při startu posílá malý proud (cca 0,5-6 µa) na ionizační elektrodu. Při zapálení plamene hořáku nastává mezi elektrodou a hořákem tzv. polovodičový jev. Uzavřením ionizačního obvodu je potvrzeno desce splněné bezpečnostní kritérium. V případě, že plamen uhasne, obvod ovládání plynového ventilu přeruší napětí do hlavní cívky a krokového motoru plynového ventilu. Je-li potřeba ověřit funkci ionizační elektrody, použijte polovodičovou (např. křemíkovou) diodu, kterou připojte mezi ionizační kabel a kostru hořáku. Diodu přikládáme na kostru hořáku katodou ihned po zapálení plamene hořáku. 67

68 Manostat (KTZ) FUNKCE Ventilátor je zastaven Použití Bezpečnostní prvek, který kontroluje dostatečný odtah spalin u verzí s nuceným odtahem spalin (TURBO). CHARAKTERISTIKA Manostat uzavírá kontakt při 80Pa Otvírá kontakt při 68Pa Ventilátor je v činnosti 68

69 Demontáž manostatu 3 Tahem vyjměte konektory přívodních vodičů (1) Vyjměte hadičku manostatu (2) 2 1 Upozornění: Při výměně manostatu zapojte hadičku do nátrubku s označením P2 Přidržte manostat a vytočte dva jeho jistící šrouby (3) 69

70 Spalinový termostat (KOZ) Popis Spalinový termostat slouží jako ochrana při nedostatečném tahu komína a proti nežádoucímu vniknutí spalin do obytného prostoru. Charakteristika Konstrukce: termostat bimetalový samovratný 24 KOZ rozpojení kontaktu při 80 C s sepnutí kontaktu při C 12 KOZ rozpojení kontaktu při 65 C sepnutí kontaktu při C Průběh rozepnutí spalinového termostatu 70

71 Odtah spalin turbo

72 Odvod spalin (KTZ) Oddělený způsob vedení spalin Ø 80 / 80mm: max. délka L1+L2 = 14 Em Jestliže je délka potrubí delší jak 3 m, je potřebné vyjmout z hrdla ventilátoru omezovací kroužek (viz. obr.) Nejmenší vzdálenost děleného potrubí je 2 Em Škrtící kroužek, který je v hrdle ventilátoru Souosé vedení spalin Ø100 / 60mm: max. délka 7 m Jestliže je délka potrubí delší jak 3 m, je potřebné vyjmout z hrdla ventilátoru omezovací kroužek (viz. obr) Nejmenší vzdálenost děleného potrubí je 1,5 Em Každé 90 koleno v trase spalin, zkracuje max. délku o 1 m. Každé 45 koleno v trase spalin, zkracuje max. délku o 0,5 m. 1 % 72

73 Část elektro Instalační podmínky Schéma zapojení kotle Připojení externích prvků

74 Instalační podmínky (El.) Elektrické připojení kotle na síťové napětí je provedeno třívodičovým pohyblivým přívodem bez vidlice. Pevná zásuvka pro připojení kotle k elektrické síti musí být provedena podle ČSN Musí mít vždy ochranný kontakt (kolík) spolehlivě spojený s vodičem PE nebo PEN (kombinace zelené a žluté barvy). Kotel musí být vždy prostřednictvím svého přívodu připojen k ochrannému vodiči a musí být instalován vždy tak, aby zásuvka s vidlicí byly přístupné. Není dovoleno používat nejrůznějších rozdvojek, prodlužovaček apod. Kotel je jištěn jednou trubičkovou pojistkou (T 125 ma/250v), která se nachází na řídící desce kotle. Upozornění: Přípravu vidlice, zásuvky i připojení pokojového regulátoru, které je zásahem do vnitřní elektroinstalace kotle, musí bezpodmínečně provádět osoba s odbornou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Rovněž servis elektrotechnické části může provádět pouze osoba s výše uvedenou odbornou kvalifikací. Před zásahem do elektrotechnické části je nutné kotel odpojit od síťového napětí vytažením síťového přívodu ze zásuvky! Pro ovládání kotle pokojovým regulátorem lze použít pouze takový regulátor, který má beznapěťový výstup, tzn. že nepřivádí do kotle žádné cizí napětí. Minimální požadovaná zatížitelnost výstupních kontaktů regulátoru je ~ 24 V / 0,1A. Pokojový regulátor je třeba propojit s kotlem dvoužilovým vodičem. Doporučený průřez pro připojení pokojového regulátoru pro měděný vodič je od 0,5 do 1,5 mm2. Vodiče pro připojení pokojového regulátoru nesmějí být vedeny souběžně s vodiči síťového napětí. Svorkovnice pro připojení pokojového regulátoru je z výroby vybavena propojkou a je umístěna na zadní straně ovládacího panelu kotle. Svorkovnice je přístupná po sejmutí vnějšího krytu a vyklopení ovládacího panelu. 74

75 Ovládací panel Přední kryt Přepážka Řídící deska Deska displeje zadní kryt 75

76 Řídící deska Pojistka T 125mA / 250V Jistící příchytky řídící desky 76

77 El. schéma propojení 77

78 Připojení přídavných zařízení (pokojový termostat) Svorkovnice pro připojení pokojového termostatu se nachází na zadní straně ovládacího panelu. Svorkovnice pro připojení pokojového termostu je z výroby propojena klemou (poz. a). Připojení pokojového termostatu: a) V případě, že svorky nejsou propojeny, kotel funguje jen při požadavku přípravy TV (pokud je nastavena teplota). Ohřev OV je mimo provoz. b) V případě, že svorky jsou propojeny, kotel topí do otopného sytému podle teploty navolené na displeji. Příprava teplé vody je vždy upřednostněna před ohřevem OV c) Jestliže je na svorky připojen pokojový termostat, kotel topí podle jeho navolené teploty. Teplota navolená na kotli plní omezovací funkci. UPOZORNĚNÍ: a Na svorky pokojového termostatu nesmí být přivedeno cizí napětí 78

79 Připojení přídavných zařízení (venkovní snímač) Připojení venkovního snímače: Svorkovnici pro připojení venkovního snímače naleznete vlevo od svorkovnice pokojového termostatu (poz. b). Venkovní snímač připojujeme pouze tehdy, pokud si uživatel přeje systém řídit dle ekvitermní regulace. Je třeba uživatele upozornit, že ekvitermní regulaci nelze vyřadit z funkce pomocí displeje. Nastavení teploty OV na kotli je při tomto způsobu řízení ignorováno. V případě zapojení venkovního snímače kotel topí po dobu jedné hodiny na maximální provozní teplotu (viz nastavení ekvitrmní regulace). Po uplynutí této doby řízení kotle přechází na ekvitermní režim. Teplota otopné vody je závislá na volbě ekvitermní křivky a na venkovní teplotě. Pokojový termostat má při tomto způsobu řízení omezovací funkci dodržuje nastavenou teplotu v místnosti. b UPOZORNĚNÍ: Na svorky venkovního snímače nesmí být přivedeno cizí napětí 79

80 Tabulka hodnot NTC snímačů T ( C)

81 3. El. Schéma zapojení (KOZ) 81

82 3. El. Schéma zapojení (KTZ) 82

83 Spínací hodiny zásobníku Jistící šrouby Před demontáží spínacích hodin odpojte kotel od přívodu el.energie (vytažením vidlice ze zásuvky). Uvolněte a odklopte čelní kryt ovládacího panelu. Směrem nahoru opatrně vyjměte konektor. Uvolněte a vytočte dva jistící šrouby spínacích hodin. 83

84 Způsoby vyústění spalinových tras (KTZ) Převisy Všeobecné Zákoutí 84

85 Instalace kotle

86 Obsah dodávky 1. Kotel 2. Návod k obsluze a instalaci 3. Servisní kniha 4. Seznam servisních středisek 5. Záruční list 6. Závěsná lišta včetně spojovacího materiálu 86

87 Zavěšení kotle Při zavěšení kotle je třeba dbát na podmínky dané v projektové dokumentaci (např. nosné vlastnosti zdiva, zaústění do komína, vstupy a výstupy rozvodů). Postup zavěšení: 1. Pro uchycení závěsné lišty (součást dodávky kotle) kotle na nosné stěně vyznačte čarou horní hranu kotle (obr. na následujícím snímku). Při vyznačování použijte např. vodováhu. 2. Na vyznačenou čáru přiložte závěsnou lištu (poz. 3) a skrze její otvory vyznačte body. Následně vyvrtejte odpovídající otvory pro hmoždinky. Vložte hmoždinky do předvrtaných otvorů, přiložte závěsnou lištu a řádně ji pomocí šroubů přichyťte. 3. Jestliže má být instalována verze kotle s nuceným odtahem spalin (KTZ), pak v případě přímého vyústění (poz. 2) na fasádu zaměřte otvor pro prostup souosého potrubí (viz připojovací rozměry kotle). 4. Zavěste kotel na závěsnou lištu. 5. Vpřípadě verze KTZ instalujte potrubí pro odtah spalin. Prostor mezi potrubím a průrazem ve zdivu vyplňte nehořlavým materiálem. 87

88 Zavěšení kotle 88

89 Připojovací rozměry 1. Výstup OV ¾ 2. Výstup TV ½ 3. Vstup Plynu ½ 4. Vstup TV ½ 5. Vstup OV ¾ 6. Vypouštění zásobníku 89

90 Umístění kotle Minimální manipulační prostor v těsné blízkosti kotle je třeba ponechat takový, aby na něm bylo možno snadno a bezpečně provádět zásahy běžným ručním nářadím. Doporučujeme min. 300mm z každé strany a min. 600mm před kotlem. Celou řadu závěsných kotlů Tiger je možné umístit do zóny 1. 90

91 Demontáž krytů Přední kryt kotle je jištěn dvěma šrouby, které jsou umístěny za spodní hranou kotle (1) Přední kryt turbokomory (KTZ) je jištěn dvěma sponami, které jsou umístěny ne jeho spodní hraně (2) 3 Bočnice jsou jištěny 3-mi šrouby (3)

92 Instalační podmínky (OV a TV) Připojení kotle k potrubí OV, TV a plynu Připojovací koncovky kotle nesmí být zatěžovány silami od trubkového systému otopné soustavy, soustavy TV nebo přívodu plynu. To předpokládá přesné dodržení rozměrů zakončení všech připojovaných trubek, a to jak výškové, tak vzdálenosti od zdi i vzájemné vzdálenosti jednotlivých vstupů a výstupů mezi sebou. Připojení kotle na otopnou soustavu se doporučuje řešit tak, aby při opravách kotle bylo možné vypouštět otopnou vodu pouze z něho. Provozní tlak v kotli a otopné soustavě Otopný systém (měřeno na kotli) musí být napuštěn alespoň na hydraulický tlak 1 bar (odpovídá hydrostatické výšce vody 10 m). Doporučuje se udržovat tlak v rozmezí 1 2 bar. Expanzní nádoba kotle vyhovuje max. množství 70 l otopné vody v systému (při teplotě 85 C). Termostatické radiátorové ventily Termostatické radiátorové ventily lze použít. Je-li kotel řízen pokojovým regulátorem, neumisťují se termostatické ventily v místnosti, kde je pokojový regulátor. Trvale otevřený min. jeden radiátor musí být i v případě, že kotel je řízen pouze ekvitermní regulací (bez pokojového termostatu). 92

93 Instalační podmínky (OV a TV) Čistota otopného systému Před instalací nového kotle je nezbytně nutné, aby byl systém důkladně vyčištěn. V případě staršího systému je zapotřebí se zbavit usazeného kalu na dně radiátorů (samotížné soustavy). Vpřípadě nových systému je třeba se zbavit konzervačních látek, které jsou používány u většiny výrobců radiátorových těles. U starších systémů se doporučuje užít tzv. odkalovače. Systém TV Tlak TV musí být v rozmezí 1 až 6 bary. Pokud tlak překračuje 6 barů, musí být na vstupu připojen redukční ventil v kombinaci s pojistným ventilem. V oblastech s velkou tvrdostí vody se doporučuje učinit vhodná opatření ke snížení tvrdosti Použití nemrznoucích směsí Nedoporučuje se užívat nemrznoucích smě-sí vzhledem k jejich vlastnostem nevhodným pro provoz kotle. Jedná se zejména o snížení přestupu tepla, velkou objemovou roztažnost, stárnutí, poškození pryžových součástí. V nutných případech je dovoleno k tvorbě nemrznoucí směsi s otopnou vodou užít látky ALYCOL TERMO (výrobce Slovnaft Bratislava, distribuce v ČR Slovnaft Moravia Brno) podle zkušeností výrobce přitom nemůže dojít ke snížení bezpečnosti užití a výraznému ovlivňování práce kotle. Není-li v konkrétních podmínkách ani tento způsob ochrany proti zamrznutí otopného systému proveditelný, pak neplnění funkčních parametrů či případné závady kotlů v důsledku užití jiných nemrznoucích směsí nelze řešit v rámci záruky. 93

94 Uvedení kotle do provozu Při uvedení kotle do provozu proveďte následující základní úkony: Ověřte vstupní tlak plynu do kotle (2 kpa) Zkontrolujte plynotěsnost přívodního potrubí Před napuštěním kotle otopnou vodou zkontrolujte tlak v expanzní nádobě a případně tlak doplňte Ujistěte se zda obsah expanzní nádoby odpovídá objemu daného otopného systému Naplňte systém a kotel otopnou vodou na předepsaný provozní tlak (optimum 1 2bar) Překontrolujte těsnost spojů otopného systému a kotle Změřte napětí v zásuvce, která je určena pro kotel (přepětí/podpětí) Povolte čepičku odvzdušňovacího ventilu Pokud kotel bude provozován s pokojovým termostatem, ověřte jeho propojení s kotlem Otevřete přívod plynu pod kotlem a zapněte kotel hlavním vypínačem. Zadejte požadavek k topení (pokojovým termostatem). Překontrolujte plynotěsnost přívodního potrubí a plynovou cestu kotle. Ověřte nastavení výkonu kotle a případně kotel nastavte dle předepsaných hodnot. Přizpůsobte max. výkon kotle do otopné soustavy dle tepelných ztrát objektu. Ověřte nastavení kotle. Odvzdušněte radiátory a případně doplňte tlak OV. Seznamte obsluhu s ovládáním kotle Potvrďte záruční list a Hlášení o uvedení kotle do provozu odešlete výrobci 94

95 Minimální vzdálenosti 95

96 Chybová hlášení

97 Chyby Typ chyby Ani užitková voda ani okruh topení nejsou nahřáté Kotel nepřipravuje TV, ale topení funguje Prověřit přívodní napětí 230V zda není vyhořelá pojistka uvolněné konektory konektory k desce řízení vadná řídící deska nebo deska displeje tlak vody nedostatek vzduchu nebo plynu (F1) vadné teplotní čidlo OV (F2) přehřátí chybná délka odkouření odpojené trubičky nebo vodiče od (F6) manostatu uvolněné konektory Hallova snímače turbínky TV vadný Hallův snímač TV vadný snímač TV v zásobníku vadná řídící deska 97

98 Chyba: topení nefunguje, ale voda z kohoutku teče teplá Je teplota topení nastavená na dostatečnou hodnotu? NE Nastavení OV je na příliš nízkou hodnotu, nebo je kotel nastaven na režim LÉTO. ANO ANO ANO ANO Zvyšte teplotu OV na kotli. Je požadavek na topení od pokojového regulátoru? NE Nastavte regulátor. Zkontrolujte předřazení (přednostní funkci) pokojového regulátoru na konektorech? Přetrvává chyba? ANO Zkontrolujte regulátor, vedení, připojení jak k regulátoru, tak k řídící desce kotle. 98

99 Chyba neprobíhá příprava TV, ale topení funguje Je ventil na vstupu studené užitkové vody plně otevřen? ANO Je průtok vody vyšší než 2,7 lit/min? ANO Je průtokový senzor funkční? ANO NE NE NE Otevřete ho (min. průtok 2,7 l/hod). Zkontrolujte jestli není zanesený filtr užitkové vody. Je ventil na vstupu skutečně plně otevřen? Zkontrolujte tepelný výměník, zda není zanesen vodním kamenem. Vyčistěte ho nebo vyměňte (porucha F4). Zkontrolujte konektory a propojovací vodiče mezi senzorem a řídící deskou. Jestliže problém přetrvává, vyměňte řídící desku. 99

100 Chyba: hořák zapálí, ale poté zhasne Plamen je rovnoměrně rozšířen po celém hořáku, ale není detekován. Vypněte kotel a zkontrolujte odpor mezi ionizační elektrodou a konektorem H2 na řídící desce. Prověřte zda ionizační elektroda zasahuje do plamene. Zkontrolujte ionizační elektrodu. Vyměňte ji. Zkontrolujte přívod el. napětí (230V). CHYBA NENALEZENA Jestliže problém přetrvává, vyměňte řídící desku (porucha modulu detekce plamene). Zkontrolujte zemnění (kotel, zásuvka), zkontrolujte případné podpětí (pod 190V řídící systém neumožňuje detekci plamene) Poznámka: kotel není citlivý na prohození fáze s nulou; prohozením fáze s nulou v zásuvce se nic nestane 100

101 Chyba: Hořák zapálí, ale poté zhasne. Není detekce plamene. Plamen není rovnoměrně rozšířen po celém hořáku a nedosáhne k ionizační elektrodě. Je vstupní tlak správný? NE Zkontrolujte zda je plynový ventil na vstupu do kotle plně otevřen. Zkontrolujte vstupní tlak plynu. ANO Ověřte min. tlak na vstupu do hořáku. Případně vyčistěte plynový filtr. Vyčistěte hořák. 101

102 Chyba: kotel jiskří, ale hořák vůbec nezapálí Jsou otevřeny plynové kohouty? ANO Je na plynovém ventilu (cívce) 24 Vdc? ANO Zkontrolujte plynový ventil Zkontrolujte odpor na cívce ventilu NE NE Otevřete je Zkontrolujte kabeláž Jestliže problém přetrvává, vyměňte řídící desku 102

103 Chyba: radiátory jsou vlažné Je systém osazen pokojovým regulátorem? NE ANO Ověřte nastavení prostorového regulátoru, zda je zadán požadavek topení. Ověřte sepnutí relé prostorového regulátoru. Je teplota topení nastavená na dostatečnou hodnotu? ANO NE Zvyšte nastavenou hodnotu Je odpovídající výkon kotle? Zkontrolujte cirkulaci radiátory Zkontrolujte snímač OV (může předávat zkreslené informace řídící desce kotle) Jestliže problém přetrvává, vyměňte desku ovládacího panelu nebo řídící desku 103

104 Chyba: voda z kohoutku teče vlažná Je teplota nastavená na dostatečnou hodnotu? ANO NE Zvyšte nastavenou hodnotu Reaguje kotel na zvýšení teploty? NE Zkontrolujte průtok TV Zkontrolujte snímač TV v zásobníku Zkontrolujte Hallův snímač - turbínku Závada nebyla odstraněna Zkontrolujte funkci řídící desky, případně proveďte výměnu. 104

105 Chyba: ventilátor se nerozběhne Rozsvítí se na displeji údaj F6. NE ANO Zkontrolujte přívodní vodiče do ventilátoru. Změřte odpor cívky ventilátoru spálené vynutí. Zkontrolujte zadání parametrů TV a OV na displeji kotle. Ověřte požadavek od TV (odběr) nebo pok. termostatu. Zkontrolujte výstupní signál z řídící desky do ventilátoru. Vyměňte řídící desku 105

106 Chyba: ventilátor běží, ale kotel nejiskří Rozsvítí se na displeji kotle chybové hlášení F6 po požadavku na start? NE Řídící deska ANO Manostat nefunguje nebo je odpojený NE Zkontrolujte zda délka odkouření nepřesahuje maximální povolenou délku. Je hadička na správném nátrubku (P2) manostatu? Jsou elektrické konektory na místě? MANOSTAT Konektor J1 membrána C 106

Leopard v.17 24 BTV 24 BOV

Leopard v.17 24 BTV 24 BOV Leopard v.17 24 BTV 24 BOV Základní charakteristika Plynulá modulace výkonu Elektronické zapalování Jednoduché a přehledné ovládání Mikroprocesorové řízení Nízká hlučnost Rychlý ohřev TUV By-pass Dopouštěcí

Více

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem a vestavěným zásobníkem TIGER

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem a vestavěným zásobníkem TIGER Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem a vestavěným zásobníkem TIGER TIGER 24 (12) KTZ (v. 17) elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw (3,5 11,5 kw), plynulá

Více

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem a vestavěným zásobníkem TIGER

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem a vestavěným zásobníkem TIGER Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem a vestavěným zásobníkem TIGER TIGER 24 (12) KTZ (v. 17) elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw (3,5 11,5 kw), plynulá

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Plynové kotle řady Leopard v.15. 24 BTV,24 BOV s průtokovým ohřevem TUV Výkon 9-23 kw

Plynové kotle řady Leopard v.15. 24 BTV,24 BOV s průtokovým ohřevem TUV Výkon 9-23 kw Plynové kotle řady Leopard v.5 24 BTV,24 BOV s průtokovým ohřevem TUV Výkon 9-23 kw Leopard v.5 Kombinované - komín/turbo 24 BOV / BTV (9-23 kw) plynulá modulace výkonu elektrické krytí IP 44 bitermický

Více

Tiger. Závěsný plynový kotel s přípravou teplé vody ve vestavěném zásobníku

Tiger. Závěsný plynový kotel s přípravou teplé vody ve vestavěném zásobníku Tiger Závěsný plynový kotel s přípravou teplé vody ve vestavěném zásobníku Tiger - brilantně využívá své přednosti Jednoduché ovládání Osvědčená filozofie ovládání kotlů PROTHERM zůstala zachována i u

Více

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem PANTHER s průtokovým ohřevem TV

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem PANTHER s průtokovým ohřevem TV Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem PANTHER s průtokovým ohřevem TV PANTHER 24 KTV (v. 18) elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 8,9 24,6 kw, deskový výměník pro

Více

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem PANTHER bez ohřevu TV

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem PANTHER bez ohřevu TV Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem PANTHER bez ohřevu TV Způsob rozlišování a označování závěsných plynových kotlů: PANTHER XX XXX způsob využití: O kotel bez přípravy teplé vody (TV) V kotel

Více

Leopard. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel. Průtokový ohřev TV. 24 BTV / v.17 24 BOV / v.17

Leopard. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel. Průtokový ohřev TV. 24 BTV / v.17 24 BOV / v.17 Leopard Návod k obsluze a instalaci kotle 24 BTV / v.17 24 BOV / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 8,5 23 kw Průtokový ohřev TV 7192_03 - v.2 3/2006 Leopard 24 BTV / BOV Výrobní číslo kotle je vyznačeno

Více

Závěsné plynové kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem TIGER CONDENS

Závěsné plynové kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem TIGER CONDENS Závěsné plynové kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem TIGER CONDENS Způsob rozlišování a označování závěsných plynových kondenzačních kotlů s vestavěným zásobníkem: Tiger Condens XX XXX XX objem zásobníku

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL DOMITECH D

UŽIVATELSKÝ MANUÁL DOMITECH D UŽIVATELSKÝ MANUÁL DOMITECH D Ovládací panel : 1-2 Tlačítka pro korekci teploty TUV 3-4 Tlačítka pro korekci teploty UT 5 Displej 6 Reset poruch, volba režimu léto/zima, vstup do výběru ekvitermních křivek

Více

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus s atmosférickým hořákem turbotop Plus turbotop Pro Závěsné kombinované kotle Turbotop s odvodem spalin obvodovou stěnou nebo střechou se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotop Plus VU turbotop Plus Kvalita a výkon od výrobce prvních kombinovaných kotlů na světě VU atmotop Dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotop Tři

Více

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle Verze 0 VK 4/- až VK 484/- atmovit 0-S Stacionární litinové kotle VK atmovit jsou určeny pro instalaci do sklepních prostorů pro radiátorové nebo podlahové topné systémy včetně kombinace obou systémů vytápění.

Více

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.19

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.19 Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.9 Způsob rozlišování a označování závěsných plynových kotlů: GEPARD XX XXX způsob využití: V kotel s přípravou TV průtokovým způsobem způsob odvodu

Více

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus

VUW 200-3, 240-3 Atmotop Pro, VUW 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus s atmosférickým hořákem atmotop Plus atmotop Pro Závěsné kombinované kotle Atmotop s odvodem spalin do komína se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů. Obsahují funkční prvky

Více

Tiger Condens XX XXX XX

Tiger Condens XX XXX XX Závěsné plynové kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem TIGER CONDENS Způsob rozlišování a označování závěsných plynových kondenzačních kotlů s vestavěným zásobníkem: Tiger Condens XX XXX XX objem zásobníku

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotop Pro VUW turbotop Pro

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotop Pro VUW turbotop Pro Závěsné kombinované kotle VUW atmotop Pro VUW turbotop Pro Minimální rozměry Nová generace kotlů Nová generace závěsných kotlů atmotop/turbotop Pro se vyznačuje minimálními rozměry: výška 800 mm, šířka

Více

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ je stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody o objemu 150 litrů, který splňuje nejnáročnější

Více

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV PANTHER 24 (28) KTV elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw a 11 27,5 kw, deskový výměník pro ohřev TV, digitální ovládání 1.2.0. PANTHER 24 KOV elektronické zapalování

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

Lev Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody

Lev Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev Král mezi kotli PROTHERM LEV je plynový kondenzační kotel s účinností až 108 %, který je vybaven zabudovaným 95ti litrovým zásobníkem

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

STACIONÁRNÍ KOTLE VK 16/6-2 XE AŽ 47/6-2 XE

STACIONÁRNÍ KOTLE VK 16/6-2 XE AŽ 47/6-2 XE STACIOÁRÍ KOTLE VK 16/6- XE AŽ 7/6- XE S dvoustupňovou plynovou armaturou a Systemem Pro E ISPIRACE PRO VYTÁPĚÍ PLYOVÉ KOTLE VK 16/6- XE AŽ 7/6- XE S dvoustupňovou plynovou armaturou 16 17 18 1 1 11 19

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

Pokyny pro instalaci: Pokyny pro zapojení: Možnost rychlého spuštění:

Pokyny pro instalaci: Pokyny pro zapojení: Možnost rychlého spuštění: Tryska JLM Pokyny pro instalaci: Nainstalujte nádobu pro přísadu JLM v pevné vodorovné poloze na snadno přístupné místo bez vibrací, které zaručuje, že jsou přístupné přípojky na dně nádrže. Nádrž zatím

Více

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE EUROSTER 1100WB NÁVOD K OBSLUZE 1 EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ Euroster 1100WB je moderní digitální přístroj pro ovládání systémů s kotli na pevná paliva. Zásadní funkcí přístroje je optimalizace procesu

Více

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem PANTHER v.19. způsob odvodu spalin: T turbo (provedení C) O do komína (provední B)

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem PANTHER v.19. způsob odvodu spalin: T turbo (provedení C) O do komína (provední B) Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem PANTHER v.19 Způsob rozlišování a označování závěsných plynových kotlů: PANTHER XX XXX způsob využití: O kotel bez přípravy teplé vody (TV) V kotel s přípravou

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv Maximální přizpůsobení topného výkonu Široké možnosti použití Kondenzační kotle

Více

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

BAYARD Star 10-13 - 16 CF

BAYARD Star 10-13 - 16 CF NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE BAYARD Star 10-13 - 16 CF Plynový průtokový ohřívač vody s automatickou modulací výkonu kategorie II 2H3P BAYARD Star 10 CF 8.7 až 17.4 kw BAYARD Star 13 CF 11.3 až 21.0 kw

Více

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo Třída NOx 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 THERM 4 KD.A, KDZ.A, KDZ.A 5 NOVINKA Upozornění: Veškeré uvedené informace k těmto kotlům jsou zatím pouze informativní. Případné změny budou upřesněny na www.thermona.cz.

Více

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 VK 654/9-1654/9 Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 - nízkoteplotní kotel s dvoustupňovým hořákem a vestavěnou spalinovou klapkou pro zachování konstantní účinnosti v obou režimech (1. stupeň/jmenovitý

Více

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu FlowCon S Instalace Provoz Uvedení do provozu Obsah: Technické údaje a přehled funkcí 2 1. Instalace 3 2. Propláchnutí a naplnění systému 4 3. Vypuštění systému 5 4. Zpětný ventil 5 5. Bezpečnostní zařízení

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus pro vytápění atmotop (odvod spalin do komína) a turbotop (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Kotle jsou z výroby dodávány

Více

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu Závěsné elektrokotle RAY v. Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem TV RAY K elektrokotel, výkon - kw RAY K elektrokotel, výkon - kw

Více

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv Stacionární kotle VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmovit Stacionární litinové kotle, ekvitermní regulace, zásobníkové ohřívače a další příslušenství nabízí mnoho způsobů komplexního řešení topných systémů

Více

Závěsné plynové kondenzační kotle Panther Condens. typ kotle: K kondenzační kotel

Závěsné plynové kondenzační kotle Panther Condens. typ kotle: K kondenzační kotel Závěsné plynové kondenzační kotle Panther Condens Způsob rozlišování a označování závěsných plynových kondenzačních kotlů: Panther Condens XX XXX způsob využití: V kotel s přípravou TV průtokovým způsobem

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Úvod Vážený zákazníku, dekujeme, že jste si vybral kotel ENERGY TOP B z produkce firmy FERROLI s moderním pojetím a špičkovými technologiemi. Prosím čtěte tento návod pečlivě,

Více

High-tec v závěsných kotlích. VU atmotec exclusiv VU turbotec exclusiv VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv

High-tec v závěsných kotlích. VU atmotec exclusiv VU turbotec exclusiv VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv High-tec v závěsných kotlích VU atmotec exclusiv VU turbotec exclusiv VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv Dokonalost udávající směr v hospodárnosti, kvalitě Komfortní a přesto jednoduché ovládání

Více

Závěsné kotle pro vytápění. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv

Závěsné kotle pro vytápění. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv Závěsné kotle pro vytápění Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU atmotec exclusiv VU turbotec exclusiv VUW atmotec exclusiv VUW turbotec exclusiv Protože myslí dopředu. Dokonalost

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1 turbotec pro (neobsahuje přední kryt) turbotec plus Závěsné kombinované kotle turbotec s odvodem spalin obvodovou stěnou, střechou nebo šachtou se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové

Více

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva Volba správné velikosti kotle Volba správné velikosti kotle, tzn. jeho topného výkonu, je velmi důležitou podmínkou pro ekonomický provoz a správnou funkci kotle. Kotel musí být volen tak, aby jeho jmenovitý

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním výměníkem - hodnota

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec plus VUW turbotec plus

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec plus VUW turbotec plus Závěsné kombinované kotle VUW atmotec plus VUW turbotec plus Technika udávající směr v hospodárnosti, kvalitě a životnosti Komfortní a přesto jednoduché ovládání všech funkcí kotle. Ergonomické ovladače,

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

Automatický splachovač pisoáru SLP 01K SLP 02K SLP 02KZ SLP 03K SLP 03KZ

Automatický splachovač pisoáru SLP 01K SLP 02K SLP 02KZ SLP 03K SLP 03KZ Montážní návod Automatický splachovač pisoáru SLP 01K SLP 0K SLP 0KZ SLP 03K SLP 03KZ Automatické splachovače pisoárů ZPĚT Vlastnosti: - reaguje na přítomnost osoby před pisoárem ve vzdálenosti max. 0,7

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle VUW atmotec pro VUW turbotec pro Nová generace kotlů AtmoGUARD - vylepšený systém dvou spalinových senzorů zajišťuje bezpečný provoz komínové verze atmotec. Optimalizované umístění

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle 80-120 kw

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle 80-120 kw Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 806/5-5 ecotec plus VU 1006/5-5 ecotec plus VU 1206/5-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním

Více

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Protože myslí dopředu. Nová generace kotlů nové funkční prvky AtmoGUARD Vvylepšený

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420-271 001 627

Více

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem TV RAY K elektrokotel, výkon - kw RAY 9 K elektrokotel, výkon - 9 kw RAY K elektrokotel, výkon

Více

Kondenzační plynové kotle

Kondenzační plynové kotle Kondenzační plynové kotle Primární výměník z nerez oceli: spolehlivost Snadná obsluha díky ovládacímu panelu vybavenému ručními ovladači, elektronickým displejem a multifunkčními kontrolkami Možnost připojení

Více

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X s atmosférickým hořákem Závěsný kotel v komínovém provedení nebo s nuceným odvodem spalin s vodou chlazeným hořákem pro velmi nízký obsah škodlivin ve spalinách. řady exclusiv se vyznačují speciální konstrukcí

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

Automatické ovládání sprchy SLS 01K SLS 01AK SLS 01TK SLS 02

Automatické ovládání sprchy SLS 01K SLS 01AK SLS 01TK SLS 02 Montážní návod Automatické ovládání sprchy SLS 0K SLS 0AK SLS 0TK SLS 0 Automatické ovládání sprch ZPĚT Vlastnosti: SLS 0K, SLS 0AK, SLS 0 - reaguje na vstup osoby do snímané zóny čidla okamžitým sepnutím

Více

Junior Závěsný standardní kotel

Junior Závěsný standardní kotel Junior Závěsný standardní kotel Katalog výrobků ÚČINNOST Podle direktivy 92/42/CEE (týká se modelu C.S.I.) MODELY: Junior 24 C.A.I. dvoufunkční kotel s otevřenou spalovací komorou Junior 24 C.S.I. dvoufunkční

Více

THERM EL 5, 9, 14, 8, 15, 23, 30, 38, 45

THERM EL 5, 9, 14, 8, 15, 23, 30, 38, 45 THERM EL 5, 9, 14, 8, 15, 23, 30, 38, 45 Technické údaje Technický popis měr. jed. EL 5 EL 9 EL 14 EL 8 EL 15 EL 23 EL 30 EL 38 EL 45 Jmenovitý tepelný výkon kw 4,5 9 13,5 7,5 15 22,5 30 37,5 45 Minimální

Více

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro,

Katalogový list č. VUW 200/3-3, VUW 240/3-3 atmotec pro, s atmosférickým hořákem atmotec pro atmotec plus Závěsné kombinované kotle atmotec s odvodem spalin do komína se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové funkční prvky, jak na straně hydraulické,

Více

El. ohřev RTI-L titanový

El. ohřev RTI-L titanový El. ohřev RTI-L titanový Návod na použití a údržbu 1/8 2/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto je nezbytné, aby se s ním seznámil odborný personál i uživatel

Více

Návod k obsluze, seřízení a montáži

Návod k obsluze, seřízení a montáži 2 0 4 bar 2 0 4 bar CZ NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOMBINOVANÝ KOTEL Topení + teplá voda Model s nuceným odtahem spalin Návod k obsluze, seřízení a montáži cc c Obsah Strana - Všeobecný popis...4 2- Rozměry...5 -

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VSC 196/2-C 150, VSC 246/2-C 170 ecocompact 01-S3

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VSC 196/2-C 150, VSC 246/2-C 170 ecocompact 01-S3 Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 100 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna maximální kompaktnost s minimálními

Více

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu užitkové vody

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu užitkové vody Závěsné kondenzační kotle ecotec navazují konstrukčně na předchozí osvědčené typy Ecomax. Od těchto typů se odlišují novou elektronickou jednotkou s rozšířenou diagnostikou a novým trojcestným přepínacím

Více

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI. Zásobníkový ohřívač KOMPAKT 300 AS

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI. Zásobníkový ohřívač KOMPAKT 300 AS TEMPNER s.r.o. Smetanova 1269. 75501 Vsetín, Česká rep. Technická podpora: obchod@tempner.eu www.tempner.eu NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Zásobníkový ohřívač KOMPAKT 300 AS Popis a specifikace výrobku : KOMPAKT

Více

PIGMA 25 CF - komín PIGMA 25 FF - turbo

PIGMA 25 CF - komín PIGMA 25 FF - turbo Nástěnný kotel s průtokovým ohřevem vody (mikroakumulace) PIGMA 25 CF - komín PIGMA 25 FF - turbo teplo pro všechny Přerušovač toku spalin se spalinovou pojistkou (CF) nebo ventilátorem (FF) Celoměděný

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 05-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 05-Z1 s atmosférickým hořákem Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 0-Z1 Konstrukce závěsných kotlů aquaplus navazuje na stávající řady kotlů atmotop, turbotop Plus se shodnými konstrukčními

Více

ELEKTROKOTLE THERM EL 5, 9, 14, 8, 15, 23, 30, 38, 45

ELEKTROKOTLE THERM EL 5, 9, 14, 8, 15, 23, 30, 38, 45 Elektrokotle EL, 9, 14, 8, 1, 3, 30, 38, 4 ELEKTROKOTLE EL, 9, 14, 8, 1, 3, 30, 38, 4 Elektrokotel lze využít jako univerzální zdroj tepla pro vytápění v bytech, rodinných domcích, rekreačních a průmyslových

Více

Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus

Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUI aquaplus Protože myslí dopředu. Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem Převratná

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

THERM EL 8, 15, 23, 30, 38, 45

THERM EL 8, 15, 23, 30, 38, 45 Elektrokotle THERM EL, 9, 14, 8, 1,, 30, 38, 4 Elektrokotle THERM EL, 9, 14, 8, 1,, 30, 38, 4 Elektrokotel lze využít jako univerzální zdroj tepla pro vytápění v bytech, rodinných domcích, rekreačních

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem VSC ecocompact VSC S aurocompact ecocompact - revoluce ve vytápění Pohled na vnitřní

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact Protože myslí dopředu. ecocompact revoluce ve vytápění

Více

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD SYMPATIK Vila Aku Obrázek RD Obr. Budova SYSTHERM SYMPATIK Vila Aku je předávací stanice, určená pro individuální vytápění a přípravu teplé vody v rodinných domech a malých objektech připojených na systémy

Více

Medvěd Condens KKS Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem

Medvěd Condens KKS Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem Medvěd Condens KKS Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem Medvěd Condens KKS - Stacionární kondenzační plynový kotel ve čtyřech výkonových provedení s plynulou modulací výkonu

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Umístění Jumperů na řídicí jednotce: 3.2 Otopná soustava Systém potrubí musí být veden tak, aby se zabránilo vzniku vzduchových bublin a usnadnilo se trvalé odvzdušňování. Odvzdušňovací armatury by měly

Více

Panther Condens 45 KKO

Panther Condens 45 KKO Závěsný plynový kondenzační kotel Panther Condens 45 KKO Způsob rozlišování a označování závěsných plynových kondenzačních kotlů: Panther Condens 45 KKO způsob využití: O kotel pouze pro topení s možností

Více

Plynové kotle. www.viadrus.cz

Plynové kotle. www.viadrus.cz Plynové kotle www.viadrus.cz Plynové kotle G36 stacionární samotížný plynový kotel G42 (ECO) stacionární plynový nízkoteplotní kotel vysoká provozní spolehlivost a dlouhá životnost litinového tělesa vysoká

Více

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM Návod k obsluze Kapacitní hladinový spínač KNM Obsah. Použití z hlediska určení.............................................strana. Elektrické připojení.................................................strana

Více

DeltaSol TECHNICKÁ DATA

DeltaSol TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP30/DIN40050 Provozní teplota: 0 až +40 C Rozměry: 150 x 102 x 52 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD Nastavení: T: 2...11 K (nastavitelná hodnota) hystereze: 1,0 K

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více

zjišťuje teplotu vody za ventilem a zajišťuje optimální teplotu vody topného systému na základě zvolené ekvitermní křivky. Technické parametry

zjišťuje teplotu vody za ventilem a zajišťuje optimální teplotu vody topného systému na základě zvolené ekvitermní křivky. Technické parametry R3V-A - Ekvitermní regulátor třícestných ventilů Přístroj je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu v závislosti na venkovní teplotě (čidlo CT1), stavu prostorového termostatu (kontakt

Více

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu Návod k montáži Sada výměníku tepla Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 6 720 643 451 (03/2006)

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající

Více

Nástěnný kotel s průtokovým ohřevem vody (mikroakumulace) TALIA 25,30 CF - komín TALIA 25,30,35 FF - turbo

Nástěnný kotel s průtokovým ohřevem vody (mikroakumulace) TALIA 25,30 CF - komín TALIA 25,30,35 FF - turbo Nástěnný kotel s průtokovým ohřevem vody (mikroakumulace) TALIA 25,30 CF - komín TALIA 25,30,35 FF - turbo teplo pro všechny Přerušovač toku spalin se spalinovou pojistkou (CF ) Celoměděný spalinový výměník

Více

Zavěsné kotle nekondenzační. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU atmotec plus / exclusiv VU turbotec plus / exclusiv

Zavěsné kotle nekondenzační. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU atmotec plus / exclusiv VU turbotec plus / exclusiv Zavěsné kotle nekondenzační Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU atmotec plus / exclusiv VU turbotec plus / exclusiv VUW atmo TEC pro / plus / exclusiv VUW turbotec pro / plus

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU a VUW xx6/5-3 A ecotec pro, VU a VUW xx6/5-5 ecotec plus 01-Z1

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU a VUW xx6/5-3 A ecotec pro, VU a VUW xx6/5-5 ecotec plus 01-Z1 Verze: VU a VUW xx/- A ecotec pro, VU a VUW xx/- ecotec plus -Z ecotec pro kotle s pneumaticky řízeným směšováním plynu se vzduchem, vestavěným řízeným vysoce účinným čerpadlem, trojcestným ventilem a

Více

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec multiprotec - OCHRANA TOPNÉHO SYSTÉMU PŘED KOROZÍ Kondenzační kotel Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI 0 9. TO. TO D 9 9 0 0 ) Kondenzační kotel THRs ) Přívod plynu ) Uzávěr plynu ) Radiátorový topný systém

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.:+420-271 001 627,

Více

Gepard Condens XX XXX

Gepard Condens XX XXX Závěsné plynové kondenzační kotle Gepard Condens Způsob rozlišování a označování závěsných plynových kondenzačních kotlů: Gepard Condens XX XXX způsob využití: V kotel s přípravou TV průtokovým způsobem

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu teplé vody

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu teplé vody Závěsné kondenzační kotle ecotec plus se výrazně odlišují od předchozí řady ecotec. Typová řada byla rozšířena o kombinovaný kotel VUW 236/3-5 s ohřevem teplé vody. Tento kotel má široký modulační rozsah

Více

Nástěnný kotel pro topení nebo topení a externí zásobník TALIA SYSTEM 15,25 CF - komín TALIA SYSTEM FF 15,25,30,35 FF - turbo

Nástěnný kotel pro topení nebo topení a externí zásobník TALIA SYSTEM 15,25 CF - komín TALIA SYSTEM FF 15,25,30,35 FF - turbo Nástěnný kotel pro topení nebo topení a TALIA SYSTEM 15,25 CF - komín TALIA SYSTEM FF 15,25,30,35 FF - turbo teplo pro všechny Ventilátor s modulací otáček pro snížení hlučnosti a vysokou účinnost (FF

Více