ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ŘÍJEN 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 10 (105) ZDARMA Volební tým hnutí ANO byl na Mostecké slavnosti 2013 v jednom kole. Měl zde dokonce vlastní infostánek. Lidé z ANO hovořili s návštěvníky slavnosti, rozdávali propagační materiály, dětem dělali radost nafukováním balonků. Tázajícím vysvětlovali, proč by měli fandit Andreji Babišovi a hnutí ANO a proč podporovat účast Severočechů.cz na volební kandidátce ANO. Lidé říkali, že věří v úspěch Severočechů.cz. Vědí, že umějí vzít za práci a neklamou voliče. Foto: Petr PROKEŠ Máte to v rukách Sedíte zrovna teď v hospodě a klasicky česky nadáváte na poměry? A říkáte, že k volbám vůbec nepůjdete? Udělali byste chybu. Účast voličů má být vysoká. Tvrdí to agentury zabývající se předvolebními průzkumy. Odhadují, že s hlasovacími lístky dorazí k urnám až 75 procent voličů! Většina národa je nespokojená se životem v českém politickém marasmu a v podmínkách stojatých vod nevýkonného hospodářství. Změna je nutná slova, která slyšíte všude kolem sebe. Nevycházejí i z vašich úst? A nepřipadá vám, že podobnou situaci jsme všichni již jednou prožili? Byť ne v celostátním rozměru, ale jen v našich skromných podmínkách jednoho města. Jmenuje se Most. Vzpomínáte na dobu, kdy politické vedení města a překupnická teplárenská lobby vytvářely kolem nás krušnohorských družstevníků a vlastníků bytů napjatou atmosféru a dělaly nám dusno? Tehdy jsme si také říkali, že to chce změnu. Společně jsme založili Sdružení Mostečané Mostu a změna k lepšímu v komunální politice nastala. Nyní se o to stejné ovšem na celorepublikové úrovni pokusí Severočeši.cz na kandidátce Babišova hnutí ANO. Víte už koho volit? Chcete-li změnu, máte v tuto chvíli už jasno. Máte to ve svých rukách! PŘEDSTAVENSTVO SBDK STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUŠNOHOR, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, MOST

2 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva KO N TA K T N Í S E Z N A M S P R Á V Y S TA V E B N Í H O BY T O V É H O D R U Ž S T V A K R U Š N O H O R Ú EDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁV STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRUŠNOHOR: POND LÍ A ST EDA 8:00-12:00 13:00-17:00 HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ: DISPE INK POND LÍ, ST EDA ÚTERÝ, TVRTEK, PÁTEK Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispe inku spole nosti Hasman Výtahy na telefonním ísle nebo Spojovatelka: Telefonické hovory jsou v zájmu zajiš ování kvality poskytovaných služeb nahrávány. ová adresa: Oficiální internetové stránky: P EDSTAVENSTVO DRUŽSTVA (PD) EÚ - EKONOMICKÉ ODD LENÍ (EO) P edseda Vedoucí EO a vedoucí Ú JE ekonomicke.odd.vedouci Laur Roman Ing. Kurková Kate ina Místop edseda Provozní ú tárna pro SVJ provozni.uctarna Ryba František reditel Charvátová Lenka lenové predstavenstvo Kopecká Vlasta Ing. Hokr Roman Kultscherová Miroslava Ing. Koranda Ji í Fakturace fakturace Ing. Pa ourek Ivo Švecová Petra Šev ík Arnošt Kastnerová Stanislava Ing. Vozka Vlastimil Provozní ú tárna provozni.uctarna Pousková Blanka KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA (KK) Pokladna pokladna P edseda predseda.kk Gerthnerová Dana Mertlík Ji í Evidence zálohových plateb topna.sezona lenové kontrolni.komise Andrtová Irena Vajshajtl Stanislav Referentka úv r uvery Mgr. N me ková Zde ka Libecajtová Lucie Ing. Goldbergerová Jana Evidence majetku - inventury evidence.majetku erník Vladimír Feiglová Martina Bucha Petr Mzdová a personální kancelá mzdy Petrilová Jana Šáfrová Liliana ÚSEK EDITELE (Ú ) EÚ - ODD LENÍ PRO LENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (O Z) editel družstva reditel Vedoucí clenske.zalezitosti.vedouci Ryba František Petrovická Zuzana Vedoucí sekretariátu editele sekretariat.reditele lenská evidence clenska.evidence Domínová Leona Kindermannová Romana Fax Informace informace Šindelá ová Lenka Varhulíková Anna Evidence nájemného evidence.najemneho Podatelna podatelna Kubíková Lenka Hokrová Monika Reichlová Iveta Sekretá ka sekretariat P edpisy nájemného predpisy.najemneho Karochová Daniela Sojková Milena Tiskový mluv í, redakce zpravodaje tiskovy.mluvci Pecková Kate ina Mgr. Prokeš Petr Vedoucí evidence pohledávek evidence.pohledavek Matoliaková Iva EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ) Evidence pohledávek evidence.pohledavek Vedoucí hlavni.ekonom Zvárová Mária Erlitzová Alena Bílková Lucie Sekretariát vedoucí EÚ sekr.ekonom St íšková Kate ina Hájková Dagmar Hudecová Jitka Fax Nebytové prostory - pojišt ní nebytove.prostory.pojisteni Správce sít sprava.site Pátková Lenka Gerthner Daniel Spole né prostory nebytove.prostory.pojisteni Pobo ka Litvínov pobocka.litvinov Šev íková Alena Fax Vegnerová Hana TECHNICKÝ ÚSEK (TÚ) Blahoutová Eva Vedoucí technicky.usek.vedouci andová Martina Ing. apková Irena Stavební technik ÚSEK INŽENÝRSKÉ INNOSTI (ÚI ) Bertlová Zde ka technik1 Vedoucí inzenyrska.cinnost.vedouci Vlasáková Zuzana technik2 Jánská Hana Vilhelmová Monika technik3 Investi ní referent Vydra Radovan technik4 Renka Adam investicni.referent1 Šebek Zden k technik5 Hor á ek Miroslav investicni.referent2 Losos Martin technik6 Zámecký Jan investicni.referent3 Šebková Hedvika technik7 R ži ková Simona investicni.referent4 Požárn bezpe nostní technik - MTZ bezpec.technik Referentka inzenyrska.cinnost.referent P ibyl František Kolmanová Lucie Energetik energetik Ing. Korol Valerij Z d vodu v tší p ehlednosti uvádíme u ových adres na jednotlivá Referentka technicky.usek.referent pracovišt a pracovníky pouze tu ást adresy, která je p ed Rybová Kate ina "zaviná em". Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ješt p idat Dispe ink dispecink ". Hilbertová Lenka ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ SBDK: PONDĚLÍ A STŘEDA

3 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 3 Co jsme pro vás připravili: Začala jednání o přípravě nových stanov družstev str. 5 Cenu Krušnohoru vyhrála Sinndarka str. 8 Když jsem viděl ty nechutné výtvory, zvedl se mi žaludek str. 10 Mostečané hodili starosti za hlavu a šli se bavit str. 20 Slaďování pracovního a rodinného života str. 22 Přestaňte nadávat v hospodách a dejte hlas člověku str. 24 Stanou se naši Severočeši.cz poslanci dolní komory? str. 26 Předsedkyně klubu stanula v čele svazu házené str. 32 KRUŠNOHOR zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: Stavební bytové družstvo Krušnohor, tř. ČSA 1766, Most. IČ: Řídí redakční rada ve složení: František Ryba (předseda), tel.: , fax: , Roman Laur, Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš. Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: , Rozšiřuje SBD Krušnohor jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový Česká reklamní společnost, Most, tel , fax: , Náklad: výtisků. Dáno do tisku: Vyšlo: Uzávěrka příštího čísla: Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597 EDITORIAL Vážení čtenáři! Tak to bylo zase radosti a uvolnění! Třináct tisíc lidí využilo krásného počasí a šlo se poveselit do areálu kolem přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie. Poprvé zde bylo vidět i hejtmanovu tvář. Neváhala a Mosteckou slavnost pochválila. Jako nová tradice pozitivně působí ke znovuobnovení patriotismu v našich myslích. Je hezké, že na tomto znovuobnovování se podílí i kraj přispěl na podporu Mostecké slavnosti. Sláva města dotýkati se bude hvězd i v případě toho statutárního mosteckého. Předsedkyně Dámského házenkářského klubu Baník Most byla zvolena do exekutivy svazu házené. Exekutiva je bývalý výkonný výbor. Naše předsedkyně tedy usedla do křesla celostátního šéfstva. A tak jí popřejme, ať se jí daří a správně rozhoduje! A pokud by náhodou začala mít vnitřní či jiné problémy, pomoc je nablízku. Jmenuje se Slaďování pracovního a rodinného života. To je projekt rovných příležitostí, který vás může zbavit zbytečných starostí. A už zase začal ten blázinec! Předvolební. Různá uskupení kandidátů dychtivých po zasednutí do poslaneckých lavic masírují naše mozkové závity svými sliby vypouštěnými z úst do všech světových i nesvětových stran. I naši Severočeši.cz kují svá žhavá želízka. Pokud budou úspěšná, bude to v Ústeckém kraji poprvé (a možná i v celé republice), že kandidáti regionálního politického hnutí vstoupí do dolní komory Parlamentu České republiky do Poslanecké sněmovny. Občané, přestaňte nadávat po hospodách a dejte hlas člověku, kterého dobře znáte vyzval lídr severočeských kandidátů, který je jinak ředitelem mostecké městské policie. Toho přece známe všichni. To není cizák, o němž nic nevíme, a proto nás snadno bude vodit za nos a vysmívat se nám, jak jsme mu hloupě naletěli. Volební sliby plnit nebude. V Severočeších.cz jistotu máme, protože úspěšně pracují pro občany v mnoha městech a obcích stejně jako v krajském zastupitelstvu. A pozor! Nezapomeňte zakroužkovat čísla maximálně u čtyř kandidátů! Severočechy.cz najdete na kandidátce hnutí ANO a je jich dohromady šest. Znamená to, že dvěma kroužek nezakreslíte. Jestliže se naši dostanou díky našim volebním hlasům do Poslanecké sněmovny, budou se v ní za nás bít jako lvi. Ostatně podnikatel Babiš by je tam v lavicích usnout ani nenechal. Severočeši.cz čekají na naše hlasy a tak jim to naše ano na kandidátce ANO dejme. Petr PROKEŠ

4 4 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Sanace je dokončena Rozsáhlé stavební práce mají za sebou vlastníci bytů ze SV 626 v bloku 546 v Rozmarýnové ulici v mostecké Zahradní čtvrti. Šlo o sanaci pláště domu. Stavební akce je dokončena. Redakci o tom informovali místopředsedkyně výboru společenství vlastníků Dagmar Zlatníčková a investiční referent ze správy družstva Miroslav Horňáček. Zateplení Zima se blíží. Pokud bude krutá (jak některé lidské rosničky předpovídají), bude každý ždibec tepla k dobru. Doma sedět v kožichu a jektat zuby asi nikdo nechce. Jsou si toho dobře vědomi vlastníci bytů ze SV 227 (blok 401) v ulici U Stadionu v Mostě. Stavební práce jsou právě realizovány. Zatepluje se také u vlastníků ze SV 222 (blok 268) v ulici Maxe Švabinského. Štíty a lodžie Do zateplování se pustili i družstevníci ze SA 33 v domě čp. 994 na Tylově ulici v Litvínově. Zateplují štíty. Souběžně u nich probíhá sanování lodžií. Kabát na zimu Do teplejšího kabátu se obléká také litvínovský dům čp na Vinohradské ulici. V něm bydlí vlastníci ze SV 280. Vedle zateplování tady probíhá také výměna oken na chodbách a hydroizolace štítu. Výměny Výměnu rozvodů plynu a kanalizace je zapotřebí udělat zvláště ve starších domech. V současné době tato výměna probíhá u družstevníků v SA 19 (blok 556) v ulici Bohuslava Martinů na sídlišti Pod Lajsníkem a u vlastníků bytů ve SV 114 na ulici Josefa Skupy v centru Mostu. Do výměny se pustili také ve SV 299 (čp. 207, 208, 221). Zde ale vyměňují ležaté rozvody vody. Objednali vymalování Vánoční svátky v kulturnějším prostředí chtějí trávit vlastníci ze SV 219 (blok 291) v mostecké ulici Jaroslava Vrchlického. Malíři jim zkrášlí stěny chodeb a dojde i na výměny dveří. Rovněž se připravuje demolice nouzového krytu CO. Připravili: (tú, pp) Dejte na frak představenstvu RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ Vážení čtenáři, jistě znáte to známé české rčení o tom, že špinavé prádlo se má prát doma, a ne na veřejnosti. Bohužel, jeden z členů hnutí Severočeši.cz jej nezná (anebo neuznává), a tak začal prát prádlo veřejně. A ještě k tomu si nevšiml, že pere prádlo čisté, které záhy svým jednáním zašpinil. O co jde? O vystoupení jednoho ze zakládajících členů hnutí Severočeši.cz Jiřího Zelenky, mosteckého podnikatele. Přihlásil se o slovo na zasedání Zastupitelstva města Mostu ve čtvrtek 26. září v rámci debaty občanů. Bez jednoho jediného důkazu v ruce veřejně obvinil první náměstkyni primátora Hanu Jeníčkovou (rovněž členku hnutí Severočeši.cz) z toho, že přihlížela převzetí úplatku, pokud úplatek přímo nevzala. Obsah svého vystoupení dal do souvislosti s nedávným zásahem protikorupční policie v budově magistrátu, která vyšetřuje záležitosti kolem vzniku průmyslové zóny Joseph z přelomu tohoto a minulého století. V průběhu zásahu policisté zapečetili několik kanceláří, aby nemohlo dojít k případné manipulaci s materiály, které potřebovala zajistit pro další průběh vyšetřování. V závěru svého vystoupení pan Zelenka vyzval Hanu Jeníčkovou, aby opustila funkci. Zřejmě předem předpokládal, že to primátorova náměstkyně neudělá, a tak zastupitelstvu rovnou navrhl její odvolání. Podle vyjádření řídícího zasedání, jímž byl primátor Vlastimil Vozka, byl v tu chvíli návrh nehlasovatelný, protože se dostal do kolize s jednacím řádem zastupitelstva. Návrh na odvolání musel předložit zastupitel a i ten se našel. Zastupitelka Alena Dernerová jej podala soudím, že po přemluvení ze strany pana Zelenky v další části jednání zastupitelstva, v níž poslanci vystupují se svými připomínkami a mohou podávat návrhy. Tento návrh hlasováním již mohl projít, což se také stalo. Naštěstí většina zastupitelů zachovala chladnou hlavu a návrh na rozšíření programu jednání o odvolání doktorky Jeníčkové z funkce první náměstkyně primátora zamítla. Uvědomila si totiž věci, o nichž se za chvíli zmíním. Z atmosféry v zasedacím sále bylo zřejmé, že zastupitelé mají pochybnosti o objektivitě obsahu vystoupení pana Zelenky. Na jednání zastupitelstva byli samozřejmě přítomni novináři, kteří o události informovali prostřednictvím sdělovacích prostředků, a také další občané. Protože jsem předsedou hnutí Severočeši.cz, obracejí se na mě s mnoha dotazy a já jim samozřejmě odpovídám. Považuji to za svoji povinnost i vůči vám, čtenářům družstevního zpravodaje, protože hnutí Severočeši.cz vzniklo na půdě SBD Krušnohor. Všichni dobře víme proč na obranu zájmu běžných občanů a pro zajišťování podmínek rozvoje měst a obcí v kraji. K vyjádření stanoviska k dění na zasedání zastupitelstva si dovolím použít otázek jednoho z novinářů, neboť mám pocit, že jdou takříkajíc k jádru věci a zachycují ji komplexně. Hrozí teď velký rozkol v hnutí Severočeši.cz? Nehrozí. Byla to ojedinělá akce pana Jiřího Zelenky jako soukromé osoby, jeho vystoupení nemá nic společného s činností hnutí. Pan Zelenka je dospělým člověkem, který jednal za sebe, a tudíž nese za své jednání plnou odpovědnost. Co bude dál? Nic mimořádného. Soukromá akce pana Zelenky činnost hnutí nenarušila a ani narušit nemůže. Jdeme dál. Jaká je nyní pozice Jiřího Zelenky v hnutí? Jmenovaný je členem předsednictva. Tento orgán zváží, zda má na vystoupení pana Zelenky reagovat či nikoliv. Rozhodne-li, že reagovat bude, posoudí zároveň způsob reakce. S ohledem na možný dopad vyjádření pana Zelenky do široké veřejnosti nelze vyloučit, že předsednictvo zváží i mimořádné svolání valné hromady hnutí. Pokračování na str. 6 Překvapená Hana Jeníčková oznamuje, že nevidí žádný důvod k odstoupení z funkce. Pracovní povinnosti si plní dobře a není si vědoma pochybení, ze kterého ji obvinil Jiří Zelenka. Foto: Petr PROKEŠ w w w. s b d k r u s n o h o r. c z

5 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 5 Čeká nás největší změna stanov družstva od 90. let Rada bytových družstev severočeské oblasti (Ústecký a Liberecký kraj) nenechává nic na náhodě. I do Mostu svolala konzultační jednání o změnách ve stanovách, které si vynucuje existence nového občanského zákoníku. Ten má začít platit od 1. ledna Nejpozději do tohoto termínu musejí mít bytová družstva schváleny nové stanovy. Konzultační jednání probíhají prakticky každý týden v sídlech jednotlivých družstev. Uprostřed září byla řada na Krušnohoru. Mostecké konzultace se zúčastnil ředitel krajské rady Ladislav Chalupný a zástupci družstev z Chomutova a Ústí nad Labem. Za Krušnohor byl přítomen ředitel František Ryba a právníci zastupující družstvo. Protože jde o celkovou změnu základního dokumentu družstva změnu přímo radikální, největší od doby vzniku novodobých stanov po 90. roce tak je zapotřebí intenzivně konzultovat. Změny budou tak rozsáhlé, že vlastně přijmeme úplně nové stanovy, a proto bude muset být svoláno mimořádné shromáždění delegátů. Jen nejvyšší orgán družstva může schválit nový základní dokument, upozornil František Ryba. Podle jeho vyjádření existuje hodně nejasností kolem podkladů týkajících se segmentu bydlení. Je zapotřebí, aby si to právníci a vedoucí pracovníci družstev pořádně prokonzultovali, probrali nejasnosti, stanovili si úkoly vycházející z konkrétních podmínek družstev a záležitosti dopracovali s ústředím Svazu českých a moravských bytových družstev. Měl by vzniknout vzorový způsob zpracování stanov, ale třeba i konkrétních článků či závazný výklad k danému problému, řekl ředitel. Konzultace probíhají tak, že přítomní probírají text dosud platných stanov od začátku až do konce z hlediska fungování družstva a požadavků kladených novým občanským zákoníkem. Již v říjnu bychom chtěli mít hotový první pracovní návrh, který půjde do představenstva, to musí vybrat jednu z variant možného řešení, tu vybranou ještě upraví právníci a následně ji posoudí komise pro přípravu stanov. V ní se bude ještě detailně diskutovat a upravovat. Do prosince bude připravena ostrá verze znění stanov ke schválení, sdělil František Ryba a dodal: Specifikou Krušnohoru je speciální přístup k vlastníkům bytů. Takový nemá nikdo v republice. Jde o systém práce s vlastníky jako družstevníky. Proto je úprava našich stanov ještě složitější, než u jiných družstev. Musíme myslet o krok dál. Petr PROKEŠ PRÁVNÍ PORADNA Co přinese nový zákon družstvu? Od 1. ledna 2014 má platit nový občanský zákoník. Změní se něco pro naše bytové družstvo? Ing. J. M., Most Od 1. ledna 2014 vstoupí v účinnost nejen nový občanský zákoník, který byl publikován ve Sbírce zákonů jako zákon č. 89/2012 Sb. (dále jen nový občanský zákoník ), ale rovněž další předpisy, které ve svém souhrnu budou tvořit novou úpravu soukromého práva nazývanou také jako rekodifikace, která přinese změny v podstatě do všech odvětví soukromého práva. Pokud se týká bytových družstev, bude počínaje 1. lednem 2014 základním předpisem upravujícím právní postavení družstev a bytových družstev zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích ). Právní postavení družstva je upraveno v ustanovení 552 a následujících tohoto zákona. Pokud se týká bytového družstva, je jeho postavení upraveno v ustanovení 727 a následujících zákona o obchodních korporacích. Specifikem bytového družstva je, že je založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů a jinou činnost může provozovat jen jako doplňkovou nebo vedlejší s tím, že tato činnost nesmí ohrozit uspokojování bytových potřeb členů. Základním vztahem mezi bytovým družstvem a jeho členem je zpravidla vztah nájemní. Úpravu nájemní smlouvy mezi členem družstva a družstvem upravuje ustanovení 2240 nového občanského zákoníku, které odkazuje na stanovy družstva a úpravu v ustanovení 741 a následujících zákona o obchodních korporacích. Úprava uvedená v zákoně o obchodních korporacích je tak pro družstevní byty speciální, jinak se nájem družstevního bytu řídí rovněž příslušnými ustanoveními ( 2201 a následující) nového občanského zákoníku. Přechodná ustanovení nového zákona o obchodních korporacích stanoví, že obsahují-li stanovy družstva ustanovení, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními nového zákona, zrušují se nabytím účinnosti nového zákona. Zákon pak rovněž ukládá povinnost přizpůsobit do 6 měsíců od nabytí účinnosti zákona stanovy a smlouvy o výkonu funkce. Družstvům (a nejen jim) lze tedy doporučit, aby ještě před účinností nové právní úpravy provedla posouzení všech právních dokumentů, které v rámci svého fungování využívá, zejména se bude jednat o stanovy družstva, smlouvy o výkonu funkce, případně nájemní smlouvy apod. a aby ve světle nového zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku včas přijala změny, které budou s novou právní úpravou v souladu. Mgr. Věra KADLECOVÁ VALNÁ advokátka ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Nové krytiny Družstevníci ze SA 065 (blok 630) v ulici Albrechtická na mosteckém sídlišti Výsluní se mohou těšit na pokládku nové dlažby ve vstupních částech domu a následné vymalování společných prostor. Výběrové řízení proběhlo a firmy se do uvedených prací mohou pustit. Na výměnu dlažby ve vstupech čekají také vlastníci ze SV 201 (blok 300) v ulici Zdeňka Fibicha na sídlišti Výstavba. I zde by práce měly začít co nejdříve. Výměna podlahové krytiny (PVC) v domě započala u vlastníků bytů ve SV 601 (blok 601) v Lidické ulici v Mostě-Výsluní. PVC mění také v domě SV 294 (blok 524) v Růžové ulici v sousední Zahradní čtvrti. Úpravy prostor Ve stadiu zpracování je projektová dokumentace na stavební úpravy suterénních prostor a výměnu sklepních a chodbových oken, oznámil redakci technik ze správy družstva Radovan Vydra. Práce proběhnou na Výsluní v ulici Mistra Jana Husa v družstevním domě SA 55 (blok 613). Sanace na céčku Sanace střešního pláště probíhá na domě SV 293 (čp ) na litvínovské ulici Boženy Němcové. Sanace se týká stavební sekce označené písmenem C. Rozevřená spára Do sanačních prací se pustila firma také u vlastníků bytů ze SV 234 (blok 402) na Bělehradské ulici v mostecké Severní čtvrti. Sanována je zde rozevřená spára na stryku obvodové stěny a stropu, sdělila technička Krušnohoru Zuzana Vlasáková. Rekonstrukce výtahů Výtahářské firmy mají napilno. Mezi družstevníky a vlastníky bytů totiž stoupá zájem o rekonstrukce zdviží, i když se nikterak nejedná o levnou záležitost (předběžné kalkulace se většinou pohybují kolem částky jednoho milionu korun na jeden vchod). Nyní se rekonstruuje výtah v družstevním domě SA 071 (blok 632) v mostecké ulici Karla Marxe na Výsluní a u vlastníků ze SV 120 (blok 84) na ulici Josefa Skupy ve středu města. Připravili: (tú, pp)

6 6 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Dejte na frak představenstvu RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ Dokončení ze str. 4 Jak má veřejnost chápat to, co se dělo na zastupitelstvu? Z reakcí pana Zelenky v průběhu jeho soukromé akce na zasedání zastupitelstva lze usoudit, že šlo pravděpodobně o projev uražené ješitnosti podnikatele. Aspoň to tak na mě přihlížitele dění z balkonu velké zasedací síně na magistrátu působilo. Proč má Hana Jeníčková vaši podporu i přes naléhání Jiřího Zelenky a jeho prohlášení o její účasti na korupci? Jmenovaný řekl, že byla přítomna předávání úplatku. Protože pan Zelenka u toho nebyl, stejně tak jako my jsme u toho nebyli, nemáme o údajném jednání ani jeden jediný důkaz. Vůči doktorce Jeníčkové nebylo vzneseno obvinění. Nemáme k dispozici žádnou indicii o tom, že by se takového jednání zúčastnila. Protože v našem právním řádu existuje presumpce neviny, nahlížíme na doktorku Jeníčkovou jako na zcela nevinnou osobu. Považujete nyní Hanu Jeníčkovou za důvěryhodnou političku a její pozici za dlouhodobě udržitelnou, když byl na ni vržen veřejně stín pochybnosti od jednoho z duchovních otců hnutí a jeho mecenáše? I duchovní otec a člen hnutí se může mýlit. Protože neexistují důkazy, znamená to, že paní Jeníčková nic nezákonného neudělala. Nechápu proto, jak by to mohlo mít dopad na její práci. Pan Zelenka si může vymyslet, že jeden ze zastupitelů je Marťan a všichni tedy budeme na tohoto zastupitele pohlížet jako na obyvatele jiné planety? Je to prostě nesmysl. Jiří Zelenka v rozhovoru s novinářem. Foto: (pp) Neobáváte se, že vám to uškodí před parlamentními volbami? Obáváme. To, co pan Zelenka udělal, se přece nedělá. Jeho chování je úletem, který s ohledem na běžící předvolební období může mít z hlediska náhledu voličů na hnutí velmi negativní dopad. Jednou vyřčená lež zůstává v povědomí veřejnosti lží, i kdyby pošpiněný člověk (v tomto případě JUDr. Hana Jeníčková) byl tisíckrát očištěn. koncert Jiřího Schmitzera KD Medůza v Mostě 31. října 2013 od hod. Cena vstupenky na koncert: 100 Kč v předprodeji 120 Kč na místě Předprodej vstupenek: Most: Turistické informační centrum budova Magistrátu města Mostu, tel CA Artemis Tour, Radniční 1, tel ŘÍJEN PRO NEZISKOVKY Kampaň na podporu a prezentaci neziskových organizací Mostecka pořádaná pod záštitou náměstka primátora Luboše Pitína 17. října ( h) Společná prezentace neziskových organizací Mostecka v OC Central Most 31. října (15.00 h) Slavnostní ukončení kampaně v prostorách Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Zimák (zimní stadion) Podrobný program Každý den v měsíci se něco děje, celý program najdete na webových stránkách města (www.mesto-most.cz) info na Partneři: Promomedia, Homér, homer Live, e-region, Alfa TV, Daniel, Ústecký kraj, Mostecká bytová, Sdružení Mostečané Mostu Akce je pořádána v rámci projektu Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě (CZ.1.04/3.1.03/ ) INFORMACE O IPRM JANOV NAJDETE NA STRANÁCH 40 41

7 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 7 Na zasedání zastupitelstva probíhá vystoupení občanů. V tomto okamžiku Jiří Zelenka (u mikrofonu) obviňuje Hanu Jeníčkovou z korupčního jednání. Foto: Petr PROKEŠ Tolik tedy odpovědi na otázky a nyní doplním ještě další vysvětlení. Jestliže pan Zelenka dává do souvislosti policejní zásah s údajným závadovým jednáním doktorky Jeníčkové, je zapotřebí připomenout několik skutečností: Podle vyjádření litoměřického státního zástupce, který zásah nařídil a šetření kauzy dozoruje, se policie připravovala na zásah půl roku předem. Již z délky tohoto období lze dovodit, že policie analyzovala řadu materiálů souvisejících s kauzou předem a měla tudíž dostatek informací pro to, aby obvinila z nezákonného jednání jednu či více osob. To se v případě Dr. Jeníčkové nestalo. Byla jen vyzvána k podání vysvětlení, což je běžný policejní úkon. Občané podávají policistům vysvětlení dnes a denně. Chápu, že PODZIMNÍ PRÁZDNINY SE SPEJBLEM A HURVÍNKEM ŠKOLNÍ KLUB A ŠKOLNÍ DRUŽINA A MC Pojďte si k nám hrát pořádají pro děti ve středu (podzimní prázdniny) zájezd do DIVADLA SPEJBLA A HURVÍNKA v Praze na představení: HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND Příběh o jednom zamotaném víkendovém odpoledni, ze kterého jde hlava kolem nejen Hurvínkovi, Máničce, panu Spejblovi a paní Kateřině, ale i dvěma medvíďatům, která utekla z cirkusu. Hra plná písniček a groteskních situací potěší i ty nejmenší diváky. Program: 7:30 7:45 hodin příchod do ŠK 15. ZŠ Most 8:00 hodin odjezd do Prahy do Divadla S+H cca 13:00 hodin příjezd z Prahy Cena: S sebou: 290 Kč (zahrnuje vstupenku do divadla, dopravu, pedagogický doprovod) jídlo a pití, kapesné dle uvážení rodičů Závazné přihlášky co nejdříve u Ivany Lhotákové ( Zájezdu se mohou zúčastnit i rodiče. v případě mediálně známé osoby, kterou náměstkyně primátora bezesporu je, to může vzbudit pozornost veřejnosti. Rozhodující informací je, že vůči doktorce Jeníčkové nebylo zahájeno trestní stíhání a tudíž nebyla ani obviněna. Během vlastního zásahu na magistrátu bylo zapečetěno několik kanceláří, mezi nimi i kancelář náměstkyně. Z toho však nelze dovodit, že by se jmenovaná dopustila nezákonného jednání. Obdobně to tak platí v případě úředníků, kteří měli rovněž zapečetěné kanceláře. V průběhu zásahu policie na magistrátu nebyla doktorka Jeníčková zadržena, ačkoli by se při pouhém podezření na nezákonnou činnost dalo předpokládat, že na jmenovanou bude uvalena vazba z důvodu nebezpečí vyplývajícího z možného ovlivňování svědků. Od zásahu na magistrátu uplynuly již dva a půl měsíce. Za tuto dobu nebyla doktorka Jeníčková obviněna, vůči ní nebylo užito ani žádného jiného dalšího opatření. Je jisté, že kdyby vyšetřovatelé měli sebemenší indicii, jež by vzbuzovala podezření ze spáchání jakéhokoli trestného činu či přečinu, konala by jinak. Popsané skutečnosti zná pan Zelenka stejně dobře jako my. Proto se nabízí otázka, zda jeho úlet byl oprav úletem, a zda nejde o prostředek užitý úmyslně pro poškození jmenované a hnutí Severočeši.cz. Potřebujete byt? DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Vrňák Martin, Hutnická bl. 336, čp. 2776, čb. 17, Most František RYBA ředitel družstva předseda hnutí S.cz Dražební jednání se koná dne ve hodin v zasedací místnosti Exekutorského úřadu Praha 6, Slavíčkova 2, I. poschodí Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 2776/17 v budově Most, čp. 2776, 2777 o velikosti 2+1, ploše 54,05 m 2 v 6. podlaží domu včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy Výsledná cena dražené nemovitosti činí Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška č.j. 034Ex 1645/10-49 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Švec Radim, J. Suka bl. 509, čp. 268, čb. 29, Most Dražební jednání se koná dne ve hodin v jednací místnosti č. 20 ve II. podlaží budovy Okresního soudu v Mostě. Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 268/29 v domě čp o velikosti 3+1, ploše 68,45 m 2 ve 3. podlaží domu včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy Výsledná cena dražené nemovitosti činí Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška č.j. 28E 407/

8 8 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Cenu Krušnohoru vyhrála Sinndarka Rovina, třetí kategorie, délka metrů. To byla základní charakteristika dostihu, který se jel na mosteckém hipodromu pod hlavičkou Cena SBD Krušnohor. Byl to druhý závod dostihového odpoledne nazvaného Velká letní cena města Mostu. Družstevní dostih byl určen pro dvouleté klisny, které nezvítězily v dostihu s cenou pro vítěze ve výši 23 tisíc korun. Hmotnost: 58 kilogramů. Tak zněla informace od pořadatelů. Ceny SBD Krušnohor se zúčastnilo osm koní. Na startu dostihu vypsaného pro zástupkyně nejmladšího ročníku by měly mít navrch klisny, které již letos startovaly. Sinndarka při svém debutu doběhla druhá za pozdější účastnicí bohatě dotovaného dostihu v Německu Sky Arrow, a má velkou naději získat své premiérové vítězství. O to ale mohou usilovat i další dvě umístěné klisny, Valencia Sky a Camelai. Montana Dream a Lady Beccari mají za sebou jednu dostihovou zkušenost s negativním výsledkem, ale dostihová zkušenost jim může pomoci k získání finančního ohodnocení. Zvědavi budeme na výsledek debutantek, polosestry Ready For Life Ready For Bond, Polyante a Saxany, napsali odborníci v dostihovém zpravodaji. Ti také zveřejnili svůj tip: mezi nejúspěšnější koně mají patřit irská Sinndarka, Valencia Sky a Camelai. Tip odborníkům vyšel. Vítězkou se stala jejich favoritka Sinndarka (číslo 2) s jezdcem Dušanem Andrésem ze stáje Zeas Staré Hradiště. Sinndarka navázala na předchozí výsledek v Mostě, kdy debutovala a byla druhá napoprvé ROZHOVOR obrovský úspěch. Evidentně ji závodění baví. Má talent. Druhým dostihem, jehož se zúčastnila, byla právě Cena SBD Krušnohor. Závod skončil jejím vítězstvím. Zpočátku dostihu se držela uprostřed pole, v poslední zatáčce přidala a v cílové rovince běžela již tak rychle, že všechny čtyřnohé soupeřky s přehledem předběhla. Diváci byli průběhem dostihu nadšeni, Sinndarku vítali v cíli mohutným povzbuzováním. Vítězný čas: 1 minuta 27 sekund. Text a foto: Petr PROKEŠ Dušan Andrés: Raději bych šel jezdit s traktorem Jste vítězem Ceny SBD Krušnohor. Jak se vám dneska jelo? Dobře, protože klisna byla nejlepší v poli, takže to bylo jednoduché. Odborníky favorizovaná Sinndarka vbíhá s žokejem Dušanem Andrésem do cíle jako suverénní vítěz. Žokej Dušan Andrés přijímá blahopřání k vítězství od náměstkyně ředitele Krušnohoru Kateřiny Kurkové. Sinndarka Nevadí vám specifika mostecké dráhy svažující se cílová rovinka? Sinndarka tady běhala už předtím, takže je vlastně zvyklá. Byla druhá. Nyní měla druhý start v Mostě a vyhrála. Ona ani já s tím problém nemáme. Takže super, jsme spokojeni. Byl jste někde v zahraničí? Jezdíval jsem do Itálie a Francie, ale v Itálii už neplatí, takže tam již nejezdím. Co byste řekl o vaší stáji? Hlavně to, že máme dobře nachystané dvouleté koně. Zrovna zítra nám pojede kůň na jiných dostizích, takže věřím, že to tam dopadne stejně dobře jako tady v Mostě a že jméno naší stáje Zeas Staré Hradiště tam bude určitě dobře slyšet. Dnes máte za sebou vítězství. Čeho všeho chcete jako jezdec ještě docílit? Já už mám trošku léta za sebou, je mi 42 roků, takže moc vysoko již nevzhlížím. Budu rád, když mi bude nadále sloužit zdraví a budu dosahovat s mojí klisničkou slušných umístění. Naštěstí pořád dělám nějaký sport, protože nic jiného neumím. Kdybych uměl jezdit traktorem, tak jdu na traktor. Jak jste se vůbec dostal ke koním? Otec je bývalý dostihový jezdec. Po skončení aktivní dráhy se stal trenérem. Jako mladý jezdec jsem u něj začínal a co umím, je vlastně od něj. Mohu mu za to děkovat.

9 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 9 Vyzrajte na nedostatek prostoru posuvnými dveřmi Posuvné dveře jsou nejenom elegantním doplňkem interiéru rodinného domu nebo bytu, ale stále větší oblibě se těší zejména díky praktičnosti. Výhodou oproti klasickým otočným dveřím je úspora místa. Proto je v moderních interiérech nacházíme stále častěji. Posuvné dveře vybírejte podle vzhledu i možností bytu Na výběr je varianta posuvných dveří do pouzdra, kdy se dveře schovají do zazděného pouzdra. Druhou stavebně jednodušší variantou jsou dveře posuvné na zeď, které jsou zavěšené v garnýži a dají se umístit prakticky do každého interiéru. Dveře posuvné do pouzdra nejdokonalejší řešení z hlediska úspory místa Asi nejkřiklavějším příkladem, který volá po využití posuvných dveří do pouzdra, je paneláková chodba. Ve většině paneláků jsou jádra uprostřed bytu a všechny dveře se otevírají do chodby. Ta se mnohdy stává překážkovou dráhou. Proto je vhodné při rekonstrukci bytového jádra nahradit klasické otočné dveře dveřmi zajíždějícími do pouzdra. Tohoto řešení se nemusíte bát ani v případě, že vám délka stěny na ukrytí dvojích dveří nebude stačit. Existuje totiž také pouzdro, do kterého se za sebe schovají dvoje jednokřídlé dveře sousedních místností, říká Roman Balín, vedoucí mostecké pobočky firmy SEPOS, předního prodejce dveří a zárubní se sítí vzorkových prodejen po celé republice. Posuvné dveře do pouzdra jsou nejdokonalejším řešením z hlediska úspory místa. Díky nim můžete využít i prostor u stěny v těsné blízkosti dveří. Toto řešení však vyžaduje stavební úpravy. Základem je stavební pouzdro, jež se osadí do předem připraveného stavebního otvoru. Při výběru stavebního pouzdra je důležité upřesnit typ příčky (zděná, sádrokartonová), do které se budou dveře zasouvat, a specifikovat šířku dveří, dvoukřídlou nebo jednokřídlou variantu, popř. atypickou výšku dveří a další vlastnosti. Posuvné dveře se zárubněmi se instalují až po finálních úpravách, to znamená po položení podlahové krytiny a dokončení omítky a výmalby, říká Roman Balín. Zárubně v tomto případě plní funkci designovou. Obkládají stavební otvor a v horní části kryjí kolejnici posuvného systému, do které je zavěšeno dveřní křídlo. Standardně bývá zárubeň doplněna o kartáčky, jež vyplňují prostor mezi dveřním křídlem a zárubní. Brání tak nadměrnému víření prachu a přispívají k lepší tepelné a zvukové izolaci. Bezproblémovou funkčnost dveří zajišťuje kvalitní pojezdový mechanismus uložený v hliníkové kolejnici. Design posuvných dveří dokáže zpestřit interiér bytu. Dveře posuvné na zeď chytré řešení do všech interiérů Ani tehdy, pokud se pro posuvné dveře rozhodnete až ve fázi po stavebních úpravách, není nic ztraceno. Dveře posuvné na zeď jsou ideálním řešení pro každého, kdo by si rád dopřál posuvné dveře, ale bohužel k tomu nemá uzpůsobené zdi a větší stavební úpravy nechce realizovat. Varianta posuvných dveří na zeď totiž umožňuje osazení do již hotového interiéru. Dveře se pohybují v garnýži podél zdi a pro jejich otevření postačí prostor na jedné z přilehlých stěn. Dají se použít téměř v celém interiéru, nejčastěji pro oddělení kuchyňského koutu od jídelny nebo obývacího pokoje. Základem posuvného mechanismu, do něhož je zavěšeno dveřní křídlo, je kolejnice se speciálními pojezdy ukrytá v garnýži. Garnýž vystupuje pouze 9 centimetrů ode zdi a celkový elegantní vzhled umocňuje profilované čelo s oblými hranami, říká Roman Balín. Důležitou součástí posuvného systému je také speciální zárubeň. Jedná se o obložkovou zárubeň, která je opatřena dvěma těsnicími kartáčky a obsahuje svislý dorazový hranol. Díky němu nezůstává mezi zárubní a dveřním křídlem v zavřené poloze žádná mezera. Další funkci plní dorazový hranol, pokud se jedná o uzamykatelné posuvné dveře. V tom případě se do něj při montáži osazuje protiplech, který zajišťuje střelku v uzamčené poloze. Široká škála modelů a dekorů I posuvné dveře ať se rozhodnete pro kteroukoliv z obou variant můžete bez problémů sladit s dalšími dveřmi ve vašem bytě nebo domě. Nabídka se ve většině shoduje s nabídkou dveří otočných a zahrnuje plné, prosklené i celoskleněné modely ve všech designových variantách, samozřejmostí je jednokřídlá i dvoukřídlá varianta. Při výběru se nevyplatí spoléhat pouze na informace z internetu nebo ze stránek časopisů. Je lepší navštívit specializovanou prodejnu, kde širokou škálu modelů, povrchů a dekorů uvidíte na vlastní oči a odborný personál pomůže nalézt odpovědi na otázky týkající se technických záležitostí i designu. Text: Lada KAMENÍKOVÁ Foto: SEPOS Poznámka redakce: Kontakty na odborníky najdete v tomto vydání Krušnohoru na straně 43 nahoře.

10 10 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Když jsem viděl ty nechutné výtvory, zvedl se mi žaludek, přiznal ředitel I člověk se zocelenými nervy má někdy problém se duševně vyrovnat s tím, s čím se setká. Řada bydlících nadává na řádění sprejerů, pro něž se mezi lidmi vžilo označení graffiťáci. S jejich uměleckým nazíráním na svět se můžete setkat prakticky kdekoliv. Co jejich tvorbě říká FRAN- TIŠEK RYBA, ředitel Stavebního bytového družstva Krušnohor? Dejme mu slovo. Pane řediteli, za jak velký problém považujete podle vašich poznatků výskyt nelegálních graffiti na stěnách domů ve správě družstva a jaké škody v posledních letech sprejeři způsobili? Stavební bytové družstvo Krušnohor spravující 22 tisíc bytů v Mostě, Litvínově a Meziboří považuje výskyt nelegálních graffiti výtvorů za velký problém, neboť dochází k poškozování majetku družstevníků a vlastníků bytů. Podle dosavadních zkušeností reagují bydlící v domech na výskyt těchto výtvorů velmi negativně. Zvláště pak to platí v případech, kdy se graffiti objeví přes noc na čerstvě zateplených domech s novou barevnou fasádou. Bydlící to považují za projev vandalismu a rádi by tvůrce tvrdě trestali, nejlépe fyzicky a tučnou pokutou nahrazující způsobenou škodu. Podle odhadu pracovníků technického úseku a úseku inženýrské činnosti SBD Krušnohor dosahují škody na fasádách domů do statisíců korun. Ke škodám dochází ale nejen na fasádách. Posprejované jsou také vchodové dveře do domů, kabiny výtahů, stěny ve sklepích, na chodbách a kolem schodišť, omítky v suterénních prostorách atd. Jaké máte zkušenosti s prací specializovaných firem, které graffiti odstraňují? Z předchozí doby máme zkušenost s jednou nejmenovanou firmou a to, bohužel, negativní. Její činnost nebyla úspěšná. Nově jsme navázali kontakt s další společností pražskou Axiom real. Ta má velký zájem na řešení dané problematiky v případě domů spravovaných naším bytovým družstvem, největším v republice. Jsme zatím ve fázi vzájemného poznávání, oťukávání se jak se lidově říká, ale je předpoklad, že v následujících měsících bude spolupráce rozvinuta. Tato firma prokázala, že umí z fasády perfektně odstranit řasy a mechy tedy přírodní materiál, takové zásahy rovněž potřebujeme zajistit. V případě graffiti na fasádě panelového domu dosáhla odstranění pigmentu, tedy hlavní části kresby jak o tom informoval zpravodaj Krušnohor v letošním 6. čísle, avšak zbytková barva na fasádě zůstala a bude tak zapotřebí udělat nový nátěr fasády, jinými slovy musí následovat přetření zbytkového graffiti. Podle tvrzení realizačních pracovníků Axiom realu je řešením antigraffiti nátěr aplikovaný při opravách domů či tvorbě fasád. Jde o preventivní nátěr, při nastříkání graffiti na něj lze potom malůvku snadno odstranit. Tento postup však nebyl v našem družstvu doposud uplatňován, takže zkušenosti nemáme. Každopádně lze však říci, že i umenšení vizuálního vjemu částečně odstraněného graffiti působí na bydlící a kolemjdoucí pozitivně, neboť graffiti nekřičí z fasády domu do ulice, jako tomu bylo předtím v plné síle barev výtvoru. Jiný ukázkový pokus odstranění graffiti přímo z panelu nepokrytého fasádou se povedl, důsledkem je ale vybělení panelu, doslova očištění, což ale samozřejmě nikomu nevadí. Technici družstva Radovan Vydra (vlevo) a Zdeněk Šebek (vpravo) na prezentační akci firmy Axiom real v České ulici na mosteckém sídlišti Výsluní (blok 625). Nechávají si výbory samospráv a společenství vlastníků dělat preventivní antigraffiti nátěry? Pracovníci technického úseku a úseku inženýrské činnosti SBD Krušnohor upozorňují předsedy družstevních samospráv a společenství vlastníků na možnost nechat si provést antigraffiti nátěry v rámci přípravy investičních akcí, například zateplení domů, kdy se běžně dělají nové fasády. Na tuto možnost upozorňují také v případě oprav starých fasád. Snaha pracovníků obou úseků správy družstva se zatím nesetkala s velkým zájmem, předsedové zdůvodňují svůj odmítavý postoj finančními náklady na rozpracovaných akcích. Dá se předpokládat, že jen co pomine boom velkých stavebních akcí a fondy údržby se v domech zaplní penězi, zájem o antigraffiti nátěry a vlastní odstraňování graffiti výrazně vzroste. Daří se kromě toho nějakou osvětou tomuto jevu předcházet? Jak jsem již uvedl, Krušnohor nově komunikuje s pražskou firmou Axiom real. Ta zajistila pro pracovníky technického úseku prezentační akci na mosteckém sídlišti Výsluní a ti získané informace předávají předsedům a dalším členům výborů. Kromě toho tato firma připravila pro měsíčník Krušnohor, který je distribuován všem našim družstevníkům a vlastníkům bytů do poštovních schránek, šestidílný seriál o této problematice. Dá se proto předpokládat, že pozornost bydlících včetně členů výborů samospráv a společenství vlastníků se ve vztahu k činnosti tvůrců nelegálního graffiti zvýší. Ostatně z vlastní zkušenosti vím, že lidé jsou těmito výtvory čím dál víc znechuceni. Platí to i o mně. Zrovna nedávno jsem byl předsedkyní jednoho domu v Šestistovkách, což je mostecké sídliště Výsluní, informován o poškození kabin v čerstvě rekonstruovaných výtazích. Ukázala mi i fotografie, které si pořídila. Když jsem viděl ty výtvory, které podle mého soudu měly do graffiti hodně daleko, i když se jako graffiti na první pohled tvářily, zvedl se mi žaludek. Něco takového musel vytvořit devastátor nejhrubšího kalibru. Tento případ ukazuje, že se budeme muset tvorbě těchto umělců ještě více věnovat a rázně se postavit proti jejich destruktivní činnosti ničící majetek družstevníků a vlastníků bytů. Rozmlouval a fotografoval: Petr PROKEŠ

11 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 11 Stále a stále čistíme (i sochy) JAK NA GRAFFITI (6) Od jara přesně je tomu již půl roku spolu hovoříme prostřednictvím tohoto seriálu článků o čištění. TVRDÉ PODKLADY V textu jsme společně odstraňovali graffiti, ošetřovali fasády, obnovovali jejich vzhled, aplikovali antigraffiti nátěry, odstraňovali řasy ze stěn domů. A dnešní téma? Tvrdé podklady! OMLAZENÍ ČI PATINA Pokud jde o kámen a beton, pak z těchto podkladů je možno odstranit i takové znečištění, s nímž by na fasádě byl určitě problém, upozornil technik společnosti Axiom real Josef Szabo. V případě kamenných schodišť, portálů, balustrád, soch a reliéfů je naopak možno čištěním dosáhnou požadovaného omlazení nebo naopak patiny kamenných ploch. Ať se jedná o skutečné čištění, kdy je odstraňován následek vandalismu, zatékání, ptačí trus nebo jen hlodání zubu času, pak u kamenných a betonových podkladů je škála možností, jak věc provést, mnohem širší než u fasád, v jejichž případě jsme stále limitováni zranitelností podkladu. Byla to skoro umělecká práce, když jsme renovovali staleté pamětní kříže v obci Ostrov na Příbramsku, svěřil se Josef Szabo. Zadání tehdy znělo: vyčistit kámen tak, aby příštích padesát let mohl dále jenom stárnout. Kříže dnes vypadají až příliš nově, zhodnotil ostrovský starosta Petr Matějíček a dodal: Ale jsou krásné. Pohled na ně se vryje do paměti, na kříže hned tak někdo nezapomene. Text a foto: Ing. Jaroslav HLAVÁČ Celá bysta byla umělci postříkána červenou barvou. Je z travertinu. I takové rozsáhlé poškození barvou šlo odstranit. Bysta byla kompletně vyčištěna. AKCE 2 roky ČIŠTĚNÍ GRAFFITI z antigraffiti nátěru ZDARMA Mytí fasád Čištění povrchů Ochranné Antigraffiti nátěry Opravy fasád Fasádní nátěry Velký kamenný kříž rovněž prodělal očistnou kúru. Kvůli graffiti ještě přednedávnem k nepoznání dnes je jasno: je to železný kříž na kamenném podstavci.

12 12 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Čtyři desítky očí viděly unikátní řešení PROJEKT BEZPEČNÁ ZEMĚ (11) Další z odborných seminářů k problematice zabezpečení majetku a osob byl uspořádán odborem sociálních věcí Krajského úřadu v Karlových Varech ve spolupráci s odborem prevence kriminality ministerstva vnitra a Cechem mechanických zámkových systémů ČR. Výhodou semináře byla tematická šíře. V jeho průběhu se nehovořilo jen o projektu Bezpečná země, který je třešničkou na dortu veškerého předchozího snažení v této oblasti, řeč šla i o projektech jemu předcházejících jmenují se Bezpečný dům a Bezpečná lokalita. Čtyři desítky přítomných odborníků a zástupců veřejnosti probraly také další záležitosti bezprostředně navazující na danou problematiku. BEZPEČNÁ LOKALITA Po přivítání účastníků semináře krajskou manažerkou prevence kriminality Šárkou Benešovou blok přednášek zahájil Tomáš Koníček z ministerského odboru prevence kriminality. Shrnul statistické údaje o trestné činnosti v letech 1989 až Z provedené analýzy vyplynulo, že od roku 1999 počet registrovaných případů kriminality klesá. Zatímco v roce 1998 bylo v Česku podchyceno více než 426 tisíc deliktů, v roce 2012 jich bylo necelých 305 tisíc. Jedním z faktorů, jež mají vliv na snižování množství kriminálních skutků, je nepochybně úspěšná realizace projektů. Odbor prevence kriminality ministerstva vnitra je autorem programu Bezpečná lokalita a partnerem projektu Bezpečná země. Oba projekty přispívají pomocí relevantních rad a doporučení ke zvýšení informovanosti veřejnosti v oblasti zabezpečení majetku a osob, uvedl Tomáš Koníček. Ten dále seznámil s hlavními výstupy z celostátního průzkumu veřejného mínění k prevenci kriminality, který byl uskutečněn ke konci roku BEZPEČNÉ BYDLENÍ Preventivní projekt Bezpečná lokalita bezpečné bydlení praktikovaný v brněnské městské části Nový Lískovec zdárně funguje několik let. Konstatoval to zástupce Městské policie Brno Luboslav Fiala, pracovně zařazený na pozici strážníka, tedy člověka bezprostředně přicházejícího do styku s tvrdou životní realitou. Dosavadní zkušenosti hovoří nejen o rapidním úbytku výjezdů strážníků do této lokality moravské metropole, ale také o kladných reakcích obyvatel rizikového domu v Koniklecově ulici. KAMEROVÝ SYSTÉM Realizaci dvou preventivních projektů se věnovala také prezentace připravená břeclavskou radnicí. Zhodnotila přínos nového městského kamerového dohlížecího systému a přístupového systému v domech v rizikové lokalitě. BEZPEČNÁ ZEMĚ Ředitel Krušnohoru František Ryba (vpravo) a Tomáš Koníček z ministerstva vnitra jednali spolu na správě našeho družstva o možnostech dalšího rozvíjení projektu Bezpečná země. Dohodli se na tom, že se pokusí vytipovat vhodný dům v Mostě či Litvínově, v němž by byla realizována všechna opatření podle jmenovaného projektu a objekt by tak sloužil veřejnosti jako vzorový bytový dům. BEZPEČNÁ ZEMĚ NA MOSTECKU Blesk Š&Š Daniel Šimandl Následovalo představení projektu Bezpečná země. Slova se ujal cechmistr (předseda) Cechu mechanických zámkových systémů ČR Petr Fráz. Věnoval se vysvětlení obsahu a cílů Bezpečné země, ale i úspěšným výstupům projektu. Zdůraznil, že se stále ukazuje, jak je zapotřebí objektivně a nestranně informovat zájemce o zabezpečení. Cechmistr seznámil posluchače i s jednotlivými typy mechanických zábranných systémů, představil uzamykací systémy, bezpečnostní třídy a certifikace výrobků. Informoval o nejnovějších trendech v oblasti montáží bezpečnostních dveří a dalších prvků mechanického zabezpečení. Praktické ukázky uzamykacích systémů a visacích zámků předvedl člen cechu David Sobotka, odborný pracovník společnosti Tokoz. Zajímavá byla i prezentace zajištěná Jaroslavem Kolaříkem. Ten seznámil s novými možnostmi syntetického označení majetku označení sloužícího jako prevence proti krádeži. BEZPEČNÝ DŮM Jiří Janich ze společnosti Betacontrol popsal systém Bezpečný dům. Zdůraznil, že tento systém je komplexním řešením ochrany majetku v bytových objektech. Spojení přístupového systému se systémem kamerovým a protipožárním za doprovodu zabezpečení bytů a sklepních prostor a s on-line dohledem nad těmito systémy vytváří unikátní řešení. Základní zásady zabezpečení objektů z pohledu prevence kriminality shrnul v závěru semináře Tomáš Koníček. DEBATA Účastníci potom živě diskutovali nejen o přednesených tématech, ale i o způsobech řešení problémů měst a obcí vzniklých při realizaci preventivních projektů. Text a foto: Petr PROKEŠ (za využití podkladu MV ČR)

13 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 13

14 14 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva CIS a IPTV stále v domech rozšiřujeme CIS-SBD KRUŠNOHOR A DIGITÁLNÍ TELEVIZE Ani na podzim se společnost SOFTEX NCP nepřipravuje na zimní spánek. Na to, co se aktuálně děje kolem Centrální informační sítě (CIS) a digitální televize IPTV, jsme se zeptali ředitele MIROSLAVA PRŮŠI. V předchozím vydání Krušnohoru jste se zmiňoval o rozšiřování CISu v domech ve správě družstva. Jak to jde? Stále intenzivně pracujeme na rozšiřování sítě CIS v domech, kde se výbor SA nebo SV rozhodl pro připojení na základě akce Instalace CISu zdarma. Má širokou odezvu a budeme rádi, když se připojí další domy. Nyní byla dokončena instalace v osmi domech s počtem 400 bytů, do konce roku chceme připojit minimálně dalších 300 bytů. Kterých domů se dokončené práce týkaly? Hovoříme o blocích č. 98, 293, 333, 392, 393, 406, 530 a 581. Připojení je velice jednoduché. Stačí zavolat na číslo a ostatní již zařídíme. Pro výbory SA a SV působící v domech bez připojení na CIS dodávám, že stačí vyplnit formulář, který obsahuje souhlas s instalací. Lze jej stáhnout ze stránek Je také možné ho vyzvednout v sídle naší společnosti. Předseda domu vyplněný formulář předá správě družstva k projednání a evidenci. Pokud by cokoliv nebylo jasné, naše kolegyně ochotně poradí na čísle Na jaké televizní programy se klienti mohou těšit? Koncem srpna došlo k zařazení nového kanálu ze skupiny České televize jde o dětský kanál ČT Déčko/ČT art. Byl zařazen do všech základních tarifů kromě TV Mrňous. Zároveň budou ze všech základních tarifů IPTV vyřazeny málo sledované kanály Harmonie TV, Meteo TV a Channel One Russia. Důvodem je uvolnění kapacity pro jiné stanice divácky zajímavější a sledovanější. Tematická TV FILMBOX.HD změnila název na SUPERBOX.HD. Právě sem byly od září zařazeny dva nové kanály FILMBOX a FILMBOX PLUS. Dobrou zprávou je, že koncová cena této tematické televize bude pro naše zákazníky snížena na 201 Kč za měsíc. Zároveň informace o programové změně, kterou jsme avizovali už před časem: při zařazení kanálu Sport 2 HD došlo ke zvýšení ceny ze strany poskytovatele programu. Proto jsme byli nuceni výměnu Sportu 2 za Sport 2 HD zatím pozastavit a počkat na výsledky jednání s poskytovatelem. Máme totiž zájem na tom, aby se ceny našich služeb nezvyšovaly. O závěrech jednání budeme včas informovat. Rozmlouvala: Alena PRŮŠOVÁ ml. CIS VE VAŠEM DOMĚ RYCHLÝ INTERNET DIGITÁLNÍ TELEVIZE až 100 Mbit/s až 115 kanálů od 170 Kč/měs. od 99 Kč/měs. INFORMUJTE SE TAKÉ NA TELEFON VOIP A GSM SOFTEX NCP je vaším spolehlivým partnerem téměř 20 let

15 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 15 O osudu rozhodli v sušárně číslo 7 JAK JSME ZAČÍNALI (77) K funkci předsedy se dostal náhodně a nechtěně v době, kdy v Mostě probíhala jedna z vln privatizace městských domů. To se psal rok Tehdy platilo ustanovení radnice, že nám byty prodá se slevou, pokud byt zakoupíme do stanoveného termínu. No a protože peněz není nikdy dost a tato nabídka mi proto nebyla cizí, vyprovokoval jsem lidi bydlící v domě písemnými pozvánkami na jednání v této věci ve velké sušárně číslo 7, zavzpomínal FRANTIŠEK KUBÍK, předseda SV 173 v bloku 335 na ulici 1. máje v Mostě. (Mimochodem ve stejné sušárně probíhají schůze dodneška. Koná se zde shromáždění vlastníků bytů.) Sešli jsme se tam dvakrát. Na první schůzi jsme se dohodli, že se zeptáme příbuzných, kamarádů a známých co bude pro nás lepší vést si dům sami, anebo si ho někým nechat spravovat? Neměli jsme s tím zkušenosti. Na druhé schůzi jsme se usnesli, že nám bude dělat správu Krušnohor. Lidi si mě zvolili. Řekli, že když jsem byl tak aktivní, tak dům povedu, doplnil František Kubík. SVETRY A TEPLÁKY Blok 355 si právě obléká nový kabát. Už se těším, až bude v prosinci zateplení hotovo, svěřil se František Kubík. Začátky ve funkci byly těžké. Objekt byl zastaralý, domovní správa se o něj předtím moc nestarala, popsal stav předseda. Proto první investice nenechala na sebe dlouho čekat. Když jsem chodil po partajích a bydlící mi otevírali dveře od bytů pod střechou, byli oblečeni ve svetrech a teplácích a ještě k tomu měli přes sebe přehozené deky, sdělil František Kubík. Podle jeho vyprávění byla v zimním období bydlícím zima a v létě naopak velké vedro. Hodně o tom ví, také pod střechou bydlel přesně 22 let. Potom k neuspokojivému stavu přispělo ještě zatékání vody, bylo problematické najít praskliny. První investicí byla oprava a zateplení střechy. Ponechali jsme si původní střechu a na ni položili dvaceticentimetrovou vrstvu polystyrenu. Tato úprava stála půl milionu korun. Tehdy to byla novinka. Mohlo se to zdát drahé, ale dnes by to bylo v úplně jiných relacích daleko dražších, zhodnotil František Kubík a zavzpomínal na výbornou spolupráci s tehdejší techničkou družstva Janou Moltašovou. Starat se o dům to je pěkná fuška. Dělat předsedu to představuje práci s lidmi. A co obnáší pojem práce s lidmi, to snad ani nemusím vysvětlovat. Naštěstí mám velkou oporu v manželce. Ta toho udělala pro mě moc. A také mi ušetřila spoustu cestování na správu družstva, pracuje totiž přímo v ní. To je moje velká opora. S ledasčím mi poradí, pochvaloval si spolupráci František Kubík. HOTOVO Problém se střechou nebyl jediný. Když partajím roznášel po domě vyúčtování, povšiml si, že bydlící v krajních bytech měli nedoplatky, čili spotřebovali hodně tepla. Aby se zlepšila úroveň bydlení v domě, nechali zateplit boční štíty a zajistili instalaci nových vchodových dveří. Ty staré byly již na spadnutí a na chodbách byla zima. Nyní máme pěkné vchodové dveře. Štíty byly zatepleny a lidi přestali platit nehorázné částky za topení, které je předtím nezahřálo. Dneska je úroveň bydlení v domě úplně někde jinde, zdůraznil František Kubík a dodal: Máme hotové nové plastové rozvody vody, plynové rozvody, příští rok bychom chtěli udělat generální opravu elektrických rozvodů v domě. Jinak je všechno hotové, informoval František Kubík. TROJICE MUŽŮ V domě bydlí převážně dříve narození. Ti díky zkušenostem přistupují k životu velice zodpovědně, a proto v domě nejsou žádné problémy. Panují zde dobré mezilidské vztahy. Kolem objektu i v celé ulici je hodně zeleně. Důchodci se starají o dva záhonky s květinami. Dělají to dobře a rádi, pochválil předseda. Výbor SV tvoří tři muži z každého vchodu jeden. František Kubík je z prvního, Jan Bosák z prostředního (mimochodem starousedlík od kolaudace domu) a Libor Manda z třetího (předseda si ho váží pro pracovitost, zapálenost a iniciativnost). Text a foto: Petr PROKEŠ HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA

16 16 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva CO NOVÉHO V JINÝCH DRUŽSTVECH SBD POKROK PRAHA Nová služba Pohyb na bytovém trhu je velký a tomu se chce přizpůsobit i pražské Stavební bytové družstvo Pokrok. Proto od 1. září nabídlo svým členům novou bezplatnou službu. Tou je inzerování koupě, prodeje nebo výměny bytu na webových stránkách družstva a ve svém tiskovém zpravodaji Krok za krokem. Družstvo se vám pokusí touto možností ušetřit finanční prostředky, které byste jinak museli zaplatit realitní kanceláři, upozornil předseda představenstva Oldřich Sova. Zájemci o inzerci si stáhnou z webu formulář a vyplněný ho pošlou na adresu správy Pokroku. A pak už budete čekat, jak to dopadne. Držíme palce! uzavřel za představenstvo a redakci zpravodaje, která je do realizace novinky zapojena, Oldřich Sova. BD DRUŽBA ÚSTÍ N. L. Povodeň se jim nevyhnula Červnová velká voda se objektům ústeckého Bytového družstva Družba nevyhnula. Již 2. června v souvislosti s varováním, že vodní hladina stále stoupá a povodňová vlna se ke krajskému městu blíží, byl svolán krizový štáb družstva se zaměřením na eliminaci škod v domech na Střekovském nábřeží a v ulicích Na Pile a Kozinova. S předstihem byly zajištěny prostředky na sanaci, nasmlouvány firmy k provedení co nejrychlejší a nejefektivnější dekontaminace objektů, informovala předsedkyně představenstva Monika Sobotková. Protipovodňová hráz byla překonána vodou dne 6. června při výšce hladiny 10 metrů a 72 centimetrů. SBD DĚČÍN Odolnost, spolehlivost, odpovědnost Deset tisíc bydlících žije v domech vlastněných či spravovaných Stavebním bytovým družstvem Děčín. To v roce 2012 vytvořilo čistý zisk ve výši 1 milionu 667 tisíc korun. Mám radost, že SBD Děčín potvrzuje každým rokem svými výsledky svou odolnost, spolehlivost a vysokou společenskou odpovědnost, prohlásil předseda představenstva Ivo Jeřábek před delegáty na jejich shromáždění, jež se jako nejvyšší orgán družstva zabývalo jeho hospodařením. Bytová družstva včetně toho našeho jsou navzdory různým vlivům v České republice pevně zakotvena, zdůraznil. Připravil: (pp) Jak je to (doopravdy) s Novou zelenou úsporám NA ZKUŠENÉ ZA HUMNY Státní podpůrný program Nová zelená úsporám zahájil s velkou slávou. Od 12. srpna je možné podávat žádosti o dotace program je ale zaměřený jen na rodinné domy. Byl spuštěn v pondělí 12. srpna v 10 hodin dopoledne a do 16. hodiny dosáhl počet přijatých žádostí výše s požadavkem na 275 milionů korun. V pátek 16. srpna už byl počet žádostí na úrovni s požadavkem na 397,6 milionu korun. Příjem žádostí ukončí ministerstvo životního prostředí v okamžiku vyčerpání stanovené alokace, nejpozději však 29. listopadu. Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo na podporu programu 1 miliardu korun, dalších 800 milionů plánuje přidat z emisních povolenek. Od úřednické vlády v demisi má slíbenu 1 2 miliardy korun z prostředků státního podniku Lesy České republiky. Výplaty peněz plánuje ministerstvo už na podzim. První výzva se zaměřuje hlavně na zateplení, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a na efektivní využití zdrojů energie, výměnu zdrojů tepla na tuhá paliva nebo ekologicky šetrné zdroje. Stavební firmy se ale obávají, že stavební sezona letos skončí dřív, než budou vyřízeny administrativní náležitosti žádostí o podporu v novém programu Zelená úsporám. Podle informací, které máme od našich členských firem, poptávka po stavebních pracích v souvislosti s programem Nová zelená úsporám zatím nebyla lidé pravděpodobně čekají na vyhlášení podmínek, uvedl generální ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Miloslav Mašek. Už při červnovém vyhlášení výzvy upozorňovali stavbaři na skutečnost, že nový program přišel pozdě. Pomůže prý tak spíš menším regionálním firmám. Přesto to stavbaři vítají jako vzpruhu pro utlumený stavební trh, ačkoli program má oproti minulému k dispozici méně peněz a je administrativně náročnější. Je proto možné, že někteří lidé nestihnou projekt řádně připravit a podmínky splnit. Rozsah útlumu státních investic přispěl k propadu české ekonomiky. Programy na podporu renovací budov jsou smysluplné, ale krátkodobé programy často spíše než ke stabilizaci jednotlivých sektorů přispívají mimo dalších negativ k jejich nestabilnímu vývoji. Dlouhodobý program na podporu energeticky úsporného stavebnictví by měl makroekonomické přínosy. Snížení energetických nároků ekonomiky patří ke strategickým cílům ekonomické politiky zlepšilo by mimo jiné konkurenceschopnost českého hospodářství, říká Luděk Niedermayer, ředitel Deloitte Advisory. Pavel Ševčík, viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, k tématu uvádí: Stavebnictví se v současné době nachází ve velmi složité situaci a právě dlouhodobá strategie v oblasti snižování energetické náročnosti budov by měla přinést tolik očekávané zakázky především malým a středním firmám. Česká republika se jako členská země Evropské unie zavázala k přijetí opatření, která povedou k úsporám nákladů na vytápění a k šetření energiemi. Proto by měly být vyhlášeny další programy, které kromě Panelu a Nové zelené úsporám využijí finanční prostředky EU programovacího období Díky vysokému multiplikátoru pak bude zásadně ovlivněna zaměstnanost ve stavebnictví a vzrostou I přínosy do státního rozpočtu. Hned v úvodu Nové zelené úsporám se vyskytly i personální problémy. Každá žádost musí být opatřena odborným posudkem. Jenže: v ČR je nyní asi energetických specialistů, ovšem jen přibližně 300 z nich má zkoušky energetického auditora, který může razítkem projekt stvrdit. Už nyní tak lidé v praxi narážejí na delší čekací lhůty při tvorbě projektu. První verze programu Zelená úsporám hospodařila s 21 miliardami korun a podpořila zateplení a nové čisté zdroje tepla minimálně pro 150 tisíc domácností. Nestačila ale všem žadatelům. Ministerstvo navíc udělalo podle zástupce ombudsmana Stanislava Křečka několik chyb, například neaplikovalo správní řád. Neúspěšní žadatelé se tak prý mohou obrátit na soud. Jak to tak vypadá, družstevní majetek zase ostrouhá. Na oficiálních webových stránkách programu Nová zelená úsporám se výslovně uvádí: V roce 2013 a 2014 neplánujeme vyhlásit výzvu na bytové domy. Text a foto: Krok za krokem (zpravodaj SBD Pokrok Praha)

17 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 17 Sklepy se staly rájem pro zloděje ZE ŽIVOTA POLICIE ČR (31) BEROU VŠE Sběrači kovů, kteří zcizují kovové materiály, kradou nejen na železnici či v těžebních lokalitách. Neznámý pachatel odcizil měděné kabely z několika lamp veřejného osvětlení mezi obcemi Korozluky a Sedlec. Než se ke kabelům dostal, odstranil krytky vstupu k ovládání lamp a obcím tak způsobil škodu za více než 10 tisíc korun. Do supermarketu přišel pro kovy další poberta. Vylezl Na linku 158 zavolal muž a oznámil, že na starém libkovickém letišti nalezl pravděpodobně granát a další munici v místě, kde provádí archeologický průzkum. Na místo vyslaná hlídka z policejní stanice Lom zjistila, že se opravdu jedná o dělostřelecký granát a přivolala odborníka z pyrotechnické služby. Policejní expert dělostřelecký granát ráže 105 mm z druhé světové války včetně nábojnice stejné ráže vykopal ze země, zajistil a předměty převezl ke zneškodnění. na objekt budovy v Mostě, kde odmontoval trubky od klimatizace. Firma vyčíslila škodu na částku 45 tisíc korun. Lešení za 100 tisíc odnesl jakýsi jiný podnikavec. Ten přelezl oplocení u firmy v průmyslové zóně Komořany a ze skladu následně ukradl trubkové lešení. PŘIŠEL O MOBIL Kapsář úřadoval na Mostecké slavnosti Okradl mladého muže, kterému v podvečerních hodinách nepozorovaně ze zadní kapsy kalhot odcizil mobilní telefon. Poškozený krádež odhalil ještě na slavnosti, když si hodlal zavolat. Lapka využil vysoké návštěvnosti a mladíka o mobil uložený v kapse připravil. Způsobena škoda činí korun. RÁJ ZLODĚJŮ Policisté šetří případy krádeží věcí ze sklepů, což je ráj zlodějů. V centru Mostu vnikl zloděj oknem do sklepní místnosti, z níž odnesl rybářské potřeby a nářadí. Krádeží způsobil škodu za více než 20 tisíc korun. Další lapka kradl v Litvínově. Překonal vstupní dveře a poté se vloupal do kóje, ze které odcizil čtyři kusy hliníkových disků včetně pneumatik za 20 tisíc korun. V panelovém domě na sídlišti Výsluní v Mostě čekal na pachatele tučný lup. Poté, co se zloděj dostal přes zámek do sklepní místnosti, ukradl zimní pneumatiky, pytle s oblečením, cédéčka, spotřební elektroniku, elektrospotřebiče a další předměty. Vše za 42 tisíc korun! DOSTAL PĚSTÍ Oznámení případu výtržnictví a ublížení na zdraví přijali mostečtí policisté. Mělo k němu dojít v Žatci ve večerních hodinách. Mladý muž z Mostu tam dostal ránu pěstí od muže, jehož zná od vidění. Příčinou však nebyla hádka, žádná se nekonala. Podezřelý muž způsobil poškozenému zranění, napadený byl hospitalizován v nemocnici. MALOVAL A ZLIKVIDOVAL Policejní hlídky z obvodního oddělení Hamr kontrolovaly cyklisty v rámci preventivní akce Bezpečně na kole. Muži zákona prohlédli třicet jízdních kol a zjišťovali, zda jsou řádně vybavena podle vyhlášky. Zajímalo je i to, zda cyklisté před jízdou nepožili alkoholické nápoje či jiné návykové látky. Technické požadavky na vybavení kol nesplňovalo deset cyklistů a jejich přestupky byly řešeny domluvou. U žádného z kontrolovaných cyklistů nebyl v dechu zjištěn alkohol. Ti, co měli v pořádku svůj dopravní prostředek, dostali od mužů v uniformách reflexní prvky odrazky na pedály a do výpletů kol. Všem pak policisté předali propagační kartu určenou pro cyklisty s výňatkem vyhlášky a preventivními radami. Mostečan ve věku 36 let hodlal malovat graffiti na legální stěnu. K ní však nakonec ani nedošel. Cestou v Mostě procházel podchodem a rozhodl se, že stěnu zkrášlí v něm. Byl na to patřičně vybaven, v batohu měl celkem 18 sprejů různých barev. Ještě při tvorbě svého díla byl přistižen policejní hlídkou, kterou prý čekal. Když se dozvěděl, že jeho jednání je trestným činem, na místo přišel druhý den a svůj výtvor přemaloval bílou barvou. I tak mu mostecká policie sdělila ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci. Připravila: nprap. Ludmila SVĚTLÁKOVÁ tisková mluvčí ÚO PČR Most

18 18 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Tajemství Babylonu pro dnešek VYZNEJTE SE VE VAŠICH PENĚZÍCH (4) Dvouhodinové čtení útlé knihy Nejbohatší muž v Babyloně může změnit váš život. Je to snad nejsrozumitelnější návod na to, jak získat, udržet a rozšiřovat osobní a rodinné bohatství. zboží. Hypotéka je dobrý dluh. Ušetříš na nájmu, trochu k tomu přidáš a po splacení budeš mít vlastní bydlení! Knihu si přečetly miliony lidí, ale jenom drtivé menšině pomohla. Důvod je prostý. Většina lidí se tím návodem neřídí. Možná za to mohou poněkud archaické formulace v knize. Nechte se inspirovat jejich překladem do současného pojetí. SEDM KLÍČŮ K OSOBNÍMU BOHATSTVÍ Před několika tisíci lety to Babyloňané vyryli do hliněných tabulek. Z příběhů dnešních úspěšných a bohatých lidí je zřejmé, že dělají přesně to, co je na hliněných destičkách vyryto. Rozdíl je jen v tom, že nynější úspěšní lidé popisují dávná pravidla moderními slovy. Ta původní jsou sice archaismy, ale jsou více srozumitelná. Jdou na dřeň. Odhalte tedy Sedm zlatých pravidel starých Babyloňanů. TAJEMSTVÍ Z HLINĚNÝCH DESTIČEK V knize si Bansir, chudý stavitel vozů, posteskl: Pronásleduje mě myšlenka, že přece nemůžeme žít rok co rok tak uboze. Jenom práce a stále práce a žádné jmění! Jeho přítel mu poradil dobrou věc: Neměli bychom se zajímat o to, jak to dělají ti bohatí? A vydali se pro rady ke starému příteli Arkádovi. Ten se z chuďasa stal nejbohatším mužem v Babylonu a tradovalo se o něm, že radí samotnému králi. A právě on předal Bansirovi sedm zlatých pravidel, jež mu pomohla vybudovat ohromný majetek. Nechte se tedy inspirovat překladem z hliněných destiček do dnešního jazyka: 1. pravidlo: Naplnit peněženku Co radil Arkád Bansirovi: Z každých deseti měďáků, které vyděláš, si dej jeden měďák stranou. Moderní překlad: Dej si něco stranou. Nespotřebuj všechno, co vyděláš! 2. pravidlo: Kontrola vydání Co radil Arkád Bansirovi: Vyryj si do hliněné tabulky seznam věcí, které potřebuješ, a věcí, po nichž toužíš. Vyber jenom to, co je nutné a ostatní škrtni. Moderní překlad: Nemusíš mít všechna lákadla, která jsou kolem tebe. Nemusíš mít všechno, co vidíš. Místo k moři zajeď v létě na Šumavu. Žij stejně jako Bill Gates. Jeho výdělek je 200tisíckrát vyšší než příjem průměrného Američana. Jeho výdaje ale nejsou 200tisíckrát vyšší než výdaje průměrného Američana. Z toho úhlu pohledu žije Bill Gates skromný život. 3. pravidlo: Ať zlata přibývá Co radil Arkád Bansirovi: Každý měďák, který dáš stranou, odnes Agarovi, výrobci štítů. Jednou za půl roku vždycky nakupuje bronz ve velkém a potřebuje na to co nejvíce peněz. Když dobře nakoupí, podělí se s ostatními a vrací jim měďáky s dobrým úrokem. Moderní překlad: Když už si dáš něco stranou, tak to ulož tak, abys na tom vydělal něco navíc. 4. pravidlo: Chraň svoje jmění Co radil Arkád Bansirovi: Chraň svoje jmění, ať o něj nepřijdeš. KDO JE Mgr. JAN MARTÍNEK A JAK HO KONTAKTOVAT Nezávislý finanční konzultant Kancelář: ul. Pionýrů 2806 (VŠFS), Most Tel.: ovbmail.cz Další rady a tipy najdete na Můj přítel vzal všechny svoje peníze a nakoupil od Féničanů výhodně šperky. Féničané jsou známí podvodníci a on nakoupil padělky. Přišel o všechno. Moderní překlad: Nevsázej všechno na jednu kartu. Neexistují vysoké výnosy bez vysokého rizika. 5. pravidlo: Bydliště je investice Co radil Arkád Bansirovi: Mnoho lidí v Babylonu vychovává děti v žalostných podmínkách. Platí majitelům vysoké nájmy za ubohé byty. Bohatí lidé ti rádi půjčí na pořízení vlastní usedlosti, když jim dáš tu usedlost do zástavy. Až jim vrátíš peníze, budeš mít majetek a budeš mít co předat dětem. Moderní překlad: Špatný dluh je ten, který ti nepomáhá bohatnout. Nepůjčuj si na spotřební 6. pravidlo: Zajisti si budoucí příjem Co radil Arkád Bansirovi: Nebudeš pořád mladým mužem, který může pracovat. Jednou budeš starým mužem, jenž nemůže ohnout svá záda. Abys mohl i potom vést šťastný život, odkládej si na tu dobu ještě jeden měďák stranou. Moderní překlad: Je úplně jedno, čím masírují média tvůj mozek o státní penzi. Dávej si něco stranou na stará kolena. 7. pravidlo: Více vydělávat Co radil Arkád Bansirovi: Radím ti totéž, co všem ostatním mužům aby se dostali do popředí ve svém řemesle, aby nezůstali na místě, nezaostávali a vždy byli v něčem lepší než ostatní. Využij každé příležitosti ke zdokonalení a budeš si pak vydělávat víc peněz. Moderní překlad: Vše se vyvíjí. Dneska mnohem rychleji než dřív. Dokonce jsou profese a řemesla, jež zanikla. A budou zanikat. Před pár lety byla běžná profese telegrafisty. Dnes tato profese neexistuje. Pracuj na sobě a přizpůsobuj se době. Buď o krok napřed. V zaměstnání si tě budou více cenit a v podnikání porazíš konkurenci. A to je celé. Dává vám to smysl? Tak se do toho pusťte! Začněte třeba tím, že si přečtete knihu Nejbohatší muž v Babyloně. Na internetu je k mání v řadě e-shopů za cenu kolem stovky. Určitě nebudete této drobné investice litovat. Mgr. Jan MARTÍNEK nezávislý finanční konzultant

19 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 19 Umíme skloubit temperamentní muziku a zpravodajství, říká Renata Myslíková LIDÉ Z GAMA RÁDIA A ALFA TELEVIZE Působí rozvážně, přemýšlivě až zádumčivě, záhy se dokáže zasmát od plic, perfektně rozumí inteligentnímu humoru, brilantně komunikuje, má přehled a umí být nad věcí. Jinak to v její profesi asi ani nejde vykonává totiž velice zodpovědnou práci. Je šéfredaktorkou zpravodajství Gama Rádia a Alfa TV. Jmenuje se RENATA MYSLÍKOVÁ. Jsi nositelkou dvou vysokoškolských titulů Mgr./magistra a Ing./inženýrka. Jak ses k nim dostala? Nebudeš mi zřejmě věřit, ale řádně dokončeným vysokoškolským studiem. (Smích.) Vystudovala jsem žurnalistiku na Palackého univerzitě v Olomouci, marketingovou a sociální komunikaci na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a hospodářskou politiku na České zemědělské univerzitě v Praze. Ty jsi snad nejvzdělanější novinář na světě! Jeden obor žurnalistika by ti snad nestačil? Když jsem dokončila studium žurnalistiky, začal mě zajímat obor marketingová a sociální komunikace. Jde o velice zajímavý obor, který je v našem životě všudypřítomný. Obor hospodářská politika je pak pro mě dalším doplňujícím oborem takovou novinářskou specializací. Politika mě totiž, stejně jako marketing a sociální komunikace, hodně baví. Nevidím na ní nic neslušného, je to v podstatě umění lidí se dohodnout. Na nás, novinářích, je pak sledovat, jak to politikům jde. Čím tě novinařina láká? Mám ráda lidi to je ten důvod. Ráda se s nimi setkávám a ráda s nimi mluvím. Navíc mi připadá velice důležité lidem tlumočit, co politici vůbec zamýšlejí, jaké změny dělají. Když jde totiž člověk do politiky, má vše promyšleno, ví, čeho všeho chce dosáhnout. Potom když se dostane nahoru zničehonic začne v řeči používat cizí termíny. Občané mu přestávají rozumět. Navíc se ztrácí v kolotoči věcí, jež vymyslel. Potřebuje tlumočníka. Myslím si, že sledovat realitu, umět ji analyzovat a informace následně přeložit člověku do lidštiny, je posláním žurnalisty. Pořád mluvíš o politice, a proto jistě ne náhodou vedeš publicistický pořad Coffee Corretto Do kavárny zvu zajímavé lidi zvláště politiky a představitele měst. Starosta je volený zastupitel, jako takový by pak měl, podle mě, skládat účty ze své činnosti. Občané mají právo vědět, jak si jimi zvolený člověk vede a zda plní to, co před volbami slíbil. Jak se na vysílání Coffee Corretta připravuješ? Musím se podívat do volebních programů, přečíst si zprávy ze zasedání zastupitelstva a rady. Musím mít tolik informací, abych když host začne od otázek utíkat, ho dokázala vrátit k tématu nebo abych byla schopná reagovat na jeho odklon od probírané tematiky. Jsi šéfredaktorkou rozhlasového a televizního zpravodajství. Neplete se ti to dohromady? Nemám s tím problém. Navzájem se to prolíná. Televizní zpravodajství má tu výhodu, že je v něm zapojen obraz. Předností rozhlasu je zase rychlost, je hned u události. Možnost kombinace obou druhů zpravodajství mi přijde jako velký novinářský bonus. Je o tobě známo, že máš výbornou paměť. Nebojí se někteří lidé tvé paměti? Třeba dokážeš hostovi ve vysílání připomenout nepříjemné věci Dobrý politik dokáže každou otázku obrátit ve svůj prospěch. Je na něm, jak se k ní postaví. Gama Rádio je rockové. Patří zpravodajství do vysílání hudebně vyhraněné stanice? Je to raritní spojení, řekla bych nový model. Zaplňuje mezeru na trhu. Vznik Gama Rádia je reakcí na skutečnost, že tady chyběla rocková stanice, stejně jako skutečně regionální rádio. Kdysi vzniklá rádia v Mostě, Teplicích, Ústí či Chomutově se stala součástí celostátních sítí a přestala plnit svoji původní funkci. Proč mám jako Mostečanka poslouchat informaci o tom, že je auty ucpaný Nuselský most, když mě zajímá situace na silnici první třídy číslo 13? Gama Rádio je vynikající v tom, že představuje skloubení temperamentní muziky a zpravodajství přímo z regionu. Rozmlouval: Petr PROKEŠ Foto: Gama Rádio

20 20 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Mostečané hodili starosti za hlavu a šli Rytmická hudba dechových kapel, ladné pohyby mažoretek, skotačení mladých tanečníků, řízné kroky sportovců, mávání dětí do všech světových stran, bojové pokřiky kolektivů přátel, důstojná chůze uniformovaných členů Spolku severočeských havířů, dovádění permoníků s pracovními nástroji v rukách, úsměvy, dobrá nálada a primátorský pár v čele takový byl průvod modrobíle (v barvách města) i jinak barevně oblečených pochodujících, který vyšel poprvé z 1. náměstí, aby odhadem přes tisíc lidí, kteří jej tvořili, přivedl do areálu u přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie. Již tradičně se zde konala Mostecká slavnost největší lidová veselice v širokém okolí. Jejím pořadatelem bylo statutární město Most za partnerské Primátor s manželkou v čele průvodu se zdraví s občany. Zatímco čelo průvodu bylo již u kostela, konec u Stovek. Dobrý voják Švejk se vypravil s praporem Švanda zvítězí. Hejtmanova premiéra. Poprvé hovoří na naší slavnosti. U stánků byla hlava na hlavě.

Usnesení SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 16. ČERVEN 2011

Usnesení SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 16. ČERVEN 2011 Usnesení SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 16. ČERVEN 2011 Podle bodů schváleného programu a na návrh návrhové komise: A. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SCHVALUJE: 1. Zprávu o hospodaření SBD Krušnohor za rok 2010, samostatnou

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

Bytové družstvo Žižkova 2801

Bytové družstvo Žižkova 2801 Bytové družstvo Žižkova 2801 se sídlem Karviná-Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ 733 01 IČ: 285 97 036 Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 2375 Zápis z jednání členské schůze, konané dne 18.6.2014

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 I. Shromáždění SVJ Baranova 10 Praha 3 se sídlem Baranova 1878/10, Praha 3, 130 00, IČ: 248 30 003 (dále jen Společenství)

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVEN 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 6 (101) ZDARMA Vyzývací pohár (Challenge Cup) zasloužená odměna završující veleúspěšnou sezonu DHK Baník Most. Při tomto pohledu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 9 (104) ZDARMA Nastal čas největší lidové slavnosti na Mostecku. Nejen primátor s manželkou zvolí oděv v modrobílých barvách

Více

Delegáti vytvořili rekord ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7 (102) ZDARMA

Delegáti vytvořili rekord ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7 (102) ZDARMA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7 (102) ZDARMA Záplava červených hlasovacích lístků nad hlavami delegátů znamená vyjádření souhlasu se zněním usnesení nejvyššího

Více

ZÁZRAK! Slevy až 30 % na vybraný sortiment Sapeli. www.sapeli.cz. v období od 1. 11. do 20. 12. 2013 u vybraných obchodních partnerů SAPELI.

ZÁZRAK! Slevy až 30 % na vybraný sortiment Sapeli. www.sapeli.cz. v období od 1. 11. do 20. 12. 2013 u vybraných obchodních partnerů SAPELI. ZÁZRAK! Slevy až 30 % na vybraný sortiment Sapeli Akční slevy lze uplatnit při objednání kompletu (dveře + zárubeň) v období od 1. 11. do 20. 12. 2013 u vybraných obchodních partnerů SAPELI. www.sapeli.cz

Více

Vážený pane Vašku, Objasnění problému

Vážený pane Vašku, Objasnění problému Radovan Vašek Odbor obecního majetku Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4 - Krč Vážený pane Vašku, radovan.vasek@praha4.cz na základě naší listopadové schůzky, na níž jsme společně probírali otázku rozdělení

Více

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů).

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů). Zápis ze členské schůze Společenství vlastníků jednotek Rižská 1492, Praha 15, konané dne 21.8.2008 Datum konání : 21.8.2008 Místo : Toulcův Dvůr, Praha 15 Předsedající schůze : Lucie Šimková Zapisovatel

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480 Přítomni: Dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Přítomno

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Přítomni: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda pí. Lenka Dúpalová členka výboru

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 1430/05-945 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 1430/05,

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Jak správně objednat dveře a obložkové zárubně

Jak správně objednat dveře a obložkové zárubně Jak správně objednat dveře a obložkové zárubně Při výběru interiérových dveří se nejdříve musíme rozhodnout, jaký účel mají splňovat. Zda potřebujeme vchodové dveře do bytu (požárně odolné nebo požárně

Více

Z á p i s. ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vítkovice konaného dne 8.6.2015 v Kulturním domě AKORD, nám. SNP, Ostrava-Zábřeh

Z á p i s. ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Vítkovice konaného dne 8.6.2015 v Kulturním domě AKORD, nám. SNP, Ostrava-Zábřeh Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 390/54, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Z á p i s ze shromáždění delegátů

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 7 (114) ZDARMA Dítě posiluje Lídr. Zatím sice nedosahuje popularity Vlastimila Vozky, svého předchůdce na vedoucí pozici

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Holoubkov 196 Mobil: 724 221 907 338 01 HOLOUBKOV E-mail: m.balda@seznam.cz Zápis ze 2. schůze shromáždění SVJ domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Zápis č. 15/09 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 17. 12. 2009 v Praze

Zápis č. 15/09 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 17. 12. 2009 v Praze Zápis č. 15/09 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 17. 12. 2009 v Praze Zahájeno v 18:00 hodin Celkem členů BD: 76 V čase zahájení schůze přítomno 46 členů BD, schůze tedy byla

Více

Zápis č. 28/2015 ze schůze Výboru SVJ

Zápis č. 28/2015 ze schůze Výboru SVJ Zápis č. 28/2015 ze schůze Výboru SVJ Datum konání: 19. 3. 2015 Místo konání: kancelář SVJ, Jiránkova 1138/2, 163 00 Praha - Řepy Čas konání: 19:00 20:30 hod. Přítomni: Nepřítomni: Výbor SVJ: Tomáš Hácha

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA PAVLIŠOVSKÁ 2283, 2284 a 2285 ZA ROK 2013 1. ÚVOD 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI 3. ORGÁNY DRUŽSTVA 3.1 PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA 3.2 KONTROLNÍ KOMISE 3.3 ČLENSKÁ SCHŮZE 4. ÚDAJE O

Více

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen rejstříkový zákon ) a ve smyslu

Více

PROTOKOL O KONÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK SVJ č.637

PROTOKOL O KONÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK SVJ č.637 PROTOKOL O KONÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK SVJ č.637 Společenství vlastníků jednotek bl. 525 č.p. 3096-3109, ulice Javorová, Most Datum shromáždění: 19. března 2013 Místo konání shromáždění: Velký

Více

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ Číslo dokumentu: SAM 3222 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 28.03.2013 Účinnost od : 15.04.2013 Platnost do: Zpracoval: Vlasta

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti KD Vltava. 1. Zahájení schůze Předseda výboru Ing. Kuncl přivítal 47 přítomných vlastníků bytů. Po seznámení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

dražbu nemovité věci.

dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz Územní pracoviště v Havířově Myslbekova 1470/2, 736 01 Havířov Podlesí Oddělení vymáhací Číslo jednací: 2081787/14/

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Z Á P I S z 2. schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek Doba konání: Místo konání: 30.9.2008

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011 Společenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 IČ: 27405320 www.naseplickova.over.cz POZVÁNKA na 6.výroční shromáždění Společenství Plickova 571 a 572, které se koná v úterý dne 15. listopadu

Více

Shromáždění delegátů 20. listopadu 2010. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál č. 1

Shromáždění delegátů 20. listopadu 2010. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál č. 1 Shromáždění delegátů 20. listopadu 2010 Přijatá usnesení Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál č. 1 1. Shromáždění delegátů schvaluje roční účetní závěrku za rok 2009. 2. Shromáždění

Více

V poklidu a bez kýblů špíny ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 7 (126) ZDARMA

V poklidu a bez kýblů špíny ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 7 (126) ZDARMA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 7 (126) ZDARMA Les hlasovacích lístků v rukách družstevníků prozrazuje, že se v učebně správy družstva dělo něco významného.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

Ad 1) Zahájení, určení zapisovatele, volba pracovních orgánů

Ad 1) Zahájení, určení zapisovatele, volba pracovních orgánů Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk konané dne 17.9.2010 od 18:00 v klubu Coffee-shop v Nepomuku. Přítomni : Jana Barochová, Karel Baroch, Libor Faust, Tomáš Chouň, Pavel Kroupa, Daniel Mareška,

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení. vydává tuto dražební vyhlášku:

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení. vydává tuto dražební vyhlášku: JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 ED 00002/15-003 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Prokešovo

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 13280/11-200

Více

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Mgr. Richard Bednář soudní exekutor Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, (vchod z ulice Hostivařská) č.j. 003 EX 405/07-63 k č.j. 4 Nc 2000/2007-5 Uvádějte vždy naší sp. zn.:

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuce Předmět ocenění Bytová jednotka

Více

SBD Rybníčky II Družstvo, Talichova 3272/33, Kroměříž

SBD Rybníčky II Družstvo, Talichova 3272/33, Kroměříž Zápis z veřejné schůze představenstva SBD Rybníčky II, konané dne 10.4.2013 Zahájeno: 18,00 hod Ukončeno: 20,30 hod Přítomni: Omluveni: Hosté: Program: Michal Koranda, Hana Večeřová, Bronislav Panzar,

Více

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web

Více

Přehled příloh a informací ke shromáždění 25. 5. 2015

Přehled příloh a informací ke shromáždění 25. 5. 2015 Přehled příloh a informací ke shromáždění 25. 5. 2015 Bod 5a vlastní zdroj tepla V současnosti odebíráme teplo od Pražské Teplárenské za vysokou cenu, kterou si diktuje: Otop: 780 Kč / GJ, průměrná platba

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. Přítomni: Josef Prudík, Ivana Dočkalová, Marie Krištofová, Mgr. Irena

Více

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19.

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19. Z á p i s z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013 konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin v Klubu Aero Odolena Voda Členů zastupitelstva přítomni: 9 pozdní příchod:

Více

STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled)

STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled) STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled) 1. Právní úprava: a) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále stavební

Více

ZÁPIS ze shromáždění Společenství vlastníků domu Zakšínská č.p. 608

ZÁPIS ze shromáždění Společenství vlastníků domu Zakšínská č.p. 608 ZÁPIS ze shromáždění Datum a místo konání: 14. 10. 2014, Poliklinika Prosek, Lovosická 440/40, Praha 9 Předsedající: Ing. Pavel Rejchrt Zapsal: JUDr. Jitka Mokrá Program zasedání: 1) Zahájení (schválení

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18. PODKLADOVÉ MATERIÁLY k ustavující schůzi společenství vlastníků konané v restauraci Smíchovský zámeček ve čtvrtek dne 12.6.2014 v 18.00 hodin OBSAH: Pozvánka str. 3 Schválení názvu společenství str. 4

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD. Článek I VYMEZENÍ POJMŮ

Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD. Článek I VYMEZENÍ POJMŮ Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovými domy, byty a nebytovými prostory v majetku Statutárního města Kladna se Rada města Kladna dne 2.

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ. Oznámení poslancům. Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ. Oznámení poslancům. Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ Oznámení poslancům Věc: Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela Podle článku 214 Smlouvy o ES podléhá předseda a

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012 Účast na shromáždění: přítomno celkem 64%, fyzicky 41, shromáždění usnášeníschopné. 1) Volba zapisovatele jednohlasně

Více

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ Společenství Markušova 1630 1631, Praha 4, 14.června 2010 ...

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ Společenství Markušova 1630 1631, Praha 4, 14.června 2010 ... POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ Společenství Markušova 1630 1631, Praha 4, 14.června 2010 Podle Stanov svolává výbor Společenství výroční shromáždění 2010 do jídelny ZŠ Květnového vítězství 1554 na 14.6.2010,

Více