ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ŘÍJEN 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 10 (105) ZDARMA Volební tým hnutí ANO byl na Mostecké slavnosti 2013 v jednom kole. Měl zde dokonce vlastní infostánek. Lidé z ANO hovořili s návštěvníky slavnosti, rozdávali propagační materiály, dětem dělali radost nafukováním balonků. Tázajícím vysvětlovali, proč by měli fandit Andreji Babišovi a hnutí ANO a proč podporovat účast Severočechů.cz na volební kandidátce ANO. Lidé říkali, že věří v úspěch Severočechů.cz. Vědí, že umějí vzít za práci a neklamou voliče. Foto: Petr PROKEŠ Máte to v rukách Sedíte zrovna teď v hospodě a klasicky česky nadáváte na poměry? A říkáte, že k volbám vůbec nepůjdete? Udělali byste chybu. Účast voličů má být vysoká. Tvrdí to agentury zabývající se předvolebními průzkumy. Odhadují, že s hlasovacími lístky dorazí k urnám až 75 procent voličů! Většina národa je nespokojená se životem v českém politickém marasmu a v podmínkách stojatých vod nevýkonného hospodářství. Změna je nutná slova, která slyšíte všude kolem sebe. Nevycházejí i z vašich úst? A nepřipadá vám, že podobnou situaci jsme všichni již jednou prožili? Byť ne v celostátním rozměru, ale jen v našich skromných podmínkách jednoho města. Jmenuje se Most. Vzpomínáte na dobu, kdy politické vedení města a překupnická teplárenská lobby vytvářely kolem nás krušnohorských družstevníků a vlastníků bytů napjatou atmosféru a dělaly nám dusno? Tehdy jsme si také říkali, že to chce změnu. Společně jsme založili Sdružení Mostečané Mostu a změna k lepšímu v komunální politice nastala. Nyní se o to stejné ovšem na celorepublikové úrovni pokusí Severočeši.cz na kandidátce Babišova hnutí ANO. Víte už koho volit? Chcete-li změnu, máte v tuto chvíli už jasno. Máte to ve svých rukách! PŘEDSTAVENSTVO SBDK STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUŠNOHOR, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, MOST

2 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva KO N TA K T N Í S E Z N A M S P R Á V Y S TA V E B N Í H O BY T O V É H O D R U Ž S T V A K R U Š N O H O R Ú EDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁV STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRUŠNOHOR: POND LÍ A ST EDA 8:00-12:00 13:00-17:00 HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ: DISPE INK POND LÍ, ST EDA ÚTERÝ, TVRTEK, PÁTEK Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispe inku spole nosti Hasman Výtahy na telefonním ísle nebo Spojovatelka: Telefonické hovory jsou v zájmu zajiš ování kvality poskytovaných služeb nahrávány. ová adresa: Oficiální internetové stránky: P EDSTAVENSTVO DRUŽSTVA (PD) EÚ - EKONOMICKÉ ODD LENÍ (EO) P edseda Vedoucí EO a vedoucí Ú JE ekonomicke.odd.vedouci Laur Roman Ing. Kurková Kate ina Místop edseda Provozní ú tárna pro SVJ provozni.uctarna Ryba František reditel Charvátová Lenka lenové predstavenstvo Kopecká Vlasta Ing. Hokr Roman Kultscherová Miroslava Ing. Koranda Ji í Fakturace fakturace Ing. Pa ourek Ivo Švecová Petra Šev ík Arnošt Kastnerová Stanislava Ing. Vozka Vlastimil Provozní ú tárna provozni.uctarna Pousková Blanka KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA (KK) Pokladna pokladna P edseda predseda.kk Gerthnerová Dana Mertlík Ji í Evidence zálohových plateb topna.sezona lenové kontrolni.komise Andrtová Irena Vajshajtl Stanislav Referentka úv r uvery Mgr. N me ková Zde ka Libecajtová Lucie Ing. Goldbergerová Jana Evidence majetku - inventury evidence.majetku erník Vladimír Feiglová Martina Bucha Petr Mzdová a personální kancelá mzdy Petrilová Jana Šáfrová Liliana ÚSEK EDITELE (Ú ) EÚ - ODD LENÍ PRO LENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (O Z) editel družstva reditel Vedoucí clenske.zalezitosti.vedouci Ryba František Petrovická Zuzana Vedoucí sekretariátu editele sekretariat.reditele lenská evidence clenska.evidence Domínová Leona Kindermannová Romana Fax Informace informace Šindelá ová Lenka Varhulíková Anna Evidence nájemného evidence.najemneho Podatelna podatelna Kubíková Lenka Hokrová Monika Reichlová Iveta Sekretá ka sekretariat P edpisy nájemného predpisy.najemneho Karochová Daniela Sojková Milena Tiskový mluv í, redakce zpravodaje tiskovy.mluvci Pecková Kate ina Mgr. Prokeš Petr Vedoucí evidence pohledávek evidence.pohledavek Matoliaková Iva EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ) Evidence pohledávek evidence.pohledavek Vedoucí hlavni.ekonom Zvárová Mária Erlitzová Alena Bílková Lucie Sekretariát vedoucí EÚ sekr.ekonom St íšková Kate ina Hájková Dagmar Hudecová Jitka Fax Nebytové prostory - pojišt ní nebytove.prostory.pojisteni Správce sít sprava.site Pátková Lenka Gerthner Daniel Spole né prostory nebytove.prostory.pojisteni Pobo ka Litvínov pobocka.litvinov Šev íková Alena Fax Vegnerová Hana TECHNICKÝ ÚSEK (TÚ) Blahoutová Eva Vedoucí technicky.usek.vedouci andová Martina Ing. apková Irena Stavební technik ÚSEK INŽENÝRSKÉ INNOSTI (ÚI ) Bertlová Zde ka technik1 Vedoucí inzenyrska.cinnost.vedouci Vlasáková Zuzana technik2 Jánská Hana Vilhelmová Monika technik3 Investi ní referent Vydra Radovan technik4 Renka Adam investicni.referent1 Šebek Zden k technik5 Hor á ek Miroslav investicni.referent2 Losos Martin technik6 Zámecký Jan investicni.referent3 Šebková Hedvika technik7 R ži ková Simona investicni.referent4 Požárn bezpe nostní technik - MTZ bezpec.technik Referentka inzenyrska.cinnost.referent P ibyl František Kolmanová Lucie Energetik energetik Ing. Korol Valerij Z d vodu v tší p ehlednosti uvádíme u ových adres na jednotlivá Referentka technicky.usek.referent pracovišt a pracovníky pouze tu ást adresy, která je p ed Rybová Kate ina "zaviná em". Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ješt p idat Dispe ink dispecink ". Hilbertová Lenka ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ SBDK: PONDĚLÍ A STŘEDA

3 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 3 Co jsme pro vás připravili: Začala jednání o přípravě nových stanov družstev str. 5 Cenu Krušnohoru vyhrála Sinndarka str. 8 Když jsem viděl ty nechutné výtvory, zvedl se mi žaludek str. 10 Mostečané hodili starosti za hlavu a šli se bavit str. 20 Slaďování pracovního a rodinného života str. 22 Přestaňte nadávat v hospodách a dejte hlas člověku str. 24 Stanou se naši Severočeši.cz poslanci dolní komory? str. 26 Předsedkyně klubu stanula v čele svazu házené str. 32 KRUŠNOHOR zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: Stavební bytové družstvo Krušnohor, tř. ČSA 1766, Most. IČ: Řídí redakční rada ve složení: František Ryba (předseda), tel.: , fax: , Roman Laur, Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš. Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: , Rozšiřuje SBD Krušnohor jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový Česká reklamní společnost, Most, tel , fax: , Náklad: výtisků. Dáno do tisku: Vyšlo: Uzávěrka příštího čísla: Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597 EDITORIAL Vážení čtenáři! Tak to bylo zase radosti a uvolnění! Třináct tisíc lidí využilo krásného počasí a šlo se poveselit do areálu kolem přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie. Poprvé zde bylo vidět i hejtmanovu tvář. Neváhala a Mosteckou slavnost pochválila. Jako nová tradice pozitivně působí ke znovuobnovení patriotismu v našich myslích. Je hezké, že na tomto znovuobnovování se podílí i kraj přispěl na podporu Mostecké slavnosti. Sláva města dotýkati se bude hvězd i v případě toho statutárního mosteckého. Předsedkyně Dámského házenkářského klubu Baník Most byla zvolena do exekutivy svazu házené. Exekutiva je bývalý výkonný výbor. Naše předsedkyně tedy usedla do křesla celostátního šéfstva. A tak jí popřejme, ať se jí daří a správně rozhoduje! A pokud by náhodou začala mít vnitřní či jiné problémy, pomoc je nablízku. Jmenuje se Slaďování pracovního a rodinného života. To je projekt rovných příležitostí, který vás může zbavit zbytečných starostí. A už zase začal ten blázinec! Předvolební. Různá uskupení kandidátů dychtivých po zasednutí do poslaneckých lavic masírují naše mozkové závity svými sliby vypouštěnými z úst do všech světových i nesvětových stran. I naši Severočeši.cz kují svá žhavá želízka. Pokud budou úspěšná, bude to v Ústeckém kraji poprvé (a možná i v celé republice), že kandidáti regionálního politického hnutí vstoupí do dolní komory Parlamentu České republiky do Poslanecké sněmovny. Občané, přestaňte nadávat po hospodách a dejte hlas člověku, kterého dobře znáte vyzval lídr severočeských kandidátů, který je jinak ředitelem mostecké městské policie. Toho přece známe všichni. To není cizák, o němž nic nevíme, a proto nás snadno bude vodit za nos a vysmívat se nám, jak jsme mu hloupě naletěli. Volební sliby plnit nebude. V Severočeších.cz jistotu máme, protože úspěšně pracují pro občany v mnoha městech a obcích stejně jako v krajském zastupitelstvu. A pozor! Nezapomeňte zakroužkovat čísla maximálně u čtyř kandidátů! Severočechy.cz najdete na kandidátce hnutí ANO a je jich dohromady šest. Znamená to, že dvěma kroužek nezakreslíte. Jestliže se naši dostanou díky našim volebním hlasům do Poslanecké sněmovny, budou se v ní za nás bít jako lvi. Ostatně podnikatel Babiš by je tam v lavicích usnout ani nenechal. Severočeši.cz čekají na naše hlasy a tak jim to naše ano na kandidátce ANO dejme. Petr PROKEŠ

4 4 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Sanace je dokončena Rozsáhlé stavební práce mají za sebou vlastníci bytů ze SV 626 v bloku 546 v Rozmarýnové ulici v mostecké Zahradní čtvrti. Šlo o sanaci pláště domu. Stavební akce je dokončena. Redakci o tom informovali místopředsedkyně výboru společenství vlastníků Dagmar Zlatníčková a investiční referent ze správy družstva Miroslav Horňáček. Zateplení Zima se blíží. Pokud bude krutá (jak některé lidské rosničky předpovídají), bude každý ždibec tepla k dobru. Doma sedět v kožichu a jektat zuby asi nikdo nechce. Jsou si toho dobře vědomi vlastníci bytů ze SV 227 (blok 401) v ulici U Stadionu v Mostě. Stavební práce jsou právě realizovány. Zatepluje se také u vlastníků ze SV 222 (blok 268) v ulici Maxe Švabinského. Štíty a lodžie Do zateplování se pustili i družstevníci ze SA 33 v domě čp. 994 na Tylově ulici v Litvínově. Zateplují štíty. Souběžně u nich probíhá sanování lodžií. Kabát na zimu Do teplejšího kabátu se obléká také litvínovský dům čp na Vinohradské ulici. V něm bydlí vlastníci ze SV 280. Vedle zateplování tady probíhá také výměna oken na chodbách a hydroizolace štítu. Výměny Výměnu rozvodů plynu a kanalizace je zapotřebí udělat zvláště ve starších domech. V současné době tato výměna probíhá u družstevníků v SA 19 (blok 556) v ulici Bohuslava Martinů na sídlišti Pod Lajsníkem a u vlastníků bytů ve SV 114 na ulici Josefa Skupy v centru Mostu. Do výměny se pustili také ve SV 299 (čp. 207, 208, 221). Zde ale vyměňují ležaté rozvody vody. Objednali vymalování Vánoční svátky v kulturnějším prostředí chtějí trávit vlastníci ze SV 219 (blok 291) v mostecké ulici Jaroslava Vrchlického. Malíři jim zkrášlí stěny chodeb a dojde i na výměny dveří. Rovněž se připravuje demolice nouzového krytu CO. Připravili: (tú, pp) Dejte na frak představenstvu RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ Vážení čtenáři, jistě znáte to známé české rčení o tom, že špinavé prádlo se má prát doma, a ne na veřejnosti. Bohužel, jeden z členů hnutí Severočeši.cz jej nezná (anebo neuznává), a tak začal prát prádlo veřejně. A ještě k tomu si nevšiml, že pere prádlo čisté, které záhy svým jednáním zašpinil. O co jde? O vystoupení jednoho ze zakládajících členů hnutí Severočeši.cz Jiřího Zelenky, mosteckého podnikatele. Přihlásil se o slovo na zasedání Zastupitelstva města Mostu ve čtvrtek 26. září v rámci debaty občanů. Bez jednoho jediného důkazu v ruce veřejně obvinil první náměstkyni primátora Hanu Jeníčkovou (rovněž členku hnutí Severočeši.cz) z toho, že přihlížela převzetí úplatku, pokud úplatek přímo nevzala. Obsah svého vystoupení dal do souvislosti s nedávným zásahem protikorupční policie v budově magistrátu, která vyšetřuje záležitosti kolem vzniku průmyslové zóny Joseph z přelomu tohoto a minulého století. V průběhu zásahu policisté zapečetili několik kanceláří, aby nemohlo dojít k případné manipulaci s materiály, které potřebovala zajistit pro další průběh vyšetřování. V závěru svého vystoupení pan Zelenka vyzval Hanu Jeníčkovou, aby opustila funkci. Zřejmě předem předpokládal, že to primátorova náměstkyně neudělá, a tak zastupitelstvu rovnou navrhl její odvolání. Podle vyjádření řídícího zasedání, jímž byl primátor Vlastimil Vozka, byl v tu chvíli návrh nehlasovatelný, protože se dostal do kolize s jednacím řádem zastupitelstva. Návrh na odvolání musel předložit zastupitel a i ten se našel. Zastupitelka Alena Dernerová jej podala soudím, že po přemluvení ze strany pana Zelenky v další části jednání zastupitelstva, v níž poslanci vystupují se svými připomínkami a mohou podávat návrhy. Tento návrh hlasováním již mohl projít, což se také stalo. Naštěstí většina zastupitelů zachovala chladnou hlavu a návrh na rozšíření programu jednání o odvolání doktorky Jeníčkové z funkce první náměstkyně primátora zamítla. Uvědomila si totiž věci, o nichž se za chvíli zmíním. Z atmosféry v zasedacím sále bylo zřejmé, že zastupitelé mají pochybnosti o objektivitě obsahu vystoupení pana Zelenky. Na jednání zastupitelstva byli samozřejmě přítomni novináři, kteří o události informovali prostřednictvím sdělovacích prostředků, a také další občané. Protože jsem předsedou hnutí Severočeši.cz, obracejí se na mě s mnoha dotazy a já jim samozřejmě odpovídám. Považuji to za svoji povinnost i vůči vám, čtenářům družstevního zpravodaje, protože hnutí Severočeši.cz vzniklo na půdě SBD Krušnohor. Všichni dobře víme proč na obranu zájmu běžných občanů a pro zajišťování podmínek rozvoje měst a obcí v kraji. K vyjádření stanoviska k dění na zasedání zastupitelstva si dovolím použít otázek jednoho z novinářů, neboť mám pocit, že jdou takříkajíc k jádru věci a zachycují ji komplexně. Hrozí teď velký rozkol v hnutí Severočeši.cz? Nehrozí. Byla to ojedinělá akce pana Jiřího Zelenky jako soukromé osoby, jeho vystoupení nemá nic společného s činností hnutí. Pan Zelenka je dospělým člověkem, který jednal za sebe, a tudíž nese za své jednání plnou odpovědnost. Co bude dál? Nic mimořádného. Soukromá akce pana Zelenky činnost hnutí nenarušila a ani narušit nemůže. Jdeme dál. Jaká je nyní pozice Jiřího Zelenky v hnutí? Jmenovaný je členem předsednictva. Tento orgán zváží, zda má na vystoupení pana Zelenky reagovat či nikoliv. Rozhodne-li, že reagovat bude, posoudí zároveň způsob reakce. S ohledem na možný dopad vyjádření pana Zelenky do široké veřejnosti nelze vyloučit, že předsednictvo zváží i mimořádné svolání valné hromady hnutí. Pokračování na str. 6 Překvapená Hana Jeníčková oznamuje, že nevidí žádný důvod k odstoupení z funkce. Pracovní povinnosti si plní dobře a není si vědoma pochybení, ze kterého ji obvinil Jiří Zelenka. Foto: Petr PROKEŠ w w w. s b d k r u s n o h o r. c z

5 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 5 Čeká nás největší změna stanov družstva od 90. let Rada bytových družstev severočeské oblasti (Ústecký a Liberecký kraj) nenechává nic na náhodě. I do Mostu svolala konzultační jednání o změnách ve stanovách, které si vynucuje existence nového občanského zákoníku. Ten má začít platit od 1. ledna Nejpozději do tohoto termínu musejí mít bytová družstva schváleny nové stanovy. Konzultační jednání probíhají prakticky každý týden v sídlech jednotlivých družstev. Uprostřed září byla řada na Krušnohoru. Mostecké konzultace se zúčastnil ředitel krajské rady Ladislav Chalupný a zástupci družstev z Chomutova a Ústí nad Labem. Za Krušnohor byl přítomen ředitel František Ryba a právníci zastupující družstvo. Protože jde o celkovou změnu základního dokumentu družstva změnu přímo radikální, největší od doby vzniku novodobých stanov po 90. roce tak je zapotřebí intenzivně konzultovat. Změny budou tak rozsáhlé, že vlastně přijmeme úplně nové stanovy, a proto bude muset být svoláno mimořádné shromáždění delegátů. Jen nejvyšší orgán družstva může schválit nový základní dokument, upozornil František Ryba. Podle jeho vyjádření existuje hodně nejasností kolem podkladů týkajících se segmentu bydlení. Je zapotřebí, aby si to právníci a vedoucí pracovníci družstev pořádně prokonzultovali, probrali nejasnosti, stanovili si úkoly vycházející z konkrétních podmínek družstev a záležitosti dopracovali s ústředím Svazu českých a moravských bytových družstev. Měl by vzniknout vzorový způsob zpracování stanov, ale třeba i konkrétních článků či závazný výklad k danému problému, řekl ředitel. Konzultace probíhají tak, že přítomní probírají text dosud platných stanov od začátku až do konce z hlediska fungování družstva a požadavků kladených novým občanským zákoníkem. Již v říjnu bychom chtěli mít hotový první pracovní návrh, který půjde do představenstva, to musí vybrat jednu z variant možného řešení, tu vybranou ještě upraví právníci a následně ji posoudí komise pro přípravu stanov. V ní se bude ještě detailně diskutovat a upravovat. Do prosince bude připravena ostrá verze znění stanov ke schválení, sdělil František Ryba a dodal: Specifikou Krušnohoru je speciální přístup k vlastníkům bytů. Takový nemá nikdo v republice. Jde o systém práce s vlastníky jako družstevníky. Proto je úprava našich stanov ještě složitější, než u jiných družstev. Musíme myslet o krok dál. Petr PROKEŠ PRÁVNÍ PORADNA Co přinese nový zákon družstvu? Od 1. ledna 2014 má platit nový občanský zákoník. Změní se něco pro naše bytové družstvo? Ing. J. M., Most Od 1. ledna 2014 vstoupí v účinnost nejen nový občanský zákoník, který byl publikován ve Sbírce zákonů jako zákon č. 89/2012 Sb. (dále jen nový občanský zákoník ), ale rovněž další předpisy, které ve svém souhrnu budou tvořit novou úpravu soukromého práva nazývanou také jako rekodifikace, která přinese změny v podstatě do všech odvětví soukromého práva. Pokud se týká bytových družstev, bude počínaje 1. lednem 2014 základním předpisem upravujícím právní postavení družstev a bytových družstev zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích ). Právní postavení družstva je upraveno v ustanovení 552 a následujících tohoto zákona. Pokud se týká bytového družstva, je jeho postavení upraveno v ustanovení 727 a následujících zákona o obchodních korporacích. Specifikem bytového družstva je, že je založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů a jinou činnost může provozovat jen jako doplňkovou nebo vedlejší s tím, že tato činnost nesmí ohrozit uspokojování bytových potřeb členů. Základním vztahem mezi bytovým družstvem a jeho členem je zpravidla vztah nájemní. Úpravu nájemní smlouvy mezi členem družstva a družstvem upravuje ustanovení 2240 nového občanského zákoníku, které odkazuje na stanovy družstva a úpravu v ustanovení 741 a následujících zákona o obchodních korporacích. Úprava uvedená v zákoně o obchodních korporacích je tak pro družstevní byty speciální, jinak se nájem družstevního bytu řídí rovněž příslušnými ustanoveními ( 2201 a následující) nového občanského zákoníku. Přechodná ustanovení nového zákona o obchodních korporacích stanoví, že obsahují-li stanovy družstva ustanovení, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními nového zákona, zrušují se nabytím účinnosti nového zákona. Zákon pak rovněž ukládá povinnost přizpůsobit do 6 měsíců od nabytí účinnosti zákona stanovy a smlouvy o výkonu funkce. Družstvům (a nejen jim) lze tedy doporučit, aby ještě před účinností nové právní úpravy provedla posouzení všech právních dokumentů, které v rámci svého fungování využívá, zejména se bude jednat o stanovy družstva, smlouvy o výkonu funkce, případně nájemní smlouvy apod. a aby ve světle nového zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku včas přijala změny, které budou s novou právní úpravou v souladu. Mgr. Věra KADLECOVÁ VALNÁ advokátka ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Nové krytiny Družstevníci ze SA 065 (blok 630) v ulici Albrechtická na mosteckém sídlišti Výsluní se mohou těšit na pokládku nové dlažby ve vstupních částech domu a následné vymalování společných prostor. Výběrové řízení proběhlo a firmy se do uvedených prací mohou pustit. Na výměnu dlažby ve vstupech čekají také vlastníci ze SV 201 (blok 300) v ulici Zdeňka Fibicha na sídlišti Výstavba. I zde by práce měly začít co nejdříve. Výměna podlahové krytiny (PVC) v domě započala u vlastníků bytů ve SV 601 (blok 601) v Lidické ulici v Mostě-Výsluní. PVC mění také v domě SV 294 (blok 524) v Růžové ulici v sousední Zahradní čtvrti. Úpravy prostor Ve stadiu zpracování je projektová dokumentace na stavební úpravy suterénních prostor a výměnu sklepních a chodbových oken, oznámil redakci technik ze správy družstva Radovan Vydra. Práce proběhnou na Výsluní v ulici Mistra Jana Husa v družstevním domě SA 55 (blok 613). Sanace na céčku Sanace střešního pláště probíhá na domě SV 293 (čp ) na litvínovské ulici Boženy Němcové. Sanace se týká stavební sekce označené písmenem C. Rozevřená spára Do sanačních prací se pustila firma také u vlastníků bytů ze SV 234 (blok 402) na Bělehradské ulici v mostecké Severní čtvrti. Sanována je zde rozevřená spára na stryku obvodové stěny a stropu, sdělila technička Krušnohoru Zuzana Vlasáková. Rekonstrukce výtahů Výtahářské firmy mají napilno. Mezi družstevníky a vlastníky bytů totiž stoupá zájem o rekonstrukce zdviží, i když se nikterak nejedná o levnou záležitost (předběžné kalkulace se většinou pohybují kolem částky jednoho milionu korun na jeden vchod). Nyní se rekonstruuje výtah v družstevním domě SA 071 (blok 632) v mostecké ulici Karla Marxe na Výsluní a u vlastníků ze SV 120 (blok 84) na ulici Josefa Skupy ve středu města. Připravili: (tú, pp)

6 6 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Dejte na frak představenstvu RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ Dokončení ze str. 4 Jak má veřejnost chápat to, co se dělo na zastupitelstvu? Z reakcí pana Zelenky v průběhu jeho soukromé akce na zasedání zastupitelstva lze usoudit, že šlo pravděpodobně o projev uražené ješitnosti podnikatele. Aspoň to tak na mě přihlížitele dění z balkonu velké zasedací síně na magistrátu působilo. Proč má Hana Jeníčková vaši podporu i přes naléhání Jiřího Zelenky a jeho prohlášení o její účasti na korupci? Jmenovaný řekl, že byla přítomna předávání úplatku. Protože pan Zelenka u toho nebyl, stejně tak jako my jsme u toho nebyli, nemáme o údajném jednání ani jeden jediný důkaz. Vůči doktorce Jeníčkové nebylo vzneseno obvinění. Nemáme k dispozici žádnou indicii o tom, že by se takového jednání zúčastnila. Protože v našem právním řádu existuje presumpce neviny, nahlížíme na doktorku Jeníčkovou jako na zcela nevinnou osobu. Považujete nyní Hanu Jeníčkovou za důvěryhodnou političku a její pozici za dlouhodobě udržitelnou, když byl na ni vržen veřejně stín pochybnosti od jednoho z duchovních otců hnutí a jeho mecenáše? I duchovní otec a člen hnutí se může mýlit. Protože neexistují důkazy, znamená to, že paní Jeníčková nic nezákonného neudělala. Nechápu proto, jak by to mohlo mít dopad na její práci. Pan Zelenka si může vymyslet, že jeden ze zastupitelů je Marťan a všichni tedy budeme na tohoto zastupitele pohlížet jako na obyvatele jiné planety? Je to prostě nesmysl. Jiří Zelenka v rozhovoru s novinářem. Foto: (pp) Neobáváte se, že vám to uškodí před parlamentními volbami? Obáváme. To, co pan Zelenka udělal, se přece nedělá. Jeho chování je úletem, který s ohledem na běžící předvolební období může mít z hlediska náhledu voličů na hnutí velmi negativní dopad. Jednou vyřčená lež zůstává v povědomí veřejnosti lží, i kdyby pošpiněný člověk (v tomto případě JUDr. Hana Jeníčková) byl tisíckrát očištěn. koncert Jiřího Schmitzera KD Medůza v Mostě 31. října 2013 od hod. Cena vstupenky na koncert: 100 Kč v předprodeji 120 Kč na místě Předprodej vstupenek: Most: Turistické informační centrum budova Magistrátu města Mostu, tel CA Artemis Tour, Radniční 1, tel ŘÍJEN PRO NEZISKOVKY Kampaň na podporu a prezentaci neziskových organizací Mostecka pořádaná pod záštitou náměstka primátora Luboše Pitína 17. října ( h) Společná prezentace neziskových organizací Mostecka v OC Central Most 31. října (15.00 h) Slavnostní ukončení kampaně v prostorách Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Zimák (zimní stadion) Podrobný program Každý den v měsíci se něco děje, celý program najdete na webových stránkách města (www.mesto-most.cz) info na Partneři: Promomedia, Homér, homer Live, e-region, Alfa TV, Daniel, Ústecký kraj, Mostecká bytová, Sdružení Mostečané Mostu Akce je pořádána v rámci projektu Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě (CZ.1.04/3.1.03/ ) INFORMACE O IPRM JANOV NAJDETE NA STRANÁCH 40 41

7 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 7 Na zasedání zastupitelstva probíhá vystoupení občanů. V tomto okamžiku Jiří Zelenka (u mikrofonu) obviňuje Hanu Jeníčkovou z korupčního jednání. Foto: Petr PROKEŠ Tolik tedy odpovědi na otázky a nyní doplním ještě další vysvětlení. Jestliže pan Zelenka dává do souvislosti policejní zásah s údajným závadovým jednáním doktorky Jeníčkové, je zapotřebí připomenout několik skutečností: Podle vyjádření litoměřického státního zástupce, který zásah nařídil a šetření kauzy dozoruje, se policie připravovala na zásah půl roku předem. Již z délky tohoto období lze dovodit, že policie analyzovala řadu materiálů souvisejících s kauzou předem a měla tudíž dostatek informací pro to, aby obvinila z nezákonného jednání jednu či více osob. To se v případě Dr. Jeníčkové nestalo. Byla jen vyzvána k podání vysvětlení, což je běžný policejní úkon. Občané podávají policistům vysvětlení dnes a denně. Chápu, že PODZIMNÍ PRÁZDNINY SE SPEJBLEM A HURVÍNKEM ŠKOLNÍ KLUB A ŠKOLNÍ DRUŽINA A MC Pojďte si k nám hrát pořádají pro děti ve středu (podzimní prázdniny) zájezd do DIVADLA SPEJBLA A HURVÍNKA v Praze na představení: HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND Příběh o jednom zamotaném víkendovém odpoledni, ze kterého jde hlava kolem nejen Hurvínkovi, Máničce, panu Spejblovi a paní Kateřině, ale i dvěma medvíďatům, která utekla z cirkusu. Hra plná písniček a groteskních situací potěší i ty nejmenší diváky. Program: 7:30 7:45 hodin příchod do ŠK 15. ZŠ Most 8:00 hodin odjezd do Prahy do Divadla S+H cca 13:00 hodin příjezd z Prahy Cena: S sebou: 290 Kč (zahrnuje vstupenku do divadla, dopravu, pedagogický doprovod) jídlo a pití, kapesné dle uvážení rodičů Závazné přihlášky co nejdříve u Ivany Lhotákové ( Zájezdu se mohou zúčastnit i rodiče. v případě mediálně známé osoby, kterou náměstkyně primátora bezesporu je, to může vzbudit pozornost veřejnosti. Rozhodující informací je, že vůči doktorce Jeníčkové nebylo zahájeno trestní stíhání a tudíž nebyla ani obviněna. Během vlastního zásahu na magistrátu bylo zapečetěno několik kanceláří, mezi nimi i kancelář náměstkyně. Z toho však nelze dovodit, že by se jmenovaná dopustila nezákonného jednání. Obdobně to tak platí v případě úředníků, kteří měli rovněž zapečetěné kanceláře. V průběhu zásahu policie na magistrátu nebyla doktorka Jeníčková zadržena, ačkoli by se při pouhém podezření na nezákonnou činnost dalo předpokládat, že na jmenovanou bude uvalena vazba z důvodu nebezpečí vyplývajícího z možného ovlivňování svědků. Od zásahu na magistrátu uplynuly již dva a půl měsíce. Za tuto dobu nebyla doktorka Jeníčková obviněna, vůči ní nebylo užito ani žádného jiného dalšího opatření. Je jisté, že kdyby vyšetřovatelé měli sebemenší indicii, jež by vzbuzovala podezření ze spáchání jakéhokoli trestného činu či přečinu, konala by jinak. Popsané skutečnosti zná pan Zelenka stejně dobře jako my. Proto se nabízí otázka, zda jeho úlet byl oprav úletem, a zda nejde o prostředek užitý úmyslně pro poškození jmenované a hnutí Severočeši.cz. Potřebujete byt? DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Vrňák Martin, Hutnická bl. 336, čp. 2776, čb. 17, Most František RYBA ředitel družstva předseda hnutí S.cz Dražební jednání se koná dne ve hodin v zasedací místnosti Exekutorského úřadu Praha 6, Slavíčkova 2, I. poschodí Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 2776/17 v budově Most, čp. 2776, 2777 o velikosti 2+1, ploše 54,05 m 2 v 6. podlaží domu včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy Výsledná cena dražené nemovitosti činí Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška č.j. 034Ex 1645/10-49 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Švec Radim, J. Suka bl. 509, čp. 268, čb. 29, Most Dražební jednání se koná dne ve hodin v jednací místnosti č. 20 ve II. podlaží budovy Okresního soudu v Mostě. Předmětem dražby je nemovitost: byt č. 268/29 v domě čp o velikosti 3+1, ploše 68,45 m 2 ve 3. podlaží domu včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy Výsledná cena dražené nemovitosti činí Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška č.j. 28E 407/

8 8 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Cenu Krušnohoru vyhrála Sinndarka Rovina, třetí kategorie, délka metrů. To byla základní charakteristika dostihu, který se jel na mosteckém hipodromu pod hlavičkou Cena SBD Krušnohor. Byl to druhý závod dostihového odpoledne nazvaného Velká letní cena města Mostu. Družstevní dostih byl určen pro dvouleté klisny, které nezvítězily v dostihu s cenou pro vítěze ve výši 23 tisíc korun. Hmotnost: 58 kilogramů. Tak zněla informace od pořadatelů. Ceny SBD Krušnohor se zúčastnilo osm koní. Na startu dostihu vypsaného pro zástupkyně nejmladšího ročníku by měly mít navrch klisny, které již letos startovaly. Sinndarka při svém debutu doběhla druhá za pozdější účastnicí bohatě dotovaného dostihu v Německu Sky Arrow, a má velkou naději získat své premiérové vítězství. O to ale mohou usilovat i další dvě umístěné klisny, Valencia Sky a Camelai. Montana Dream a Lady Beccari mají za sebou jednu dostihovou zkušenost s negativním výsledkem, ale dostihová zkušenost jim může pomoci k získání finančního ohodnocení. Zvědavi budeme na výsledek debutantek, polosestry Ready For Life Ready For Bond, Polyante a Saxany, napsali odborníci v dostihovém zpravodaji. Ti také zveřejnili svůj tip: mezi nejúspěšnější koně mají patřit irská Sinndarka, Valencia Sky a Camelai. Tip odborníkům vyšel. Vítězkou se stala jejich favoritka Sinndarka (číslo 2) s jezdcem Dušanem Andrésem ze stáje Zeas Staré Hradiště. Sinndarka navázala na předchozí výsledek v Mostě, kdy debutovala a byla druhá napoprvé ROZHOVOR obrovský úspěch. Evidentně ji závodění baví. Má talent. Druhým dostihem, jehož se zúčastnila, byla právě Cena SBD Krušnohor. Závod skončil jejím vítězstvím. Zpočátku dostihu se držela uprostřed pole, v poslední zatáčce přidala a v cílové rovince běžela již tak rychle, že všechny čtyřnohé soupeřky s přehledem předběhla. Diváci byli průběhem dostihu nadšeni, Sinndarku vítali v cíli mohutným povzbuzováním. Vítězný čas: 1 minuta 27 sekund. Text a foto: Petr PROKEŠ Dušan Andrés: Raději bych šel jezdit s traktorem Jste vítězem Ceny SBD Krušnohor. Jak se vám dneska jelo? Dobře, protože klisna byla nejlepší v poli, takže to bylo jednoduché. Odborníky favorizovaná Sinndarka vbíhá s žokejem Dušanem Andrésem do cíle jako suverénní vítěz. Žokej Dušan Andrés přijímá blahopřání k vítězství od náměstkyně ředitele Krušnohoru Kateřiny Kurkové. Sinndarka Nevadí vám specifika mostecké dráhy svažující se cílová rovinka? Sinndarka tady běhala už předtím, takže je vlastně zvyklá. Byla druhá. Nyní měla druhý start v Mostě a vyhrála. Ona ani já s tím problém nemáme. Takže super, jsme spokojeni. Byl jste někde v zahraničí? Jezdíval jsem do Itálie a Francie, ale v Itálii už neplatí, takže tam již nejezdím. Co byste řekl o vaší stáji? Hlavně to, že máme dobře nachystané dvouleté koně. Zrovna zítra nám pojede kůň na jiných dostizích, takže věřím, že to tam dopadne stejně dobře jako tady v Mostě a že jméno naší stáje Zeas Staré Hradiště tam bude určitě dobře slyšet. Dnes máte za sebou vítězství. Čeho všeho chcete jako jezdec ještě docílit? Já už mám trošku léta za sebou, je mi 42 roků, takže moc vysoko již nevzhlížím. Budu rád, když mi bude nadále sloužit zdraví a budu dosahovat s mojí klisničkou slušných umístění. Naštěstí pořád dělám nějaký sport, protože nic jiného neumím. Kdybych uměl jezdit traktorem, tak jdu na traktor. Jak jste se vůbec dostal ke koním? Otec je bývalý dostihový jezdec. Po skončení aktivní dráhy se stal trenérem. Jako mladý jezdec jsem u něj začínal a co umím, je vlastně od něj. Mohu mu za to děkovat.

9 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 9 Vyzrajte na nedostatek prostoru posuvnými dveřmi Posuvné dveře jsou nejenom elegantním doplňkem interiéru rodinného domu nebo bytu, ale stále větší oblibě se těší zejména díky praktičnosti. Výhodou oproti klasickým otočným dveřím je úspora místa. Proto je v moderních interiérech nacházíme stále častěji. Posuvné dveře vybírejte podle vzhledu i možností bytu Na výběr je varianta posuvných dveří do pouzdra, kdy se dveře schovají do zazděného pouzdra. Druhou stavebně jednodušší variantou jsou dveře posuvné na zeď, které jsou zavěšené v garnýži a dají se umístit prakticky do každého interiéru. Dveře posuvné do pouzdra nejdokonalejší řešení z hlediska úspory místa Asi nejkřiklavějším příkladem, který volá po využití posuvných dveří do pouzdra, je paneláková chodba. Ve většině paneláků jsou jádra uprostřed bytu a všechny dveře se otevírají do chodby. Ta se mnohdy stává překážkovou dráhou. Proto je vhodné při rekonstrukci bytového jádra nahradit klasické otočné dveře dveřmi zajíždějícími do pouzdra. Tohoto řešení se nemusíte bát ani v případě, že vám délka stěny na ukrytí dvojích dveří nebude stačit. Existuje totiž také pouzdro, do kterého se za sebe schovají dvoje jednokřídlé dveře sousedních místností, říká Roman Balín, vedoucí mostecké pobočky firmy SEPOS, předního prodejce dveří a zárubní se sítí vzorkových prodejen po celé republice. Posuvné dveře do pouzdra jsou nejdokonalejším řešením z hlediska úspory místa. Díky nim můžete využít i prostor u stěny v těsné blízkosti dveří. Toto řešení však vyžaduje stavební úpravy. Základem je stavební pouzdro, jež se osadí do předem připraveného stavebního otvoru. Při výběru stavebního pouzdra je důležité upřesnit typ příčky (zděná, sádrokartonová), do které se budou dveře zasouvat, a specifikovat šířku dveří, dvoukřídlou nebo jednokřídlou variantu, popř. atypickou výšku dveří a další vlastnosti. Posuvné dveře se zárubněmi se instalují až po finálních úpravách, to znamená po položení podlahové krytiny a dokončení omítky a výmalby, říká Roman Balín. Zárubně v tomto případě plní funkci designovou. Obkládají stavební otvor a v horní části kryjí kolejnici posuvného systému, do které je zavěšeno dveřní křídlo. Standardně bývá zárubeň doplněna o kartáčky, jež vyplňují prostor mezi dveřním křídlem a zárubní. Brání tak nadměrnému víření prachu a přispívají k lepší tepelné a zvukové izolaci. Bezproblémovou funkčnost dveří zajišťuje kvalitní pojezdový mechanismus uložený v hliníkové kolejnici. Design posuvných dveří dokáže zpestřit interiér bytu. Dveře posuvné na zeď chytré řešení do všech interiérů Ani tehdy, pokud se pro posuvné dveře rozhodnete až ve fázi po stavebních úpravách, není nic ztraceno. Dveře posuvné na zeď jsou ideálním řešení pro každého, kdo by si rád dopřál posuvné dveře, ale bohužel k tomu nemá uzpůsobené zdi a větší stavební úpravy nechce realizovat. Varianta posuvných dveří na zeď totiž umožňuje osazení do již hotového interiéru. Dveře se pohybují v garnýži podél zdi a pro jejich otevření postačí prostor na jedné z přilehlých stěn. Dají se použít téměř v celém interiéru, nejčastěji pro oddělení kuchyňského koutu od jídelny nebo obývacího pokoje. Základem posuvného mechanismu, do něhož je zavěšeno dveřní křídlo, je kolejnice se speciálními pojezdy ukrytá v garnýži. Garnýž vystupuje pouze 9 centimetrů ode zdi a celkový elegantní vzhled umocňuje profilované čelo s oblými hranami, říká Roman Balín. Důležitou součástí posuvného systému je také speciální zárubeň. Jedná se o obložkovou zárubeň, která je opatřena dvěma těsnicími kartáčky a obsahuje svislý dorazový hranol. Díky němu nezůstává mezi zárubní a dveřním křídlem v zavřené poloze žádná mezera. Další funkci plní dorazový hranol, pokud se jedná o uzamykatelné posuvné dveře. V tom případě se do něj při montáži osazuje protiplech, který zajišťuje střelku v uzamčené poloze. Široká škála modelů a dekorů I posuvné dveře ať se rozhodnete pro kteroukoliv z obou variant můžete bez problémů sladit s dalšími dveřmi ve vašem bytě nebo domě. Nabídka se ve většině shoduje s nabídkou dveří otočných a zahrnuje plné, prosklené i celoskleněné modely ve všech designových variantách, samozřejmostí je jednokřídlá i dvoukřídlá varianta. Při výběru se nevyplatí spoléhat pouze na informace z internetu nebo ze stránek časopisů. Je lepší navštívit specializovanou prodejnu, kde širokou škálu modelů, povrchů a dekorů uvidíte na vlastní oči a odborný personál pomůže nalézt odpovědi na otázky týkající se technických záležitostí i designu. Text: Lada KAMENÍKOVÁ Foto: SEPOS Poznámka redakce: Kontakty na odborníky najdete v tomto vydání Krušnohoru na straně 43 nahoře.

10 10 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Když jsem viděl ty nechutné výtvory, zvedl se mi žaludek, přiznal ředitel I člověk se zocelenými nervy má někdy problém se duševně vyrovnat s tím, s čím se setká. Řada bydlících nadává na řádění sprejerů, pro něž se mezi lidmi vžilo označení graffiťáci. S jejich uměleckým nazíráním na svět se můžete setkat prakticky kdekoliv. Co jejich tvorbě říká FRAN- TIŠEK RYBA, ředitel Stavebního bytového družstva Krušnohor? Dejme mu slovo. Pane řediteli, za jak velký problém považujete podle vašich poznatků výskyt nelegálních graffiti na stěnách domů ve správě družstva a jaké škody v posledních letech sprejeři způsobili? Stavební bytové družstvo Krušnohor spravující 22 tisíc bytů v Mostě, Litvínově a Meziboří považuje výskyt nelegálních graffiti výtvorů za velký problém, neboť dochází k poškozování majetku družstevníků a vlastníků bytů. Podle dosavadních zkušeností reagují bydlící v domech na výskyt těchto výtvorů velmi negativně. Zvláště pak to platí v případech, kdy se graffiti objeví přes noc na čerstvě zateplených domech s novou barevnou fasádou. Bydlící to považují za projev vandalismu a rádi by tvůrce tvrdě trestali, nejlépe fyzicky a tučnou pokutou nahrazující způsobenou škodu. Podle odhadu pracovníků technického úseku a úseku inženýrské činnosti SBD Krušnohor dosahují škody na fasádách domů do statisíců korun. Ke škodám dochází ale nejen na fasádách. Posprejované jsou také vchodové dveře do domů, kabiny výtahů, stěny ve sklepích, na chodbách a kolem schodišť, omítky v suterénních prostorách atd. Jaké máte zkušenosti s prací specializovaných firem, které graffiti odstraňují? Z předchozí doby máme zkušenost s jednou nejmenovanou firmou a to, bohužel, negativní. Její činnost nebyla úspěšná. Nově jsme navázali kontakt s další společností pražskou Axiom real. Ta má velký zájem na řešení dané problematiky v případě domů spravovaných naším bytovým družstvem, největším v republice. Jsme zatím ve fázi vzájemného poznávání, oťukávání se jak se lidově říká, ale je předpoklad, že v následujících měsících bude spolupráce rozvinuta. Tato firma prokázala, že umí z fasády perfektně odstranit řasy a mechy tedy přírodní materiál, takové zásahy rovněž potřebujeme zajistit. V případě graffiti na fasádě panelového domu dosáhla odstranění pigmentu, tedy hlavní části kresby jak o tom informoval zpravodaj Krušnohor v letošním 6. čísle, avšak zbytková barva na fasádě zůstala a bude tak zapotřebí udělat nový nátěr fasády, jinými slovy musí následovat přetření zbytkového graffiti. Podle tvrzení realizačních pracovníků Axiom realu je řešením antigraffiti nátěr aplikovaný při opravách domů či tvorbě fasád. Jde o preventivní nátěr, při nastříkání graffiti na něj lze potom malůvku snadno odstranit. Tento postup však nebyl v našem družstvu doposud uplatňován, takže zkušenosti nemáme. Každopádně lze však říci, že i umenšení vizuálního vjemu částečně odstraněného graffiti působí na bydlící a kolemjdoucí pozitivně, neboť graffiti nekřičí z fasády domu do ulice, jako tomu bylo předtím v plné síle barev výtvoru. Jiný ukázkový pokus odstranění graffiti přímo z panelu nepokrytého fasádou se povedl, důsledkem je ale vybělení panelu, doslova očištění, což ale samozřejmě nikomu nevadí. Technici družstva Radovan Vydra (vlevo) a Zdeněk Šebek (vpravo) na prezentační akci firmy Axiom real v České ulici na mosteckém sídlišti Výsluní (blok 625). Nechávají si výbory samospráv a společenství vlastníků dělat preventivní antigraffiti nátěry? Pracovníci technického úseku a úseku inženýrské činnosti SBD Krušnohor upozorňují předsedy družstevních samospráv a společenství vlastníků na možnost nechat si provést antigraffiti nátěry v rámci přípravy investičních akcí, například zateplení domů, kdy se běžně dělají nové fasády. Na tuto možnost upozorňují také v případě oprav starých fasád. Snaha pracovníků obou úseků správy družstva se zatím nesetkala s velkým zájmem, předsedové zdůvodňují svůj odmítavý postoj finančními náklady na rozpracovaných akcích. Dá se předpokládat, že jen co pomine boom velkých stavebních akcí a fondy údržby se v domech zaplní penězi, zájem o antigraffiti nátěry a vlastní odstraňování graffiti výrazně vzroste. Daří se kromě toho nějakou osvětou tomuto jevu předcházet? Jak jsem již uvedl, Krušnohor nově komunikuje s pražskou firmou Axiom real. Ta zajistila pro pracovníky technického úseku prezentační akci na mosteckém sídlišti Výsluní a ti získané informace předávají předsedům a dalším členům výborů. Kromě toho tato firma připravila pro měsíčník Krušnohor, který je distribuován všem našim družstevníkům a vlastníkům bytů do poštovních schránek, šestidílný seriál o této problematice. Dá se proto předpokládat, že pozornost bydlících včetně členů výborů samospráv a společenství vlastníků se ve vztahu k činnosti tvůrců nelegálního graffiti zvýší. Ostatně z vlastní zkušenosti vím, že lidé jsou těmito výtvory čím dál víc znechuceni. Platí to i o mně. Zrovna nedávno jsem byl předsedkyní jednoho domu v Šestistovkách, což je mostecké sídliště Výsluní, informován o poškození kabin v čerstvě rekonstruovaných výtazích. Ukázala mi i fotografie, které si pořídila. Když jsem viděl ty výtvory, které podle mého soudu měly do graffiti hodně daleko, i když se jako graffiti na první pohled tvářily, zvedl se mi žaludek. Něco takového musel vytvořit devastátor nejhrubšího kalibru. Tento případ ukazuje, že se budeme muset tvorbě těchto umělců ještě více věnovat a rázně se postavit proti jejich destruktivní činnosti ničící majetek družstevníků a vlastníků bytů. Rozmlouval a fotografoval: Petr PROKEŠ

11 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 11 Stále a stále čistíme (i sochy) JAK NA GRAFFITI (6) Od jara přesně je tomu již půl roku spolu hovoříme prostřednictvím tohoto seriálu článků o čištění. TVRDÉ PODKLADY V textu jsme společně odstraňovali graffiti, ošetřovali fasády, obnovovali jejich vzhled, aplikovali antigraffiti nátěry, odstraňovali řasy ze stěn domů. A dnešní téma? Tvrdé podklady! OMLAZENÍ ČI PATINA Pokud jde o kámen a beton, pak z těchto podkladů je možno odstranit i takové znečištění, s nímž by na fasádě byl určitě problém, upozornil technik společnosti Axiom real Josef Szabo. V případě kamenných schodišť, portálů, balustrád, soch a reliéfů je naopak možno čištěním dosáhnou požadovaného omlazení nebo naopak patiny kamenných ploch. Ať se jedná o skutečné čištění, kdy je odstraňován následek vandalismu, zatékání, ptačí trus nebo jen hlodání zubu času, pak u kamenných a betonových podkladů je škála možností, jak věc provést, mnohem širší než u fasád, v jejichž případě jsme stále limitováni zranitelností podkladu. Byla to skoro umělecká práce, když jsme renovovali staleté pamětní kříže v obci Ostrov na Příbramsku, svěřil se Josef Szabo. Zadání tehdy znělo: vyčistit kámen tak, aby příštích padesát let mohl dále jenom stárnout. Kříže dnes vypadají až příliš nově, zhodnotil ostrovský starosta Petr Matějíček a dodal: Ale jsou krásné. Pohled na ně se vryje do paměti, na kříže hned tak někdo nezapomene. Text a foto: Ing. Jaroslav HLAVÁČ Celá bysta byla umělci postříkána červenou barvou. Je z travertinu. I takové rozsáhlé poškození barvou šlo odstranit. Bysta byla kompletně vyčištěna. AKCE 2 roky ČIŠTĚNÍ GRAFFITI z antigraffiti nátěru ZDARMA Mytí fasád Čištění povrchů Ochranné Antigraffiti nátěry Opravy fasád Fasádní nátěry Velký kamenný kříž rovněž prodělal očistnou kúru. Kvůli graffiti ještě přednedávnem k nepoznání dnes je jasno: je to železný kříž na kamenném podstavci.

12 12 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Čtyři desítky očí viděly unikátní řešení PROJEKT BEZPEČNÁ ZEMĚ (11) Další z odborných seminářů k problematice zabezpečení majetku a osob byl uspořádán odborem sociálních věcí Krajského úřadu v Karlových Varech ve spolupráci s odborem prevence kriminality ministerstva vnitra a Cechem mechanických zámkových systémů ČR. Výhodou semináře byla tematická šíře. V jeho průběhu se nehovořilo jen o projektu Bezpečná země, který je třešničkou na dortu veškerého předchozího snažení v této oblasti, řeč šla i o projektech jemu předcházejících jmenují se Bezpečný dům a Bezpečná lokalita. Čtyři desítky přítomných odborníků a zástupců veřejnosti probraly také další záležitosti bezprostředně navazující na danou problematiku. BEZPEČNÁ LOKALITA Po přivítání účastníků semináře krajskou manažerkou prevence kriminality Šárkou Benešovou blok přednášek zahájil Tomáš Koníček z ministerského odboru prevence kriminality. Shrnul statistické údaje o trestné činnosti v letech 1989 až Z provedené analýzy vyplynulo, že od roku 1999 počet registrovaných případů kriminality klesá. Zatímco v roce 1998 bylo v Česku podchyceno více než 426 tisíc deliktů, v roce 2012 jich bylo necelých 305 tisíc. Jedním z faktorů, jež mají vliv na snižování množství kriminálních skutků, je nepochybně úspěšná realizace projektů. Odbor prevence kriminality ministerstva vnitra je autorem programu Bezpečná lokalita a partnerem projektu Bezpečná země. Oba projekty přispívají pomocí relevantních rad a doporučení ke zvýšení informovanosti veřejnosti v oblasti zabezpečení majetku a osob, uvedl Tomáš Koníček. Ten dále seznámil s hlavními výstupy z celostátního průzkumu veřejného mínění k prevenci kriminality, který byl uskutečněn ke konci roku BEZPEČNÉ BYDLENÍ Preventivní projekt Bezpečná lokalita bezpečné bydlení praktikovaný v brněnské městské části Nový Lískovec zdárně funguje několik let. Konstatoval to zástupce Městské policie Brno Luboslav Fiala, pracovně zařazený na pozici strážníka, tedy člověka bezprostředně přicházejícího do styku s tvrdou životní realitou. Dosavadní zkušenosti hovoří nejen o rapidním úbytku výjezdů strážníků do této lokality moravské metropole, ale také o kladných reakcích obyvatel rizikového domu v Koniklecově ulici. KAMEROVÝ SYSTÉM Realizaci dvou preventivních projektů se věnovala také prezentace připravená břeclavskou radnicí. Zhodnotila přínos nového městského kamerového dohlížecího systému a přístupového systému v domech v rizikové lokalitě. BEZPEČNÁ ZEMĚ Ředitel Krušnohoru František Ryba (vpravo) a Tomáš Koníček z ministerstva vnitra jednali spolu na správě našeho družstva o možnostech dalšího rozvíjení projektu Bezpečná země. Dohodli se na tom, že se pokusí vytipovat vhodný dům v Mostě či Litvínově, v němž by byla realizována všechna opatření podle jmenovaného projektu a objekt by tak sloužil veřejnosti jako vzorový bytový dům. BEZPEČNÁ ZEMĚ NA MOSTECKU Blesk Š&Š Daniel Šimandl Následovalo představení projektu Bezpečná země. Slova se ujal cechmistr (předseda) Cechu mechanických zámkových systémů ČR Petr Fráz. Věnoval se vysvětlení obsahu a cílů Bezpečné země, ale i úspěšným výstupům projektu. Zdůraznil, že se stále ukazuje, jak je zapotřebí objektivně a nestranně informovat zájemce o zabezpečení. Cechmistr seznámil posluchače i s jednotlivými typy mechanických zábranných systémů, představil uzamykací systémy, bezpečnostní třídy a certifikace výrobků. Informoval o nejnovějších trendech v oblasti montáží bezpečnostních dveří a dalších prvků mechanického zabezpečení. Praktické ukázky uzamykacích systémů a visacích zámků předvedl člen cechu David Sobotka, odborný pracovník společnosti Tokoz. Zajímavá byla i prezentace zajištěná Jaroslavem Kolaříkem. Ten seznámil s novými možnostmi syntetického označení majetku označení sloužícího jako prevence proti krádeži. BEZPEČNÝ DŮM Jiří Janich ze společnosti Betacontrol popsal systém Bezpečný dům. Zdůraznil, že tento systém je komplexním řešením ochrany majetku v bytových objektech. Spojení přístupového systému se systémem kamerovým a protipožárním za doprovodu zabezpečení bytů a sklepních prostor a s on-line dohledem nad těmito systémy vytváří unikátní řešení. Základní zásady zabezpečení objektů z pohledu prevence kriminality shrnul v závěru semináře Tomáš Koníček. DEBATA Účastníci potom živě diskutovali nejen o přednesených tématech, ale i o způsobech řešení problémů měst a obcí vzniklých při realizaci preventivních projektů. Text a foto: Petr PROKEŠ (za využití podkladu MV ČR)

13 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 13

14 14 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva CIS a IPTV stále v domech rozšiřujeme CIS-SBD KRUŠNOHOR A DIGITÁLNÍ TELEVIZE Ani na podzim se společnost SOFTEX NCP nepřipravuje na zimní spánek. Na to, co se aktuálně děje kolem Centrální informační sítě (CIS) a digitální televize IPTV, jsme se zeptali ředitele MIROSLAVA PRŮŠI. V předchozím vydání Krušnohoru jste se zmiňoval o rozšiřování CISu v domech ve správě družstva. Jak to jde? Stále intenzivně pracujeme na rozšiřování sítě CIS v domech, kde se výbor SA nebo SV rozhodl pro připojení na základě akce Instalace CISu zdarma. Má širokou odezvu a budeme rádi, když se připojí další domy. Nyní byla dokončena instalace v osmi domech s počtem 400 bytů, do konce roku chceme připojit minimálně dalších 300 bytů. Kterých domů se dokončené práce týkaly? Hovoříme o blocích č. 98, 293, 333, 392, 393, 406, 530 a 581. Připojení je velice jednoduché. Stačí zavolat na číslo a ostatní již zařídíme. Pro výbory SA a SV působící v domech bez připojení na CIS dodávám, že stačí vyplnit formulář, který obsahuje souhlas s instalací. Lze jej stáhnout ze stránek Je také možné ho vyzvednout v sídle naší společnosti. Předseda domu vyplněný formulář předá správě družstva k projednání a evidenci. Pokud by cokoliv nebylo jasné, naše kolegyně ochotně poradí na čísle Na jaké televizní programy se klienti mohou těšit? Koncem srpna došlo k zařazení nového kanálu ze skupiny České televize jde o dětský kanál ČT Déčko/ČT art. Byl zařazen do všech základních tarifů kromě TV Mrňous. Zároveň budou ze všech základních tarifů IPTV vyřazeny málo sledované kanály Harmonie TV, Meteo TV a Channel One Russia. Důvodem je uvolnění kapacity pro jiné stanice divácky zajímavější a sledovanější. Tematická TV FILMBOX.HD změnila název na SUPERBOX.HD. Právě sem byly od září zařazeny dva nové kanály FILMBOX a FILMBOX PLUS. Dobrou zprávou je, že koncová cena této tematické televize bude pro naše zákazníky snížena na 201 Kč za měsíc. Zároveň informace o programové změně, kterou jsme avizovali už před časem: při zařazení kanálu Sport 2 HD došlo ke zvýšení ceny ze strany poskytovatele programu. Proto jsme byli nuceni výměnu Sportu 2 za Sport 2 HD zatím pozastavit a počkat na výsledky jednání s poskytovatelem. Máme totiž zájem na tom, aby se ceny našich služeb nezvyšovaly. O závěrech jednání budeme včas informovat. Rozmlouvala: Alena PRŮŠOVÁ ml. CIS VE VAŠEM DOMĚ RYCHLÝ INTERNET DIGITÁLNÍ TELEVIZE až 100 Mbit/s až 115 kanálů od 170 Kč/měs. od 99 Kč/měs. INFORMUJTE SE TAKÉ NA TELEFON VOIP A GSM SOFTEX NCP je vaším spolehlivým partnerem téměř 20 let

15 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 15 O osudu rozhodli v sušárně číslo 7 JAK JSME ZAČÍNALI (77) K funkci předsedy se dostal náhodně a nechtěně v době, kdy v Mostě probíhala jedna z vln privatizace městských domů. To se psal rok Tehdy platilo ustanovení radnice, že nám byty prodá se slevou, pokud byt zakoupíme do stanoveného termínu. No a protože peněz není nikdy dost a tato nabídka mi proto nebyla cizí, vyprovokoval jsem lidi bydlící v domě písemnými pozvánkami na jednání v této věci ve velké sušárně číslo 7, zavzpomínal FRANTIŠEK KUBÍK, předseda SV 173 v bloku 335 na ulici 1. máje v Mostě. (Mimochodem ve stejné sušárně probíhají schůze dodneška. Koná se zde shromáždění vlastníků bytů.) Sešli jsme se tam dvakrát. Na první schůzi jsme se dohodli, že se zeptáme příbuzných, kamarádů a známých co bude pro nás lepší vést si dům sami, anebo si ho někým nechat spravovat? Neměli jsme s tím zkušenosti. Na druhé schůzi jsme se usnesli, že nám bude dělat správu Krušnohor. Lidi si mě zvolili. Řekli, že když jsem byl tak aktivní, tak dům povedu, doplnil František Kubík. SVETRY A TEPLÁKY Blok 355 si právě obléká nový kabát. Už se těším, až bude v prosinci zateplení hotovo, svěřil se František Kubík. Začátky ve funkci byly těžké. Objekt byl zastaralý, domovní správa se o něj předtím moc nestarala, popsal stav předseda. Proto první investice nenechala na sebe dlouho čekat. Když jsem chodil po partajích a bydlící mi otevírali dveře od bytů pod střechou, byli oblečeni ve svetrech a teplácích a ještě k tomu měli přes sebe přehozené deky, sdělil František Kubík. Podle jeho vyprávění byla v zimním období bydlícím zima a v létě naopak velké vedro. Hodně o tom ví, také pod střechou bydlel přesně 22 let. Potom k neuspokojivému stavu přispělo ještě zatékání vody, bylo problematické najít praskliny. První investicí byla oprava a zateplení střechy. Ponechali jsme si původní střechu a na ni položili dvaceticentimetrovou vrstvu polystyrenu. Tato úprava stála půl milionu korun. Tehdy to byla novinka. Mohlo se to zdát drahé, ale dnes by to bylo v úplně jiných relacích daleko dražších, zhodnotil František Kubík a zavzpomínal na výbornou spolupráci s tehdejší techničkou družstva Janou Moltašovou. Starat se o dům to je pěkná fuška. Dělat předsedu to představuje práci s lidmi. A co obnáší pojem práce s lidmi, to snad ani nemusím vysvětlovat. Naštěstí mám velkou oporu v manželce. Ta toho udělala pro mě moc. A také mi ušetřila spoustu cestování na správu družstva, pracuje totiž přímo v ní. To je moje velká opora. S ledasčím mi poradí, pochvaloval si spolupráci František Kubík. HOTOVO Problém se střechou nebyl jediný. Když partajím roznášel po domě vyúčtování, povšiml si, že bydlící v krajních bytech měli nedoplatky, čili spotřebovali hodně tepla. Aby se zlepšila úroveň bydlení v domě, nechali zateplit boční štíty a zajistili instalaci nových vchodových dveří. Ty staré byly již na spadnutí a na chodbách byla zima. Nyní máme pěkné vchodové dveře. Štíty byly zatepleny a lidi přestali platit nehorázné částky za topení, které je předtím nezahřálo. Dneska je úroveň bydlení v domě úplně někde jinde, zdůraznil František Kubík a dodal: Máme hotové nové plastové rozvody vody, plynové rozvody, příští rok bychom chtěli udělat generální opravu elektrických rozvodů v domě. Jinak je všechno hotové, informoval František Kubík. TROJICE MUŽŮ V domě bydlí převážně dříve narození. Ti díky zkušenostem přistupují k životu velice zodpovědně, a proto v domě nejsou žádné problémy. Panují zde dobré mezilidské vztahy. Kolem objektu i v celé ulici je hodně zeleně. Důchodci se starají o dva záhonky s květinami. Dělají to dobře a rádi, pochválil předseda. Výbor SV tvoří tři muži z každého vchodu jeden. František Kubík je z prvního, Jan Bosák z prostředního (mimochodem starousedlík od kolaudace domu) a Libor Manda z třetího (předseda si ho váží pro pracovitost, zapálenost a iniciativnost). Text a foto: Petr PROKEŠ HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA

16 16 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva CO NOVÉHO V JINÝCH DRUŽSTVECH SBD POKROK PRAHA Nová služba Pohyb na bytovém trhu je velký a tomu se chce přizpůsobit i pražské Stavební bytové družstvo Pokrok. Proto od 1. září nabídlo svým členům novou bezplatnou službu. Tou je inzerování koupě, prodeje nebo výměny bytu na webových stránkách družstva a ve svém tiskovém zpravodaji Krok za krokem. Družstvo se vám pokusí touto možností ušetřit finanční prostředky, které byste jinak museli zaplatit realitní kanceláři, upozornil předseda představenstva Oldřich Sova. Zájemci o inzerci si stáhnou z webu formulář a vyplněný ho pošlou na adresu správy Pokroku. A pak už budete čekat, jak to dopadne. Držíme palce! uzavřel za představenstvo a redakci zpravodaje, která je do realizace novinky zapojena, Oldřich Sova. BD DRUŽBA ÚSTÍ N. L. Povodeň se jim nevyhnula Červnová velká voda se objektům ústeckého Bytového družstva Družba nevyhnula. Již 2. června v souvislosti s varováním, že vodní hladina stále stoupá a povodňová vlna se ke krajskému městu blíží, byl svolán krizový štáb družstva se zaměřením na eliminaci škod v domech na Střekovském nábřeží a v ulicích Na Pile a Kozinova. S předstihem byly zajištěny prostředky na sanaci, nasmlouvány firmy k provedení co nejrychlejší a nejefektivnější dekontaminace objektů, informovala předsedkyně představenstva Monika Sobotková. Protipovodňová hráz byla překonána vodou dne 6. června při výšce hladiny 10 metrů a 72 centimetrů. SBD DĚČÍN Odolnost, spolehlivost, odpovědnost Deset tisíc bydlících žije v domech vlastněných či spravovaných Stavebním bytovým družstvem Děčín. To v roce 2012 vytvořilo čistý zisk ve výši 1 milionu 667 tisíc korun. Mám radost, že SBD Děčín potvrzuje každým rokem svými výsledky svou odolnost, spolehlivost a vysokou společenskou odpovědnost, prohlásil předseda představenstva Ivo Jeřábek před delegáty na jejich shromáždění, jež se jako nejvyšší orgán družstva zabývalo jeho hospodařením. Bytová družstva včetně toho našeho jsou navzdory různým vlivům v České republice pevně zakotvena, zdůraznil. Připravil: (pp) Jak je to (doopravdy) s Novou zelenou úsporám NA ZKUŠENÉ ZA HUMNY Státní podpůrný program Nová zelená úsporám zahájil s velkou slávou. Od 12. srpna je možné podávat žádosti o dotace program je ale zaměřený jen na rodinné domy. Byl spuštěn v pondělí 12. srpna v 10 hodin dopoledne a do 16. hodiny dosáhl počet přijatých žádostí výše s požadavkem na 275 milionů korun. V pátek 16. srpna už byl počet žádostí na úrovni s požadavkem na 397,6 milionu korun. Příjem žádostí ukončí ministerstvo životního prostředí v okamžiku vyčerpání stanovené alokace, nejpozději však 29. listopadu. Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo na podporu programu 1 miliardu korun, dalších 800 milionů plánuje přidat z emisních povolenek. Od úřednické vlády v demisi má slíbenu 1 2 miliardy korun z prostředků státního podniku Lesy České republiky. Výplaty peněz plánuje ministerstvo už na podzim. První výzva se zaměřuje hlavně na zateplení, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a na efektivní využití zdrojů energie, výměnu zdrojů tepla na tuhá paliva nebo ekologicky šetrné zdroje. Stavební firmy se ale obávají, že stavební sezona letos skončí dřív, než budou vyřízeny administrativní náležitosti žádostí o podporu v novém programu Zelená úsporám. Podle informací, které máme od našich členských firem, poptávka po stavebních pracích v souvislosti s programem Nová zelená úsporám zatím nebyla lidé pravděpodobně čekají na vyhlášení podmínek, uvedl generální ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Miloslav Mašek. Už při červnovém vyhlášení výzvy upozorňovali stavbaři na skutečnost, že nový program přišel pozdě. Pomůže prý tak spíš menším regionálním firmám. Přesto to stavbaři vítají jako vzpruhu pro utlumený stavební trh, ačkoli program má oproti minulému k dispozici méně peněz a je administrativně náročnější. Je proto možné, že někteří lidé nestihnou projekt řádně připravit a podmínky splnit. Rozsah útlumu státních investic přispěl k propadu české ekonomiky. Programy na podporu renovací budov jsou smysluplné, ale krátkodobé programy často spíše než ke stabilizaci jednotlivých sektorů přispívají mimo dalších negativ k jejich nestabilnímu vývoji. Dlouhodobý program na podporu energeticky úsporného stavebnictví by měl makroekonomické přínosy. Snížení energetických nároků ekonomiky patří ke strategickým cílům ekonomické politiky zlepšilo by mimo jiné konkurenceschopnost českého hospodářství, říká Luděk Niedermayer, ředitel Deloitte Advisory. Pavel Ševčík, viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, k tématu uvádí: Stavebnictví se v současné době nachází ve velmi složité situaci a právě dlouhodobá strategie v oblasti snižování energetické náročnosti budov by měla přinést tolik očekávané zakázky především malým a středním firmám. Česká republika se jako členská země Evropské unie zavázala k přijetí opatření, která povedou k úsporám nákladů na vytápění a k šetření energiemi. Proto by měly být vyhlášeny další programy, které kromě Panelu a Nové zelené úsporám využijí finanční prostředky EU programovacího období Díky vysokému multiplikátoru pak bude zásadně ovlivněna zaměstnanost ve stavebnictví a vzrostou I přínosy do státního rozpočtu. Hned v úvodu Nové zelené úsporám se vyskytly i personální problémy. Každá žádost musí být opatřena odborným posudkem. Jenže: v ČR je nyní asi energetických specialistů, ovšem jen přibližně 300 z nich má zkoušky energetického auditora, který může razítkem projekt stvrdit. Už nyní tak lidé v praxi narážejí na delší čekací lhůty při tvorbě projektu. První verze programu Zelená úsporám hospodařila s 21 miliardami korun a podpořila zateplení a nové čisté zdroje tepla minimálně pro 150 tisíc domácností. Nestačila ale všem žadatelům. Ministerstvo navíc udělalo podle zástupce ombudsmana Stanislava Křečka několik chyb, například neaplikovalo správní řád. Neúspěšní žadatelé se tak prý mohou obrátit na soud. Jak to tak vypadá, družstevní majetek zase ostrouhá. Na oficiálních webových stránkách programu Nová zelená úsporám se výslovně uvádí: V roce 2013 a 2014 neplánujeme vyhlásit výzvu na bytové domy. Text a foto: Krok za krokem (zpravodaj SBD Pokrok Praha)

17 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 17 Sklepy se staly rájem pro zloděje ZE ŽIVOTA POLICIE ČR (31) BEROU VŠE Sběrači kovů, kteří zcizují kovové materiály, kradou nejen na železnici či v těžebních lokalitách. Neznámý pachatel odcizil měděné kabely z několika lamp veřejného osvětlení mezi obcemi Korozluky a Sedlec. Než se ke kabelům dostal, odstranil krytky vstupu k ovládání lamp a obcím tak způsobil škodu za více než 10 tisíc korun. Do supermarketu přišel pro kovy další poberta. Vylezl Na linku 158 zavolal muž a oznámil, že na starém libkovickém letišti nalezl pravděpodobně granát a další munici v místě, kde provádí archeologický průzkum. Na místo vyslaná hlídka z policejní stanice Lom zjistila, že se opravdu jedná o dělostřelecký granát a přivolala odborníka z pyrotechnické služby. Policejní expert dělostřelecký granát ráže 105 mm z druhé světové války včetně nábojnice stejné ráže vykopal ze země, zajistil a předměty převezl ke zneškodnění. na objekt budovy v Mostě, kde odmontoval trubky od klimatizace. Firma vyčíslila škodu na částku 45 tisíc korun. Lešení za 100 tisíc odnesl jakýsi jiný podnikavec. Ten přelezl oplocení u firmy v průmyslové zóně Komořany a ze skladu následně ukradl trubkové lešení. PŘIŠEL O MOBIL Kapsář úřadoval na Mostecké slavnosti Okradl mladého muže, kterému v podvečerních hodinách nepozorovaně ze zadní kapsy kalhot odcizil mobilní telefon. Poškozený krádež odhalil ještě na slavnosti, když si hodlal zavolat. Lapka využil vysoké návštěvnosti a mladíka o mobil uložený v kapse připravil. Způsobena škoda činí korun. RÁJ ZLODĚJŮ Policisté šetří případy krádeží věcí ze sklepů, což je ráj zlodějů. V centru Mostu vnikl zloděj oknem do sklepní místnosti, z níž odnesl rybářské potřeby a nářadí. Krádeží způsobil škodu za více než 20 tisíc korun. Další lapka kradl v Litvínově. Překonal vstupní dveře a poté se vloupal do kóje, ze které odcizil čtyři kusy hliníkových disků včetně pneumatik za 20 tisíc korun. V panelovém domě na sídlišti Výsluní v Mostě čekal na pachatele tučný lup. Poté, co se zloděj dostal přes zámek do sklepní místnosti, ukradl zimní pneumatiky, pytle s oblečením, cédéčka, spotřební elektroniku, elektrospotřebiče a další předměty. Vše za 42 tisíc korun! DOSTAL PĚSTÍ Oznámení případu výtržnictví a ublížení na zdraví přijali mostečtí policisté. Mělo k němu dojít v Žatci ve večerních hodinách. Mladý muž z Mostu tam dostal ránu pěstí od muže, jehož zná od vidění. Příčinou však nebyla hádka, žádná se nekonala. Podezřelý muž způsobil poškozenému zranění, napadený byl hospitalizován v nemocnici. MALOVAL A ZLIKVIDOVAL Policejní hlídky z obvodního oddělení Hamr kontrolovaly cyklisty v rámci preventivní akce Bezpečně na kole. Muži zákona prohlédli třicet jízdních kol a zjišťovali, zda jsou řádně vybavena podle vyhlášky. Zajímalo je i to, zda cyklisté před jízdou nepožili alkoholické nápoje či jiné návykové látky. Technické požadavky na vybavení kol nesplňovalo deset cyklistů a jejich přestupky byly řešeny domluvou. U žádného z kontrolovaných cyklistů nebyl v dechu zjištěn alkohol. Ti, co měli v pořádku svůj dopravní prostředek, dostali od mužů v uniformách reflexní prvky odrazky na pedály a do výpletů kol. Všem pak policisté předali propagační kartu určenou pro cyklisty s výňatkem vyhlášky a preventivními radami. Mostečan ve věku 36 let hodlal malovat graffiti na legální stěnu. K ní však nakonec ani nedošel. Cestou v Mostě procházel podchodem a rozhodl se, že stěnu zkrášlí v něm. Byl na to patřičně vybaven, v batohu měl celkem 18 sprejů různých barev. Ještě při tvorbě svého díla byl přistižen policejní hlídkou, kterou prý čekal. Když se dozvěděl, že jeho jednání je trestným činem, na místo přišel druhý den a svůj výtvor přemaloval bílou barvou. I tak mu mostecká policie sdělila ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci. Připravila: nprap. Ludmila SVĚTLÁKOVÁ tisková mluvčí ÚO PČR Most

18 18 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Tajemství Babylonu pro dnešek VYZNEJTE SE VE VAŠICH PENĚZÍCH (4) Dvouhodinové čtení útlé knihy Nejbohatší muž v Babyloně může změnit váš život. Je to snad nejsrozumitelnější návod na to, jak získat, udržet a rozšiřovat osobní a rodinné bohatství. zboží. Hypotéka je dobrý dluh. Ušetříš na nájmu, trochu k tomu přidáš a po splacení budeš mít vlastní bydlení! Knihu si přečetly miliony lidí, ale jenom drtivé menšině pomohla. Důvod je prostý. Většina lidí se tím návodem neřídí. Možná za to mohou poněkud archaické formulace v knize. Nechte se inspirovat jejich překladem do současného pojetí. SEDM KLÍČŮ K OSOBNÍMU BOHATSTVÍ Před několika tisíci lety to Babyloňané vyryli do hliněných tabulek. Z příběhů dnešních úspěšných a bohatých lidí je zřejmé, že dělají přesně to, co je na hliněných destičkách vyryto. Rozdíl je jen v tom, že nynější úspěšní lidé popisují dávná pravidla moderními slovy. Ta původní jsou sice archaismy, ale jsou více srozumitelná. Jdou na dřeň. Odhalte tedy Sedm zlatých pravidel starých Babyloňanů. TAJEMSTVÍ Z HLINĚNÝCH DESTIČEK V knize si Bansir, chudý stavitel vozů, posteskl: Pronásleduje mě myšlenka, že přece nemůžeme žít rok co rok tak uboze. Jenom práce a stále práce a žádné jmění! Jeho přítel mu poradil dobrou věc: Neměli bychom se zajímat o to, jak to dělají ti bohatí? A vydali se pro rady ke starému příteli Arkádovi. Ten se z chuďasa stal nejbohatším mužem v Babylonu a tradovalo se o něm, že radí samotnému králi. A právě on předal Bansirovi sedm zlatých pravidel, jež mu pomohla vybudovat ohromný majetek. Nechte se tedy inspirovat překladem z hliněných destiček do dnešního jazyka: 1. pravidlo: Naplnit peněženku Co radil Arkád Bansirovi: Z každých deseti měďáků, které vyděláš, si dej jeden měďák stranou. Moderní překlad: Dej si něco stranou. Nespotřebuj všechno, co vyděláš! 2. pravidlo: Kontrola vydání Co radil Arkád Bansirovi: Vyryj si do hliněné tabulky seznam věcí, které potřebuješ, a věcí, po nichž toužíš. Vyber jenom to, co je nutné a ostatní škrtni. Moderní překlad: Nemusíš mít všechna lákadla, která jsou kolem tebe. Nemusíš mít všechno, co vidíš. Místo k moři zajeď v létě na Šumavu. Žij stejně jako Bill Gates. Jeho výdělek je 200tisíckrát vyšší než příjem průměrného Američana. Jeho výdaje ale nejsou 200tisíckrát vyšší než výdaje průměrného Američana. Z toho úhlu pohledu žije Bill Gates skromný život. 3. pravidlo: Ať zlata přibývá Co radil Arkád Bansirovi: Každý měďák, který dáš stranou, odnes Agarovi, výrobci štítů. Jednou za půl roku vždycky nakupuje bronz ve velkém a potřebuje na to co nejvíce peněz. Když dobře nakoupí, podělí se s ostatními a vrací jim měďáky s dobrým úrokem. Moderní překlad: Když už si dáš něco stranou, tak to ulož tak, abys na tom vydělal něco navíc. 4. pravidlo: Chraň svoje jmění Co radil Arkád Bansirovi: Chraň svoje jmění, ať o něj nepřijdeš. KDO JE Mgr. JAN MARTÍNEK A JAK HO KONTAKTOVAT Nezávislý finanční konzultant Kancelář: ul. Pionýrů 2806 (VŠFS), Most Tel.: ovbmail.cz Další rady a tipy najdete na Můj přítel vzal všechny svoje peníze a nakoupil od Féničanů výhodně šperky. Féničané jsou známí podvodníci a on nakoupil padělky. Přišel o všechno. Moderní překlad: Nevsázej všechno na jednu kartu. Neexistují vysoké výnosy bez vysokého rizika. 5. pravidlo: Bydliště je investice Co radil Arkád Bansirovi: Mnoho lidí v Babylonu vychovává děti v žalostných podmínkách. Platí majitelům vysoké nájmy za ubohé byty. Bohatí lidé ti rádi půjčí na pořízení vlastní usedlosti, když jim dáš tu usedlost do zástavy. Až jim vrátíš peníze, budeš mít majetek a budeš mít co předat dětem. Moderní překlad: Špatný dluh je ten, který ti nepomáhá bohatnout. Nepůjčuj si na spotřební 6. pravidlo: Zajisti si budoucí příjem Co radil Arkád Bansirovi: Nebudeš pořád mladým mužem, který může pracovat. Jednou budeš starým mužem, jenž nemůže ohnout svá záda. Abys mohl i potom vést šťastný život, odkládej si na tu dobu ještě jeden měďák stranou. Moderní překlad: Je úplně jedno, čím masírují média tvůj mozek o státní penzi. Dávej si něco stranou na stará kolena. 7. pravidlo: Více vydělávat Co radil Arkád Bansirovi: Radím ti totéž, co všem ostatním mužům aby se dostali do popředí ve svém řemesle, aby nezůstali na místě, nezaostávali a vždy byli v něčem lepší než ostatní. Využij každé příležitosti ke zdokonalení a budeš si pak vydělávat víc peněz. Moderní překlad: Vše se vyvíjí. Dneska mnohem rychleji než dřív. Dokonce jsou profese a řemesla, jež zanikla. A budou zanikat. Před pár lety byla běžná profese telegrafisty. Dnes tato profese neexistuje. Pracuj na sobě a přizpůsobuj se době. Buď o krok napřed. V zaměstnání si tě budou více cenit a v podnikání porazíš konkurenci. A to je celé. Dává vám to smysl? Tak se do toho pusťte! Začněte třeba tím, že si přečtete knihu Nejbohatší muž v Babyloně. Na internetu je k mání v řadě e-shopů za cenu kolem stovky. Určitě nebudete této drobné investice litovat. Mgr. Jan MARTÍNEK nezávislý finanční konzultant

19 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 19 Umíme skloubit temperamentní muziku a zpravodajství, říká Renata Myslíková LIDÉ Z GAMA RÁDIA A ALFA TELEVIZE Působí rozvážně, přemýšlivě až zádumčivě, záhy se dokáže zasmát od plic, perfektně rozumí inteligentnímu humoru, brilantně komunikuje, má přehled a umí být nad věcí. Jinak to v její profesi asi ani nejde vykonává totiž velice zodpovědnou práci. Je šéfredaktorkou zpravodajství Gama Rádia a Alfa TV. Jmenuje se RENATA MYSLÍKOVÁ. Jsi nositelkou dvou vysokoškolských titulů Mgr./magistra a Ing./inženýrka. Jak ses k nim dostala? Nebudeš mi zřejmě věřit, ale řádně dokončeným vysokoškolským studiem. (Smích.) Vystudovala jsem žurnalistiku na Palackého univerzitě v Olomouci, marketingovou a sociální komunikaci na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a hospodářskou politiku na České zemědělské univerzitě v Praze. Ty jsi snad nejvzdělanější novinář na světě! Jeden obor žurnalistika by ti snad nestačil? Když jsem dokončila studium žurnalistiky, začal mě zajímat obor marketingová a sociální komunikace. Jde o velice zajímavý obor, který je v našem životě všudypřítomný. Obor hospodářská politika je pak pro mě dalším doplňujícím oborem takovou novinářskou specializací. Politika mě totiž, stejně jako marketing a sociální komunikace, hodně baví. Nevidím na ní nic neslušného, je to v podstatě umění lidí se dohodnout. Na nás, novinářích, je pak sledovat, jak to politikům jde. Čím tě novinařina láká? Mám ráda lidi to je ten důvod. Ráda se s nimi setkávám a ráda s nimi mluvím. Navíc mi připadá velice důležité lidem tlumočit, co politici vůbec zamýšlejí, jaké změny dělají. Když jde totiž člověk do politiky, má vše promyšleno, ví, čeho všeho chce dosáhnout. Potom když se dostane nahoru zničehonic začne v řeči používat cizí termíny. Občané mu přestávají rozumět. Navíc se ztrácí v kolotoči věcí, jež vymyslel. Potřebuje tlumočníka. Myslím si, že sledovat realitu, umět ji analyzovat a informace následně přeložit člověku do lidštiny, je posláním žurnalisty. Pořád mluvíš o politice, a proto jistě ne náhodou vedeš publicistický pořad Coffee Corretto Do kavárny zvu zajímavé lidi zvláště politiky a představitele měst. Starosta je volený zastupitel, jako takový by pak měl, podle mě, skládat účty ze své činnosti. Občané mají právo vědět, jak si jimi zvolený člověk vede a zda plní to, co před volbami slíbil. Jak se na vysílání Coffee Corretta připravuješ? Musím se podívat do volebních programů, přečíst si zprávy ze zasedání zastupitelstva a rady. Musím mít tolik informací, abych když host začne od otázek utíkat, ho dokázala vrátit k tématu nebo abych byla schopná reagovat na jeho odklon od probírané tematiky. Jsi šéfredaktorkou rozhlasového a televizního zpravodajství. Neplete se ti to dohromady? Nemám s tím problém. Navzájem se to prolíná. Televizní zpravodajství má tu výhodu, že je v něm zapojen obraz. Předností rozhlasu je zase rychlost, je hned u události. Možnost kombinace obou druhů zpravodajství mi přijde jako velký novinářský bonus. Je o tobě známo, že máš výbornou paměť. Nebojí se někteří lidé tvé paměti? Třeba dokážeš hostovi ve vysílání připomenout nepříjemné věci Dobrý politik dokáže každou otázku obrátit ve svůj prospěch. Je na něm, jak se k ní postaví. Gama Rádio je rockové. Patří zpravodajství do vysílání hudebně vyhraněné stanice? Je to raritní spojení, řekla bych nový model. Zaplňuje mezeru na trhu. Vznik Gama Rádia je reakcí na skutečnost, že tady chyběla rocková stanice, stejně jako skutečně regionální rádio. Kdysi vzniklá rádia v Mostě, Teplicích, Ústí či Chomutově se stala součástí celostátních sítí a přestala plnit svoji původní funkci. Proč mám jako Mostečanka poslouchat informaci o tom, že je auty ucpaný Nuselský most, když mě zajímá situace na silnici první třídy číslo 13? Gama Rádio je vynikající v tom, že představuje skloubení temperamentní muziky a zpravodajství přímo z regionu. Rozmlouval: Petr PROKEŠ Foto: Gama Rádio

20 20 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Mostečané hodili starosti za hlavu a šli Rytmická hudba dechových kapel, ladné pohyby mažoretek, skotačení mladých tanečníků, řízné kroky sportovců, mávání dětí do všech světových stran, bojové pokřiky kolektivů přátel, důstojná chůze uniformovaných členů Spolku severočeských havířů, dovádění permoníků s pracovními nástroji v rukách, úsměvy, dobrá nálada a primátorský pár v čele takový byl průvod modrobíle (v barvách města) i jinak barevně oblečených pochodujících, který vyšel poprvé z 1. náměstí, aby odhadem přes tisíc lidí, kteří jej tvořili, přivedl do areálu u přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie. Již tradičně se zde konala Mostecká slavnost největší lidová veselice v širokém okolí. Jejím pořadatelem bylo statutární město Most za partnerské Primátor s manželkou v čele průvodu se zdraví s občany. Zatímco čelo průvodu bylo již u kostela, konec u Stovek. Dobrý voják Švejk se vypravil s praporem Švanda zvítězí. Hejtmanova premiéra. Poprvé hovoří na naší slavnosti. U stánků byla hlava na hlavě.

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVEN 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 6 (101) ZDARMA Vyzývací pohár (Challenge Cup) zasloužená odměna završující veleúspěšnou sezonu DHK Baník Most. Při tomto pohledu

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ZÁŘÍ 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 9 (116) ZDARMA Lidem došla trpělivost. Margita Slapničková, předsedkyně společenství vlastníků bytů z bloku 302 na ulici Zdeňka

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK LEDEN 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 1 (96) ZDARMA Proč naopak? Pro nový Most vskutku historická chvíle. Patronka výstavy první náměstkyně primátora Hana Jeníčková

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK LEDEN 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 1 (120) ZDARMA Nezávislý 33letý Jan Paparega, kandidující ve volbách za Severočechy Most, byl jednomyslně zvolen primátorem

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK SRPEN 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 8 (115) ZDARMA Skřet. Nestvůrka známá z hororů a pohádek. Člověk neví, co od ní může očekávat. Vizáž budící hrůzu nevěstí nic

Více

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe Z Válka o vodu... ceny rostou do nebe Řekli byste, že boj o vodu zuří snad jen v zemích sužovaných suchem? V Česku stačí sledovat faktury za vodné a stočné. V této válce nejde o vyschlá hrdla lidí, ale

Více

Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013. Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě?

Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013. Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě? Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 21 Číslo 3/2013 Jaké budou podmínky v družstvu po 1. 1. 2014 z pohledu změn v legislativě? V souvislosti se změnami a platností hlavních zákonů

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR.

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. 04 05 ZAJÍMAVOST NOVÁ AUTA DO ZÁSUVKY STR. 07 U NÁS PŘED DOMEM NA LEHOVEC SE VRÁTÍ OBCHODY STR. 20 ROZHOVOR

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 10/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Veletrh komunální techniky ve Vídni strana 2 O Rekultivační práce

Více

PRODEJ PC SERVIS PC VÝDEJNÍ MÍSTO A SERVIS V ZR. z04-rpcd. Pondělí - Pátek 09.00-12.00 13.00-16.00 po domluvě kdykoliv

PRODEJ PC SERVIS PC VÝDEJNÍ MÍSTO A SERVIS V ZR. z04-rpcd. Pondělí - Pátek 09.00-12.00 13.00-16.00 po domluvě kdykoliv KOMPLETNÍ ÚKLIDOVÉ SLUŽBY červen/ tel.: 739 045 634 www.rasyguard-facility.cz Po ádek d lá p átele z09-rasygz Hlasujte pro stavbu V soutěži Stavba Vysočiny 2014 má Žďár nad Sázavou dvojí zastoupení, rekreační

Více

Společné stanovisko svazů bytových družstev ke schvalování a změnám stanov BD a SVJ v r. 2014

Společné stanovisko svazů bytových družstev ke schvalování a změnám stanov BD a SVJ v r. 2014 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 22 Číslo 3/2014 Společné stanovisko svazů bytových družstev ke schvalování a změnám stanov BD a SVJ v r. 2014 V souvislosti s novou legislativou

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II.

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. Co najdete uvnitř tohoto vydání: O Referendum o EU strana 2 O O dopravě ve městě strana 4

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 2/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 2/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 2/2007 ročník V. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Aquadrom slouží už čtyři roky strana 3 O Co za sebou nechal orkán

Více

12/2014. Advent je vírou v lepší budoucnost. Papež František. Rozhovor s Evou Jiřičnou. Ve Štrasburku. Gustav Řezníček v roli Tomáše Bati

12/2014. Advent je vírou v lepší budoucnost. Papež František. Rozhovor s Evou Jiřičnou. Ve Štrasburku. Gustav Řezníček v roli Tomáše Bati Advent je vírou v lepší budoucnost. Papež František 12/2014 Ve Štrasburku 7 Rozhovor s Evou Jiřičnou 20 Gustav Řezníček v roli Tomáše Bati 30 staré fotky Vážení čtenáři, fotografie nám tentokrát připomenou

Více

Jihlavský sborový festival sklidil vysoká hodnocení

Jihlavský sborový festival sklidil vysoká hodnocení Koncerty dechové hudby na Masarykově náměstí 8. 8. v 16.00 ZUBERSKÁ ŠESTKA Promenádní koncert dechové hudby ze Zubří 15. 8. v 16.00 BOHEMIA JIRKY PRAJERA Promenádní koncert dechové hudby z Českých Budějovic

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 INZERCE SC-340666/09 SC-332515/07 Příměstské tábory v Oáze Říčany jsou velmi

Více

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky 10/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Volby do zastupitelstev obcí 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky inzerce inzerce_178x131_zari_v4.indd 1 12.9.2014

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Vychází v celém Ústeckém kraji.

Vychází v celém Ústeckém kraji. číslo 12 / 2012 ročník X. 2 O jednom povedeném tatínkovi 8 Od 9. prosince 2012 došlo ke změně systému městské hromadné dopravy 11 Moderní učebna zpestřila gymnazistům výuku angličtiny 14 Nepojistný dávkový

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1 číslo 2 duben 2013 Vážení čtenáři Zpravodaje. Na stránkách našeho časopisu se často věnujeme problematice dluhů na nájmu u družstevních bytů a dluhů za úhrady spojené s užíváním bytů v osobním vlastnictví.

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více