Zpravodaj pro 13 obcí Březen Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování"

Transkript

1 Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice str. 10 Ostravice str. 11 Čeladná str. 12 Janovice, Kunčice p. O. str. 13 Kultura str. 14, 15 Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014 Zasedání prezídia Euroregionu Beskydy BESKYDY Za účasti členů představenstev české, polské a slovenské části Euroregionu Beskydy se 17. února v restauraci hotelu Terasa na Olešné uskutečnilo zasedání Prezídia Euroregionu Beskydy, kterého se zúčastnila za mikroregion Frýdlantsko-Beskydy frýdlantská starostka Helena Pešatová a samozřejmě také Dagmar Valášková, projektová manažerka Regionu Beskydy. V úvodu jednání zazněly informace o činnosti národních částí Euroregionu Beskydy, byly zhodnoceny jednotlivé aktivity realizované v loňském roce a všichni přítomní se ujistili o aktivní účasti při realizaci aktivity plánovaných pro rok letošní. Debatovalo se o současném stavu přípravy operačních programů přeshraniční spolupráce na jednotlivých hranicích na období do roku V průběhu letošního roku budou dále probíhat přípravná jednání, na kterých budou stanoveny a dohodnuty nejdůležitější principy realizace projektů v rámci fondů mikroprojektů, informovala předsedkyně Regionu Beskydy senátorka Eva Richtrová. I letos budou Beskydy hrát v tomto evropském sdružení významnou roli, uskuteční se například Mistrovství starostů Euroregionu Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování názorů měst a obcí na projekty přeshraniční spolupráce. Zjištění konkrétních informací je důležité pro stanovení tematických cílů přeshraniční spolupráce v připravovaném programovém období a nastavení podmínek fondů tak, aby co nejvíce korespondovaly s potřebami potenciálních žadatelů. Dohodli jsme se, jak budeme v tomto ohledu postupovat, sdělila další výstup z prezídia projektová manažerka Dagmar Valášková. (pp) Rekonstrukce ulice Nádražní Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás informovala o důležitém rozhodnutí. Zastupitelstvo města na svém jednání dne schválilo finanční prostředky na již dříve připravovanou opravu ul. Nádražní, která proběhne v letošním roce. Investiční akce je sice nazvána opravou, ale ve skutečnosti svým rozsahem celkově změní ráz této části našeho města. V rámci stavebních prací dojde k celkové rekonstrukci komunikace, položení nových obrubníků a předláždění chodníků i vjezdů k prodejnám a nemovitostem. Budou upravena stání pro motorová vozidla a rozšířena na celkový počet 20 míst. Zrekonstruováno bude i veřejné osvětlení. Stávající stromořadí, které svým kořenovým systémem dlouhodobě způsobuje nerovnosti v chodnících a části vozovky, bude odstraněno a nahrazeno novým. Nové stromy (habr topolovitý) budou usazeny do košů a folií, které zamezí prorůstání kořenů do chodníků a komunikace. Rozpočet na tuto opravu představuje částku cca 10 mil. Kč. Vzhledem, ke skutečnosti, že na ulici je řada prodejen a kanceláří, zhotovitel bude muset zajistit po dobu výstavby minimálně omezené zásobování prodejen a bezpečný pohyb chodců. Stavba je proto rozdělena na dvě části. První část od ulice Hlavní ke křižovatce s ulicí J. Trčky a druhá od ulice J. Trčky ke křižovatce s ulicí Poštovní. V tuto chvíli nelze odpovědět na otázku, kdy bude stavba zahájena. V současné době je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách připravováno výběrové řízení na zhotovitele a po jeho ukončení bude možné termín oznámit. Protože se jedná o velmi frekventované místo a mnohých spoluobčanů se stavební práce z důvodů pohybu chodců i motorových vozidel na ulici mohou dotýkat, budeme vás o přípravě i průběhu opravy informovat na internetových stránkách našeho města. Vím, že během krátké doby jde o další omezení dopravy v našem městě. Zvládli jste v roce 2012 problémy s náročnou opravou ulice Harcovské spojené se stavbou nového Harcovského mostu stejně jako v loňském roce rekonstrukci nádraží s výlukami a dopravními omezeními, které tuto akci provázely. Věřím, že společně zvládneme i opravu ulice Nádražní, která se plánuje již od roku 2006 a přispěje k většímu komfortu a bezpečnosti dopravy v našem městě. Děkuji Vám všem za vstřícnost a pochopení. Helena Pešatová, starostka města Rok 2013 z pohledu meteorologů Jaký byl rok 2012 na Lysé hoře, nejvyšším vrcholu Moravskoslezských Beskyd? Rok 2013 byl jako celek teplotně nadprůměrný (odchylka +1,0 C od průměru). Podílely se na tom všechny měsíce s výjimkou března a září. Nejteplejším měsícem byl červenec (průměr 13,7 C), nejchladnějším byl leden (průměr -6,0 C). Ve čtvrtek byl překonán historický rekord (od roku 1897) maximální teploty, bylo naměřeno 29,5 C. Srážkově byl rok 2013 průměrný (93,7 % normálu). Maximum srážek spadlo v září (213,5 mm), minimum srážek bylo naměřeno v dubnu (35,1 mm). Z hlediska slunečního svitu byl rok 2013 podprůměrný (83,7%). Nejvíce svítilo slunce v červnu (231,3 hod.), nejméně slunečního svitu bylo zaznamenáno v únoru (21,3 hod.), což souviselo mimo jiné i se sněhovou nadílkou. Nejvyšší sněhová pokrývka ležela na Lysé Veličina Rok 2013 Dlouhodobý průměr % normálu Průměrná teplota vzduchu 3,6 C 2,6 C rozdíl +1,0 C Úhrn srážek 1376,6 mm 1469,1 mm 93,7 % Délka slunečního svitu 1294,7 hod. 1547,0 hod. 83,7 % Max. výška sněhové pokrývky 147 cm 192 cm rozdíl - 45 cm Průměrná rychlost větru 6,7 m/s 6,6 m/s 101,5 % Průměrný tlak vzduchu 864,6 hpa 864,9 hpa 99,9 % Průměrná vlhkost vzduchu 84,8 % 84,8 % 100,0 % Maximální teplota vzduchu 29,5 C (8.8.) Minimální teplota vzduchu -17,7 C (24.3.) Maximální náraz větru 39,3 m/s (25.12.) hoře dne 24. února (147 cm). Silné vichřice s nárazy přes 30 m/s se vyskytly celkem ve třech měsících leden (32,0 m/s), březen (37,1 m/s) a prosinec (39,4 m/s). Nejvyšší náraz 39,4 m/s byl zaznamenán o Vánocích Prosinec byl celkově velmi větrný. Během roku bylo na Lysé hoře pozorováno 27 bouřek, což bylo méně než v roce 2012, kdy jsme jich zaznamenali 33. Vladimír Ondruch, meteorologická stanice Lysá hora Činnost frýdlantských policistů MIKROREGION Tento článek stručně sumarizuje činnost policistů OO PČR Frýdlant n.o. v uplynulém roce 2013 a zejména ve své úvodní části je takříkajíc méně slov a více čísel. Služební obvod je s rozlohou 306 km2 největším a počtem obyvatel třetím nejlidnatějším mezi 8 služebními obvody Územního odboru Frýdek-Místek. Od roku 2011 evidujeme eskalující nápad tr. činnosti, přičemž ve zmíněném roce činil 523 skutků, v následujícím roce 617 skutků (nárůst o 18 %) a v roce 2013 již 754 skutků (nárůst o 22%), přičemž objasněnost činila solidních 42,3%. Zvýšený nápad trestné činnosti v komparaci s předešlými léty není faktem povzbudivým a progresivní trend nárůstu trestné činnosti je bohužel jevem setrvalým. Tímto se nezpochybnitelně zvyšuje administrativní zatíženost všech policistů zdejšího útvaru, čímž dochází k restrikci jejich působení v rámci prevence předcházení trestné činnosti. Nicméně dochází k permanentnímu Nápad trestné činnosti v jednotlivých obcích posilování výkonu vnější služby policisty ze Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství obec policie Moravskoslezského kraje, jsou Bílá flexibilně organizovány vlastní bezpečnostní Čeladná akce cíleně zaměřené do inkriminovaných lokalit (chatové oblasti). Frýdlant n.o V důsledku uvedeného apelujeme i na Janovice všechny spoluobčany, aby zvýšili ostražitost, zabezpečili přiměřeným způsobem svůj majetek Kunčice p.o a neprodleně nás kontaktovali v případě Lubno výskytu podezřelých osob či motorových vozidel. Na neutěšenou situaci z hlediska pro- Malenovice fylaxe a prevence již zareagovalo vedení obcí Nová Ves na Ostravici a v Čeladné tím, že si nechalo Ostravice vypracovat projekt zabezpečení inkriminovaných lokalit stacionárním bezpečnostním Pržno kamerovým systémem, od jehož implementace Pstruží všichni očekáváme snížení tzv. pouliční kriminality, což je predikováno dobrou praxí Staré Hamry v jiných obcích a městech. (Pokračování na straně 3) ZASEDÁNÍ PREZÍDIA: Euroregion Beskydy spojuje Čechy se Slováky a Poláky. Foto: Petr Pavelka slovo starostky Vážení spoluobčané, ve dnech, kdy se celý svět raduje z výsledků posledních zimních olympijských her, je nasnadě zamyšlení o významu sportu v našem městě, který má zde mnoho nadšenců jak z řad sportovců, tak i jejich fanoušků. Není tedy divu, že u nás aktivně pracuje na 30 sportovních organizací. Letošní rok přináší některým našim klubům významná jubilea. Aeroklub Frýdlant n. O. má za sebou již 60 let svého trvání. Současně s oslavou tohoto výročí proběhne jubilejní 50. ročník Beskydského poháru, který bude součástí Mistrovství ČR v parašutismu v přesnosti přistání (Paraglide Accuracy). Celých 80 let své činnosti oslaví SDH Nová Ves. Nutno připomenout, že družstvo mladších žáků A i B jsou loňskými vítězi Moravskoslezské ligy mladých hasičů. Velkou ctí pro naše město je i skutečnost, že v tomto roce budeme hostovat několik soutěží s celostátním významem. ZO Kynologie Frýdlant nad Ostravicí pořádá Mistrovství ČR stopařů. Mezinárodní turnaj ve stolním tenise Memoriál Milana Hrachového připravuje Marie Hrachová. Její jméno je nerozlučně spjato se Sportovním klubem Frýdlantu n. O., extraligovým družstvem žen a prací s mládeží a dětmi. Mistrovství ČR starších žaček a halové Mistrovství ČR dorostenců se uskuteční na kurtech Beskydského tenisového klubu. Je nutné připomenout i XI. ročník motoristické soutěže Enduro O pohár Lysé hory, který je hodnocen jako mistrovství ČR jednotlivců. V červnu nás opět čekají Frýdlantské sportovní hry, letos to bude již jejich XII. ročník. V rámci této akce proběhnou tradiční turnaje v tenise, kopané, stolním tenise pro veřejnost a neregistrované hráče, petanque, otevřený deblový turnaj ve volejbalu, badminton, vystoupení sokolů a jejich závody nebo soutěž o Železného muže v Hale Sport. Při bližším pohledu na činnost našich organizací zjistíte, že organizovaná historie kopané v našem městě sahá až do roku V dnešní podobě, kterou má 1.BFK již od roku 2006, organizuje deset družstev a má nejmasovější základnu, a to od benjamínků, až po dospělé, chloubou je zajisté i družstvo žen. Tělovýchovná jednota Sokol úspěšně zvyšuje fyzickou zdatnost svých členů. Náš volejbalový klub má již 8 družstev různých věkových kategorií. Mezi kluby s dlouholetou tradicí a permanentně excelentními výsledky patří Turistický oddíl Divočáci pod vedením paní Marie Bařinové. Na krajské úrovni tento turistický oddíl získal 22 medailí a na republikových závodech dalších 20. Mistryní ČR v kategorii mladších žaček se stala Barbora Macurová. Dalším jménem, které se bezesporu zapíše do historie našeho města, je Natálie Kaňáková. Ta ve Spojených arabských emirátech na Mistrovství světa mládeže v šachu v prosinci loňského roku obsadila krásné 16. místo. Upřímně gratuluji nejen jim, ale všem, kteří jakýmkoliv způsobem reprezentují naše město. Po 10 letech se nám podařilo vyřešit majetkové problémy kolem koupaliště. I když polovina pozemků areálu je stále předmětem církevních restitucí, bude majitelem druhé části po TJ Ferrum právě naše město, které hodlá zajistit chod koupaliště i v nadcházející sezóně. Pro všechny bude určitě zajímavá zpráva, že uvažujeme i o dalším rozšíření služeb relaxačního a sportovního centra Kotelna. V závěru roku 2012 zde vyrostlo nové fitcentrum a doplnilo stávající nabídku squashových hřišť, sauny, bazénu, tenisové a sportovní haly. Myslíme ale i na ty nejmenší. K dispozici jsou jim dětská hřiště a jaro přinese očekávané zprovoznění další hrací plochy na ulici Palackého, které je dnes ve velmi špatném stavu. MŠ Janáčkova pořádá i letos Olympiádu mateřských škol v rámci spolupráce s obcí Turzovka ze Slovenska. Sportovní dění a posléze všechny úspěchy jsou něčím velmi výjimečné. I tomu nejnepatrnějšímu úspěchu předcházejí stovky hodin volného času trenérů a všech zainteresovaných, aby k vysněné sportovní metě přivedli děti a mládež anebo zlepšili podmínky pro sportování. Za vším stojí odhodlané srdce sportovce a vůle překonat sám sebe. Často bez nároku na jakoukoli odměnu. Žádné slovní poděkování nevystihne pravou míru vděčnosti všem, kteří se sportu a dalším aktivitám s mládeží v našem městě věnují. Právě díky vám je dnes možné ve Frýdlantě nad Ostravicí či jeho blízkém okolí provozovat takřka jakýkoliv druh sportovních aktivit. Chtěla bych vám všem popřát krásný sportovní rok a povzbudit vás, abyste nadále využívali všech možností, které se zde nabízejí. Je možné, že se v našich ulicích prochází další z úspěšných olympioniků. Jestli vám chybí inspirace, určitě sáhněte po informačním zpravodaji Kam za kulturou a sportem, ve které najdete osvědčené tipy k provozování aktivit i pozvánky k fandění. A pokud vás zrovna nic nenadchne, nechte se zlákat naším okolím k výletům a k toulkám přírodou a horami a kochejte se tím, jak je u nás krásně!!! S přáním krásných předjarních dnů vaše starostka Helena Pešatová

2 Březen Frýdlant nad Ostravicí Finanční příspěvky schválené zastupitelstvem města na rok 2014 Na základě Zásad pro poskytování finančních příspěvků (grantů) z rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí mohou fyzické a právnické osoby, zájmová a občanská sdružení neziskového charakteru již od roku 2008 žádat o finanční příspěvek z rozpočtu města na realizaci svých projektů. V rozpočtu na rok 2014 vyčlenilo zastupitelstvo města pro grantový systém částku 1,2 mil. korun. V prvém termínu podávání žádostí, tedy k 31. prosinci 2013, podalo žádost 30 organizací V rámci přípravy letošních voleb požádal Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) městské a obecní úřady o spolupráci při vymezování volebních okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Na základě tohoto požadavku provedl Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí kontrolu adresních míst a definičních bodů objektů evidovaných v RÚIAN. Při ověřování uvedených dat bylo zjištěno, že některé stavby nejsou dosud v katastru nemovitostí evidovány. U takových staveb (adresních míst) pak nelze určit definiční bod a tím u něj nelze vytvořit vazbu na volební okrsek. Ověření objektu s čp. nebo č. ev. lze provést internetovým přístupem prostřednictvím náhledu do katastru nemovitostí, na realizaci 36 projektů. Po projednání žádostí radou města a následně schválením zastupitelstvem města byla organizacím přerozdělena částka ve výši Kč. Z toho na grantovou oblast kulturu bylo rozděleno Kč, sportovním organizacím Kč, ostatní zájmová sdružení získala Kč. Přehled podpořených projektů a výše dotace jsou zveřejněny na internetových stránkách města Odbor školství a kultury Upozornění pro poplatníky na blížící se splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místního poplatku ze psů Upozorňujeme poplatníky, že 1. splátka místního poplatku za odpady pro rok 2014 je splatná do a 2. splátka do Rovněž poplatek ze psů je splatný nejpozději do ; v případě, že sazba poplatku je vyšší než 500 Kč, je možno poplatek uhradit ve dvou splátkách, a to do a Složenky pro úhrady výše uvedených místních poplatků nebudou před datem splatnosti rozesílány. Platbu lze provést v hotovosti na pokladně Městského úřadu Frýdlant n. O. nebo bezhotovostním převodem. Údaje potřebné pro zaplacení (č. účtu, variabilní symboly, částka) budou poskytnuty na finančním odboru MěÚ. Zastupitelstvo města Frýdlant n. O. schválilo na svém zasedání dne obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Touto změnovou vyhláškou nedochází ke změnám v poplatkových povinnostech, tzn., že sazby poplatku pro rok 2014 a jejich splatnost zůstaly beze změn. Znění obecně závazných vyhlášek a podrobnější informace k místním poplatkům naleznete na internetových stránkách města nebo u správce místních poplatků, kterým je finanční odbor MěÚ. Ověřte údaje v katastru nemovitostí Fotbal Bál 2014, který pořádal 1. Beskydský fotbalový klub a který proběhl v sobotu 22. února v prostorách Rekreačního střediska Budoucnost, se setkal jako již tradičně s velkým zájmem veřejnosti. Všichni přítomní se pak na něm dozvěděli jména těch, kteří byli oceněni za své sportovní výkony v minulém roce. V hlavní kategorii dospělých muži A si podle papírových předpokladů cenu převzal obránce Michal Střižík (23). Jsem samozřejmě moc rád a je to mne první individuální ocenění a zároveň je to docela příjemná motivace do mé další práce. Beru to však také pouze jako dílčí úspěch, protože fotbal je kolektivní hra a budu moc rád, pokud na jaře budeme úspěšní jako tým a tím potěšíme naše fanoušky, řekl ke svému zvolení Michal Střižík. Fotbal však není pouze o týmech dospělých, ba naopak hlavně o mládeži, která nám svými výkony i úspěchy dělá v posledních letech stále větší radost. Kompletní seznam oceněných, kteří převzali kde v nabídce Informace z RUIAN, vám bude nabídnuto adresní místo, dle kterého si můžete odsouhlasit zařazení vašeho čísla popisného nebo čísla evidenčního s volebním okrskem. V této souvislosti Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí vyzývá občany, aby si ověřili, jak a zda vůbec jsou jejich nemovitosti v katastru evidovány. Katastr nemovitostí je totiž nepominutelným podkladem pro posuzování právního stavu nemovitostí, a to nejen ve správních řízeních, ale také např. i při přípravě územně plánovací dokumentace nebo při nakládání s majetkem. Proto je v zájmu samotných občanů, aby si tyto údaje v katastru nemovitostí ověřili a popř. požádali o jejich opravu či doplnění. Odbor RraSÚ VVaOŽÚ 1. BFK Frýdlant ocenil nejlepší sportovce poháry z rukou starostky města Heleny Pešatové, předsedy klubu Jaroslava Hovjackého a místopředsedy Davida Marečka, naleznete níže. 1. BFK Frýdlant ještě jednou blahopřeje všem vítězům i jejich trenérům a zároveň děkuje všem sponzorům fotbalového plesu, Městu Frýdlantu nad Ostravicí a také všem návštěvníkům plesu, kteří svou účastí také přispěli na sportovní činnost fotbalového klubu, který se stará o 10 týmů, ve kterých sportuje 170 dětí. Seznam oceněných v jednotlivých kategoriích: PŘEDPŘÍPRAVKA Svak Martin MLADŠÍ PŘÍPRAVKA Němec Denis STARŠÍ PŘÍPRAVKA Haták Michal MLADŠÍ ŽÁCI Brablec Filip STARŠÍ ŽÁCI Chromec Petr MLADŠÍ DOROST Děcký Ondřej STARŠÍ DOROST Huser Martin ŽENY a DÍVKY Chmelová Sabina MUŽI B Rybář Petr MUŽI A Střižík Michal Úspěšný žadatel Projekt Finanční příspěvek Literární klub Petra Bezruče Celoroční činnost literárního klubu 5 000,- Dětský folklórní soubor Lašánek Činnost DFS Lašánek ,- Frýdlantský hudební spolek Celoroční činnost Frýdlantského hudebního spolku ,- Pěvecké sdružení ECHO Kulturní činnost pěveckého sdružení ECHO v roce ,- Pěvecký spolek Janáček Kulturní činnost v roce ,- Malá chasa a chasička Kulturní činnost DFS Malá chasa a chasička v roce ,- Výtvarná dílna uměleckého smaltu Cílem je popularizovat výtvarný smalt mezi mládeží ve Frýdlantu n. O ,- Kruh přátel hudby Pořádání koncertů vážné hudby ,- KULTURA CELKEM ,- Cyklisticky klub V. Konečný Sport pro všechny 5 000,- 1. Beskydský fotbalový klub Zajištění provozu a údržby objektu a areálu hřiště kopané ,- 1. Beskydský fotbalový klub Podpora celoroční sportovní činnosti klubu ,- Gymnázium Frýdlant n. O. Celoroční soutěž o Nejlepšího sportovce školy 5 000,- Volejbalový klub Beskydy Frýdlant n. O. Podpora celoroční sportovní činnosti volejbalového klubu Beskydy ,- Beskydský tenisový klub Podpora celoroční činnosti BTK ,- Beskydský tenisový klub Organizování mistrovství ČR dorostenců v hale a mistrovství ČR starších žaček ,- o. s. Mladý tenista Sportovní hry a tenisová školička pro děti na Frýdlantsku 5 000,- TJ Sokol Frýdlant n. O. Podpora celoroční sportovní činnosti ,- Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves Podpora reprezentace mladých hasičů v požárním sportu 8 000,- Školní sportovní klub Beskydy Sportovní příměstský tábor a činnost ,- Školní sportovní klub Beskydy Barevný minivolejbal ,- Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí 50. ročník parašutistické soutěže Beskydský pohár ,- Sportovní klub Frýdlant n. O. Podpora celoroční činnosti ,- Sportovní klub Frýdlant n. O. Mezinárodní turnaj ve stolním tenise Memoriál Milana Hrachového ,- TOM 1310 Divočáci 1. turistický závod Krajského poháru MSK ,- TOM 1310 Divočáci Celoroční činnost TOM Divočaci Frýdlant n. O ,- Sportovní klub tenis Sportovní aktivity dětí a mládeže v klubu SKT Frýdlant n. O ,- Sportovní klub tenis Údržba tenisového areálu ,- SK ENDURO Morava Czech Republic ENDURO XI. ročník motocyklové soutěže O pohár Lysé hory ,- Klub českých turistů Lysá hora Ostravice 56. ročník Bezručova výplazu na Lysou horu 5 000,- VK Frýdlant n. O. Rozvoj mládežnického volejbalu ve FnO 5 000,- BK Frýdlant n. O. Podpora celoroční činnosti ,- SPORT CELKEM ,- ZKO Frýdlant nad Ostravicí Mistrovství republiky stopařů ,- ZKO Frýdlant nad Ostravicí Beskydský stopařský speciál 3. ročník závodu 7 000,- Sbor dobrovolných hasičů Frýdlant nad Ostravicí Podpora celoroční činnosti SDH a mladých hasičů ,- Český svaz ochránců přírody Lubno Environmentální vzdělávání 7 000,- Český svaz ochránců přírody Lubno 22. ročník dětského odpoledne Hurá prázdniny 4 000,- Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves 80. výročí založení SDH Nová Ves ,- Sbor dobrovolných hasičů Lubno Podpora činnosti hasičů, organizování soutěží mládeže a dospělých krajského významu, podpora zájmové činnosti mládeže ,- JUNÁK svaz skautů a skautek Podpora celoroční činnosti při výchově mládeže ,- Myslivecká společnost Frýdlant n. O. Pstruží Přikrmování lesní zvěře a ptactva v zimních měsících 3 000,- ČSOP Nový Jičín Záchrana volně žijících živočichů ze správního obvodu města Frýdlant n. O ,- Český svaz včelařů Lubno Vybavení včelína ZO Lubno o. s ,- Martin Hlaváč Myslivecké kroužky 5 000,- Ouky Douky Jakub Kokeš Dětský den ,- Ouky Douky Jakub Kokeš Vodní hrátky aneb užijme si léto naplno 7 000,- Český rybářský svaz Rybářské kroužky ,- Český rybářský svaz Oprava a údržba nemovitostí v areálu rybolovného zařízení Pstruží ,- OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST CELKEM ,- Zápis v ZŠ TGM, tentokrát se Šmouly Ten, kdo si oblíbil malé modré kreslené postavičky, měl být v pátek 7. února u nás ve škole. Konal se zde totiž tradiční zápis budoucích prvňáčků, ovšem jak je u nás zvykem, formou netradiční, hravou, připomínající oblíbené pohádkové hrdiny. Inspirováni světem těchto modrých trpaslíků jsme se i my tentokrát rozhodli vypravit se s budoucími školáčky do hravého světa Šmoulů. A tak se během čtvrtečního odpoledne proměnila jedna ze tříd 1. stupně ve šmoulí království. Malé chaloupky skrývaly ve svých útrobách plyšové i kreslené Šmoulíky, odstíny modré a bílé barvy převažovaly na každém kroku. Do kostýmů se převlékli i starší holky a kluci, aby přivítali své nové spolužáky. Okamžitě po oficiálním zahájení přicházely do školní budovy první děti v doprovodu svých rodičů, aby zde učinily svůj velký životní krok zapsaly se do školy a zahájily tak devět let povinné školní docházky. Po nezbytných úvodních oficialitách přešly do šmoulího panství, kde na ně už čekali malí Šmoulíci s jednoduchými úkoly. Každý, kdo splnil zadání, získal razítko do šmoulího průvodního listu, který byl pak na závěr dokladem pro odměnu v podobě drobných upomínkových dárků. Děti si rovněž mohly vyzkoušet práci s interaktivní tabulí. Ta se jim moc líbila, stejně jako závěrečné posezení v malé šmoulí cukrárničce. Prostě sladká tečka nakonec. Zápis 2014 je již minulostí. Pro nás minulostí příjemnou. Jednak proto, že jsme přivítali 62 budoucích prvňáčků, kterým se líbí u nás v ZŠ T. G. Masaryka, a také proto, že si myslíme, že se nám naše šmoulí zapisování docela povedlo. Rádi bychom srdečně poděkovali všem, kteří naší tégeemce dali tolik důvěry a vybrali ji pro svého potomka jako nejlepší místo pro základní vzdělávání. Je to pro nás ta nejlepší odměna za práci, kterou zde s dětmi vykonáváme. Budoucí školačce se pomoc Šmoulinky líbí (ZŠ TGM).

3 Frýdlant nad Ostravicí SVALOVÉ DYSBALANCE díl šestý Přetížené trapézy bolesti hlavy migrény V předchozích kapitolách jsme hovořili o bolestech bederní páteře. Dnes bychom rádi navázali na bolesti ramen, krku a hlavy způsobené přetížením zejména trapézových svalů. Jako si velmi jednoduše dokážeme představit, že máme-li ochablé břicho a bolí-li nás bedra, že jde nejspíš o často zmiňovanou svalovou nerovnováhu (dysbalanci), tak si možná dokážeme představit, že něco podobného může nastat i v horní části páteře. Svalová nerovnováha v oblasti horní páteře je častou příčinou bolesti krku a hlavy, je velmi častou příčinou migrén spojených se zvracením. Příčin bolesti může být skutečně mnoho, od blokací, stresu až po poškození následkem nějakého traumatu, např. z nehody motorového 3 Březen 2014 vozidla či velkého rozsahu pohybu hlavy a pádu na zem. Jednou z častých příčin bolestí hlavy může být také častý špatný pohyb a držení, kde dochází k funkčním poruchám. U dlouhodobého problému držení hlavy pak nastávají až postupné degenerativní změny. Funkční porucha se může projevit omezením pohyblivosti, změnami pohybového stereotypu, spasmy či blokádami. Při kompenzaci (tzn. protažením zkrácených svalů a posílením těch ochablých, což vám nabízí kvalitní lekce cvičení) je možná náprava k normálu. I v případě degenerativních změn je ještě stále možná změna k lepšímu, ale počítejme s tím, že proces bude dlouhodobější. Typickým a tradičním příkladem funkční poruchy je špatné sezení u počítače, v kanceláři, či doma nebo v autě. Častý problém je i špatné postavení hlavy ve spánku, kdy je polštář příliš vysoký a navíc podepírá i ramena, čímž zvyšuje hrudní kyfózu.. O tom, jak správně sedět a jak každodenně jednoduše kompenzovat vzniklou svalovou nerovnováhu v oblasti krku se můžete dozvědět na přednášce Ergonomie pořádanou (pátek) v 15 hodin nebo (neděle) v 15 hodin na Harcovce. Na přednášku spojenou s praktickou ukázkou cvičení na židli je nutné se objednat (počet židlí a prostoru je omezen!). Tel. číslo Malí i velcí žáci ZŠ TGM si užili lyžák I když nás letošní zima sněhovou nadílkou příliš neobdařila, tedy přesněji řečeno, bílá peřina zůstala České republice na hony vzdálena, i přesto se v těchto nelehkých podmínkách snažila horská střediska připravit v rámci možností pravidelné lyžařské kurzy a školičky. U nás v ZŠ TGM si je nejdříve užili starší sedmáci, kteří v týdnu od 10. do 14. února byli ubytováni na Bílé a absolvovali se svými učiteli tělesné výchovy za poměrně dobrých sněhových podmínek svůj lyžařský výcvik. Ke Ski areálu Bílá se o týden později vypravili i jejich mladší spolužáci z 1. stupně. Pro ně si zdejší společnost Sun outdoor připravila pětidenní výjezdový kurz Lyžujeme se sluníčkem. Čtyřicet malých milovníků bílé stopy si mohlo každodenně užít dvě hodiny základní výuky na sněhu, zvládnout prvotní lyžařskou zkušenost či posílit již nabyté dovednosti. Jsme moc rádi, že se nám ve škole podařilo i přes nepřízeň počasí tyto lyžařské kurzy uskutečnit. Přinesly dětem mnohé sportovní i jiné zážitky, přičemž zcela jistě přispěly k utváření přátelství a dobrých vztahů. I to je jeden z důvodů, proč se tyto sportovní akce pravidelně uskutečňují. lg Únor na novoveské škole Pěkným vrcholem měsíce února se stal pátek 7. února. Na naší škole se konal Zápis žáků do 1. třídy. V rámci celého zápisu, který se nesl v duchu zvířátek, budoucí školáčci plnili různé úkoly. Své úkoly děti zvládly na výbornou a jsou všechny přijaty na naši novoveskou školu do 1. třídy. Za dobře splněnou práci byli budoucí prvňáčci odměněni různými dárečky, které pro ně vyrobili žáci školy. V týdnu od 10. do 14. února se děti ročníku zúčastnily týdenního lyžařského kurzu Lyžujeme se sluníčkem v lyžařském areálu na Bílé. Ve středu 12. února se konalo obvodní kolo recitační soutěže v Základní škole na Komenského ve Frýdlantě nad Ostravicí. Zde získala ve II. kategorii krásné 1. místo naše žákyně 4. třídy Rozárka Kuběnová, která postupuje do okresního kola. Téhož dne si žáci 5. ročníku ověřili své matematické schopnosti v celostátní soutěži Pythagoriáda. V pátek 14. února se konala beseda dobrovolných hasičů Hasík, kterého se zúčastnili žáci 2. a 3. ročníku. Ve čtvrtek 20. února se konal již tradiční karneval školní družiny. Tentokrát proběhl v tělocvičně na Komenského ulici ve Frýdlantě nad Ostravicí. Všechny masky byly odměněny různými dárečky. Karneval završil bohatý program, který pro děti připravily paní vychovatelky. Nedílnou součástí mimoškolní činnosti novoveské školy je již více jak dvě desetiletí zájmový útvar rybářský kroužek. Tento kroužek, pod vedením Jiřího Bužka, si za tuto dobu vychoval již desítky rybářů a v soutěžích v rybolovné technice získal řadu ocenění. V současné době vede kroužek rybářů Jiří Bužek st. se svým synem Jiřím a s mladými příznivci rybolovu a scházejí se v místní škole. J. R. + M. M. Komeňák skákal přes švihadlo Ve čtvrtek 13. února se na chodbě v 2. poschodí ZŠ Komenského ve Frýdlantě nad Ostravicí uskutečnilo finále soutěže ve skoku přes švihadlo na čas. Soutěž Skokan roku se konala o velké přestávce a 4 žáci (2 dívky a 2 chlapci) z každé třídy 2. stupně bojovali o co nejvyšší počet přeskoků za jednu minutu. Celkový součet přeskoků snožmo byl obodován a body byly připsány do tabulky celoroční soutěže Školní žákovské samosprávy. Nejlepší skokankou letošního roku byla Denisa Baštová z 8. B, zvládla 183 přeskoků. Chlapci měli rekord 178 přeskoků za minutu výkonem Dana Halamy z 8. A. Děkujeme našim tělocvikářům p. uč. S. Zajkové a p. uč. P. Kijanicovi za přípravu na soutěž. EFFATHA byla ve škole Žáci 7., 8., a 9. tříd Základní školy Komenského se setkali se střediskem Slezské diakonie EFFATHA Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, sociálně terapeutické dílny. Účelem setkání bylo více se dozvědět nejen o činnosti střediska EFFATHA, ale i o sociální práci a lidech s mentálním postižením. Protože se setkání aktivně zúčastnili i lidé, kteří tuto službu využívají, došlo tak k propojení a navázání kontaktu lidí s postižením a běžnou společností (žáky, studenty ZŠ Komenského), což je také cílem střediska. Poděkování za vlídné přijetí a spolupráci na začleňování lidí s postižením a rozšiřování povědomí o sociální práci patří nejen pedagogickému sboru Základní školy Komenského, ale také jejím žákům, kteří se projevili jako lidé bez předsudků a byli otevřeni nejen novým informacím, ale i lidem se zdravotním postižením. Jana Jarošová, DiS., koordinátorka střediska, sociální pracovnice z činnosti Školy na náměstí Velká hra Člověče, nezlob se Dne 21. ledna proběhl školní žákovský turnaj v oblíbené hře Člověče nezlob se. Soutěžící byli rozděleni do pěti družstev. Každý hráč byl maximálně soustředěn, protože věděl, že hraje sám za sebe a chtěl dosáhnout co nejlepšího výsledku. A již tu byli první vítězové, kteří za bouřlivého potlesku a velkého jásotu postoupili do finále. V posledním kole soutěže se naši žáci pěkně zapotili. Uvědomili si, že titul absolutního vítěze může získat pouze jeden hráč. Snaha všech žáků při hře Člověče nezlob se byla oceněna sladkostí a malou věcnou odměnou. Všem vítězným hráčům gratulujeme. Výsledky soutěže: Vítězové I. kola žákovského turnaje ve hře Člověče nezlob se - Žaneta Bongilajová - Petra Kaňáková - Tereza Němcová - Martin Baran - Dominik Pavelec Absolutní vítězkou soutěže se stala Žaneta Bongilajová. Klub pro maminky a děti Dne 28. ledna naše veselé a zručné maminky společně s dětmi vytvořily dřevěného závěsného ptáčka. Děti dle fantazie ptáčka Barvínka dozdobily barevnými peříčky, korálky, kokosovým vláknem a lýkem. Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí vás zve na přednášku a workshop v rámci NÁRODNÍHO TÝDNE TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI Přednášku o trénování paměti pro všechny zájemce ve věku od 10 do 100 let vede certifikovaná trenérka ČSTPMJ Mgr. Pavla Ručková KDE Zasedací místnost městského úřadu (1. patro), Hlavní 139, Frýdlant n. O. KDY úterý 11. března 2014 od 10 hodin CO SE BUDE DÍT přednáška o technikách pamatování si nových informací a praktické cvičení a testy pro trénování paměti, koncentrace i kreativity. Vstup zdarma, psací potřeby s sebou. Činnost frýdlantských policistů (Pokračování ze strany 1) Ani v roce 2013 jsme nepolevili na poli osvěty a preventivního působení v rámci 26 prezentačních akcí s dětmi mateřských a základních škol, primárním tématem bylo stále palčivé téma šikany, fenomén záškoláctví, pro žáky posledního stupně ZŠ byla odprezentována beseda poskytující jim elementární vhled do právních oblastí. Zúčastnili jsme se tří prezentačních akci v Čeladné, Ostravici a Frýdlantě s demonstrací prostředků a techniky, jež používají policisté při každodenním výkonu služby a s tím spojených plnění úkolů na poli ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku. Poděkování za to, že jsme si své úkoly splnili, patří nejen statutárním zástupcům všech obcí, ale i občanům a dalším subjektům, s nimiž jsme v roce 2013 úzce spolupracovali a vytvořili tak předpoklady k další neméně efektivní spolupráci i v roce letošním. npor. Mgr. Roman Šimčák, zástupce VO INFORMACE O AKCI VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ Vážení rodiče, město Frýdlant nad Ostravicí bude nadále vítat nově narozené děti mezi občany města. S ohledem na ochranu osobních údajů však bylo nutno změnit způsob organizace akce Vítání občánků. Vítání občánků se vztahuje na děti ve věku od 6 týdnů od narození do věku 1 roku s trvalým pobytem na území města Frýdlantu nad Ostravicí. Slavnostní přivítání vašeho děťátka mezi občany našeho města provádíme jednotlivě v obřadní síni Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, Janáčkova síň. Co je tedy nutné udělat, aby vaše děťátko bylo uvítáno mezi občany našeho města? Je to jednoduché stačí jen vyplnit přihlášku, kterou: - najdete na webových stránkách města (v nabídce o městě) - obdržíte na matrice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, ul. Hlavní čp. 139, kancelář č. 107, evidence obyvatel - si můžete nechat zaslat em kontaktní adresy: nebo Přihlášku buď osobně doručíte na evidenci obyvatel nebo ji tamtéž zašlete poštou viz výše uvedená adresa. O době konání akce budete informováni na vámi sdělený kontakt. A potom stačí jenom přijít. Bližší informace ke konání akce Vítání občánků vám poskytnou matrikářky městského úřadu na adrese Frýdlant nad Ostravicí, Hlavní čp. 139, kancelář č. 107, tel , , a Těšíme se na vaše děťátko a na vaši účast!

4 Březen Frýdlant nad Ostravicí + Staré Hamry Staré Hamry Starosta obce ve Starých Hamrech svolává zasedání zastupitelstva obce na pátek 14. března 2014!!! Zastupitelstvo obce Staré Hamry, konané dne v kulturním domě na Samčance 1. schvaluje: - Navržený hlavní program jednání zastupitelstva. - Členy návrhové komise pana Petra Lukeše a pana Ivana Červenku. - Ověřovatele zápisu paní Dagmar Valáškovou a pana Václava Ondru. - Zadat vypracování dvou energetických auditů: - na rekonstrukci zdroje tepla v budově OÚ, - na rekonstrukci otopné soustavy v budově základní školy. - Realizaci rekonstrukce otopné soustavy v budově základní školy a vybudování teplovodního potrubí mezi obecním úřadem a základní školou. - Realizaci rekonstrukce zdroje tepla v budově OÚ. - Rozpočtové opatření č. 1/2014 ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. - Poskytnutí dotace na rok 2014 Charitě Frýdek-Místek se sídlem Frýdek- Místek, F. Čejky POŘAD JEDNÁNÍ: Zahájení Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce Zpráva o činnosti obce od posledního zasedání zastupitelstva obce Hlavní pořad jednání: Zařazení naší obce do Místní akční skupiny Pobeskydí, nebo souhlas se zřízením a členstvím v Místní akční skupině Frýdlantsko-Beskydy na období Projednání dohod o poskytnutí příspěvku na údržbu nemovitostí Projednání výsledku hospodaření Základní školy Staré Hamry za rok Diskuse 7. Závěr Zasedání se koná v kulturním domě, začátek v 17 hodin. Starosta obce Staré Hamry Bc. Jan Klepáč Usnesení z 26. zasedání zastupitelstva 450, , IČ ve výši Kč na činnost Poradenského centra ve Frýdlantu nad Ostravicí. 2. bere na vědomí: - Zprávu o činnosti obce od posledního zasedání zastupitelstva obce. 3. rozhodlo: - Přeřadit bod o začlenění obce Staré Hamry do Místní akční skupiny Frýdlantsko-Beskydy či Místní akční skupiny Pobeskydí na příští zasedání zastupitelstva obce. Přehled bohoslužeb v březnu Bílá 10: Bílá 10: Bílá 10: Bílá 10: Bílá 10:30 zprávičky ze školy I když je měsíc únor nejkratším měsícem v roce, v naší škole byl doslova nabitý akcemi. 4. února proběhl Zápis do 1. ročníku. Dle očekávání se dostavilo pět budoucích prvňáčků v doprovodu svých rodičů. Protože všichni adepti prokázali patřičné znalosti a dovednosti, byli přijati. V září se tedy budeme těšit na tři nové žačky a dva nové žáky. Ve školním roce 2014/2015 bude naši školu navštěvovat celkem 31 žáků (včetně jedné žákyně s tzv. domácím vzděláváním). V pátek 7. února se konal již tradiční Školní karneval. Stejně jako v minulých letech se ho zúčastnilo velké množství dětí z Hamer, Bílé i širokého okolí. Děti, i jejich doprovod, se díky skvělé zábavě neúnavně bavil až do pozdních večerních hodin. Velkou radost udělala dětem i bohatá tombola, za což děkujeme sponzorům, zejména OÚ Staré Hamry a OÚ Bílá. V týdnu od 17. do 21. února absolvovali naši žáci lyžařský kurz. Pod vedením zkušených instruktorů ze SUN ski zdokonalovali svá lyžařská umění. Týden na svahu patří mezi nejoblíbenější akce roku a žáci si ho náležitě užili. Za zmínku určitě stojí i fakt, že děti naší školy mají lyžařský kurz díky příspěvku OÚ Staré Hamry zcela zdarma!!! Momentálně naši žáci mají týdenní jarní prázdniny. Přeji jim, aby si je náležitě užili. A my se na ně opět budeme po prázdninách těšit! Mgr. Dana Petriková

5 Malenovice 5 Březen 2014 Upravujeme potoky, aby nám neškodily při povodních Lesy České republiky zastoupené Správou toků oblast povodí Odry, se starají i o naše toky Satina a Sibudov v Malenovicích. Proč, vysvětluje Vladimír Němčanský ze Správy toků. Jaké stavby byly realizovány na tocích Satina a Sibudov za poslední dobu, po povodních 2010? Po povodních 2010 byly zejména odstraňovány vzniklé povodňové škody na Satině a Sibudově. Stavby byly členěny dle kilometráže z povodňových protokolů. Jednalo se o několik staveb, kdy jsme provedli mimo jiné stabilizaci koryt a břehů, provedli rekonstrukci narušených příčných objektů (skluzové stupně, kamenné přehrážky, balvanitý stabilizační práh a balvanité skluzy se stabilizačními tůněmi), odtěžili nánosy splavenin, opravu kamenného stupně a spoustu dalších oprav. Z jakého důvodu jste prováděli úpravy a kolik to stálo? Koryta vodních toků byla poškozena povodňovými průtoky v květnu Došlo zde k břehové i dnové erozi způsobené průchodem sunutých splavenin. Stav koryt po povodni ohrožoval okolní nemovitosti a úseky níže po vodě. Náklady na stavební část akcí přesáhly 9 milionů korun, nemalá částka byla také investována do přípravy jednotlivých akcí a zpracování projektových dokumentací. Co to vlastně obyvatelům obce přinese? Uvedenými opatřeními došlo k obnovení stabilizace koryta toků, k prodloužení životnosti úprav toků v případě oprav a došlo samozřejmě také k obnovení protipovodňové ochrany přilehlého území a nemovitostí kolem vodního toku. Budete v nějakých pracech pokračovat i tento rok? Ke konci roku 2013 byla zahájena stavba Satina km 3,450 3,600. Jedná se o rekonstrukci vodního díla, při které bude stabilizována niveleta dna před jejím zahlubováním, a to příčnými objekty z lomového kamene balvanité skluzy se stabilizačními tůněmi, kamenná přehrážka. Pro vytvoření retenčního prostoru nad přehrážkou je navrženo odtěžení nánosů. Břehy budou opevněny rovnaninou z lomového kamene. Dále v roce 2014 předpokládáme zahájení stavby Sibudov km 1,600-2,350. Bude se jednat o stabilizaci nivelety dna koryta a břehů vodního toku Sibudov. V současnosti je zpracovávána dokumentace pro územní řízení. Podílí se na úpravách nějak obec? Obec nám je zejména nápomocná při jednání s občany, zajišťování souhlasů vlastníků a následném majetkoprávním vypořádání. Vychází nám také vstříc při zajišťování vyjádření, stanovisek a rozhodnutí v kompetenci obce. (pam) Děti si užily Maškarní bál, dospělí Masopustní posezení Několik desítek spokojených dětí i dospělých, tak vypadal letošní Maškarní bál. V Obecním domě se konal v neděli 16. února. Pro nejmenší návštěvníky do deseti let byl v herně připraven bál v maskách se spoustou soutěží a zábavy. Starší děti se zase pobavily v klubovně při deskových hrách. Dospělí návštěvníci akce se sešli na tradičním Masopustním posezení. A jak mnozí prozradili, tato akce k Malenovicím už neodmyslitelně patří a moc se jim líbí. (pam) Dětem se líbily soutěže a hry. Mnozí rodiče si dali s maskami opravdu záležet. Takto vypadal jeden úsek potoku Satina po povodních v roce Foto: Archiv slovo starosty Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem se nám čím dál více přibližují i naše chystané investiční akce. Asi jako nejdůležitější počin vidím výstavbu autobusové zastávky Malenovice Božoň. V současné době máme ukončeno stavební řízení. Dáváme dohromady podklady a připravujeme výběrové řízení na zhotovitele stavby. Po otevření obálek vybere hodnotící komise podle kritérií nejvhodnější nabídku. No a pak už, pokud nám na jaře ještě nenapadne nějaká nečekaná sněhová nadílka, budeme moci stavět. Jsem si jist, že novou zastávku přivítá celá řada z vás. Vnímám velice citlivě, že mnoho občanů, a především pak dětí, musí v současné době chodit po úseku delším než 300 metrů po krajnici poměrně frekventované silnice. A chápu rodiče těchto dětí, že mají obavy o zdraví svých potomků. Proto děláme vše pro to, aby se zastávka začala stavět nejpozději v květnu. Už se moc těším, až si ji pak osobně otestuji. Letošní rok bude ve znamení i dalších investic. Připomenul bych opravu místní komunikace na parcele č. 505/1 (k paní Bučkové) a také dostavbu veřejného prostranství návsí. Na zasedání zastupitelů jsme odsouhlasili předpokládané hodnoty zakázek a jmenovali hodnotící komise pro výběr zhotovitele. Další schůze zastupitelstva obce bude 26. března s tím, že na ní budou předloženy ke schválení tyto veřejné zakázky: rekonstrukce místní komunikace u Beránka, druhá etapa odvodnění 24 domků pod Borovou, oprava mostku v Satině (včetně výstavby nového zábradlí pro větší bezpečí chodců), rekonstrukce mostku u Bužka na místní komunikaci, oprava mostku u Satinského či oprava zpevněných ploch u kostela sv. Ignáce. Práce nás čeká tedy na jaře více než dost. Pevně věřím, že vše půjde podle plánu a že na podzim bude naše obec zase o velký kus dále. Vladimír Malarz, starosta obce Centrum volného času U Rosničky zve na akce Burza Jarní burza oblečení, hraček a sportovních potřeb Výlet pro děti Poklad na stříbrném jezeře Patchworkový workshop - Tentokrát na téma Velikonoce Příměstské tábory U Rosničky léto Stroj času Turistický tábor Hudební tábor Turistický tábor English camp Tvoření Kurzy šití se pravidelně konají každé úterý a středu v Malenovicích od října 2013 a stále pokračují. O tyto kurzy mají zájem především mladé ženy a maminky na mateřské dovolené. Využívají hlídání dětí, které Rosnička poskytuje. Kurzy šití navštěvují také mladé dívky a zralé ženy, které se rády učí novým věcem a chtějí umět šít oděvy. Je to místo pro přátelské hovory i navazování přátelství. Ženy si zde přicházejí odpočinout od běžných starostí a načerpat síly. Pozvánka na zastupitelstvo V pořadí již 23. zasedání Zastupitelstva obce Malenovice se uskuteční ve středu 26. března od 18 hodin v Obecním domě. Zasedání zastupitelstva je veřejné, jste na něj srdečně zváni. Sociální poradenství získáte zdarma Občané Malenovic mají od pátku 28. února a dále každý čtvrtý pátek v měsíci možnost bezplatně získat informace v oblasti sociálního poradenství. Pracovnice sociálního odboru Městského úřadu ve Frýdlantě nad Ostravicí bude toto poradenství poskytovat vždy od do hodin v kanceláři v I. patře Obecního domu. Platba za odpady Zaplaťte za odvoz a likvidaci odpadů včas. Trvale žijící občané zaplatí stejnou částku jako v loňském roce, a to 450 Kč/osobu/rok. Pro majitele rekreačních objektů, kteří v naší obci nemají trvalé bydliště, se částka rovněž nemění a zůstává ve výši 500 Kč/objekt/rok. Současně s platbou budou vydány nálepky na popelnice platné pro rok Upozorňujeme všechny, že neoznačené popelnice nebudou od 1. dubna 2014 vyvezeny. (red) Vyřiďte si potřebné na úřadě krátce z obce Občané mají možnost využít služeb pracoviště CZECH POINT na Obecním úřadě v Malenovicích. Mohou si například pořídit ověřené výpisy z živnostenského a obchodního rejstříku, katastru nemovitostí a rejstříku trestů. Zbavte se nebezpečného odpadu Frýdecká skládka pořádá sběr nebezpečného odpadu. V Malenovicích se uskuteční 3. května, a to na místech: parkoviště Konečná parkoviště před Obecním domem Mezi nebezpečný odpad patří: mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky. U hřbitova zaparkujete lépe Až si budete chtít koncem roku v klidu zajet a zaparkovat u hřbitova, už to nebude takový problém jako nyní. Vznikne tam totiž dvacet zbrusu nových parkovacích míst. Vedení obce tak reaguje na hlasy občanů, kteří poukazují na to, že tam v současné době citelně schází. Jak řekl starosta Vladimír Malarz, v současné době probíhá stavební řízení k této stavební akci. Je dokončena projektová dokumentace a my jsme podali žádost o vydání územního rozhodnutí k výstavbě odstavné plochy. Budeme dělat vše pro to, aby do Všech svatých bylo hotovo, přislíbil starosta. Na dotaz, zda je třicet míst dostatečných, odvětil: Myslím, že ano. Hlavně se jich tam ale více už prostě nevejde. (pam)

6 Březen 2014 Obec a kamerový systém? Pržno se stalo poslední dobou terčem útoku zlodějů a kriminálních živlů. I proto je na pořadu dne úvaha, zda bychom neměli do obce nainstalovat bezpečnostní kamery. Natřikrát vykradená prodejna, vyloupená pošta, to je jen špička ledovce řádění zlodějů v naší obci. Proto vedení Pržna reálně uvažuje, jak majetek i zdraví svých občanů účinněji bránit. Uvažujeme o možné instalaci kamerového systému. Spousta lidí vlastně ani neví, kolik domů a aut tady bylo vykradeno. Jedná se o dlouhotrvající problém, zloději vnikli například i do rodinného domku v noci, když majitelé spali. Je toho poslední dobou prostě až moc, řekl starosta Pržna Petr Blokša. Mnoho lidí má obavy, že kamery budou narušovat jejich soukromí. Tyto úvahy jsou ale liché. Není to o tom, že by kamery sloužily na sledování občanů, ale jde o zpětné vypozorování viníka události. A policie se vždy jako první ptá na kamerový systém. Netvrdím, že je to všelék, ale mohlo by to pomoci. Určitě bychom všichni zároveň měli být prostě ostražitější. A dávat si na své věci větší pozor, pokračoval starosta. Případná instalace kamerového systému by stála od desítek do 200 tisíc korun. Kolik kamer a kam by byly umístěny, ještě není rozhodnuto, zatím je to v rovině úvah, upřesnil. Lidé se mohou ke kamerovému systému vyjádřit i v anketě na webových stránkách Pržna. Zatím to vychází tak, že 41 respondentů je pro a 15 proti. A co k tomu občané píší? Konečně bude obec, popřípadě policie, mít přehled o tom, kdopak nám to tady loupí a ničí. V současné morálně zkažené době by toto opatření přispělo k omezení kriminality a vandalství, uvádí jeden z hlasujících. Jiný zase uvádí: Je to dobrý nápad pro zlepšení bezpečnosti, zvlášť pokud by systém mohla sledovat i policie. V zahraničí (např. Velké Británii) to dobře funguje jako prevence snižování vandalismu a objasňování kriminality, jen je nutné to ošetřit tak, aby případný záznam byl použitelný i pro policii. V opačném případě budou kamery fungovat jen jako informace o stavu počasí, případně ruchu na ulicích. Ozvaly se i kritické hlasy: Ztráta osobního soukromí, i když na veřejném prostranství. Nevidím důvod. Stačí, že jsou tyhle kamery ve městech, na cestách, mobily sledují polohu uživatelů (pokud neví jak tuto funkci vypnout). Maximálně na poštu, kde byl nedávno nějaký problém. Výroční schůze Sportovního klubu Pržno Všichni členové klubu jsou zváni na výroční zasedání, které proběhne v sobotu 22. března v prostorách kabin a restaurace pizzerie U Ďáblíka na hřišti SKP. Na programu jednání bude zejména schválení rozpočtu na rok 2014 a vyhodnocení roku předchozího. S ohledem na plány pro letošní rok je účast členů klubu více než jen morální povinností. Kromě rozpočtu bude hlavním bodem dotace na rekonstrukci sportovního zázemí ve výši Kč z PRV. Schválili jsme rozpočet Na zasedání zastupitelů obce, které se konalo v úterý 26. února, jsme mimo jiné schválili rozpočet pro letošní rok. Při tvorbě rozpočtu jsme ve velké míře brali v potaz připomínky vás, občanů. Jako pozitivní vnímám fakt, že moc odlišných názorů z vaší strany nebylo, takže se dá říct, že podněty odpovídaly i našim myšlenkám a shodovaly se s tím, co bylo navrženo, je spokojen starosta obce Petr Blokša. Rozpočet najdete na webových stránkách Pržna (www.przno.cz). Pržno sbírá tonery, přidej se! Máte prázdné tonery nebo barvy do tiskárny? Nevyhazujte je. Můžou posloužit dobré věci. K jaké? Podpoří středisko Slezské diakonie EFFATHA Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, sociálně terapeutické dílny, které je do tohoto sociálně ekologického projektu SBÍREJ TONER vybráno. Středisko se věnuje lidem s mentálním postižením, kteří v současné době nejsou zaměstnáni, a přesto chtějí pracovat a zdokonalovat se v pracovních i sociálních dovednostech. Stát se sběračem je jednoduché, máte tyto možnosti: 1. Pokud se rozhodnete alarmovat firmu, zařízení, organizaci, ve které pracujete, je nutné se zaevidovat na jako sběrač a zdarma bude k vám do firmy dovezen sběrný box. Po jeho naplnění stačí opět přes stejné webové stránky zadat odvoz boxu. 2. Pokud se rozhodnete stát sběračem vy osobně, je možné prázdné tonery a barvy do tiskáren vhodit do sběrného boxu, který je umístěn ve vestibulu Obecního úřadu Pržno. Čím více tonerů sběrači nasbírají tím větší částka poputuje do našeho střediska do EFFATHY. Staňte se našim podporovatelem a zároveň ekologem a ochráncem životního prostředí. Díky za podporu! V případě jakýchkoliv dotazů mě prosím kontaktujte: Jana Jarošová, DiS., Tel.: , Je po prázdninách a my jedeme dál Na pololetním vysvědčení ještě nestačil zaschnout inkoust a ve škole už se zase pilně pracuje. A protože nejlépe se děti učí hrou, připravily pro ně instruktorky hnutí Faust zajímavý program. Kluky i holky plnění úkolů na rozvoj empatie a podporu pozitivní atmosféry ve školním kolektivu opravdu bavilo. Ani mladší děti ve školní družině nezůstaly pozadu. Nacvičily pro své kamarády pohádku O panence, která tence plakala. Krásně vyrobené kulisy i výkony nadšených herců zanechaly ve všech nejen příjemný pocit, ale i přesvědčení, že je třeba vážit si běžných věcí a chovat se k sobě navzájem i věcem kolem sebe hezky. Také aktuální téma ZOH v Soči souvisí s férovým chováním. A takovou malou zimní olympiádu si vyzkoušely i samotné děti. Hokejistům postačilo místo puku obyčejné víčko od zavařeniny a krasobruslaři nahradili brusle ponožkami, Děti si s nadšením užily maškarní ples. ty kloužou také, o to víc si však vyhráli s vtipnými kostýmy a nápaditými kreacemi. Počasí bylo nejspíš natolik uchváceno výkony malých sportovců, že jako na zavolanou nasněžilo, mohly se tedy uskutečnit i závody psích spřežení. I s absencí čtyřnohých přátel si děti poradily, ty větší vozily ty menší. Nemalý úspěch měly rovněž skoky na lyžích s pomocí švédské bedny, biatlon jako štafetová soutěž s míčkem či curling s obyčejnými papučemi. Nápady paní vychovatelky B. Janešíkové nebraly konce a zasloužily by si určitě zlatou medaili. Jako mají OH slavnostní ukončení, také pro děti byl na závěr zimního měsíce února připraven program, maškarní ples s veselou zábavou a sladkým pohoštěním. A že se bylo nač dívat! I letos si děti s pomocí rodičů daly na přípravě masek záležet. Všemožné pohádkové a strašidelné bytosti zaplnily tělocvičnu naší školy a v rytmu hudby se oddávaly maškarnímu reji. Foto: Archiv školy 6 Sportovci i veřejnost najdou kvalitnější zázemí. Rekonstrukce objektu by mohla začít už v červnu. Zázemí našich sportovců, objekt, který byl postaven před 40 lety, se dočká pokračování rekonstrukce. Po opravách izolací a střechy, budou následovat další stavební úpravy. Mám dobrou zprávu. Podařilo se nám získat dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období Získáme více než 300 tisíc korun, které použijeme na rekonstrukci objektu, sdělil spokojený starosta a předseda SK Pržno Petr Blokša. Doplnil, že by se tak na přelomu března a dubna mohlo vyhlásit výběrové řízení a někdy v polovině června začít se samotnou rekonstrukcí. Objekt získá nová okna a dveře, opraveny budou vnitřní omítky a výmalba. Provedeno bude střešní podbití včetně nátěru, celkové rekonstrukce se dočká koupelna a toalety. (pam) krátce z obce Nezapomeňte na poplatky Připomínáme, že splatnost poplatků za psy končí již 31. března. Poplatky za svoz odpadu je třeba zaplatit do konce dubna. Vítání jara se blíží Klub seniorů, Základní a mateřská škola Pržno zvou na tradiční vítání jara s topením Morany. Bude se konat ve čtvrtek 20. března. Sraz účastníků je ve hodin na parkovišti u kostela. Jste všichni srdečně zváni. jubilea V březnu oslaví svá významná jubilea tito naši spoluobčané: - paní Růžena Nytrová, 84 let - pan Jiří Janošec, 65 let - paní Jana Benčíková, 65 let - pan Jindřich Konarski, 60 let - pan Pavel Kludka, 55 let - Jiří Němec, 50 let Oslavencům přejeme hodně štěstí a zdraví do příštích let. OÚ Pržno Pržno + Staré Hamry Získali jsme dotaci na opravu zázemí pro sportovce Únor 2014 je minulostí a s ním i 11. pokračování Sportovního plesu SKP. Příprava této akce nebyla, jako vždy, vůbec snadná a jednoduchá, ale snad se vydařila. Chci zde poděkovat všem těm, kteří podpořili konání tradičního plesu SK Pržno a přispěli tak k jeho zdárnému průběhu. Bez těchto všech by nebylo možné Sportovní ples v takovémto rozsahu uspořádat. Byli jimi: fa THERMA FM Miroslav a Aleš Křivovi, fa HOMOLA a.s., fa Probolus Vladimír Prachař, fa Purgina Jan Mynář, fa AVE CZ odpadové hospodářství, fa DUVAS-UNI, Pojišťovna Koperativa Rostislav Bednárek, fa HOMOLA a.s., Obec Pržno, fa ASSEN Pavel Zázemí pro sportovce v Pržně je opravdu zastaralé. Na snímku je fotbalista Martin Halat. Říká, že se všichni na rekonstrukci těší. Foto: Pavla Mročková Poděkování sponzorům a dárcům 11. Sportovního plesu Zveme vás na Josefovskou zábavu Obec spolu s kulturní komisí zve všechny 29. března na Josefovskou zábavu, která se bude konat v restauraci U Toflů na Lubně. Tato kulturně-společenská akce je určena všem bez rozdílu věku a začíná v 19 hodin. K tanci i poslechu zahraje skupina Unibandix. Bližší informace získáte na KTV, internetu a nově také na FB obce. Jak plyne čas na Šancích Snad každý v těchto končinách ví, že probíhala rozsáhlá oprava hráze vodního díla Šance. V současné chvíli jsou již opravy u konce a přehrada se může znovu naplnit. Tento fakt mne přivedl na myšlenku napsat pár vět o této výjimečné události. Díky odpuštění nezbytného množství vody potřebného k opravě hráze se odkryla místa, která byla léta pod vodou skryta. Vznikly zde také unikátní biotopy, které se staly domovem různých vzácných druhů zvířat a rostlinstva. Kolem přehrady je vyhlášena 1. zóna ochranného hygienického pásma, a tak za podpory našeho pana starosty a pana hrázného mi bylo umožněno nafotit pár fotografií této lokality. Z povídání místních pamětníků je zřejmé, že Šance byly nejkrásnějším údolím v Beskydech. Vedla zde i železnice, která končila na Bílé (nynější trasa cyklostezky). Pro mnohé však fakt, že toto údolí bylo zaplaveno, nepřináší radost, ale zármutek a žal. Mnoho lidí tak přišlo o své milované domovy a zaměstnání. Lidem bylo poskytnuto náhradní bydlení ve Frýdlantě nad Ostravicí. Pro mladou generaci, která tehdejší časy nezažila, se nyní naskytly pohledy skýtající spousty otázek. Obyvatelé, kterým byly domy zbořeny, se do těchto končin vracet nechtějí. Připomíná jim to hrůzu, kterou tenkrát zažili. Odkryly se zde Kludka, Sportovní klub Pržno, fa D3Soft, Odtahová služba Pržno Radomil Jaroš,, fa DU- PLOMONT Petr a Zuzana Javorkovi, fa TS F-M, a.s., fa SPORT CLUB Tomáš Macharáček, manželé Daniszovi, Lekačovi, Sopčákovi, Blokšovi, Poláškovi, Sport Relax Kotelna, Adolf Fešárek, Andrea a Robert Golovi, tiskárna Kleiwächter, Pizzerie U ďáblíka Martin Halat, Marie Vašutová, Uhelné sklady F.n.O. Stanislav Jurok, Miloš Němec, Peter Polák, Včelařská farma Pržno Jaroslav Kopeček, Roman Folvarčný, Veronika Klaudová a další, kteří si nepřáli být jmenováni. Ale jsou zde i další, kteří si zaslouží poděkování. Jsou to všichni ti, kteří se podíleli na přípravě a organizaci plesu. Děkuji partě na barech, restauraci U Bobra za catering, Ludmile Kaňákové v šatně, a také hasičům z Bašky a pořadatelské službě. Zvláštní dík patří rovněž paní Čečotkové, správkyni KD Baška za výbornou spolupráci. Dík patří také všem vystupujícím: mažoretkám z Pržna, hochům z trialové show, dvojici Lucia a Daniela z tanečního studia Decadence z Brna, Divokým kočkám a kapele SAGAR a všem jejím členům. A nakonec díky vám všem, kteří jste přišli. Zase za rok, možná, na shledanou. Za SK Pržno Petr Blokša Svoz odpadů v březnu Komunální odpad: Ve středu 5. března a ve středu 19. března. Separáty: Sklo vždy v pátek dle vytíženosti. Papír vždy ve čtvrtek dle vytíženosti. Plasty vždy ve středu dle vytíženosti. listárna Natáčení České televize v naší obci Vždycky se u zpráv v televizi rozčiluji, že většina příspěvků a jiných šotů je z Prahy, Brna a velkých měst. Nebo z politiky a to potom stojí za to. Že se budu jednou dívat na pořad z naší vesnice, to jsem nečekala! A byla jsem velmi překvapena, když volala Česká televize, že by se chtěli inspirovat naší pržněnskou Krasoterapeutickou výtvarnou školičkou malířky Sylvy Hankeové a natočit v ní pořad pro děti! Natáčení probíhalo celý den, a to v úterý 12. února, a týkalo se jednoho dílu do pravidelného cyklu vzdělávacího pořadu ostravské televize Šikulové. Aktéry byly děti, které pravidelně navštěvují Krasoterapeutickou výtvarnou školičku spolu s moderátory Janou a Ivem. A děti vyráběly, hrály si a bavily se. Takže každou neděli před obědem tento pořad na Déčku sledujte a možná uvidíte i své děti a dozvíte se něco o naší obci. O práci a fungování netradiční Krasoterapeutické výtvarné školičky v naší obci si můžete přečíst na stránkách základy domečků i celá sklepení. Po celé ploše dna přehrady lze nalézt střepy hrníčků a rozbité rezavé hrnce. Ne vše si mohli tehdejší obyvatelé odnést s sebou. Můžeme vidět mosty, základy domů, sklepení i starou lipovou alej. Je nutné se zde pohybovat s velkou opatrností. Pozůstatky domečků jsou skryty pod nánosy bahna a větví. Vše je zarostlé trávou a rákosem. Však snad každé oko, které zde na chvíli spočine, potěší pohled na zasněženou krajinu zalitou zlatou barvou zapadajícího slunce, ve kterém se na břehu do nebe tyčí kamenný kostel, který stráží teď, stejně jako tehdy, život ať již nad nebo pod hladinou. Bc. Markéta Janovská Staré Hamry rozloučili jsme se Dne zemřel ve věku 60 let pan Vladimír Němec. Dne zemřel ve věku 58 let pan Radomír Filip. Nezapomeneme. poděkování Děkujeme všem sousedům, rodině a známým za podporu věnovanou Vladimíru Němcovi a jeho nejbližším v době jeho nemoci. Rovněž bychom chtěli poděkovat za projevy soustrasti, květinové dary a doprovod na poslední cestě našeho milovaného, pana Vladimíra Němce. Za zarmoucenou rodinu manželka Zdenka jubilea V březnu 2014 oslaví své životní jubileum: Pan JOSEF LIŠKA - 50 let Paní JANA KNAPÍKOVÁ - 55 let Paní MILADA KLEPÁČOVÁ - 60 let Pan JAN KLEPÁČ - 60 let Pan JIŘÍ LESKA - 60 let Paní MARIE DOROCIÁKOVÁ - 65 let Pan FRANTIŠEK KAŇÁK - 70 let Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví!

7 Baška Baška v proměnách času V únoru ve věku nedožitých 86 let zemřel pan Josef Kryl. Byl zaníceným fotografem a mnohé z jeho fotografií byly publikovány v regionálním tisku. Několika fotografiemi si jeho zálibu připomínáme. 7 Březen 2014 Útržky z historie bývalých hutí v Bašce Na fotografii z roku 1955 je dřevěný domek č. 50, který je zajímavý tím, že v roce 1911 byla jeho střecha jako první v obci pokryta eternitem. V červenci 1946 navštívil náš kraj prezident doktor Edvard Beneš. Projížděl také Baškou ( ) V květnu roku 1965 navštívil Bašku major F. A. Rovčák. Na fotografii je s žáky a učitelem hodoňovické školy A. Polochem Kolika lidem v bouři zněla, proud času vepsal v čelo vrásky, a Vaše píseň za ta léta rozdala lidem tolik lásky. Díky Vám, milý dirigente! Díky, vy všichni moji milí! Z náruče růží jednu vemte, za Vaši práci, věrnost, píli. Díky vám všem za krásné tóny, jež proniknou až k morku kosti. V mém srdci zní jak staré zvony, zní jako chorál současnosti. Váš zpěv je jako vánek lesa, jež šeptá v kraji pod horami, a moje srdce štěstím plesá, že jsem tu chvilku žila s Vámi Božena Peterková (Vyznání) V letošním roce si v Bašce připomínají několik událostí, které se významně vepsaly do kulturní historie této obce. Před 30 lety v březnu 1984, to bylo vystoupení Lašského smíšeného pěveckého sboru, které se uskutečnilo Bedřich Fišer (* ), kronikář Bašky, který vedl kroniku Bašky více než 50 let. na rukou, na nohou puká mi maso, Znáš hutě v Bašce? Tak oko mi plaje, (Petr Bezruč Slezské písně úryvek z básně Škaredý zjev) Básník Petr Bezruč ve svých Slezských písních několikrát připomíná Bašku (v básních Dva hrobníci, Já, Oni a my, Vrbice), především v souvislosti s těžkou prací bašťanských hutníků. V letošním roce si Baška připomíná nejenom 580. výročí své existence, ale také 110. výročí nedožitých narozenin Bedřicha Fišera ( ), dlouholetého kronikáře, písmáka a autora řady prací z historie své rodné obce Bašky. Velice podrobně se rovněž zabýval poznáním života v bašských hutích. Největší železárny na frýdeckém panství vznikly v Bašce Již v roce 1723 je zmiňován hamer s pecí v Bašce, založený pravděpodobně v polovině 17. století. V roce 1806 dcera císařovny Marie Terezie, Kristina, manželka prince Alberta, nechává v Bašce postavit vysokou pec se slévárnou. Po smrti Alberta přešla celá těšínská komora do majetku arcivévody Karla, podle něhož byla huť v Bašce pojmenována na Erzherzog Karl Hütte. V roce 1847 zdědil hutě jeho syn Albrecht, který hutě přejmenoval na Isabela Hütte. Pracovalo se ve dne v noci Hamerníci pracovali nepřetržitě od nedělní půlnoci až do sobotního odpoledne, podle rozdělení práce byli v průběhu dne a noci střídání, jinak se pracovalo nepřetržitě. v sále Domu umělců v Praze. Spolu se zpěváky z Bašky na tomto koncertě spoluúčinkoval i český pěvec Eduard Haken a rodák z našeho kraje Lubomír Havlák. Na klavír doprovázel profesor Rudolf Zeman. Na koncertu zazněly v podání Eduarda Hakena a Lubomíra Havláka také písně paní Boženy Peterkové, rodačky z Janovic. Na závěr tohoto koncertu přednesla paní Božena Peterková báseň Vyznání, která vyjadřovala poděkování Lašskému pěveckému sboru a jeho dirigentu sbormistrovi Adolfu Kolčářovi. Neopakovatelná atmosféra, vřelý a upřímný vztah umělců naší nejpřednější scény k venkovskému pěveckému sboru, srdečné přijetí návštěvníky koncertu, to vše bylo nesmírným povzbuzením nejenom pro sbormistra Adolfa Kolčáře, ale i pro všechny členy sboru. Právem lze říci, že koncert patřil k jednomu z vrcholů v jeho dosavadní činnosti. O úspěchu koncertu svědčí slova z dopisu Dr. Václava Knopa, jednoho z vedoucích představitelů tehdejšího vedení Bezručova kraje v Praze. V dopise do Bašky mimo jiné napsal: Vystoupení LSPS v Domě umělců mělo vysoký ohlas. Po ukončení generální opravy ND v letech se v divadelní sezóně uskutečnila slavnostní představení pro jednotlivé okresy naší republiky. Pro okres Frýdek- -Místek to bylo uvedení činohry Aloise Jiráska Vincky z Bašky Typickým výrokem bašťanských hutí byla kamna vincky, i náhrobní kříže, které bychom ještě tu a tam mohli objevit. Dále se zde vyráběly součásti kamen plotny, rošty, litina ke smaltování, strojírenské součástky pro hospodářské stroje, mříže a výrobky stavební litiny. Huť zaměstnávala tři sta deset dělníků, dvacítka lidí ji vedla Správcem hutě v Bašce byl Jan Baumgartner, pokladník byl společný s Karlovou hutí, vedení hutě dále zaměstnávalo 3 vrchní šafáře a 2 šafáře, 2 měřiče uhlí, 4 mistry, 1 políra a 1 dozorce, 2 pacholky, 2 hlídače a 3 strojníky s dělnictvem, dohromady 331 osob (pol. 19. stol). Výbuch a konec hutě Do roku 1872 neměly hutě železniční spojení, proto byly v dopravní nevýhodě. Na podzim roku 1905 proběhlo jednání o odprodeji arcivévodských podniků. Po utvoření Rakousko-horno- -hutní společnosti se sídlem ve Vídni bylo rozhodnuto, že dojde k ukončení výroby v Bašce. K uzavření hutí v Bašce napomohlo i neštěstí, které se stalo 8. srpna 1907, kdy došlo k výbuchu na vysoké peci, když do výfučny natekla voda a následovná exploze zabila strojníka Floriána Kořeného. Zchátralá pec byla odstavena a v prosinci 1908 zbořena. V roce 1909 (6. dubna) dostali všichni zaměstnanci bašťanských hutí výpověď a 1. května 1909 byl závod definitivně zrušen. Na základě archivních materiálů Bedřicha Fišera zpracoval František Vaníček Hutě v Bašce s vysokou pecí. Archivní fotografie z roku Chvíle, na které se nezapomíná: března 1984 Český pěvec Eduard Haken s Boženou Peterkovou z Bašky (Praha březen 1984). Foto: Václav Klečka Na fotografii z roku 1957 je závod Tatra před přestavbou. V pozadí je na této fotografie ještě chladírenská věž, která byla pozůstatkem zrušených bašských železáren. Tato věž byla odstřelena vojenským útvarem číslo 6377 Olomouc. Inspirující setkání s misionářem Dominikem Ramíkem z Bašky První únorovou sobotu se v sále frýdeckého farního úřadu (řeholní komunity redemtoristů) uskutečnila přednáška misionáře Dominika Maximiliána Ramíka (*1984) o jeho současném působení na Tanna, jednom malém, džunglí zarostlém ostrůvku uprostřed Pacifiku. Dominik zde působí jako učitel informatiky v misijní škole v Lowanatomu. Před několika lety tuto misijní stanici již navštívil a pobyl zde sedm měsíců. Tehdy se mu podařilo zajistit finanční prostředky z ČR, mimo jiné i od dárců z našeho regionu, které umožnily vybavení počítačové učebny a zakoupení počítačů. Tato misijní stanice tak získala první třídu informatiky v celé provincii Tafea (nejjižnější provincie Vanuatu). O svém současném působení na ostrově Tanna Dominik mimo jiné řekl: V roce 2011 na Světových dnech mládeže v Madridu jsem se setkal s knězem lowanatomské misie, který mi žertem řekl Máme už sice počítače, ale chybí nám učitel informatiky. Po obhájení doktorátu na univerzitě v Paříži v roce 2012 jsem se tedy znovu vrátil na tuto misii, kde jsem před několika lety již byl. Dělím se zde na misijní škole s místními kluky a holkami o své znalosti informatiky. Je to opravdu průkopnická a těžká práce vždyť ve vesnicích jen o kousek dále v džungli není ani elektřina. Zároveň je to ale práce krásná, moci se podílet na něčem, co právě vzniká a co bude pomáhat mnoha zdejším mladým a sdílet s nimi při tom každodenní život. Je radostné, že naše misijní škola se neustále rozrůstá a v současné době máme asi 240 zapsaných dětí. Na setkání byl Dominik Ramík oslovován mnohými dotazy, například jakým jazykem se na tomto ostrově hovoří. Vanuatu je jazykově velice bohatá země. Úředními jazyky jsou bislamština (jazyk domorodců) a francouzština a angličtina. Misionář Dominik Ramik spojil návštěvu svých rodičů v Bašce také se záměrem získat finanční podporu na misijní projekt Kapka vody pro Lowanatom, který umožní pořízení a montáž vodojemu pro misijní školu na vanuatském ostrově Tanna. Velice zajímavá beseda byla obohacena rovněž prezentací přibližující život na této misijní stanici i ukázkami rukodělných prací obyvatel tohoto ostrova. Přednášky Dominika Ramíka se uskutečnily rovněž ve Frýdlantě nad Ostravicí, Pražmě, ale také ve Francii ve farnosti Bassac. Dominik Ramík byl velice rád, že se od dárců podařilo získat finanční částku, která umožní misijní stanici dokončit projekt stavby vodojemu. Jakmile se nám podaří získat další finanční prostředky, chystáme se provést velice nutné rekonstrukce ubytovny chlapců a výstavbu objektu pro knihovnu, řekl Dominik Ramík. V případě, že se najdou ochotní dárci, kteří budou chtít pomoci, je možné se kontaktovat přímo na Maximiliána Dominika Ramíka: nebo navštívit jeho webové stránky Bohatí jsme ne tím, co máme, ale tím, co dáváme Po přednášce ve Frýdku (Po levé straně Dominik Ramík s Františkem Vaníčkem). Jedna z básní ze sbírky Vinšování z Beskyd, autorka Božena Peterková. Hutě v Bašce, kresba. Autor František Bílek. Lucerna v pátek 30. března Mezi hosty byla i paní Božena Peterková z Bašky, která poprvé stála na jevišti naší Zlaté kapličky. Významným aktem, zvýrazňujícím jeho důležitost, bylo před zahájením této hry předání uměleckých darů představitelů okresu Frýdek- -Místek, zástupcům vedení ND. Jistě každého z nás, kteří jsme byli této neopakovatelné chvíli přítomni v hledišti historické budovy ND, nesmírně potěšilo, že mezi dary byla i sbírka písní a veršů Vinšování z Beskyd Boženy Peterkové ( ), autorky lidových básní a písní z Bašky. Jejich výběr byl svěřen Václavu Stuchlému z Českého Těšína, na ilustraci se podílela výtvarnice Eva Kučerová. Sbírka, v redakční úpravě Karla Bogara a v umělecké vazbě Jaroslava Olšáka, jistě zůstala dodnes v archivu ND trvalou připomínkou těchto slavnostních chvil. Tomuto představení byli přítomni rovněž i členové LSPS. Jeden z nich, Josef Gara, který se v tyto dny dožívá významného jubilea (80) a je stále aktivním členem sboru, tehdy řekl: Prostými, ale hluboce lidskými verši vyjádřila naše občanka Božena Peterková svůj citový vztah k místu, které by Čechům mělo být zvláště drahé. Jako by svými verši chtěla připomenout nám lidem 20. století ztrácejícím skutečné hodnoty pojmu domov, vlast, hrdost k odkazu našich předků, že bychom zapomínat neměli... František Vaníček Kulturní komise Rady obce Bašky informuje Zájemcům o tradiční autobusový zájezd Za poznáním krás naší vlasti sdělujeme, že v letošním roce se tento zájezd pravděpodobně uskuteční ( září). Předběžná trasa zájezdu: Baška -Mělník (zámek), Hřensko, Lemberk, Tábor, Kutná Hora. Přesná trasa a bližší podrobnosti budou upřesněny v dubnovém vydání Zpravodaje obce Baška a Frýdlantsko-Beskydy.

8 Březen 2014 Zasedání zastupitelstva obce Zveme vás na zasedání zastupitelstva obce Lhotka, které se bude konat dne 12. března v kanceláři obecního úřadu v hod. Zasedání a jeho program bude vyvěšen na úřední desce. Mimo jiné se bude projednávat rozpočet obce na r Růžena Kopčáková Mobilní úřadovna Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR na Obecním úřadě ve Lhotce v pondělí v době od do hod. (pak pravidelně 1x za měsíc) Na těchto mobilních úřadovnách můžete vyřídit: - ztrátu průkazu - veškeré změny ohledně adresy, evidence na ÚP, pobírání rod. příspěvků, péče o osobu blízkou, pobírání nemocenských dávek v ochranné lhůtě apod. - vyřízení benefitu (příspěvky na léky, lékařské vyšetření, brýle) - hromadné oznámení zaměstnavatele (přihlášky a odhlášky zaměstnanců). - přehledy OSVČ - přebírání lázeňského návrhu a cestovních náhrad pacientů - bezdlužnost Tyto činnosti bude pro vás vykonávat p. Yvona Miklušová, tel , Nový územní plán obce Lhotka Na zastupitelstvu obce, konaném dne , bylo rozhodnuto, že obec Lhotka pořídí nový územní plán obce. Z toho důvodu jsme požádali Magistrát města Frýdek-Místek o součinnost jako zpracovatele. Prvním krokem bude výběr zpracovatele územního plánu, kterému byla udělena autorizace, který zpracuje doplňující průzkumy a Aby do nového územního plánu byly zapracovány všechny vaše požadavky, sdělte na obecní úřad do 30. března 2014, zda trváte na změnách zařazení, které jste již na obecní úřad podali, nebo zda máte nové návrhy na určení vašich pozemků nebo i náměty na další rozvoj naší obce. Formuláře pro změnu zařazení ploch pozemků jsou pro vlastníky k dispozici na jedná o dlouhodobý proces, ke kterému se vyjadřuje mnoho orgánů veřejné i státní moci, proto je předpoklad ukončení celého procesu v r Tak jako na všechny větší investice bude obec hledat vhodný dotační titul, abychom snížili náklady obecního rozpočtu. RK rozbory, včetně podkladů pro návrh zadání. Po obecním úřadě nebo i na zpracování těchto podkladů pak zpracuje Magistrát města Frýdek-Místek ve spolupráci s ur- moci vyhovět. K později podaným žádostem již nebudeme Pár informací o odpadech za r čeným zastupitelem obce p. Zdeňkem Kubalou Územní plán obce podrobně určuje využití návrh zadání Územního plánu Lhotka, který bude následně projednáván s dotčeným orgány, sousedními obcemi a krajským úřadem a po úpravě dle připomínek bude návrh zadání předložen zastupitelstvu obce ke schválení. všech pozemků na katastru obce, tzn. rozmístění zástavby rodinnými domky, průmyslových zón, odpočinkových ploch i komunikací, určuje i to, které území je nutno chránit z hlediska ochrany životního prostředí. Každopádně se Začátek nového roku vybízí k povinnosti zaslat statistiku o produkovaných odpadech na území obcí. Z této statistiky pár údajů srovnání r a 2013 Papír a lepenka v tunách 6,06 6,09 Sklo 11,61 12,36 Plasty 12,66 12,80 Kovy 16,26 15,14 Komunální odpad 124,48 137,05 Objemný odpad 10,72 9,80 poděkování Přednáška PČR Přednáška PČR k problematice nemotorových účastníků silničního provozu chodců a cyklistů proběhla 30. ledna v sále Obecního domu. Pro zúčastněné byly kromě zajímavých a poučných informací připraveny i videozáznam nejčastějších dopravních nehod z našeho okolí a taky drobné dárky. Přednášku zprostředkoval Ing. Pavel Tileček s pracovníky Územního odboru Frýdek-Místek dopravního inspektorátu, za což jim patří naše poděkování. Lhotka + Bílá Dětský maškarní bál Jeden z vrcholů letošní lhotecké plesové sezóny je za námi. V sobotu 15. února proběhl dětský maškarní bál, na kterém se sešel opravdu rekordní počet dětí. Sál Obecního domu praskal ve švech, protože jej zaplnilo téměř na devadesát dětí samozřejmě doprovázených ještě jejich rodinnými příslušníky. Kdo nepřišel včas, obtížně hledal místečko u některého ze stolů... Program zahájila přehlídka masek. Některé z nich se držely tématu bálu Ze života hmyzu aneb Co se děje v trávě, ale nechyběly ani ty tradiční kostýmy princezen nebo třeba kovbojů. Dorazila také několikačlenná skupina bláznivých fanoušků. Po přehlídce masek následovaly soutěže na střídačku pro malé a větší děti. Ti nejmenší si vyzkoušeli např. proplétání motýlích křídel nebo házení berušek, starší děti rozdělené do čtyř týmů bojovaly o to nejlepší umístění ve čtyřech disciplínách. Některé z nich byly trochu drsnější (jak se i k překvapení pořadatelek berušek ukázalo), ale nakonec to naštěstí všechny děti zvládly bez větší úhony. Mezi soutěžemi se mohli všichni vyřádit na tanečním parketu. Kdo se potřeboval občerstvit, mohl si vybrat z nabídky Pohostinství U Čendy a také si pochutnat na tradičních rakvičkách se šlehačkou. A jaký by to byl bál bez tomboly a ta naše byla opravdu plná pěkných cen. Kromě losů byly slosovatelné také vstupenky. Tak doufám, že si každý odnesl aspoň jednu cenu a hlavně, že se všem na bálu líbilo a že si jej užily hlavně děti. (A samozřejmě také rodiče, pro které to možná chvílemi mohlo být v tom všeobecném mumraji masek a obrovském množství decibelů trochu náročné.) Na závěr se sluší poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k realizaci dětského maškarního bálu. MV Bílá Starosta obce Bílá svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce na 25. března 2014 v 16 hodin ve společenské místnosti Horské chaty Bílá. Přehled bohoslužeb na měsíc březen Bílá Bílá Bílá Bílá jubilea V měsíci březnu oslaví své životní jubileum: 70 let Karel Červenka Ivana Komorášová 65 let Rudolf Srníček Václav Třeštík 50 let Drahomíra Zajícová Miroslava Veselková Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví! Předjaří na Bílé Kdo poznal krásu i krutost zimy na Bílé, snáze pochopí radostné očekávání návratu jara, všech a všeho, co souvisí s přírodou a životem v ní. Říčka Bílá, osvobozená ze zajetí ledu, přijímá do své náruče nejprve potůčky a posléze potoky kalné vody ze strání, před několika dny ještě bílých sněhem. Objevují se první trsy zeleně a drobných květů sněženek, aby je posléze doplnily petrklíče a jako mávnutím kouzelného proutku, snad za noc, i ostatní poslové jara. Člověk i zvěř, každý po svém, velebí krásu okolní přírody v její nekonečné moudrosti a majestátnosti. Nastává období obnovy sil po vyčerpávající zimě, všichni se k sobě chovají přátelštěji, otevírají se srdce i náruč, aby se zachoval život v něžném splynutí těla i duše. Rád procházím krásnou Bílou a jejím okolím v tomto období. Nevadí mi blátivé stezky ani tmavá, tajemná zákoutí se zbytky starého sněhu. Nabírám energii, která proudí všude kolem v nekončícím proudu, napájejíc všechny ty, kteří jsou připraveni ji vnímat a přijímat. Civilizace, která nás zatěžuje elektronickým a jiným smogem, otupujíc naše smyslové vnímání, nás vzdaluje přírodě, jejímiž jsme dětmi, dětmi, které ji ve své pýše, sobectví, nevědomosti a nepoučitelnosti neskutečně ubližují. Ochuzujeme se právě o tu schopnost bezprostředně a citlivě vnímat sdělení, která pro nás příroda má v období počátku obnovy a vzniku nového života. Umění rozumět přírodě se dostává těm, kteří s ní žijí v souladu, nedivím se moudrosti těch, kteří žijí na samotách či osadách na Javořince, Hlavaté, Salajce, Kavalčankách, Baraní, Konečné či na Beskydě. Své znalosti přírody a schopnosti žít s ní v souladu, zaplatili jejich předci mnohdy svým zdravím nebo životem. Vědí, co si k přírodě mohou dovolit a co od ní mohou očekávat. Moudrost, která praví, že co příroda dovolila pokazit, je schopna zase napravit, pochází právě od těchto lidí a je naprosto pravdivá. Za všemi je další těžká zkouška, nepočítaná, snad jen srovnávaná s těmi předešlými. Narazíš na vývrat či zbytky padlé zvěře jako daň kruté zimě, příroda dává těmto padlým šanci znovu ožít v jejich potomcích. Na místě padlého stromu, se zazelená malý semenáček, koncem jara se na nejistých bězích po boku matky, objeví následník padlého kusu. Příroda, v souladu s odnepaměti danými zákony, pokračuje ve svém konání. Je paradoxní, že právě její nejdokonalejší roční výtvor jí zasazuje ty nejhlubší, neodstranitelné rány. Rýsuje se oprávněná obava z toho, že by se příroda tohoto svého výtvoru mohla jednou též nenávratně zbavit. Ostatně, je člověk opravdu ten nejdokonalejší výtvor přírody, za kterého se považuje? Ing. M. Gromnica Oznámení o budování sítě bodů PPBP Na základě plánu Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se v katastrálním území Bílá (obec Bílá) přistoupilo k revizi sítě bodů podrobného polohového bodového pole (PPBP) a jeho případnému doplnění. Tyto práce jsou součástí digitalizace katastrální mapy ve výše uvedeném katastrálním území. Součástí těchto prací bude umísťování měřických značek (UH mezníky, měřické hřebeny a trubky) na pozemky, barevné označování vyhledávacích šipek (žlutou barvou) a malou žlutou tečkou označování rohů objektů, které budou zaměřeny jako body PPBP. O umístění značky s trvalou stabilizací bude každý vlastník na závěr prací uvědoměn písemně s grafickým znázorněním umístěné značky (až na závěr prací po vybudování a zaměření nového bodu).

9 Pstruží Karneval s Klauny na volné noze Ve čtvrtek 6. února se konal v naší základní škole ve Pstruží již tradiční karneval. Po příchodu do tělocvičny, kde se karneval konal, jsme spatřili nádhernou výzdobu, na které se podíleli žáci 4. a 5. ročníku. Byly to ručně dělané papírové květiny a mnoho dalších pěkných ozdob. Když už se masky představily, vybrali jsme si tři nejkrásnější. Byl to květináč, Lego panáček a loupežník. Potom k nám přišli Klauni na volné noze a postarali se o pořádnou zábavu. Tančili jsme, hráli jsme hry a klauni zapojili i Stejně tak jako v loňském roce se i letos konal lyžařský výcvik pro děti základní školy i mateřské školy Pstruží. Výcvik probíhal v termínu od 17. do v již odzkoušeném a známém SKI areálu Bílá, který je k těmto účelům velmi dobře vybaven po stránce technické, organizační i personální. První den přálo dětem počasí a sluníčko svítilo po celé odpoledne, kdy byly děti rozdělovány do jednotlivých skupin dle individuální lyžařské zdatnosti. Každou skupinku v počtu šesti až osmi dětí vedl zkušený lyžařský instruktor/instruktorka, kteří se dětem snažili výcvik zpříjemnit i zpestřit humorem a permanentně dobrou náladou. Druhý den bylo počasí rovněž příznivé, děti už se zorientovaly v prostředí areálu a s velkou chutí lyžovaly. Třetí den počasí příliš nepřálo, po příjezdu do areálu začalo pršet, ale asi po půl hodině, k velké radosti všech účastníků, déšť ustal, i naše rodiče. Všude byla spousta balónků, bublinek a radosti. Pokud někdo měl hlad či na něco chuť, mohl si dát párek, zákusek a jiné dobroty. A potom začala tombola! Děti vyhrávaly fixy, pastelky, bloky a mnoho dalších dárků. Naštěstí každý vyhrál a tombola se nám moc líbila. Po tombole jsme si zahráli ještě pár her a unavení, ale s krásnými zážitky jsme odcházeli domů. Anežka Běčáková, Filip Milda, Tobiáš Šimčák a žáci 4. ročníku Lyžařský výcvik na Bílé když obloha zůstala zatažená velkou oblačností. Na zpáteční cestě autobusem byla znát únava a některé menší děti, zejména z mateřské školy, usnuly :-). Čtvrtý den děti přivítalo na svahu opět sluníčko, vše probíhalo bez problémů a děti byly velmi spokojené. Na závěr lyžařského výcviku se konaly soutěže a závody, na které se mohli přijet podívat i rodiče a své děti povzbudit. Letošního lyžařského výcviku se zúčastnil velký počet dětí ze základní školy i mateřské školy a věříme, že jim toto bylo přínosem. Zcela jistě si děti odnesly množství sportovních zážitků, získaly lepší fyzickou kondici a díky zkušenému personálu zlepšily své lyžařské umění, což bylo i hlavním cílem celé této akce. Věříme, že i v příštím roce budeme moci rodičům a jejich dětem tuto akci znova nabídnout, a doufáme, že se lépe vydaří počasí a děti si užijí mnohem větší sněhové nadílky. 9 Březen 2014 Historie tenisu ve Pstruží TJ Sokol Pstruží provozuje již od roku 1988 dva tenisové dvorce. Tyto dvorce byly vybudovány svépomocí členy TJ za finanční podpory TJ Sokol, OV ČSTV F-M, MěNV Frýdlant n. O. a JZD Frýdlant n O. Dvorce byly vybudovány vedle stávajících dvou volejbalových kurtů, hřiště na minikopanou ve sportovním areálu Dubina, který byl již vybaven sociálním zařízením (šatnami) a parkovištěm. P r o v o z a údržbu tenisových dvorců provádějí členové, tenisté TJ Sokol Pstruží. Všechny tyto práce jsou prováděny zdarma, a tak minimální náklady na provoz přibližují tento sport široké vrstvě veřejnosti. A vzhledem k tomu, že obec Pstruží se nachází v rekreační oblasti Beskyd, kde neustále dochází k rozvoji turistického ruchu, v posledních letech se zvýšil zájem o tento krásný sport, a také díky pronájmu tenisových dvorců široké veřejnosti, který přináší nezbytně nutné finance na zajištění provozu sportovního areálu, se členové TC rozhodli k rozšíření areálu o další dva dvorce. Rozšířením areálu na čtyři dvorce bychom splnili podmínku využití území sportovního areálu k vybudování dalších jubilea V měsíci březnu 2014 oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané: 84 let p. Ničman Josef 83 let p. Motyčková Jarmila 65 let p. Krautová Alena 60 let p. Adamčíková Hana 55 let p. Ing. Ďorď Miroslav 55 let p. Hruda Jan 55 let p. Ing. Slavíčková Šárka 50 let p. Matěj Karel Přejeme Vám hodně štěstí, zdraví, pohody a úspěchů. Soc., šk. a kult. komise Obyvatelé obce se museli poměrně dlouhou dobu obejít bez elektrické energie. Byly snahy o zavedení elektřiny v druhé polovině 30. let, ale Mnichovská dohoda, zabrání Sudet a následné obsazení republiky 15. března 1939 udělaly načas konec těmto plánům. Až v průběhu roku 1941 byla provedena stavba transformátoru vysokého napětí naproti domu tehdejšího ředitele Antonína Kocí č.p.131 (na okraji cesty za informačním centrem). Tomu předcházelo pokácení Lípy svobody, která zde byla vysazena v roce 1918 na počest založení samostatného Československa. Zároveň bylo vybudováno vedení do tohoto transformátoru. V průběhu roku 1942 pak bylo vybudováno vedení a přípojky pro jednotlivé domy ve středu obce. Elektrifikace pro další části obce pokračovala tak, že ještě po válce nebyly napojeny všechny domy, zvláště ty na okraji obce. Tyto odlehlá místa byla napojena až na přelomu let 1947/1948. Ještě svízelnější situace byla s pitnou vodou. Téměř každý dům měl vlastní zdroj vody, převážně studny. Pokud přišlo trochu teplejší počasí, studny vysychaly. Spodní voda je zde poměrně hluboko s velmi propustným podložím. Na vodu tak museli občané docházet k sousedům, kteří měli studny s větší hloubkou. Jedna z takových studní byla oproti domu pana Ladislava Myslikovjana (dřevěnice, která se před nedávnem bourala). Když vyschla také tato, muselo se až k panu Šrubařovi. K tomu připomeňme, že každá domácnost chovala dobytek (krávy, telata, nebo aspoň ovce či kozy) a bylo potřeba Statistika obyvatel k Celkem 927, starší 15 let 789. Muži celkem 466, starší 15 let 394. Ženy celkem 461, starší 15 let 395. rozloučili jsme se s panem Macurou Vojtěchem Upřímnou soustrast všem pozůstalým. Soc., šk. a kult. komise Připravujeme jarmark OÚ Pstruží spolu se Základní a mateřskou školou Pstruží připravují Velikonoční jarmark na od 16,00 hod. v tělocvičně ZŠ a MŠ. Srdečně zve Soc., šk. a kult. komise nanosit vodu na každé poklízení. Proto jedním z prvních společných úkolů nové samosprávy byla výstavba obecního vodovodu. Byl vypracován projekt na zachycení pramenů na úbočí nedalekého Ondřejníka. A v roce 1949 bylo započato se stavbou. Prováděla se svépomocí a každý žadatel o přípojku si musel vlastnoručně vykopat příslušnou část výkopu a zabetonovat sportovišť, uspokojili bychom zájemce o tenis z řad rekreantů v letní sezóně a hlavně by bylo možno organizovat tenisové turnaje mládeže i dospělých a tím přispět k rozvoji sportovního a turistického ruchu ve Pstruží a okolí. V roce 1999 byl zpracován projekt a v únoru 2000 bylo vydáno územní rozhodnutí o využití území pro výstavbu dalších dvou tenisových dvorců. Na podzim po odstranění porostu a křovin byly zahájeny zemní práce na úpravě terénu. V roce 2001 byly vykáceny stromy v těsné blízkosti stavby, dokončeny zemní práce na srovnání plochy, výstavba odvodnění na celé ploše stavby a zavezení poloviny plochy struskou a škvárou. V roce 2002 byla provedena výstavba trativodu a dokončena úprava druhé poloviny plochy struskou a škvárou. V roce 2003 byla zahájena výstavba oplocení. K dnešnímu dni si tato stavba vyžádala investici 457 tis. korun. Z toho TJ Sokol investovala společně se sponzorskými příspěvky 207 tisíc korun a OU Pstruží přispěl ze svého rozpočtu na tuto akci 200 tisíc korun. Celkem bylo odpracováno na této stavbě členy TJ 630 hodin a dalších (odhadem) asi 300 hodin bude nutno odpracovat na dokončení výstavby. Nyní máme před sebou dokončení výstavby oplocení a úpravu povrchu (rovnání, válcování, osívání škváry a zhotovení antukového povrchu). Předpokládaný termín dokončení výstavby je červen Na dokončení této investice bude nutno zajistit částku ve výši 110 tisíc korun. V současné době je zaregistrováno v tenisovém klubu TJ Sokol 28 dospělých a 17 žáků, kteří se učí hrát tenis v rámci tenisového kroužku při ZŠ v průběhu školního roku. O prázdninách členové tenisového klubu zorganizovali pro žáky tenisovou školu a tak mohli žáci třikrát týdně trénovat. Prázdniny zakončili tenisovým turnajem za účasti 9 žáků a 5 žákyň. Ti nejlepší se zúčastnili několika turnajů v regionu. Členové tenisového klubu uspořádali v průběhu sezóny tři turnaje ve čtyřhře mužů a na závěr sezóny Memorial p. Josefa Bialka ve dvouhře mužů. Všechny tyto turnaje proběhly za pěkného počasí a dobré nálady všech zúčastněných. TC Pstruží Historie výstavby elektřiny a vody ve Pstruží náležící díl jímek a vodojemů. Koncem roku 1949 byly dokončeny jímky a hlavní přívod. Celá prvá etapa obecního vodovodu byla dokončena a dána do užívání v roce Druhá etapa pak byla prováděna koncem šedesátých let a ukončena v roce Obyvatelé obce tak museli sami vlastními silami přispět k zajištění tak základních potřeb. 5. školní ples v duchu 80. let Rok se sešel s rokem a už je tady další školní ples. Hned se začátkem nového roku jsme zburcovali všechny síly a začali s přípravami na něj. Na schůzkách SRPŠ jsme doladili všechny detaily a pak se vrhli do práce. Tentokrát jsme ples ladili do 80. let, čemuž odpovídala i výzdoba a v neposlední řadě i oblečení plesajících. Rodiče a přátelé školy se ujali rolí sponzorů a přispívali jak finančně, tak i věcnými dary. Výtěžek se použije pro potřeby ZŠ a MŠ. Živá hudba a bohatá tombola je automatickou součástí plesu, ale o hlavní program se postaral velmi oblíbený soubor Pstružánek, který vykouzlil úsměv na líci všech přítomných. A bilance plesu? Naše úsilí se vyplatilo a ples byl báječný! Tímto chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na jeho přípravách a přiložili ruce k dílu! SPONZOŘI 5. ŠKOLNÍHO PLESU MNO- HOKRÁT DĚKUJEME: OÚ Pstruží, Power Car Tab, Victoria Frýdlant n. O., Bandi, Comenius, manželé Šimčákovi, Ramaz Pstruží, manželé Jurokovi, manželé Tylečkovi, Pneuservis Poloch, Gyros a Grill Bar, Emistar, Markéta Krestová, paní Urbanová, manželé Šiškovi, Optika Daniela, manželé Polcarovi, manželé Kučerovi, Radka Venglářová, Irena Kočí, Lucie Šimčáková, Salon Grácie, Giff Aréna, Libor Uher, Galanterie Hlavenková, manželé Němcovi, Šmastrla pohankový mlýn, manželé Švrčinovi, Textil Šuta, MTM Frýdlant n. O., pan Suarez, manželé Janků, knihkupectví Globus, Alex de Vine. Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli finančně! Nabídka nebytových prostor k pronájmu obec Pstruží - Možnost dlouhodobého pronájmu - Možnost využití k jednorázovým soukromým akcím rodinné oslavy, setkání zájmových útvarů, školící akce atd. - K dispozici kuchyň a zázemí, kde si můžete sami připravit občerstvení, prostory k sezení a obsluze, bezbariérový vstup, toalety, letní terasa se samostatným vchodem - Zasedací místnost v patře - Příjemné prostředí vedle dětského hřiště Velikost 57,36 m 2, zastřešená terasa 38,22 m 2 V centru obce Obecní Dům. Bližší informace na OÚ Pstruží nebo telefonu

10 Březen Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Úspěch celé sbírky tedy závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí u nás. Anna Čechová z frenštátské Chartity přidává poděkování všem koledníkům: Rádi bychom z celého srdce poděkovali všem štědrým dárcům, kteří i letos přispěli na tuto sbírku. Velké poděkování patří také všem malým i velkým koledníkům, bez nichž by se tato sbírka nemohla realizovat. Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky činí za Charitu Frenštát Kč. Kdo koleduje? Do ulic obcí a měst celé České republiky vychází více než 14 tisíc kolednických skupinek (přibližně dobrovolníků). V Kunčicích pod Ondřejníkem se již druhým rokem do Tříkrálové sbírky zapojily jako koledníci děti z cimbálové muziky Ondřejníček spolu se svými kamarády a rodiči. Naše obec je rozlehlá, a přestože skupinek i dospělých chodilo více než loni, nepodařilo se určitě zazvonit u všech dveří. Pokladnička byla k dispozici také na obecním úřadě a v obou kostelích. Koledníci byli u nás úspěšní. V roce 2012 byly pokladničky umístěny v obou kosttelích a bylo vybráno Kč. Loni již koledníci chodili a vybralo se u nás Kč. Letos koledníci vybrali ještě více Kč, což je druhá největší suma vybraná v obcích spadajících pod Charitu Frenštát. Celkové výsledky Tříkrálové sbírky 2014 Trojanovice Kč Kunčice p.o Kč Frenštát p.r Kč Vlčovice Kč Mniší Kč Bordovice Kč Čeladná Kč Tichá Kč Lichnov Kč Hukvaldy Kč Kozlovice Kč Celkem Kč Využití sbírky Tříkrálová sbírka má jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že naprostá většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Výtěžek sbírky je určen na podporu a rozvoj Pečovatelské a Asistenční služby Charity Frenštát p. R. Děti zažily mnoho krásných zážitků a vřelých přijetí, dostávali i nějaké ty dobrůtky, ale především se učí, že je správné a normální věnovat svůj volný čas pro druhé lidi a dobrou věc. Myslím, že i v příštím roce bude po celé vesnici znít: My tři králové jdeme k vám... Michaela Šebelová Kunčice p. O. + Metylovice Klíč k rozdělení vybraných prostředků. Zdroj: Metylovice Vítání občánků narozených v loňském roce 2. února 2014 se ve tři odpoledne sjeli do kinosálu sokolovny v Metylovicích všichni ti, kteří měli v rodině občánky narozené v r V tomto roce se narodilo 17 dětí. Jsou to dle data narození: Alexandr Merta, Dorotea Ambrosová, Sofie Luberová, Matyáš Kiša, Pavlína Kubalová, Viktorie Murková, Hana Jirousková, Emma Halatová, Tereza Michalcová, Kristýna Gežová, Jan Vyvial, Šimon Němec, Adam Volný, Ondřej Pěch, Matyáš Timko, Eliška Herotová a Sára Hemerková. Jestli jste to dobře spočítali, děvčata jsou v převaze, je jich 10. A teď ale k samotné slavnosti vítání občánků. Tuto tradici uvádění narozených dětí mezi metylovské občany zavedla někdejší starostka p. Věra Petrová. S mnohými obměnami se dodržuje dodnes. Slavnost uváděl p. Jan Izvorský. Uvítal rodiče i příbuzné narozených dětí a uvedl i program. Na kytaru zahrály, zazpívaly a přednesly básničky děti z místní základní školy. Dík patří p. učitelce Nadi Rekové, která s nimi toto pásmo, zaměřené na oslavu narozených dětí, nacvičila. Pan starosta Lukáš Halata upozornil ve své promluvě na důležitost výchovy v rodině. Připomněl také úkoly, které obec v roce 2014 čekají (hlavně dostavba nové školy). Počet narozených občánků dokazuje, že je nové školy zapotřebí. Dále p. starosta uvedl básničku, kterou přednesla p. Marie Herotová. Nakonec to nejlepší, rodiče i s miminky přistupovali ke stolu, aby se podepsali do knihy. Obecní úřad jim daroval pěknou pohádkovou knížku a maminky dostaly kytičku. Seniorky z klubu seniorů napletly papučky nebo ponožky a obdarovaly všechny občánky. Obecní úřad pro všechny připravil občerstvení. Slavnost vítání občánků zakončil p. starosta. Následovalo focení, hromadné i jednotlivé u kolébky. Aby měli rodiče památku na tento slavnostní den, se postaral fotograf p. Tomáš Rabas. Myslíme, že se nám přijetí nových občánků do obce Metylovice vydařilo, a nezbývá než si přát, abychom se příští rok sešli aspoň v takovém počtu jako letos. Kulturní komise obecního úřadu krátce z obce Odvoz odpadů Odvoz odpadů v měsíci březnu 2014 je ve středu 5. a Metylovice

11 Ostravice XXIII. Obecní ples v Ostravici Počátkem měsíce února proběhl již tradiční XXIII. Obecní ples. Obecní ples se koná každoročně a z důvodu rozsáhlé rekonstrukce hotelu Freud se podařilo zajistit náhradní prostory v hotelu Sepetná. Vedení obce zajistilo pro návštěvníky kyvadlovou autobusovou dopravu. Účast na plese byla cca 200 hostů, a to převážně z řad občanů obce. Důležité bylo hlavně odhodlání všech přítomných se dobře pobavit. Po dobu večera nám již tradičně hrála skupina ON LINE BAND OSTRAVA pod vedením Miroslava Andrýska. Tanečním vystoupením nás přišli motivovat mladí tanečníci ze skupiny Antonína Langra z Frýdlantu, kteří vytvořili příjemnou atmosféru celého plesu. Karneval Halo, pane Karnevale, račte dále, račte dále touto básní nám děti z mateřské školy zahájily náš karneval, který se konal na Ostravici v hostinci U Řeky. Klaun Karel se svými kamarády se pak ujal zábavy a děti soutěžily společně s rodiči. Tančily a předváděly své krásné a nápadité masky a kostýmy. Mohli jste zde potkat judistu, rytíře, vojáka, víly, princezny a spoustu jiných postaviček. Aby děti mohly doplňovat vydanou energii v tanci a soutěžích, rodiče jim měli možnost nabídnout dobrůtky v podobě zákusků či koláčků, které pro ně s láskou napekly některé maminky. O celou organizaci se postaralo Sdružení rodičů MŠ společně s paní uč. Kavalírovou. Moc děkujeme všem těm, kteří se postarali o toto vydařené odpoledne. Odměnou jim za tuto námahu byly rozesmáté a hopkající děti. Někteří rodiče museli své ratolesti hodně přemlouvat, aby se konečně odebrali domů. Jana Popelářová Pro potěšení vaši chuti byla připravena nabídka pětice pokrmů z kuchařky,,jak šmakuje Moravskoslezsko. Poděkování patří vedení hotelu Sepetná, a to manželům Kateřině a Miroslavu Slivoníkovým, Mgr. Vítu Březinovi, p. Tomáši Otýpkovi a celému kolektivu hotelu Sepetná. Vrcholem večera nebyl ohňostroj, ale bohatá tombola. Tímto bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly hodnotnými dary a podpořili náš společenský večer. Také velké díky za přípravu patří zaměstnancům obecního úřadu, kulturní komisi a všem, kteří se na konání plesu podíleli. Budeme se těšit na společné setkání s vámi zase za rok. Jiří Pavlán, místostarosta obce, ing. Miroslav Mališ, starosta obce jubilea Významné životní jubileum oslaví v měsíci březnu 2014 tito naši spoluobčané: 50 let - pan Jiří Šigut 50 let - pan Petr Velička 50 let - paní Petr Lechner 50 let - pan Břetislav Kurečka 50 let - paní Miroslava Šamajová 50 let - paní JUDr.Pavlína Sglundová 50 let - pan Ing.Ivo Šrom 60 let - paní Antonie Kubulusová 60 let - paní Zdeňka Krkošková 60 let - pan Zdeněk Liška 70 let - paní Ing.Jana Pletnická 70 let - paní Ing.Zuzana Švébišová 70 let - paní Jana Moravová 70 let - paní Jaroslava Drzewianá 80 let - pan Rudolf Chovanec 90 let - paní Barbara Večeřová 90 let - pan Štefan Mésároš Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a osobní pohody. KOS informuje o činnosti V závěru měsíce ledna se zásluhou místostarosty pana Pavlána konala zajímavá přednáška známého horolezce, účastníka himalájské expedice pana Libora Uhra. Přítomní měli možnost zhlédnout panem Uhrem vtipně komentované video. Po jeho ukončení odpovídal autor na dotazy účastníků. Jeho fundovaný komentář i odpovědi byly přítomnými této zdařilé akce velmi kladně hodnoceny. Další akcí našeho klubu byly tradiční vepřové hody, které se konaly v restauraci U Řeky. Paní vedoucí spolu se svým personálem pro nás připravila velice chutné tradiční pochoutky, které si mnozí odnášeli ještě s sebou domů. Za velice příjemné a útulné prostředí a obsluhu patří ještě jednou velký dík. Příští akcí je zábavné odpoledne s oslavou MDŽ, které se koná dne 12. března od 14 hodin v restauraci U Řeky. JN 11 Březen 2014 Mírná zima nedopřála dětem mnoho bruslení Po loňské mrazivé zimě členové rady obce Ostravice zrealizovali nápad vytvořit v areálu ostravické základní školy na ploše víceúčelového hřiště ledovou plochu kluziště. Tato akce v obci nebyla tradicí. Jedná se o novou atraktivitu pro občany obce, hlavně děti a mládež, ale i pro všechny zimní turisty a návštěvníky. Začaly organizační práce jak s přípravou osvětlení plochy, tak i veškerého zázemí. Tento nápad s ledovou plochou v areálu naší základní školy po loňské zimě, kdy jsme bruslili plných 19 dní, splnil všechna očekávání. Letošní přípravy na vytvoření ledové plochy byly započaty koncem ledna s předpovědí, že bude alespoň deset dní mrznout a dorazí pravá zima. Bylo započato s úklidem sněhu s následným ledováním kladením vrstev vody na ledovou plochu. Této činnosti se odhodlaně ujali ledaři pan Jaroslav Tomančák, p. Jaroslav Kocich, p. Karel Myslikovjan a zaměstnanci údržby obce, kteří během několika dnů, včetně nocí, vytvářeli ledovou plochu. Pod dozorem nedočkavých dětí začalo vznikat na ploše víceúčelového hřiště u základní školy kluziště. Bohužel letošní zima je extrémně mírná a i přes předpověď počasí na deset dní mrazu, z toho Novinky roku v informačním centru Obec Ostravice společně s Turistickým informačním centrem v Ostravici za finanční spoluúčasti Moravskoslezského kraje připravila v loňském roce pro turisty a návštěvníky několik novinek, které přispějí ke zlepšení propagace obce Ostravice a okolí. Projekt Inovace informačních technologií TIC Ostravice navazuje na předcházející aktivity realizované v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje. Aktualizuje, inovuje a rozšiřuje nabídku služeb veřejností oblíbené aplikace interaktivního průvodce pro mobilní telefony, zejména o přehlednou mapu obce a okolí Ačkoli letošní zima sněhu moc nepřála, připravil se Štěpán Krkoška ml. z Ostravice na tuto sportovní sezonu velmi dobře. Trénovat začal jako každoročně již v září na kárách. V prosinci když napadl první sníh, kolovou káru vyměnil za saně. A dalo by se říct, že celý měsíc slušně odtrénoval na sněhu u nás na Ostravici. Z důvodu nepříznivých sněhových podmínek odjel trénovat do Itálie, kde sněhu bylo dostatek a také teploty byly pro psy přijatelnější. Tratě byly v Itálii denně krásně upravené, a tak tam strávil bezmála asi měsíc každodenním tréninkem. Z Itálie odcestoval rovnou do dějiště Mistrovství světa se psím spřežením ve sprintu. Mistrovství světa se konalo ve Švýcarsku ve městě Kandersteg Závodu se zúčastnilo 250 závodníků z 18 zemí. ČR reprezentovali tři závodníci Štěpán Krkoška ml., Štěpán Krkoška st. a Zdeněk Kůrka. Ve čtvrtek před závodem proběhla veterinární kontrola všech cca 2000 psů. Jen Štěpán měl s sebou 20 sibiřských haskounů, neboť startoval ve dvou kategoriích B1 s 5-6 psy na trati dlouhé 13,5 km. A v kategorii A1 pro 7-8 psů na trati 18 km. V pátek se postavil na start jednoho kola, nejprve s šesti a poté s osmi psy. Další dvě kola následovala v sobotu a neděli. Závod se jede tři dny a časy jednotlivých kol se následně sčítají. V kategorii B1 v konkurenci 30 závodníků neměl Štěpán ani v jednom kole přemožitele. Psi běželi velice dobře. Každý den si náskok zvyšoval a kategorii vyhrál. Jeho celkový náskok byl po OBEC OSTRAVICE POŘÁDÁ BESEDU na téma Nový Občanský zákoník přednáší Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová právnička Obce Ostravice Místo konání: restaurace U Tkáčů, Ostravice č. p. 260 Doba konání: pondělí 17. března v 17,00 hod. Potřebujete, nevíte, zajímá vás: co přináší nový občanský zákoník komu patří ovoce spadlé za plotem, smlouvy dědické řízení, náhrady, újmy zdědíš nemovitost, pokud vystuduješ a jiné otázky ze života po Ing. Miroslav Mališ, starosta obce PŘIJĎTE SE ZEPTAT!!! BESEDA JE ZDARMA A VEŘEJNÁ!!! Štěpán Krkoška ml. mistrem světa se psím spřežením ve sprintu Služby občanům v naší obci Obec Ostravice zajišťuje pro seniory a invalidní občany obce dovoz obědů v pracovní dny, cena za dovoz je 16,- Kč + cena jídla 64,- Kč za každý oběd. Každý musí mít vlastní jídlonosič. Zájemci se mohou dohodnout přímo na obci nebo na tel Sociální poradenství pro občany obce Ostravice poskytuje sociální pracovnice odboru sociálních věcí MěÚ Frýdlant nad Ostravicí každý 2. čtvrtek v měsíci, v době hod., v zasedací místnosti stavebního úřadu (nad poštou) v Ostravici. Poradenství je bezplatné, v březnu jej můžete využít ve čtvrtek V loňském roce jsme obnovili činnost kroužku mladých hasičů. Přes zimní období navštěvujeme tělocvičnu místní ZŠ v Ostravici, kde trénujeme požární útok, uzly, topografické Zleva Jakub Mališ, Matěj Vojtek, Liduška Mališová, David Srníček, Vladimír Němec, Kristýna Vojtková, Emílie Srníčková. byly jen čtyři. Odhodlaná práce ledařů byla zakončena alespoň jedním dnem radostného bruslení. Doufejme, že příští rok bude zima příznivější a budeme moci pro vás opět připravit ledovou plochu. Ing. Miroslav Mališ, starosta obce, Jiří Pavlán, místostarosta včetně popisů tras na Lysou horu, přináší informace o službách nabízených zejména návštěvníkům a turistům a také tipy na výlety po okolí. Významným prvkem tohoto projektu je také zlepšení poskytovaných služeb turistům spuštěním nové, samostatné webové prezentace informačního centra, kterou najdete na adrese: Obec Ostravice, která byla již na počátku minulého století vyhledávaným místem k odpočinku a rekreaci, je i dnes vyhlášenou turistickou destinací známou v tuzemsku i zahraničí. Ostravice a okolí klientům nabízí rozsáhlou, atraktivní a kompletní celoroční turistickou nabídku a služby. Pro zlepšení komfortu poskytování informací byla v rámci již zmiňovaného projektu vytvořena nová, samostatná, dálkově přístupná prezentace, která je propojena i s dalšími významnými elektronickými turistickými aplikacemi, např. Beskydyportál.cz a Beskydské informační centrum. Webové stránky v češtině, polštině a angličtině informují o aktuálním dění, sportovních aktivitách či jiném vyžití v obci a okolí pod Lysou horou, shrnul starosta obce Ostravice Miroslav Mališ. Poslední novinkou loňského roku je nová trhací mapa s vyznačením významných turistických míst a zajímavostí. Mapa je určena zejména těm turistům, kteří preferují klasické tištěné propagační materiály. Očekáváme, že nová mapa splní svůj účel a vyplní mezeru v nabídce, na kterou bylo z řad turistů často poukazováno. Vedoucí Informačního centra Ostravice paní Martina Klímková doplnila: Ve vylepšování služeb poskytovaných v rámci cestovního ruchu budeme pokračovat i v dalších letech. Za Obec Ostravice zpracovala Bc. Eva Tořová, vedoucí investičního úseku třech kolech na druhého závodníka přes 6 minut, což je opravdu již velký rozdíl. Bylo to vidět i na soupeřích, jak byli překvapeni, kolik minut ztrácejí. V kategorii A1 se v pátek do prvního kola postavilo 15 závodníků. Startovalo se v odpoledních hodinách za velmi teplého počasí. Většině psů vyšší teplota při zátěži moc nevyhovuje a dochází k přehřátí jejich organismu. Na to doplatil i jeden z jeho tažných psů. Musel být vypojen ze spřežení, naložen na saně do vaku a dovezen do cíle tak, aby osádka byla kompletní, v rámci pravidel soutěže. I přes tyto komplikace a zdržení na trati dosáhl v cíli nejrychlejší čas. Do dalších dní již startoval se 7 psy, což byla nevýhoda proti ostatním spřežením. Ale ani tento handicap Štěpánovi nezabránil, aby byl nejrychlejší a s přehledem tuto náročnou kategorii vyhrál a stal se tak mistrem světa ve psích spřeženích. Štěpán Krkoška se věnuje chovu těchto severských psů již mnoho let a jeho chovatelské i sportovní úspěchy jsou po právu zúročeny. Blahopřejeme k dosaženému úspěchu a přejeme úspěšné pokračování sportovní kariéry. Š. V. Začala sezona mladým hasičům značky, ale hrajeme také různé hry. Kroužek navštěvuje celkem 11 dětí. V sobotu jsme se zúčastnili první soutěže této sezóny, a to Soutěže mladých hasičů a dorostu v hasičské zručnosti, pořádanou SDH Pstruží. Děti byly velmi šikovné a přejeme jim hodně štěstí v dalších soutěžích! Za vedoucí kolektivu Kateřina Mališová

12 Březen 2014 Zajímavá exkurze i s traktorem V pátek 7. února se 8. a 9. třída zúčastnila exkurze na SOŠ Lískovecká v rámci projektu NatTech. Sraz jsme měli ráno před vyučováním u školy a poté jsme se autobusem přesunuli na Lískoveckou. Po příjezdu a přivítání v moderně vybavené učebně jsme byli rozděleni na tři skupiny tak, abychom se během dopoledne vystřídali na všech třech stanovištích. Naše skupinka se nejdříve přesunula do zahradnické dílny, kde jsme podle pokynů vyráběli ozdoby na zavěšení z různých přírodnin. Druhá skupina si zatím poslechla přednášku o hydraulickém zařízení doplněnou prezentací a poté si v novém traktoru každý vyzkoušel toto zařízení v praxi. Poslední skupina nejprve absolvovala výklad o využití GPS navigace v zemědělství a pak trénovala jízdu traktorem po vyznačené cvičné trase i mezi kužely. Když jsme se na všech místech prostřídali, přesunuli jsme se opět do školy. Tam jsme si zabalili své výtvory a zhlédli krátký dokument o této střední škole. Po ukončení exkurze jsme nastoupili do autobusu a jeli na oběd do Moravské kuchyně. Pak už nás čekala jen cesta do školy. Exkurze se nám velmi líbila a obě třídy by si ji rády zopakovaly. Tereza Bernátová, VIII. třída, ZŠ Čeladná 12 Čeladná Senior Club Čeladná informuje V lednu jsme začínali s poezií literární, v únoru pro změnu s poezií mysliveckou. Přivítali jsme minivýpravu z Okresního mysliveckého spolku Ostrava s pořadem Myslivecké okénko. Myslivec pan Karel E. Richter nás provedl životem v přírodě včetně zastavení u jednotlivých druhů zvěře, úlohou myslivce a mysliveckými zvyklostmi a ceremoniemi. Originální součástí pořadu byly ukázky mysliveckého troubení a popěvků v provedení dvou mladých hráčů na lesní roh Honzy Garláthyho a Katky Peigerové z Trubačské školy Josefa Selementa při OMS Ostrava. Program to byl velmi působivý a již se těšíme na jeho volné pokračování na podzim. Týden poté se v klubu zas po čase tančilo, neboť přijeli oblíbení ostravští muzikantští bardi Zdeněk a Vašek se svým pestrým repertoárem. Posléze byla na programu společná vycházka nazvaná Zimní cesta k Holubům, která se ukázala jako veskrze jarní. Vychutnali jsme si slunečnou procházku podél Čeladenky, též pak dobré jídlo a pití v restauraci U Holubů. No a poslední únorový čtvrtek nás čeká relace koordinátora klubu pana Petra Bernadyho s názvem Všehomix se vrací, což představuje mozaiku zábavy, krásy a poučení. Jinak se jako obvykle v úterý a ve čtvrtek cvičilo, úterní odpoledne mastily karty a čtvrteční poledne probíhala angličtina. V pauze mezi cvičením skupiny II a angličtinou úspěšně začal svou produkci kroužek Country Dance pod vedením manželů Křížových. V měsíci březnu se krom standardních programů můžeme těšit na cestopisnou přednášku pana Eduarda Paška o francouzské Provence, hudební odpoledne s harmonikou pana Jarka Kozla, kde zároveň neformálně oslavíme svátek žen, posléze nás čeká výlet za uměním (navštívíme Galerii Karla Svolinského v Kunčicích p. O.) a nakonec další pokračování programu Všehomix (mozaika zábavy, krásy a poučení). Program je to opět pestrý, tak si ho nenechte ujít, srdečně zveme. Program na měsíc březen najdete jako obvykle v čeladenském Zpravodaji, v klubu, v infocentrech Čeladná a Pstruží nebo na www. senioriceladna.cz. Klubovnu naleznete v přízemí Domu s pečovatelskou službou, kontaktovat mě můžete osobně (přítomen jsem obvykle ve čtvrtek), telefonicky ( ) nebo přes Těším na naše další společná setkání. Petr Bernady Outdoorový Adventure race Slyšeli jste někdy o tzv. Dobrodružném závodu, tedy o závodu Adventure race? Jedná se o outdoorovou sportovní disciplínu, která v sobě kombinuje běh, jízdu na kole, kajak a slaňování v náročném terénu. V prosinci 2013 se konalo na Kostarice mistrovství světa v tomto sportu. Z České republiky se závodu účastnily dva čtyřčlenné smíšené týmy (minimálně jedna žena) a pan Marek Navrátil, který se s námi přišel podělit o své dojmy a zážitky, byl jedním z účastníků. Během devíti dnů zdolali přes osm set kilometrů dlouhou trasu. Viděli jsme videa a spoustu fotografií, vyslechli jsme zajímavé komentáře a informace ze zákulisí tohoto závodu. Věděli jste, že během závodu se téměř nespí, protože čas stále běží a zvítězí jen ten nejrychlejší tým? Zajímaly by vás další informace o tomto Malé ohlédnutí za vědomostními soutěžemi Naše škola se každoročně zapojuje do řady soutěží. Jejich výsledky máte možnost průběžně sledovat na webových stránkách školy a ve školním časopise ECHO. Se železnou pravidelností se také účastníme humanitních olympiád v českém jazyce a v dějepise. Na konci kalendářního roku se zpravidla konají školní kola a po novém roce následují kola okresní. Tyto soutěže jsou vždy primárně určeny pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a pro příslušné ročníky víceletých gymnázií. Přesto se nám daří získat pro řešení Dějepisné olympiády i mladší ročníky. Naši příznivci si možná vzpomenou, komu z žáků se v tomto školním roce podařilo vyhrát školní kola. Těm, kteří nevědí nebo pozapomněli, připomeneme, že Dějepisnou olympiádu vyhrál Jiří Nováček z IX. třídy a jubilejní 40. ročník Olympiády v českém jazyce jeho spolužačka Nella Vonzinová. Tato dvojice se tedy dál Divadelní zážitek Stalo se již tradicí, že s žáky I. stupně jezdíme na nejrůznější divadelní představení. Nejinak tomu bylo i letos. V pondělí 3. února jsme zavítali do divadla v Českém Těšíně, a to na pohádkový příběh o Sněhurce. Děti se už dlouho dopředu na představení velmi těšily a můžeme říci, že jejich očekávání bylo naplněno. Poutavé kulisy, překrásné kostýmy, veselé písničky a obdivuhodné výkony dětských herců měly u malých diváků velký úspěch. Jsme rádi, že i v dnešní přetechnizované době dovedla pohádka o Sněhurce naše žáky oslovit. Doufáme, že i v příštím školním roce budeme mít při výběru představení šťastnou ruku. Mgr. Jarmila Javůrková, ZŠ Čeladná jubilea V měsíci březnu oslaví své narozeniny: Ludmila Adamcová - 70 let Richard Kučík - 70 let Jiří Hrachový - 75 let Jiřina Vyoralová - 85 let Oldřiška Pavlásková - 85 let Srdečně blahopřeje a hodně zdraví a osobní pohody přeje OÚ Čeladná. závodu či o této zajímavé disciplíně? Tak mám pro vás dobrou zprávu připravujeme ve spolupráci s panem Navrátilem besedu tentokrát pro zájemce z řad rodičů. Bližší informace včas zveřejníme. A určitě přijďte si besedu poslechnout, věřím, že nebudete litovat. Martina Marková, ZŠ Čeladná Školní Pythagoriáda Školní kolo matematické Pythagoriády se na naší škole uskutečnilo v úterý 11. února. Celkem 26 žáků tříd řešilo 15 nelehkých příkladů ve čtyřech kategoriích a ne všichni byli úspěšní. K nejúspěšnějším řešitelům patří Jakub Zíma z 5. třídy a Jakub Švrček z 6. třídy. Srdečně blahopřejeme. Mgr. Helena Vidláková, ZŠ Čeladná připravovala, aby se co nejlépe zhostila náročnějších úkolů ve zmíněných kolech okresních. Nejprve proběhlo na konci ledna na Základní škole Jiřího z Poděbrad ve Frýdku-Místku klání nejlepších historiků na téma Město v proměnách času. 6. února se pak na Gymnáziu ve Frýdlantu nad Ostravicí sešli znalci naší mateřštiny. Naši žáci podali výkon, za jaký se rozhodně nemuseli stydět. V náročné konkurenci žáků nejen ze základních škol, ale i z gymnázií obstáli úspěšně, přestože neatakovali první místa. Oběma žákům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme jim mnoho úspěchů na podobných soutěžích středních škol, na kterých budou od září studovat. Mgr. Lenka Mikesková, ZŠ Čeladná Návštění den Středa byla pro školu dnem návštěvním. Po dopolední vernisáži následovalo neméně příjemné odpolední setkání školního pedagogického sboru s ředitelkou DD Čeladná Mgr. Kateřinou Surovíkovou a vychovateli dětského domova. Příjemným posezením se vinuly úsměvné příběhy, vzpomínání, ale především vzájemné předávání informací. Toto setkání bylo pro spolupráci školy s domovem velmi přínosné. Věřím, že nebylo poslední! Mgr. Jana Satinská, ředitelka ZŠ Čeladná Vážení čtenáři, tento článek je druhým dílem seriálu, který se bude v průběhu roku 2014 zabývat činností Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Cílem jednotlivých dílů je představit metody a postupy, které při rehabilitaci pacientů využíváme. Chceme také seznámit čtenáře s prací našich zaměstnanců, z nichž mnozí jsou občany Čeladné, či okolních obcí a měst. Věříme, že přinášené informace zaujmou i ty, kdož využili či hodlají využít našich zdravotnických a dalších služeb. Kontakt: Beskydské rehabilitační centrum, Čeladná 42; ; Zdeněk a Vašek swingující. Dohráno a dotančeno. Individuální fyzioterapie je naše rodinné stříbro Čas od času některý z pacientů pošle do Rehabilitačního centra Čeladná svoje poděkování, adresované přímo někomu z fyzioterapeutů. A nešetří při tom chválou, protože také po návratu domů z léčby cítí podstatnou úlevu od svých potíží. Tyto pozitivní reakce jsou ale jenom zlomkem, ne každý pacient si hned po návratu do svého domácího prostředí sedne a napíše. O to nám ani nejde. Podstatnější je, jak se cítí a zda mu léčba pomohla. O tom, jak pacientům pomáhá rehabilitační pobyt, se přesvědčujeme denně, když je vidíme lépe se hýbat, chodit, odkládat postupně francouzské hole a také víc se usmívat. Takovou zkušenost není třeba dále vysvětlovat. Jen je na místě říct, že právě tohle zjištění je pro každého, kdo s pacienty nějakým způsobem pracuje, tím největším důkazem, že jeho práce je užitečná a že má smysl. Jednou z procedur, která pacientům nejvíce pomáhá, je individuální fyzioterapie, a právě proto o ní někdy v nadsázce mluvíme jako o našem rodinném stříbru. Důležitý je individuální přístup Individuální fyzioterapii pacientovi navrhuje lékař BRC na základě vstupního vyšetření při nástupu k léčbě. Na časování je pak z vybraných procedur sestaven léčebný plán na celou předpokládanou délku pobytu, který trvá většinou tři až čtyři týdny, ale v případě potřeby může být i delší. Individuální fyzioterapii absolvuje přes 90% pacientů, za předpokladu plné obsazenosti lůžek v jednotlivých léčebných domech je jich tedy najednou téměř 200 v individuální péči našich specialistek (fyzioterapeutek a ergoterapeutek; v této profesi převažují v BRC ženy). V pracovní náplni ale nemají pouze individuální fyzioterapii, střídají se také například při instruktáži pacientů v posilovně a vedou různě zaměřená cvičení se skupinami pacientů v tělocvičně a v bazénu. Předtím, než se fyzioterapeutka setká poprvé s pacientem, dostane výsledky jeho vyšetření od lékaře, které jí slouží k základní orientaci. Směrodatná je hlavní diagnóza, výsledky specializovaných vyšetření (CT, MR, RTG), u pacientů po operaci také datum operace a povolená zátěž. Od hlavy až k patě U pacienta provede terapeutka při prvním setkání kineziologický rozbor, jehož součástí je i zjištění pracovně sociální a předchozí pohybové anamnézy. To znamená, že vyšetří (a změří) pohyblivost pacienta, zhodnotí funkčnost jeho pohybové soustavy, nervosvalového a kloubního systému a měkkých tkání. A také se ho zeptá na jeho rodinné a pracovní prostředí, provozované sporty či cvičení. Na základě těchto zjištění stanoví krátkodobý rehabilitační plán, který v průběhu léčby neustále upravuje podle aktuálního zdravotního stavu. Před velkou vizitou má fyzioterapeutka krátkou schůzku s ošetřujícím lékařem a s primářkou (vedoucí lékařkou BRC), na níž je informuje, jak pacient subjektivně hodnotí průběh terapie a jaké je jeho objektivní hodnocení. Dále posuzuje aktivitu či pasivitu spolupráce pacienta, případně navrhne zařazení dalších procedur do léčebného plánu, pokud je to vhodné nebo potřebné. Pacient je člověk s konkrétní minulostí a přítomností, ne zdravotní problém Tady je na místě zdůraznit, že žádný fyzioterapeut na pacienta nepohlíží jako na zdravotní problém, ale přistupuje k němu komplexně bere ho jako somato-psychologický celek. Jednoduše pacient je pro něj člověk z masa a kostí, ale taky osobnost s určitými psychickými vlastnostmi, zkušenostmi a s konkrétní minulostí. Jednou z podmínek takového přístupu je týmová práce, spolupráce mezi lékaři, fyzioterapeutkami, případně s ergoterapeutkami a s psychologem. Díl práce každého z nich je Lesní rohy opravdu znějí. Na závěr mysliveckého odpoledne. nezastupitelný, ale teprve v součinnosti může každý z nich docílit maximálního účinku a pomoci pro pacienta. Před odjezdem domů dostane pacient propouštěcí zprávu, kterou zpracovává ošetřující lékař. Fyzioterapeutka provádí na závěr pobytu výstupní kineziologický rozbor, který opět obsahuje jak subjektivní hodnocení pacienta, tak objektivní výsledky naměřených hodnot a jejich porovnání. Součástí rozboru je také hodnocení míry aktivní spolupráce pacienta, návrh dlouhodobého rehabilitačního plánu, pohybových aktivit a cíleného cvičení, sportovních aktivit, případně doporučení ortopedických či kompenzačních pomůcek, které dává ergoterapeutka. Zcela zásadně ovlivňuje celkové výsledky léčby osobní a hlavně aktivní přístup pacienta. Tím není myšleno jen to, že pacient aktivně spolupracuje při fyzioterapii a v dalších cvičeních během léčebného pobytu, ale hlavně, že bude v doporučeném cvičení a v aktivitách pokračovat i doma a dlouhodobě! Chcete udělat svým fyzioterapeutům radost? Dejte si závazek, že budete v cestě nastoupené v BRC pokračovat doma. A toto předsevzetí dodržujte v praxi CVIČTE! Přispějete tak k naší jistotě, že práce, kterou vykonáváme, má smysl. Mgr. Anna Biolková, fyzioterapeutka BRC Autorka článku při individuální fyzioterapii s pacientkou po výměně kolenního kloubu.

13 Janovice + Kunčice p. O. Zasedání zastupitelstva obce Obecní úřad Janovice zve občany na 16. veřejné zasedání zastupitelstva obce Janovice, které se bude konat v pátek 14. března 2014 v hod. v budově Obecního úřadu Janovice. Na tomto zasedání bude mimo jiné zastupitelům předložen ke schválení návrh rozpočtu obce na r a rozpočtový výhled na r (za OÚ starosta) Ohlédnutí za zápisem do první třídy Tak jako i na jiných školách probíhaly v lednu a v únoru zápisy dětí do první třídy, tak jsme se i my v ZŠ Janovice sešli 23. ledna s budoucími prvňáčky. K zápisu se společně s rodiči dostavilo 24 dětí z Janovic, ale i z blízkého okolí. Paní učitelky společně s dětmi ze 4. a 5. třídy připravily pro předškoláky cestu pohádkovou zemí, kde děti hravou formou prokázaly svou připravenost nastoupit od září do první třídy. Budoucí prvňáci obdrželi účastnický list i malý dárek, společně s rodiči byli pozváni do kurzu Škola nanečisto. Na setkání se všemi přihlášenými se těší paní učitelky I. stupně. Mgr. Blanka Barvíková 13 Březen 2014 Co se dělo a událo v obci a na obci Vážení spoluobčané, v měsíci březnu bude zastupitelstvo obce schvalovat rozpočet na rok Je to jeden z nejdůležitějších dokumentů, který má zásadní vliv na další rozvoj naší obce. Připomeňme si proto ve zkratce, co se podařilo realizovat v naší obci v loňském roce. Opravy komunikací, to byla položka, která si vyžádala nejvíce peněz. Za opravy jsme dali Kč. Rovněž vybudování víceúčelového hřiště v areálu u Základní školy v Janovicích si vyžádalo investici v hodnotě Kč. Jaro je již blízko, a tak se nové sportoviště, které je obecní, jistě zaplní milovníky sportu a pohybu. V centru obce bylo vybudováno nové parkoviště před hřbitovem, spolu s chodníkem při vstupu na hřbitov. Návazně na to se zbudoval příkop na odvod dešťové vody na velkém parkovišti u školy. Tyto stavby přišly na Kč. Oprava Hasičské zbrojnice v Janovicích přišla na Kč. Obecní vody se konečně dočkali také občané na Baščici. Realizace vodovodu v této lokalitě nás přišla na Kč. Je třeba udržovat také obecní objekty. Výměna oken na obchodě v Janovicích stála Kč a nátěr střechy a výměna oken a oprava interiéru na bývalé škole na Bystrém přišla na Kč. Některé z vás jistě napadne, že tam bylo dáno moc a tam zas málo. Že se mohlo postavit něco jiného. Ale tak už to bude vždy, nikdy se nemůže vyhovět všem. I obecní pokladna má své dno a je třeba řádně zvažovat, co má přednost a co ještě počká. Plesová sezona je v plném proudu, a tak, kdo se rád baví, měl z čeho vybírat. Plesovalo se v Janovicích, stejně jako na Bystrém. Přesto by si zasloužila pozornost jedna akce, která se původně z malého dětského karnevalu rozrostla na akci, kde se sjíždějí děti z okolí. Dětský karneval pořádaný hasiči a sokoly na Bystrém u Toflů má svůj zvuk, a tak i letos se dostavilo dětí, jak se patří. Tentokrát rodičové a rodinní příslušníci přivedli na akci více než 73 dětí. Každé dítko doprovázeli rodičové, a tak bylo v hospodě U Toflů našlapáno. Celé představení se neslo v režimu soutěžení, hry a spolupráce, kde vítěz blahopřál poraženému. Jen více takových akcí. Ladislav Gurecký Zápis do mateřské školy v Janovicích Zápis nových dětí do MŠ v Janovicích pro školní rok 2014/2015 proběhne ve čtvrtek od 13:00 do 16:00 v budově MŠ. Kritéria pro přijetí dětí: Trvalé bydliště v Janovicích Dosažení věku dítěte 6 let v období od do předškoláci Dosažení věku dítěte minimálně 3 roky k datu zahájení škol. roku 2014/15 MŠ navštěvuje sourozenec dítěte Věk dítěte Při zápisu je nutné předložit: Občanský průkaz zákonného zástupce Lékařské potvrzení o pravidelném očkování dítěte Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání i formulář pro vyjádření lékaře si můžete stáhnout z ms-janovice/dokumenty Recitační soutěž žáků I. stupně Poslední den v měsíci lednu je vždy spojen s rozdáváním vysvědčení. Pro prvňáčky to byla událost, kterou prožívali poprvé ve svém životě, a těšili se, až ukážou své první vysvědčení rodičům, babičkám, dědečkům. Ti starší již prožívali pocity různé, podle toho, jak se jim dařilo a jak se snažili v prvním pololetí. Již čtvrtým rokem se snažíme žákům prvního stupně zpříjemnit tento slavnostní den školní recitační soutěží. Žáci si v lednu vybrali a poté se učili básně, se kterými pak soutěžili v třídním kole. Ve třídách byli zvoleni ti nejlepší, kteří postoupili do školního kola. Byli vybráni tito žáci: 1. třída Simona Obdržálková, Michaela Tarožíková, Nikola Grzymková 2. třída Karin Ručková, Adrian Menšík, Eva Bínová, Klára Matějková 3. třída Natálka Chlopčíková, Dominik Kozel, Nikola Žídková 4. třída Kateřina Máchová, Tomáš Flegr, Helena Géryková 5. třída Eliška Mohylová, Ladislav Boor, Magdaléna Zezulová Žáky jsme rozdělili do tří kategorií, které se lišily náročnosti a výběrem básně. Porota byla letos složená z těchto členů: p. uč. Olšáková, p. vych. Kimlová a p. Kociánová. Jak celá soutěž dopadla? I. kategorie II. kategorie III. kategorie 1. Michaela Tarožíková 1. Karin Ručková 1. Tomáš Flegr 2. Simona Obdržálková 2. Eva Bínová 2. Kateřina Máchová 3. Nikola Grzymková 3. Nikola Žídková 3. Helena Géryková Blahopřejeme vítězům, ale i všem ostatním soutěžícím. Mgr. Taťána Němcová Momentky z dětského bálu. Naše škola uspěla v soutěži IKEA! Vážení přátelé janovické školy, děkujeme za podporu při hlasování v soutěži IKEA Spolu s vámi. Naše škola se dostala mezi 12 škol s největším počtem hlasů a získala tak Kč, které můžeme využít na exkurzi, výlet či výukový program zaměřující se na témata nebo kroky Ekoškoly dle vlastního výběru. Mgr. Jan Ledvoň, ředitel školy Foto: Vladimír Kutlvašr Kunčice pod Ondřejníkem Co čeká Kunčice Šibřinky (TJ SOKOL) Dětský karneval (SRPdŠ) v tělocvičně ZŠ, podrobnosti na webu obce Pochování basy (Skalka) Vynášení Mařeny (Ondřejníček) u školy, podrobnosti na webu obce, Velikonoční vajíčko (ASPV) v sokolovně, podrobnosti na webu obce, Kunčice pod Ondřejníkem

14 Březen 2014 Výtvarná beseda Antické Turecko II. V rámci výtvarných besed, které pořádá Výtvarná dílna uměleckého smaltu ve Frýdlantě n O. v rámci Festivalu smaltu v prostorách dílny za bývalým klášterem, nyní Střediskem sociálních služeb, vás zveme na další akci, která navazuje na úvodní přednášku o Turecku z února. Téma je tentokrát Antické Turecko II. s podtitulem Efesos umění a památky v okolí Antalye, které v pokračování představí Dr. Karel Bogar. Akce se již tradičně koná ve středu 19. března. Začátek v 17 hodin. Jádrem besedy je putování po antických památkách kolem starobylého Efesu. Při návštěvě se však seznámíme i s památkami na začátky křesťanství, samozřejmě i ukázkami islámské architektury. Putování současným Tureckem nás zavede na málo známá místa s osobitou atmosférou a originálním využitím turistického ruchu v rozvoji lokality, jako je půvabná horská vesnička Širince. Pro besedníky bude jistě zajímavé, jak stát přispívá podporou domácích dílen k rozvoji turismu. Další besedou, kterou si nenechejte ujít, bude povídání o grafické tvorbě s ak. mal. Hanou Gavrilovou. zm Frýdlantské Hovory s Jsme skoro mezi posledními, kteří opouštějí sál Základní umělecké školy ve Frýdlantě nad Ostravicí. Byl plný občanů z města a z okolních vesnic, kteří si přišli vyslechnout významnou osobnost, jež tentokrát nebyla zdaleka. Právě přednášel rodák z Nové Vsi pan Vít Vojta. Mnozí jej znali, vždyť v Nové Vsi navštěvoval základní školu, pak absolvoval gymnázium v našem městě a studia zakončil v Praze na filosofické fakultě obor čínský jazyk. Vyprávěly si dvě ženy mezi sebou, že pan Vojta má za ženu Číňanku Jűn, a její manžel hned dodal, že uváděla s Markem Ebenem náš Český den na světové výstavě v Pekingu. A hned další zase podotkl, že tlumočila prezidentu Klausovi při státní návštěvě Číny. Samozřejmě se na zmíněných Hovorech s. diskutovalo o čínských rodinách jen s jedním dítětem, co se v této zemi vaří, s jakými produkty s Čínou obchodujeme, jaký je venkov, města, jaká bude budoucnost této země. Mnozí účastníci Hovorů se shodovali v tom, že setkání s Vítem Vojtou bylo zajímavé, ale žít by naši občané v Číně nechtěli. Pan Vojta přijel ke svým rodným rád, návraty do Nové Vsi pod Beskydy miluje. Jsem spokojen s dotazy občanů i s celou atmosférou setkání, chválím pořadatele, že něco takového pro lidi organizují. Bylo mi tady dobře a za chvíli zase poletím do Šanghaje, řekl hlavní protagonista večera. S takovými rozhovory a postoji se setkaly mnohé předcházející Hovory s. Snad nebyly tak rodinné jako tato, ale přece jen pan Vojta je zde doma Také k profesoru Janu Kellerovi přistupovali lidé jako k člověku známému. Vždyť jeho maminka pocházela z Metylovic a dobře jsem ji znala, nechala se slyšet jedna posluchačka. Studoval gymnázium ve Frýdku- -Místku, tedy je jeden z nás. A zajímavé jsou jeho myšlenky, jak budovat stát se sociálními jistotami, aby se v něm dalo klidně žít. Hosty Hovorů s. byly i takové kapacity jako třeba ekonom NERVu Tomáš Sedláček, Jan Libich či Libor Michálek. Doplnil je i podnikatel Adam Walach. Tak se občané mohli dozvědět mnoho o ekonomických problémech naší republiky, Evropy i celého světa. Na řešení otázek nekonečného vesmíru byl pozván Jan Grygar. Padla zde také otázka, kterou položil vtipně do Písní kosmických Jan Neruda. Tam žabák vykládá o vesmíru a planetách. V diskuzi pak byl položen dotaz: jsou-li tam též žáby. Neptali jste se to právě vy? Mnohým občanům byl znám Prof. Jan Sokol, jedna z nejvýznamnějších osobností naší intelektuální scény, dále pak i horolezec Leopold Sulovský. Z himalájských velehor jsme se dostali až k undergroundu František Stárek, jedna z postav tohoto českého hnutí, byl jistě mile překvapen, že ve vzdáleném Frýdlantu nad Ostravicí mělo i toto hnutí své příznivce. Můžeme pokračovat dalšími jmény: Tom Graumann, dítě zachráněné N. Wintonem, který nám vyprávěl svůj dojemný životní příběh, dále diplomaté Jiří Schneider a Ilja Mazánek, Petr Moos se zabýval problematikou dopravy v ČR i v našem kraji, Jiří Zajíc vzděláváním a jeho systémem v ČR. Tak bychom došli až k překladateli Bible Alexandru Flekovi. Dostat se k hlavním problémům minulého režimu chtěl i Jindřich Kabát v diskuzi nad svou knihou Psychologie komunismu. No řekněte, není to pěkné, být tak blízko osobností, které působí v mnoha vědeckých radách, naslouchají jim představitelé vlád a řídí se jejich radami a jejichž myšlenky jsou vnímány stejně pozorně v Londýně, v New Yorku, ale také ve Frýdlantě nad Ostravicí? Jen tak si posluchač může udělat obraz o nejrůznějších otázkách vědeckého světa. Nevím, kdo dal první impuls k pořádání těchto Hovorů s. Snad starostka Frýdlantu nad Ostravicí Helena Pešatová. Od prvotní myšlenky k jejímu uskutečnění vede trnitá cesta, ale jak je vidět, v našem městě se tento počin podařil. Dospělo se k hlavnímu cíli Hovorů, a to rozšířit obzory a vzdělání naších občanů. Zdatnou oporu při organizaci tohoto úspěšného cyklu našla především ve spolupráci se zástupci místní skupiny Církve bratrské. A jakého dalšího hosta v březnu přivítáme? Bude to Karel Loprais, legendární cestovatel a závodník, šestinásobný vítěz Rallye Dakar. Tak přijďte, máte se na co těšit! Miloslav Oliva Vernisáž v ZŠ Čeladná Ve středu jsme přivítali v naší škole žáky vítěze jednotlivých věkových kategorií 1. ročníku výtvarné soutěže O pohár čeladenské ovečky, jejich paní učitelky, rodiče, vedení ZŠ Ostravice a Kunčice p. O., z III. obce Frýdlant n. O. Odboru školství a kultury jeho vedoucí Ing. I. Lichnovou a Mgr. E. Eschingerovou a našeho pana starostu Pavla Lukšu. Společně jsme otevřeli malou výstavku nejúspěšnějších prací z výtvarné soutěže pořádané naší školou, tentokrát na téma Putování za pohanským bohem Radegastem. Výtvarnou soutěž hodláme pořádat každoročně a téma budeme vždy hledat v našem kraji. V našich tradicích, lidové tvořivosti, řemeslech, památkách, přírodě Věříme, že tato soutěž povede děti k hlubšímu poznání našich kořenů. Po slavnostním zahájení, předání pohárů a dalších pěkných cen se všichni hosté přesunuli na malý raut do prostor školní družiny. K příjemné přátelské atmosféře přispělo i hudební vystoupení žaček VI. třídy M. Vabrouškové a M.Šigutové. Mgr. J. Satinská, ZŠ Čeladná 14 Divadelní soubor CHAOS z Valašské Bystřice si již ve Frýdlantu nad Ostravicí získal popularitu. V sobotu 5. dubna se s ním můžeme setkat již potřetí v sále Základní umělecké školy ve Frýdlantu n. O. Jeho desetiletou historii dláždí řada ocenění na přehlídkách, ale především mimořádná popularita na Valašsku. Představení jsou vždy vyprodána, stejně jako letos, kdy mělo divadlo v lednu dvě úspěšná představení v Rožnově pod Radhoštěm a hned také v Zubří a dalších místech v regionu. Vedle výkonů herců k tomu přispívá i hra u nás známého amerického autora Kena Ludwiga Pod praporem něžných dam. Komedie populárního amerického autora ze 60. let 20. století přináší krásně ztřeštěný příběh dvou neúspěšných shakespearovských herců Jacka a Leo, kteří usilují v nouzi o dědictví milionářky Florence. Příběh s humorem líčí současnou dobu, kdy se z peněz stalo zlaté tele, kterému nikdo zcela neodolá, ani počestný pastor. Když se do toho připlete láska, příběh nabere spád. Takže máme klasický příběh o komplikacích s penězi i s láskou! V podání herců, kde se letos objeví i nové tváře, jistě zážitek nezapomenutelný. Začátek představení je v 18 hodin v sále ZUŠ Frýdlant n. O. Předprodej lístků v BIC Frýdlant n. O. od března. Ceny lístků Kč. Akci i letos připravila Kultura Zasmějte se s Divadlem Chaos potřetí ve Frýdlantu v rámci 4. Festivalu smaltu Výtvarná dílna uměleckého smaltu, ve spolupráci se ZUŠ a Městem Frýdlant n. O. Karel Bogar Maškarní bál U Čendy byl super Kdo přišel, pobavil se, zatancoval, nelitoval, že byl u toho! A to byla ta nejlepší odměna pro pořadatele, kterými byli hodoňovický Čendaspolek a místní fojt. Je pravda, že některým návštěvníkům sálu mohla trochu znepříjemnit vstup do hostince skupinka bezdomovců, kteří se zde před začátkem bálu usadili a prosili příchozí o příspěvek na děti umístěné v dětském domově (Ano, byla to recese a bezdomovci byli součástí soutěžících masek zmiňovaného bálu). Ale ani tento moment nepokazil příchozím maškarám vstup do sálu a následnou dobrou zábavu. K tomu jim jistě pomáhala hudební skupina Blankyt, která nejen skvělou hudební produkcí, ale i kostýmy, brilantním hudebním doprovodem přehlídky masek, následně pak při vyhlašování výsledků této soutěže, napomohla k hladkému průběhu soutěží a celkové zábavy. Za to patří hudebníkům, rovněž oblečeným v zajímavé dobové kostýmy, poděkování. Hosté bálu zhlédli i vystoupení taneční skupiny Old town swing ze Starého Města, potěšili se z výher v soutěži o ceny, která díky štědrým sponzorům byla opravdu bohatá. O příjemné prostředí s dobrým jídlem, pitím se postaral Čendolymp obsluhující personál hostince U Čendy, pro tuto příležitost se z nich staly bohyně vína, piva, medoviny a pod dohledem ČendoZea a jeho choti ČendoHery obsluha probíhala k plné spokojenosti návštěvníků. A kdo si odnesl ty nejvyšší vavříny za nejoriginálnější masky? Zvítězili již zmínění bezdomovci, kteří se zde cítili velice dobře, byli v teple, zdálo se, že jim nic nechybělo! Druhé místo patřilo záhadné polednici nebyla ani o berličce, ani hnáty neměla křivé! O třetí místo se podělily sladká batolata s Čendolympem a originální byla jistě maska Jaruny Blažkové z místního JZD, která se na parketě v sále skutečně odvázala a dobře se pobavila. Byla zde k vidění spousta vtipných masek, od upírky, piráta, ohnivé ženy, paní Zima a kolegyně Léto, bavili se důchodci ze Stařiča hippies, večernice, Beruška atd. Přijeli jsme na maškarní bál tady do Hodoňovic z Nového Jičína, protože pod rouškou masky zahodíme každodenní starosti a můžeme být veselí. A to je v dnešní uspěchané době třeba, řekl návštěvník bálu, který nechtěl být jmenován. Dajana Zápalková OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OBNOVA ŘEMESEL V BESKYDECH VÁS SRDEČNĚ ZVE NA WORKSHOP PLETENÍ Z PAPÍRU Naučte se vyrobit krásné věci z papíru, jinak by on skončil v kamnech nebo ve sběru! Kdy: 14. března 2014 od 17:00 Kde: Ostravice, Základní škola Ostravice, místnost cvičná kuchyňka. Cena: 100 Kč/osoba. Co vzít s sebou: nůžky, pevné tyčinkové lepidlo, několik špejlí, tekuté lepidlo Herkules (stačí malé s červenou špičkou), kolíčky na prádlo asi 10 ks Přihlaste se na nejpozději do a poplatek pošlete na účet č /0100. V případě, že se přihlásí méně než 5 osob, bude seminář zrušen a peníze budou vráceny. Ostatní: skromné občerstvení zdarma káva, čaj, nealko, sušenky. Pro další informace pište na nebo volejte na tel: , paní Kšiňanová.

15 Kultura Další koncerty Kruhu přátel hudby Vážení přátelé krásné hudby, zveme vás na druhý koncert frýdlantského Kruhu přátel hudby (KPH). Uskuteční se v kostele sv. Bartoloměje ve Frýdlantě v úterý 4. března v 18:00. Přivítáme unikátní duo ve světě loutnové hudby: anglického loutnistu Briana Wrighta a českou zpěvačku Jarmilu Chaloupkovou. Podrobnější informace o koncertu najdete na stránkách facebook.com/kruhpratelhudby. Před koncertem je možno zakoupit členskou průkazku KPH, která přináší členům výhody v koncertní sezóně (v roce 2014 chystáme 9 krásných koncertů a jeden poslechový pořad, takže zájemcům se členství vyplatí). Zveme vás i na dubnové koncerty KPH: ženský sbor z Ostravy vystoupí ve středu 9. dubna, klavírní recitál vynikajícího klavíristy Ivo Kahánka proběhne ve čtvrtek 17. dubna; oba koncerty v sálu ZUŠ. Výbor KPH 15 Březen 2014

16 Pro inzerci volejte Lumír Matula, oprava elektroniky Televizory plazmové, LCD, videa, DVD, CD, videokamery, satelitní přijímače, set-top-boxy, mikrovlnné trouby. Přijedu k Vám , Vydává Zájmové sdružení Frýdlantsko - Beskydy * vychází ve 13 obcích * zpracovává: PR Agency Petra Pavelky, El. Krásnohorské 149, Frýdek-Místek, , * grafické zpracování: Eva Bajerová, * Tisk: Ringier Axel Springer Print CZ a.s.* registrace: MKČRE 10157

Starohamerský. zpravodaj

Starohamerský. zpravodaj Starohamerský zpravodaj ÚNOR 2014 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY STAROSTA OBCE ve Starých Hamrech S V O L Á V Á ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NA pátek 14. března 2014!!! POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení 2. Volba návrhové

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Příloha č. 3 ové v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Č. Název organizace Projekt Požadovaná 1 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE OSTRAVA Celoroční organizovaná činnost dětí a mládeže

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Návratová Dagmar, Kučavík Martin Chlebík Jiří a Do návrhové komise

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 25. 2. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 36. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb pro rodinu s dětmi, mládež a osoby bez zaměstnání Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb pro rodinu s dětmi, mládež a osoby bez zaměstnání Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb pro rodinu s dětmi, mládež a osoby bez zaměstnání Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 3. září 2008

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo:

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 17. 1. 2012 č. 1 / 2012 Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: 17. mimořádné zasedání ZO: Smlouvu o uzavření

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne 25.6.2015, od 19:00 hodin v hospůdce U Holinků

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne 25.6.2015, od 19:00 hodin v hospůdce U Holinků Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne 25.6.2015, od 19:00 hodin v hospůdce U Holinků Přítomni: D.Holková, R.Juliš, J.Dufková, I. Svobodová Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín Program obnovy sportovních zařízení a sportovišť v Děčíně Zpracoval: Městský úřad Děčín, odbor rozvoje a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Březen 2003 Schválení: - usnesení Rady města Děčín č. RM 0308

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Dokument č.: Datum vyvěšení: Datum sejmutí: ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Konaného dne: 7. 12. 2012 Číslo: 011/2012 Ověřovatelé: Ing. Petr SAMEK Martin SMĚLÝ Přítomní zastupitelé:

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více