Memento Johannes Brahms

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Memento Johannes Brahms"

Transkript

1 ORATORNÍ SBOR ST.GALLEN Pamětní koncert k 70. výročí ukončení války Memento Johannes Brahms Chorálová předehra z op. 122 Fuga as-moll, WoO 8 Píseň osudu Hans Krása Země je Páně MĚSTO TEREZÍN Erich Wolfgang Korngold Píseň na rozloučenou Pesachový žalm PÁTEK, 8. KVĚTNA 2015 V 19 HOD. KOSTEL VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ, TEREZÍN Koncert se koná na pozvání města Terezína a pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka, předsedy Spolkového sněmu Prof. Dr. Norberta Lammerta a předsedy švýcarské Národní rady Prof. Dr. Stéphane Rossiniho. U. S. Holocaust Memorial Museum, courtesy of Aleksander Kulisiewicz

2 Náš srdečný dík patří: Memento Pamětní koncert k 70. výročí ukončení války Městu Terezín za pohostinnost Danielu Trapanimu, starostovi Terezína Lukáši Krákorovi za cennou podporu Gaby Flatow (Nadace Hanse Krásy Terezín), bez níž by se tento koncert neuskutečnil Dagmar Lieblové za překlad programu Martinu Pozivilovi za překlad korespondence Janu Sitárovi, manažeru Moravské filharmonie Olomouc Česko-německému fondu budoucnosti Wofgangu Schwarzovi, kulturnímu referentu pro české země ve Spolku Adalberta Stiftera za spolupořadatelství Pověřenci Spolkové republiky pro kulturu a média za podporu na základě usnesení Spolkového sněmu Nadaci Stiftung für Chormusik Nadaci Steinegg Stiftung Nadaci Adolf und Mary Mil-Stiftung Nadaci Isaac Dreyfus-Bernheim Stiftung Soukromým osobám Johannes Brahms Chorálová předehra z op. 122 Fuga as-moll, WoO 8 Píseň osudu Hans Krása Země je Páně Erich Wolfgang Korngold Píseň na rozloučenou Pesachový žalm a všem, kdo nám byli nápomocni. Titulní obrázek: Aleksander Kulisiewicz ( ), zpěvák, básník a skladatel mnoha táborových písní, sebraných mezi lety 1940 a 1945 v koncentračním táboře Sachsenhausen SOPRÁN Julia Küsswetter ALT Susanne Gritschneder TENOR Jaroslav Březina BAS Luděk Vele Oratorní sbor St. Gallen Moravská filharmonie Olomouc VARHANY Claire Pasquier DIRIGENT Uwe Münch 2 3

3 Uvítání Zaklínat minulé: avšak k jakému konci? Nikoliv, aby přetrvávala nenávist. Jen znamení je nutno vztyčit v poslušnosti proti znamení Věčného, jež zní: «Jen potud a ne dál.» Znamení památky, napsané kam a pro koho? Ach, do vzduchu píše, kdo na ně vzpomíná, na ně, jejichž pozemská část zanikla, prach a popel v zemi a větru. Zapomněli jsme. Je také třeba zapomínat, neboť jak by mohl žít, kdo neumí zapomenout? Avšak občas musí být někdo, kdo si vzpomene. Neboť tu je víc než popel ve větru. Je tu plamen. Svět by umrznul, kdyby tohoto plamene nebylo. Jako terezínský starosta a patriot vítám každou kulturní akci, která se v našem městě koná, zejména jedná-li se o akci mezinárodní. Terezín se již několikrát stal místem setkání národů. Ať už se jednalo o období Rakouska-Uherska, kdy mezi jeho hradbami sloužili mladí muži v uniformách z celé rozsáhlé habsburské monarchie, nebo později, kdy byl pevnostní charakter města zneužit pro vytvoření židovského ghetta a policejní věznice, kam směřovali vězni z mnoha zemí Evropy. Do třetice se Terezín stal místem setkávání lidí z různých koutů světa po pádu železné opony. Tentokrát již naštěstí přirozeně a nenásilně. Velmi si vážíme této výsady a chceme i do budoucna podporovat všechny aktivity, které napomáhají zviditelnění našeho města a upozorňují na jeho krátkou ale kulturně bohatou minulost. Takový je i tento koncert, a přeji proto jeho organizátorům mnoho zdaru! Daniel Trapani starosta města Terezín Albrecht Goes: Úvodní myšlenky k povídce Oběť zápalná 4 5

4 Pozdravy Pro nás, Oratorní sbor ze St.Gallen, je zvláštní ctí a radostí, že jsme mohli uspořádat tento pamětní koncert zde v Terezíně pod trojí záštitou zemí účastnících se koncertu, Česka, Německa a Švýcarska. Upřímně děkujeme předsedům příslušných národních parlamentů, panu Janu Hamáčkovi, panu Prof. Dr. Norbertu Lammertovi a panu Prof. Dr. Stéphane Rossinimu za jejich angažovanou podporu a osobní pozdravy. Nám však je souzeno Nedojít nikde klidu Padají, hynou Trpící lidé Slepě vrháni Z času do času, Jak voda se řítí Z útesu na útes, V propast neznáma stále hloub. Friedrich Hölderlin Vážené dámy, vážení pánové, je mi opravdu velkou ctí, že jsem mohl společně se svým německým protějškem Norbertem Lammertem a švýcarským prezidentem Stéphane Rossinim udělit záštitu nad koncertem «Memento», který se v provedení oratorního St. Gallenského sboru uskuteční v pamětní den - 8. května v Terezíně. «Memento» používá hudbu jako symbol usmíření. Připomíná nám tragické události, které se v době druhé světové války odehrávaly právě v bývalém terezínském ghettu. S údivem a zároveň úctou s odstupem času vzpomínáme na tehdejší umělce. I v nejtemnějších dobách dokázali tvořit, zkoušet, uvádět svá díla, a dodávat tak lidem kolem sebe sílu, útěchu, důstojnost i odvahu. «Memento» znovu připomíná památku hudebního dědictví těchto terezínských skladatelů, aby se na ně ani v dnešní době nezapomnělo. Jsem přesvědčeným zastáncem projektů, jakým je právě koncert «Memento». Podobné kulturní události dokáží překlenout historické křivdy, kterých jsou zejména evropské dějiny plné. Národy žijící po staletí v těsném sousedství si musí umět odpouštět. Koncertu»Memento» přeji zasloužený úspěch a všem jeho návštěvníkům poutavý umělecký zážitek. Jan Hamáček předseda Poslanecké sněmovny PČR Marcel Reich-Ranicki popisuje působivě ve svých vzpomínkách sílu hudby uprostřed pekla stvořeného lidskou rukou, uprostřed barbarství varšavského ghetta: «Avšak bylo něco, co na nás ještě silněji a hlouběji působilo než poezie, co nás vnitřně rozrušovalo, co nás opájelo. Byla to hudba.» Nepochybně se toto také a zvláštním způsobem hodí i na koncentrační tábor Terezín, který se stal synonymem pro «hudbu šoa». Pro mnoho «terezínských» se hudba stala zdrojem síly, dávala jim smysl a někdy také byla prostředkem, jak uniknout zlé skutečnosti, aby mohli přežít, avšak také aby se této skutečnosti vzepřeli. Mezitím se hudba z Terezína stala pro mnoho lidí pojmem: Naštěstí se zapomenutá díla Hanse Krásy, Viktora Ullmanna, Pavla Haase a Gideona Kleina opět dostala do koncertních síní, opět jsou hrána a oceňována. Mnohá jiná «odsuzovaná» díla však dodnes zůstávají neznámá. O to důležitější je «Memento» připomínající tuto dobu. Rád proto přebírám spolu s dalšími záštitu nad pamětním koncertem k 70. výročí osvobození Terezína a srdečně děkuji sboru s tak bohatou tradicí jako je Oratorní sbor ze St. Gallen za velkou angažovanost. Všem účastníkům přeji mocný hudební zážitek při provedení tak hluboce založených děl Johannese Brahmse, Hanse Krásy a Ericha Wolfganga Korngolda. Norbert Lammert předsedy Spolkového sněmu Ačkoliv jsme ve Švýcarsku zůstali ušetřeni 2. světové války, je naší povinností uchovávat v paměti oběti nacismu a stále být s nimi solidární. Koncert na památku mnoha lidí vězněných kdysi nacisty v Terezíně je důležitou připomínkou, abychom nezapomínali. Pro mne je to však zároveň i připomínkou, abychom neodvraceli zrak. Neboť zvěrstva opovrhující lidmi stále existují i nyní. Stéphane Rossini předseda švýcarské Národní rady 6 7

5 «Hospodine, Bože můj, k Tobě jsem volal» Žádné město na světě nemělo tak žádoucí, po hudbě prahnoucí obecenstvo, jaké bylo právě v terezínském koncentračním táboře. Hudba nenahrazovala lidem zábavu, ani pro ně nepředstavovala neplodné rozptýlení po namáhavé práci; byla dobrovolnou, spontánní aktivitou, kterou věznění lidé demonstrovali svou sounáležitost s evropskou kulturou, z níž je chtěli ideologové třetí říše tak surovým způsobem vyobcovat. Terezínští umělci sice většinou zahynuli v nerovném zápase s fašistickou mocí, avšak památka i vzpomínka na to, co před svou smrtí dokázali, zůstává světlá. Představuje zkušenost, z níž mohou čerpat posilu generace současné i budoucí. (Milan Kuna) Naplňuje mě hlubokou vděčností, že smím tento koncert u příležitosti 70. výročí ukončení války a osvobození Terezína prožít s vámi na tomto zvláštním místě. Tři státy, Česko, Švýcarsko a Německo hovoří jedním jazykem, jazykem hudby, společně zpívají píseň lidského osudu a spojují se plni naděje ve vizi osvobození. Od té doby, kdy jsem jako teenager přímo «hltal» knihu Hudba na hranici života od Milana Kuny, mě už ghetto Terezín nepustilo. Sotva existuje vzrušenější metafora pro protismyslnost, a tím nevysvětlitelnost vztahu hluboce humánního a hluboce nehumánního v člověku, než je spojení bohatého kulturního života a mašinerie smrti pohrdající člověkem v bývalém koncentračním táboře Terezín. V tradičním koncertu o Květné neděli ve švýcarském městě St. Gallen v roce 2014 věnovaném 70. výročí smrti skladatele Hanse Krásy jsem mohl poprvé spojit hudbu a jeho kantátu, jež zazní i zde jako ústřední bod, do působivého pamětního koncertu. Bezpochyby lze Chorálovou předehru na známá slova «Ze srdce toužím...», jež prahne po smrti jako vysvobození z utrpení a bídy, počítat k uměleckému odkazu Johannese Brahmse. Klidné metrum Brahmsova oblíbeného 6/4 taktu, mollová tónina a rozdělení a vedení Cantus firmus a hlasů nám dávají tušit náznak věčnosti. Fuga v as-moll, kterou Clara Schumann dostala od svého muže Roberta k narozeninám, krátce před jeho smrtí, připomíná svým temným laděním Bachovu kantátu «Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen» a Crucifixus ze Mše h-moll, dává však vyznít i naději na vysvobození. Hluboké propasti lidského osudu jsou zřídka kdy tak výrazně vyjádřeny slovy jako v Hölderlinově Písni osudu. Kontrast mezi rajským světem bohů («Ve výšinách putujete světlem...») a trpícím potloukajícím se lidským pokolením («Nám však nebylo dáno spočinout v klidu...») inspiroval Brahmse k nádherné, drásavé skladbě pro sbor, kromě jeho Rekviem patrně nejvýznamnější. Dílo bylo uvítáno s velkými emocemi, od nadšeného přijetí až po rozhořčené odmítnutí. Brahms totiž po posledním řádku Hölderlinovy básně («Neznámo kam») opakuje neskonale jemnou, povznášející hudbu, jež v předehře charakterizuje svět bohů. A spor vedený především v estetické rovině, zda skladatel svým zhudebněním smí básníkovy verše komentovat či jim dát dokonce jiný význam, skrývá, tak je nám v takovýto pamětní den zřejmé, mnohem hlubší dimenzi: Je vhodné stavět proti sobě líčení bezmezného utrpení a myšlenky na útěchu? Na rozdíl od Brahmse, jemuž se působivě podařilo postavit vedle sebe utrpení a utopii, cítíme v žalmové kantátě Krásovy skladby Země je Páně všude úsilí vzchopit se z deprese, či dokonce zoufalství, k naději. Zdá se, jako by už z dálky cítil nepředstavitelné utrpení a toto tušení zformoval do díla velké osobní síly výrazu, čirosti a celistvosti. Asi půlhodinová kantáta byla v premiéře uvedena roku 1932 v Praze. Poté zmizela, jako četné jiné skladby židovských umělců, upadla v zapomnění a teprve úsilím Nadace Hanse Krásy byla s ohromným úspěchem opět uvedena v roce 2001 zde v Terezíně. Dirigentem byl tenkrát Israel Yinon, jenž se velice záslužně zasazoval o znovuobjevení Krásových děl, a jenž teprve před několika měsíci během jednoho koncertu tragicky zemřel. Stylisticky Krása využívá celé spektrum hudebního jazyka prvních třiceti let 20. století, od pozdně romantické chromatiky Gustava Mahlera až ke vznikající taneční hudbě. Hluboce se dotýkající témata zůstávají dlouho v paměti, jako například nejprve jen tázavé téma naděje «Bože můj, k Tobě jsem volal...» jež se krátce před závěrečnou apoteózou vrací, a textem «Zpívejte Hospodinu píseň novou!» se zdá být osvobozeno od veškeré nejistoty. Dech berou slova «Hospodine, Bože můj, k Tobě jsem volal. Vysvobodil jsi mne, aniž jsi obradoval nepřátel mých nade mnou», přičemž se zdá, že posunutými nástupy slyšíme celý národ. Poté náhlý zlom, načež se tento národ spojuje unisono výkřikem: «Slova Tvého děsí se srdce mé». A jak grandiózní je rej «I obrátil jsi pláč můj v plesání», v němž se zdá být vzorem 4. symfonie Gustava Mahlera, a kde si nakonec nejsme tak zcela jisti, zda to skutečně je opojení radostí či zoufalstvím, do něhož mohutný vzestup ústí. Zůstává naděje, že se tomuto cennému dílu dostane dalšího rozšíření. Třetí z Písní na rozloučenou op. 14 Luno, již zase vycházíš pro alt a orchestr od Ericha Wolfganga Korngolda nám ukazuje utrpení jednotlivce. V křehkém 8 9

6 Účinkující zabarvení a nesmírně hluboce, «hluboce smutně», komponovaném altovém partu (píseň pro orchestr je posazena ještě o tón níž než verze pro klavír) znovu pociťujeme, že utrpení jednotlivce se dá těžko zmírnit («Ach, v nitru cítím: srdce, jež sbohem musí dát, bez konce bude žárem plát.») Píseň je ve stejné tónině jako následující Pésachový žalm a vykazuje překvapivě podobný tematický materiál. Svátkem pésach a v něm vyjádřené víře v záchranu a uzdravení se symbolicky uzavírá oblouk koncertu. Na konci zhudebněného žalmu z roku 1941 stojí volání po míru, klidu a vysvobození naplněné nadějí pro všechny lidi, k čemuž bez všech pochyb patří triumfální «Hallelujah». Uwe Münch Julia Küsswetter Soprán Julia Küsswetter studovala na Hudební škole Hannse Eislera v Berlíně, Hudební univerzitě ve Štýrském Hradci a Vysoké škole hudby a divadla v Mnichově. Studium zakončila koncertním diplomem. Poté dostala stipendium spolku Deutscher Bühnenverein a stala se finalistkou několika mezinárodních soutěží. Rozhodujících podnětů se jí dostalo v mistrovských kursech u Ruth Ziesak, Emmy Kirkby a Barbary Schlick. V letech 2004 až 2006 byla stálým členem opery v Saské Kamenici a vytvořila několik světových premiér na mnichovském Biennale. Od té doby se pěvkyně věnuje více koncertní činnosti. Julia Küsswetter spolupracuje mj. s orchestry jako Münchner Symphoniker, Münchner Philharmoniker, Pražský rozhlas a zpívá za vedení známých dirigentů. Angažmá ji provedlo celou Evropou. Susanne Gritschneder Alt Susanne Gritschneder se narodila v Mnichově. Studium zpěvu ukončila v roce 2010 u profesorky Elisabeth Glauser na Vysoké škole umění v Bernu s vyznamenáním a je nositelkou ocenění mezinárodních soutěží. Její repertoár obsahuje nosné party oper i duchovní hudby. Po dvou letech členství v souboru divadla v St. Gallen má pěvkyně nyní angažmá u opery v Lipsku. Již v roce 2014 převzala Susanne Gritschneder altový part při pamětním koncertu Memento v St. Gallen. Inspirována hudebním a klavírním vzděláním u pianisty Roberta Kolbena, jehož rodina pochází z Prahy a kvůli vpádu nacistů musela prchnout do Austrálie, se mladá pěvkyně zabývala již během studia hudebníky internovanými v Terezíně a maturitní práci napsala o Viktoru Ullmannovi a Terezínu

7 Jaroslav Březina Tenor Jaroslav Březina studoval na pražské konzervatoři u profesora Zdeňka Jankovského a svou techniku dále zdokonalil u Václava Zítka. Již během studia se stal členem vokálního souboru Dobrý večer kvintet. Jeho koncertní činnost zahrnuje barokní i klasický repertoár a dovedla ho mj. do Japonska, Rakouska, Itálie, Německa a Francie. Od roku 1993 je Jaroslav Březina sólistou Národního divadla v Praze, kde ztělesňuje role jak českého, tak světového repertoáru. V nahrávkách na CD ho můžeme slyšet ve skladbách J. J. Ryby (Česká mše vánoční), J. D. Zelenky, L. Janáčka a A. Dvořáka, spolupracuje i s Českou televizí. Na pražské scéně účinkuje v této sezóně např. v Mozartových, Humperdinckových a Dvořákových dílech. Claire Pasquier Klavíristka, Varhanice, Korepetitorka Původem Angličanka studovala klavír a housle na Royal College of Music. Vzdělání si doplnila na univerzitě v Melbourne a v Itálii a diplom sólistky získala s vyznamenáním. Angažmá ji zavedla na řadu míst jako Victoria State Opera Melbourne, La Scala Milano, English National Opera Studio a Royal Opera House v Londýně, English National Opera v Glyndbourne. Po dlouholeté činnosti v Israeli Vocal Arts Institute byla přijata jako sólová korepetitorka u divadla v St. Gallen a na festivalu v Bregenz. Claire Pasquier hraje a doprovází nyní po celé Evropě na klavír, v poslední době také na varhany. Studium varhan zakončí získáním diplomu v tomto roce. Oratorní sbor St. Gallen doprovází již mnoho let a je s ním spojena jako korepetitorka. Luděk Vele Bas Luděk Vele vystudoval pražskou konservatoř. Již v posledním roce studia dostal angažmá u opery v Liberci. Oblastní scéna mu umožnila, že umělecky rychle vyrostl a vypracoval si rozsáhlý repertoár českých a mezinárodních rolí, tak např. Kecala ve Smetanově Prodané nevěstě, Vodníka v Dvořákově Rusalce, Angelottiho v Pucciniho Tosce, Mefista v Gounodově Faustu, Philippa ve Verdiho opeře Don Carlos či Leporella v Mozartově Donu Giovannim. Od roku 1983 je Luděk Vele sólistou Národního divadla v Praze. Za vynikající ztvárnění Chrudoše ve Smetanově Libuši a barona Ochse v Růžovém kavalíru Richarda Strausse získal Cenu Thálie. Spolupracuje s rozhlasem a televizí a je častým hostem operních a koncertních pódií v České republice i zahraničí. V roce 2014 zazpíval Luděk Vele tři z Biblických písní Antonína Dvořáka při zahajovacím koncertu restaurovaných varhan v Terezíně. Uwe Münch Dirigent Po studiu skladby a dirigentství, jež zakončil s vyznamenáním, získal Uve Münch místo nejprve jako korepetitor, poté jako dirigent a sbormistr u opery v Hagenu (Německo). Tam obdržel v roce 2006 cenu Theaterförderpreis za vynikající umělecké výkony. Uwe Münch získal stipendium Společnosti Richarda Wagnera a pracoval s mnoha orchestry a sbory v oblasti divadla, koncertů a rozhlasu. Více než deset let je také činný jako vysokoškolský učitel, po letech na Vysoké hudební škole v Kolíně nad Rýnem, nakonec na Vysokých hudebních školách Trossingen a Stuttgart i na odborné hudební škole Mittelfranken. Od roku 2009 je Uwe Münch také hudebním vedoucím Oratorního sboru St. Gallen

8 Skladatelé a díla Moravská filharmonie Olomouc Moravská filharmonie, jež vznikla před 50 lety z olomouckého operního orchestru, je jedním z nejstarších a nejúspěšnějších orchestrů České republiky. V jejím čele stály vynikající osobnosti jako Otto Klemperer, Yehudi Menuhin či Václav Neumann. K jejím hostům patřili slavní sólisté jako Svjatoslav Richtěr, Igor Oistrach, Gidon Kremer, Pierre Fournier, Josef Suk, José Carreras nebo Agnes Baltsa. Orchestr věnuje svou pozornost mistrovským dílům 19. a 20. století, přičemž zvláštní důraz klade na uvádění děl Gustava Mahlera, jenž v Olomouci jeden čas působil. K repertoáru patří pochopitelně klasikové české hudební kultury Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů. Četná turné zavedla orchestr do téměř všech zemí Evropy. V neposlední řadě je Moravská filharmonie také kulturní institucí, jež v Olomouci rozhodujícím způsobem utváří hudební život. Organizuje mezinárodní hudební festival Olomoucké hudební jaro a Mezinárodní varhanní festival Olomouc. Oba festivaly se konají každoročně v působivých olomouckých chrámech. Oratorní sbor St. Gallen Historie Oratorního sboru St. Gallen, jednoho z nejstarších švýcarských sborů, sahá až do začátku 17. století. Z počáteční domácí a příležitostné hudby se během doby vyvíjely profesionální koncerty až k vysoce kvalitním představením současnosti. Repertoár sahá od barokní k současné hudbě, mezi tím jsou četné místní i švýcarské premiéry. Každoroční koncerty o Květné neděli pořádané spolu se symfonickým orchestrem St. Gallen a významnými sólisty patří už více než 150 let ke kulturnímu životu města i regionu St. Gallen a staly se jeho důležitou součástí. K dlouhému seznamu uvedených děl patří jednak známé velké skladby jako Bachovy Matoušovy a Janovy pašije, Haydnovo Stvoření, Händelův Mesiáš, Mozartovo, Brahmsovo, Verdiho a Dvořákovo Rekviem atd., ale i zřídka uváděná díla jako Schönbergův Přeživší z Varšavy či Brittenovo Válečné rekviem. Kromě toho je každým rokem, většinou na podzim, jakýmsi kontrapunktem další koncertní projekt. Od roku 2009 řídí sbor Uwe Münch, podporovaný korepetitorkou Claire Pasquier. Johannes Brahms ( ) Na začátku koncertu zazní dvě skladby na teprve nedávno restaurovaných, romantických varhanách, dvě z mála skladeb, které Brahms složil pro tento nástroj: Chorálová předehra «Ze srdce toužím» a Fuga as-moll, v tónině, «jež nevpustí paprsek světla ani dovnitř ani ven», jak bylo jednou řečeno. Obě skladby líčí zvukové obrazy plné nářku, smutku a bolesti z loučení. Brahms se v různých dílech vypořádával s existenciálním vykořeněním člověka, zvláště intenzívně a výrazně v Písni osudu. V roce 1868 se mu u přátel dostala do rukou báseň: Hyperionova Píseň Osudu z lyrického románu Hyperion aneb eremita v Řecku. Hluboce zasažen tímto textem, začal hned téhož dne se zhudebněním pro sbor a orchestr. Dílo bylo v premiéře uvedeno roku 1871 a Brahms ho sám dirigoval. Píseň osudu čerpá v textu i hudbě z ostrého kontrastu mezi rajsky božským a bolestně lidským. Ti «nebeští» žijí blaženě a ve věčné čistotě ducha vysoko nahoře ve světle, člověka však osud strhává do hloubi, «jak voda se řítí útesu se na útes», do útrap a nejistoty. Zatím co Hölderlin slovy «v propast neznáma stále hloub» zakončuje báseň stroze fatalisticky, dává Brahms svému zhudebnění překvapivý obrat. Zatímco úvodní předehra orchestru ještě jednou zazní v pozměněné tónině (C-dur) a instrumentalizaci, vrací se hudba beze slov do nebe nadějný náznak účasti člověka na božském klidu plného útěchy a naděje

9 Hans Krása ( ) Kantátou «Země je Páně» si na tomto koncertu připomínáme jednu z obětí terezínského ghetta. Hans Krása je jedním z nejznámějších skladatelů, kteří byli vězněni na tomto místě. Jeho dětská opera Brundibár zde dosáhla tragické proslulosti. Až dodnes se jako symbol vzpomínek uvádí znovu a znovu. Hans Krása, pocházející z pražského německožidovského prostředí, se narodil 30. listopadu Jeho otec, advokát, pocházel z české, matka z německé rodiny. Dobře situovaná rodina umožnila mladému Krásovi kariéru komponujícího «zázračného dítěte». Už v letech 1910 a 1913 byly dvě orchestrální skladby mladého hudebníka uvedeny v Salzburgu a v St. Moritz. Jeho učitel Alexander Zemlinsky, ředitel Nového německého divadla v Praze, uvedl roku 1921 v premiéře Krásovou závěrečnou práci, Orchestrální grotesky podle textů básní Christiana Morgensterna. Úspěch byl obrovský; mluvilo se o «nové hvězdě zářící na hudebním nebi». Po studijních pobytech v Německu a ve Francii pracoval Krása jako korepetitor v Novém německém divadle v Praze. V těchto letech složil Smyčcový kvartet, Symfonii pro malý orchestr, Pět písní pro zpěvní hlas s doprovodem klavíru, jakož i velice oceňovanou operu Zásnuby ve snu podle Dostojevského novely. Kromě různých jiných, méně známých skladeb vznikla roku 1931 kantáta «Země je Páně» a téhož roku byla uvedena její premiéra. V letech 1938/39 složil dětskou operu Brundibár, své nejznámější a dodnes hrané dílo. Opera byla poprvé uvedena v roku 1942 v židovském sirotčinci v Praze. Několik měsíců předtím, v srpnu 1942, dostal Hans Krása povolání do transportu do Terezína. Tam byla dětská opera Brundibár uvedena padesátkrát v nové instrumentalizaci přizpůsobené okolnostem v ghettu. Z nyní již nevelkého počtu přeživších, kteří v těchto představeních účinkovali, o tom vyprávějí mnozí ještě dnes a se zářícíma očima si připomínají melodie. Avšak obsazení se často měnila; neustále odcházely transporty do Osvětimi. Ani jinak se Krása v ghettu nevzdal své hudební tvorby. Složil řadu instrumentálních i vokálních skladeb a podílel se spolu s ostatními umělci velice aktivně na kulturním životě v Terezíně. Jako pro mnoho ostatních hudebníků a skladatelů v ghettu byla hudba záchranou v dvojím ohledu. Tím, že se hrála hudba, se jednak uspokojovala cynická potřeba nacistických pochopů mít navenek kulturní zábavu a kulturní fasádu a bylo možno tak uniknout jejich hrůzné zvůli. Jednak bylo možno nacházet v hudbě duchovní útěchu a rozptýlení v bezmezné nelidskosti každodenního života v táboře. «Hudba to byl život...», vyprávěli později pamětníci. Poté co musel Brundibár dvakrát vydržet využití pro propagační účely v nařízeném představení u příležitosti inspekce tábora Mezinárodním Červených křížem (23. června 1944) a v srpnu pro natáčení propagačního filmu Hitler daroval židům město, splnil skladatel mocipánům svůj účel. Kulturní život v Terezíně udržovaný po dobu asi dvou a půl let, s počátkem podzimních transportů do Osvětimi prakticky zanikl. Spolu se skladateli Pavlem Haasem, Gideonem Kleinem a Viktorem Ullmannem byl Hans Krása v noci na 16. říjen deportován jedním z největších transportů do Osvětimi, kde byl krátce po příjezdu zavražděn. Transporttafel 1944 Hans Krása 16 17

10 Johannes Brahms Píseň osudu Erich Wolfgang Korngold ( ) Korngold a Krása byli současníci avšak jak různě probíhal život a vývoj obou umělců! Šťastné okolnosti uchránily Korngolda od osudu podobného Krásově. Z jednoho pobytu v Americe se do Evropy nevrátil. Dílům E. W. Korngolda se dnes opět dostává větší pozornosti, poté, co po jeho smrti upadala víc a víc v zapomnění. Dnes zazní nejprve třetí píseň z Korngoldova díla Písně na rozloučenou op. 14 pro altové sólo a orchestr. Dílo vzniklo v roce 1921 na báseň Ernsta Lothara a naříká v touze po milovaném člověku a bolesti, že musí žít bez něj. Pésachový žalm pro sólový soprán, smíšený sbor a orchestr, jedno z mála Korngoldových sakrálních děl, je hymnem podle hebrejských modliteb z Hagady. Poprvé bylo uvedeno roku 1941 v Los Angeles pod taktovkou skladatele. Prosba, aby Bůh vysvobodil svůj lid, jako tenkrát z otroctví v Egyptě a daroval mu mír, dnes není méně aktuální než tenkrát. Johannes Brahms Chorálová předehra Ihr wandelt droben im Licht Auf weichem Boden, selige Genien. Glänzende Götterlüfte Rühren euch leicht, Wie die Finger der Künstlerin Heilige Saiten. Schicksallos, wie der schlafende Säugling, atmen die Himmlischen; Keusch bewahrt In bescheidener Knospe Blühet ewig Ihnen der Geist, Und die seligen Augen Blicken in stiller, Ewiger Klarheit. Doch uns ist gegeben, Auf keiner Stätte zu ruhn; Es schwinden, es fallen Die leidenden Menschen Blindlings von einer Stunde zur andern, Wie Wasser von Klippe Zu Klippe geworfen, Jahrlang ins Ungewisse hinab. Kráčíte světlem ve výši Po hebkých luzích, blažení duchové! Zářivé božské vánky Zlehka vás hladí Jak prsty líbezné Múzy Posvátné struny. Svobodni jak spící Děcko dýchají bohové; Cudně skryt V skromné svinuté poupě Věčně jim kvete Tvořivý duch A jejich blažené oči Hledí do tichého Věčného jasu. Nám však je souzeno Nedojít nikde klidu Padají, hynou Trpící lidé Slepě vrháni Z času do času, Jak voda se řítí Z útesu na útes, V propast neznáma stále hloub. Herzlich tut mich verlangen nach einem selgen End, weil ich hier bin umfangen mit Trübsal und Elend, ich hab Lust abzuscheiden von dieser argen Welt, sehn mich nach ewgen Freuden: O Jesu, komm nur bald! Ze srdce toužím po blaženém konci, neb zde jsem obklopen utrpením a bídou, mám chuť se odloučit od tohoto zlého světa, toužím po věčném míru: Ó Ježíši, přijď brzy! Přeložil Antonín Pešek 18 19

11 Hans Krása Země je Páně ze žalmů Tenor-Solo / Chor Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist; der Erdboden und was darauf wohnt. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe! Wende Dich zu mir und sei mir gnädig. Denn ich bin einsam und elend. Soli Mein Gott, ich hoff' auf Dich. Lass mich nicht zuschanden werden, dass sich meine Feinde nicht freuen über mich. Soli / Chor Das Geheimnis des Herrn ist unter denen, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Die Angst meines Herzens ist gross. Tenor sólo / sbor Hospodinova je země, a plnost její, okršlek země, i ti, kteříž obývají na něm. Pozdvihnětež, ó brány, svrchků svých, pozdvihnětež se vrata věčná, aby vejití mohl Král slávy. Vzhlédniž na mne a smiluj se nade mnou. Já pak chudý a nuzný jsem. Sóla Hospodine, Bože můj, k Tobě jsem volal. Vysvobodil jsi mne, aniž jsi obradoval nepřátel mých nade mnou. Sóla / sbor Tajemství Hospodinovo zjevné jest těm, kteříž se ho bojí, a v známost jim uvodí smlouvu svou. Slova Tvého děsí se srdce mé. Bass-Solo Singet dem Herrn ein neues Lied! Er wird herabfahren, wie der Regen auf die Aue, wie die Tropfen, die das Land feuchten. Zu seinen Zeiten wird blühen grosser Friede, bis dass der Mond nimmer sei; denn er kommt das Erdreich richten. Verlasset euch nicht auf Fürsten, denn des Menschen Geist muss davon. Und er muss wieder zu Erde werden. Der Herr ist König ewiglich. Chor Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe! Sopran-Solo / Chor Singet dem Herrn ein neues Lied! Bas sólo Zpívejte Hospodinu píseň novou! Jako když sestupuje déšť na přisečenou trávu, a jako tišší dešťové skrápějí zemi.. Tak vzkvete ve dnech jeho spravedlivý a bude hojnost pokoje, dokud měsíc trvá. Bude soudit okršlek světa v spravedlnosti. Nedoufejtež v knížatech. Vychází duch jejich, navracejí se do země své. Hospodin je králem navěky. Sbor Pozvihnětež, brány, svrchků svých, pozdvihnětež se vrata věčná, aby vejíti mohl král slávy. Soprán sólo / sbor Zpívejte Hospodinu píseň novou! Soli Da ich schrie zu Dir machtest Du mich gesund. Sóla K Tobě jsem volal a uzdravil jsi mne. Český text dle Bible kralické, vydání z roku 1613 Soli / Chor Du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen. Den Abend lang währt das Weinen, des Morgens aber Freude. Sóla / sbor I obrátil jsi pláč můj v plesání Z večera potrvá pláč, ale z jitra navrátí se prozpěvování

12 Erich Wolfgang Korngold Píseň na rozloučenou Alt Solo Mond, so gehst du wieder auf überm dunklen Tal der ungeweinten Tränen? Lehr, so lehr mich's doch, mich nicht nach ihr zu sehnen, blass zu machen Blutes Lauf, dies Leid nicht zu erleiden aus zweier Menschen Scheiden. Sieh, in Nebel hüllst du dich. Doch verfinstern kannst du nicht den Glanz der Bilder, die mir weher jede Nacht erweckt und wilder. Ach! im Tiefsten fühle ich: das Herz, das sich musst' trennen, wird ohne Ende brennen. Alt sólo Luno, již zase vycházíš nad temným dolem neplakaných slz? Nauč mě, nauč, po ní netoužit krve běh zeslabit, bolestí netrpět z loučení dvou lidí. Hleď, do mlhy se halíš. Ztemnit nemůžeš jas obrazů, jež bolestně a divoce mě budí každou noc. Ach, v nitru cítím: srdce, jež sbohem musí dát, bez konce bude žárem plát. Erich Wolfgang Korngold Pesachový žalm He opened the gates, He showed us the path from mourning to laughter, from darkness to light. Sopran Solo Boruch ato Adonoy. Be praised, Adonoy, Thou art our Redeemer. Chor Hear, we beseech Thee: redeem us again, give shelter the wayworn, grant peace our souls, and quiet give Thy children, quiet Thy people, that wanders from land to land, from hate to hate, from trial to trial. Redeem us, Thy people, the child of Thy choice! Otevřel brány, ukázal nám cestu ze žalu ke dni blaha, z temnoty na světlo. Soprán sólo Baruch ata Adonaj Budiž pochválen, ó Pane, Ty jsi náš Vykupitel. Sbor Slyš, snažně Tě prosíme, vysvoboď nás opět, ochraň znavené poutníky, dej mír našim duším, a klid svým dětem, klid svému lidu, jenž putuje od země k zemi, od záští k záští, od starosti k starosti. Vysvoboď nás, svůj lid, jejž jsi vyvolil! Chor Come, let us hail Him, let us extol Him, come let us sing Him songs of praise, Him, who wondrous wonders did for our fathers and us their children. He opened the gates, He brought us forth from serfdom to freedom, from woe to joy. Sbor Pojďme a chvalme Hospodina vzdejme Mu úctu, zpívejme chvalozpěvy Jemu, jenž zázraky učinil pro naše otce a nás, jejich děti. Otevřel brány, vyvedl nás ven z otroctví na svobodu ze strasti k radosti. Sopran Solo / Chor And when Thou hast brought us to freedom, then we`ll rise again, hail Thy glory and shall praise Thee Redeemer as of yore. Hallelujah! Soprán sólo / sbor Až nás osvobodíš vždy znovu povstaneme, Tobě vzdáme úctu a Tebe, našeho Vykupitele, budeme opěvovat jako kdysi. Halleluja! 22 23

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Farnost Sezemice a město Sezemice VARHANNÍ KONCERT První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Sobota 1. listopadu 2014 v 18.00 hodin Program koncertu: Johann

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Z vily, ve které nyní sídlí naše školka, zmizeli téměř před 70 lety lidé. Kdo to byl? Proč odešli? Proč budou před školkou nějaké kameny? I v tomto školním roce se s

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1

NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2. Milena Hrušková. Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A2 Milena Hrušková Copyright Jazyková škola Amelie 2015 Všechna práva vyhrazena Stránka 1 LEKCE 1 Ich heiße Sara Hallo, ich heiße Sara und ich komme aus München. Ich studiere Medizin.

Více

Italia Arte Fest 2013. Dvousté výročí dvou evropských géniů

Italia Arte Fest 2013. Dvousté výročí dvou evropských géniů Italia Arte Fest 2013 Wagner Verdi Dvousté výročí dvou evropských géniů 1813-2013 Třetí ročník Italia Arte Fest si tentokrát dává za cíl vzdát hold dvěma evropským hudebním géniům, Richardu Wagnerovi a

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter.

1) Číslovky procvičení. Wir üben die Zahlwörter. Vzdělávací materiál: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Autor: VY_01_NJE_9_07 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Nové trendy ve výuce

Více

Hudební festival Antonína Dvořáka ve znamení souznění Východu a Západu

Hudební festival Antonína Dvořáka ve znamení souznění Východu a Západu Hudební festival Antonína Dvořáka ve znamení souznění Východu a Západu PRAHA, 29. dubna 2015 Ve dnech od 29. dubna do 4. června se koná v pořadí již 47. ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. Příbram

Více

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera 1905, 3. dubna Narozen v Břeclavi. 1908 Jako tříletý se začíná učit hře na housle a klavír u svého otce Františka Schäfera (1875 1952).

Více

VÁCLAV TALICH A SLOVINSKO

VÁCLAV TALICH A SLOVINSKO VÁCLAV TALICH A SLOVINSKO (působení českých hudebníků ve Slovinsku na přelomu 19. století a do konce 1. světové války) Václav Talich působil v Lublani v období 1908-1912. Je považován za zakladatele Slovinské

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Němčina pro samouky. Alena Nekovářová Lucie Zemanová

Němčina pro samouky. Alena Nekovářová Lucie Zemanová Němčina pro samouky nejen Alena Nekovářová Lucie Zemanová leda 204 ERSTE LEKTION. LEKCE Guten Tag! Hallo! Im Deutschkurs Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Sabine Schulz. Sabine ist mein Vorname,

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Příloha č. 1 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2010 Z tradiční hasičské slavnosti k poctění patrona sv. Floriana Jako každoročně o první květnové neděli vyšli i letos

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ZÁJMENPŘÍSLOV30LEKCE_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Vyhlašovatel soutěže: Sdružení rodičů ZUŠ Žerotín Olomouc a Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Podpora a doporučení: Ministerstvo

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Herr und Frau Schiller aus Magdeburg machen Urlaub in Salzburg. eim Frühstück

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Den vzpomínání na oběti holocaustu 2 5 2011 14 17 hodin náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Co znamená Jom ha-šoa? Den holocaustu, hebrejsky šoa, celým názvem Jom ha-šoa ve ha-gvura

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Sekce. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Družby pokročilí

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Klavírní virtuosové po ztrátě pravé ruky. P. Maňák

Klavírní virtuosové po ztrátě pravé ruky. P. Maňák Klavírní virtuosové po ztrátě pravé ruky P. Maňák Géza Zichy (1849 1924) Narozen 23.4.1849 v obci Stará, okr. Michalovce (Slovensko). Od pěti let studium hry na klavír. 1863 poranění pravé paže, 2. den

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften VĚKOVÁ SKUPINA B ALTERSKLASSE B PŘÍRODOVĚDNÝ PROJEKTOVÝ DEN NATURWISSENSCHAFTLICHER PROJEKTTAG Pracovní list organoleptika Arbeitsblatt Organoleptik Úkol Aufgabe Organoleptika znamená posuzování vlastností

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7. třída

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Symboly EU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost VZDĚLÁVACÍ OBOR: Výchova k občanství TEMATICKÝ OKRUH: Mezinárodní

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM. Památky Slaného a Slánska ( )

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM. Památky Slaného a Slánska ( ) ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM Památky Slaného a Slánska ( ) P Památky Slaného a Slánska (11) ravděpodobně nejznámější sbírkou českého baroka

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

VY_32_INOVACE_12 Z minulosti hudby nejstarší písně_37

VY_32_INOVACE_12 Z minulosti hudby nejstarší písně_37 VY_32_INOVACE_12 Z minulosti hudby nejstarší písně_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ MICHAELA KOCOURKOVÁ umělecká agentura koncerty umělecká zastoupení eventy EXKLUZIVNÍ ZASTOUPENÍ Daniel Hůlka První typ koncertu Daniel Hůlka a Martin Rada (klavír, varhany) - výběr klasické, moderní a

Více

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_01 Moje rodina meine Familie Německý jazyk 3.ročník Materiál slouží k

Více

Obsah. BOHEMIAN HERITAGE FUND Výroční zpráva 2012 2

Obsah. BOHEMIAN HERITAGE FUND Výroční zpráva 2012 2 Obsah O nadačním fondu...5 Činnost v roce 2012...7 Klíčová partnerství...7 Partnerství s festivalem Smetanova Litomyšl...7 Projekty a události v roce 2012...7 Cena Arnošta Lustiga za rok 2011...7 Mecenášský

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.12.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura PŘEDMĚT: Hudební výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky - zpívá podle svých individuálních

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Majakovského

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

Seznamte se s... Holocaust. Protižidovská. nařízení

Seznamte se s... Holocaust. Protižidovská. nařízení Pomlčková válka Diskriminační označení Davidovou hvězdou se týkalo všech Židů od věku šesti let. Foto ČTK Kolik cípů má Davidova hvězda? Od roku 1939 byli Židé na našem území vystaveni pronásledování podobně

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN

ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN ČASOVÁNÍ POMOCNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVES KONJUGATION VON HILFSVERBEN UND UNREGELMÄSSIGEN VERBEN Autor: Katka Česalová Datum: 3. 7. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

MOSTECKÁ HUDEBnÍ SETKÁNÍ

MOSTECKÁ HUDEBnÍ SETKÁNÍ uvádí pod záštitou statutárního města Mostu, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci s Městským divadlem v Mostě 24. koncertní sezóna 2014/15 MOSTECKÁ HUDEBnÍ SETKÁNÍ 24. sezóna Festivalového orchestru

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky.

Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky. Kapitola 1 Notová osnova má 5 linek a 4 mezery. Pro noty, které píšeme pod, nebo nad notovou osnovu používáme pomocné linky. Hudební klíč píšeme na začátek notové osnovy. Nejpoužívanější klíče jsou: houslový,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

VY_32_INOVACE_17_ OPERA RUSALKA_38

VY_32_INOVACE_17_ OPERA RUSALKA_38 VY_32_INOVACE_17_ OPERA RUSALKA_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se začalo projevovat baroko? Od poloviny 16. století do poloviny

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM

SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM SLOŽENÝ MINULÝ ČAS - PERFEKTUM MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_19 Tématický celek:

Více

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje a primátorky Statutárního města Chomutova a ve spolupráci s společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY 15. koncertní sezona 2010/11

Více

10. Futurum. 10. Nj Budoucí čas

10. Futurum. 10. Nj Budoucí čas 10. Futurum 10. Nj Budoucí čas Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1836 ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: Německý jazyk,

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více