Memento Johannes Brahms

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Memento Johannes Brahms"

Transkript

1 ORATORNÍ SBOR ST.GALLEN Pamětní koncert k 70. výročí ukončení války Memento Johannes Brahms Chorálová předehra z op. 122 Fuga as-moll, WoO 8 Píseň osudu Hans Krása Země je Páně MĚSTO TEREZÍN Erich Wolfgang Korngold Píseň na rozloučenou Pesachový žalm PÁTEK, 8. KVĚTNA 2015 V 19 HOD. KOSTEL VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ, TEREZÍN Koncert se koná na pozvání města Terezína a pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka, předsedy Spolkového sněmu Prof. Dr. Norberta Lammerta a předsedy švýcarské Národní rady Prof. Dr. Stéphane Rossiniho. U. S. Holocaust Memorial Museum, courtesy of Aleksander Kulisiewicz

2 Náš srdečný dík patří: Memento Pamětní koncert k 70. výročí ukončení války Městu Terezín za pohostinnost Danielu Trapanimu, starostovi Terezína Lukáši Krákorovi za cennou podporu Gaby Flatow (Nadace Hanse Krásy Terezín), bez níž by se tento koncert neuskutečnil Dagmar Lieblové za překlad programu Martinu Pozivilovi za překlad korespondence Janu Sitárovi, manažeru Moravské filharmonie Olomouc Česko-německému fondu budoucnosti Wofgangu Schwarzovi, kulturnímu referentu pro české země ve Spolku Adalberta Stiftera za spolupořadatelství Pověřenci Spolkové republiky pro kulturu a média za podporu na základě usnesení Spolkového sněmu Nadaci Stiftung für Chormusik Nadaci Steinegg Stiftung Nadaci Adolf und Mary Mil-Stiftung Nadaci Isaac Dreyfus-Bernheim Stiftung Soukromým osobám Johannes Brahms Chorálová předehra z op. 122 Fuga as-moll, WoO 8 Píseň osudu Hans Krása Země je Páně Erich Wolfgang Korngold Píseň na rozloučenou Pesachový žalm a všem, kdo nám byli nápomocni. Titulní obrázek: Aleksander Kulisiewicz ( ), zpěvák, básník a skladatel mnoha táborových písní, sebraných mezi lety 1940 a 1945 v koncentračním táboře Sachsenhausen SOPRÁN Julia Küsswetter ALT Susanne Gritschneder TENOR Jaroslav Březina BAS Luděk Vele Oratorní sbor St. Gallen Moravská filharmonie Olomouc VARHANY Claire Pasquier DIRIGENT Uwe Münch 2 3

3 Uvítání Zaklínat minulé: avšak k jakému konci? Nikoliv, aby přetrvávala nenávist. Jen znamení je nutno vztyčit v poslušnosti proti znamení Věčného, jež zní: «Jen potud a ne dál.» Znamení památky, napsané kam a pro koho? Ach, do vzduchu píše, kdo na ně vzpomíná, na ně, jejichž pozemská část zanikla, prach a popel v zemi a větru. Zapomněli jsme. Je také třeba zapomínat, neboť jak by mohl žít, kdo neumí zapomenout? Avšak občas musí být někdo, kdo si vzpomene. Neboť tu je víc než popel ve větru. Je tu plamen. Svět by umrznul, kdyby tohoto plamene nebylo. Jako terezínský starosta a patriot vítám každou kulturní akci, která se v našem městě koná, zejména jedná-li se o akci mezinárodní. Terezín se již několikrát stal místem setkání národů. Ať už se jednalo o období Rakouska-Uherska, kdy mezi jeho hradbami sloužili mladí muži v uniformách z celé rozsáhlé habsburské monarchie, nebo později, kdy byl pevnostní charakter města zneužit pro vytvoření židovského ghetta a policejní věznice, kam směřovali vězni z mnoha zemí Evropy. Do třetice se Terezín stal místem setkávání lidí z různých koutů světa po pádu železné opony. Tentokrát již naštěstí přirozeně a nenásilně. Velmi si vážíme této výsady a chceme i do budoucna podporovat všechny aktivity, které napomáhají zviditelnění našeho města a upozorňují na jeho krátkou ale kulturně bohatou minulost. Takový je i tento koncert, a přeji proto jeho organizátorům mnoho zdaru! Daniel Trapani starosta města Terezín Albrecht Goes: Úvodní myšlenky k povídce Oběť zápalná 4 5

4 Pozdravy Pro nás, Oratorní sbor ze St.Gallen, je zvláštní ctí a radostí, že jsme mohli uspořádat tento pamětní koncert zde v Terezíně pod trojí záštitou zemí účastnících se koncertu, Česka, Německa a Švýcarska. Upřímně děkujeme předsedům příslušných národních parlamentů, panu Janu Hamáčkovi, panu Prof. Dr. Norbertu Lammertovi a panu Prof. Dr. Stéphane Rossinimu za jejich angažovanou podporu a osobní pozdravy. Nám však je souzeno Nedojít nikde klidu Padají, hynou Trpící lidé Slepě vrháni Z času do času, Jak voda se řítí Z útesu na útes, V propast neznáma stále hloub. Friedrich Hölderlin Vážené dámy, vážení pánové, je mi opravdu velkou ctí, že jsem mohl společně se svým německým protějškem Norbertem Lammertem a švýcarským prezidentem Stéphane Rossinim udělit záštitu nad koncertem «Memento», který se v provedení oratorního St. Gallenského sboru uskuteční v pamětní den - 8. května v Terezíně. «Memento» používá hudbu jako symbol usmíření. Připomíná nám tragické události, které se v době druhé světové války odehrávaly právě v bývalém terezínském ghettu. S údivem a zároveň úctou s odstupem času vzpomínáme na tehdejší umělce. I v nejtemnějších dobách dokázali tvořit, zkoušet, uvádět svá díla, a dodávat tak lidem kolem sebe sílu, útěchu, důstojnost i odvahu. «Memento» znovu připomíná památku hudebního dědictví těchto terezínských skladatelů, aby se na ně ani v dnešní době nezapomnělo. Jsem přesvědčeným zastáncem projektů, jakým je právě koncert «Memento». Podobné kulturní události dokáží překlenout historické křivdy, kterých jsou zejména evropské dějiny plné. Národy žijící po staletí v těsném sousedství si musí umět odpouštět. Koncertu»Memento» přeji zasloužený úspěch a všem jeho návštěvníkům poutavý umělecký zážitek. Jan Hamáček předseda Poslanecké sněmovny PČR Marcel Reich-Ranicki popisuje působivě ve svých vzpomínkách sílu hudby uprostřed pekla stvořeného lidskou rukou, uprostřed barbarství varšavského ghetta: «Avšak bylo něco, co na nás ještě silněji a hlouběji působilo než poezie, co nás vnitřně rozrušovalo, co nás opájelo. Byla to hudba.» Nepochybně se toto také a zvláštním způsobem hodí i na koncentrační tábor Terezín, který se stal synonymem pro «hudbu šoa». Pro mnoho «terezínských» se hudba stala zdrojem síly, dávala jim smysl a někdy také byla prostředkem, jak uniknout zlé skutečnosti, aby mohli přežít, avšak také aby se této skutečnosti vzepřeli. Mezitím se hudba z Terezína stala pro mnoho lidí pojmem: Naštěstí se zapomenutá díla Hanse Krásy, Viktora Ullmanna, Pavla Haase a Gideona Kleina opět dostala do koncertních síní, opět jsou hrána a oceňována. Mnohá jiná «odsuzovaná» díla však dodnes zůstávají neznámá. O to důležitější je «Memento» připomínající tuto dobu. Rád proto přebírám spolu s dalšími záštitu nad pamětním koncertem k 70. výročí osvobození Terezína a srdečně děkuji sboru s tak bohatou tradicí jako je Oratorní sbor ze St. Gallen za velkou angažovanost. Všem účastníkům přeji mocný hudební zážitek při provedení tak hluboce založených děl Johannese Brahmse, Hanse Krásy a Ericha Wolfganga Korngolda. Norbert Lammert předsedy Spolkového sněmu Ačkoliv jsme ve Švýcarsku zůstali ušetřeni 2. světové války, je naší povinností uchovávat v paměti oběti nacismu a stále být s nimi solidární. Koncert na památku mnoha lidí vězněných kdysi nacisty v Terezíně je důležitou připomínkou, abychom nezapomínali. Pro mne je to však zároveň i připomínkou, abychom neodvraceli zrak. Neboť zvěrstva opovrhující lidmi stále existují i nyní. Stéphane Rossini předseda švýcarské Národní rady 6 7

5 «Hospodine, Bože můj, k Tobě jsem volal» Žádné město na světě nemělo tak žádoucí, po hudbě prahnoucí obecenstvo, jaké bylo právě v terezínském koncentračním táboře. Hudba nenahrazovala lidem zábavu, ani pro ně nepředstavovala neplodné rozptýlení po namáhavé práci; byla dobrovolnou, spontánní aktivitou, kterou věznění lidé demonstrovali svou sounáležitost s evropskou kulturou, z níž je chtěli ideologové třetí říše tak surovým způsobem vyobcovat. Terezínští umělci sice většinou zahynuli v nerovném zápase s fašistickou mocí, avšak památka i vzpomínka na to, co před svou smrtí dokázali, zůstává světlá. Představuje zkušenost, z níž mohou čerpat posilu generace současné i budoucí. (Milan Kuna) Naplňuje mě hlubokou vděčností, že smím tento koncert u příležitosti 70. výročí ukončení války a osvobození Terezína prožít s vámi na tomto zvláštním místě. Tři státy, Česko, Švýcarsko a Německo hovoří jedním jazykem, jazykem hudby, společně zpívají píseň lidského osudu a spojují se plni naděje ve vizi osvobození. Od té doby, kdy jsem jako teenager přímo «hltal» knihu Hudba na hranici života od Milana Kuny, mě už ghetto Terezín nepustilo. Sotva existuje vzrušenější metafora pro protismyslnost, a tím nevysvětlitelnost vztahu hluboce humánního a hluboce nehumánního v člověku, než je spojení bohatého kulturního života a mašinerie smrti pohrdající člověkem v bývalém koncentračním táboře Terezín. V tradičním koncertu o Květné neděli ve švýcarském městě St. Gallen v roce 2014 věnovaném 70. výročí smrti skladatele Hanse Krásy jsem mohl poprvé spojit hudbu a jeho kantátu, jež zazní i zde jako ústřední bod, do působivého pamětního koncertu. Bezpochyby lze Chorálovou předehru na známá slova «Ze srdce toužím...», jež prahne po smrti jako vysvobození z utrpení a bídy, počítat k uměleckému odkazu Johannese Brahmse. Klidné metrum Brahmsova oblíbeného 6/4 taktu, mollová tónina a rozdělení a vedení Cantus firmus a hlasů nám dávají tušit náznak věčnosti. Fuga v as-moll, kterou Clara Schumann dostala od svého muže Roberta k narozeninám, krátce před jeho smrtí, připomíná svým temným laděním Bachovu kantátu «Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen» a Crucifixus ze Mše h-moll, dává však vyznít i naději na vysvobození. Hluboké propasti lidského osudu jsou zřídka kdy tak výrazně vyjádřeny slovy jako v Hölderlinově Písni osudu. Kontrast mezi rajským světem bohů («Ve výšinách putujete světlem...») a trpícím potloukajícím se lidským pokolením («Nám však nebylo dáno spočinout v klidu...») inspiroval Brahmse k nádherné, drásavé skladbě pro sbor, kromě jeho Rekviem patrně nejvýznamnější. Dílo bylo uvítáno s velkými emocemi, od nadšeného přijetí až po rozhořčené odmítnutí. Brahms totiž po posledním řádku Hölderlinovy básně («Neznámo kam») opakuje neskonale jemnou, povznášející hudbu, jež v předehře charakterizuje svět bohů. A spor vedený především v estetické rovině, zda skladatel svým zhudebněním smí básníkovy verše komentovat či jim dát dokonce jiný význam, skrývá, tak je nám v takovýto pamětní den zřejmé, mnohem hlubší dimenzi: Je vhodné stavět proti sobě líčení bezmezného utrpení a myšlenky na útěchu? Na rozdíl od Brahmse, jemuž se působivě podařilo postavit vedle sebe utrpení a utopii, cítíme v žalmové kantátě Krásovy skladby Země je Páně všude úsilí vzchopit se z deprese, či dokonce zoufalství, k naději. Zdá se, jako by už z dálky cítil nepředstavitelné utrpení a toto tušení zformoval do díla velké osobní síly výrazu, čirosti a celistvosti. Asi půlhodinová kantáta byla v premiéře uvedena roku 1932 v Praze. Poté zmizela, jako četné jiné skladby židovských umělců, upadla v zapomnění a teprve úsilím Nadace Hanse Krásy byla s ohromným úspěchem opět uvedena v roce 2001 zde v Terezíně. Dirigentem byl tenkrát Israel Yinon, jenž se velice záslužně zasazoval o znovuobjevení Krásových děl, a jenž teprve před několika měsíci během jednoho koncertu tragicky zemřel. Stylisticky Krása využívá celé spektrum hudebního jazyka prvních třiceti let 20. století, od pozdně romantické chromatiky Gustava Mahlera až ke vznikající taneční hudbě. Hluboce se dotýkající témata zůstávají dlouho v paměti, jako například nejprve jen tázavé téma naděje «Bože můj, k Tobě jsem volal...» jež se krátce před závěrečnou apoteózou vrací, a textem «Zpívejte Hospodinu píseň novou!» se zdá být osvobozeno od veškeré nejistoty. Dech berou slova «Hospodine, Bože můj, k Tobě jsem volal. Vysvobodil jsi mne, aniž jsi obradoval nepřátel mých nade mnou», přičemž se zdá, že posunutými nástupy slyšíme celý národ. Poté náhlý zlom, načež se tento národ spojuje unisono výkřikem: «Slova Tvého děsí se srdce mé». A jak grandiózní je rej «I obrátil jsi pláč můj v plesání», v němž se zdá být vzorem 4. symfonie Gustava Mahlera, a kde si nakonec nejsme tak zcela jisti, zda to skutečně je opojení radostí či zoufalstvím, do něhož mohutný vzestup ústí. Zůstává naděje, že se tomuto cennému dílu dostane dalšího rozšíření. Třetí z Písní na rozloučenou op. 14 Luno, již zase vycházíš pro alt a orchestr od Ericha Wolfganga Korngolda nám ukazuje utrpení jednotlivce. V křehkém 8 9

6 Účinkující zabarvení a nesmírně hluboce, «hluboce smutně», komponovaném altovém partu (píseň pro orchestr je posazena ještě o tón níž než verze pro klavír) znovu pociťujeme, že utrpení jednotlivce se dá těžko zmírnit («Ach, v nitru cítím: srdce, jež sbohem musí dát, bez konce bude žárem plát.») Píseň je ve stejné tónině jako následující Pésachový žalm a vykazuje překvapivě podobný tematický materiál. Svátkem pésach a v něm vyjádřené víře v záchranu a uzdravení se symbolicky uzavírá oblouk koncertu. Na konci zhudebněného žalmu z roku 1941 stojí volání po míru, klidu a vysvobození naplněné nadějí pro všechny lidi, k čemuž bez všech pochyb patří triumfální «Hallelujah». Uwe Münch Julia Küsswetter Soprán Julia Küsswetter studovala na Hudební škole Hannse Eislera v Berlíně, Hudební univerzitě ve Štýrském Hradci a Vysoké škole hudby a divadla v Mnichově. Studium zakončila koncertním diplomem. Poté dostala stipendium spolku Deutscher Bühnenverein a stala se finalistkou několika mezinárodních soutěží. Rozhodujících podnětů se jí dostalo v mistrovských kursech u Ruth Ziesak, Emmy Kirkby a Barbary Schlick. V letech 2004 až 2006 byla stálým členem opery v Saské Kamenici a vytvořila několik světových premiér na mnichovském Biennale. Od té doby se pěvkyně věnuje více koncertní činnosti. Julia Küsswetter spolupracuje mj. s orchestry jako Münchner Symphoniker, Münchner Philharmoniker, Pražský rozhlas a zpívá za vedení známých dirigentů. Angažmá ji provedlo celou Evropou. Susanne Gritschneder Alt Susanne Gritschneder se narodila v Mnichově. Studium zpěvu ukončila v roce 2010 u profesorky Elisabeth Glauser na Vysoké škole umění v Bernu s vyznamenáním a je nositelkou ocenění mezinárodních soutěží. Její repertoár obsahuje nosné party oper i duchovní hudby. Po dvou letech členství v souboru divadla v St. Gallen má pěvkyně nyní angažmá u opery v Lipsku. Již v roce 2014 převzala Susanne Gritschneder altový part při pamětním koncertu Memento v St. Gallen. Inspirována hudebním a klavírním vzděláním u pianisty Roberta Kolbena, jehož rodina pochází z Prahy a kvůli vpádu nacistů musela prchnout do Austrálie, se mladá pěvkyně zabývala již během studia hudebníky internovanými v Terezíně a maturitní práci napsala o Viktoru Ullmannovi a Terezínu

7 Jaroslav Březina Tenor Jaroslav Březina studoval na pražské konzervatoři u profesora Zdeňka Jankovského a svou techniku dále zdokonalil u Václava Zítka. Již během studia se stal členem vokálního souboru Dobrý večer kvintet. Jeho koncertní činnost zahrnuje barokní i klasický repertoár a dovedla ho mj. do Japonska, Rakouska, Itálie, Německa a Francie. Od roku 1993 je Jaroslav Březina sólistou Národního divadla v Praze, kde ztělesňuje role jak českého, tak světového repertoáru. V nahrávkách na CD ho můžeme slyšet ve skladbách J. J. Ryby (Česká mše vánoční), J. D. Zelenky, L. Janáčka a A. Dvořáka, spolupracuje i s Českou televizí. Na pražské scéně účinkuje v této sezóně např. v Mozartových, Humperdinckových a Dvořákových dílech. Claire Pasquier Klavíristka, Varhanice, Korepetitorka Původem Angličanka studovala klavír a housle na Royal College of Music. Vzdělání si doplnila na univerzitě v Melbourne a v Itálii a diplom sólistky získala s vyznamenáním. Angažmá ji zavedla na řadu míst jako Victoria State Opera Melbourne, La Scala Milano, English National Opera Studio a Royal Opera House v Londýně, English National Opera v Glyndbourne. Po dlouholeté činnosti v Israeli Vocal Arts Institute byla přijata jako sólová korepetitorka u divadla v St. Gallen a na festivalu v Bregenz. Claire Pasquier hraje a doprovází nyní po celé Evropě na klavír, v poslední době také na varhany. Studium varhan zakončí získáním diplomu v tomto roce. Oratorní sbor St. Gallen doprovází již mnoho let a je s ním spojena jako korepetitorka. Luděk Vele Bas Luděk Vele vystudoval pražskou konservatoř. Již v posledním roce studia dostal angažmá u opery v Liberci. Oblastní scéna mu umožnila, že umělecky rychle vyrostl a vypracoval si rozsáhlý repertoár českých a mezinárodních rolí, tak např. Kecala ve Smetanově Prodané nevěstě, Vodníka v Dvořákově Rusalce, Angelottiho v Pucciniho Tosce, Mefista v Gounodově Faustu, Philippa ve Verdiho opeře Don Carlos či Leporella v Mozartově Donu Giovannim. Od roku 1983 je Luděk Vele sólistou Národního divadla v Praze. Za vynikající ztvárnění Chrudoše ve Smetanově Libuši a barona Ochse v Růžovém kavalíru Richarda Strausse získal Cenu Thálie. Spolupracuje s rozhlasem a televizí a je častým hostem operních a koncertních pódií v České republice i zahraničí. V roce 2014 zazpíval Luděk Vele tři z Biblických písní Antonína Dvořáka při zahajovacím koncertu restaurovaných varhan v Terezíně. Uwe Münch Dirigent Po studiu skladby a dirigentství, jež zakončil s vyznamenáním, získal Uve Münch místo nejprve jako korepetitor, poté jako dirigent a sbormistr u opery v Hagenu (Německo). Tam obdržel v roce 2006 cenu Theaterförderpreis za vynikající umělecké výkony. Uwe Münch získal stipendium Společnosti Richarda Wagnera a pracoval s mnoha orchestry a sbory v oblasti divadla, koncertů a rozhlasu. Více než deset let je také činný jako vysokoškolský učitel, po letech na Vysoké hudební škole v Kolíně nad Rýnem, nakonec na Vysokých hudebních školách Trossingen a Stuttgart i na odborné hudební škole Mittelfranken. Od roku 2009 je Uwe Münch také hudebním vedoucím Oratorního sboru St. Gallen

8 Skladatelé a díla Moravská filharmonie Olomouc Moravská filharmonie, jež vznikla před 50 lety z olomouckého operního orchestru, je jedním z nejstarších a nejúspěšnějších orchestrů České republiky. V jejím čele stály vynikající osobnosti jako Otto Klemperer, Yehudi Menuhin či Václav Neumann. K jejím hostům patřili slavní sólisté jako Svjatoslav Richtěr, Igor Oistrach, Gidon Kremer, Pierre Fournier, Josef Suk, José Carreras nebo Agnes Baltsa. Orchestr věnuje svou pozornost mistrovským dílům 19. a 20. století, přičemž zvláštní důraz klade na uvádění děl Gustava Mahlera, jenž v Olomouci jeden čas působil. K repertoáru patří pochopitelně klasikové české hudební kultury Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů. Četná turné zavedla orchestr do téměř všech zemí Evropy. V neposlední řadě je Moravská filharmonie také kulturní institucí, jež v Olomouci rozhodujícím způsobem utváří hudební život. Organizuje mezinárodní hudební festival Olomoucké hudební jaro a Mezinárodní varhanní festival Olomouc. Oba festivaly se konají každoročně v působivých olomouckých chrámech. Oratorní sbor St. Gallen Historie Oratorního sboru St. Gallen, jednoho z nejstarších švýcarských sborů, sahá až do začátku 17. století. Z počáteční domácí a příležitostné hudby se během doby vyvíjely profesionální koncerty až k vysoce kvalitním představením současnosti. Repertoár sahá od barokní k současné hudbě, mezi tím jsou četné místní i švýcarské premiéry. Každoroční koncerty o Květné neděli pořádané spolu se symfonickým orchestrem St. Gallen a významnými sólisty patří už více než 150 let ke kulturnímu životu města i regionu St. Gallen a staly se jeho důležitou součástí. K dlouhému seznamu uvedených děl patří jednak známé velké skladby jako Bachovy Matoušovy a Janovy pašije, Haydnovo Stvoření, Händelův Mesiáš, Mozartovo, Brahmsovo, Verdiho a Dvořákovo Rekviem atd., ale i zřídka uváděná díla jako Schönbergův Přeživší z Varšavy či Brittenovo Válečné rekviem. Kromě toho je každým rokem, většinou na podzim, jakýmsi kontrapunktem další koncertní projekt. Od roku 2009 řídí sbor Uwe Münch, podporovaný korepetitorkou Claire Pasquier. Johannes Brahms ( ) Na začátku koncertu zazní dvě skladby na teprve nedávno restaurovaných, romantických varhanách, dvě z mála skladeb, které Brahms složil pro tento nástroj: Chorálová předehra «Ze srdce toužím» a Fuga as-moll, v tónině, «jež nevpustí paprsek světla ani dovnitř ani ven», jak bylo jednou řečeno. Obě skladby líčí zvukové obrazy plné nářku, smutku a bolesti z loučení. Brahms se v různých dílech vypořádával s existenciálním vykořeněním člověka, zvláště intenzívně a výrazně v Písni osudu. V roce 1868 se mu u přátel dostala do rukou báseň: Hyperionova Píseň Osudu z lyrického románu Hyperion aneb eremita v Řecku. Hluboce zasažen tímto textem, začal hned téhož dne se zhudebněním pro sbor a orchestr. Dílo bylo v premiéře uvedeno roku 1871 a Brahms ho sám dirigoval. Píseň osudu čerpá v textu i hudbě z ostrého kontrastu mezi rajsky božským a bolestně lidským. Ti «nebeští» žijí blaženě a ve věčné čistotě ducha vysoko nahoře ve světle, člověka však osud strhává do hloubi, «jak voda se řítí útesu se na útes», do útrap a nejistoty. Zatím co Hölderlin slovy «v propast neznáma stále hloub» zakončuje báseň stroze fatalisticky, dává Brahms svému zhudebnění překvapivý obrat. Zatímco úvodní předehra orchestru ještě jednou zazní v pozměněné tónině (C-dur) a instrumentalizaci, vrací se hudba beze slov do nebe nadějný náznak účasti člověka na božském klidu plného útěchy a naděje

9 Hans Krása ( ) Kantátou «Země je Páně» si na tomto koncertu připomínáme jednu z obětí terezínského ghetta. Hans Krása je jedním z nejznámějších skladatelů, kteří byli vězněni na tomto místě. Jeho dětská opera Brundibár zde dosáhla tragické proslulosti. Až dodnes se jako symbol vzpomínek uvádí znovu a znovu. Hans Krása, pocházející z pražského německožidovského prostředí, se narodil 30. listopadu Jeho otec, advokát, pocházel z české, matka z německé rodiny. Dobře situovaná rodina umožnila mladému Krásovi kariéru komponujícího «zázračného dítěte». Už v letech 1910 a 1913 byly dvě orchestrální skladby mladého hudebníka uvedeny v Salzburgu a v St. Moritz. Jeho učitel Alexander Zemlinsky, ředitel Nového německého divadla v Praze, uvedl roku 1921 v premiéře Krásovou závěrečnou práci, Orchestrální grotesky podle textů básní Christiana Morgensterna. Úspěch byl obrovský; mluvilo se o «nové hvězdě zářící na hudebním nebi». Po studijních pobytech v Německu a ve Francii pracoval Krása jako korepetitor v Novém německém divadle v Praze. V těchto letech složil Smyčcový kvartet, Symfonii pro malý orchestr, Pět písní pro zpěvní hlas s doprovodem klavíru, jakož i velice oceňovanou operu Zásnuby ve snu podle Dostojevského novely. Kromě různých jiných, méně známých skladeb vznikla roku 1931 kantáta «Země je Páně» a téhož roku byla uvedena její premiéra. V letech 1938/39 složil dětskou operu Brundibár, své nejznámější a dodnes hrané dílo. Opera byla poprvé uvedena v roku 1942 v židovském sirotčinci v Praze. Několik měsíců předtím, v srpnu 1942, dostal Hans Krása povolání do transportu do Terezína. Tam byla dětská opera Brundibár uvedena padesátkrát v nové instrumentalizaci přizpůsobené okolnostem v ghettu. Z nyní již nevelkého počtu přeživších, kteří v těchto představeních účinkovali, o tom vyprávějí mnozí ještě dnes a se zářícíma očima si připomínají melodie. Avšak obsazení se často měnila; neustále odcházely transporty do Osvětimi. Ani jinak se Krása v ghettu nevzdal své hudební tvorby. Složil řadu instrumentálních i vokálních skladeb a podílel se spolu s ostatními umělci velice aktivně na kulturním životě v Terezíně. Jako pro mnoho ostatních hudebníků a skladatelů v ghettu byla hudba záchranou v dvojím ohledu. Tím, že se hrála hudba, se jednak uspokojovala cynická potřeba nacistických pochopů mít navenek kulturní zábavu a kulturní fasádu a bylo možno tak uniknout jejich hrůzné zvůli. Jednak bylo možno nacházet v hudbě duchovní útěchu a rozptýlení v bezmezné nelidskosti každodenního života v táboře. «Hudba to byl život...», vyprávěli později pamětníci. Poté co musel Brundibár dvakrát vydržet využití pro propagační účely v nařízeném představení u příležitosti inspekce tábora Mezinárodním Červených křížem (23. června 1944) a v srpnu pro natáčení propagačního filmu Hitler daroval židům město, splnil skladatel mocipánům svůj účel. Kulturní život v Terezíně udržovaný po dobu asi dvou a půl let, s počátkem podzimních transportů do Osvětimi prakticky zanikl. Spolu se skladateli Pavlem Haasem, Gideonem Kleinem a Viktorem Ullmannem byl Hans Krása v noci na 16. říjen deportován jedním z největších transportů do Osvětimi, kde byl krátce po příjezdu zavražděn. Transporttafel 1944 Hans Krása 16 17

10 Johannes Brahms Píseň osudu Erich Wolfgang Korngold ( ) Korngold a Krása byli současníci avšak jak různě probíhal život a vývoj obou umělců! Šťastné okolnosti uchránily Korngolda od osudu podobného Krásově. Z jednoho pobytu v Americe se do Evropy nevrátil. Dílům E. W. Korngolda se dnes opět dostává větší pozornosti, poté, co po jeho smrti upadala víc a víc v zapomnění. Dnes zazní nejprve třetí píseň z Korngoldova díla Písně na rozloučenou op. 14 pro altové sólo a orchestr. Dílo vzniklo v roce 1921 na báseň Ernsta Lothara a naříká v touze po milovaném člověku a bolesti, že musí žít bez něj. Pésachový žalm pro sólový soprán, smíšený sbor a orchestr, jedno z mála Korngoldových sakrálních děl, je hymnem podle hebrejských modliteb z Hagady. Poprvé bylo uvedeno roku 1941 v Los Angeles pod taktovkou skladatele. Prosba, aby Bůh vysvobodil svůj lid, jako tenkrát z otroctví v Egyptě a daroval mu mír, dnes není méně aktuální než tenkrát. Johannes Brahms Chorálová předehra Ihr wandelt droben im Licht Auf weichem Boden, selige Genien. Glänzende Götterlüfte Rühren euch leicht, Wie die Finger der Künstlerin Heilige Saiten. Schicksallos, wie der schlafende Säugling, atmen die Himmlischen; Keusch bewahrt In bescheidener Knospe Blühet ewig Ihnen der Geist, Und die seligen Augen Blicken in stiller, Ewiger Klarheit. Doch uns ist gegeben, Auf keiner Stätte zu ruhn; Es schwinden, es fallen Die leidenden Menschen Blindlings von einer Stunde zur andern, Wie Wasser von Klippe Zu Klippe geworfen, Jahrlang ins Ungewisse hinab. Kráčíte světlem ve výši Po hebkých luzích, blažení duchové! Zářivé božské vánky Zlehka vás hladí Jak prsty líbezné Múzy Posvátné struny. Svobodni jak spící Děcko dýchají bohové; Cudně skryt V skromné svinuté poupě Věčně jim kvete Tvořivý duch A jejich blažené oči Hledí do tichého Věčného jasu. Nám však je souzeno Nedojít nikde klidu Padají, hynou Trpící lidé Slepě vrháni Z času do času, Jak voda se řítí Z útesu na útes, V propast neznáma stále hloub. Herzlich tut mich verlangen nach einem selgen End, weil ich hier bin umfangen mit Trübsal und Elend, ich hab Lust abzuscheiden von dieser argen Welt, sehn mich nach ewgen Freuden: O Jesu, komm nur bald! Ze srdce toužím po blaženém konci, neb zde jsem obklopen utrpením a bídou, mám chuť se odloučit od tohoto zlého světa, toužím po věčném míru: Ó Ježíši, přijď brzy! Přeložil Antonín Pešek 18 19

11 Hans Krása Země je Páně ze žalmů Tenor-Solo / Chor Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist; der Erdboden und was darauf wohnt. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe! Wende Dich zu mir und sei mir gnädig. Denn ich bin einsam und elend. Soli Mein Gott, ich hoff' auf Dich. Lass mich nicht zuschanden werden, dass sich meine Feinde nicht freuen über mich. Soli / Chor Das Geheimnis des Herrn ist unter denen, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Die Angst meines Herzens ist gross. Tenor sólo / sbor Hospodinova je země, a plnost její, okršlek země, i ti, kteříž obývají na něm. Pozdvihnětež, ó brány, svrchků svých, pozdvihnětež se vrata věčná, aby vejití mohl Král slávy. Vzhlédniž na mne a smiluj se nade mnou. Já pak chudý a nuzný jsem. Sóla Hospodine, Bože můj, k Tobě jsem volal. Vysvobodil jsi mne, aniž jsi obradoval nepřátel mých nade mnou. Sóla / sbor Tajemství Hospodinovo zjevné jest těm, kteříž se ho bojí, a v známost jim uvodí smlouvu svou. Slova Tvého děsí se srdce mé. Bass-Solo Singet dem Herrn ein neues Lied! Er wird herabfahren, wie der Regen auf die Aue, wie die Tropfen, die das Land feuchten. Zu seinen Zeiten wird blühen grosser Friede, bis dass der Mond nimmer sei; denn er kommt das Erdreich richten. Verlasset euch nicht auf Fürsten, denn des Menschen Geist muss davon. Und er muss wieder zu Erde werden. Der Herr ist König ewiglich. Chor Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe! Sopran-Solo / Chor Singet dem Herrn ein neues Lied! Bas sólo Zpívejte Hospodinu píseň novou! Jako když sestupuje déšť na přisečenou trávu, a jako tišší dešťové skrápějí zemi.. Tak vzkvete ve dnech jeho spravedlivý a bude hojnost pokoje, dokud měsíc trvá. Bude soudit okršlek světa v spravedlnosti. Nedoufejtež v knížatech. Vychází duch jejich, navracejí se do země své. Hospodin je králem navěky. Sbor Pozvihnětež, brány, svrchků svých, pozdvihnětež se vrata věčná, aby vejíti mohl král slávy. Soprán sólo / sbor Zpívejte Hospodinu píseň novou! Soli Da ich schrie zu Dir machtest Du mich gesund. Sóla K Tobě jsem volal a uzdravil jsi mne. Český text dle Bible kralické, vydání z roku 1613 Soli / Chor Du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen. Den Abend lang währt das Weinen, des Morgens aber Freude. Sóla / sbor I obrátil jsi pláč můj v plesání Z večera potrvá pláč, ale z jitra navrátí se prozpěvování

12 Erich Wolfgang Korngold Píseň na rozloučenou Alt Solo Mond, so gehst du wieder auf überm dunklen Tal der ungeweinten Tränen? Lehr, so lehr mich's doch, mich nicht nach ihr zu sehnen, blass zu machen Blutes Lauf, dies Leid nicht zu erleiden aus zweier Menschen Scheiden. Sieh, in Nebel hüllst du dich. Doch verfinstern kannst du nicht den Glanz der Bilder, die mir weher jede Nacht erweckt und wilder. Ach! im Tiefsten fühle ich: das Herz, das sich musst' trennen, wird ohne Ende brennen. Alt sólo Luno, již zase vycházíš nad temným dolem neplakaných slz? Nauč mě, nauč, po ní netoužit krve běh zeslabit, bolestí netrpět z loučení dvou lidí. Hleď, do mlhy se halíš. Ztemnit nemůžeš jas obrazů, jež bolestně a divoce mě budí každou noc. Ach, v nitru cítím: srdce, jež sbohem musí dát, bez konce bude žárem plát. Erich Wolfgang Korngold Pesachový žalm He opened the gates, He showed us the path from mourning to laughter, from darkness to light. Sopran Solo Boruch ato Adonoy. Be praised, Adonoy, Thou art our Redeemer. Chor Hear, we beseech Thee: redeem us again, give shelter the wayworn, grant peace our souls, and quiet give Thy children, quiet Thy people, that wanders from land to land, from hate to hate, from trial to trial. Redeem us, Thy people, the child of Thy choice! Otevřel brány, ukázal nám cestu ze žalu ke dni blaha, z temnoty na světlo. Soprán sólo Baruch ata Adonaj Budiž pochválen, ó Pane, Ty jsi náš Vykupitel. Sbor Slyš, snažně Tě prosíme, vysvoboď nás opět, ochraň znavené poutníky, dej mír našim duším, a klid svým dětem, klid svému lidu, jenž putuje od země k zemi, od záští k záští, od starosti k starosti. Vysvoboď nás, svůj lid, jejž jsi vyvolil! Chor Come, let us hail Him, let us extol Him, come let us sing Him songs of praise, Him, who wondrous wonders did for our fathers and us their children. He opened the gates, He brought us forth from serfdom to freedom, from woe to joy. Sbor Pojďme a chvalme Hospodina vzdejme Mu úctu, zpívejme chvalozpěvy Jemu, jenž zázraky učinil pro naše otce a nás, jejich děti. Otevřel brány, vyvedl nás ven z otroctví na svobodu ze strasti k radosti. Sopran Solo / Chor And when Thou hast brought us to freedom, then we`ll rise again, hail Thy glory and shall praise Thee Redeemer as of yore. Hallelujah! Soprán sólo / sbor Až nás osvobodíš vždy znovu povstaneme, Tobě vzdáme úctu a Tebe, našeho Vykupitele, budeme opěvovat jako kdysi. Halleluja! 22 23

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

Žáci umí určit předložky 3. pádu, ví, jak se změní osobní zájmena a umí vědomosti používat ve větách.

Žáci umí určit předložky 3. pádu, ví, jak se změní osobní zájmena a umí vědomosti používat ve větách. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_09 Osobní zájmena a předložky se 3. pádem Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování předložek a

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_20_Leoš Janáček Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Kühnův smíšený sbor Kühnův smíšený sbor je dobrovolným sdružením

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY KONCERTNÍ AGENTURA uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.

Více

B. Smetana pracovní list

B. Smetana pracovní list 1 B. Smetana pracovní list Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu Ročník 2.

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_TEST 11-12 LEKCE_ET3 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA, SPOLEK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA, SPOLEK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA 58. ročník Chopinova festivalu 17. 26. srpna 2017 11. MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ F. CHOPINA 14. 17. srpna 2017 Festival a soutěž se konají za finanční podpory Města Mariánské Lázně, Karlovarského kraje

Více

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná.

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná. TEST 1 Milí přátelé, řada z Vás nám píše, že vlastně neví, jak na tom objektivně s němčinou je. Proto jsme pro Vás připravili tento Velký test německé gramatiky. Jedná se o test základní německé gramatiky.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Sekunda 1 hodina týdně, tématická CD,, datavideoprojektor,

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 972/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 972/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 972/0 Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Petra Gazdíka, Romana Sklenáka, Pavla Kováčika, Marka Bendy, Karolíny Peake a Roma Kostřici na

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence pracovní

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence pracovní

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis Autor: Název školy: Mgr. Petra Junková Základní škola, Radiměř, okres Svitavy Číslo projektu : CZ. 1.07/1.4.00/ 21.0081 Název šablony klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Estetická výchova hudební (EVH) Náplň: Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Třída: Sekunda Počet hodin: 1 hodina týdně Pomůcky:, datavideoprojektor Lidová

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) je známým a úspěšným smíšeným pěveckým tělesem doma i v zahraničí. Letos oslavuje

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Jazyk Čeština Očekávaný výstup

Jazyk Čeština Očekávaný výstup Anotace Prezentace seznámí žáky s vývojem hudby a hudebními dějinami v době klasicismu a romantismu. V úvodu si žáci opakují znalosti z dějepisu, výtvarné výchovy, eventuálně učivo z nižších ročníků. V

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Farnost Sezemice a město Sezemice VARHANNÍ KONCERT První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Sobota 1. listopadu 2014 v 18.00 hodin Program koncertu: Johann

Více

LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017

LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017 LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 2017 2. ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017 bude stejně jako předchozí ročník začínat a končit v krásných prostorách zámků Lednice a Valtice. Klasická hudba oživí historické

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

W lfg f ang n A madeus s Moza z rt

W lfg f ang n A madeus s Moza z rt Wolfgang Amadeus Mozart Anotace Prezentace seznámí žáky se životem a dílem Wolfganga Amadea Mozarta. V úvodu si žáci zopakují znalosti z předchozích hodin, eventuálně učivo z nižších ročníků. V průběhu

Více

VY_32_INOVACE_12_ Opera_38

VY_32_INOVACE_12_ Opera_38 VY_32_INOVACE_12_ Opera_38 A U T O R : J I N D Ř I Š K A Č A L O V Á Š K O L A : Z Á K L A D N Í Š K O L A S L U Š O V I C E, O K R E S Z L Í N, P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E N Á Z E V P R

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

2016/2017 GJK. Maturitní otázky z hudební výchovy

2016/2017 GJK. Maturitní otázky z hudební výchovy Maturitní otázky z hudební výchovy 2016/2017 GJK Všechny otázky se skládají ze dvou částí: historická část, věnovaná určitému období či tematickému celku; hudebně-teoretická část, věnovaná vybrané související

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY Koncertní agentura uvádí pod záštitou primátora statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY 19.

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

7. 9. prosince 2007. st navská. barb rka. p ě v e c k á s o u t ě ž e n s e m b l ů 2 0 0 7

7. 9. prosince 2007. st navská. barb rka. p ě v e c k á s o u t ě ž e n s e m b l ů 2 0 0 7 7. 9. prosince 2007 st navská barb rka p ě v e c k á s o u t ě ž e n s e m b l ů 2 0 0 7 P o ř a d a t e l O b e c S t o n a v a i. r o č n í k Pat r o n i s o u t ě ž e P h D r. L e o n J u ř i c a /

Více

Stammesheimat Sudetenland

Stammesheimat Sudetenland Stammesheimat Sudetenland Pán Bůh buď pozdraven, vážení čeští vystavovatelé Buďte vítáni; Vystavovatelé z České republiky, těší nás, že zde v Augsburgu ukazujete krásy našeho domova na Sudetoněmeckém dnu.

Více

LUDWIG VAN BEETHOVEN

LUDWIG VAN BEETHOVEN LUDWIG VAN BEETHOVEN Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Jazyk Čeština Očekávaný výstup

Jazyk Čeština Očekávaný výstup Anotace Prezentace seznámí žáky s vývojem hudby a hudebními dějinami v době renesance a baroka. V úvodu si žáci opakují znalosti z dějepisu, výtvarné výchovy, eventuálně učivo z nižších ročníků. V průběhu

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ

Více

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO Bedřich Smetana život a dílo DOMINO ANOTACE: Žáci si formou skupinové hry domino procvičují nejdůležitější informace ze života a hudebního díla hudebního skladatele Bedřicha Smetany. KLÍČOVÁ SLOVA: domino,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 BALET NÁRODNÍHO DIVADLA Nová inscenace k Roku české hudby ČESKÁ BALETNÍ SYMFONIE II Premiéra České baletní symfonie II bude uvedena u příležitosti

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky - Základy Können Sie mir bitte helfen? Pro zeptání se na pomoc Sprechen Sie Englisch? Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky Sprechen Sie _[Sprache]_? Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Adventní zpěvy a vánoční koledy

Adventní zpěvy a vánoční koledy upravil Stanislav Jelínek Adventní zpěvy a vánoční koledy 10 0 vánočních písní Stanislav Jelínek Adventní zpěvy a vánoční koledy 10 0 vánočních písní Vydala Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, Praha

Více

Petra Vlčková je mladá začínající

Petra Vlčková je mladá začínající Dialog s akordeonem Petra Vlčková & Petr Přibyl Petra Vlčková je mladá začínající akordeonistka. Úspěšně absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala hru na akordeon společně s učitelstvím

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický

Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický Mladá fronta DNES Filharmonie zahraje na pardubické univerzitě 14.11.2013 Mladá fronta DNES str. 3 Kraj Pardubický (gg) Univerzita Pardubice PARDUBICE Výročí událostí spjatých se studenty, které se uskutečnily

Více

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra Vzorový test k přijímacím zkouškám na NMgr. Obor Učitelství Hv pro ZŠ (z dějin hudby, hudebních forem, harmonie, intonace) Příloha W.A. Mozart : Sonáta 1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Papa Haydn

Papa Haydn www.zlinskedumy.cz Papa Haydn Joseph Haydn byl rakouský hudební skladatel, přední představitel klasicismu, často bývá označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta. Joseph Haydn se narodil

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Köln, den 1. ugust..() Heidi, jetzt bin ich zu Hause, in Köln. Ich besuche

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-28 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

JOSEF SUK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

JOSEF SUK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta

rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta rakouský hudební skladatel často označován jako otec symfonie nebo 1732-1809 otec smyčcového kvarteta Životopis J.Haydna Narodil se ve zcela chudé muzikantské rodině. V osmi letech se stal zpěvákem chlapeckého

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Drahomíra Matznerová Chvátalová

Drahomíra Matznerová Chvátalová Chrám Panny Marie Vítězné Pražského Jezulátka Francis Poulenc Koncert pro varhany a orchestr varhany Camerata Bohemica Till Fabian Weser dirigent Natočeno live v rámci Malostranských komorních slavností

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Hudební formy a skladebné postupy Žák: vnímá a postihuje rozdíly mezi tvořením tónu u operního zpěváka a zpěváka rockové a jazzové hudby zrapuje krátký text v týmu zpracujíe projekt na

Více

VY_32_INOVACE_01 Hudba v boji za svobodu_37

VY_32_INOVACE_01 Hudba v boji za svobodu_37 VY_32_INOVACE_01 Hudba v boji za svobodu_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Spojky podřadné - procvičování

Spojky podřadné - procvičování N Ě M E C K Ý J A Z Y K Spojky podřadné - procvičování Zpracovala: Mgr. Miroslava Vokálová Zdroje: vlastní Ergänzen Sie die angegebenen Konjunktionen in die Sätze! als, dass, obwohl, weil, wenn Du kannst

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více