> Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji"

Transkript

1 > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n č í s l o 6 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Síť cyklostezek se rozrostla o další trasu Žijí mezi námi. Navštívili nás. Městská policie radí Třikrát proč z oblasti dopravy Z dění na školách Hasiči bilancují Den královny v Naardenu Kulturní tipy Sport Další informace najdete v rozšířeném vydání na Desítky lidí ve všední den a stovky o víkendech využívají novou cyklostezku vedoucí od brodského sídliště Olšava kolem Slováckých strojíren k Nivnici, která byla slavnostně otevřena ve čtvrtek 14. května za přítomnosti mnoha hostů. Stezka, která měří zhruba tři kilometry na délku a tři metry na šířku, má unikátní cementobetonový povrch vytvořený podobnou technologií, jaká se používá při výstavbě dálnic. Tento povrch je šetrný k životnímu prostředí a díky svým vlastnostem mimořádně spolehlivý při minimálních nákladech na údržbu. Jeho světlá barva se podílí na tom, že při vysokých letních teplotách z něj teplo nesálá a je lépe vidět i za šera. Životnost tohoto díla díky tomu může dosáhnout až 50 let. Cyklostezka se může pochlubit také originálním osvětlením, které zajišťuje kombinace klasického veřejného osvětlení a sloupů se solárním svítidly a bílými LED diodami. V místech, kde stezka přechází silnici, je její povrch navíc osazen solárními silničními světly, které slouží jako aktivní prvek bezpečnosti provozu a doplněk dopravního značení. Pro bezpečnost provozu byla navíc v úseku jejího protnutí silnicí omezena rychlost na sedmdesát kilometrů v hodině a umístěny informační měřiče rychlosti. Nová cyklostezka si vyžádala náklady ve výši přes 17 milionů korun, z toho 7 milionů korun pokryl příspěvek Státního fondu dopravní infrastruktury, o zbylou část se rozdělil Uherský Brod a Nivnice. -es-

2 f o t o g a l e r i e Oslava Dne matek. Text str. 7 Slovenská delegace v MŠ Havřice. Text str. 11 Jazykové mosty přátelství. Text str. 11 Broďanky za rovníkem. Text str. 6 Dopravní hřiště hostilo několik soutěží. Více na Vítěz soutěže automechaniků. Text str. 10 Miroslav Donutil navštívil zkoušku CM Olšava v Děti z MŠ na ulici Obchodní přišly zazpívat obyvatelkám DPS. Více na mapový server města Uherský Brod

3 Cizinci navštívili radnici i akademii Na radnici se konalo přijetí zahraničních partnerů Základní školy Na Výsluní, kteří společně spolupracují na končícím tříletém projektu Comenius. Přijetím byl zahájen týden workshopů, poznávacích a společenských aktivit, které čeští kolegové pro hosty ze Skotska a Německa připravili. Součástí programu byla také návštěva tradiční školní akademie, která se setkala s velkým ohlasem. -es- Navrhněte kandidáty na ocenění Městský úřad v Uherském Brodě upozorňuje občany, že do 30. června 2008 mohou předkládat návrhy na udělení Ceny města Uherského Brodu roku 2009 a Stavba roku Písemné návrhy přijímá podatelna městského úřadu, Masarykovo náměstí 100. Vzpomínání na Františka Kožíka z p r a v o d a j s t v í Společenský večer věnovaný nedožitým 100. narozeninám uherskobrodského rodáka a čestného občana Uherského Brodu JUDr. Františka Kožíka se konal v příjemném prostředí sloupového sálu Muzea J. A. Komenského. Velmi milé a srdečné bylo vystoupení dcery pana Kožíka Aleny Kožíkové, která vzpomínala na tatínka a jeho vztah k Uherskému Brodu. Zároveň pokřtila knihu Básně vánoční, kterou k tomuto jubileu vydal Josef Koller. Se svou vzpomínkou se připojil také Jan Pavlík, který byl blízkým přítelem F. Kožíka. V průběhu večera se na podiu vystřídala řada účinkujících PS Dvořák, Divadlo Brod, Olšava, Collegium Classic, Z. Gregůrková a další. V rámci programu byla zahájena také výstava k 100. výročí narození F. Kožíka, kterou připravilo muzeum. Celý pořad, na jehož konci si všichni přítomní společně zazpívali píseň Za tichú Moravú autorů F. Kožíka a B. Smišovského, uváděl herec zlínského divadla Josef Koller. Byl to velmi příjemný večer, a když paní Kožíková na konci všem pořadatelům a účinkujícím několikrát děkovala, vůbec to nebylo formální, ale upřímné a srdečné. Více informací a fotogalerii akce najdete na -es- Město Uherský Brod vyhlásilo výběrové řízení na pronájem nebytových prostor o výměře 46 m2 (prodejna, sociální zařízení + předsíň, sklad, výloha) v přízemí domu čp. 115, Bří Lužů, Uherský Brod. Minimální výše nájemného je Kč/m2/rok. Podrobné podmínky jsou umístěny na úřední desce města. Bližší informace poskytne odbor správy majetku města, tel Ve čtvrtek v 19 hodin v Muzeu J. A. Komenského proběhne společenský večer Vzpomínáme na Františka Na uherskobrodského rodáka, spisovatele Františka Kožíka přijedou vzpomínat jeho kolegové, spisovatelé Jan Cimický, Eva Kantůrková, Petr Prouza a další. Soubor písní a tanců OLŠAVA a Dům kultury Uherský Brod Vás srdečně zvou na 129. SLOVÁCKÝ VEČER jarmareční s hostem souborem lidových písní a tanců RADOŠOV z Veselí nad Moravou Hrají: Cimbálová muzika Radošov primáš Radim Havlíček Cimbálová muzika Olšava primáš Lubomír Málek Cimbálová muzika Mladá Olšava primáš Miroslav Vaněk Dům kultury Uherský Brod, sobota 13. června 2009 * 19:30 hod. vstupné 100 Kč ke stolu s místenkou, 90 Kč na balkon Dne 22. června uběhne 10 smutných let, co nám navždy odešla moje manželka Marie Červenková. Kdo jste ji znali, prosím Vás o tichou vzpomínku. Manžel Josef w

4 Třikrát proč z oblasti dopravy 1. Proč se staví nová lávka, když zatím stojí stará a mnoho lidí po ní nechodí. Přípravné práce na novou lávku byly zahájeny asi před pěti lety. Důvodem byl stav podpor stávající lávky. Pracovníci ČD a řada cestujících nás po zimním období upozorňovala na odpadávající betonové kusy z této konstrukce. Bylo zadáno posouzení stavu pilířů a tento byl označen za nevyhovující. K rozhodnutí byly dvě varianty - buďto sanovat, popř. vyměnit stávající podpěry, nebo se vrátit k dřívějšímu záměru překlenout dráhu i komunikaci a Vlčnovskou ulici spojit s ulicí z p r a v o d a j s t v í 2. Proč není kruháč u pivovaru podobný tomu U Kollera Především - oba kruhové objezdy jsou na komunikaci, která patří Zlínskému kraji a kterou spravuje Ředitelství silnic ZK (ŘSZK). Správce této komunikace nesouhlasil s realizací ani jedné z těchto staveb - považoval ji za zbytečnou, nic neřešící a v hierarchii priorit stavu komunikací patřících ZK se s realizací žádného z nich nepočítalo. Nakonec se podařila v minulém volebním období prosadit stavba kruhového objezdu U Kollera, když šlo o společnou investici kraje a města. Následná reakce veřejnosti a změna zatížení křižovatky u pivovaru po otevření Tesca nás iniciovala v požadavku na podobné řešení této křižovatky. Vedení ŘSZK to odmítlo a souhlasilo s realizací dočasné stavby na náklady města s tím, že se poté provede posouzení tohoto řešení a pak se rozhodne o případné rekonstrukci celé křižovatky. Domnívám se, že tato situace právě nastala a vedení města bude zcela určitě nárokovat toto řešení na vedení Zlínského kraje, obzvláště má-li se rekonstruovat celý tento úsek až na konec Újezdce. Komenského bezbariérově. Byla vybrána druhá varianta. Jedním z hlavních důvodů byla skutečnost, že toto řešení umožní bezbarierové spojení obou částí města a usnadní pohyb osob starších, zdravotně postižených či matek s kočárky. Tato kdysi průmyslová zóna je dnes zónou spíše obchodní s větším množstvím parkovacích míst, což může také ulehčit dopravě uvnitř města. Kromě toho na toto řešení byla možnost získat dotaci. To se taky povedlo - z Programu bezbariérovosti SFDI jsme získali 20 mil. Kč. Dalších 20 mil. Kč jsme získali z ROP, když se tato lávka stane součástí dopravního terminálu u nádraží ČD. Zbylých cca 35 mil. Kč, které budeme muset dofinancovat z vlastních zdrojů, je asi více než by stálo řešení opravit stávající konstrukci, domnívám se však, že nová přidaná hodnota, kterou město touto stavbou získá, bude za tyto náklady stát. 3. Proč se snižoval počet pruhů U Korečnice a proč stavební práce trvaly tak dlouho? Komunikace U Korečnice je komunikací I. třídy, patří státu a je spravována Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD). My jsme několik let iniciovali jednání na řešení bezpečnosti obyvatel domů, kteří na této ulici bydlí. V závěru loňského roku nás ŘSD příjemně překvapilo zprávou, že se uvolnily prostředky i na tuto komunikaci. Naopak řešení, které s námi nebylo konzultováno, vzbuzovalo rozpaky především podle mého názoru zbytečným zrušením jednoho jízdního pruhu při příjezdu od Bánova. Nakonec akce nebyla dokončena v loňském roce, jelikož nosnost podloží se ukázala nedostatečná. Proto bylo na jaře provedeno i zpevnění podloží a akce dokončena. Chtěl bych tímto poděkovat veřejnosti za trpělivost, kterou se museli nejen naši občané při realizaci této akce obrnit. Myslím si, že právě tato akce ukázala na to, že obchvat zprovozněný před několika lety byl dán do užívání za minutu dvanáct. Právě vynucená objížďka potvrdila i opodstatněnost našeho požadavku na řádný kruhový objezd u pivovaru. Jsme si vědomi toho, že nejvíce by občanům dotčených částí pomohl obchvat Újezdce a Těšova směrem na Luhačovice. Tímto směrem se taky ubírá pozornost vedení města ve vztahu k investorům tohoto záměru. Nutno však přiznat, že tato akce je zatím ve stadiu záměru. Ing. Pavel Josefík, místostarosta města x Faskar 2009 aneb rytíři a kupci - dobrodružné odpoledne pro děti pořádá občanské sdružení Tenebrae Fascarum a skupina historického šermu Los Pupkos v sobotu 27. června pro všechny školou povinné, začátek ve 14 hodin u rybníka na sídlišti Pod Vinohrady. Co nás čeká: velká obchodnická hra, dobrodružné úkoly v nebezpečných zákoutích království trpasličí bludiště, jeskyně obřích pavouků, lukostřelecký turnaj na počest Jejich Veličenstvev, přechod přes bažiny, lov divokého medvěda a další. Krom toho pravá středověká krčma, klenotnická dílna, aktivity pro nejmenší. S pátou odpolední podniknuta bude trestná výprava proti zbojnickému hradu Podhora a svedena papírová bitva s jeho obránci. U příležitosti 100. výročí narození našeho rodáka, slavného českého spisovatele Františka Kožíka vyhlašuje Městská knihovna v Uherském Brodě a Městská knihovna v Hluku literární soutěž pro děti, ale i dospělé na téma Za tichou Moravou nikdo není dlouho sám Literární práce mohou vyjadřovat vztah k rodnému kraji (k rodné Moravě, Slovácku, Uherskobrodsku), mohou však pojednávat i o přátelství a lásce. Literární práce vyhodnotí porota odborníků. Své práce (básně, fejetony, vyprávění) odevzdejte označené jménem, věkem a kontaktem v Městské knihovně, oddělení pro děti i dospělé do 26. června 2009.

5 Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Období 1. čtvrtletí 2009 se neslo v duchu školení a kurzů pořádaných pro zásahové jednotky SDH. Začalo to již 24. února zásahovým kurzem nositelů dýchací techniky, ke kterému nastoupilo 16 členů zásahových jednotek Uherský Brod a Těšov. Po náročném teoretickém školení následoval nesmíně náročný praktický výcvik zakončený výstupem po schodišti do sedmého patra s dýchacím přístrojem a hadicí B, a to třikrát. Ženy měly částečnou úlevu. Přes všechnu obtížnost všichni splnili úkol, který prováděl lektor HZS Zlínského kraje, územního odboru Uherské Hradiště, úspěšně. Vzhledem k čím dál větší náročnosti práce dobrovolných jednotek se rozhodlo vedení SDH UB zajistit školení zdravotnické první pomoci. V neděli 29. března se v požární zbrojnici sešlo 51 členů zásahových jednotek z Uherského Brodu, Prakšic, Těšova, Havřic, Nivnice a Bánova. Z našeho okrsku se nezúčastnili pouze hasiči z Pašovic, ale i tak byla účast 80 % okrsku, a dokonce dvě obce mimo náš okrsek. Pro školení se nám podařilo získat osobu odborně způsobilou, lektorku pro školení první pomoci a prevenci rizik Blanku Rybnikářovou z Hodonína. Toto školení, které probíhalo ve dvou etapách, a to teoretické a praktické, bylo velmi zajímavé a poučné. Zcela určitě mělo velký přínos pro zkvalitnění práce dobrovolných hasičů. V závěru obdržel každý absolvent certifikát o absolvování tohoto vzdělávacího kurzu. Školení bylo hrazeno z vlastních zdrojů vydělaných na okrskovém plese. Organizačně zajišťoval akci SDH UB, jmenovitě Petr Brauner a Pavel Krajča. Další vzdělávání, tentokrát základní školení velitelů SDH, proběhlo v sobotu 4. dubna v požární zbrojnici v Uherském Brodě. Z pořádající jednotky se zúčastnili Michal Obadal a Michal Michalčík. Toto školení prováděl HZS Zlínského kraje, odbor UB, který prováděl také školení pro strojníky, a to jak základní kurz, tak i opakované školení pro jednotky JPO 5. Toho se zúčastnili Michalčík ml., Michalčík st. a Kročil. Všechna školení a kurzy se provádí o sobotách a nedělích, aby se nemusely platit refundace a překonávat potíže způsobené uvolňováním našich členů ze zaměstnání. Samozřejmě že se všechno děje v souladu s další činností jako je praktický výcvik, kulturní činnost, nácvik na soutěže, opravy staré i nové techniky a údržba zařízení. Miloslav Michalčík, velitel II. okrsku SDH ČHS Cyklus přednášek Sdružení rovných šancí, o. s., Uh. Brod V předminulém čísle Brodského zpravodaje představil předseda Mgr. Jan Uherka nově vzniklé Sdružení rovných šancí, o.s. Jak bylo řečeno, prvořadým úkolem Sdružení je snaha o odstraňování bariér. V tomto případě pomocí osvětové činnosti tj. prezentací zajímavých témat jako např. právní problematika zdravotně postižených osob, alternativní medicína, stres, rehabilitace apod. Doposud jsme uspořádali setkání se starostou města ing. L. Kryštofem, bývalým ministrem Ing. Škromachem a pro širší veřejnost přednášku světově uznávaného diagnostika Emila V. Havelky, který bude mít další diagnostický den v červnu. Bližší informace na tel Dále připravujeme besedu s naším předním psychiatrem MUDr. Cimickým, předsedou Národní rady ZP panem Václavem Krásou a dalšími. Protože se s velkou pozorností a zájmem posluchačů setkala dubnová přednáška Emila V. Havelky na téma Lékařská astrologie a bylinná léčba terapeutické postupy pro zlepšení zdravotního stavu požádali jsme pana Havelku o stručný rozhovor v jedné z jeho mnoha poraden, který si můžete přečíst na za Sdružení rovných šancí Z. Hrabicová Pěvecký sbor Dvořák Vás srdečně zve na SBOROVÝ KONCERT v rámci 140. výročí sborového zpěvu v Uherském Brodě. Sobota 6. června 2009 v 18 hodin ve sloupovém sále muzea. z p r a v o d a j s t v í Městská policie radí, doporučuje Je červen, první letní měsíc. Teploty stoupají, láká nás osvěžení v podobě koupání, táboření a posezení na chatách při grilování s kamarády. Pro naše děti nastane zasloužený odpočinek v podobě prázdninových radovánek. Ale ještě předtím bude zúročeno jejich celoroční snažení ve škole vysvědčení. Ne všechny děti budou mít samé jedničky, prostě budou i ty druhé, horší známky. Rodiče, uvědomte si, že ne všechny děti jsou nadané a vysvědčení je jen obrazem prospěchu celého uplynulého školního roku. Je špatné trestat dítě za špatné známky. Vždyť v žákovských knížkách máme přehled o tom, jak naše dítě prospívá během celého roku. Rozumný rodič ví, že na vysvědčení nebudou samé jedničky, když se v průběhu roku objevovaly jen ty horší známky. Proč dětem chystat trauma v podobě křiku, výčitek a někdy i fyzického trestu? Vzpomeňte si na svá školní léta a vše proberte v klidu. Není nic horšího než to, že se dítě bojí přijít domů se špatným vysvědčením a tuto situaci řeší útěkem z domova. V médiích jsou pak vidět utrápení rodiče, kteří žádají o pomoc při hledání dětí. Pokud byste se chtěli ještě před vysvědčením poradit s odborníky jak řešit nastalou situaci, je pro vás určena rodičovská help linka Zde se vás ujmou odborníci, kteří Vám doporučí řešení. A co naše děti? Pro ně je specializovaná linka bezpečí Konečně mají děti vysněné prázdniny. Ovšem je nutno je upozornit na různé nástrahy a nebezpečí, které bohužel ke dvouměsíčnímu volnu patří. Jsou to nejen úrazy při sportování a koupání. Při procházkách v přírodě na nás číhají infikovaná klíšťata, hadi, jedovaté rostliny a mnoho dalších nástrah. Vědí vaše děti, jak se v takových situacích zachovat, kam ihned zatelefonovat pro pomoc? Připomeňte dětem nejdůležitější telefonní čísla, mnohdy se jedná o záchranu života. A co setkání s cizími lidmi, narkomany, bezdomovci? Bohužel ani Uherský Brod není ušetřen problémových občanů, návštěvníků města. Naši -náctiletí budou zkoušet popíjet alkohol, kouřit cigarety, někteří si budou chtít vyzkoušet i lehké drogy co to s nimi udělá. Netvařte se, že se to právě mého dítěte přece netýká! Naopak, komunikujte s potomky, zajímejte se o jejich volný čas. Ve většině případů se tak předejde mladické hlouposti, která může mít následky na celý život. Ale prázdniny nejsou jen starosti s dětmi, hlavně také pro nás dospělé kam na dovolenou? Budeme doma, na chatě, na horách, sportovat či vyrazíme k moři? Abyste prožili krásné chvíle nicnedělání, lenošení u vody, super sportovní výkony, poproste sousedy, známé nebo kamarády, aby vám vybírali poštovní schránku. Prvním upozorněním pro bytové zloděje jsou přeplněné schránky plné letáků a dopisů. Každoročně se vrací hodně dovolenkářů domů a s hrůzou zjistí, že v době jejich nepřítomnosti měli nezvanou nenechavou návštěvu. V tomto případě nevstupujte do obydlí a ihned zalarmujte policii! Nevytvářejte další stopy, které by byly matoucí pro další vyšetřování. Závěrem bych chtěla jménem městské policie popřát všem příjemně prožité léto, dětem skvělé prázdniny, abychom si z léta odnesli jen ty krásné vzpomínky: To byla super dovča, ten výšlap, to moře,... Buráňová Jana, MP Důležité upozornění Městská policie důrazně upozorňuje majitele psů, že je zákaz venčení psů na cyklostezkách. Pro venčení vašich psích kamarádů jsou ve městě Uherský Brod určeny plochy k tomuto účelu vybrané. Taktéž je zakázáno se pohybovat se psy po cyklostezkách. Tyto slouží pouze pro dané účely jízda na kolech eventuálně dalších sportovních prostředcích. Prosíme nálezce klíčů, které náš syn ztratil v sobotu s největší pravděpodobností na hodové zábavě v Újezdci na hřišti, aby se ozval na tel Jedná se o svazek na kovovém kroužku, z toho dva klíče jsou bezpečnostní, 3 klíče měly rozlišovač v barvě žluté, červené a zelené. Na svazku byl malý kapesní nožík a kousek stříbrného řetízku. y

6 Žijí mezi námi. Navštívili nás. Broďanky za rovníkem r o z h o v o r Mgr. Milena Králíková uherskobrodská rodačka, absolventka Pedagogické fakulty MU, již několik let působí na Gymnáziu J. A. Komenského jako profesorka AJ a DĚ. Zároveň je koordinátorkou projektu Comenius a aktivně se angažuje v mezinárodních soutěžích. Kromě povinností vyplývajících z každodenního vyučovacího procesu věnuje spoustu času dalším nepovinným aktivitám. Příležitostně překládá a tlumočí, doprovází studenty na cestách po Evropě v rámci projektů a umožňuje jim tak procvičovat si jazykové dovednosti. Má mnoho zkušeností s vyučovacím procesem a chodem školy v zahraničí, ráda a velmi často cestuje zajímá se o EU, navštívila osobně Brusel i Strasbourg. Organizuje školní i mimoškolní aktivity spojené s jazykovými dovednostmi. Za to je mezi studenty oblíbená a respektovaná. Letos přivedla k maturitě svoji první třídu, do níž patří i náš další host. Jana Vichorcová čerstvá úspěšná absolventka uherskobrodského gymnázia, budoucí posluchačka 1. ročníku Fakulty architektury na ČVUT Praha. Pochází z Vlčnova, v Uherském Brodě se věnuje folkloru a hrála v cimbálové muzice JAKUBu na cimbál. V rámci školy se také zúčastnila recitačních soutěží. V místní ZUŠ se vedle hudby aktivně věnovala i výtvarnému oboru. V jedné z výtvarných soutěží, kterých se zúčastnila, se stala vítězkou celostátní soutěže pořádané Evropskou unií. Ta byla zaměřena na podporu rozvoje v Africe a na základě tohoto úspěchu pak na jaře navštívila se svojí třídní profesorkou Milenou Králíkovou africkou republiku Zambie. Jak došlo k tomu, že jste se dostaly prostřednictvím výtvarné soutěže až do jižní Afriky? JV Vyhledala jsem si tuto soutěž sama na internetu. Velmi mne zaujala, protože se jednalo o velkou soutěž pro mladé lidi od 14 do 18 let z celé Evropské unie. Vyhlášena byla tři témata udržitelný rozvoj turistiky, nedostatek vody a nedostatek energie. Cílem bylo navrhnout plakát nebo zpracovat power- -pointovou prezentaci. Celkově byla soutěž zaměřena na Afriku a otázku, jak upozornit mladé lidi na její problémy. MK Iniciátorem celé soutěže byla Jana. Ona udělala všechny primární kroky od nakreslení obrázku přes dohledání všech nezbytných informací a přihlášení jsme už provedly spolu. Já jsem pak téměř denně komunikovala s organizátory v angličtině, což představovalo vyplnění asi šedesáti dokumentů od potvrzení, že umíme plavat, až po povinné očkování. A to všechno jak elektronicky, tak poštou. Kolik prací bylo do soutěže přihlášeno a jaké byly? JV Celkově bylo přihlášeno prací z celé EU. V každém státě proběhlo národní kolo, z kterého byli vybráni dva finalisté. Na podzim minulého roku byli pozváni do francouzského Strasbourgu, kde byl vyhlášen absolutní vítěz z každé země. Probíhalo to opravdu ve velkém stylu. Odměnou byla cesta do Zambie. Tento stát leží v jižní Africe. Je desetkrát větší než Česká republika a žije zde přibližně stejný počet obyvatel jako u nás. Kde můžeme vítězné práce vidět? MK Janin obrázek je prezentován na stránkách naší školy (www.gjak.cz) a práce z minulého ročníku jsou vystaveny na Také bude probíhat putovní výstava, ale zatím o ní nemáme bližší informace.vše je zatím v jednání, jde o akci obrovského rozsahu a je nutné ji pečlivě připravit. Jak probíhala cesta za Zambie a jaké jste si odtud odvezly zážitky? JV - Do Zambie jsem vycestovala společně se svojí profesorkou Milenou Králíkovou a dalšími výherci ze všech zemí Evropské unie. Společně jsme se setkali, bylo nás asi 80 účastníků, 2. března na letišti Heathrow v Londýně. Toto místo bylo pro nás výchozím bodem pro dalších pět dní strávených společnou cestou po Zambii. Let do Lusaky, hlavního města Zambie, trval jedenáct hodin. Zde nás hned po příletu čekal první šok a to zdejší klima, které je vlhké a horké, takže jsme všichni v tlustých svetrech při výstupu z letadla marně lapali po dechu. Průměrná teplota v tomto ročním období je zde asi 28 C. První věc, která nám padla do očí po příletu do Lusaky, byla reklama na prodejnu obuvi Bata. Každý den byl naplněn zajímavým programem. Navštívili jsme střední školu Davida Kaundy, kde studují nejnadanější žáci z celé Zambie. Studium na této škole však svým dětem platí rodiče. Po prohlídce učeben a areálu školy jsme se vydali do Libuto knihovny, která slouží jako centrum pro nejchudší děti. Je vybudována proto, aby se zde mohly vzdělávat i děti, které by snadno mohly skončit na ulici. Malí černoušci pracovali na počítači, kreslili, věnovali se četbě nebo sportovním aktivitám. Druhý den jsme strávili na Střední odborné škole v Kafue, kde se studenti učí řemeslu na zedníky, elektrikáře, řemeslníky, švadleny, ale i počítačové z odborníky. Odpoledne jsme se zúčastnili návštěvy rezidence prezidenta Zambie Rupiaha Bandy, který nás uvítal děkovným proslovem o EU a dále pak hovořil o plánech rozvoje Zambie. Večer jsme ještě stihli nejenom navštívit dům komisaře Evropské unie pro rozvoj Afriky, ale zatančit si navíc na chytlavé melodie africké hudby na pozadí teplé noci. Další den jsme si prohlédli sirotčinec v Kasisi. Zde má svůj domov přes 150 dětí, o které se starají místní ženy a dobrovolníci z Evropy. A už jsme nastoupili do autobusu a jeli asi devět hodin do města Livingstone. Nedaleko tohoto města se nachází jeden z divů africké přírody Viktoriiny vodopády. Cesta byla vyčerpávající, ale pohled na vodu valící se přes hranu dlouhou asi 2 kilometry do hloubky 120 m byl úžasný. Bylo zrovna období dešťů, takže průtok vody je asi kubických metrů za minutu. V místním jazyce se vodopády nazývají Mosi-oa-tunya, což v překladu znamená kouř, který hřmí. Vodopády byly objeveny v roce 1855 anglickým cestovatelem Davidem Livingstonem a nazvány podle britské královny Viktorie. V roce 1875 je prozkoumal český cestovatel Emil Holub, který je autorem jejich první mapy, jež vyšla v cestopise Sedm let v jižní Africe. Emil Holub je také autorem první samostatné publikace o Viktoriiných vodopádech. Tento nádherný přírodní úkaz jsme měli jen 100 metrů od hotelu. Navíc jsme si prohlédli muzeum věnované cestovateli dr. Davidu Livingstonovi. Další cesta vedla do typické africké vesnice Mukuni. Její obyvatelé nás přivítali s otevřenou náručí a mohli jsme si zde koupit jejich rukodělné výrobky. Cesta nazpět probíhala v nostalgické náladě, protože teprve v letadle do Johannesbourgu, následně do Londýna a poté každý směr domov jsme měli čas utřídit si myšlenky a vstřebat zážitky z těchto nevšedních dnů, které stály opravdu za to a na které se nezapomíná! MK Jana v podstatě již všechno řekla. Ještě bych chtěla dodat, že s nám i byl i štáb České televize společně s dalšími televizemi z Belgie, Estonska a Francie. Obě nás tato cesta zasáhla po citové stránce. Byla to spíše exkurze do středověku, ještě teď se nepřestáváme divit, že takhle se žije ve 21. století na jiném kontinentě. Otřesné, primitivní, ale zároveň i poučné, význam rodiny a sounáležitost jsou pro Afričany prioritní hodnotou. Mnoho času tráví celá rodina spolu vykonáváním běžných činností a radují se ze života více než my, konzumní, věčně nestíhající a stěžující se Evropani. A také se pořád usmívají a jsou neuvěřitelně přátelští, to byl další podstatný rozdíl od Evropy. Z toho, co jsme viděly a zažily, nás mnohdy mrazilo, bylo nám do pláče, ale také jsem se radovaly, jak Evropská unie investuje do rozvoje Afriky, ale co víme jistě, je, že pořád je to málo a musíme něco podniknout, aby zde nevinné děti neumíraly hlady a na nemoci, měly pitnou vodu a alespoň skromný přístřešek, kam složí hlavu, když nemají možnost usnout mamince na klíně. Co byste chtěly vzkázat čtenářům BZ? JV Všem lidem bych chtěla vzkázat, aby se nebáli, zúčastňovali se různých soutěží a zkoušeli svoje štěstí. MK Viděly jsme tam bídu i lesk. Do té doby jsem si neuvědomila, co všechno máme a jak nadstandardně si zde žijeme. Chtěla bych všem vzkázat, že by si měli vážit všeho, co mají že jim teče voda, mají domov, mají kam večer složit hlavu, mají něco v ledničce... Měli bychom si také více vážit rodiny. V Africe je soudržnost rodiny samozřejmostí a my se mnohdy s vlastní rodinou míjíme a uvědomíme si to, až je pozdě. Celá tato cesta mne neuvěřitelně posunula v emocionální rovině a úplně mi změnila žebříček hodnot. Za rozhovor děkuje místostarosta Pavel Josefík. Pokud Vás toto téma zaujalo, ve středu 10. června v 18 hodin se koná přednáška o pobytu v Zambii i s prezentací a několika videonahrávkami v kině Máj. Výstavu fotografií ze Zambie budete mít možnost zhlédnout ve foyer DK v době letních prázdnin.

7 Čaj o páté V Domě kultury se konala pro brodské seniory akce s názvem Čaj o páté. Toto setkání bylo v pořadí čtvrté a podle počtu účastníků, asi 200 seniorů, bylo přijato opět velmi kladně. Akci pořádalo město Uherský Brod v rámci komunitního plánování sociálních služeb spolu s Oblastní charitou. Mezi účastníky byli i senioři z charitních domů a zařízení, z Domu s pečovatelskou službou a tradičně velký počet lidí z Uherského Brodu. Přítomné navštívil a pozdravil starosta města Ing. Ladislav Kryštof a ředitel Oblastní charity Bc. Petr Houšť. Celý program uváděl Eduard Švehlík, který hrál k tanci i poslechu se svým kolegou. Program byl letos doplněn zpěvem a tancem dětí ze souboru Nivnička z Nivnice a Kuřátka z Bánova. Obě vystoupení byla oceněna velkým potleskem a všem se líbila. Za malé občerstvení patří dík Charitním domům z Vlčnova a Horního Němčí. Krásný podvečer plný tance, hudby a zpěvu se všem líbil a budeme se těšit na další podzimní opakování této akce pro seniory. Poděkování patří všem organizátorům této velmi úspěšné akce pro starší spoluobčany. Projekt Komunitního plánování sociálních služeb ve Městě Uherský Brod je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Společného regionálního operačního programu a státním rozpočtem ČR. T. Hýblová, koordinátor KPSS Centrum pro rodinu Uherský Brod Od 1. do 8. srpna vás zveme na DOVOLENOU PRO RODINY v klášteře školských sester sv. Františka v Hoješíně na Sečské přehradě, okr. Chrudim. Podrobnější informace najdete na plakátech a na našich webových stránkách. Hlaste se co nejdříve. Oslava Dne matek s o c i á l n í v ě c i Jestli existuje nějaký skutečně mezinárodní svátek, je to Den matek. Díky Bohu neupadla druhá květnová neděle v souvislosti s tímto velkým svátkem v zapomnění a my všichni, kteří se dětmi cítíme ve dvou stejně jako ve čtyřiceti letech, se tak můžeme k této krásné oslavě maminek každoročně vracet. Katolická základní škola připravila pro maminky nejen současné, ale i dříve narozené, devadesátiminutový program v místním Domě kultury. V neděli 10. května přivítal natěšené maminky nejprve folklorní soubor Holúbek s pásmem Mám já koňa vraného, které získalo 2. místo na krajské přehlídce folklorních souborů. Děti ze školní družiny měly připravené hádanky s dárky za správnou odpověď. Představila se i starší děvčata folklorního souboru Holúbek s novým pásmem Parádnice. Dále přišli popřát svým maminkám žáčci 1. třídy, třeťáci si nacvičili židovské tance, dramatický kroužek potěšil pohádkou O sedmi kůzlátkách. Nechyběl ani taneční kroužek a žhavé řecké melodie. Pěvecký kroužek předvedl, jak podmanivé dokáží být rómské písně. Závěr programu patřil žákům osmé třídy a jejich podání příběhu s názvem Milosrdný Samaritán. Celý program připravily děti pod vedením učitelů a vedoucích kroužků školního klubu nejen pro své maminky s velkou chutí a láskou. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude odeslán na konto Papežského misijního díla. Snad celková vybraná částka 5449 Kč pomůže potřebným dětem kdekoliv ve světě a alespoň na chvíli jim vykouzlí úsměv na tváři, stejně jako dětem z naší školy vykouzlil úsměv závěrečný potlesk a šťastné tváře maminek a ostatních diváků v zaplněném velkém sále Domu kultury. Velké poděkování patří Domu kultury za bezplatný pronájem sálu a také městu Uh. Brod za finanční dar, který pokryl náklady spojené s uspořádáním celé akce. Více fotografií najdete na BZPlus. Foto str. 2. -kzš- Spotřebitelské informační centrum SOS Uherský Brod, Větrná 2469, informuje o změně otevírací doby. Nově se můžete přijít poradit v pondělí , úterý a ve čtvrtek hodin, po telefonické dohodě kdykoliv. Další informace na tel nebo u: TÝDEN BEZ NUDY pro děti od 7 do 13 let předposlední prázdninový týden od 17. do 21. srpna, denně Výlety, hry, soutěže, povídání, tvoření zkrátka příměstský farní tábor. Podrobnosti na plakátech a na našich www stránkách. Zveme také ochotné mladé lidi s farnosti, kteří by nám chtěli pomoci s programem. Zveme zejména maminky malých dětí k modlitbám v duchu hnutí MODLITBY MATEK, a to ve středu 17. června od 9.30 do na faře. Pokud nemáte možnost hlídání pro děti, přiveďte je s sebou, po dobu modlitby hlídání zajistíme. Centrum pro rodinu Uherský Brod, Masarykovo nám. 68, tel.: Ř á d k o v á i n z e r c e Prodám dveře a okna plastová, bílá a hnědá z neuskutečněné stavby. Dále zahradní bránu a branku vč. sloupků a pletiva. Levně. Přivezu zdarma. Tel: Mladá rodina s dětmi hledá od pronájem do Kč včetně inkasa v Uherském Brodě, Havřicích nebo Újezdci. Minimálně na 5 let. Děkujeme za nabídky na tel Vzkaz seniorům nejen ze sídliště Pod Vinohrady Milí senioři, přijďte si popovídat, dát si kafíčko nebo čaj před filmem Líbáš jako Bůh v úterý do kina Máj v Uh. Brodě. Můžete přinést i nějaké dobrůtky na ochutnání ostatním, také nápady do diskuse, co bychom mohli spolu podnikat, jaké akce by Vás zajímaly... Kino Máj v 15/00 hod setkání seniorů ve foyer, v hod promítání nové české komedie Líbáš jako Bůh, vstupné pro seniory jen 20 Kč! Těšíme se na Vás! Zaměstnanci kina Máj UB {

8 Chceme žít s Vámi Na sklonku dubna se většina uživatelů Domova pro osoby se zdravotním postižením s doprovodem zúčastnila 14. ročníku tradičního koncertu nadace TV Nova Chceme žít s Vámi, který se konal v pražské O2 aréně. Uvolněná a přátelská atmosféra byla cítit ihned po příjezdu. Pár minut před začátkem koncertu byla O2 aréna našlapaná takřka až po střechu. Sešlo se zde přes deset tisíc zdravotně postižených ze všech koutů republiky a všichni se těšili na nezapomenutelné zážitky, které jim každoročně tento koncert přináší! Poté už se moderátorské taktovky chopili sourozenci Adéla a Dalibor Gondíkovi a koncert mohl začít. Na úvod vystoupili moderátoři Snídaně s Novou, kteří sami složili a nazpívali písničku speciálně pro tento den a sklidili zasloužené ovace. Pak už se na pódiu střídali zpěvačky, zpěváci i skupiny. Každý zazpíval několik písniček a přispěl k nádherné atmosféře. Na pódiu jsme teda měli možnost nejen na vlastní oči vidět, ale i si zazpívat s Heidi Janků, duem Infinity, Michalem Davidem, Evou Farnou, Děda Mládek Ilegal Bandem, Kamilem Střihavkou, All X, Hamlety, Ondřejem Hejmou a Maxim Turbulenc, jejichž Mašinka byla tím správným vyvrcholením krásného odpoledne. Ještě je třeba zmínit, že kromě skvělých zážitků, nových přátelství a nezapomenutelných vzpomínek, si všichni účastníci koncertu odvezli krásná trička, upomínkové předměty a tolik očekávaný příslib, že za rok se zase sejdeme, tentokrát již u 15. ročníku koncertu Chceme žít s Vámi. Na závěr ještě jedna důležitá věc. Jménem všech účastníků koncertu z DZP Uh. Brod bych rád poděkoval Borisi Pappovi, jeho sbírce a firmě V-Net zastoupené Radkem Všetečkou, díky jejichž finanční podpoře jsme mohli zaplatit dopravu do Prahy a koncertu se zúčastnit. Takže ještě jednou moc DĚKUJEME!!! Martin Bříštěla, vedoucí DZP Uherský Brod Sdružení rovných šancí, o. s., Uherský Brod zastupující oprávněné zájmy zdravotně postižených občanů Vás zve na přednášku a besedu s významným českým psychiatrem, básníkem a prozaikem MUDr. Janem Cimickým, CSc. na téma: SÁM PROTI STRESU Přednáška se koná ve čtvrtek 25. června 2009 v 17 hod. v Domě dětí a mládeže v Uherském Brodě Těšíme se na setkání se všemi zájemci z řad široké veřejnosti. Ti, kteří se chtějí více poučit jak se ubránit stresu a udržet si duševní rovnováhu, si mohou na přednášce zakoupit i odbornou literaturu. Vstupné dobrovolné Úspěch hochů z brodského NZDM ve Zlíně s o c i á l n í v ě c i Poslední sobotu v dubnu se zúčastnila dvě družstva hochů z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Uherském Brodě turnaje v malé kopané, který pořádal Salesiánský klub mládeže (SKM) ve Zlíně. V překrásném areálu SKM na Jižních svazích se na dvou hřištích s umělou trávou utkalo 10 družstev starších chlapců a 4 družstva v kategorii mladších. Velmi náročnému turnaji přálo počasí a tak mládež s povděkem přijala občerstvení připravené hostitelem. Přesto, že se chlapci zúčastnili takového turnaje poprvé a vlastně jen vyrazili na zkušenou, odvezli si v kategorii starších hochů vynikající 3. místo. Absolutním králem střelců se stal náš Honza Pochylý, který soupeřům nasázel devět banánů. Titul obhájili hoši z pořádajícího klubu SKM Zlín, druhé místo získal Vitek Vizovice. V kategorii mladších sice naši hoši obsadili poslední místo, ale přesto podali velmi dobrý výkon a jsou příslibem do dalších ročníků. Akce se líbila nejen hráčům, ale i doprovodné skupině dívek, které byly maličko zklamané, že jim titul nejlepších fanynek vyfoukly dívky z Unie Kompas Zlín. Svoje zklamání si ale vyléčily na diskotéce, která následovala po vyhlášení výsledků turnaje. Na závěr by chtěli všichni účastníci poděkovat za perfektně připravenou akci v nádherném prostředí Salesiánům do Zlína a zároveň vyjádřit svůj vděk za finanční podporu krajskému úřadu, bez jehož pomoci by se turnaj jen těžko uskutečnil. CENTRUM SENIORŮ Čtvrtek Mariánské večeřadlo, mše svatá, možnost svátosti smíření. Rozjímání s P. Stanislavem Weiglem. Začátek v 9 hod. v denním stacionáři Domovinka. Úterý Bylinky v moderním lékárenství. Přednáší Mgr. Mária Šátková. Začátek v 8:30 hod v budově Charity. Po přednášce volná diskuse, dotazy. Středa Paličkování s paní Dolákovou. Při této příležitosti chceme oslovit zájemkyně o vytvoření nového programu ručních prací (drobné dárky pro děti na maškarní karneval a tříkrálové koledníky). Vaše návrhy na ruční práce jsou vítány!!! Začátek v 10 hod v budově Charity. Čtvrtek Přednáška s Mgr. Jaromírem Slavíčkem O květenství v našem regionu. Odjezd od Charity v 8:30 hod, přihlaste se do u pí Šulekové, mob.: , pevná: nebo osobně. Úterý Vzdělávání s otcem Sáviem. Začátek v 8:30 hod. v budově Charity. Čtvrtek Vzdělávání v katechismu s otcem Jiřím. Začátek v 8:30 hod. v budově Charity. Úterý Kavárnička. Začátek v 16 hod v jídelně Charity. Pečené pohoštění přivítáme. Hraje nám pan Eduard Švehlík.

9 Almanach SVUMSP 2008 Každý rok s třináctiletou pravidelností vydávají členové Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí svůj sborník. Předkládají v něm nejširší veřejnosti svoji práci za uplynulý rok. Na sedmdesáti pěti stranách, formátu A4 se přestavilo devatenáct autorů. Ti tvořící převážně v uherskobrodském regionu, a to v oboru malba, grafika, fotografie, plastika a sklo. Při práci kladou především důraz na místo, ve kterém působí, a to jim dává dostatečnou inspiraci. Obálku tvoří linoryt s motivem sv. Hostýna od Oldřicha Páleníčka. V úvodním slovu se zamýšlí předseda sdružení Milan Bouda nad uplynulým magickým číslem osm v letopočtu. Následné tři strany podrobně popisují aktivity členů včetně všech uskutečněných výstav. K sedmdesátinám Antonína Hájka se vrací Almanach, připomíná jeho úspěchy, životní etapy. Otištěn je i úvodní proslov k jeho výstavě. Ta se konala ve Slovácké muzeu v Uherském Hradišti v polovině roku. Další text, tentokrát z pera Jana Navrátila a Miroslava Potyky je opět úvodní slovo k výstavě Oldřicha Páleníčka a Milana Boudy, která proběhla v Kyjově. Členové sdružení organizují také vzdělávací zájezdy. O cestě za díly Vincenta van Gogha ve vídeňské Albertině píše Stanislav Knotek. Následný článek je věnován odborné exkurzi v Moravském krasu. Libor Velan představil zajímavé výstavy Muzea moderního umění v Olomouci. Časopis píše i o osobnostech, kterým připravili členové sdružení výstavy (Iva Hüttnerová v Luhačovicích), nebo proběhlo zajímavé setkání (ing. Jiří Soukup v oboru grafika). Významná výročí osobností české výtvarné scény, např. Zdenka Braunerová, Max Švabinský, Josef Pšurný, Vladimír Komárek, Targus, Zdeněk Thoma, Vladimír Preclík a Vladimír Tesařík, představují další stránky. Připomenuto je i třetí sochařské sympozium v Uherském Brodě včetně jmen autorů, kteří se podíleli na prvních ročnících. Rozhovor s galeristou Josefem Kollerem je důležitý v tom, abychom se podívali na umění i z druhé strany. Textovou část zakončuje poezie tentokrát z pera Milana Boudy, Karla Táborského a Evy Jandáskové. Závěrečná obrazová příloha na dvaceti stranách dokumentuje díla několika členů SVUMSP. Příloha obsahuje i jeden originál linorytu Piniový háj od M. Boudy. Text Libor Velan, adresa redakce: Aktuality z FS Rozmarýn Členové souboru Rozmarýn se kromě pravidelných zkoušek, které se konají každý pátek v 19 hodin v klubovně souboru v Újezdci, setkávají i při různých společenských akcích. V měsíci květnu to bylo již tradiční stavění máje, které organizovali společně s těšovskými hasiči. Na hřišti za základní školou se rozezněly tóny mladé cimbálové muziky, které nenechaly přítomné nečinně sedět. Až do pozdní noci se zde zpívalo a tančilo. Pokud i Vy chcete vidět fotografie z této akce, můžete se podívat na nové webové stránky souboru: Naleznete zde informace o členech souboru, festivalech i připravovaných akcích. V nejbližší době čeká Rozmarýn vystoupení na Brodském jarmarku v sobotu M. Jančář Pozvání do Domovinky U příležitosti 10. výročí založení zařízení pro seniory s demencí vás co nejsrdečněji zveme na Den otevřených dveří denního stacionáře dne 18. června 2009 po celý den. Bude možnost si prohlédnout prostory a průběh dne našich uživatelů. Pracujeme pod záštitou Oblastní charity a snažíme se naplňovat křesťanské hodnoty a tak vytvářet důstojné prostředí pro podzim života našich spoluobčanů. Těší se zaměstnanci a uživatelé denního stacionáře Domovinka Den královny v Naardenu k u l t u r a Dva roky uplynuly jako voda a Spolek Uherský Brod Naarden opět organizoval zájezd do Holandska, a tak se naplnila Smlouva o přátelství a spolupráci mezi oběma partnerskými městy. Letos nebyl zájezd uskutečněn v rámci Dnů otevřených evropských památek, který je druhý víkend v září, ale konal se u příležitosti oslav Dne královny. Tento nizozemský státní svátek slaví celé Holandsko 30. dubna. Je to den narození nizozemské královny Juliany z rodu oranžsko-nasavského. Ta vládla v letech Byla to jediná dcera královny Vilemíny a v r se vzdala trůnu ve prospěch své nejstarší dcery Beatrix. Letošní oslavy byly o to velkolepější, neboť se slavilo 100. výročí narození. Protože se ještě nikdo z nás této akce nezúčastnil, byli jsme velmi zvědavi, jak budou oslavy probíhat. Podmínky byly srovnatelné s minulými zájezdy. Pro nás to znamenalo zajistit kulturní program a prodejce na Český trh. Tohoto úkolu se vzorně zhostila 15členná dechová hudba Ořechovjané z Velkého Ořechova v čele s kapelníkem Davidem Gregorem a 6 studentů Horňácké cimbálové muziky Jana Minkse z Velké nad Veličkou. Čtyři stánky na Českém trhu obsadili lidoví tvůrci ze Slovácka, Horňácka i Valašska. Např. paní L. Kučírková z Brodu předváděla malování kraslic a D. Otisková zase zručně zdobila a proplétala křehká vajíčka měděným drátkem. Tato mravenčí práce sklízela u kolemjdoucích velké uznání a obdiv. Dřevěné výrobky, hračky a hlavně hlavolamy manželů Kapitánových z Velehradu donutily zájemce přemýšlet a hledat jak na to. Stánek řezbáře Zdeňka Matyáše z Valašských Klobouk měl stálé obdivovatele, neboť jeho dřevěná zvířátka byla jako živá. Eva Minksová předváděla vyšívání Horňácka a Božena Vrábelová s Františkem Čagánkem z Nového Hrozenkova přivezli a tvořili štípané holubičky. Stánek Spolku UB-N byl letos zaměřen na propagaci Zlínského kraje a České republiky. Kolemjdoucí jsme pohostili slováckými koláčky, perníkovými srdíčky s oranžovou výzdobou a textem Koninginnedag /Den královny/ s datem Nabízeli jsme také oranžové krepové růže a třásně, které nám zhotovili ve Vlčnově. Lidé si tu naši dekoraci přivazovali na knoflíkové dírky, což působilo velmi mile. V tento slavnostní den bylo vše laděno do oranžova. Dokonce i nápoje a keksy na staré radnici, kde nás přivítal starosta P. Rehwinkel, byly v oranžovém tónu. Chtěla bych touto cestou poděkovat účastníkům zájezdu za vzornou reprezentaci ČR. Zvláštní poděkování patří městu Uherský Brod a Nadaci Děti-kultura-sport, kteří náš projekt z části finančně podpořili. Tento článek a fotografie najdete v plném znění na BZPlus. Irena Koubová, jednatelka Spolku UB-N My a Děti z Bullerbynu Po tři měsíce jsme se každý týden setkávali s rodiči a společně četli knihu Astrid Lindgrenové Děti z Bullerbynu. Našeho projektu se kromě rodičů zúčastnili také hodné babičky a dědečci, ochotní sourozenci a občas nám vypomohli i starší kamarádi z 9. C, za což všem zúčastněným děkujeme. Bez jejich účasti by se projekt nemohl v podobě, v jaké probíhal, uskutečnit. Díky dospělým jsme mohli vytvořit malé skupinky a lépe se tak procvičit v hlasitém čtení. To nám však nestačilo. Hlavní část naší práce spočívala v rozvoji dovednosti porozumět psanému slovu a pracovat s textem. Pro dobrovolné zájemce byly na třídních webových stránkách připraveny doplňkové soutěže. Celý projekt jsme zakončili v městské knihovně, kde jsme prokázali naše čtenářské dovednosti. Paní Lovecká nám doplnila informace ze života autorky, které oživila ukázkami z její tvorby. Na závěr proběhlo předání knižních odměn nejúspěšnějším účastníkům Čítálkovy literární soutěže. V rámci projektu vznikly také výtvarné a literární práce. Na Lisu, Annu, Brittu, Lasse, Bosse a Olle jen tak nezapomeneme. J. Dvořáková, ZŠ Mariánské nám. }

10 Budoucí automechanici soutěžili na SOU Uherský Brod Na SOU Uherský Brod proběhla Krajská soutěž odborných dovedností žáků v oboru automechanik, která se uskutečnila v rámci projektu Hledáme mladé technické talenty, garantovaného Zlínským krajem. Soutěže se zúčastnilo 14 žáků v oboru automechanik ze sedmi středních škol a středních odborných učilišť Zlínského kraje SOŠ Otrokovice, COPT Kroměříž, SOS Vsetín, SOŠ Slavičín, SOU Valašské Klobouky, SOU Uherský Brod a SOS Technická Uherské Hradiště. Soutěžící žáci byli podrobeni zkoušce ve třech oblastech teoretické, jež sestávala z vyplnění testu se 130 otázkami - poznávací, kde ut Radní Zlínského kraje Josef Slovák a ředitel soutěže Jiří Polanský, ředitel SOU UB ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ * Hudební obor - individuální výuka hry na nástroj a zpěv * Zápis proběhne ve dvou termínech: 1./ pondělí až pátek v době od 15 do 17 hodin 2./ pondělí až pátek v době od 15 do 17 hodin vždy v sále školy Dominikánský klášter Mariánské náměstí 61 K přijímacímu řízení je třeba přinést vyplněnou přihlášku, kterou si můžete od 1. května 2009 vyzvednout v kanceláři školy Dominikánský klášter nebo stáhnout ze stránek školy kde naleznete další důležité informace. * Zápis do výtvarného oboru * se koná v pracovní dny od do v době od do hodin v budově školy na Panském domě. Všichni zájemci o přijetí do výtvarného oboru si přinesou domácí výtvarnou produkci v počtu minimálně 5 prací - formát ani technika není omezena. * Zápis do tanečního a dramatického oboru * se koná od do pondělí až pátek v době od 14 do v sále tanečního oboru Panský dům. * Zápis do přípravné hudební výchovy PHV * se koná po celý červen ve třídách paní učitelky M. Burešové a pana učitele L. Valečky v budově dominikánského kláštera individuálně v odpoledních hodinách. * Zápis do přípravné hudební výchovy dětí z mateřských škol * se koná po celý červen ve třídě pana učitele L. Valečky /dominikánský klášter/ individuálně v odpoledních hodinách * pro děti, které příští školní rok budou navštěvovat předškolní MŠ ZUŠ UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁM UHERSKÝ BROD tel , š k o l s t v í museli zvládnou popis převodovky, závitů, měřicích přístrojů, nářadí a přípravků, el. příslušenství, součástek automobilů a ložisek praktické, kde měli za úkol diagnostiku motoru, seřízení geometrie kol, seřízení světlometu, kontrolu klikové hřídele a vložky válce, seřízení a kontrolu vstřikovacích trysek, seřízení ventilů a nastavení rozdělovače, nastavení rozvodů, zapojení sedmikolíkové zástrčky vleku, kontrolu emisí, osoustružení čepu. Nejlépe se s náročnými úkoly vyrovnal Martin Šmíd ze SOU Uh. Brod, těsně za ním skončil další reprezentant SOU Uh. Brod Patrik Soliga a třetí místo obsadil Ondřej Chramosta z SŠ COPT Kroměříž. Ve družstvech si odnesli první místo soutěžící ze SOU Uh. Brod, druhé místo obsadili žáci SOU Valašské Klobouky a třetí místo SŠ COPT Kroměříž. Vítězové soutěže obdrželi diplomy a věcné ceny a zúčastnili se poznávacího zájezdu do Francie, kde měli možnost seznámit se s podmínkami výuky svých francouzských kolegů, navštívili továrnu na výrobu vozů Peugeot, muzeum vozů Peugeot a získali řadu dalších odborných poznatků. O významu této akce svědčí i skutečnost, že soutěžící žáky i organizátory soutěže SOU Uh. Brod přišli podpořit radní Zlínského kraje pro školství Josef Slovák, místostarosta města Uh. Brodu Pavel Josefík, zástupce odboru školství Zlínského kraje a ředitelé nebo zástupci zúčastněných škol. Na závěr snad stojí za zmínku, že je to již druhá Krajská soutěž odborných dovedností, v níž dominovali žáci SOU Uh. Brod (před tím to byli malíři), a to je určitě dobrá vizitka jak pro pedagogický sbor, tak i pro mistry odborné výuky na této škole. Další foto str. 2. JM Další velké úspěchy SŠ-COPt Konec dubna a začátek května 2009 byl pro Střední školu Centrum odborné přípravy technické v Uherském Brodě dalším úspěšným obdobím jak na poli tuzemském, tak na mezinárodním. Po tradiční úspěšné prezentaci na světové výstavě zbraní IWA v Norinberku, kde škola vystavovala jako jediná střední škola mezi renomovanými světovými firmami své výrobky v oblasti zbraní a umělecké činnosti. Následovala prezentační výstava Středních škol Slovenské republiky, která se konala pod názvem Mladý tvorca na výstavišti Agrokomplex v Nitře pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenské republiky. Na této akci se škola prezentovala svými studijními obory od tříletých učebních oborů přes čtyřleté maturitní obory až po vysokoškolské bakalářské studium. Nejen o školu, ale i o vystavované výrobky žáků SŠ-COPt byl velký zájem. Vystavované výrobky školy také uspěly v soutěži TOP-výrobok, soutěže, kde bylo deset oblastí výroby s celkovým počtem 187 exponátů. Úspěšné výrobky SŠ-COPt byly v oblasti technické Puška Flobert 4 mm a v oblasti umělecké Egyptské rituální nože. Pořadatelé prezentační výstavy Mladý tvorca si zajistili naši účast i do příštího ročníku a další nabídky na předváděcí akce do Bratislavy a Košic jsme zatím odmítli. Všechny tyto úspěchy v odborné části prací žáků byly potvrzeny na mezinárodní výstavě IDET v Brně na výstavišti BVV, kde jako jediná střední škola vystavovala své práce v již uvedených oborech. Žákovské práce ve stánku Česká státní zkušebna Praha a Asociace výrobců a prodejců zbraní byly středem pozornosti návštěvníků výstavy v Brně. Jedním z posledních úspěchů byla účast a výsledek v literární soutěži středních škol Zlínského a Trenčianského kraje s mottem Vnímáme přítomnost, abychom ovlivňovali budoucnost. Jediná škola našeho regionu a především škola, která je zaměřena technicky více než na humanitní předměty, zde získala nejvyšší ocenění v kategorii Poezie na volné téma. Této kategorie se zúčastnilo 49 studentů (17 ze Zlínského kraje a 32 z Trenčianského kraje), žák Jan Peterka získal zvláštní ocenění poroty jako nejvyšší ocenění v básnické tvorbě, kterou pořadatelé z Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně udělili. Na závěr bychom chtěli veřejnost pozvat na Jarmark v Uherském Brodě, který se koná 13. června na náměstí. Zde chceme veřejnosti ukázat řemeslné obory, které se učí v Uh. Brodě a především úspěšné práce žáků Střední školy Centra odborné přípravy technické. -red-

11 Slovenská delegace navštívila mateřské školy Já a tanec v ZUŠ UB š k o l s t v í Především o průběh školské reformy, která v naší republice začala v roce 2004 přijetím nového školského zákona, a přechod mateřských škol na rámcový vzdělávací program se zajímaly při své návštěvě Uherského Brodu učitelky mateřských škol ze slovenského Martina Po velmi dobrých zkušenostech s exkurzí do mateřských škol v Nitře se pedagogové předprimárního vzdělávání rozhodli opět poznávat a porovnávat. Tentokrát zavítali do dvou mateřských škol v Uherském Brodě. Zajímala je mimo jiné změna myšlení učitelů, kterou přinesl přechod na nový systém fungování škol, řekla Alena Schmilíková, vedoucí oddělení školství, kultury a sportu v Martině. Celodenní program začal v mateřské škole v Havřicích, kde je ředitelka Alena Jabůrková obeznámila s průběhem školské reformy a dokumentací tohoto procesu. V následné diskusi se slovenské učitelky zajímaly o zabezpečení provozu školek v průběhu školního roku i v průběhu letních prázdnin, výšku příspěvku rodičů, počty dětí ve třídách a porovnali jiné, důležité údaje, které jsou spojené se současnou obsahovou reformou školství na Slovensku. Následně si v mateřské škole na Mariánském náměstí společně s ředitelkou Annou Kubišovou prohlédly prostory školky i školního dvora. Všechno si pečlivě nafotily jako inspiraci pro vylepšení vlastních zařízení. Součástí vzdělávací exkurze byla také návštěva dominikánského kláštera, kterou pro ně připravilo Městské informační centrum, a Muzea J. A. Komenského, kde s radostí zasedly do školních lavic v tzv. staré třídě. Foto str. 2. -red- Hudba a pohyb rovná se tanec. Při zápisu do tanečního oboru se právě proto, že tanec je tak mnohotvárný a zahrnuje v sobě tolik oborů, často setkávám s dotazem: A co se v tom baletě vlastně učíte? Na najdete pohled dětí a mladých lidí, se kterými jsem si povídala o tancování, a fotografie z hodin tanečního oboru. Zároveň tímto srdečně zveme všechny zájemce na vystoupení tanečního oboru v pondělí v 18 hod v Domě kultury v Uherském Brodě. Jazykové mosty přátelství Ne nadarmo se říká, že jazyky hýbou světem. O tom svědčí i projekt s názvem Jazykové mosty přátelství, jehož součástí byla i naše škola. Osm nadšenců z řad 8. C se vydalo vstříc cizojazyčnému klání v Uherském Hradišti pod záštitou ZŠ Unesco. Nejednalo se jen tak o nějakou soutěž v cizích jazycích, ale spíše o přehlídku jazykových dovedností dětí ze základních škol z uherskohradišťského okolí. Úkol se skládal ze tří částí: ukázat znalosti o EU, předvést powerpointovou prezentaci o zemi, jež žáky oslovila, zahrát originální scénku ve zvoleném jazyce a v neposlední řadě omámit publikum a porotu svým cizojazyčným umem. Sálem Reduty se vznášela španělská, anglická, francouzská a německá slovíčka Na chvíli jsme se díky úžasné kreativitě dětí ocitli v nádherné Francii, provoněné parfémem Chanel No 5, v sympatické horské hospůdce v Alpách, zatančili si žhavé španělské flamengo, snažili se vyřešit zločin, tleskali nejnovějším výkřikům francouzské módy a na úplný závěr jsme se nechali ukolébat pohádkou. Zkrátka fantazie a originalita měla svůj den! Výkony jednotlivých skupin byly výborné a stanovit jedničku mezi všemi se zdálo zpočátku nemožné, avšak porota i tento tvrdý oříšek rozlouskla. I když ne všichni mohli být ti první, každý z účastníků si odnesl malou odměnu ve formě poukázky na nákup knihy, ale hlavně spoustu nových podnětů učit se cizím řečem a zdokonalovat se v nich. Osmi statečným Výsluňákům patří vřelé díky za jejich ochotu a odhodlání se na projektu podílet, neboť i oni přispěli svou anglickou cihličkou ke stavbě jazykového mostu přátelství. Foto str. 2 Mgr. Monika Machalová uu

12 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA MARIÁNSKÉM NÁMĚSTÍ 100LETÁ h i s t o r i e Střípky ze školních kronik 3. období škola v době poválečné, od roku 1947 do roku 1990 Začínám poslední období historie školy, dobu poválečnou, která byla poznamenána politickými převraty v roce 1948, 1968, prožívala období normalizace i návrat demokracie v listopadu Kroniky nám odkrývají období neméně bolestivé, setkáváme se s osudy pedagogů, kteří museli neustále čelit politickému nátlaku tehdejší doby, kteří se vzdávali svého náboženského přesvědčení, pokud chtěli zůstat u své milované práce i s těmi, kteří až příliš horlivě prosazovali myšlenky politizace školství a marxismu-leninismu. Do poválečného období vstoupila škola plná optimismu a pedagogové se s chutí pustili do své práce. Ve školní kronice z roku 1946/47 se dočítáme: Rozhodnutím okr. šk. r. byla ve školním roce 1946/47 zdejší škola prohlášena za školu vzorovou ve smyslu výnosu MŠ z Ocenění a uznání práce nejpřičinlivějších škol v týdnu dětské radosti Mezi vyznamenanými školami je obecná škola chlapecká v Uh. Brodě. Rokem 1948/49 začíná období komunistické výchovy ve školách, kořeněné tzv. výdobytky socialismu, jak se mezi obyvatelstvem říkalo v minulosti poskytování různých výhod, aby lid náležitě oceňoval nově vytvořené státní zřízení. Od do probíhala v republice akce: Školní mládež sbírá starý papír a textil na nové učebnice. 1. místo v této soutěži získala národní škola chlapecká v Uh. Brodě, jejíž žactvo splnilo předepsanou normu za 5 měsíců na 382,8 %. Nejlepších výsledků dosáhla IV. B třída učitelky Marie Bardonkové. Splnila normu na 700 %... Jako dar republice k IX. sjezdu KSČ zavázala se škola splniti půlroční normu v tomto sběru už do sjezdu v květnu na 150 %. Tento závazek byl překročen a norma splněna do sjezdu KSČ na 264 %. Od roku 1949 fungovala na škole nově ustavená organizace rodičů SRPŠ. Její ustavující schůze byla Velká péče strany a vlády byla věnována hornické profesi a náboru učňů do dělnických profesí. Při náboru žáků na učně do hornictví v tzv. Lánské akci přihlásili se do hornictví oba 15letí žáci opouštějící školu Oba byli pozváni spolu s ostatními učni na 9. červenec 1950 prezidentem republiky Klementem Gottwaldem do Lán. Do každého školního roku vstupovala škola s novým heslem. V roce 1950/51 to bylo heslo: Dále a směleji vpřed k socialistické škole! Ve školním roce 1951/52 byly podle kroniky zavedeny na škole přesnídávky pro žáky: 1/4 l mléka a rohlík za 2 Kčs denně na žáka. 31. srpna 1953 zanikla v Uh. Brodě samostatná chlapecká a dívčí národní a střední škola i samostatné gymnasium a místo nich vstoupila v život 11letá střední škola a 8letá střední škola. Politické procesy 50. let se nevyhýbaly ani školství. U jména pedagoga Jana Petruchy se uv dočítáme, že byl zatčen STB a vyvázán z učitelské služby. V roce 1949/50 se dočítáme: 5.června odeslána státnímu soudu v Praze protestní rezoluce proti zločinům velezrady a špionáže rozvratnické, protistátní skupiny s žádostí o přísné potrestání viníků Od 5. do 10. června podáváno pravidelně denní písemné hlášení o průběhu akce: Republiku si rozvracet nedáme! V následném školním roce vznikly tzv. školní jídelny a družiny mládeže. Zavedení školního stravování žáků brodských škol, nejdříve pro 150 žáků v bývalém hotelu Zdráhal, od února 1951 v bývalé restauraci u Rochů. Od byla zřízena při SŠ chlapecká družina mládeže. A jak se žáci učili českému jazyku? Toto se stalo dokonce bodem průkopnického hnutí na škole. K logickému budovatelskému myšlení a vyjadřování vedli jsme žáky větným rozborem dynamických vět s hojností větných dvojic. Žákovu zásobu slovní obohatili jsme o důležitá názvosloví z praktického života, četbou výchovně politické a budovatelské prózy. Snažili jsme se odstraniti hrubé germanismy Ve školním roce 1952/53 se konal na Třeštílku u Vsetína 1. lyžařský výchovný výcvikový zájezd, placený KNV. Zúčastnilo se ho 23 žáků. Od roku 1954/55 měli učitelé podle ministerského výnosu poprvé dovolenou 8 týdnů. V tomto roce se také účastnili poprvé Dnů mládeže na 1. celostátní spartakiádě v Praze od 23. do 26. června. Od vstoupila v platnost nová platová úprava, podle které byly znatelně zvýšeny učitelské platy. Nástupní platy se pohybovaly od Kčs pro pedagoga se SŠ vzděláním po Kčs pro pedagoga s VŠ. Po 26 letech praxe plat stoupl na Kčs. Ředitelé v 8letkách pobírali Kčs a 11letkách Kčs. Třídnictví se honorovalo částkou 40 Kčs měsíčně a za opravy sešitů pobírali češtináři 3,50 Kčs za 1H týdně a matematici 3 Kčs. V roce 1958 Z podnětu MŠ byly připravovány v našem městě první Uherskobrodské dni J. A. Komenského... Počet účastníků byl stanoven číslem kolem 400 podle počtu sedadel v současném největším sále města, tj. v kině Svět. V témže roce byla v 2. poschodí zřízena a vybavena biologická pracovna z bývalé kreslírny. Prověrky pedagogů byly stálou součástí života. S učiteli idealistického zaměření bylo častěji hovořeno a výsledkem těchto pohovorů bylo, že ze 41 učitelů je nyní 31 učitelů bez náboženského vyznání a 10 setrvává ještě v církvi. Z těchto je 9 matrikových příslušníků církve, do kostela nechodí a uvádějí, že v církvi setrvávají z důvodů rodinných. A jak vypadal život žáků v této době? Od září 1960 měli žáci devátých tříd a později osmých tříd službu ve školní jídelně. Dávali na stůl mísy s polévkou, utírali židle a stoly a po jídle prováděli hlavní úklid v jídelně. Dále byly kontroly, zda žáci jedí polévku, zda dojedí jídlo. Nikdo nesměl s moučníkem z jídelny. Ani výchova nebyla zanedbávána, i když ne vždy se dařilo vše tak, jak si ideologové školství představovali. Může člověk mravně vychovaný napovídat, opisovat, omlouvat se, když není žádné vážné překážky v učení? Může člověk mravně vychovaný být pionýrem a současně ministrantem v kostele? Může takový člověk poslouchat dějepisné učivo o tom, jak církev pronásledovala nekatolíky a hned večer jít do kostela na májovou? I tu ještě něco neklape! A žáci dávali pedagogům někdy pořádně zabrat! Velkou nepříjemnost nám způsobila skupina chlapců a děvčat, která se scházela ve sklepních místnostech u Harnů. Další zklamání bylo nám způsobeno skupinou tří chlapců, kteří nerozvážností chtěli odejít za hranice. Několik vážných případů krádeží, kouření, pití lihovin, večerního toulání dívek, postřelení zbraní, neposlušností ve škole aj. nás přímo varují Nutno dodat, že všichni tito výtečníci byli vždy veřejně odsouzeni a pionýři si jako závazek dali dohled nad těmito podvratníky s cílem jejich převýchovy. Rok 1968/69 přinesl pro žáky 5denní pracovní týden s volnými sobotami, pro učitele období normalizace znamenalo další vlnu prověrek. Podle směrnic MŠ ze dne uvedených v novém pracovním řádu pro výchovné pracovníky, provedl ŘŠ hodnocení učitelů a vychovatelů. Hodnocení bylo projednáno ve výboru ZO KSČ, za přítomnosti zástupce ZV ROH. Výsledek hodnocení byl projednán jednotlivě s každým pracovníkem Hospodářská ropná krize se projevila skrytě i ve školství. Pedagogický kolektiv byl snížen o 1 člena, neboť v letošním roce nebylo povoleno vyučovat dělenou ruštinu už od 31 žáků, ale až od 41. Následovalo období stavebních oprav, přístavby školy, opravy fasády, stropů, budování odborných a poloodborných učeben, přestěhování školní jídelny z budovy kláštera. Samozřejmě vše svépomocí v rámci brigád rodičů, učitelů, žáků, známých pod názvem Akce Z, což jsme s oblibou parafrázovali jako zadarmo. Došlo k otevření nové školy Na Výsluní, rozdělení školních obvodů, vzniku nynějších 3 základních škol, kulovému blesku při přerozdělování pedagogů. 1989/90 Napjatá situace byla nejen na pracovištích závodů, ale také na školách, kde vedení školy byla vyslovována důvěra či nedůvěra Jako ve městě, na závodech, také ve škole vzniklo učitelské Občanské fórum OF. A tím nastává další etapa školství ve městě Komenského. Oslavy 400. výročí narození J. A. Komenského do Uh. Brodu zavítal také prezident ČSFR, pan Václav Havel. Mgr. Jitka Hudečková ZŠ Mariánské náměstí

13 i n z e r c e Motel Pepčín V Havřicích tel , Pro Vás na letošní sezonu opět připravuje víkendové grilování na terase s živou hudbou a spoustou grilovaných specialit. So So So Pá Pá grilování se skupinou DOMINO (rock, pop) se skupinou DOMINO (rock, pop) se skupinou SAMOROST (country) se skupinou SAMOROST (country) Začátky v 18 hodin, vstup volný. V případě nepříznivého počasí se hudební produkce přesouvá do nové, klimatizované restaurace o kapacitě 90 míst s dětským koutkem, která je Vám plně k dispozici na konání rodinných, ale i firemních akcí za velmi výhodných podmínek. Motel Pepčín dále nabízí: * Hotová jídla a minutková jídla po celý den * * Posezení na terase s kapacitou 55 míst a dětským hřištěm * * Ubytování nonstop ve dvou jednolůžkových a 6 dvojlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a TV * * Rozšířené hlídané parkoviště pro 55 osobních vozidel * Rezervace na tel: nebo uw

14 v o l n ý č a s ux

15 SLEDUJTE PRAVIDELNÝ MAGAZÍN O UHERSKÉM BRODĚ NA TV SLOVÁCKO! i n z e r c e Uherský Brode, oslavuj! Broďané, radujte se! Od května letošního roku se totiž bude s železnou pravidelností vyrábět a vysílat televizní zpravodajský pořad o životě města! Vidět ho můžete v premiéře každý lichý pátek na TV Slovácko! Magazín Uherský Brod, jak se pořad jmenuje, vznikl na základě smlouvy, podepsané na uherskobrodské radnici začátkem května. Slavnostního podpisu se zúčastnili starosta města Ing. Ladislav Kryštof a jednatel společnosti J. D. Production, s.r.o., Jan Dudek. Právě pod společnost J. D. Production totiž TV Slovácko, stejně jako TV Zlínsko, spadá. Podle slov ředitele TV Slovácko a TV Zlínsko mgr. Martina Pášmy, který se jednání o výrobě a vysílání magazínu rovněž účastnil, je uzavření smlouvy pro občany Uherského Brodu i obyvatele okolních obcí velice užitečným a přínosným. Ředitel M. Pášma soudí, že tímto krokem se Brod díky svému progresivnímu vedení zařadil po bok měst s mediálně osvícenou politikou: Uherské Hradiště, Zlín, Otrokovice, Kyjov, Veselí nad Moravou, Hodonín, která již své magazíny v programu TV Slovácko, resp. TV Zlínsko, k velké spokojenosti jejich obyvatel mají. Magazín Uherský Brod má premiéru ve vysílání TV Slovácko v roce 2009 každý lichý týden (v roce 2010 to bude pro změnu týden sudý), vždy v pátek, a následně je dva týdny vysílán v reprízách. V měsíci červnu nás tedy premiéry čekají 5. a TV Slovácko najdete v nabídce kabelového rozvodu ve správě SBD Panorama, kde ji naladíte na kanálu S 26. TV Slovácko je rovněž součástí všech balíčků digitální televize Déčko. Na Magazín Uherský Brod se můžete rovněž podívat na internetu: Brodský magazín Vám bude přinášet reportáže o dění ve městě i jeho nejbližším okolí. Svůj prostor tady bude mít kromě informací o činnosti radnice rovněž sféra společenská, kulturní i sportovní! Jakékoliv náměty pro reportáže směrujte na adresu Za celou TV Slovácko Vám přejeme, abyste byli s Magazínem Uherský Brod spokojeni a rádi se na něj dívali! M. Dudek, šéf výroby TV Slovácko / TV Zlínsko uy

16 i n z e r c e GE MONEY BANK Obchodní místo Uherský Brod, Masarykovo náměstí 102 Tel.: Otevírací doba: Pondělí pátek hodin uz

17 Priessnitz trefil postup sekundu před koncem Na závěrečný turnaj, mezi nejlepších 8 florbalových týmů celé ČR, postoupili starší žáci 1. AC Uh. Brod! Na dvoudenní baráž, kterou hostilo Znojmo, se probojovalo šest nejlepších družstev Moravy a kraje Vysočina. O svém postupu rozhodli hráči 1. AC již po třech odehraných zápasech, klíčový byl především souboj s FBC Olomouc. Broďané v něm získali po krásných kombinačních akcích výrazné vedení 4:0 a o osudu utkání se zdálo být rozhodnuto. Proti byli ovšem nadšeně bojující hráči Olomouce, kteří dokázali minutu před koncem vyrovnat na 4:4. V infarktovém závěru dokázal Petr Priessnitz vteřinu před koncem skórovat a prakticky tak rozhodl o postupu svého družstva. O tento výrazný úspěch brodského florbalu se zasloužili: Pavel Jankůj, Aleš Bartoš, Robert Bača, Martin Jurák, Tomáš Olbert, Lukáš Maňka, Jiří Velecký, Martin Halašta, Tomáš Čechmánek, Matěj Sochorec, Vojtěch Mauritz, Michal Veselík, Jan Švehla, Robert Brnula a Filip Gajdůšek, družstvo trenérsky vedli Zdeněk Moštěk a Mgr. Martin Šubík. V Bystřici nad Pernštejnem, kde se finálový turnaj ve dnech koná, narazili Broďané na opravdu vybranou společnost : Pepino Ostrava, Tatran Střešovice, SSK Future, FBC Liberec, Bulldogs Brno a Slávie Ústí n. Labem. Foto str red- Sportovní úspěchy Gymnázia JAK Dne se konala na Lapači soutěž v atletice, další akce UBL středních škol. V kategorii chlapců vedla SPŠ před naší školou o dva body. Abychom si zachovali naději na celkové prvenství v UBL, museli jsme vyhrát. Naši chlapci obsazovali, kromě vrhu koulí, přední místa. Vyhráli jsem skok daleký, štafetu 4x100m a před poslední disciplínou běh na 1500 m jsme na SPŠ ztráceli 4 body. Nezbývalo nám nic jiného než obsadit 1. a 2. místo. Na běh byli nominovaní Roman Vrba, Jiří Šmigura a Radim Krchňaček. Po vlažném začátku se do čela propracoval Roman Vrba a s ním se vytáhl Jiří Šmigura. Oba závodníci stupňovali své tempo, kterému ostatní nestačili, a v tomto pořadí i doběhli s velkým náskokem do cíle. Tím jsme se srovnali se SPŠ na 46 bodů a o našem vítězství rozhodl větší počet prvních míst. Díky tomuto výsledku se o prvenství v UBL rozhodne až v poslední soutěži v kopané dne V soutěži děvčat si naše škola celkové vítězství v UBL vybojovala předem a zde to jenom svým 1. místem potvrdila. Pořadí chlapci: Pořadí děvčata: 1. Gymnázium J. A. Komenského 2. SPŠ 3. COPt 4. SOU 1. Gymnázium J. A. Komenského 2. SOŠ 3. SPŠ Poděkování za výbornou reprezentaci patří oběma kolektivům jak děvčat A. Musilová, L. Bohmanová, A. Křápková, A. Šmídová st., P. Miškářová a M. Vaculínová, tak chlapců T. Zimek, M. Kelíšek, R. Vrba, J.Šmigura, R. Krchňáček, M. Máčalík, O. Rydlo, V. Hudeček, J. Novák a R. Věrný. Foto str. 19. Zdeněk Zemčík Nábor do tenisu TJ Sokol Uherský Brod pořádá nábor do tenisu. Zveme všechny, kde mají chuť si zahrát. Své dítě můžete přihlásit do tenisové školičky. Kontaktní informace u pí Šmilauerové na čísle Těšíme se na Vás! u{ s p o r t IV. ročníku Memoriálu Mgr. Milana Lásky se zúčastnilo 19 žákovských družstev Rotary klub Uherský Brod ve spolupráci s Basketbalovým klubem TJ Spartak uspořádal 6. května 2009 pro žáky základních škol již IV. ročník Memoriálu Mgr. Milana Lásky. Hrálo se ve dvou kategoriích žáků, mladších (6. a 7. třída) a starších (8. a 9. třída) a ve dvou kategoriích žákyň, mladších (6. a 7. třída) a starších (8. a 9. třída). Turnaje se zúčastnilo osm škol regionu Uherský Brod, které přihlásily celkem sedm družstev děvčat a 12 družstev chlapců. Starší žákyně: 1. ZŠ Bánov, 2. ZŠ Pod Vinohrady, 3. ZŠ Na Výsluní Ve starších žákyních mile překvapilo družstvo děvčat ze ZŠ Bánov, které ve skupině A vysoce porazilo družstvo GJAK a ZŠ Mariánské nám. Ve finále pak přehrálo družstvo ZŠ Pod Vinohrady 20:12 a zaslouženě si odvezlo první cenu. Druhé v pořadí, družstvo ZŠ Pod Vinohrady, se dostalo do finále vítězstvím ve skupině B nad družstvem ZŠ Na Výsluní. ZŠ Na Výsluní v utkání o 3. místo pak zvítězilo nad GJAK 18:8. Mladší žákyně: 1. ZŠ Pod Vinohrady, 2. ZŠ Na Výsluní V mladších žákyních rozhodovalo o prvním místě jediné utkání, utkání mezi družstvem ZŠ Na Výsluní a družstvem ZŠ Pod Vinohrady. Lepší byla děvčata ze ZŠ Pod Vinohrady a jednoznačným výsledkem 20:0 získala první cenu. Mladší žáci: 1. ZŠ Prakšice, 2. ZŠ Pod Vinohrady, 3. GJAK Kategorii mladších žáků vyhráli mezi pěti družstvy chlapci ze ZŠ Prakšice. Překvapili již ve skupině A, kde porazili s přehledem GJAK a těsně ZŠ Mariánské nám. Ve finále pak o dva body, 13:11, zvítězili nad ZŠ Pod Vinohrady. Třetí místo získali chlapci z GJAK vítězstvím nad ZŠ Nad Výsluní 20:11. Starší žáci: 1. GJAK, 2. ZŠ Luhačovice, 3. ZŠ Na Výsluní Sedm družstev hrálo v kategorii starších žáků, kde se ve třech skupinách odehrávala utkání o finálovou skupinu tří družstev. Ve skupině A dominovali chlapci GJAK vítězstvím nad ZŠ Pod Vinohrady a nováčkem turnaje ZŠ Strání. Finále ve skupině B si vítězstvími nad ZŠ Mariánské nám. a nad ZŠ Bánov, také nováčkem turnaje, zajistili chlapci ze ZŠ Na Výsluní. Ve skupině C čekalo družstvo chlapců ze ZŠ Luhačovice na v pořadí druhá družstva ze skupin A a B. Ani jedno družstvo, ZŠ Pod Vinohrady resp. ZŠ Mariánské nám., nestačilo na chlapce z Luhačovic, kteří postoupili do finále. Chlapci ze ZŠ Pod Vinohrady si vítězstvím nad ZŠ Mariánské nám., 16:6, zajistili čtvrté místo v celkovém pořadí. Ve finálové skupině opět dominovali chlapci s GJAK a získali první místo za vítězství 43:11 nad ZŠ Nad Výsluní a 30:18 nad ZŠ Luhačovice. V utkání o třetí místo rozhodli ve svůj prospěch až lepším závěrem ZŠ Luhačovice, když šňůrou 13 bodů za sebou porazili ZŠ Na Výsluní 25:14. Celkem bylo sehráno 25 utkání a jak v závěrečném vystoupení mimo jiné konstatoval současný prezident Rotary klubu Uherský Brod MUDr. Vlastimil Pustina: Hrálo se fair play a je důležité, že nedošlo k žádnému úrazu. Účastníci také ocenili hladký průběh celého memoriálu, který organizačně a personálně zajišťovali členové basketbalového klubu. Rotary klub Uherský Brod a Basketbalový klub TJ Spartak děkuje všem zúčastněným školám a jejich žákům za dobrou reprezentaci na Memoriálu Mgr. Milana Lásky, děkuje všem členům pořadatelského týmu za organizační zajištění a těší se na V. ročník, který se uskuteční Foto str. 19. Ing. František Špaček, za hlavního pořadatele Rotary klub UB Kinderiáda opět úspěch pro ZŠ Pod Vinohrady V Uh. Hradišti proběhlo oblastní kolo Kinderiády, což je atletická soutěž pro ročník. Soutěží mezi sebou osmičlenná družstva jednotlivých škol v těchto disciplínách: běh 60 m, skok z místa, hod medicimbalem, hod míčkem, skok daleký a štafeta. ZŠ Pod Vinohrady se umístila na 4. místě z 30 zúčastněných škol. Školu Pod Vinohrady reprezentovali za 2. ročník Klára Ležatková a Marek Janiga, za 3. ročník Gabriela Mandíková a Filip Krajča, za 4. ročník Valerie Buráňová a Dalibor Kolář a za 5. ročník Vendula Vaculová a Pavel Hlavinka. Nejlepšího individuálního umístění mezi závodníky dosáhli Filip Krajča 2. místem a Gabriela Mandíková 3. místem v běhu na 60 m. Foto str. 19. Šárka Meindlschmidová, vedoucí družstva

18 Okresní kolo Atletického čtyřboje žáků ZŠP a ZŠS Jaro je v plném proudu, květnová příroda rozproudí život nejen v rostlinách, ale také v lidech. Zimní dřina v tělocvičně je minulostí, slunce a teplo nás přímo vyzývá k pohybu venku. Tuto soutěž pořádá ZŠP a ZŠS Uh. Brod ve spolupráci s DDM Uh. Brod už řadu let. Vzájemná spolupráce je velkým přínosem pro obě organizace. Pracovníci DDM mají bohaté zkušenosti s organizováním podobných sportovních akcí a pracovníci školy přispívají svým pedagogickým taktem a motivací k lepším výsledkům svých žáků a zajišťují hladký průběh závodů ve funkcích rozhodčích jednotlivých disciplín, zdravotníka a komise pro vyhodnocování výsledků. 13. května se sešla nejlepší 3členná družstva atletů ze ZŠ a MŠ Uh. Hradiště, ZŠP Bojkovice a ZŠP a ZŠS Uh. Brod na stadionu Lapač v Uh. Brodě. Své síly měřili v běhu na 60 m, skoku do dálky, hodu kriketovým míčkem a vytrvalostním běhu. Dívky běžely 800 m a chlapci 1500 m. Atmosféra závodu byla sportovní a přátelská. Závodníci byli motivováni postupem do krajského kola. Na stupně vítězů v kategorii družstva chlapci vystoupil tým Uh. Hradiště na 1. místo, Bojkovice na 2. místo a Uh. Brod na 3. místo. V kategorii družstva dívky zabojovala děvčata z Bojkovic, 2. místo získalo Uh. Hradiště a 3. místo Uh. Brod. Závodníci obdrželi diplomy, medaile a krásné ceny, které financovalo SSŠ při SOŠ Otrokovice. Napětí v řadách zesílilo v okamžiku, kdy byli vyhlašovaní nejlepší jednotlivci. V kategorii chlapci postupují do krajského kola z 1. a 2. místa kluci z Uh. Hradiště a 3. místo je z Bojkovic. U dívek postupují z 1. a 2. místa Bojkovice a ze 3. místa Uh. Hradiště. Poděkování patří všem účastníkům i jejich trenérům, pracovníkům DDM Uh. Brod, porotě i rozhodčím za pohodový průběh krásného sportovního dopoledne. Mgr. Lenka Habartová, ředitelka závodu Sokolská všestrannost žactva Ve dnech 16. a 17. května se konal přebor Sokolské župy Komenského v soutěži všestrannosti. Za naši tělocvičnou jednotu startovali v kategorii mladších žáků I. Vojtěch Vozár a v kategorii mladších žáků II. Jan Vozár, Soňa Zálešáková a Aneta Šohajková. Soutěž se skládá z gymnastiky (čtyři nářadí), šplhu, plavání a čtyř disciplín lehké atletiky. A jak se naši závodníci umístili? Vojtěch Vozár celkově čtyřboj 2. místo, Jan Vozár celkově čtyřboj 3. místo, Soňa Zálešáková celkově čtyřboj 5. místo, Aneta Šohajková celkově čtyřboj 11. místo Všem čtyřem patří poděkování za jejich výkon, který se na první pohled nezdá nějak oslnivý, ale s přihlédnutím k počtu cvičebních hodin, které mají k dispozici, a řady vynechávek kvůli nemocem byli vedoucí spokojeni. Ve srovnání s loňským rokem udělali veliký pokrok. Vojta Vozár byl díky druhému místu v celkovém hodnocení nominován na přebor ČOS do Brna. J. Krejčiřík u Brodský máj 2009 s p o r t Příjemné prostředí sokolského stadionu spolu se slunečným počasím to byla kulisa již 8. ročníku Brodského máje, který tradičně pořádají uherskobrodští sokolové jako vzpomínku na slavné květnové dny roku 1945 a ty, kteří se o naši svobodu zasloužili. Tradičně vítala návštěvníky country skupina Samorost. Po oficiálním zahájení starostou Sokola Jiřím Krejčiříkem a starostou města Ladislavem Kryštofem se rozběhla široká paleta vystoupení. Představili se rodiče s dětmi z TJ Sokol, děti z MŠ Svatopluka Čecha, skupiny z Domu dětí a mládeže, country skupina Hurikánek z Nivnice, žáci gymnázia z Uh. Hradiště s muzikálovým vystoupením a skupiny z ASPV Březolupy a Topolná. Nestárnoucí mažoretky z Vlčnova program zahajovaly a končily. Poslední tečkou programu, který sledovalo kolem 600 diváků, bylo folklorní vystoupení JAKUBu z uherskobrodského gymnázia. Skončilo jedno krásné odpoledne, plné zpěvu, tance a cvičení. Skončilo odpoledne plné setkání známých. Jsme velmi rádi, že se odpoledne všem líbilo a zveme vás na naše další akce. Foto str. 19. Jiří Krejčiřík Nohejbalisté Orla na turnaji ve Slavičíně Celkem 17 nohejbalových týmů bojovalo v sobotu 16. května 2009 ve Slavičíně o pohár tamějšího starosty města. IX. nohejbalového ročníku se zúčastnili i nohejbalisté Orla Uh. Brodu. Svou pouť turnajem zahájili Broďané zápasem s týmem s prapodivným názvem Los Glgos. Přestože ovládli první set, podcenění v druhém setu je stálo vítězství. S remízou na kontě pak vstupovali do druhého duelu proti družstvu s názvem Kámen, který využil nasbíraných zkušeností k vítězství. V posledním zápase tak nezbývalo orlům nic jiného než zvítězit. První set šel podle plánu, ovšem ve druhém přišla řada zaváhání, a tak konečná remíza 1:1 na sety je stála postup ze skupiny. Vítězem turnaje se stal Vlčnov, který si ve finále poradil s nohebalisty z Bohuslavic nad Vláří. Z prázdnou však neodjeli ani brodští orlové, kterým byla udělena cena starosty města Slavičína za bezchybné pískání zápasů. Sestava Orla Uh. Brod: Jiří Sukup, Tomáš Bistrý, Tomáš Moravanský, Omen. Foto str. 19. Sokolská vzpomínka na M. R. Štefánika V sobotu 2. května se sešli zástupci sokolských žup z obou stran hranice při příležitosti 90 let od tragické smrti M. R. Štefánika na vrcholu Bradlo u památníku. Svolavatelem byla Sokolská župa Povážská M. R. Štefánika v čele se starostkou s. Olgou Samákovou, početná delegace, kterou vedla starostka s. Viera Miklášová, přijela z Masarykovy župy Bratislavské. Českou stranu zastupovaly méně početné delegace Slovácké župy a župy Komenského. Při setkání na parkovišti jsme se blíže seznámili s osobností M. R. Štefánika a následující průvod k mohyle byl ukončen položením kytic a projevem s. Olgy Samákové. Tradičně se pokračovalo do rodiště M. R. Štefánika do Košarisk, kde proběhla prohlídka muzea, evangelického kostela a hřbitova, tedy míst, která jsou úzce svázána s rodinou této významné osobnosti společných československých dějin. Milé a srdečné setkání vedoucích delegací nemohlo být zakončeno jinak než informací o připravovaném III. ročníku Sokolských tělovýchovných slavností, které se uskuteční v červnu 2010 v Trenčíně, a samozřejmě o možné spolupráci především s moravskými župami. Jiří Krejčiřík Program sportovní haly TJ Spartak UB sobota FLORBAL Orel neděle FLORBAL Orel UPOZORNĚNÍ: v době od do bude sportovní hala uzavřena! FITCENTRUM otevírací doba zůstává: pondělí, středa a pátek hod. úterý, čtvrtek hod. neděle hod. Navštivte klimatizované prostory Fitcentra i v horkých letních dnech!

19 s p o r t o v n í f o t o g a l e r i e Brodský máj. Text str. 18 Florbalisté 1. AC. Text str. 17 Úspěšní gymnazisté. Text str. 17 Kinderiáda. Text str. 17 Nohejbalisté Orla. Text str. 18 Memoriál Mgr. Milana Lásky. Text str. 18 Uzávěrka příštího čísla Brodského zpravodaje, které vyjde 6. srpna, bude 20. července u}

20 f o t o g a l e r i e Otevírání cyklostezky Uherský Brod Nivnice. Více str. 1 a Ing. Jaroslav Vojta z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR popisuje projekt Magion, jehož prezentaci si můžete prohlédnout ve foyer Domu kultury. Den královny v Naardenu. Více str. 9 a na Vzpomínání na Františka Kožíka. Více str. 3 a na B R O D S K Ý Z P R A V O D A J v y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d j a k o m ě s í č n í k. R e g i s t r a č n í č í s l o M K Č R E Redakční rada: Ing. Pavel Josefík předseda, Markéta Gajdůšková, PhDr. Irena Krejsová, Věra Lovecká, PhDr. Hana Všetečková, Radek Šustek, Soňa Kunčarová Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Scan, Sazba, Grafická úprava, Web: Osvit, Tisk: EUROtisk, tel.: vt

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

TÝDEN NA SEVERU 31. ŘÍJNA 2006 str. 2

TÝDEN NA SEVERU 31. ŘÍJNA 2006 str. 2 Naše základní škola je již druhým rokem zapojena do projektu Comenius Čteme a učíme se spolu s evropskými dětmi. Práce školy nezůstala bez povšimnutí médií. Nestihli jste nějaká vydání? Přinášíme přehled

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

V Bechyni dne 18.9.2013

V Bechyni dne 18.9.2013 V Bechyni dne 18.9.2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si co nejsrdečněji pozvat reprezentanty Vaší školy z řad vyučujících i žáků na 17. ročník točířské soutěže pro studenty keramických maturitních

Více

Město Uherský Brod. Kampaň TADY ŽIJU

Město Uherský Brod. Kampaň TADY ŽIJU Město Uherský Brod Kampaň TADY ŽIJU Představení města Uherský Brod Počet obyvatel v Uherském Brodě: 16 631 Představení města Uherský Brod - poloha Město Uherský Brod se nachází na jihovýchodě Moravy ve

Více

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 OSLAVY 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Obsah KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO... 16 OBECNÍ DŮM... 18 TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 KONFERENCE Šedesáti letům jaderného

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Alternativní doprava 16. 22. 9. 2011 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility nabízí obyvatelům měst příležitost seznámit se s konkrétními trvalými opatřeními na podporu

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007. Zpráva začíná stavem naší

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Srdečně Vás

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV č.j.: 655/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 607 ze dne 31.08.2016 Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s vyhlášením literární

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Závěrečná konference projektu Technické školky

Závěrečná konference projektu Technické školky Závěrečná konference projektu Technické školky Miloš Filip, ČMA, Klub předškolního vzdělávání Dne 18.2.2015 se konala v brněnském hotelu Santon závěrečná konference tříletého vzdělávacího projektu Technické

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Poznávací zájezd BENELUX

Poznávací zájezd BENELUX Poznávací zájezd BENELUX Anglický týden Projektový týden prezentace absolventských prací Lyžařský výcvik Deváťáci se loučí s prvňáčky Žákovský parlament v Praze Úspěchy ve stolním tenisu Mezinárodní taneční

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více