TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRHOVOSVINENSKÉ LISTY"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Duben 2009 Číslo 4 Ročník XIX Otevření horní části Žižkova náměstí Dne 1. dubna byla uvedena do provozu nově upravená horní část Žižkova náměstí. Otevření se zúčastnili zástupci Jihočeského kraje - radní Ing. František Štangl a 1. náměstek hejtmana MUDr. Martin Kuba (na snímku vlevo), který společně se starostou Města Trhové Sviny Ing. Radislavem Buškem provedl slavnostní přestřižení pásky. Stavba byla realizována od 23. září 2008 do 31. března 2009 firmou Stavitelství Matourek s.r.o. Rudolfov, inženýrskou činnost zajišťovala Stavební poradna, spol. s r.o. Původní termín ukončení únor 2009 musel být posunut z důvodu nepřízně počasí. Celkové náklady na realizaci činily ,- Kč z toho dotace z Regionálního operačního programu NUC II Jihozápad , - Kč. V žádosti o dotaci nemohly být zahrnuty náklady na stavební úpravy Husovy ulice (v majetku Jihočeského kraje), bez nichž by nebyla celková stavba ukončena. J. Čajan, foto: P. Hnilička a J.Čajan Město Trhové Sviny je zásobováno pitnou vodou z městského vodovodu, jehož zdrojem jsou dva vrty v lokalitě Lhotka u Třebče. Na podzim 2004 došlo ke zhroucení vrtu HV-2 a přes čtyři tisíce obyvatel se stalo ze dne na den závislých na provozuschopnosti jediného zbývajícího zdroje. V úzké součinnosti města s provozovatelem své vodohospodářské infrastruktury, společností 1. JVS a.s., se Trhovým Svinům podařilo získat v roce 2005 Město připravuje nový vrt další zdroj pitné vody dotaci Ministerstva financí ČR ve výši dvou milionů korun. Z těchto finančních prostředků byl zřízen nový vrt HV-3. Podobný problém je nutno řešit i v případě vrtu HV-1, který pochází z 80. let minulého století, a jež se vlivem místních hydrogelogických podmínek nachází na konci své technické životnosti. Po vyhodnocení nynějších dotačních příležitostí proto město podalo v listopadu 2008 na Státní fond životního prostředí žádost o dotaci v rámci Operačního programu životního prostředí na výstavbu hydrogeologického průzkumného vrtu HV-4. Rovněž v tomto případě provozovatel s městem úzce spolupracoval jak při vyhodnocování dotačních příležitostí, tak při tvorbě projektu hydrogeologického průzkumu a přípravě podkladů potřebných pro podání žádosti. V současné době je dotčený vrt Státním fondem životního prostředí zařazen mezi schválené projekty. Z celkových nákladů ve výši 1,5 mil. korun tak bude dotace tvořit celých 90 procent. Podle harmonogramu prací by měl být nový průzkumný vrt HV-4 realizován ještě v průběhu letošního roku. Následovat budou čerpací zkoušky a po jejich vyhodnocení bude v případě příznivých výsledků možno v blízké budoucnosti zapojit vrt do soustavy zdrojů vody města Trhové Sviny, uvedl technický ředitel 1. JVS a.s. Jiří Lipold. J. Kramářová SDĚLENÍ OBČANŮM Z důvodu celostátní odstávky centrálního informačního systému budou od 1. do 10. května 2009 pro veřejnost zcela uzavřena oddělení těchto odborů MěÚ Trhové Sviny: Odbor vnitřních věcí a obrany * Oddělení evidence obyvatel * Oddělení občanských průkazů * Oddělení cestovních pasů Odboru dopravy a silničního hospodářství * Oddělení registru silničních vozidel J. Hohenberger, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství ŘIDIČI, POZOR! V souladu se schváleným pasportem dopravního značení je provedena změna dopravního značení v ulicích Dělnická, Akátová, Lesní, Mírová, Na Nivách, Na Vyhlídce, Okružní, Slunečná, Školní (část Pískovec), U stadionu a Tovární. V těchto ulicích nebude řešena přednost v jízdě dopravními značkami (stávající budou odstraněny), ale předností vozidel přijíždějících zprava. 1

2 Již dlouhou dobu upozorňuji na chování řidičů v našem městě. Jelikož jsem nezaregistroval zlepšení, odhodlal jsem se napsat tento článek. Řidiči v našem městě mohou zaparkovat auto, kde potřebují. Když projdete střed města s jeho přilehlými uličkami a Nové Město, zjistíte, že chodníky nejsou určeny pro chodce, ale pro automobily. Nejenže tímto chováním řidičů jsou chodníky ničeny, protože nejsou budovány na zatížení automobily, ale navíc řidiči tímto vědomě porušují zákon, který jim stání na chodnících zakazuje (pokud není dopravní značkou povolen), aniž by byli ve většině případů potrestáni. Pak jste svědkem takové situace, jaké jsem byl já, že maminka s kočárkem je nucená jet po silnici v protisměru a riskovat střet s autem, protože nemá možnost projet po chodníku. Na opravy takto poškozených chodníků vynakládá město každoročně nemalé finanční prostředky. Tyto prostředky by hlavně v dnešní době mohly být použity někde jinde. Dne 1. dubna 2009 bylo po rekonstrukci slavnostně otevřeno Žižkovo náměstí. Součástí této rekonstrukce bylo mimo jiné i nové dopravní značení. Je zde nově umístěna dopravní značka Parkoviště s parkovacím kotoučem, omezující dobu parkování maximálně na 2 hodiny. Toto omezení parkovací doby schválila Rada města a jeho smyslem je, aby si občan mohl pohodlně nakoupit a nemusel nákup nosit na odlehlá parkoviště mimo náměstí. Mělo by se tím zamezit celodennímu zaparkování a blokování míst. A moje zkušenost s tímto omezením parkovací doby za první tři dny po umístění? Řidiči parkují nadále bez těchto parkovacích kotoučů! V brzské době bude provedena další úprava dopravního značení na náměstí. Toto omezení parkování na 2 hodiny bude rozšířeno i na parkoviště ve spodní části náměstí a před budovou Komerční banky. Možná, že až pak nastane změna v chování řidičů nebo v důslednosti řešení těchto přestupků. J. Hohenberger Buškův hamr zahájí sezónu 15. května, první akcí ale bude již dubnová Filipojakubská noc V letošním roce bude podobně jako v roce 2008 provoz ve funkční technické památce Buškův hamr u Trhových Svinů oficiálně zahájen 15. května (od tohoto data až do 15. září bude otevřeno od 10 do 17 hodin denně kromě pondělí, prohlídky s výkladem jsou každou hodinu, poslední se uskuteční v 16 hodin). První akcí pro veřejnost bude ovšem již tradiční Filipojakubská noc pálení čarodějnic a stavění májky, program začne na hamru 30. dubna v 15 hodin. Čarodějnice a divé bytosti v kostýmech budou odměněny malou pozorností, nebude chybět ani opékání špekáčků, zdobení hamerské čarodějnice i její následné upálení, informovaly provozovatelky Buškova hamru Pavla Majerová a Lenka Kříhová. Doplnily také, že pro letošní rok je připravena celá řada kulturních akcí, mnohé z nich jsou již potvrzeny např. 12. června na hamru vystoupí Kamil Střihavka, 4. července Divadlo SemTamFór ze Slavičína a 24. července znovu zahrají brněnští Čankišou, jejichž loňský koncert zcela spláchla letní vydatná bouřka. V jednání je i příprava řemeslného setkání kovářů či koncert populární jihočeské slupiny Nezmaři. Těšíme se na všechny naše návštěvníky, kteří sem zavítají za unikátní technickou podívanou, i na ty, jež láká příjemné posezení či kulturní zážitek uprostřed přírody. Na závěr bychom chtěly touto cestou poděkovat Městu Trhové Sviny za vstřícný přístup při přípravě nové sezóny, za mnohé můžeme jmenovat získání originálu filmu o hamernících z roku 1956, který bude na hamru v AKTUÁLNĚ Nekázeň řidičů? Ale proč ne, když je jim to beztrestně umožněno... nové kvalitě k vidění při každé prohlídce. Více o Buškově hamru najdete na našem webu uzavřely provozovatelky. V. Heidinger Zápis dětí do mateřských škol dubna 2009 Kritéria přijímání dětí do mateřské školy 1. Věk dítěte Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od tří do šesti let. / 34 odst.1 škol. zákona/. 2. Přednostní přijímání dětí a./ K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky / 34 odst. 4 škol. zákona/. b./ Dále se přednostně přijímají děti zaměstnaných matek a rodičů s trvalým bydlištěm v Trhových Svinech. c./ Věk dítěte 3. Přijímání na zkušební dobu Ředitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce / 34 odst. 3 škol. zákona/ 4. Podmínky pro přijímání dětí Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je nutné dodržet tyto podmínky: Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním / 34 odst. 5 škol. zákona a 50 zákona č.258/2000/. 5. Přijetí dítěte Ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte v souladu 165 odst. 2 písm. b/ zákona č. 561/2004 Sb. Ve správním řízení. O přijetí dítěte v takovém případě vydá správní rozhodnutí, v němž se uvede také den, k němuž se dítě přijímá. To znamená, že ode dne, k němuž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, je zákonný zástupce dítěte povinen platit úplatu za předškolní vzdělávání podle 123 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. v plné výši. 6. Naplněnost mateřských škol a/ Při naplněnosti jedné mateřské školy je dítě přijato do druhé mateřské školy. b/ V případě ztráty zaměstnání matky nebo čerpání mateřské dovolené, může být z kapacitních důvodů docházka dítěte ukončena /přerušena/, jestliže dítě není předškolák.c/ Při uvedení nepravdivých či neúplných údajů ve správním řízení, lze kdykoliv zrušit rozhodnutí o přijetí. A. Felendová, ředitelka MŠ Otázka pro... Ing. Františka Vedla, akvizitora řetězce prodejen LIDL: Jak to vypadá s otevřením nového supermarketu LIDL v Trhových Svinech? V současné době probíhá územní řízení, pak by mělo následovat stavební řízení a samotná realizace stavby. Podle našeho harmonogramu by prodejna měla být otevřena v prosinci letošního roku. Zákazníkům mohu vzkázat, že u nás naleznou také řeznictví, pekařství a cukrářství a diskontní obchod s textilem KIK. P. Vicková 2

3 Karneval mateřských škol se konal tentokrát Na Vráži Už několik let bývá pravidlem, že se v únoru koná dětský karneval. Letos i jiném prostředí v Restauraci Na Vráži. Zúčastnily se děti MŠ Beruška a MŠ Čtyřlístek z Trhových Svinů. Občerstvení pro nás zdarma měl pan Hanzal pro všechny jako sponzorský dar. Tímto mu moc děkujeme. V karnevalovém reji se představila spousta dětí s různými maskami. Nechyběli piráti, princezny, Spidermani, broučci, zvířátka a klauni a mnoho jiných báječných masek. Na závěr byly děti vyfotografovány a začala diskotéka. A pak už autobusem zpět do mateřské školy na oběd. Těšíme se zase na příští rok. I. Pařízková, učitelka MŠ Beruška Školní jídelna umožňuje objednání obědů elektronicky - jak postupovat? Školní jídelna Základní školy v Trhových Svinech od března letošního roku používá nový systém objednávek obědů prostřednictvím internetu, mobilního telefonu a WAPu. Pro registraci strávníků a pro objednávání stravy na internetu postupujte podle následujících pokynů: 1. Stravu lze objednávat na internetu na adrese: 2. Zde zvolte položku Přihlášení uživatele. 3. Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku Číslo zařízení: Jste přihlášeni do jídelny ZŠ Trhové Sviny. 4. Vyplňte položky Uživatel a Heslo (viz. níže) a dejte Odeslat. Jste přihlášeni do systému a můžete objednávat stravu. 5. Pro objednávání stravy zvolte položku Objednávky stravy. Proveďte po žadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat. Položka Výdej stravy prozatím nesouhlasí se skutečností (chybně vykazuje, že strava nebyla odebrána). Tuto chybu se budeme snažit v nejbližší době odstranit. 6. Ze systému se odhlašte potvrzením položky Odhlášení uživatele. Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na Objednání nebo odhlášení stravy na určitý den lze provést nejpozději do 14 hodin předchozího dne. Pro první přihlášení do systému má každý nastaveno uživatelské jméno ve tvaru: " prijmenijmeno " bez diakritiky a bez mezery. Příklad.. Josef Novák, Uživatel = novakjosef Heslo = číslo karty na stravování bez dvojčíslí v závorce Příklad.. číslo = (12) 12345, heslo = Heslo a další údaje(zasílání ů, ová adresa.. ) lze měnit po přihlášení v Nastavení uživatele. em lze zasílat: - potvrzení objednávky - nedostatečnou výši konta - neodebranou stravu - měsíční přehled Nadále zůstává v platnosti možnost volby stravy na objednávacím boxu v jídelně ZŠ. M. Vyšinková, ved. školní jídelny tel.: Název tohoto měsíce je odvozen od času, kdy v přírodě krásně kvetou stromy a květiny. První den měsíce května je v kalendáři označen jako Svátek práce. Je mezinárodním svátkem, který se slaví již od roku Byl zaveden v upomínku stávky dělníků v Chicagu roku Zatímco politicky motivované oslavy 1. máje jsou poměrně mladé, historie svátku jara, lásky a plodnosti je stará tisíce let. Jeho oslavy jsou známy jak ze starého Říma, tak i z keltské a germánské kultury. K oslavám jara a síly přírody patřilo i stavění májky. Ta má být vlastně sexuálním symbolem značícím spojení muže a ženy. Je to kmen stromu, Je měsíc květen jen lásky čas? jehož vrchní větve jsou ponechány a ozdobeny pestrobarevnými fáborky. V naší zemi je 1. máj ještě spjat s poezií K. H. Máchy. A on samotný se pak stal jakýmsi patronem zamilovaných. Značná část Pražanů se proto nechodí líbat pod rozkvetlou třešeň, ale k jeho pomníku na Petříně. Na druhou květnou neděli připadá Den matek. Vyjadřuje úctu ženám-matkám a jejich roli ve společnosti. Původ tohoto dne můžeme nalézt již ve starém Řecku, kde byla uctívána Rhea, matka všech bohů. Podobné slavnosti se konaly také v Římě, kde matkou bohů byla Cybele. V novodobé historii pocházejí první zmínky o tomto svátku z Anglie 16. století. Roku 1914 byl pak tento den oficiálně prohlášen národním svátkem USA. Do naší země přišel tento svátek kolem roku 1918 a začal se slavit v roce1923 na popud Alice Masarykové, dcery našeho prvního prezidenta. Druhým svátkem žen je MDŽ. Jeho historie sahá do přelomu 19. a 20. století. Na počátku byla v roce 1857 stávka amerických žen pracujících v textilních továrnách. Chtěly se domoci zlepšení pracovních podmínek. Při stávkách v roce 1911 došlo i ke ztrátám na životech. Paradoxně pouhý týden před touto tragédií proběhly v Německu, Rakousku a Dánsku oficiální oslavy prvního Mezinárodního dne žen. Datem oslav je 8. březen. Za povšimnutí stojí, že na mužskou část populace žádný svátek nezbyl. Jestli slavit Den matek, MDŽ nebo obojí, je na rozhodnutí každého z nás. Pro zajímavost uvádím několik dalších dat, která svědčí o tom, jak je květen mimořádně bohatý na události. Posuďte sami: vstup ČR do Evropské unie Pražské povstání českého lidu proti nacistům podepsání bezpodmínečné kapitulace Německa a tím ukončení 2. světové války v Evropě poslední výstřely 2. sv. války v Evropě - Milín u Příbrami úmrtí skladatele Bedřicha Smetany - zahájení hudebního festivalu Pražské jaro na počest B. Smetany (od roku 1946) zahájení pravidelného rozhlasového vysílání Československého rozhlasu s názvem Radiojournal (Praha Kbely) atentát na říšského protektora R. Heydricha spáchaný rotmistry Kubišem, Gabčíkem a Valčíkem výstup na Mount Everest Novozélanďan E. Hillary a nepálský šerpa T. Norgay bitva u Lipan její tragika tkví v bolestném střetnutí Čechů s Čechy, kdy v určitém smyslu prohrály obě strany Každý z nás má i své soukromé zážitky nebo výročí v tomto krásném měsíci. Ať v tom letošním prožijete samé pěkné a příjemné. V. Heidinger 3

4 HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ SVINENSKÝ POUTNÍK Čtvrtá část Směrem jižním od rohu náměstí, kde se potkává Farní ulice s Novým městem, pokračuje ulička Braňka, kterou na úřadech píší jako ulici Mlýnskou - to podle mlýna na východní straně. Za dřevěným mostem se Braňka mění v táhlou ulici Svatotrojiční s chudými novějšími domky, po levé straně je ještě místy nezastavěná. Končí u trojúhelníkovitého parku vysázeného Okrašlovacím a zvelebovacím spolkem vedeným lékárníkem Weyszerem. Po něm park dostal své jméno - Weyszerův. I když někdy užíval názvu Velký. Je vybaven několika lavičkami a zahradním altánem. V zahradě domu číslo 510 stojí kamenná Boží muka na špici zdobená koulí a latinským křížem. Dá se říci, že přímým pokračováním Svatotrojiční je cesta do Boršíkova, Čížkrajic a Německého Benešova. Před parkem se kromě přímého dělí ještě do dalších dvou směrů. Jedna cesta uhýbá vlevo směrem k mlýnům, po levé straně jsou už jen tři domky a dvě stodoly, po pravé straně se rozprostírá pískárna s Johnovou výrobnou cementových rour. Pokračujeme do úžlabiny k chalupě postavené v místě bývalé obecní cihelny s hliništěm již celým zarostlým trávou a dále k samotě Mokrovec. Druhá cesta odbočuje vpravo okolo Weyszerova parku ovocnou alejí mezi poli kolem trojbokých Božích muk a kamenné lavičky dále k poutnímu kostelíku Nejsvětější trojice a k ostatním svatotrojičním jednotám. Z jihozápadního rohu náměstí vybíhá ulice směrem k tržišti přes dřevěný most na betonových základech vybudovaný brzy po válce. Vznikla odstraněním starých masných krámů, kterých bylo po každé straně patrně jakéhosi průjezdu k bývalým jatkám asi šest. Kolem cesty není žádná zástavba, pouze dva rohové domy na náměstí a stodola nárožního domu v loubí. Tržiště se nachází hned za potokem, kam bylo přeloženo z náměstí v roce 1907, protože už asi nebylo kam šlápnout. Po levé straně je místo pro prasata po pravé pro hovězí dobytek. Při vstupu stojí dřevěná bouda, kde se prodávají dobytčí pasy, vpravo dole bouda se záchody a místností pro výčep piva. Tržiště je ohrazeno železnými tyčemi, které drží kamenné sloupky, po obvodu jsou vysázeny stromky. Cesta pokračuje za kopcem kolem stavení u Hastrmana a Ficlů mlýna směrem k Mohuřicím. Vraťme se však k hlavní ulici protínající náměstí a pokračujme jí směrem na západ k Českým Budějovicím. Dostaneme se do Nedrtálu, jehož název je odvozen z německého Nieder Tal (úzké údolí). Po dřevěném mostě přejdeme Farský potok a o tři domy dále narazíme na odbočku k Něchovu a do Krumlova. Pokud půjdeme touto ulicí pěšky, musíme přejít Svineský potok po úzké lávce, pokud pojedeme vozem, nebo povozem, překonáme potok mělkým brodem. Za potokem stojí několik domků směrem k Valutů strouze a několik domků po levé straně cesta do Něchova. Od Valutů strouhy po cestě vlevo projdeme Stružkou, nebo-li Malou strouhou polní cestou až k tržišti. Pokračujeme-li po budějovické silnici, přijdeme k odbočce vpravo, která vede k Ferendici. V těchto místech odbočuje pěšina na druhou stranu ke Březí. Směrem k Budějovicím stojí jen několik domků, po pravé straně stodoly a zahrady, pak jatka a Králova kruhová cihelna. Jatka, hrdě nesoucí nápis Jatka společenstva řezníků a uzenářů, byla vystavěna v roce 1905 jako dvě budovy se štíty k silnici. Štíty jsou zdobeny býčí hlavou mezi dvěmi sekerami a tradičním lvem se sekerou. Na stěně k městu je vymalována reklama Paškovy zámečnické dílny. Za jatky, u pěšiny vedoucí ke kostelu, stojí zděná kaplička se sedlovou, taškami pokrytou střechou, nad níž je usazena hliněná koule s dvojitým křížem. Ve výklenku je zavěšen obrázek zdobený věncem, výklenek je uzavřen plotovými vrátky. 4

5 Do svinenských kašen je přiváděna užitková voda převážně dřevěným potrubím z rybníka Dymáčku těsně sousedícím s Velkým rybníkem nad Staškovou pilou. Milně se většina občanů domnívá, že je voda přiváděna z Velkého rybníka. Dymáček je napájen Jalovou strouhou, vytékající ze Svinenského potoka pod Pěčínem. Kromě hlavní kašny jsou ještě další velké čtyřhranné kašny: v Novém městě před odbočkou na Bukvici - v rozšířeném místě před domem č. 184, ve Farní ulici pod farou před domem č. 231, na Kozím plácku, v dolní části náměstí před Občanskou záložnou a poslední v Nedrtále před domem č. 77. Koryta a menší obdélníkové kašny jsou v Novém městě před domem č. 339 a před domem č. 253, ve farní ulici po levé straně za soudem a před hospodou U Matoušků na rohu ulice Zahradní a ulice vedoucí k jižnímu vchodu kostela. Pitná voda se nosí od Studýnka a od obecních pump v Novém městě před domem 249 a na Býčím plácku. Mimo to mnoho domů má své vlastní studny a pumpy. J. Čajan, F. Stráský, foto archiv kříž kaplička kašna pomník most brod lávka milník silnice cesta polní cesta pěšina hranice katastru vodní toky, mokřady parky, strouhy mlýn hamr TRŽIŠTĚ: 1 - hovězí dobytek 2 - vepřový dobytek 3 - Kozí plácek 4 - Býčí plácek 5 - obecní pískárna (vysvětlivky platí pro obě mapy) Je libo cihlu zlata? Zlato zná každý. Snubní prstýnky či rozmanité šperky jsou většinou běžnou součástí našeho života. Zlato však existuje i v jiné podobě, v té, kterou většinou známe jen z dobrodružných či akčních filmů. Ano, správně. Vychytralí, více či méně sympatičtí lupiči, jsou většinou nadšenými sběrateli zlatých cihel, které se ovšem nacházejí v pekelně střežených budovách, jež nazýváme bankami. A právě do té nejdůležitější a nejhlavnější ze všech našich bank České národní banky (ČNB) se na konci března vydali na exkursi studenti sekundy trhovosvinenského gymnázia. AKTUÁLNĚ Centrální banka našeho státu sídlí ve velkém bloku budov bývalé Živnobanky v ulici Na Příkopě, naproti Prašné bráně a Obecnímu domu. Jak asi všichni víme, ČNB pečuje o stabilitu měny, provádí měnovou (fiskální) politiku, řídí peněžní oběh, vykonává dohled nad celým bankovním a finančním sektorem a jako jediná smí vydávat bankovky a mince. Její předchůdkyní byla Národní banka československá, založená čs. vládou v roce V roce 1950 pak podle sovětského vzoru vznikla Státní banka československá, jež se na dlouhou dobu stala jedinou monobankou. Do ČNB lidé pro peníze nechodí není to běžná komerční banka. Od roku 2002 tu však už 5 přes 100 tisíc návštěvníků zhlédlo zajímavou stálou expozici Lidé a peníze, jež je umístěna v původním trezoru Živnostenské banky. Sem zamířili i naši studenti. Do expozice se vchází masivními osmitunovými ocelovými dveřmi starého trezoru, z něhož jsou uvnitř zachovány i některé původní bankovní schránky. V rámci hodinu a půl trvající prohlídky (na kterou je potřeba se ovšem se značným předstihem objednat) návštěvníci zhlédnou několik krátkých filmů a v desítkách vitrín si mohou prohlédnout stará platidla, mince a papírové peníze různých dob i států, zejména však mince a peníze používané v českých zemích. Před vstupem do trezoru je sice nutno od-

6 ložit mobily i fotoaparáty, je však doporučeno vzít si s sebou své peněženky. Pod UV lampou se totiž každý může vlastnoručně přesvědčit, že jeho papírové peníze jsou skutečně pravé. Žádný padělek prý zatím odhalen nebyl. Největší tahák celé výstavy si však pohodově trůní za neproniknutelným sklem. Je to jedna tuna opravdových zlatých cihel, jež na konci března měla hodnotu přes 28 milionů dolarů či 610 milionů korun! Zlaté rezervy ČNB jsou součástí devizových rezerv našeho státu. Ty jsou z převážné většiny tvořeny cennými papíry (na počátku dubna 2009 měly hodnotu 26,7 miliardy eur), ale hned druhou největší položkou je zlato (na počátku dubna v hodnotě 295 milionů eur). V současnosti uchovává ČNB zhruba 12,5 tuny zlatých rezerv. Ve srovnání s minulostí je to relativně málo například ve 30. letech minulého století vlastnila československá centrální banka až 70 tun zlata! Zlaté cihly jsou z ryzího čtyřiadvacetikarátového zlata. Karát (Kt) je jak známo bezrozměrná jednotka ryzosti klenotnických zlatých slitin. Její výpočet vychází z předpokladu, že ryzí zlato o obsahu 1000 g/kg má ryzost 24 karátů. Mnozí možná neví, že nejběžnější dnes vyráběné klenotnické slitiny pro výrobu šperků (nejčastěji slitiny se stříbrem a mědí) mají ryzost jen asi od 9 do 18 karátů. Vysoká cena šperků není tedy dána ryzostí, ale spíše uměleckým provedením. Ryzost se uvádí buď v tisícinách vyjadřujících podíl zlata ve slitině nebo v tradičních karátech. 24 karátů (ryzí zlato) tedy vyjádříme podílem 999,9/1000, 232/3 karátu (dukátové zlato) podílem 986/1000 a např. 18 karátů podílem 750/1000. Ani ten nejschopnější zlatník není schopen určit přesnou ryzost zlata pouhým Oblastní kolo Mateřinka 2009 Každému z nás utkvěly v paměti, první lásky, první pusa od Péti za rohem v herně mateřské školky.v našem klubu předškoláků vzplanula velká láska Honzíka a Karolínky. Najde jen o jednu pusu. Honzík dobývá srdce Karolínky svými dárky, skutky i milým pohlazením. A tak se zrodil nápad, na jaké téma připravit vystoupení v Mateřince v Českých Budějovicích. Píseň Heleny Vondráčkové Mám tě rád byla hitem uplynulých měsíců, kdy jsme vytrvale a s velkým elánem nacvičovali naše vystoupení Zamilované kopretiny. Má tě ráda ta či jiná, to ví jen kopretina. Až jí lístky spočítám, tak to budu vědět sám. Jestli Madla nebo Katka, jestli Jana nebo Radka. Kopretina žlutobílá všechno ráda prozradila. Teď se hřeje na sluníčku a já myslím na Aničku - úvodní báseň, kterou se Honzík Lukáš a Marek Holub naučili a s velkým přehledem snad během 5 minut, nás zavedla do světa zamilovaných. Už nám zbýval poslední den před naším vystoupením v Českých Budějovicích. A tak, abychom měli jasno, jak bude naše píseň znít na prknech, která znamenají svět, naplánovali jsme zkoušku v kulturním domě. Asi proto, že jsem nemohla sedět v hledišti, neměla jsem z vystoupení nejlepší pocit. 26. března přišel náš velký den. Skupina 22 dětí s rozzářenýma očima přijela do Domu kultury Metropol v Českých Budějovicích, kde se uskutečnilo oblastní kolo Mateřinky přehlídka vystoupení Mateřských škol z Jihočeského kraje. Hned v přízemí nás čekala krásná výstava dětských prací, které všichni s úžasem obdivovali. V dopoledních hodinách proběhla zkouška, kdy jsme vše doladili po technické stránce. Děti netrpělivě očekávaly slíbené vystoupení. Ještě načesat culíčky a převléknout do zářivých kopretinových obleků, které pro nás s velkým nasazením zhotovila pani Komendová. Už jenom úvodní slova a děti vcházejí na jeviště rozzářené jako nejjasnější hvězdy. S úžasem obdivují plný sál. Zaznějí první tóny, všichni se rozvlní, z děvčat se stávají kopretiny, z chlapců páni dobyvatelé. Děti si Mateřinku opravdu užily a za svoji píli sklidili ohlušující potlesk. Pro všechny z nás to byl náročný den, ale jedna z posledních otázek byla: Paní učitelko, kdy budeme zase tancovat? M. Štanglová, učitelka mateřské školy okem. K tomu je zapotřebí alespoň rychlé zkoušky na tzv. prubířském kameni (buližníku). I hmotnost zlatých cihel je různá. Uvádí se buď v gramech nebo v tradičních jednotkách, tzv. trojských uncích (31,103 g). Ty jsou základní váhovou jednotkou na mezinárodních trzích s drahými kovy (angl. Troy weight nebo Troy ounce). Název pochází z francouzského města Troyes, kde se v této jednotce ve středověku poprvé obchodovalo. V roce 2008 byla prolomena historická hranice 1000 dolarů za trojskou unci. Zlaté cihly jsou rovněž tzv. investičním zlatem. To má nejčastěji podobu právě zlatých slitků (cihel či cihliček) nebo zlatých mincí. Zejména v dnešní době asi budou mnozí toto investiční zlato nakupovat, a to jako pojistku proti následkům finanční krize či v obavě před možnou velkou inflací. ČNB však vlastní investiční zlato neprodává. Jedinou výjimkou jsou občas vydávané zlaté české pamětní mince (o ryzosti 24 karátů), které mají navíc i rostoucí hodnotu numismatickou. Běžný zájemce tedy musí sáhnout k zahraničním produktům. Přes internet je možné zakoupit např. zlaté slitky švýcarské (od 1 do 50 g) či rakouské (od 100 do 1000 g). Kilogramový slitek přijde zhruba na 600 tisíc korun. Investiční slitky jsou vždy z ryzího zlata. To ovšem zcela neplatí pro investiční zlaté mince, které mívají karátů. Éru moderních investičních mincí zahájil v roce 1967 jihoafrický Krugerrand (22 Kt), který je dodnes celosvětově nejpopulárnější zlatou mincí, jíž se prodalo takřka 60 milionů kusů! Velmi populární je také Vídeňský filharmonik (24 Kt), australský Nugget (24 Kt), čínská Panda (24 Kt), americký Eagle (22 Kt, ražený podle zákona výhradně z amerického zlata) či kanadský 6 Maple Leaf (který prý dosahuje největší ryzosti 999,99/1000). Všechny tyto mince se inspirovaly úspěchem Krugerrandu a začaly být v různých hmotnostech raženy mezi léty Cena za trojskou unci těchto mincí se na současném trhu pohybuje kolem 21 tisíc korun. Nižší ryzost některých mincí ale neznamená, že by např. v uncovém Krugerrandu bylo méně zlata než v uncovém Nuggetu Krugerrand bude jen o něco větší a těžší, a díky příměsi jiného kovu také odolnější. Ale vraťme se zpět do expozice ČNB. Na studenty tu na závěr čekal ještě jeden zajímavý exponát. Pod dohledem kamer a bdělých zaměstnanců banky si mohli jeden po druhém osahat a potěžkat skutečnou zlatou cihlu o váze 12,5 kg. To je nezapomenutelný zážitek i pro dospělé návštěvníky, přičemž každého překvapí zejména velká hmotnost zdánlivě malé cihly. A poučení na závěr? Se zlatými cihlami z banky raději neprchejte, pravděpodobně vás budou zdržovat! Mgr. F. Slípka, foto: www, ČNB Tuna zlatých cihel v expozici ČNB Gymnazisté se opět prosadili V březnu a na počátku dubna se konaly další žákovské a studentské předmětové soutěže. V okresním kole olympiády z českého jazyka obsadil Michal Kříha z kvarty vynikající 1. místo, Lucie Korecká z oktávy skončila pak ve starší kategorii na místě druhém. Oba dva tedy postoupili do krajského kola. V únorovém čísle Trhovosvinenských listů jsme informovali o úspěchu Martina Jaroše z kvarty, který tehdy zvítězil v okresním kole dějepisné olympiády. Začátkem dubna tento úspěch ještě znásobil, když zvítězil i v krajském kole téže soutěže a postoupil do celostátního finále. Po loňském úspěchu Lucie Korecké v olympiádě z anglického jazyka, která se rovněž probojovala až do celostátního finále (v němž skončila na 4. místě) má tak Gymnázium Trhové Sviny i letos svého zástupce v celostátním kole. Mgr. F. Slípka Příjem inzerce Městský úřad Trhové Sviny tel. podatelna: více na Montáže a opravy satelitní techniky (GITAL SKYLINK UPC direct, DIGI TV) Petr Osčatko, Borovany Tel Jste příliš zaměstnáni a nemáte čas na domácnost? Pomohu vám uklidit, vyžehlit atd. Ráda vypomohu i starším lidem s úklidem. Tel Spolehlivost a dohoda jistá.

7 Historie mobilní komunikace (závěr) Ve třech minulých dílech jsme probrali historii vzniku mobilního telefonu. Na závěr bych tedy měl uvést příklad ze současné špičky mobilní komunikace. Za několik měsíců to pravděpodobně nebude platit, ale s tím se nedá nic dělat. Vývoj naštěstí zastavit nelze. Jakým směrem se asi bude ubírat vývoj mobilních telefonů? Zřejmě budou mít lepší displeje s vyšším rozlišením, uvnitř budou pracovat rychlejší procesory, stále více bude telefon nahrazovat stolní počítač. Samozřejmostí bude plná internetová konektivita s kvalitním přenosem obrazu v reálném čase, včetně digitální televize. Kdo je tedy současným králem mobilů a odkud Mineralogické a geologické zajímavosti Trhovosvinenska /1/ Čtenáři Trhovosvinenských listů budou mít možnost blíže se seznamovat s geologickými zajímavostmi v okolí Trhových Svinů a s aktuálními problémy z geologických věd. Porozumět neživé přírodě, která není tak neživá, jak vypadá, jen záleží na tom, jak se na ni budeme dívat. Každý z nás se může stát objevitelem a nálezcem něčeho zajímavého, co vytvořila příroda za miliony let. Tuto historii v podobě nerostu, horniny nebo zkameněliny si může nálezce přinést domů, kde mu bude neustále připomínat krásné chvíle strávené v přírodě. Články by měly vzbudit zájem o neživou přírodu, protože jen člověk znalý problematiky, může v současné době i v budoucnu kompetentně rozhodovat o ochraně neživé i živé přírody. Autor bude vděčný za každou kritickou poznámku a informaci o nových lokalitách a geologických zajímavostech. Šperkový kámen vltavín Jihočeské vltavíny patří svým vzhledem a svěží zelenou barvou mezi nejkrásnější tektity. První písemná zpráva o tektitech pochází z Číny od Lin Suna z roku 950, z období, kdy vládla v Číně dynastie Ťang. Tmavým kamenům, které místní obyvatelé nacházeli na polích na poloostrově Lej-non-pan-tao, říkali leigong-no (černé kameny). Tato písemná zpráva byla objevena V. E. BARNE- SEM a zveřejněna v roce Obdobná skla byla nalezena a popsána i z jiných částí světa a profesor E. F. SUESS pro ně v roce 1900 navrhl souhrnné označení tektity (z řeckého tektos-tavený). Jejich původ přičítal k původu kosmickému. V jižních Čechách byla zelená sklíčka nalézána na polích především v okolí Týna nad Vltavou, která profesor J. MAYER popsal jako chryzolity (chryzolit-olivín, křemičitan hořčíku a železa) a zveřejnil o nich pojednání v roce V současnosti užívaný název vltavín-moldavit odvodil od názvu řeky Vltavy profesor F. X. M. ZIPPE v roce První moravské vltavíny z okolí Třebíče byly popsány profesorem F. DVORSKÝM, které byly do této doby považovány za sklo ze starých skláren. Dnes pokládáme vltavíny za skla vzniklá roztavením pozemských hornin po dopadu mimozemského tělesa (impaktová teorie) v mladších třetihorách do oblasti dnešního kráteru Ries u Sttugartu ve SRN. Vzdušnými víry a proudy plynů se sklovitá hmota rozptýlila především do jižních Čech a na jižní Moravu. Vltavíny byly nalezeny i v okolí Chebu v západních Čechách a i na jiných místech podél vodních toků Vltavy a Labe. První českou monografii o vltavínech napsal v roce 1928 F. HANUŠ. V roce 1942 vyšla kniha J. OSWALDA Meteorické sklo. Vltavínovou problematikou se zbývala celá řada autorů a dnes existuje i bohatá literatura pojednávající o vltavínech. Podrobně se vltavínovou problematikou zabývali ADAMOVSKÁ ( 1965, 1967, 1973, 1979), BAKER (1959), BARNES a BORNES (1973), BOU- ŠKA (1964, 1965, 1966, 1971, 1972, 1978, 1987, 1990), GROLIER (1985), Ó KEEFE (1963, 1976), OSWALD (1935, 1942), ROST (1941, 1962, 1969, 1972, 1973), TUČEK (1972) a celá řada dalších autorů. V 80. a 90. letech byla ve vědeckém světě položena tzv. vltavínová (tektitová) otázka, oživená zájmem o vltavíny, jako drahé kameny. Jsou pořádány mezinárodní konference o vltavínech, s vltavíny se setkáváme na mineralogických burzách pořádaných v naší republice i v zahraničí, najdeme je v prodejnách se šperky. Reprezentativně instalovanou sbírkou vltavínů se může pochlubit muzeum v Týně nad Vltavou. Vltavíny udivují rozmanitým tvarem a povrchem rozbrázděným nejrůznějšími zářezy, rýhováním a jamkami. Takto členitý povrch se nazývá skulptace. Vznik nerovností je vysvětlován pozvolným naleptáváním různě sycené vody v dlouhodobém uložení v písčitém štěrku. Čerstvě vykopané vltavíny mají silně lesklý HOBBY 7 přišel? Přijel z Japonska, což není překvapení, a nese označení Toshiba TG01. Sice ještě není v prodeji, ale nic výkonnějšího zatím na trhu není. V Toshibě se nikdy inovací nebáli a na nově představeném komunikátoru TG01 je to znát. Své nadcházející vlajkové lodi totiž dali konstruktéři do vínku dotykový displej úhlopříčky rovných 4.1 palce (tedy 10,4 cm) s rozlišením WVGA (tedy 480 x 800 bodů). Prozatím nepřekonatelný displej ale nebude jedinou ránou, kterou nová Toshiba bez milosti zasadí konkurenci. Srdcem přístroje se totiž stane zbrusu nová čipová sada Qualcomm Snapdragon zahrnující mimo jiné procesor na telefon neobvykle vysokého taktu, a sice 1 GHz. Papírově nejrychlejším procesorem použitým u WM komunikátoru je prozatím Marvell s pracovní frekvencí 800 Mhz u ASUSu P565. Jak to nakonec dopadne, až bude telefon slavnostně uveden na trh, to si nikdo netroufne odhadnout. Zákazníky bude zajisté zajímat i cena, která určitě nebude nízká, ale to se může všechno změnit. Více podrobností a technických detailů o připravovaném telefonu naleznete na J. Salcer Vltavín /Besednice/ až lakový lesk. Vltavíny uložené v ornici tento lesk ztrácejí a stávají se matnými a nevzhlednými. Velikost vltavínů se pohybuje od několik milimetrů do několika centimetrů. Vzácností nejsou unikátní nálezy přesahující deset centimetrů. Tvar vltavínů je kapkovitý, roubíkovitý, tyčinkovitý, deskovitý, vejčitý, elipsovitý nebo se nacházejí jako úlomky. Hustota vltavínů se pohybuje mezi 2,3-2,4 g. cm-3. Tvrdost je mezi 6,5-7 stupni Mohsovy stupnice tvrdosti (pro srovnání má křemen hustotu 2,65 g. cm-3 a tvrdost 7 M). U vltavínů bylo rozlišeno asi sedm barevných stupňů a odstínů od světle zelené, zelenožluté, zelenohnědé, zelenomodré až po sytě lahvově zelenou barvu. Jsou známé i dvoubarevné vltavíny. Průměrná hmotnost vltavínů se pohybuje okolo 8 g. Uveřejněné údaje o největších a nejtěžších vltavínech je nutné brát s rezervou, protože v soukromých sbírkách jsou kusy o větší hmotnosti. Rovněž dříve uveřejňované údaje o počtu nalezených vltavínů dnes již neodpovídají skutečnosti. Povrch Čech byl zarovnán a původní pádové pole vltavínů se nedochovalo. Vltavíny byly přemístěny a dnes najdeme vltavíny na celé řadě lokalit např. v okolí Týna nad Vltavou, Lhenic, Netolic, Radomilic, Slavče, Vrábče, Korosek, Kamenného Újezda, Besednice, Dobrkovské Lhotky, Záluží, okolí Trhových Svinů ( Pod vodárnou ), Jagule u Nových Hradů a na celé řadě dalších známých a méně známých lokalitách. Od 18. století se začaly vltavíny používat jako drahé kameny. Byly broušeny do fasetových brusů (vybroušené plochy), muglí (zaoblené tvary) a zasazovány do drahého kovu. Na veřejnosti se pravděpodobně poprvé představily na Zemské jubilejní výstavě v Praze v roce Jejich obliba ale rychle poklesla, protože se ukázalo, že vltavíny lze snadno imitovat se zelenými druhy lahvového skla a jen zkušený znalec za použití přesných přístrojů dokáže pravost šperku. V současné době mají větší oblibu šperky vyrobené z nebroušených surových vltavínů s využitím tvaru, barvy a zajímavé skulptace. Dnes se získávají vltavíny na výrobu šperků převážně kopáním v pískovnách, na polích, pastvinách a v lesích, mnohdy bez povolení majitele pozemku. Vltavíny se těží i průmyslově a tím se vltavín společně s českým granátem stal v naší republice průmyslově těženým drahým kamenem. PaedDr. V. Pavlíček Pozn. redakce: PaedDr. Václav Pavlíček působí na Pedagogické fakultě Jihočeské university. Na katedře biologie vyučuje geologické vědy (mineralogii, petrologii, geologii a paleontologii). Zabývá se zejména topografickou mineralogií jižních Čech. Mnozí si ho z dřívějška určitě pamatují jako učitele biologie a zeměpisu na zdejší základní škole, kde působil do počátku 80. let.

8 8

9 SATELITY - ANTÉNY instalace - prodej - poradenství propojení elektroniky D.Pavlík tel: , mail: Borovany 529 ICQ: , Skype: d-pavlik Přechod z analogového na digitální vysílání AUTOŠKOLA VOTRUBA Husova 548 Trhové Sviny připravuje řidiče pro skupiny řidičského oprávnění: motocykl osobní automobil nákladní automobil traktor autobus přívěs provádíme školení řidičů provozní doba: úterý: čtvrtek: konzultace a bližší informace v jiném termínu je možná na tel. číslech: , nebo na adrese: 9

10 DOLBY DIGITAL PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ KD T. SVINY NA PŘÍŠTÍ MĚSÍC PROGRAM KINA DOLBY DIGITAL pátek v hod. - Premiéra sobota v hod. Americká barevná komedie 92 min. RŮŽOVÝ PANTER 2 Steve Martin je zpět jako inspektor Clouseau. Hrají: Steve Martin, John Cleese, Jean Reno a další Vstupné: 70,- Kč sobota v hod.- Premiéra neděle v hod. Americký bar. širokoúhlý dobr. animovaný film v č. znění 94 min. PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI Malý hrdina s velkým srdcem neděle v hod. - Premiéra pondělí v hod Americká barevná širokoúhlá komedie 111 min. MARLEY A JÁ Všechno bylo perfektní, dokud se neobjevil Marley... Hrají: Jennifer Aniston, Owen Wilson, Eric Dane a další úterý v hod. a v hod. - Repríza středa v hod.a v hod. Česká barevná komedie Vstupné: 60,- Kč 115 min. LÍBÁŠ JAKO BŮH Nová komedie Marie Poledňákové Hrají: Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Eva Holubová, Jiří Bartoška, Milan Šteindler, Martha Issová, Jaroslava Adamová, Nela Boudová, Roman Vojtek, Václav Postránecký a další Vstupné: 70,- Kč VE ČTVRTEK KINO NEPROMÍTÁ pátek v hod. - Premiéra Izraelsko-německé animované drama 87 min. VALČÍK S BAŠÍREM Při valčíku vždy jeden z tanečníků uhýbá tomu druhému. Ve stejném duchu se do sebe ve filmu Ariho Folmana zaklesli Izrael a Libanon, vojáci obou států, animace s dokumentárními záběry a hlavní hrdina se svou pamětí. Mládeži do 15 let nepřístupno sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americká bar. širokoúhlá animovaná komedie v č. znění MONSTRA vs. VETŘELCI Jenom monstr akce zachrání svět hladce sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americké barevné širokoúhlé historické drama Vstupné: 60,- Kč 94 min. 110 min. VÉVODKYNĚ V našem manželství jsme byli tři... Film oceněný OSCAREM Hrají: Keira Knightley, Ralph Fiennes, Charlotte Rampling a další Vstupné: 70,- Kč pondělí ve hod. Filmové představení nejen pro děti ZŠ 70 min. NÁPADY OPIČKY ŽOFKY Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč v hod. - Premiéra Německé barevné drama 150 min. BAADER MEINHOF KOMPLEX Producent a scénárista Bernd Eichinger se rozhodl natočit film, který mapuje aktivity někdejšího německého teroristického hnutí RAF (Red Army Faction-Klika rudé armády) a dramatické události, které v letech 1967 až 1977 zasáhly poválečné Německo. Hrají: Martina Gedeck, Moritz Bleibtreu, Johanna Wokalek a další Mládeži do 15 let nepřístupno čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. Vstupné: 60,- Kč Britský barevný širokoúhlý sci-fi film 161 min. STRÁŽCI - WATCHMAN Kdo bude strážit strážce? Hrají: Patrick Wilson, Jeffrey Dean Morgan, BIlly Crudup a další Mládeži do 15 let nepřístupno sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americká barevná komedie 109 min. 10 SEX DRIVE Najdi babu, šlohni káru a přirážej. Hrají: Josh Zuckemann, Amanda Crew, Clark Duke, Seth Green a další Nevhodné pro děti do 12 let pondělí v hod. - Premiéra Americké barevné širokoúhlé drama SEDM ŽIVOTŮ Sedm jmen. Sedm cizinců. Jedno tajemství. Hrají: Will Smith, Rosario Dawson, Woody Harrelson a další Nevhodné pro děti do 12 let úterý v hod. - Premiéra středa v hod. Americká barevná animovaná komedie v českém znění 123 min. Vstupné: 70,- Kč 76 min. LOVECKÁ SEZONA 2 Domácí vs. lesní hosté. Vyhraje dravější. Je to prosté! Vstupné: 60,- Kč čtvrtek v hod. - Premiéra České barevné drama 98 min. EL PASO Přepadení říkají Romové slangově el paso. Hrají: Irena Horváthová, Linda Rybová, David Prachař, Igor Chmela, Vladimír Javorský, David Matásek, Igor Bareš a další pátek v hod. - Premiéra sobota v hod. Britské barevné širokoúhlé drama Vstupné: 70,- Kč 120 min. MILIONÁŘ Z CHATRČE Vyhrát velké peníze je úžasné, zvlášť pro chudého mladíka. Existují ale daleko cennější výhry! Film oceněný 8 OSCARY Hrají: Dev Patel, Freda Pinto, Anil Kapoor, Saurabh Shukla a další Nevhodné pro děti do 12 let neděle v hod. - Premiéra pondělí v hod. Francouzský barevný širokoúhlý akční thriller Vstupné: 60,- Kč 100 min. KURÝR 3 Pravidla zůstávají stejná. Až na jedno... Hrají: Jason Stathan, Robert Knepper, Francois Berléand a další Nevhodné pro děti do 12 let pondělí v 9.45 hod. a ve hod. Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ KRTEK A OREL Pásmo pohádek pro děti čtvrtek v hod. - Premiéra Americká barevná širokoúhlá komedie AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE Jste výjimkou nebo pravidlem? Hrají: Ben Affleck, Jennifer Aniston, Drew Barrymore a další Nevhodné pro děti do 12 let pátek v hod. - Premiéra sobota v hod. Americký barevný širokoúhlý akční thriller RYCHLÍ A ZBĚSILÍ Nový model. Původní součástky Hrají: Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez a další neděle v hod. - Premiéra Americká barevná milostná komedie VÁLKA NEVĚST Nejlepší kámošky... až do svatby! 67 min. Vstupné: 10,- Kč 129 min. 107 min. 88 min. Hrají: Anne Hathaway, Kate Hudson, Kristen Johnston a další Vstupné: 60,- Kč

11 DIVADLA úterý od hod. sál KD T. Sviny středa od hod. DIVADLO SKLEP PRAHA / BESÍDKA 2009 Každý rok vzniká BESÍDKA nová, naplněná novými nápady, těmi nejlepšími, které jsou vybrány z Vánoční Besídky Divadla Sklep. Hrají: D. Vávra, J. Burda, event. M Šteindler, T. Kučerová, B. Trojanová, L. Andelová, H. Pafková, Jana Hanáková Kapela Divadla Sklep: David Noll, Jiří Podzimek, Hana Navarová, Roman Fojtíček, Vladimír Vytiska, Marta Marinová Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč KONCERTY úterý od hod. sál KD T. Sviny Edward Tomas Production s.r.o. uvádí DOBRÝ VEČER QUINTET DVQ je a cappella, což je ryze vokální soubor, který účinkuje bez použití hudebních nástrojů. Repertoár DVQ se skládá z velmi rozdílných hudebních žánrů: SPIRITUÁLY, JAZZ (D. Elington), SWING (G. Gershwin), POP/ BIG BEAT (Beatles), KLASICKÁ HUDBA (J. S. Bach) Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč SPOLEČENSKÉ A ZÁBAVNÉ POŘADY čtvrtek Buškův hamr T. Sviny Zahájení sezóny na Buškově hamru FILIPOJAKUBSKÁ NOC / STAVĚNÍ MÁJKY Odpolední program pro děti od hod. - ZDOBENÍ ČARO- DĚJNICE Posezení u táboráku Klobásy, vuřty a ostatní občerstvení k zakoupení na místě pátek dopoledne náměstí v Trhových Svinech PRVOMÁJOVÝ JARMARK čtvrtek SLAVNOSTNÍ LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S OHŇOSTROJEM V TRHOVÝCH SVINECH Sraz účastníků před ZŠ Trhové Sviny ve hod čtvrtek v hod. sál KD T. Sviny pátek v hod. SLAVNOSTNÍ AKADEMIE K SVÁTKU MATEK Besídka dětí MŠ T. Sviny Předprodej na akce KD: Kulturní dům T. Sviny tel po-pá h. / h. nebo v době prodeje vstupenek do kina a Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny tel NOVINKY VE FONDU KNIHOVNY DUBEN 2009 Sherwoodová, Alice: Kuchařka pro alergiky Pokrmy bez vajec, bez mléka, bez lepku a bez ořechů. Tržilová, Jana Abelson: Manuál pro začínající maminky Maminky radí maminkám. Whittinghamová, Jo: Zelenina v malé zahradě Inspirace pro vaši zahradu. Grilování Příprava chutných pokrmů na venkovním grilu. Valčeva, Kristiana: Nepokořená Osm let hrůzy v libyjském vězení. Hýža, Marek: Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem Úspěšný televizní cyklus nyní vychází v knižní podobě. Vašíček, Arnošt: Ďáblova lest Mistrně napsaná próza známého autora dokumentárních cyklů o nadpřirozených jevech. KNIHA MÉHO SRDCE Naše trhovosvinenská knihovna se rovněž aktivně zapojila do celonárodní ankety KNIHA MÉHO SRDCE, se kterou přichází Národní knihovna v Praze a Česká televize. 1. Nominační kolo V prvním nominačním kole ( ) budou diváci hlasovat prostřednictvím internetu a hlasovacích kupónů pro svoji nejoblíbenější knihu. 2. Top 100 Nominovaných 100 knih bude bez udání pořadí zveřejněno Zároveň bude odstartováno druhé kolo hlasování, v němž budou diváci vybírat pouze z nominované stovky. 3. Top 12 V červnu bude odhaleno pořadí Top100 a v abecedním pořadí Top12, zároveň bude spuštěno třetí kolo hlasování o nejoblíbenějších 12 knih a potrvá do neděle Vzhledem k tomu, že hlasování je vázáno na vlastnictví ové adresy, knihovna nabízí šanci těm, kteří nejsou připojeni k internetu. Přijďte i Vy do naší knihovny a dejte hlas KNIZE SVÉHO SRDCE na Zimní halová sezona 2008/09 byla pro přípravky Spartaku velice úspěšná Jak už v posledních letech bývá pravidlem, snažíme se v oddíle kopané s nejmenšími hráči pracovat i v zimních měsících. Letos jsme se zúčastnili rekordního počtu turnajů a přípravných utkání. Musíme konstatovat, že práce s mladými fotbalisty a také fotbalistkami se v Trhových Svinech odehrává na vysoké úrovni a právem patříme mezi velmi respektované kluby s mládežnickou základnou. Zeptali jsme se trenéra mladší přípravky A Marka Neužila, který za podpory vedení oddílu kopané koordinuje práci v mládežnických mužstvech, jak zimní příprava probíhala: Pro letošní zimní sezonu jsme si dali za cíl zúčastnit se co největšího počtu halových turnajů jak na okresní úrovni, tak popřípadě krajské nebo dokonce celorepublikové. Náplň zimní přípravy byla pestrá, zábavná a pro některé hráče také náročná. Prioritou pro nás při trénincích v hale byla všestrannost, individuální herní činnost jednotlivce a práce s míčem. SPORT 11 Zároveň jsme s hráči zlepšovali koordinační schopnosti na malém prostoru. Jaká byla spokojenost s celkovým průběhem zimní přípravy? Myslím si, že jsme udělali maximum a příprava byla v jednotlivých mužstvech velice kvalitní a efektivní. Pro trenéry a hráče je odměnou každý úspěch na zimních turnajích, které jsou v zimní přípravě vždy zpestřením. Kolika turnajů a s jakým výsledkem se mládežnická mužstva zúčastnila? Začneme u nejmenších, to je mladší přípravka B, kterou vedou trenéři Luděk Rolínek a David Kruťko. Zúčastnili se celkem 3 halových a 1 venkovního turnaje na umělé trávě. 1 x 1. místo, 1 x 3. místo a 1 x 6. místo naznačuje, že se těmito chlapci musí ještě hodně pracovat. Mladší přípravka A nám asi dělá největší radost a pod vedením trenérů Marka Neužila, Davida Štojdla a Michala Vrábka rostou velké naděje trhovosvinenského fotbalu. Mužstvo se zúčastnilo dlouhodobé zimní ligy v nafukovací hale na SKP ČB, kde bez zaváhání jednoznačně vyhrálo a celkovým skóre 64:4 a pouhými 2 remízami z celkového počtu 17 zápasů, nedalo soupeřům šanci.

12 A to není všechno, chlapci se celkem zúčastnili 5 turnajů ( 2 x Třeboň,1 x Trhové Sviny, 2 x ČB) a jejich bilance je úžasná 4 x 1.místo a 10. místo na celorepublikovém turnaji v Třeboni za účasti 14 mužstev (Slavia Praha, Sigma Olomouc, FK Příbram, Dynamo ČB, atd). Starší přípravka pod vedením trenérů Petra Silmbroda a Lukáše Lenka potvrdila, že v posledních letech patří na vrchol této věkové kategorie. Zúčastnili se celkem 4 turnajů a také dlouhodobé zimní ligy v nafukovací hale na SKP ČB. Jejich bilance 1. místo v Kaplici a Nových Hradech, 2. místo v Horní Stropnici a 3. místo v Třeboni. A zimní liga na SKP ČB 1. místo naznačuje, že opravdu letošní halová sezona byla velice úspěšná. Takže v oddíle kopané panuje spokojenost? Určitě takto plodné zimní měsíce tu dlouho nebyli a věřím, že jsme nabrali správný směr, kterým by se mládež v Trhových Svinech měla v následujících letech ubírat. Věřím, že v následných měsících probíhající nábory nových zájemců o fotbal v našem oddíle přivedou do našich řad nové talenty. A závěrem jaké máte cíle pro jarní část jednotlivých soutěží? Naším cílem a snahou je vybojovat pro nejmenší fotbalisty krajský přebor přípravek. Máme k této metě výborně našlápnuto a starší přípravka, na které všechno záleží, je pouhé 3 body na druhém místě Okresního přeboru za vedoucím mužstvem Hluboké n/vltavou.věřím, že trenéři Silmbrod a Lenk chlapce dostatečně namotivují a postup pro Spartak zajistí. Ml. přípravka A je kandidátem na vítěze Okresního přeboru a věřím, že své skvělé zimní účinkování přenese i do bojů o soutěžní body. Nejmenší chlapci z ml. přípravky B, kteří jsou po podzimní části Okresní soutěže na skvělém 2. místě, kdy byli doplňovány hráči z A mužstva, dostanou pro jarní část soutěže možnost dokázat, že v zimních měsících nezaháleli a poperou se dál o přední místa tabulky. Nejdůležitější je pro nás systematicky vychovávat mladé talenty a zajistit jim kvalitní zázemí, což se nám poslední roky daří. Tímto bych chtěl poděkovat vedení oddílu a hlavně sponzorům, díky nimž jsme mohli zimní sezonu absolvovat a zúčastnit se turnajů, i když některé byli velmi finančně nákladné. Na závěr bych rád pozval širokou veřejnost na II. ročník Erima Cupu o pohár starosty města Trhové Sviny v kopané ml. přípravek který se koná 8. května 2009 za účasti kvalitních mužstev z celé republiky. Potvrzená účast mužstev: Dukla Praha, Dynamo ČB, SKP ČB, Loko ČB, Jiskra Třeboň. Předpokládaná účast: Sparta Praha, Marila Příbram, FK Vysočina Jihlava. D. Beneš POZVÁNKA Cykloklub Dračice Františkov u Suchdola nad Lužnicí pořádá pro příznivce cykloturistiky níže uvedené květnové akce. Vzhledem k tomu, že května 2009 je prodloužený víkend o páteční sváteční den, připravili jsme pro vás dvě cykloturistické vyjížďky, na které vás všechny co nejsrdečněji zveme. 8. května, pátek PODHŮŘÍM NOVOHRADSKÝCH HOR 70 km Start výletu bude v 10,00 hodin před recepcí Privat campu U Pavlisů ve Františkově u Suchdola nad Lužnicí. Trať cyklovýletu je vedena převážně po rovině, není mnoho náročná, bez problémů ji zvládnou i starší děti. Trať není vhodná pro silniční kola. Cestou navštívíme klikovskou hrnčírnu, letovisko Suchdol nad Lužnicí, zastavíme u firmy na výrobu balené Dobré vody, projedeme lesem Kapinos a okolo rybníků na Janovce. Nevynecháme ani prohlídku Žumberka, Humenické přehrady a Cuknštejna. Budeme obdivovat umělý vodopád a přírodní park v Terčině údolí a podíváme se k rybářům ve Štiptoni. Výlet zakončíme projížďkou přes Nový York, Paříž, Bosnu, Malý a Velký Londýn - nebojte se nečeká vás cesta kolem světa, to jsou jen osady světově znějící, vzdálené několik kilometrů od Františkova. V Privat campu U Pavlisů je možné využít ubytovací kapacity, budete-li chtít volné víkendové dny strávit na Suchdolsku. Stejně tak máte možnost využít volné kapacity pro vlastní stany nebo karavany. 9.května,sobota MÍSTO PÁDLA KOLO VEM, VITORAZSKO PROJEDEM 65 km spolu s vítězem Závodu míru 1993 Jaroslavem Bílkem Oficiální zahájení cykloturistické sezony v Jihočeském kraji Ve spolupráci s Nadací Jihočeských cyklostezek a Svazkem obcí Vitorazska bylo našemu cykloklubu DRAČICE svěřeno oficiální zahájení cykloturistické sezony v Jihočeském kraji. Spolu s námi cykloturisty přijede zahájit letošní sezonu i čtvrtý český vítěz kdysi populárního Závodu míru 1993 Jaroslav Bílek. V tomto ročníku se stal i nejlepším vrchařem. V roce 1992 reprezentoval naši republiku na Olympijských hrách v Barceloně v časovce družstev na 100 km, v roce 1998 byl druhý na závodě Okolo Japonska, v roce 2000 vyhrál v té době známý mezinárodní závod Bohemia a také byl několikanásobným mistrem Československa i Česka. S cyklistikou začínal v cyklistickém oddíle TJ ČSAD Trhové Sviny, který už bohužel neexistuje. Start této velké akce bude v 10,00 hodin v autocapmu U pískovny v Suchdole nad Lužnicí, odkud po nezbytných zahajovacích projevech a seznámením s trasou vyjedeme po lávce přes řeku Dračici do Klikova. Ve Františkově najedeme již na cyklostezku, která nás povede k Nové Huti a dále k dančí oboře v bývalé obci Nová Ves (Neudorf). Poté již budeme projíždět obcemi, které patří do Svazku obcí Vitorazska. Nejprve nás přivítají v Rapšachu na návsi, pak v celništi na hraničním přechodu v Halámkách. Tam na nás bude čekat starosta obce spolu s představiteli příhraniční rakouské obce Nagelberg. Další zastávkou bude most přes Lužnici na Krabonoši. Také zde budeme očekáváni starostou obce Nová Ves nad Lužnicí se svou zdravicí. Po signálce, kdysi úderné cestě Pohraniční stráže - dnes cyklostezce č. 341, se přesuneme do Českých Velenic, kde nás před radnicí bude očekávat starosta města. Naše kola pak zamíří do Gmündu, přes hlavní hraniční přechod, na náměstí. Také tam se odehraje malá slavnost v režii místního starosty a tamního cykloklubu. Po oficialitách se k nám rakouští cyklisté přidají a zbytek tratě absolvují spolu s námi. Projedeme západní částí Gmündu směrem k lávce přes Lužnici, která tvoří turistický hraniční přechod a zavede nás zpět do Č. Velenic. Okolo hřbitova, stále po signálce dojedeme přes Fišerovy Chalupy a Žofinu Huť do Dvorů nad Lužnicí, kde před Kulturním domem zastavíme, aby i starosta Dvorů měl možnost náš peleton pozdravit. Poté se přes Hrdlořezy podíváme do Suchdola nad Lužnicí, kde bude mít závěrečnou zdravici představitel města a cíl našeho výletu ukončíme přes obec Tušť, opět v autocampu U pískovny. Po dojezdu nás bude v prostorách campu vítat živá hudba, která bude hrát k poslechu i tanci. Z Písku, Strakonic, Českých Budějovic, Tábora, Jindřichova Hradce a dalších míst budou vypraveny zvláštní autobusy nebo budou připraveny vagony Českých drah z Tábora a Veselí nad Lužnicí, resp. z Českých Budějovic, Borovan přes České Velenice do žst. Suchdol nad Lužnicí. Odjezdy budou včas uveřejněny v regionálním tisku nebo sledujte Pro ty, kteří přijedou osobními auty, je připravena dostatečná kapacita parkovacích míst. Takže si jen přejme pěkné počasí, žádnou nehodu a vzhůru na Vitorazsko. B. Šmídl, tiskový mluvčí cykloklubu DRAČICE Františkov Své náměty, připomínky a informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte paní Ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech nebo na podatelně tamtéž.. Příspěvky prosím dodejte buď písemně nebo v elektronické podobě nejlépe v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Kontaktní údaje: Ing. Božáková tel , podatelna tel , více na Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Uzávěrka čísla je vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny IČO ev. šč. MK ČR E Vychází 12 x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Petra Vicková DTP Petr Hnilička, photo & graphic studio Náklad 600 výtisků Cena tohoto výtisku 5,- Kč

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE HRONOV NÁCHOD. OS ČUS Náchod ve spolupráci s KVT Náchod

OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE HRONOV NÁCHOD. OS ČUS Náchod ve spolupráci s KVT Náchod OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE jubilejního 60. ročníku silničního běhu HRONOV NÁCHOD POŘADATEL : Okresní sdružení ČUS v Náchodě pod záštitou měst Náchod a Hronov a městyse Velké Poříčí TECH.

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2015 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( září 2015 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 28 Loučení s předškoláky (16.6.) Přílohu vytvořil : Martin Frank

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám RTYNĚ CUP 2008 Parta příznivců amatérské malé kopané společně s oddílem kopané TJ Baník, Orel jednota a MÚ Rtyně v Podkrkonoší pořádají již 16tý. ročník turnaje v malé kopané o putovní pohár který se hraje

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz 42. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ORBĚ Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí Dolní Újezd u Litomyšle 9.10. 10.10. 2015 Na pozemcích ZD Dolní Újezd www.zddu.cz GPS:49.8293436111-16.2571775 Přihlášky Přihlášku

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN PROPOZICE VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN HODONÍN zimní stadion Václava Nedomanského 28. 29. 12. 2015 Hodonín - 28.12.-29.12.2015 Propozice

Více

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE Met Life Cup tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST (hráči narození v roce 1997 a mladší) SOBOTA 14. PROSINCE 2013,

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Chomutov, Dům dětí a mládeže Chomutov, Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského, Školní sportovní klub při 12. ZŠ Chomutov F L O R B A L propozice

Více

Veletržní sraz Chytej cesta na ubytovnu

Veletržní sraz Chytej cesta na ubytovnu Veletržní sraz Chytej 2017 - cesta na ubytovnu Protože předpokládám, že většina z vás přijede autem, tak nejdřív popis jak se dostat k ubytovně, aby jste si před návštěvou osvěžovny mohli svého čtyřkolového

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, PSČ 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.

Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, PSČ 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny. Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, PSČ 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Značka Číslo jednací Trhové Sviny ODSH/09/155/Č-II/154 28812/09 dne:15.10.2009

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE

GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE GRASSROOTS ODDĚLENÍ KOMISE MLÁDEŽE Zdeněk Psotka, Otakar Mestek Aktiv KFS a OFS, Praha 22. 1. 2016 KOMISE MLÁDEŽE Cíle => kvalita + kvantita Klíčová role v Grassroots oddělení optimalizace systému (výběry,

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 1. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Světová premiéra pro triatlon v Karlových Varech

TISKOVÁ ZPRÁVA. Světová premiéra pro triatlon v Karlových Varech TISKOVÁ ZPRÁVA Světová premiéra pro triatlon v Karlových Varech Historicky první Světový pohár v triatlonu budou 3. září hostit Karlovy Vary. Triatlonový víkend a akce CITY TRIATHLON Karlovy Vary nabídne

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech 6. - 7. června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: úterý 6. 6. 2017 nejpozději v 12:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Obchodní Centrum KVĚTEN 2011 AKCE Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Za kouzelným světem pohádek se lidé mohou nyní vydat do Strakonic. Ve čtvrtek 24. března tam začíná 46. ročník loutkářské

Více

MEZINÁRODNÍ DVOUDENNÍ SETINOVÁ RALLYE HISTORICKÝCH VOZIDEL V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI 24. 25. DUBNA 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE

MEZINÁRODNÍ DVOUDENNÍ SETINOVÁ RALLYE HISTORICKÝCH VOZIDEL V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI 24. 25. DUBNA 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE MEZINÁRODNÍ DVOUDENNÍ SETINOVÁ RALLYE HISTORICKÝCH VOZIDEL V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI 24. 25. DUBNA 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE 2 OBSAH 7 CASTLES TRIAL 03 CHARAKTER RALLYE 04-05 PRINCIP SETINOVÝCH RALLYE

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Téma Obecní vodovod VI/2015

Téma Obecní vodovod VI/2015 VI/2015 Téma Obecní vodovod V posledních letech se staly nedostatek a kvalita pitné vody našeho obecního vodovodu problémem číslo 1 v naší obci. Počet obyvatel a tudíž i spotřeba se pomalu ale jistě stále

Více

F L O R B A L. Předejte učitelům TV a předsedům ŠSK

F L O R B A L. Předejte učitelům TV a předsedům ŠSK Termín konání: Místo konání: Celostátní soutěž ve florbalu žáků základních škol pro školní rok 2011 2012 vyhlášená Asociací školních sportovních klubů České republiky ve spolupráci s Nestlé Česko s.r.o

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna XI. ročník středa 30.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY. 20. Setkání hornických měst a obcí a 16. Evropský den horníků a hutníku Příbram

ORGANIZAČNÍ POKYNY. 20. Setkání hornických měst a obcí a 16. Evropský den horníků a hutníku Příbram Všichni přihlášení účastníci musí projít registrací! ORGANIZAČNÍ POKYNY 20. Setkání hornických měst a obcí a 16. Evropský den horníků a hutníku Příbram 10. - 12. 06. 2016 REGISTRACE A ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: DUBEN 2016 Od 1. 2. 2016 Kurz šití a střihů - probíhající kurz, lektorka Dagmar Fnoučková - pořádá Město Zruč nad Sázavou - OKŠS

Více