TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRHOVOSVINENSKÉ LISTY"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Duben 2009 Číslo 4 Ročník XIX Otevření horní části Žižkova náměstí Dne 1. dubna byla uvedena do provozu nově upravená horní část Žižkova náměstí. Otevření se zúčastnili zástupci Jihočeského kraje - radní Ing. František Štangl a 1. náměstek hejtmana MUDr. Martin Kuba (na snímku vlevo), který společně se starostou Města Trhové Sviny Ing. Radislavem Buškem provedl slavnostní přestřižení pásky. Stavba byla realizována od 23. září 2008 do 31. března 2009 firmou Stavitelství Matourek s.r.o. Rudolfov, inženýrskou činnost zajišťovala Stavební poradna, spol. s r.o. Původní termín ukončení únor 2009 musel být posunut z důvodu nepřízně počasí. Celkové náklady na realizaci činily ,- Kč z toho dotace z Regionálního operačního programu NUC II Jihozápad , - Kč. V žádosti o dotaci nemohly být zahrnuty náklady na stavební úpravy Husovy ulice (v majetku Jihočeského kraje), bez nichž by nebyla celková stavba ukončena. J. Čajan, foto: P. Hnilička a J.Čajan Město Trhové Sviny je zásobováno pitnou vodou z městského vodovodu, jehož zdrojem jsou dva vrty v lokalitě Lhotka u Třebče. Na podzim 2004 došlo ke zhroucení vrtu HV-2 a přes čtyři tisíce obyvatel se stalo ze dne na den závislých na provozuschopnosti jediného zbývajícího zdroje. V úzké součinnosti města s provozovatelem své vodohospodářské infrastruktury, společností 1. JVS a.s., se Trhovým Svinům podařilo získat v roce 2005 Město připravuje nový vrt další zdroj pitné vody dotaci Ministerstva financí ČR ve výši dvou milionů korun. Z těchto finančních prostředků byl zřízen nový vrt HV-3. Podobný problém je nutno řešit i v případě vrtu HV-1, který pochází z 80. let minulého století, a jež se vlivem místních hydrogelogických podmínek nachází na konci své technické životnosti. Po vyhodnocení nynějších dotačních příležitostí proto město podalo v listopadu 2008 na Státní fond životního prostředí žádost o dotaci v rámci Operačního programu životního prostředí na výstavbu hydrogeologického průzkumného vrtu HV-4. Rovněž v tomto případě provozovatel s městem úzce spolupracoval jak při vyhodnocování dotačních příležitostí, tak při tvorbě projektu hydrogeologického průzkumu a přípravě podkladů potřebných pro podání žádosti. V současné době je dotčený vrt Státním fondem životního prostředí zařazen mezi schválené projekty. Z celkových nákladů ve výši 1,5 mil. korun tak bude dotace tvořit celých 90 procent. Podle harmonogramu prací by měl být nový průzkumný vrt HV-4 realizován ještě v průběhu letošního roku. Následovat budou čerpací zkoušky a po jejich vyhodnocení bude v případě příznivých výsledků možno v blízké budoucnosti zapojit vrt do soustavy zdrojů vody města Trhové Sviny, uvedl technický ředitel 1. JVS a.s. Jiří Lipold. J. Kramářová SDĚLENÍ OBČANŮM Z důvodu celostátní odstávky centrálního informačního systému budou od 1. do 10. května 2009 pro veřejnost zcela uzavřena oddělení těchto odborů MěÚ Trhové Sviny: Odbor vnitřních věcí a obrany * Oddělení evidence obyvatel * Oddělení občanských průkazů * Oddělení cestovních pasů Odboru dopravy a silničního hospodářství * Oddělení registru silničních vozidel J. Hohenberger, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství ŘIDIČI, POZOR! V souladu se schváleným pasportem dopravního značení je provedena změna dopravního značení v ulicích Dělnická, Akátová, Lesní, Mírová, Na Nivách, Na Vyhlídce, Okružní, Slunečná, Školní (část Pískovec), U stadionu a Tovární. V těchto ulicích nebude řešena přednost v jízdě dopravními značkami (stávající budou odstraněny), ale předností vozidel přijíždějících zprava. 1

2 Již dlouhou dobu upozorňuji na chování řidičů v našem městě. Jelikož jsem nezaregistroval zlepšení, odhodlal jsem se napsat tento článek. Řidiči v našem městě mohou zaparkovat auto, kde potřebují. Když projdete střed města s jeho přilehlými uličkami a Nové Město, zjistíte, že chodníky nejsou určeny pro chodce, ale pro automobily. Nejenže tímto chováním řidičů jsou chodníky ničeny, protože nejsou budovány na zatížení automobily, ale navíc řidiči tímto vědomě porušují zákon, který jim stání na chodnících zakazuje (pokud není dopravní značkou povolen), aniž by byli ve většině případů potrestáni. Pak jste svědkem takové situace, jaké jsem byl já, že maminka s kočárkem je nucená jet po silnici v protisměru a riskovat střet s autem, protože nemá možnost projet po chodníku. Na opravy takto poškozených chodníků vynakládá město každoročně nemalé finanční prostředky. Tyto prostředky by hlavně v dnešní době mohly být použity někde jinde. Dne 1. dubna 2009 bylo po rekonstrukci slavnostně otevřeno Žižkovo náměstí. Součástí této rekonstrukce bylo mimo jiné i nové dopravní značení. Je zde nově umístěna dopravní značka Parkoviště s parkovacím kotoučem, omezující dobu parkování maximálně na 2 hodiny. Toto omezení parkovací doby schválila Rada města a jeho smyslem je, aby si občan mohl pohodlně nakoupit a nemusel nákup nosit na odlehlá parkoviště mimo náměstí. Mělo by se tím zamezit celodennímu zaparkování a blokování míst. A moje zkušenost s tímto omezením parkovací doby za první tři dny po umístění? Řidiči parkují nadále bez těchto parkovacích kotoučů! V brzské době bude provedena další úprava dopravního značení na náměstí. Toto omezení parkování na 2 hodiny bude rozšířeno i na parkoviště ve spodní části náměstí a před budovou Komerční banky. Možná, že až pak nastane změna v chování řidičů nebo v důslednosti řešení těchto přestupků. J. Hohenberger Buškův hamr zahájí sezónu 15. května, první akcí ale bude již dubnová Filipojakubská noc V letošním roce bude podobně jako v roce 2008 provoz ve funkční technické památce Buškův hamr u Trhových Svinů oficiálně zahájen 15. května (od tohoto data až do 15. září bude otevřeno od 10 do 17 hodin denně kromě pondělí, prohlídky s výkladem jsou každou hodinu, poslední se uskuteční v 16 hodin). První akcí pro veřejnost bude ovšem již tradiční Filipojakubská noc pálení čarodějnic a stavění májky, program začne na hamru 30. dubna v 15 hodin. Čarodějnice a divé bytosti v kostýmech budou odměněny malou pozorností, nebude chybět ani opékání špekáčků, zdobení hamerské čarodějnice i její následné upálení, informovaly provozovatelky Buškova hamru Pavla Majerová a Lenka Kříhová. Doplnily také, že pro letošní rok je připravena celá řada kulturních akcí, mnohé z nich jsou již potvrzeny např. 12. června na hamru vystoupí Kamil Střihavka, 4. července Divadlo SemTamFór ze Slavičína a 24. července znovu zahrají brněnští Čankišou, jejichž loňský koncert zcela spláchla letní vydatná bouřka. V jednání je i příprava řemeslného setkání kovářů či koncert populární jihočeské slupiny Nezmaři. Těšíme se na všechny naše návštěvníky, kteří sem zavítají za unikátní technickou podívanou, i na ty, jež láká příjemné posezení či kulturní zážitek uprostřed přírody. Na závěr bychom chtěly touto cestou poděkovat Městu Trhové Sviny za vstřícný přístup při přípravě nové sezóny, za mnohé můžeme jmenovat získání originálu filmu o hamernících z roku 1956, který bude na hamru v AKTUÁLNĚ Nekázeň řidičů? Ale proč ne, když je jim to beztrestně umožněno... nové kvalitě k vidění při každé prohlídce. Více o Buškově hamru najdete na našem webu uzavřely provozovatelky. V. Heidinger Zápis dětí do mateřských škol dubna 2009 Kritéria přijímání dětí do mateřské školy 1. Věk dítěte Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od tří do šesti let. / 34 odst.1 škol. zákona/. 2. Přednostní přijímání dětí a./ K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky / 34 odst. 4 škol. zákona/. b./ Dále se přednostně přijímají děti zaměstnaných matek a rodičů s trvalým bydlištěm v Trhových Svinech. c./ Věk dítěte 3. Přijímání na zkušební dobu Ředitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce / 34 odst. 3 škol. zákona/ 4. Podmínky pro přijímání dětí Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je nutné dodržet tyto podmínky: Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním / 34 odst. 5 škol. zákona a 50 zákona č.258/2000/. 5. Přijetí dítěte Ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte v souladu 165 odst. 2 písm. b/ zákona č. 561/2004 Sb. Ve správním řízení. O přijetí dítěte v takovém případě vydá správní rozhodnutí, v němž se uvede také den, k němuž se dítě přijímá. To znamená, že ode dne, k němuž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, je zákonný zástupce dítěte povinen platit úplatu za předškolní vzdělávání podle 123 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. v plné výši. 6. Naplněnost mateřských škol a/ Při naplněnosti jedné mateřské školy je dítě přijato do druhé mateřské školy. b/ V případě ztráty zaměstnání matky nebo čerpání mateřské dovolené, může být z kapacitních důvodů docházka dítěte ukončena /přerušena/, jestliže dítě není předškolák.c/ Při uvedení nepravdivých či neúplných údajů ve správním řízení, lze kdykoliv zrušit rozhodnutí o přijetí. A. Felendová, ředitelka MŠ Otázka pro... Ing. Františka Vedla, akvizitora řetězce prodejen LIDL: Jak to vypadá s otevřením nového supermarketu LIDL v Trhových Svinech? V současné době probíhá územní řízení, pak by mělo následovat stavební řízení a samotná realizace stavby. Podle našeho harmonogramu by prodejna měla být otevřena v prosinci letošního roku. Zákazníkům mohu vzkázat, že u nás naleznou také řeznictví, pekařství a cukrářství a diskontní obchod s textilem KIK. P. Vicková 2

3 Karneval mateřských škol se konal tentokrát Na Vráži Už několik let bývá pravidlem, že se v únoru koná dětský karneval. Letos i jiném prostředí v Restauraci Na Vráži. Zúčastnily se děti MŠ Beruška a MŠ Čtyřlístek z Trhových Svinů. Občerstvení pro nás zdarma měl pan Hanzal pro všechny jako sponzorský dar. Tímto mu moc děkujeme. V karnevalovém reji se představila spousta dětí s různými maskami. Nechyběli piráti, princezny, Spidermani, broučci, zvířátka a klauni a mnoho jiných báječných masek. Na závěr byly děti vyfotografovány a začala diskotéka. A pak už autobusem zpět do mateřské školy na oběd. Těšíme se zase na příští rok. I. Pařízková, učitelka MŠ Beruška Školní jídelna umožňuje objednání obědů elektronicky - jak postupovat? Školní jídelna Základní školy v Trhových Svinech od března letošního roku používá nový systém objednávek obědů prostřednictvím internetu, mobilního telefonu a WAPu. Pro registraci strávníků a pro objednávání stravy na internetu postupujte podle následujících pokynů: 1. Stravu lze objednávat na internetu na adrese: 2. Zde zvolte položku Přihlášení uživatele. 3. Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku Číslo zařízení: Jste přihlášeni do jídelny ZŠ Trhové Sviny. 4. Vyplňte položky Uživatel a Heslo (viz. níže) a dejte Odeslat. Jste přihlášeni do systému a můžete objednávat stravu. 5. Pro objednávání stravy zvolte položku Objednávky stravy. Proveďte po žadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat. Položka Výdej stravy prozatím nesouhlasí se skutečností (chybně vykazuje, že strava nebyla odebrána). Tuto chybu se budeme snažit v nejbližší době odstranit. 6. Ze systému se odhlašte potvrzením položky Odhlášení uživatele. Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na Objednání nebo odhlášení stravy na určitý den lze provést nejpozději do 14 hodin předchozího dne. Pro první přihlášení do systému má každý nastaveno uživatelské jméno ve tvaru: " prijmenijmeno " bez diakritiky a bez mezery. Příklad.. Josef Novák, Uživatel = novakjosef Heslo = číslo karty na stravování bez dvojčíslí v závorce Příklad.. číslo = (12) 12345, heslo = Heslo a další údaje(zasílání ů, ová adresa.. ) lze měnit po přihlášení v Nastavení uživatele. em lze zasílat: - potvrzení objednávky - nedostatečnou výši konta - neodebranou stravu - měsíční přehled Nadále zůstává v platnosti možnost volby stravy na objednávacím boxu v jídelně ZŠ. M. Vyšinková, ved. školní jídelny tel.: Název tohoto měsíce je odvozen od času, kdy v přírodě krásně kvetou stromy a květiny. První den měsíce května je v kalendáři označen jako Svátek práce. Je mezinárodním svátkem, který se slaví již od roku Byl zaveden v upomínku stávky dělníků v Chicagu roku Zatímco politicky motivované oslavy 1. máje jsou poměrně mladé, historie svátku jara, lásky a plodnosti je stará tisíce let. Jeho oslavy jsou známy jak ze starého Říma, tak i z keltské a germánské kultury. K oslavám jara a síly přírody patřilo i stavění májky. Ta má být vlastně sexuálním symbolem značícím spojení muže a ženy. Je to kmen stromu, Je měsíc květen jen lásky čas? jehož vrchní větve jsou ponechány a ozdobeny pestrobarevnými fáborky. V naší zemi je 1. máj ještě spjat s poezií K. H. Máchy. A on samotný se pak stal jakýmsi patronem zamilovaných. Značná část Pražanů se proto nechodí líbat pod rozkvetlou třešeň, ale k jeho pomníku na Petříně. Na druhou květnou neděli připadá Den matek. Vyjadřuje úctu ženám-matkám a jejich roli ve společnosti. Původ tohoto dne můžeme nalézt již ve starém Řecku, kde byla uctívána Rhea, matka všech bohů. Podobné slavnosti se konaly také v Římě, kde matkou bohů byla Cybele. V novodobé historii pocházejí první zmínky o tomto svátku z Anglie 16. století. Roku 1914 byl pak tento den oficiálně prohlášen národním svátkem USA. Do naší země přišel tento svátek kolem roku 1918 a začal se slavit v roce1923 na popud Alice Masarykové, dcery našeho prvního prezidenta. Druhým svátkem žen je MDŽ. Jeho historie sahá do přelomu 19. a 20. století. Na počátku byla v roce 1857 stávka amerických žen pracujících v textilních továrnách. Chtěly se domoci zlepšení pracovních podmínek. Při stávkách v roce 1911 došlo i ke ztrátám na životech. Paradoxně pouhý týden před touto tragédií proběhly v Německu, Rakousku a Dánsku oficiální oslavy prvního Mezinárodního dne žen. Datem oslav je 8. březen. Za povšimnutí stojí, že na mužskou část populace žádný svátek nezbyl. Jestli slavit Den matek, MDŽ nebo obojí, je na rozhodnutí každého z nás. Pro zajímavost uvádím několik dalších dat, která svědčí o tom, jak je květen mimořádně bohatý na události. Posuďte sami: vstup ČR do Evropské unie Pražské povstání českého lidu proti nacistům podepsání bezpodmínečné kapitulace Německa a tím ukončení 2. světové války v Evropě poslední výstřely 2. sv. války v Evropě - Milín u Příbrami úmrtí skladatele Bedřicha Smetany - zahájení hudebního festivalu Pražské jaro na počest B. Smetany (od roku 1946) zahájení pravidelného rozhlasového vysílání Československého rozhlasu s názvem Radiojournal (Praha Kbely) atentát na říšského protektora R. Heydricha spáchaný rotmistry Kubišem, Gabčíkem a Valčíkem výstup na Mount Everest Novozélanďan E. Hillary a nepálský šerpa T. Norgay bitva u Lipan její tragika tkví v bolestném střetnutí Čechů s Čechy, kdy v určitém smyslu prohrály obě strany Každý z nás má i své soukromé zážitky nebo výročí v tomto krásném měsíci. Ať v tom letošním prožijete samé pěkné a příjemné. V. Heidinger 3

4 HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ SVINENSKÝ POUTNÍK Čtvrtá část Směrem jižním od rohu náměstí, kde se potkává Farní ulice s Novým městem, pokračuje ulička Braňka, kterou na úřadech píší jako ulici Mlýnskou - to podle mlýna na východní straně. Za dřevěným mostem se Braňka mění v táhlou ulici Svatotrojiční s chudými novějšími domky, po levé straně je ještě místy nezastavěná. Končí u trojúhelníkovitého parku vysázeného Okrašlovacím a zvelebovacím spolkem vedeným lékárníkem Weyszerem. Po něm park dostal své jméno - Weyszerův. I když někdy užíval názvu Velký. Je vybaven několika lavičkami a zahradním altánem. V zahradě domu číslo 510 stojí kamenná Boží muka na špici zdobená koulí a latinským křížem. Dá se říci, že přímým pokračováním Svatotrojiční je cesta do Boršíkova, Čížkrajic a Německého Benešova. Před parkem se kromě přímého dělí ještě do dalších dvou směrů. Jedna cesta uhýbá vlevo směrem k mlýnům, po levé straně jsou už jen tři domky a dvě stodoly, po pravé straně se rozprostírá pískárna s Johnovou výrobnou cementových rour. Pokračujeme do úžlabiny k chalupě postavené v místě bývalé obecní cihelny s hliništěm již celým zarostlým trávou a dále k samotě Mokrovec. Druhá cesta odbočuje vpravo okolo Weyszerova parku ovocnou alejí mezi poli kolem trojbokých Božích muk a kamenné lavičky dále k poutnímu kostelíku Nejsvětější trojice a k ostatním svatotrojičním jednotám. Z jihozápadního rohu náměstí vybíhá ulice směrem k tržišti přes dřevěný most na betonových základech vybudovaný brzy po válce. Vznikla odstraněním starých masných krámů, kterých bylo po každé straně patrně jakéhosi průjezdu k bývalým jatkám asi šest. Kolem cesty není žádná zástavba, pouze dva rohové domy na náměstí a stodola nárožního domu v loubí. Tržiště se nachází hned za potokem, kam bylo přeloženo z náměstí v roce 1907, protože už asi nebylo kam šlápnout. Po levé straně je místo pro prasata po pravé pro hovězí dobytek. Při vstupu stojí dřevěná bouda, kde se prodávají dobytčí pasy, vpravo dole bouda se záchody a místností pro výčep piva. Tržiště je ohrazeno železnými tyčemi, které drží kamenné sloupky, po obvodu jsou vysázeny stromky. Cesta pokračuje za kopcem kolem stavení u Hastrmana a Ficlů mlýna směrem k Mohuřicím. Vraťme se však k hlavní ulici protínající náměstí a pokračujme jí směrem na západ k Českým Budějovicím. Dostaneme se do Nedrtálu, jehož název je odvozen z německého Nieder Tal (úzké údolí). Po dřevěném mostě přejdeme Farský potok a o tři domy dále narazíme na odbočku k Něchovu a do Krumlova. Pokud půjdeme touto ulicí pěšky, musíme přejít Svineský potok po úzké lávce, pokud pojedeme vozem, nebo povozem, překonáme potok mělkým brodem. Za potokem stojí několik domků směrem k Valutů strouze a několik domků po levé straně cesta do Něchova. Od Valutů strouhy po cestě vlevo projdeme Stružkou, nebo-li Malou strouhou polní cestou až k tržišti. Pokračujeme-li po budějovické silnici, přijdeme k odbočce vpravo, která vede k Ferendici. V těchto místech odbočuje pěšina na druhou stranu ke Březí. Směrem k Budějovicím stojí jen několik domků, po pravé straně stodoly a zahrady, pak jatka a Králova kruhová cihelna. Jatka, hrdě nesoucí nápis Jatka společenstva řezníků a uzenářů, byla vystavěna v roce 1905 jako dvě budovy se štíty k silnici. Štíty jsou zdobeny býčí hlavou mezi dvěmi sekerami a tradičním lvem se sekerou. Na stěně k městu je vymalována reklama Paškovy zámečnické dílny. Za jatky, u pěšiny vedoucí ke kostelu, stojí zděná kaplička se sedlovou, taškami pokrytou střechou, nad níž je usazena hliněná koule s dvojitým křížem. Ve výklenku je zavěšen obrázek zdobený věncem, výklenek je uzavřen plotovými vrátky. 4

5 Do svinenských kašen je přiváděna užitková voda převážně dřevěným potrubím z rybníka Dymáčku těsně sousedícím s Velkým rybníkem nad Staškovou pilou. Milně se většina občanů domnívá, že je voda přiváděna z Velkého rybníka. Dymáček je napájen Jalovou strouhou, vytékající ze Svinenského potoka pod Pěčínem. Kromě hlavní kašny jsou ještě další velké čtyřhranné kašny: v Novém městě před odbočkou na Bukvici - v rozšířeném místě před domem č. 184, ve Farní ulici pod farou před domem č. 231, na Kozím plácku, v dolní části náměstí před Občanskou záložnou a poslední v Nedrtále před domem č. 77. Koryta a menší obdélníkové kašny jsou v Novém městě před domem č. 339 a před domem č. 253, ve farní ulici po levé straně za soudem a před hospodou U Matoušků na rohu ulice Zahradní a ulice vedoucí k jižnímu vchodu kostela. Pitná voda se nosí od Studýnka a od obecních pump v Novém městě před domem 249 a na Býčím plácku. Mimo to mnoho domů má své vlastní studny a pumpy. J. Čajan, F. Stráský, foto archiv kříž kaplička kašna pomník most brod lávka milník silnice cesta polní cesta pěšina hranice katastru vodní toky, mokřady parky, strouhy mlýn hamr TRŽIŠTĚ: 1 - hovězí dobytek 2 - vepřový dobytek 3 - Kozí plácek 4 - Býčí plácek 5 - obecní pískárna (vysvětlivky platí pro obě mapy) Je libo cihlu zlata? Zlato zná každý. Snubní prstýnky či rozmanité šperky jsou většinou běžnou součástí našeho života. Zlato však existuje i v jiné podobě, v té, kterou většinou známe jen z dobrodružných či akčních filmů. Ano, správně. Vychytralí, více či méně sympatičtí lupiči, jsou většinou nadšenými sběrateli zlatých cihel, které se ovšem nacházejí v pekelně střežených budovách, jež nazýváme bankami. A právě do té nejdůležitější a nejhlavnější ze všech našich bank České národní banky (ČNB) se na konci března vydali na exkursi studenti sekundy trhovosvinenského gymnázia. AKTUÁLNĚ Centrální banka našeho státu sídlí ve velkém bloku budov bývalé Živnobanky v ulici Na Příkopě, naproti Prašné bráně a Obecnímu domu. Jak asi všichni víme, ČNB pečuje o stabilitu měny, provádí měnovou (fiskální) politiku, řídí peněžní oběh, vykonává dohled nad celým bankovním a finančním sektorem a jako jediná smí vydávat bankovky a mince. Její předchůdkyní byla Národní banka československá, založená čs. vládou v roce V roce 1950 pak podle sovětského vzoru vznikla Státní banka československá, jež se na dlouhou dobu stala jedinou monobankou. Do ČNB lidé pro peníze nechodí není to běžná komerční banka. Od roku 2002 tu však už 5 přes 100 tisíc návštěvníků zhlédlo zajímavou stálou expozici Lidé a peníze, jež je umístěna v původním trezoru Živnostenské banky. Sem zamířili i naši studenti. Do expozice se vchází masivními osmitunovými ocelovými dveřmi starého trezoru, z něhož jsou uvnitř zachovány i některé původní bankovní schránky. V rámci hodinu a půl trvající prohlídky (na kterou je potřeba se ovšem se značným předstihem objednat) návštěvníci zhlédnou několik krátkých filmů a v desítkách vitrín si mohou prohlédnout stará platidla, mince a papírové peníze různých dob i států, zejména však mince a peníze používané v českých zemích. Před vstupem do trezoru je sice nutno od-

6 ložit mobily i fotoaparáty, je však doporučeno vzít si s sebou své peněženky. Pod UV lampou se totiž každý může vlastnoručně přesvědčit, že jeho papírové peníze jsou skutečně pravé. Žádný padělek prý zatím odhalen nebyl. Největší tahák celé výstavy si však pohodově trůní za neproniknutelným sklem. Je to jedna tuna opravdových zlatých cihel, jež na konci března měla hodnotu přes 28 milionů dolarů či 610 milionů korun! Zlaté rezervy ČNB jsou součástí devizových rezerv našeho státu. Ty jsou z převážné většiny tvořeny cennými papíry (na počátku dubna 2009 měly hodnotu 26,7 miliardy eur), ale hned druhou největší položkou je zlato (na počátku dubna v hodnotě 295 milionů eur). V současnosti uchovává ČNB zhruba 12,5 tuny zlatých rezerv. Ve srovnání s minulostí je to relativně málo například ve 30. letech minulého století vlastnila československá centrální banka až 70 tun zlata! Zlaté cihly jsou z ryzího čtyřiadvacetikarátového zlata. Karát (Kt) je jak známo bezrozměrná jednotka ryzosti klenotnických zlatých slitin. Její výpočet vychází z předpokladu, že ryzí zlato o obsahu 1000 g/kg má ryzost 24 karátů. Mnozí možná neví, že nejběžnější dnes vyráběné klenotnické slitiny pro výrobu šperků (nejčastěji slitiny se stříbrem a mědí) mají ryzost jen asi od 9 do 18 karátů. Vysoká cena šperků není tedy dána ryzostí, ale spíše uměleckým provedením. Ryzost se uvádí buď v tisícinách vyjadřujících podíl zlata ve slitině nebo v tradičních karátech. 24 karátů (ryzí zlato) tedy vyjádříme podílem 999,9/1000, 232/3 karátu (dukátové zlato) podílem 986/1000 a např. 18 karátů podílem 750/1000. Ani ten nejschopnější zlatník není schopen určit přesnou ryzost zlata pouhým Oblastní kolo Mateřinka 2009 Každému z nás utkvěly v paměti, první lásky, první pusa od Péti za rohem v herně mateřské školky.v našem klubu předškoláků vzplanula velká láska Honzíka a Karolínky. Najde jen o jednu pusu. Honzík dobývá srdce Karolínky svými dárky, skutky i milým pohlazením. A tak se zrodil nápad, na jaké téma připravit vystoupení v Mateřince v Českých Budějovicích. Píseň Heleny Vondráčkové Mám tě rád byla hitem uplynulých měsíců, kdy jsme vytrvale a s velkým elánem nacvičovali naše vystoupení Zamilované kopretiny. Má tě ráda ta či jiná, to ví jen kopretina. Až jí lístky spočítám, tak to budu vědět sám. Jestli Madla nebo Katka, jestli Jana nebo Radka. Kopretina žlutobílá všechno ráda prozradila. Teď se hřeje na sluníčku a já myslím na Aničku - úvodní báseň, kterou se Honzík Lukáš a Marek Holub naučili a s velkým přehledem snad během 5 minut, nás zavedla do světa zamilovaných. Už nám zbýval poslední den před naším vystoupením v Českých Budějovicích. A tak, abychom měli jasno, jak bude naše píseň znít na prknech, která znamenají svět, naplánovali jsme zkoušku v kulturním domě. Asi proto, že jsem nemohla sedět v hledišti, neměla jsem z vystoupení nejlepší pocit. 26. března přišel náš velký den. Skupina 22 dětí s rozzářenýma očima přijela do Domu kultury Metropol v Českých Budějovicích, kde se uskutečnilo oblastní kolo Mateřinky přehlídka vystoupení Mateřských škol z Jihočeského kraje. Hned v přízemí nás čekala krásná výstava dětských prací, které všichni s úžasem obdivovali. V dopoledních hodinách proběhla zkouška, kdy jsme vše doladili po technické stránce. Děti netrpělivě očekávaly slíbené vystoupení. Ještě načesat culíčky a převléknout do zářivých kopretinových obleků, které pro nás s velkým nasazením zhotovila pani Komendová. Už jenom úvodní slova a děti vcházejí na jeviště rozzářené jako nejjasnější hvězdy. S úžasem obdivují plný sál. Zaznějí první tóny, všichni se rozvlní, z děvčat se stávají kopretiny, z chlapců páni dobyvatelé. Děti si Mateřinku opravdu užily a za svoji píli sklidili ohlušující potlesk. Pro všechny z nás to byl náročný den, ale jedna z posledních otázek byla: Paní učitelko, kdy budeme zase tancovat? M. Štanglová, učitelka mateřské školy okem. K tomu je zapotřebí alespoň rychlé zkoušky na tzv. prubířském kameni (buližníku). I hmotnost zlatých cihel je různá. Uvádí se buď v gramech nebo v tradičních jednotkách, tzv. trojských uncích (31,103 g). Ty jsou základní váhovou jednotkou na mezinárodních trzích s drahými kovy (angl. Troy weight nebo Troy ounce). Název pochází z francouzského města Troyes, kde se v této jednotce ve středověku poprvé obchodovalo. V roce 2008 byla prolomena historická hranice 1000 dolarů za trojskou unci. Zlaté cihly jsou rovněž tzv. investičním zlatem. To má nejčastěji podobu právě zlatých slitků (cihel či cihliček) nebo zlatých mincí. Zejména v dnešní době asi budou mnozí toto investiční zlato nakupovat, a to jako pojistku proti následkům finanční krize či v obavě před možnou velkou inflací. ČNB však vlastní investiční zlato neprodává. Jedinou výjimkou jsou občas vydávané zlaté české pamětní mince (o ryzosti 24 karátů), které mají navíc i rostoucí hodnotu numismatickou. Běžný zájemce tedy musí sáhnout k zahraničním produktům. Přes internet je možné zakoupit např. zlaté slitky švýcarské (od 1 do 50 g) či rakouské (od 100 do 1000 g). Kilogramový slitek přijde zhruba na 600 tisíc korun. Investiční slitky jsou vždy z ryzího zlata. To ovšem zcela neplatí pro investiční zlaté mince, které mívají karátů. Éru moderních investičních mincí zahájil v roce 1967 jihoafrický Krugerrand (22 Kt), který je dodnes celosvětově nejpopulárnější zlatou mincí, jíž se prodalo takřka 60 milionů kusů! Velmi populární je také Vídeňský filharmonik (24 Kt), australský Nugget (24 Kt), čínská Panda (24 Kt), americký Eagle (22 Kt, ražený podle zákona výhradně z amerického zlata) či kanadský 6 Maple Leaf (který prý dosahuje největší ryzosti 999,99/1000). Všechny tyto mince se inspirovaly úspěchem Krugerrandu a začaly být v různých hmotnostech raženy mezi léty Cena za trojskou unci těchto mincí se na současném trhu pohybuje kolem 21 tisíc korun. Nižší ryzost některých mincí ale neznamená, že by např. v uncovém Krugerrandu bylo méně zlata než v uncovém Nuggetu Krugerrand bude jen o něco větší a těžší, a díky příměsi jiného kovu také odolnější. Ale vraťme se zpět do expozice ČNB. Na studenty tu na závěr čekal ještě jeden zajímavý exponát. Pod dohledem kamer a bdělých zaměstnanců banky si mohli jeden po druhém osahat a potěžkat skutečnou zlatou cihlu o váze 12,5 kg. To je nezapomenutelný zážitek i pro dospělé návštěvníky, přičemž každého překvapí zejména velká hmotnost zdánlivě malé cihly. A poučení na závěr? Se zlatými cihlami z banky raději neprchejte, pravděpodobně vás budou zdržovat! Mgr. F. Slípka, foto: www, ČNB Tuna zlatých cihel v expozici ČNB Gymnazisté se opět prosadili V březnu a na počátku dubna se konaly další žákovské a studentské předmětové soutěže. V okresním kole olympiády z českého jazyka obsadil Michal Kříha z kvarty vynikající 1. místo, Lucie Korecká z oktávy skončila pak ve starší kategorii na místě druhém. Oba dva tedy postoupili do krajského kola. V únorovém čísle Trhovosvinenských listů jsme informovali o úspěchu Martina Jaroše z kvarty, který tehdy zvítězil v okresním kole dějepisné olympiády. Začátkem dubna tento úspěch ještě znásobil, když zvítězil i v krajském kole téže soutěže a postoupil do celostátního finále. Po loňském úspěchu Lucie Korecké v olympiádě z anglického jazyka, která se rovněž probojovala až do celostátního finále (v němž skončila na 4. místě) má tak Gymnázium Trhové Sviny i letos svého zástupce v celostátním kole. Mgr. F. Slípka Příjem inzerce Městský úřad Trhové Sviny tel. podatelna: více na Montáže a opravy satelitní techniky (GITAL SKYLINK UPC direct, DIGI TV) Petr Osčatko, Borovany Tel Jste příliš zaměstnáni a nemáte čas na domácnost? Pomohu vám uklidit, vyžehlit atd. Ráda vypomohu i starším lidem s úklidem. Tel Spolehlivost a dohoda jistá.

7 Historie mobilní komunikace (závěr) Ve třech minulých dílech jsme probrali historii vzniku mobilního telefonu. Na závěr bych tedy měl uvést příklad ze současné špičky mobilní komunikace. Za několik měsíců to pravděpodobně nebude platit, ale s tím se nedá nic dělat. Vývoj naštěstí zastavit nelze. Jakým směrem se asi bude ubírat vývoj mobilních telefonů? Zřejmě budou mít lepší displeje s vyšším rozlišením, uvnitř budou pracovat rychlejší procesory, stále více bude telefon nahrazovat stolní počítač. Samozřejmostí bude plná internetová konektivita s kvalitním přenosem obrazu v reálném čase, včetně digitální televize. Kdo je tedy současným králem mobilů a odkud Mineralogické a geologické zajímavosti Trhovosvinenska /1/ Čtenáři Trhovosvinenských listů budou mít možnost blíže se seznamovat s geologickými zajímavostmi v okolí Trhových Svinů a s aktuálními problémy z geologických věd. Porozumět neživé přírodě, která není tak neživá, jak vypadá, jen záleží na tom, jak se na ni budeme dívat. Každý z nás se může stát objevitelem a nálezcem něčeho zajímavého, co vytvořila příroda za miliony let. Tuto historii v podobě nerostu, horniny nebo zkameněliny si může nálezce přinést domů, kde mu bude neustále připomínat krásné chvíle strávené v přírodě. Články by měly vzbudit zájem o neživou přírodu, protože jen člověk znalý problematiky, může v současné době i v budoucnu kompetentně rozhodovat o ochraně neživé i živé přírody. Autor bude vděčný za každou kritickou poznámku a informaci o nových lokalitách a geologických zajímavostech. Šperkový kámen vltavín Jihočeské vltavíny patří svým vzhledem a svěží zelenou barvou mezi nejkrásnější tektity. První písemná zpráva o tektitech pochází z Číny od Lin Suna z roku 950, z období, kdy vládla v Číně dynastie Ťang. Tmavým kamenům, které místní obyvatelé nacházeli na polích na poloostrově Lej-non-pan-tao, říkali leigong-no (černé kameny). Tato písemná zpráva byla objevena V. E. BARNE- SEM a zveřejněna v roce Obdobná skla byla nalezena a popsána i z jiných částí světa a profesor E. F. SUESS pro ně v roce 1900 navrhl souhrnné označení tektity (z řeckého tektos-tavený). Jejich původ přičítal k původu kosmickému. V jižních Čechách byla zelená sklíčka nalézána na polích především v okolí Týna nad Vltavou, která profesor J. MAYER popsal jako chryzolity (chryzolit-olivín, křemičitan hořčíku a železa) a zveřejnil o nich pojednání v roce V současnosti užívaný název vltavín-moldavit odvodil od názvu řeky Vltavy profesor F. X. M. ZIPPE v roce První moravské vltavíny z okolí Třebíče byly popsány profesorem F. DVORSKÝM, které byly do této doby považovány za sklo ze starých skláren. Dnes pokládáme vltavíny za skla vzniklá roztavením pozemských hornin po dopadu mimozemského tělesa (impaktová teorie) v mladších třetihorách do oblasti dnešního kráteru Ries u Sttugartu ve SRN. Vzdušnými víry a proudy plynů se sklovitá hmota rozptýlila především do jižních Čech a na jižní Moravu. Vltavíny byly nalezeny i v okolí Chebu v západních Čechách a i na jiných místech podél vodních toků Vltavy a Labe. První českou monografii o vltavínech napsal v roce 1928 F. HANUŠ. V roce 1942 vyšla kniha J. OSWALDA Meteorické sklo. Vltavínovou problematikou se zbývala celá řada autorů a dnes existuje i bohatá literatura pojednávající o vltavínech. Podrobně se vltavínovou problematikou zabývali ADAMOVSKÁ ( 1965, 1967, 1973, 1979), BAKER (1959), BARNES a BORNES (1973), BOU- ŠKA (1964, 1965, 1966, 1971, 1972, 1978, 1987, 1990), GROLIER (1985), Ó KEEFE (1963, 1976), OSWALD (1935, 1942), ROST (1941, 1962, 1969, 1972, 1973), TUČEK (1972) a celá řada dalších autorů. V 80. a 90. letech byla ve vědeckém světě položena tzv. vltavínová (tektitová) otázka, oživená zájmem o vltavíny, jako drahé kameny. Jsou pořádány mezinárodní konference o vltavínech, s vltavíny se setkáváme na mineralogických burzách pořádaných v naší republice i v zahraničí, najdeme je v prodejnách se šperky. Reprezentativně instalovanou sbírkou vltavínů se může pochlubit muzeum v Týně nad Vltavou. Vltavíny udivují rozmanitým tvarem a povrchem rozbrázděným nejrůznějšími zářezy, rýhováním a jamkami. Takto členitý povrch se nazývá skulptace. Vznik nerovností je vysvětlován pozvolným naleptáváním různě sycené vody v dlouhodobém uložení v písčitém štěrku. Čerstvě vykopané vltavíny mají silně lesklý HOBBY 7 přišel? Přijel z Japonska, což není překvapení, a nese označení Toshiba TG01. Sice ještě není v prodeji, ale nic výkonnějšího zatím na trhu není. V Toshibě se nikdy inovací nebáli a na nově představeném komunikátoru TG01 je to znát. Své nadcházející vlajkové lodi totiž dali konstruktéři do vínku dotykový displej úhlopříčky rovných 4.1 palce (tedy 10,4 cm) s rozlišením WVGA (tedy 480 x 800 bodů). Prozatím nepřekonatelný displej ale nebude jedinou ránou, kterou nová Toshiba bez milosti zasadí konkurenci. Srdcem přístroje se totiž stane zbrusu nová čipová sada Qualcomm Snapdragon zahrnující mimo jiné procesor na telefon neobvykle vysokého taktu, a sice 1 GHz. Papírově nejrychlejším procesorem použitým u WM komunikátoru je prozatím Marvell s pracovní frekvencí 800 Mhz u ASUSu P565. Jak to nakonec dopadne, až bude telefon slavnostně uveden na trh, to si nikdo netroufne odhadnout. Zákazníky bude zajisté zajímat i cena, která určitě nebude nízká, ale to se může všechno změnit. Více podrobností a technických detailů o připravovaném telefonu naleznete na J. Salcer Vltavín /Besednice/ až lakový lesk. Vltavíny uložené v ornici tento lesk ztrácejí a stávají se matnými a nevzhlednými. Velikost vltavínů se pohybuje od několik milimetrů do několika centimetrů. Vzácností nejsou unikátní nálezy přesahující deset centimetrů. Tvar vltavínů je kapkovitý, roubíkovitý, tyčinkovitý, deskovitý, vejčitý, elipsovitý nebo se nacházejí jako úlomky. Hustota vltavínů se pohybuje mezi 2,3-2,4 g. cm-3. Tvrdost je mezi 6,5-7 stupni Mohsovy stupnice tvrdosti (pro srovnání má křemen hustotu 2,65 g. cm-3 a tvrdost 7 M). U vltavínů bylo rozlišeno asi sedm barevných stupňů a odstínů od světle zelené, zelenožluté, zelenohnědé, zelenomodré až po sytě lahvově zelenou barvu. Jsou známé i dvoubarevné vltavíny. Průměrná hmotnost vltavínů se pohybuje okolo 8 g. Uveřejněné údaje o největších a nejtěžších vltavínech je nutné brát s rezervou, protože v soukromých sbírkách jsou kusy o větší hmotnosti. Rovněž dříve uveřejňované údaje o počtu nalezených vltavínů dnes již neodpovídají skutečnosti. Povrch Čech byl zarovnán a původní pádové pole vltavínů se nedochovalo. Vltavíny byly přemístěny a dnes najdeme vltavíny na celé řadě lokalit např. v okolí Týna nad Vltavou, Lhenic, Netolic, Radomilic, Slavče, Vrábče, Korosek, Kamenného Újezda, Besednice, Dobrkovské Lhotky, Záluží, okolí Trhových Svinů ( Pod vodárnou ), Jagule u Nových Hradů a na celé řadě dalších známých a méně známých lokalitách. Od 18. století se začaly vltavíny používat jako drahé kameny. Byly broušeny do fasetových brusů (vybroušené plochy), muglí (zaoblené tvary) a zasazovány do drahého kovu. Na veřejnosti se pravděpodobně poprvé představily na Zemské jubilejní výstavě v Praze v roce Jejich obliba ale rychle poklesla, protože se ukázalo, že vltavíny lze snadno imitovat se zelenými druhy lahvového skla a jen zkušený znalec za použití přesných přístrojů dokáže pravost šperku. V současné době mají větší oblibu šperky vyrobené z nebroušených surových vltavínů s využitím tvaru, barvy a zajímavé skulptace. Dnes se získávají vltavíny na výrobu šperků převážně kopáním v pískovnách, na polích, pastvinách a v lesích, mnohdy bez povolení majitele pozemku. Vltavíny se těží i průmyslově a tím se vltavín společně s českým granátem stal v naší republice průmyslově těženým drahým kamenem. PaedDr. V. Pavlíček Pozn. redakce: PaedDr. Václav Pavlíček působí na Pedagogické fakultě Jihočeské university. Na katedře biologie vyučuje geologické vědy (mineralogii, petrologii, geologii a paleontologii). Zabývá se zejména topografickou mineralogií jižních Čech. Mnozí si ho z dřívějška určitě pamatují jako učitele biologie a zeměpisu na zdejší základní škole, kde působil do počátku 80. let.

8 8

9 SATELITY - ANTÉNY instalace - prodej - poradenství propojení elektroniky D.Pavlík tel: , mail: Borovany 529 ICQ: , Skype: d-pavlik Přechod z analogového na digitální vysílání AUTOŠKOLA VOTRUBA Husova 548 Trhové Sviny připravuje řidiče pro skupiny řidičského oprávnění: motocykl osobní automobil nákladní automobil traktor autobus přívěs provádíme školení řidičů provozní doba: úterý: čtvrtek: konzultace a bližší informace v jiném termínu je možná na tel. číslech: , nebo na adrese: 9

10 DOLBY DIGITAL PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ KD T. SVINY NA PŘÍŠTÍ MĚSÍC PROGRAM KINA DOLBY DIGITAL pátek v hod. - Premiéra sobota v hod. Americká barevná komedie 92 min. RŮŽOVÝ PANTER 2 Steve Martin je zpět jako inspektor Clouseau. Hrají: Steve Martin, John Cleese, Jean Reno a další Vstupné: 70,- Kč sobota v hod.- Premiéra neděle v hod. Americký bar. širokoúhlý dobr. animovaný film v č. znění 94 min. PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI Malý hrdina s velkým srdcem neděle v hod. - Premiéra pondělí v hod Americká barevná širokoúhlá komedie 111 min. MARLEY A JÁ Všechno bylo perfektní, dokud se neobjevil Marley... Hrají: Jennifer Aniston, Owen Wilson, Eric Dane a další úterý v hod. a v hod. - Repríza středa v hod.a v hod. Česká barevná komedie Vstupné: 60,- Kč 115 min. LÍBÁŠ JAKO BŮH Nová komedie Marie Poledňákové Hrají: Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Eva Holubová, Jiří Bartoška, Milan Šteindler, Martha Issová, Jaroslava Adamová, Nela Boudová, Roman Vojtek, Václav Postránecký a další Vstupné: 70,- Kč VE ČTVRTEK KINO NEPROMÍTÁ pátek v hod. - Premiéra Izraelsko-německé animované drama 87 min. VALČÍK S BAŠÍREM Při valčíku vždy jeden z tanečníků uhýbá tomu druhému. Ve stejném duchu se do sebe ve filmu Ariho Folmana zaklesli Izrael a Libanon, vojáci obou států, animace s dokumentárními záběry a hlavní hrdina se svou pamětí. Mládeži do 15 let nepřístupno sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americká bar. širokoúhlá animovaná komedie v č. znění MONSTRA vs. VETŘELCI Jenom monstr akce zachrání svět hladce sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americké barevné širokoúhlé historické drama Vstupné: 60,- Kč 94 min. 110 min. VÉVODKYNĚ V našem manželství jsme byli tři... Film oceněný OSCAREM Hrají: Keira Knightley, Ralph Fiennes, Charlotte Rampling a další Vstupné: 70,- Kč pondělí ve hod. Filmové představení nejen pro děti ZŠ 70 min. NÁPADY OPIČKY ŽOFKY Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč v hod. - Premiéra Německé barevné drama 150 min. BAADER MEINHOF KOMPLEX Producent a scénárista Bernd Eichinger se rozhodl natočit film, který mapuje aktivity někdejšího německého teroristického hnutí RAF (Red Army Faction-Klika rudé armády) a dramatické události, které v letech 1967 až 1977 zasáhly poválečné Německo. Hrají: Martina Gedeck, Moritz Bleibtreu, Johanna Wokalek a další Mládeži do 15 let nepřístupno čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. Vstupné: 60,- Kč Britský barevný širokoúhlý sci-fi film 161 min. STRÁŽCI - WATCHMAN Kdo bude strážit strážce? Hrají: Patrick Wilson, Jeffrey Dean Morgan, BIlly Crudup a další Mládeži do 15 let nepřístupno sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americká barevná komedie 109 min. 10 SEX DRIVE Najdi babu, šlohni káru a přirážej. Hrají: Josh Zuckemann, Amanda Crew, Clark Duke, Seth Green a další Nevhodné pro děti do 12 let pondělí v hod. - Premiéra Americké barevné širokoúhlé drama SEDM ŽIVOTŮ Sedm jmen. Sedm cizinců. Jedno tajemství. Hrají: Will Smith, Rosario Dawson, Woody Harrelson a další Nevhodné pro děti do 12 let úterý v hod. - Premiéra středa v hod. Americká barevná animovaná komedie v českém znění 123 min. Vstupné: 70,- Kč 76 min. LOVECKÁ SEZONA 2 Domácí vs. lesní hosté. Vyhraje dravější. Je to prosté! Vstupné: 60,- Kč čtvrtek v hod. - Premiéra České barevné drama 98 min. EL PASO Přepadení říkají Romové slangově el paso. Hrají: Irena Horváthová, Linda Rybová, David Prachař, Igor Chmela, Vladimír Javorský, David Matásek, Igor Bareš a další pátek v hod. - Premiéra sobota v hod. Britské barevné širokoúhlé drama Vstupné: 70,- Kč 120 min. MILIONÁŘ Z CHATRČE Vyhrát velké peníze je úžasné, zvlášť pro chudého mladíka. Existují ale daleko cennější výhry! Film oceněný 8 OSCARY Hrají: Dev Patel, Freda Pinto, Anil Kapoor, Saurabh Shukla a další Nevhodné pro děti do 12 let neděle v hod. - Premiéra pondělí v hod. Francouzský barevný širokoúhlý akční thriller Vstupné: 60,- Kč 100 min. KURÝR 3 Pravidla zůstávají stejná. Až na jedno... Hrají: Jason Stathan, Robert Knepper, Francois Berléand a další Nevhodné pro děti do 12 let pondělí v 9.45 hod. a ve hod. Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ KRTEK A OREL Pásmo pohádek pro děti čtvrtek v hod. - Premiéra Americká barevná širokoúhlá komedie AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE Jste výjimkou nebo pravidlem? Hrají: Ben Affleck, Jennifer Aniston, Drew Barrymore a další Nevhodné pro děti do 12 let pátek v hod. - Premiéra sobota v hod. Americký barevný širokoúhlý akční thriller RYCHLÍ A ZBĚSILÍ Nový model. Původní součástky Hrají: Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez a další neděle v hod. - Premiéra Americká barevná milostná komedie VÁLKA NEVĚST Nejlepší kámošky... až do svatby! 67 min. Vstupné: 10,- Kč 129 min. 107 min. 88 min. Hrají: Anne Hathaway, Kate Hudson, Kristen Johnston a další Vstupné: 60,- Kč

11 DIVADLA úterý od hod. sál KD T. Sviny středa od hod. DIVADLO SKLEP PRAHA / BESÍDKA 2009 Každý rok vzniká BESÍDKA nová, naplněná novými nápady, těmi nejlepšími, které jsou vybrány z Vánoční Besídky Divadla Sklep. Hrají: D. Vávra, J. Burda, event. M Šteindler, T. Kučerová, B. Trojanová, L. Andelová, H. Pafková, Jana Hanáková Kapela Divadla Sklep: David Noll, Jiří Podzimek, Hana Navarová, Roman Fojtíček, Vladimír Vytiska, Marta Marinová Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč KONCERTY úterý od hod. sál KD T. Sviny Edward Tomas Production s.r.o. uvádí DOBRÝ VEČER QUINTET DVQ je a cappella, což je ryze vokální soubor, který účinkuje bez použití hudebních nástrojů. Repertoár DVQ se skládá z velmi rozdílných hudebních žánrů: SPIRITUÁLY, JAZZ (D. Elington), SWING (G. Gershwin), POP/ BIG BEAT (Beatles), KLASICKÁ HUDBA (J. S. Bach) Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč SPOLEČENSKÉ A ZÁBAVNÉ POŘADY čtvrtek Buškův hamr T. Sviny Zahájení sezóny na Buškově hamru FILIPOJAKUBSKÁ NOC / STAVĚNÍ MÁJKY Odpolední program pro děti od hod. - ZDOBENÍ ČARO- DĚJNICE Posezení u táboráku Klobásy, vuřty a ostatní občerstvení k zakoupení na místě pátek dopoledne náměstí v Trhových Svinech PRVOMÁJOVÝ JARMARK čtvrtek SLAVNOSTNÍ LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S OHŇOSTROJEM V TRHOVÝCH SVINECH Sraz účastníků před ZŠ Trhové Sviny ve hod čtvrtek v hod. sál KD T. Sviny pátek v hod. SLAVNOSTNÍ AKADEMIE K SVÁTKU MATEK Besídka dětí MŠ T. Sviny Předprodej na akce KD: Kulturní dům T. Sviny tel po-pá h. / h. nebo v době prodeje vstupenek do kina a Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny tel NOVINKY VE FONDU KNIHOVNY DUBEN 2009 Sherwoodová, Alice: Kuchařka pro alergiky Pokrmy bez vajec, bez mléka, bez lepku a bez ořechů. Tržilová, Jana Abelson: Manuál pro začínající maminky Maminky radí maminkám. Whittinghamová, Jo: Zelenina v malé zahradě Inspirace pro vaši zahradu. Grilování Příprava chutných pokrmů na venkovním grilu. Valčeva, Kristiana: Nepokořená Osm let hrůzy v libyjském vězení. Hýža, Marek: Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem Úspěšný televizní cyklus nyní vychází v knižní podobě. Vašíček, Arnošt: Ďáblova lest Mistrně napsaná próza známého autora dokumentárních cyklů o nadpřirozených jevech. KNIHA MÉHO SRDCE Naše trhovosvinenská knihovna se rovněž aktivně zapojila do celonárodní ankety KNIHA MÉHO SRDCE, se kterou přichází Národní knihovna v Praze a Česká televize. 1. Nominační kolo V prvním nominačním kole ( ) budou diváci hlasovat prostřednictvím internetu a hlasovacích kupónů pro svoji nejoblíbenější knihu. 2. Top 100 Nominovaných 100 knih bude bez udání pořadí zveřejněno Zároveň bude odstartováno druhé kolo hlasování, v němž budou diváci vybírat pouze z nominované stovky. 3. Top 12 V červnu bude odhaleno pořadí Top100 a v abecedním pořadí Top12, zároveň bude spuštěno třetí kolo hlasování o nejoblíbenějších 12 knih a potrvá do neděle Vzhledem k tomu, že hlasování je vázáno na vlastnictví ové adresy, knihovna nabízí šanci těm, kteří nejsou připojeni k internetu. Přijďte i Vy do naší knihovny a dejte hlas KNIZE SVÉHO SRDCE na Zimní halová sezona 2008/09 byla pro přípravky Spartaku velice úspěšná Jak už v posledních letech bývá pravidlem, snažíme se v oddíle kopané s nejmenšími hráči pracovat i v zimních měsících. Letos jsme se zúčastnili rekordního počtu turnajů a přípravných utkání. Musíme konstatovat, že práce s mladými fotbalisty a také fotbalistkami se v Trhových Svinech odehrává na vysoké úrovni a právem patříme mezi velmi respektované kluby s mládežnickou základnou. Zeptali jsme se trenéra mladší přípravky A Marka Neužila, který za podpory vedení oddílu kopané koordinuje práci v mládežnických mužstvech, jak zimní příprava probíhala: Pro letošní zimní sezonu jsme si dali za cíl zúčastnit se co největšího počtu halových turnajů jak na okresní úrovni, tak popřípadě krajské nebo dokonce celorepublikové. Náplň zimní přípravy byla pestrá, zábavná a pro některé hráče také náročná. Prioritou pro nás při trénincích v hale byla všestrannost, individuální herní činnost jednotlivce a práce s míčem. SPORT 11 Zároveň jsme s hráči zlepšovali koordinační schopnosti na malém prostoru. Jaká byla spokojenost s celkovým průběhem zimní přípravy? Myslím si, že jsme udělali maximum a příprava byla v jednotlivých mužstvech velice kvalitní a efektivní. Pro trenéry a hráče je odměnou každý úspěch na zimních turnajích, které jsou v zimní přípravě vždy zpestřením. Kolika turnajů a s jakým výsledkem se mládežnická mužstva zúčastnila? Začneme u nejmenších, to je mladší přípravka B, kterou vedou trenéři Luděk Rolínek a David Kruťko. Zúčastnili se celkem 3 halových a 1 venkovního turnaje na umělé trávě. 1 x 1. místo, 1 x 3. místo a 1 x 6. místo naznačuje, že se těmito chlapci musí ještě hodně pracovat. Mladší přípravka A nám asi dělá největší radost a pod vedením trenérů Marka Neužila, Davida Štojdla a Michala Vrábka rostou velké naděje trhovosvinenského fotbalu. Mužstvo se zúčastnilo dlouhodobé zimní ligy v nafukovací hale na SKP ČB, kde bez zaváhání jednoznačně vyhrálo a celkovým skóre 64:4 a pouhými 2 remízami z celkového počtu 17 zápasů, nedalo soupeřům šanci.

12 A to není všechno, chlapci se celkem zúčastnili 5 turnajů ( 2 x Třeboň,1 x Trhové Sviny, 2 x ČB) a jejich bilance je úžasná 4 x 1.místo a 10. místo na celorepublikovém turnaji v Třeboni za účasti 14 mužstev (Slavia Praha, Sigma Olomouc, FK Příbram, Dynamo ČB, atd). Starší přípravka pod vedením trenérů Petra Silmbroda a Lukáše Lenka potvrdila, že v posledních letech patří na vrchol této věkové kategorie. Zúčastnili se celkem 4 turnajů a také dlouhodobé zimní ligy v nafukovací hale na SKP ČB. Jejich bilance 1. místo v Kaplici a Nových Hradech, 2. místo v Horní Stropnici a 3. místo v Třeboni. A zimní liga na SKP ČB 1. místo naznačuje, že opravdu letošní halová sezona byla velice úspěšná. Takže v oddíle kopané panuje spokojenost? Určitě takto plodné zimní měsíce tu dlouho nebyli a věřím, že jsme nabrali správný směr, kterým by se mládež v Trhových Svinech měla v následujících letech ubírat. Věřím, že v následných měsících probíhající nábory nových zájemců o fotbal v našem oddíle přivedou do našich řad nové talenty. A závěrem jaké máte cíle pro jarní část jednotlivých soutěží? Naším cílem a snahou je vybojovat pro nejmenší fotbalisty krajský přebor přípravek. Máme k této metě výborně našlápnuto a starší přípravka, na které všechno záleží, je pouhé 3 body na druhém místě Okresního přeboru za vedoucím mužstvem Hluboké n/vltavou.věřím, že trenéři Silmbrod a Lenk chlapce dostatečně namotivují a postup pro Spartak zajistí. Ml. přípravka A je kandidátem na vítěze Okresního přeboru a věřím, že své skvělé zimní účinkování přenese i do bojů o soutěžní body. Nejmenší chlapci z ml. přípravky B, kteří jsou po podzimní části Okresní soutěže na skvělém 2. místě, kdy byli doplňovány hráči z A mužstva, dostanou pro jarní část soutěže možnost dokázat, že v zimních měsících nezaháleli a poperou se dál o přední místa tabulky. Nejdůležitější je pro nás systematicky vychovávat mladé talenty a zajistit jim kvalitní zázemí, což se nám poslední roky daří. Tímto bych chtěl poděkovat vedení oddílu a hlavně sponzorům, díky nimž jsme mohli zimní sezonu absolvovat a zúčastnit se turnajů, i když některé byli velmi finančně nákladné. Na závěr bych rád pozval širokou veřejnost na II. ročník Erima Cupu o pohár starosty města Trhové Sviny v kopané ml. přípravek který se koná 8. května 2009 za účasti kvalitních mužstev z celé republiky. Potvrzená účast mužstev: Dukla Praha, Dynamo ČB, SKP ČB, Loko ČB, Jiskra Třeboň. Předpokládaná účast: Sparta Praha, Marila Příbram, FK Vysočina Jihlava. D. Beneš POZVÁNKA Cykloklub Dračice Františkov u Suchdola nad Lužnicí pořádá pro příznivce cykloturistiky níže uvedené květnové akce. Vzhledem k tomu, že května 2009 je prodloužený víkend o páteční sváteční den, připravili jsme pro vás dvě cykloturistické vyjížďky, na které vás všechny co nejsrdečněji zveme. 8. května, pátek PODHŮŘÍM NOVOHRADSKÝCH HOR 70 km Start výletu bude v 10,00 hodin před recepcí Privat campu U Pavlisů ve Františkově u Suchdola nad Lužnicí. Trať cyklovýletu je vedena převážně po rovině, není mnoho náročná, bez problémů ji zvládnou i starší děti. Trať není vhodná pro silniční kola. Cestou navštívíme klikovskou hrnčírnu, letovisko Suchdol nad Lužnicí, zastavíme u firmy na výrobu balené Dobré vody, projedeme lesem Kapinos a okolo rybníků na Janovce. Nevynecháme ani prohlídku Žumberka, Humenické přehrady a Cuknštejna. Budeme obdivovat umělý vodopád a přírodní park v Terčině údolí a podíváme se k rybářům ve Štiptoni. Výlet zakončíme projížďkou přes Nový York, Paříž, Bosnu, Malý a Velký Londýn - nebojte se nečeká vás cesta kolem světa, to jsou jen osady světově znějící, vzdálené několik kilometrů od Františkova. V Privat campu U Pavlisů je možné využít ubytovací kapacity, budete-li chtít volné víkendové dny strávit na Suchdolsku. Stejně tak máte možnost využít volné kapacity pro vlastní stany nebo karavany. 9.května,sobota MÍSTO PÁDLA KOLO VEM, VITORAZSKO PROJEDEM 65 km spolu s vítězem Závodu míru 1993 Jaroslavem Bílkem Oficiální zahájení cykloturistické sezony v Jihočeském kraji Ve spolupráci s Nadací Jihočeských cyklostezek a Svazkem obcí Vitorazska bylo našemu cykloklubu DRAČICE svěřeno oficiální zahájení cykloturistické sezony v Jihočeském kraji. Spolu s námi cykloturisty přijede zahájit letošní sezonu i čtvrtý český vítěz kdysi populárního Závodu míru 1993 Jaroslav Bílek. V tomto ročníku se stal i nejlepším vrchařem. V roce 1992 reprezentoval naši republiku na Olympijských hrách v Barceloně v časovce družstev na 100 km, v roce 1998 byl druhý na závodě Okolo Japonska, v roce 2000 vyhrál v té době známý mezinárodní závod Bohemia a také byl několikanásobným mistrem Československa i Česka. S cyklistikou začínal v cyklistickém oddíle TJ ČSAD Trhové Sviny, který už bohužel neexistuje. Start této velké akce bude v 10,00 hodin v autocapmu U pískovny v Suchdole nad Lužnicí, odkud po nezbytných zahajovacích projevech a seznámením s trasou vyjedeme po lávce přes řeku Dračici do Klikova. Ve Františkově najedeme již na cyklostezku, která nás povede k Nové Huti a dále k dančí oboře v bývalé obci Nová Ves (Neudorf). Poté již budeme projíždět obcemi, které patří do Svazku obcí Vitorazska. Nejprve nás přivítají v Rapšachu na návsi, pak v celništi na hraničním přechodu v Halámkách. Tam na nás bude čekat starosta obce spolu s představiteli příhraniční rakouské obce Nagelberg. Další zastávkou bude most přes Lužnici na Krabonoši. Také zde budeme očekáváni starostou obce Nová Ves nad Lužnicí se svou zdravicí. Po signálce, kdysi úderné cestě Pohraniční stráže - dnes cyklostezce č. 341, se přesuneme do Českých Velenic, kde nás před radnicí bude očekávat starosta města. Naše kola pak zamíří do Gmündu, přes hlavní hraniční přechod, na náměstí. Také tam se odehraje malá slavnost v režii místního starosty a tamního cykloklubu. Po oficialitách se k nám rakouští cyklisté přidají a zbytek tratě absolvují spolu s námi. Projedeme západní částí Gmündu směrem k lávce přes Lužnici, která tvoří turistický hraniční přechod a zavede nás zpět do Č. Velenic. Okolo hřbitova, stále po signálce dojedeme přes Fišerovy Chalupy a Žofinu Huť do Dvorů nad Lužnicí, kde před Kulturním domem zastavíme, aby i starosta Dvorů měl možnost náš peleton pozdravit. Poté se přes Hrdlořezy podíváme do Suchdola nad Lužnicí, kde bude mít závěrečnou zdravici představitel města a cíl našeho výletu ukončíme přes obec Tušť, opět v autocampu U pískovny. Po dojezdu nás bude v prostorách campu vítat živá hudba, která bude hrát k poslechu i tanci. Z Písku, Strakonic, Českých Budějovic, Tábora, Jindřichova Hradce a dalších míst budou vypraveny zvláštní autobusy nebo budou připraveny vagony Českých drah z Tábora a Veselí nad Lužnicí, resp. z Českých Budějovic, Borovan přes České Velenice do žst. Suchdol nad Lužnicí. Odjezdy budou včas uveřejněny v regionálním tisku nebo sledujte Pro ty, kteří přijedou osobními auty, je připravena dostatečná kapacita parkovacích míst. Takže si jen přejme pěkné počasí, žádnou nehodu a vzhůru na Vitorazsko. B. Šmídl, tiskový mluvčí cykloklubu DRAČICE Františkov Své náměty, připomínky a informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte paní Ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech nebo na podatelně tamtéž.. Příspěvky prosím dodejte buď písemně nebo v elektronické podobě nejlépe v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Kontaktní údaje: Ing. Božáková tel , podatelna tel , více na Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Uzávěrka čísla je vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny IČO ev. šč. MK ČR E Vychází 12 x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Petra Vicková DTP Petr Hnilička, photo & graphic studio Náklad 600 výtisků Cena tohoto výtisku 5,- Kč

Pod jednou střechou - společnou oblohou aneb Kdo má rád tu českou písničku

Pod jednou střechou - společnou oblohou aneb Kdo má rád tu českou písničku Září 2007 Číslo 9 Ročník XVII. Pod jednou střechou - společnou oblohou aneb Kdo má rád tu českou písničku I takto by se dala nazvat hezká atmosféra jubilejního 10. ročníku Mezinárodního festivalu dechových

Více

Skladatel putující vesmírem

Skladatel putující vesmírem 28. srpna 2008 ročník XI. číslo 15 Skladatel putující vesmírem Bylo to 13. září roku 1928, kdy se v Opočně narodil hudební skladatel Luboš Sluka. Tenkrát asi nikdo netušil, že jednou jeho ceněná hudba

Více

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty Fíkovy narozeniny... 5. strana POZVÁNKA 21. června Františkánské léto...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Revitalizace náměstí pokračuje

Revitalizace náměstí pokračuje 2012 květen Revitalizace náměstí pokračuje Ž i v n o s t e n s k ý ú ř a d OZNÁMENÍ OBČANŮM I PŘES REVITALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY A PŘILEHLÝCH ULIC VŠECHNY OBCHODY, RESTAURA- CE A PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY

Více

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Jaro k nám dorazilo až na druhý pokus I když letošní Velikonoce a dny po nich následující vzbuzovaly představu, že je opět

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 4 duben 2014 Vážení spoluobčané, ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 v 17.00 hodin si u pomníků obou světových válek před kostelem Povýšení sv. Kříže připomeneme u příležitosti

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Leden 2011 Číslo 1 Ročník XXI Rozpočet města Příprava na sestavení rozpočtu začíná zpravidla v říjnu shromažďováním podkladů. Na jedné

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Volby do Evropského parlamentu informace str. 2 Na festivalu Zlaté slunce se předvedli mladí filmaři Vliv DPH na ceny obědů pro seniory str. 5 str. 8 Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Na charitativní

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek čeká II. ročník charitativní akce You Dream We Run str. 8 Zahájení turistické sezony v Pivovaru Černá Hora fotoreportáž str. 4 Pozvánka na Cestu ve tmě str. 4 Mor v Blansku a Vilémovicích str. 5 Pozvánka:

Více

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Listopad 2010 Číslo 11 Ročník XX Trhové Sviny mají staronového starostu, místostarostkou je Věra Korčaková Veronika Beníšková a její

Více

Radniční list. Slavnosti Zlaté stezky letos vstupují do druhé desítky. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek

Radniční list. Slavnosti Zlaté stezky letos vstupují do druhé desítky. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek Radniční list Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 6 (červen 2001) Starostův sloupek Je turistika a cestovní ruch druhem průmyslového odvětví, nebo ne? Zatímco u nás někteří neustále spekulují

Více

Revitalizace sídlišť začíná

Revitalizace sídlišť začíná 11/2010 4. června 2010 Cena 7,00 Kč Brána Šumavy zahájila letní sezónu Rušný květen, který v Sušici hostil mj. mezinárodní konferenci, domácí i zahraniční kapely při hudebních pořadech i účastníky přeshraničních

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

červen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Užijte si prázdniny

červen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Užijte si prázdniny červen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Užijte si prázdniny FOTO: DAN NOVOTNÝ Zpravodaj Městské části Praha 13 Sdělení městské části Pozor na změny přednosti v jízdě, nyní i na Velké Ohradě! Znovu upozorňuji na změny

Více

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí

U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí 05/2013 U Atomu bezpečněji Aquapark Laguna roste Dejte odpadům druhou šanci Sportoviště očima studentů Stromy v našem městě potřetí JARNÍ EKO-BIO JARMARK OTEVŘEL CESTU K LÉTU Více na str. 7 Kulturní památka

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2014 SLATINA V ROCE 2014 V minulém čísle Aktualit se pan starosta Jiří Ides ohlédl za rokem 2013, zmínil se o změnách v životě Slatiny, o tom, co se podařilo, i o

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

Opravují kostelík i mostky

Opravují kostelík i mostky Založeno roku 1919 22. dubna 2009 Ročník XX. číslo 16 Cena: 9 Kč CO VÁS ČEKÁ Vyprávění válečného reportéra, senátora a držitele ceny Ferdinanda Peroutky Ing. Jaromíra Štětiny HROZÍ NÁM STŘET CIVILIZACÍ?

Více

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj 09/2014 TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz

Více

Oprava průtahu Velkým Meziříčím se blíží

Oprava průtahu Velkým Meziříčím se blíží PÁLENÍ ČARODĚJNIC NA FAJTOVĚ KOPCI 0.. areál Ski klubu na hl. parkovišti sraz na hřišti za gymnáziem v.00 pěší průvod s koňským povozem a čarodějnicemi vyjde cca v.0 bohatý program. Více na straně Zajímá

Více

263 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč KVĚTEN 2009

263 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč KVĚTEN 2009 263 Vydává město Mimoň = Měsíčník 7,- Kč KVĚTEN 2009 Zprávy z mimoňského hřebčína Termín, dnes ji snad lze říct, každoroční Mimoňské dostihové poutě, 8 a 9. srpna 2009, se blíží. Dosud před námi, jako

Více

ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ

ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ ROČNÍK 18 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2008 CENA 6,- KČ KINEMATOVLAK DORAZIL I DO ROKYTNICE Pohádkový Kinematovlak vyjel na svou trasu v úterý 1. dubna 2008 v 11.00 hodin z Hradce Králové a ve čtvrtek 10.4.2008 dorazil

Více