TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRHOVOSVINENSKÉ LISTY"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Duben 2009 Číslo 4 Ročník XIX Otevření horní části Žižkova náměstí Dne 1. dubna byla uvedena do provozu nově upravená horní část Žižkova náměstí. Otevření se zúčastnili zástupci Jihočeského kraje - radní Ing. František Štangl a 1. náměstek hejtmana MUDr. Martin Kuba (na snímku vlevo), který společně se starostou Města Trhové Sviny Ing. Radislavem Buškem provedl slavnostní přestřižení pásky. Stavba byla realizována od 23. září 2008 do 31. března 2009 firmou Stavitelství Matourek s.r.o. Rudolfov, inženýrskou činnost zajišťovala Stavební poradna, spol. s r.o. Původní termín ukončení únor 2009 musel být posunut z důvodu nepřízně počasí. Celkové náklady na realizaci činily ,- Kč z toho dotace z Regionálního operačního programu NUC II Jihozápad , - Kč. V žádosti o dotaci nemohly být zahrnuty náklady na stavební úpravy Husovy ulice (v majetku Jihočeského kraje), bez nichž by nebyla celková stavba ukončena. J. Čajan, foto: P. Hnilička a J.Čajan Město Trhové Sviny je zásobováno pitnou vodou z městského vodovodu, jehož zdrojem jsou dva vrty v lokalitě Lhotka u Třebče. Na podzim 2004 došlo ke zhroucení vrtu HV-2 a přes čtyři tisíce obyvatel se stalo ze dne na den závislých na provozuschopnosti jediného zbývajícího zdroje. V úzké součinnosti města s provozovatelem své vodohospodářské infrastruktury, společností 1. JVS a.s., se Trhovým Svinům podařilo získat v roce 2005 Město připravuje nový vrt další zdroj pitné vody dotaci Ministerstva financí ČR ve výši dvou milionů korun. Z těchto finančních prostředků byl zřízen nový vrt HV-3. Podobný problém je nutno řešit i v případě vrtu HV-1, který pochází z 80. let minulého století, a jež se vlivem místních hydrogelogických podmínek nachází na konci své technické životnosti. Po vyhodnocení nynějších dotačních příležitostí proto město podalo v listopadu 2008 na Státní fond životního prostředí žádost o dotaci v rámci Operačního programu životního prostředí na výstavbu hydrogeologického průzkumného vrtu HV-4. Rovněž v tomto případě provozovatel s městem úzce spolupracoval jak při vyhodnocování dotačních příležitostí, tak při tvorbě projektu hydrogeologického průzkumu a přípravě podkladů potřebných pro podání žádosti. V současné době je dotčený vrt Státním fondem životního prostředí zařazen mezi schválené projekty. Z celkových nákladů ve výši 1,5 mil. korun tak bude dotace tvořit celých 90 procent. Podle harmonogramu prací by měl být nový průzkumný vrt HV-4 realizován ještě v průběhu letošního roku. Následovat budou čerpací zkoušky a po jejich vyhodnocení bude v případě příznivých výsledků možno v blízké budoucnosti zapojit vrt do soustavy zdrojů vody města Trhové Sviny, uvedl technický ředitel 1. JVS a.s. Jiří Lipold. J. Kramářová SDĚLENÍ OBČANŮM Z důvodu celostátní odstávky centrálního informačního systému budou od 1. do 10. května 2009 pro veřejnost zcela uzavřena oddělení těchto odborů MěÚ Trhové Sviny: Odbor vnitřních věcí a obrany * Oddělení evidence obyvatel * Oddělení občanských průkazů * Oddělení cestovních pasů Odboru dopravy a silničního hospodářství * Oddělení registru silničních vozidel J. Hohenberger, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství ŘIDIČI, POZOR! V souladu se schváleným pasportem dopravního značení je provedena změna dopravního značení v ulicích Dělnická, Akátová, Lesní, Mírová, Na Nivách, Na Vyhlídce, Okružní, Slunečná, Školní (část Pískovec), U stadionu a Tovární. V těchto ulicích nebude řešena přednost v jízdě dopravními značkami (stávající budou odstraněny), ale předností vozidel přijíždějících zprava. 1

2 Již dlouhou dobu upozorňuji na chování řidičů v našem městě. Jelikož jsem nezaregistroval zlepšení, odhodlal jsem se napsat tento článek. Řidiči v našem městě mohou zaparkovat auto, kde potřebují. Když projdete střed města s jeho přilehlými uličkami a Nové Město, zjistíte, že chodníky nejsou určeny pro chodce, ale pro automobily. Nejenže tímto chováním řidičů jsou chodníky ničeny, protože nejsou budovány na zatížení automobily, ale navíc řidiči tímto vědomě porušují zákon, který jim stání na chodnících zakazuje (pokud není dopravní značkou povolen), aniž by byli ve většině případů potrestáni. Pak jste svědkem takové situace, jaké jsem byl já, že maminka s kočárkem je nucená jet po silnici v protisměru a riskovat střet s autem, protože nemá možnost projet po chodníku. Na opravy takto poškozených chodníků vynakládá město každoročně nemalé finanční prostředky. Tyto prostředky by hlavně v dnešní době mohly být použity někde jinde. Dne 1. dubna 2009 bylo po rekonstrukci slavnostně otevřeno Žižkovo náměstí. Součástí této rekonstrukce bylo mimo jiné i nové dopravní značení. Je zde nově umístěna dopravní značka Parkoviště s parkovacím kotoučem, omezující dobu parkování maximálně na 2 hodiny. Toto omezení parkovací doby schválila Rada města a jeho smyslem je, aby si občan mohl pohodlně nakoupit a nemusel nákup nosit na odlehlá parkoviště mimo náměstí. Mělo by se tím zamezit celodennímu zaparkování a blokování míst. A moje zkušenost s tímto omezením parkovací doby za první tři dny po umístění? Řidiči parkují nadále bez těchto parkovacích kotoučů! V brzské době bude provedena další úprava dopravního značení na náměstí. Toto omezení parkování na 2 hodiny bude rozšířeno i na parkoviště ve spodní části náměstí a před budovou Komerční banky. Možná, že až pak nastane změna v chování řidičů nebo v důslednosti řešení těchto přestupků. J. Hohenberger Buškův hamr zahájí sezónu 15. května, první akcí ale bude již dubnová Filipojakubská noc V letošním roce bude podobně jako v roce 2008 provoz ve funkční technické památce Buškův hamr u Trhových Svinů oficiálně zahájen 15. května (od tohoto data až do 15. září bude otevřeno od 10 do 17 hodin denně kromě pondělí, prohlídky s výkladem jsou každou hodinu, poslední se uskuteční v 16 hodin). První akcí pro veřejnost bude ovšem již tradiční Filipojakubská noc pálení čarodějnic a stavění májky, program začne na hamru 30. dubna v 15 hodin. Čarodějnice a divé bytosti v kostýmech budou odměněny malou pozorností, nebude chybět ani opékání špekáčků, zdobení hamerské čarodějnice i její následné upálení, informovaly provozovatelky Buškova hamru Pavla Majerová a Lenka Kříhová. Doplnily také, že pro letošní rok je připravena celá řada kulturních akcí, mnohé z nich jsou již potvrzeny např. 12. června na hamru vystoupí Kamil Střihavka, 4. července Divadlo SemTamFór ze Slavičína a 24. července znovu zahrají brněnští Čankišou, jejichž loňský koncert zcela spláchla letní vydatná bouřka. V jednání je i příprava řemeslného setkání kovářů či koncert populární jihočeské slupiny Nezmaři. Těšíme se na všechny naše návštěvníky, kteří sem zavítají za unikátní technickou podívanou, i na ty, jež láká příjemné posezení či kulturní zážitek uprostřed přírody. Na závěr bychom chtěly touto cestou poděkovat Městu Trhové Sviny za vstřícný přístup při přípravě nové sezóny, za mnohé můžeme jmenovat získání originálu filmu o hamernících z roku 1956, který bude na hamru v AKTUÁLNĚ Nekázeň řidičů? Ale proč ne, když je jim to beztrestně umožněno... nové kvalitě k vidění při každé prohlídce. Více o Buškově hamru najdete na našem webu uzavřely provozovatelky. V. Heidinger Zápis dětí do mateřských škol dubna 2009 Kritéria přijímání dětí do mateřské školy 1. Věk dítěte Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od tří do šesti let. / 34 odst.1 škol. zákona/. 2. Přednostní přijímání dětí a./ K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky / 34 odst. 4 škol. zákona/. b./ Dále se přednostně přijímají děti zaměstnaných matek a rodičů s trvalým bydlištěm v Trhových Svinech. c./ Věk dítěte 3. Přijímání na zkušební dobu Ředitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce / 34 odst. 3 škol. zákona/ 4. Podmínky pro přijímání dětí Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je nutné dodržet tyto podmínky: Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním / 34 odst. 5 škol. zákona a 50 zákona č.258/2000/. 5. Přijetí dítěte Ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte v souladu 165 odst. 2 písm. b/ zákona č. 561/2004 Sb. Ve správním řízení. O přijetí dítěte v takovém případě vydá správní rozhodnutí, v němž se uvede také den, k němuž se dítě přijímá. To znamená, že ode dne, k němuž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, je zákonný zástupce dítěte povinen platit úplatu za předškolní vzdělávání podle 123 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. v plné výši. 6. Naplněnost mateřských škol a/ Při naplněnosti jedné mateřské školy je dítě přijato do druhé mateřské školy. b/ V případě ztráty zaměstnání matky nebo čerpání mateřské dovolené, může být z kapacitních důvodů docházka dítěte ukončena /přerušena/, jestliže dítě není předškolák.c/ Při uvedení nepravdivých či neúplných údajů ve správním řízení, lze kdykoliv zrušit rozhodnutí o přijetí. A. Felendová, ředitelka MŠ Otázka pro... Ing. Františka Vedla, akvizitora řetězce prodejen LIDL: Jak to vypadá s otevřením nového supermarketu LIDL v Trhových Svinech? V současné době probíhá územní řízení, pak by mělo následovat stavební řízení a samotná realizace stavby. Podle našeho harmonogramu by prodejna měla být otevřena v prosinci letošního roku. Zákazníkům mohu vzkázat, že u nás naleznou také řeznictví, pekařství a cukrářství a diskontní obchod s textilem KIK. P. Vicková 2

3 Karneval mateřských škol se konal tentokrát Na Vráži Už několik let bývá pravidlem, že se v únoru koná dětský karneval. Letos i jiném prostředí v Restauraci Na Vráži. Zúčastnily se děti MŠ Beruška a MŠ Čtyřlístek z Trhových Svinů. Občerstvení pro nás zdarma měl pan Hanzal pro všechny jako sponzorský dar. Tímto mu moc děkujeme. V karnevalovém reji se představila spousta dětí s různými maskami. Nechyběli piráti, princezny, Spidermani, broučci, zvířátka a klauni a mnoho jiných báječných masek. Na závěr byly děti vyfotografovány a začala diskotéka. A pak už autobusem zpět do mateřské školy na oběd. Těšíme se zase na příští rok. I. Pařízková, učitelka MŠ Beruška Školní jídelna umožňuje objednání obědů elektronicky - jak postupovat? Školní jídelna Základní školy v Trhových Svinech od března letošního roku používá nový systém objednávek obědů prostřednictvím internetu, mobilního telefonu a WAPu. Pro registraci strávníků a pro objednávání stravy na internetu postupujte podle následujících pokynů: 1. Stravu lze objednávat na internetu na adrese: 2. Zde zvolte položku Přihlášení uživatele. 3. Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku Číslo zařízení: Jste přihlášeni do jídelny ZŠ Trhové Sviny. 4. Vyplňte položky Uživatel a Heslo (viz. níže) a dejte Odeslat. Jste přihlášeni do systému a můžete objednávat stravu. 5. Pro objednávání stravy zvolte položku Objednávky stravy. Proveďte po žadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat. Položka Výdej stravy prozatím nesouhlasí se skutečností (chybně vykazuje, že strava nebyla odebrána). Tuto chybu se budeme snažit v nejbližší době odstranit. 6. Ze systému se odhlašte potvrzením položky Odhlášení uživatele. Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na Objednání nebo odhlášení stravy na určitý den lze provést nejpozději do 14 hodin předchozího dne. Pro první přihlášení do systému má každý nastaveno uživatelské jméno ve tvaru: " prijmenijmeno " bez diakritiky a bez mezery. Příklad.. Josef Novák, Uživatel = novakjosef Heslo = číslo karty na stravování bez dvojčíslí v závorce Příklad.. číslo = (12) 12345, heslo = Heslo a další údaje(zasílání ů, ová adresa.. ) lze měnit po přihlášení v Nastavení uživatele. em lze zasílat: - potvrzení objednávky - nedostatečnou výši konta - neodebranou stravu - měsíční přehled Nadále zůstává v platnosti možnost volby stravy na objednávacím boxu v jídelně ZŠ. M. Vyšinková, ved. školní jídelny tel.: Název tohoto měsíce je odvozen od času, kdy v přírodě krásně kvetou stromy a květiny. První den měsíce května je v kalendáři označen jako Svátek práce. Je mezinárodním svátkem, který se slaví již od roku Byl zaveden v upomínku stávky dělníků v Chicagu roku Zatímco politicky motivované oslavy 1. máje jsou poměrně mladé, historie svátku jara, lásky a plodnosti je stará tisíce let. Jeho oslavy jsou známy jak ze starého Říma, tak i z keltské a germánské kultury. K oslavám jara a síly přírody patřilo i stavění májky. Ta má být vlastně sexuálním symbolem značícím spojení muže a ženy. Je to kmen stromu, Je měsíc květen jen lásky čas? jehož vrchní větve jsou ponechány a ozdobeny pestrobarevnými fáborky. V naší zemi je 1. máj ještě spjat s poezií K. H. Máchy. A on samotný se pak stal jakýmsi patronem zamilovaných. Značná část Pražanů se proto nechodí líbat pod rozkvetlou třešeň, ale k jeho pomníku na Petříně. Na druhou květnou neděli připadá Den matek. Vyjadřuje úctu ženám-matkám a jejich roli ve společnosti. Původ tohoto dne můžeme nalézt již ve starém Řecku, kde byla uctívána Rhea, matka všech bohů. Podobné slavnosti se konaly také v Římě, kde matkou bohů byla Cybele. V novodobé historii pocházejí první zmínky o tomto svátku z Anglie 16. století. Roku 1914 byl pak tento den oficiálně prohlášen národním svátkem USA. Do naší země přišel tento svátek kolem roku 1918 a začal se slavit v roce1923 na popud Alice Masarykové, dcery našeho prvního prezidenta. Druhým svátkem žen je MDŽ. Jeho historie sahá do přelomu 19. a 20. století. Na počátku byla v roce 1857 stávka amerických žen pracujících v textilních továrnách. Chtěly se domoci zlepšení pracovních podmínek. Při stávkách v roce 1911 došlo i ke ztrátám na životech. Paradoxně pouhý týden před touto tragédií proběhly v Německu, Rakousku a Dánsku oficiální oslavy prvního Mezinárodního dne žen. Datem oslav je 8. březen. Za povšimnutí stojí, že na mužskou část populace žádný svátek nezbyl. Jestli slavit Den matek, MDŽ nebo obojí, je na rozhodnutí každého z nás. Pro zajímavost uvádím několik dalších dat, která svědčí o tom, jak je květen mimořádně bohatý na události. Posuďte sami: vstup ČR do Evropské unie Pražské povstání českého lidu proti nacistům podepsání bezpodmínečné kapitulace Německa a tím ukončení 2. světové války v Evropě poslední výstřely 2. sv. války v Evropě - Milín u Příbrami úmrtí skladatele Bedřicha Smetany - zahájení hudebního festivalu Pražské jaro na počest B. Smetany (od roku 1946) zahájení pravidelného rozhlasového vysílání Československého rozhlasu s názvem Radiojournal (Praha Kbely) atentát na říšského protektora R. Heydricha spáchaný rotmistry Kubišem, Gabčíkem a Valčíkem výstup na Mount Everest Novozélanďan E. Hillary a nepálský šerpa T. Norgay bitva u Lipan její tragika tkví v bolestném střetnutí Čechů s Čechy, kdy v určitém smyslu prohrály obě strany Každý z nás má i své soukromé zážitky nebo výročí v tomto krásném měsíci. Ať v tom letošním prožijete samé pěkné a příjemné. V. Heidinger 3

4 HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ SVINENSKÝ POUTNÍK Čtvrtá část Směrem jižním od rohu náměstí, kde se potkává Farní ulice s Novým městem, pokračuje ulička Braňka, kterou na úřadech píší jako ulici Mlýnskou - to podle mlýna na východní straně. Za dřevěným mostem se Braňka mění v táhlou ulici Svatotrojiční s chudými novějšími domky, po levé straně je ještě místy nezastavěná. Končí u trojúhelníkovitého parku vysázeného Okrašlovacím a zvelebovacím spolkem vedeným lékárníkem Weyszerem. Po něm park dostal své jméno - Weyszerův. I když někdy užíval názvu Velký. Je vybaven několika lavičkami a zahradním altánem. V zahradě domu číslo 510 stojí kamenná Boží muka na špici zdobená koulí a latinským křížem. Dá se říci, že přímým pokračováním Svatotrojiční je cesta do Boršíkova, Čížkrajic a Německého Benešova. Před parkem se kromě přímého dělí ještě do dalších dvou směrů. Jedna cesta uhýbá vlevo směrem k mlýnům, po levé straně jsou už jen tři domky a dvě stodoly, po pravé straně se rozprostírá pískárna s Johnovou výrobnou cementových rour. Pokračujeme do úžlabiny k chalupě postavené v místě bývalé obecní cihelny s hliništěm již celým zarostlým trávou a dále k samotě Mokrovec. Druhá cesta odbočuje vpravo okolo Weyszerova parku ovocnou alejí mezi poli kolem trojbokých Božích muk a kamenné lavičky dále k poutnímu kostelíku Nejsvětější trojice a k ostatním svatotrojičním jednotám. Z jihozápadního rohu náměstí vybíhá ulice směrem k tržišti přes dřevěný most na betonových základech vybudovaný brzy po válce. Vznikla odstraněním starých masných krámů, kterých bylo po každé straně patrně jakéhosi průjezdu k bývalým jatkám asi šest. Kolem cesty není žádná zástavba, pouze dva rohové domy na náměstí a stodola nárožního domu v loubí. Tržiště se nachází hned za potokem, kam bylo přeloženo z náměstí v roce 1907, protože už asi nebylo kam šlápnout. Po levé straně je místo pro prasata po pravé pro hovězí dobytek. Při vstupu stojí dřevěná bouda, kde se prodávají dobytčí pasy, vpravo dole bouda se záchody a místností pro výčep piva. Tržiště je ohrazeno železnými tyčemi, které drží kamenné sloupky, po obvodu jsou vysázeny stromky. Cesta pokračuje za kopcem kolem stavení u Hastrmana a Ficlů mlýna směrem k Mohuřicím. Vraťme se však k hlavní ulici protínající náměstí a pokračujme jí směrem na západ k Českým Budějovicím. Dostaneme se do Nedrtálu, jehož název je odvozen z německého Nieder Tal (úzké údolí). Po dřevěném mostě přejdeme Farský potok a o tři domy dále narazíme na odbočku k Něchovu a do Krumlova. Pokud půjdeme touto ulicí pěšky, musíme přejít Svineský potok po úzké lávce, pokud pojedeme vozem, nebo povozem, překonáme potok mělkým brodem. Za potokem stojí několik domků směrem k Valutů strouze a několik domků po levé straně cesta do Něchova. Od Valutů strouhy po cestě vlevo projdeme Stružkou, nebo-li Malou strouhou polní cestou až k tržišti. Pokračujeme-li po budějovické silnici, přijdeme k odbočce vpravo, která vede k Ferendici. V těchto místech odbočuje pěšina na druhou stranu ke Březí. Směrem k Budějovicím stojí jen několik domků, po pravé straně stodoly a zahrady, pak jatka a Králova kruhová cihelna. Jatka, hrdě nesoucí nápis Jatka společenstva řezníků a uzenářů, byla vystavěna v roce 1905 jako dvě budovy se štíty k silnici. Štíty jsou zdobeny býčí hlavou mezi dvěmi sekerami a tradičním lvem se sekerou. Na stěně k městu je vymalována reklama Paškovy zámečnické dílny. Za jatky, u pěšiny vedoucí ke kostelu, stojí zděná kaplička se sedlovou, taškami pokrytou střechou, nad níž je usazena hliněná koule s dvojitým křížem. Ve výklenku je zavěšen obrázek zdobený věncem, výklenek je uzavřen plotovými vrátky. 4

5 Do svinenských kašen je přiváděna užitková voda převážně dřevěným potrubím z rybníka Dymáčku těsně sousedícím s Velkým rybníkem nad Staškovou pilou. Milně se většina občanů domnívá, že je voda přiváděna z Velkého rybníka. Dymáček je napájen Jalovou strouhou, vytékající ze Svinenského potoka pod Pěčínem. Kromě hlavní kašny jsou ještě další velké čtyřhranné kašny: v Novém městě před odbočkou na Bukvici - v rozšířeném místě před domem č. 184, ve Farní ulici pod farou před domem č. 231, na Kozím plácku, v dolní části náměstí před Občanskou záložnou a poslední v Nedrtále před domem č. 77. Koryta a menší obdélníkové kašny jsou v Novém městě před domem č. 339 a před domem č. 253, ve farní ulici po levé straně za soudem a před hospodou U Matoušků na rohu ulice Zahradní a ulice vedoucí k jižnímu vchodu kostela. Pitná voda se nosí od Studýnka a od obecních pump v Novém městě před domem 249 a na Býčím plácku. Mimo to mnoho domů má své vlastní studny a pumpy. J. Čajan, F. Stráský, foto archiv kříž kaplička kašna pomník most brod lávka milník silnice cesta polní cesta pěšina hranice katastru vodní toky, mokřady parky, strouhy mlýn hamr TRŽIŠTĚ: 1 - hovězí dobytek 2 - vepřový dobytek 3 - Kozí plácek 4 - Býčí plácek 5 - obecní pískárna (vysvětlivky platí pro obě mapy) Je libo cihlu zlata? Zlato zná každý. Snubní prstýnky či rozmanité šperky jsou většinou běžnou součástí našeho života. Zlato však existuje i v jiné podobě, v té, kterou většinou známe jen z dobrodružných či akčních filmů. Ano, správně. Vychytralí, více či méně sympatičtí lupiči, jsou většinou nadšenými sběrateli zlatých cihel, které se ovšem nacházejí v pekelně střežených budovách, jež nazýváme bankami. A právě do té nejdůležitější a nejhlavnější ze všech našich bank České národní banky (ČNB) se na konci března vydali na exkursi studenti sekundy trhovosvinenského gymnázia. AKTUÁLNĚ Centrální banka našeho státu sídlí ve velkém bloku budov bývalé Živnobanky v ulici Na Příkopě, naproti Prašné bráně a Obecnímu domu. Jak asi všichni víme, ČNB pečuje o stabilitu měny, provádí měnovou (fiskální) politiku, řídí peněžní oběh, vykonává dohled nad celým bankovním a finančním sektorem a jako jediná smí vydávat bankovky a mince. Její předchůdkyní byla Národní banka československá, založená čs. vládou v roce V roce 1950 pak podle sovětského vzoru vznikla Státní banka československá, jež se na dlouhou dobu stala jedinou monobankou. Do ČNB lidé pro peníze nechodí není to běžná komerční banka. Od roku 2002 tu však už 5 přes 100 tisíc návštěvníků zhlédlo zajímavou stálou expozici Lidé a peníze, jež je umístěna v původním trezoru Živnostenské banky. Sem zamířili i naši studenti. Do expozice se vchází masivními osmitunovými ocelovými dveřmi starého trezoru, z něhož jsou uvnitř zachovány i některé původní bankovní schránky. V rámci hodinu a půl trvající prohlídky (na kterou je potřeba se ovšem se značným předstihem objednat) návštěvníci zhlédnou několik krátkých filmů a v desítkách vitrín si mohou prohlédnout stará platidla, mince a papírové peníze různých dob i států, zejména však mince a peníze používané v českých zemích. Před vstupem do trezoru je sice nutno od-

6 ložit mobily i fotoaparáty, je však doporučeno vzít si s sebou své peněženky. Pod UV lampou se totiž každý může vlastnoručně přesvědčit, že jeho papírové peníze jsou skutečně pravé. Žádný padělek prý zatím odhalen nebyl. Největší tahák celé výstavy si však pohodově trůní za neproniknutelným sklem. Je to jedna tuna opravdových zlatých cihel, jež na konci března měla hodnotu přes 28 milionů dolarů či 610 milionů korun! Zlaté rezervy ČNB jsou součástí devizových rezerv našeho státu. Ty jsou z převážné většiny tvořeny cennými papíry (na počátku dubna 2009 měly hodnotu 26,7 miliardy eur), ale hned druhou největší položkou je zlato (na počátku dubna v hodnotě 295 milionů eur). V současnosti uchovává ČNB zhruba 12,5 tuny zlatých rezerv. Ve srovnání s minulostí je to relativně málo například ve 30. letech minulého století vlastnila československá centrální banka až 70 tun zlata! Zlaté cihly jsou z ryzího čtyřiadvacetikarátového zlata. Karát (Kt) je jak známo bezrozměrná jednotka ryzosti klenotnických zlatých slitin. Její výpočet vychází z předpokladu, že ryzí zlato o obsahu 1000 g/kg má ryzost 24 karátů. Mnozí možná neví, že nejběžnější dnes vyráběné klenotnické slitiny pro výrobu šperků (nejčastěji slitiny se stříbrem a mědí) mají ryzost jen asi od 9 do 18 karátů. Vysoká cena šperků není tedy dána ryzostí, ale spíše uměleckým provedením. Ryzost se uvádí buď v tisícinách vyjadřujících podíl zlata ve slitině nebo v tradičních karátech. 24 karátů (ryzí zlato) tedy vyjádříme podílem 999,9/1000, 232/3 karátu (dukátové zlato) podílem 986/1000 a např. 18 karátů podílem 750/1000. Ani ten nejschopnější zlatník není schopen určit přesnou ryzost zlata pouhým Oblastní kolo Mateřinka 2009 Každému z nás utkvěly v paměti, první lásky, první pusa od Péti za rohem v herně mateřské školky.v našem klubu předškoláků vzplanula velká láska Honzíka a Karolínky. Najde jen o jednu pusu. Honzík dobývá srdce Karolínky svými dárky, skutky i milým pohlazením. A tak se zrodil nápad, na jaké téma připravit vystoupení v Mateřince v Českých Budějovicích. Píseň Heleny Vondráčkové Mám tě rád byla hitem uplynulých měsíců, kdy jsme vytrvale a s velkým elánem nacvičovali naše vystoupení Zamilované kopretiny. Má tě ráda ta či jiná, to ví jen kopretina. Až jí lístky spočítám, tak to budu vědět sám. Jestli Madla nebo Katka, jestli Jana nebo Radka. Kopretina žlutobílá všechno ráda prozradila. Teď se hřeje na sluníčku a já myslím na Aničku - úvodní báseň, kterou se Honzík Lukáš a Marek Holub naučili a s velkým přehledem snad během 5 minut, nás zavedla do světa zamilovaných. Už nám zbýval poslední den před naším vystoupením v Českých Budějovicích. A tak, abychom měli jasno, jak bude naše píseň znít na prknech, která znamenají svět, naplánovali jsme zkoušku v kulturním domě. Asi proto, že jsem nemohla sedět v hledišti, neměla jsem z vystoupení nejlepší pocit. 26. března přišel náš velký den. Skupina 22 dětí s rozzářenýma očima přijela do Domu kultury Metropol v Českých Budějovicích, kde se uskutečnilo oblastní kolo Mateřinky přehlídka vystoupení Mateřských škol z Jihočeského kraje. Hned v přízemí nás čekala krásná výstava dětských prací, které všichni s úžasem obdivovali. V dopoledních hodinách proběhla zkouška, kdy jsme vše doladili po technické stránce. Děti netrpělivě očekávaly slíbené vystoupení. Ještě načesat culíčky a převléknout do zářivých kopretinových obleků, které pro nás s velkým nasazením zhotovila pani Komendová. Už jenom úvodní slova a děti vcházejí na jeviště rozzářené jako nejjasnější hvězdy. S úžasem obdivují plný sál. Zaznějí první tóny, všichni se rozvlní, z děvčat se stávají kopretiny, z chlapců páni dobyvatelé. Děti si Mateřinku opravdu užily a za svoji píli sklidili ohlušující potlesk. Pro všechny z nás to byl náročný den, ale jedna z posledních otázek byla: Paní učitelko, kdy budeme zase tancovat? M. Štanglová, učitelka mateřské školy okem. K tomu je zapotřebí alespoň rychlé zkoušky na tzv. prubířském kameni (buližníku). I hmotnost zlatých cihel je různá. Uvádí se buď v gramech nebo v tradičních jednotkách, tzv. trojských uncích (31,103 g). Ty jsou základní váhovou jednotkou na mezinárodních trzích s drahými kovy (angl. Troy weight nebo Troy ounce). Název pochází z francouzského města Troyes, kde se v této jednotce ve středověku poprvé obchodovalo. V roce 2008 byla prolomena historická hranice 1000 dolarů za trojskou unci. Zlaté cihly jsou rovněž tzv. investičním zlatem. To má nejčastěji podobu právě zlatých slitků (cihel či cihliček) nebo zlatých mincí. Zejména v dnešní době asi budou mnozí toto investiční zlato nakupovat, a to jako pojistku proti následkům finanční krize či v obavě před možnou velkou inflací. ČNB však vlastní investiční zlato neprodává. Jedinou výjimkou jsou občas vydávané zlaté české pamětní mince (o ryzosti 24 karátů), které mají navíc i rostoucí hodnotu numismatickou. Běžný zájemce tedy musí sáhnout k zahraničním produktům. Přes internet je možné zakoupit např. zlaté slitky švýcarské (od 1 do 50 g) či rakouské (od 100 do 1000 g). Kilogramový slitek přijde zhruba na 600 tisíc korun. Investiční slitky jsou vždy z ryzího zlata. To ovšem zcela neplatí pro investiční zlaté mince, které mívají karátů. Éru moderních investičních mincí zahájil v roce 1967 jihoafrický Krugerrand (22 Kt), který je dodnes celosvětově nejpopulárnější zlatou mincí, jíž se prodalo takřka 60 milionů kusů! Velmi populární je také Vídeňský filharmonik (24 Kt), australský Nugget (24 Kt), čínská Panda (24 Kt), americký Eagle (22 Kt, ražený podle zákona výhradně z amerického zlata) či kanadský 6 Maple Leaf (který prý dosahuje největší ryzosti 999,99/1000). Všechny tyto mince se inspirovaly úspěchem Krugerrandu a začaly být v různých hmotnostech raženy mezi léty Cena za trojskou unci těchto mincí se na současném trhu pohybuje kolem 21 tisíc korun. Nižší ryzost některých mincí ale neznamená, že by např. v uncovém Krugerrandu bylo méně zlata než v uncovém Nuggetu Krugerrand bude jen o něco větší a těžší, a díky příměsi jiného kovu také odolnější. Ale vraťme se zpět do expozice ČNB. Na studenty tu na závěr čekal ještě jeden zajímavý exponát. Pod dohledem kamer a bdělých zaměstnanců banky si mohli jeden po druhém osahat a potěžkat skutečnou zlatou cihlu o váze 12,5 kg. To je nezapomenutelný zážitek i pro dospělé návštěvníky, přičemž každého překvapí zejména velká hmotnost zdánlivě malé cihly. A poučení na závěr? Se zlatými cihlami z banky raději neprchejte, pravděpodobně vás budou zdržovat! Mgr. F. Slípka, foto: www, ČNB Tuna zlatých cihel v expozici ČNB Gymnazisté se opět prosadili V březnu a na počátku dubna se konaly další žákovské a studentské předmětové soutěže. V okresním kole olympiády z českého jazyka obsadil Michal Kříha z kvarty vynikající 1. místo, Lucie Korecká z oktávy skončila pak ve starší kategorii na místě druhém. Oba dva tedy postoupili do krajského kola. V únorovém čísle Trhovosvinenských listů jsme informovali o úspěchu Martina Jaroše z kvarty, který tehdy zvítězil v okresním kole dějepisné olympiády. Začátkem dubna tento úspěch ještě znásobil, když zvítězil i v krajském kole téže soutěže a postoupil do celostátního finále. Po loňském úspěchu Lucie Korecké v olympiádě z anglického jazyka, která se rovněž probojovala až do celostátního finále (v němž skončila na 4. místě) má tak Gymnázium Trhové Sviny i letos svého zástupce v celostátním kole. Mgr. F. Slípka Příjem inzerce Městský úřad Trhové Sviny tel. podatelna: více na Montáže a opravy satelitní techniky (GITAL SKYLINK UPC direct, DIGI TV) Petr Osčatko, Borovany Tel Jste příliš zaměstnáni a nemáte čas na domácnost? Pomohu vám uklidit, vyžehlit atd. Ráda vypomohu i starším lidem s úklidem. Tel Spolehlivost a dohoda jistá.

7 Historie mobilní komunikace (závěr) Ve třech minulých dílech jsme probrali historii vzniku mobilního telefonu. Na závěr bych tedy měl uvést příklad ze současné špičky mobilní komunikace. Za několik měsíců to pravděpodobně nebude platit, ale s tím se nedá nic dělat. Vývoj naštěstí zastavit nelze. Jakým směrem se asi bude ubírat vývoj mobilních telefonů? Zřejmě budou mít lepší displeje s vyšším rozlišením, uvnitř budou pracovat rychlejší procesory, stále více bude telefon nahrazovat stolní počítač. Samozřejmostí bude plná internetová konektivita s kvalitním přenosem obrazu v reálném čase, včetně digitální televize. Kdo je tedy současným králem mobilů a odkud Mineralogické a geologické zajímavosti Trhovosvinenska /1/ Čtenáři Trhovosvinenských listů budou mít možnost blíže se seznamovat s geologickými zajímavostmi v okolí Trhových Svinů a s aktuálními problémy z geologických věd. Porozumět neživé přírodě, která není tak neživá, jak vypadá, jen záleží na tom, jak se na ni budeme dívat. Každý z nás se může stát objevitelem a nálezcem něčeho zajímavého, co vytvořila příroda za miliony let. Tuto historii v podobě nerostu, horniny nebo zkameněliny si může nálezce přinést domů, kde mu bude neustále připomínat krásné chvíle strávené v přírodě. Články by měly vzbudit zájem o neživou přírodu, protože jen člověk znalý problematiky, může v současné době i v budoucnu kompetentně rozhodovat o ochraně neživé i živé přírody. Autor bude vděčný za každou kritickou poznámku a informaci o nových lokalitách a geologických zajímavostech. Šperkový kámen vltavín Jihočeské vltavíny patří svým vzhledem a svěží zelenou barvou mezi nejkrásnější tektity. První písemná zpráva o tektitech pochází z Číny od Lin Suna z roku 950, z období, kdy vládla v Číně dynastie Ťang. Tmavým kamenům, které místní obyvatelé nacházeli na polích na poloostrově Lej-non-pan-tao, říkali leigong-no (černé kameny). Tato písemná zpráva byla objevena V. E. BARNE- SEM a zveřejněna v roce Obdobná skla byla nalezena a popsána i z jiných částí světa a profesor E. F. SUESS pro ně v roce 1900 navrhl souhrnné označení tektity (z řeckého tektos-tavený). Jejich původ přičítal k původu kosmickému. V jižních Čechách byla zelená sklíčka nalézána na polích především v okolí Týna nad Vltavou, která profesor J. MAYER popsal jako chryzolity (chryzolit-olivín, křemičitan hořčíku a železa) a zveřejnil o nich pojednání v roce V současnosti užívaný název vltavín-moldavit odvodil od názvu řeky Vltavy profesor F. X. M. ZIPPE v roce První moravské vltavíny z okolí Třebíče byly popsány profesorem F. DVORSKÝM, které byly do této doby považovány za sklo ze starých skláren. Dnes pokládáme vltavíny za skla vzniklá roztavením pozemských hornin po dopadu mimozemského tělesa (impaktová teorie) v mladších třetihorách do oblasti dnešního kráteru Ries u Sttugartu ve SRN. Vzdušnými víry a proudy plynů se sklovitá hmota rozptýlila především do jižních Čech a na jižní Moravu. Vltavíny byly nalezeny i v okolí Chebu v západních Čechách a i na jiných místech podél vodních toků Vltavy a Labe. První českou monografii o vltavínech napsal v roce 1928 F. HANUŠ. V roce 1942 vyšla kniha J. OSWALDA Meteorické sklo. Vltavínovou problematikou se zbývala celá řada autorů a dnes existuje i bohatá literatura pojednávající o vltavínech. Podrobně se vltavínovou problematikou zabývali ADAMOVSKÁ ( 1965, 1967, 1973, 1979), BAKER (1959), BARNES a BORNES (1973), BOU- ŠKA (1964, 1965, 1966, 1971, 1972, 1978, 1987, 1990), GROLIER (1985), Ó KEEFE (1963, 1976), OSWALD (1935, 1942), ROST (1941, 1962, 1969, 1972, 1973), TUČEK (1972) a celá řada dalších autorů. V 80. a 90. letech byla ve vědeckém světě položena tzv. vltavínová (tektitová) otázka, oživená zájmem o vltavíny, jako drahé kameny. Jsou pořádány mezinárodní konference o vltavínech, s vltavíny se setkáváme na mineralogických burzách pořádaných v naší republice i v zahraničí, najdeme je v prodejnách se šperky. Reprezentativně instalovanou sbírkou vltavínů se může pochlubit muzeum v Týně nad Vltavou. Vltavíny udivují rozmanitým tvarem a povrchem rozbrázděným nejrůznějšími zářezy, rýhováním a jamkami. Takto členitý povrch se nazývá skulptace. Vznik nerovností je vysvětlován pozvolným naleptáváním různě sycené vody v dlouhodobém uložení v písčitém štěrku. Čerstvě vykopané vltavíny mají silně lesklý HOBBY 7 přišel? Přijel z Japonska, což není překvapení, a nese označení Toshiba TG01. Sice ještě není v prodeji, ale nic výkonnějšího zatím na trhu není. V Toshibě se nikdy inovací nebáli a na nově představeném komunikátoru TG01 je to znát. Své nadcházející vlajkové lodi totiž dali konstruktéři do vínku dotykový displej úhlopříčky rovných 4.1 palce (tedy 10,4 cm) s rozlišením WVGA (tedy 480 x 800 bodů). Prozatím nepřekonatelný displej ale nebude jedinou ránou, kterou nová Toshiba bez milosti zasadí konkurenci. Srdcem přístroje se totiž stane zbrusu nová čipová sada Qualcomm Snapdragon zahrnující mimo jiné procesor na telefon neobvykle vysokého taktu, a sice 1 GHz. Papírově nejrychlejším procesorem použitým u WM komunikátoru je prozatím Marvell s pracovní frekvencí 800 Mhz u ASUSu P565. Jak to nakonec dopadne, až bude telefon slavnostně uveden na trh, to si nikdo netroufne odhadnout. Zákazníky bude zajisté zajímat i cena, která určitě nebude nízká, ale to se může všechno změnit. Více podrobností a technických detailů o připravovaném telefonu naleznete na J. Salcer Vltavín /Besednice/ až lakový lesk. Vltavíny uložené v ornici tento lesk ztrácejí a stávají se matnými a nevzhlednými. Velikost vltavínů se pohybuje od několik milimetrů do několika centimetrů. Vzácností nejsou unikátní nálezy přesahující deset centimetrů. Tvar vltavínů je kapkovitý, roubíkovitý, tyčinkovitý, deskovitý, vejčitý, elipsovitý nebo se nacházejí jako úlomky. Hustota vltavínů se pohybuje mezi 2,3-2,4 g. cm-3. Tvrdost je mezi 6,5-7 stupni Mohsovy stupnice tvrdosti (pro srovnání má křemen hustotu 2,65 g. cm-3 a tvrdost 7 M). U vltavínů bylo rozlišeno asi sedm barevných stupňů a odstínů od světle zelené, zelenožluté, zelenohnědé, zelenomodré až po sytě lahvově zelenou barvu. Jsou známé i dvoubarevné vltavíny. Průměrná hmotnost vltavínů se pohybuje okolo 8 g. Uveřejněné údaje o největších a nejtěžších vltavínech je nutné brát s rezervou, protože v soukromých sbírkách jsou kusy o větší hmotnosti. Rovněž dříve uveřejňované údaje o počtu nalezených vltavínů dnes již neodpovídají skutečnosti. Povrch Čech byl zarovnán a původní pádové pole vltavínů se nedochovalo. Vltavíny byly přemístěny a dnes najdeme vltavíny na celé řadě lokalit např. v okolí Týna nad Vltavou, Lhenic, Netolic, Radomilic, Slavče, Vrábče, Korosek, Kamenného Újezda, Besednice, Dobrkovské Lhotky, Záluží, okolí Trhových Svinů ( Pod vodárnou ), Jagule u Nových Hradů a na celé řadě dalších známých a méně známých lokalitách. Od 18. století se začaly vltavíny používat jako drahé kameny. Byly broušeny do fasetových brusů (vybroušené plochy), muglí (zaoblené tvary) a zasazovány do drahého kovu. Na veřejnosti se pravděpodobně poprvé představily na Zemské jubilejní výstavě v Praze v roce Jejich obliba ale rychle poklesla, protože se ukázalo, že vltavíny lze snadno imitovat se zelenými druhy lahvového skla a jen zkušený znalec za použití přesných přístrojů dokáže pravost šperku. V současné době mají větší oblibu šperky vyrobené z nebroušených surových vltavínů s využitím tvaru, barvy a zajímavé skulptace. Dnes se získávají vltavíny na výrobu šperků převážně kopáním v pískovnách, na polích, pastvinách a v lesích, mnohdy bez povolení majitele pozemku. Vltavíny se těží i průmyslově a tím se vltavín společně s českým granátem stal v naší republice průmyslově těženým drahým kamenem. PaedDr. V. Pavlíček Pozn. redakce: PaedDr. Václav Pavlíček působí na Pedagogické fakultě Jihočeské university. Na katedře biologie vyučuje geologické vědy (mineralogii, petrologii, geologii a paleontologii). Zabývá se zejména topografickou mineralogií jižních Čech. Mnozí si ho z dřívějška určitě pamatují jako učitele biologie a zeměpisu na zdejší základní škole, kde působil do počátku 80. let.

8 8

9 SATELITY - ANTÉNY instalace - prodej - poradenství propojení elektroniky D.Pavlík tel: , mail: Borovany 529 ICQ: , Skype: d-pavlik Přechod z analogového na digitální vysílání AUTOŠKOLA VOTRUBA Husova 548 Trhové Sviny připravuje řidiče pro skupiny řidičského oprávnění: motocykl osobní automobil nákladní automobil traktor autobus přívěs provádíme školení řidičů provozní doba: úterý: čtvrtek: konzultace a bližší informace v jiném termínu je možná na tel. číslech: , nebo na adrese: 9

10 DOLBY DIGITAL PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ KD T. SVINY NA PŘÍŠTÍ MĚSÍC PROGRAM KINA DOLBY DIGITAL pátek v hod. - Premiéra sobota v hod. Americká barevná komedie 92 min. RŮŽOVÝ PANTER 2 Steve Martin je zpět jako inspektor Clouseau. Hrají: Steve Martin, John Cleese, Jean Reno a další Vstupné: 70,- Kč sobota v hod.- Premiéra neděle v hod. Americký bar. širokoúhlý dobr. animovaný film v č. znění 94 min. PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI Malý hrdina s velkým srdcem neděle v hod. - Premiéra pondělí v hod Americká barevná širokoúhlá komedie 111 min. MARLEY A JÁ Všechno bylo perfektní, dokud se neobjevil Marley... Hrají: Jennifer Aniston, Owen Wilson, Eric Dane a další úterý v hod. a v hod. - Repríza středa v hod.a v hod. Česká barevná komedie Vstupné: 60,- Kč 115 min. LÍBÁŠ JAKO BŮH Nová komedie Marie Poledňákové Hrají: Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Eva Holubová, Jiří Bartoška, Milan Šteindler, Martha Issová, Jaroslava Adamová, Nela Boudová, Roman Vojtek, Václav Postránecký a další Vstupné: 70,- Kč VE ČTVRTEK KINO NEPROMÍTÁ pátek v hod. - Premiéra Izraelsko-německé animované drama 87 min. VALČÍK S BAŠÍREM Při valčíku vždy jeden z tanečníků uhýbá tomu druhému. Ve stejném duchu se do sebe ve filmu Ariho Folmana zaklesli Izrael a Libanon, vojáci obou států, animace s dokumentárními záběry a hlavní hrdina se svou pamětí. Mládeži do 15 let nepřístupno sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americká bar. širokoúhlá animovaná komedie v č. znění MONSTRA vs. VETŘELCI Jenom monstr akce zachrání svět hladce sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americké barevné širokoúhlé historické drama Vstupné: 60,- Kč 94 min. 110 min. VÉVODKYNĚ V našem manželství jsme byli tři... Film oceněný OSCAREM Hrají: Keira Knightley, Ralph Fiennes, Charlotte Rampling a další Vstupné: 70,- Kč pondělí ve hod. Filmové představení nejen pro děti ZŠ 70 min. NÁPADY OPIČKY ŽOFKY Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč v hod. - Premiéra Německé barevné drama 150 min. BAADER MEINHOF KOMPLEX Producent a scénárista Bernd Eichinger se rozhodl natočit film, který mapuje aktivity někdejšího německého teroristického hnutí RAF (Red Army Faction-Klika rudé armády) a dramatické události, které v letech 1967 až 1977 zasáhly poválečné Německo. Hrají: Martina Gedeck, Moritz Bleibtreu, Johanna Wokalek a další Mládeži do 15 let nepřístupno čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. Vstupné: 60,- Kč Britský barevný širokoúhlý sci-fi film 161 min. STRÁŽCI - WATCHMAN Kdo bude strážit strážce? Hrají: Patrick Wilson, Jeffrey Dean Morgan, BIlly Crudup a další Mládeži do 15 let nepřístupno sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americká barevná komedie 109 min. 10 SEX DRIVE Najdi babu, šlohni káru a přirážej. Hrají: Josh Zuckemann, Amanda Crew, Clark Duke, Seth Green a další Nevhodné pro děti do 12 let pondělí v hod. - Premiéra Americké barevné širokoúhlé drama SEDM ŽIVOTŮ Sedm jmen. Sedm cizinců. Jedno tajemství. Hrají: Will Smith, Rosario Dawson, Woody Harrelson a další Nevhodné pro děti do 12 let úterý v hod. - Premiéra středa v hod. Americká barevná animovaná komedie v českém znění 123 min. Vstupné: 70,- Kč 76 min. LOVECKÁ SEZONA 2 Domácí vs. lesní hosté. Vyhraje dravější. Je to prosté! Vstupné: 60,- Kč čtvrtek v hod. - Premiéra České barevné drama 98 min. EL PASO Přepadení říkají Romové slangově el paso. Hrají: Irena Horváthová, Linda Rybová, David Prachař, Igor Chmela, Vladimír Javorský, David Matásek, Igor Bareš a další pátek v hod. - Premiéra sobota v hod. Britské barevné širokoúhlé drama Vstupné: 70,- Kč 120 min. MILIONÁŘ Z CHATRČE Vyhrát velké peníze je úžasné, zvlášť pro chudého mladíka. Existují ale daleko cennější výhry! Film oceněný 8 OSCARY Hrají: Dev Patel, Freda Pinto, Anil Kapoor, Saurabh Shukla a další Nevhodné pro děti do 12 let neděle v hod. - Premiéra pondělí v hod. Francouzský barevný širokoúhlý akční thriller Vstupné: 60,- Kč 100 min. KURÝR 3 Pravidla zůstávají stejná. Až na jedno... Hrají: Jason Stathan, Robert Knepper, Francois Berléand a další Nevhodné pro děti do 12 let pondělí v 9.45 hod. a ve hod. Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ KRTEK A OREL Pásmo pohádek pro děti čtvrtek v hod. - Premiéra Americká barevná širokoúhlá komedie AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE Jste výjimkou nebo pravidlem? Hrají: Ben Affleck, Jennifer Aniston, Drew Barrymore a další Nevhodné pro děti do 12 let pátek v hod. - Premiéra sobota v hod. Americký barevný širokoúhlý akční thriller RYCHLÍ A ZBĚSILÍ Nový model. Původní součástky Hrají: Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez a další neděle v hod. - Premiéra Americká barevná milostná komedie VÁLKA NEVĚST Nejlepší kámošky... až do svatby! 67 min. Vstupné: 10,- Kč 129 min. 107 min. 88 min. Hrají: Anne Hathaway, Kate Hudson, Kristen Johnston a další Vstupné: 60,- Kč

11 DIVADLA úterý od hod. sál KD T. Sviny středa od hod. DIVADLO SKLEP PRAHA / BESÍDKA 2009 Každý rok vzniká BESÍDKA nová, naplněná novými nápady, těmi nejlepšími, které jsou vybrány z Vánoční Besídky Divadla Sklep. Hrají: D. Vávra, J. Burda, event. M Šteindler, T. Kučerová, B. Trojanová, L. Andelová, H. Pafková, Jana Hanáková Kapela Divadla Sklep: David Noll, Jiří Podzimek, Hana Navarová, Roman Fojtíček, Vladimír Vytiska, Marta Marinová Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč KONCERTY úterý od hod. sál KD T. Sviny Edward Tomas Production s.r.o. uvádí DOBRÝ VEČER QUINTET DVQ je a cappella, což je ryze vokální soubor, který účinkuje bez použití hudebních nástrojů. Repertoár DVQ se skládá z velmi rozdílných hudebních žánrů: SPIRITUÁLY, JAZZ (D. Elington), SWING (G. Gershwin), POP/ BIG BEAT (Beatles), KLASICKÁ HUDBA (J. S. Bach) Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč SPOLEČENSKÉ A ZÁBAVNÉ POŘADY čtvrtek Buškův hamr T. Sviny Zahájení sezóny na Buškově hamru FILIPOJAKUBSKÁ NOC / STAVĚNÍ MÁJKY Odpolední program pro děti od hod. - ZDOBENÍ ČARO- DĚJNICE Posezení u táboráku Klobásy, vuřty a ostatní občerstvení k zakoupení na místě pátek dopoledne náměstí v Trhových Svinech PRVOMÁJOVÝ JARMARK čtvrtek SLAVNOSTNÍ LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S OHŇOSTROJEM V TRHOVÝCH SVINECH Sraz účastníků před ZŠ Trhové Sviny ve hod čtvrtek v hod. sál KD T. Sviny pátek v hod. SLAVNOSTNÍ AKADEMIE K SVÁTKU MATEK Besídka dětí MŠ T. Sviny Předprodej na akce KD: Kulturní dům T. Sviny tel po-pá h. / h. nebo v době prodeje vstupenek do kina a Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny tel NOVINKY VE FONDU KNIHOVNY DUBEN 2009 Sherwoodová, Alice: Kuchařka pro alergiky Pokrmy bez vajec, bez mléka, bez lepku a bez ořechů. Tržilová, Jana Abelson: Manuál pro začínající maminky Maminky radí maminkám. Whittinghamová, Jo: Zelenina v malé zahradě Inspirace pro vaši zahradu. Grilování Příprava chutných pokrmů na venkovním grilu. Valčeva, Kristiana: Nepokořená Osm let hrůzy v libyjském vězení. Hýža, Marek: Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem Úspěšný televizní cyklus nyní vychází v knižní podobě. Vašíček, Arnošt: Ďáblova lest Mistrně napsaná próza známého autora dokumentárních cyklů o nadpřirozených jevech. KNIHA MÉHO SRDCE Naše trhovosvinenská knihovna se rovněž aktivně zapojila do celonárodní ankety KNIHA MÉHO SRDCE, se kterou přichází Národní knihovna v Praze a Česká televize. 1. Nominační kolo V prvním nominačním kole ( ) budou diváci hlasovat prostřednictvím internetu a hlasovacích kupónů pro svoji nejoblíbenější knihu. 2. Top 100 Nominovaných 100 knih bude bez udání pořadí zveřejněno Zároveň bude odstartováno druhé kolo hlasování, v němž budou diváci vybírat pouze z nominované stovky. 3. Top 12 V červnu bude odhaleno pořadí Top100 a v abecedním pořadí Top12, zároveň bude spuštěno třetí kolo hlasování o nejoblíbenějších 12 knih a potrvá do neděle Vzhledem k tomu, že hlasování je vázáno na vlastnictví ové adresy, knihovna nabízí šanci těm, kteří nejsou připojeni k internetu. Přijďte i Vy do naší knihovny a dejte hlas KNIZE SVÉHO SRDCE na Zimní halová sezona 2008/09 byla pro přípravky Spartaku velice úspěšná Jak už v posledních letech bývá pravidlem, snažíme se v oddíle kopané s nejmenšími hráči pracovat i v zimních měsících. Letos jsme se zúčastnili rekordního počtu turnajů a přípravných utkání. Musíme konstatovat, že práce s mladými fotbalisty a také fotbalistkami se v Trhových Svinech odehrává na vysoké úrovni a právem patříme mezi velmi respektované kluby s mládežnickou základnou. Zeptali jsme se trenéra mladší přípravky A Marka Neužila, který za podpory vedení oddílu kopané koordinuje práci v mládežnických mužstvech, jak zimní příprava probíhala: Pro letošní zimní sezonu jsme si dali za cíl zúčastnit se co největšího počtu halových turnajů jak na okresní úrovni, tak popřípadě krajské nebo dokonce celorepublikové. Náplň zimní přípravy byla pestrá, zábavná a pro některé hráče také náročná. Prioritou pro nás při trénincích v hale byla všestrannost, individuální herní činnost jednotlivce a práce s míčem. SPORT 11 Zároveň jsme s hráči zlepšovali koordinační schopnosti na malém prostoru. Jaká byla spokojenost s celkovým průběhem zimní přípravy? Myslím si, že jsme udělali maximum a příprava byla v jednotlivých mužstvech velice kvalitní a efektivní. Pro trenéry a hráče je odměnou každý úspěch na zimních turnajích, které jsou v zimní přípravě vždy zpestřením. Kolika turnajů a s jakým výsledkem se mládežnická mužstva zúčastnila? Začneme u nejmenších, to je mladší přípravka B, kterou vedou trenéři Luděk Rolínek a David Kruťko. Zúčastnili se celkem 3 halových a 1 venkovního turnaje na umělé trávě. 1 x 1. místo, 1 x 3. místo a 1 x 6. místo naznačuje, že se těmito chlapci musí ještě hodně pracovat. Mladší přípravka A nám asi dělá největší radost a pod vedením trenérů Marka Neužila, Davida Štojdla a Michala Vrábka rostou velké naděje trhovosvinenského fotbalu. Mužstvo se zúčastnilo dlouhodobé zimní ligy v nafukovací hale na SKP ČB, kde bez zaváhání jednoznačně vyhrálo a celkovým skóre 64:4 a pouhými 2 remízami z celkového počtu 17 zápasů, nedalo soupeřům šanci.

12 A to není všechno, chlapci se celkem zúčastnili 5 turnajů ( 2 x Třeboň,1 x Trhové Sviny, 2 x ČB) a jejich bilance je úžasná 4 x 1.místo a 10. místo na celorepublikovém turnaji v Třeboni za účasti 14 mužstev (Slavia Praha, Sigma Olomouc, FK Příbram, Dynamo ČB, atd). Starší přípravka pod vedením trenérů Petra Silmbroda a Lukáše Lenka potvrdila, že v posledních letech patří na vrchol této věkové kategorie. Zúčastnili se celkem 4 turnajů a také dlouhodobé zimní ligy v nafukovací hale na SKP ČB. Jejich bilance 1. místo v Kaplici a Nových Hradech, 2. místo v Horní Stropnici a 3. místo v Třeboni. A zimní liga na SKP ČB 1. místo naznačuje, že opravdu letošní halová sezona byla velice úspěšná. Takže v oddíle kopané panuje spokojenost? Určitě takto plodné zimní měsíce tu dlouho nebyli a věřím, že jsme nabrali správný směr, kterým by se mládež v Trhových Svinech měla v následujících letech ubírat. Věřím, že v následných měsících probíhající nábory nových zájemců o fotbal v našem oddíle přivedou do našich řad nové talenty. A závěrem jaké máte cíle pro jarní část jednotlivých soutěží? Naším cílem a snahou je vybojovat pro nejmenší fotbalisty krajský přebor přípravek. Máme k této metě výborně našlápnuto a starší přípravka, na které všechno záleží, je pouhé 3 body na druhém místě Okresního přeboru za vedoucím mužstvem Hluboké n/vltavou.věřím, že trenéři Silmbrod a Lenk chlapce dostatečně namotivují a postup pro Spartak zajistí. Ml. přípravka A je kandidátem na vítěze Okresního přeboru a věřím, že své skvělé zimní účinkování přenese i do bojů o soutěžní body. Nejmenší chlapci z ml. přípravky B, kteří jsou po podzimní části Okresní soutěže na skvělém 2. místě, kdy byli doplňovány hráči z A mužstva, dostanou pro jarní část soutěže možnost dokázat, že v zimních měsících nezaháleli a poperou se dál o přední místa tabulky. Nejdůležitější je pro nás systematicky vychovávat mladé talenty a zajistit jim kvalitní zázemí, což se nám poslední roky daří. Tímto bych chtěl poděkovat vedení oddílu a hlavně sponzorům, díky nimž jsme mohli zimní sezonu absolvovat a zúčastnit se turnajů, i když některé byli velmi finančně nákladné. Na závěr bych rád pozval širokou veřejnost na II. ročník Erima Cupu o pohár starosty města Trhové Sviny v kopané ml. přípravek který se koná 8. května 2009 za účasti kvalitních mužstev z celé republiky. Potvrzená účast mužstev: Dukla Praha, Dynamo ČB, SKP ČB, Loko ČB, Jiskra Třeboň. Předpokládaná účast: Sparta Praha, Marila Příbram, FK Vysočina Jihlava. D. Beneš POZVÁNKA Cykloklub Dračice Františkov u Suchdola nad Lužnicí pořádá pro příznivce cykloturistiky níže uvedené květnové akce. Vzhledem k tomu, že května 2009 je prodloužený víkend o páteční sváteční den, připravili jsme pro vás dvě cykloturistické vyjížďky, na které vás všechny co nejsrdečněji zveme. 8. května, pátek PODHŮŘÍM NOVOHRADSKÝCH HOR 70 km Start výletu bude v 10,00 hodin před recepcí Privat campu U Pavlisů ve Františkově u Suchdola nad Lužnicí. Trať cyklovýletu je vedena převážně po rovině, není mnoho náročná, bez problémů ji zvládnou i starší děti. Trať není vhodná pro silniční kola. Cestou navštívíme klikovskou hrnčírnu, letovisko Suchdol nad Lužnicí, zastavíme u firmy na výrobu balené Dobré vody, projedeme lesem Kapinos a okolo rybníků na Janovce. Nevynecháme ani prohlídku Žumberka, Humenické přehrady a Cuknštejna. Budeme obdivovat umělý vodopád a přírodní park v Terčině údolí a podíváme se k rybářům ve Štiptoni. Výlet zakončíme projížďkou přes Nový York, Paříž, Bosnu, Malý a Velký Londýn - nebojte se nečeká vás cesta kolem světa, to jsou jen osady světově znějící, vzdálené několik kilometrů od Františkova. V Privat campu U Pavlisů je možné využít ubytovací kapacity, budete-li chtít volné víkendové dny strávit na Suchdolsku. Stejně tak máte možnost využít volné kapacity pro vlastní stany nebo karavany. 9.května,sobota MÍSTO PÁDLA KOLO VEM, VITORAZSKO PROJEDEM 65 km spolu s vítězem Závodu míru 1993 Jaroslavem Bílkem Oficiální zahájení cykloturistické sezony v Jihočeském kraji Ve spolupráci s Nadací Jihočeských cyklostezek a Svazkem obcí Vitorazska bylo našemu cykloklubu DRAČICE svěřeno oficiální zahájení cykloturistické sezony v Jihočeském kraji. Spolu s námi cykloturisty přijede zahájit letošní sezonu i čtvrtý český vítěz kdysi populárního Závodu míru 1993 Jaroslav Bílek. V tomto ročníku se stal i nejlepším vrchařem. V roce 1992 reprezentoval naši republiku na Olympijských hrách v Barceloně v časovce družstev na 100 km, v roce 1998 byl druhý na závodě Okolo Japonska, v roce 2000 vyhrál v té době známý mezinárodní závod Bohemia a také byl několikanásobným mistrem Československa i Česka. S cyklistikou začínal v cyklistickém oddíle TJ ČSAD Trhové Sviny, který už bohužel neexistuje. Start této velké akce bude v 10,00 hodin v autocapmu U pískovny v Suchdole nad Lužnicí, odkud po nezbytných zahajovacích projevech a seznámením s trasou vyjedeme po lávce přes řeku Dračici do Klikova. Ve Františkově najedeme již na cyklostezku, která nás povede k Nové Huti a dále k dančí oboře v bývalé obci Nová Ves (Neudorf). Poté již budeme projíždět obcemi, které patří do Svazku obcí Vitorazska. Nejprve nás přivítají v Rapšachu na návsi, pak v celništi na hraničním přechodu v Halámkách. Tam na nás bude čekat starosta obce spolu s představiteli příhraniční rakouské obce Nagelberg. Další zastávkou bude most přes Lužnici na Krabonoši. Také zde budeme očekáváni starostou obce Nová Ves nad Lužnicí se svou zdravicí. Po signálce, kdysi úderné cestě Pohraniční stráže - dnes cyklostezce č. 341, se přesuneme do Českých Velenic, kde nás před radnicí bude očekávat starosta města. Naše kola pak zamíří do Gmündu, přes hlavní hraniční přechod, na náměstí. Také tam se odehraje malá slavnost v režii místního starosty a tamního cykloklubu. Po oficialitách se k nám rakouští cyklisté přidají a zbytek tratě absolvují spolu s námi. Projedeme západní částí Gmündu směrem k lávce přes Lužnici, která tvoří turistický hraniční přechod a zavede nás zpět do Č. Velenic. Okolo hřbitova, stále po signálce dojedeme přes Fišerovy Chalupy a Žofinu Huť do Dvorů nad Lužnicí, kde před Kulturním domem zastavíme, aby i starosta Dvorů měl možnost náš peleton pozdravit. Poté se přes Hrdlořezy podíváme do Suchdola nad Lužnicí, kde bude mít závěrečnou zdravici představitel města a cíl našeho výletu ukončíme přes obec Tušť, opět v autocampu U pískovny. Po dojezdu nás bude v prostorách campu vítat živá hudba, která bude hrát k poslechu i tanci. Z Písku, Strakonic, Českých Budějovic, Tábora, Jindřichova Hradce a dalších míst budou vypraveny zvláštní autobusy nebo budou připraveny vagony Českých drah z Tábora a Veselí nad Lužnicí, resp. z Českých Budějovic, Borovan přes České Velenice do žst. Suchdol nad Lužnicí. Odjezdy budou včas uveřejněny v regionálním tisku nebo sledujte Pro ty, kteří přijedou osobními auty, je připravena dostatečná kapacita parkovacích míst. Takže si jen přejme pěkné počasí, žádnou nehodu a vzhůru na Vitorazsko. B. Šmídl, tiskový mluvčí cykloklubu DRAČICE Františkov Své náměty, připomínky a informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte paní Ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech nebo na podatelně tamtéž.. Příspěvky prosím dodejte buď písemně nebo v elektronické podobě nejlépe v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Kontaktní údaje: Ing. Božáková tel , podatelna tel , více na Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Uzávěrka čísla je vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny IČO ev. šč. MK ČR E Vychází 12 x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Petra Vicková DTP Petr Hnilička, photo & graphic studio Náklad 600 výtisků Cena tohoto výtisku 5,- Kč

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, PSČ 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.

Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, PSČ 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny. Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, PSČ 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Značka Číslo jednací Trhové Sviny ODSH/09/155/Č-II/154 28812/09 dne:15.10.2009

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 HISTORIE 1.ROČNÍK 1. Ročník turnaje, pořádaný pod názvem Před branami Edenu, proběhl 19.října 2008 za účasti 16 týmů. Přivítali jsme malé fotbalisty

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz 42. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ORBĚ Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí Dolní Újezd u Litomyšle 9.10. 10.10. 2015 Na pozemcích ZD Dolní Újezd www.zddu.cz GPS:49.8293436111-16.2571775 Přihlášky Přihlášku

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

Plány na rok 2013. OK Dobříš

Plány na rok 2013. OK Dobříš Plány na rok 2013 OK Dobříš Rozdělení dětí do skupin Zelenáči Žluťásci Červená elitní skupina Dotazy, omluvy aj. ke svému dítěti řešte nejlépe přímo s jeho trenérem/kou Zelenáči Začátečníci Předškolní,

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč.

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Obecní vysílání 3C V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Prodej se uskuteční u samoobsluhy v 10:20 hod.,

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012 SK Žabovřesky Brno HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012 Brno, prosinec 2012 Obsah 1. Název projektu 2 2. Předkladatel 2 3. Řešitel projektu 2 4. Závodníci zařazení do SCD

Více

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi.

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi. TJ Březiněves, oddíl kopané pořádá v neděli 30. srpna 2015 6. ročník Memoriálu Bohumila Hejny v kategorii mladší přípravka r. 2008 a mladší Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Provozní řád školní jídelny Základní škola Švermova 4, Žďár nad Sázavou 1. Provoz školní jídelny: Pracovní doba zaměstnanců: 6.00 14.30 hodin Výdejní doba pro žáky a zaměstnance: Výdejní doba pro cizí

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Vážení sportovní přátelé, Tímto si Vás oficielně dovolujeme pozvat na jubilejní 40. ročník Kropáčkova Memoriálu, turnaj mladších žáků v ledním

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na desátý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Spolupořadatel: OR AŠSK Litoměřice

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol, několikanásobně oceněný UEFA jako nejlepší projekt grassroots. Ve dvou věkových kategoriích do turnaje každoročně nastupuje téměř 85 tisíc chlapců a

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě 1. Úvod Tento plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Plánované akce 2008-2009

Plánované akce 2008-2009 Plánované akce 2008-2009 Září 2008 11.9.2008 - Výstava Orbis pictus v Č.Budějovicích /exkurse pro seminář Vv 5.A + 6.A/ D: M.Marková 20.9.2008 - Věda v ulicích Plzeň /zájemci/ D: H.Kunzová 22.- 26.9. -

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 Místo konání: Pořadatel: Ředitel festivalu: Hlavní rozhodčí: Program: Dům kultury Orlová, Osvobození 797 (vedle

Více

Voice of Prague s.r.o., Rohanské nábřeží 661/5, Praha 8 Karlín, 186 00

Voice of Prague s.r.o., Rohanské nábřeží 661/5, Praha 8 Karlín, 186 00 Voice of Prague s.r.o., Rohanské nábřeží 661/5, Praha 8 Karlín, 186 00 HRAJEME NEJLEPŠÍ HUDBU V METROPOLI Classic Praha (dříve Classic FM) hraje klasickou a filmovou hudbu, doplněnou pořady s hudbou jazzovou,

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

zahájila činnost v novém složení 7 členů schválen rozpočet a termínová listina transparentní, veřejně přístupný, strukturovaný, systém grantů

zahájila činnost v novém složení 7 členů schválen rozpočet a termínová listina transparentní, veřejně přístupný, strukturovaný, systém grantů Nymburk, 25.2.2011 zahájila činnost v novém složení 7 členů schválen rozpočet a termínová listina transparentní, veřejně přístupný, strukturovaný, systém grantů kontrola: VV ČMFS, regionální komise, Tech.ředitel,

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Registrace služby. Objednávání stravy. Vážení rodiče,

Registrace služby. Objednávání stravy. Vážení rodiče, Vážení rodiče, dovolte, abychom Vás seznámili s novinkou, kterou pro Vás chystáme ve stravovacím provozu. V současnosti, od 1.4.2012, jsme zřídili pro strávníky možnost objednávat stravu prostřednictvím

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Talířová na Nížkově 35. ročník

Talířová na Nížkově 35. ročník Talířová na Nížkově 35. ročník Termín konání: 19. září 2015 Hrací louka u rybníka (jako minulý rok) Časový harmonogram: Termín konání: 19. září 2015 Příjezd: většina přijede již 18. září večer Začátek

Více

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 7 R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 ve volejbalu Podle přílohy č. 1 bod 6 rozkazu policejního

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Školní jídelna Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 148 se sídlem T. G. Masaryka148,562 01 Ústí nad Orlicí

Školní jídelna Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 148 se sídlem T. G. Masaryka148,562 01 Ústí nad Orlicí Školní jídelna Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 148 se sídlem T. G. Masaryka148,562 01 Ústí nad Orlicí Provozní řád školní jídelny Školní jídelna se ve své činnosti řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb.,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

BRNO ITU Triathlon European Cup

BRNO ITU Triathlon European Cup BRNO ITU Triathlon European Cup Statut: EKOL SUPERPRESTIGE 2009 BRNO ITU Triathlon European Cup - Evropský pohár v triatlonu New Balance Mistrovství ČR v triatlonu 2009 Místo: Brno, Česká republika Areál

Více

VODÁCKÝ SPORTOVNÍ KLUB VSK RÁJEC-JESTŘEBÍ

VODÁCKÝ SPORTOVNÍ KLUB VSK RÁJEC-JESTŘEBÍ VODÁCKÝ SPORTOVNÍ KLUB RÁJEC-JESTŘEBÍ 2015 Ahoj kamarádi! I v roce 2015 jsme připravili spoustu zajímavých akcí. Na lodi, na kole, nebo i pěšky. Nabízíme Vám rozšířený program našich akcí pro všechny výkonnostní

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha 10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha Propozice : Pořádající oddíl : HC Slavia Praha Datum konání : 10 12. dubna 2015 Čas : Zahájení a zakončení turnaje dle rozlosování viz.rozpis utkání. Pořadatel

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více