Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů)"

Transkript

1 Slovo úvodem Ve zpravodaji, který držíte v rukou, se dozvíte spoustu nových informací jak z radnice, tak z dění v městysi. Nezapomněli jsme ani na oblíbený seriál a rozhovor. Snažíme se pro vás každý druhý měsíc vytvořit zajímavý zpravodaj, který neskončí bez povšimnutí ve sběru nebo snad v odpadkovém koši. A i když to v půli března tak nevypadá, blíží se jaro. Sluníčko se snaží rozehřát půdu a vykouzlit na obličejích lidí úsměv. Končí zima. Končí i postní období a oslavíme, pro věřící jeden z největších svátků, Velikonoce. Redakce vám přeje krásné prožití svátků Velikonočních! Dávaj vajec, kázal kadlec, kázal kadlec i kadlička, abys dala dvě vajíčka, jedno bílý, dvě červený, šak slépka snese jiný, vajíčko se kotoulí, slepička se popelí, u pastýřů v koutku, na prašivým proutku. Prašivý se zlámal, zlatý se ukázal. z Třebíčska Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů) Velikonoční "Kdo snáší ta červená vajíčka?" ptá zvědavé se děcko. ""Mé dítě, zajisté ňáký Čech: ten snáší všecko!"" Zprávy z radnice Vážení spoluobčané, ještě než Vás budu podrobněji informovat o posledních krocích zastupitelstva v uplynulém období, schváleném rozpočtu městyse pro rok 2013 a aktuálním dění, dovolím si tímto doplnit a zareagovat na úvodník z minulého čísla zpravodaje. Nosislavský zpravodaj je a bude i nadále dvouměsíčníkem v prvé řadě informací poskytovaných radnicí občanovi. To znamená, že i nadále budou mít prioritu vždy informace z radnice, záměry, vysvětlení proč a jak zastupitelé, komise, výbory nebo starosta rozhodli, protože jedině tímto způsobem je možné spoluobčany nejlépe oslovit a informovat tak co nejvíce lidí o tom, co je hotovo, co probíhá nebo jaké jsou další záměry. Nosislavský zpravodaj není časopisem žádné skupinky osob s jejich pohledem na věc, ale informačním dvouměsíčníkem Úřadu městyse Nosislav a zastupitelstva městyse. Místní rozhlas, webové stránky i přes svoji rychlost bohužel nedokážou plně nahradit vypovídající článek ve zpravodaji. Teprve až další v řadě dle důležitosti budou zařazovány příspěvky o dění v městečku, 1

2 školách, sdruženích, církvích, články od spoluobčanů s jejich návrhy řešení dané věci apod. Práce současné komise zpravodaje při radě městyse v čele s paní ing. L. Konopíkovou si osobně velmi vážím a ubezpečuji ji, že já ani nikdo další ji nebudeme direktivně určovat témata a okruh předkládaných informací. Jsme určitě všichni rádi za kreativitu redakce a za snahu přinést něco nového, čtivého a neokoukaného. Pokud někdo z vás čtenářů má zájem v této práci dvoučlenné komisi pomoci a přiložit svoji ruku k dílu, přijďte, budete vítáni. Pisatelé, ještě Vás chci ujistit, že nemusíte mít obavu z krácení obsahu vašich příspěvků. Pokud by ke zkrácení mělo přesto dojít, pak musí být vždy předem vyžádán váš souhlas. Co se týče historických témat nebo již jednou publikovaných článků ve zpravodaji anebo opisů z kroniky apod., přimlouvám se za to vkládat pouze odkaz, kde lze tento článek vyhledat, protože zpravodaj není nafukovací a nemůže mít nekonečný počet stran. Zůstaneme i nadále u zažitého a léty prověřeného současného modelu, kdy první a poslední strana je barevná, ostatní vnitřní vložené strany černobílé, jelikož barevný tisk je až dvakrát tak drahý. V loňském roce činily celkové náklady na zpracování, výrobu, tisk a roznos zpravodaje Kč. A na závěr tohoto bloku odpovídám na vaši otázku. Proč chyběly v minulém čísle zprávy z radnice? Jednoduše proto, že jsem neměl o čem psát a uvolnil tak úřední prostor ostatním dopisovatelům. Rozpočet městyse a naplánované akce na rok ) Příjmy Zastupitelstvo městyse na své schůzi dne 13. března 2013 schválilo rozpočet na tento rok. Celkové příjmy i výdaje očekáváme ve výši tis. Kč. Největší příjmy by měly tvořit tzv. sdílené daně přesahující 11,1 mil. korun. To jsou procentuálně vyčleněné vybrané daně ze státního rozpočtu, cíleně směřované směrem dolů do obcí podle počtu obyvatel, výměru katastru, žáků ve školách atd., blíže specifikované v zákoně o rozpočtovém určení daní (RUD). O RUD a jeho letošní změně, a hlavně o nárůstu příjmů pro na úkor velkých měst, jsem psal už v předchozím čísle zpravodaje. V našem případě tvoří navýšení více než 3 mil. Kč oproti loňsku. V loňském roce jsme svým hospodařením ušetřili na celkových výdajích další 3 mil. korun, a ty se tímto stávají příjmem pro r Významný příjem tvoří i daň z nemovitosti (1.100 tis Kč). Veškerá daň z nemovitosti, kterou odvede vlastník pozemku finančnímu úřadu, se stává potom příjmem. Tady platí stoprocentní úměra, čím méně platičů daní z nemovitostí, tím méně má potom obec příjmů. Skladba dalších významnějších příjmů: 1,3 mil. stočné, 650 tis. poplatky za odpad; 180 tis. - pronájem hrobových míst tentokrát na 5 let dopředu (vybírá se letos, kvůli snížení administrativy a ušetření vašeho času, a také jako záruka, že se vám pět let cena nezmění); 170 tis. - pronájem obecních pozemků a majetků; 100 tis. příjmy z monitoringu dobývacích prostor. Zbytek příjmů je tvořen ze správních poplatků vybíraných ÚM, za třídění odpadů, z vybraného vstupného na vinobraní apod. Ještě ke vstupnému dodávám, že zastupitelstvo svoji vyhláškou plošně zrušilo poplatek ze vstupného pro pořadatele kulturních nebo společenských akcí v obci. Nehodláme zatěžovat pořadatele dalším výdajem, už tak je pořádání kulturních akcí v současné době na hraně své návratnosti, nicméně ohlašovací povinnost pořadatele stále platí a pořadatel je povinen zavčas akci ohlásit na ÚM a požádat o výjimku z nočního klidu, včetně předložení vstupenek k orazítkování - nezapomínejte na to prosím. V příjmech nejsou začleněny případné, které se podaří získat (loni jsme byli úspěšní celkem ve čtyřech případech na kanalizaci od SFŽP a EU - 15,3 mil. Kč, na úroky z úvěru od JMK tis. Kč, na vybavení našich hasičů od JMK - 50 tis. Kč, na vinobraní od Vinařského fondu - 20 tis. Kč). Pořízením kanalizace a dalších investic v posledních letech má celkový majetek městyse hodnotu 183 milionů korun. 2) Výdaje Dělíme na výdaje: a) nutné, provozní nebo jinak smluvně vázané, b) výdaje na rozvoj, opravy a údržbu, c) příspěvky organizacím a) Provozní výdaje: 1,7 mil. - jistina úvěru na kanalizaci. Úvěr je splatný do r. 2023, tedy ještě na deset let, a v současné době činí jeho celková výše 18,2 mil. Kč. Roční úrok k tomuto úvěru je dán pevnou sazbou 2 % + 2,6 % dle 6 měs. PRIBORU. Podle zpracovaného rozpočtového výhledu očekáváme, že za celé období splátek (tj. 10 let) bude vlastní úrok činit sumu asi 5,5 mil. Kč. Nejsou zde započítány případné, které můžeme na úrok získat, také je třeba zohlednit jeden faktor v této věci: pozitivní hledisko inflace (loni 3,3 %). Jistina ani úrok se dnes nezdají už tak hrozivé jako v době před zahájením stavby kanalizace, v době kdy někteří předpokládali střety kanalizace se sklepy, nevhodným podložím a vyjadřovali svoji obavu z obvyklého předražení a závěrečného navýšení zakázky o tzv. vícepráce. K ničemu takovému naštěstí nedošlo, naopak, ušetřili jsme a stlačili tak konečnou cenu pod sumu dle uzavřené smlouvy o dílo. O ceně za dílo můžeme dnes diskutovat, to je tak asi vše, protože veřejnou soutěž na dodavatele pod dohledem Ministerstva životního prostředí vyhrála jednoznačně fa Skanska a.s. tím, že nabídla nejnižší cenu ze všech osmi 2

3 účastníků soutěže, což je i dnes hlavním kriteriem obdobných staveb; 1,4 mil. hasičská zbrojnice (poslední faktura za již dokončené dílo). Možná obecně není jednoznačná podpora této stavby, avšak za většinu zastupitelů můžu říct, že je pro občany důležitá a v Nosislavi má své místo. Z důvodu odlehčení rozpočtu na výdajích v běžném roce, jsme ji stavěli po dobu čtyř let. 1,7 mil. provoz a obsluha ČOV (včetně začleněné rezervy na nepředvídatelné jevy). Příjmy z poplatků za stočné a výdaje se budou ve skutečnosti rovnat; 1,2 mil. provoz ZŠ a MŠ a školní jídelny; 2,6 mil. - zajištění provozu úřadu na drobné opravy a platy zaměstnanců, péče o vzhled ; 1 mil. náklady na zastupitele městyse. Část je vyčleněna jako odměna starostovi a místostarostovi (dle zákonem stanoveného nařízení), zbylou část pobírají měsíčně ostatní členové ZM a na konci roku jsou vyčleněny i odměny pro občany, kteří pro obec pracují v komisích, výborech apod.; 900 tis. náklady na odpady. Porovnáte-li výdaje s příjmy, vidíte jasný propad, na který bohužel doplácíme všichni. Přesto platí, že obecní kontejner umístěný ve dvoře ÚM bude i nadále v sobotu k dispozici občanům, i když právě ten je hlavní příčinou ztráty a vybíraný příjem z poplatku za odpady jeho provoz dostatečně nepokryje. Z tohoto důvodu, a na základě letošního hospodaření v oblasti odpadů, budeme zvažovat pro následující rok navýšení současného poplatku (ten se nám několik let nezměnil a zůstává i letos na částce 500 Kč/os/rok); 300 tis. energie na provoz a opravu veřejného osvětlení. Zvažujeme v rámci úspor nakupovat energie přímo na komoditní burze; 150 tis. zajištění provozu knihovny a ordinace lékařů. Největší část je vynakládána na energie tohoto objektu; 100 tis. - na provoz Kulturního centra (včetně rezervy). Skutečnost je kvůli zálohám na energie však nižší. Porovnáme-li v tomto paragrafu příjmy s výdaji, jsme v provozování této budovy v minusu 20 tis. ročně. Musíme si však uvědomit, že v kulturáku 2 x týdně zdarma cvičí naše děti ze ZŠ a probíhají další aktivity (školní ples, výchovné koncerty, den dětí...). Na druhou stranu nečekejte zproštění nájmu v případech pořádání ostatních kulturních akcí, zejména těch, kdy se pořadatel dostane do plusových hodnot. Ostatní výdajové položky jsou: poplatek na zajištění IDS, pojištění, příspěvek na pečovatelskou službu, sociální a školská komise, regionální poplatky, příspěvek na gymnázium, provoz hřbitovů, daně a finanční vypořádání. b) Výdaje na rozvoj a opravy Členové zastupitelstva si v sobotu 16. února udělali pracovní schůzku a pochůzku po obci, načež se dohodli na níže uvedených akcích, prioritách a pravidlech. V průběhu schůze bylo předloženo a projednáno celkem 38 návrhů a podnětů z řad zastupitelů v celkovém objemu 17,8 mil. korun. Odpočítáme-li provozní záležitosti a smluvně vázané akce - viz výše - mohli jsme nakonec použít maximální částku 4,8 mil. na nezbytné opravy a následující akce seřadit podle priorit: - Chodníky - vyčleněno 2,5 mil. na opravy chodníků. Úseky jsou přednostně vytipovány tři. Úsek v ul. Komenského, od č.p. 372, tj. od mostku přes potok po křižovatku s ul. Dolní Kroupná. Tento úsek chodníku a přilehlá silnice jsou v havarijním stavu, snad nejhorší v celé obci. Další uvažovaný úsek je v ul. Družstevní u bytovek a třetí vytipovaný úsek je v ul. Masarykova od č.p. 192 do č.p O konkrétním místě oprav ještě není rozhodnuto, protože nejdříve musíme dokončit jednání s VaK Břeclav, který má pod chodníky svůj vodovod a požaduje na jeho případnou výměnu finanční spoluúčast. Pokud se některé z uvedených úseků nezačnou realizovat letos, přijdou na řadu příští rok.! Nové pravidlo. V případě chodníků platí nové usnesení zastupitelstva! Městys vybuduje na své náklady nový chodník v celé ulici. Vlastník domu si vjezd (vstup) do svého domu, garáže apod. od nově vybudovaného chodníku vybuduje sám na své náklady nebo poskytne městysi finanční příspěvek ve výši 100 % na jeho vybudování. O finančním příspěvku, jeho výši atd. bude sepsána s městysem dohoda. V případě nových vjezdů, chodníků apod. se vždy dohodneme s vlastníkem domu na dalším postupu. - Výměny oken - vyčleněno 320 tis. na nová okna v budově MŠ a knihovně. Samozřejmě jsme zvažovali případnou dotaci z dotačního titulu Zelená úsporám, ale s ohledem na stáří a současný stav budovy MŠ jsme se nakonec rozhodli financovat tuto akci z vlastních zdrojů. - Obecní hřbitov (býv. evangelický) - vyčleněno 160 tis. na nové schody a chodník pro urnové hroby. Od stavby kolumbária jsme upustili s tím, že preferujeme pouze standardní urnové hroby o velikosti tuším 1,2 x 1 m, které budou vámi vždy přistavěny k chodníku do jeho nivelety. - Silnice v ul. U Hřbitova - na opravu úseku 120 m vyčleněno 200 tis. Uvedené havarijní úseky budou rozebrány, zpevněno podloží s krajnicí a zpět položeny původní nebo nové žulové kostky. - Asfaltování silnic v majetku městyse - vyčleněno 100 tis. na opravy výtluků a děr v jednotlivých ulicích po celé obci. - Silniční panely - vyčleněno 160 tis. na dopanelování a zpevnění úseků silnic v ul. Ke Slatině a Stráně. 3

4 - Ostatní - z dalších bude ještě provedeno: ochrana krovů střechy ZŠ, oprava autobusové zastávky v ul. Kroužek, oprava mostu přes řeku, oprava střechy VÍZA. - Rezerva - vyčleněna částka 1,6 mil. na nepředvídané jevy a havárie, popřípadě jako rezerva na chodníky kolem silnice v ul. Městečko viz samostatný článek o krajské silnici. Akce naplánované, ale z nedostatku peněz prozatím odložené: Celková rekonstrukce ulic Nivka, Krefty, D. Kroupná; nový malotraktor; nové autobusové zastávky, pískoviště a dětské hřiště za mostem; oprava mostku přes potok v ul. Komenského, výměna oken a nová fasáda pošty; parkoviště a rozšíření silnice u hřbitova; oprava školního hřiště; rekonstrukce Pucovy uličky ; pomníky a sochy v obci; kniha o Nosislavi; dokončení kanalizace v ul. Ke Slatině; infopanely u turistických tras; klimatizace v knihovně; příčná horská vpusť v trati Solary; tlumící akustěna v KC a pořízení zastavující studie budoucích lokalit pro výstavbu RD v lokalitě Z 2 a Z 20. K zastavovacím studiím a budoucí výstavbě nových RD podrobněji. Městys v r kvůli urychlení dokončení územního plánu a regulaci případné budoucí tzv. divoké výstavby v naší obci souhlasil s tím, že v nových lokalitách pro bydlení, označených jako Z 2 (lokalita od RD č.p. 393 v ul. Masarykova po dnešní závoru cyklistické stezky na Židlochovice) a Z 20 (od restaurace Pálava po křižovatku silnic u Boudek) bude zahájena výstavba RD jen pod podmínkou vypracování a schválení tzv. Územní regulační studie (cena každé z nich cca 120 tis. Kč). Pokud tyto studie však nebudou do r zpracovány a kompetentními orgány schváleny, nebude možné v lokalitách Z 2 a Z 20 stavět RD, zóny zanikají a vrací se do původního stavu! Zastupitelé v letošním roce v rozpočtu nepočítají s pořízením a financováním ani jedné z těchto studií. Dále se usnesli, že v současné době není možné, aby městys hradil budování inženýrských sítí a nových komunikací a dalšího potřebného pro nové lokality Z 2 (náklady cca 4 mil. Kč) a Z 20 (náklady cca 8 mil. Kč). Pokud bude enormní zájem vlastníků v těchto lokalitách zahájit výstavbu v nejbližší době (t.j. r ), budou si muset veškeré potřebné investice vč. např. pořízení územních studií apod. uhradit sami nebo poskytnout na tuto činnost městysi 100 % finanční příspěvek. c) Příspěvky organizacím Shodli jsme se na pokračující podpoře organizacím, občanským sdružením, církvím, apod., ale vždy účelově a v případě, že se jedná o zlepšování současného stavu nebo o stav na samé hranici přežití. Letos jsme vyčlenili finanční dotaci v celkové částce 122 tis. Kč z toho: - 12 tis. Kč našim lékařům, kteří jej využijí zpět na nájemné za ordinace; - 70 tis. Kč TJ Sokol Nosislav na udržení provozu a chodu organizace; - 5 tis. Kč příspěvek stárkům na krojované hody; - 15 tis. Kč příspěvek na dechovou hudbu na Babských hodech; - 10 tis. Kč ŘKC na výměnu oken na faře; - 10 tis. Kč příspěvek Hospici Rajhrad na stavební úpravy. Nebylo vyhověno některým dalším žádostem, a to včetně žádosti Diakonie ČCE o finanční částku 370 tis. Kč, na pokrytí části neuznatelných nákladů stavby Chráněné bydlení Nosislav. V této věci se nadpoloviční část zastupitelstva jednoznačně shodla v tom, že v době příprav, bez vysoutěžené konečné ceny za dílo a nejasností ohledně začlenění místních spoluobčanů do tohoto projektu nebude příspěvek v letošním roce přiznán. Osobně si myslím, že městys není pasivní v diskuzi o sociální oblasti, jak se mi možná zdálo z rozhovoru p. ředitele J. Soběslavského v minulém čísle zpravodaje. Tuším, že asi před rokem, v době před vydáním stavebního povolení na bydlení, neměla převážná část zastupitelů ani ponětí o chystané akci, nicméně stavební projektové dokumentaci, kterou jsme obdrželi v radě městyse v té době a žádosti o dotaci jsme dali obratem jednoznačnou podporu (tedy mimo závazku provozování), protože pomáhat ostatním je dobrá a potřebná věc. Klobouk dolů před snahou Diakonie a ČCE Nosislav pomáhat druhým. Také městys nechce stát stranou a pasivně přihlížet. Každoročně spolufinancujeme chod Pečovatelské služby v Židlochovicích, která do naší zajíždí a v případech, kdy je potřeba našim seniorům pomoci provádí všechny potřebné úkony. Připomínám, že ze zákona není naší povinností příspěvek poskytovat, ale děláme to rádi a dobrovolně a věříme, že až to budeme potřebovat my, naši nástupci na radnici budou k této věci přistupovat stejně. Pokud bude obdobné služby nabízet Chráněné bydlení, respektive klienty v něm budou Nosislavští, pak jsem jednoznačně pro vyčlenit odpovídající finanční příspěvek z rozpočtu městyse. Záměr, schválený zastupitelstvem již v r a následně ještě rozpracovaný v r. 2005, nazvaný Výstavba obecního domu s chráněnými byty (v místě na obecním pozemku za samoobsluhou) je asi dnes již nereálný, uvidíme. Závěrem k tomuto odstavci přikládám tabulku o vynaložených příspěvcích organizacím za posledních 10 let. 4

5 Organizace: Farní sbor ČCE ŘKC TJ Sokol TJ Sokol kultura ČZS Tenisti Spolek Lidového domu r celkem MS Nosislav Unie rodičů MŠ Sdružení postižených SRP Skřivánek Junák ČSBS NosiNet Babské hody ZUŠ Židlochovice Celkem Rekonstrukce krajské silnice č. 425 v ul. Městečko, tzv. Stavba II/425 Nosislav průtah RM na své schůzi dne 4. března 2013 vzala na vědomí zprávu starosty o stavu rekonstrukce krajské silnice, stavby II/425 Nosislav průtah, jejímž investorem je SÚS JMK. Na uvedenou stavbu není z důvodů nevyřízených majetkoprávních záležitostí (dva vlastníci pozemků se zatím nedohodli se SÚS o prodeji svých pozemků pod silnicí) vydáno stavební povolení a z těchto důvodů ani nebude součástí z EU zadotované a letos zahájené akce II/425 Nosislav Velké Němčice Starovičky. Načež stavba II/425 Nosislav průtah, byla dne 28. února 2013 schválena Zastupitelstvem Jihomoravského kraje, jako samostatný úsek s budoucím závazkem financování z programu ROP NUTS II Jihovýchod s předpokládanou realizací v době mezi r , a to s podmínkou, že budou mimo jiné vyřízeny všechny potřebné majetkoprávní záležitosti. Městys následně z důvodu výškové úpravy silnice vybuduje na své náklady nové chodníky v celé ulici Městečko a Kroužek. RM po projednání této zprávy vyjadřuje své znepokojení nad prodlužováním a oddalováním termínu zahájení rekonstrukce krajské silnice v Nosislavi, která se nachází již několik let v havarijním stavu a žádá o urychlení přípravných prací a o bezodkladné zahájení stavby. Dne 11. března 2013 se sešli starostové(tka) z měst a obcí Hustopeče, Rajhradu, Židlochovic, Staroviček, Velkých Němčic, Vojkovic, Holasic a Nosislavi a dohodli se na dalším jednotném postupu, jehož konečným výsledkem bude úplný zákaz kamionové tranzitní dopravy v uvedených obcích. Sešli jsme se i přesto, že se často hovoří o změně zákona o pozemních komunikacích (1. ledna 2014), s možností omezení přidálničního kamionového tranzitu, ale protože se zatím pořád nic hmatatelného a převratného v této oblasti nerýsuje, půjdeme vlastní cestou. Pálení překližek, odpadů a podobné nekalosti Znovu, a už ani nevím po kolikáté, vyzývám nezodpovědné občany, aby přestali v kamnech na tuhá paliva pálit překližky, dřevní odpad, dětské pleny, různé obaly a jiné věci, které tam nepatří. Myslím si, že by měla naše komise životního prostředí ve věci zapracovat a někdy po ránu nebo v podvečer si udělat pochůzku po obci a nafotit komíny uvedených hříšníků a zvážit případné zveřejnění. Když v některých částech po ránu otevřeme okna ve snaze vyvětrat, první co nás praští do nosu je nasládlý odporný zápach linoucí se ulicí. Přípomínky a stížnosti se neustále množí a občas zazní: Starosto, už to nějak vyřeš. Ptám se jak? Uvědomuju si, že zákon je na tyto hříšníky stále ještě krátký a alespoň je tímto už poněkolikáte prosím: Prosím - topte v kamnech pouze tím, čím se má a uvědomte si, že v obci bydlí i malé děti, které mohou mít díky vám zdravotní problémy a navíc jsou zcela bezbranné, na ně potom myslete vy, kteří topíte odpadem. Děkuji Vám mnohokrát. 5

6 Kácení dřevin Připomínám povinnost každého potencionálního dřevorubce, aby vždy před uvažovaným kácením dřevin podal žádost na ÚM Nosislav a vždy v dostatečném předstihu. Uvedu pár příkladů: Někdo se vůbec neobtěžuje nějakým povolením od ÚM Nosislav kácet a řeže si podle potřeby až do doby, než se to zjistí, pak čelí problému s pokutou. Jiný zase tzv. prořezává a upravuje strom, co mu stíní, tak dlouho, až zůstane pouze pařez. Další řeže u řeky bez povolení vlastníka a pak si jde stěžovat, že mu do rána někdo ukradl jeho nařezané dřevo. Všechno špatně, takto ne, prosím. Pokud chcete kácet dřeviny rostoucí mimo les, stáhněte si na (nebo ÚM) formulář, kde je mimo jiné uvedeno co, jak, kdy a kde máte dělat a postupujte tak, jak se má. Nabídka pronájmu pozemků Městys Nosislav nabízí v polní trati Na Závisti Urban, v místě za autobusovou zastávkou Pod Kopcem směrem k řece k pronájmu 3 uvolněné pozemky. Cena za tuto ornou půdu se pohybuje v závislosti na dané výměře v rozmezí Kč/rok. Svoz nebezpečného odpadu 19. a 20. dubna Firma KTS provede tak jako obvykle ve dnech 19. a 20. dubna 2013 svoz nebezpečného odpadu. Tento druh odpadu (barvy, obaly od postřiků, pneumatiky, elektro přístroje, ledničky...) svážejte v obvyklou dobu do dvora ÚM. V souvislosti se svozem však upozorňuji některé z řad podnikajících osob, jejichž nebezpečný odpad jim vzniká v důsledku podnikání, že jsou povinni si svůj odpad zlikvidovat samostatně a na své náklady, ne na úkor obecní pokladny! Úhrada poplatků na úřadu městyse Raději ještě jednou připomínám, že místní poplatky, tj. poplatek za odpad, poplatek za psa, hrobové místo (na 5 let předem) a nájemné z obecních pozemků se budou vybírat nejpozději do 31. května Městys s účinností od 1. ledna 2013, v důsledku nárůstu meziroční inflace a DPH, byl nucen zvýšit stočné na 36,80 Kč/m 3 (bez DPH 32 Kč/m 3 ). Závěr Tak tentokráte jsem byl nucen se rozepsat, bylo to třeba. Pokud jste tento článek dočetli až do tohoto místa, jsem rád. Dovolte mi, abych poděkoval jménem Městyse Nosislav všem občanům, kteří zametají nebo odhrnují sníh před svým domem, byť i jen kus chodníku, který jim třebas ani nepatří nebo i část vjezdu a přispějí společně k tomu, že je naše vesnička čistější a upravenější. Určitě dojde v následujících letech k rychlejšímu zvelebení, k výraznému zlepšení stavu městečka, hlavně silnic a veřejných prostranství včetně pořízení nového multifunkčního traktoru a další techniky na údržbu. Bohužel tato doba teprve nastane, ale teď se musíme ještě všichni vypořádat a pracovat s tím co je. Pavel Fröhlich, starosta městyse Místní akční skupina Podbrněnsko Vážení spoluobčané, chci vás informovat o vznikající místní akční skupině Podbrněnsko, o které jsem se zmiňoval v minulých příspěvcích zpravodaje. Místní akční skupina prodělala svoji porodní fázi. Chci poděkovat nosislavským občanům za velký zájem, v současnosti máme v místní akční skupině největší zastoupení z okolí. Poděkování si zaslouží i to, že zapojení jsou smířeni s tím, že činnost v rámci místní akční skupiny není honorována, ba je naopak placena členským příspěvkem. Na druhou stranu jsme nyní na samém počátku běhu na velmi dlouhou trať. Ustanovení základních orgánů místní akční skupiny bylo provedeno na konci ledna tohoto roku. V únoru je podávána žádost o dotaci, která nám má zajistit prostředky na naši přípravnou činnost v roce V roce 2013 budeme volit zástupce do programové a hodnotitelské komise, budeme vytvářet strategii kam chceme jít a jak. Tato strategie nebude tvořena vyvolenými, ale bude diskutována na veřejných slyšeních s obyvateli. Prosím, přijďte a vyjádřete se k budoucím tématům a projektům, které se budeme v novém plánovacím období Evropské unie v letech pokoušet realizovat. O tom, zdali úvodní dotaci dostaneme, vás budu informovat. Ekonomická recese v Evropské unii prohloubila meziregionální rozdíly. V letech tak Česká republika bude dále čistým příjemcem podpory pro ekonomicky slabší regiony, kterým je pomocí dotací a zvýhodněných úvěrů (např. bezúročných) pomáháno, aby se dostaly blíže k průměru Evropské unie. Vzhledem k tomu, že se ještě v letech 2014 a 2015 neočekává dobrá makroekonomická situace, je tato informace poměrně dobrou zprávou. V současnosti se na úrovni ČR a Evropské komise diskutuje o nových operačních programech (v ČR jich bude méně než dosud, budou výrazně jednodušší a provázanější). Má být posílen princip místního partnerství, který dnes společně budujeme, a věřím, že je v roce 2013 úspěšně vytvoříme. Informace o těchto operačních programech budu sledovat a budu se snažit mj. i podle nich upravovat činnost místní akční skupiny, abychom byli schopni pokud možno již od roku 2014 aktivně využívat. Předpokládám, že se podaří do těchto příprav včlenit i novou místní akční skupinu, která by dle mého názoru měla fungovat jako naše vlastní komplexní rozvojová agentura, což není jednoduchým úkolem. Lukáš Nevěděl 6

7 Inzerce Stárneš, mysli vybízí srozumitelný web k penzijní reformě Nové zkušenosti penzijních společností, které už měsíc nabízejí lidem vstup do druhého penzijního pilíře, ukazují, že lidem chybí zcela základní informace, jak funguje česká penzijní reforma, co je to II. pilíř, do kterého je možné vstoupit od letošního ledna, a komu se vyplatí. Asociace penzijních fondů proto spustila nové informační stránky o penzijní reformě Vznikl jednoduchý, přehledný a srozumitelný web, který lidem pomůže zorientovat se v reformě a jednoduše pochopit, jak vlastně II. pilíř funguje, k čemu je dobrý a komu se může vyplatit. Na stránkách najdou lidé jednoduché vysvětlení celé reformy českého penzijního systému, nejdůležitější desatero II. pilíře, rozšířené mýty i vyčerpávající seznam otázek a odpovědí. Stránky budou velmi živé, obden se tu objeví novinky, které se budou týkat všeho kolem reformy, a lidé budou mít možnost na webu s Asociací také diskutovat a ptát se na všechno, co je zajímá. Ke stažení tu jsou důležité zákony, ekonomické studie i dokumenty Ministerstva práce a sociálních věcí týkající se penzijního zabezpečení a penzijní reformy. Ondřej Kubala, Asociace penzijních fondů ČR Základní škola Velké Němčice Základní školu ve Velkých Němčicích navštěvovalo v prvním pololetí školního roku 2012/2013 celkem 238 žáků z osmi měst a obcí našeho regionu. Možná se bude někomu tento počet zdát velký, naše škola však patří mezi ty menší v porovnání s okolními městskými školami. Ve dvanácti třídách se o pedagogickou práci stará 18 učitelů. Důležitou součástí školy jsou dvě oddělení školní družiny a školní klub, které většinou slouží dětem v ročníku. Jejich práci zajišťují tři vychovatelky. Jaká byla první polovina školního roku? Věříme, že byla zajímavá pro všechny, kteří se do školní práce zapojili! Kromě běžného vyučování, probíhajícího podle školního vzdělávacího programu Pohoda, otevřenost, odpovědnost, doprovázely školní život akce, které jsou běžnou a dlouholetou tradicí. Některé z nich se odehrávaly ve školní budově, na další pak byli zváni rodiče nebo prarodiče dětí. Příkladem mohou být dvě rodičovské kavárny, které se konaly v září a listopadu. Ta první byla určena pro rodiče žáků prvních a šestých tříd a uskutečnila se v rekreačním středisku v Prudké. Na druhé se v sále kulturního domu ve Velkých Němčicích mohli rodiče setkat se zástupci středních škol a učilišť našeho regionu a při kávě ochutnat výrobky kuchařek školní jídelny. Žáci se rovněž prezentovali na celé řadě veřejných akcí, pořádaných ve Velkých Němčicích. Asi největším zážitkem bylo vánoční zpívání v místním kostele, které přilákalo přibližně 300 návštěvníků. Již 40 let organizuje škola taneční kurzy pro žáky 8. a 9. ročníků, které vedou manželé Bechní ze Znojma a které bývají ukončeny tradiční prodlouženou. Ta letošní se uskutečnila v sále kulturního domu 1. února. Taneční pokroky padesáti frekventantů přišlo ocenit přes 300 diváků a bylo čemu tleskat. Mladí tanečníci ukázali, že waltz, tango, jive a další tance zvládli velmi dobře. Připočteme-li k tomu živou hudbu, krásné oblečení zúčastněných dam a pánů, věřte, že se jednalo o noblesní večer. Ostatně přesvědčit se můžete ve fotoalbu na internetových stránkách školy. 7

8 V bilancování prvního pololetí školního roku 2012/2013 by neměla chybět zmínka o dalších povedených akcích. Určitě k nim patří Pasování prvňáčků za účasti rodičů a pana starosty, které tradičně uzavírá jejich první školní pololetí, nebo dva lyžařské kurzy ten první pro nejmenší v Němčičkách a druhý v Ludvíkově pro sedmáky. Vydařil se i zimní kurz pro osmáky a deváťáky, který se uskutečnil v Prudké a byl zaměřen na přípravu na přijímací zkoušky na střední školy. Tradici mají domácí sportovní soutěže (například Němčický běh nebo fotbalový turnaj O pohár ZŠ). Rádi jsme využili pozvání na podobné akce ve školách v okolí (Křepická veverka, Nikolčický běh, ). Jsme rádi, že se již mnoho let daří spolupráce se Základní uměleckou školou v Pohořelicích. V prostorách naší školy probíhá výuka hry na klavír, dechové nástroje, kytaru a housle. Pobočku zde má i výtvarný obor. Díky pedagogům Domu dětí a mládeže Pavučina v Hustopečích mohou naši žáci navštěvovat kroužky keramiky. Do některé z těchto aktivit bylo v prvním pololetí zapojeno přibližně 80 žáků školy. I když rok 2012 nebyl pro české regionální školství ekonomicky příznivý, podařilo se školu díky prostředkům Evropské unie vybavit tak, že téměř všechny třídy mohou pracovat s interaktivními tabulemi, k nimž mají učitelé k dispozici školní notebooky. I rok 2013 by měl být obdobím, kdy bude pokračovat práce na projektech. Jeden z nich, s dotací Kč pro naši školu, byl již schválen Ministerstvem životního prostředí. Další, který umožní žákům vycestovat do sedmi evropských států, byl předložen ke schválení. Probíhá druhé pololetí školního roku 2012/2013. Věříme, že bude stejně úspěšné jako to první. A pokud se chcete přesvědčit o tom, jak probíhá školní práce, přijďte se podívat. Rádi vás ve škole přivítáme. Miroslav Strouhal, ředitel ZŠ Velké Němčice Jaro a léto 1945 v Nosislavi, jak jsem je prožil jako osmnáctiletý (2. část) Nejdříve oprava z minulé části: při náletu zahynul pan František Suchánek, omylem jsem uvedl jméno Josef. Omlouvám se a děkuji za připomínku. Možná jich bude potřeba víc! Vždyť je to už 68 let. V úterý 17. dubna ráno byla již u nás Rudá armáda, která navštívila mnohé domy. Doma jsme měli vstupní dveře vykopnuté a dům, zvlášť obchod, vyrabovaný. V obchodě všechny zásuvky na zemi, takže se tam nedalo projít. Z výkladu se ozýval tikot. Poznal jsem, že je to Urbánkův sousedův budík. Vojáci vnikli také do evangelického kostela, kde silně poškodili sborový archiv. Hned odpoledne se k nám nastěhovalo asi na týden jedno družstvo R. A., než bylo opět odveleno na frontu. Ti byli opravdu velmi solidní a čistotní. Jenom se střídali někde na stráži. Ještě ten den navečer byli shromážděni bratr Blažík a další muži z našeho konce. Měli si vzít lopaty, krumpáče, lana a šli v noci do Háku odstraňovat protitankový uzávěr. Nesměli mluvit nahlas, kouřit a svítit. Na druhém břehu v lese mohli být Němci. Měsíc byl v první fázi, takže moc nesvítil a stejně před půlnocí zapadal. Jediné světlo bylo od hořícího německého skladu, bývalého cukrovaru v Hrušovanech. Další den jsme oba s bratrem a dalšími asi dvaceti muži byli odvezeni do Němčic na stavbu provizorního mostu. Původní železný byl vyhozený a jednou stranou spadený v řece. Na těchto troskách se stavěl náhradní. Starší zkušení muži káceli v přilehlém lese vybrané duby a my jsme je pak nosili k mostu, kde je vojenští tesaři otesávali. Naším úkolem bylo ty trámy po krkolomném lešení nosit na most. Díval jsem se, kam v případě potřeby skočím do vody. Jediné osvětlení zajišťovalo nákladní auto na břehu. Když se ozvalo letadlo, tak i to zhaslo. Jediný most na toku směrem do Brna, který byl nepoškozený a na který Němci zřejmě zapomněli, byl starý dřevěný v Nosislavi. I o ten se strhla přestřelka. Ten však nebyl vhodný pro těžkou dopravu. Po zprůjezdnění silnice nastal velký přesun vojska na Brno. V noci jelo na pravé straně množství nákladních aut s pěchotou, děla, kaťuše, vlevo kolona tanků. A to ještě příkopy trén (vozatajstvo). Většina těch aut včetně podvozků pod kaťuše byla americké a kanadské výroby dodané SSSR v rámci smlouvy O půjčce a pronájmu. V dalších dnech byl Blažík spolu s větší skupinou odvelený na několik dní do Břeclavi na stavbu provizorního železničního mostu. Já jsem byl ještě jeden den nasazen do školy na vykládání potravin pro vojsko. Nemohu nezmínit jednu tragédii. U Pešů ve sklepě se přes frontu ukrývali lidé z okolí. Jednou tam vběhli dva ruští vojáci se samopaly a chystali se znásilnit přítomné ženy. Někomu se však podařilo vyběhnout. Naproti u Dostálů byl ubytovaný ruský důstojník se svým mladičkým sluhou. Ten člověk tam vběhl o pomoc. Důstojník tam nebyl, tak s ním šel ten sluha. Ale ti dva vojáci jej zastřelili a utekli. Když se důstojník vrátil, rozzuřil se a nechal všechny lidi nastoupit s tím, že pokud se nepřiznají, kdo jeho sluhu zastřelil, každého pátého zastřelí on. Naštěstí tam byl pan J. Loskot, který uměl obstojně rusky, a vše mu vysvětlil. Ti dva vojáci snad byli dopadeni později a na místě popraveni. Moc se o tom nemluvilo. (pokračování příště) Vlastimil Dobrovolný 8

9 Rozhovor s paní Annou Losovou, nejstarší občankou městyse Nosislav Vím, že pocházíte z Valašska. Odkud přesně? Narodila jsem se v Jablůnce, tady si můžeš prohlédnout knížku o Jablůnce, byla založena roku Neroste tam vinná réva, vše je typické valašské. Asi máte všichni představu, jak to asi vypadá. Do školy jsem chodila tam a pak do měšťanky na Vsetín, což je 6 km. Ne všichni lidé pracovali v zemědělství, už tehdy se dojíždělo např. do zbrojovky. My jsme doma měli hospodářství i koně. Dvě sestry studovaly, byly pak učitelky a bratr byl určen jako pokračovatel v hospodářství. Já byla ta oběť k motyce. Alespoň měšťanku jsem absolvovala, což tehdy nebylo běžné. Šla jsem do vsetínské měšťanky jediná z naší třídy. V Nosislavi jste odkdy? Jak se to přihodilo? U nás v Jablůnce byl farář Jan Drobný, nosislavský rodák. A byl tam celý život. Tak jsem se poprvé dozvěděla, že je někde jakási Nosislav. Pak můj budoucí manžel měl bratra Františka a ten byl zase farářem v Pržně, což je přes řeku na dohled. Někteří tehdy říkali, co je ta Nosislav za obec, že je odtud tolik farářů. K těm dvěma počítali ještě slavného Václava Losu, co byl v Americe. Můžete porovnat život v Jablůnce a v Nosislavi? Když jsem přišla do Nosislavi, zjistila jsem, že je tady nesrovnatelně víc práce až dřiny. Tady se pěstovaly věci, co u nás nebyly: kukuřice, cukrovka, vinná réva. Život na Valašsku se mi zdál pohodovější. Taky si tam už tehdy hleděli dávat víc dětí do škol a do učení, znali totiž, že je hospodářství neuživí. V Nosislavi si ještě mysleli, obzvláště na Městečku, že je to všechny uživí. Jablůnka podle mne byla na výši i kulturně. Sokol tam byl, hodně se cvičilo i divadlo se hrálo. Jednou si pozvali taky herce z Ostravy. To bylo pro ochotníky vyznamenání! Než jsem se vdala, byla jsem náčelnicí Sokola, proto jsem byla v Praze ve cvičitelské škole v Tyršově domě. K tomu se váže, že jsem viděla prezidenta Masaryka, kterého jsem pak zažila podruhé i na Vsetíně. No, viděla jsem i prezidenta Beneše a paní Hanu, pak krále Karola z Rumunska a prince Michala. Prý jste i dost cestovala? Já jsem se nikdy nebála nových věcí, i na nepovinnou němčinu jsem dva roky chodila. Bylo to pak dobré i při návštěvách Němců u nás doma. Byla jsem dvakrát v Rusku (to jsem si nemyslela, že někdy poletím letadlem), v NDR i v Maďarsku. Jezdila jsem i na rekreace do Tater, byla jsem v Karlových Varech. Když mě bylo asi osmdesát, jela jsem s vnukem Zdeňkem do Bavorska. Napřed jsem nechtěla jet. V takovém věku! I doktora jsem se ptala a myslela si, že mi to zakáže, ale on mi řekl, že když mi chce hodný vnuk udělat radost, mám jet. Komu se to poštěstí! Něco jsem odbelhala, no a někde mne posadil a já jsem se jen koukala, např. v Mnichově. Jak jste se sžila s Nosislaví? Nakonec mne Nosislaváci mezi sebe přijali a snad mne mají rádi. Rozhodně mne mají rádi v rodině. Mám zde i pravnuky a všichni se ke mně chovají pěkně. Dcera se o mne stará velmi příkladně. ptal se Vladimír Svoboda Anna Losová, roz. Kovářová z Jablůnky, okr. Vsetín, je ročník 1916, čemuž není lehké uvěřit. Do Nosislavi se provdala v roce Celý život pracovala v zemědělství. Poděkování Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Luklové za překvapení, které připravila pro naši dceru Marii. Dne 8. března 2013 oslavila 6 měsíců od narození a paní Luklová jí pro tuto příležitost upekla výborný dort. Paní Luklové přejeme hodně zdraví do dalších let. Sokolovi 9

10 První maškarní ples pro dospělé Dne 18. ledna 2013 proběhl v Kulturním centru 1. maškarní ples, který pořádala Základní a mateřská škola Nosislav, Volné sdružení rodičů a Komise sociální, školská a kulturní. Hudební produkci zajišťovala skupina Vebraband. Pokud při tanci někomu vyhládlo nebo vyschlo v hrdle, měl možnost využít nabídky různých dobrot, které připravili pořadatelé plesu. Jak je z názvu zřejmé, jednalo se o ples maškarní a musíme podotknout, že většina účastníků si připravila opravdu famózní převleky, a tak docházelo k různým spekulacím, jelikož spoustu z nás nebylo možné v převleku poznat. Například z vily Vilekuly nás navštívila Pipi dlouhá punčocha, z tvrze přišel pan baron Bahled s paní Markétou, z nedalekého úlu přilétli včelka Mája s Vilíkem, při vstupu do sálu jste mohli zahlédnout opřené koště čarodějnice Puttnerové, hned vedle kosy Smrtky, která ovšem neměla nejmenší šanci ani mávnout, jelikož celá akce byla řádně zajištěna několika lékaři i zdravotními sestřičkami, kteří neustále proplouvali ladnými pohyby mezi návštěvníky na tanečním parketu. Jelikož to byl ples pořádaný i základní školou, nesměli chybět ani teenageři a školačky v klasických úborech, dále pak všemi známý Večerníček i anděl s čertem. Z dalekých arabských zemí na koberci přilétl Aladin, Apačové poslali na průzkum Nšo-či, z Afriky přijely domorodé černošky a v neposlední řadě kdo byl velmi pozorný, mohl zahlédnout i klokana s mláďátkem. Vůně karibského rumu prozradila přítomnost pirátů, kteří vplouvali do sálu i se svými ptačími mazlíčky. Na plese samozřejmě nechyběla ani bohatá tombola a našli se i tací, kteří si zakoupili několik desítek losů. Za výtěžek z tomboly, který činí Kč pro základní a Kč pro mateřskou školu, vám velice děkujeme. Za tyto peníze připravíme výlet do dětského centra Bongo. Další výdaje spojené s touto částkou budou projednány na schůzce Volného sdružení rodičů, která se pořádá každý měsíc v budově základní školy. Závěrem bychom chtěli poděkovat paní Strouhalové, Bílkové, Mahovské, Kovářové, Ondrušíkové, Svobodové, Sorocica, Rýlichové a všem ostatním maminkám, které se každý rok podílejí na přípravě společenských akcí. Dík patří také panu Strouhalovi a Ondrušíkovi, za finanční dary pak firmě Strojrent, panu Kokrhelovi a manželům Flekačovým. Samozřejmě děkujeme také všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli do tomboly nebo se podíleli na hladkém průběhu 1. maškarního plesu pro dospělé v Nosislavi. Kolektiv učitelek MŠ Pozvánky Pálení čarodějnic Vážení a milí, rok se s rokem sešel a už se nám opět blíží Pálení čarodějnic! Proto by Vás naše Kulturní, sociální a školská komise ráda pozvala na již tradiční táborák, který se uskuteční 30. dubna 2013 v 17:30 v areálu TJ Sokol Nosislav. Špekáčky, dobrou náladu a chuť si hrát s sebou! Těšíme se na Vás. Michaela Pilátová, KŠSK Muzeum Brněnska, p.o. Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad StřeDění: Milan Uhde, 17. dubna 2013, v Nejen o literatuře nad knihou esejů Objevy pozdního čtenáře, ale o české kultuře vůbec přijde do Památníku písemnictví na Moravě besedovat Milan Uhde - dramatik, prozaik, autor písňových textů, bývalý ministr kultury a současný předseda rady České televize. In omnibus glorificetur Deus, hostující výstava, 24. dubna 31. října 2013 Moravská zemská knihovna v Brně ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pořádá výstavu k 200. výročí povýšení rajhradského kláštera na opatství. 10

11 Nej Sněhulák 2013 Za vločkou vločka pomalu se snášely jako v písničce Ladovská zima. Všichni měli co dělat, aby stíhali sníh odklízet, i když už skoro nebylo kam, a právě toto počasí dalo vzniknout uspořádání rychlé soutěže ve stavění sněhuláků. A tak se v sobotu 23. února před třetí hodinou odpolední rozeznělo hlášení místního rozhlasu vyzývající všechny k tomu, aby se připojili. Sněhu bylo hojně a díky ideální teplotě velice dobře držel pohromadě. K milému překvapení nás všech se do této zimní radovánky pustilo více lidí, než jsme vůbec čekali! Než se setmělo, zaplnily se ulice v Nosislavi nejrůznějšími výtvory. Sněhulák s parohy na hlavě určitě nenaznačoval nic jiného než to, že tam bydlí myslivec, stejně tak před kovárnou byl sněhulák v zástěře s kladivem v ruce a sněhovou kovadlinou po boku. Někteří stavěli i dlouho do noci a tak ti z vás, kteří si ještě v neděli časně ráno stihli udělat vycházku po našich ulicích, mohli pozorovat hotová umělecká díla. Bylo opravdu obdivuhodné, jak se všichni rychle pustili do stejné práce, ať už staří nebo mladí. A bylo vidět, že když dva dělají totéž, není to totéž! V dopoledních hodinách ještě proběhlo nafocení a zapsání všech soutěžících. Původně se měly hodnotit v kategoriích: nejhezčí, největší a nejoriginálnější, ale po poradě s kolegy z komise jsme se dohodli, že v tento nultý ročník nové akce zvítězí právem všech třicet uměleckých děl. Za odměnu tedy během následujícího týdne všichni obdrželi příznačně Sněhulky a diplom na památku. Bohužel teplota sněhulákům nedopřála jiný než jepičí život a tak už v pondělí byla před většinou domů na památku jen hromádka sněhu ozdobená několika uhlíky, mrkví a starým hrncem. Oproti tomu věřím, že vzpomínky a zážitky z tohoto krátkého víkendu nám všem vydrží ještě dlouho. Všem zúčastněným tímto děkuji za spolupráci a snad si to budeme moci brzy zopakovat. Poděkování patří i paní Musilové, která byla ochotná jít s námi soutěž vyhlásit. Fotky z akce naleznete jako vždy na Martin Burian, KSŠK Ohlédnutí za Výstavou vín 2013 v Nosislavi V sobotu 2. března 2013 byl v Nosislavi svátek vína proběhla tradiční výstava vín v Nosislavi. Pořadatelé pro návštěvníky připravili 312 bílých, 44 růžových a 198 červených vín nejen z naší velkopavlovické podoblasti, ale i z podoblasti znojemské a mikulovské. V silné konkurenci vín obstáli nosislavští vinaři na výbornou. Z 25 oceňovaných odrůd získali naši vinaři 10 vítězství. Vítěznou kolekci pěti nejlépe hodnocených vín získal Roman Loskot z Nosislavi. Cenu starosty městyse Nosislav za nejlepší nosislavské víno získal Michal Vala za Veltlínské zelené. Pořadatelé výstavy touto cestou děkují všem vinařům za poskytnutí kvalitních vzorků vín, odborníkům za objektivní hodnocení a sponzorům za finanční příspěvky. Fotogalerii zachycující excelentní atmosféru, která na výstavě panovala, najdete na Přejeme všem vinařům klimaticky příznivý rok A ještě jednu důležitou vsuvku: Na začátku letošního roku došlo ke změně ve vedení našeho vinařského spolku. Dovolte nám, abychom tímto poděkovali panu Miroslavu Hlaváčkovi za kvalitní a nezištnou práci, kterou vykonal během své funkce předsedy ČZS Nosislav. Přejeme mu hodně zdraví a mnoho krásných let se sklenkou dobrého vína. Kamil Rozek, ČSZ Nosislav Z fotbalového trávníku Jaro již máme zde a s ním i druhou polovinu fotbalové sezony O tom zda byla zimní příprava dostatečná, se můžete přijít přesvědčit již 31. března 2013 v hod. do areálu za mostem. Domácí TJ Sokol Nosislav na svém hřišti přivítá soupeře z Velkých Hostěrádek. Naši žáci své domácí utkání sehrají až 14. dubna Začátek utkání je v hod. Těm nejmenším začnou domácí utkání 21. dubna 2013 každou neděli v hod. Náš areál se snažíme stále vylepšovat (udírna, dětské pískoviště apod.), ale se změnou ČMSF na FAČR nám však přibylo spoustu starostí s byrokracií. Kromě finančních prostředků je to i mnoho hodin strávených papírováním a výměnami RP. Zde bych chtěl poděkovat rodičům za pomoc při obstarávání nových fotek a financí. Doufám, že odměnou nám budou příjemně strávené chvíle na hřišti i mimo něj. Pokusíme se je Vám vylepšit nabídkou různého občerstvení či výrobky z udírny, které nabízíme při každém domácím zápase. S pozvánkou do našeho areálu za mostem se na Vás budeme těšit. Pavel Svoboda 11

12 Putování po sklepech nosislavských Vážení čtenáři, jestlipak víte, ke kterému sklepu patří obrázek Svatého Urbana otisknutý v minulém čísle Nosislavského zpravodaje? Kdo si myslel, že se jedná o farní sklep, nemýlil se. Jedná se o sklep pod římskokatolickou farou, na ulici Komenského č V loňském roce při slavnostech vinobraní byla možnost si tento sklípek prohlédnout a pohovořit se sklepmistrem Kamilem Rozkem. Kamile, jak se stalo, že jsi sklepmistrem ve farním sklepě? Vlastně nakonec docela jednoduše. Delší dobu jsem hledal v Nosislavi vhodný sklep k uskladnění nalahvovaného vína. Jednoho dne jsem měl možnost nahlédnout do sklepa pod římskokatolickou farou a bylo mi jasné, že je to prostor, který jsem hledal. A s laskavým svolením administrátora farnosti P. Pavla Cebuly jsem se stal nájemníkem farního sklepa. Víš něco o historii sklepa? Bohužel toho moc není. Mé vědomosti o historii sklepa se opírají o znalosti žijících pamětníků. V období 2. světové války sloužil farní sklep jako úkryt pro obyvatele z okolí. V 70. letech minulého století měl sklep pronajatý pan Ladislav Mahovský. Během 90. let pak zde byla uskladněna zelenina pro kuchyni mateřské školky. Uvítal bych, pokud by někdo věděl více a informoval mne. Starý sklep bylo asi nutno opravovat. Dalo to hodně práce? Ano, sklep bylo nutno opravit. Proběhla výměna zárubní a dveří, shození a znovu vyzdění části kvelbu ve vstupu do šíje sklepa, kompletní vyčištění prostoru a následná elektrifikace. Tímto také děkuji všem, kteří mi pomohli, velké poděkování patří panu Františku Suchánkovi. A jak se ti nyní v novém sklepě hospodaří? Protože jsem ve farním sklepě jen velice krátce, pár měsíců, odpovím spíše, jak bych si přál hospodařit. P. Jindřich Petrucha při vinobraní světil tento sklep slovy: Každý, kdo zde bude s dobrým úmyslem pracovat či přicházet, získává požehnání. Moje odpověď na tvoji otázku je: chtěl bych hospodařit s dobrým úmyslem. Díky za možnost nakouknout do tvé vinařské kuchyně a přeji mnoho úspěchů. Libuše Konopíková A nyní opět otázka: Víte, kde se nachází sklep, ke kterému patří detail na následující fotografii? Jakubské hody Nosislav Budou letos na hodech stárci? Tak tuto otázku si v současnosti klade mnoho lidí. Jak známo i z okolních obcí, zájem o tuto tradici neustále klesá, a protože tuto třídenní slávu i tento rok ( července 2013) bude pořádat naše organizace, rozhodli jsme se touto cestou vyzvat mládež, budoucí stárky, aby mezi sebou již nyní vybrali osobu, se kterou budeme moci jednat při plánování průběhu hodů a v ostatních záležitostech. Také je třeba již v tuto dobu rezervovat kroje, a proto potřebujeme vědět alespoň přibližně, kolik vás hodlá jít. Ozvěte se, prosím, co nejdříve panu Mahovskému na telefonní číslo Předem děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Organizační výbor TJ Sokol Nosislav Nosislavský zpravodaj. Vydává Úřad městyse Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude 10. května Náklad 450 výtisků je neprodejný a je bezplatně dodáván občanům do domácností. Nevyžádané rukopisy nevracíme, články nehonorujeme. Inzerci přijímá Úřad městyse. Aktuální informace se nachází na Redakční rada pracuje ve složení: Libuše Konopíková, Vladimír Svoboda. Jazyková úprava: Lenka Dobrovolná, Radka Raflová. Výroba hlavičky: Tomáš Lukl, foto Martin Burian. Tiskla firma Karla Vodáka Děkujeme všem, kteří se podíleli na obsahu a zpracování tohoto vydání. Příspěvky a podněty zasílejte na: Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem E

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 3.6.213 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 2.6.213 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města s

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU VÝSLEDKY ANKETY Rádi bychom poděkovali vám všem, kteří jste se zapojili do ankety týkající se záměrů městyse a využití zámku. Výsledky ankety nás v mnohém překvapily a byly velmi důležité pro sestavování

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE NA ROK 2012 PŘÍJMY 34.660.000,- Kč 1/ DAŇOVÉ PŘÍJMY 26.850.000,- Kč z příjmu FO a PO DPH Místní poplatky a správní poplatky poplatky vybírané na základě

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 2 090 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 35 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 240 000 Daň z příjmu právnických

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

OBEC JESENÍK NAD ODROU. Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013

OBEC JESENÍK NAD ODROU. Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013 Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013 Položka Název Částka v Kč 5222 TJ Slavoj Jeseník nad Odrou 60 000,00 5223 Římskokatolická farnost Jeseník nad Odrou 50 000,00

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017

Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 PŘÍJMY 47.414.200,- Kč Daňové příjmy 37.272.500,- Kč Daně z příjmů, zisku a kapitál.výdajů 15.770.000,- Kč ( daně z příjmu FO a PO ) Daně

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2012 Květen 2013 Vypracoval: Jan Kadlec vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.6.2011 Bod č. 95 OZ schválilo navržený program jednání OZ Bod č. 96 OZ souhlasí a nemá žádných připomínek k předchozímu zápisu. Bod č. 97 OZ nemá

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Liběchov konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Liběchov konaného dne od 18:00 hodin. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Liběchov konaného dne 20. 1. 2016 od 18:00 hodin. Přítomni: Jaroslav Groh, Ing. Štěpán Hladký, Jan Rodr, Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková, Ing. Pavel Dostál, Ing. Pavla

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Slovo starosty. Němčičské čtení. Číslo 1, březen Vážení spoluobčané,

Slovo starosty. Němčičské čtení. Číslo 1, březen Vážení spoluobčané, 1/ 2016 OBSAH ČÍSLA: Slovo starosty Zastupitelstvo obce Krátce z obecního úřadu ZŠ & MŠ Němčičky Srovnání českých a německých potravinářských výrobků TJ Sokol Němčičky Cena hejmana dvakrát do Němčiček

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Zápis č. 8 z jednání Komise pro místní část Mniší ze dne 6.září 2017

Zápis č. 8 z jednání Komise pro místní část Mniší ze dne 6.září 2017 Zápis č. 8 z jednání Komise pro místní část Mniší ze dne 6.září 2017 Místo konání: Klubovna KD v Mniší Členů komise: 9 Přítomno členů komise: 6 Zahájení jednání a organizační záležitosti 1. Zahájení: Schůzi

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Zápis č. 4/2014. Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 8 členů Omluveni: Ing. Vladimír Kohout, Martin Kopecký, Ing.

Zápis č. 4/2014. Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 8 členů Omluveni: Ing. Vladimír Kohout, Martin Kopecký, Ing. Zápis č. 4/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 13. 8. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

OBEC BRNÍŘOV R O Z P O Č E T. na rok Kapitola: Název: tisíce Kč Daň z příjmů právnických osob za obec

OBEC BRNÍŘOV R O Z P O Č E T. na rok Kapitola: Název: tisíce Kč Daň z příjmů právnických osob za obec Příjmy rozpočtu: Kapitola: Název: tisíce Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 1113 Daň vybíraná zvláštní sazbou 1121 Daň z příjmů

Více

Zápis číslo 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.12.2014 přítomní: Mgr.

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 29

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 29 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 29 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Papež, Roubal, Sekyra,Horek,Chabr, Škývara, Lučan Omluveni: pp. Najman, Navrátilová Nepřítomni:

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2009

Návrh rozpočtu na rok 2009 Návrh rozpočtu na rok 2009 Příjmy Daňové příjmy Rozpočet ROK 2009 FO - ZČ 1 900 000,00 OSVČ 200 000,00 DPFO kap. výn. 1 PO 3 000,00 DPH 4 56 Komunální odpad 600 000,00 Poplatek ze psů 22 000,00 Veřejné

Více

Tisková zpráva. Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno -Vídeň na území ČR I. etapa, projekt 1, projekt 2, projekt 3 ~ 1 ~

Tisková zpráva. Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno -Vídeň na území ČR I. etapa, projekt 1, projekt 2, projekt 3 ~ 1 ~ Tisková zpráva Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno -Vídeň na území ČR I. etapa, projekt 1, projekt 2, projekt 3 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTOROVI Dobrovolný svazek obcí Cyklistická stezka Brno

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing.

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing. Zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 18. června 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Zápis. z 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 konaného dne 9. 3. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov

Zápis. z 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 konaného dne 9. 3. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 konaného dne 9. 3. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov Program jednání: 1. Zahájení 2. Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018 Rozpočtový obce Kobylnice na období 2016 2018 Aktualizovaný vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů za období let 2010 2014. 1. PŘÍJMY 2010-2014 Příjmy obce jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více