Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů)"

Transkript

1 Slovo úvodem Ve zpravodaji, který držíte v rukou, se dozvíte spoustu nových informací jak z radnice, tak z dění v městysi. Nezapomněli jsme ani na oblíbený seriál a rozhovor. Snažíme se pro vás každý druhý měsíc vytvořit zajímavý zpravodaj, který neskončí bez povšimnutí ve sběru nebo snad v odpadkovém koši. A i když to v půli března tak nevypadá, blíží se jaro. Sluníčko se snaží rozehřát půdu a vykouzlit na obličejích lidí úsměv. Končí zima. Končí i postní období a oslavíme, pro věřící jeden z největších svátků, Velikonoce. Redakce vám přeje krásné prožití svátků Velikonočních! Dávaj vajec, kázal kadlec, kázal kadlec i kadlička, abys dala dvě vajíčka, jedno bílý, dvě červený, šak slépka snese jiný, vajíčko se kotoulí, slepička se popelí, u pastýřů v koutku, na prašivým proutku. Prašivý se zlámal, zlatý se ukázal. z Třebíčska Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů) Velikonoční "Kdo snáší ta červená vajíčka?" ptá zvědavé se děcko. ""Mé dítě, zajisté ňáký Čech: ten snáší všecko!"" Zprávy z radnice Vážení spoluobčané, ještě než Vás budu podrobněji informovat o posledních krocích zastupitelstva v uplynulém období, schváleném rozpočtu městyse pro rok 2013 a aktuálním dění, dovolím si tímto doplnit a zareagovat na úvodník z minulého čísla zpravodaje. Nosislavský zpravodaj je a bude i nadále dvouměsíčníkem v prvé řadě informací poskytovaných radnicí občanovi. To znamená, že i nadále budou mít prioritu vždy informace z radnice, záměry, vysvětlení proč a jak zastupitelé, komise, výbory nebo starosta rozhodli, protože jedině tímto způsobem je možné spoluobčany nejlépe oslovit a informovat tak co nejvíce lidí o tom, co je hotovo, co probíhá nebo jaké jsou další záměry. Nosislavský zpravodaj není časopisem žádné skupinky osob s jejich pohledem na věc, ale informačním dvouměsíčníkem Úřadu městyse Nosislav a zastupitelstva městyse. Místní rozhlas, webové stránky i přes svoji rychlost bohužel nedokážou plně nahradit vypovídající článek ve zpravodaji. Teprve až další v řadě dle důležitosti budou zařazovány příspěvky o dění v městečku, 1

2 školách, sdruženích, církvích, články od spoluobčanů s jejich návrhy řešení dané věci apod. Práce současné komise zpravodaje při radě městyse v čele s paní ing. L. Konopíkovou si osobně velmi vážím a ubezpečuji ji, že já ani nikdo další ji nebudeme direktivně určovat témata a okruh předkládaných informací. Jsme určitě všichni rádi za kreativitu redakce a za snahu přinést něco nového, čtivého a neokoukaného. Pokud někdo z vás čtenářů má zájem v této práci dvoučlenné komisi pomoci a přiložit svoji ruku k dílu, přijďte, budete vítáni. Pisatelé, ještě Vás chci ujistit, že nemusíte mít obavu z krácení obsahu vašich příspěvků. Pokud by ke zkrácení mělo přesto dojít, pak musí být vždy předem vyžádán váš souhlas. Co se týče historických témat nebo již jednou publikovaných článků ve zpravodaji anebo opisů z kroniky apod., přimlouvám se za to vkládat pouze odkaz, kde lze tento článek vyhledat, protože zpravodaj není nafukovací a nemůže mít nekonečný počet stran. Zůstaneme i nadále u zažitého a léty prověřeného současného modelu, kdy první a poslední strana je barevná, ostatní vnitřní vložené strany černobílé, jelikož barevný tisk je až dvakrát tak drahý. V loňském roce činily celkové náklady na zpracování, výrobu, tisk a roznos zpravodaje Kč. A na závěr tohoto bloku odpovídám na vaši otázku. Proč chyběly v minulém čísle zprávy z radnice? Jednoduše proto, že jsem neměl o čem psát a uvolnil tak úřední prostor ostatním dopisovatelům. Rozpočet městyse a naplánované akce na rok ) Příjmy Zastupitelstvo městyse na své schůzi dne 13. března 2013 schválilo rozpočet na tento rok. Celkové příjmy i výdaje očekáváme ve výši tis. Kč. Největší příjmy by měly tvořit tzv. sdílené daně přesahující 11,1 mil. korun. To jsou procentuálně vyčleněné vybrané daně ze státního rozpočtu, cíleně směřované směrem dolů do obcí podle počtu obyvatel, výměru katastru, žáků ve školách atd., blíže specifikované v zákoně o rozpočtovém určení daní (RUD). O RUD a jeho letošní změně, a hlavně o nárůstu příjmů pro na úkor velkých měst, jsem psal už v předchozím čísle zpravodaje. V našem případě tvoří navýšení více než 3 mil. Kč oproti loňsku. V loňském roce jsme svým hospodařením ušetřili na celkových výdajích další 3 mil. korun, a ty se tímto stávají příjmem pro r Významný příjem tvoří i daň z nemovitosti (1.100 tis Kč). Veškerá daň z nemovitosti, kterou odvede vlastník pozemku finančnímu úřadu, se stává potom příjmem. Tady platí stoprocentní úměra, čím méně platičů daní z nemovitostí, tím méně má potom obec příjmů. Skladba dalších významnějších příjmů: 1,3 mil. stočné, 650 tis. poplatky za odpad; 180 tis. - pronájem hrobových míst tentokrát na 5 let dopředu (vybírá se letos, kvůli snížení administrativy a ušetření vašeho času, a také jako záruka, že se vám pět let cena nezmění); 170 tis. - pronájem obecních pozemků a majetků; 100 tis. příjmy z monitoringu dobývacích prostor. Zbytek příjmů je tvořen ze správních poplatků vybíraných ÚM, za třídění odpadů, z vybraného vstupného na vinobraní apod. Ještě ke vstupnému dodávám, že zastupitelstvo svoji vyhláškou plošně zrušilo poplatek ze vstupného pro pořadatele kulturních nebo společenských akcí v obci. Nehodláme zatěžovat pořadatele dalším výdajem, už tak je pořádání kulturních akcí v současné době na hraně své návratnosti, nicméně ohlašovací povinnost pořadatele stále platí a pořadatel je povinen zavčas akci ohlásit na ÚM a požádat o výjimku z nočního klidu, včetně předložení vstupenek k orazítkování - nezapomínejte na to prosím. V příjmech nejsou začleněny případné, které se podaří získat (loni jsme byli úspěšní celkem ve čtyřech případech na kanalizaci od SFŽP a EU - 15,3 mil. Kč, na úroky z úvěru od JMK tis. Kč, na vybavení našich hasičů od JMK - 50 tis. Kč, na vinobraní od Vinařského fondu - 20 tis. Kč). Pořízením kanalizace a dalších investic v posledních letech má celkový majetek městyse hodnotu 183 milionů korun. 2) Výdaje Dělíme na výdaje: a) nutné, provozní nebo jinak smluvně vázané, b) výdaje na rozvoj, opravy a údržbu, c) příspěvky organizacím a) Provozní výdaje: 1,7 mil. - jistina úvěru na kanalizaci. Úvěr je splatný do r. 2023, tedy ještě na deset let, a v současné době činí jeho celková výše 18,2 mil. Kč. Roční úrok k tomuto úvěru je dán pevnou sazbou 2 % + 2,6 % dle 6 měs. PRIBORU. Podle zpracovaného rozpočtového výhledu očekáváme, že za celé období splátek (tj. 10 let) bude vlastní úrok činit sumu asi 5,5 mil. Kč. Nejsou zde započítány případné, které můžeme na úrok získat, také je třeba zohlednit jeden faktor v této věci: pozitivní hledisko inflace (loni 3,3 %). Jistina ani úrok se dnes nezdají už tak hrozivé jako v době před zahájením stavby kanalizace, v době kdy někteří předpokládali střety kanalizace se sklepy, nevhodným podložím a vyjadřovali svoji obavu z obvyklého předražení a závěrečného navýšení zakázky o tzv. vícepráce. K ničemu takovému naštěstí nedošlo, naopak, ušetřili jsme a stlačili tak konečnou cenu pod sumu dle uzavřené smlouvy o dílo. O ceně za dílo můžeme dnes diskutovat, to je tak asi vše, protože veřejnou soutěž na dodavatele pod dohledem Ministerstva životního prostředí vyhrála jednoznačně fa Skanska a.s. tím, že nabídla nejnižší cenu ze všech osmi 2

3 účastníků soutěže, což je i dnes hlavním kriteriem obdobných staveb; 1,4 mil. hasičská zbrojnice (poslední faktura za již dokončené dílo). Možná obecně není jednoznačná podpora této stavby, avšak za většinu zastupitelů můžu říct, že je pro občany důležitá a v Nosislavi má své místo. Z důvodu odlehčení rozpočtu na výdajích v běžném roce, jsme ji stavěli po dobu čtyř let. 1,7 mil. provoz a obsluha ČOV (včetně začleněné rezervy na nepředvídatelné jevy). Příjmy z poplatků za stočné a výdaje se budou ve skutečnosti rovnat; 1,2 mil. provoz ZŠ a MŠ a školní jídelny; 2,6 mil. - zajištění provozu úřadu na drobné opravy a platy zaměstnanců, péče o vzhled ; 1 mil. náklady na zastupitele městyse. Část je vyčleněna jako odměna starostovi a místostarostovi (dle zákonem stanoveného nařízení), zbylou část pobírají měsíčně ostatní členové ZM a na konci roku jsou vyčleněny i odměny pro občany, kteří pro obec pracují v komisích, výborech apod.; 900 tis. náklady na odpady. Porovnáte-li výdaje s příjmy, vidíte jasný propad, na který bohužel doplácíme všichni. Přesto platí, že obecní kontejner umístěný ve dvoře ÚM bude i nadále v sobotu k dispozici občanům, i když právě ten je hlavní příčinou ztráty a vybíraný příjem z poplatku za odpady jeho provoz dostatečně nepokryje. Z tohoto důvodu, a na základě letošního hospodaření v oblasti odpadů, budeme zvažovat pro následující rok navýšení současného poplatku (ten se nám několik let nezměnil a zůstává i letos na částce 500 Kč/os/rok); 300 tis. energie na provoz a opravu veřejného osvětlení. Zvažujeme v rámci úspor nakupovat energie přímo na komoditní burze; 150 tis. zajištění provozu knihovny a ordinace lékařů. Největší část je vynakládána na energie tohoto objektu; 100 tis. - na provoz Kulturního centra (včetně rezervy). Skutečnost je kvůli zálohám na energie však nižší. Porovnáme-li v tomto paragrafu příjmy s výdaji, jsme v provozování této budovy v minusu 20 tis. ročně. Musíme si však uvědomit, že v kulturáku 2 x týdně zdarma cvičí naše děti ze ZŠ a probíhají další aktivity (školní ples, výchovné koncerty, den dětí...). Na druhou stranu nečekejte zproštění nájmu v případech pořádání ostatních kulturních akcí, zejména těch, kdy se pořadatel dostane do plusových hodnot. Ostatní výdajové položky jsou: poplatek na zajištění IDS, pojištění, příspěvek na pečovatelskou službu, sociální a školská komise, regionální poplatky, příspěvek na gymnázium, provoz hřbitovů, daně a finanční vypořádání. b) Výdaje na rozvoj a opravy Členové zastupitelstva si v sobotu 16. února udělali pracovní schůzku a pochůzku po obci, načež se dohodli na níže uvedených akcích, prioritách a pravidlech. V průběhu schůze bylo předloženo a projednáno celkem 38 návrhů a podnětů z řad zastupitelů v celkovém objemu 17,8 mil. korun. Odpočítáme-li provozní záležitosti a smluvně vázané akce - viz výše - mohli jsme nakonec použít maximální částku 4,8 mil. na nezbytné opravy a následující akce seřadit podle priorit: - Chodníky - vyčleněno 2,5 mil. na opravy chodníků. Úseky jsou přednostně vytipovány tři. Úsek v ul. Komenského, od č.p. 372, tj. od mostku přes potok po křižovatku s ul. Dolní Kroupná. Tento úsek chodníku a přilehlá silnice jsou v havarijním stavu, snad nejhorší v celé obci. Další uvažovaný úsek je v ul. Družstevní u bytovek a třetí vytipovaný úsek je v ul. Masarykova od č.p. 192 do č.p O konkrétním místě oprav ještě není rozhodnuto, protože nejdříve musíme dokončit jednání s VaK Břeclav, který má pod chodníky svůj vodovod a požaduje na jeho případnou výměnu finanční spoluúčast. Pokud se některé z uvedených úseků nezačnou realizovat letos, přijdou na řadu příští rok.! Nové pravidlo. V případě chodníků platí nové usnesení zastupitelstva! Městys vybuduje na své náklady nový chodník v celé ulici. Vlastník domu si vjezd (vstup) do svého domu, garáže apod. od nově vybudovaného chodníku vybuduje sám na své náklady nebo poskytne městysi finanční příspěvek ve výši 100 % na jeho vybudování. O finančním příspěvku, jeho výši atd. bude sepsána s městysem dohoda. V případě nových vjezdů, chodníků apod. se vždy dohodneme s vlastníkem domu na dalším postupu. - Výměny oken - vyčleněno 320 tis. na nová okna v budově MŠ a knihovně. Samozřejmě jsme zvažovali případnou dotaci z dotačního titulu Zelená úsporám, ale s ohledem na stáří a současný stav budovy MŠ jsme se nakonec rozhodli financovat tuto akci z vlastních zdrojů. - Obecní hřbitov (býv. evangelický) - vyčleněno 160 tis. na nové schody a chodník pro urnové hroby. Od stavby kolumbária jsme upustili s tím, že preferujeme pouze standardní urnové hroby o velikosti tuším 1,2 x 1 m, které budou vámi vždy přistavěny k chodníku do jeho nivelety. - Silnice v ul. U Hřbitova - na opravu úseku 120 m vyčleněno 200 tis. Uvedené havarijní úseky budou rozebrány, zpevněno podloží s krajnicí a zpět položeny původní nebo nové žulové kostky. - Asfaltování silnic v majetku městyse - vyčleněno 100 tis. na opravy výtluků a děr v jednotlivých ulicích po celé obci. - Silniční panely - vyčleněno 160 tis. na dopanelování a zpevnění úseků silnic v ul. Ke Slatině a Stráně. 3

4 - Ostatní - z dalších bude ještě provedeno: ochrana krovů střechy ZŠ, oprava autobusové zastávky v ul. Kroužek, oprava mostu přes řeku, oprava střechy VÍZA. - Rezerva - vyčleněna částka 1,6 mil. na nepředvídané jevy a havárie, popřípadě jako rezerva na chodníky kolem silnice v ul. Městečko viz samostatný článek o krajské silnici. Akce naplánované, ale z nedostatku peněz prozatím odložené: Celková rekonstrukce ulic Nivka, Krefty, D. Kroupná; nový malotraktor; nové autobusové zastávky, pískoviště a dětské hřiště za mostem; oprava mostku přes potok v ul. Komenského, výměna oken a nová fasáda pošty; parkoviště a rozšíření silnice u hřbitova; oprava školního hřiště; rekonstrukce Pucovy uličky ; pomníky a sochy v obci; kniha o Nosislavi; dokončení kanalizace v ul. Ke Slatině; infopanely u turistických tras; klimatizace v knihovně; příčná horská vpusť v trati Solary; tlumící akustěna v KC a pořízení zastavující studie budoucích lokalit pro výstavbu RD v lokalitě Z 2 a Z 20. K zastavovacím studiím a budoucí výstavbě nových RD podrobněji. Městys v r kvůli urychlení dokončení územního plánu a regulaci případné budoucí tzv. divoké výstavby v naší obci souhlasil s tím, že v nových lokalitách pro bydlení, označených jako Z 2 (lokalita od RD č.p. 393 v ul. Masarykova po dnešní závoru cyklistické stezky na Židlochovice) a Z 20 (od restaurace Pálava po křižovatku silnic u Boudek) bude zahájena výstavba RD jen pod podmínkou vypracování a schválení tzv. Územní regulační studie (cena každé z nich cca 120 tis. Kč). Pokud tyto studie však nebudou do r zpracovány a kompetentními orgány schváleny, nebude možné v lokalitách Z 2 a Z 20 stavět RD, zóny zanikají a vrací se do původního stavu! Zastupitelé v letošním roce v rozpočtu nepočítají s pořízením a financováním ani jedné z těchto studií. Dále se usnesli, že v současné době není možné, aby městys hradil budování inženýrských sítí a nových komunikací a dalšího potřebného pro nové lokality Z 2 (náklady cca 4 mil. Kč) a Z 20 (náklady cca 8 mil. Kč). Pokud bude enormní zájem vlastníků v těchto lokalitách zahájit výstavbu v nejbližší době (t.j. r ), budou si muset veškeré potřebné investice vč. např. pořízení územních studií apod. uhradit sami nebo poskytnout na tuto činnost městysi 100 % finanční příspěvek. c) Příspěvky organizacím Shodli jsme se na pokračující podpoře organizacím, občanským sdružením, církvím, apod., ale vždy účelově a v případě, že se jedná o zlepšování současného stavu nebo o stav na samé hranici přežití. Letos jsme vyčlenili finanční dotaci v celkové částce 122 tis. Kč z toho: - 12 tis. Kč našim lékařům, kteří jej využijí zpět na nájemné za ordinace; - 70 tis. Kč TJ Sokol Nosislav na udržení provozu a chodu organizace; - 5 tis. Kč příspěvek stárkům na krojované hody; - 15 tis. Kč příspěvek na dechovou hudbu na Babských hodech; - 10 tis. Kč ŘKC na výměnu oken na faře; - 10 tis. Kč příspěvek Hospici Rajhrad na stavební úpravy. Nebylo vyhověno některým dalším žádostem, a to včetně žádosti Diakonie ČCE o finanční částku 370 tis. Kč, na pokrytí části neuznatelných nákladů stavby Chráněné bydlení Nosislav. V této věci se nadpoloviční část zastupitelstva jednoznačně shodla v tom, že v době příprav, bez vysoutěžené konečné ceny za dílo a nejasností ohledně začlenění místních spoluobčanů do tohoto projektu nebude příspěvek v letošním roce přiznán. Osobně si myslím, že městys není pasivní v diskuzi o sociální oblasti, jak se mi možná zdálo z rozhovoru p. ředitele J. Soběslavského v minulém čísle zpravodaje. Tuším, že asi před rokem, v době před vydáním stavebního povolení na bydlení, neměla převážná část zastupitelů ani ponětí o chystané akci, nicméně stavební projektové dokumentaci, kterou jsme obdrželi v radě městyse v té době a žádosti o dotaci jsme dali obratem jednoznačnou podporu (tedy mimo závazku provozování), protože pomáhat ostatním je dobrá a potřebná věc. Klobouk dolů před snahou Diakonie a ČCE Nosislav pomáhat druhým. Také městys nechce stát stranou a pasivně přihlížet. Každoročně spolufinancujeme chod Pečovatelské služby v Židlochovicích, která do naší zajíždí a v případech, kdy je potřeba našim seniorům pomoci provádí všechny potřebné úkony. Připomínám, že ze zákona není naší povinností příspěvek poskytovat, ale děláme to rádi a dobrovolně a věříme, že až to budeme potřebovat my, naši nástupci na radnici budou k této věci přistupovat stejně. Pokud bude obdobné služby nabízet Chráněné bydlení, respektive klienty v něm budou Nosislavští, pak jsem jednoznačně pro vyčlenit odpovídající finanční příspěvek z rozpočtu městyse. Záměr, schválený zastupitelstvem již v r a následně ještě rozpracovaný v r. 2005, nazvaný Výstavba obecního domu s chráněnými byty (v místě na obecním pozemku za samoobsluhou) je asi dnes již nereálný, uvidíme. Závěrem k tomuto odstavci přikládám tabulku o vynaložených příspěvcích organizacím za posledních 10 let. 4

5 Organizace: Farní sbor ČCE ŘKC TJ Sokol TJ Sokol kultura ČZS Tenisti Spolek Lidového domu r celkem MS Nosislav Unie rodičů MŠ Sdružení postižených SRP Skřivánek Junák ČSBS NosiNet Babské hody ZUŠ Židlochovice Celkem Rekonstrukce krajské silnice č. 425 v ul. Městečko, tzv. Stavba II/425 Nosislav průtah RM na své schůzi dne 4. března 2013 vzala na vědomí zprávu starosty o stavu rekonstrukce krajské silnice, stavby II/425 Nosislav průtah, jejímž investorem je SÚS JMK. Na uvedenou stavbu není z důvodů nevyřízených majetkoprávních záležitostí (dva vlastníci pozemků se zatím nedohodli se SÚS o prodeji svých pozemků pod silnicí) vydáno stavební povolení a z těchto důvodů ani nebude součástí z EU zadotované a letos zahájené akce II/425 Nosislav Velké Němčice Starovičky. Načež stavba II/425 Nosislav průtah, byla dne 28. února 2013 schválena Zastupitelstvem Jihomoravského kraje, jako samostatný úsek s budoucím závazkem financování z programu ROP NUTS II Jihovýchod s předpokládanou realizací v době mezi r , a to s podmínkou, že budou mimo jiné vyřízeny všechny potřebné majetkoprávní záležitosti. Městys následně z důvodu výškové úpravy silnice vybuduje na své náklady nové chodníky v celé ulici Městečko a Kroužek. RM po projednání této zprávy vyjadřuje své znepokojení nad prodlužováním a oddalováním termínu zahájení rekonstrukce krajské silnice v Nosislavi, která se nachází již několik let v havarijním stavu a žádá o urychlení přípravných prací a o bezodkladné zahájení stavby. Dne 11. března 2013 se sešli starostové(tka) z měst a obcí Hustopeče, Rajhradu, Židlochovic, Staroviček, Velkých Němčic, Vojkovic, Holasic a Nosislavi a dohodli se na dalším jednotném postupu, jehož konečným výsledkem bude úplný zákaz kamionové tranzitní dopravy v uvedených obcích. Sešli jsme se i přesto, že se často hovoří o změně zákona o pozemních komunikacích (1. ledna 2014), s možností omezení přidálničního kamionového tranzitu, ale protože se zatím pořád nic hmatatelného a převratného v této oblasti nerýsuje, půjdeme vlastní cestou. Pálení překližek, odpadů a podobné nekalosti Znovu, a už ani nevím po kolikáté, vyzývám nezodpovědné občany, aby přestali v kamnech na tuhá paliva pálit překližky, dřevní odpad, dětské pleny, různé obaly a jiné věci, které tam nepatří. Myslím si, že by měla naše komise životního prostředí ve věci zapracovat a někdy po ránu nebo v podvečer si udělat pochůzku po obci a nafotit komíny uvedených hříšníků a zvážit případné zveřejnění. Když v některých částech po ránu otevřeme okna ve snaze vyvětrat, první co nás praští do nosu je nasládlý odporný zápach linoucí se ulicí. Přípomínky a stížnosti se neustále množí a občas zazní: Starosto, už to nějak vyřeš. Ptám se jak? Uvědomuju si, že zákon je na tyto hříšníky stále ještě krátký a alespoň je tímto už poněkolikáte prosím: Prosím - topte v kamnech pouze tím, čím se má a uvědomte si, že v obci bydlí i malé děti, které mohou mít díky vám zdravotní problémy a navíc jsou zcela bezbranné, na ně potom myslete vy, kteří topíte odpadem. Děkuji Vám mnohokrát. 5

6 Kácení dřevin Připomínám povinnost každého potencionálního dřevorubce, aby vždy před uvažovaným kácením dřevin podal žádost na ÚM Nosislav a vždy v dostatečném předstihu. Uvedu pár příkladů: Někdo se vůbec neobtěžuje nějakým povolením od ÚM Nosislav kácet a řeže si podle potřeby až do doby, než se to zjistí, pak čelí problému s pokutou. Jiný zase tzv. prořezává a upravuje strom, co mu stíní, tak dlouho, až zůstane pouze pařez. Další řeže u řeky bez povolení vlastníka a pak si jde stěžovat, že mu do rána někdo ukradl jeho nařezané dřevo. Všechno špatně, takto ne, prosím. Pokud chcete kácet dřeviny rostoucí mimo les, stáhněte si na (nebo ÚM) formulář, kde je mimo jiné uvedeno co, jak, kdy a kde máte dělat a postupujte tak, jak se má. Nabídka pronájmu pozemků Městys Nosislav nabízí v polní trati Na Závisti Urban, v místě za autobusovou zastávkou Pod Kopcem směrem k řece k pronájmu 3 uvolněné pozemky. Cena za tuto ornou půdu se pohybuje v závislosti na dané výměře v rozmezí Kč/rok. Svoz nebezpečného odpadu 19. a 20. dubna Firma KTS provede tak jako obvykle ve dnech 19. a 20. dubna 2013 svoz nebezpečného odpadu. Tento druh odpadu (barvy, obaly od postřiků, pneumatiky, elektro přístroje, ledničky...) svážejte v obvyklou dobu do dvora ÚM. V souvislosti se svozem však upozorňuji některé z řad podnikajících osob, jejichž nebezpečný odpad jim vzniká v důsledku podnikání, že jsou povinni si svůj odpad zlikvidovat samostatně a na své náklady, ne na úkor obecní pokladny! Úhrada poplatků na úřadu městyse Raději ještě jednou připomínám, že místní poplatky, tj. poplatek za odpad, poplatek za psa, hrobové místo (na 5 let předem) a nájemné z obecních pozemků se budou vybírat nejpozději do 31. května Městys s účinností od 1. ledna 2013, v důsledku nárůstu meziroční inflace a DPH, byl nucen zvýšit stočné na 36,80 Kč/m 3 (bez DPH 32 Kč/m 3 ). Závěr Tak tentokráte jsem byl nucen se rozepsat, bylo to třeba. Pokud jste tento článek dočetli až do tohoto místa, jsem rád. Dovolte mi, abych poděkoval jménem Městyse Nosislav všem občanům, kteří zametají nebo odhrnují sníh před svým domem, byť i jen kus chodníku, který jim třebas ani nepatří nebo i část vjezdu a přispějí společně k tomu, že je naše vesnička čistější a upravenější. Určitě dojde v následujících letech k rychlejšímu zvelebení, k výraznému zlepšení stavu městečka, hlavně silnic a veřejných prostranství včetně pořízení nového multifunkčního traktoru a další techniky na údržbu. Bohužel tato doba teprve nastane, ale teď se musíme ještě všichni vypořádat a pracovat s tím co je. Pavel Fröhlich, starosta městyse Místní akční skupina Podbrněnsko Vážení spoluobčané, chci vás informovat o vznikající místní akční skupině Podbrněnsko, o které jsem se zmiňoval v minulých příspěvcích zpravodaje. Místní akční skupina prodělala svoji porodní fázi. Chci poděkovat nosislavským občanům za velký zájem, v současnosti máme v místní akční skupině největší zastoupení z okolí. Poděkování si zaslouží i to, že zapojení jsou smířeni s tím, že činnost v rámci místní akční skupiny není honorována, ba je naopak placena členským příspěvkem. Na druhou stranu jsme nyní na samém počátku běhu na velmi dlouhou trať. Ustanovení základních orgánů místní akční skupiny bylo provedeno na konci ledna tohoto roku. V únoru je podávána žádost o dotaci, která nám má zajistit prostředky na naši přípravnou činnost v roce V roce 2013 budeme volit zástupce do programové a hodnotitelské komise, budeme vytvářet strategii kam chceme jít a jak. Tato strategie nebude tvořena vyvolenými, ale bude diskutována na veřejných slyšeních s obyvateli. Prosím, přijďte a vyjádřete se k budoucím tématům a projektům, které se budeme v novém plánovacím období Evropské unie v letech pokoušet realizovat. O tom, zdali úvodní dotaci dostaneme, vás budu informovat. Ekonomická recese v Evropské unii prohloubila meziregionální rozdíly. V letech tak Česká republika bude dále čistým příjemcem podpory pro ekonomicky slabší regiony, kterým je pomocí dotací a zvýhodněných úvěrů (např. bezúročných) pomáháno, aby se dostaly blíže k průměru Evropské unie. Vzhledem k tomu, že se ještě v letech 2014 a 2015 neočekává dobrá makroekonomická situace, je tato informace poměrně dobrou zprávou. V současnosti se na úrovni ČR a Evropské komise diskutuje o nových operačních programech (v ČR jich bude méně než dosud, budou výrazně jednodušší a provázanější). Má být posílen princip místního partnerství, který dnes společně budujeme, a věřím, že je v roce 2013 úspěšně vytvoříme. Informace o těchto operačních programech budu sledovat a budu se snažit mj. i podle nich upravovat činnost místní akční skupiny, abychom byli schopni pokud možno již od roku 2014 aktivně využívat. Předpokládám, že se podaří do těchto příprav včlenit i novou místní akční skupinu, která by dle mého názoru měla fungovat jako naše vlastní komplexní rozvojová agentura, což není jednoduchým úkolem. Lukáš Nevěděl 6

7 Inzerce Stárneš, mysli vybízí srozumitelný web k penzijní reformě Nové zkušenosti penzijních společností, které už měsíc nabízejí lidem vstup do druhého penzijního pilíře, ukazují, že lidem chybí zcela základní informace, jak funguje česká penzijní reforma, co je to II. pilíř, do kterého je možné vstoupit od letošního ledna, a komu se vyplatí. Asociace penzijních fondů proto spustila nové informační stránky o penzijní reformě Vznikl jednoduchý, přehledný a srozumitelný web, který lidem pomůže zorientovat se v reformě a jednoduše pochopit, jak vlastně II. pilíř funguje, k čemu je dobrý a komu se může vyplatit. Na stránkách najdou lidé jednoduché vysvětlení celé reformy českého penzijního systému, nejdůležitější desatero II. pilíře, rozšířené mýty i vyčerpávající seznam otázek a odpovědí. Stránky budou velmi živé, obden se tu objeví novinky, které se budou týkat všeho kolem reformy, a lidé budou mít možnost na webu s Asociací také diskutovat a ptát se na všechno, co je zajímá. Ke stažení tu jsou důležité zákony, ekonomické studie i dokumenty Ministerstva práce a sociálních věcí týkající se penzijního zabezpečení a penzijní reformy. Ondřej Kubala, Asociace penzijních fondů ČR Základní škola Velké Němčice Základní školu ve Velkých Němčicích navštěvovalo v prvním pololetí školního roku 2012/2013 celkem 238 žáků z osmi měst a obcí našeho regionu. Možná se bude někomu tento počet zdát velký, naše škola však patří mezi ty menší v porovnání s okolními městskými školami. Ve dvanácti třídách se o pedagogickou práci stará 18 učitelů. Důležitou součástí školy jsou dvě oddělení školní družiny a školní klub, které většinou slouží dětem v ročníku. Jejich práci zajišťují tři vychovatelky. Jaká byla první polovina školního roku? Věříme, že byla zajímavá pro všechny, kteří se do školní práce zapojili! Kromě běžného vyučování, probíhajícího podle školního vzdělávacího programu Pohoda, otevřenost, odpovědnost, doprovázely školní život akce, které jsou běžnou a dlouholetou tradicí. Některé z nich se odehrávaly ve školní budově, na další pak byli zváni rodiče nebo prarodiče dětí. Příkladem mohou být dvě rodičovské kavárny, které se konaly v září a listopadu. Ta první byla určena pro rodiče žáků prvních a šestých tříd a uskutečnila se v rekreačním středisku v Prudké. Na druhé se v sále kulturního domu ve Velkých Němčicích mohli rodiče setkat se zástupci středních škol a učilišť našeho regionu a při kávě ochutnat výrobky kuchařek školní jídelny. Žáci se rovněž prezentovali na celé řadě veřejných akcí, pořádaných ve Velkých Němčicích. Asi největším zážitkem bylo vánoční zpívání v místním kostele, které přilákalo přibližně 300 návštěvníků. Již 40 let organizuje škola taneční kurzy pro žáky 8. a 9. ročníků, které vedou manželé Bechní ze Znojma a které bývají ukončeny tradiční prodlouženou. Ta letošní se uskutečnila v sále kulturního domu 1. února. Taneční pokroky padesáti frekventantů přišlo ocenit přes 300 diváků a bylo čemu tleskat. Mladí tanečníci ukázali, že waltz, tango, jive a další tance zvládli velmi dobře. Připočteme-li k tomu živou hudbu, krásné oblečení zúčastněných dam a pánů, věřte, že se jednalo o noblesní večer. Ostatně přesvědčit se můžete ve fotoalbu na internetových stránkách školy. 7

8 V bilancování prvního pololetí školního roku 2012/2013 by neměla chybět zmínka o dalších povedených akcích. Určitě k nim patří Pasování prvňáčků za účasti rodičů a pana starosty, které tradičně uzavírá jejich první školní pololetí, nebo dva lyžařské kurzy ten první pro nejmenší v Němčičkách a druhý v Ludvíkově pro sedmáky. Vydařil se i zimní kurz pro osmáky a deváťáky, který se uskutečnil v Prudké a byl zaměřen na přípravu na přijímací zkoušky na střední školy. Tradici mají domácí sportovní soutěže (například Němčický běh nebo fotbalový turnaj O pohár ZŠ). Rádi jsme využili pozvání na podobné akce ve školách v okolí (Křepická veverka, Nikolčický běh, ). Jsme rádi, že se již mnoho let daří spolupráce se Základní uměleckou školou v Pohořelicích. V prostorách naší školy probíhá výuka hry na klavír, dechové nástroje, kytaru a housle. Pobočku zde má i výtvarný obor. Díky pedagogům Domu dětí a mládeže Pavučina v Hustopečích mohou naši žáci navštěvovat kroužky keramiky. Do některé z těchto aktivit bylo v prvním pololetí zapojeno přibližně 80 žáků školy. I když rok 2012 nebyl pro české regionální školství ekonomicky příznivý, podařilo se školu díky prostředkům Evropské unie vybavit tak, že téměř všechny třídy mohou pracovat s interaktivními tabulemi, k nimž mají učitelé k dispozici školní notebooky. I rok 2013 by měl být obdobím, kdy bude pokračovat práce na projektech. Jeden z nich, s dotací Kč pro naši školu, byl již schválen Ministerstvem životního prostředí. Další, který umožní žákům vycestovat do sedmi evropských států, byl předložen ke schválení. Probíhá druhé pololetí školního roku 2012/2013. Věříme, že bude stejně úspěšné jako to první. A pokud se chcete přesvědčit o tom, jak probíhá školní práce, přijďte se podívat. Rádi vás ve škole přivítáme. Miroslav Strouhal, ředitel ZŠ Velké Němčice Jaro a léto 1945 v Nosislavi, jak jsem je prožil jako osmnáctiletý (2. část) Nejdříve oprava z minulé části: při náletu zahynul pan František Suchánek, omylem jsem uvedl jméno Josef. Omlouvám se a děkuji za připomínku. Možná jich bude potřeba víc! Vždyť je to už 68 let. V úterý 17. dubna ráno byla již u nás Rudá armáda, která navštívila mnohé domy. Doma jsme měli vstupní dveře vykopnuté a dům, zvlášť obchod, vyrabovaný. V obchodě všechny zásuvky na zemi, takže se tam nedalo projít. Z výkladu se ozýval tikot. Poznal jsem, že je to Urbánkův sousedův budík. Vojáci vnikli také do evangelického kostela, kde silně poškodili sborový archiv. Hned odpoledne se k nám nastěhovalo asi na týden jedno družstvo R. A., než bylo opět odveleno na frontu. Ti byli opravdu velmi solidní a čistotní. Jenom se střídali někde na stráži. Ještě ten den navečer byli shromážděni bratr Blažík a další muži z našeho konce. Měli si vzít lopaty, krumpáče, lana a šli v noci do Háku odstraňovat protitankový uzávěr. Nesměli mluvit nahlas, kouřit a svítit. Na druhém břehu v lese mohli být Němci. Měsíc byl v první fázi, takže moc nesvítil a stejně před půlnocí zapadal. Jediné světlo bylo od hořícího německého skladu, bývalého cukrovaru v Hrušovanech. Další den jsme oba s bratrem a dalšími asi dvaceti muži byli odvezeni do Němčic na stavbu provizorního mostu. Původní železný byl vyhozený a jednou stranou spadený v řece. Na těchto troskách se stavěl náhradní. Starší zkušení muži káceli v přilehlém lese vybrané duby a my jsme je pak nosili k mostu, kde je vojenští tesaři otesávali. Naším úkolem bylo ty trámy po krkolomném lešení nosit na most. Díval jsem se, kam v případě potřeby skočím do vody. Jediné osvětlení zajišťovalo nákladní auto na břehu. Když se ozvalo letadlo, tak i to zhaslo. Jediný most na toku směrem do Brna, který byl nepoškozený a na který Němci zřejmě zapomněli, byl starý dřevěný v Nosislavi. I o ten se strhla přestřelka. Ten však nebyl vhodný pro těžkou dopravu. Po zprůjezdnění silnice nastal velký přesun vojska na Brno. V noci jelo na pravé straně množství nákladních aut s pěchotou, děla, kaťuše, vlevo kolona tanků. A to ještě příkopy trén (vozatajstvo). Většina těch aut včetně podvozků pod kaťuše byla americké a kanadské výroby dodané SSSR v rámci smlouvy O půjčce a pronájmu. V dalších dnech byl Blažík spolu s větší skupinou odvelený na několik dní do Břeclavi na stavbu provizorního železničního mostu. Já jsem byl ještě jeden den nasazen do školy na vykládání potravin pro vojsko. Nemohu nezmínit jednu tragédii. U Pešů ve sklepě se přes frontu ukrývali lidé z okolí. Jednou tam vběhli dva ruští vojáci se samopaly a chystali se znásilnit přítomné ženy. Někomu se však podařilo vyběhnout. Naproti u Dostálů byl ubytovaný ruský důstojník se svým mladičkým sluhou. Ten člověk tam vběhl o pomoc. Důstojník tam nebyl, tak s ním šel ten sluha. Ale ti dva vojáci jej zastřelili a utekli. Když se důstojník vrátil, rozzuřil se a nechal všechny lidi nastoupit s tím, že pokud se nepřiznají, kdo jeho sluhu zastřelil, každého pátého zastřelí on. Naštěstí tam byl pan J. Loskot, který uměl obstojně rusky, a vše mu vysvětlil. Ti dva vojáci snad byli dopadeni později a na místě popraveni. Moc se o tom nemluvilo. (pokračování příště) Vlastimil Dobrovolný 8

9 Rozhovor s paní Annou Losovou, nejstarší občankou městyse Nosislav Vím, že pocházíte z Valašska. Odkud přesně? Narodila jsem se v Jablůnce, tady si můžeš prohlédnout knížku o Jablůnce, byla založena roku Neroste tam vinná réva, vše je typické valašské. Asi máte všichni představu, jak to asi vypadá. Do školy jsem chodila tam a pak do měšťanky na Vsetín, což je 6 km. Ne všichni lidé pracovali v zemědělství, už tehdy se dojíždělo např. do zbrojovky. My jsme doma měli hospodářství i koně. Dvě sestry studovaly, byly pak učitelky a bratr byl určen jako pokračovatel v hospodářství. Já byla ta oběť k motyce. Alespoň měšťanku jsem absolvovala, což tehdy nebylo běžné. Šla jsem do vsetínské měšťanky jediná z naší třídy. V Nosislavi jste odkdy? Jak se to přihodilo? U nás v Jablůnce byl farář Jan Drobný, nosislavský rodák. A byl tam celý život. Tak jsem se poprvé dozvěděla, že je někde jakási Nosislav. Pak můj budoucí manžel měl bratra Františka a ten byl zase farářem v Pržně, což je přes řeku na dohled. Někteří tehdy říkali, co je ta Nosislav za obec, že je odtud tolik farářů. K těm dvěma počítali ještě slavného Václava Losu, co byl v Americe. Můžete porovnat život v Jablůnce a v Nosislavi? Když jsem přišla do Nosislavi, zjistila jsem, že je tady nesrovnatelně víc práce až dřiny. Tady se pěstovaly věci, co u nás nebyly: kukuřice, cukrovka, vinná réva. Život na Valašsku se mi zdál pohodovější. Taky si tam už tehdy hleděli dávat víc dětí do škol a do učení, znali totiž, že je hospodářství neuživí. V Nosislavi si ještě mysleli, obzvláště na Městečku, že je to všechny uživí. Jablůnka podle mne byla na výši i kulturně. Sokol tam byl, hodně se cvičilo i divadlo se hrálo. Jednou si pozvali taky herce z Ostravy. To bylo pro ochotníky vyznamenání! Než jsem se vdala, byla jsem náčelnicí Sokola, proto jsem byla v Praze ve cvičitelské škole v Tyršově domě. K tomu se váže, že jsem viděla prezidenta Masaryka, kterého jsem pak zažila podruhé i na Vsetíně. No, viděla jsem i prezidenta Beneše a paní Hanu, pak krále Karola z Rumunska a prince Michala. Prý jste i dost cestovala? Já jsem se nikdy nebála nových věcí, i na nepovinnou němčinu jsem dva roky chodila. Bylo to pak dobré i při návštěvách Němců u nás doma. Byla jsem dvakrát v Rusku (to jsem si nemyslela, že někdy poletím letadlem), v NDR i v Maďarsku. Jezdila jsem i na rekreace do Tater, byla jsem v Karlových Varech. Když mě bylo asi osmdesát, jela jsem s vnukem Zdeňkem do Bavorska. Napřed jsem nechtěla jet. V takovém věku! I doktora jsem se ptala a myslela si, že mi to zakáže, ale on mi řekl, že když mi chce hodný vnuk udělat radost, mám jet. Komu se to poštěstí! Něco jsem odbelhala, no a někde mne posadil a já jsem se jen koukala, např. v Mnichově. Jak jste se sžila s Nosislaví? Nakonec mne Nosislaváci mezi sebe přijali a snad mne mají rádi. Rozhodně mne mají rádi v rodině. Mám zde i pravnuky a všichni se ke mně chovají pěkně. Dcera se o mne stará velmi příkladně. ptal se Vladimír Svoboda Anna Losová, roz. Kovářová z Jablůnky, okr. Vsetín, je ročník 1916, čemuž není lehké uvěřit. Do Nosislavi se provdala v roce Celý život pracovala v zemědělství. Poděkování Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Luklové za překvapení, které připravila pro naši dceru Marii. Dne 8. března 2013 oslavila 6 měsíců od narození a paní Luklová jí pro tuto příležitost upekla výborný dort. Paní Luklové přejeme hodně zdraví do dalších let. Sokolovi 9

10 První maškarní ples pro dospělé Dne 18. ledna 2013 proběhl v Kulturním centru 1. maškarní ples, který pořádala Základní a mateřská škola Nosislav, Volné sdružení rodičů a Komise sociální, školská a kulturní. Hudební produkci zajišťovala skupina Vebraband. Pokud při tanci někomu vyhládlo nebo vyschlo v hrdle, měl možnost využít nabídky různých dobrot, které připravili pořadatelé plesu. Jak je z názvu zřejmé, jednalo se o ples maškarní a musíme podotknout, že většina účastníků si připravila opravdu famózní převleky, a tak docházelo k různým spekulacím, jelikož spoustu z nás nebylo možné v převleku poznat. Například z vily Vilekuly nás navštívila Pipi dlouhá punčocha, z tvrze přišel pan baron Bahled s paní Markétou, z nedalekého úlu přilétli včelka Mája s Vilíkem, při vstupu do sálu jste mohli zahlédnout opřené koště čarodějnice Puttnerové, hned vedle kosy Smrtky, která ovšem neměla nejmenší šanci ani mávnout, jelikož celá akce byla řádně zajištěna několika lékaři i zdravotními sestřičkami, kteří neustále proplouvali ladnými pohyby mezi návštěvníky na tanečním parketu. Jelikož to byl ples pořádaný i základní školou, nesměli chybět ani teenageři a školačky v klasických úborech, dále pak všemi známý Večerníček i anděl s čertem. Z dalekých arabských zemí na koberci přilétl Aladin, Apačové poslali na průzkum Nšo-či, z Afriky přijely domorodé černošky a v neposlední řadě kdo byl velmi pozorný, mohl zahlédnout i klokana s mláďátkem. Vůně karibského rumu prozradila přítomnost pirátů, kteří vplouvali do sálu i se svými ptačími mazlíčky. Na plese samozřejmě nechyběla ani bohatá tombola a našli se i tací, kteří si zakoupili několik desítek losů. Za výtěžek z tomboly, který činí Kč pro základní a Kč pro mateřskou školu, vám velice děkujeme. Za tyto peníze připravíme výlet do dětského centra Bongo. Další výdaje spojené s touto částkou budou projednány na schůzce Volného sdružení rodičů, která se pořádá každý měsíc v budově základní školy. Závěrem bychom chtěli poděkovat paní Strouhalové, Bílkové, Mahovské, Kovářové, Ondrušíkové, Svobodové, Sorocica, Rýlichové a všem ostatním maminkám, které se každý rok podílejí na přípravě společenských akcí. Dík patří také panu Strouhalovi a Ondrušíkovi, za finanční dary pak firmě Strojrent, panu Kokrhelovi a manželům Flekačovým. Samozřejmě děkujeme také všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli do tomboly nebo se podíleli na hladkém průběhu 1. maškarního plesu pro dospělé v Nosislavi. Kolektiv učitelek MŠ Pozvánky Pálení čarodějnic Vážení a milí, rok se s rokem sešel a už se nám opět blíží Pálení čarodějnic! Proto by Vás naše Kulturní, sociální a školská komise ráda pozvala na již tradiční táborák, který se uskuteční 30. dubna 2013 v 17:30 v areálu TJ Sokol Nosislav. Špekáčky, dobrou náladu a chuť si hrát s sebou! Těšíme se na Vás. Michaela Pilátová, KŠSK Muzeum Brněnska, p.o. Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad StřeDění: Milan Uhde, 17. dubna 2013, v Nejen o literatuře nad knihou esejů Objevy pozdního čtenáře, ale o české kultuře vůbec přijde do Památníku písemnictví na Moravě besedovat Milan Uhde - dramatik, prozaik, autor písňových textů, bývalý ministr kultury a současný předseda rady České televize. In omnibus glorificetur Deus, hostující výstava, 24. dubna 31. října 2013 Moravská zemská knihovna v Brně ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pořádá výstavu k 200. výročí povýšení rajhradského kláštera na opatství. 10

11 Nej Sněhulák 2013 Za vločkou vločka pomalu se snášely jako v písničce Ladovská zima. Všichni měli co dělat, aby stíhali sníh odklízet, i když už skoro nebylo kam, a právě toto počasí dalo vzniknout uspořádání rychlé soutěže ve stavění sněhuláků. A tak se v sobotu 23. února před třetí hodinou odpolední rozeznělo hlášení místního rozhlasu vyzývající všechny k tomu, aby se připojili. Sněhu bylo hojně a díky ideální teplotě velice dobře držel pohromadě. K milému překvapení nás všech se do této zimní radovánky pustilo více lidí, než jsme vůbec čekali! Než se setmělo, zaplnily se ulice v Nosislavi nejrůznějšími výtvory. Sněhulák s parohy na hlavě určitě nenaznačoval nic jiného než to, že tam bydlí myslivec, stejně tak před kovárnou byl sněhulák v zástěře s kladivem v ruce a sněhovou kovadlinou po boku. Někteří stavěli i dlouho do noci a tak ti z vás, kteří si ještě v neděli časně ráno stihli udělat vycházku po našich ulicích, mohli pozorovat hotová umělecká díla. Bylo opravdu obdivuhodné, jak se všichni rychle pustili do stejné práce, ať už staří nebo mladí. A bylo vidět, že když dva dělají totéž, není to totéž! V dopoledních hodinách ještě proběhlo nafocení a zapsání všech soutěžících. Původně se měly hodnotit v kategoriích: nejhezčí, největší a nejoriginálnější, ale po poradě s kolegy z komise jsme se dohodli, že v tento nultý ročník nové akce zvítězí právem všech třicet uměleckých děl. Za odměnu tedy během následujícího týdne všichni obdrželi příznačně Sněhulky a diplom na památku. Bohužel teplota sněhulákům nedopřála jiný než jepičí život a tak už v pondělí byla před většinou domů na památku jen hromádka sněhu ozdobená několika uhlíky, mrkví a starým hrncem. Oproti tomu věřím, že vzpomínky a zážitky z tohoto krátkého víkendu nám všem vydrží ještě dlouho. Všem zúčastněným tímto děkuji za spolupráci a snad si to budeme moci brzy zopakovat. Poděkování patří i paní Musilové, která byla ochotná jít s námi soutěž vyhlásit. Fotky z akce naleznete jako vždy na Martin Burian, KSŠK Ohlédnutí za Výstavou vín 2013 v Nosislavi V sobotu 2. března 2013 byl v Nosislavi svátek vína proběhla tradiční výstava vín v Nosislavi. Pořadatelé pro návštěvníky připravili 312 bílých, 44 růžových a 198 červených vín nejen z naší velkopavlovické podoblasti, ale i z podoblasti znojemské a mikulovské. V silné konkurenci vín obstáli nosislavští vinaři na výbornou. Z 25 oceňovaných odrůd získali naši vinaři 10 vítězství. Vítěznou kolekci pěti nejlépe hodnocených vín získal Roman Loskot z Nosislavi. Cenu starosty městyse Nosislav za nejlepší nosislavské víno získal Michal Vala za Veltlínské zelené. Pořadatelé výstavy touto cestou děkují všem vinařům za poskytnutí kvalitních vzorků vín, odborníkům za objektivní hodnocení a sponzorům za finanční příspěvky. Fotogalerii zachycující excelentní atmosféru, která na výstavě panovala, najdete na Přejeme všem vinařům klimaticky příznivý rok A ještě jednu důležitou vsuvku: Na začátku letošního roku došlo ke změně ve vedení našeho vinařského spolku. Dovolte nám, abychom tímto poděkovali panu Miroslavu Hlaváčkovi za kvalitní a nezištnou práci, kterou vykonal během své funkce předsedy ČZS Nosislav. Přejeme mu hodně zdraví a mnoho krásných let se sklenkou dobrého vína. Kamil Rozek, ČSZ Nosislav Z fotbalového trávníku Jaro již máme zde a s ním i druhou polovinu fotbalové sezony O tom zda byla zimní příprava dostatečná, se můžete přijít přesvědčit již 31. března 2013 v hod. do areálu za mostem. Domácí TJ Sokol Nosislav na svém hřišti přivítá soupeře z Velkých Hostěrádek. Naši žáci své domácí utkání sehrají až 14. dubna Začátek utkání je v hod. Těm nejmenším začnou domácí utkání 21. dubna 2013 každou neděli v hod. Náš areál se snažíme stále vylepšovat (udírna, dětské pískoviště apod.), ale se změnou ČMSF na FAČR nám však přibylo spoustu starostí s byrokracií. Kromě finančních prostředků je to i mnoho hodin strávených papírováním a výměnami RP. Zde bych chtěl poděkovat rodičům za pomoc při obstarávání nových fotek a financí. Doufám, že odměnou nám budou příjemně strávené chvíle na hřišti i mimo něj. Pokusíme se je Vám vylepšit nabídkou různého občerstvení či výrobky z udírny, které nabízíme při každém domácím zápase. S pozvánkou do našeho areálu za mostem se na Vás budeme těšit. Pavel Svoboda 11

12 Putování po sklepech nosislavských Vážení čtenáři, jestlipak víte, ke kterému sklepu patří obrázek Svatého Urbana otisknutý v minulém čísle Nosislavského zpravodaje? Kdo si myslel, že se jedná o farní sklep, nemýlil se. Jedná se o sklep pod římskokatolickou farou, na ulici Komenského č V loňském roce při slavnostech vinobraní byla možnost si tento sklípek prohlédnout a pohovořit se sklepmistrem Kamilem Rozkem. Kamile, jak se stalo, že jsi sklepmistrem ve farním sklepě? Vlastně nakonec docela jednoduše. Delší dobu jsem hledal v Nosislavi vhodný sklep k uskladnění nalahvovaného vína. Jednoho dne jsem měl možnost nahlédnout do sklepa pod římskokatolickou farou a bylo mi jasné, že je to prostor, který jsem hledal. A s laskavým svolením administrátora farnosti P. Pavla Cebuly jsem se stal nájemníkem farního sklepa. Víš něco o historii sklepa? Bohužel toho moc není. Mé vědomosti o historii sklepa se opírají o znalosti žijících pamětníků. V období 2. světové války sloužil farní sklep jako úkryt pro obyvatele z okolí. V 70. letech minulého století měl sklep pronajatý pan Ladislav Mahovský. Během 90. let pak zde byla uskladněna zelenina pro kuchyni mateřské školky. Uvítal bych, pokud by někdo věděl více a informoval mne. Starý sklep bylo asi nutno opravovat. Dalo to hodně práce? Ano, sklep bylo nutno opravit. Proběhla výměna zárubní a dveří, shození a znovu vyzdění části kvelbu ve vstupu do šíje sklepa, kompletní vyčištění prostoru a následná elektrifikace. Tímto také děkuji všem, kteří mi pomohli, velké poděkování patří panu Františku Suchánkovi. A jak se ti nyní v novém sklepě hospodaří? Protože jsem ve farním sklepě jen velice krátce, pár měsíců, odpovím spíše, jak bych si přál hospodařit. P. Jindřich Petrucha při vinobraní světil tento sklep slovy: Každý, kdo zde bude s dobrým úmyslem pracovat či přicházet, získává požehnání. Moje odpověď na tvoji otázku je: chtěl bych hospodařit s dobrým úmyslem. Díky za možnost nakouknout do tvé vinařské kuchyně a přeji mnoho úspěchů. Libuše Konopíková A nyní opět otázka: Víte, kde se nachází sklep, ke kterému patří detail na následující fotografii? Jakubské hody Nosislav Budou letos na hodech stárci? Tak tuto otázku si v současnosti klade mnoho lidí. Jak známo i z okolních obcí, zájem o tuto tradici neustále klesá, a protože tuto třídenní slávu i tento rok ( července 2013) bude pořádat naše organizace, rozhodli jsme se touto cestou vyzvat mládež, budoucí stárky, aby mezi sebou již nyní vybrali osobu, se kterou budeme moci jednat při plánování průběhu hodů a v ostatních záležitostech. Také je třeba již v tuto dobu rezervovat kroje, a proto potřebujeme vědět alespoň přibližně, kolik vás hodlá jít. Ozvěte se, prosím, co nejdříve panu Mahovskému na telefonní číslo Předem děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Organizační výbor TJ Sokol Nosislav Nosislavský zpravodaj. Vydává Úřad městyse Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude 10. května Náklad 450 výtisků je neprodejný a je bezplatně dodáván občanům do domácností. Nevyžádané rukopisy nevracíme, články nehonorujeme. Inzerci přijímá Úřad městyse. Aktuální informace se nachází na Redakční rada pracuje ve složení: Libuše Konopíková, Vladimír Svoboda. Jazyková úprava: Lenka Dobrovolná, Radka Raflová. Výroba hlavičky: Tomáš Lukl, foto Martin Burian. Tiskla firma Karla Vodáka Děkujeme všem, kteří se podíleli na obsahu a zpracování tohoto vydání. Příspěvky a podněty zasílejte na: Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem E

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 36. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 7. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 02. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY Přípravný výbor pro osamostatnění obce Lubiny si od Městského úřadu Kopřivnice vyžádal vyhodnocení ekonomických dopadů osamostatnění dle následujících

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj 3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj Zastupitelstvo V roce 2011 se o město starali následující zastupitelé: Mgr. Pavel Horák (SNK1), Monika Ševčíková (SNK1), Kamila Charvátová (SNK1), Mgr. Bronislava

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012. čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012

Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012. čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012 Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012 čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012 Účast: pí Mgr. J. Novohradská, pí Z.Čestická, p. A. Podzimek, p. J. Václavík, p. F. Kunčar Hosté: p.xxx zástupce pořadatele

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Úvod (V. Místecký) Aktuální informace (Ing. S. Pernický) Poznámky k informační kampani města (J. Siner) Diskuze (přípravný výbor)

Úvod (V. Místecký) Aktuální informace (Ing. S. Pernický) Poznámky k informační kampani města (J. Siner) Diskuze (přípravný výbor) Úvod (V. Místecký) Aktuální informace (Ing. S. Pernický) Poznámky k informační kampani města (J. Siner) Diskuze (přípravný výbor) O sobě si chceme rozhodovat sami Chceme zachovat školu se školkou Nechceme

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 Základní ukazatele rozpočtu: Provozní rozpočet: zdroje 95 523,4 tis. Kč potřeby 85 212,0 tis. Kč Prostředky

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více