Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí"

Transkript

1 Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

2 Skládání a rozklad sil Skládání a rozklad sil v rovině Výslednice dvojice sil v rovině (grafické a početní řešení) Grafické řešení rovinného svazku sil (Cremonův obrazec) Statický moment síly k bodu Statický moment dvojice sil Výslednice obecné soustavy sil v rovině (výslednicová a složková čára) Podmínky rovnováhy soustavy sil působících v rovině (výslednicová a složková čára) Výslednice soustavy rovnoběžných sil v rovině (výslednicová a složková čára)

3 Podepření a pohybové možnosti konstrukce Jednoduché vazby kyvný prut, posuvný kloub, neposuvný kloub, posuvné vetknutí, dokonalé vetknutí Kinematicky určité, neurčité a přeurčité podepření Statický určitá, neurčité a přeurčité konstrukce Vnitřní a vnější vazby Výjimkové případy podepření

4 Statické veličiny průřezů Těžiště průřezu (jednoduchého a složeného, početní a grafická metoda) Statický moment Statické veličiny obdélníku Statické veličiny složeného průřezu Výpočet polohy těžiště složeného průřezu Varignonova věta Moment setrvačnosti Výpočet momentu setrvačnosti složeného průřezu - Steinerova věta Průřezový modul Poloměr setrvačnosti

5 Prutové soustavy Styčníková metoda řešení Průsečná metoda řešení

6 Tření Smykové a klidové tření Velikost třecí síly (smykové tření) Orientační hodnoty součinitele klidového tření Podepření konstrukce s vlivem tření

7 Deformace a přetvoření Vnitřní síly a napětí, poměrné deformace Pracovní diagram materiálu lineárně pružný materiál Hookeův zákon Youngův modul pružnosti v tahu a tlaku Poissonův součinitel Hookův zákon ve smyku Orientační hodnoty fyzikálních konstant (E,G) (ocel, dřevo, zdivo, beton) Deformace od změny teploty Součinitel tepelné roztažnosti (beton, ocel, dřevo, zdivo, plasty)

8 Kroucení Kroutící moment Polární moment setrvačnosti Moment tuhosti v kroucení Smykové napětí kruhového průřezu Průřezový modlu v kroucení Kroucení uzavřených a otevřených tenkostěnných průřezů Střed smyku

9 Ohybové namáhání Bernoulliova hypotéza a rozsah její platnosti Poměrné přetvoření, poloměr křivosti, tuhost průřezu Normálové napětí za ohybu Napjatost vysokých nosníků (l<3h) Napjatost nosníků v místě náhlých průřezových změn (oslabení)

10 Mimostředný tlak Napětí při mimostředném tlaku Poloměr setrvačnosti Jádro průřezu

11 Smykové napětí Smyková napětí v průřezu - Grashofův vzorec Smyková napjatost nosníků Střed smyku, kroucení průřezu Smyková napjatost složeného nosníku (smyková síla v připojení)

12 Vzpěrná pevnost Eulerova kritická síla Tvar vybočení, vzpěrná délka Součinitel vzpěrné délky prutu Kritické napětí, štíhlost prutu, Vztah štíhlost a kritické napětí (pružný a pružně plastický obor)

13 Tuhost a poddajnost konstrukce, prvku, průřezu Tuhost průřezu (ohyb, osová síla) Tuhost konstrukce (příklady na výpočet tuhosti) Tuhost základních konstrukcí (konzola, nosník, stěna) Rozdělení zatížení v závislosti na tuhosti konstrukce (příklady) Rozdělení zatížení v základních typech konstrukcí roštové konstrukce konzola + vzpěra, konzola + táhlo vzpěradlo, vzpínadlo

14 Mezní stav použitelnosti Velikost přetvoření (složky zatížení) Vliv nadvýšení nosníků Vliv dotvarování a smršťování Doporučené mezní hodnoty svislých průhybů nosníků (ČSN EN )