kalendář akcí září 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kalendář akcí září 2013"

Transkript

1

2 kalendář akcí září Ne Poslední šachový miniturnaj a konečné vyhodnocení (více: Pionýr) 9.00 h Po Zahájení nového školního roku, zápis do družiny (více: Ze života školy) Uzávěrka prázdninové výtvarné a literární soutěže knihovny (více: Knihovna) Zahájení schůzek šachového kroužku (více: Pionýr) h Út Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Senior-klub (SCJS) h St Schůzka klubu učitelů důchodců (více: KS) h. Výtvarná dílna v knihovně (více o dílnách: Knihovna) h. Zahájení výuky ZUŠ JJR pobočka Jince (více: ZUŠ) h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h. Začíná cvičení rodičů a dětí v Sokolovně (více: Sport) h Čt Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS) h. Ukázkové hodiny cvičení v MŠ (více: Sport) h Pá Šachový oddíl (SCJS) h So Brigáda rybářů (více: Z činnosti...) 7.00 h. Den otevřených dveří v knihovně h. + vyhodnocení soutěže Ne Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Út Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Senior-klub (SCJS) h St Výtvarná dílna v knihovně h. OTEVŘENÉ KLUBOVNY PIONÝRA (více: Pionýr) h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h. Začíná výuka country tanců (více: Z činnosti...) h Čt Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h Pá Uzávěrka výtvarné soutěže (více: Knihovna) Šachový oddíl (SCJS) h So Brigáda rybářů (více: Z činnosti...) 7.00 h. ZÁJEZD PRO DĚTI Stezka korunami stromů Lipno 8.00 h. (více: KS) Ne Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h. 2

3 Út Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Senior-klub (SCJS) h. UZÁVĚRKA Jineckého zpravodaje 10/ St ZÁJEZD do LITOMĚŘIC (více: Z činnosti...) 6.00 h. Výtvarná dílna v knihovně h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA (více: Městys) h Čt Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h Pá Vyhodnocení výtvarné soutěže (více: Knihovna) h. Šachový oddíl (SCJS) h. DEBUSTROL + TÖRR (více: Zprávy z Čenkova) h So Brigáda rybářů (více: Z činnosti...) 7.00 h. JINECKÉ RO KOVÁNÍ (více: Z činnosti...) h Ne Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Út Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h. Senior-klub (SCJS) h St Výtvarná dílna v knihovně h. Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h Čt Mateřské centrum (více: MC Jinečáček) h Pá Šachový oddíl (SCJS) h So STÁTNÍ SVÁTEK Brigáda rybářů (více: Z činnosti...) 7.00 h Ne Po Začíná TÝDEN KNIHOVEN + burza knih h. (více: Knihovna) Uzávěrka přihlášek na Noc mezi knihami (více: Knihovna) Šachový kroužek Pionýra (SCJS) h. Říjen - více v příštím čísle JZ Po TÝDEN KNIHOVEN denně až + burza knih od So (více o týdenní akci: Knihovna) 9.00 h St Schůzka klubu učitelů důchodců (více: KS) h Čt Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS) h Pá Noc mezi knihami (více: Knihovna) h So Havelské posvícenské trhování ( více: Z činnosti...) 8.00 h Čt Zájezd na předvánoční nákupy do Polska (více: KS) h. (SCJS) = akce konané ve Společenském centru Josefa Slavíka, Havlíčkova 19 3

4 přehled září 2013 Společenská kronika strana 5 Městys Jince strana 7 Příjem TV signálu z dokrývače Jince Hasiči doporučují V. Máte vyčištěný komín? Kulturní středisko strana 25 Knihovna strana 31 Mateřské centrum Jinečáček strana 34 Z činnosti společenských a zájmových organizací strana 35 Pionýrská skupina Jince strana 39 Ze života školy strana 42 Základní škola Jince Základní umělecká škola J. J. Ryby Rožmitál p. Tř strana dělostřelecká brigáda strana 46 Vojenský újezd Brdy strana 54 Relace střeleb ve Vojenském újezdu Brdy Policie informuje strana 56 Sport strana 58 Zprávy z Čenkova strana 61 Hospoda Za Vodou zve Zprávy z Ohrazenice strana 68 Kultura v Hořovicích a okolí strana 70 Kultura v Příbrami strana 71 Inzerce strana 72 4

5 společenská kronika září 2013 Jubilanti Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea. KUŽELOVÁ Milada 96 let TÝROVÁ Marie 75 let PLECITÝ Josef 85 let BUREŠOVÁ Věnceslava 70 let Narození HEJNALOVÁ Aneta a Veronika 5

6 Rozloučili jsme se NOVÁKOVÁ Božena VZPOMÍNKY Dne 3. září 2013 uplyne 11 let, co nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Josef Zárybnický z Běřína. S láskou v srdci nikdy nezapomeneme manželka Štěpánka, děti Petr, Marcela a Štěpánka s rodinou, vnoučata Davídek, Vojtíšek, Michalka, Anička, Adélka a Petřík Dne 11. září 2013 tomu bude 11 let, co nás navždy opustil tatínek pan Václav Kadlec z Rejkovic. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu s námi tichou vzpomínku. Dcery Vendula a Jana s rodinami 12. září 2013 tomu budou 4 roky, co nás náhle a navždy opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Jan Klán. Nikdy nezapomene manželka Jarmila, dcera Veronika s rodinou, syn Tomáš 6

7 Městys Jince září 2013 Městys Jince zve občany na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE JINCE, které se koná ve středu 18. září 2013 od 18 hodin ve Společenském centru Josefa Slavíka v Jincích. Krátce z obce V červenci t. r. byl v areálu fotbalového hřiště uveden do provozu nový skatepark. Provozovatelem je Městys Jince, který ho vybudoval za finanční podpory Středočeského kraje, samotnou realizaci provedla firma 4-D z Pardubic, specializující se na výrobu překážek pro skateparky a extrémní sporty. U vstupu do skateparku je vyvěšen provozní řád, jehož body je nutné z bezpečnostních důvodů dodržovat. Foto Miroslav Maršálek. Biokoupaliště už plní svoji funkci. Nepříznivé počasí na jaře a začátkem léta způsobilo zdržení stavebních prací, ale nakonec bylo koupaliště 15. července oficiálně uvedeno do provozu. Svým architektonickým řešením zcela zapadá do okolní přírody, je napájeno z vlastního zdroje, takže nehrozí jeho znečištění, jak tomu bývalo dříve. A až se nově osá- 7

8 zené okolí vodní plochy včetně rostlin čistících vodu, které jsou na okraji koupací zóny, zcela zazelená, vynikne originalita biokoupaliště v celé své kráse. Ale už letos, kdy počasí lámalo teplotní rekordy, si sem našlo cestu mnoho nejen jineckých občanů, v některé dny jejich počet překonal dvě a tři stovky. Mimochodem, naše unikátní koupaliště zařadila do svého ranního vysílání i Česká televize. Reportáž z Jinec byla odvysílána 1. srpna 2013 viz následující odkaz. Reportáž o jineckém koupališti z ranního vysílání ČT Studio 6: Foto z budování koupaliště: Na základě jednání s Úřadem práce Příbram bylo přijato několik občanů z evidence ÚP, aby zajiš ovali likvidaci následků červnových záplav a údržbu zeleně v obci. A tak sekali, hrabali a uklízeli trávu, pracovali na terénních úpravách koupaliště (protipovodňová opatření, oplocení, zatravňování pozemku), čistili kanály ucpané po povodni atd. Foto Miroslav Maršálek Mnohem více času se věnovalo údržbě veškeré techniky. Byly zrealizovány generální opravy obecní multikáry a servis vozidla BOBCAT, bez kterého bychom se neobešli při budování koupaliště a úklidu vozovek po záplavách, výstavbě a rekonstrukci kanalizací, atd. 8

9 V Žižkově ulici směrem ke kostelu byla dokončena nová kanalizace. Foto Miroslav Maršálek Intenzivně se pracovalo i na odbahnění a opravě přelivu rybníka Hejdov v Rejkovicích. Silná a náhlá bouře, která se přehnala Jincemi a celým Středočeským krajem 4. srpna 2013 odpoledne, napáchala nejen v naší obci značné škody. Lámala stromy, odnášela zahradní nábytek, voda zaplavila sklepy, dravý proud si vymlel svou vlastní cestu a zanesl kanály. Hlavní komunikace přes Jince se během okamžiku proměnila v řeku. Bouřka přerušila i fotbalové utkání Jince Rosovice. Všichni fotbalisté, trenéři a rozhodčí museli smrš přečkat v kabinách a po řádění přírodních živlů tak mohli místo zápasu ze hřiště akorát tak odklízet větve. Následující den jinečtí hasiči odstraňovali následky bouřky především nánosy bahna z cest a chodníků. Foto Josef Hála a Miroslav Maršálek 9

10 Prší, prší... Poslední roky zejména poslední dva až tři měsíce letošního roku nám daly jasně najevo, že příroda už se nechová jako kdysi a vrací nám to, co jsme si zaseli. Závěr května a první polovina června, ale i začátek srpna byl přímo učebnicovým příkladem, co všechno lze očekávat. Nádherný sluneční den bez mráčku s extrémně vysokou teplotou a večer nebo v noci prudká změna na vichřici s průtrží mračen, přívaly deště, kroupy. Za okamžik se mění situace, vlivem větru se lámou nebo padají stromy a stoupá příval vody z polí, který bere sebou vše, co mu stojí v cestě. Najednou jsou některé silnice nesjízdné, voda proniká do studní, sklepů a jiných staveb. Všude je za pár minut obrovská spouš, která s sebou přináší starosti většině, ne-li všem. Bohužel jsme často svědky nezájmu občanů o pomoc při likvidaci, ale zejména o prevenci, tedy přípravu na to, jak čelit či předcházet možným důsledkům. Na přelomu května a června způsobilo například jen neuklizené seno, které spláchly přívaly deště, ucpání kanálových vpustí a i tím 10

11 došlo k zaplavení komunikací, chodníků, sklepů. Přesto stačilo jen včas reagovat na vývoj situace a důsledky mohly být podstatně menší. Stačí mít připraveny prostředky, sledovat situaci, stav kanálových vpustí, prostě se postarat o sebe a svůj majetek. Zatím naštěstí nedošlo k vážným škodám vlivem povodní, i když byl vyhlášen 1. stupeň povodňové aktivity. K vyhlášení 2. stupně chybělo pouhých 5 centimetrů. Zde stojí za zmínku příprava pana Selmbachera, který si při květnové povodni včas vyklidil materiál, který mu mohla voda odnést nebo zničit. Rovněž Roman Horký zabránil vytopení Sokolovny a okolních domů tím, že průběžně čistil kanálové vpusti v jejím okolí od trávy, větví, kamení apod. Nelze spoléhat na to, že to je pouze starost a práce hasičů a pracovníků SMJ. Většina členů hasičského sboru chodí do zaměstnání, v lepším případě v rámci okresu, ale třeba i do Prahy. Začíná se stále častěji projevovat negativní vliv přívalových deš ů na způsobené škody. Ještě před pár lety jsme si takový dopad deště nedokázali představit. Nabízí se otázka, kam s deš ovou vodou. Ne všechny řady deš- ové či splaškové kanalizace jsou připraveny pojmout toto obrovské množství vody, které se v době jejich budování neobjevovalo. Pro začátek hledáme, jak upravit problémovévolné polní plochy, aby samy dokázaly více zadržet spadlé srážky. Proběhla jednání s předsedou zemědělského družstva Rosovice o tom, že na kritických místech upraví osevní plány, orbu kolem polí nebo odbagrují naplavenou zeminu z příkopů. 11

12 Pro odstranění škod na silnici F-4 (u garáží), v Husově ulici a v Rejkovicích byly vyžádány prostředky od ministerstva dopravy. Pracovníci technických služeb provedli čištění příkopů, propojili přítok z pole mezi Čenkovskou a J. Žižky (u garáží) na kanalizaci, obnovila se kanalizace v horních Rejkovicích a bylo provedeno odvodnění povrchové vody kolem koupaliště. Probíhá příprava na výběrové řízení k dotovanému projektu Protipovodňová opatření pro městys Jince. Součástí projektu jsou měřící body v Litavce a Ohrazenickém potoce, kontrola srážek, sirény a zejména rozhlasový informační systém, kterým bude povodňová komise předávat informace a pokyny obyvatelstvu. Samostatným projektem k předchozím opatřením je i vytvoření nového digitálního povodňového plánu. Že je na přípravu a prevenci potřeba myslet včas, potvrzuje pohled na grafy o stavu výše hladiny a průtoku vody v Litavce z přelomu května a června. Standardní výše hladiny v Litavce se pohybuje kolem 14 až 18 cm s průtokem kolem 0,5 m 3 vody za vteřinu. Za necelých třicet minut se výše hladiny zvedla o více než 60 cm a průtok se zvýšil až na 30m3/sekundu. Oněch zhruba třicet minut už je pramálo času na přípravu opatření nebo 12

13 záchranu ohroženého majetku. Někdy může být problém v tak krátkém čase zachránit holé životy. Situaci o stavu hladiny a průtoku v Litavce lze sledovat na stránkách Ján Vavrek místopředseda povodňové komise 13

14 Foto Ján Vavrek, Miroslav Maršálek 14

15 Středočeští radní schválili pravidla na poskytování takzvaných kotlíkových dotací Radní Středočeského kraje se na svém jednání v pondělí 8. července 2013 opět zabývali tzv. kotlíkovou dotací. Již letos v červnu schválili usnesení, v němž souhlasí s uzavřením dohody s Ministerstvem životního prostředí ČR (MŽP) v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů. Tentokrát středočeská rada odsouhlasila Pravidla pro poskytování podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci společného programu na podporu výměny kotlů. Průzkum mezi našimi spoluobčany, který jsme nedávno uspořádali, jednoznačně ukázal, že o dotační program na výměnu kotlů je ze strany občanů Středočeského kraje velký zájem a je tedy zacílen správným směrem. Navíc investice do lokálních topeniš je efektivnější než do průmyslových podniků. Na zlepšení kvality ovzduší zejména v menších městech a obcích se projeví okamžitě, uvedl Marek Semerád, náměstek středočeského hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství. Na základě jednání mezi MŽP a Středočeským krajem bylo v rámci společné výzvy na program podpory výměny kotlů za nové, ekologické, vyčleněno celkem 40 milionů korun s tím, že MŽP a Středočeský kraj se budou každý podílet částkou 20 milionů. Kromě již dříve avizovaných kotlů na tuhá paliva je podpora rozšířena i na zplyňovací a plynové kotle. Výše dotace bude upravena v závislosti na typu podporovaného kotle. Výměna kotlů bude v průměru podporována polovinou pořizovací ceny nového kotle, a to v závislosti na přesně daném výčtu jednotlivých druhů kotlů. Hlavním účelem je motivovat žadatele mírou dotace, aby si pořídili kotle třetí, nebo vyšší emisní třídy a pomohli tak zlepšit kvalitu ovzduší v našem kraji. Lidé, kteří provozují dnes již nevyhovující kotle na tuhá paliva, je stejně budou muset v průběhu příštích let vyměnit. Už totiž nebudou emisně vyhovovat nové legislativě v oblasti ochrany ovzduší. Chceme proto našim spoluobčanům vyjít vstříc a umožnit jim výměnu kotlů již nyní, kdy mohou výrazně ušetřit, vysvětlil hejtman Středočeského kraje Josef Řihák. Podmínky a další potřebné informace včetně tiskopisů na Zdroj: Josef Hála 15

16 ROZPIS SVOZŮ SKO x 7 KAŽDÝ čtvrtek v měsíci 1 x a 19. září, 3., 17. a 31. října, 14. a 28. listopadu, 12. a 26. prosince KOMBI od 9. května do 12. září 2013 (léto) - LICHÝ čtvrtek, tj.: 12. září. od 26. září do 26. prosince 2013 (zima) - KAŽDÝ čtvrtek, tj.: 26. září, 3., 10., 17., 24. a 31. října, 7., 14., 21. a 28. listopadu, 5., 12., 19. a 26. prosince. 1 x září 7. listopadu 10. října 5. prosince Jednorázovky: svoz KAŽDÝ čtvrtek SBĚRNÝ DVŮR a KOMPOSTÁRNA je zřízen pro fyzické osoby občany s trvalým bydlištěm v Jincích, Rejkovicích a Běříně. K prokázání trvalého bydliště je nutný občanský průkaz. Otevírací hodiny sběrného dvora a kompostárny: středa sobota hod hod. Uložení odpadů je zdarma. Upozorňujeme občany, že z důvodu státního svátku v sobotu 28. září 2013 bude sběrný dvůr s kompostárnou uzavřen. 16

17 KAM S NEFUNKČNÍ ZÁŘIVKOU? Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do popelnice na směsný odpad, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky. Každý z nás se v této situaci ocitl. Přestane nám po letech svítit zářivka a tak přemýšlíme, kam vyrazit pro novou, a jak naložit s tou nefunkční. Vysloužilé zářivky nepatří do komunálního odpadu. Nepatří ale ani do tříděného skla, i když jsou ze skla vyrobené. Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) totiž obsahují malé množství jedovaté rtuti, která by při špatném zacházení a vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové. Další možností, jak správně naložit s nefunkční zářivkou je její odevzdání ve sběrném dvoře v ul. Pod váhou. Obsluha sběrného dvora ji od Vás zdarma převezme a uloží do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro náš městys zajiš uje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Tím našemu obecnímu rozpočtu ušetří část prostředků určených pro nakládání s komunálním odpadem. EKOLAMP přispívá k ochraně životního prostředí v naší obci a na nás všech je, abychom se k němu alespoň malým dílem připojili. Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na Jiří Šimek Občané našeho městyse sběrem a recyklací elektrospotřebičů významně pomáhají chránit životní prostředí V naší obci je možné ekologicky třídit elektroodpad. Jeho sběr a následnou recyklaci zajiš uje společnost ASEKOL, která nám poskytuje přesné informace o tom, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky odpovědnému třídění ušetřili a pomohli tak životnímu prostředí. 17

18 Z certifikátu Enviromentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v roce 2012 odevzdali ke zpětnému odběru 57 ks televizorů, 138 ks monitorů a kg ostatních drobných elektrozařízení, tedy celkem kg elektrozařízení. Tím jsme uspořili 70,51 MWh elektrické energie, l ropy, 2,7 t primárních surovin, 309,15 m3 vody. Navíc jsme tím snížili emise skleníkových plynů o 61,35 t CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 61,35 t. Věříme, že naši občané i nadále budou v nezmenšené míře odevzdávat vysloužilá elektrozařízení do sběrných kontejnerů rozmístěných v obci nebo zdarma ve sběrném dvoře. Jiří Šimek Soutěž HLASUJTE O NEJLEPŠÍ SBĚRNÝ DVŮR A VYHRAJTE MOBILNÍ TELEFON! Milí spoluobčané, ve spolupráci s neziskovou organizací ASEKOL jsme pro Vás připravili hlasování o nejlepší sběrný dvůr a s ním spojenou soutěž o zajímavé ceny. Soutěž Sběrný dvůr roku probíhá od dubna do listopadu letošního roku. Cílem je najít nejlepší sběrný dvůr, který by měl být co nejdostupnější, uklizený, s ochotnou obsluhou, přívětivou otevírací dobou a širokým rozsahem odebíraných komodit. Zapojit se můžete snadno. Pomocí vyhledávače na najdete váš sběrný dvůr a ohodnotíte ho v každé z šesti kategorií takovým počtem hvězdiček, jaký si podle vás zaslouží. Navíc se můžete zúčastnit slosování o hodnotné ceny. Stačí po oznámkování sběrného dvora vyplnit jednoduchý registrační formulář a budete automaticky zapojeni do slosování. Při závěrečném listopadovém vyhodnocení nejlepšího sběrného dvora bude kromě hlasování veřejnosti přihlédnuto také k počtu komodit, které sběrný dvůr sbírá (např. sklo, plasty, kovy, atd.), a k množství zpětně odebraného elektrozařízení. Vítězi se nakonec stanou dva sběrné dvory. Nejlepší sběrný dvůr v obci do deseti tisíc obyvatel získá finanční odměnu 30 tisíc korun. Miroslava Tichá ředitelka SMJ 18

19 19

20 PŘÍJEM TV signálu z dokrývače Jince České radiokomunikace nám v červenci t. r. sdělily, že na základě výsledků měření TV signálu v Jincích došlo dne k následujícím změnám: - na vysílací službě GAP FILLER (dokrývač) byl změněn vysílací kmitočet na službě MUX2 (programy Nova, Prima, TV Barrandov), a to tak, že původní vysílací kanál 41 byl změněn na kanál 30, - ve stejném termínu došlo i ke změně kmitočtu vysílacího kanálu GAP FILLER MUX1 (programy České televize) z kanálu 53 na kanál 32. Důvodem těchto změn je snaha o udržení kvality služby v Jincích, kde je velmi slabý primární signál. Je proto nutné přejít na nový vysílací kanál. Řešení přinese dobré pokrytí signálem s trvalými hodnotami provozních parametrů. Výše uvedené změny kanálů mohou od diváků vyžadovat aktivaci ladění programů na jejich set-top-boxech či TV přijímačích vybavených DVB-T tunerem v těch případech, kdy si nový program přijímač nenaladí automaticky sám. Pro tento případ je následující postup: Vyberte v ovládacím menu přijímače (většinou označeném jako setup ) záložku ladění (tuning) Vyberte možnost ručního ladění (manual tuning) Nastavte přijímaný kanál vysílací sítě MUX1 nebo 2 a potvr te tuto volbu (OK enter). Programy na novém vysílacím kanálu by se měly během několika vteřin v seznamu programů objevit. V případě, že výše uvedený postup nefunguje, lze v záložce ladění (tuning) zvolit možnost automatického ladění (automatic tuning); tato volba zajistí kompletní opětovné naladění všech TV programů v dostupných multiplexech. Více informací o kanálech a vysílačích Českých Radiokomunikací se dozvíte na speciálních informačních webových stránkách Českých Radiokomunikací Nastavení polarizace antén se nemění, tedy zůstává i nadále vertikální. Ján Vavrek 20

21 HASIČI doporučují - V. Máte vyčištěný komín? Se začátkem topné sezóny, ale i během ní hasiči každoročně likvidují zvýšený počet požárů způsobených od komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Hasiči důrazně upozorňují na důslednost a včasnost při údržbě právě komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Ze statistik vyčteme, že nejvíce požárů od provozu komína je způsobeno vznícením sazí a jiskrami z komína. Údržbu spalinových cest a spotřebičů paliv by lidé neměli podceňovat. Při samotném užívání spotřebičů paliv a provozu spalinových cest bychom se měli řídit následujícími bezpečnostními zásadami: 1. Umístění spotřebiče paliv Podle druhu prostoru, resp. v závislosti na charakteristice prostředí, ve kterém má být spotřebič umístěn, je nutné správně zvolit i druh spotřebiče. Ne každý spotřebič může být umístěn v jakémkoliv prostoru, např. v garážích nebo autodílnách je možné umístit pouze spotřebiče pro tyto prostory vhodné. 2. Připojení spotřebiče paliv Pro správnou funkci spotřebičů je potřebné i jejich odborné připojení k příslušnému topnému médiu (plyn, elektřina, LTO apod.). Správné připojení bývá v převážné většině i předmětem výchozích zkoušek nebo revizí. 3. Dostatečný přívod vzduchu Většina spotřebičů potřebuje ke své správné funkci i dostatek spalovacího vzduchu. Posouzení tohoto požadavku, popř. stanovení dalších případných opatření, bývá součástí příslušné technické, či projektové dokumentace. 4. Odvod spalin Spaliny je třeba bezpečně odvést od spotřebiče do volného prostoru většinou do komína. Správné připojení kouřovodu či odtahu spalin od spotřebičů podléhá revizi a pravidelné kontrole. 21

22 5. Používání předepsaného paliva Každý spotřebič je konstruován na určitý druh paliva, jehož používání je nutné dodržovat. Zejména u spotřebičů na pevná paliva bývá tato zásada často porušována. 6. Dodržování bezpečných vzdáleností Každý spotřebič by měl mít výrobcem stanoveny bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů. Jejich dodržování je důležité pro zabránění vzniku požáru vlivem sálavého tepla. Neurčí-li výrobce tyto vzdálenosti, jsou všeobecně určeny v příloze č. 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb. a v ČSN Nehořlavé a izolační podložky, nehořlavé podlahy Uplatňují se zejména u spotřebičů na pevná paliva a brání vzniku požáru od vypadlých zbytků hořících částí paliva. Jejich rozměry, resp. velikosti přesahů od stěn topidel, jsou rovněž určeny v ČSN Dodržování návodů k obsluze Ke každému spotřebiči jeho výrobce přikládá i návod k obsluze. S tímto návodem je třeba se seznámit a při používání spotřebiče tyto zásady správného používání a manipulace i respektovat. 9. Používat schválená topidla Výrobce je povinen garantovat správnou a bezpečnou funkci spotřebiče. Proto nejsou povoleny žádné domácí úpravy a vylepšení spotřebičů. Mohly by být opět příčinou vzniku požáru, výbuchu nebo jiné havárie. 10. Pravidelné čištění, kontroly a revize komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Četnost těchto úkonů stanoví v podrobnostech nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Dodržovat tyto termíny je i v současné době povinností každého uživatele v rámci obecné prevenční povinnosti zakotvené občanským zákoníkem a zákonem o požární ochraně. Komíny, popř. i jiná vyústění spalin, které čištění nebo jinou údržbu nevyžadují, doporučujeme rovněž občas prohlédnout a překontrolovat. 22

23 Čištění, kontroly a revize kouřovodů, komínů a spotřebičů paliv nelze podceňovat. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které nabylo účinnosti již , reaguje na současný stav vědy, techniky, technologií a stavebních materiálů. Cílem nařízení vlády je upravit podmínky, za nichž se provoz komína, kouřovodu a spotřebiče paliv považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, a to zejména stanovením způsobů a lhůt provádění čištění, kontroly a revize komína a kouřovodu, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína. Každá fyzická osoba si musí počínat tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení. [ 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb.] Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady. Změny ve lhůtách čištění komínů s účinností od naleznete též na: Ján Vavrek místostarosta 23

24 MĚSTYS JINCE nabízí k prodeji ATRAKTIVNÍ POZEMKY na výstavbu rodinných domů JINCE - lokalita A10 s výhledem na brdské hřebeny velikost pozemků: m m 2 plné zasí ování (elektřina, voda, plyn, kanalizace) nová komunikace a chodníky cena: 650 Kč/m 2 Dále Městys Jince nabízí prodej pozemků na řadové garáže včetně projektu v lokalitě F4 (u Svazarmu). Prodejní cena 500,- Kč/m 2. Podrobnosti o volných parcelách a pozemcích na tel

25 Kulturní středisko září 2013 Klub učitelů důchodců zve všechny své bývalé kolegy a přátele na pravidelnou schůzku ve středu 4. září 2013 od hodin ve Společenském centru J. Slavíka. Další schůzka se uskuteční ve středu 2. října Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD) zve všechny své členy na pravidelnou schůzku ve čtvrtek 5. září 2013 od hodin ve Společenském centru J. Slavíka. Další schůzka se uskuteční ve čtvrtek 3. října Senior klub se schází každé úterý od 14 hodin ve Společenském centru J. Slavíka. Rádi uvítáme nové členy. Přij te mezi nás. Ohlédnutí za koncertem SLAVÍKOVY JINCE 2013 Koncem června letošního roku se ve Společenském centru Josefa Slavíka v Jincích konal koncert k uctění památky tohoto jineckého rodáka a geniálního houslisty, známého nejen u nás, ale i daleko za hranicemi naší země. Úvodní slovo přednesla a všechny přítomné, zejména vzácné hosty, přivítala vedoucí kulturního střediska paní Irena Ungrová. Pozvání přijali profesoři Pražské konzervatoře manželé Foltýnovi se synem Michalem, absolventem této konzervatoře, paní Ludmila Zenková z Kralovic, autorka nádherné knihy Koncert srdce svého, v níž poutavě líčí životní příběh houslisty Josefa Slavíka, i její manžel pan Jiří Zenk, jenž provází celou publikaci pěknými ilustracemi. Navštívil náš též emeritní ředitel Základní umělecké školy Josefa Slavíka v Hořovicích pan František Procházka s manželkou, přítomna byla i paní Marie Klimtová, bývalá lektorka klavírních kurzů při KS v Jincích, která se před lety stala iniciátorkou a zakladatelkou Slavíkových Jinec. V podání Michala Foltýna zazněly skladby pro housle a violu, na klavír i slovem provázela paní profesorka Daniela Foltýnová. Vyslechli jsme ukázky z děl Rebeccy Clarke, Roberta Schumanna, Arvo Pärta, Leoše Janáčka, Niccolň Paganiniho i Vittoria Montiho. 25

26 Celé vystoupení bylo velice pěkné, housle, viola i klavír v rukou interpretů jen zpívaly! Michal podal strhující výkon, zvláště Montiho Csárdás posluchače doslova nadchl! Bouřlivý, dlouhotrvající potlesk, který následoval, byl projevem obdivu a uznání obou účinkujících, odměnou za jejich bravurní hru. Vše bylo o to působivější, že zejména houslové Na housle a violu hrál Michal Foltýn. party zněly v místech, kde kdysi žil, vyrůstal a také na své housličky od raného dětství hrával malý Jozífek Slavík. A potom nás čekalo příjemné překvapení. V podání pana Josefa Klimta jsme měli tu vzácnou příležitost vyslechnout z knihy Koncert srdce svého působivou ukázku, která nás všecky zaujala a mnohé velice dojala. Na tomto místě chci vyzdvihnout nezměrné úsilí a obětavost vedoucí KS Irenky Ungrové, která rukopis zmíněné knihy s odpovědností sobě vlastní připravuje k tisku první díl vyjde na podzim t. r. Shodou okolností jsem měla možnost předběžně se s touto kni- Autorka knihy Ludmila Zenková s manželem Jiřím - ilustrátorem. 26

kalendář akcí červen 2013

kalendář akcí červen 2013 kalendář akcí červen 2013 1. 6. So Rybářské závody pro děti (více: Z činnosti...) 7.00-11.00 h. KNIHOVNA OTEVŘENA + akce Vyměň svoji dětskou knížku 9.00-12.00 h. Soutěž hasičů v Křešíně (více: Z činnosti...)

Více

kalendář akcí červen 2015

kalendář akcí červen 2015 kalendář akcí červen 2015 2 od - do hod. více v rubr. 1. 6. Po Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 2. 6. Út Mateřské centrum 8.30-11.30 MC Jinečáček DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v kasárnách 8.30-14.30 13. dp

Více

(foto Jitka Kadeřábková)

(foto Jitka Kadeřábková) 1 (foto Jitka Kadeřábková) kalendář akcí březen 2012 1. 3. Čt Mateřské centrum 8.30-11.30 h. Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Rybářský kroužek 16.30 h. 2. 3. Pá Schůzka šachového oddílu

Více

kalendář akcí červen 2014

kalendář akcí červen 2014 kalendář akcí červen 2014 1. 6. Ne SLAVÍKOVY JINCE 2014 (více: KS) 16.00 h. 2. 6. Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) 16.00 h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) 16.15 h. 3. 6. Út Mateřské centrum Celé

Více

Jinecký zpravodaj. titul. Foto Michal Lexa

Jinecký zpravodaj. titul. Foto Michal Lexa Jinecký zpravodaj titul Foto Michal Lexa ročník 26 www.jince.cz cena 5 Kč 1 záøí 2008 1. 9. Po 2. 9. Út Mateřské centrum v KS 10.00 hod. Senior klub v KS 14.00 hod. 3. 9. St Schůzka Klubu učitelů - důchodců

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU Jílovská ZÁŘÍ 2009 Číslo 9 Ročník XVIII Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO 9. Jílovské Slavnosti PÁTEK 18. 9. 2009 wild west show 18. - 20. 9. 200 09 ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO

Více

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty Fíkovy narozeniny... 5. strana POZVÁNKA 21. června Františkánské léto...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ POHOŘELICKÉ LISTY INFORMACE O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH 3 / 2015 POHOŘELICE, 17. 3. 2015 ZDARMA Tento článek vzniká koncem února a musíme konstatovat, že se opakuje situace z loňského roku,

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Svátek sborového zpěvu Systém hlášení závad Janáček a Luhačovice Jan Zatloukal. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané,

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Svátek sborového zpěvu Systém hlášení závad Janáček a Luhačovice Jan Zatloukal. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, LUHAČOVICKÉ NOVINY Červenec 2015 ročník XXII. Svátek sborového zpěvu Systém hlášení závad Janáček a Luhačovice Jan Zatloukal www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web Slavnostní otevření cyklostezky Slavnostní

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 DNES V LISTECH: foto J. Kulhánek Krásné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a mnoho zážitků přeje čtenářům

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

hlučínskénoviny Ing. Bernard Ostárek starosta města

hlučínskénoviny Ing. Bernard Ostárek starosta města hlučínskénoviny Vážení spoluobčané, v Hlučíně máme jedinečný a jediný útvar svého druhu v ČR, a to Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR. Važme si toho! Specialisté i speciální technika přešli

Více

Výsledky ankety o sociálních službách

Výsledky ankety o sociálních službách Vimperské noviny Vydává Město Vimperk 2/2011 Ročník XVI Zdarma Výsledky ankety o sociálních službách Za hlavní problém považují občané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo město Vimperk. Obecně prospěšná

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více

7-8. Tanvaldští gymnazisté převzali svá maturitní vysvědčení. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení OA Tanvald

7-8. Tanvaldští gymnazisté převzali svá maturitní vysvědčení. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení OA Tanvald 7-8 červenec/srpen 2015 Vydává MěÚ Tanvald XXXIII. ROČNÍK Cena: 14 Kč www.tanvald.cz V pondělí 13. července a 10. srpna 2015 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Přes letní měsíce

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

na víceúčelovém hřišti u Sokolovny

na víceúčelovém hřišti u Sokolovny ČERVEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Starosta města Slavičín Vás srdečně zve na XIV. ročník turnaje v sobotu 14. června 2014 komentuje: Petr vystoupí:

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

O slavnostech nás čeká i radniční noc

O slavnostech nás čeká i radniční noc květen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 10. května 2013 O slavnostech nás čeká i radniční noc Koncert kapely Charlie Straight, Yo Yo Bandu nebo Xindla X, tradiční

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více