Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Zařazení ve školském rejstříku 3. Přehled o pracovnících školy 4. Obsazení jednotlivých předmětů 5. Učební plány 6. Údaje o přijímacích řízeních a) počty žáků ve třídách, září 2012 b) seznamy zapsaných žáků do 1. ročníku c) odklady povinné školní docházky d) zpráva o vycházejících z 9. tříd e) zpráva o přijatých na osmiletá gymnázia 7. Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků, školní družina 8. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 9 Enviromentální výchova 10. Prezentace školy na veřejnosti 11. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 12. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 13. Údaje o zapojení školy do mezinárodních projektů 14. Základní ekonomické informace 15. Údaje o spolupráci s odborovou organizace

2 1. Základní údaje o škole Název a adresa: Základní škola, Komenského 414, Čelákovice mail: telefon: fax: www stránky: Zřizovatel: Město Čelákovice Náměstí 5. května 1 Čelákovice Vedení školy: PaedDr Alena Pechalová - ředitelka školy Mgr. Eva Kadlečková - zástupce ředitelky Mgr. Miloš Bukač - zástupce ředitelky Ing. Vilma Michelčíková - zástupce ředitelky Školská rada 9 členů ve složení: Bc.. Bartošová - předsedkyně p. Zezulová zástupce rodičů Mgr. Žáčková zástupce rodičů PaedDr. Keřtofová zástupce školy, zapisovatelka Mgr.Pospíchalová zástupce školy PhDr. Rychetský zástupce školy Ing Ryneš zástupce zřizovatele Mgr. Bukač zástupce zřizovatele p. Bukačová zástupce zřizovatele

3 Kapacita: Kapacita školy 700 žáků Kapacita školní jídelny 800 strávníků Kapacita školní družiny 230 žáků - další navýšení kapacity zamítnuto KÚ, znovu bylo požádáno v březnu 2013 Základní informace: škola funguje od roku 1969 právní subjekt od roku 1992 komplexní rekonstrukce: Materiální zázemí a aktivity školy počet budov 1, atriová škola s množstvím zeleně uvnitř i vně počet tříd ZŠ 26 nový areál školní družiny, dvě nově vybavené počítačové pracovny investice zřizovatele i sponzora 10 učeben s interaktivními tabulemi 100% propojení intranetem PC v každém kabinetě, wi - fi specializované učebny: 10 (pracovna chemie a fyziky, dvě počítačové pracovny celkem 45 PC v učebnách pro žáky, pracovna hudební výchovy, pracovna výtvarné výchovy, knihovna vybavena PC, pracovna přírodopisu, dějepisu, nová učebna VV), ostatní učebny tělocvičny, hřiště, v areálu školy dopravní hřiště, 2 atria malé slouží dětem MŠ, velké všem žákům, městský bazén v bezprostřední blízkosti se školou tvoří architektonickou součást keramická dílna 100 % vybavenost šatními skříňkami bufet a občerstvení pro žáky v budově školy mléčné automaty projekt Mléko do škol zapojení do projektu Ovoce do škol prodejna kancelářských potřeb v budově školy pitný režim možnost koupení nápojů v bufetu nebo nápojových automatech, sponzorsky zajištěná výrobna sycené vody zdarma pro všechny žáky a zaměstnance v přízemí školy kvalitní školní jídelna s rozšířenou nabídkou jídel po rekonstrukci nové nadstandardní zázemí - toalety, vybavenost tříd, kabinetů, nový nábytek ve většině tříd, odpočinkové zóny pro děti na chodbách, herní prvky v atriu atd.

4 Aktivity: široká nabídka mimoškolních aktivit mažoretky, kroužky cizích jazyků, PC kroužky, keramika, sportovní kroužky, kroužek vaření, kroužek deskových her apod. zapojení v projektu e-twinningu spolupráce se zahraničními školami systematická práce s dyslektiky - dyslektické kroužky na 1. a 2. stupni kroužky v rámci ŠD výtvarný, plavání, počítače, šikovné ruce, mladý divák, sportovní přístup žáků na internet mimo vyučování tradiční akce:slavnostní vítání prvňáčků, vánoční besídky pro rodiče, prodejní výstavy výtvarných prací, vánoční Jarmark, masopustní průvod městem, spolupráce s charitativními organizacemi (Život dětem), spolupráce s MěLK, MDDM, dny otevřených dveří, Mikulášská stezka odvahy, Noc s Andersenem, interní soutěže) lyžařské výcvikové kurzy, výchovně vzdělávací pobyty a výlety akce žákovské samosprávy asistent pedagoga pro žáky zařazení v envirometntálních projektech charitativní činnosti podpora sběrem PET víček, adopce surikaty v pražské ZOO čerpání peněz z projektu EU Peníze pro konkurenceschopnost - projekt bude ukončen v září 2013 V budově sídlí ve 2. patře místní gymnázium, v přízemí mateřská škola. 2. Zařazení ve školském rejstříku Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: Školní vzdělávací program - všechny ročníky

5 3. Přehled o zaměstnancích školy ZAMĚSTANACI ŠKOLY - školní rok VEDENÍ ŠKOLY ředitelka školy PaedDr. ALENA PECHALOVÁ zástupkyně ředitele Mgr. EVA KADLEČKOVÁ zástupce ředitele Mgr. MILOŠ BUKAČ zástupkyně ředitele Ing. VILMA MICHELČÍKOVÁ TŘÍDNÍ UČITELÉ 1. stupeň Mgr. JITKA SKÁLOVÁ 1.A JANA BUKOVSKÁ 1.B Mgr. JANA KNOBOVÁ 1.C STANISLAVA KASALÁ 1.D Mgr. HELENA KOPECKÁ 1.E LUDMILA SMOLÍKOVÁ 2.A Mgr. IVA POSPÍCHALOVÁ 2.B JAROSLAVA ČAPKOVÁ 2.C Mgr. LENKA VOJTÍKOVÁ 3.A

6 PaedDr. IVANA CHMELENSKÁ 3.B JANA PÍTOVÁ 3.C Mgr. LUCIE SYSLOVÁ 4.A Mgr. MARTINA KAVKOVÁ 4.B Mgr. RENÁTA MICHALIKOVÁ 4.C MARCELA SVAŠKOVÁ 4.D PhDr. MILOSLAV RYCHETSKÝ 5.A PaedDr. DIANA PROCHÁZKOVÁ 5.B Mgr. DANA GREPLOVÁ 5.C Mgr. OLGA ŠTEJNAROVÁ 5.D 2.stupeň PaedDr. ALENA KEŘTOFOVÁ 6.A Mgr. ŠÁRKA CURYCHOVÁ 6.B Ing. JANA GOLIÁŠOVÁ 7.A Mgr. ZDEŇKA ŘÍHOVÁ 7.B Mgr. ALENA ŠPITÁLSKÁ 8.A Mgr. MARIE MAREŠOVÁ 8.B Mgr. MIROSLAVA URBANOVÁ 9.A Mgr. PETRA IMLAUFOVÁ 9.B NETŘÍDNÍ UČITELÉ pro 1. i 2. stupeň Mgr. JIŘINA ARNOŠTOVÁ Mgr. KLÁRA BOBKOVÁ Ing. JAN MAREK Mgr. ALENA MARKOVÁ Mgr. MARIE POSPÍŠILOVÁ Mgr. BARBORA SUKOVÁ

7 Mgr. JARMILA ZAVŘELOVÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA vedoucí ŠD RADKA HRUŠKOVÁ ŠÁRKA ZUMROVÁ RENATA YAHYAOUI ZDEŇKA MUCKOVÁ Bc. PETRA KUŽELOVÁ HANA DOZORCOVÁ MARTINA HANŽLÍKOVÁ MARKÉTA DOBRUŠSKÁ EVA ČERNÁ ASISTENTKY PEDAGOGA Bc. PETRA KUŽELOVÁ HANA DOZORCOVÁ SEKRETERIÁT referentka ALICE NEJMANOVÁ ekonomka JIŘINA VAVROUŠKOVÁ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ vedoucí ŠJ LENKA BERANOVÁ pí. HOROVÁ pí.kubíková, pí. NERGEROVÁ, pí. DUNÍKOVÁ, pí. MÁCHOVÁ, pí. FLOSOVÁ, pí. ADAMCOVÁ ÚKLID

8 školník LADISLAV JELÍNEK pí. KOLÁŘOVÁ, pí. MAMULOVÁ I.,pí. MAMULOVÁ L. pí. ŠENFELDOVÁ, pí. MATEJČÍKOVÁ, pí BARTKOVÁ pí SCHOŘOVÁ, pí. DĚKANOVSKÁ aktualizováno ÚKLID školník LADISLAV JELÍNEK pí. KOLÁŘOVÁ, pí. MAMULOVÁ I.,pí. MAMULOVÁ L. pí. ŠENFELDOVÁ, sl. VESELÁ M., pí. MATEJČÍKOVÁ pí SCHOŘOVÁ, pí. DĚKANOVSKÁ aktualizováno

9 4. Obsazení jednotlivých předmětů Obsazení jednotlivých předmětů vyučujícími - 1. stupeň, šk. rok 2012 / 2013 třída 1.A 1.B 1.C 1.D 1.E 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 4.C 4.D 5.A 5.B 5.C 5.D TU Sk Bu Kn Kas Ko Sm Po Ča Vo Chm Pí Sy Kav Mi Sv Ry Pr Gr Št o.z. ost. o.z ČJ ostatní ,4 22,6 o.z AJ ostatní ,8 31,3 o.z M ostatní ,9 21,1 o.z PRV ostatní ,0 0,0 Celke m o.z. v % ostatn PŘ VL HV INF VV PČ TV o.z ostatní ,0 0,0 o.z ostatní ,0 0,0 o.z ostatní ,0 0,0 o.z ostatní ,9 9,1 o.z ostatní ,0 0,0 o.z ostatní ,0 0,0 o.z ostatní ,0 0,0

10 o. zp ostatní ,4 7,6 Celkem Obsazení jednotlivých předmětů vyučujícími - 2. stupeň, šk. rok 2012/ 2013 třída 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B TU Keř Cur Go Řh Špi Mš Ur Iml aprob neap. aprob. v % neap. v % O.Z ČJ ost O.Z AJ ost O.Z. 0 VkeZ ost O.Z M ost O.Z PŘ ost O.Z OV ost O.Z D ost O.Z Z ost CH O.Z

11 ost. 0 O.Z F ost O.Z INF ost O.Z HV ost O.Z Vv ost O.Z PČ ost O.Z VP ost O.Z TV ost O.Z. ost. odborná zp ostatní Celkem Celkem

12 5. Učební plány oblasti Předměty 1. roč. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 52 Český jazyk a lit. Cizí jazyk (Aj) UČEBNÍ PLÁN 1. STUPEŇ 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. součet disponib.hodiny ,5 6+1, Matematika Informatika ,5 0+0, Člověk 12 Prvouka a jeho svět Vlastivěda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce 12 Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova 10 Tělesná výchova 5 Pracovní výchova

13 Celkem oblasti předměty Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura 30 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ Český jazyk a lit. Cizí jazyk (AJ) 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. součet disponib. hodiny Matematika Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova

14 Člověk a zdraví Člověk a svět práce Volitelné předměty 11 Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova 4 Praktické činnosti Druhý cizí jazyk 11 (RJ,NJ) Ostatní Celkem

15 6. Údaje o přijímacích řízeních a) počty žáků ve třídách, září 2012 b) seznamy zapsaných žáků do 1. ročníku c) odklady povinné školní docházky d) zpráva o přijatých na osmiletá gymnázia e) zpráva o vycházejících z 9. ročníků a) počty žáků ve třídách, září 2012 POČTY ŽÁKŮ CH D 1. 1.A SKÁLOVÁ B BUKOVSKÁ C KNOBOVÁ D KASALÁ E KOPECKÁ A SMOLÍKOVÁ B POSPÍCHALOVÁ C ČAPKOVÁ A VOJTÍKOVÁ B CHMELENSKÁ

16 11. 3.C PÍTOVÁ A SYSLOVÁ B KAVKOVÁ C MICHALIKOVÁ D SVAŠKOVÁ A RYCHETSKÝ B PROCHÁZKOVÁ C GREPLOVÁ D ŠTEJNAROVÁ CELKEM POČTY ŽÁKŮ CH D 1. 6.A KEŘTOFOVÁ B CURYCHOVÁ A GOLIÁŠOVÁ B ŘÍHOVÁ A ŠPITÁLSKÁ B MAREŠOVÁ A URBANOVÁ

17 8. 9.B IMLAUFOVÁ CELKEM CELKEM aktualizováno b) seznamy zapsaných do 1. ročníku chlapci Jméno Příjmení 1. Patrik Baxant 2. Adam Benda 3. Dominik Boháč 4. Šimon Busta 5. Jan Cendelín 6. Vojtěch Jan Čermák 7. Radek Červenka 8. Wieslaw Pawel Domski 9. Jiří Dozorec 10. Stanislav Dunaj 11. Vít Holovka 12. Lukáš Holub

18 13. Tomáš Hřiba 14. Jan Jaroš 15. Matyáš Kandl 16. Jindřich Kaplický 17. Kryštof Khuna 18. Adam Koudelák 19. Jan Král 20. Daniel Kubíček 21. Tadeáš Lyach 22. Zdeněk Manhart 23. Filip Manhart 24. Adam Michelčík 25. Tomáš Musil 26. Václav Nahodil 27. David Nechátal 28. Marián Pásek 29. Sebastián Pásek 30. Marek Pavlovič 31. Matěj Popper 32. Ondřej Prkna 33. Domonik Rýdl 34. Samuel Josef Savane 35. Tomáš Strnad 36. Votěch Svatoš 37. Jan Šenfeld 38. David Šyp 39. Ondřej Tulej 40. Vojtěch Valouch 41. Jan Velebil

19 42. Boris Volman 43. Lukáš Zíka 44. Kryštof Žemlička Jméno Denisa Alexandra Maya Veronika Michaela Aneta Anna Denisa Zuzana Anna Zita Gabriela Simona Natálie Natálie Petra Jitka Kristýna Klára Karolína Martina Amálie děvčata Příjmení Angiu Badová Božovská Brožová Cejpková Čermáková Červenková Ďoubalová Drobná Grul ová Háková Holovská Houdková Jarošová Kadlubová Kejmarová Keřková Koberová Kobková Krajňáková Krčálová Kubíková

20 Kristýna Kudrnová Jolie Lauerová Tereza Lelková Andrea Luksová Kateřina Marešová Alice Matějková Michaela Moláčková Karolína Mrázková Natálie Nejmanová Nela Němcová Anna Němcová Simona Novotná Dominika Pastorková Barbora Poppelová Veronika Rousová Eliška Růžičková Veronika Říhová Lucie Smetanová Anežka Snítilá Anna Soukalová Anita Spadoni Magdaléna Stančová Irena Svobodová Renáta Šandová Romana Šandová Natálie Šandová Dominika Šandová Emma Škvorková Nikola Šťastná

21 Markéta Kristýna Josefína Petra Zuzana Viktorie Šťastná Šulcová Včeláková Vocetková Zíková Žáčková c) odklady povinné školní docházky ODKLADY 2013 Příjmení Jméno 1. Bendlová Eliška 2. Beran Radek 3. Bureš Patrik Jan 4. Česáková Elena 5. Dlouhá Sophia 6. Franěk Jakub 7. Kadeřávek Josef 8. Kolman Martin 9. Korčák Michal 10. Kožnar David 11. Krejčová Eliška 12. Malík Matyáš 13. Mecera Petr Ivo 14. Nováková Veronika 15. Pechánek Marek Matyáš 16. Stohr Richard 17. Šramlová Vanesa

22 18. Teš Jakub d) zpráva o přijatých na osmiletá gymnázia Jméno Bartoš Filip Pitka Eduard Ferencová Markéta Kyzivátová Adéla Šajnová Magdalena Zelená Štěpánka Šichová Anna Mandíková Eva Mandík Martin Janda Jakub Kořenovský Martin Jiránková Kateřina Větrovec Vojtěch Vokolková Klára Kadeřávek Jan Cingelová Simona Teichmanová Adéla Žertová Jana Malíčková Viktorie Kasíková Kristýna Gonzor Ondřej střední škola Gymnázium Čelákovice Gymnázium Brandýs n.l.

23 Bartošová Lucie Zajíc Jakub Hladká Gabriela Kučerová Apolena Gymnázium Nymburk Gmnázium Praha Celkem: 25 žáků Čelákovice - 14 Brandýs - 9 Nymburk - 1 Praha - 1 e) zpráva o vycházejících z 9. ročníků 9. A Blecha Matěj SOŠ chemická, Křemencova 12, Praha M/01 Aplikovaná chemie Braniš Matěj SOŠ pro administrativu EU, Lipí 1911, Praha 9-Horní Počernice M/01 Řízení lidských zdrojů Dosoudil Michal SPŠ dopravní, Masná 18, Praha M/01 Provoz a ekonomika dopravy Dressler Pavel SPŠ na Proseku, Novoborská 2, Praha M/01 Strojírenství Glauschová Tereza SZŠ a VOŠ zdravotnická, Ostrovní 20, Nymburk M/03 Asistent zubního technika Hejtík Filip SPŠ elektrotechnická F. Křižíka, Na Příkopě 16, Praha M/01 Informační technologie Henychová Anežka SZŠ Brandýs nad Labem, M/01 Agropodnikání Letenský Vladislav SOŠ, U Učiliště 1379, Čelákovice H/01 Truhlář Mamula Petr SOŠ chemická, Křemencova 12, Praha M/01 Aplikovaná chemie Matějková Monika Gymnázium,, U Libeňského zámku, Praha K/41 Gymnázium Pinc Zdeněk Sš hotelnictví a gastronomie Hotelu International, Koulova 15, Praha L/51 Gastronomie

24 Prel Jakub SPŠ na Proseku, Novoborská 2, Praha M/01 Dopravní prostředky Přívozníková Veronika SOŠ pro administrativu EU, Lipí 1911, Praha M/01 Právní administrativa Růžička Dominik SOŠ a SOU Neratovice, Školní M/01 Dopravní prostředky Slaná Kristýna Gymnázium Sázavská, Praha K/41 Gymnázium Šnajdrová SOŠ pro administrativu EU, Lipí 1911, Praha 9-Horní Veronika Počernice M/01 Řízení lidských zdrojů Telvák Radek Gymnázium Nymburk K/41 Gymnázium Unger Lukáš SOŠ technicko hospodářská, Poděbradská 179/1, Praha L/01 Mechanik elektrotechnik Vosmíková Klára SOU kadeřnické, Karlínské náměstí 8, Karlín, Praha H/01 Kadeřnice SOŠ a VOŠ prevence kriminality a krizového řízení, Vyskočilová Klára Hovorčovická 1281/11, Praha M/01 Bezpečnostně právní činnost 9. B Blümlová Jana SOU kadeřnické, Karlínské nám. 8/225, Praha 8 - Karlín H/01 kadeřník Holcmanová Nikola SŠ managementu a služeb, Schulhoffova 844, Praha H/01 kadeřník Jezdínský Daniel SOŠ a SOU stavební, Pražská 112, Kolín H/01 instalatér Jirková Dominika SOŠ a SOU Čelákovice M/01 sociální činnost Jursa Vít SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii H/01 elektromechanik pro stroje a zařízení Kácl Lukáš VOŠ a SPŠ dopravní, Masná 18, Praha M/01 provoz a ekonomika provozu Kratochvíl Josef SOŠ a SOU Čelákovice L/01 mechanik seřizovač - mechatronik Kvasnička Jakub VOŠ a SPŠ elektrotechnická F. Křižíka, Na Příkopě 16, Praha M/01 informační technologie Müllerová Veronika OA, Vinohradská 38, Praha M/02 obchodní akademie Papp Dominik SOŠ a SOU Čelákovice H/01 operátor skladování Radikovský Roman Gymnázium, Nad Štolou 1, Praha K/41 gymnázium Roušarová Kristýna Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/III M/01 hotelnictví Ryšavý Daniel SOŠ a SOU Čelákovice L/01 mechanik seřizovač - mechatronik Szabo Jan SOŠ stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha H/01 truhlář Šílová Lucie OA Lysá nad Labem, Komenského M/02 obchodní akademie Tomeček Ondřej SŠ technická, Zelený pruh 1294/50, Praha H/01 strojník

25 Vinklářová Vendula SOŠ mediální grafiky a tisku, Beranových 140, Praha 9 - Letňany 34-53M-/01 zpracování textu a obrazu Zima Aleš SOŠ a SOU Čelákovice L/01 mechanik seřizovač - mechatronik Zoubková Veronika Československá obchodní akademie, Resslova 8, Praha M/02 obchodní akademie 8.B 1. Janinda Dušan ISŠ Františka Melichara, Pražská 370,Brandýs nad Labem 6551E/01 stravovací a ubytovací služby 7.B 1. Krejčová Nikola SOU TOS Čelákovice 7. Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků, školní družina Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků jsou rozděleny do následujících kapitol: Srovnávání v oblasti vzdělávání (testy, olympiády, soutěže ) Volitelné předměty Pracovní činnosti Nabídka zájmových útvarů Školní družina Cizí jazyky Spolupráce s jinými subjekty

26 Srovnání v oblasti vzdělávání ředitelské prověrky SROVNÁVACÍ ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z PŘÍRODOPISU PRO 4. TŘÍDY 1. čtvrtletí: Sestavení písemné práce: Mgr. Syslová Lucie Čtvrtletí: první Vyhotovení: v jedné variantě Podklady: učebnice, pracovní sešit Hodnocení: bodové ohodnocení

27 Výsledky hodnocení v jednotlivých třídách 4.A 4.B 4.C 4.D Počet žáků ve třídě 21 % 22 % 22 % 22 % počet prací 18 85,71% 19 86,36% 18 81,82% 20 90,91% Hodnocení: ,33% 6 31,58% 8 44,44% 9 45,00% ,78% 10 52,63% 9 50,00% 7 35,00% ,33% 2 10,53% 1 5,56% 2 10,00% 4 1 5,56% 1 5,26% 0 0,00% 2 10,00% 5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Průměr na třídu 2,11 1,89 1,61 1,85 Výsledky hodnocení 4. ročník 4. ročník Celkový počet žáků 87 % Celkový počet prací 75 86,21% Hodnocení: ,67% ,33% ,67% 4 4 5,33% 5 0 0,00% Celkový průměr 1,87

28 4. čtvrtletí: Sestavení písemné práce: Mgr. Syslová Lucie Čtvrtletí: čtvrté Vyhotovení: ve 2 variantách Podklady: učebnice, pracovní sešit Hodnocení: bodové ohodnocení 4.A 4.C 4.D Počet žáků ve třídě 20 % % 22 % 22 % počet prací 17 85,00% 86,36% 20 90,91% 15 68,18% Hodnocení: ,18% 52,63% 13 65,00% 11 73,33% ,18% 42,11% 5 25,00% 2 13,33% ,65% 5,26% 2 10,00% 2 13,33% 4 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Průměr na třídu 1,76 1,45 1,40 4. ročník 86 %

29 71 82,56% 41 57,75% 22 30,99% 8 11,27% 0 0,00% 0 0,00% 1,54 SROVNÁVACÍ ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z PŘÍRODOPISU PRO 8. TŘÍDY 1. čtvrtletí: Sestavení písemné práce: Mgr. Pospíšilová Marie Čtvrtletí: první Vyhotovení: v jedné variantě Podklady: vlastní materiály Hodnocení: bodové ohodnocení Výsledky hodnocení v jednotlivých třídách 8.A 8.B Počet žáků ve třídě 22 % 21 % Počet prací 21 86,21% 18 93,10% Hodnocení: 1 0 0,00% 2 11,11%

30 2 9 42,86% 5 27,78% ,14% 11 61,11% 4 0 0,00% 0 0,00% 5 0 0,00% 0 0,00% Průměr na třídu 2,57 2,50 Výsledky hodnocení 8. ročník 8.ročník Celkový počet žáků 43 % Celkový počet prací 39 86,21% Hodnocení: 1 2 5,13% ,90% ,97% 4 0 0,00% 5 0 0,00% Průměr za 8. ročník 2,54 4. čtvrtletí: Sestavení písemné práce: Mgr. Pospíšilová Marie Čtvrtletí: čtvrté Vyhotovení: v jedné variantě Podklady: vlastní materiály Hodnocení: bodové ohodnocení

31 Výsledky hodnocení v jednotlivých třídách 8.A 8.B Počet žáků ve třídě 22 % 21 % Počet prací 21 86,21% 20 93,10% Hodnocení: ,81% 3 15,00% ,81% 10 50,00% ,10% 6 30,00% ,29% 1 5,00% 5 0 0,00% 0 0,00% Průměr za třídu 2,43 2,25 Výsledky hodnocení 8. ročník 8.ročník Celkový počet žáků 43 % Celkový počet prací 41 86,21% Hodnocení: ,51% ,59% ,15% 4 4 9,76%

32 5 0 0,00% Průměr za 8. ročník 2,34 Závěr: Ve školním roce 2012/13 jsme sledovali úroveň přírodovědné gramotnosti na 1. a 2. stupni, konkrétně ve 4. a 8. ročnících. Srovnávací práce byly vypracovány v souladu s ŠVP. Ve čtvrtých třídách se objevuje horší hodnocení ve třídě 4. A, následné hospitace ukázaly, že práce v této třídě je obtížnější s ohledem na složení žáků. Oba osmé ročníky nevykazují výrazné výkyvy, výsledky práce jsou srovnatelné. Ovšem průměrné hodnocení ředitelských prověrek 2,54, resp. 2,34 v osmých třídách je výzvou k zkvalitnění a zefektivnění práce s žáky. Bohužel, opět musím konstatovat, že výsledky na 2. stupni jsou ovlivněny především odlivem % žáků na osmiletá gymnázia na konci 5. ročníku. Naším úkolem je ukázat i průměrným žákům cestu k úspěchu: systémem doučování podporou projektového a skupinového vyučování systematickou prací s chybou a uplatňováním sebehodnocení žáků individuálním přístupem k žákům řídíme se vnitřní směrnicí eliminující možné stresory v práci neúspěšných žáků apod. Úloha školy v oblasti neúspěchu žáků je jen částí cesty k úspěchu, nutným předpokladem je především systematická práce rodiny, snaha dětí a spolupráce školy s rodiči, bez kterých by bylo snažení školy marné. Je nutné se smířit s tím, že neúspěšné děti byly, jsou a budou i přes veškerou snahu a nastavení popsaných principů a postupů. Olympiády, soutěže OLYMPIÁDY kolo účastník třída umístění český jazyk OK Matějková 9. A 7. místo matematika OK Nockin 8. B bez umístění anglický jazyk OK Žertová 1. stupeň místo Karásek I. kategorie 6. místo

33 Radikovský II. kategorie 9. místo biologická OK 6. a 7. třídy bez umístění chemická OK bez umístění logická olympiáda KK Hladká 5. třída 1. místo celostátní Hladká 5. třída místo OSTATNÍ SOUTĚŽE pythagoriáda OK Hladká 5. třída místo Kadeřávek 5. třída místo chemická soutěž 3.členné družstvo 9. třída 3. místo Macharův Brandýs recitační soutěž Fikáček 8. třída čestné uznání Přírodovědný klokan 8. a 9. třídy bez umístění SCIO eskalátor plošné testování 5. a 9. tříd Noc s Andersenem matematický klokan plošné testování žáků třídy, čtenářská gramotnost - výsledky přílohou výroční zprávy celostátní testování - výsledky přílohou výroční zprávy mezinárodní soutěž, tradiční účast žáků tříd výsledky přílohou výroční zprávy

34 Sportovní úspěchy jednotlivci 1. místo 2. místo 3. místo 4. místo OK in-line brusle 1 4 OK duatlon večerní běh vánoční přebory plavání vánoční laťka KK duatlon 1 Celkem: družstva 1. místo 2. místo 3. místo 4.místo OK atletický čtyřboj 1 OK florbal 1 OK McDonalds cup - 1. st. 1 OK Pohár Rozhlasu OK minikopaná 1 OK atletický víceboj 1. st. 1 Celkem: 3 3 2

35 Volitelné předměty VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2012 / 2013 Ročník Třída Předmět Vyučující Počet skupin Počet hodin SEDMÝ 7. AB Ruský a německý jazyk Špi, Mš, Ar AB Praktika z Př Pospíšilová 1 2 Praktika z F Imlaufová 1 2 Výtvarné techniky Keřtofová 1 2 OSMÝ 8. AB RJ Mš, Špi, Ar AB Fin. gramotnost Marek 1 2 Ch praktika Goliášová 1 2 Dílny SOU 1 2 DEVÁTÝ 9. AB Ruský a německý jazyk Mš, Ar, Špi AB Praktika z ekologie Špitálská 1 2 Základy admin. Michelčíková 1 2 Konverzace AJ Urbanová 1 2

36 Pracovní činnosti PRACOVNÍ ČINNOSTI 2012 / 2013 Třída Název PČ Vyučující Počet skupin Počet hodin 6.A 6.B Práce s počítačem Marek 1 2 Příprava pokrmů Goliášová 1 Práce s počítačem Marek 1 2 Příprava pokrmů Goliášová 1 7. A 7. B Práce s počítačem Marek 1 2 Příprava pokrmů Goliášová 1 Práce s počítačem Marek 1 2 Příprava pokrmů Goliášová 1 8. AB 8. AB Práce s počítačem Marek 1 2 Příprava pokrmů Marešová 1 Práce s počítačem Marek 1 2 Příprava pokrmů Marešová 1 9. AB 9. AB Základy administr. Marek 1 2 Péče o dítě Goliášová 1 Základy administr. Marek 1 2 Péče o dítě Goliášová 1

37 Zájmové útvary (kroužky) KROUŽKY ve šk. roce 2012 / 2013 den název kroužku třída vyučující čas Po Mažoretky dívky tř. J. Pítová 14,00-14,45 Počítače tř. J.Marek 13,40-15,15 Kroužek vybíjené tř. R. Michaliková 12,45-13,30 St Pěvecký kroužek 1. stupeň H. Kopecká 13,40-14,25 Anglický jazyk 5. tř. V. Michelčíková 13,40-14,25 Anglický jazyk tř. V. Michelčíková 14,30-15,15 Kroužek šachu a deskových her tř. P. Imlaufová M. Rychetský 14,00-15,30 Školní družina Ve školním roce bylo do školní družiny řádně zapsáno 230 dětí z tříd a byly rozděleny do osmi oddělení. Provoz školní družiny : hod. Dvě oddělení ranní družiny - první od hod. a druhé od hod. pro cca 50 žáků.

38 V průběhu roku pracovaly s dětmi tyto vychovatelky: 1.oddělení BERUŠKY vychovatelka Zdeňka Mucková 2.oddělení SLUNÍČKA vychovatelka Radka Hrušková 3.oddělení CHOBOTNICE vychovatelka Šárka Zumrová 4.oddělení MRAVENCI vychovatelka Renata Yagyaizu 5.oddělení ŽABIČKY vychovatelka Martina Hanžlíková 6.oddělení MOTÝLCI vychovatelka Hana Dozorcová 7.oddělení KOŤATA vychovatelka Markéta Dobružská 8.oddělení ŽELVIČKY vychovatelka Petra Kuželová a Jana Bukovská Během školního roku jsme pracovali podle ŠVP školní družiny a každá vychovatelka si vytvořila svůj roční plán, kde se střídaly činnosti odpočinková, rekreační, pracovní, výtvarná, hudební, přírodovědná, sportovní a příprava na vyučování. Od konce září byly v provozu tyto zájmové kroužky při ŠD: pondělí sportovní kroužek vaření Renata Yahyaoui úterý plavání Šárka Zumrová angličtina 1. třída Radka Hrušková angličtina 2. třída Radka Hrušková čtvrtek angličtina 1. třída Radka Hrušková angličtina 2. třída Radka Hrušková výtvarný kroužek Petra Kuželová Program jsme dětem v průběhu roku zpestřili několika akcemi. Kromě klasických činností jsme uspořádali několik celoodpoledních výletů. Navštívili jsme Western club v Lysé nad Labem středisko jezdecké turistiky a hypoterapie, Cinestar Praha (pohádka Zvonilka), Čechvou stodolu v Bukové u Příbrami (vánoční výlet), pražskou ZOO.

39 V obou pololetích pracovaly vychovatelky na následujících projektech: Zdeňka Mucková Šárka Zumrová Renata Yahyaoui Martina Hanžlíková Hana Dozorcová Petra Kuželová celodružinová soutěž ve školní jídelně kroužky ve školní družině, jejich prezentace- PC, nástěnky vánoční jarmark, zajištění celé akce mikulášská nadílka, zajištění celé akce celodružinová sporovní soutěž celodružinováí soutěž ve školní jídelně Vyhodnocení: Zdeňka Mucková Šárka Zumrová Renata Yahyaoui Martina Hanžlíková Hana Dozorcová Petra Kuželová oslava MDD, letní výzdoba ŠD velikonoční jarmárek, zajištění celé akce celodružinová soutěž ve školní jídelně Rej čarodějnic - zajištění celé akce soutěž O nejhezčí velikonocní vajíčko, velikonoční výzdoba celodružinová soutěž ve školní jídelně Vyhodnocení: Největší úspěch mezi dětmi zaznamenala Mikulášská nadílka, vánoční posezení, pálení čarodějnic a oslav MDD. Během roku se z části vybraných příspěvků nakupovaly výtvarné pomůcky, odměny do soutěží a hry a sportovní vybavení dětem do jednotlivých oddělení. Školní rok byl zakončen v počtu 226 žáků.

40 Cizí jazyky VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ 2.st / 2013 ročník třída oddělení jazyk vyučuje hodin AJ AJ Urbanová,Goliášová B 2 AJ Michelčíková A A 1 AJ Urbanová 3 7.B 2 AJ AJ Michelčíková,Goliášová A 2 RJ NJ Špitálská,Arnoštová B 1 RJ Marešová :A 1 AJ Urbanová 3 8.B 1 AJ Urbanová 3 8.A 2 RJ / NJ Marešová,Arnoštová B 1 RJ Špitálská A 1 AJ Urbanová 3 9.B 1 AJ Urbanová 3 9.A 2 RJ NJ Špitálská, Arnoštová B 1 RJ Marešová 2 AJ 30 Rj 12 NJ 6 CELKEM 19 48

41 Spolupráce s jinými subjekty I nadále se nám v letošním roce dařila spolupráce s jinými subjekty, především z řad našeho města. Rozvíjeli jsme spolupráci s: - MDDM - Městským bazénem - s MěLK - s městským muzeem - s mateřským centrem - s jinými školskými subjekty ve městě druhá základní škola, mateřské školy. - školskou radou - sdružením rodičů - sponzory - neziskovými organizacemi v rámci charitativní pomoci dlouholetá spolupráce s občanským sdružením Život dětem. - v rámci E-Twinningu spolupráce se zahraničními školami. - s Policií ČR - se středověkou vesničkou Botanicus - se ZOO Praha sponzoři zvířete - spolupráce v oblasti EVVO viz oddíl 9 Enviromentální výchova 8. Údaje o prevenci patologických jevů Základním principem primární prevence je předcházení rizikových jevů v chování žáků. Spolupracujeme se zřizovatelem, OSPOD, Policií ČR, sdružením rodičů, školskou radou a ostatními subjekty. Témata prevence byla zpracována předmětovými komisemi jednotlivých předmětů a jsou součástí ŠVP. Zaměřujeme se především na prevenci šikany, kyberšikany a násilných činů, zamezení styku s návykovými látkami. Dalším rizikovým faktorem je neomluvená absence. Škola provádí důsledně pravidelnou kontrolu docházky žáků, aby tento problém co nejvíce eliminovala Řídíme se Krizovým plánem školy dle článku 5 Vyhlášky č /2008 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a školských zařízení, který v srpnu 2012 schválila pedagogická rada a od je jako směrnice č. 55/12 společně se Školním programem proti šikanování (opět čl. 5 výše citovaného metodického pokynu) součástí školního řádu i minimálního programu protidrogové prevence..

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013

Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Studentská 2, Prostějov, tel. 582 301 411, tel./fax 582 301 402 e-mail: rgazs@rg.prostejov.cz www.rg.prostejov.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V Roztokách 2. 10. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

Základní škola Kostomlaty nad Labem

Základní škola Kostomlaty nad Labem Základní škola Kostomlaty nad Labem V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 2013-2014 2 Základní škola Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk V Ý R O Č N Í Z P R Á VA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VZ sestavena dle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy

-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk, za školní rok / Výroční zpráva ředitele školy byla vypracována na základě školského zákona č. 56/4 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle

Více