Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Zařazení ve školském rejstříku 3. Přehled o pracovnících školy 4. Obsazení jednotlivých předmětů 5. Učební plány 6. Údaje o přijímacích řízeních a) počty žáků ve třídách, září 2012 b) seznamy zapsaných žáků do 1. ročníku c) odklady povinné školní docházky d) zpráva o vycházejících z 9. tříd e) zpráva o přijatých na osmiletá gymnázia 7. Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků, školní družina 8. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 9 Enviromentální výchova 10. Prezentace školy na veřejnosti 11. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 12. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 13. Údaje o zapojení školy do mezinárodních projektů 14. Základní ekonomické informace 15. Údaje o spolupráci s odborovou organizace

2 1. Základní údaje o škole Název a adresa: Základní škola, Komenského 414, Čelákovice mail: telefon: fax: www stránky: Zřizovatel: Město Čelákovice Náměstí 5. května 1 Čelákovice Vedení školy: PaedDr Alena Pechalová - ředitelka školy Mgr. Eva Kadlečková - zástupce ředitelky Mgr. Miloš Bukač - zástupce ředitelky Ing. Vilma Michelčíková - zástupce ředitelky Školská rada 9 členů ve složení: Bc.. Bartošová - předsedkyně p. Zezulová zástupce rodičů Mgr. Žáčková zástupce rodičů PaedDr. Keřtofová zástupce školy, zapisovatelka Mgr.Pospíchalová zástupce školy PhDr. Rychetský zástupce školy Ing Ryneš zástupce zřizovatele Mgr. Bukač zástupce zřizovatele p. Bukačová zástupce zřizovatele

3 Kapacita: Kapacita školy 700 žáků Kapacita školní jídelny 800 strávníků Kapacita školní družiny 230 žáků - další navýšení kapacity zamítnuto KÚ, znovu bylo požádáno v březnu 2013 Základní informace: škola funguje od roku 1969 právní subjekt od roku 1992 komplexní rekonstrukce: Materiální zázemí a aktivity školy počet budov 1, atriová škola s množstvím zeleně uvnitř i vně počet tříd ZŠ 26 nový areál školní družiny, dvě nově vybavené počítačové pracovny investice zřizovatele i sponzora 10 učeben s interaktivními tabulemi 100% propojení intranetem PC v každém kabinetě, wi - fi specializované učebny: 10 (pracovna chemie a fyziky, dvě počítačové pracovny celkem 45 PC v učebnách pro žáky, pracovna hudební výchovy, pracovna výtvarné výchovy, knihovna vybavena PC, pracovna přírodopisu, dějepisu, nová učebna VV), ostatní učebny tělocvičny, hřiště, v areálu školy dopravní hřiště, 2 atria malé slouží dětem MŠ, velké všem žákům, městský bazén v bezprostřední blízkosti se školou tvoří architektonickou součást keramická dílna 100 % vybavenost šatními skříňkami bufet a občerstvení pro žáky v budově školy mléčné automaty projekt Mléko do škol zapojení do projektu Ovoce do škol prodejna kancelářských potřeb v budově školy pitný režim možnost koupení nápojů v bufetu nebo nápojových automatech, sponzorsky zajištěná výrobna sycené vody zdarma pro všechny žáky a zaměstnance v přízemí školy kvalitní školní jídelna s rozšířenou nabídkou jídel po rekonstrukci nové nadstandardní zázemí - toalety, vybavenost tříd, kabinetů, nový nábytek ve většině tříd, odpočinkové zóny pro děti na chodbách, herní prvky v atriu atd.

4 Aktivity: široká nabídka mimoškolních aktivit mažoretky, kroužky cizích jazyků, PC kroužky, keramika, sportovní kroužky, kroužek vaření, kroužek deskových her apod. zapojení v projektu e-twinningu spolupráce se zahraničními školami systematická práce s dyslektiky - dyslektické kroužky na 1. a 2. stupni kroužky v rámci ŠD výtvarný, plavání, počítače, šikovné ruce, mladý divák, sportovní přístup žáků na internet mimo vyučování tradiční akce:slavnostní vítání prvňáčků, vánoční besídky pro rodiče, prodejní výstavy výtvarných prací, vánoční Jarmark, masopustní průvod městem, spolupráce s charitativními organizacemi (Život dětem), spolupráce s MěLK, MDDM, dny otevřených dveří, Mikulášská stezka odvahy, Noc s Andersenem, interní soutěže) lyžařské výcvikové kurzy, výchovně vzdělávací pobyty a výlety akce žákovské samosprávy asistent pedagoga pro žáky zařazení v envirometntálních projektech charitativní činnosti podpora sběrem PET víček, adopce surikaty v pražské ZOO čerpání peněz z projektu EU Peníze pro konkurenceschopnost - projekt bude ukončen v září 2013 V budově sídlí ve 2. patře místní gymnázium, v přízemí mateřská škola. 2. Zařazení ve školském rejstříku Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: Školní vzdělávací program - všechny ročníky

5 3. Přehled o zaměstnancích školy ZAMĚSTANACI ŠKOLY - školní rok VEDENÍ ŠKOLY ředitelka školy PaedDr. ALENA PECHALOVÁ zástupkyně ředitele Mgr. EVA KADLEČKOVÁ zástupce ředitele Mgr. MILOŠ BUKAČ zástupkyně ředitele Ing. VILMA MICHELČÍKOVÁ TŘÍDNÍ UČITELÉ 1. stupeň Mgr. JITKA SKÁLOVÁ 1.A JANA BUKOVSKÁ 1.B Mgr. JANA KNOBOVÁ 1.C STANISLAVA KASALÁ 1.D Mgr. HELENA KOPECKÁ 1.E LUDMILA SMOLÍKOVÁ 2.A Mgr. IVA POSPÍCHALOVÁ 2.B JAROSLAVA ČAPKOVÁ 2.C Mgr. LENKA VOJTÍKOVÁ 3.A

6 PaedDr. IVANA CHMELENSKÁ 3.B JANA PÍTOVÁ 3.C Mgr. LUCIE SYSLOVÁ 4.A Mgr. MARTINA KAVKOVÁ 4.B Mgr. RENÁTA MICHALIKOVÁ 4.C MARCELA SVAŠKOVÁ 4.D PhDr. MILOSLAV RYCHETSKÝ 5.A PaedDr. DIANA PROCHÁZKOVÁ 5.B Mgr. DANA GREPLOVÁ 5.C Mgr. OLGA ŠTEJNAROVÁ 5.D 2.stupeň PaedDr. ALENA KEŘTOFOVÁ 6.A Mgr. ŠÁRKA CURYCHOVÁ 6.B Ing. JANA GOLIÁŠOVÁ 7.A Mgr. ZDEŇKA ŘÍHOVÁ 7.B Mgr. ALENA ŠPITÁLSKÁ 8.A Mgr. MARIE MAREŠOVÁ 8.B Mgr. MIROSLAVA URBANOVÁ 9.A Mgr. PETRA IMLAUFOVÁ 9.B NETŘÍDNÍ UČITELÉ pro 1. i 2. stupeň Mgr. JIŘINA ARNOŠTOVÁ Mgr. KLÁRA BOBKOVÁ Ing. JAN MAREK Mgr. ALENA MARKOVÁ Mgr. MARIE POSPÍŠILOVÁ Mgr. BARBORA SUKOVÁ

7 Mgr. JARMILA ZAVŘELOVÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA vedoucí ŠD RADKA HRUŠKOVÁ ŠÁRKA ZUMROVÁ RENATA YAHYAOUI ZDEŇKA MUCKOVÁ Bc. PETRA KUŽELOVÁ HANA DOZORCOVÁ MARTINA HANŽLÍKOVÁ MARKÉTA DOBRUŠSKÁ EVA ČERNÁ ASISTENTKY PEDAGOGA Bc. PETRA KUŽELOVÁ HANA DOZORCOVÁ SEKRETERIÁT referentka ALICE NEJMANOVÁ ekonomka JIŘINA VAVROUŠKOVÁ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ vedoucí ŠJ LENKA BERANOVÁ pí. HOROVÁ pí.kubíková, pí. NERGEROVÁ, pí. DUNÍKOVÁ, pí. MÁCHOVÁ, pí. FLOSOVÁ, pí. ADAMCOVÁ ÚKLID

8 školník LADISLAV JELÍNEK pí. KOLÁŘOVÁ, pí. MAMULOVÁ I.,pí. MAMULOVÁ L. pí. ŠENFELDOVÁ, pí. MATEJČÍKOVÁ, pí BARTKOVÁ pí SCHOŘOVÁ, pí. DĚKANOVSKÁ aktualizováno ÚKLID školník LADISLAV JELÍNEK pí. KOLÁŘOVÁ, pí. MAMULOVÁ I.,pí. MAMULOVÁ L. pí. ŠENFELDOVÁ, sl. VESELÁ M., pí. MATEJČÍKOVÁ pí SCHOŘOVÁ, pí. DĚKANOVSKÁ aktualizováno

9 4. Obsazení jednotlivých předmětů Obsazení jednotlivých předmětů vyučujícími - 1. stupeň, šk. rok 2012 / 2013 třída 1.A 1.B 1.C 1.D 1.E 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 4.C 4.D 5.A 5.B 5.C 5.D TU Sk Bu Kn Kas Ko Sm Po Ča Vo Chm Pí Sy Kav Mi Sv Ry Pr Gr Št o.z. ost. o.z ČJ ostatní ,4 22,6 o.z AJ ostatní ,8 31,3 o.z M ostatní ,9 21,1 o.z PRV ostatní ,0 0,0 Celke m o.z. v % ostatn PŘ VL HV INF VV PČ TV o.z ostatní ,0 0,0 o.z ostatní ,0 0,0 o.z ostatní ,0 0,0 o.z ostatní ,9 9,1 o.z ostatní ,0 0,0 o.z ostatní ,0 0,0 o.z ostatní ,0 0,0

10 o. zp ostatní ,4 7,6 Celkem Obsazení jednotlivých předmětů vyučujícími - 2. stupeň, šk. rok 2012/ 2013 třída 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B TU Keř Cur Go Řh Špi Mš Ur Iml aprob neap. aprob. v % neap. v % O.Z ČJ ost O.Z AJ ost O.Z. 0 VkeZ ost O.Z M ost O.Z PŘ ost O.Z OV ost O.Z D ost O.Z Z ost CH O.Z

11 ost. 0 O.Z F ost O.Z INF ost O.Z HV ost O.Z Vv ost O.Z PČ ost O.Z VP ost O.Z TV ost O.Z. ost. odborná zp ostatní Celkem Celkem

12 5. Učební plány oblasti Předměty 1. roč. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 52 Český jazyk a lit. Cizí jazyk (Aj) UČEBNÍ PLÁN 1. STUPEŇ 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. součet disponib.hodiny ,5 6+1, Matematika Informatika ,5 0+0, Člověk 12 Prvouka a jeho svět Vlastivěda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce 12 Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova 10 Tělesná výchova 5 Pracovní výchova

13 Celkem oblasti předměty Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura 30 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ Český jazyk a lit. Cizí jazyk (AJ) 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. součet disponib. hodiny Matematika Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova

14 Člověk a zdraví Člověk a svět práce Volitelné předměty 11 Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova 4 Praktické činnosti Druhý cizí jazyk 11 (RJ,NJ) Ostatní Celkem

15 6. Údaje o přijímacích řízeních a) počty žáků ve třídách, září 2012 b) seznamy zapsaných žáků do 1. ročníku c) odklady povinné školní docházky d) zpráva o přijatých na osmiletá gymnázia e) zpráva o vycházejících z 9. ročníků a) počty žáků ve třídách, září 2012 POČTY ŽÁKŮ CH D 1. 1.A SKÁLOVÁ B BUKOVSKÁ C KNOBOVÁ D KASALÁ E KOPECKÁ A SMOLÍKOVÁ B POSPÍCHALOVÁ C ČAPKOVÁ A VOJTÍKOVÁ B CHMELENSKÁ

16 11. 3.C PÍTOVÁ A SYSLOVÁ B KAVKOVÁ C MICHALIKOVÁ D SVAŠKOVÁ A RYCHETSKÝ B PROCHÁZKOVÁ C GREPLOVÁ D ŠTEJNAROVÁ CELKEM POČTY ŽÁKŮ CH D 1. 6.A KEŘTOFOVÁ B CURYCHOVÁ A GOLIÁŠOVÁ B ŘÍHOVÁ A ŠPITÁLSKÁ B MAREŠOVÁ A URBANOVÁ

17 8. 9.B IMLAUFOVÁ CELKEM CELKEM aktualizováno b) seznamy zapsaných do 1. ročníku chlapci Jméno Příjmení 1. Patrik Baxant 2. Adam Benda 3. Dominik Boháč 4. Šimon Busta 5. Jan Cendelín 6. Vojtěch Jan Čermák 7. Radek Červenka 8. Wieslaw Pawel Domski 9. Jiří Dozorec 10. Stanislav Dunaj 11. Vít Holovka 12. Lukáš Holub

18 13. Tomáš Hřiba 14. Jan Jaroš 15. Matyáš Kandl 16. Jindřich Kaplický 17. Kryštof Khuna 18. Adam Koudelák 19. Jan Král 20. Daniel Kubíček 21. Tadeáš Lyach 22. Zdeněk Manhart 23. Filip Manhart 24. Adam Michelčík 25. Tomáš Musil 26. Václav Nahodil 27. David Nechátal 28. Marián Pásek 29. Sebastián Pásek 30. Marek Pavlovič 31. Matěj Popper 32. Ondřej Prkna 33. Domonik Rýdl 34. Samuel Josef Savane 35. Tomáš Strnad 36. Votěch Svatoš 37. Jan Šenfeld 38. David Šyp 39. Ondřej Tulej 40. Vojtěch Valouch 41. Jan Velebil

19 42. Boris Volman 43. Lukáš Zíka 44. Kryštof Žemlička Jméno Denisa Alexandra Maya Veronika Michaela Aneta Anna Denisa Zuzana Anna Zita Gabriela Simona Natálie Natálie Petra Jitka Kristýna Klára Karolína Martina Amálie děvčata Příjmení Angiu Badová Božovská Brožová Cejpková Čermáková Červenková Ďoubalová Drobná Grul ová Háková Holovská Houdková Jarošová Kadlubová Kejmarová Keřková Koberová Kobková Krajňáková Krčálová Kubíková

20 Kristýna Kudrnová Jolie Lauerová Tereza Lelková Andrea Luksová Kateřina Marešová Alice Matějková Michaela Moláčková Karolína Mrázková Natálie Nejmanová Nela Němcová Anna Němcová Simona Novotná Dominika Pastorková Barbora Poppelová Veronika Rousová Eliška Růžičková Veronika Říhová Lucie Smetanová Anežka Snítilá Anna Soukalová Anita Spadoni Magdaléna Stančová Irena Svobodová Renáta Šandová Romana Šandová Natálie Šandová Dominika Šandová Emma Škvorková Nikola Šťastná

21 Markéta Kristýna Josefína Petra Zuzana Viktorie Šťastná Šulcová Včeláková Vocetková Zíková Žáčková c) odklady povinné školní docházky ODKLADY 2013 Příjmení Jméno 1. Bendlová Eliška 2. Beran Radek 3. Bureš Patrik Jan 4. Česáková Elena 5. Dlouhá Sophia 6. Franěk Jakub 7. Kadeřávek Josef 8. Kolman Martin 9. Korčák Michal 10. Kožnar David 11. Krejčová Eliška 12. Malík Matyáš 13. Mecera Petr Ivo 14. Nováková Veronika 15. Pechánek Marek Matyáš 16. Stohr Richard 17. Šramlová Vanesa

22 18. Teš Jakub d) zpráva o přijatých na osmiletá gymnázia Jméno Bartoš Filip Pitka Eduard Ferencová Markéta Kyzivátová Adéla Šajnová Magdalena Zelená Štěpánka Šichová Anna Mandíková Eva Mandík Martin Janda Jakub Kořenovský Martin Jiránková Kateřina Větrovec Vojtěch Vokolková Klára Kadeřávek Jan Cingelová Simona Teichmanová Adéla Žertová Jana Malíčková Viktorie Kasíková Kristýna Gonzor Ondřej střední škola Gymnázium Čelákovice Gymnázium Brandýs n.l.

23 Bartošová Lucie Zajíc Jakub Hladká Gabriela Kučerová Apolena Gymnázium Nymburk Gmnázium Praha Celkem: 25 žáků Čelákovice - 14 Brandýs - 9 Nymburk - 1 Praha - 1 e) zpráva o vycházejících z 9. ročníků 9. A Blecha Matěj SOŠ chemická, Křemencova 12, Praha M/01 Aplikovaná chemie Braniš Matěj SOŠ pro administrativu EU, Lipí 1911, Praha 9-Horní Počernice M/01 Řízení lidských zdrojů Dosoudil Michal SPŠ dopravní, Masná 18, Praha M/01 Provoz a ekonomika dopravy Dressler Pavel SPŠ na Proseku, Novoborská 2, Praha M/01 Strojírenství Glauschová Tereza SZŠ a VOŠ zdravotnická, Ostrovní 20, Nymburk M/03 Asistent zubního technika Hejtík Filip SPŠ elektrotechnická F. Křižíka, Na Příkopě 16, Praha M/01 Informační technologie Henychová Anežka SZŠ Brandýs nad Labem, M/01 Agropodnikání Letenský Vladislav SOŠ, U Učiliště 1379, Čelákovice H/01 Truhlář Mamula Petr SOŠ chemická, Křemencova 12, Praha M/01 Aplikovaná chemie Matějková Monika Gymnázium,, U Libeňského zámku, Praha K/41 Gymnázium Pinc Zdeněk Sš hotelnictví a gastronomie Hotelu International, Koulova 15, Praha L/51 Gastronomie

24 Prel Jakub SPŠ na Proseku, Novoborská 2, Praha M/01 Dopravní prostředky Přívozníková Veronika SOŠ pro administrativu EU, Lipí 1911, Praha M/01 Právní administrativa Růžička Dominik SOŠ a SOU Neratovice, Školní M/01 Dopravní prostředky Slaná Kristýna Gymnázium Sázavská, Praha K/41 Gymnázium Šnajdrová SOŠ pro administrativu EU, Lipí 1911, Praha 9-Horní Veronika Počernice M/01 Řízení lidských zdrojů Telvák Radek Gymnázium Nymburk K/41 Gymnázium Unger Lukáš SOŠ technicko hospodářská, Poděbradská 179/1, Praha L/01 Mechanik elektrotechnik Vosmíková Klára SOU kadeřnické, Karlínské náměstí 8, Karlín, Praha H/01 Kadeřnice SOŠ a VOŠ prevence kriminality a krizového řízení, Vyskočilová Klára Hovorčovická 1281/11, Praha M/01 Bezpečnostně právní činnost 9. B Blümlová Jana SOU kadeřnické, Karlínské nám. 8/225, Praha 8 - Karlín H/01 kadeřník Holcmanová Nikola SŠ managementu a služeb, Schulhoffova 844, Praha H/01 kadeřník Jezdínský Daniel SOŠ a SOU stavební, Pražská 112, Kolín H/01 instalatér Jirková Dominika SOŠ a SOU Čelákovice M/01 sociální činnost Jursa Vít SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii H/01 elektromechanik pro stroje a zařízení Kácl Lukáš VOŠ a SPŠ dopravní, Masná 18, Praha M/01 provoz a ekonomika provozu Kratochvíl Josef SOŠ a SOU Čelákovice L/01 mechanik seřizovač - mechatronik Kvasnička Jakub VOŠ a SPŠ elektrotechnická F. Křižíka, Na Příkopě 16, Praha M/01 informační technologie Müllerová Veronika OA, Vinohradská 38, Praha M/02 obchodní akademie Papp Dominik SOŠ a SOU Čelákovice H/01 operátor skladování Radikovský Roman Gymnázium, Nad Štolou 1, Praha K/41 gymnázium Roušarová Kristýna Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/III M/01 hotelnictví Ryšavý Daniel SOŠ a SOU Čelákovice L/01 mechanik seřizovač - mechatronik Szabo Jan SOŠ stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha H/01 truhlář Šílová Lucie OA Lysá nad Labem, Komenského M/02 obchodní akademie Tomeček Ondřej SŠ technická, Zelený pruh 1294/50, Praha H/01 strojník

25 Vinklářová Vendula SOŠ mediální grafiky a tisku, Beranových 140, Praha 9 - Letňany 34-53M-/01 zpracování textu a obrazu Zima Aleš SOŠ a SOU Čelákovice L/01 mechanik seřizovač - mechatronik Zoubková Veronika Československá obchodní akademie, Resslova 8, Praha M/02 obchodní akademie 8.B 1. Janinda Dušan ISŠ Františka Melichara, Pražská 370,Brandýs nad Labem 6551E/01 stravovací a ubytovací služby 7.B 1. Krejčová Nikola SOU TOS Čelákovice 7. Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků, školní družina Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků jsou rozděleny do následujících kapitol: Srovnávání v oblasti vzdělávání (testy, olympiády, soutěže ) Volitelné předměty Pracovní činnosti Nabídka zájmových útvarů Školní družina Cizí jazyky Spolupráce s jinými subjekty

26 Srovnání v oblasti vzdělávání ředitelské prověrky SROVNÁVACÍ ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z PŘÍRODOPISU PRO 4. TŘÍDY 1. čtvrtletí: Sestavení písemné práce: Mgr. Syslová Lucie Čtvrtletí: první Vyhotovení: v jedné variantě Podklady: učebnice, pracovní sešit Hodnocení: bodové ohodnocení

27 Výsledky hodnocení v jednotlivých třídách 4.A 4.B 4.C 4.D Počet žáků ve třídě 21 % 22 % 22 % 22 % počet prací 18 85,71% 19 86,36% 18 81,82% 20 90,91% Hodnocení: ,33% 6 31,58% 8 44,44% 9 45,00% ,78% 10 52,63% 9 50,00% 7 35,00% ,33% 2 10,53% 1 5,56% 2 10,00% 4 1 5,56% 1 5,26% 0 0,00% 2 10,00% 5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Průměr na třídu 2,11 1,89 1,61 1,85 Výsledky hodnocení 4. ročník 4. ročník Celkový počet žáků 87 % Celkový počet prací 75 86,21% Hodnocení: ,67% ,33% ,67% 4 4 5,33% 5 0 0,00% Celkový průměr 1,87

28 4. čtvrtletí: Sestavení písemné práce: Mgr. Syslová Lucie Čtvrtletí: čtvrté Vyhotovení: ve 2 variantách Podklady: učebnice, pracovní sešit Hodnocení: bodové ohodnocení 4.A 4.C 4.D Počet žáků ve třídě 20 % % 22 % 22 % počet prací 17 85,00% 86,36% 20 90,91% 15 68,18% Hodnocení: ,18% 52,63% 13 65,00% 11 73,33% ,18% 42,11% 5 25,00% 2 13,33% ,65% 5,26% 2 10,00% 2 13,33% 4 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Průměr na třídu 1,76 1,45 1,40 4. ročník 86 %

29 71 82,56% 41 57,75% 22 30,99% 8 11,27% 0 0,00% 0 0,00% 1,54 SROVNÁVACÍ ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z PŘÍRODOPISU PRO 8. TŘÍDY 1. čtvrtletí: Sestavení písemné práce: Mgr. Pospíšilová Marie Čtvrtletí: první Vyhotovení: v jedné variantě Podklady: vlastní materiály Hodnocení: bodové ohodnocení Výsledky hodnocení v jednotlivých třídách 8.A 8.B Počet žáků ve třídě 22 % 21 % Počet prací 21 86,21% 18 93,10% Hodnocení: 1 0 0,00% 2 11,11%

30 2 9 42,86% 5 27,78% ,14% 11 61,11% 4 0 0,00% 0 0,00% 5 0 0,00% 0 0,00% Průměr na třídu 2,57 2,50 Výsledky hodnocení 8. ročník 8.ročník Celkový počet žáků 43 % Celkový počet prací 39 86,21% Hodnocení: 1 2 5,13% ,90% ,97% 4 0 0,00% 5 0 0,00% Průměr za 8. ročník 2,54 4. čtvrtletí: Sestavení písemné práce: Mgr. Pospíšilová Marie Čtvrtletí: čtvrté Vyhotovení: v jedné variantě Podklady: vlastní materiály Hodnocení: bodové ohodnocení

31 Výsledky hodnocení v jednotlivých třídách 8.A 8.B Počet žáků ve třídě 22 % 21 % Počet prací 21 86,21% 20 93,10% Hodnocení: ,81% 3 15,00% ,81% 10 50,00% ,10% 6 30,00% ,29% 1 5,00% 5 0 0,00% 0 0,00% Průměr za třídu 2,43 2,25 Výsledky hodnocení 8. ročník 8.ročník Celkový počet žáků 43 % Celkový počet prací 41 86,21% Hodnocení: ,51% ,59% ,15% 4 4 9,76%

32 5 0 0,00% Průměr za 8. ročník 2,34 Závěr: Ve školním roce 2012/13 jsme sledovali úroveň přírodovědné gramotnosti na 1. a 2. stupni, konkrétně ve 4. a 8. ročnících. Srovnávací práce byly vypracovány v souladu s ŠVP. Ve čtvrtých třídách se objevuje horší hodnocení ve třídě 4. A, následné hospitace ukázaly, že práce v této třídě je obtížnější s ohledem na složení žáků. Oba osmé ročníky nevykazují výrazné výkyvy, výsledky práce jsou srovnatelné. Ovšem průměrné hodnocení ředitelských prověrek 2,54, resp. 2,34 v osmých třídách je výzvou k zkvalitnění a zefektivnění práce s žáky. Bohužel, opět musím konstatovat, že výsledky na 2. stupni jsou ovlivněny především odlivem % žáků na osmiletá gymnázia na konci 5. ročníku. Naším úkolem je ukázat i průměrným žákům cestu k úspěchu: systémem doučování podporou projektového a skupinového vyučování systematickou prací s chybou a uplatňováním sebehodnocení žáků individuálním přístupem k žákům řídíme se vnitřní směrnicí eliminující možné stresory v práci neúspěšných žáků apod. Úloha školy v oblasti neúspěchu žáků je jen částí cesty k úspěchu, nutným předpokladem je především systematická práce rodiny, snaha dětí a spolupráce školy s rodiči, bez kterých by bylo snažení školy marné. Je nutné se smířit s tím, že neúspěšné děti byly, jsou a budou i přes veškerou snahu a nastavení popsaných principů a postupů. Olympiády, soutěže OLYMPIÁDY kolo účastník třída umístění český jazyk OK Matějková 9. A 7. místo matematika OK Nockin 8. B bez umístění anglický jazyk OK Žertová 1. stupeň místo Karásek I. kategorie 6. místo

33 Radikovský II. kategorie 9. místo biologická OK 6. a 7. třídy bez umístění chemická OK bez umístění logická olympiáda KK Hladká 5. třída 1. místo celostátní Hladká 5. třída místo OSTATNÍ SOUTĚŽE pythagoriáda OK Hladká 5. třída místo Kadeřávek 5. třída místo chemická soutěž 3.členné družstvo 9. třída 3. místo Macharův Brandýs recitační soutěž Fikáček 8. třída čestné uznání Přírodovědný klokan 8. a 9. třídy bez umístění SCIO eskalátor plošné testování 5. a 9. tříd Noc s Andersenem matematický klokan plošné testování žáků třídy, čtenářská gramotnost - výsledky přílohou výroční zprávy celostátní testování - výsledky přílohou výroční zprávy mezinárodní soutěž, tradiční účast žáků tříd výsledky přílohou výroční zprávy

34 Sportovní úspěchy jednotlivci 1. místo 2. místo 3. místo 4. místo OK in-line brusle 1 4 OK duatlon večerní běh vánoční přebory plavání vánoční laťka KK duatlon 1 Celkem: družstva 1. místo 2. místo 3. místo 4.místo OK atletický čtyřboj 1 OK florbal 1 OK McDonalds cup - 1. st. 1 OK Pohár Rozhlasu OK minikopaná 1 OK atletický víceboj 1. st. 1 Celkem: 3 3 2

35 Volitelné předměty VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2012 / 2013 Ročník Třída Předmět Vyučující Počet skupin Počet hodin SEDMÝ 7. AB Ruský a německý jazyk Špi, Mš, Ar AB Praktika z Př Pospíšilová 1 2 Praktika z F Imlaufová 1 2 Výtvarné techniky Keřtofová 1 2 OSMÝ 8. AB RJ Mš, Špi, Ar AB Fin. gramotnost Marek 1 2 Ch praktika Goliášová 1 2 Dílny SOU 1 2 DEVÁTÝ 9. AB Ruský a německý jazyk Mš, Ar, Špi AB Praktika z ekologie Špitálská 1 2 Základy admin. Michelčíková 1 2 Konverzace AJ Urbanová 1 2

36 Pracovní činnosti PRACOVNÍ ČINNOSTI 2012 / 2013 Třída Název PČ Vyučující Počet skupin Počet hodin 6.A 6.B Práce s počítačem Marek 1 2 Příprava pokrmů Goliášová 1 Práce s počítačem Marek 1 2 Příprava pokrmů Goliášová 1 7. A 7. B Práce s počítačem Marek 1 2 Příprava pokrmů Goliášová 1 Práce s počítačem Marek 1 2 Příprava pokrmů Goliášová 1 8. AB 8. AB Práce s počítačem Marek 1 2 Příprava pokrmů Marešová 1 Práce s počítačem Marek 1 2 Příprava pokrmů Marešová 1 9. AB 9. AB Základy administr. Marek 1 2 Péče o dítě Goliášová 1 Základy administr. Marek 1 2 Péče o dítě Goliášová 1

37 Zájmové útvary (kroužky) KROUŽKY ve šk. roce 2012 / 2013 den název kroužku třída vyučující čas Po Mažoretky dívky tř. J. Pítová 14,00-14,45 Počítače tř. J.Marek 13,40-15,15 Kroužek vybíjené tř. R. Michaliková 12,45-13,30 St Pěvecký kroužek 1. stupeň H. Kopecká 13,40-14,25 Anglický jazyk 5. tř. V. Michelčíková 13,40-14,25 Anglický jazyk tř. V. Michelčíková 14,30-15,15 Kroužek šachu a deskových her tř. P. Imlaufová M. Rychetský 14,00-15,30 Školní družina Ve školním roce bylo do školní družiny řádně zapsáno 230 dětí z tříd a byly rozděleny do osmi oddělení. Provoz školní družiny : hod. Dvě oddělení ranní družiny - první od hod. a druhé od hod. pro cca 50 žáků.

38 V průběhu roku pracovaly s dětmi tyto vychovatelky: 1.oddělení BERUŠKY vychovatelka Zdeňka Mucková 2.oddělení SLUNÍČKA vychovatelka Radka Hrušková 3.oddělení CHOBOTNICE vychovatelka Šárka Zumrová 4.oddělení MRAVENCI vychovatelka Renata Yagyaizu 5.oddělení ŽABIČKY vychovatelka Martina Hanžlíková 6.oddělení MOTÝLCI vychovatelka Hana Dozorcová 7.oddělení KOŤATA vychovatelka Markéta Dobružská 8.oddělení ŽELVIČKY vychovatelka Petra Kuželová a Jana Bukovská Během školního roku jsme pracovali podle ŠVP školní družiny a každá vychovatelka si vytvořila svůj roční plán, kde se střídaly činnosti odpočinková, rekreační, pracovní, výtvarná, hudební, přírodovědná, sportovní a příprava na vyučování. Od konce září byly v provozu tyto zájmové kroužky při ŠD: pondělí sportovní kroužek vaření Renata Yahyaoui úterý plavání Šárka Zumrová angličtina 1. třída Radka Hrušková angličtina 2. třída Radka Hrušková čtvrtek angličtina 1. třída Radka Hrušková angličtina 2. třída Radka Hrušková výtvarný kroužek Petra Kuželová Program jsme dětem v průběhu roku zpestřili několika akcemi. Kromě klasických činností jsme uspořádali několik celoodpoledních výletů. Navštívili jsme Western club v Lysé nad Labem středisko jezdecké turistiky a hypoterapie, Cinestar Praha (pohádka Zvonilka), Čechvou stodolu v Bukové u Příbrami (vánoční výlet), pražskou ZOO.

39 V obou pololetích pracovaly vychovatelky na následujících projektech: Zdeňka Mucková Šárka Zumrová Renata Yahyaoui Martina Hanžlíková Hana Dozorcová Petra Kuželová celodružinová soutěž ve školní jídelně kroužky ve školní družině, jejich prezentace- PC, nástěnky vánoční jarmark, zajištění celé akce mikulášská nadílka, zajištění celé akce celodružinová sporovní soutěž celodružinováí soutěž ve školní jídelně Vyhodnocení: Zdeňka Mucková Šárka Zumrová Renata Yahyaoui Martina Hanžlíková Hana Dozorcová Petra Kuželová oslava MDD, letní výzdoba ŠD velikonoční jarmárek, zajištění celé akce celodružinová soutěž ve školní jídelně Rej čarodějnic - zajištění celé akce soutěž O nejhezčí velikonocní vajíčko, velikonoční výzdoba celodružinová soutěž ve školní jídelně Vyhodnocení: Největší úspěch mezi dětmi zaznamenala Mikulášská nadílka, vánoční posezení, pálení čarodějnic a oslav MDD. Během roku se z části vybraných příspěvků nakupovaly výtvarné pomůcky, odměny do soutěží a hry a sportovní vybavení dětem do jednotlivých oddělení. Školní rok byl zakončen v počtu 226 žáků.

40 Cizí jazyky VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ 2.st / 2013 ročník třída oddělení jazyk vyučuje hodin AJ AJ Urbanová,Goliášová B 2 AJ Michelčíková A A 1 AJ Urbanová 3 7.B 2 AJ AJ Michelčíková,Goliášová A 2 RJ NJ Špitálská,Arnoštová B 1 RJ Marešová :A 1 AJ Urbanová 3 8.B 1 AJ Urbanová 3 8.A 2 RJ / NJ Marešová,Arnoštová B 1 RJ Špitálská A 1 AJ Urbanová 3 9.B 1 AJ Urbanová 3 9.A 2 RJ NJ Špitálská, Arnoštová B 1 RJ Marešová 2 AJ 30 Rj 12 NJ 6 CELKEM 19 48

41 Spolupráce s jinými subjekty I nadále se nám v letošním roce dařila spolupráce s jinými subjekty, především z řad našeho města. Rozvíjeli jsme spolupráci s: - MDDM - Městským bazénem - s MěLK - s městským muzeem - s mateřským centrem - s jinými školskými subjekty ve městě druhá základní škola, mateřské školy. - školskou radou - sdružením rodičů - sponzory - neziskovými organizacemi v rámci charitativní pomoci dlouholetá spolupráce s občanským sdružením Život dětem. - v rámci E-Twinningu spolupráce se zahraničními školami. - s Policií ČR - se středověkou vesničkou Botanicus - se ZOO Praha sponzoři zvířete - spolupráce v oblasti EVVO viz oddíl 9 Enviromentální výchova 8. Údaje o prevenci patologických jevů Základním principem primární prevence je předcházení rizikových jevů v chování žáků. Spolupracujeme se zřizovatelem, OSPOD, Policií ČR, sdružením rodičů, školskou radou a ostatními subjekty. Témata prevence byla zpracována předmětovými komisemi jednotlivých předmětů a jsou součástí ŠVP. Zaměřujeme se především na prevenci šikany, kyberšikany a násilných činů, zamezení styku s návykovými látkami. Dalším rizikovým faktorem je neomluvená absence. Škola provádí důsledně pravidelnou kontrolu docházky žáků, aby tento problém co nejvíce eliminovala Řídíme se Krizovým plánem školy dle článku 5 Vyhlášky č /2008 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a školských zařízení, který v srpnu 2012 schválila pedagogická rada a od je jako směrnice č. 55/12 společně se Školním programem proti šikanování (opět čl. 5 výše citovaného metodického pokynu) součástí školního řádu i minimálního programu protidrogové prevence..

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec IČ: Projektový záměr. Název projektu: EU peníze školám

Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec IČ: Projektový záměr. Název projektu: EU peníze školám Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec IČ: 47258365 Projektový záměr Název projektu: EU peníze školám Zpracoval: Mgr. Václav Kuneš 7.1.2011 Číslo výzvy: 21 Název programu: Operační program

Více

Základní školy a Mateřské školy Deštná

Základní školy a Mateřské školy Deštná Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy Deštná OBSAH 1. Účel plánu DVPP ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 2. Základní podmínky dalšího vzdělávání 3. Formy a druhy dalšího vzdělávání

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Polešovice, okres UHERSKÉ HRADIŠTĚ příspěvková organizace, Polešovice 600, Organizační zabezpečení školy 2016/2017

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Polešovice, okres UHERSKÉ HRADIŠTĚ příspěvková organizace, Polešovice 600, Organizační zabezpečení školy 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Polešovice, okres UHERSKÉ HRADIŠTĚ příspěvková organizace, Polešovice 600, 687 37 Organizační zabezpečení školy 2016/2017 Pedagogičtí pracovníci Ředitel Radim Pikner Zástupkyně ředitele

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Výroční zpráva Základní školy Nové Veselí byla zpracována na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2016/2017 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb

Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb Plán školy pro školní rok 2016/ 2017 Schválen na pedagogické radě dne:25. 10. 2016 1 Obsah : I. Hlavní úkoly pro rok 2016/2017... 3 II. Organizační zajištění

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!!

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! SBĚR 2014/15!!! 14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! Jak to vypadá s výsledky sběru v letošním roce??? Máme 14 dní před ukončením letošních tabulek, tedy ještě 14 dnů můžete přinášet PETKY,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1174/ Název školy: Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1174/ Název školy: Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1174/08-04 Název školy: Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 Adresa: nám. Osvobození 32, 331 41 Kralovice Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k 1.9.2012) Škola pro život CZ.1.07./1.4.00/21.3257 1. Cíle projektu: podpořená témata, vztah k ŠVP Projektový záměr byl zpracován na základě školního

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více