Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Zařazení ve školském rejstříku 3. Přehled o pracovnících školy 4. Obsazení jednotlivých předmětů 5. Učební plány 6. Údaje o přijímacích řízeních a) počty žáků ve třídách, září 2012 b) seznamy zapsaných žáků do 1. ročníku c) odklady povinné školní docházky d) zpráva o vycházejících z 9. tříd e) zpráva o přijatých na osmiletá gymnázia 7. Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků, školní družina 8. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 9 Enviromentální výchova 10. Prezentace školy na veřejnosti 11. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 12. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 13. Údaje o zapojení školy do mezinárodních projektů 14. Základní ekonomické informace 15. Údaje o spolupráci s odborovou organizace

2 1. Základní údaje o škole Název a adresa: Základní škola, Komenského 414, Čelákovice mail: telefon: fax: www stránky: Zřizovatel: Město Čelákovice Náměstí 5. května 1 Čelákovice Vedení školy: PaedDr Alena Pechalová - ředitelka školy Mgr. Eva Kadlečková - zástupce ředitelky Mgr. Miloš Bukač - zástupce ředitelky Ing. Vilma Michelčíková - zástupce ředitelky Školská rada 9 členů ve složení: Bc.. Bartošová - předsedkyně p. Zezulová zástupce rodičů Mgr. Žáčková zástupce rodičů PaedDr. Keřtofová zástupce školy, zapisovatelka Mgr.Pospíchalová zástupce školy PhDr. Rychetský zástupce školy Ing Ryneš zástupce zřizovatele Mgr. Bukač zástupce zřizovatele p. Bukačová zástupce zřizovatele

3 Kapacita: Kapacita školy 700 žáků Kapacita školní jídelny 800 strávníků Kapacita školní družiny 230 žáků - další navýšení kapacity zamítnuto KÚ, znovu bylo požádáno v březnu 2013 Základní informace: škola funguje od roku 1969 právní subjekt od roku 1992 komplexní rekonstrukce: Materiální zázemí a aktivity školy počet budov 1, atriová škola s množstvím zeleně uvnitř i vně počet tříd ZŠ 26 nový areál školní družiny, dvě nově vybavené počítačové pracovny investice zřizovatele i sponzora 10 učeben s interaktivními tabulemi 100% propojení intranetem PC v každém kabinetě, wi - fi specializované učebny: 10 (pracovna chemie a fyziky, dvě počítačové pracovny celkem 45 PC v učebnách pro žáky, pracovna hudební výchovy, pracovna výtvarné výchovy, knihovna vybavena PC, pracovna přírodopisu, dějepisu, nová učebna VV), ostatní učebny tělocvičny, hřiště, v areálu školy dopravní hřiště, 2 atria malé slouží dětem MŠ, velké všem žákům, městský bazén v bezprostřední blízkosti se školou tvoří architektonickou součást keramická dílna 100 % vybavenost šatními skříňkami bufet a občerstvení pro žáky v budově školy mléčné automaty projekt Mléko do škol zapojení do projektu Ovoce do škol prodejna kancelářských potřeb v budově školy pitný režim možnost koupení nápojů v bufetu nebo nápojových automatech, sponzorsky zajištěná výrobna sycené vody zdarma pro všechny žáky a zaměstnance v přízemí školy kvalitní školní jídelna s rozšířenou nabídkou jídel po rekonstrukci nové nadstandardní zázemí - toalety, vybavenost tříd, kabinetů, nový nábytek ve většině tříd, odpočinkové zóny pro děti na chodbách, herní prvky v atriu atd.

4 Aktivity: široká nabídka mimoškolních aktivit mažoretky, kroužky cizích jazyků, PC kroužky, keramika, sportovní kroužky, kroužek vaření, kroužek deskových her apod. zapojení v projektu e-twinningu spolupráce se zahraničními školami systematická práce s dyslektiky - dyslektické kroužky na 1. a 2. stupni kroužky v rámci ŠD výtvarný, plavání, počítače, šikovné ruce, mladý divák, sportovní přístup žáků na internet mimo vyučování tradiční akce:slavnostní vítání prvňáčků, vánoční besídky pro rodiče, prodejní výstavy výtvarných prací, vánoční Jarmark, masopustní průvod městem, spolupráce s charitativními organizacemi (Život dětem), spolupráce s MěLK, MDDM, dny otevřených dveří, Mikulášská stezka odvahy, Noc s Andersenem, interní soutěže) lyžařské výcvikové kurzy, výchovně vzdělávací pobyty a výlety akce žákovské samosprávy asistent pedagoga pro žáky zařazení v envirometntálních projektech charitativní činnosti podpora sběrem PET víček, adopce surikaty v pražské ZOO čerpání peněz z projektu EU Peníze pro konkurenceschopnost - projekt bude ukončen v září 2013 V budově sídlí ve 2. patře místní gymnázium, v přízemí mateřská škola. 2. Zařazení ve školském rejstříku Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: Školní vzdělávací program - všechny ročníky

5 3. Přehled o zaměstnancích školy ZAMĚSTANACI ŠKOLY - školní rok VEDENÍ ŠKOLY ředitelka školy PaedDr. ALENA PECHALOVÁ zástupkyně ředitele Mgr. EVA KADLEČKOVÁ zástupce ředitele Mgr. MILOŠ BUKAČ zástupkyně ředitele Ing. VILMA MICHELČÍKOVÁ TŘÍDNÍ UČITELÉ 1. stupeň Mgr. JITKA SKÁLOVÁ 1.A JANA BUKOVSKÁ 1.B Mgr. JANA KNOBOVÁ 1.C STANISLAVA KASALÁ 1.D Mgr. HELENA KOPECKÁ 1.E LUDMILA SMOLÍKOVÁ 2.A Mgr. IVA POSPÍCHALOVÁ 2.B JAROSLAVA ČAPKOVÁ 2.C Mgr. LENKA VOJTÍKOVÁ 3.A

6 PaedDr. IVANA CHMELENSKÁ 3.B JANA PÍTOVÁ 3.C Mgr. LUCIE SYSLOVÁ 4.A Mgr. MARTINA KAVKOVÁ 4.B Mgr. RENÁTA MICHALIKOVÁ 4.C MARCELA SVAŠKOVÁ 4.D PhDr. MILOSLAV RYCHETSKÝ 5.A PaedDr. DIANA PROCHÁZKOVÁ 5.B Mgr. DANA GREPLOVÁ 5.C Mgr. OLGA ŠTEJNAROVÁ 5.D 2.stupeň PaedDr. ALENA KEŘTOFOVÁ 6.A Mgr. ŠÁRKA CURYCHOVÁ 6.B Ing. JANA GOLIÁŠOVÁ 7.A Mgr. ZDEŇKA ŘÍHOVÁ 7.B Mgr. ALENA ŠPITÁLSKÁ 8.A Mgr. MARIE MAREŠOVÁ 8.B Mgr. MIROSLAVA URBANOVÁ 9.A Mgr. PETRA IMLAUFOVÁ 9.B NETŘÍDNÍ UČITELÉ pro 1. i 2. stupeň Mgr. JIŘINA ARNOŠTOVÁ Mgr. KLÁRA BOBKOVÁ Ing. JAN MAREK Mgr. ALENA MARKOVÁ Mgr. MARIE POSPÍŠILOVÁ Mgr. BARBORA SUKOVÁ

7 Mgr. JARMILA ZAVŘELOVÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA vedoucí ŠD RADKA HRUŠKOVÁ ŠÁRKA ZUMROVÁ RENATA YAHYAOUI ZDEŇKA MUCKOVÁ Bc. PETRA KUŽELOVÁ HANA DOZORCOVÁ MARTINA HANŽLÍKOVÁ MARKÉTA DOBRUŠSKÁ EVA ČERNÁ ASISTENTKY PEDAGOGA Bc. PETRA KUŽELOVÁ HANA DOZORCOVÁ SEKRETERIÁT referentka ALICE NEJMANOVÁ ekonomka JIŘINA VAVROUŠKOVÁ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ vedoucí ŠJ LENKA BERANOVÁ pí. HOROVÁ pí.kubíková, pí. NERGEROVÁ, pí. DUNÍKOVÁ, pí. MÁCHOVÁ, pí. FLOSOVÁ, pí. ADAMCOVÁ ÚKLID

8 školník LADISLAV JELÍNEK pí. KOLÁŘOVÁ, pí. MAMULOVÁ I.,pí. MAMULOVÁ L. pí. ŠENFELDOVÁ, pí. MATEJČÍKOVÁ, pí BARTKOVÁ pí SCHOŘOVÁ, pí. DĚKANOVSKÁ aktualizováno ÚKLID školník LADISLAV JELÍNEK pí. KOLÁŘOVÁ, pí. MAMULOVÁ I.,pí. MAMULOVÁ L. pí. ŠENFELDOVÁ, sl. VESELÁ M., pí. MATEJČÍKOVÁ pí SCHOŘOVÁ, pí. DĚKANOVSKÁ aktualizováno

9 4. Obsazení jednotlivých předmětů Obsazení jednotlivých předmětů vyučujícími - 1. stupeň, šk. rok 2012 / 2013 třída 1.A 1.B 1.C 1.D 1.E 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 4.C 4.D 5.A 5.B 5.C 5.D TU Sk Bu Kn Kas Ko Sm Po Ča Vo Chm Pí Sy Kav Mi Sv Ry Pr Gr Št o.z. ost. o.z ČJ ostatní ,4 22,6 o.z AJ ostatní ,8 31,3 o.z M ostatní ,9 21,1 o.z PRV ostatní ,0 0,0 Celke m o.z. v % ostatn PŘ VL HV INF VV PČ TV o.z ostatní ,0 0,0 o.z ostatní ,0 0,0 o.z ostatní ,0 0,0 o.z ostatní ,9 9,1 o.z ostatní ,0 0,0 o.z ostatní ,0 0,0 o.z ostatní ,0 0,0

10 o. zp ostatní ,4 7,6 Celkem Obsazení jednotlivých předmětů vyučujícími - 2. stupeň, šk. rok 2012/ 2013 třída 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B TU Keř Cur Go Řh Špi Mš Ur Iml aprob neap. aprob. v % neap. v % O.Z ČJ ost O.Z AJ ost O.Z. 0 VkeZ ost O.Z M ost O.Z PŘ ost O.Z OV ost O.Z D ost O.Z Z ost CH O.Z

11 ost. 0 O.Z F ost O.Z INF ost O.Z HV ost O.Z Vv ost O.Z PČ ost O.Z VP ost O.Z TV ost O.Z. ost. odborná zp ostatní Celkem Celkem

12 5. Učební plány oblasti Předměty 1. roč. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 52 Český jazyk a lit. Cizí jazyk (Aj) UČEBNÍ PLÁN 1. STUPEŇ 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. součet disponib.hodiny ,5 6+1, Matematika Informatika ,5 0+0, Člověk 12 Prvouka a jeho svět Vlastivěda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce 12 Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova 10 Tělesná výchova 5 Pracovní výchova

13 Celkem oblasti předměty Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura 30 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ Český jazyk a lit. Cizí jazyk (AJ) 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. součet disponib. hodiny Matematika Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova

14 Člověk a zdraví Člověk a svět práce Volitelné předměty 11 Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova 4 Praktické činnosti Druhý cizí jazyk 11 (RJ,NJ) Ostatní Celkem

15 6. Údaje o přijímacích řízeních a) počty žáků ve třídách, září 2012 b) seznamy zapsaných žáků do 1. ročníku c) odklady povinné školní docházky d) zpráva o přijatých na osmiletá gymnázia e) zpráva o vycházejících z 9. ročníků a) počty žáků ve třídách, září 2012 POČTY ŽÁKŮ CH D 1. 1.A SKÁLOVÁ B BUKOVSKÁ C KNOBOVÁ D KASALÁ E KOPECKÁ A SMOLÍKOVÁ B POSPÍCHALOVÁ C ČAPKOVÁ A VOJTÍKOVÁ B CHMELENSKÁ

16 11. 3.C PÍTOVÁ A SYSLOVÁ B KAVKOVÁ C MICHALIKOVÁ D SVAŠKOVÁ A RYCHETSKÝ B PROCHÁZKOVÁ C GREPLOVÁ D ŠTEJNAROVÁ CELKEM POČTY ŽÁKŮ CH D 1. 6.A KEŘTOFOVÁ B CURYCHOVÁ A GOLIÁŠOVÁ B ŘÍHOVÁ A ŠPITÁLSKÁ B MAREŠOVÁ A URBANOVÁ

17 8. 9.B IMLAUFOVÁ CELKEM CELKEM aktualizováno b) seznamy zapsaných do 1. ročníku chlapci Jméno Příjmení 1. Patrik Baxant 2. Adam Benda 3. Dominik Boháč 4. Šimon Busta 5. Jan Cendelín 6. Vojtěch Jan Čermák 7. Radek Červenka 8. Wieslaw Pawel Domski 9. Jiří Dozorec 10. Stanislav Dunaj 11. Vít Holovka 12. Lukáš Holub

18 13. Tomáš Hřiba 14. Jan Jaroš 15. Matyáš Kandl 16. Jindřich Kaplický 17. Kryštof Khuna 18. Adam Koudelák 19. Jan Král 20. Daniel Kubíček 21. Tadeáš Lyach 22. Zdeněk Manhart 23. Filip Manhart 24. Adam Michelčík 25. Tomáš Musil 26. Václav Nahodil 27. David Nechátal 28. Marián Pásek 29. Sebastián Pásek 30. Marek Pavlovič 31. Matěj Popper 32. Ondřej Prkna 33. Domonik Rýdl 34. Samuel Josef Savane 35. Tomáš Strnad 36. Votěch Svatoš 37. Jan Šenfeld 38. David Šyp 39. Ondřej Tulej 40. Vojtěch Valouch 41. Jan Velebil

19 42. Boris Volman 43. Lukáš Zíka 44. Kryštof Žemlička Jméno Denisa Alexandra Maya Veronika Michaela Aneta Anna Denisa Zuzana Anna Zita Gabriela Simona Natálie Natálie Petra Jitka Kristýna Klára Karolína Martina Amálie děvčata Příjmení Angiu Badová Božovská Brožová Cejpková Čermáková Červenková Ďoubalová Drobná Grul ová Háková Holovská Houdková Jarošová Kadlubová Kejmarová Keřková Koberová Kobková Krajňáková Krčálová Kubíková

20 Kristýna Kudrnová Jolie Lauerová Tereza Lelková Andrea Luksová Kateřina Marešová Alice Matějková Michaela Moláčková Karolína Mrázková Natálie Nejmanová Nela Němcová Anna Němcová Simona Novotná Dominika Pastorková Barbora Poppelová Veronika Rousová Eliška Růžičková Veronika Říhová Lucie Smetanová Anežka Snítilá Anna Soukalová Anita Spadoni Magdaléna Stančová Irena Svobodová Renáta Šandová Romana Šandová Natálie Šandová Dominika Šandová Emma Škvorková Nikola Šťastná

21 Markéta Kristýna Josefína Petra Zuzana Viktorie Šťastná Šulcová Včeláková Vocetková Zíková Žáčková c) odklady povinné školní docházky ODKLADY 2013 Příjmení Jméno 1. Bendlová Eliška 2. Beran Radek 3. Bureš Patrik Jan 4. Česáková Elena 5. Dlouhá Sophia 6. Franěk Jakub 7. Kadeřávek Josef 8. Kolman Martin 9. Korčák Michal 10. Kožnar David 11. Krejčová Eliška 12. Malík Matyáš 13. Mecera Petr Ivo 14. Nováková Veronika 15. Pechánek Marek Matyáš 16. Stohr Richard 17. Šramlová Vanesa

22 18. Teš Jakub d) zpráva o přijatých na osmiletá gymnázia Jméno Bartoš Filip Pitka Eduard Ferencová Markéta Kyzivátová Adéla Šajnová Magdalena Zelená Štěpánka Šichová Anna Mandíková Eva Mandík Martin Janda Jakub Kořenovský Martin Jiránková Kateřina Větrovec Vojtěch Vokolková Klára Kadeřávek Jan Cingelová Simona Teichmanová Adéla Žertová Jana Malíčková Viktorie Kasíková Kristýna Gonzor Ondřej střední škola Gymnázium Čelákovice Gymnázium Brandýs n.l.

23 Bartošová Lucie Zajíc Jakub Hladká Gabriela Kučerová Apolena Gymnázium Nymburk Gmnázium Praha Celkem: 25 žáků Čelákovice - 14 Brandýs - 9 Nymburk - 1 Praha - 1 e) zpráva o vycházejících z 9. ročníků 9. A Blecha Matěj SOŠ chemická, Křemencova 12, Praha M/01 Aplikovaná chemie Braniš Matěj SOŠ pro administrativu EU, Lipí 1911, Praha 9-Horní Počernice M/01 Řízení lidských zdrojů Dosoudil Michal SPŠ dopravní, Masná 18, Praha M/01 Provoz a ekonomika dopravy Dressler Pavel SPŠ na Proseku, Novoborská 2, Praha M/01 Strojírenství Glauschová Tereza SZŠ a VOŠ zdravotnická, Ostrovní 20, Nymburk M/03 Asistent zubního technika Hejtík Filip SPŠ elektrotechnická F. Křižíka, Na Příkopě 16, Praha M/01 Informační technologie Henychová Anežka SZŠ Brandýs nad Labem, M/01 Agropodnikání Letenský Vladislav SOŠ, U Učiliště 1379, Čelákovice H/01 Truhlář Mamula Petr SOŠ chemická, Křemencova 12, Praha M/01 Aplikovaná chemie Matějková Monika Gymnázium,, U Libeňského zámku, Praha K/41 Gymnázium Pinc Zdeněk Sš hotelnictví a gastronomie Hotelu International, Koulova 15, Praha L/51 Gastronomie

24 Prel Jakub SPŠ na Proseku, Novoborská 2, Praha M/01 Dopravní prostředky Přívozníková Veronika SOŠ pro administrativu EU, Lipí 1911, Praha M/01 Právní administrativa Růžička Dominik SOŠ a SOU Neratovice, Školní M/01 Dopravní prostředky Slaná Kristýna Gymnázium Sázavská, Praha K/41 Gymnázium Šnajdrová SOŠ pro administrativu EU, Lipí 1911, Praha 9-Horní Veronika Počernice M/01 Řízení lidských zdrojů Telvák Radek Gymnázium Nymburk K/41 Gymnázium Unger Lukáš SOŠ technicko hospodářská, Poděbradská 179/1, Praha L/01 Mechanik elektrotechnik Vosmíková Klára SOU kadeřnické, Karlínské náměstí 8, Karlín, Praha H/01 Kadeřnice SOŠ a VOŠ prevence kriminality a krizového řízení, Vyskočilová Klára Hovorčovická 1281/11, Praha M/01 Bezpečnostně právní činnost 9. B Blümlová Jana SOU kadeřnické, Karlínské nám. 8/225, Praha 8 - Karlín H/01 kadeřník Holcmanová Nikola SŠ managementu a služeb, Schulhoffova 844, Praha H/01 kadeřník Jezdínský Daniel SOŠ a SOU stavební, Pražská 112, Kolín H/01 instalatér Jirková Dominika SOŠ a SOU Čelákovice M/01 sociální činnost Jursa Vít SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii H/01 elektromechanik pro stroje a zařízení Kácl Lukáš VOŠ a SPŠ dopravní, Masná 18, Praha M/01 provoz a ekonomika provozu Kratochvíl Josef SOŠ a SOU Čelákovice L/01 mechanik seřizovač - mechatronik Kvasnička Jakub VOŠ a SPŠ elektrotechnická F. Křižíka, Na Příkopě 16, Praha M/01 informační technologie Müllerová Veronika OA, Vinohradská 38, Praha M/02 obchodní akademie Papp Dominik SOŠ a SOU Čelákovice H/01 operátor skladování Radikovský Roman Gymnázium, Nad Štolou 1, Praha K/41 gymnázium Roušarová Kristýna Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/III M/01 hotelnictví Ryšavý Daniel SOŠ a SOU Čelákovice L/01 mechanik seřizovač - mechatronik Szabo Jan SOŠ stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha H/01 truhlář Šílová Lucie OA Lysá nad Labem, Komenského M/02 obchodní akademie Tomeček Ondřej SŠ technická, Zelený pruh 1294/50, Praha H/01 strojník

25 Vinklářová Vendula SOŠ mediální grafiky a tisku, Beranových 140, Praha 9 - Letňany 34-53M-/01 zpracování textu a obrazu Zima Aleš SOŠ a SOU Čelákovice L/01 mechanik seřizovač - mechatronik Zoubková Veronika Československá obchodní akademie, Resslova 8, Praha M/02 obchodní akademie 8.B 1. Janinda Dušan ISŠ Františka Melichara, Pražská 370,Brandýs nad Labem 6551E/01 stravovací a ubytovací služby 7.B 1. Krejčová Nikola SOU TOS Čelákovice 7. Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků, školní družina Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků jsou rozděleny do následujících kapitol: Srovnávání v oblasti vzdělávání (testy, olympiády, soutěže ) Volitelné předměty Pracovní činnosti Nabídka zájmových útvarů Školní družina Cizí jazyky Spolupráce s jinými subjekty

26 Srovnání v oblasti vzdělávání ředitelské prověrky SROVNÁVACÍ ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z PŘÍRODOPISU PRO 4. TŘÍDY 1. čtvrtletí: Sestavení písemné práce: Mgr. Syslová Lucie Čtvrtletí: první Vyhotovení: v jedné variantě Podklady: učebnice, pracovní sešit Hodnocení: bodové ohodnocení

27 Výsledky hodnocení v jednotlivých třídách 4.A 4.B 4.C 4.D Počet žáků ve třídě 21 % 22 % 22 % 22 % počet prací 18 85,71% 19 86,36% 18 81,82% 20 90,91% Hodnocení: ,33% 6 31,58% 8 44,44% 9 45,00% ,78% 10 52,63% 9 50,00% 7 35,00% ,33% 2 10,53% 1 5,56% 2 10,00% 4 1 5,56% 1 5,26% 0 0,00% 2 10,00% 5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Průměr na třídu 2,11 1,89 1,61 1,85 Výsledky hodnocení 4. ročník 4. ročník Celkový počet žáků 87 % Celkový počet prací 75 86,21% Hodnocení: ,67% ,33% ,67% 4 4 5,33% 5 0 0,00% Celkový průměr 1,87

28 4. čtvrtletí: Sestavení písemné práce: Mgr. Syslová Lucie Čtvrtletí: čtvrté Vyhotovení: ve 2 variantách Podklady: učebnice, pracovní sešit Hodnocení: bodové ohodnocení 4.A 4.C 4.D Počet žáků ve třídě 20 % % 22 % 22 % počet prací 17 85,00% 86,36% 20 90,91% 15 68,18% Hodnocení: ,18% 52,63% 13 65,00% 11 73,33% ,18% 42,11% 5 25,00% 2 13,33% ,65% 5,26% 2 10,00% 2 13,33% 4 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Průměr na třídu 1,76 1,45 1,40 4. ročník 86 %

29 71 82,56% 41 57,75% 22 30,99% 8 11,27% 0 0,00% 0 0,00% 1,54 SROVNÁVACÍ ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z PŘÍRODOPISU PRO 8. TŘÍDY 1. čtvrtletí: Sestavení písemné práce: Mgr. Pospíšilová Marie Čtvrtletí: první Vyhotovení: v jedné variantě Podklady: vlastní materiály Hodnocení: bodové ohodnocení Výsledky hodnocení v jednotlivých třídách 8.A 8.B Počet žáků ve třídě 22 % 21 % Počet prací 21 86,21% 18 93,10% Hodnocení: 1 0 0,00% 2 11,11%

30 2 9 42,86% 5 27,78% ,14% 11 61,11% 4 0 0,00% 0 0,00% 5 0 0,00% 0 0,00% Průměr na třídu 2,57 2,50 Výsledky hodnocení 8. ročník 8.ročník Celkový počet žáků 43 % Celkový počet prací 39 86,21% Hodnocení: 1 2 5,13% ,90% ,97% 4 0 0,00% 5 0 0,00% Průměr za 8. ročník 2,54 4. čtvrtletí: Sestavení písemné práce: Mgr. Pospíšilová Marie Čtvrtletí: čtvrté Vyhotovení: v jedné variantě Podklady: vlastní materiály Hodnocení: bodové ohodnocení

31 Výsledky hodnocení v jednotlivých třídách 8.A 8.B Počet žáků ve třídě 22 % 21 % Počet prací 21 86,21% 20 93,10% Hodnocení: ,81% 3 15,00% ,81% 10 50,00% ,10% 6 30,00% ,29% 1 5,00% 5 0 0,00% 0 0,00% Průměr za třídu 2,43 2,25 Výsledky hodnocení 8. ročník 8.ročník Celkový počet žáků 43 % Celkový počet prací 41 86,21% Hodnocení: ,51% ,59% ,15% 4 4 9,76%

32 5 0 0,00% Průměr za 8. ročník 2,34 Závěr: Ve školním roce 2012/13 jsme sledovali úroveň přírodovědné gramotnosti na 1. a 2. stupni, konkrétně ve 4. a 8. ročnících. Srovnávací práce byly vypracovány v souladu s ŠVP. Ve čtvrtých třídách se objevuje horší hodnocení ve třídě 4. A, následné hospitace ukázaly, že práce v této třídě je obtížnější s ohledem na složení žáků. Oba osmé ročníky nevykazují výrazné výkyvy, výsledky práce jsou srovnatelné. Ovšem průměrné hodnocení ředitelských prověrek 2,54, resp. 2,34 v osmých třídách je výzvou k zkvalitnění a zefektivnění práce s žáky. Bohužel, opět musím konstatovat, že výsledky na 2. stupni jsou ovlivněny především odlivem % žáků na osmiletá gymnázia na konci 5. ročníku. Naším úkolem je ukázat i průměrným žákům cestu k úspěchu: systémem doučování podporou projektového a skupinového vyučování systematickou prací s chybou a uplatňováním sebehodnocení žáků individuálním přístupem k žákům řídíme se vnitřní směrnicí eliminující možné stresory v práci neúspěšných žáků apod. Úloha školy v oblasti neúspěchu žáků je jen částí cesty k úspěchu, nutným předpokladem je především systematická práce rodiny, snaha dětí a spolupráce školy s rodiči, bez kterých by bylo snažení školy marné. Je nutné se smířit s tím, že neúspěšné děti byly, jsou a budou i přes veškerou snahu a nastavení popsaných principů a postupů. Olympiády, soutěže OLYMPIÁDY kolo účastník třída umístění český jazyk OK Matějková 9. A 7. místo matematika OK Nockin 8. B bez umístění anglický jazyk OK Žertová 1. stupeň místo Karásek I. kategorie 6. místo

33 Radikovský II. kategorie 9. místo biologická OK 6. a 7. třídy bez umístění chemická OK bez umístění logická olympiáda KK Hladká 5. třída 1. místo celostátní Hladká 5. třída místo OSTATNÍ SOUTĚŽE pythagoriáda OK Hladká 5. třída místo Kadeřávek 5. třída místo chemická soutěž 3.členné družstvo 9. třída 3. místo Macharův Brandýs recitační soutěž Fikáček 8. třída čestné uznání Přírodovědný klokan 8. a 9. třídy bez umístění SCIO eskalátor plošné testování 5. a 9. tříd Noc s Andersenem matematický klokan plošné testování žáků třídy, čtenářská gramotnost - výsledky přílohou výroční zprávy celostátní testování - výsledky přílohou výroční zprávy mezinárodní soutěž, tradiční účast žáků tříd výsledky přílohou výroční zprávy

34 Sportovní úspěchy jednotlivci 1. místo 2. místo 3. místo 4. místo OK in-line brusle 1 4 OK duatlon večerní běh vánoční přebory plavání vánoční laťka KK duatlon 1 Celkem: družstva 1. místo 2. místo 3. místo 4.místo OK atletický čtyřboj 1 OK florbal 1 OK McDonalds cup - 1. st. 1 OK Pohár Rozhlasu OK minikopaná 1 OK atletický víceboj 1. st. 1 Celkem: 3 3 2

35 Volitelné předměty VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2012 / 2013 Ročník Třída Předmět Vyučující Počet skupin Počet hodin SEDMÝ 7. AB Ruský a německý jazyk Špi, Mš, Ar AB Praktika z Př Pospíšilová 1 2 Praktika z F Imlaufová 1 2 Výtvarné techniky Keřtofová 1 2 OSMÝ 8. AB RJ Mš, Špi, Ar AB Fin. gramotnost Marek 1 2 Ch praktika Goliášová 1 2 Dílny SOU 1 2 DEVÁTÝ 9. AB Ruský a německý jazyk Mš, Ar, Špi AB Praktika z ekologie Špitálská 1 2 Základy admin. Michelčíková 1 2 Konverzace AJ Urbanová 1 2

36 Pracovní činnosti PRACOVNÍ ČINNOSTI 2012 / 2013 Třída Název PČ Vyučující Počet skupin Počet hodin 6.A 6.B Práce s počítačem Marek 1 2 Příprava pokrmů Goliášová 1 Práce s počítačem Marek 1 2 Příprava pokrmů Goliášová 1 7. A 7. B Práce s počítačem Marek 1 2 Příprava pokrmů Goliášová 1 Práce s počítačem Marek 1 2 Příprava pokrmů Goliášová 1 8. AB 8. AB Práce s počítačem Marek 1 2 Příprava pokrmů Marešová 1 Práce s počítačem Marek 1 2 Příprava pokrmů Marešová 1 9. AB 9. AB Základy administr. Marek 1 2 Péče o dítě Goliášová 1 Základy administr. Marek 1 2 Péče o dítě Goliášová 1

37 Zájmové útvary (kroužky) KROUŽKY ve šk. roce 2012 / 2013 den název kroužku třída vyučující čas Po Mažoretky dívky tř. J. Pítová 14,00-14,45 Počítače tř. J.Marek 13,40-15,15 Kroužek vybíjené tř. R. Michaliková 12,45-13,30 St Pěvecký kroužek 1. stupeň H. Kopecká 13,40-14,25 Anglický jazyk 5. tř. V. Michelčíková 13,40-14,25 Anglický jazyk tř. V. Michelčíková 14,30-15,15 Kroužek šachu a deskových her tř. P. Imlaufová M. Rychetský 14,00-15,30 Školní družina Ve školním roce bylo do školní družiny řádně zapsáno 230 dětí z tříd a byly rozděleny do osmi oddělení. Provoz školní družiny : hod. Dvě oddělení ranní družiny - první od hod. a druhé od hod. pro cca 50 žáků.

38 V průběhu roku pracovaly s dětmi tyto vychovatelky: 1.oddělení BERUŠKY vychovatelka Zdeňka Mucková 2.oddělení SLUNÍČKA vychovatelka Radka Hrušková 3.oddělení CHOBOTNICE vychovatelka Šárka Zumrová 4.oddělení MRAVENCI vychovatelka Renata Yagyaizu 5.oddělení ŽABIČKY vychovatelka Martina Hanžlíková 6.oddělení MOTÝLCI vychovatelka Hana Dozorcová 7.oddělení KOŤATA vychovatelka Markéta Dobružská 8.oddělení ŽELVIČKY vychovatelka Petra Kuželová a Jana Bukovská Během školního roku jsme pracovali podle ŠVP školní družiny a každá vychovatelka si vytvořila svůj roční plán, kde se střídaly činnosti odpočinková, rekreační, pracovní, výtvarná, hudební, přírodovědná, sportovní a příprava na vyučování. Od konce září byly v provozu tyto zájmové kroužky při ŠD: pondělí sportovní kroužek vaření Renata Yahyaoui úterý plavání Šárka Zumrová angličtina 1. třída Radka Hrušková angličtina 2. třída Radka Hrušková čtvrtek angličtina 1. třída Radka Hrušková angličtina 2. třída Radka Hrušková výtvarný kroužek Petra Kuželová Program jsme dětem v průběhu roku zpestřili několika akcemi. Kromě klasických činností jsme uspořádali několik celoodpoledních výletů. Navštívili jsme Western club v Lysé nad Labem středisko jezdecké turistiky a hypoterapie, Cinestar Praha (pohádka Zvonilka), Čechvou stodolu v Bukové u Příbrami (vánoční výlet), pražskou ZOO.

39 V obou pololetích pracovaly vychovatelky na následujících projektech: Zdeňka Mucková Šárka Zumrová Renata Yahyaoui Martina Hanžlíková Hana Dozorcová Petra Kuželová celodružinová soutěž ve školní jídelně kroužky ve školní družině, jejich prezentace- PC, nástěnky vánoční jarmark, zajištění celé akce mikulášská nadílka, zajištění celé akce celodružinová sporovní soutěž celodružinováí soutěž ve školní jídelně Vyhodnocení: Zdeňka Mucková Šárka Zumrová Renata Yahyaoui Martina Hanžlíková Hana Dozorcová Petra Kuželová oslava MDD, letní výzdoba ŠD velikonoční jarmárek, zajištění celé akce celodružinová soutěž ve školní jídelně Rej čarodějnic - zajištění celé akce soutěž O nejhezčí velikonocní vajíčko, velikonoční výzdoba celodružinová soutěž ve školní jídelně Vyhodnocení: Největší úspěch mezi dětmi zaznamenala Mikulášská nadílka, vánoční posezení, pálení čarodějnic a oslav MDD. Během roku se z části vybraných příspěvků nakupovaly výtvarné pomůcky, odměny do soutěží a hry a sportovní vybavení dětem do jednotlivých oddělení. Školní rok byl zakončen v počtu 226 žáků.

40 Cizí jazyky VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ 2.st / 2013 ročník třída oddělení jazyk vyučuje hodin AJ AJ Urbanová,Goliášová B 2 AJ Michelčíková A A 1 AJ Urbanová 3 7.B 2 AJ AJ Michelčíková,Goliášová A 2 RJ NJ Špitálská,Arnoštová B 1 RJ Marešová :A 1 AJ Urbanová 3 8.B 1 AJ Urbanová 3 8.A 2 RJ / NJ Marešová,Arnoštová B 1 RJ Špitálská A 1 AJ Urbanová 3 9.B 1 AJ Urbanová 3 9.A 2 RJ NJ Špitálská, Arnoštová B 1 RJ Marešová 2 AJ 30 Rj 12 NJ 6 CELKEM 19 48

41 Spolupráce s jinými subjekty I nadále se nám v letošním roce dařila spolupráce s jinými subjekty, především z řad našeho města. Rozvíjeli jsme spolupráci s: - MDDM - Městským bazénem - s MěLK - s městským muzeem - s mateřským centrem - s jinými školskými subjekty ve městě druhá základní škola, mateřské školy. - školskou radou - sdružením rodičů - sponzory - neziskovými organizacemi v rámci charitativní pomoci dlouholetá spolupráce s občanským sdružením Život dětem. - v rámci E-Twinningu spolupráce se zahraničními školami. - s Policií ČR - se středověkou vesničkou Botanicus - se ZOO Praha sponzoři zvířete - spolupráce v oblasti EVVO viz oddíl 9 Enviromentální výchova 8. Údaje o prevenci patologických jevů Základním principem primární prevence je předcházení rizikových jevů v chování žáků. Spolupracujeme se zřizovatelem, OSPOD, Policií ČR, sdružením rodičů, školskou radou a ostatními subjekty. Témata prevence byla zpracována předmětovými komisemi jednotlivých předmětů a jsou součástí ŠVP. Zaměřujeme se především na prevenci šikany, kyberšikany a násilných činů, zamezení styku s návykovými látkami. Dalším rizikovým faktorem je neomluvená absence. Škola provádí důsledně pravidelnou kontrolu docházky žáků, aby tento problém co nejvíce eliminovala Řídíme se Krizovým plánem školy dle článku 5 Vyhlášky č /2008 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a školských zařízení, který v srpnu 2012 schválila pedagogická rada a od je jako směrnice č. 55/12 společně se Školním programem proti šikanování (opět čl. 5 výše citovaného metodického pokynu) součástí školního řádu i minimálního programu protidrogové prevence..

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m 1 Nováková Lucie 15 Čelákovice 20,0 2 Štefíková Silvie 7 Milovice 23,4 3 Kalinová Ella 23 Čelákovice 24,7 4 Uhrová Nela 12 Čelákovice - 5 Bohuslavová Aneta 14 Čelákovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Umístění školy Základní škola je jednou ze základních škol v Praze 1. Do školy jsou od školního roku 2000/2001 integrováni žáci se speciálními vzdělávacími

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006. Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006. Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, 198 00 Praha 9 Černý Most Identifikátor školy: 600 040 577 Termín konání

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY. 2. Hlavní úkoly školního roku. 1. Řízení a organizace. školní rok 2012/2013. 1. Řízení a organizace. 1.1. Organizační schéma školy

PLÁN PRÁCE ŠKOLY. 2. Hlavní úkoly školního roku. 1. Řízení a organizace. školní rok 2012/2013. 1. Řízení a organizace. 1.1. Organizační schéma školy PLÁN PRÁCE ŠKOLY školní rok 2012/2013 Mgr. Miroslav Kettner ředitel školy OBSAH: 1. Řízení a organizace 1.1 Organizační schéma školy 1.2 Vzdělávací program 1.3 Plán porad 1.4 Třídní schůzky 1.5 Přidělení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Ředitelka školy (statutární orgán): Zástupce statutárního

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Řízení školy - rozdělení úkolů :

Řízení školy - rozdělení úkolů : 1 Řízení školy - rozdělení úkolů : Ředitel školy: Jan Mužík kontrola práce a plnění povinností všech pedagogických a správních zaměstnanců návrhy, schvalování, krácení a odebírání osobních příplatků a

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2092/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2092/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2092/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 ŠKOLA BEZ HRANIC PRACOVNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2015/2016 Tento plán je přílohou koncepce školy na roky 2015 2018. Projednáno na pedagogické radě školy 31.

Více

Vážení rodiče, 1. Několik informací o škole

Vážení rodiče, 1. Několik informací o škole Vážení rodiče, jsme rádi, že Vaše dítě navštěvuje naši školu. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před zahájením školního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více