VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-18-VYROBNI PROCES. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-18-VYROBNI PROCES. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno"

Transkript

1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-18-VYROBNI PROCES Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Jiří Zinek Systém managementu kvality 3. ročník Datum tvorby 24. srpna 2012 Anotace Analýza způsobilosti strojního zařízení. Způsobilost procesu. Postup zjišťování způsobilosti. Podpůrné učivo. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Normální a zvláštní (významné a kritické) znaky Normální znaky N Jsou to znaky produktu nebo procesu, které nemají rozhodující vliv na bezpečnost produktu a nemusí být ve shodě se zákonnými předpisy. Normální znaky jsou uplatňovány zejména u výroby dílů a konstrukčních skupin tak, aby byla zaručena bezproblémová montážní schopnost. Normální znaky se stanovují interně předem.

3 Významné (signifikantní) znaky S Významné (signifikantní) znaky S jsou znaky produktu nebo procesu, které mají rozhodující vliv na spokojenost zákazníka s výrobkem ve vztahu se snadností montáže, s funkčností, konstrukcí a provedením. Vyžadují použití regulačních diagramů pro kontrolu měřením (variabilní znaky) a pro kontrolu srovnáváním (atributivní znaky). Významné znaky stanovuje, případně potvrzuje zákazník a to vždy předem.

4 Kritické znaky D (pro USA C) Kritické znaky jsou znaky produktu, nebo procesu, které mají zásadní vliv na jeho bezpečnost, nebo na zjištění shody se zákonnými předpisy (například: hořlavost, ochrana cestujících ve vozidle, řiditelnost vozidla, reakce brzd apod.). U těchto znaků je vyžadována 100% kontrola, zejména pro měřitelné (variabilní) znaky. Zákazník kritické znaky předem stanovuje, případně je předem potvrzuje.

5 V rámci firmy se používá anglického značení tj. N (pro normální znaky), SC (pro významné znaky) a CC (pro kritické znaky). Za kritické znaky se považují i znaky označené písmene D což označuje díly se zvláštními požadavky na archivaci dokumentace.

6 Krátkodobá analýza způsobilosti strojního zařízení (C mk ) Krátkodobá analýza způsobilosti stroje se využívá při přejímce výrobního zařízení, a proto se také nazývá analýza způsobilosti stroje. Prověřování způsobilosti stroje slouží pro kvantifikaci schopností nových nebo upravených strojů a provozních prostředků ovlivňujících produkt. Zkouška: jedna výběrová kontrola minimálně 50 dílů.

7 Minimální požadavky na způsobilost strojního zařízení jsou C mk 1,67, pokud zákazník nestanovil jinak. Minimálním požadavkem pro nástroj je C mk 2,00 Předběžná dosažená způsobilost procesu (P pk ) Předběžná analýza způsobilosti procesu je krátkodobé prověřování s cílem zjistit, zda proces splňuje požadavky procesu na dodržení stanovených výrobních parametrů pro sériovou výrobu.

8 Zkouška: minimální doba sledování po dobu dvaceti pracovních dnů a minimálně dvacet provedených výběrových kontrol po třech až pěti dílech. Minimální požadavek na předběžnou způsobilost procesu P pk 1,67, pokud zákazník nestanoví jiný požadavek.

9 Dlouhodobá způsobilost procesu (C pk ) u stabilních procesů Dlouhodobá analýza stabilního výrobního procesu představuje dlouhodobé vyšetřování procesu s cílem zjistit trvalou způsobilost procesu při vzájemném působení pracovníků, strojů, zařízení materiálu a pracovního prostředí. Zde jsou požadovány minimální požadavky na způsobilost C pk 1,33, pokud zákazník nestanoví jiný požadavek.

10 Trvale nestabilní procesy Pro trvale nestabilní procesy, které však probíhají uvnitř mezních hodnot daných specifikací a mohou být časově ohodnoceny, se vyžaduje P pk 1,67. Jiná než normální rozdělení hodnot Pro jiná než normální rozdělení hodnot se používá vyhodnocovací metoda daná počtem neshodných dílů v milionu vyrobených dílů (značení ppm).

11 Standardní procesy Standardními procesy, v rámci firmy, jsou standardní a zvládnuté procesy, u nichž jsou k dispozici důkazy o jejich způsobilosti.

12 9.2.7 Popis postupu V technicko-organizačním postupu TOP Zásady statistické regulace procesu (SCP) jsou stanoveny způsoby postupu pro zjišťování způsobilosti výrobního zařízení a předběžné a dlouhodobé způsobilosti výrobního procesu.

13 Použitá literatura: ČSN EN ISO Systémy managementu kvality: Základní principy a slovník. Praha: Český normalizační institut, Dostupné z: placený přístup. ČSN EN ISO Systémy managementu kvality: Požadavky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Dostupné z: placený přístup. ČSN EN ISO Řízení udržitelného úspěchu organizace: Přístup managementu kvality. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Dostupné z: placený přístup. ČSN ISO Statistika-Slovník a značky: Část 1: Obecné statistické termíny a termíny používané v pravděpodobnosti. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Dostupné z: placený přístup. ČSN ISO Statistika-Slovník a značky: Část 2: Aplikovaná statistika. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Dostupné z: placený přístup.