Život MNICHOVIC 8/2008. Zahájení nového školního roku ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH. 1. Zahájení školního roku...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Život MNICHOVIC 8/2008. Zahájení nového školního roku ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH. 1. Zahájení školního roku..."

Transkript

1 Život 8/2008 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník IL OBSAH Zahájení nového školního roku 1. Zahájení školního roku Po stopách kocoura Mikeše Slovo redakce Radio Blaník Mariánská pouť Z výborů a komisí Z činnosti města a MěÚ Volby Výzva MAS České dráhy IV. koridor Turistické informační centrum Kultura, akce, občanská sdružení Rockování Mateřská škola Základní škola Od našich básníků a spisovatelů Naše okolí a životní prostředí Mnichovický Oktoberfest Naše církve Zvířata kolem nás Z historie září Další z historie Něco ohledně stravy Napsali jste nám Sport Reklamy Společenská kronika září, které letos připadlo zrovna na pondělí, byl zahájen nový školní rok 2008/2009 jak v základní tak i mateřské škole. Děti se na něj jistě, po dvouměsíčním volnu, již těšily zvláště asi prvňáčci. Starosta města spolu s tajemnicí MěÚ se jako každý rok zúčastnili zahájení nového školního roku. Jako dárek města byl potom slavnostně otevřen nový semafor na křižovatce ulic Ondřejovská a Bezručova. Tento dárek školákům mohlo město realizovat díky spolupráci s Krajským úřadem středočeského kraje (na základě poskytnuté dotace, viz přiložené oznámení). Tento semafor - světelná signalizace přechodu pro chodce především zvýší bezpečnost dětí při přecházení frekventované vozovky v Ondřejovské ulici. Řízení silničního provozu v Ondřejovské ulici podstatně zvýší jejich bezpečnost, ale i bezpečnost ostatních občanů, ať již navštěvujících obchody nebo jdoucích ke škole. Často to totiž v Pražské a Ondřejovské ulici vypadá jako na závodní dráze, bohužel Policie ČR se zatím v Mnichovicích moc neukazuje. RNDr. Jiří Mareš za redakci ŽM 26. Výlukový jízdní řád...31 Starosta města Ing. Petr Schneider a tajemnice MěÚ Miroslava Vojtíšková u nového světelného semaforu přechodu pro chodce v Ondřejovské ulici. 1

2 Život Mnichovic Po stopách kocoura Mikeše 2

3 8/2008 Turistická známka pochodu Po stopách kocoura Mikeše. Tento pochod je uveden i v akcích pořádaných mezinárodní organizaci pro lidový sport IVV (Internationaler VolkssportVerband). Mapa s vyznačením jednotlivých tras pochodu Po stopách kocoura Mikeše. Návrh potisku na tričko k pochodu Po stopách kocoura Mikeše. Slovo redakce Vážení občané našeho města, v zářijovém čísle ŽM především najdete informace o akcích jako je pochod Po stopách kocoura Mikeše, který se koná v sobotu 20. září a o Mariánské pouti Rádia Blaník, která bude o týden dříve v sobotu 13. září. Na svátek sv. Václava 28. září a o den dříve se můžete zúčastnit na Mnichovickém Oktoberfestu na Šibeničním vrchu. Na úplném konci prázdnin se v sobotu 30. srpna konalo v Open-areálu Halašák Rockování. Dále jsou zde také obvyklé rubriky jako z činnosti města a MěÚ, reklamy, ale i další informace z kulturního dění v našem městě. 1. září děti opět zamíří do školních lavic. Jako dárek pro jejich větší bezpečnost jim město, ve spolupráci s Krajským úřadem středočeského kraje, mohlo dát instalovat světelný semafor pro přechod přes Ondřejovskou ulici do ulice Bezručova, která vede ke škole. Uveřejňujeme zde i kritické příspěvky, které došly na naši adresu, ale nejenom na ni, míří i k jiným orgánům a organizacím. Došla nám také odpověď na naši otázku o jaké velehory se jedná na snímku na poslední straně minulého čísla ŽM. Náruživá turistka paní Milena Vorlová z chaty v Horské ulici správně odpověděla, že se jedná o Krásnou horu (519,6 m) a o Čerčanský Chlum (529,8 m). Děkujeme Vám za Váš zájem o ŽM, o dění v našem městě a jeho okolí, pište nám nebo posílejte příspěvky na naši elektronickou adresu: nebo zanechte své písemné příspěvky v turistickém informačním centru města. Hezký slunný podzim, dětem úspěchy ve škole přeje za redakci ŽM RNDr. Jiří Mareš šéfredaktor ŽM 3

4 Život Mnichovic Rádio Blaník - Mariánská pouť Mariánská pouť Rádia BLANÍK Mnichovice V letošním roce se tradiční Mariánská pouť Rádia Blaník bude konat v soboru 13. září. Program je uveden na přiloženém plakátu akce. Na náměstí bude i letos řada stánků, atrakcí a nově i bohatý doprovodný program od Rádia BLANÍK. Hlavní program začne v hodin, vystoupí mj. skupina Keks, Josef Vágner či Lenka Dusilová a Projekt 76. Srdečně Vás, občany Mnichovic, ale i další, zveme na poslední pouť Rádia Blaník v letošním roce. Vláďa Slezák Rádio Blaník Štěpán Kojan a Petr Dudík zpěváci skupiny KEKS Josef Vágner - loňský objev Českého slavíka Sličné zpěvačky ze skupiny K2 Diváci na loňské Mariánské pouti Rádia Blaník v Mnichovicích Z výborů a komisí Zpráva z červnového zasedání komise pro rozvoj města a životní prostředí Komise se kromě kontroly všech probíhajících procesů tentokrát zaměřila na řešení komplexnosti sběru odpadů v Mnichovicích. Doporučila pak vedení města a Veřejným službám města zpracovat a podat projekt v rámci Operativních projektů životního prostředí 4

5 8/2008 (OPŽP), který by komplexnost odpadového hospodářství řešil. Na základě této iniciativy začali připravovat pan Čánský, vedoucí Veřejných služeb města a tajemnice MěÚ paní Vojtíšková podání projektu do 5. výzvy Prioritní osy 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a omezování průmyslového znečištění, oblast podpory 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady. Projekt by měl pokrýt komplexní řešení sběru a následného zpracování všech druhů odpadů, ale především: - rozšíření počtu sběrných míst - rozšíření sběrných nádob a sběr tetrapak obalů - rozšíření sběru odpadů o zelený odpad - zpracování zeleného odpadu v kompostárně. Projekt má termín odevzdání počátkem října, pak budete v ŽM o této žhavé problematice autory projektu podrobněji informováni. Ing. Magda Třebická předsedkyně komise pro Rozvoj města a životní prostředí Výzva kontrolního výboru Vážení občané, kontrolní výbor (KV) hledá nové členy k provádění zejména řádných kontrol podle zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, v platném znění a v souladu se schváleným kontrolním řádem města Mnichovice. Z činnosti Města a MěÚ Jedná se zejména o kontroly příspěvkových organizací a legislativní pomoc. Kontroly se odehrávají v rámci obvyklé pracovní doby bez nároku na odměnu. Mimo plán řádných kontrol může být ze strany kontrolních orgánů iniciováno provedení mimořádných kontrol v souvislosti s jejich aktuálními potřebami a potřebami města. Kdo by měl zájem stát se členem Kontrolního výboru města, prosím kontaktujte mne na jednání Zastupitelstva nebo zašlete na Přeji Vám hezké doznívající letní dny. Michal Jirásek předseda KV Zpráva o činnosti Města a Městského úřadu v Mnichovicích za uplynulé období V měsíci červenci a srpnu 2008 Konaly se porady vedení za účasti: starosty, tajemnice, vedoucí stavebního úřadu a vedoucího veřejných služeb. Na základě smluvního vztahu mezi městem Mnichovice a firmou AŽD byla zahájena realizace světelného semaforu u ZŠ v Mnichovicích u Požárního domu. Na MěÚ Mnichovice se uskutečnilo jednání se zástupci města a ČD ve věci plánované výstavby železničního koridoru. Zástupci města jednali s představiteli obuvnického družstva Snaha v Mnichovicích o termínu a způsobu odkoupení objektu a pozemků na Masarykově náměstí v Mnichovicích, které jsou ve vlastnictví družstva a zároveň zástupci města jednali s bankovními ústavy o možném úvěru na odkup objektu a pozemků. Starosta města spolu s tajemnicí popřáli občanům města k významným životním jubileím a předali jim dárky. Starosta města zahájil vernisáž výstavy k výročí 150. let narození, profesora Dr. Josefa Velenovského, která je umístěna ve výstavní expozici TIC Mnichovice. Město Mnichovice jednalo se zástupci ČIŽP a Krajské hygienické stanice o získání souhlasného stanovisko k závěrečnému vyúčtování akcí Vodovod ve městě Mnichovice a Kanalizace Mnichovice předloženému EU a SFŽP ČR. Město Mnichovice uzavřelo smlouvu na realizaci střechy na Požárním domě v Mnichovicích. Město Mnichovice zadalo realizaci asfaltových povrchů v Mnichovicích (ulice Závěrka, Úzká, k ČOV, Kunická, Jiráskova atd.) Město podalo dovolání na KÚSK a MPSV k možnému získání dotace na zajištění pečovatelských služeb v roce Tajemnice MěÚ Mnichovice se zúčastnila semináře na přípravu projektů a vyplňování žádostí do programu Leader pořádaným MAS Říčansko. Město dokončilo poslední vodovodní a kanalizační přípojky v lokalitách s ohledem na uzavřené smluvní vztahy s občany města (V Oboře, ulice Nová, Sokolská). Město Mnichovice zadalo osazení nového dopravního značení na základě schváleného stanovení v ulici Husova, Pražská a osazení zrcadla na Myšlíně. Město projednalo na MěÚ Říčany termín schválení nového Povodňového plánu a dalších vodoprávních opatření. Starosta města se zúčastnil jednání Krajského úřadu SK ohledně plánované trasy dálnice D3: České Budějovice Praha. Starosta města se zúčastnil Valné hromady Svazku obcí Region Jih. Město Mnichovice se zapojilo do projektu s podporou Evropské unie, zlepšování kvality služeb pro cyklisty a propagaci města a uzavřelo smlouvu o partnerství k získání bezplatné certifikace našeho Turistického informačního centra a známky kvality Cyklisté vítáni. Ing. Petr Schneider starosta města Mnichovice Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Holý držák na nový odpadkový koš v ulici Sportovní hádejte, kolik dní tam vydržel? 5

6 Život Mnichovic Květinové kolo v zeleném pásu na náměstí Opravená komunikace v Jiráskově ulici u restaurace a hotelu U dvou pštrosů Úzké hrdlo v Husově ulici a nové značení u obchodního domu Mnich a okolo Vojířů Nové značení autobusové zastávky v Pražské ulici u zdravotního střediska MĚSTO MNICHOVICE oznamuje vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí odboru Stavebního úřadu MěÚ Mnichovice v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn a předpisů MÍSTO VÝKONU FUNKCE: Městský úřad Mnichovice, Masarykovo náměstí 83 budova B, Mnichovice PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH PRACOVNÍ ČINNOSTI: koordinace a usměrňování výkonu státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: 10 11/2008 PRACOVNÍ POMĚR: na dobu neurčitou PRACOVNÍ ÚVAZEK: 1,0 PLATOVÉ PODMÍNKY: 10. platová třída řídí se dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších změn a předpisů. Platový stupeň bude stanoven dle započitatelné délky dosavadní praxe. Požadavky: Splnění povinností dle 6 odst. 4 a předpokladů dle 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. 6

7 8/2008 JINÉ POŽADAVKY PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU ODPOVÍDAJÍCÍ POVAZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI, KTEROU MÁ UCHAZEČ VYKONÁVAT: vzdělání VŠ - stavebního či příbuzného směru základní orientace v právních předpisech (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) zkušenosti s vedením pracovního týmu komunikační schopnosti a profesionální vystupování aktivní přístup k práci schopnost jednat s lidmi organizační schopnosti velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC řidičský průkaz skupiny B Výhodou: praxe ve veřejné správě absolvování zvláštní odborná způsobilost na úseku stavebního řádu PŘIHLÁŠKA UCHAZEČE MUSÍ OBSAHOVAT TYTO NÁLEŽITOSTI: jméno, příjmení a titul uchazeče datum a místo narození uchazeče státní příslušnost uchazeče místo trvalého pobytu uchazeče číslo občanského průkazu uchazeče datum a podpis uchazeče. K PŘIHLÁŠCE JE NUTNO DOLOŽIT : strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání negativní lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na uchazeče narozené po ), nebo čestné prohlášení doklad o zdravotní způsobilosti LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY A ADRESA K ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠEK: Přihlášky v zalepené obálce s heslem Neotvírat výběrové řízení vedoucí stavebního úřadu je nutno zaslat nebo osobně doručit na Městský úřad Mnichovice, Masarykovo nám. 83, Mnichovice s datem nejpozději do do hod. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče bez udání důvodů. V Mnichovicích dne Zveřejněno: Sejmuto: Miroslava Vojtíšková v. r. tajemnice MěÚ Mnichovice Volby 2008 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Městský úřad Mnichovice Vás tímto informuje o konání nadcházejících voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje, které prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím č. 262/2008, a stanovil dny jejich konání na pátek 17. října a sobotu 18. října Nadcházející volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se budou konat v našem městě ve čtyřech stálých volebních okrscích. Starosta města v souladu s 15 písm.c) zákona 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů stanovil pro nadcházející volby minimální počet členů okrskové volební komise takto: Volební okrsek č. 1 Informační centrum Mnichovice, Masarykovo náměstí 83 Volební okrsek č. 2 Čeřovka, Pražská 133 Volební okrsek č. 3 Hasičský dům, Božkov čp. 45 Volební okrsek č. 4 Hotel Myšlín, čp členů (včetně zapisovatele) 6 členů (včetně zapisovatele) 4 členové (včetně zapisovatele) 4 členové (včetně zapisovatele) Upozorňujeme na delegování členů do okrskových volebních komisí: každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb, jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se do Zastupitelstva Středočeského kraje volí delegováním se rozumí doručení seznamu starostovi města seznam musí obsahovat jméno a příjmení datum narození místo, kde je člen, popřípadě náhradník přihlášen k trvalému pobytu podpis zmocněnce volební strany, může obsahovat i údaj, do které okreskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Průběžně Vás prostřednictvím úřední desky MěÚ Mnichovice na Masarykově náměstí (vedle budovy MěÚ) a elektronické úřední desky budeme seznamovat s důležitými informacemi, které se týkají nadcházejících voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje. V případě jakýchkoliv nejasností nebo žádostí v záležitosti těchto voleb obracejte se na pověřené pracovnice MěÚ Mnichovice: paní Ivanu Kuklovou a paní Evu Kerbicovou, tel: (306), které Vám rády poradí a pomohou. Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice MěO M O KDU-ČSL KDU- SL Mnichovice si si vás vás op t opět dovoluje dovoluje pozvat již pozvat na již na 6. Kavárnu 6. Kavárnu KDU-ČSL, která SL se, která koná se koná dne dne 18. září 2008 v zá í 200 hodin 8 v v Informačním hodin v Informa ním centru centru v Mnichovicích. v Hosty naší naší besedy besedy budou budou kandidáti kandidáti KDU- SL KDU-ČSL v podzimních v volbách podzimních volbách: statutární zástupce a náměstek hejtmana pro : statutární zástupce a nám stek hejtmana pro sociální v ci, protidrogovou tématiku a národnostní menšiny St edo eského kraje pan Mgr. Josef Vacek a sociální věci, starosta protidrogovou m styse Senomaty tématiku pan Mgr. a Tomáš národnostní Valer. menšiny Na Středočeského posezení s vámi p i kraje šálku kávy pan a Mgr. setkání Josef zajímavými Vacek hos a starosta ty se t ší městyse Senomaty Mgr. pan Miroslav Mgr. Tomáš Rovenský Valer. Na posezení s vámi při šálku kávy a setkání se zajímavými hosty se těší Mgr. Miroslav Rovenský 7

8 Život Mnichovic Redakce ŽM vyzývá místní buňky politických stran a hnutí kandidujících ve volbách do Zastupitelstva středočeského kraje, aby nás seznámily s jejich programem, případně i s tím co se jejich současným zastupitelům podařilo zrealizovat a co ne. Stručnou VÝZVA informaci v rozsahu maximálně ¾ stránky A4 na počítači pošlete em do uzávěrky dalšího čísla ŽM, tj. do na adresu RNDr. Jiří Mareš za redakci ŽM Výzva MAS MAS Říčansko vyhlašuje 1. výzvu projektů MAS Říčansko, iniciativa sdružující obce a ostatní subjekty a zájemce v oblasti, získala finanční prostředky ve Strategické iniciativě Leader, směřující především ke zkvalitnění života v regionu ve smyslu zlepšení ekologických podmínek, ale i k celkovému zlepšení života. 1. výzva, právě vyhlášená, končící v září 2008, vyzývá k podávání projektů v oblasti FICHE 3, tzn. Integrovaný rozvoj obcí celkový vzhled obcí a kvalita života. Hlavní sledovaný cíl je Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech typy aktivit, na které doporučuji se zaměřit jsou Obnova veřejných prostranství, včetně osazení mobiliářem, dále pak Výsadba zeleně, parkové úpravy. Tomuto zadání zcela odpovídá již připravený projekt Společnosti pro aktivní rodinu (SpAR), který sleduje rekonstrukci zastaralého parku J. Holíka mezi ulicemi Švermova a Kunická. Hlavním cílem, cituji zadání projektu je vybudování a zvelebení veřejného prostranství.jako místa setkávání místní komunity (setkávání a odpočinek občanů a rodičů s dětmi). Park je v současné době již dlouho v nevyhovujícím stavu, téměř neplní svůj původní účel oddychového, relaxačního a herního prostoru. Doporučuji proto přihlásit již připravený projekt, zcela naplňující obsah výzvy, do 1. výzvy MAS Říčansko. Mnichovice tak získají kvalitní, moderní místo pro realizaci oddychu všech věkových kategorií. Ing. Magdalena Třebická Návrh na obnovu parku J. Holíka v Kunické ulici 8

9 8/2008 České dráhy - IV koridor Informace z Generálního ředitelství Českých drah Další výlukový jízdní řád bude platit od do V této době se stavba IV. tranzitního koridoru dotkne již i katastru Mnichovic. Při této výluce dojde nejdříve k dokončení stanice Senohraby a od 22. září se začne s rekonstrukcí 1. traťové koleje Strančice - Senohraby (kolej po které se jezdí ve směru na Benešov). Dojde zde k vytrhání stávajícího železničního svršku, rekonstrukci železničního spodku, mostků, trakčního vedení, nástupišť na zastávkách a nakonec položení nového svršku. Nové zabezpečovací zařízení bude až v příštím roce. Jinak na Hlavním nádraží v Praze bude od postupně zahajován provoz na tzv. Novém spojení, na kterém budou moci vlaky jezdit z Hlavního nádraží do Libně po nové estakádě. K bude zprovozněna jedna kolej do Vysočan a k i druhá kolej by mělo dojít ke zprovoznění nové trati spojující Vysočany a Masarykovo nádraží. Jinak nástupiště č. 1 a 2 na Hlavním nádraží budou zprovozněna na konci listopadu, předpoklad je okolo Lukáš Landsinger systémový specialista Odbor řízení provozu a organizování drážní dopravy, odd.11/3 Generální ředitelství ČD Další informace o tom co se děje a co je hotové na stavbě IV. tranzitního koridoru Dobrý voják Švejk Z výslechu vojína Švejka na četnické stanici v Putimi: Kdyby, to jsou chyby, prostodušně odvětil Švejk a klidně snesl tázavý výraz v obličeji strážmistrově, kterému tak právě zas rozbolela hlava, že si nemohl vymyslit žádnou jinou otázku než tuto: Je to těžké fotografovat nádraží? Lehčí než co jiného, odvětil Švejk, poněvadž se to nehejbá a pořád to nádraží stojí na jednom místě a člověk mu nemusí říkat, aby se tvářilo příjemně. Strážmistr mohl tedy svůj raport doplnit: Zu dem Bericht, No 2172 melde ich.. Při stavbě IV. celoevropského tranzitního koridoru, původně dráze císaře Františka Josefa II., se s nádražími hýbe, ale kdyby jich Švejk používal tak by asi paní Mullerové, své posluhovačce, řekl: oni tam nahoře zapomněli na draze zaplacených nádražích udělat pro nás, pro obyčejné lidi, chráněné čekárničky, v zimě na nich mrzneme jako preclíci. Je to pravda, nádraží se fotografuje dobře, protože se nehýbe. V současnosti je hotovo nádraží v Říčanech (ne úplně, staví se tam kruhový východ na radešovické straně - téměř snad půjde do nebe), futuristické nádraží (kosmodrom) ve Strančicích a dokončuje se nádraží v Senohrabech. Na pražském hlavním nádraží (Hlavák - Wilsoňák) jsou téměř dokončeny třetí a čtvrté nástupiště, mohutně se pracuje na prvním a druhém nástupišti. A jak to vypadá v Mnichovicích, na našem katastru: zde začínají hlavní práce. Na posledních dvou stranách tohoto ŽM je uveřejněn výlukový jízdní řád naší příměstské linky S9, který bude platit v období Koncem září se má začít vytrhávat 1. traťová kolej, ve které se jezdí směr Benešov, což se nás podstatně dotkne. Pokud jezdíte vlakem vidíte, že první práce u nás již začaly. Jedná se o stavbu betonových patek ke sloupům pro elektrické vedení podél tratě a ve stanicích, stavbu budky pro automatiku na stanici v Mnichovicích, ale především o stavbu světelné signalizace na přejezdu na Božkov. Automatický přejezd je podstatně rychlejší než dřívější hradlo, kdy se telefonovalo ze stanice na stanici, že vlak se k nám již řítí. O tom jak rychle automatický přejezd funguje se můžete přesvědčit na předělaném přejezdu ve Strančicích, pokud jezdíte autobusem 490 nebo 494 do Strančic na nádraží, Závory se tam spustí těsně před průjezden vlaku a ihned se zvedají jakmile vlak odfrčí. Značná část našich občanů vlak používá, ale především pro ty, kteří jezdí vlakem jednou za uherský rok jsou výše uvedené informace doloženy fotkami. RNDr. Jiří Mareš Nové nádraží velkoměsta Říčany Futuristické nádraží (kosmodrom) v obci Strančice. V desítkách miliónů se nenašlo nic na kryté čekárny na nástupištích, aby lidé na nich nemuseli mrznout. Projíždějící vlak - mezinárodní express Jožo Plečnik Praha - Lublaň přes Linec 9

10 Život Mnichovic Nové nádraží v rekreační obci Senohraby Modernizace přejezdu na Božkov instalovaná signalizační světla Výstražná světla u přejezdu na nástupišti ve směru na Benešov Nové nástupiště č. 4 na Hlaváku (ještě se dodělává) Nové obchody v hale hlavního nádraží můžete zde nakoupit značkové oblečení a knihy První změna na stanici v Mnichovicích původní návěstidlo a nová budka pro automatizaci {(hradlař(ka) pak zde již nebudou} Z prací na rekonstrukci nástupišť č. 1 a 2 na Hlaváku Celkový pohled na rekonstruující se pražské Hlavní nádraží Hlavák Turistické informační centrum (TIC) Poděkování V úterý byla ve výstavní expozici informačního centra, zahájena výstava s názvem Prof. Dr. Josef Velenovský let od narození. Celou výstavu připravil a zahájil pan Karel Dražil, kterému touto cestou srdečně děkujeme. Tuto výstavu můžete navštívit do konce září v úředních hodinách TIC. Zdena a Martina Burianovy TIC Mnichovice Z výstavy o profesoru J. Velenovském 10

11 8/2008 Nové hrnky s Ladovými motivy (kupujte - série je omezená na 200 kusů od každého motivu) Hrnečky Pokud budete chtít udělat radost sobě nebo svým blízkým nějakým hezkým originálním dárkem, můžete si přijít vybrat některý z těchto druhů hrnečků. Do sady Ladových hrnečků přibyl, v pořadí již čtvrtý motiv, sáňkovačka. K hrnečku Mnichovice - náměstí přibyl motiv Mnichovice - Starý pivovar. Oba motivy jsou podle návrhu pana Antonína Marečka. Všechny hrnečky koupíte za 120,- Kč. Zdena a Martina Burianovy TIC Mnichovice Nové hrnky s mnichovickými motivy od pana Antonína Marečka Vybrali jsme pro vás tipy z Přehledu kulturních pořadů v Praze na návštěvu vybraných muzeí, galerií, památek a výstav, ve kterých je v určité dny vstup zdarma: České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1, bývalý barokní kostel sv. Máří Magdaleny každý první čtvrtek v měsíci od do hod Atelier a galerie Flora, Přemyslovská 29, Praha 3 otevřeno út, st hod čt hod pá hod výstava: Jitka Šedová: Léto v šatníku autorské originály oděvní výtvarnice Ondřej Vaněk Fotofikce digitální obrazy velkoplošný tisk na malířském plátně. Geografická knihovna PřF UK, Albertov 6, Praha 2 Otevřeno po pá hod Výstava: Suburbanizace.cz bydlím v satelitním městečku výstava zachycuje výstavbu, osidlování, každodenní život a dopady procesu suburbanizace v České republice (do ) Jižní zahrady Pražského hradu, zahrada Na Valech, vstup ze 3. nádvoří Pražského hradu, Praha 1 Hradčany Otevřeno denně hod Výstava: Václav Chochola: Noční chodec/night Walker cyklus fotografií Václava Chocholy ze sbírky PPF (od do ) Lobkovický palác výstavní sál Národního muzea, Pražský hrad, Jiřská 3, Praha 1 každou první středu v měsíci vstup zdarma od hod Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8 každý první čtvrtek v měsíci otevřeno do hod vstupné pro žáky, studenty a seniory zdarma, ostatní 1,- Kč Muzeum Kampa, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1 Otevřeno denně hod Každou první středu vstup do stálé expozice zdarma Národní galerie v Praze, Staroměstské nám. 12, Praha 1 každou první středu v měsíci od do hod (platí do stálých expozic a na výstavy) Národní muzeum, Václavské nám. 68, Praha 1 každé první pondělí v měsíci Národní zemědělské muzeum Praha, Kostelní 44, Praha 7 Každou první středu v měsíci je vstup volný od do hod Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské nám. 1, Praha 1 každý první pátek v měsíci od do hod Plynárenské muzeum, U Plynárny 500, Praha 4 expozice je přístupná po celý rok pouze po předchozím objednání na tel.: nebo Stálá expozice: Počátky a vývoj plynárenství v Čechách i ve světě Modely výrobních zařízení a plynojemů Staré plynové spotřebiče Staroměstská radnice sál architektů, Staroměstské nám. 1 (4. patro, vchod přes turistické informace), Praha 1 Otevřeno: Po hod Út Ne hod Expozice: Model hl. m. Prahy z konce 20. století, stálá expozice části nového modelu Prahy v měřítku 1:1000 Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 17. listopadu 2, Praha 1 každé úterý od hod Martina Burianová TIC Mnichovice 11

12 Život Mnichovic Kultura, akce, občanská sdružení V Mnichovicích ve dnech se natáčela pohádka Kouzla králů Hrad Kost v Českém ráji V Mnichovicích, na zámku Žleby a na hradě Kost se v srpnu a září natáčí velká pohádka Zdeňka Zelenky Kouzla králů. Režisér, který je zároveň autorem scénáře, rozehrává svůj příběh ve dvou královstvích. V tom prvním vládne zlý král Vladan, který svými dobyvačnými válkami sužuje celou zemi. Druhé království je ukryto za velikým jezerem, panuje tu hodný král Dobromil a lidé se tu mají jako v pohádce. Nedotknutelnost tohoto království prý zaručuje kouzlo skryté ve vzácném šperku, rubínovém srdci. A právě o ně začne usilovat královna ohně, která touží zvítězit ve věčném sporu se svou sestrou královnou vod. Aby přinutila krále vzdát se srdce, začaruje jeho dceru Marianu v ohnivý plamen. Protože žádný z mladíků Dobromilova království nemá dost odvahy, aby Marianu vysvobodil, Dobromil se pomocí kouzelného prstenu přenese do Vladanovy říše, aby tam našel nějakého statečného mládence. A jednoho skutečně objeví: jmenuje se Tadeáš, má pro strach uděláno a navíc ho nikdy neopouští dobrá nálada. Tadeáš princeznu skutečně vysvobodí a jak se dalo čekat, líbí se nejen ona jemu, ale i on jí. Ale radost z vítězství nad královnou ohně netrvá dlouho. Když se Tadeáš vrací domů pro své rodiče, aby je přivedl na svatbu, čekají na něj královi vojáci, hladomorna a navíc přijde o kouzelný prsten, jediný způsob, jak se dostat zpátky ke své milované Marianě. A královna ohně se svým novým spojencem už mají připravený plán, který má umožnit Vladanovi ovládnout celou Dobromilovu říši a jí konečně získat vytoužený šperk. Jenže Tadeáš se nevzdává... Pohádku uvede Česká televize o letošních Vánocích. Scénář a režie: Zdeněk Zelenka. Dramaturgie: Barbara Johnsonová. Kamera: Pavel Berkovič. Hrají: Josef Abrhám, Libuše Šafránková, Martin Kraus, Petra Tenorová, Martin Dejdar, Jitka Schneiderová, Simona Postlerová, Michal Slaný, Filip Blažek, Svatopluk Skopal, Jitka Smutná a další. Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Obrazy akademické malířky DANY HLOBILOVÉ na Myšlíně. Dne zahájil PhDr. Martin Herda rozsáhlou výstavu díla Dany Hlobilové zkušené malířky, patřící ke generaci vstupující do výtvarného dění po r Jako mimořádně talentovaná byla ještě před ukončením středoškolského studia přijata do ateliéru prof. Hybala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde absolvovala v r u prof. Nováka. Společné foto z vernisáže obrazů akademické malířky Dany Hlobilové z v hotelu Myšlín na Myšlíně (fotografováno panem Jiří Vojzolou) V počátcích své umělecké dráhy se Dana jak krátce značí svá díla zaměřila na užité umění ve spojení s architektonickou interiérovou tvorbou. Vedle několika zdařilých týmových realizací (prodejny České sklo a keramika v Praze a Karlových Varech) vyniká zejména světový úspěch na výstavě EXPO 58 v Bruselu (Diplome d honneur) za skleněnou fontánu. Počátkem sedmdesátých let začíná Dana Hlobilová více kreslit a malovat. Vzniká celá řada, či spíše několik sérií obrazů, které skrze detail mapují celek díla lidských rukou v určité době, určité oblasti, v určité části zemského okrsku. Dana zakládá a pěstuje mnohé zahrady, obrazy věnované jí milým hudebním skladatelům. To vše vypovídá o díle, které nikdy nevznikalo u chvilkového zaujetí, prožité bylo uchopeno ryzím citem s vědomím, že krása, ač je Akademická malířka Dana Hlobilová (fotografováno panem Jiří Vojzolou) třeba součástí přírody, má být především údělem výtvoru lidského ducha. Občanské sdružení Myšlín, tedy jsem vás srdečně zve na tuto expozici umístěnou v hotelu Myšlín, která potrvá do Prohlídky jsou možné kromě pondělí denně po Za použití úvodního slova PhDr. M. Herdy na vernisáži výstavy. Za o.s. Myšlín, tedy jsem Anna Celbová 12

13 8/2008 Koncert kapely OBOROH v Mnichovicích V sobotu 11. října vystoupí v sále Mnichovické krčmy jedna z nejvyzrálejších českých folkrockových formací, kapela Skupina OBOROH OBOROH. Skupina muzikantů kolem Slávka Klecandra působí pod tímto názvem na české hudební scéně již 20 let. Zakladatel kapely OBOROH, Slávek Klecanda hrál kdysi v undergroundovém BÍLÉM SVĚTLE, kapele založené bubeníkem legendárních PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE, Pavlem Zemanem. Působil mimo jiné také např. v jazz-rockové ANDROMEDĚ či art-rockovém PROSTORU. Známý je také soudobým zhudebněním řady biblických žalmů. V současné době vystupuje i sólově s vlastním recitálem. Skupina OBOROH dosud vydala 7 alb, z nichž poslední se jmenuje Nocí mořem. V blízké době by mělo vyjít také DVD ze společného vystoupení skupiny OBOROH s královéhradeckou filharmonií. Na svém sólovém albu Protější břeh, Slávek Klecandr spolupracoval např. s Vlastou Redlem či Ivo Viktorinem. Mnichovické vystoupení kapely OBOROH bude sestávat ze dvou částí. Část koncertní začne od 19:30 hod., následovat bude bigbeatová zábava (od cca 21 hod.). Na koncert Vás zve Robert Šmejkal za občanské sdružení Mnichovický Rynek Romantický koncert Martina Kratochvíla a Tony Ackermana na Myšlíně Dne se podařilo občanskému sdružení Myšlín, tedy jsem zorganizovat vystoupení umělců, kteří, jak se sami vyjádřili, si rádi zase zahráli doma. A bylo to znát. Klavír: Martin Kratochvíl, kytara: Tony Ackerman. Nekonformní průvodní slovo, skvělá hudba převzatá i z vlastní autorské dílny a mnichovické publikum. Co víc si mohou diváci a věřím, že i aktéři přát? Snad jen elektrický proud, jehož dodávka byla v druhé polovině koncertu v celém Myšlíně přerušena. Kupodivu oběma umělcům tento detail nevadil, a tak v houstnoucí tmě v sále Hotelu Myšlín zněla akustická kytara s klavírem jako pohlazení po duši. Zaplněný koncertní sál hotelu dlouho vyzýval potleskem oba umělce k přídavku, avšak hluboká tma znemožnila prodloužení večera. Tak snad příště. Za o.s. Myšlín, tedy jsem Anna Celbová Pořady o.s. Myšlín, tedy jsem jsou realizovány díky pomoci města Mnichovice a Středočeského kraje. ODBORNÉ KLAVÍRNÍ ODDĚLENÍ MARTA MAREČKOVÁ Vážení čtenáři, ráda bych vás seznámila s příchodem nového školního roku i s letošní nabídkou našeho Odborného klavírního oddělení O.K.O. Tak jako každý rok budou pokračovat naše klavírní kurzy v rámci vzdělanosti prvního a druhého cyklu - jak v oblasti sólových, tak i čtyřručních her. Pro začátečníky, kromě nutné teorie a klavírní metodiky je možnost alternativního zpěvu lidových písní, které byly vždy milým doplňkem našich přehrávek, jejichž melodickou linku jsme ještě ekonomicky zúročili později při hře samotné. Pro předškoláky je ještě možnost emocionálního vyjádření štětcem nebo pastelkami, kde zdařilé obrázky byly vždy použity k malým výstavkám pro radost dítěte samotného a zároveň sloužily jako cenný dokument o určitém vývojovém stupni dítěte. Zveme opětovně i dyslektiky v rámci rehabilitace a integrace, kde bych chtěla upozornit především rodiče na skutečnost, že jejich výkony jsou zpravidla srovnatelné s dětmi zdravými a velmi kladně podporují schopnost čtení a paměti. Do našeho OKA zveme všechny děti, které mají pro tyto aktivity nadšení a chtěly by si zahrát nebo zazpívat. V neposlední řadě bych chtěla nabídnout ještě výuku malých dějin hudby s poslechem, hlavně pro děti starší a studenty, kterým je líto, že neumí hrát na žádný hudební nástroj a rádi by si toto vzdělání doplnili tím, že budou postupně poznávat jednotlivá časová období s jeho charakteristickými skladbami. Z celé kolekce nabídek je zde i možnost vstupu do světa nejznámějších oper, které by měly tvořit přirozenou výbavu každého vzdělaného jedince. Přihlásit se a získat podrobnější informace můžete na tel. č , , mobil nebo přímo osobně na adrese Ondřejovská 117, Mnichovice u Prahy. Marta Marečková Za O.K.O Marta Marečková a její žáci 13

14 Život Mnichovic Představujeme galerii Kotelna Galerie Kotelna v Plynární ulici v Říčanech vstupuje výstavou Běh na dlouhou trať, která se koná v termínu ,již do druhé výstavní sezóny. Galerie vznikla přestavbou staré sídlištní kotelny a na ploše cca 500 m 2 představuje špičkové umělce naší současné výtvarné scény. Ve svém výstavním plánu zahrnuje výstavy mladých absolventů akademie i umělců již veřejnosti známých. V uplynulém roce vstoupila svým programem do podvědomí odborné veřejnosti. Aktuální výstavy byly prezentovány články v odborném tisku např. ATELIÉR apod. Galerie je též zařazena v přehledu výstav nejprestižnějšího časopisu o umění ART&ANTIQUES. Probíhají zde též malířské kurzy pro všechny věkové kategorie začátečníků i pokročilých a poradenská činnost v rámci ocenění starších děl nebo investic do současného umění. Akcí nazvanou Vyzkoušíme s Vámi jaký obraz by slušel Vašemu interiéru má galerie v úmyslu pomoci zájemcům v jejich rozhodování při pořizování uměleckého díla. Výstava Běh na dlouhou trať prezentuje pět absolventů pražské Akademie výtvarných umění, Malířské školy IV (Škola klasických malířských technik) Zdeňka Berana. Daniel Pitín interpretuje prostřednictvím malířské iluze mediální prostupy současné vizuální kultury (film, fotografie, malířské gesto). Michaela Bufková s Dagmar Hamsíkovou aktualizují romanticky podbarvený vztah k přírodním úkazům, procesům a strukturám (hvězdné nebe, mlha). Vladimír Véla se expresivním výrazem oprošťuje od malířské iluze a reviduje existenciální tématiku lidské pomíjivosti a rituálního vnímání času (obraz Roubování). Zdeněk Daněk dostává do svých plenérových obrazů ironii a humor, stejně jako krutost a výsměch plynoucí ze ztráty kontaktu (potažmo vědomého kontextu) s přírodou, která vždy fungovala jako zdroj všech obnovovacích aktů a procesů. Obraz Ve vodě od Michaely Bufkové vystavený v galerii Kotelna V pozadí projektu lze nalézt paralelně inspiraci nevyčerpatelným formálním bohatstvím původního předmětného a jevového světa i romantizující tendence odkazující na celou škálu vztahů mezi lidským jedincem a jeho přírodním rámcem. Hledání nových cest vedoucích tam a zase zpátky. Malířství takto pojímané a takto pěstované má analogii k očistným přírodním procesům, neboť je reflektuje. Obnovuje zdroje lidského vnímání v jejich smyslové původnosti. Je to dlouhodobá, kontinuální činnost, jednoduše Běh na dlouhou trať, kterou vítězně doběhnou jen ti, kteří to nevzdají a dobře si rozloží síly. Vystavuje a prodává KVALITNÍ UM LECKÁ DÍLA DO MODERNÍCH INTERIÉR OD SOU ASNÝCH ŠPI KOVÝCH VÝTVARNÍK, STARÉ OBRAZY OCENÍME Akce: Vyzkoušíme s Vámi, jaký obraz by slušel Vašemu interiéru Kurátor výstavy Petr Vaňous Plynární 1 Tel.: , Út Pá 12 18hod., So 10 16hod. Galerie Kotelna se těší na Vaši návštěvu, více naleznete na MINIFESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB v sále Mnichovické Krčmy Hudební odpoledne v rytmu dechovek přilákalo v sobotu odpoledne kolem 200 posluchačů z Mnichovicka i vzdálenějších míst. Kromě vstupu zdarma a lákavé nabídky vepřových specialit, které pro tento den speciálně přichystal tým Mnichovické krčmy, byla hlavním lákadlem hned tři zvučná jména významných českých dechových uskupení. Od do hodin se na pódiu sálu Mnichovické krčmy postupně vystřídala Horalka, Sebranka a zlatým hřebem pak bylo vystoupení profesionálních hudebníků Veselky. Veselku již příznivci dechové hudby 14 Mirek Rovenský uvádí dechovou kapelu Horalka měli možnost slyšet na loňském Hudebním odpoledni, které se konalo na mnichovickém náměstí. Repertoár Sebranky a Horalky byl namíchán ze skladeb starších autorů (Poncar, Vacek, Vejvoda aj..), ale i autorů součastných (Kubeš, Doško, Pecha, Lipold, aj.). Zazněly také skladby z Chodska a Šumavy od Milana Hranaie a Josefa Thumse. Především Horalka působí právě v oblasti Chodska již přes čtvrt století. Veselka sestává z členů orchestru Opery Národního divadla, České filharmonie, Symfonického orchestru Českého rozhlasu

15 8/2008 Sál Mnichovické krčmy byl v sobotu zcela zaplněn Večer byl ještě (letos již po několikáte) Projekt 76 Roztáčíme to při dechovce a dalších známých hudebních těles. Jsou to většinou muzikanti, kteří mají kořeny po českých vesnicích a dechovku mají v krvi. Bravurně zvládají své nástroje a na zvuku kapely je to znát. Veselka se pyšní dvěma platinovými deskami a třemi zlatými. Například album Moje česká vlast okouzlilo milovníky dechovky natolik, že se jej prodalo přes sto tisíc. Všem třem kapelám se podařilo vytvořit fantastickou atmosféru. Závěrečnou sérii skladeb doprovodil sborovým zpěvem téměř celý sál nadšených dechovkových fanoušků. Pokud chcete alespoň trochu ochutnat z atmosféry odpoledne můžete se podívat Jeden z posledních tanců při kapele Veselka na pořízené fotografie i video-sekvence na adrese: Děkujeme všem, kteří se podíleli na zajištění akce, panu Miroslavu Rovenskému za bravurní moderování akce, Sboru dobrovolných hasičů za pomoc s realizací, všem posluchačům a tanečníkům, za to že přišli a přijeli strávit sobotní odpoledne k nám do Mnichovic a také obyvatelům Mnichovic za projevené pochopení a toleranci v průběhu akce. Někdy příště s dechovkou nashledanou. Eva Vodenková, za pořadatele VARES Mnichovice a.s. ROZLOU ENÍ S LÉTEM, 4.ro ník P ij te I letos na mnichovické nám stí! od 15h Ji tradi n Vás ekají rukod lné dílni ky a divadlo Letos m ete sami sout it a pom it síly s hasi skou technikou Nebudou chyb t ani rytmy bubn a bojové um ní taek won do A kdy p ijdete v as, stihnete I úvodní p ekvapení 15

16 Život Mnichovic Rockování 3. ročník hudebního festivalu ROCKOVÁNÍ (závěrečný článek) O hudebním festivalu ROCKOVÁNÍ 2008 toho bylo napsáno již dost, tak tentokrát pouze krátce. Kdo chtěl vidět viděl. Navíc jako organizátor ani nemůžu být v jeho popisu resp. hodnocení zcela nestranný. Dle reakcí diváků, přítomných hudebních odborníků a vystupujících se však vydařil, a to velmi. Svojí úrovní se prý posunul zase o kus dál. Areál Halašák byl slušně zaplněn již na vystoupení prvního souboru v cca 10:00 a publika průběžně stále přibývalo. Kapela střídala kapelu a každá z nich dokázala vytvořit kotel fanoušků. Vše gradovalo vystoupením největších letošních osobností, kytarového mága Michala Pavlíčka a famózní zpěvačky Báry Basikové. To už bylo v prostoru mezi stanem zvukařů a hlavní pódiem hodně husto. Pohodové ukončení celého festivalu pak zařídil legendární Arakain.. Úplnou novinkou bylo druhé pódium pojmenované MUSIC-CITY JAM STAGE, kde měli možnost ukázat svůj um i hudebníci z řad diváků. Po trochu nesmělém začátku se začalo skutečně jamovat a především o přestávkách hlavní scény zde bylo početné publikum, které svým hlasováním rozhodlo o výsledcích soutěže a předání cen jako elektrická kytara, akustická kytara, zesilovač atd. Hodně povedený byl doprovodný program. Vlastně ještě jednu novinku mělo ROCKOVÁNÍ Od cca 18:00 exceloval o přestávkách na hlavním pódiu Pavel Malúš, moderátorské eso Radia Beat. Závěrem moc děkuji všem spolupořadatelům, všem partnerům, týmu zvukařů resp. osvětlovačů a všem účinkujícím. Speciální dík patří fantastickému publiku. Společně se nám podařilo udělat malý velký festival. Mnichovickým občanům pak děkuji za toleranci. Michal Pavlíček Za organizátory Miloš Hejný Skupina Dekolt Bára Basiková 16

17 8/2008 Mateřská škola - Základní škola Přípravy na nový školní rok v mateřské škole Vysoká oblaka a na stromech jeřabiny, které sluníčko obarvilo korálovou červení, jsou znakem končícího srpna. Děti si užívají poslední slastné chvilky prázdnin a ve školách a školkách začíná tak zvaný přípravný týden. Příprava na nový školní rok ale začíná již s koncem starého, kdy ve školských zařízeních začne probíhat budování, opravy a údržba, která se během roku nedá dělat. U nás Nové hračky pro nás Opravené herní objekty na hřišti školky v mateřské škole v Mnichovicích to bylo, díky investici města, dokončení druhé etapy výměny oken, která byla nezbytně spojená s malováním. Byl proveden periodický izolační nátěr střechy. Za ušetřené peníze z loňského roku se nám podařilo vybavit další dvě třídy moderním dětským nábytkem, který odpovídá dnešním hygienickým a bezpečnostním požadavkům. Na školní zahradě byla oplocena studna, která lákala děti ke zdolávání jejího betonového krytu. Bylo nutné přistoupit i k opravě některých dřevěných herních objektů. Školní zahrada bude do konce roku ještě obohacena o další víceúčelový herní objekt, na který jsme získali finance z výtěžku Mnichovického kramaření. O přípravném týdnu zbývá upravit a doplnit výchovně vzdělávací program pod názvem Od podzimu do léta učíme se spolu žít a hrát tak, aby byl pro děti zábavný, podnětný a obohacoval a rozšiřoval poznatky a vědění dětí. K 1. září musí být všechny třídy připravené a vyzdobené, aby se tam 85 dětem, z toho 28 úplně novým, líbilo, a aby se tam dobře cítily a byly spokojené. Závěrem mně zbývá poděkovat všem, kteří se o to přičinili zejména: MěÚ Mnichovice pánům V. a J. Musilovým, paní Janě Mládkové a Veřejným službám obce Mnichovice. Paní Zámyslické a Kratochvílové za vzorný úklid a všem učitelkám za láskyplnou přípravu a výzdobu tříd. Nový školní rok může u nás ve školce začít. Začne i pro 28 našich bývalých dětí, které čeká jeden z nejdůležitějších kroků v životě - nástup do první třídy základní školy. Tak tedy bývalí ČERTÍCI a SLUNÍČKA hodně zdaru a úspěchu v 1. třídě! Od našich básníků a spisovatelů ŘÍČANSKÝ HRAD Roubený dvůr na malé skále do české roviny hledí s výše, už tenkráte v osmém století pan Hanka z Libočan o něm píše Jak Nezamysl, kníže z Vyšehradu s Kouřimí bojoval, o dvůr metal los, jak Vyšehrad v souboji zvítězil a kníže Rozhoň za trest ztratil nos Ten dvůr volal se Říčanský, obklopen dokola polem a rybníkem takový hledal Ondřej ze Všechrom co u krále Přemysla byl komorníkem Měl velkou funkci, chtěl velký hrad kde by si v kamenném sále zatančil, stavěl jej po léta, hradu moc neužil až jeho vnuk Oldřich dílo dokončil Hrad v té době výstavný, hrdý s vysokou věží a gotickým sálem s hlubokou studnou a vsí v podhradí vzhlížel se v zrcadle rybníků kolem Oldřich už vládl četnému rodu Pánů z Říčan, který sám založil, sahal až do Ledče, Pelhřimova, tři bílé listy leknínu do erbu položil Sláva hradu shořela v husitské době husité se Žižkou jej dobýt spěchali, dali jej za pomoc Trčkům z Lípy a ti jej nakonec zpustnout nechali Pohladím balvan zašlých časů, ve zbytku mohutné věže klínu, svědka slávy i konce starého hradu i erbu třech bílých listů leknínu. Antonín Mareček Nový nábytek ve třídě školky Mgr. Alena Hybešová ředitelka mateřské školky Město Mnichovice vyzývá občany města, kteří mají zájem o práci ve školské radě, aby v případě zájmu se písemně nahlásili na adrese: Městský úřad Mnichovice, Masarykovo náměstí 83, Mnichovice nebo a to nejpozději v termínu do 30. září OPRAVA V minulém čísle ŽM (č. 6-7/2008) byl na straně 11 u fotografie (nejspodnější fotka vpravo dole) u článku Mateřská škola děkuje otištěn text: Pan Chrástný vysvětluje jak co funguje. Pán na této fotografii není pan Chrástný, ale jeden z jeho kamarádů letců. Správný text tedy je: Jeden z pilotů z 311 perutě UL letky vysvětluje jak co funguje. Redakce ŽM se čtenářům za tuto chybu omlouvá. Mateřská škola Mnichovice přijme od učitelku na plný úvazek. Bližší informace na telefonním čísle , 17

18 Život Mnichovic Naše okolí a životní prostředí KAMÉNKA Uprostřed rozsáhlých Voděradských bučin mezi Jevany a Louňovicemi leží zbytky starého kamenolomu. Mezi mohutnými buky a zarostlými balvany jsou ještě znát rozvaliny bývalé kovárny, kde se ostřily a kalily nástroje kameníků, kteří zde dobývali kvádry krásné žuly.tak toto je bývalý lom Kaménka. Tenkráte před 140 léty tu však bylo neobyčejně živo. V odkrytých žulových stěnách se lámaly kvádry krásného kamene na tehdejší stavby kostelů, měšťanských domů, schodiště a dláždění nádvoří, ale i obyčejné patníky na silnice. Všude bylo plno kameníků, koňských povozů a rozléhal se tlukot kladiv i dřevěných palic. Toho dne se podařilo vylomit pěkný kus skály, bez kazu a prasklin. Bude z něj žulová krychle o hranách jednoho metru. Všichni kolem na něm pracovali se zvláštní pečlivostí, vždyť to má být základní kámen pro stavbu Národního divadla v Praze. Zkušení kameníci pod vedením známého kameníka z Prahy Gabriela Žižky, který byl i členem Památník na vylomení základního kamene pro Národní divadlo u lomu Kaménka v Louňovicích Sboru pro postavení Národního divadla, věnovali zvláštní pozornost vysekání čtyřhranného otvoru v kameni, v němž bude uložena schránka s historickými dokumenty a přikryta těžkou žulovou deskou. Jak přišel tento nenápadný žulový lom, ztracený v hlubokých lesích k té velké cti, vyrobit základní kámen pro stavbu Národního divadla, největší národní stavbu té doby? A tak jsem se vydal do Louňovic podívat se na historickou Kaménku. Měl jsem štěstí, že na obecním úřadě v Louňovicích jsem dostal od jedné sympatické pracovnice tolik informací a dokumentů, že mohu na všechny otázky spojené s touto událostí uspokojivě odpovědět. Tenkráte v šedesátých letech předminulého století, kdy bylo rozhodnuto o stavbě českého Národního divadla v Praze, bylo také hned stanoveno, že základní kámen má být z národní hory Řípu a tam se také hned na něm začalo pracovat. Česká veřejnost, zvláště významná místa Čech a Moravy, se chtěla též na stavbě podílet a tak do Prahy se sjížděly povozy s památnými kameny z různých míst jako z Boubína, Blaníku, Čerchova, Radhoště, Trocnova, Vyšehradu a jiných, celkem z 26-ti významných míst Čech a Moravy. Avšak práce na kameni na Řípu se zkomplikovala. Kámen z čediče se nedal opracovat a dokonce při pokusu vysekat do něj schránku na dokumenty hrozil prasknutím. Zvláště tato schránka byla podmínkou pro hlavní základní kámen. Brzy se však našlo řešení. Majitel lomu Kaménka u Louňovic František Wurzel, který dodával také kámen pro stavbu divadla, nabídl dodat požadovaný kámen z kvalitní žuly v nejkratším termínu. A tak bez zvláštních ceremonií, provázející slavnostní cestu ostatních kamenů, byl do Prahy přivezen základní kámen se schránkou i víkem a nápisem Národ sobě. Na tento žulový kámen z lomu Kaménka dne 16. května 1868 František Palacký také slavnostně poklepal. Český deník Národní Pokrok z té doby v reportáži o položení základního kamene píše už den před slavností: Základní kámen k Národnímu divadlu jest již pro slavnostní obřady připraven. V zemi jsou již z polovice zazděny kameny z moravského Radhoště a našeho Řípu. Na těchto dvou položen jest pak do kostky přitesaný balvan 3x3x2 stopy velký. Uvnitř jest vytesána skříň pro spisy pamětní, které do kamene budou uloženy. Deska na kámen v síle 21 cm jest též ze žuly vytesána a nese červenozlatými písmeny vyvedený nápis Národ sobě Tyto tři zazděné kameny vyjadřují spojení Čech a Moravy. Na čediči z Řípu a pískovci z Radhoště je tedy položen žulový základní kámen z Louňovic. Tak o tom píše historička Eva Uzlová v Louňovickém zpravodaji. Tak to je historie slavného žulového kvádru z Kaménky, z lomu, který je dnes už jen tečkou na turistické mapě. Jeho funkci převzaly větší kamenolomy v nedaleké Žernovce a jeho historie je vzpomínána na okolních informačních tabulích a v ukázkách kamenických výrobků v místním kamenickém skanzenu. Tady si člověk uvědomuje, kolik různých zajímavostí je ještě kolem nás docela na dosah, stačí se jen projít, nebo projet na kole a poznat, jak je naše česká historie bohatá a zajímavá. Antonín Mareček Motorky a čtyřkolky na lesních cestách...bohužel i v Mnichovicích je to již realita. Bezohlednost motorkářů a jezdců čtyřkolek nezná hranice. Nejsou postižitelní, nemají SPZ, v helmách či kuklách je nikdo nepozná. Jsou to všichni ti, kterým jejich blízké okolí nedovolí jezdit a hlavně je znají. Doslova jezdí terorizovat jinam, tam, kde je nikdo nezná. Je to až neuvěřitelné, jakými cestami v lesích jezdí, navíc jejich nezodpovědnost vůči přírodě je neuvěřitelná. Vědí, že myslivcům ujedou, policie, že má nedostatek pracovníků. Navíc není nic neobvyklého vidět, jak jsou nebezpeční sami sobě: matka řídí čtyřkolku, jedno děcko cca do 2 let sedí na řídítkách a starší dítě kolem 6-8 let sedí vzadu. Motorkář, veze na řídítkách nezletilé dítě. Nechápu jejich zálibu. Kdo jsou tito lidé, kdo je vychoval, kdo jim dává právo ničit vše, co je podstatou klidného života občanů? Myslí tito lidé na to, že budou také jednou chtít mít klid a pohodu po práci? Myslí na to, že budou jednou staří - ne, nic z toho, jsou to ti, kteří nevím podle jakého vzoru - žijí pouze okamžikem vzestupu adrenalinu. Pravidelně je potkávám a mám za to, že kdyby jim ten adrenalin tolik vyletěl, že nezaváhají ani okamžik a z cesty mě smetou. Je síla těmto lidem oponovat, je síla k zásahu proti takovému ničení přírody? Přeji všem, aby neměli to štěstí se s těmito lidmi potkat. Jitka Maňáková 18

19 8/2008 Paradoxy NPR Voděradské bučiny Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny představu unikátní území, kde je možno na jednom nevelkém území vidět mnoho zajímavého z flóry, fauny i mineralogie. Zcela jistě každý čtenář Života Mnichovic toto území navštívil nebo pravidelně navštěvuje, ať již pěšky nebo na kole, a tak o tomto místu mnohé ví, třeba i z popisků na zdejší naučné stezce. Pojďme se tedy nyní pozastavit spíše nad určitými paradoxy, které území vyhlášené jako Národní přírodní rezervace tedy území zařazené do nejvyšší kategorie ochrany malo-plošného území, v současné době provázejí. Paradox 1 Zákazy pro návštěvníky versus použití těžké mechanizace Školního lesního podniku Návštěvníky rezervace vítají cedule upozorňující, že sběr přírodnin je na území rezervace zakázán, stejně tak táboření, rozdělávání ohně, vjezd motorových vozidel (s výjimkou ŠLP) a v některých příručkách dokonce i cyklistů. Návštěvník tak dle našeho názoru zcela správně, získává dojem, že vchází na území mimořádné hodnoty a péče. S tím však ostře kontrastuje setkání s pohybující se těžkou lesnickou techniku, která se při snaze odtažení téměř každého poraženého nebo zlomeného stromu pohybuje na mnohdy rozmáčených lesních cestách a dokáže tak napáchat nenávratné škody. Erozní rýhy vznikající při přibližování dřeva za mokra, jsou příčinou odtékání vody z lesa a splavování půdy mnohdy až na mateční horninu. Celé Tlející dřevo ve Voděradských bučinách bučiny jsou tak dnes protkány množstvím cest od pohybu těžké mechanizace Paradox 2 Význam tlejícího dřeva Dnes již panuje shoda mezi vědci, lesáky i ekology nad důležitostí ponechání trouchnivějícího dřeva v lese pro jeho vývoj. Tak například v brožuře vydanou Českou zemědělskou univerzitou v Praze ŠLP Kostelec ve spolupráci AOPK v roce 2000, u příležitosti obnovení naučné stezky ve Voděradských bučinách, se můžeme o významu tlejícího dřeva v lese dočíst toto: S přibývajícím věkem porostu klesá i životaschopnost jednotlivých stromů. Oslabený jedinec se pak velmi těžko brání napadení hmyzem nebo parazitickými houbami. Z ekonomického hlediska člověka, kořistníka surovin, jsou tyto organizmy považovány za lesní škůdce a je snahou je v hospodářských lesích omezit na minimum, často i za cenu narušení rovnováhy ekosystému. V přirozeném ekosystému mají tyto organizmy za úkol odstranění těch jedinců, kteří již splnili svou roli ve vývoji společenstva, a tudíž musí uvolnit místo ve prospěch následné generace, aby mohl život lesa dále pokračovat. Takže v přirozených lesních útvarech pozbývá pojem užitečnosti nebo škodlivosti smysl, protože všechny složky společenstva a jejich vzájemný poměr podmiňují jejich existenci Tolik teorie z lesnické brožury. O tom jaká je realita se může přesvědčit každý návštěvník bučin. Tlejícího dřeva je zde téměř stejně jako v běžných hospodářských lesích, tedy minimum. Každý jen trochu lépe přístupný pokácený nebo větrem zlomený strom je odtažen z lesa k dalšímu zpracování snad s vyjímkou těžce nebo nepřístupných míst. NPR Voděradské bučiny tak dnes není bohužel místo, kde by návštěvník viděl vývoj lesa ve všech jeho fázích. V současnosti může vidět jen pěkně uklizený smíšený les. Paradox 3 Ekonomika Pokud čtenáře napadne logická úvaha o nutnosti ekonomického zhodnocení starého dřeva z území NPR pro získání prostředků pro další péči o toto území, musíme konstatovat, že tento argument vyvrací opět sami lesníci. Ve volně publikovaném rozhovoru s ředitelem ŠLP panem Václavem Malíkem z roku 2005 se například o Voděradských bučinách dozvídáme že : V rezervaci platí schválený plán péče, jemuž musíme podřídit zásahy. Náklady na hospodaření jsou vyšší než u hospodářského lesa, nehledě na to, že struktura porostů je specifická, jsou přestárlé s častým výskytem nepravého jádra, takže ani ta část, kterou můžeme obnovovat a těžit, nepřináší velké zisky. Protože po orkánech Kyrill a hypoteční krizi v USA je v současnosti na trhu dřeva nadbytek, lze jen stěží předpokládat, že by se oproti roku 2005 situace změnila. Spíše naopak. Hnutí DUHA je známé svoji snahou o co nejšetrnější a přírodě blízké hospodaření v lesích. Uvědomujeme si, že lidé po stovky let do přírody a tedy i lesů zasahovali i zasahují a je mnohdy těžké stanovit jak vlastně původní les vypadal. Přesto nebo právě proto považujeme za nezbytné, aby alespoň v místech s vyhlášenou ochranou (CHKO, PR, NPR..) bylo do přirozeného vývoje zasahováno co nejméně. S ohledem na zahájení práce na novém plánu péče NPR Voděradské bučiny, který by měl vstoupit v platnost v roce 2010, bereme toto naše zamyšlení, ukazující některé současné paradoxy, jako příspěvek do zahájení veřejné diskuze o tom, jak by tento krásný kousek krajiny měl vypadat v budoucnu. Prosazujeme znovuobnovení bez-zásahové části NPR o co největší rozloze. Zvýšení množství tlejícího dřeva ponechaného v lese a výrazné omezení pohybu lesní mechanizace na území NPR. Odmítáme případné snahy o redukci chráněného území i další případné kroky vedoucí k vyššímu hospodářskému využití bučin. Štěpán Synek Hnutí Duha Střední Čechy 19

20 Život Mnichovic Mnichovický Oktoberfest Proč nevyužít místopisné blízkosti jména našeho městečka v srdci Ladova kraje s názvem bavorské metropole, stejně jako společné náklonnosti k dobrému pivu? Občanské sdružení Šibeniční vrch pořádá, ve spolupráci s městem Mnichovice, II. ročník slavností piva na terase zdejšího horského areálu největšího evropského srubu. Mnichovický Oktoberfest, spolu se svátkem národního patrona, předznamená i symbolický konec letní sezóny. Slavnosti probíhají podle bavorského manuálu : Stoly uspořádané do dlouhých řad, pivo je přednostně stáčeno do tzv. tupláků a jídlu vévodí, vedle dalších pivních pochoutek (preclíky, sýry), pečená vepřová kolena. Ztepilá Hanka aneb Na Oktoberfest do Mnichova...nebo do Mnichovic? (Tak už to foťte nebo to pustím) Starosta města provede v sobotním odpoledni slavnostní naražení jubilejního soudku. K dobré náladě jistě přispěje živá country hudba, reprezentovaná místní skupinou Hráči, kterou v přestávkách zastoupí bavorské jódlovačky. A točené pivo? Na předním místě je třeba uvést náš oblíbený krajový produkt, světlý KOZEL 11. Doby dávno minulé připomene tmavý český stout KELT. Hostujícím speciálem by se letos měl stát kvasnicový ležák PRIMÁTOR WEIZENBIER. Ke každému pivečku obdrží účastník zdarma lístky do odpolední či večerní tomboly o hodnotné ceny. (Půllitr či malé pivo 1 lístek, tuplák 3 ks!) Mnichovický Oktoberfest se koná v sobotu 27. září od 12 do 22 hodin a v neděli 28. září od 12 do 20 hodin. Pokud se rozhodnete strávit na slavnostech oba dny, nabízíme vám možnost přenocování ze soboty na neděli ve vlastním stanu přímo na Šibeniční vrchu. Vzhledem k současné kapacitě terasy restaurace areálu, která zahrnuje cca 100 míst, vřele doporučujeme rezervaci míst na tel.: po 16. hodině. Závěrem nezbývá, než doufat, že nám svatý Václav dopřeje přívětivé počasí a společně zvolat: Na zdraví! Miroslav Šimek Šibeniční vrch, Mnichovice Naše církve Ze života římskokatolické mnichovické farnosti Nejkrásnější obyvatelé města Mnichovic jsou malé děti. Je to vnitřní krása, která září z jejich očí. Tato krása je znásobena, když se děti stanou dětmi Božími ve svatém křtu. Čisté srdce, čistá duše dítěte, jeho důvěra v ty, kdo se o něho starají a později, když začne mluvit, jeho upřímnost. To jsou vlastnosti, které se nám na dětech líbí. A ne jen na dětech. I dospělí, pokud se nenamočí do nějakého zla, pokud jim lze důvěřovat, pokud nejsou falešní, tak mají duši dítěte. Zvláště, když zůstanou Božími přáteli nebo se jimi opět stanou ve svaté zpovědi, kde se zbaví všeho zla a chtějí žít dobře, žít s Bohem. K tomu je jistě potřeba víra v Boha, která však mnohým chybí. Možná i proto, že rodiče je sice nechali pokřtít, ale pak je ve víře nevychovávali. Víru brali jen jako sváteční oblečení, do kterého dítě oblékli na Vánoce, a to bylo vše. Přitom víra je potřebná nejen k prožívání svátečních chvil, ale i všedních dnů se všemi situacemi. Pán Ježíš říká: Nebudete-li jako děti, nedostanete se do nebe. Kéž náš život má správný cíl, kéž děti nechtějí být předčasně dospělé ve zlu. Kéž si dospělí zachovají duši dítěte, duši čistou, plnou důvěry v Boha v životě, který bude prosycen upřímností. P. Ivan Kudláček, farář mnichovické farnosti P. S. Ve školním roce bude, dá-li Pán Bůh, náboženství jako v minulém školním roce. Rodiče, přijďte se domluvit s knězem. Nejlépe v neděli po mši svaté, která je v Mnichovicích v 8.30 hod. 20

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky 3. listopadu 2008 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., vyhlásil na jaře spolu s dalšími akademickými institucemi

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM Příspěvková organizace (zřízená podle 86 odst. 1, zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění) MOSKEVSKÁ 15, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM IČ: 71009361 DIČ: CZ71009361 Oznámení

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem.

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem. Zápis č. 10-06 jako součást ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 10.11.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

Developerská příležitost pozemky Kolín

Developerská příležitost pozemky Kolín INFORMAČNÍ MEMORANDUM Developerská příležitost pozemky Kolín Pozemky v městské rezidenční zástavbě Celková plocha pozemků cca 21 000 m² Výborná dopravní dostupnost Dle územního plánu převážně Smíšené městské

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

VE ZLATÉ ULIČCE ČP. 7

VE ZLATÉ ULIČCE ČP. 7 Správa Pražského hradu vyhlašuje obchodní veřejnou soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v areálu Pražského hradu za účelem provozování O B C H O D U VE ZLATÉ ULIČCE

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

O B E C H O V O R Č O V I C E

O B E C H O V O R Č O V I C E O B E C H O V O R Č O V I C E Obec Hovorčovice, se sídlem Revoluční 33, 250 64 p. Měšice, okr. Praha - východ vyhlašuje poptávkové řízení na dodavatele technologie bezdrátového veřejného rozhlasu v obci

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É Obec Střezetice Zveřejňuje záměr o prodeji pozemků určených k výstavbě RD. Vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi uvedených

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

OBCHODU VE SLÉVÁRENSKÉM DVOŘE

OBCHODU VE SLÉVÁRENSKÉM DVOŘE Správa Pražského hradu vyhlašuje obchodní veřejnou soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v areálu Pražského hradu za účelem provozování OBCHODU VE SLÉVÁRENSKÉM DVOŘE

Více

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Tisková zpráva Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Slaný, 7. 10. 2013 Agentura CzechTourism a profesní organizace turistických informačních center A.T.I.C. ČR po roce znovu provedla

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

K A V Á R N Y VE ZLATÉ ULIČCE ČP. 30/31

K A V Á R N Y VE ZLATÉ ULIČCE ČP. 30/31 Správa Pražského hradu vyhlašuje obchodní veřejnou soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v areálu Pražského hradu za účelem provozování K A V Á R N Y VE ZLATÉ ULIČCE

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Příloha č. 2 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZÍSKÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Obnova místních komunikací v obci Vanovice

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZÍSKÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Obnova místních komunikací v obci Vanovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZÍSKÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce, ze 23. 2. 2010, Vás vyzývám ke zpracování a podání nabídky na získání zakázky malého rozsahu s názvem:

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.1: Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na vytváření a

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin.

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin. 4.. AŽ 6.. ČERVENCE 2015 32. ROČNÍK POCHOD JE POŘÁDÁN ZA FINČNÍ SPOLUÚČASTI MĚSTA RAKOVNÍKA A KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE POCHOD JE POŘÁDÁN V RÁMCI OSLAV 600 LET OD UPÁLENÍ MISTRA JA POCHOD LZE

Více

...festival folkové hudby. 8. ročník

...festival folkové hudby. 8. ročník ...festival folkové hudby 8. ročník 2014 Vážení obchodní partneři, v sobotu 30. srpna 2014 se bude konat v Brně-Útěchově pod záštitou starosty městské části PhDr. Zdeňka Drahoše již osmý ročník festivalu

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více