PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Motto: Plán práce není neměnný, ba ani bezchybný dokument. Plán práce školy v průběhu roku upřesníme dle akcí jednotlivých zařízení města (MěK, Muzeum a PG, archiv), plánem jarních sportovních akcí, týdenními plány (nejpružněji reagují na všechny změny) a plánem závěrečného týdne školní docházky. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/ Prázdniny: 1. pololetí 2. září ledna pololetí 3. února června 2014 Podzimní: 29. října a 30. října 2013 Vánoční: 21. prosince ledna 2014 Pololetní: 31. ledna 2014 Jarní: 10. března března 2014 Velikonoční: 17. dubna a 18. března 2014 Hlavní: 28. června 31. srpna 2014 Školní rok 2014/15 začne v pondělí 1. září Třídní schůzky, konzultační hodiny vyučujících Třídní schůzky: I. ročníky: první týden v říjnu, začátek v 15.30h ( A, 15.30h, B, 16.30h) I. IX. ročníky: út od hod. čt od hod. ( I. stupeň zač. v hod.) Konzultační hodiny vyučujících - webové stránky školy, nástěnka ve sborovně školy V době konzultačních hodin lze s rodiči probrat chování a prospěch dítěte či se dohodnout na další schůzce. 3. Pedagogické rady: Klasifikační a prospěchové pedagogické rady 1. čtvrtletí út ve 14.30h 3. čtvrtletí út ve 14.30h 2. čtvrtletí čt ve 14.30h 4. čtvrtletí čt ve 14.30h Pedagogické rady: čt 22. srpna 2013 od h pá 30. srpna 2013 od h Provozní porady: termíny provozních porad ve sborovně školy, začátek ve 14.30h,

2 4. Soubor volitelných, nepovinných předmětů, kroužků Volitelné předměty - pro ročník Konverzace a cvičení z Aj 8.A,B, 9.A,B 2 skupiny ( Sed) Psaní na počítači ( základy administrativy) 7.A,B, 8.A,B, 9.B 1 skupina ( Do ) Sportovní výchova atletika, hry, ročník 2 skupiny (Hm, Kc) Vedení domácnosti, ročník 2 skupiny ( Ma) Volitelný německý jazyk 9.A - 1 skupina ( Kc) - 9.B 1 skupina (Ma) Chemicko- biologická praktika, ročník 1 skupina ( Kc) Kroužky - pro ročníky uvedené v závorce - anglický jazyk 1. ročník (Vav) - anglický jazyk- 2. ročník (Vav ) - Vaření ( roč.) ( Bar, St) - Kroužek taneční - Rů - Keramika pro děti ( roč.) ( Šim) - Keramika pro dospělé - Šim - Cvičení z Čj pro 9. ročník (Do, Sr) - Cvičení z matematiky pro 9. ročník (Br, Švi) - Základy křesťanství ( pro ročník, p. farářka L. Kocourková) - Kroužek Výtvarná dílna ( ročník) ( Pek) - Sportovní hry volejbal ( ročníky) ( Ryd, Hm) 5. Sekce jednotlivých předmětů I. stupeň metodická sdružení II. stupeň schůzky sekcí I. II. třída Mgr. E. Buchtová III. V. třída Mgr.D. Müllerová Schůzky sekcí, sdružení proběhnou do konce září Termíny schůzek oznámí jednotliví vyučující řediteli školy. Ostatní schůzky dle potřeby. Ze schůzek pořizujte, prosím, zápisy a ty pak odevzdejte řediteli školy. Schůzky sekcí /sekce se po úvodních schůzkách budou scházet operativně dle potřeby, ale všechny opět zasednou během měsíce února; v závorkách předsedové sekcí/: SEKCE tělesné výchovy, výchovy ke zdraví/mgr.v. Machová./ SEKCE cizích jazyků /Mgr. E. Holatová/ SEKCE matematiky, fyziky a chemie /Mgr.P. Brauner/ SEKCE českého jazyka /Mgr.M. Doleželová/ SEKCE přírodopisu, pracovních činností /Mgr.I. Koucká/ SEKCE dějepisu, člověk ve společnosti, zeměpisu /J. Hejduková/ SEKCE Hv /Mgr.I.Srbová/ SEKCE Vv /Mgr.P.Pekařová/ SEKCE NŠ 1. až 2. roč. /Mgr.E. Buchtová/ - 3. až 5. roč. / Mgr.D. Müllerová/

3 6. Zápis do prvních ročníků Zápis do prvních ročníků se uskuteční v období od do od 8.00 do hodin( bez polední přestávky). Termín: 11. února 2014 Akce pro budoucí prvňáky Den otevřených dveří spojený se zápisem nanečisto Škola už je za dveřmi aneb Nebojme se zápisu Termín: Vzdělávací akce učitelů - spolupráce s Centrem vzdělanosti Libereckého kraje, NIDV, SŠ Mladá Boleslav - semináře v rámci projektu PRO(EU)ROPE Profesní rozvoj pedagogů - přihlášky pak lze podávat dle aktuální nabídky, a to průběžně, během pololetí - přihlášky na semináře nutno konzultovat s ředitelstvím školy - vyučující se budou přihlašovat na semináře sami - disk P DVPP prosím vyučující, aby průběžně zapisovali do tabulky semináře, kterých se zúčastnili 8. Významné dny v historii ČR ( informace zajistí Mgr. D. Andrejsková, Mgr. J. Hejduková) Evropský den jazyků (prezentace ) org. Mgr.V. Machová sv. Václav vznik republiky Den boje za svobodu a demokracii komunistický puč okupace zbytku republiky Den osvobození od fašismu zahájení Pražského jara, org. Mgr.M. Doleželová Lidice Informace o významných dnech žáci dostanou v hodinách dějepisu, člověk a jeho svět a hudební výchovy, člověka ve společnosti. Vyučující prosím, aby učinili poznámku do TK. Vyučující ročníku se domluví s J. Hejdukovou, D. Andrejskovou 9. Olympiády a soutěže M ZŠ Z5 Š ( do ), O ( ) Z6, Z7, Z8 Š ( do ), O ( ) Z9 Š ( do ), O ( ), K ( ) Info: F ZŠ E ( 9. roč. + přísl. roč. G) Š ( do ), O ( ), K ( ) F ( 8.roč. + přísl. roč. G) Š ( do ), O ( ) Info:

4 CH ZŠ D ( 8. a 9. roč. + přísl. roč. G) Š ( ), O ( ), K ( ) Info: Bi ZŠ C ( 8. a 9. roč. + přísl. roč. G) Š ( do ), O ( ), K ( ) D ( 6. a 7. roč. + přísl. roč. G) Š ( do ), O ( ), K ( ) Info: Aj ZŠ I.A Š ( do ), O ( do ) II.A Š (do ), O ( do ), K( do ) Nj ZŠ I.A Š ( do ), O ( do ) II.A Š ( do ), O ( do ), K ( do ), Info: Čj ZŠ ( 8. a 9. roč. + přísl. roč. G) Š ( ), O ( ), K ( ) Info: D ZŠ ( 8. a 9. roč. + přísl. roč. G) Š ( ), O ( ), K ( ), Info: Z ZŠ A( 6. ročník) B ( 7.ročník), C ( 8. a 9. ročník), D ( SŠ) Š ( do ), O ( ), K ( ), Info: Pythagoriáda ( 5., 6., 7.,8. ročník+ přísl. roč. G) 5. ročník Š ( 1 2/2014), O ( 5/ 2014) 6., 7., 8. ročník Š ( 1 2/2014), O ( 5/ 2014) Recitační soutěž ( kategorie roč., roč., roč., roč.) Š ( do ), O ( ), K ( ), Ú 6/ 2014 ( Svitavy) Přírodovědný klokan Kadet ( ročník, odpovídající ročníky víceletých gymnázií) Info: Matematický klokan Cvrček ( 2.-3.r.), Klokánek ( 4.-5.r.), Benjamín ( 6.-7.r.), Kadet ( 8.-9.r.) - březen 2014 Info:

5 10. Sportovní soutěže Říjen Listopad Leden Květen Červen Přespolní běh Jilemnice plnění disciplín Odznaku všestrannosti olympijských vítězů Sportovní dopoledne v SC Semily pro ročník Lyžařský kurz 7.ročníků Atletický trojboj ( I. stupeň ZŠ) Atletický čtyřboj ( II. stupeň) Dětské olympijské hry Nanukový turnaj ve vybíjené ( 3. a 4. ročník) plnění disciplín Odznaku všestrannosti olympijských vítězů Další sportovní akce - termíny Pohár rozhlasu v atletice( sk. III, IV) ZŠ O ( do 1.pol..5/14), K (do 5/14), Ú(6/2014) Florbal ( sk. IV), ch. a d. ZŠ O ( do ), K ( do ) Atletický čtyřboj ( sk. IV) ch. a d. ZŠ O ( 1.pol.5/2014), K ( 5/2014), Ú ( 6/2014) Přespolní běh ( sk. IV) ch. a d. ZŠ O ( do 9/2013), K ( do 1.pol.10/13), Ú (do konce 10/13) Vybíjená Preventan cup A otevřená, B dívky, O (do 4/2014), K ( do 5/2014), Ú ( 6/2014) 11. Výchovné poradenství, dyslexie ( Mgr. J. Brunclík) Konzultační hodiny: - st h ( po telefonické domluvě) práce VP: kontrola a kompletace vyšetření PPP Semily, plán výchovného poradce rozdělení žáků s diagnostikovanou SPU k dyslektickým asistentkám ( náprava začne 3. týden v září) spolupráce s Úřadem práce v Semilech řešení výchovných problémů se žáky naší školy říjen setkání výchovných poradců ( ) říjen Úřad práce Volba povolání 9.B 1.10., 9.A listopad Burza škol ( pro 5., 8., 9. ročník- příprava na povolání) květen, červen 2014 návštěva Úřadu práce 8.ročník- Volba povolání do sumarizace žáků přijatých na střední školy tabulka Individuálně vzdělávací plány : odevzdejte do výchovnému poradci. Poznámka: U dětí, které mají zpracovaný IVP stačí pouze aktualizace, nemusí se dělat nový. Dyslektická náprava: bude probíhat od třetího týdne měsíce září

6 12. Protidrogová prevence ( Mgr. I. Koucká, Mgr. Š. Sedláčková) Konzultační hodiny: - út h ( obě koordinátory) PŘEHLED TERMÍNŮ BESED ( p. Koťátko) téma datum ročník lektor Šikana 5-ti krokový ozdravný program ( 4. 5.h) 6.A p. Koťátko (4-5.h) 6 A p. Koťátko (4.-5.h) 6 A p. Koťátko (4.-5.h) 6.A p. Koťátko (4.-5.h) 6 A p. Koťátko Šikana 5-ti krokový ozdravný program (5.- 6.h) 6.B p. Koťátko (4.-5..h) 6.B p. Koťátko (5.- 6.h) 6.B p. Koťátko (5.-6.h) 6.B p. Koťátko (5.- 6.h) 6.B p. Koťátko Svoboda a závislost moderní je nekouřit (5.- 6.h) 7.A p. Koťátko Svoboda a závislost moderní je nekouřit (5.-6.h) 7.B p. Koťátko Sex, AIDS a vztahy (4.-5.h) 8.A p. Koťátko Sex, AIDS a vztahy (4.-5.h) 8.B p. Koťátko Holocaust 8.A, 8.B Přátelství a láska p. Koťátko, pamětník (5.-6.h) 9.A p. Koťátko Přátelství a láska (5.-6.h) 9.B p. Koťátko Kontakt: listopad - Setkání metodiků prevence - ( listopad 2013)

7 13. Dopravní výchova ( Mgr. V. Machová) - příprava žáků na okresní kolo dopravní soutěže - organizace školního kola ( testy, jízdy zručnosti) - dopravní soutěž mladých cyklistů ( 2 kategorie) - dětské dopravní hřiště Košťálov pro 4. ročníky A, B - červen termín bude upřesněn 14. Zdravověda (Mgr.E. Buchtová) - příprava žáků na okresní kolo soutěže květen osvěta ve třídách po celý rok koordinace s TU - kroužek mladých zdravotníků bude pouze ve druhém pololetí, před zdravotnickou soutěží, setkání bude probíhat jedenkrát týdně, termín bude upřesněný 15. Práce s informacemi - využití výukových programů v hodinách, vyhledávání informací k referátům, samostatné práci na internetu - práce na PC domácí úlohy, referáty, samostatné práce - využití notebooků, interaktivních tabulí - webové stránky propagace školy ( každý nápad vítán) - využití interaktivní tabule v učebně Př, jazykové učebně výukové programy - práce na projektech v jednotlivých předmětech a třídách 16. Asistent pedagoga - pro děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí AP pro I. stupeň (R. Mejsnarová, DiS. J. Vacátková) pomoc romským dětem a dětem ze znevýhodněného sociokulturního prostředí pomoc s domácí přípravou na vyučování a domácími úkoly pomoc přímo ve vyučování AP - dle potřeby - návštěvy rodin dětí - přísedící u vyšetřování přestupků našich žáků Policií ČR Asistent pedagoga pracuje dle rozvrhu hodin na základě požadavků třídního učitele. V odpoledních hodinách pracuje s dětmi na domácí přípravě a celkové přípravě na vyučování. V dalších činnostech se zaměřuje na výtvarnou činnost. Asistent pedagoga má zpracovaný plán práce na celý rok (dokumentace, výroba dárků, návštěva muzea,) Práce AP pro děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí se řídí jejím rozvrhem.

8 AP pro II. stupeň ( Mgr. O. Míča, Mgr. E. Medková) o pracuje s dětmi v době vyučování, vysvětluje probíranou látkou o pomáhá odstraňovat nedostatky a mezery v nepochopené látce o spolupracuje s vyučujícím daného předmětu ve třídě - pro zdravotně postižené L. Obrcianová ( 5.A) DiS. J. Vacátková,, D. Mühlfait ( 8.A) Ing. J. Čapka Asistenti pedagoga jsou přítomni ve výuce a koordinují práci se žákem po dohodě s třídním učitelem žáka. Zajišťují péči o žáky během přestávek. Doprovází žáky na akce školy, které se konají mimo školu v době vyučování 17. Ekologie Sběr papíru: 1. sběr: září sběr: ledna sběr: 26. května 6. června hodiny: pondělí, úterý, středa, pátek ( , ) čtvrtek ( ) Žaludy, kaštany ( Mgr. J. Brunclík) - začátek sběru od října do konce října 2013 ( každé pondělí a pátek od 7.30h do 7.50h, v garáži u školního pozemku) Propagace: na nástěnce ve škole a dále pak přes žákovskou knížku dítěte. Jiné akce na ochranu přírody říjen 2013 exkurze 8. ročníku do ZOO Liberec nebo Praha, (zodp. Mgr. I. Koucká) - výstava cizokrajného ptactva ( I. a II. stupeň) květen červen - exkurze 9. ročníků do Votrubcova lomu, Drábovnu, čedičový lom ve Smrčí) - projekt Recyklohraní škola, která třídí odpad získá certifikát ( certifikát škola vzdělává žáky v oblasti recyklace odpadu a umožňuje nosit do školy tříděný odpad) - ve škole probíhá sběr vybitých baterií ( papírová zelená krabice) a drobných elektrospotřebičů ( červená popelnice), PET lahve, tetra pack, papír - akce v rámci projektu během celého školního roku ( průběžná aktualizace) Úklid kolem školy pro I. a II. stupeň upřesní týdenní plán - jedenkrát týdně zamést před hlavním vchodem v rámci pracovních činností - jedenkrát týdně sesbírat papírky kolem školy, zodpovídá TU třídy, která uklízí 18. Kultura - divadelní představení v KC Golf ( dle aktuální nabídky na I. a II. pololetí) - pro I. a II. stupeň ZŠ - kino Jitřenka Semily dle nabídky - divadelní představení v rámci - Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou Semilský Paroháč,

9 19. Spolupráce se sociálními službami prosinec Vánoční jarmark, termín: ( návštěva naší školy) Mikuláš,čert a anděl, zajistí 9.A,9.B termín: Vánoční program,termín: Duben Velikonoce besídka pro důchodce, termín: Květen Den matek, termín: Červen: Vlastivědná vycházka se seniory po městě, termín: začátky vždy v 9.30h 20. Spolupráce s městskou knihovnou - program po dohodě s p. Bc. A. Matěchovou nebo jinými pracovnicemi MěK Semily - začátek června - Slavnost slabikáře 1.A, 1.B, odpoledne - nabídka akcí nástěnka sborovny školy 21. Spolupráce s PPP ( pedagogicko psychologická poradna) - říjen odeslat vyhodnocení MPP, přehled dyslektické nápravy - září, říjen kontrola IVP integrovaných žáků ( vytvoření nových, aktualizace stávajících) - říjen setkání výchovných poradců - listopad setkání metodiků prevence sociálně patologických jevů - květen, červen zhodnocení plnění plánů, docházky na reedukaci, spolupráce s rodinou - květen, červen projekt Tři kroky k Nouzovu, akce PPP 22. Projekty, projektové dny Pro I. stupeň Lidové zvyky a tradice září Naše město, můj domov září 1.A,B Bezpečnost na silnici a první pomoc září, červen 4.A,B Den jazyků listopad ročníky Den v knihovně prosinec- duben ročníky Vánoční jarmark listopad celá škola Planetárium Praha duben, květen 5.A,B Slavnost Slabikáře květen 1.A,B Les květen, červen 4.A,B Sportovní den Odznak všestrannosti olympijských vítězů červen pro všechny děti Pro II. stupeň Lidové zvyky a tradice ( Jičín město pohádek) září 6.A,B Naše město říjen ročníky Den jazyků listopad ročníky Voda duben 8.A,B Praha květen, červen 9. ročník Den prevence květen, červen ročníky Cesta do historie červen 6. ročník Sportovní den Odznak všestrannosti olympijských vítězů červen pro všechny děti Geologická exkurze červen 9. ročník

10 Projekty: Projekty: Volnočasové aktivity Ovoce do škol Recyklohraní Týden pro Zemi projektový týden Den Země Květnová školička pro budoucí prvňáčky Testování NIQES PRO(EU)ROPE Profesní rozvoj pedagogů duben květen květen, červen E-skoly Libereckého kraje - zvýšit jazykové dovednosti v anglickém a německém jazyce u žáků tříd Tvorba interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v třídách ZŠ - tvorba materiálů pro interaktivní výuku angličtiny nejmenších žáků Rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí na rok Exkurze 4.ročníky přírodovědné exkurze 5.ročníky exkurze 5. ročníků do PLANETÁRIA Praha 6.ročníky Galerie antického umění v Hostinném 8.ročníky zoologická zahrada Liberec nebo Praha 9.ročníky geologická exkurze na Kozákov Pro I. stupeň ZŠ V rámci projektového dne Moje město navštívit nejznámější semilské stavby o kostel sv. Petra a Pavla /kůr, oltář, kazatelna, křížová cesta, Ježíš/ o Husův sbor, hřbitovní kostel sv. Jana o Muzeum a Pojizerskou galerii, Státní okresní archiv o Kino Jitřenka a městskou knihovnu o čističku odpadních vod, o sochy a sousoší /Otec a syn, pomník Riegra, sv. Václava, mariánský sloup na Komenské náměstí apod./. Pomocník: Votočkova publikace Místní a pomístní jména v Semilech Pro II. stupeň o Městský úřad Semily jednotlivé odbory, v rámci předmětu Člsp o Okresní soud Semily v rámci předmětu Člsp o Úřad práce v Semilech ročníky o Hasičský záchranný systém Semily, o Policie ČR

11 24. Školní výlety - Školní výlety: ročník 1den 9. ročník 2 dny ( školní výlety se nebudou spojovat s exkurzemi, podmínkou uskutečnění výletu je účast minimálně 70% žáků třídy) - školní výlety se uskuteční v termínu června Školní knihovna ( Mgr. M. Doleželová) Výpůjční hodiny: - út h - využití knihovny k zajímavým hodinám českého jazyka a jiných předmětů - práce s literaturou, - vyhledávání nových informací, práce s informacemi 26. Kontrolní činnost - hospitace vedení školy na I. a II. stupni - vzájemné hospitace - kontroly třídních knih ( každý týden v pátek), katalogových listů - kontroly výchovných opatření ( čtvrtletí, pololetí) - srovnávací prověrky v 5. a 9. ročnících ( M, ČJ) květen, červen Tématické plány Poznámky k tématickým plánům a/ zařadit všechny exkurze, výlety a náročnější vycházky /i přípravy na ně v předstihu/; b/ zapsat četbu a přípravy na besedy, přednášky a návštěvy divadelních představení, návštěvy Městské knihovny v Semilech, muzea, archivu apod.; c/ na vyšším stupni protidrogová tematika; volba povolání, ochrana člověka za mimořádných událostí d/ konkrétní práci s vybranými literárními, historickými a vlastivědnými reáliemi; e/ plány sportovních soutěží a přípravy na ně f/ plán přípravy olympioniků v předmětových soutěžích; g/ poznamenat, jakou didaktickou techniku použijete; h/ přípravy žáků na přijímací zkoušky. Tematické plány: - do odevzdat řediteli školy za školní rok 2013/14, - vložit na disk P do složky tematické plány pro školní rok 2013/14, Připomínka: tematické plány musí být v souladu s ŠVP 28. Souvislá pedagogická praxe Naše škola umožní studentům pedagogických fakult vykonat na škole souvislou pedagogickou praxi, pokud projeví zájem.

12 29. Školní družinka Sluníčková družinka Vychovatelky: E. Šimková, L. Macáková, R. Mejsnarová Provoz: ranní družinka 6,30 7,45h odpolední družinka - 11,45 16,00h rozšířená sportovní a výtvarná činnost pondělí sportovní hry 15,00 16,30h(pro ročníků) úterý keramický kroužek 13,30 15,00h ( pro žáky 1. ročníků) h ( pro starší žáky) středa - keramický kroužek 15,00 17,00h ( pro žáky ročníků) náplň: - účelné využití volného času přihlášených dětí po vyučování - zaměření na odpočinkové, zájmové a sportovní činnosti - rozvíjení tělesné zdatnosti na získání odznaku OVOV soutěže: Botníček šatnový pořádek v šatnách, vyhodnocení za celý školní rok akce: Semilský Pecen prezentace výrobků našich žáků, zaměstnanců keramika ( prodejní) Vánoční jarmark - prezentace výrobků našich žáků 30. Přípravná třída - od září 2013 přípravná třída pro žáky 5tileté a žáky s odkladem povinné školní docházky - do přípravné třídy zapsáno 8 dětí - přípravná třída vzdělávání podle RVP pro předškolní vzdělávání - přípravná třída je umístěna ve ŠD 31. Multimediální učebna = učebna přírodopisu - od září 2013 kmenová třída, 8.A - interaktivní tabuli možnost využívat výukových programů,vlastních prezentací - vyučující, který půjde do učebny se třídou, zodpovídá za pořádek v učebně a před opuštěním učebny zkontroluje lavice, elektroniku, atd. - vyučující se po příchodu do multimediální učebny zapíší do sešitu, který bude na učitelském škole - v učebně budou probíhat hodiny Přírodopisu ( I. a II. stupně) 32. Počítačová učebna ( pavilon CF, přízemí) - pro žáky: žáci se řídí pravidly zapsanými v provozním řádě, s nímž byli na začátku školního roku seznámeni ( v případě nedodržování žák opustí učebnu) - pro vyučující, pedagogy vykonávající dohled nad žáky: - dohlédne, aby se žáci zapsali do archů připravených na PC stole - dbá na pořádek v PC učebně - dbá, aby žáci dodržovali provozního řádu učebny - zodpovídá za pořádek v učebně po opuštění třídy ( židle, papíry) - zodpovídá za vypnutí počítačů a uzavření oken

13 33. Jazykové učebny - jazyková učebna I. patře pavilonu T - učebna pro I. stupeň ZŠ výuka Aj - vybavení: dataprojektor, interaktivní tabule - jazyková učebna I. patro pavilonu U - vybavení: interaktivní tabule, dataprojektor - výukové programy - učebna sloužící především k výuce jazyků 34. Semilský Pecen - prezentace výrobků žáků z kroužků keramiky - termín Pecnu: Tradiční vánoční jarmark - tradiční vánoční jarmark proběhne dne Lyžařský výcvik - pro žáky 7. ročníků - termín: , Dvoračky Štumpovka ( projekt s polskou školou) - vedoucí lyžařského výcviku - Mgr. V. Machová - v případě, že nebudeme v projektu úspěšní a finanční prostředky nezískáme, uskuteční se lyžařský výcvik až ve školním roce 2014/ Odznak všestrannosti olympijských vítězů Akce: srpen Camp OVOV, Nymburk ( Do, Ma, J. Doležel) září republikové finále OVOV Praha říjen odměny pro účastníky RF OVOV, odznaky za červen 2013 kroužek OVOV každý pátek h listopad Evropský den jazyků s OVOV olympiáda duben okresní kolo OVOV červen Sportovní den s OVOV krajské kolo OVOV Prosím, abyste si označili a do diářů poznamenali důležité termíny a informace. Děkuji KS

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 V Semilech dne 30. září 2011 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V Semilech dne 30. září 2013 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2013/2014 V minulých letech se začalo na jednotlivých

Více

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň Tel.:474316430 Fax: 474345287 e-mail: reditel@2zskadan.cz www.2zskadan.cz. Plán školy 2012-2013

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň Tel.:474316430 Fax: 474345287 e-mail: reditel@2zskadan.cz www.2zskadan.cz. Plán školy 2012-2013 Plán školy 2012-2013 1. Vedení školy... 3 2. Přidělení tříd... 3 3. Netřídní učitelé... 3 4. Vychovatelky školní družiny... 3 5. Uvádějící učitelky... 4 6. Správní zaměstnanci... 4 7. Pracovnice školní

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012 Ve Štramberku 14. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Zdeňka Havlíková ředitelka školy Mgr. Ing. Jaroslav Pikulík zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracováno dle 7 ve sbírce zákonů č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších

Více

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 Adresa školy Boženy

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více