PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Motto: Plán práce není neměnný, ba ani bezchybný dokument. Plán práce školy v průběhu roku upřesníme dle akcí jednotlivých zařízení města (MěK, Muzeum a PG, archiv), plánem jarních sportovních akcí, týdenními plány (nejpružněji reagují na všechny změny) a plánem závěrečného týdne školní docházky. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/ Prázdniny: 1. pololetí 2. září ledna pololetí 3. února června 2014 Podzimní: 29. října a 30. října 2013 Vánoční: 21. prosince ledna 2014 Pololetní: 31. ledna 2014 Jarní: 10. března března 2014 Velikonoční: 17. dubna a 18. března 2014 Hlavní: 28. června 31. srpna 2014 Školní rok 2014/15 začne v pondělí 1. září Třídní schůzky, konzultační hodiny vyučujících Třídní schůzky: I. ročníky: první týden v říjnu, začátek v 15.30h ( A, 15.30h, B, 16.30h) I. IX. ročníky: út od hod. čt od hod. ( I. stupeň zač. v hod.) Konzultační hodiny vyučujících - webové stránky školy, nástěnka ve sborovně školy V době konzultačních hodin lze s rodiči probrat chování a prospěch dítěte či se dohodnout na další schůzce. 3. Pedagogické rady: Klasifikační a prospěchové pedagogické rady 1. čtvrtletí út ve 14.30h 3. čtvrtletí út ve 14.30h 2. čtvrtletí čt ve 14.30h 4. čtvrtletí čt ve 14.30h Pedagogické rady: čt 22. srpna 2013 od h pá 30. srpna 2013 od h Provozní porady: termíny provozních porad ve sborovně školy, začátek ve 14.30h,

2 4. Soubor volitelných, nepovinných předmětů, kroužků Volitelné předměty - pro ročník Konverzace a cvičení z Aj 8.A,B, 9.A,B 2 skupiny ( Sed) Psaní na počítači ( základy administrativy) 7.A,B, 8.A,B, 9.B 1 skupina ( Do ) Sportovní výchova atletika, hry, ročník 2 skupiny (Hm, Kc) Vedení domácnosti, ročník 2 skupiny ( Ma) Volitelný německý jazyk 9.A - 1 skupina ( Kc) - 9.B 1 skupina (Ma) Chemicko- biologická praktika, ročník 1 skupina ( Kc) Kroužky - pro ročníky uvedené v závorce - anglický jazyk 1. ročník (Vav) - anglický jazyk- 2. ročník (Vav ) - Vaření ( roč.) ( Bar, St) - Kroužek taneční - Rů - Keramika pro děti ( roč.) ( Šim) - Keramika pro dospělé - Šim - Cvičení z Čj pro 9. ročník (Do, Sr) - Cvičení z matematiky pro 9. ročník (Br, Švi) - Základy křesťanství ( pro ročník, p. farářka L. Kocourková) - Kroužek Výtvarná dílna ( ročník) ( Pek) - Sportovní hry volejbal ( ročníky) ( Ryd, Hm) 5. Sekce jednotlivých předmětů I. stupeň metodická sdružení II. stupeň schůzky sekcí I. II. třída Mgr. E. Buchtová III. V. třída Mgr.D. Müllerová Schůzky sekcí, sdružení proběhnou do konce září Termíny schůzek oznámí jednotliví vyučující řediteli školy. Ostatní schůzky dle potřeby. Ze schůzek pořizujte, prosím, zápisy a ty pak odevzdejte řediteli školy. Schůzky sekcí /sekce se po úvodních schůzkách budou scházet operativně dle potřeby, ale všechny opět zasednou během měsíce února; v závorkách předsedové sekcí/: SEKCE tělesné výchovy, výchovy ke zdraví/mgr.v. Machová./ SEKCE cizích jazyků /Mgr. E. Holatová/ SEKCE matematiky, fyziky a chemie /Mgr.P. Brauner/ SEKCE českého jazyka /Mgr.M. Doleželová/ SEKCE přírodopisu, pracovních činností /Mgr.I. Koucká/ SEKCE dějepisu, člověk ve společnosti, zeměpisu /J. Hejduková/ SEKCE Hv /Mgr.I.Srbová/ SEKCE Vv /Mgr.P.Pekařová/ SEKCE NŠ 1. až 2. roč. /Mgr.E. Buchtová/ - 3. až 5. roč. / Mgr.D. Müllerová/

3 6. Zápis do prvních ročníků Zápis do prvních ročníků se uskuteční v období od do od 8.00 do hodin( bez polední přestávky). Termín: 11. února 2014 Akce pro budoucí prvňáky Den otevřených dveří spojený se zápisem nanečisto Škola už je za dveřmi aneb Nebojme se zápisu Termín: Vzdělávací akce učitelů - spolupráce s Centrem vzdělanosti Libereckého kraje, NIDV, SŠ Mladá Boleslav - semináře v rámci projektu PRO(EU)ROPE Profesní rozvoj pedagogů - přihlášky pak lze podávat dle aktuální nabídky, a to průběžně, během pololetí - přihlášky na semináře nutno konzultovat s ředitelstvím školy - vyučující se budou přihlašovat na semináře sami - disk P DVPP prosím vyučující, aby průběžně zapisovali do tabulky semináře, kterých se zúčastnili 8. Významné dny v historii ČR ( informace zajistí Mgr. D. Andrejsková, Mgr. J. Hejduková) Evropský den jazyků (prezentace ) org. Mgr.V. Machová sv. Václav vznik republiky Den boje za svobodu a demokracii komunistický puč okupace zbytku republiky Den osvobození od fašismu zahájení Pražského jara, org. Mgr.M. Doleželová Lidice Informace o významných dnech žáci dostanou v hodinách dějepisu, člověk a jeho svět a hudební výchovy, člověka ve společnosti. Vyučující prosím, aby učinili poznámku do TK. Vyučující ročníku se domluví s J. Hejdukovou, D. Andrejskovou 9. Olympiády a soutěže M ZŠ Z5 Š ( do ), O ( ) Z6, Z7, Z8 Š ( do ), O ( ) Z9 Š ( do ), O ( ), K ( ) Info: F ZŠ E ( 9. roč. + přísl. roč. G) Š ( do ), O ( ), K ( ) F ( 8.roč. + přísl. roč. G) Š ( do ), O ( ) Info:

4 CH ZŠ D ( 8. a 9. roč. + přísl. roč. G) Š ( ), O ( ), K ( ) Info: Bi ZŠ C ( 8. a 9. roč. + přísl. roč. G) Š ( do ), O ( ), K ( ) D ( 6. a 7. roč. + přísl. roč. G) Š ( do ), O ( ), K ( ) Info: Aj ZŠ I.A Š ( do ), O ( do ) II.A Š (do ), O ( do ), K( do ) Nj ZŠ I.A Š ( do ), O ( do ) II.A Š ( do ), O ( do ), K ( do ), Info: Čj ZŠ ( 8. a 9. roč. + přísl. roč. G) Š ( ), O ( ), K ( ) Info: D ZŠ ( 8. a 9. roč. + přísl. roč. G) Š ( ), O ( ), K ( ), Info: Z ZŠ A( 6. ročník) B ( 7.ročník), C ( 8. a 9. ročník), D ( SŠ) Š ( do ), O ( ), K ( ), Info: Pythagoriáda ( 5., 6., 7.,8. ročník+ přísl. roč. G) 5. ročník Š ( 1 2/2014), O ( 5/ 2014) 6., 7., 8. ročník Š ( 1 2/2014), O ( 5/ 2014) Recitační soutěž ( kategorie roč., roč., roč., roč.) Š ( do ), O ( ), K ( ), Ú 6/ 2014 ( Svitavy) Přírodovědný klokan Kadet ( ročník, odpovídající ročníky víceletých gymnázií) Info: Matematický klokan Cvrček ( 2.-3.r.), Klokánek ( 4.-5.r.), Benjamín ( 6.-7.r.), Kadet ( 8.-9.r.) - březen 2014 Info:

5 10. Sportovní soutěže Říjen Listopad Leden Květen Červen Přespolní běh Jilemnice plnění disciplín Odznaku všestrannosti olympijských vítězů Sportovní dopoledne v SC Semily pro ročník Lyžařský kurz 7.ročníků Atletický trojboj ( I. stupeň ZŠ) Atletický čtyřboj ( II. stupeň) Dětské olympijské hry Nanukový turnaj ve vybíjené ( 3. a 4. ročník) plnění disciplín Odznaku všestrannosti olympijských vítězů Další sportovní akce - termíny Pohár rozhlasu v atletice( sk. III, IV) ZŠ O ( do 1.pol..5/14), K (do 5/14), Ú(6/2014) Florbal ( sk. IV), ch. a d. ZŠ O ( do ), K ( do ) Atletický čtyřboj ( sk. IV) ch. a d. ZŠ O ( 1.pol.5/2014), K ( 5/2014), Ú ( 6/2014) Přespolní běh ( sk. IV) ch. a d. ZŠ O ( do 9/2013), K ( do 1.pol.10/13), Ú (do konce 10/13) Vybíjená Preventan cup A otevřená, B dívky, O (do 4/2014), K ( do 5/2014), Ú ( 6/2014) 11. Výchovné poradenství, dyslexie ( Mgr. J. Brunclík) Konzultační hodiny: - st h ( po telefonické domluvě) práce VP: kontrola a kompletace vyšetření PPP Semily, plán výchovného poradce rozdělení žáků s diagnostikovanou SPU k dyslektickým asistentkám ( náprava začne 3. týden v září) spolupráce s Úřadem práce v Semilech řešení výchovných problémů se žáky naší školy říjen setkání výchovných poradců ( ) říjen Úřad práce Volba povolání 9.B 1.10., 9.A listopad Burza škol ( pro 5., 8., 9. ročník- příprava na povolání) květen, červen 2014 návštěva Úřadu práce 8.ročník- Volba povolání do sumarizace žáků přijatých na střední školy tabulka Individuálně vzdělávací plány : odevzdejte do výchovnému poradci. Poznámka: U dětí, které mají zpracovaný IVP stačí pouze aktualizace, nemusí se dělat nový. Dyslektická náprava: bude probíhat od třetího týdne měsíce září

6 12. Protidrogová prevence ( Mgr. I. Koucká, Mgr. Š. Sedláčková) Konzultační hodiny: - út h ( obě koordinátory) PŘEHLED TERMÍNŮ BESED ( p. Koťátko) téma datum ročník lektor Šikana 5-ti krokový ozdravný program ( 4. 5.h) 6.A p. Koťátko (4-5.h) 6 A p. Koťátko (4.-5.h) 6 A p. Koťátko (4.-5.h) 6.A p. Koťátko (4.-5.h) 6 A p. Koťátko Šikana 5-ti krokový ozdravný program (5.- 6.h) 6.B p. Koťátko (4.-5..h) 6.B p. Koťátko (5.- 6.h) 6.B p. Koťátko (5.-6.h) 6.B p. Koťátko (5.- 6.h) 6.B p. Koťátko Svoboda a závislost moderní je nekouřit (5.- 6.h) 7.A p. Koťátko Svoboda a závislost moderní je nekouřit (5.-6.h) 7.B p. Koťátko Sex, AIDS a vztahy (4.-5.h) 8.A p. Koťátko Sex, AIDS a vztahy (4.-5.h) 8.B p. Koťátko Holocaust 8.A, 8.B Přátelství a láska p. Koťátko, pamětník (5.-6.h) 9.A p. Koťátko Přátelství a láska (5.-6.h) 9.B p. Koťátko Kontakt: listopad - Setkání metodiků prevence - ( listopad 2013)

7 13. Dopravní výchova ( Mgr. V. Machová) - příprava žáků na okresní kolo dopravní soutěže - organizace školního kola ( testy, jízdy zručnosti) - dopravní soutěž mladých cyklistů ( 2 kategorie) - dětské dopravní hřiště Košťálov pro 4. ročníky A, B - červen termín bude upřesněn 14. Zdravověda (Mgr.E. Buchtová) - příprava žáků na okresní kolo soutěže květen osvěta ve třídách po celý rok koordinace s TU - kroužek mladých zdravotníků bude pouze ve druhém pololetí, před zdravotnickou soutěží, setkání bude probíhat jedenkrát týdně, termín bude upřesněný 15. Práce s informacemi - využití výukových programů v hodinách, vyhledávání informací k referátům, samostatné práci na internetu - práce na PC domácí úlohy, referáty, samostatné práce - využití notebooků, interaktivních tabulí - webové stránky propagace školy ( každý nápad vítán) - využití interaktivní tabule v učebně Př, jazykové učebně výukové programy - práce na projektech v jednotlivých předmětech a třídách 16. Asistent pedagoga - pro děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí AP pro I. stupeň (R. Mejsnarová, DiS. J. Vacátková) pomoc romským dětem a dětem ze znevýhodněného sociokulturního prostředí pomoc s domácí přípravou na vyučování a domácími úkoly pomoc přímo ve vyučování AP - dle potřeby - návštěvy rodin dětí - přísedící u vyšetřování přestupků našich žáků Policií ČR Asistent pedagoga pracuje dle rozvrhu hodin na základě požadavků třídního učitele. V odpoledních hodinách pracuje s dětmi na domácí přípravě a celkové přípravě na vyučování. V dalších činnostech se zaměřuje na výtvarnou činnost. Asistent pedagoga má zpracovaný plán práce na celý rok (dokumentace, výroba dárků, návštěva muzea,) Práce AP pro děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí se řídí jejím rozvrhem.

8 AP pro II. stupeň ( Mgr. O. Míča, Mgr. E. Medková) o pracuje s dětmi v době vyučování, vysvětluje probíranou látkou o pomáhá odstraňovat nedostatky a mezery v nepochopené látce o spolupracuje s vyučujícím daného předmětu ve třídě - pro zdravotně postižené L. Obrcianová ( 5.A) DiS. J. Vacátková,, D. Mühlfait ( 8.A) Ing. J. Čapka Asistenti pedagoga jsou přítomni ve výuce a koordinují práci se žákem po dohodě s třídním učitelem žáka. Zajišťují péči o žáky během přestávek. Doprovází žáky na akce školy, které se konají mimo školu v době vyučování 17. Ekologie Sběr papíru: 1. sběr: září sběr: ledna sběr: 26. května 6. června hodiny: pondělí, úterý, středa, pátek ( , ) čtvrtek ( ) Žaludy, kaštany ( Mgr. J. Brunclík) - začátek sběru od října do konce října 2013 ( každé pondělí a pátek od 7.30h do 7.50h, v garáži u školního pozemku) Propagace: na nástěnce ve škole a dále pak přes žákovskou knížku dítěte. Jiné akce na ochranu přírody říjen 2013 exkurze 8. ročníku do ZOO Liberec nebo Praha, (zodp. Mgr. I. Koucká) - výstava cizokrajného ptactva ( I. a II. stupeň) květen červen - exkurze 9. ročníků do Votrubcova lomu, Drábovnu, čedičový lom ve Smrčí) - projekt Recyklohraní škola, která třídí odpad získá certifikát ( certifikát škola vzdělává žáky v oblasti recyklace odpadu a umožňuje nosit do školy tříděný odpad) - ve škole probíhá sběr vybitých baterií ( papírová zelená krabice) a drobných elektrospotřebičů ( červená popelnice), PET lahve, tetra pack, papír - akce v rámci projektu během celého školního roku ( průběžná aktualizace) Úklid kolem školy pro I. a II. stupeň upřesní týdenní plán - jedenkrát týdně zamést před hlavním vchodem v rámci pracovních činností - jedenkrát týdně sesbírat papírky kolem školy, zodpovídá TU třídy, která uklízí 18. Kultura - divadelní představení v KC Golf ( dle aktuální nabídky na I. a II. pololetí) - pro I. a II. stupeň ZŠ - kino Jitřenka Semily dle nabídky - divadelní představení v rámci - Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou Semilský Paroháč,

9 19. Spolupráce se sociálními službami prosinec Vánoční jarmark, termín: ( návštěva naší školy) Mikuláš,čert a anděl, zajistí 9.A,9.B termín: Vánoční program,termín: Duben Velikonoce besídka pro důchodce, termín: Květen Den matek, termín: Červen: Vlastivědná vycházka se seniory po městě, termín: začátky vždy v 9.30h 20. Spolupráce s městskou knihovnou - program po dohodě s p. Bc. A. Matěchovou nebo jinými pracovnicemi MěK Semily - začátek června - Slavnost slabikáře 1.A, 1.B, odpoledne - nabídka akcí nástěnka sborovny školy 21. Spolupráce s PPP ( pedagogicko psychologická poradna) - říjen odeslat vyhodnocení MPP, přehled dyslektické nápravy - září, říjen kontrola IVP integrovaných žáků ( vytvoření nových, aktualizace stávajících) - říjen setkání výchovných poradců - listopad setkání metodiků prevence sociálně patologických jevů - květen, červen zhodnocení plnění plánů, docházky na reedukaci, spolupráce s rodinou - květen, červen projekt Tři kroky k Nouzovu, akce PPP 22. Projekty, projektové dny Pro I. stupeň Lidové zvyky a tradice září Naše město, můj domov září 1.A,B Bezpečnost na silnici a první pomoc září, červen 4.A,B Den jazyků listopad ročníky Den v knihovně prosinec- duben ročníky Vánoční jarmark listopad celá škola Planetárium Praha duben, květen 5.A,B Slavnost Slabikáře květen 1.A,B Les květen, červen 4.A,B Sportovní den Odznak všestrannosti olympijských vítězů červen pro všechny děti Pro II. stupeň Lidové zvyky a tradice ( Jičín město pohádek) září 6.A,B Naše město říjen ročníky Den jazyků listopad ročníky Voda duben 8.A,B Praha květen, červen 9. ročník Den prevence květen, červen ročníky Cesta do historie červen 6. ročník Sportovní den Odznak všestrannosti olympijských vítězů červen pro všechny děti Geologická exkurze červen 9. ročník

10 Projekty: Projekty: Volnočasové aktivity Ovoce do škol Recyklohraní Týden pro Zemi projektový týden Den Země Květnová školička pro budoucí prvňáčky Testování NIQES PRO(EU)ROPE Profesní rozvoj pedagogů duben květen květen, červen E-skoly Libereckého kraje - zvýšit jazykové dovednosti v anglickém a německém jazyce u žáků tříd Tvorba interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v třídách ZŠ - tvorba materiálů pro interaktivní výuku angličtiny nejmenších žáků Rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí na rok Exkurze 4.ročníky přírodovědné exkurze 5.ročníky exkurze 5. ročníků do PLANETÁRIA Praha 6.ročníky Galerie antického umění v Hostinném 8.ročníky zoologická zahrada Liberec nebo Praha 9.ročníky geologická exkurze na Kozákov Pro I. stupeň ZŠ V rámci projektového dne Moje město navštívit nejznámější semilské stavby o kostel sv. Petra a Pavla /kůr, oltář, kazatelna, křížová cesta, Ježíš/ o Husův sbor, hřbitovní kostel sv. Jana o Muzeum a Pojizerskou galerii, Státní okresní archiv o Kino Jitřenka a městskou knihovnu o čističku odpadních vod, o sochy a sousoší /Otec a syn, pomník Riegra, sv. Václava, mariánský sloup na Komenské náměstí apod./. Pomocník: Votočkova publikace Místní a pomístní jména v Semilech Pro II. stupeň o Městský úřad Semily jednotlivé odbory, v rámci předmětu Člsp o Okresní soud Semily v rámci předmětu Člsp o Úřad práce v Semilech ročníky o Hasičský záchranný systém Semily, o Policie ČR

11 24. Školní výlety - Školní výlety: ročník 1den 9. ročník 2 dny ( školní výlety se nebudou spojovat s exkurzemi, podmínkou uskutečnění výletu je účast minimálně 70% žáků třídy) - školní výlety se uskuteční v termínu června Školní knihovna ( Mgr. M. Doleželová) Výpůjční hodiny: - út h - využití knihovny k zajímavým hodinám českého jazyka a jiných předmětů - práce s literaturou, - vyhledávání nových informací, práce s informacemi 26. Kontrolní činnost - hospitace vedení školy na I. a II. stupni - vzájemné hospitace - kontroly třídních knih ( každý týden v pátek), katalogových listů - kontroly výchovných opatření ( čtvrtletí, pololetí) - srovnávací prověrky v 5. a 9. ročnících ( M, ČJ) květen, červen Tématické plány Poznámky k tématickým plánům a/ zařadit všechny exkurze, výlety a náročnější vycházky /i přípravy na ně v předstihu/; b/ zapsat četbu a přípravy na besedy, přednášky a návštěvy divadelních představení, návštěvy Městské knihovny v Semilech, muzea, archivu apod.; c/ na vyšším stupni protidrogová tematika; volba povolání, ochrana člověka za mimořádných událostí d/ konkrétní práci s vybranými literárními, historickými a vlastivědnými reáliemi; e/ plány sportovních soutěží a přípravy na ně f/ plán přípravy olympioniků v předmětových soutěžích; g/ poznamenat, jakou didaktickou techniku použijete; h/ přípravy žáků na přijímací zkoušky. Tematické plány: - do odevzdat řediteli školy za školní rok 2013/14, - vložit na disk P do složky tematické plány pro školní rok 2013/14, Připomínka: tematické plány musí být v souladu s ŠVP 28. Souvislá pedagogická praxe Naše škola umožní studentům pedagogických fakult vykonat na škole souvislou pedagogickou praxi, pokud projeví zájem.

12 29. Školní družinka Sluníčková družinka Vychovatelky: E. Šimková, L. Macáková, R. Mejsnarová Provoz: ranní družinka 6,30 7,45h odpolední družinka - 11,45 16,00h rozšířená sportovní a výtvarná činnost pondělí sportovní hry 15,00 16,30h(pro ročníků) úterý keramický kroužek 13,30 15,00h ( pro žáky 1. ročníků) h ( pro starší žáky) středa - keramický kroužek 15,00 17,00h ( pro žáky ročníků) náplň: - účelné využití volného času přihlášených dětí po vyučování - zaměření na odpočinkové, zájmové a sportovní činnosti - rozvíjení tělesné zdatnosti na získání odznaku OVOV soutěže: Botníček šatnový pořádek v šatnách, vyhodnocení za celý školní rok akce: Semilský Pecen prezentace výrobků našich žáků, zaměstnanců keramika ( prodejní) Vánoční jarmark - prezentace výrobků našich žáků 30. Přípravná třída - od září 2013 přípravná třída pro žáky 5tileté a žáky s odkladem povinné školní docházky - do přípravné třídy zapsáno 8 dětí - přípravná třída vzdělávání podle RVP pro předškolní vzdělávání - přípravná třída je umístěna ve ŠD 31. Multimediální učebna = učebna přírodopisu - od září 2013 kmenová třída, 8.A - interaktivní tabuli možnost využívat výukových programů,vlastních prezentací - vyučující, který půjde do učebny se třídou, zodpovídá za pořádek v učebně a před opuštěním učebny zkontroluje lavice, elektroniku, atd. - vyučující se po příchodu do multimediální učebny zapíší do sešitu, který bude na učitelském škole - v učebně budou probíhat hodiny Přírodopisu ( I. a II. stupně) 32. Počítačová učebna ( pavilon CF, přízemí) - pro žáky: žáci se řídí pravidly zapsanými v provozním řádě, s nímž byli na začátku školního roku seznámeni ( v případě nedodržování žák opustí učebnu) - pro vyučující, pedagogy vykonávající dohled nad žáky: - dohlédne, aby se žáci zapsali do archů připravených na PC stole - dbá na pořádek v PC učebně - dbá, aby žáci dodržovali provozního řádu učebny - zodpovídá za pořádek v učebně po opuštění třídy ( židle, papíry) - zodpovídá za vypnutí počítačů a uzavření oken

13 33. Jazykové učebny - jazyková učebna I. patře pavilonu T - učebna pro I. stupeň ZŠ výuka Aj - vybavení: dataprojektor, interaktivní tabule - jazyková učebna I. patro pavilonu U - vybavení: interaktivní tabule, dataprojektor - výukové programy - učebna sloužící především k výuce jazyků 34. Semilský Pecen - prezentace výrobků žáků z kroužků keramiky - termín Pecnu: Tradiční vánoční jarmark - tradiční vánoční jarmark proběhne dne Lyžařský výcvik - pro žáky 7. ročníků - termín: , Dvoračky Štumpovka ( projekt s polskou školou) - vedoucí lyžařského výcviku - Mgr. V. Machová - v případě, že nebudeme v projektu úspěšní a finanční prostředky nezískáme, uskuteční se lyžařský výcvik až ve školním roce 2014/ Odznak všestrannosti olympijských vítězů Akce: srpen Camp OVOV, Nymburk ( Do, Ma, J. Doležel) září republikové finále OVOV Praha říjen odměny pro účastníky RF OVOV, odznaky za červen 2013 kroužek OVOV každý pátek h listopad Evropský den jazyků s OVOV olympiáda duben okresní kolo OVOV červen Sportovní den s OVOV krajské kolo OVOV Prosím, abyste si označili a do diářů poznamenali důležité termíny a informace. Děkuji KS

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 25.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:30 13:00 26.8. 8.30 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 26.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:00 13:00 27.8. 9.00 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 1) Organizace výuky pro všechny žáky Sběrové akce - kaštany (akce je ukončena besedou s odborníkem v oblasti lesnictví) - kůra citrusových plodů využity

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje:

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Učební plán je rozepsán pro jednotlivé školní roky, aby všichni žáci dosáhli očekávaných výstupů daných rámcovým vzdělávacím programem a absolvovali předepsaný

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Lenka Ondráčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Michaela

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem. Rámcový plán práce. školní rok 2016/2017

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem. Rámcový plán práce. školní rok 2016/2017 Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem Rámcový plán práce školní rok 2016/2017 Organizace školního roku Zahájení školního roku čtvrtek 1. září 2016 Podzimní prázdniny středa 26. října a čtvrtek

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016 Tematický plán výchovného poradce Školní rok 2015/2016 Oblasti působení výchovného poradce: 1.Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství v této

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

P L Á N. Hotelová škola Mariánské Lázně. hlavních úkolů ve školním roce 2009/10. pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování

P L Á N. Hotelová škola Mariánské Lázně. hlavních úkolů ve školním roce 2009/10. pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování Hotelová škola Mariánské Lázně Poštovní 7 P L Á N hlavních úkolů ve školním roce 2009/10 pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování OBSAH: Organizace školního roku Projednáno na

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace. SRPEN Po 8:00 úvodní porada všichni vyučující

Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace. SRPEN Po 8:00 úvodní porada všichni vyučující Dolní Roveň 200 PSČ 533 71 PLÁN ŠKOLNÍHO ROKU Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace SRPEN 27.8. Po 8:00 úvodní porada 28.8. Út opravné zkoušky 29.-30.8. St- Čt školení - Seč 31.8. 8:00 pedagogická

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více