PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Motto: Plán práce není neměnný, ba ani bezchybný dokument. Plán práce školy v průběhu roku upřesníme dle akcí jednotlivých zařízení města (MěK, Muzeum a PG, archiv), plánem jarních sportovních akcí, týdenními plány (nejpružněji reagují na všechny změny) a plánem závěrečného týdne školní docházky. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/ Prázdniny: 1. pololetí 2. září ledna pololetí 3. února června 2014 Podzimní: 29. října a 30. října 2013 Vánoční: 21. prosince ledna 2014 Pololetní: 31. ledna 2014 Jarní: 10. března března 2014 Velikonoční: 17. dubna a 18. března 2014 Hlavní: 28. června 31. srpna 2014 Školní rok 2014/15 začne v pondělí 1. září Třídní schůzky, konzultační hodiny vyučujících Třídní schůzky: I. ročníky: první týden v říjnu, začátek v 15.30h ( A, 15.30h, B, 16.30h) I. IX. ročníky: út od hod. čt od hod. ( I. stupeň zač. v hod.) Konzultační hodiny vyučujících - webové stránky školy, nástěnka ve sborovně školy V době konzultačních hodin lze s rodiči probrat chování a prospěch dítěte či se dohodnout na další schůzce. 3. Pedagogické rady: Klasifikační a prospěchové pedagogické rady 1. čtvrtletí út ve 14.30h 3. čtvrtletí út ve 14.30h 2. čtvrtletí čt ve 14.30h 4. čtvrtletí čt ve 14.30h Pedagogické rady: čt 22. srpna 2013 od h pá 30. srpna 2013 od h Provozní porady: termíny provozních porad ve sborovně školy, začátek ve 14.30h,

2 4. Soubor volitelných, nepovinných předmětů, kroužků Volitelné předměty - pro ročník Konverzace a cvičení z Aj 8.A,B, 9.A,B 2 skupiny ( Sed) Psaní na počítači ( základy administrativy) 7.A,B, 8.A,B, 9.B 1 skupina ( Do ) Sportovní výchova atletika, hry, ročník 2 skupiny (Hm, Kc) Vedení domácnosti, ročník 2 skupiny ( Ma) Volitelný německý jazyk 9.A - 1 skupina ( Kc) - 9.B 1 skupina (Ma) Chemicko- biologická praktika, ročník 1 skupina ( Kc) Kroužky - pro ročníky uvedené v závorce - anglický jazyk 1. ročník (Vav) - anglický jazyk- 2. ročník (Vav ) - Vaření ( roč.) ( Bar, St) - Kroužek taneční - Rů - Keramika pro děti ( roč.) ( Šim) - Keramika pro dospělé - Šim - Cvičení z Čj pro 9. ročník (Do, Sr) - Cvičení z matematiky pro 9. ročník (Br, Švi) - Základy křesťanství ( pro ročník, p. farářka L. Kocourková) - Kroužek Výtvarná dílna ( ročník) ( Pek) - Sportovní hry volejbal ( ročníky) ( Ryd, Hm) 5. Sekce jednotlivých předmětů I. stupeň metodická sdružení II. stupeň schůzky sekcí I. II. třída Mgr. E. Buchtová III. V. třída Mgr.D. Müllerová Schůzky sekcí, sdružení proběhnou do konce září Termíny schůzek oznámí jednotliví vyučující řediteli školy. Ostatní schůzky dle potřeby. Ze schůzek pořizujte, prosím, zápisy a ty pak odevzdejte řediteli školy. Schůzky sekcí /sekce se po úvodních schůzkách budou scházet operativně dle potřeby, ale všechny opět zasednou během měsíce února; v závorkách předsedové sekcí/: SEKCE tělesné výchovy, výchovy ke zdraví/mgr.v. Machová./ SEKCE cizích jazyků /Mgr. E. Holatová/ SEKCE matematiky, fyziky a chemie /Mgr.P. Brauner/ SEKCE českého jazyka /Mgr.M. Doleželová/ SEKCE přírodopisu, pracovních činností /Mgr.I. Koucká/ SEKCE dějepisu, člověk ve společnosti, zeměpisu /J. Hejduková/ SEKCE Hv /Mgr.I.Srbová/ SEKCE Vv /Mgr.P.Pekařová/ SEKCE NŠ 1. až 2. roč. /Mgr.E. Buchtová/ - 3. až 5. roč. / Mgr.D. Müllerová/

3 6. Zápis do prvních ročníků Zápis do prvních ročníků se uskuteční v období od do od 8.00 do hodin( bez polední přestávky). Termín: 11. února 2014 Akce pro budoucí prvňáky Den otevřených dveří spojený se zápisem nanečisto Škola už je za dveřmi aneb Nebojme se zápisu Termín: Vzdělávací akce učitelů - spolupráce s Centrem vzdělanosti Libereckého kraje, NIDV, SŠ Mladá Boleslav - semináře v rámci projektu PRO(EU)ROPE Profesní rozvoj pedagogů - přihlášky pak lze podávat dle aktuální nabídky, a to průběžně, během pololetí - přihlášky na semináře nutno konzultovat s ředitelstvím školy - vyučující se budou přihlašovat na semináře sami - disk P DVPP prosím vyučující, aby průběžně zapisovali do tabulky semináře, kterých se zúčastnili 8. Významné dny v historii ČR ( informace zajistí Mgr. D. Andrejsková, Mgr. J. Hejduková) Evropský den jazyků (prezentace ) org. Mgr.V. Machová sv. Václav vznik republiky Den boje za svobodu a demokracii komunistický puč okupace zbytku republiky Den osvobození od fašismu zahájení Pražského jara, org. Mgr.M. Doleželová Lidice Informace o významných dnech žáci dostanou v hodinách dějepisu, člověk a jeho svět a hudební výchovy, člověka ve společnosti. Vyučující prosím, aby učinili poznámku do TK. Vyučující ročníku se domluví s J. Hejdukovou, D. Andrejskovou 9. Olympiády a soutěže M ZŠ Z5 Š ( do ), O ( ) Z6, Z7, Z8 Š ( do ), O ( ) Z9 Š ( do ), O ( ), K ( ) Info: F ZŠ E ( 9. roč. + přísl. roč. G) Š ( do ), O ( ), K ( ) F ( 8.roč. + přísl. roč. G) Š ( do ), O ( ) Info:

4 CH ZŠ D ( 8. a 9. roč. + přísl. roč. G) Š ( ), O ( ), K ( ) Info: Bi ZŠ C ( 8. a 9. roč. + přísl. roč. G) Š ( do ), O ( ), K ( ) D ( 6. a 7. roč. + přísl. roč. G) Š ( do ), O ( ), K ( ) Info: Aj ZŠ I.A Š ( do ), O ( do ) II.A Š (do ), O ( do ), K( do ) Nj ZŠ I.A Š ( do ), O ( do ) II.A Š ( do ), O ( do ), K ( do ), Info: Čj ZŠ ( 8. a 9. roč. + přísl. roč. G) Š ( ), O ( ), K ( ) Info: D ZŠ ( 8. a 9. roč. + přísl. roč. G) Š ( ), O ( ), K ( ), Info: Z ZŠ A( 6. ročník) B ( 7.ročník), C ( 8. a 9. ročník), D ( SŠ) Š ( do ), O ( ), K ( ), Info: Pythagoriáda ( 5., 6., 7.,8. ročník+ přísl. roč. G) 5. ročník Š ( 1 2/2014), O ( 5/ 2014) 6., 7., 8. ročník Š ( 1 2/2014), O ( 5/ 2014) Recitační soutěž ( kategorie roč., roč., roč., roč.) Š ( do ), O ( ), K ( ), Ú 6/ 2014 ( Svitavy) Přírodovědný klokan Kadet ( ročník, odpovídající ročníky víceletých gymnázií) Info: Matematický klokan Cvrček ( 2.-3.r.), Klokánek ( 4.-5.r.), Benjamín ( 6.-7.r.), Kadet ( 8.-9.r.) - březen 2014 Info:

5 10. Sportovní soutěže Říjen Listopad Leden Květen Červen Přespolní běh Jilemnice plnění disciplín Odznaku všestrannosti olympijských vítězů Sportovní dopoledne v SC Semily pro ročník Lyžařský kurz 7.ročníků Atletický trojboj ( I. stupeň ZŠ) Atletický čtyřboj ( II. stupeň) Dětské olympijské hry Nanukový turnaj ve vybíjené ( 3. a 4. ročník) plnění disciplín Odznaku všestrannosti olympijských vítězů Další sportovní akce - termíny Pohár rozhlasu v atletice( sk. III, IV) ZŠ O ( do 1.pol..5/14), K (do 5/14), Ú(6/2014) Florbal ( sk. IV), ch. a d. ZŠ O ( do ), K ( do ) Atletický čtyřboj ( sk. IV) ch. a d. ZŠ O ( 1.pol.5/2014), K ( 5/2014), Ú ( 6/2014) Přespolní běh ( sk. IV) ch. a d. ZŠ O ( do 9/2013), K ( do 1.pol.10/13), Ú (do konce 10/13) Vybíjená Preventan cup A otevřená, B dívky, O (do 4/2014), K ( do 5/2014), Ú ( 6/2014) 11. Výchovné poradenství, dyslexie ( Mgr. J. Brunclík) Konzultační hodiny: - st h ( po telefonické domluvě) práce VP: kontrola a kompletace vyšetření PPP Semily, plán výchovného poradce rozdělení žáků s diagnostikovanou SPU k dyslektickým asistentkám ( náprava začne 3. týden v září) spolupráce s Úřadem práce v Semilech řešení výchovných problémů se žáky naší školy říjen setkání výchovných poradců ( ) říjen Úřad práce Volba povolání 9.B 1.10., 9.A listopad Burza škol ( pro 5., 8., 9. ročník- příprava na povolání) květen, červen 2014 návštěva Úřadu práce 8.ročník- Volba povolání do sumarizace žáků přijatých na střední školy tabulka Individuálně vzdělávací plány : odevzdejte do výchovnému poradci. Poznámka: U dětí, které mají zpracovaný IVP stačí pouze aktualizace, nemusí se dělat nový. Dyslektická náprava: bude probíhat od třetího týdne měsíce září

6 12. Protidrogová prevence ( Mgr. I. Koucká, Mgr. Š. Sedláčková) Konzultační hodiny: - út h ( obě koordinátory) PŘEHLED TERMÍNŮ BESED ( p. Koťátko) téma datum ročník lektor Šikana 5-ti krokový ozdravný program ( 4. 5.h) 6.A p. Koťátko (4-5.h) 6 A p. Koťátko (4.-5.h) 6 A p. Koťátko (4.-5.h) 6.A p. Koťátko (4.-5.h) 6 A p. Koťátko Šikana 5-ti krokový ozdravný program (5.- 6.h) 6.B p. Koťátko (4.-5..h) 6.B p. Koťátko (5.- 6.h) 6.B p. Koťátko (5.-6.h) 6.B p. Koťátko (5.- 6.h) 6.B p. Koťátko Svoboda a závislost moderní je nekouřit (5.- 6.h) 7.A p. Koťátko Svoboda a závislost moderní je nekouřit (5.-6.h) 7.B p. Koťátko Sex, AIDS a vztahy (4.-5.h) 8.A p. Koťátko Sex, AIDS a vztahy (4.-5.h) 8.B p. Koťátko Holocaust 8.A, 8.B Přátelství a láska p. Koťátko, pamětník (5.-6.h) 9.A p. Koťátko Přátelství a láska (5.-6.h) 9.B p. Koťátko Kontakt: listopad - Setkání metodiků prevence - ( listopad 2013)

7 13. Dopravní výchova ( Mgr. V. Machová) - příprava žáků na okresní kolo dopravní soutěže - organizace školního kola ( testy, jízdy zručnosti) - dopravní soutěž mladých cyklistů ( 2 kategorie) - dětské dopravní hřiště Košťálov pro 4. ročníky A, B - červen termín bude upřesněn 14. Zdravověda (Mgr.E. Buchtová) - příprava žáků na okresní kolo soutěže květen osvěta ve třídách po celý rok koordinace s TU - kroužek mladých zdravotníků bude pouze ve druhém pololetí, před zdravotnickou soutěží, setkání bude probíhat jedenkrát týdně, termín bude upřesněný 15. Práce s informacemi - využití výukových programů v hodinách, vyhledávání informací k referátům, samostatné práci na internetu - práce na PC domácí úlohy, referáty, samostatné práce - využití notebooků, interaktivních tabulí - webové stránky propagace školy ( každý nápad vítán) - využití interaktivní tabule v učebně Př, jazykové učebně výukové programy - práce na projektech v jednotlivých předmětech a třídách 16. Asistent pedagoga - pro děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí AP pro I. stupeň (R. Mejsnarová, DiS. J. Vacátková) pomoc romským dětem a dětem ze znevýhodněného sociokulturního prostředí pomoc s domácí přípravou na vyučování a domácími úkoly pomoc přímo ve vyučování AP - dle potřeby - návštěvy rodin dětí - přísedící u vyšetřování přestupků našich žáků Policií ČR Asistent pedagoga pracuje dle rozvrhu hodin na základě požadavků třídního učitele. V odpoledních hodinách pracuje s dětmi na domácí přípravě a celkové přípravě na vyučování. V dalších činnostech se zaměřuje na výtvarnou činnost. Asistent pedagoga má zpracovaný plán práce na celý rok (dokumentace, výroba dárků, návštěva muzea,) Práce AP pro děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí se řídí jejím rozvrhem.

8 AP pro II. stupeň ( Mgr. O. Míča, Mgr. E. Medková) o pracuje s dětmi v době vyučování, vysvětluje probíranou látkou o pomáhá odstraňovat nedostatky a mezery v nepochopené látce o spolupracuje s vyučujícím daného předmětu ve třídě - pro zdravotně postižené L. Obrcianová ( 5.A) DiS. J. Vacátková,, D. Mühlfait ( 8.A) Ing. J. Čapka Asistenti pedagoga jsou přítomni ve výuce a koordinují práci se žákem po dohodě s třídním učitelem žáka. Zajišťují péči o žáky během přestávek. Doprovází žáky na akce školy, které se konají mimo školu v době vyučování 17. Ekologie Sběr papíru: 1. sběr: září sběr: ledna sběr: 26. května 6. června hodiny: pondělí, úterý, středa, pátek ( , ) čtvrtek ( ) Žaludy, kaštany ( Mgr. J. Brunclík) - začátek sběru od října do konce října 2013 ( každé pondělí a pátek od 7.30h do 7.50h, v garáži u školního pozemku) Propagace: na nástěnce ve škole a dále pak přes žákovskou knížku dítěte. Jiné akce na ochranu přírody říjen 2013 exkurze 8. ročníku do ZOO Liberec nebo Praha, (zodp. Mgr. I. Koucká) - výstava cizokrajného ptactva ( I. a II. stupeň) květen červen - exkurze 9. ročníků do Votrubcova lomu, Drábovnu, čedičový lom ve Smrčí) - projekt Recyklohraní škola, která třídí odpad získá certifikát ( certifikát škola vzdělává žáky v oblasti recyklace odpadu a umožňuje nosit do školy tříděný odpad) - ve škole probíhá sběr vybitých baterií ( papírová zelená krabice) a drobných elektrospotřebičů ( červená popelnice), PET lahve, tetra pack, papír - akce v rámci projektu během celého školního roku ( průběžná aktualizace) Úklid kolem školy pro I. a II. stupeň upřesní týdenní plán - jedenkrát týdně zamést před hlavním vchodem v rámci pracovních činností - jedenkrát týdně sesbírat papírky kolem školy, zodpovídá TU třídy, která uklízí 18. Kultura - divadelní představení v KC Golf ( dle aktuální nabídky na I. a II. pololetí) - pro I. a II. stupeň ZŠ - kino Jitřenka Semily dle nabídky - divadelní představení v rámci - Krakonošův divadelní podzim Vysoké nad Jizerou Semilský Paroháč,

9 19. Spolupráce se sociálními službami prosinec Vánoční jarmark, termín: ( návštěva naší školy) Mikuláš,čert a anděl, zajistí 9.A,9.B termín: Vánoční program,termín: Duben Velikonoce besídka pro důchodce, termín: Květen Den matek, termín: Červen: Vlastivědná vycházka se seniory po městě, termín: začátky vždy v 9.30h 20. Spolupráce s městskou knihovnou - program po dohodě s p. Bc. A. Matěchovou nebo jinými pracovnicemi MěK Semily - začátek června - Slavnost slabikáře 1.A, 1.B, odpoledne - nabídka akcí nástěnka sborovny školy 21. Spolupráce s PPP ( pedagogicko psychologická poradna) - říjen odeslat vyhodnocení MPP, přehled dyslektické nápravy - září, říjen kontrola IVP integrovaných žáků ( vytvoření nových, aktualizace stávajících) - říjen setkání výchovných poradců - listopad setkání metodiků prevence sociálně patologických jevů - květen, červen zhodnocení plnění plánů, docházky na reedukaci, spolupráce s rodinou - květen, červen projekt Tři kroky k Nouzovu, akce PPP 22. Projekty, projektové dny Pro I. stupeň Lidové zvyky a tradice září Naše město, můj domov září 1.A,B Bezpečnost na silnici a první pomoc září, červen 4.A,B Den jazyků listopad ročníky Den v knihovně prosinec- duben ročníky Vánoční jarmark listopad celá škola Planetárium Praha duben, květen 5.A,B Slavnost Slabikáře květen 1.A,B Les květen, červen 4.A,B Sportovní den Odznak všestrannosti olympijských vítězů červen pro všechny děti Pro II. stupeň Lidové zvyky a tradice ( Jičín město pohádek) září 6.A,B Naše město říjen ročníky Den jazyků listopad ročníky Voda duben 8.A,B Praha květen, červen 9. ročník Den prevence květen, červen ročníky Cesta do historie červen 6. ročník Sportovní den Odznak všestrannosti olympijských vítězů červen pro všechny děti Geologická exkurze červen 9. ročník

10 Projekty: Projekty: Volnočasové aktivity Ovoce do škol Recyklohraní Týden pro Zemi projektový týden Den Země Květnová školička pro budoucí prvňáčky Testování NIQES PRO(EU)ROPE Profesní rozvoj pedagogů duben květen květen, červen E-skoly Libereckého kraje - zvýšit jazykové dovednosti v anglickém a německém jazyce u žáků tříd Tvorba interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v třídách ZŠ - tvorba materiálů pro interaktivní výuku angličtiny nejmenších žáků Rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí na rok Exkurze 4.ročníky přírodovědné exkurze 5.ročníky exkurze 5. ročníků do PLANETÁRIA Praha 6.ročníky Galerie antického umění v Hostinném 8.ročníky zoologická zahrada Liberec nebo Praha 9.ročníky geologická exkurze na Kozákov Pro I. stupeň ZŠ V rámci projektového dne Moje město navštívit nejznámější semilské stavby o kostel sv. Petra a Pavla /kůr, oltář, kazatelna, křížová cesta, Ježíš/ o Husův sbor, hřbitovní kostel sv. Jana o Muzeum a Pojizerskou galerii, Státní okresní archiv o Kino Jitřenka a městskou knihovnu o čističku odpadních vod, o sochy a sousoší /Otec a syn, pomník Riegra, sv. Václava, mariánský sloup na Komenské náměstí apod./. Pomocník: Votočkova publikace Místní a pomístní jména v Semilech Pro II. stupeň o Městský úřad Semily jednotlivé odbory, v rámci předmětu Člsp o Okresní soud Semily v rámci předmětu Člsp o Úřad práce v Semilech ročníky o Hasičský záchranný systém Semily, o Policie ČR

11 24. Školní výlety - Školní výlety: ročník 1den 9. ročník 2 dny ( školní výlety se nebudou spojovat s exkurzemi, podmínkou uskutečnění výletu je účast minimálně 70% žáků třídy) - školní výlety se uskuteční v termínu června Školní knihovna ( Mgr. M. Doleželová) Výpůjční hodiny: - út h - využití knihovny k zajímavým hodinám českého jazyka a jiných předmětů - práce s literaturou, - vyhledávání nových informací, práce s informacemi 26. Kontrolní činnost - hospitace vedení školy na I. a II. stupni - vzájemné hospitace - kontroly třídních knih ( každý týden v pátek), katalogových listů - kontroly výchovných opatření ( čtvrtletí, pololetí) - srovnávací prověrky v 5. a 9. ročnících ( M, ČJ) květen, červen Tématické plány Poznámky k tématickým plánům a/ zařadit všechny exkurze, výlety a náročnější vycházky /i přípravy na ně v předstihu/; b/ zapsat četbu a přípravy na besedy, přednášky a návštěvy divadelních představení, návštěvy Městské knihovny v Semilech, muzea, archivu apod.; c/ na vyšším stupni protidrogová tematika; volba povolání, ochrana člověka za mimořádných událostí d/ konkrétní práci s vybranými literárními, historickými a vlastivědnými reáliemi; e/ plány sportovních soutěží a přípravy na ně f/ plán přípravy olympioniků v předmětových soutěžích; g/ poznamenat, jakou didaktickou techniku použijete; h/ přípravy žáků na přijímací zkoušky. Tematické plány: - do odevzdat řediteli školy za školní rok 2013/14, - vložit na disk P do složky tematické plány pro školní rok 2013/14, Připomínka: tematické plány musí být v souladu s ŠVP 28. Souvislá pedagogická praxe Naše škola umožní studentům pedagogických fakult vykonat na škole souvislou pedagogickou praxi, pokud projeví zájem.

12 29. Školní družinka Sluníčková družinka Vychovatelky: E. Šimková, L. Macáková, R. Mejsnarová Provoz: ranní družinka 6,30 7,45h odpolední družinka - 11,45 16,00h rozšířená sportovní a výtvarná činnost pondělí sportovní hry 15,00 16,30h(pro ročníků) úterý keramický kroužek 13,30 15,00h ( pro žáky 1. ročníků) h ( pro starší žáky) středa - keramický kroužek 15,00 17,00h ( pro žáky ročníků) náplň: - účelné využití volného času přihlášených dětí po vyučování - zaměření na odpočinkové, zájmové a sportovní činnosti - rozvíjení tělesné zdatnosti na získání odznaku OVOV soutěže: Botníček šatnový pořádek v šatnách, vyhodnocení za celý školní rok akce: Semilský Pecen prezentace výrobků našich žáků, zaměstnanců keramika ( prodejní) Vánoční jarmark - prezentace výrobků našich žáků 30. Přípravná třída - od září 2013 přípravná třída pro žáky 5tileté a žáky s odkladem povinné školní docházky - do přípravné třídy zapsáno 8 dětí - přípravná třída vzdělávání podle RVP pro předškolní vzdělávání - přípravná třída je umístěna ve ŠD 31. Multimediální učebna = učebna přírodopisu - od září 2013 kmenová třída, 8.A - interaktivní tabuli možnost využívat výukových programů,vlastních prezentací - vyučující, který půjde do učebny se třídou, zodpovídá za pořádek v učebně a před opuštěním učebny zkontroluje lavice, elektroniku, atd. - vyučující se po příchodu do multimediální učebny zapíší do sešitu, který bude na učitelském škole - v učebně budou probíhat hodiny Přírodopisu ( I. a II. stupně) 32. Počítačová učebna ( pavilon CF, přízemí) - pro žáky: žáci se řídí pravidly zapsanými v provozním řádě, s nímž byli na začátku školního roku seznámeni ( v případě nedodržování žák opustí učebnu) - pro vyučující, pedagogy vykonávající dohled nad žáky: - dohlédne, aby se žáci zapsali do archů připravených na PC stole - dbá na pořádek v PC učebně - dbá, aby žáci dodržovali provozního řádu učebny - zodpovídá za pořádek v učebně po opuštění třídy ( židle, papíry) - zodpovídá za vypnutí počítačů a uzavření oken

13 33. Jazykové učebny - jazyková učebna I. patře pavilonu T - učebna pro I. stupeň ZŠ výuka Aj - vybavení: dataprojektor, interaktivní tabule - jazyková učebna I. patro pavilonu U - vybavení: interaktivní tabule, dataprojektor - výukové programy - učebna sloužící především k výuce jazyků 34. Semilský Pecen - prezentace výrobků žáků z kroužků keramiky - termín Pecnu: Tradiční vánoční jarmark - tradiční vánoční jarmark proběhne dne Lyžařský výcvik - pro žáky 7. ročníků - termín: , Dvoračky Štumpovka ( projekt s polskou školou) - vedoucí lyžařského výcviku - Mgr. V. Machová - v případě, že nebudeme v projektu úspěšní a finanční prostředky nezískáme, uskuteční se lyžařský výcvik až ve školním roce 2014/ Odznak všestrannosti olympijských vítězů Akce: srpen Camp OVOV, Nymburk ( Do, Ma, J. Doležel) září republikové finále OVOV Praha říjen odměny pro účastníky RF OVOV, odznaky za červen 2013 kroužek OVOV každý pátek h listopad Evropský den jazyků s OVOV olympiáda duben okresní kolo OVOV červen Sportovní den s OVOV krajské kolo OVOV Prosím, abyste si označili a do diářů poznamenali důležité termíny a informace. Děkuji KS

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 1) Organizace výuky pro všechny žáky Sběrové akce - kaštany (akce je ukončena besedou s odborníkem v oblasti lesnictví) - kůra citrusových plodů využity

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12 Jméno: Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2015-2016. Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku na poslední straně a podepsanou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

P L Á N. Hotelová škola Mariánské Lázně. hlavních úkolů ve školním roce 2009/10. pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování

P L Á N. Hotelová škola Mariánské Lázně. hlavních úkolů ve školním roce 2009/10. pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování Hotelová škola Mariánské Lázně Poštovní 7 P L Á N hlavních úkolů ve školním roce 2009/10 pro obory: Kuchař, Číšník, Cukrář, Obchodník, Společné stravování OBSAH: Organizace školního roku Projednáno na

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, J. Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2008-2009 Lutín, září 2008 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce ŘPV

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SRPEN KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická rada

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Plán práce školy školní rok 2015 / 2016 výňatek

Plán práce školy školní rok 2015 / 2016 výňatek Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Mírové nám. 440, 407 78 Velký Šenov e-mail: info@zsvelkysenov.cz tel. 412 354 001, fax: 412 354 005 internet: www.zsvelkysenov.cz Plán práce školy školní rok 2015

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PRÁZDNINY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA. Podzimní prázdniny. od... do... Vánoční prázdniny. od... do... od... do... Pololetní prázdniny. od... do...

PRÁZDNINY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA. Podzimní prázdniny. od... do... Vánoční prázdniny. od... do... od... do... Pololetní prázdniny. od... do... PRÁZDNINY Podzimní prázdniny Vánoční prázdniny Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Hlavní prázdniny od... do... od... do... od... do... od... do... od... do... od... do......... DŮLEŽITÁ

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více